ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ Βραχνάκης Μ. 1, Φωτιάδης Γ. 2 και Καζόγλου Ι. 3 1 Τµήµα ασοπονίας &.Φ.Π., ΤΕΙ Λάρισας, 43100, Καρδίτσα, 2 Τµήµα ασοπονίας &.Φ.Π., ΤΕΙ Λαµίας, 36100, Καρπενήσι 3 Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 53077, Άγιος Γερµανός Φλώρινας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενδηµική πέστροφα των Πρεσπών (Salmo peristericus Karaman 1938) αποτελεί είδοςδείκτη για την περιβαλλοντική κατάσταση τόσο της περιοχής του δικτύου NATURA 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR ) όσο και γενικότερα για το ιασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών. Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο την έρευνα της κατάστασης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ενδιαιτηµάτων της πέστροφας στο ρέµα της Σιρόκας µετά τα έργα βελτίωσης (Φεβρουάριος 2010) του δρόµου που βαίνει παράλληλα του ρέµατος, µέσω της εφαρµογής το Σεπτέµβριο του 2010 των πρωτοκόλλων καταγραφής Ποιότητα Παρόχθιου άσους (QBR) και Παρόχθια Μακρόφυτα (RMP). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε συγκριτικό τρόπο, καθώς τα αντίστοιχα πρωτόκολλα είχαν εφαρµοστεί και πριν τη βελτίωση του δασικού δρόµου (Ιούλιος 2009). Όπως προκύπτει, η αλόγιστη διαπλάτυνση του δασικού δρόµου, αλλά και το µέγεθος των χωµατουργικών εργασιών που έλαβαν χώρα ιδιαίτερα στους σταθµούς εντός της παρόχθιας ζώνης, υποβάθµισαν σηµαντικά τα αβιοτικά χαρακτηριστικά του ρέµατος και του ενδιαιτήµατος της πέστροφας των Πρεσπών. RANGELAND AND FOREST HABITAT QUALITY OF THE PRESPA ENDEMIC TROUT AFTER ROAD IMPROVEMENT WORKS Vrahnakis M. 1, Fotiadis G. 2 and Kazoglou Y. 3 1 Department of Forestry & M.N.E., ΤΕΙ of Larissa, Greece 2 Department of Forestry & M.N.E., ΤΕΙ of Lamia, Greece 3 Society for the Protection of Prespa, Agios Germanos, Greece ABSTRACT The endemic Prespa trout (Salmo peristericus Karaman 1938) is a flagship species for the environmental quality of the Natura 2000 site Ori Varnountas (code GR ) and the Transboundary Prespa Park. The aim of the research was to present environmental impacts of works done to improve a forest road (February 2010) on the trout s habitats in the Siroka stream which flows along the road. The assessment was based on the use of the QBR (Qualitat del Bosc de Ribera) and RMP (Riparian Macrophyte Protocol) protocols. Results are presented in a comparative manner since the same protocols were used five months before the road improvement (September 2009). It was found that the irrational widening of the road and the volume of excavated soils, especially inside the stations found within the riparian zone, leads to significant deterioration of the abiotic characteristics of the stream and the habitat quality of the Prespa trout.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις περιοχές του ικτύου Φύση 2000 (Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων 92/43) «Εθνικός ρυµός Πρεσπών» και «Όρη Βαρνούντα» µε κωδικούς GR και GR αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια το επιστηµονικό ενδιαφέρον για τα βιοτικά στοιχεία των Πρεσπών έχει αρχίσει να στρέφεται από αυτά των λιµνών σε άλλα λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου σηµαντικά στοιχεία του χερσαίου περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση κατέχει η πέστροφα των Πρεσπών (Salmo peristericus Karaman 1938), η οποία ενδηµεί στα ρέµατα που εκβάλλουν στη Μεγάλη Πρέσπα. Σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο για τα Απειλούµενα Ζώα για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς θεωρείται είδος κινδυνεύον (Λεγάκης και Μαραγκού 2009), ενώ προστατεύεται θεσµικά από ένα πυκνό πλαίσιο κανονισµών και διατάξεων. Ο πληθυσµός της παρουσιάζεται µειωµένος έναντι του 1960, αν και από ότι φαίνεται τα τελευταία 10 χρόνια εµφανίζεται σταθερός (Κουτσερή 2009). Βιώσιµοι πληθυσµοί εµφανίζονται στον ποταµό του Αγίου Γερµανού και σε τρία ακόµα ποτάµια της Π.Γ..Μ. Υπολογίζεται ότι στον Άγ. Γερµανό διαβιεί πληθυσµός ατόµων (Κουτσερή 2009). Η βιωσιµότητα του είδους εξαρτάται από τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τόσο των ποταµών της λεκάνης της Μ. Πρέσπας, όσο και της παραποτάµιας ζώνης που περιλαµβάνει τους παραποτάµιους τύπους βλάστησης (Crivelli et al. 2008). Με στόχο την προστασία της πέστροφας των Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) σε συνεργασία µε το Βιολογικό Ερευνητικό Σταθµό του Tour du Valat (Γαλλία), εκπόνησε σχετικό Σχέδιο ράσης (Action Plan). Στο Σχέδιο περιγράφονται απειλές όπως αλλαγές ή καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης, η υπερβόσκηση, η κατασκευή δρόµων ή άλλες ανθρωπογενείς αλλοιώσεις (απειλές Νο. 3), η µείωση της διαθεσιµότητας τροφής λόγω µείωσης της φέρουσας υδάτινης ικανότητας των ρεµάτων (απειλή Νο. 1), η διάσπαση της συνέχειας του ρου των ρεµάτων (απειλή Νο. 2), η αύξηση της θολερότητας λόγω µεταφοράς αιωρηµάτων (απειλή Νο. 4), ή συνδυασµοί αυτών (Crivelli et al. 2008). Για τη διερεύνηση του βαθµού επικινδυνότητας των απειλών αυτών και στα τέσσερα ποτάµια που διαβιεί η πέστροφα, η ΕΠΠ ανέθεσε στο Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας την εκπόνηση ειδικής µελέτης τον Ιούνιο του Στη µελέτη εκτιµήθηκε η ποιότητα της παρόχθιας λιβαδικής και δασικής µακροφυτικής βλάστησης κατά µήκος των όχθεων και επιπλέον αναλύθηκε το αβιοτικό περιβάλλον των όχθεων και των κοιτών σε έννοιες εδαφοκάλυψης και γεωµορφολογίας (Vrahnakis and Fotiadis 2009, Kazoglou et al. 2010, Fotiadis et al. 2010). Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2010 η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας προέβη σε έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου Κρατερού Αγ. Γερµανού στα πλαίσια του «Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου», παρά το σχετικό περιβαλλοντικό όρο για πραγµατοποίηση χωµατουργικών έργων την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου. Τα έργα αυτά, κυρίως διανοίξεις και διαπλατύνσεις, σε σηµαντικό µέρος τους εντοπίζονται εντός της περιοχής του ικτύου Φύση 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR ), σε πορεία παράλληλη µε την κοίτη του ρέµατος της Σιρόκας που αποτελεί τον ένα εκ των δύο βασικών παραπόταµων του ποταµού του Αγ. Γερµανού. Τα έργα χαρακτηρίζονται από τον ιδιαίτερα µεγάλο όγκο υλικών εκσκαφής που παρήγαγαν και την κατ επέκταση υψηλή διαταραχή που προκάλεσαν τόσο στο αβιοτικό όσο και στο βιοτικό περιβάλλον (Φωτ. 1). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίµηση της κατάστασης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ενδιαιτηµάτων της πέστροφας στο ρέµα της Σιρόκας µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου που βαίνει παράλληλα του ρέµατος, µέσω της εφαρµογής των πρωτοκόλλων καταγραφής Ποιότητα Παρόχθιου άσους (QBR) και Παρόχθια Μακρόφυτα (RMP).

3 Φωτ. 1. Έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού δρόµου Κρατερού Αγίου Γερµανού (Ιούλιος 2010) εντός της περιοχής του ικτύου Φύση 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR )». Εναπόθεση χωµάτων στα κατάντι του ρέµατος της Σιρόκας (αριστερά). Άποψη του όγκου των υλικών διαπλάτυνσης στα ανάντι (δεξιά) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης). 2. ΤΑ RAP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΑΣΟΥΣ (QBR) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΤΑ (RMP) ιάφορες µέθοδοι έχουν εφαρµοστεί στην αποτίµηση της βιοτικής ή και αβιοτικής κατάστασης των ποταµών και την εκτίµηση της οικολογικής τους σταθερότητας, αν και πολύ λίγες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τον ταχύ χαρακτηρισµό (rapid assessment protocols/techniques, RAPs/Ts) των παρόχθιων βιοτόπων (Sayer et al. 2000, Ζόγκαρης 2009). Η πλειονότητα των RAPs απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές µε τη διατήρηση, τη διαχείριση, προστασία ή παρακολούθηση (monitoring) και εστιάζουν στη συλλογή πληροφοριών µη διαθέσιµων από µακροσκοπική παρακολούθηση. Επιπλέον τα RAPs βοηθούν στο σχεδιασµό κατανοητών µέτρων, εύκολα αντιληπτών από διαχειριστές, ειδικούς στην προστασία, λήπτες αποφάσεων και ντόπιους κατοίκους (Bjorkland et al. 2001). Το πρωτόκολλο QBR (Qualitat del Bosc de Ribera / Riparian Forest Quality) υπολογίζει τον οµώνυµο δείκτη που εκτιµά την ποιότητα του φυσικού οικοσυστήµατος που περιβάλλει έναν ποταµό (Munné et al. 2003). Για τον υπολογισµό του χρησιµοποιούνται σχετικά εύκολα µετρήσιµα χαρακτηριστικά της παρόχθιας βλάστησης και της µορφοµετρίας της παρόχθιας ζώνης. Η τιµή του δείκτη υπολογίζεται από το άθροισµα τεσσάρων επιµέρους δεικτών της (α) Παρόχθιας Συνολικής Κάλυψης (TRC), (β) οµής Κάλυψης (CST), (γ) Ποιότητας Κάλυψης (CQU) και (δ) Τροποποίησης Κοίτης (CHA). Η τιµή του δείκτη QBR θεωρείται πολύ κατατοπιστική όσον αφορά την ποιότητα της παρόχθιας βλάστησης, καθώς εκφράζει αποτελεσµατικά τη διαβάθµιση των τεσσάρων επιµέρους δεικτών (Ζόγκαρης 2009). Το πρωτόκολλο Παρόχθιων Μακροφύτων (Riparian Macrophyte Protocol, RMP) παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων σχετικών RAP καθώς εστιάζει στα ενδιαιτήµατα, τη χλωριδική σύνθεση και τις ανθρωπογενείς πιέσεις. Στην αρχική του µορφή αποτελούνταν από οκτώ διακριτές οµάδες πληροφοριών, (α) τεχνικές (γενικές), (β) γεωαναφοράς, (γ) γεωµετρίας, (δ) φυσικοχηµείας, (ε) πιθανών ανθρωπογενών επιδράσεων, (στ) υπαρχουσών επιδράσεων (ζ) χλωρίδας µακροφύτων και (η) προφίλ βλάστησης (Ferreira et al. 2004). Το πρωτόκολλο έχει επιδεχθεί µέχρι τώρα σειρά τροποποιήσεων οι τελευταίες εκ των οποίων αναφέρονται από τους Ζόγκαρης (2009) και Vrahnakis and Fotiadis (2009). Συγκεκριµένα παραλείφθηκαν οι πληροφορίες φυσικοχηµείας και προφίλ βλάστησης και η χλωρίδα µακροφύτων εκφράστηκε ως ποσοστιαία (%) κάλυψη αντί σύνθεση. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη εφαρµογή των

4 πρωτοκόλλων QBR και RMP µπορούν να αναζητηθούν στους Munné et al. (2003), Ζόγκαρης (2009), Vrahnakis and Fotiadis (2009), Fotiadis et al. (2010). 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του 2010 και αφορά στον άνω ρου του ποταµού του Αγίου Γερµανού και ειδικότερα στη διαδροµή του βόρειου συµβάλλοντα κλάδου (ρέµα Σιρόκας), στη βόρεια όχθη του οποίου έλαβαν χώρα χωµατουργικές εργασίες τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο Το ρέµα Σιρόκας σε όλο του το µήκος βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR ). Η περιοχή έχει έκταση 6126 ha, µέσο υψόµετρο 1700 m και εδράζεται σε γρανιτικό υπόστρωµα (τµήµα της Πελαγονικής γεωλογικής ζώνης), ενώ το κλίµα που επικρατεί είναι κατεξοχήν ηπειρωτικό. Στα ανάντη του οικισµού του Αγ. Γερµανού, το ρέµα Σιρόκας (µήκους 7 km) συµβάλλει µε το ρέµα Γαϊδουρίτσα (11 km) διαµορφώνοντας έτσι τον ποταµό του Αγ. Γερµανού. Ο ποταµός έχει µήκος 14,5 km, λεκάνη απορροής 57 km 2, και µέση ετήσια απορροή 0,559 m 3 /sec. Στο παρελθόν οι εκβολές του ποταµού βρίσκονταν στις όχθες της Μικρής Πρέσπας αλλά από το 1936 και µετά εξετράπη και εκβάλλει πλέον στη Μεγάλη Πρέσπα. Σύµφωνα µε το Σχέδιο ράσης, κατά τη δεκαετία οι πληθυσµοί της πέστροφας των Πρεσπών µειώθηκαν σταδιακά και στα δύο ρέµατα, µε τη Γαϊδουρίτσα όµως να συντηρεί έως και 5πλάσιο πληθυσµό έναντι της Σιρόκας, µε τον πληθυσµό στην τελευταία να πλησιάζει ενίοτε την κρίσιµη πυκνότητα πληθυσµιακής βιωσιµότητας των 200 ind./ha (Crivelli et al. 2008, Koutseri et al. 2010). Η φυσική βλάστηση κατά µήκος του ποταµού του Αγίου Γερµανού διαφοροποιείται κατά θέσεις και ερµηνεύεται κυρίως από το υψόµετρο και την αλλόχθονη βλάστηση ανθρωπογενούς προέλευσης (Fotiadis et al. 2010). Για την αποτίµηση των συνεπειών της κατάστασης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ενδιαιτηµάτων της πέστροφας στο ρέµα της Σιρόκας, µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου που βαίνει παράλληλα του ρέµατος, εφαρµόστηκαν τα RAP πρωτόκολλα Ποιότητα Παρόχθιου άσους (QBR) και Παρόχθια Μακρόφυτα (RMP). Πριν την εφαρµογή τους καθορίστηκαν (α) η κοίτη του ρέµατος, δηλ. η ζώνη που καλύπτεται µονίµως µε νερό µαζί µε την επιφάνεια που καλύπτεται από ελόφυτα, (β) η πληµµυρική επιφάνεια, δηλ. η µέγιστη ανώτερη επιφάνεια πληµµυρικής απορροής, και (γ) η παρόχθια ζώνη, δηλ. η επιφάνεια εκατέρωθεν των κοιτών στην οποία υπάρχει σαφής διαφοροποίηση της βλάστησης από υδροχαρή σε ζωνική. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν πολύ τροποποιηµένες (από τον άνθρωπο) περιοχές ένα µέγιστο πλάτος 50 m υιοθετήθηκε ως παρόχθια ζώνη. Οι µετρήσεις έλαβαν χώρα από τρεις (3) ανεξάρτητους παρατηρητές σε έξι (6) σταθµούς (AG_7, ΑG_8, AG_12, AG_15, ΑG_16, ΑG_17) µήκους 100 m έκαστος, στους οποίους είχαν εφαρµοστεί, από τους ίδιους παρατηρητές, τα αντίστοιχα πρωτόκολλα το Σεπτέµβριο του 2009, δηλ. πριν τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου (Vrahnakis and Fotiadis 2009, Fotiadis et al. 2010, Kazoglou et al. 2010). Μετά τη συλλογή των βιοτικών και αβιοτικών δεδοµένων ακολούθησε ο υπολογισµός της τιµής QBR για κάθε έναν από τους έξι (6) σταθµούς, και ο επαναπροσδιορισµός της κατάστασης και του βαθµού διαταραχής της παρόχθιας βλάστησης κατά το 2010 έναντι του 2009, σύµφωνα µε την κλίµακα των Munné et al. (2003). Όταν QBR 95 η παρόχθια βλάστηση βρίσκεται σε φυσική κατάσταση και εξαιρετική ποιότητα. Όταν 75 QBR 90 υπάρχει µερική διαταραχή και καλή ποιότητα, όταν 55 QBR 70 σηµαντική διαταραχή και µέτρια ποιότητα, 30 QBR 50 ισχυρή αλλοίωση και φτωχή κατάσταση και για τιµές QBR 25 ακραία υποβάθµιση και κακή κατάσταση. Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν διαφορές στις τιµές των τεσσάρων επιµέρους δεικτών (TRC, CST, CQU, CHA) ακολούθησε στατιστικός έλεγχος των µέσων όρων αυτών. Καθώς πρόκειται για µεταβλητές που αναφέρονται σε εξαρτηµένα δείγµατα (οι σταθµοί ήταν οι ίδιοι µε αυτούς του 2009) και

5 καθόσον πρόκειται για µεταβλητές που λαµβάνουν τιµές τάξεως (ordinal values) επιλέχτηκε να εφαρµοστεί το signed-rank test του Wilcoxon (Z w ) για επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05. Το ίδιο κριτήριο εφαρµόστηκε και στις περιπτώσεις ελέγχου ύπαρξης στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις επιµέρους µεταβλητές του RMP. Επιπλέον, υπολογίστηκε η στατιστική της επίδρασης του µεγέθους της αλλαγής (r, effect size) των τιµών των επιµέρους δεικτών µεταξύ των δύο ετών (2009, 2010). 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4.1. Πρωτόκολλο QBR Όπως προέκυψε από την παράθεση των αποτελεσµάτων του QBR η ποιότητα του παρόχθιου δάσους της Σιρόκας υποβαθµίστηκε σηµαντικά µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου Κρατερού-Αγ. Γερµανού. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι η συνολική τιµή του δείκτη κατά το 2010 (QBR 2010 = 330) µειώθηκε κατά 19,5% έναντι της αντίστοιχης του 2009 (QBR 2009 = 410) (Πίνακας 1). Στους 5 από τους 6 σταθµούς η τιµή QBR εµφανίζεται µειωµένη, και σε 4 από τους 6 σταθµούς υφίσταται µείωση της κατάστασης και της ποιότητας των παρόχθιων ενδιαιτηµάτων, µε αυξηµένο τον αντίστοιχο βαθµό διαταραχής. Οι δείκτες TRC, CST εµφανίζονται µη διαφοροποιηµένοι µεταξύ των δύο ετών. Σε µία περίπτωση (σταθµός AG_8) η τιµή του δείκτη CQU εµφανίζεται µεν µη διαφοροποιηµένη, όµως το 2010 ή γεωµορφολογία του σταθµού µεταβλήθηκε σε τύπου 1 από τύπου 2 (το 2009) κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού του σκληρού υποστρώµατος (από 20-30% το 2009 σε 30-60% το 2010) που κάνει προβληµατική την ανάπτυξη δάσους, λόγω εναπόθεσης στην κοίτη µεγάλων ποσοτήτων χωµατουργικών προϊόντων εκσκαφής (βράχοι, κροκάλες, κ.λπ.). Πίνακας 1. Καταµερισµός της παρόχθιας βλάστησης έξι σταθµών του ρέµατος της Σιρόκας σε κλάσεις κατάστασης και ποιότητας (QBR τιµές) πριν (2009) και µετά (2010) τα έργα βελτίωσης του δασικού δόµου Κρατερού Αγίου Γερµανού ( : 95, Παρόχθια βλάστηση σε φυσική κατάσταση, εξαιρετική ποιότητα, : 75 90, Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα, : 55 70, Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα, : 30 50, Ισχυρή αλλοίωση, φτωχή κατάσταση, : 25, Ακραία υποβάθµιση, κακή κατάσταση). Κωδικός σταθµού 2009/ /2010 Κατάσταση (ερµηνεία) Παρόχθια βλάστηση σε φυσική κατάσταση, AG_7 95/80 / εξαιρετική ποιότητα / Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα AG_8 80/65 / Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα / Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα AG_12 70/55 Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα AG_15 55/40 / Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα / Ισχυρή αλλοίωση, φτωχή κατάσταση AG_16 30/10 / Ισχυρή αλλοίωση, φτωχή κατάσταση / Ακραία υποβάθµιση, κακή κατάσταση AG_17 80 Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα Σύνολο 410/330 Η µείωση της ποιότητας (τιµές QBR) οφείλεται στη σηµαντική τροποποίηση της κοίτης, όπως υποδεικνύουν οι τιµές CHA. Οι τιµές αυτές ήταν στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες το 2009 έναντι του 2010 σύµφωνα µε το signed-rank test του Wilcoxon (Z W =-2,121, T=0, p=0,034*) για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (repeated measurements) σε εξαρτηµένα δείγµατα (dependent samples) (σταθµοί δειγµατοληψίας εν προκειµένω). Καθώς η στατιστική r που εκφράζει την επίδραση του µεγέθους της αλλαγής (effect size) έχει απόλυτη τιµή > 0,5

6 (r= -0,61), τότε σύµφωνα µε τα κριτήρια του Cohen (Field 2009), προκύπτει ότι το µέγεθος της αλλαγής στην κατάσταση της κοίτης είναι σηµαντικά υψηλό µεταξύ των δύο ετών (2009, 2010), δηλ. πριν και µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου Πρωτόκολλο RMP Γενικότερα η δοµή και σύνθεση των µακροφύτων των έξι σταθµών δεν διαφοροποιήθηκε το 2010 έναντι του 2009, καθώς ο χρόνος που µεσολάβησε µεταξύ των δύο µετρήσεων (10 µήνες) δεν είναι επαρκής για την εµφάνιση τέτοιων αλλαγών. Απαιτούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, πάνω από 5 χρόνια, για την αποτύπωση τέτοιων αλλαγών. Όµως το αβιοτικό στοιχείο είχε σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο µετρήσεων, ιδιαίτερα στη βόρεια όχθη, όπου έλαβαν χώρα τα έργα βελτίωσης του δρόµου. Το κοκκοµετρικό υπόστρωµα του ρέµατος (marginal substrate) εµφάνισε στατιστικώς σηµαντικές αλλοιώσεις στη δεξιά όχθη του σταθµού ΑG_8 (Z W =-2,032, T=0, p=0,042*, r=-0,64), µε σηµαντική αύξηση του ποσοστού εµφάνισης των διαφόρων κλάσεων κοκκοµετρικού υλικού (π.χ. των βράχων από 10% στο 50%, της άµµου από 5% σε 40%, κ.ο.κ.). Άλλες επιµέρους αλλοιώσεις του υποστρώµατος εµφανίστηκαν στο ποσοστό των βράχων στη δεξιά όχθη των σταθµών ΑG_12 (από 10% σε 15%), ΑG_15 (από 20% σε 30%) και ΑG_16 (από 10% σε 40%), όπως και των κροκάλων µεγέθους cm στο σταθµό AG_16 (από 10% σε 30%). Όσον αφορά στο βαθµό ανθρωπογενούς τροποποίησης της ευρύτερης παρόχθιας οικοτονικής ζώνης (riparian ecotone area modification) η διαπλάτυνση του δρόµου κατά 15% και η ενίσχυση των όχθεων κατά 15% από εναποθέσεις υλικών εκσκαφής χαρακτηρίζει το σταθµό AG_7. Αντίστοιχες τέτοιες τροποποιήσεις παρατηρούνται και στους σταθµούς AG_8 (από 50% σε διαπλάτυνση και ενίσχυση όχθεων), AG_12 (από 10% στις ίδιες κατηγορίες), AG_15 (από 40% και 20% αντίστοιχα) και AG_16 (από 5% για διαπλάτυνση). Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι σταθµοί είχαν µηδενική ανθρωπογενή τροποποίηση της παρόχθιας οικοτονικής ζώνης τους κατά το Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στις όχθες τεσσάρων από τους έξι σταθµούς (µε εξαίρεση τους AG_12, AG_17) παρουσιάζονται αυξηµένες έναντι του Συγκεκριµένα, εµφανίζεται διάβρωση στο 10% των πρανών της βόρειας όχθης του σταθµού AG_7 κυρίως λόγω διάσπασης της συνέχειας του εδάφους λόγω συµπίεσής του από εναποθέσεις υλικών εκσκαφής. Τα υλικά εναπόθεσης καλύπτουν το 60% της βόρειας όχθης και το 10% της νότιας όχθης του σταθµού AG_8. Η εναπόθεση χωµατουργικών σε αρκετό µήκος της βόρειας όχθης του σταθµού AG_15 είχε ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση του ζωικού κεφαλαίου, για την εξυπηρέτηση των υδροληπτικών του αναγκών, σε µικρότερο χώρο και ως εκ τούτου την αύξηση της συµπίεσης του εδάφους από 5% το 2009 σε 20% το Στην ίδια όχθη παρατηρήθηκε αύξηση από 5% σε 10% των κοµµένων (σπασµένων), κυρίως θαµνόµορφων, δένδρων Rosa corymbifera, Prunus cocomilia και Salix alba ποσοστό όµως που δεν επηρεάζει την κάλυψη του εδάφους. Αντίστοιχα, η εναπόθεση µεγάλης κλάσης όγκου χωµατουργικών (βράχοι, πέτρες) φαίνεται να ευθύνεται για την αύξηση της συµπίεσης του εδάφους από τα ζώα από 10% σε αµφότερες τις όχθες του σταθµού AG_16 κατά το 2009, σε 20% στη νότια όχθη και 70% στη βόρεια το 2010, καθώς µειώθηκε η διαθέσιµη επιφάνεια υδροληψίας και αυξήθηκε η σηµειακή συγκέντρωση των ζώων. Επιπλέον παρατηρήθηκε τεχνητή διάβρωση στο 50% της βόρειας όχθης, εναπόθεση υλικών στο 40% της ίδιας όχθης και σκουπίδια κατά 5% σε αµφότερες τις όχθες του σταθµού επιδράσεις που απουσίαζαν το Στο παρελθόν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή του Βαρνούντα ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένες κυρίως λόγω α) της καλλιέργειας σιτηρών σε µικρούς αναβαθµούς έως το υψόµετρο των 1800 µ. µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1940, και β) της εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας µε πολλές χιλιάδες ζώα (από µόνιµους κατοίκους, αλλά και νοµάδες)

7 έως και τη δεκαετία του 1970 (Κατσαδωράκης 1995, Catsadorakis and Malakou 1997). Οι όποιες επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στο αβιοτικό περιβάλλον των ρεµάτων, όπου ενδηµεί η πέστροφα, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν καθώς δεν υπάρχουν σχετικά δεδοµένα από εκείνες τις εποχές, παρά την αδιαµφισβήτητη µείωση του πληθυσµού και του περιορισµού του στα ανώτερα τµήµατα των ρεµάτων, που αναφέρεται από τους Crivelli et al. (2008) βάσει ιστορικών στοιχείων. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η αλλαγή του καθεστώτος χρήσης γης, µε τη σχεδόν ολοκληρωτική παύση της νοµαδικής αιγοπροβατοτροφίας και την εισαγωγή της εκτατικής βοοτροφίας (περισσότερα από 800 βοοειδή το 2009 µόνο στον Άγ. Γερµανό, σύµφωνα µε αδηµοσίευτα στοιχεία του. Πρεσπών) σε συνδυασµό µε τις µεγάλες κλίσεις του εδάφους, το γρανιτικό υπόστρωµα, και τη διάνοιξη πολλών δασικών δρόµων για υλοτοµικές δραστηριότητες (Crivelli et al. 2008) κατά τις τελευταίες δεκαετίες, µπορεί να δηµιούργησε συνθήκες υποβάθµισης του αβιοτικού περιβάλλοντος της πέστροφας, κυρίως λόγω της διάβρωσης και της συνεπακόλουθης απόθεσης λεπτόκοκκων ιζηµάτων στο ρέµα. Γενικά τα σολωµοειδή «επιζητούν» οξυγονωµένα χαλικώδη υποστρώµατα για τη διασφάλιση επαρκούς οξυγόνου και την αποµάκρυνση των απεκκριµάτων των αυγών (Elliot 1994). Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η βελτίωση του δρόµου Κρατερού-Αγίου Γερµανού έχει επιφέρει σηµαντικές αλλοιώσεις στο αβιοτικό περιβάλλον του ρέµατος της Σιρόκας, κυρίως λόγω στερεοµεταφοράς από τις απογυµνωµένες από βλάστηση επιφάνειες στα πρανή του δρόµου και αύξησης της συµπίεσης και της διάβρωσης του εδάφους των όχθεων από τα βόσκοντα ζώα, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένεται να αποτυπωθούν εντονότερα στα προσεχή έτη καθώς η εγκατάσταση βλάστησης στους χώρους των εκσκαφών κρίνεται πολύ δύσκολη. Τέτοιες επιδράσεις, συσσωρευόµενες και εξακολουθητικές για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, είναι υπεύθυνες για την τροποποίηση της βιογεωγραφίας των πεστρόφων της πολιτείας της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ (Pess et al. 2003), αλλά και των ποταµών της Ιαπωνίας (Nakamura et al. 2007). Έτσι επιβάλλεται η α) παρακολούθηση της ποιότητας των ενδιαιτηµάτων των σταθµών της Σιρόκας µε εφαρµογή των πρωτοκόλλων QBR και RMP, καθώς και των κρίσιµων οικολογικών παραµέτρων του νερού (π.χ. διαλυτό οξυγόνο, απόθεση λεπτόκοκκου υλικού), β) άµεση µελέτη και υλοποίηση των προτάσεών της για τον έλεγχο της διάβρωσης στα κατάντι του δρόµου από τα αδρανή υλικά που προέκυψαν από τη διάνοιξη του δρόµου, γ) διερεύνηση των δυνατοτήτων απόληψης µέρους των υλικών εκσκαφής που έχουν εναποτεθεί κοντά την κοίτη του ρέµατος και απόρριψής τους σε κατάλληλο χώρο µακριά από αυτήν, δ) συνολική ρύθµιση της βόσκησης στο Βαρνούντα, και ε) συνέχιση της παρακολούθησης των πληθυσµών της πέστροφας στα ρέµατα Σιρόκας και Γαϊδουρίτσας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η λήψη των στοιχείων υπαίθρου για το 2009 ελήφθησαν στα πλαίσια του Προγράµµατος Απογραφή Παρόχθιας ασικής και Ψευδαλπικής Λιβαδικής και ασικής Βλάστησης στην Περιοχή των Πρεσπών Ελλάδας-FYROM και για το 2010 στα πλαίσια του Προγράµµατος Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και ασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του ικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός ρυµός Πρεσπών (GR )» και «Όρη Βαρνούντα (GR )». Οι συγγραφείς ευχαριστούν την ΕΠΠ για την υποστήριξη που τους προσφέρθηκε στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ζόγκαρης Σ. (2009) Συµβολή στη Βιοτική Ταξινόµηση των Ποταµών της Ελλάδας µε Βάση την Ιχθυοπανίδα και την Παρόχθια Βλάστηση, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, σελ. 422.

8 2. Κατσαδωράκης Γ. (1995) Τα Κείµενα του Κέντρου Πληροφόρησης της Πρέσπας, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερµανός, σελ Κουτσερή E. (2009) Salmo peristericus Karaman Η Πέστροφα των Πρεσπών, Prespa Trout, σελ , (επιµ. έκδοσης. Α.Λεγάκης και Π. Μαραγκού) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα. 4. Λεγάκης Α. και Π. Μαραγκού, επιµέλεια έκδοσης (2009) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, σελ Bjorkland R., C.M. Pringle and B. Newton (2001) A stream visual assessment protocol (SVAP) for riparian landowners, Environmental Monitoring and Assessment, 68: Catsadorakis G. and M. Malakou (1997) Conservation and management issues of Prespa National Park, Hydrobiologia, 351: Crivelli A.J., I. Koutseri and S. Petkovski (2008) The Prespa Trout (Salmo peristericus Karaman 1938): Species Action Plan, Society for the Protection of Prespa, Agios Germanos, Greece, 27 p. 8. Elliot J.M. (1994) Quantitative Ecology and the Brown Trout, Oxford University Press, USA. 9. Ferreira M.T., A. Albuquerque and F.C.F. Aquiar (2004) Método de Αmostragem de Μacrófitos, Unpublished Protocol and Field Sheets, ver. 5, pp Field A. (ed.) (2009) Discovering Statistics Using SPSS, third edition, SAGE Publications Ltd, London, UK, 822 p. 11. Fotiadis G., Y. Kazoglou, I. Koutseri, G. Efthimiou and M. Vrahnakis (2010) Assessment of functional components of riparian forest vegetation of the Prespa Basin with the means of the modified RMP protocol, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29/05/2010, Ohrid, F.Y.R.O.M. 12. Kazoglou Y., G. Fotiadis, I. Koutseri and M. Vrahnakis (2010) Assessment of structural components of riparian forest vegetation of the Prespa Basin with the means of the QBR index, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29/05/2010, Ohrid, F.Y.R.O.M. 13. Koutseri Ι., A.J. Crivelli, S. Petkovski and Y. Kazoglou (2010) Species Action Plan for the endemic Prespa trout, Salmo peristericus: A conservation tool, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29/05/2010, Ohrid, F.Y.R.O.M. 14. Munné A., N. Prat, C. Solà, N. Bonada and M. Rieradevall (2003) A simple field method for assessing the ecological quality of riparian habitat in rivers and streams: QBR index, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 13: Nakamura F., Y. Kawaguchi, D. Nakano and H. Yamada (2007) Ecological responses to anthropogenic alterations of gravel-bed rivers in Japan, from floodplain river segments to the microhabitat scale: a review, Developments in Earth Surface Processes, 11: Pess G., D.R. Montgomery, T.J. Beechie and L. Holsinger (2003) Anthropogenic alterations to the biogeography of Puget Sound salmon, pp , Restoration of Puget Sound Rivers, (eds D.R. Montgomery, S. Bolton, D.B. Booth and L. Wall), University of Washington Press. 17. Sayer R., E. Roca, G. Sedaghatkish, B. Young, S. Keel, R. Roca and S. Sheppard (2000) Nature in Focus Rapid Ecological Assessment, The Nature Conservancy / Island Press, Washington D.C., USA. 18. Vrahnakis M.S. and G. Fotiadis (2009) Inventory and Assessment of Riparian Forest Vegetation of the Prespa Area of Greece and F.Y.R.O.M. with the use of the (i) QBR (Qualitat del Bosc de Ribera / Riparian Forest Quality) Index, and (ii) Riparian Macrophyte Protocol (RMP), Final Report, Dept. of Forestry & Μ.Ν.Ε. of the ΤΕΙ of Larissa, Society for the Protection of Prespa, Greece, 84 p. (+ ANNEXES).

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ /ΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αξιολόγηση της Οικολογικής Ποιότητας των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..5 SUMMARY......6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ....8 1.1. Παράκτιος χώρος και παράκτια ζώνη: Βασικές έννοιες και ορισµοί......8 1.2. Η σηµασία του ελληνικού παράκτιου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 3 ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Περιλήψεις 3 ου Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. & Ε.Ζ.Ε. Ιωάννινα, 16-19 Νοεµβρίου 2006 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση

Τελική Τεχνική Έκθεση ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN TEMPORARY PONDS IN CRETE LIFE04NAT/GR/000105 Τελική Τεχνική Έκθεση Μελέτη ανθρωπογενών πιέσεων και ποιότητας νερού και εδάφους στα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ : «ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων Εισηγητές :

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έργα βελτίωσης λιβαδιών (Σφήκα, δεκαετία 80) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης) ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11

Περιεχόμενα. Έργα βελτίωσης λιβαδιών (Σφήκα, δεκαετία 80) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης) ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Έτος 17 ο & 18 ο, 2009-2010 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ 12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Νικόλαος Κόντος, Ελένη Φυτώκα και Ευθαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΌΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΌΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Παράρτηµα Μουδανιών Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα