ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΗΜΙΚΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ Βραχνάκης Μ. 1, Φωτιάδης Γ. 2 και Καζόγλου Ι. 3 1 Τµήµα ασοπονίας &.Φ.Π., ΤΕΙ Λάρισας, 43100, Καρδίτσα, 2 Τµήµα ασοπονίας &.Φ.Π., ΤΕΙ Λαµίας, 36100, Καρπενήσι 3 Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 53077, Άγιος Γερµανός Φλώρινας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ενδηµική πέστροφα των Πρεσπών (Salmo peristericus Karaman 1938) αποτελεί είδοςδείκτη για την περιβαλλοντική κατάσταση τόσο της περιοχής του δικτύου NATURA 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR ) όσο και γενικότερα για το ιασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών. Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο την έρευνα της κατάστασης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ενδιαιτηµάτων της πέστροφας στο ρέµα της Σιρόκας µετά τα έργα βελτίωσης (Φεβρουάριος 2010) του δρόµου που βαίνει παράλληλα του ρέµατος, µέσω της εφαρµογής το Σεπτέµβριο του 2010 των πρωτοκόλλων καταγραφής Ποιότητα Παρόχθιου άσους (QBR) και Παρόχθια Μακρόφυτα (RMP). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε συγκριτικό τρόπο, καθώς τα αντίστοιχα πρωτόκολλα είχαν εφαρµοστεί και πριν τη βελτίωση του δασικού δρόµου (Ιούλιος 2009). Όπως προκύπτει, η αλόγιστη διαπλάτυνση του δασικού δρόµου, αλλά και το µέγεθος των χωµατουργικών εργασιών που έλαβαν χώρα ιδιαίτερα στους σταθµούς εντός της παρόχθιας ζώνης, υποβάθµισαν σηµαντικά τα αβιοτικά χαρακτηριστικά του ρέµατος και του ενδιαιτήµατος της πέστροφας των Πρεσπών. RANGELAND AND FOREST HABITAT QUALITY OF THE PRESPA ENDEMIC TROUT AFTER ROAD IMPROVEMENT WORKS Vrahnakis M. 1, Fotiadis G. 2 and Kazoglou Y. 3 1 Department of Forestry & M.N.E., ΤΕΙ of Larissa, Greece 2 Department of Forestry & M.N.E., ΤΕΙ of Lamia, Greece 3 Society for the Protection of Prespa, Agios Germanos, Greece ABSTRACT The endemic Prespa trout (Salmo peristericus Karaman 1938) is a flagship species for the environmental quality of the Natura 2000 site Ori Varnountas (code GR ) and the Transboundary Prespa Park. The aim of the research was to present environmental impacts of works done to improve a forest road (February 2010) on the trout s habitats in the Siroka stream which flows along the road. The assessment was based on the use of the QBR (Qualitat del Bosc de Ribera) and RMP (Riparian Macrophyte Protocol) protocols. Results are presented in a comparative manner since the same protocols were used five months before the road improvement (September 2009). It was found that the irrational widening of the road and the volume of excavated soils, especially inside the stations found within the riparian zone, leads to significant deterioration of the abiotic characteristics of the stream and the habitat quality of the Prespa trout.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις περιοχές του ικτύου Φύση 2000 (Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων 92/43) «Εθνικός ρυµός Πρεσπών» και «Όρη Βαρνούντα» µε κωδικούς GR και GR αντίστοιχα. Τα τελευταία χρόνια το επιστηµονικό ενδιαφέρον για τα βιοτικά στοιχεία των Πρεσπών έχει αρχίσει να στρέφεται από αυτά των λιµνών σε άλλα λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου σηµαντικά στοιχεία του χερσαίου περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση κατέχει η πέστροφα των Πρεσπών (Salmo peristericus Karaman 1938), η οποία ενδηµεί στα ρέµατα που εκβάλλουν στη Μεγάλη Πρέσπα. Σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο για τα Απειλούµενα Ζώα για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς θεωρείται είδος κινδυνεύον (Λεγάκης και Μαραγκού 2009), ενώ προστατεύεται θεσµικά από ένα πυκνό πλαίσιο κανονισµών και διατάξεων. Ο πληθυσµός της παρουσιάζεται µειωµένος έναντι του 1960, αν και από ότι φαίνεται τα τελευταία 10 χρόνια εµφανίζεται σταθερός (Κουτσερή 2009). Βιώσιµοι πληθυσµοί εµφανίζονται στον ποταµό του Αγίου Γερµανού και σε τρία ακόµα ποτάµια της Π.Γ..Μ. Υπολογίζεται ότι στον Άγ. Γερµανό διαβιεί πληθυσµός ατόµων (Κουτσερή 2009). Η βιωσιµότητα του είδους εξαρτάται από τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τόσο των ποταµών της λεκάνης της Μ. Πρέσπας, όσο και της παραποτάµιας ζώνης που περιλαµβάνει τους παραποτάµιους τύπους βλάστησης (Crivelli et al. 2008). Με στόχο την προστασία της πέστροφας των Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) σε συνεργασία µε το Βιολογικό Ερευνητικό Σταθµό του Tour du Valat (Γαλλία), εκπόνησε σχετικό Σχέδιο ράσης (Action Plan). Στο Σχέδιο περιγράφονται απειλές όπως αλλαγές ή καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης, η υπερβόσκηση, η κατασκευή δρόµων ή άλλες ανθρωπογενείς αλλοιώσεις (απειλές Νο. 3), η µείωση της διαθεσιµότητας τροφής λόγω µείωσης της φέρουσας υδάτινης ικανότητας των ρεµάτων (απειλή Νο. 1), η διάσπαση της συνέχειας του ρου των ρεµάτων (απειλή Νο. 2), η αύξηση της θολερότητας λόγω µεταφοράς αιωρηµάτων (απειλή Νο. 4), ή συνδυασµοί αυτών (Crivelli et al. 2008). Για τη διερεύνηση του βαθµού επικινδυνότητας των απειλών αυτών και στα τέσσερα ποτάµια που διαβιεί η πέστροφα, η ΕΠΠ ανέθεσε στο Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας την εκπόνηση ειδικής µελέτης τον Ιούνιο του Στη µελέτη εκτιµήθηκε η ποιότητα της παρόχθιας λιβαδικής και δασικής µακροφυτικής βλάστησης κατά µήκος των όχθεων και επιπλέον αναλύθηκε το αβιοτικό περιβάλλον των όχθεων και των κοιτών σε έννοιες εδαφοκάλυψης και γεωµορφολογίας (Vrahnakis and Fotiadis 2009, Kazoglou et al. 2010, Fotiadis et al. 2010). Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2010 η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας προέβη σε έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου Κρατερού Αγ. Γερµανού στα πλαίσια του «Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου», παρά το σχετικό περιβαλλοντικό όρο για πραγµατοποίηση χωµατουργικών έργων την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου. Τα έργα αυτά, κυρίως διανοίξεις και διαπλατύνσεις, σε σηµαντικό µέρος τους εντοπίζονται εντός της περιοχής του ικτύου Φύση 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR ), σε πορεία παράλληλη µε την κοίτη του ρέµατος της Σιρόκας που αποτελεί τον ένα εκ των δύο βασικών παραπόταµων του ποταµού του Αγ. Γερµανού. Τα έργα χαρακτηρίζονται από τον ιδιαίτερα µεγάλο όγκο υλικών εκσκαφής που παρήγαγαν και την κατ επέκταση υψηλή διαταραχή που προκάλεσαν τόσο στο αβιοτικό όσο και στο βιοτικό περιβάλλον (Φωτ. 1). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίµηση της κατάστασης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ενδιαιτηµάτων της πέστροφας στο ρέµα της Σιρόκας µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου που βαίνει παράλληλα του ρέµατος, µέσω της εφαρµογής των πρωτοκόλλων καταγραφής Ποιότητα Παρόχθιου άσους (QBR) και Παρόχθια Μακρόφυτα (RMP).

3 Φωτ. 1. Έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού δρόµου Κρατερού Αγίου Γερµανού (Ιούλιος 2010) εντός της περιοχής του ικτύου Φύση 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR )». Εναπόθεση χωµάτων στα κατάντι του ρέµατος της Σιρόκας (αριστερά). Άποψη του όγκου των υλικών διαπλάτυνσης στα ανάντι (δεξιά) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης). 2. ΤΑ RAP ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΑΣΟΥΣ (QBR) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΤΑ (RMP) ιάφορες µέθοδοι έχουν εφαρµοστεί στην αποτίµηση της βιοτικής ή και αβιοτικής κατάστασης των ποταµών και την εκτίµηση της οικολογικής τους σταθερότητας, αν και πολύ λίγες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τον ταχύ χαρακτηρισµό (rapid assessment protocols/techniques, RAPs/Ts) των παρόχθιων βιοτόπων (Sayer et al. 2000, Ζόγκαρης 2009). Η πλειονότητα των RAPs απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές µε τη διατήρηση, τη διαχείριση, προστασία ή παρακολούθηση (monitoring) και εστιάζουν στη συλλογή πληροφοριών µη διαθέσιµων από µακροσκοπική παρακολούθηση. Επιπλέον τα RAPs βοηθούν στο σχεδιασµό κατανοητών µέτρων, εύκολα αντιληπτών από διαχειριστές, ειδικούς στην προστασία, λήπτες αποφάσεων και ντόπιους κατοίκους (Bjorkland et al. 2001). Το πρωτόκολλο QBR (Qualitat del Bosc de Ribera / Riparian Forest Quality) υπολογίζει τον οµώνυµο δείκτη που εκτιµά την ποιότητα του φυσικού οικοσυστήµατος που περιβάλλει έναν ποταµό (Munné et al. 2003). Για τον υπολογισµό του χρησιµοποιούνται σχετικά εύκολα µετρήσιµα χαρακτηριστικά της παρόχθιας βλάστησης και της µορφοµετρίας της παρόχθιας ζώνης. Η τιµή του δείκτη υπολογίζεται από το άθροισµα τεσσάρων επιµέρους δεικτών της (α) Παρόχθιας Συνολικής Κάλυψης (TRC), (β) οµής Κάλυψης (CST), (γ) Ποιότητας Κάλυψης (CQU) και (δ) Τροποποίησης Κοίτης (CHA). Η τιµή του δείκτη QBR θεωρείται πολύ κατατοπιστική όσον αφορά την ποιότητα της παρόχθιας βλάστησης, καθώς εκφράζει αποτελεσµατικά τη διαβάθµιση των τεσσάρων επιµέρους δεικτών (Ζόγκαρης 2009). Το πρωτόκολλο Παρόχθιων Μακροφύτων (Riparian Macrophyte Protocol, RMP) παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων σχετικών RAP καθώς εστιάζει στα ενδιαιτήµατα, τη χλωριδική σύνθεση και τις ανθρωπογενείς πιέσεις. Στην αρχική του µορφή αποτελούνταν από οκτώ διακριτές οµάδες πληροφοριών, (α) τεχνικές (γενικές), (β) γεωαναφοράς, (γ) γεωµετρίας, (δ) φυσικοχηµείας, (ε) πιθανών ανθρωπογενών επιδράσεων, (στ) υπαρχουσών επιδράσεων (ζ) χλωρίδας µακροφύτων και (η) προφίλ βλάστησης (Ferreira et al. 2004). Το πρωτόκολλο έχει επιδεχθεί µέχρι τώρα σειρά τροποποιήσεων οι τελευταίες εκ των οποίων αναφέρονται από τους Ζόγκαρης (2009) και Vrahnakis and Fotiadis (2009). Συγκεκριµένα παραλείφθηκαν οι πληροφορίες φυσικοχηµείας και προφίλ βλάστησης και η χλωρίδα µακροφύτων εκφράστηκε ως ποσοστιαία (%) κάλυψη αντί σύνθεση. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη εφαρµογή των

4 πρωτοκόλλων QBR και RMP µπορούν να αναζητηθούν στους Munné et al. (2003), Ζόγκαρης (2009), Vrahnakis and Fotiadis (2009), Fotiadis et al. (2010). 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του 2010 και αφορά στον άνω ρου του ποταµού του Αγίου Γερµανού και ειδικότερα στη διαδροµή του βόρειου συµβάλλοντα κλάδου (ρέµα Σιρόκας), στη βόρεια όχθη του οποίου έλαβαν χώρα χωµατουργικές εργασίες τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο Το ρέµα Σιρόκας σε όλο του το µήκος βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 «Όρη Βαρνούντα» (GR ). Η περιοχή έχει έκταση 6126 ha, µέσο υψόµετρο 1700 m και εδράζεται σε γρανιτικό υπόστρωµα (τµήµα της Πελαγονικής γεωλογικής ζώνης), ενώ το κλίµα που επικρατεί είναι κατεξοχήν ηπειρωτικό. Στα ανάντη του οικισµού του Αγ. Γερµανού, το ρέµα Σιρόκας (µήκους 7 km) συµβάλλει µε το ρέµα Γαϊδουρίτσα (11 km) διαµορφώνοντας έτσι τον ποταµό του Αγ. Γερµανού. Ο ποταµός έχει µήκος 14,5 km, λεκάνη απορροής 57 km 2, και µέση ετήσια απορροή 0,559 m 3 /sec. Στο παρελθόν οι εκβολές του ποταµού βρίσκονταν στις όχθες της Μικρής Πρέσπας αλλά από το 1936 και µετά εξετράπη και εκβάλλει πλέον στη Μεγάλη Πρέσπα. Σύµφωνα µε το Σχέδιο ράσης, κατά τη δεκαετία οι πληθυσµοί της πέστροφας των Πρεσπών µειώθηκαν σταδιακά και στα δύο ρέµατα, µε τη Γαϊδουρίτσα όµως να συντηρεί έως και 5πλάσιο πληθυσµό έναντι της Σιρόκας, µε τον πληθυσµό στην τελευταία να πλησιάζει ενίοτε την κρίσιµη πυκνότητα πληθυσµιακής βιωσιµότητας των 200 ind./ha (Crivelli et al. 2008, Koutseri et al. 2010). Η φυσική βλάστηση κατά µήκος του ποταµού του Αγίου Γερµανού διαφοροποιείται κατά θέσεις και ερµηνεύεται κυρίως από το υψόµετρο και την αλλόχθονη βλάστηση ανθρωπογενούς προέλευσης (Fotiadis et al. 2010). Για την αποτίµηση των συνεπειών της κατάστασης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων των ενδιαιτηµάτων της πέστροφας στο ρέµα της Σιρόκας, µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου που βαίνει παράλληλα του ρέµατος, εφαρµόστηκαν τα RAP πρωτόκολλα Ποιότητα Παρόχθιου άσους (QBR) και Παρόχθια Μακρόφυτα (RMP). Πριν την εφαρµογή τους καθορίστηκαν (α) η κοίτη του ρέµατος, δηλ. η ζώνη που καλύπτεται µονίµως µε νερό µαζί µε την επιφάνεια που καλύπτεται από ελόφυτα, (β) η πληµµυρική επιφάνεια, δηλ. η µέγιστη ανώτερη επιφάνεια πληµµυρικής απορροής, και (γ) η παρόχθια ζώνη, δηλ. η επιφάνεια εκατέρωθεν των κοιτών στην οποία υπάρχει σαφής διαφοροποίηση της βλάστησης από υδροχαρή σε ζωνική. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν πολύ τροποποιηµένες (από τον άνθρωπο) περιοχές ένα µέγιστο πλάτος 50 m υιοθετήθηκε ως παρόχθια ζώνη. Οι µετρήσεις έλαβαν χώρα από τρεις (3) ανεξάρτητους παρατηρητές σε έξι (6) σταθµούς (AG_7, ΑG_8, AG_12, AG_15, ΑG_16, ΑG_17) µήκους 100 m έκαστος, στους οποίους είχαν εφαρµοστεί, από τους ίδιους παρατηρητές, τα αντίστοιχα πρωτόκολλα το Σεπτέµβριο του 2009, δηλ. πριν τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου (Vrahnakis and Fotiadis 2009, Fotiadis et al. 2010, Kazoglou et al. 2010). Μετά τη συλλογή των βιοτικών και αβιοτικών δεδοµένων ακολούθησε ο υπολογισµός της τιµής QBR για κάθε έναν από τους έξι (6) σταθµούς, και ο επαναπροσδιορισµός της κατάστασης και του βαθµού διαταραχής της παρόχθιας βλάστησης κατά το 2010 έναντι του 2009, σύµφωνα µε την κλίµακα των Munné et al. (2003). Όταν QBR 95 η παρόχθια βλάστηση βρίσκεται σε φυσική κατάσταση και εξαιρετική ποιότητα. Όταν 75 QBR 90 υπάρχει µερική διαταραχή και καλή ποιότητα, όταν 55 QBR 70 σηµαντική διαταραχή και µέτρια ποιότητα, 30 QBR 50 ισχυρή αλλοίωση και φτωχή κατάσταση και για τιµές QBR 25 ακραία υποβάθµιση και κακή κατάσταση. Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν διαφορές στις τιµές των τεσσάρων επιµέρους δεικτών (TRC, CST, CQU, CHA) ακολούθησε στατιστικός έλεγχος των µέσων όρων αυτών. Καθώς πρόκειται για µεταβλητές που αναφέρονται σε εξαρτηµένα δείγµατα (οι σταθµοί ήταν οι ίδιοι µε αυτούς του 2009) και

5 καθόσον πρόκειται για µεταβλητές που λαµβάνουν τιµές τάξεως (ordinal values) επιλέχτηκε να εφαρµοστεί το signed-rank test του Wilcoxon (Z w ) για επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05. Το ίδιο κριτήριο εφαρµόστηκε και στις περιπτώσεις ελέγχου ύπαρξης στατιστικώς σηµαντικών διαφορών στις επιµέρους µεταβλητές του RMP. Επιπλέον, υπολογίστηκε η στατιστική της επίδρασης του µεγέθους της αλλαγής (r, effect size) των τιµών των επιµέρους δεικτών µεταξύ των δύο ετών (2009, 2010). 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4.1. Πρωτόκολλο QBR Όπως προέκυψε από την παράθεση των αποτελεσµάτων του QBR η ποιότητα του παρόχθιου δάσους της Σιρόκας υποβαθµίστηκε σηµαντικά µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου Κρατερού-Αγ. Γερµανού. Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι η συνολική τιµή του δείκτη κατά το 2010 (QBR 2010 = 330) µειώθηκε κατά 19,5% έναντι της αντίστοιχης του 2009 (QBR 2009 = 410) (Πίνακας 1). Στους 5 από τους 6 σταθµούς η τιµή QBR εµφανίζεται µειωµένη, και σε 4 από τους 6 σταθµούς υφίσταται µείωση της κατάστασης και της ποιότητας των παρόχθιων ενδιαιτηµάτων, µε αυξηµένο τον αντίστοιχο βαθµό διαταραχής. Οι δείκτες TRC, CST εµφανίζονται µη διαφοροποιηµένοι µεταξύ των δύο ετών. Σε µία περίπτωση (σταθµός AG_8) η τιµή του δείκτη CQU εµφανίζεται µεν µη διαφοροποιηµένη, όµως το 2010 ή γεωµορφολογία του σταθµού µεταβλήθηκε σε τύπου 1 από τύπου 2 (το 2009) κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού του σκληρού υποστρώµατος (από 20-30% το 2009 σε 30-60% το 2010) που κάνει προβληµατική την ανάπτυξη δάσους, λόγω εναπόθεσης στην κοίτη µεγάλων ποσοτήτων χωµατουργικών προϊόντων εκσκαφής (βράχοι, κροκάλες, κ.λπ.). Πίνακας 1. Καταµερισµός της παρόχθιας βλάστησης έξι σταθµών του ρέµατος της Σιρόκας σε κλάσεις κατάστασης και ποιότητας (QBR τιµές) πριν (2009) και µετά (2010) τα έργα βελτίωσης του δασικού δόµου Κρατερού Αγίου Γερµανού ( : 95, Παρόχθια βλάστηση σε φυσική κατάσταση, εξαιρετική ποιότητα, : 75 90, Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα, : 55 70, Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα, : 30 50, Ισχυρή αλλοίωση, φτωχή κατάσταση, : 25, Ακραία υποβάθµιση, κακή κατάσταση). Κωδικός σταθµού 2009/ /2010 Κατάσταση (ερµηνεία) Παρόχθια βλάστηση σε φυσική κατάσταση, AG_7 95/80 / εξαιρετική ποιότητα / Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα AG_8 80/65 / Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα / Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα AG_12 70/55 Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα AG_15 55/40 / Σηµαντική διαταραχή, µέτρια ποιότητα / Ισχυρή αλλοίωση, φτωχή κατάσταση AG_16 30/10 / Ισχυρή αλλοίωση, φτωχή κατάσταση / Ακραία υποβάθµιση, κακή κατάσταση AG_17 80 Μερική διαταραχή, καλή ποιότητα Σύνολο 410/330 Η µείωση της ποιότητας (τιµές QBR) οφείλεται στη σηµαντική τροποποίηση της κοίτης, όπως υποδεικνύουν οι τιµές CHA. Οι τιµές αυτές ήταν στατιστικώς σηµαντικά υψηλότερες το 2009 έναντι του 2010 σύµφωνα µε το signed-rank test του Wilcoxon (Z W =-2,121, T=0, p=0,034*) για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (repeated measurements) σε εξαρτηµένα δείγµατα (dependent samples) (σταθµοί δειγµατοληψίας εν προκειµένω). Καθώς η στατιστική r που εκφράζει την επίδραση του µεγέθους της αλλαγής (effect size) έχει απόλυτη τιµή > 0,5

6 (r= -0,61), τότε σύµφωνα µε τα κριτήρια του Cohen (Field 2009), προκύπτει ότι το µέγεθος της αλλαγής στην κατάσταση της κοίτης είναι σηµαντικά υψηλό µεταξύ των δύο ετών (2009, 2010), δηλ. πριν και µετά τα έργα βελτίωσης του δασικού δρόµου Πρωτόκολλο RMP Γενικότερα η δοµή και σύνθεση των µακροφύτων των έξι σταθµών δεν διαφοροποιήθηκε το 2010 έναντι του 2009, καθώς ο χρόνος που µεσολάβησε µεταξύ των δύο µετρήσεων (10 µήνες) δεν είναι επαρκής για την εµφάνιση τέτοιων αλλαγών. Απαιτούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, πάνω από 5 χρόνια, για την αποτύπωση τέτοιων αλλαγών. Όµως το αβιοτικό στοιχείο είχε σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο µετρήσεων, ιδιαίτερα στη βόρεια όχθη, όπου έλαβαν χώρα τα έργα βελτίωσης του δρόµου. Το κοκκοµετρικό υπόστρωµα του ρέµατος (marginal substrate) εµφάνισε στατιστικώς σηµαντικές αλλοιώσεις στη δεξιά όχθη του σταθµού ΑG_8 (Z W =-2,032, T=0, p=0,042*, r=-0,64), µε σηµαντική αύξηση του ποσοστού εµφάνισης των διαφόρων κλάσεων κοκκοµετρικού υλικού (π.χ. των βράχων από 10% στο 50%, της άµµου από 5% σε 40%, κ.ο.κ.). Άλλες επιµέρους αλλοιώσεις του υποστρώµατος εµφανίστηκαν στο ποσοστό των βράχων στη δεξιά όχθη των σταθµών ΑG_12 (από 10% σε 15%), ΑG_15 (από 20% σε 30%) και ΑG_16 (από 10% σε 40%), όπως και των κροκάλων µεγέθους cm στο σταθµό AG_16 (από 10% σε 30%). Όσον αφορά στο βαθµό ανθρωπογενούς τροποποίησης της ευρύτερης παρόχθιας οικοτονικής ζώνης (riparian ecotone area modification) η διαπλάτυνση του δρόµου κατά 15% και η ενίσχυση των όχθεων κατά 15% από εναποθέσεις υλικών εκσκαφής χαρακτηρίζει το σταθµό AG_7. Αντίστοιχες τέτοιες τροποποιήσεις παρατηρούνται και στους σταθµούς AG_8 (από 50% σε διαπλάτυνση και ενίσχυση όχθεων), AG_12 (από 10% στις ίδιες κατηγορίες), AG_15 (από 40% και 20% αντίστοιχα) και AG_16 (από 5% για διαπλάτυνση). Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι σταθµοί είχαν µηδενική ανθρωπογενή τροποποίηση της παρόχθιας οικοτονικής ζώνης τους κατά το Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στις όχθες τεσσάρων από τους έξι σταθµούς (µε εξαίρεση τους AG_12, AG_17) παρουσιάζονται αυξηµένες έναντι του Συγκεκριµένα, εµφανίζεται διάβρωση στο 10% των πρανών της βόρειας όχθης του σταθµού AG_7 κυρίως λόγω διάσπασης της συνέχειας του εδάφους λόγω συµπίεσής του από εναποθέσεις υλικών εκσκαφής. Τα υλικά εναπόθεσης καλύπτουν το 60% της βόρειας όχθης και το 10% της νότιας όχθης του σταθµού AG_8. Η εναπόθεση χωµατουργικών σε αρκετό µήκος της βόρειας όχθης του σταθµού AG_15 είχε ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση του ζωικού κεφαλαίου, για την εξυπηρέτηση των υδροληπτικών του αναγκών, σε µικρότερο χώρο και ως εκ τούτου την αύξηση της συµπίεσης του εδάφους από 5% το 2009 σε 20% το Στην ίδια όχθη παρατηρήθηκε αύξηση από 5% σε 10% των κοµµένων (σπασµένων), κυρίως θαµνόµορφων, δένδρων Rosa corymbifera, Prunus cocomilia και Salix alba ποσοστό όµως που δεν επηρεάζει την κάλυψη του εδάφους. Αντίστοιχα, η εναπόθεση µεγάλης κλάσης όγκου χωµατουργικών (βράχοι, πέτρες) φαίνεται να ευθύνεται για την αύξηση της συµπίεσης του εδάφους από τα ζώα από 10% σε αµφότερες τις όχθες του σταθµού AG_16 κατά το 2009, σε 20% στη νότια όχθη και 70% στη βόρεια το 2010, καθώς µειώθηκε η διαθέσιµη επιφάνεια υδροληψίας και αυξήθηκε η σηµειακή συγκέντρωση των ζώων. Επιπλέον παρατηρήθηκε τεχνητή διάβρωση στο 50% της βόρειας όχθης, εναπόθεση υλικών στο 40% της ίδιας όχθης και σκουπίδια κατά 5% σε αµφότερες τις όχθες του σταθµού επιδράσεις που απουσίαζαν το Στο παρελθόν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή του Βαρνούντα ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένες κυρίως λόγω α) της καλλιέργειας σιτηρών σε µικρούς αναβαθµούς έως το υψόµετρο των 1800 µ. µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1940, και β) της εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας µε πολλές χιλιάδες ζώα (από µόνιµους κατοίκους, αλλά και νοµάδες)

7 έως και τη δεκαετία του 1970 (Κατσαδωράκης 1995, Catsadorakis and Malakou 1997). Οι όποιες επιπτώσεις αυτών των δραστηριοτήτων στο αβιοτικό περιβάλλον των ρεµάτων, όπου ενδηµεί η πέστροφα, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν καθώς δεν υπάρχουν σχετικά δεδοµένα από εκείνες τις εποχές, παρά την αδιαµφισβήτητη µείωση του πληθυσµού και του περιορισµού του στα ανώτερα τµήµατα των ρεµάτων, που αναφέρεται από τους Crivelli et al. (2008) βάσει ιστορικών στοιχείων. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η αλλαγή του καθεστώτος χρήσης γης, µε τη σχεδόν ολοκληρωτική παύση της νοµαδικής αιγοπροβατοτροφίας και την εισαγωγή της εκτατικής βοοτροφίας (περισσότερα από 800 βοοειδή το 2009 µόνο στον Άγ. Γερµανό, σύµφωνα µε αδηµοσίευτα στοιχεία του. Πρεσπών) σε συνδυασµό µε τις µεγάλες κλίσεις του εδάφους, το γρανιτικό υπόστρωµα, και τη διάνοιξη πολλών δασικών δρόµων για υλοτοµικές δραστηριότητες (Crivelli et al. 2008) κατά τις τελευταίες δεκαετίες, µπορεί να δηµιούργησε συνθήκες υποβάθµισης του αβιοτικού περιβάλλοντος της πέστροφας, κυρίως λόγω της διάβρωσης και της συνεπακόλουθης απόθεσης λεπτόκοκκων ιζηµάτων στο ρέµα. Γενικά τα σολωµοειδή «επιζητούν» οξυγονωµένα χαλικώδη υποστρώµατα για τη διασφάλιση επαρκούς οξυγόνου και την αποµάκρυνση των απεκκριµάτων των αυγών (Elliot 1994). Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι η βελτίωση του δρόµου Κρατερού-Αγίου Γερµανού έχει επιφέρει σηµαντικές αλλοιώσεις στο αβιοτικό περιβάλλον του ρέµατος της Σιρόκας, κυρίως λόγω στερεοµεταφοράς από τις απογυµνωµένες από βλάστηση επιφάνειες στα πρανή του δρόµου και αύξησης της συµπίεσης και της διάβρωσης του εδάφους των όχθεων από τα βόσκοντα ζώα, τα αποτελέσµατα των οποίων αναµένεται να αποτυπωθούν εντονότερα στα προσεχή έτη καθώς η εγκατάσταση βλάστησης στους χώρους των εκσκαφών κρίνεται πολύ δύσκολη. Τέτοιες επιδράσεις, συσσωρευόµενες και εξακολουθητικές για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, είναι υπεύθυνες για την τροποποίηση της βιογεωγραφίας των πεστρόφων της πολιτείας της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ (Pess et al. 2003), αλλά και των ποταµών της Ιαπωνίας (Nakamura et al. 2007). Έτσι επιβάλλεται η α) παρακολούθηση της ποιότητας των ενδιαιτηµάτων των σταθµών της Σιρόκας µε εφαρµογή των πρωτοκόλλων QBR και RMP, καθώς και των κρίσιµων οικολογικών παραµέτρων του νερού (π.χ. διαλυτό οξυγόνο, απόθεση λεπτόκοκκου υλικού), β) άµεση µελέτη και υλοποίηση των προτάσεών της για τον έλεγχο της διάβρωσης στα κατάντι του δρόµου από τα αδρανή υλικά που προέκυψαν από τη διάνοιξη του δρόµου, γ) διερεύνηση των δυνατοτήτων απόληψης µέρους των υλικών εκσκαφής που έχουν εναποτεθεί κοντά την κοίτη του ρέµατος και απόρριψής τους σε κατάλληλο χώρο µακριά από αυτήν, δ) συνολική ρύθµιση της βόσκησης στο Βαρνούντα, και ε) συνέχιση της παρακολούθησης των πληθυσµών της πέστροφας στα ρέµατα Σιρόκας και Γαϊδουρίτσας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η λήψη των στοιχείων υπαίθρου για το 2009 ελήφθησαν στα πλαίσια του Προγράµµατος Απογραφή Παρόχθιας ασικής και Ψευδαλπικής Λιβαδικής και ασικής Βλάστησης στην Περιοχή των Πρεσπών Ελλάδας-FYROM και για το 2010 στα πλαίσια του Προγράµµατος Καταγραφή, Αξιολόγηση και Γεωγραφική Αποτύπωση των Λιβαδικών και ασικών Τύπων Οικοτόπων των Περιοχών του ικτύου ΦΥΣΗ 2000: «Εθνικός ρυµός Πρεσπών (GR )» και «Όρη Βαρνούντα (GR )». Οι συγγραφείς ευχαριστούν την ΕΠΠ για την υποστήριξη που τους προσφέρθηκε στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ζόγκαρης Σ. (2009) Συµβολή στη Βιοτική Ταξινόµηση των Ποταµών της Ελλάδας µε Βάση την Ιχθυοπανίδα και την Παρόχθια Βλάστηση, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, σελ. 422.

8 2. Κατσαδωράκης Γ. (1995) Τα Κείµενα του Κέντρου Πληροφόρησης της Πρέσπας, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερµανός, σελ Κουτσερή E. (2009) Salmo peristericus Karaman Η Πέστροφα των Πρεσπών, Prespa Trout, σελ , (επιµ. έκδοσης. Α.Λεγάκης και Π. Μαραγκού) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα. 4. Λεγάκης Α. και Π. Μαραγκού, επιµέλεια έκδοσης (2009) Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας, Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Αθήνα, σελ Bjorkland R., C.M. Pringle and B. Newton (2001) A stream visual assessment protocol (SVAP) for riparian landowners, Environmental Monitoring and Assessment, 68: Catsadorakis G. and M. Malakou (1997) Conservation and management issues of Prespa National Park, Hydrobiologia, 351: Crivelli A.J., I. Koutseri and S. Petkovski (2008) The Prespa Trout (Salmo peristericus Karaman 1938): Species Action Plan, Society for the Protection of Prespa, Agios Germanos, Greece, 27 p. 8. Elliot J.M. (1994) Quantitative Ecology and the Brown Trout, Oxford University Press, USA. 9. Ferreira M.T., A. Albuquerque and F.C.F. Aquiar (2004) Método de Αmostragem de Μacrófitos, Unpublished Protocol and Field Sheets, ver. 5, pp Field A. (ed.) (2009) Discovering Statistics Using SPSS, third edition, SAGE Publications Ltd, London, UK, 822 p. 11. Fotiadis G., Y. Kazoglou, I. Koutseri, G. Efthimiou and M. Vrahnakis (2010) Assessment of functional components of riparian forest vegetation of the Prespa Basin with the means of the modified RMP protocol, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29/05/2010, Ohrid, F.Y.R.O.M. 12. Kazoglou Y., G. Fotiadis, I. Koutseri and M. Vrahnakis (2010) Assessment of structural components of riparian forest vegetation of the Prespa Basin with the means of the QBR index, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29/05/2010, Ohrid, F.Y.R.O.M. 13. Koutseri Ι., A.J. Crivelli, S. Petkovski and Y. Kazoglou (2010) Species Action Plan for the endemic Prespa trout, Salmo peristericus: A conservation tool, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, 25-29/05/2010, Ohrid, F.Y.R.O.M. 14. Munné A., N. Prat, C. Solà, N. Bonada and M. Rieradevall (2003) A simple field method for assessing the ecological quality of riparian habitat in rivers and streams: QBR index, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 13: Nakamura F., Y. Kawaguchi, D. Nakano and H. Yamada (2007) Ecological responses to anthropogenic alterations of gravel-bed rivers in Japan, from floodplain river segments to the microhabitat scale: a review, Developments in Earth Surface Processes, 11: Pess G., D.R. Montgomery, T.J. Beechie and L. Holsinger (2003) Anthropogenic alterations to the biogeography of Puget Sound salmon, pp , Restoration of Puget Sound Rivers, (eds D.R. Montgomery, S. Bolton, D.B. Booth and L. Wall), University of Washington Press. 17. Sayer R., E. Roca, G. Sedaghatkish, B. Young, S. Keel, R. Roca and S. Sheppard (2000) Nature in Focus Rapid Ecological Assessment, The Nature Conservancy / Island Press, Washington D.C., USA. 18. Vrahnakis M.S. and G. Fotiadis (2009) Inventory and Assessment of Riparian Forest Vegetation of the Prespa Area of Greece and F.Y.R.O.M. with the use of the (i) QBR (Qualitat del Bosc de Ribera / Riparian Forest Quality) Index, and (ii) Riparian Macrophyte Protocol (RMP), Final Report, Dept. of Forestry & Μ.Ν.Ε. of the ΤΕΙ of Larissa, Society for the Protection of Prespa, Greece, 84 p. (+ ANNEXES).

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πρωτόκολο για ταχεία εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των Παρόχθιων Ζωνών στον Ποταμό Ευρώτα Protocol

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2011. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η λεκάνη απορροής ως βασική ενότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.

26/5/2011. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η λεκάνη απορροής ως βασική ενότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ. Η ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση. Η λεκάνη απορροής ως βασική ενότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ Εργαστήριο 5 Η Οδηγία 2000/60 και οι υποχρεώσεις μας UK environmental agency Προστασία όλων των

Διαβάστε περισσότερα

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη

25/11/2010. Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό Παρόχθια ζώνη ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 4 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα Χειμερινό 2010 2011 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ

Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 29/10/10 Κ. Ποϊραζίδης Εισήγηση 3 η Παρόχθιες Ζώνες στην Ελλάδα ΕΑΡΙΝΟ 2010 2011 1 Παρόχθια ζώνη Σε κάθε ποταμό υπάρχει παρόχθια ζώνη Μια πολύπλοκη και ευαίσθητη περιοχή που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Γιώργος Πουλής, Δημήτρης Ζέρβας, Βασιλική Τσιαούση e-mail: gpoulis@ekby.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. Δρ.

Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. Δρ. Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του Δρ. Ηλίας Δημητρίου Υδρολογική λεκάνη ρέματος 1) Έκταση λεκάνης απορροής ρέματος Πικροδάφνης:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη δράσεων διαχείρισης της βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας για το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Εισήγηση για την αλιεία στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα για το 2015 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Συγγραφή αναφοράς Ειρήνη Κουτσερή Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Τι θα έπρεπε κάθε βιολόγος να ξέρει για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Λίγοι επιστήμονες. ανθρώπινο πληθυσμό ως τη ρίζα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος Το Σύνδροµο Αστικών Ρεµάτων (The Urban Stream Syndrome) Ιωάννης Καραούζας Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46.7 χλµ Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική. ikarz@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Η πυρκαγιά Η θέση της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης

LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης LIFE PINUS Η δομημένη προσέγγιση για την αποκατάσταση των καμένων δασών μαύρης πεύκης Τα δάση μαύρης πεύκης στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον Πάρνωνα Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10)

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) Περιεχόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα Management Plans of the Water Basin of Central Macedonia (GR10) Contents

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π5-6 Ιούλιος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικό Έργο: Διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αδρανών υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον των βόρειο-ανατολικών ακτών της Κιμώλου DRAFT 27/11/2006 Τεχνική Έκθεση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή;

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Αναδάσωση. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Εισαγωγή Το δάσος Τα δάση δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο δένδρων και θάµνων, αλλά πλούσια οικοσυστήµατα µε πολλά είδη φυτών και ζώων, που αλληλοσυνδέονται µε πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης.

LIFE07 NAT/GR/ PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης. LIFE07 NAT/GR/000286 PINUS Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης www.parnonaslife.gr Δρ. Πέτρος Κακούρος petros@ekby.gr Εταίροι και προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα

Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα Kostantinos Galanis Environmental Management Expert Εισαγωγή Περιβαλλοντικός στόχος της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε. Μπακέας, 2013 Πηγή: Α. Βαλαβανίδης «Οικοτοξικολογία και Περιβαλλοντική Τοξικολογία», Τµήµα Χηµείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2007, Κεφ.11. Οι κυριότεροι τοµείς οικοτοξικολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι)

Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) Το τσακάλι, τόσο κοντινό μα τόσο ντροπαλό! (Ανακαλύπτοντας το τσακάλι) ΗΛΙΚΙΑ: 7-12 ΕΠΟΧΗ: Φ, Χ, Α, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα προετοιμασία στην τάξη, 1 ώρα έρευνα στο σπίτι, 3-4 εβδομάδες έρευνας. ΥΛΙΚΑ: Ερωτηματολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1

MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 MIL016 - Λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 Περιγραφή Η λίμνη ορυχείων Μπροστινής Σπηλιάς 1 βρίσκεται περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για μικρό λιμνίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Παρόχθιες Ζώνες Παρόχθια Δάση στην Ελλάδα Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ρ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Έρευνα για την προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων και παρόχθιων οικοσυστημάτων Παρόχθιες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 2 Σεπτέμβριος 2015 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2016 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόμενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής

Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φυσικές Προστατευόµενες Περιοχές - Χώροι Αναψυχής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae

Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae Μ. Βραχνάκης 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ε. Κουτσερή 3, Σ. Νασιάκου 4 και Κ. Σούτσας 4 1 Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία

Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Επιδράσεις της διαχείρισης υγρών λιβαδιών στην ορνιθοπανίδα της λίμνης Μικρή Πρέσπα: μεθοδολογία Ε. Κουτσερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 767/2012 ΘΕΜΑ: 26 ο Έγκριση της µελέτης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Μέγα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ κα. Πολίνα Πολυκάρπου MER LAB LTD BSc Βιολογία, ΑΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 03: Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας Οικονομικές βάσεις της Δασικής Διαχειριστικής Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. - Υποχρεώσεις της Επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του Έργου. - Διεθνείς πρακτικές ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ"

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη Περιγραφή Η εκβολή του ποταμού Μανικιάτη βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού Οξύλιθος στην παραλία Στόμιο και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Γούσια Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, evgousia@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα