Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της"

Transcript

1 Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Σ. Καζαντζίδης 1, Ρ. Τσιακίρης 2 και Α. Δημαλέξης 3 1 Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: 2 Νέα Ζωή Ιωάννινα, 3 Σόλωνος 38-40, Χαλάνδρι, Αθήνα, Περίληψη Οι ορεινοί όγκοι της Τζένας και του Πινόβου (νομού Πέλλας) αποτελούν περιοχή αναπαραγωγής και διατροφής τουλάχιστον 170 ειδών της ορνιθοπανίδας. Στα ψευδαλπικά λιβάδια, στις κορυφές των δύο ορεινών όγκων, έχουν καταγραφεί 56 διαφορετικά είδη πουλιών (ποσοστό 33% του συνόλου των ειδών που καταγράφηκαν σε όλη την έκταση των δύο ορεινών όγκων). Από αυτά, τα 17 είναι αρπακτικά είδη (Accipitriformes) για τα οποία τα ψευδαλπικά λιβάδια έχουν ιδιαίτερη αξία κυρίως ως περιοχή διατροφής ενώ τα υπόλοιπα είναι στρουθιόμορφα είδη ορισμένα από τα οποία φωλιάζουν αποκλειστικά σε αυτό το οικοσύστημα. Η παρουσία πτωματοφάγων αρπακτικών ειδών όπως το Όρνιο Gyps fulvus (H.), ο Ασπροπάρης Neophron percnopterus (L.) και ο Γυπαετός Gypaetus barbatus L. συνδέεται άμεσα με την κτηνοτροφία που ασκείται στα ψευδαλπικά λιβάδια. H μείωση της ποιμενικής κτηνοτροφίας (από ζώα κατά τη δεκαετία του 1950 στην ευρύτερη περιοχή σε περίπου κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990) θεωρείται η κυριότερη αιτία της μείωσης των πληθυσμών των πτωματοφάγων αρπακτικών ειδών τα οποία θεωρούνται είδη προτεραιότητας για προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση της παραδοσιακής, ποιμενικής κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με δράσεις όπως η τροφική ενίσχυση με τη λειτουργία ειδικής ταΐστρας, εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν και ενδεχομένως θα αυξήσουν τους πληθυσμούς πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας και κυρίως των πτωματοφάγων ειδών της περιοχής. Λέξεις κλειδιά: Gyps fulvus, Gypaetus barbatus, αρπακτικά πουλιά, κτηνοτροφία. Εισαγωγή Τα ψευδαλπικά ποολίβαδα (τα λιβάδια δηλαδή που εκτείνονται πάνω από τα όρια του δάσους και καλύπτονται από ποώδη βλάστηση) είναι από τα λιγότερα μελετημένα οικοσυστήματα στην Ελλάδα ειδικά όσον αφορά στα πουλιά. Καμία δημοσίευση για την ορνιθοπανίδα σε ψευδαλπικά λιβάδια δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα μας αν και ορισμένες μελέτες ορεινών οικοσυστημάτων περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων στοιχεία για την ορνιθοπανίδα στα ορεινά λιβάδια όπου όμως δε γίνεται σαφής διαχωρισμός ειδικά για τα ψευδαλπικά λιβάδια (Πλατής και συν. 1995, Τρακόλης και συν. 2000). Ο λόγος είναι κυρίως η περιορισμένη δυνατότητα προσέγγισης πολλών από αυτά καθώς και η εκτίμηση ότι η απομόνωσή τους είναι αρκετή για τη διατήρησή τους. Σε άλλες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία) η ορνιθοπανίδα στα αλπικά λιβάδια φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερα μελετημένη παρά το γεγονός ότι και εκεί υπήρχαν παρόμοιοι περιορισμοί ή θεωρήσεις (Martin and Ogle 1998). Οι ακραίες και ευμετάβλητες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα ψευδαλπικά λιβάδια καθώς και η εποχική διαθεσιμότητα τροφής για τα πουλιά έχει ως αποτέλεσμα τον εποικισμό Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 469

2 Σ. Καζαντζίδης, Ρ. Τσιακίρης και Α. Δημαλέξης τους από είδη που έχουν αναπτύξει ειδικές δομές και προσαρμογές για να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες. Οι ειδικές αυτές δομές ή προσαρμοστικές λειτουργίες είναι η μεγαλύτερη σωματική μάζα συγκριτικά με άτομα που ζουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, παχύτερο φτέρωμα, ελαστική αναπαραγωγική περίοδος κ.ά. (Martin 2001). Σημαντικό ρόλο στην παρουσία συγκεκριμένων ειδών της ορνιθοπανίδας στα ψευδαλπικά λιβάδια έχουν παίξει oι ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδιαίτερα η νομαδική κτηνοτροφία καθώς και η γειτνίασή τους με φυσιογνωμικά όμοιες εκτάσεις όπως τα ημιορεινά ή πεδινά λιβάδια. Όλα σχεδόν τα ψευδαλπικά λιβάδια ενδείκνυνται για αξιοποίηση από την κτηνοτροφία, ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια σταδιακή εγκατάλειψη αυτής της δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται μια στροφή προς τις δραστηριότητες αναψυχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη χρήση των ψευδαλπικών λιβαδιών από την ορνιθοπανίδα κυρίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο και την περίοδο της φθινοπωρινής μετανάστευσης στην περιοχή της Τζένας και του Πινόβου καθώς και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ορισμένων δράσεων προστασίας ειδικά για τα πτωματοφάγα αρπακτικά της περιοχής. Περιοχή μελέτης Οι ορεινοί όγκοι της Τζένας και του Πινόβου μοιράζονται μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με το μεγαλύτερο τμήμα τους να βρίσκεται στην ελληνική πλευρά. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Τζένα - Πίνοβο» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 (για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων της) εξαιτίας της παρουσίας πολλών προστατευόμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Τα ψευδαλπικά λιβάδια καταλαμβάνουν τις υψηλότερες κορυφές των δύο ορεινών όγκων πάνω από το δασοόριο (δάση οξιάς) σε υψόμετρο από 1800 μέχρι Η έκτασή τους είναι περίπου 3000 ha και καταλαμβάνουν ένα ποσοστό περίπου 25% της προστατευόμενης περιοχής (Τρακόλης και συν. 2000). Η περιοχή έρευνας καλύπτεται από χαμηλή ποώδη βλάστηση, χαμηλούς θάμνους και στα χαμηλότερα τμήματά της, κοντά στα δασοόρια, από αραιά δένδρα. Οι τύποι οικοτόπων που απαντούν, σύμφωνα με την ονοματολογία της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 (Οδηγία για τους οικοτόπους), είναι «αλπικοί και υποαλπικοί ερεικώνες» (Κωδικός 4060) και «Στεπόμορφοι, βραχώδεις, ασβεστούχοι, ανωδασικοί λειμώνες (Κωδικός 6173) (Τρακόλης και συν. 2000). Κατά τη διάρκεια του θέρους και του φθινοπώρου όλη σχεδόν η έκταση των ψευδαλπικών λιβαδιών βόσκεται από αγελάδες και πρόβατα. Μεθοδολογία Καταγραφές πουλιών πραγματοποιήθηκαν μηνιαία κατά τα έτη όσο οι καιρικές συνθήκες και η πρόσβαση το επέτρεπε. Η μέθοδος που εφαρμόσθηκε ήταν η καταγραφή όλων των ειδών που εντοπίζονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας (δεν περιλήφθηκαν νυκτόβια είδη) με διάσχιση της περιοχής (line transect method), (Bibby et al. 1992). Εκτιμάται ότι καλύφθηκε το 70% της έκτασης της περιοχής έρευνας. Αποτελέσματα Τουλάχιστον 56 διαφορετικά είδη πουλιών καταγράφηκαν στα ψευδαλπικά λιβάδια των ορεινών όγκων Τζένας και Πινόβου που αποτελούν το 33% του συνόλου των ειδών της ορνιθοπανίδας (170 είδη) που καταγράφηκαν στους δύο ορεινούς όγκους (Πίνακας 1). Τα περισσότερα (36 είδη ή ποσοστό 64,3%) ανήκουν στην Τάξη Passeriformes (στρουθιόμορφα) 470 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της ενώ από τα υπόλοιπα, η πλειονότητα (17 είδη ή ποσοστό 30,4%) είναι είδη της Τάξης Accipitriformes (αρπακτικά). Τα περισσότερα είδη (32 ή ποσοστό 57,1%) είναι παρόντα κατά τη φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο (Αύγουστος Οκτώβριος) και δώδεκα από αυτά φωλιάζουν. Τουλάχιστον 16 είδη (ποσοστό 28,6%) φωλιάζουν σε γειτονικά ενδιαιτήματα αλλά συχνά χρησιμοποιούν την περιοχή ως τόπο διατροφής κυρίως κατά το θέρος και το φθινόπωρο. Τα είδη που είναι μόνιμα στην περιοχή (δεν μεταναστεύουν) είναι συνολικά 14 (ποσοστό 25%) (Πίνακας 1). Από το σύνολο των ειδών που καταγράφηκαν, 13 περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας (Χανδρινός 1992) και 18 στο παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409. Από τα 18 προστατευόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 79/409 είδη τα 13 είναι αρπακτικά από τα οποία δέκα περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο (Πίνακας 1). Σύμφωνα με μία άλλη κατηγοριοποίηση (Tucker and Evans 1997), τέσσερα είδη ανήκουν στην κατηγορία SPEC 2, δηλαδή είναι είδη των οποίων περισσότερο από το 50% του πληθυσμού τους είναι συγκεντρωμένο στην Ευρώπη και βρίσκονται υπό δυσμενές καθεστώς πρoστασίας, 20 είδη ανήκουν στην κατηγορία SPEC 3 (λιγότερο από το 50% του πληθυσμού τους είναι συγκεντρωμένο στην Ευρώπη, ωστόσο βρίσκονται υπό δυσμενές καθεστώς προστασίας) και δώδεκα ανήκουν στην κατηγορία 4 (περισσότερο από το 50% του πληθυσμού τους βρίσκεται στην Ευρώπη με ευνοϊκό καθεστώς προστασίας) (Tucker and Heath 1994). Από τα αρπακτικά είδη ο Γυπαετός, το Όρνιο και ο Ασπροπάρης είναι αποκλειστικά πτωματοφάγα είδη (τρέφονται με νεκρά αγροτικά ζώα). Ο Γυπαετός (τουλάχιστον ένα ζευγάρι) φώλιαζε στην περιοχή κατά το παρελθόν. Κατά τα τελευταία έτη υπάρχει μόνο ένα ενήλικο άτομο του οποίου η σημαντικότερη περιοχή διατροφής είναι τα ψευδαλπικά λιβάδια. Το Όρνιο, που σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων φώλιαζε στην περιοχή κατά τη δεκαετία του 1950, σήμερα αναπαράγεται βορειότερα, στην ΠΓΔ της Μακεδονίας. Κατά τη μετααναπαραγωγική περίοδο (Ιούλιος Οκτώβριος) από 10 έως 20 Όρνια προερχόμενα πιθανότατα από τον πληθυσμό που αναπαράγεται στη γειτονική χώρα, χρησιμοποιούν τα ψευδαλπικά της Τζένας και του Πινόβου ως περιοχή διατροφής. Ο Ασπροπάρης αναπαράγεται σε χαμηλότερο υψόμετρο αλλά τα ψευδαλπικά λιβάδια αποτελούν την κύρια περιοχή διατροφής του. Γενικά, τα περισσότερα αρπακτικά της περιοχής φωλιάζουν σε γειτονικά ενδιαιτήματα αλλά ψάχνουν για τροφή στα ψευδαλπικά λιβάδια εξαιτίας της αφθονίας της εκεί κατά την περίοδο κατά την οποία φθίνει αλλού. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αρπακτικών στα ψευδαλπικά λιβάδια παρουσιάζεται κατά το θέρος και νωρίς το φθινόπωρο και είναι φθίνουσα κατά τις άλλες εποχές. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται συγκριτικά η παρουσία αρπακτικών ειδών στους τρεις τύπους λιβαδιών της περιοχής (πεδινά <600 μ., ημιορεινά μ., τα ορεινά μ. και ψευδαλπικά >1200 μ.) στις τέσσερις εποχές του έτους. Από τα στρουθιόμορφα, τουλάχιστον τρία χρησιμοποιούν την περιοχή αποκλειστικά για αναπαραγωγή και διατροφή, η Χιονάδα, η Νεροκελάδα και ο Πετροκότσυφας. Τα δύο πρώτα είναι από τα πλέον κοινά στρουθιόμορφα κατά την αναπαραγωγική περίοδο ενώ ο Πετροκότσυφας βρέθηκε μόνο στο Πίνοβο (2-3 ζευγάρια). Τα υπόλοιπα στρουθιόμορφα είναι παρόντα κυρίως κατά την περίοδο της μετανάστευσης ή αναπαράγονται με μικρούς αριθμούς. Το πλέον κοινό είδος κατά τη μετανάστευση είναι ο Σταχτοπετρόκλης. Κατά το χειμώνα όλα τα είδη μετακινούνται σε ημιορεινά ή πεδινά θαμνολίβαδα. Τουλάχιστον επτά είδη (τα περισσότερα αρπακτικά) εξαρτούν την παρουσία τους στα ψευδαλπικά λιβάδια από τη νομαδική κτηνοτροφία που ασκείται στην περιοχή. Η κυριότερη αιτία μείωσης των πληθυσμών αυτών των ειδών είναι η μείωση του αριθμού των αγροτικών ζώων από κατά τη δεκαετία του 1950 σε στη δεκαετία του 1990 που έχει ως συνέπεια την ελάττωση της διαθέσιμης τροφής τουλάχιστον για τα πτωματοφάγα αρπακτικά. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 471

4 Σ. Καζαντζίδης, Ρ. Τσιακίρης και Α. Δημαλέξης Πίνακας 1. Κατάλογος με τα είδη των πουλιών που καταγράφηκαν στα ψευδαλπικά λιβάδια της Τζένας και του Πινόβου. Α/α Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία ΚΒ * 79/40 9 SPEC ** Καθεστώς παρουσίας *** Παρ. Ι 1 Pernis apivorus (L.) Σφηκιάρης Ι 4 Μ, Δ 2 Gypaetus barbatus L. Γυπαετός E1 Ι 3 R 3 Gyps fulvus (F.) Όρνιο V Ι 3 Μ 4 Neophron percnopterus (L.) Ασπροπάρης V Ι 3 Δ 5 Circaetus gallicus (G.) Φιδαετός Ι 3 Δ 6 Circus pygargus (L.) Λιβαδόκιρκος E1 Ι 4 Δ 7 Accipiter nisus (L.) Τσιχλογέρακο - Δ 8 Accipiter gentilis (L.) Διπλοσάινο - Δ 9 Accipiter brevipes Σαΐνι Ι 2 Δ 10 Buteo buteo (L.) Γερακίνα - R, Δ 11 Buteo rufinus (C.) Αετογερακίνα R I 3 M 12 Aquila chrysaetos (L.) Χρυσαετός V Ι 3 R, Φ 13 Falco tinnunculus L. Βραχοκιρκίνεζο 3 R, Φ 14 Falco eleonorae G. Μαυροπετρίτης Κ Ι 2 M 15 Falco cherrug G. Στεπογέρακο I Ι - M 16 Falco peregrinus G. Πετρίτης K Ι 3 R, Φ 17 Falco biarmicus T. Χρυσογέρακο V I 3 M 18 Alectoris graeca (M.) Πετροπέρδικα 3 Φ 19 Caprimulgus europaeus L. Γιδοβύζι Ι 2 M 20 Merops apiaster L. Μελισσοφάγος 3 M 21 Eremophila alpestris (L.) Χιονάδα - R, Φ 22 Lullula arborea (L.) Δενδροσταρήθρα Ι 2 Μ, Φ 23 Alauda arvensis L. Σταρήθρα 3 Φ 24 Hirundo rustica L. Χελιδόνι 3 M 25 Hirundo daurica L. Δενδροχελίδονο - M 26 Delichon urbica (L.) Σπιτοχελίδονο - M 27 Ptyonoprogne rupestris S. Βραχοχελίδονο - Μ, Φ 28 Apus melba (L.) Σκεπαρνάς - Μ, Φ 29 Anthus campestris (L.) Χαμοκελάδα Ι 3 Μ, Φ 30 Anthus trivialis (L.) Δενδροκελάδα - Μ, Φ 31 Anthus spinoleta (L.) Νεροκελάδα - Φ 32 Motacilla cinerea T. Σταχτοσουσουράδα - Μ, Φ 33 Motacilla alba L. Λευκοσουσουράδα - M 34 Prunella collaris (S.) Χιονοψάλτης - R, Φ 35 Erithacus rubecula (L.) Κοκκινολαίμης 4 M, Δ 36 Phoenicurus ochruros (G.) Καρβουνιάρης - Μ, Φ 37 Saxicola torquata (L.) Μαυρολαίμης 3 Μ, Φ 38 Saxicola rubetra (L.) Καστανολαίμης 4 M 39 Oentanthe oenanthe (L.) Σταχτοπετρόκλης - Μ, Φ 40 Monticola saxatilis (L.) Πετροκότσυφας 3 Φ 41 Turdus torquatus L. Χιονότσιχλα R 4 R, Δ 42 Turdus viscivorus L. Τσαρτσάρα 4 R, Δ 43 Sylvia communis L. Θαμνοτσιροβάκος 4 Μ 44 Muscicapa striata (P.) Μυγοχάφτης 3 Μ (ο πίνακας συνεχίζεται) 472 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Πίνακας 1. (Συνέχεια) Α/α Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία ΚΒ * 79/409 Παρ. Ι SPEC ** Καθεστώς παρουσίας *** 45 Tichodroma muraria (L.) Σβαρνίστρα R - R, Φ 46 Lanius collurio L. Αετομάχος Ι 3 Μ 47 Pyrrhocorax graculus (L.) Κιτρινοκαλιακούδα - R, Φ 48 Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) Κοκκινοκαλιακούδα Κ I 3 R, Φ 49 Corvus corax L. Κόρακας - R, Φ 50 Carduelis carduelis (L.) Καρδερίνα - Μ, Δ 51 Carduelis cannabina (L.) Φανέτο 4 R, Δ 52 Serinus serinus (L.) Σκαρθάκι 4 Μ, Φ 53 Fringila coelebs L. Σπίνος 4 Μ, Δ 54 Emberiza cia L. Βουνοτσίχλονο 3 Μ, Φ 55 Emberiza cirlus L. Σιρλοτσίχλονο 4 Μ, Δ 56 Emberiza citrinella L. Χιρλοτσίχλονο 4 Μ, Δ * Κ. Β.: Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας ** SPEC: Species of European Conservation Concern Είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος *** Καθεστώς Παρουσίας: Μ: Μεταναστεύει, Δ: τρέφεται στην περιοχή αλλά αναπαράγεται σε γειτονικά ενδιαιτήματα, Φ: φωλιάζει, R: είναι είδος που ζει μόνιμα στην περιοχή Άλλες αιτίες μείωσης των πληθυσμών των αρπακτικών της περιοχής είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που τοποθετούνται για την καταπολέμηση ειδών που θεωρούνται επιβλαβή στην κτηνοτροφία (αυτή η δραστηριότητα ήταν η αιτία για την απώλεια πολλών πτωματοφάγων αρπακτικών πουλιών σε όλη την Ελλάδα) καθώς και η όχληση από τις ολοένα και αυξημένες, κατά τα τελευταία χρόνια, ανθρώπινες δραστηριότητες σε αυτά τα οικοσυστήματα (Γρίβας και συν. 2002). Ποσοστό (%) του αριθμού των ειδών 100% 80% 60% 40% 20% 0% Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας Άνοιξη Ψευδαλπικά λιβάδια Ημιορεινά λιβάδια Πεδινά λιβάδια Εικόνα 1. Η κατανομή των αρπακτικών ειδών της περιοχής Τζένα-Πίνοβο στους τρεις τύπους λιβαδιών στις εποχές τους έτους. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 473

6 Σ. Καζαντζίδης, Ρ. Τσιακίρης και Α. Δημαλέξης Συζήτηση Τα ψευδαλπικά λιβάδια είναι από τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα της περιοχής ως προς τη διατήρηση ορισμένων προστατευόμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Εποχιακά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αναλογία προστατευόμενων ειδών προς το σύνολο των ειδών σε αυτά, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ενδιαιτήματα της ευρύτερης περιοχής. Σημαντική είναι η παρουσία των αρπακτικών ειδών τόσο σε είδη όσο και σε αριθμούς και φαίνεται ότι η κτηνοτροφία συμβάλλει κατά πολύ στη διατήρηση τουλάχιστον των πτωματοφάγων αρπακτικών. Συγκριτικά με άλλες περιοχές όπου η κτηνοτροφία λείπει ή είναι πολύ πιο περιορισμένη (Όλυμπος, Γράμμος, Τύμφη) η περιοχή της Τζένας Πινόβου παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και ιδιαίτερα αρπακτικών (Παπαναστάσης και συν. 2001). Η μεγάλη ποικιλία στρουθιόμορφων οφείλεται στην πλούσια εντομοπανίδα των ψευδαλπικών λιβαδιών που αποτελεί την κύρια ή αποκλειστική τους τροφή κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Η παρουσία πολλών ειδών που δε φωλιάζουν στα ψευδαλπικά λιβάδια αλλά τα χρησιμοποιούν ως περιοχή διατροφής κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οφείλεται στη μείωση της τροφής στα υπόλοιπα ενδιαιτήματα την περίοδο που αυτή αφθονεί στα ψευδαλπικά ή στην αύξηση του ανταγωνισμού στα χαμηλότερα υψόμετρα (εξαιτίας της έλλειψης τροφής) που ωθεί πολλά είδη προς τα ψευδαλπικά λιβάδια. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλες περιοχές με παρόμοιο τύπο οικοσυστημάτων (Huto 1985, Εr 2001). Ένας επιπλέον λόγος της μεγάλης ποικιλίας ειδών της ορνιθοπανίδας που παρουσιάζουν τα ψευδαλπικά λιβάδια είναι η γειτνίαση με παρόμοιου τύπου οικοσυστήματα στις ημιορεινές και πεδινές περιοχές όπου σε όλες η εκτατική κτηνοτροφία είναι η κυριότερη δραστηριότητα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα είδη που προτιμούν ανοικτές εκτάσεις να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην περιοχή χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα ανάλογα με την εποχή. Δράσεις όπως η ενίσχυση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, η ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και η διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα έρευνας και ανταλλαγής πληροφοριών εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στη διατήρηση πολλών ειδών στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής με την τοποθέτηση πινακίδων και τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών ενώ κατασκευάστηκε και λειτούργησε πειραματικά κατά το 2001 στο Πίνοβο μια ειδική ταΐστρα, η θέση της οποίας βρέθηκε μετά από ειδική διερεύνηση (Tsiakiris et al. 2002). Είδη όπως ο Γυπαετός, ο Ασπροπάρης, το Όρνιο και ο Χρυσαετός επισκέπτονταν τακτικά και κατανάλωναν το σύνολο της τροφής (κόκαλα κυρίως καθώς και πτώματα αγροτικών ζώων) που παρεχόταν ανά δέκα ημέρες περίπου. Επίσης, Κόρακες και τουλάχιστον ένα Χρυσογέρακο επισκέπτονταν συχνά την ταΐστρα όπως και ένας Βασιλαετός Aquila heliaca S. (Tsiakiris et al. 2002). Παρόμοιες ταΐστρες σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα (Δαδιά Έβρου, Κρήτη) και αλλού (Ισπανία) μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας αποδείχτηκε ότι είχαν θετικά αποτελέσματα για τη διατήρηση ορισμένων αρπακτικών (Vlachos et al. 1998, Antor 2000, Piper and Segal 2000, Xirouchakis et al. 2002). Η συνέχιση αυτής της δράσης στην Τζένα εκτιμάται ότι θα συμβάλλει κατά πολύ στη διατήρηση ή και αύξηση των πληθυσμών τουλάχιστον των πτωματοφάγων αρπακτικών στην περιοχή. Επιπλέον, η διατήρηση της ποιότητας των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε όλα τα υψόμετρα της περιοχής (ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην προστατευόμενη ζώνη ή όχι) καθώς και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής που θα αφορά τόσο τα αρπακτικά όσο και τα στρουθιόμορφα είδη. Επιπλέον έρευνα και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα με παρόμοια οικοσυστήματα και δραστηριότητες θα διεύρυνε τη γνώση μας σε αυτό το θέμα και θα συνέβαλλε στην εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων. 474 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της Αναγνώριση βοήθειας Η εργασία αυτή έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Φύση «Δράσεις σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας στην Ελλάδα» που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) από το 1998 ως το Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον Παντελή Κωνσταντίνου, συνεργάτη του προγράμματος και υπεύθυνο για τη λειτουργία και παρακολούθηση της ταΐστρας των αρπακτικών πουλιών καθώς και στους Παναγιώτη Ασμάνη και Λαυρέντη Σιδηρόπουλο (φοιτητές ΑΠΘ) για τη βοήθεια στη συλλογή των στοιχείων. Βιβλιογραφία Antor, J. R Conservation strategis for the recovery of the Beared Vulture in Norteastern Spain during p In: Proceedings of the 4 th Beared Vulture Workshop (A. Sakoulis, M. Probonas and S. Xirouchakis, eds), Heraklion, Crete, July Natural History Museum of Crete. Bibby, C. J., N. D. Burgess and D. A. Hill Bird Census Techniques. British Trust of Ornithology Royal Society for the Protection of Birds. Academic Press, London, pp Γρίβας, Κ., Γ. Ιωαννίδης και Μ. Προμπονάς Ορεινές περιοχές Προβλήματα και προτάσεις διαχείρισης. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, σελ. 31. Er, B.H.K Temporal variation in fall bird density at high elevation habitats in Southern British Columbia: an analysis using distance sampling. University of British Columbia, Vancouver, Canada, pp. 50. Handrinos, G. and T. Akriotis The birds of Greece. C. Helm Ltd. A. & C. Black. London, pp Huto, R.L Seasonal changes in the habitat distribution of transient insectivorous birds in southeastern Arizona: competition mediated? Auk, 102: Martin, K Wildlife in alpine and subalpine habitats. pp In: Wildlife habitat relationships in Oregon and Washington (D.H. Johnson and T.A. O Neil, Directors). Oregon State University Press, pp. 28. Martin, K. and S. Ogle The use of alpine habitats by fall migrating birds on Vancouver Island. Report, Department of Forest Sciences, University of British Columbia and Canadian Wildlife Service, Pacific and Western Region, Delta, B. C., pp. 19. Παπαναστάσης, Β. Π., Ι. Ισπικούδης, Μ.Σ. Βραχνάκης, Κ. Ιώβη, Γ. Τσουγκράσκης και Δ. Μπούσμπουρας Ειδική λιβαδοπονική μελέτη λιβαδικών κορυφών όρους Γράμμου. Αρκτούρος, Θεσσαλονίκη. Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης, Ι. Μελιάδης, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ι. Τσουγκράκης Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας για ένταξη στο κοινοτικό δίκτυο της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Όρος Πίνοβο-Τζένα. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Αθήνα, σελ χάρτες. Piper, S.E. and A. Segal (eds) An annotated bibliography of Vulture restaurants and supplementary feeding of Vultures. Unpublished report. University of Natal, Pietermaritzbourg, South Africa. Τρακόλης, Δ., Ι. Σπανός, Κ. Σπανός, Ρ. Τσιακίρης και Δ. Χατζηλάκου Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Ειδικής Προστασίας «Όρη Τζένα Πίνοβο». ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, σελ Tsiakiris, R., S. Kazantzidis, K. Stara, P. Azmanis and L. Sidiropoulos Methods of selection and experimental implementation of artificial feeding places for vultures in Northern Greece, p In: Zoogeography and Ecology of Greece and adjacent areas (abstracts). International Congress, Thessaloniki, May Hellenic Zoological Society, National Centre for Marine Research. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 475

8 Σ. Καζαντζίδης, Ρ. Τσιακίρης και Α. Δημαλέξης Tucker, G.M. and M.I. Evans Habitats for Birds in Europe, A conservation strategy for the wider environment. Cambridge U.K.: Birdlife International (Birdlife Conservation Series no 6), pp Tucker, G.M. and M.F. Heath Birds in Europe - Their conservation status. Cambridge, UK. Birdlife International. (Birdlife Conservation Series No. 3), pp Vlachos, G. C., N. K. Papageorgiou and D. E. Bakaloudis Effects of the feeding station establishment of the Egyptian Vulture Neophron percnopterus in Dadia forest, North Eastern Greece. p In: Holarctic Birds of Prey (R.D. Chancellor, B.-U. Meybourg and J.J. Ferrero, eds). ADENEX-WWGBP. Χανδρινός, Γ Πουλιά, σελ Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας (Μ. Kαρανδεινός, εκδότης). Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα, σελ Xirouchakis, S., M. Probonas and S. Andritsou, Conservation of the Gypaetus barbatus in Greece. Final activity report. LIFE NATURE 1998 (B4-3200/98/444). Natural History Museum of Crete Hellenic Ornithological Society. Chania, Greece. The avifauna in the pseudoalpine grasslands of Tzena - Pinovo Μountains (Greece) and conservation actions S. Kazantzidis 1, R. Tsiakiris 2 and A. Dimalexis 3 1 National Agricultural Research Foundation - Forest Research Institute, Vassilika, Thessaloniki, Greece, Ε-mail: 2 Νea Ζoi, Ιoannina, Greece, , Solonos Str., Chalandri, Athens, Greece, Summary At least 170 bird species were recorded during breeding and migration period at Tzena and Pinovo Mountains (Pella Prefecture, Macedonia, Greece). At the pseudoalpine grasslands, that cover the top of these two mountains ( m. a.s.l.), at least 56 bird species were recorded (33% of the total bird species recorded in wider mountainous area). From these, 17 species are raptors (Accipitriformes) whose pseudoalpine grasslands are important as feeding area. The rest are passerines, certain species of which breed exclusively at the alpine rangelands. The presence of scavenging species like Griffon Vulture (Gyps fulvus), Aegyptian Vulture (Neoprhron percnopterus) and Bearded Vulture (Gypaetus barbatus) is related to the pastoral livestock farming that take place in pseudoalpine grasslands. The decline in the number of cattle (from in 1950s to nowadays) is considered the main reason for the decline of the population of certain scavenging species of high conservation priority in the European Union. The promotion of traditional grazing systems, such as transportation and mobility, in combination with actions like additional food supplying by the establishment of a special feeding station is considered crucial for the maintenance of the scavengers population in the area. Key words: Gyps fulvus, Gypaetus barbatus, birds of prey, stockbreeding. 476 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ» LIFE NATURE 2002 «ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» CONSERVATION ACTIONS FOR GYPAETUS BARBATUS AND BIODIVERSITY IN CRETE Ref. No.: LIFE02/NAT/GR/8492 REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΦΙΚ/Γ. Σπυριδάκης Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (παρόλο που απαγορεύεται από το άρθρο VI της Κοινοτικής Οδηγίας για τους Βιοτόπους) αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά απειλούμενα είδη 1.1. Βασιλαετός..σελ.2 1.2. Χρυσαετός..σελ.3 1.3. Σπιζαετός..σελ.4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα έρχεται να

Το πρόγραμμα έρχεται να Τεύχος 1/Μάρτιος 2012 Σελίδα 1 Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (LIFE09

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Αναφορά: Αύγουστος2009 Αύγουστος 2010 WWF Ελλάς, Μάρτιος 2011

Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Αναφορά: Αύγουστος2009 Αύγουστος 2010 WWF Ελλάς, Μάρτιος 2011 για ένα ζωντανό πλανήτη Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Αναφορά: Αύγουστος2009 Αύγουστος 2010 WWF Ελλάς, Μάρτιος 2011 1 WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26. 105 58 ΑΘΗΝΑ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE ΦΥΣΗ 2002 «ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» CONSERVATION ACTIONS FOR GYPAETUS BARBATUS AND BIODIVERSITY IN CRETE Ref. No.: LIFE02 NAT/GR/8492 ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώματα

Ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώματα Ιστορίες για δηλητηριασμένα δολώματα LIFE10 NAT/BG/000152 Επιμέλεια: Ρούλα Τρίγκου Κείμενα: Χαρητάκης Παπαϊωάννου Γραφιστική επιμέλεια: Sandipo Όλγα Βλάχου Σχέδια: Πασχάλης Δουγαλής Φωτογραφίες εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ε.Γαληνού Ιούλιος 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων

Φάκελος περιοχής: GR1310002 Βάλια Κάλντα και τεχνητή λίμνη Αώου. Παραδοτέα: 1. Ορνιθολογική Έκθεση 2. Σχέδιο Δράσης 3. Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210-5745826, 210-5762434, FAX. 210-5759547 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Δ.Γ. Μπούσμπουρας και Χ.Κ. Ευαγγέλου 2 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ρογκότη 3, 54624 Θεσσαλονίκη, e-mail: bous@kat.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝ ΟΣ: Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου

ΠΙΝ ΟΣ: Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου ΠΙΝ ΟΣ: Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου Ο επιβλητικός ορεινός όγκος που προβάλλει από τα βόρεια σύνορα της χώρας διατρέχει την ηπειρωτική Ελλάδα (σε µήκος 250 χλµ και πλάτος 70 χλµ) και βυθίζεται στον Κορινθιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Ι. Μανωλόπουλος Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ΣΤΕΓ, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Περίληψη Η κτηνοτροφία καθώς και η επεξεργασία και εμπορία των κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Γιώργος Χανδρινός. 1. Εισαγωγή

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Γιώργος Χανδρινός. 1. Εισαγωγή ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ Γιώργος Χανδρινός 214 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα διαθέτει μια πλούσια σε είδη ορνιθοπανίδα, αν και οι πληθυσμοί της συντριπτικής πλειονότητας των

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο

Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Α. Σφουγγάρης 1, Χ. Δομενικιώτης 2 και Ν. Δαλέζιος 2 1 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania 2015 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο C A L E N D A R Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania Ελληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης Hellenic Republic - Region Of Crete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ. Αρχείο ΕΠΠ /Λ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ LIFE2002NAT/GR/8494: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ Αρχείο ΕΠΠ /Λ. Νικολάου Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Σεπτέμβριος 2007 1 Το πρόγραμμα LIFE-Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΕΩΜΑ. Δημήτριος Μπακαλούδης. Επίκουρου Καθηγητή Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΕΩΜΑ. Δημήτριος Μπακαλούδης. Επίκουρου Καθηγητή Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΕΩΜΑ του Δημητρίου Μπακαλούδη Επίκουρου Καθηγητή Α.Π.Θ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Μπακαλούδης Όνομα πατέρα Ευάγγελος Όνομα μητέρας Ευτυχία Ημερομηνία γέννησης 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.24 Έκθεση αποτελεσμάτων σχετικά με τη μελέτη οικολογίας οικόσιτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Δημαλέξης, Α., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος, Α., Κορμπέτη, Μ., Φριτς, Γ., Saravia Mullin, V., Ξηρουχάκης, Σ. & Μπούσμπουρας Δ. (2010) Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΝΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.Ζ.Π &Υ. Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή του νομού Φωκίδας... σελ.:3 Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr GP Wind «Καλές Πρακτικές για την Εναρμόνιση των ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας με τους Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Στόχους» IEE 09/941/SI2.558383 August 1st 2010 / July 31st 2012 Χρήστος Τζομάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία 1. Αμπαρτζάκη Ε., Προσέγγιση του ολιγοτροφικού βενθικού συστήματος της βαθύαλης ζώνης του Κρητικού Πελάγους με τη χρήση ημιποσοτικού δειγματολήπτη Anchor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ & Ε Υ Α Κ Ο Λ Ο Μ Π Α Ρ Η,

Επιµέλεια: ΗΛΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ & Ε Υ Α Κ Ο Λ Ο Μ Π Α Ρ Η, ράσεις ιατήρησης των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων (Μ.Ε.Λ.) στην Κρήτη ((LLIIFFEE0044NAATT//GGRR//000000110055)) Καταγραφή ειιδών Ορνιιθοπανίίδας στιις περιιοχές των Μ.Ε.Λ. της υτιικής Κρήτης Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασμένα Δολώματα,

Δηλητηριασμένα Δολώματα, Τεύχος 3/Σεπτέμβριος 2012 Σελίδα 1 Δηλητηριασμένα Δολώματα, Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. Αρ. Πρωτ. 261/2009 Κείμενο θέσης του WWF Ελλάς επί της τροποποίησης από τον Οργανισμό Αθήνας του Προεδρικού Διατάγματος «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα

Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα Κατάλογος με πτηνά που έχουν καταγραφεί παγιδευμένα σε δίχτυα και ξόβεργα Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου διατηρεί ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης της παράνομης παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παραδείγματα εκτός Ελλάδος Προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου οι απέραντες εκτάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ Μαρία Αναγνωστοπούλου, Δημήτρης Μπούσμπουρας Εισαγωγή Στην εποχή μας η απώλεια της βιοποικιλότητας εξελίσσεται παγκόσμια με πολύ υψηλό ρυθμό και ταυτόχρονα, η

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος Webometrics

Φεβρουάριος 2014. Συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος Webometrics Φεβρουάριος 2014 Συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος Webometrics Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ. Έκδοση 1.0 Το σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων webometrics (http://www.webometrics.info/en/methodology)

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα

Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Προτάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα Κείμενο εργασίας ενόψει της συνάντησης 14 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Βιολογίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία / Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, xaraaliv@otenet.gr. Βιολόγος, alexios.vlamis@ki.

Δρ Βιολογίας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία / Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, xaraaliv@otenet.gr. Βιολόγος, alexios.vlamis@ki. 521 Ακριώτης Τριαντάφυλλος Αλιβιζάτος Χαράλαμπος Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών / Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, takr@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τη μελέτη πεδίου και τη δυναμική της κοινότητας για την προστασία ενός απειλούμενου είδους. Η περίπτωση του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία

Αξιοποιώντας τη μελέτη πεδίου και τη δυναμική της κοινότητας για την προστασία ενός απειλούμενου είδους. Η περίπτωση του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία Αξιοποιώντας τη μελέτη πεδίου και τη δυναμική της κοινότητας για την προστασία ενός απειλούμενου είδους. Η περίπτωση του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία Παναγιώτης Λατσούδης 1, Ευγενία Πανώριου 2 1 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Ηθολογικές Μορφολογικές Φυσιολογικές Αποκρίσεις. Προσαρμογές

Οι οργανισμοί προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους. Ηθολογικές Μορφολογικές Φυσιολογικές Αποκρίσεις. Προσαρμογές Οι οργανισμοί προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους Ηθολογικές Μορφολογικές Φυσιολογικές Αποκρίσεις Προσαρμογές Οι οργανισμοί διαφοροποιούν το περιβάλλον τους Παραδείγματα προσαρμογών Αποκρίσεις των τωνοργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και τα ενδιαιτήματά της από την κατασκευή δρόμων Αντιμετώπιση των επιπτώσεων και επανορθωτικά μέτρα Συντάκτης: Μπούσμπουρας Δημήτρης Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 1-3 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο Κρήτης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2006 09.00 Εγγραφή συνέδρων Τοποθέτηση αναρτημένων ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ Ο Ασπροπάρης στα Βαλκάνια και στη μεταναστευτική του διαδρομή

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ Ο Ασπροπάρης στα Βαλκάνια και στη μεταναστευτική του διαδρομή ΣΕΛ. 1 ΣΕΛ. 2. ΣΕΛ. 3. ΣΕΛ. 4. ΣΕΛ. 5. ΣΕΛ. 6. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ: ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 6 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 7 2.2. ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης

Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης Βιολογική Κτηνοτροφία στην Ελλάδα με έμφαση στο N. Ξάνθης Μ. Δημητρέλλου και Α. Παντέρα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι Περίληψη Στην εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα