ΑΦΗΣΤΕ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΗΣΤΕ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΑΦΗΣΤΕ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κώστας Γ. Παπακωνσταντίνου Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπάρχει άµεση ανάγκη ενσωµάτωσης των ψαριών του γλυκού νερού ως αντικείµενο των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα ψάρια των ελληνικών γλυκών νερών είναι τα πιο απειλούµενα σπονδυλόζωα της Ελλάδας. Η Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον 38 ενδηµικά είδη ψαριών του γλυκού νερού, τα οποία αποτελούν το µεγαλύτερο θησαυρό της βιοποικιλότητας της χώρας στα σπονδυλωτά. Πολλά από αυτά ζουν σε πολύ µικρά ρέµατα ή σε µία µόνο λίµνη και αρκετά απειλούνται µε εξαφάνιση. ύο βασικές απειλές που αντιµετωπίζουν είναι η υπεράντληση νερού και η ρύπανση, της οποίας οι επιπτώσεις επιδεινώνονται από τον περιορισµό του υδάτινου όγκου λόγω υπεράντλησης. Τα ψάρια είναι ανυπεράσπιστα µπροστά στους ταχύτατους ρυθµούς «αξιοποίησης» όλων των διαθέσιµων επιφανειακών νερών. Ολόκληροι πληθυσµοί χάνονται επειδή µια πηγή ή ένα µικρό ρέµα στερεύει για λίγες µέρες λόγω της άντλησης των νερών για ασήµαντες ανάγκες, επειδή οι χρήστες του νερού δεν γνώριζαν ή δεν ενδιαφέρονταν. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άµεσα ενέργειες για την προστασία των ψαριών του γλυκού νερού. Η εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας πλαίσιο 2000/60 προσφέρει ελπίδες. Ωστόσο άµεσα χρειάζεται ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτή τη µάλλον άγνωστη τραγωδία που διαδραµατίζεται στην ελληνική φύση. Τα προγράµµατα Π.Ε. έχουν προφανή πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την «εθνική αναγκαιότητα». Ένα απλό και σαφές µήνυµα είναι η εξασφάλιση µιας ελάχιστης ποσότητας νερού στα ποτάµια κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πρέπει να στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων [1, βλ. και ιακήρυξη της Τιφλίδας 2]. Συνεπώς, τα σχολικά προγράµµατα Π.Ε. δεν πρέπει να αγνοούν περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως τα απειλούµενα είδη. Στην Ελλάδα ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά από τα ψάρια των ελληνικών γλυκών νερών (3, 4, 5, 6, 7). Τα ψάρια των ελληνικών γλυκών νερών (ΨΕΓΝ) είναι το πιο πολύτιµο στοιχείο της ελληνικής πανίδας σπονδυλωτών. Από τα πάνω από 100 είδη, τουλάχιστον 38 είναι ενδηµικά, ενώ υπάρχουν πάνω από 40 ενδηµικά υποείδη. Αναµφίβολα ο κατάλογος αυτός θα αυξηθεί καθώς η έρευνα πεδίου και οι βελτιωµένες ταξινοµικές τεχνικές αποκαλύπτουν νέα είδη (όπως η Ντάσκα Pseudophoxinus stymfalicus, που µπορεί να είναι τέσσερα είδη,

2 8). Για να φανεί πόσο σηµαντικό είναι αυτό, ας σκεφτούµε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα ενδηµικό είδος πουλιού ή θαλασσινού ψαριού, µόλις ένα ενδηµικό είδος αµφιβίου, δύο θηλαστικών και οκτώ είδη ερπετών (Σχήµα Ι) Ψάρια Γ.Ν Θαλασσινά Ψάρ 0 Ερπετά 8 Θηλαστικά 2 Πουλιά 0 1 Αµφίβια Σχήµα I. Ενδηµικά είδη σπονδυλωτών στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα φιλοξενεί αυτό τον πολύτιµο θησαυρό σχετίζεται µε την πολύπλοκη γεωλογική ιστορία και το ξηρό κλίµα. Ανεπηρέαστα από τους παγετώνες, που σε επανειληµµένα επεισόδια διατάραξαν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και αποκοµµένα µεταξύ τους, πολλά υδάτινα συστήµατα της Ελλάδας παρέµειναν, µαζί µε τα ψάρια τους, αποµονωµένα και αδιατάραχτα για εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατοµµύρια χρόνια. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για να εξελιχτούν ενδηµικά είδη ψαριών του γλυκού νερού. Οι περιοχές µε το µεγαλύτερο ποσοστό ενδηµισµού είναι η υτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η περιοχή της Αττικοβοιωτίας (3, 9, 10). Τα περισσότερα από τα ενδηµικά ΨΕΓΝ ανήκουν στην οικογένεια των κυπρινιδών (Cyprinidae). Σηµαντικά είναι και τα αρκετά είδη από «βελονίτσες» (Cobitidae, 11) και µικρούς γωβιούς (Gobiidae, 12, 13). Επίσης πολύ σηµαντικά µοναδικά είδη είναι ο Ζουρνάς Valencia letourneuxii, ένα µικροσκοπικό πολύχρωµο ψαράκι σε λίγες περιοχές της υτικής Ελλάδας (14, 15), ο Ελληνοπυγόστεος Pungitius hellenicus στην κοιλάδα του Σπερχειού (16) το εντυπωσιακό Γλανίδι Silurus aristotelis στην Αιτωλοακαρνανία. Με εξαίρεση το Γλανίδι και ορισµένα είδη του γένους Barbus, τα περισσότερα ελληνικά ενδηµικά είναι µικρού µεγέθους. Ένα µάλιστα, ο Νανογωβιός της Τριχωνίδας Economidichtis trichonis, ενηλικιώνεται έχοντας µήκος µόλις 1,8 cm, και είναι το µικρότερο ψάρι της Ευρώπης (12). Αναφορές και εικόνες για την ελληνική ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών µπορεί να βρεθούν σε ορισµένες συνοπτικές εργασίες (όπως 17, 3, 4, 18, 19, 20, 21, αλλά και 22).

3 Πολλά ενδηµικά είδη ΨΕΓΝ έχουν περιορισµένη κατανοµή, συχνά σε µία µόνο λίµνη ή ένα ποτάµι. Συχνά τα βρίσκουµε σε «µικρά νερά», όπως πηγές και µικρά ρέµατα στην περιφέρεια των υγροτόπων, και όχι στην κύρια υδάτινη έκταση. Πολλά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά ζώα, προσαρµοσµένα στις ασταθείς συνθήκες, όπως η Ντάσκα (23, 24). Είναι ωστόσο αυτονόητο ότι, ζώντας σε τόσο ευάλωτα οικοσυστήµατα και µε τόσο µικρούς πληθυσµούς, τα ΨΕΓΝ αντιµετωπίζουν πολλούς κινδύνους και αποτελούν τα πιο απειλούµενα είδη ζώων στην Ελλάδα. Σήµερα έχουν ήδη εξαφανιστεί πολλοί τοπικοί πληθυσµοί ψαριών, ενώ ορισµένα είδη απειλούνται µε ολοκληρωτική εξαφάνιση, όπως η Μενίδα Leuciscus keadicus στον Ευρώτα (25). Πολλές εργασίες αναφέρονται στα απειλούµενα είδη ψαριών της Ελλάδας και στις απειλές που αντιµετωπίζουν (17, 3, 4, 18). 2. ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟ ΟΣ Στην παρούσα εργασία γίνεται µια απόπειρα να αξιολογηθεί ο ρόλος που έχει η Π.Ε. και ειδικά τα σχολικά προγράµµατα, στην προστασία των ψαριών των ελληνικών γλυκών νερών. Πρόκειται για µια πρώτη, «ποιοτική» προσέγγιση, που προέρχεται από την εµπειρία τόσο από το χώρο της Π.Ε., όσο και από το χώρο της προστασίας της φύσης. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συνοπτικά, οι πιο σηµαντικές απειλές που αντιµετωπίζουν τα ΨΕΓΝ (3, 4, 17) είναι: - Καταστροφή βιοτόπων και ιδιαίτερα οι αποξηράνσεις των «µικρών νερών» στην περιφέρεια των υγροτόπων, µπαζώµατα ρεµάτων, εγκιβωτισµοί και «κλείσιµο» πηγών. - Υπεράντληση νερού που στερεί έστω και προσωρινά - το νερό το καλοκαίρι. Στα «µικρά νερά», αρκεί η δραστηριότητα ενός αγρότη για λίγες ώρες, για να αφανίσει έναν ολόκληρο πληθυσµό. Έτσι επιδεινώνονται και οι επιπτώσεις της ρύπανσης, λόγω υπερσυγκέντρωσης των ρύπων - Ρύπανση των νερών. Γνωστό πρόβληµα που δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. - Εισαγωγές ξενικών ειδών που ανταγωνίζονται, υβριδίζουν, αλλά και θηρεύουν τα ντόπια είδη - σοβαρό πρόβληµα στη υτική και Νότια Ελλάδα όπου τα ντόπια είδη δεν έχουν µηχανισµούς άµυνας σε αρπακτικά ψάρια που τυχόν εισαχθούν. Μια πρώτη αξιολόγηση του ρόλο της Π.Ε. στην αντιµετώπιση αυτών των απειλών δείχνει ότι αυτός είναι πολύ σηµαντικός αφού στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η άγνοια δηµιουργεί ή συντηρεί τα προβλήµατα. Σηµαντικός εκπαιδευτικός στόχος είναι η προβολή της αξίας των «µικρών νερών» είναι αλλά και η κατανόηση του προβλήµατος της εισαγωγής ξενικών ειδών πόσο µάλλον όταν αυτοί που την επιχειρούν συχνά την επικαλούνται ως «φιλοπεριβαλλοντική» δράση. Παράλληλα, τα ψάρια είναι τα µόνα άγρια ζώα που εξακολουθούµε να βλέπουµε σαν τροφή και όχι σαν οργανισµούς που χρειάζονται και αυτοί προστασία. Η αλλαγή αυτής της στάσης είναι καθαρά δουλειά της εκπαίδευσης. υστυχώς ελάχιστες εργασίες για τα ΨΕΓΝ απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (π.χ. 26, 27). Ελάχιστες είναι και οι δράσεις προστασία τους, όπως αυτές για το Γκιζάνι της Ρόδου (28).

4 Έτσι, µε τις ανάγκες για νερό συνεχώς να αυξάνονται, η Π.Ε. καλείται να παίξει κρίσιµο ρόλο στη σωτηρία των απειλούµενων ΨΕΓΝ. Κατ αρχήν µπορούµε να φροντίσουµε: - Να περιλαµβάνουµε πάντα τα ΨΕΓΝ σε προγράµµατα που σχετίζονται µε το νερό - Να κάνουµε προγράµµατα που αφορούν τα πιο απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη (π.χ. Μενίδα, Ζουρνάς κλπ.). Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά, π.χ. εντοπίζοντας σηµειακές πηγές ρύπανσης και απειλούµενα καταφύγια των ψαριών το καλοκαίρι - Να τονίζουµε πάντα την ανάγκη διατήρησης των «µικρών νερών», ειδικά των πηγών και των µικρών ρεµάτων και τις αρνητικές επιπτώσεις των εισαγωγών ξενικών ειδών - Να ελέγχουµε πηγές και µικρά ποτάµια. Και η παραµικρή παρουσία ψαριών είναι σηµαντική. Συχνά µάλιστα οι ειδικοί µπορεί να µην τα έχουν εντοπίσει - Να περάσουµε το µήνυµα για τη διατήρηση της ροής των ρεµάτων και των ποταµών, ακόµη και όταν υπάρχουν «ανάγκες» για ανθρώπινη χρήση. Καµία «ανάγκη» δεν είναι τόσο µεγάλη ώστε να εξαφανίσει για πάντα ένα είδος από τον πλανήτη. Το θέµα της διαχείρισης του γλυκού νερού στην Ελλάδα είναι σήµερα σηµαντικό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 δίνει βάση στην προστασία των ψαριών και τα θεωρεί κύριους δείκτες ποιότητας των νερών (29, 30, 31 ). Ωστόσο, χωρίς σοβαρή προσπάθεια από πλευράς Π.Ε. δεν µπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσµα. Ειδικά για την εντατική υδροληψία το καλοκαίρι, είναι βασικός εκπαιδευτικός στόχος να µάθουµε να «αφήνουµε λίγο νερό στο ποτάµι» για τα απειλούµενα και αγνοηµένα ψάρια των γλυκών νερών. Αλλιώς δεν θα αλλάξουµε την εξέλιξη αυτής της σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Καλαϊτζίδης. & Ουζούνης Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεωρία και πράξεις. Σπανίδης, Ξάνθη. 2. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (1999). Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η διακήρυξη της Τιφλίδας. Αθήνα 3. Οικονόµου, Α., Μπαρµπιέρι, Ρ., Νταουλάς, Χ., Ψαρράς, Θ., Στουµπούδη, Μ., Μπερταχάς, Η., Γιακουµή, Σ. & Πατσιάς, Α Απειλούµενα ενδηµικά είδη ψαριών του γλυκού νερού της υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου - κατανοµή, αφθονία, κίνδυνοι και µέτρα προστασίας. ΕΚΘΕ (πρόγραµµα ΠΕΝΕ ), σ. 341, 4 Παραρτήµατα. 4. Οικονοµίδης Π.Σ., Ψάρια. Σσ σε: Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουµένων σπονδυλόζωων της Ελλάδας, Ειδική Έκδοση, Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Αθήνα. 5. Economidis, P.S., Endangered freshwater fishes of Greece. Biol. Conserv. 72: Economidis, P.S Conservation of Greek freshwater fish. Historical overview & perspectives. Abstracts, Mediterranean stream fish ecology and conservation, Rhodes.

5 7. Crivelli A.J. & P.S. Maitland, Future prospects for the freshwater fish fauna of the north Mediterranean region. Biol. Conserv., 72: Kottelat M. & Barbieri R Pseudophoxinus laconicus, a new species of minnow from Peloponnese, Greece, with comments on the West Balkan Pseudophoxinus species (Telostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 15: Economidis, P.S. & Banarescu P.M. (1991). The distribution and origins of freshwater fishes in the Balkan Peninsula, especially in Greece. Int. Revue ges. Hydrobiol. 76 (2): Γαβριηλίδης Η Τα ενδηµικά ψάρια της Υλίκης. Η Φύση, τ. 105: Economidis P.S. & T.T. Nalbant, A study of thw loaches of the genera Cobitis and Sabanajewia (Pisces, Cobitidae) of Greece, with description of six new taxa. Trav. Mus. Natl. Hist. nat. Grigore Antipa, XXXVIQ Οικονοµίδης Π Ο Νανογωβιός και η παρέα του. Μέρος Α. Η Φύση, 56, Χειµώνας 1992, Οικονοµίδης Π Ο Νανογωβιός και η παρέα του. Μέρος Β. Η Φύση, 58, Καλοκαίρι 1992, Barbieri R., M.T. Stouboudi &A.N. Economou, Threatened fishes of the world: Valencia letourneuxii Sauvage, 1880 (Valenciidae). Enviornmental Biology of fishes 65: Barbieri R., C. Daulas, T. Psarras, M.T. Stouboudi &A.N. Economou, The biology and ecology of Valencia letourneuxii Sauvage, 1880 (Valenciidae) prospects for conservation. Mediterranean Marine Science 1/2: Daoulas C., R. Barbieri, M. Stouboudi, T. Psarras, T. Madurell & A.N. Economou, Biology, ecology and conservation of Pungitius hellenicus, (Pisces ; Gasterosteidae). Book of Abstracts, Mediterranean stream fish ecology and conservation, Workshop, Rhodes, Hellas 17. Economidis P.S Check list of freshwater fishes of Greece, Recent status of threats and protection. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα, 48 σ. 18. Οικονοµίδης Π.Σ.,. Μπόµπορη & Β.Π. Βογιατζής, Ψάρια. Σ σε : Το έργο των Οικοτόπων στην Ελλάδα: ίκτυο ΦΥΣΗ ΥΠΕΧΩ Ε, Αθήνα. 19. Μπαρµπιέρι Ρ Τα κυπρινοειδή της Πελοποννήσου κατανοµή, οικολογία και κίνδυνοι. Σ , Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μεσσολόγγι.

6 20. Σφήκας Γ., Τα κοινά ονόµατα των ψαριών του γλυκού νερού. Η ΦΥΣΗ, 83, Φθινόπωρο 1998, Σφήκας Γ., Τα ψάρια του γλυκού νερού και η εξάπλωσή τους. Η ΦΥΣΗ, 86, Καλοκαίρι 1999, Maitland, P. (2000). Freshwater fish of Britain and Europe. Second Edition. Hamlyn, London. 23. Οικονοµίδης Π Ένα ξεχασµένο ψάρι του Μαραθώνα. Η Φύση, Άνοιξη, Οικονόµου Α.Ν Pseudophoxinus stymfalicus: Ένα επιτυχηµένο ψάρι των γλυκών νερών της Ελλάδας. Σ , Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Μεσσολόγγι. 25. Economou A.N., M.T. Stouboudi & R. Barbieri, Threatened fishes of the world: Leuciscus keadicus (Stafanidis 1971). Enviornmental Biology of fishes 73: Κατσαδωράκης Γ Ψάρια και αλιεία στις Πρέσπες. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερµανός Κατσαδωράκης Γ., Μ. Μαλακού & A.J. Crivelli Η µπράνα των Πρεσπών, Barbus prespensis Karaman 1924, στη λεκάνη των Πρεσπών, βορειοδυτική Ελλάδα. Tour du Valat, Arles, 79σ. 28. Stouboudi M.T., R. Barbieri, Z. Mamuris, M.J. Corsini-Foka &A.N. Economou, Threatened fishes of the world: Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927). Enviornmental Biology of fishes 65: Ε.Ε., Οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων 30. Ζόγκαρης, Σ., Dussling, U., Γιακουµή, Σ., & Οικονόµου, Α Ιχθυολογική ζώνωση για την προώθηση της Οδηγίας 2000/60 στον Άνω Αχελώο. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Νοεµβρίου 2004, Τεύχος Πρακτικών σελ Οικονόµου, Α.Ν. Στουµπούδη, Μ., Μπαρµπιέρι, Ρ., Νταουλάς, Χ., Ψαρράς, Θ., Γιακουµή, Γ.Σ. & Παπαδάκης, Β Εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών νερών µε ιχθυοδείκτες. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου, σελ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κυρκενίδης Β.Ι. 1, Ανδρεοπούλου Ζ.Σ. 1, Κοκκινάκης Α.Κ. 2, και Λεφάκης Π. 1 Σχολή ασολογίας & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE Επιμέλεια έκδοσης: Α. Λεγάκις, Π. Μαραγκού / Αθήνα 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY T.Θ. 3249 K.T. 102 10 AΘHNA P.O. Box 3249 K.T. GR-102 10 ATHENS, GREECE Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013

Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας. Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος 2013 < ο )))>< Τα ψάρια του τεχνητού υγρότοπου της Κάρλας < ο )))>< Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Χαμόγλου Μαρία Ιχθυολόγος, Msc ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ιεύθυνση Υδατικού υναµικού και Φυσικών Πόρων ΕΡΓΟ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2000/60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. 1 ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000

αφιέρωμα Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 αφιέρωμα Γιάννης Γαβαλάς Μικρές Κυκλάδες, Ηρακλειά 11 11 Το νησιωτικό & θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα και το δίκτυο Natura 2000 Η ειδυλλιακή εικόνα της γαλάζιας θάλασσας σπαρμένης με νησιά και νησίδες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4.

Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.4 Σχέδιο επιστηµονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας Σχετικά µε την επιστηµονική παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας και παραµέτρων σχετιζόµενων µε την εν λόγω βλ. Ενότητα 7.1.4. 7.3.5 Σχέδιο επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ιατήρηση προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκριτική µελέτη των στάσεων, αντιλήψεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ

Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΣΙΒΛΟΥ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Ακράτα 2003 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης Νέα Περίοδος Τεύχος 7, Μάρτιος-Απρίλιος 2007 προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ POSIDONIA OCEANICA ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ POSIDONIA OCEANICA ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ POSIDONIA OCEANICA ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ. 1, και ΚΟΥΡΤΗ Ι. 1 1 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας e-mail: mail@kpe-akrat.ach.sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ιχθυολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ: 1.1.ΣΤ.1Γ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ» LIFE NATURE 2002 «ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» CONSERVATION ACTIONS FOR GYPAETUS BARBATUS AND BIODIVERSITY IN CRETE Ref. No.: LIFE02/NAT/GR/8492 REPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΦΥΣΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 125 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΦΥΣΗ ΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 125 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση

5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5. Αλιεία και αλιευτική διαχείριση 5.5.1. Χαρακτήρας, αλιευτικά εργαλεία και στοιχεία παραγωγής Η αλιεία στον Αλιάκµονα έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και ασκείται από σχετικά µεγάλο αλλά αδιευκρίνιστο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α»

«ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΥΠΟΜΝΗΜΑ «ΑΙΧΜΑΛΩΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Αιχµάλωτα άγρια ζώα στην Ελλάδα. 1 Το παρών υπόµνηµα συντάχθηκε από τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ µε τη συµµετοχή των παρακάτω επιστηµονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman 1938 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ για ένα απειλούμενο είδος Alain J. Crivelli, Ειρήνη Κουτσερή & Svetozar Petkovski Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ Salmo peristericus Karaman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (ΧΛΩΡΙ Α ΠΑΝΙ Α) ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα Δουλεύουµε µε τους πολίτες

www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα Δουλεύουµε µε τους πολίτες www.systemgraph.gr Αρχική σελίδα Ο πλανήτης το 2009 Δουλεύουµε για τη φύση, στη φύση Έβρος Βόρεια Πίνδος Πρέσπα Ζάκυνθος Νησιωτικοί υγρότοποι Πυρόπληκτες περιοχές Εξειδικευµένες δράσεις για είδη Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα