Τελωνεία. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελωνεία. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Τελωνεία Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Τα τελωνεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, της απάτης, των επικίνδυνων εμπορευμάτων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες συναλλαγές.

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε την τελωνειακή ένωση;... 3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα. Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις στο διαδίκτυο: Ποια είναι η συμβολή της ΕΕ Η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης... 5 Τελωνεία και πολίτες... 8 Προοπτικές: το σήμερα, το αύριο και το απώτερο μέλλον Περισσότερα...12 Πώς λειτουργεί η ΕΕ Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Διεύρυνση Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Οικονομική και νομισματική ένωση και ευρώ Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Καταναλωτές Καταπολέμηση της απάτης Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Τελωνεία Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας Σύνορα και ασφάλεια Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Τελωνεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενημέρωση πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του Εξώφυλλο και φωτογραφία 2ης σελίδας: istockphoto.com/oxford 12 σ. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /15885 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Τ ε λ ω ν ε ί α 3 Γιατί χρειαζόμαστε την τελωνειακή ένωση; Η τελωνειακή ένωση υπήρξε ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της ΕΕ και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ατού στο παγκόσμιο περιβάλλον του 21ου αιώνα. Η ουσία της τελωνειακής ένωσης είναι ότι τα μέλη της εφαρμόζουν τους ίδιους δασμούς για τα εμπορεύματα που εισάγονται στο έδαφός της από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ δεν εφαρμόζουν δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές ανταλλαγές. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο, καθώς ήδη εφαρμόζεται μια ευρεία δέσμη κοινών κανόνων επί των εισαγωγών και των εξαγωγών και έχουν καταργηθεί πλήρως όλοι οι έλεγχοι μεταξύ των μελών της. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ λειτουργεί όπως το δέρμα στο ανθρώπινο σώμα. Είναι ο «ιστός» που περιβάλλει την εσωτερική αγορά, καθιστώντας εφικτή την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της και ελέγχοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων στο έδαφός της. Πράγματι, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με τρόπο που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πωλούν τα εμπορεύματά τους και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε οιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, θα ήταν αδιανόητη χωρίς την τελωνειακή ένωση. Η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ γίνεται από 28 εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίες ενεργούν σαν να ήταν μία. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι εποπτεύουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ, τόσο στα εξωτερικά της σύνορα λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων όσο και εντός του εδάφους της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν προστατεύουν τους καταναλωτές από επικίνδυνα εμπορεύματα και κινδύνους για την υγεία. Προστατεύουν επίσης τα ζώα και το περιβάλλον από νόσους που απειλούν τα φυτά και τα ζώα. Αποτρέπουν ατυχήματα και παρέχουν μια πρώτη γραμμή άμυνας έναντι κινδύνων που ελλοχεύουν στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Τα εισαγόμενα εμπορεύματα που πωλούνται στην Ευρώπη, από τα παιχνίδια έως τα τρόφιμα και τα φάρμακα, είναι ασφαλέστερα χάρη στην επαγρύπνηση των τελωνείων. Τα τελωνεία εποπτεύουν επίσης τις ευαίσθητες εξαγωγές, όπως τις εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών, ώστε οι ευρωπαϊκοί θησαυροί να παύσουν να αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίου. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ευθύνης της ΕΕ έναντι των υπόλοιπων χωρών του κόσμου, τα τελωνεία αποτρέπουν τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα πολλά καθήκοντα που επιτελούν τα τελωνεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο έλεγχος της εμπορίας σπάνιων ειδών ζώων, της τροπικής ξυλείας από δάση που κινδυνεύουν, καθώς και της καταλληλότητας των μέσων μεταφοράς και της φροντίδας των ζώων κατά τη μεταφορά. Οι αρμοδιότητες των τελωνείων αφορούν κυρίως την εμπορική κίνηση, είναι όμως αρμόδια και για τον έλεγχο των επιβατών για παράνομα ή επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως είναι τα ναρκωτικά ή τα όπλα, καθώς και για αγαθά που ενέχουν, για παράδειγμα, κίνδυνο μετάδοσης ζωονόσων. Τα τελωνεία δεν διενεργούν τακτικούς ελέγχους της κυκλοφορίας των ατόμων ή των διαβατηρίων τους, η διενέργεια των οποίων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των συνοριακών φρουρών ή της αστυνομίας. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ συνεπάγεται την εφαρμογή κοινών και απλουστευμένων διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών μεταφορών. Σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ και αν γίνει η διασάφηση των εμπορευμάτων, εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες. Εξάλλου, μετά τον εκτελωνισμό τους, τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και να πωλούνται οπουδήποτε εντός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. Παρότι η επιβολή εισαγωγικών δασμών δεν αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη αρμοδιότητα των τελωνείων, οι εν λόγω δασμοί εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την ΕΕ. Το 2013 τα έσοδα από εισαγωγικούς δασμούς έφτασαν τα 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 11 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό του κόσμου. Ως εκ τούτου, η τελωνειακή ένωση της ΕΕ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου, με αποτέλεσμα η διαπραγματευτική της θέση να υπερέχει της διαπραγματευτικής θέσης κάθε μεμονωμένης χώρας της ΕΕ στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών της σχέσεων. Η προστασία των πολιτών μας, η ευημερία των επιχειρήσεών μας και η προώθηση του εμπορίου της ΕΕ εξαρτώνται από την παροχή άριστων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας τελωνειακής ένωσης που λειτουργεί απρόσκοπτα. Βίντεο: ένα λεπτό μιας συνηθισμένης μέρας στο τελωνείο

4 4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Οι τελωνειακές διατυπώσεις στην ΕΕ καλύπτουν πλέον το 16% του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές αξίας άνω των δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Η κλίμακα των τελωνειακών διατυπώσεων είναι τεράστια: κατά μέσο όρο, κάθε λεπτό εισάγονται ή εξάγονται τόνοι εμπορευμάτων με 500 και πλέον τελωνειακές διασαφήσεις, ενώ γύρω στα 70 προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας δεσμεύονται από τις τελωνειακές αρχές. Η διαρκής αύξηση του διεθνούς εμπορίου συνεπάγεται επίσης τη διεύρυνσή του με στόχο την κάλυψη μιας ολοένα μεγαλύτερης ποικιλίας εμπορευμάτων. Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ βοηθά τις τελωνειακές αρχές να προσαρμόζονται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Τι είναι η τελωνειακή ένωση Τελωνειακή ένωση δημιουργείται όταν μια ομάδα χωρών συνεργάζεται με στόχο να εφαρμόζει τους ίδιους τελωνειακούς δασμούς στα εισαγόμενα εμπορεύματα από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι χώρες που συμμετέχουν στην τελωνειακή ένωση συμφωνούν επίσης να μην επιβάλλουν δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Ουσιαστικά, τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των χωρών της τελωνειακής ένωσης μετά τον εκτελωνισμό τους. Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έθετε ως στόχο τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ όλων των μελών της έως τα τέλη της επόμενης δεκαετίας. Η τελωνειακή ένωση άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουλίου 1968, δηλαδή 18 μήνες πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησής της, με την κατάργηση των δασμών που εξακολουθούσαν να ισχύουν στις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές και τη θέσπιση κοινού δασμολογίου προς αντικατάσταση των εθνικών δασμών στις συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Το 1993 καταργήθηκαν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών. Έκτοτε, οι μεγάλες ουρές εμπορικών οχημάτων στα σημεία διέλευσης των συνόρων αποτελούν μακρινή ανάμνηση. Οι χώρες που προσχωρούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε επόμενη διεύρυνσή της προσχωρούσαν επίσης στην τελωνειακή ένωση και προσάρμοζαν τις εθνικές νομοθεσίες τους στον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ. Το Μονακό, μια χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ, βρισκόταν ήδη σε τελωνειακή ένωση με τη Γαλλία, ενώ η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος συνήψαν σχετικές συμφωνίες το Η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας τέθηκε σε ισχύ το 1995, όμως, όπως και η συμφωνία με την Ανδόρα, αφορά μόνο βιομηχανικά προϊόντα και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Τελωνειακές ενώσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, αρκετές χώρες της νότιας Αμερικής συμμετέχουν στην Mercosur, ενώ τελωνειακή ένωση υπάρχει και μεταξύ της Ρωσίας και αρκετών γειτονικών της χωρών. Η τελωνειακή ένωση διαφέρει από μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου κατά το ότι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου καταργεί μόνον τους δασμούς μεταξύ των χωρών που τη συνάπτουν. Δεν περιλαμβάνει συμφωνία για εφαρμογή των ίδιων δασμών σε εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων Πώς ξεκίνησε Το 1944 το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ίδρυσαν την τελωνειακή ένωση της Μπενελούξ, η οποία άρχισε να λειτουργεί το Οι εικονιζόμενοι νεαροί διαδηλωτές ζητούσαν την περαιτέρω άρση των συνοριακών και τελωνειακών ελέγχων. Το 1951 η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία ίδρυσαν από κοινού με τις χώρες της Μπενελούξ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Ο πρόεδρός της, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Paul Henri Spaak, άρχισε να εξετάζει την ιδέα μιας ευρύτερης τελωνειακής ένωσης το Η έκθεσή του αποτέλεσε εν πολλοίς τη βάση για τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957, η οποία ίδρυσε την Μέλη του βελγικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Κινήματος διαδηλώνουν υπέρ της κατάργησης των συνοριακών ελέγχων στη Λιέγη το European Union

5 Τ ε λ ω ν ε ί α 5 Ποια είναι η συμβολή της ΕΕ Η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης Αρμόδια για τη χάραξη της τελωνειακής πολιτικής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς των οποίων η ρύθμιση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Ωστόσο, η υλοποίηση της τελωνειακής ένωσης βασίζεται στη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς και ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και παρακολουθεί την εφαρμογή της. Επίσης μεριμνά ώστε η τελωνειακή ένωση να διαθέτει σύγχρονες, αποτελεσματικές και διασυνδεδεμένες τελωνειακές διοικήσεις, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις. Η Επιτροπή παρέχει συνδρομή για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των τελωνειακών εργαστηρίων και για την ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ΤΠ και εκπαιδευτικού υλικού. Τα τελωνεία συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι τελωνειακές αρχές είναι σημαντικοί συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) στον αγώνα για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Συνεργάζονται επίσης με την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών αρχών που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Polish customs Η εμπέδωση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών απαιτεί ολοένα και περισσότερο τη συνδρομή της υψηλής τεχνολογίας. Νομοθετική κατοχύρωση Η τελωνειακή ένωση εγκαινιάστηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, ως θεμελιώδης συνιστώσα της Κοινότητας. Σήμερα, οι διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων έχουν κωδικοποιηθεί στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέρος τρίτο, τίτλος II). Οι εν λόγω κανόνες απαγορεύουν την επιβολή δασμών σε εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ορίζουν ότι, μετά την εφαρμογή κοινού δασμολογίου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τα εμπορεύματα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της. Ένας από τους στόχους των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενιαίο δασμολόγιο ήταν η προώθηση του εμπορίου με τρίτες χώρες με γνώμονα τις ανάγκες των οικονομιών των κρατών μελών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει το είδος των επιβαλλόμενων δασμών και εποπτεύει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την τελωνειακή συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινή εμπορική πολιτική συμπληρώνει την τελωνειακή ένωση, καθώς διασφαλίζει την ομοιόμορφη διεκπεραίωση των εμπορικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες και αποτελεί τον θεμέλιο λίθο των κοινών εισαγωγικών και εξαγωγικών καθεστώτων της ΕΕ. Η βάση για τη διαχείριση των τελωνειακών θεμάτων είναι ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ο πρώην Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς εφαρμόζονται νέες διαδικασίες και ανακύπτουν νέες προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές τελωνειακές αρχές συνεργάζονται για την αναθεώρηση των διαφόρων διαδικασιών εφαρμογής του Κώδικα. Συνεργασία Οι εθνικοί τελωνειακοί υπάλληλοι συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους σε ολόκληρη την ΕΕ, από την Πορτογαλία στο νοτιοδυτικό άκρο έως την Εσθονία στο βορειοανατολικό άκρο της Ένωσης, προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των εμπορευμάτων από τη σύνορα προς τον τελικό τους προορισμό. Η ΕΕ έχει 450 περίπου διεθνείς αερολιμένες, ενώ τα χερσαία ανατολικά της σύνορα εκτείνονται σε σχεδόν χιλιόμετρα με 133 οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου για το εμπόριο. Η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των τελωνειακών διαδικασιών προκειμένου να

6 6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α καθιστά ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη για πιο αποτελεσματική παρακολούθησή της, για παράδειγμα με χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας ιχνηλάτησης. Οι τελωνειακοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν στην πάταξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Estonian customs Η ανάγκη αυτή γίνεται προπάντων αισθητή στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων ασφαλείας των εμπορευμάτων με στόχο την αποτροπή της αναζωπύρωσης της τρομοκρατικής απειλής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση εμπορευματοκιβωτίων για το λαθρεμπόριο πυρηνικού υλικού ή ραδιενεργών όπλων: εκτός από τις καταστροφικές άμεσες επιπτώσεις που θα προκαλούσε μια επίθεση, οι διεθνείς μεταφορές και το διεθνές εμπόριο θα παρέλυαν με ολέθριες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των εμπορευμάτων που εισάγονται στην ΕΕ ή εξάγονται από αυτήν, ανεξαρτήτως τελωνείου εισόδου ή εξόδου. Επί σειρά ετών, η κύρια αρμοδιότητα των τελωνείων στην ΕΕ ήταν η συλλογή των δασμών και των έμμεσων φόρων που επιβάλλονταν στα εισαγόμενα εμπορεύματα, όπως ήταν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα τελωνεία άρχισαν να ασκούν και πρόσθετες ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έλεγχοι σχετικά με την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων και τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν για τη δημόσια υγεία, καθώς και έλεγχοι συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και τους κτηνιατρικούς κανονισμούς. Όσον αφορά την ασφάλεια, η αυξανόμενη απειλή των τρομοκρατικών επιθέσεων και η διεθνοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος συνεπάγονται σημαντικές πρόσθετες αρμοδιότητες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των τελωνειακών αρχών. Εξάλλου, οι διευρύνσεις της ΕΕ το 2004, το 2007 και το 2013, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την προσχώρηση 13 νέων χωρών και την αντίστοιχη διεύρυνση των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, συνεπάγονται νέες προκλήσεις. Εκτός από τον έλεγχο συμμόρφωσης των εμπορευμάτων προς τα ισχύοντα πρότυπα, τα τελωνεία διεξάγουν επίσης ελέγχους για απομιμήσεις, πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών (χημικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή παράνομων ναρκωτικών ουσιών) και το λαθρεμπόριο σπάνιων και απειλούμενων ειδών ζώων. Ειδικευμένα εργαστήρια παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απαιτούμενη εμπειρογνωσία, προκειμένου να διαπιστώνεται η αυθεντικότητα και η προέλευση των εμπορευμάτων ή να προσδιορίζεται η φύση των υπό εξέταση ουσιών. Επιπλέον, οι τελωνειακοί υπάλληλοι συμμετέχουν στην άσκηση διαφόρων αρμοδιοτήτων σε εθνικό επίπεδο, π.χ. σε δραστηριότητες πάταξης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ουσιών ή της πορνογραφίας, καθώς και στην υποστήριξη της δράσης της αστυνομίας και των υπηρεσιών μετανάστευσης, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Η αύξηση της κυκλοφορίας Στα σημεία διέλευσης των συνόρων, καθώς και στους λιμένες και τους αερολιμένες, έχουν εγκατασταθεί συσκευές ελέγχου οι οποίες λειτουργούν με ακτίνες Χ και ακτίνες γάμμα με στόχο την επίσπευση της εξέτασης των μεταφερόμενων φορτίων: οι τελωνειακοί υπάλληλοι μπορούν να αποκτούν οπτική αντίληψη του περιεχομένου ενός εμπορευματοκιβωτίου χωρίς να το ξεφορτώσουν. Ωστόσο, για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης των πενιχρών πόρων και αποφυγής αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των νομίμως διακινούμενων εμπορευμάτων, οι έλεγχοι πρέπει να εστιάζουν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας με χρήση τεχνικών διαχείρισης κινδύνων. Με τη χρήση κριτηρίων που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση, τα συστήματα προηγμένης ανάλυσης κινδύνων επιτρέπουν στα τελωνεία να εντοπίζουν φορτία υψηλού κινδύνου πολύ πριν από την άφιξή τους στα σύνορα. Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ επιτρέπει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν κινδύνους και τον εντοπισμό των εμπορευμάτων τα οποία επιχειρείται να εισαχθούν από κάποιο σημείο διέλευσης μολονότι η εισαγωγή τους έχει ήδη απαγορευθεί σε άλλο σημείο διέλευσης. Ομοίως, η κοινή δράση των τελωνειακών αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την πάταξη των εντοπιζόμενων ανησυχητικών τάσεων λαθρεμπορίου και την αποτροπή της αναζωπύρωσής τους στο μέλλον. Οι τελωνειακές υπηρεσίες επαγρυπνούν επίσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου ζώων, πτηνών και φυτών. Belgian customs

7 Τ ε λ ω ν ε ί α 7 European Union Έλεγχος βαγονιών σε σιδηροδρόμους: σαρωτής τρένων στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας Συνεργασία εντός και εκτός Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει προγράμματα αδελφοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών που έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην τελωνειακή ένωση. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν τις τελωνειακές διοικήσεις των νέων χωρών να επωμισθούν τις επιπλέον ευθύνες προστασίας ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνον των εθνικών τους συνόρων. Άλλα προγράμματα συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας στις υποψήφιες προς ένταξη και τις γειτονικές χώρες. Η ευρύτερη διεθνής συνεργασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Τα τελωνειακά ζητήματα συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών θεμάτων που απασχολούν τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με στόχο την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Χόνγκ Κονγκ, την Κορέα και την Κίνα. Οι συμφωνίες αυτές απλοποιούν και εναρμονίζουν τις τελωνειακές διαδικασίες, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση του διοικητικού φόρτου και των συναφών δαπανών που επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Διεθνείς συμφωνίες συμβάλλουν επίσης στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και στην καταπολέμηση της απάτης. Οι τελωνειακές αρχές των χωρών της ΕΕ και ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ διεξάγουν τακτικά κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις. Πρόκειται για συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απάτης σε συγκεκριμένες διαδρομές παράνομου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης υποστηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις, παρέχοντας ιδίως υπηρεσίες στρατηγικής ανάλυσης, ασφαλή πλατφόρμα ΤΠ για ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ερευνητές και υπεύθυνους ηλεκτρονικής εγκληματολογικής εξέτασης. Κατά περίπτωση, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας ( Ιντερπόλ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων. Οι τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία ροής εμπορίου που συλλέγουν βοηθούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντοπίζουν οικονομικές τάσεις, ενώ οι πληροφορίες που αποθηκεύουν στα αρχεία τους διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών σε εμπορεύματα τα οποία ενδέχεται να ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο προϊόντα της ΕΕ. Εξέταση κατασχεθέντων προϊόντων παραποίησης European Union

8 8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τελωνεία και πολίτες Τα τελωνεία βλέπουν ό,τι δεν μπορείτε να δείτε. ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων φρένα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι απομιμήσεις φαρμάκων, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των 36 εκατομμυρίων ειδών που κατασχέθηκαν το 2013, με εκτιμώμενη αξία σχεδόν 770 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των φορτίων τα οποία κρίνονται ύποπτα για παραβάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παραμένει σταθερός, ενώ πάνω από τα δύο τρίτα των ειδών που κατασχέθηκαν προέρχονταν από την Κίνα. Μια σημαντική παράμετρος είναι η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου: πάνω από το 70 % των κατασχέσεων αφορούσαν είδη που είχαν αποσταλεί με ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η παραποίηση/απομίμηση δεν πλήττει μόνον τα προϊόντα πολυτελείας στον τομέα της μόδας. Τα τελωνεία καθημερινά δεσμεύουν παραποιημένα προϊόντα/ απομιμήσεις προϊόντων καθημερινής χρήσης που ενδεχομένως ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, όπως είδη περιποίησης σώματος, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές, απομιμήσεις γυαλιών ηλίου που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην όραση και Στον αγώνα της ΕΕ για πάταξη της πειρατείας μπορούν να συμβάλουν και οι καταναλωτές, αρνούμενοι να αγοράσουν παραποιημένα προϊόντα. Με την αγορά τέτοιων προϊόντων οι αγοραστές γίνονται συνεργοί σε πράξεις που συνιστούν κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, ήτοι σε αξιόποινες πράξεις που στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Η εμπορία προϊόντων παραποίησης και πειρατείας στερεί από τους παραγωγούς των αυθεντικών προϊόντων τα νόμιμα κέρδη τους, αποθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και προκαλεί την απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν αποκλείεται επίσης τα έσοδα από αυτήν να χρησιμοποιούνται ως έμμεση πηγή χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος. Οι τελωνειακές αρχές προστατεύουν επίσης τη δημόσια υγεία παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη διακίνηση των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών. Πρόκειται ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΈΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΎ 2007 ΚΑΙ Αριθµός καταγεγραµµένων υποθέσεων Αριθµός κατασχεθέντων αντικειµένων Αντικείµενα Υποθέσεις

9 Τ ε λ ω ν ε ί α 9 για χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη νόμιμη παρασκευή π.χ. φαρμακευτικών προϊόντων, αρωμάτων, καλλυντικών, λιπασμάτων και ελαίων. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες όταν διοχετεύονται από πρόσωπα που ενέχονται σε εγκληματικές δραστηριότητες παρασκευής παράνομων ναρκωτικών, όπως είναι η ηρωίνη, η κοκαΐνη, η «έκσταση» ή οι αμφεταμίνες. Η εμπορία πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών δεν μπορεί να απαγορευθεί, όμως υπόκειται σε καθεστώς παρακολούθησης τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και σε άλλα διεθνή πλαίσια, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι υποστηρίζονται μέσω της εφαρμογής μέτρων τεκμηρίωσης, επισήμανσης, αδειοδότησης και καταχώρισης των επιχειρήσεων του κλάδου. Διέλευση των συνόρων με οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού Εκτός από τους περιορισμούς που αφορούν τα καινούργια οχήματα και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τα εμπορικά αγαθά που μπορεί να έχει κανείς μαζί του όταν ταξιδεύει σε χώρες της ΕΕ, αρκεί τα εν λόγω εμπορεύματα να έχουν αγορασθεί για προσωπική χρήση και όχι προς μεταπώληση. Ωστόσο, τα οινοπνευματώδη και τα προϊόντα καπνού διέπονται από ειδικούς κανόνες. Ορισμένες χώρες επιτρέπουν τη μεταφορά τέτοιων προϊόντων καθ υπέρβαση των θεσπισμένων από τη νομοθεσία της ΕΕ ορίων προσωπικής χρήσης. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, για να είστε βέβαιοι ότι δεν θα κληθείτε να πληρώσετε δασμούς ή πρόστιμα, συνιστάται να μεταφέρετε μαζί σας λιγότερα από: 800 τσιγάρα 400 πουράκια 200 πούρα 1 κιλό καπνό 10 λίτρα οινοπνευματώδη ποτά 20 λίτρα αλκοολωμένου οίνου 90 λίτρα οίνου (περιλαμβανομένων, κατ ανώτατο όριο, 60 λίτρων αφρώδους οίνου) 110 λίτρα μπίρας. Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 17 ετών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν καμία ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού. Οι ταξιδιώτες που μεταβαίνουν από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη δεν μπορούν να πραγματοποιούν αγορές αφορολογήτων ειδών. Διευκόλυνση των επιχειρήσεων Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τον διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα. Ο διάλογος αυτός συνέβαλε στην απλούστευση και την εναρμόνιση των διεθνών εμπορικών διαδικασιών, ιδίως δε στον εξορθολογισμό των πρακτικών και των διατυπώσεων που αφορούν τη συλλογή, παρουσίαση, κοινοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο των εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνται τακτικά να συμμετέχουν σε σεμινάρια και ομάδες εργασίας, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Προς αποφυγή του τελωνειακού ελέγχου των εμπορευμάτων σε κάθε στάδιο της μεταφοράς τους, η τελωνειακή ένωση εναρμονίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των τελωνειακών διαμετακομίσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής τα οποία εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων, ώστε οι τελωνειακές διατυπώσεις διασάφησης των εμπορευμάτων να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον τόπο προορισμού τους και όχι στο σημείο εισόδου. Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την τελωνειακή αποταμίευση, η οποία επιτρέπει στον κύριο των εισαγόμενων εμπορευμάτων να τα διατηρήσει υπό την κατοχή του πριν από την καταβολή του εισαγωγικού δασμού ή την επανεξαγωγή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεταποίηση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο σε προϊόντα που υπόκεινται σε χαμηλότερο εισαγωγικό δασμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά: η εξοικονόμηση πόρων συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις σχετικές εγκαταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται διαρκώς επί των διαδικασιών επικαιροποίησης και αυτοματοποίησης βοηθώντας τα τελωνεία να μεταβούν από το στάδιο των εντύπων σε χαρτί στα πλήρως ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά δίκτυα και στην παροχή υπηρεσιών «μίας στάσης» στις επιχειρήσεις. Εκτός από την καθιέρωση πρόσφορων ελέγχων ασφαλείας για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, το Πρόγραμμα Ασφάλειας Τελωνείων της ΕΕ συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της Ένωσης για την ασφάλεια των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Οι αξιόπιστες επιχειρήσεις, που καταβάλλουν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ασφάλεια του τμήματος της αλυσίδας εφοδιασμού το οποίο τελεί υπό την ευθύνη τους, μπορούν να ζητήσουν την πιστοποίησή τους ως εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων,

10 10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α ώστε να επωφεληθούν των συναφών απλούστερων διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό άρχισε να υλοποιείται το Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρήσουν το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα σε επιχειρήσεις που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς την τελωνειακή νομοθεσία, την ορθή τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, την οικονομική τους φερεγγυότητα και, κατά περίπτωση, τη συμμόρφωσή τους προς τα ενδεδειγμένα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας. Παρότι το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα δεν επιτρέπει αυτομάτως στους δικαιούχους να απολαμβάνουν τα οφέλη των προβλεπόμενων από τους τελωνειακούς κανόνες των άλλων κρατών μελών απλουστευμένων διαδικασιών, η χρήση των εν λόγω απλουστευμένων διαδικασιών μπορεί να τους επιτραπεί εφόσον πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις και χωρίς περαιτέρω εξέταση των κριτηρίων για τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι. του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτελεί δε σημαντικό μέρος των «παραδοσιακών» ιδίων πόρων της ΕΕ μαζί με τις συνεισφορές λόγω παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ζάχαρης. Καθώς τα έσοδα αυτά προέρχονται απευθείας από την εφαρμογή των κοινών πολιτικών, λογίζονται ως καθαρά έσοδα της ΕΕ και όχι ως «εθνικές συνεισφορές». Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι αυτός που καλείται να καταβάλει τον τελωνειακό δασμό δεν είναι πάντα κάτοικος του κράτους μέλους που τον εισπράττει, γεγονός που δυσχεραίνει την ισότιμη είσπραξη σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΕ εξακολουθεί να συνάπτει διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με σημαντικούς εταίρους, οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της συναλλαγών. Ωστόσο, καθώς το παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί να αυξάνεται, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συμβολή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρότι για τα τρία τέταρτα των εισαγωγών στην ΕΕ δεν καταβάλλονται πλέον καθόλου ή καταβάλλονται μειωμένοι δασμοί, το δε ύψος των δασμών είναι κατά μέσο όρο μόλις 1,2 %, τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς υπερέβησαν το 2012 τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κράτη μέλη παρακρατούν το 25 % των συναφών εσόδων για την κάλυψη των εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης των δασμών, όμως και πάλι 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ ενεγράφησαν στα έσοδα της ΕΕ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 13 % περίπου Fotolia XXV Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς, το δε μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά είναι ανάλογο με το αντίστοιχο των ΗΠΑ και μεγαλύτερο από το μερίδιο της Κίνας.

11 Τ ε λ ω ν ε ί α 11 Προοπτικές: το σήμερα, το αύριο και το απώτερο μέλλον Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες εξωστρεφείς οικονομίες του κόσμου και τέτοια επιθυμεί να παραμείνει. Οι εμπορικές της συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο διπλασιάστηκαν στο διάστημα μεταξύ 1999 και 2010, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο 80 χωρών, 4 φορές περισσότερων από τις χώρες των οποίων ο κύριος εμπορικός εταίρος είναι οι ΗΠΑ. Ως μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, η ΕΕ εισάγει περισσότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με το σύνολο των γεωργικών προϊόντων που εισάγουν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και οι ΗΠΑ μαζί. Η τελωνειακή της ένωση πρέπει να παραμείνει ενεργή. Ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης με στόχο την εγκατάλειψη του χαρτιού, που ξεκίνησε το 2003, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένες μάλιστα από τις τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ αναδεικνύονται συχνά μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως. Ποσοστό μεγαλύτερο του 98 % των τελωνειακών διασαφήσεων στην ΕΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες. Τα τελωνεία βρίσκονται αντιμέτωπα με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, των επιχειρηματικών προτύπων, της αλυσίδας εφοδιασμού και του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι ιστορικές διαφορές, η γεωγραφική θέση και οι εμπορικοί δρόμοι συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών ως προς τον φόρτο εργασίας, όμως κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά με τις δικές του μόνο δυνάμεις τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε σχέδια για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και ενοποιημένης υπηρεσίας έως το 2020 μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού, της διευθέτησης των ελλείψεων και της μεταρρύθμισης των δομών διακυβέρνησης και διαχείρισης της τελωνειακής ένωσης. Ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις θα είναι το πρόγραμμα «Τελωνεία 2020», το οποίο βασίζεται σε παρεμφερείς πρωτοβουλίες της περιόδου , ξεκινά το 2014, έχει διάρκεια επτά ετών και προϋπολογισμό άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών, διευκολύνει τη δικτύωση, τις κοινές δράσεις και την κατάρτιση του προσωπικού των τελωνείων και χρηματοδοτεί την προμήθεια συστημάτων ΤΠ για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

12 12 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α NA EL-C Περισσότερα XX XX XX XX Πλήρης οδηγός για την τελωνειακή ένωση: Στοιχεία και αριθμοί: Εκτενέστερες πληροφορίες για την κοινή εμπορική πολιτική: Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει: ISBN doi: /15885

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0101(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/0101(NLE) 6.4.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του

Διαβάστε περισσότερα

Εμποριο προϊοντων παραποιησης/ απομιμησης και προϊοντων αναπαραχθεντων χωρις αδεια (πειρατικων):

Εμποριο προϊοντων παραποιησης/ απομιμησης και προϊοντων αναπαραχθεντων χωρις αδεια (πειρατικων): Εμποριο προϊοντων παραποιησης/ απομιμησης και προϊοντων αναπαραχθεντων χωρις αδεια (πειρατικων): ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Απρίλιος 2016 2 SAMMENFATNING Στην παρούσα μελέτη παρέχεται επικαιροποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΔΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΕΩΣ 2012 (2009/C 71/01) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές Διαδικασίες και Απλουστεύσεις Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Άγγελος Λυμπέρης Διευθυντής Τελωνείου Αθηνών 1 Νέες Ηλεκτρονικές Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 COM(2016) 710 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

15623/14 ΓΒ/γπ 1 DG D 1C

15623/14 ΓΒ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15623/14 ENFOPOL 369 AGRI 709 DENLEG 173 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Το Τελωνείο Κήπων, σε έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 3.11.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την αξιολόγηση των εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας και της διαχείρισης των τελωνείων ως εργαλείου για

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 2 η : Οι Δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ENΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προκλήσεις & Οφέλη στην επιχειρηματικότητα & το εμπόριο

ENΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προκλήσεις & Οφέλη στην επιχειρηματικότητα & το εμπόριο ENΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προκλήσεις & Οφέλη στην επιχειρηματικότητα & το εμπόριο Ειρήνη Γιαλούρη Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου Απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/0051(CNS) 6.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

8367/2/16 REV 2 ΙΒ/νκ/πΜ 1 DG E - 1C

8367/2/16 REV 2 ΙΒ/νκ/πΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2016 (OR. en) 8367/2/16 REV 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου SPORT 19 SOC 206 ECOFIN 332 JUR 183 FISC 62 Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Aπo το 1950 έως το Aπo το 1992 και μετά O ανασταλτικός ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Aπo το 1950 έως το Aπo το 1992 και μετά O ανασταλτικός ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος πρώτης και δεύτερης έκδοσης... 15 Πρόλογος τρίτης έκδοσης... 19 Πρόλογος του συγγραφέα της πρώτης και δεύτερης έκδοσης... 21 Πρόλογος συγγραφέα τρίτης έκδοσης... 25 Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10607/1/98 REV1 LIMITE ENFOCUSTOM43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της : Προεδρίας. προς : τηνομάδα"τελωνειακήσυνεργασία" 10607/98ENFOCUSTOM43

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10607/1/98 REV1 LIMITE ENFOCUSTOM43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της : Προεδρίας. προς : τηνομάδατελωνειακήσυνεργασία 10607/98ENFOCUSTOM43 ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,28Σεπτεμβρίου1998(29.9) (OR.D) 10607/1/98 REV1 PUBLIC LIMITE ENFOCUSTOM43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τηνομάδα"τελωνειακήσυνεργασία" αριθ.προηγ.εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Ανακοίνωσης της ς προς το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινή Έκθεση EUIPO / ΕΥΡΩΠΟΛ Ιούνιος 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.9.2013 2013/0106(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2014 Μάιος 2014 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 1 Τομείς δραστηριότητας της ΟΔΕ 1. Επιτάχυνση έργων της Πολιτικής για τη Συνοχή 2. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.11.2013 2013/0305(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.12.2007 PE398.540v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-8 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ

Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η Λ Π Λ ΟΥ Μ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ ΡΑΤ Η ΓΟ Σ Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Τ Η Σ Ε Μ Μ Α Ν ΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 τελικό C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 τελικό COM(2010) 733 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης

Τελωνειακή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τελωνειακή συνεργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0100(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0100(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.4.2016 2015/0100(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα