Τελωνεία. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελωνεία. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Τελωνεία Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ: προστατεύοντας τους πολίτες και διευκολύνοντας τις συναλλαγές Τα τελωνεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την πάταξη του λαθρεμπορίου, της απάτης, των επικίνδυνων εμπορευμάτων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες συναλλαγές.

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε την τελωνειακή ένωση;... 3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα. Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις στο διαδίκτυο: Ποια είναι η συμβολή της ΕΕ Η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης... 5 Τελωνεία και πολίτες... 8 Προοπτικές: το σήμερα, το αύριο και το απώτερο μέλλον Περισσότερα...12 Πώς λειτουργεί η ΕΕ Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Διεύρυνση Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Οικονομική και νομισματική ένωση και ευρώ Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Καταναλωτές Καταπολέμηση της απάτης Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Τελωνεία Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας Σύνορα και ασφάλεια Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Τελωνεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενημέρωση πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του Εξώφυλλο και φωτογραφία 2ης σελίδας: istockphoto.com/oxford 12 σ. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /15885 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Τ ε λ ω ν ε ί α 3 Γιατί χρειαζόμαστε την τελωνειακή ένωση; Η τελωνειακή ένωση υπήρξε ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της ΕΕ και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ατού στο παγκόσμιο περιβάλλον του 21ου αιώνα. Η ουσία της τελωνειακής ένωσης είναι ότι τα μέλη της εφαρμόζουν τους ίδιους δασμούς για τα εμπορεύματα που εισάγονται στο έδαφός της από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ δεν εφαρμόζουν δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές ανταλλαγές. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο στάδιο, καθώς ήδη εφαρμόζεται μια ευρεία δέσμη κοινών κανόνων επί των εισαγωγών και των εξαγωγών και έχουν καταργηθεί πλήρως όλοι οι έλεγχοι μεταξύ των μελών της. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ λειτουργεί όπως το δέρμα στο ανθρώπινο σώμα. Είναι ο «ιστός» που περιβάλλει την εσωτερική αγορά, καθιστώντας εφικτή την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της και ελέγχοντας τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εμπορευμάτων στο έδαφός της. Πράγματι, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με τρόπο που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πωλούν τα εμπορεύματά τους και να πραγματοποιούν επενδύσεις σε οιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, θα ήταν αδιανόητη χωρίς την τελωνειακή ένωση. Η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ γίνεται από 28 εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίες ενεργούν σαν να ήταν μία. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι εποπτεύουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ΕΕ, τόσο στα εξωτερικά της σύνορα λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων όσο και εντός του εδάφους της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν προστατεύουν τους καταναλωτές από επικίνδυνα εμπορεύματα και κινδύνους για την υγεία. Προστατεύουν επίσης τα ζώα και το περιβάλλον από νόσους που απειλούν τα φυτά και τα ζώα. Αποτρέπουν ατυχήματα και παρέχουν μια πρώτη γραμμή άμυνας έναντι κινδύνων που ελλοχεύουν στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Τα εισαγόμενα εμπορεύματα που πωλούνται στην Ευρώπη, από τα παιχνίδια έως τα τρόφιμα και τα φάρμακα, είναι ασφαλέστερα χάρη στην επαγρύπνηση των τελωνείων. Τα τελωνεία εποπτεύουν επίσης τις ευαίσθητες εξαγωγές, όπως τις εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών, ώστε οι ευρωπαϊκοί θησαυροί να παύσουν να αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίου. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ευθύνης της ΕΕ έναντι των υπόλοιπων χωρών του κόσμου, τα τελωνεία αποτρέπουν τις παράνομες εξαγωγές αποβλήτων. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα πολλά καθήκοντα που επιτελούν τα τελωνεία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο έλεγχος της εμπορίας σπάνιων ειδών ζώων, της τροπικής ξυλείας από δάση που κινδυνεύουν, καθώς και της καταλληλότητας των μέσων μεταφοράς και της φροντίδας των ζώων κατά τη μεταφορά. Οι αρμοδιότητες των τελωνείων αφορούν κυρίως την εμπορική κίνηση, είναι όμως αρμόδια και για τον έλεγχο των επιβατών για παράνομα ή επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως είναι τα ναρκωτικά ή τα όπλα, καθώς και για αγαθά που ενέχουν, για παράδειγμα, κίνδυνο μετάδοσης ζωονόσων. Τα τελωνεία δεν διενεργούν τακτικούς ελέγχους της κυκλοφορίας των ατόμων ή των διαβατηρίων τους, η διενέργεια των οποίων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των συνοριακών φρουρών ή της αστυνομίας. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ συνεπάγεται την εφαρμογή κοινών και απλουστευμένων διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών μεταφορών. Σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ και αν γίνει η διασάφηση των εμπορευμάτων, εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες. Εξάλλου, μετά τον εκτελωνισμό τους, τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και να πωλούνται οπουδήποτε εντός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. Παρότι η επιβολή εισαγωγικών δασμών δεν αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη αρμοδιότητα των τελωνείων, οι εν λόγω δασμοί εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την ΕΕ. Το 2013 τα έσοδα από εισαγωγικούς δασμούς έφτασαν τα 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 11 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό του κόσμου. Ως εκ τούτου, η τελωνειακή ένωση της ΕΕ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου, με αποτέλεσμα η διαπραγματευτική της θέση να υπερέχει της διαπραγματευτικής θέσης κάθε μεμονωμένης χώρας της ΕΕ στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών της σχέσεων. Η προστασία των πολιτών μας, η ευημερία των επιχειρήσεών μας και η προώθηση του εμπορίου της ΕΕ εξαρτώνται από την παροχή άριστων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας τελωνειακής ένωσης που λειτουργεί απρόσκοπτα. Βίντεο: ένα λεπτό μιας συνηθισμένης μέρας στο τελωνείο

4 4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Οι τελωνειακές διατυπώσεις στην ΕΕ καλύπτουν πλέον το 16% του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές αξίας άνω των δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Η κλίμακα των τελωνειακών διατυπώσεων είναι τεράστια: κατά μέσο όρο, κάθε λεπτό εισάγονται ή εξάγονται τόνοι εμπορευμάτων με 500 και πλέον τελωνειακές διασαφήσεις, ενώ γύρω στα 70 προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας δεσμεύονται από τις τελωνειακές αρχές. Η διαρκής αύξηση του διεθνούς εμπορίου συνεπάγεται επίσης τη διεύρυνσή του με στόχο την κάλυψη μιας ολοένα μεγαλύτερης ποικιλίας εμπορευμάτων. Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ βοηθά τις τελωνειακές αρχές να προσαρμόζονται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Τι είναι η τελωνειακή ένωση Τελωνειακή ένωση δημιουργείται όταν μια ομάδα χωρών συνεργάζεται με στόχο να εφαρμόζει τους ίδιους τελωνειακούς δασμούς στα εισαγόμενα εμπορεύματα από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι χώρες που συμμετέχουν στην τελωνειακή ένωση συμφωνούν επίσης να μην επιβάλλουν δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Ουσιαστικά, τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των χωρών της τελωνειακής ένωσης μετά τον εκτελωνισμό τους. Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έθετε ως στόχο τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ όλων των μελών της έως τα τέλη της επόμενης δεκαετίας. Η τελωνειακή ένωση άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουλίου 1968, δηλαδή 18 μήνες πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησής της, με την κατάργηση των δασμών που εξακολουθούσαν να ισχύουν στις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές και τη θέσπιση κοινού δασμολογίου προς αντικατάσταση των εθνικών δασμών στις συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο. Το 1993 καταργήθηκαν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών. Έκτοτε, οι μεγάλες ουρές εμπορικών οχημάτων στα σημεία διέλευσης των συνόρων αποτελούν μακρινή ανάμνηση. Οι χώρες που προσχωρούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε επόμενη διεύρυνσή της προσχωρούσαν επίσης στην τελωνειακή ένωση και προσάρμοζαν τις εθνικές νομοθεσίες τους στον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ. Το Μονακό, μια χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ, βρισκόταν ήδη σε τελωνειακή ένωση με τη Γαλλία, ενώ η Ανδόρα και ο Άγιος Μαρίνος συνήψαν σχετικές συμφωνίες το Η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας τέθηκε σε ισχύ το 1995, όμως, όπως και η συμφωνία με την Ανδόρα, αφορά μόνο βιομηχανικά προϊόντα και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Τελωνειακές ενώσεις υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, αρκετές χώρες της νότιας Αμερικής συμμετέχουν στην Mercosur, ενώ τελωνειακή ένωση υπάρχει και μεταξύ της Ρωσίας και αρκετών γειτονικών της χωρών. Η τελωνειακή ένωση διαφέρει από μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου κατά το ότι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου καταργεί μόνον τους δασμούς μεταξύ των χωρών που τη συνάπτουν. Δεν περιλαμβάνει συμφωνία για εφαρμογή των ίδιων δασμών σε εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων Πώς ξεκίνησε Το 1944 το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ίδρυσαν την τελωνειακή ένωση της Μπενελούξ, η οποία άρχισε να λειτουργεί το Οι εικονιζόμενοι νεαροί διαδηλωτές ζητούσαν την περαιτέρω άρση των συνοριακών και τελωνειακών ελέγχων. Το 1951 η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία ίδρυσαν από κοινού με τις χώρες της Μπενελούξ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Ο πρόεδρός της, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Paul Henri Spaak, άρχισε να εξετάζει την ιδέα μιας ευρύτερης τελωνειακής ένωσης το Η έκθεσή του αποτέλεσε εν πολλοίς τη βάση για τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957, η οποία ίδρυσε την Μέλη του βελγικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Κινήματος διαδηλώνουν υπέρ της κατάργησης των συνοριακών ελέγχων στη Λιέγη το European Union

5 Τ ε λ ω ν ε ί α 5 Ποια είναι η συμβολή της ΕΕ Η διαχείριση της τελωνειακής ένωσης Αρμόδια για τη χάραξη της τελωνειακής πολιτικής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν από τους λίγους τομείς των οποίων η ρύθμιση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Ωστόσο, η υλοποίηση της τελωνειακής ένωσης βασίζεται στη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθώς και ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία και παρακολουθεί την εφαρμογή της. Επίσης μεριμνά ώστε η τελωνειακή ένωση να διαθέτει σύγχρονες, αποτελεσματικές και διασυνδεδεμένες τελωνειακές διοικήσεις, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τόσο τις παρούσες όσο και τις μελλοντικές προκλήσεις. Η Επιτροπή παρέχει συνδρομή για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των τελωνειακών εργαστηρίων και για την ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ΤΠ και εκπαιδευτικού υλικού. Τα τελωνεία συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι τελωνειακές αρχές είναι σημαντικοί συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) στον αγώνα για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Συνεργάζονται επίσης με την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust), το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών αρχών που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Polish customs Η εμπέδωση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών απαιτεί ολοένα και περισσότερο τη συνδρομή της υψηλής τεχνολογίας. Νομοθετική κατοχύρωση Η τελωνειακή ένωση εγκαινιάστηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957, ως θεμελιώδης συνιστώσα της Κοινότητας. Σήμερα, οι διατάξεις που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων έχουν κωδικοποιηθεί στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέρος τρίτο, τίτλος II). Οι εν λόγω κανόνες απαγορεύουν την επιβολή δασμών σε εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ορίζουν ότι, μετά την εφαρμογή κοινού δασμολογίου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τα εμπορεύματα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της. Ένας από τους στόχους των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ενιαίο δασμολόγιο ήταν η προώθηση του εμπορίου με τρίτες χώρες με γνώμονα τις ανάγκες των οικονομιών των κρατών μελών. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει το είδος των επιβαλλόμενων δασμών και εποπτεύει, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την τελωνειακή συνεργασία τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινή εμπορική πολιτική συμπληρώνει την τελωνειακή ένωση, καθώς διασφαλίζει την ομοιόμορφη διεκπεραίωση των εμπορικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες και αποτελεί τον θεμέλιο λίθο των κοινών εισαγωγικών και εξαγωγικών καθεστώτων της ΕΕ. Η βάση για τη διαχείριση των τελωνειακών θεμάτων είναι ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ο πρώην Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας), ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς εφαρμόζονται νέες διαδικασίες και ανακύπτουν νέες προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές τελωνειακές αρχές συνεργάζονται για την αναθεώρηση των διαφόρων διαδικασιών εφαρμογής του Κώδικα. Συνεργασία Οι εθνικοί τελωνειακοί υπάλληλοι συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους σε ολόκληρη την ΕΕ, από την Πορτογαλία στο νοτιοδυτικό άκρο έως την Εσθονία στο βορειοανατολικό άκρο της Ένωσης, προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των εμπορευμάτων από τη σύνορα προς τον τελικό τους προορισμό. Η ΕΕ έχει 450 περίπου διεθνείς αερολιμένες, ενώ τα χερσαία ανατολικά της σύνορα εκτείνονται σε σχεδόν χιλιόμετρα με 133 οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου για το εμπόριο. Η ΕΕ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των τελωνειακών διαδικασιών προκειμένου να

6 6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α καθιστά ολοένα πιο επιτακτική την ανάγκη για πιο αποτελεσματική παρακολούθησή της, για παράδειγμα με χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας ιχνηλάτησης. Οι τελωνειακοί έλεγχοι μπορούν να συμβάλουν στην πάταξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Estonian customs Η ανάγκη αυτή γίνεται προπάντων αισθητή στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων ασφαλείας των εμπορευμάτων με στόχο την αποτροπή της αναζωπύρωσης της τρομοκρατικής απειλής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η χρήση εμπορευματοκιβωτίων για το λαθρεμπόριο πυρηνικού υλικού ή ραδιενεργών όπλων: εκτός από τις καταστροφικές άμεσες επιπτώσεις που θα προκαλούσε μια επίθεση, οι διεθνείς μεταφορές και το διεθνές εμπόριο θα παρέλυαν με ολέθριες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των εμπορευμάτων που εισάγονται στην ΕΕ ή εξάγονται από αυτήν, ανεξαρτήτως τελωνείου εισόδου ή εξόδου. Επί σειρά ετών, η κύρια αρμοδιότητα των τελωνείων στην ΕΕ ήταν η συλλογή των δασμών και των έμμεσων φόρων που επιβάλλονταν στα εισαγόμενα εμπορεύματα, όπως ήταν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα τελωνεία άρχισαν να ασκούν και πρόσθετες ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έλεγχοι σχετικά με την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων και τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν για τη δημόσια υγεία, καθώς και έλεγχοι συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και τους κτηνιατρικούς κανονισμούς. Όσον αφορά την ασφάλεια, η αυξανόμενη απειλή των τρομοκρατικών επιθέσεων και η διεθνοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος συνεπάγονται σημαντικές πρόσθετες αρμοδιότητες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των τελωνειακών αρχών. Εξάλλου, οι διευρύνσεις της ΕΕ το 2004, το 2007 και το 2013, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την προσχώρηση 13 νέων χωρών και την αντίστοιχη διεύρυνση των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, συνεπάγονται νέες προκλήσεις. Εκτός από τον έλεγχο συμμόρφωσης των εμπορευμάτων προς τα ισχύοντα πρότυπα, τα τελωνεία διεξάγουν επίσης ελέγχους για απομιμήσεις, πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών (χημικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή παράνομων ναρκωτικών ουσιών) και το λαθρεμπόριο σπάνιων και απειλούμενων ειδών ζώων. Ειδικευμένα εργαστήρια παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απαιτούμενη εμπειρογνωσία, προκειμένου να διαπιστώνεται η αυθεντικότητα και η προέλευση των εμπορευμάτων ή να προσδιορίζεται η φύση των υπό εξέταση ουσιών. Επιπλέον, οι τελωνειακοί υπάλληλοι συμμετέχουν στην άσκηση διαφόρων αρμοδιοτήτων σε εθνικό επίπεδο, π.χ. σε δραστηριότητες πάταξης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ουσιών ή της πορνογραφίας, καθώς και στην υποστήριξη της δράσης της αστυνομίας και των υπηρεσιών μετανάστευσης, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Η αύξηση της κυκλοφορίας Στα σημεία διέλευσης των συνόρων, καθώς και στους λιμένες και τους αερολιμένες, έχουν εγκατασταθεί συσκευές ελέγχου οι οποίες λειτουργούν με ακτίνες Χ και ακτίνες γάμμα με στόχο την επίσπευση της εξέτασης των μεταφερόμενων φορτίων: οι τελωνειακοί υπάλληλοι μπορούν να αποκτούν οπτική αντίληψη του περιεχομένου ενός εμπορευματοκιβωτίου χωρίς να το ξεφορτώσουν. Ωστόσο, για λόγους βέλτιστης αξιοποίησης των πενιχρών πόρων και αποφυγής αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των νομίμως διακινούμενων εμπορευμάτων, οι έλεγχοι πρέπει να εστιάζουν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας με χρήση τεχνικών διαχείρισης κινδύνων. Με τη χρήση κριτηρίων που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση, τα συστήματα προηγμένης ανάλυσης κινδύνων επιτρέπουν στα τελωνεία να εντοπίζουν φορτία υψηλού κινδύνου πολύ πριν από την άφιξή τους στα σύνορα. Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ επιτρέπει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν κινδύνους και τον εντοπισμό των εμπορευμάτων τα οποία επιχειρείται να εισαχθούν από κάποιο σημείο διέλευσης μολονότι η εισαγωγή τους έχει ήδη απαγορευθεί σε άλλο σημείο διέλευσης. Ομοίως, η κοινή δράση των τελωνειακών αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την πάταξη των εντοπιζόμενων ανησυχητικών τάσεων λαθρεμπορίου και την αποτροπή της αναζωπύρωσής τους στο μέλλον. Οι τελωνειακές υπηρεσίες επαγρυπνούν επίσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου ζώων, πτηνών και φυτών. Belgian customs

7 Τ ε λ ω ν ε ί α 7 European Union Έλεγχος βαγονιών σε σιδηροδρόμους: σαρωτής τρένων στα σύνορα Πολωνίας - Ουκρανίας Συνεργασία εντός και εκτός Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει προγράμματα αδελφοποίησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των κρατών που έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην τελωνειακή ένωση. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν τις τελωνειακές διοικήσεις των νέων χωρών να επωμισθούν τις επιπλέον ευθύνες προστασίας ολόκληρης της Ευρώπης και όχι μόνον των εθνικών τους συνόρων. Άλλα προγράμματα συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας στις υποψήφιες προς ένταξη και τις γειτονικές χώρες. Η ευρύτερη διεθνής συνεργασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Τα τελωνειακά ζητήματα συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών θεμάτων που απασχολούν τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών με στόχο την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Χόνγκ Κονγκ, την Κορέα και την Κίνα. Οι συμφωνίες αυτές απλοποιούν και εναρμονίζουν τις τελωνειακές διαδικασίες, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση του διοικητικού φόρτου και των συναφών δαπανών που επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Διεθνείς συμφωνίες συμβάλλουν επίσης στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και στην καταπολέμηση της απάτης. Οι τελωνειακές αρχές των χωρών της ΕΕ και ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ διεξάγουν τακτικά κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις. Πρόκειται για συντονισμένες και στοχευμένες δράσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της απάτης σε συγκεκριμένες διαδρομές παράνομου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης υποστηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις, παρέχοντας ιδίως υπηρεσίες στρατηγικής ανάλυσης, ασφαλή πλατφόρμα ΤΠ για ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ερευνητές και υπεύθυνους ηλεκτρονικής εγκληματολογικής εξέτασης. Κατά περίπτωση, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), ο Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας ( Ιντερπόλ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων. Οι τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία ροής εμπορίου που συλλέγουν βοηθούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντοπίζουν οικονομικές τάσεις, ενώ οι πληροφορίες που αποθηκεύουν στα αρχεία τους διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών σε εμπορεύματα τα οποία ενδέχεται να ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο προϊόντα της ΕΕ. Εξέταση κατασχεθέντων προϊόντων παραποίησης European Union

8 8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τελωνεία και πολίτες Τα τελωνεία βλέπουν ό,τι δεν μπορείτε να δείτε. ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων φρένα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι απομιμήσεις φαρμάκων, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο των 36 εκατομμυρίων ειδών που κατασχέθηκαν το 2013, με εκτιμώμενη αξία σχεδόν 770 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των φορτίων τα οποία κρίνονται ύποπτα για παραβάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παραμένει σταθερός, ενώ πάνω από τα δύο τρίτα των ειδών που κατασχέθηκαν προέρχονταν από την Κίνα. Μια σημαντική παράμετρος είναι η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου: πάνω από το 70 % των κατασχέσεων αφορούσαν είδη που είχαν αποσταλεί με ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η παραποίηση/απομίμηση δεν πλήττει μόνον τα προϊόντα πολυτελείας στον τομέα της μόδας. Τα τελωνεία καθημερινά δεσμεύουν παραποιημένα προϊόντα/ απομιμήσεις προϊόντων καθημερινής χρήσης που ενδεχομένως ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, όπως είδη περιποίησης σώματος, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές, απομιμήσεις γυαλιών ηλίου που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην όραση και Στον αγώνα της ΕΕ για πάταξη της πειρατείας μπορούν να συμβάλουν και οι καταναλωτές, αρνούμενοι να αγοράσουν παραποιημένα προϊόντα. Με την αγορά τέτοιων προϊόντων οι αγοραστές γίνονται συνεργοί σε πράξεις που συνιστούν κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας, ήτοι σε αξιόποινες πράξεις που στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Η εμπορία προϊόντων παραποίησης και πειρατείας στερεί από τους παραγωγούς των αυθεντικών προϊόντων τα νόμιμα κέρδη τους, αποθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και προκαλεί την απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν αποκλείεται επίσης τα έσοδα από αυτήν να χρησιμοποιούνται ως έμμεση πηγή χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος. Οι τελωνειακές αρχές προστατεύουν επίσης τη δημόσια υγεία παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη διακίνηση των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών. Πρόκειται ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΈΝΕΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΈΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΎ 2007 ΚΑΙ Αριθµός καταγεγραµµένων υποθέσεων Αριθµός κατασχεθέντων αντικειµένων Αντικείµενα Υποθέσεις

9 Τ ε λ ω ν ε ί α 9 για χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη νόμιμη παρασκευή π.χ. φαρμακευτικών προϊόντων, αρωμάτων, καλλυντικών, λιπασμάτων και ελαίων. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες όταν διοχετεύονται από πρόσωπα που ενέχονται σε εγκληματικές δραστηριότητες παρασκευής παράνομων ναρκωτικών, όπως είναι η ηρωίνη, η κοκαΐνη, η «έκσταση» ή οι αμφεταμίνες. Η εμπορία πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών δεν μπορεί να απαγορευθεί, όμως υπόκειται σε καθεστώς παρακολούθησης τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και σε άλλα διεθνή πλαίσια, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι υποστηρίζονται μέσω της εφαρμογής μέτρων τεκμηρίωσης, επισήμανσης, αδειοδότησης και καταχώρισης των επιχειρήσεων του κλάδου. Διέλευση των συνόρων με οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού Εκτός από τους περιορισμούς που αφορούν τα καινούργια οχήματα και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τα εμπορικά αγαθά που μπορεί να έχει κανείς μαζί του όταν ταξιδεύει σε χώρες της ΕΕ, αρκεί τα εν λόγω εμπορεύματα να έχουν αγορασθεί για προσωπική χρήση και όχι προς μεταπώληση. Ωστόσο, τα οινοπνευματώδη και τα προϊόντα καπνού διέπονται από ειδικούς κανόνες. Ορισμένες χώρες επιτρέπουν τη μεταφορά τέτοιων προϊόντων καθ υπέρβαση των θεσπισμένων από τη νομοθεσία της ΕΕ ορίων προσωπικής χρήσης. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, για να είστε βέβαιοι ότι δεν θα κληθείτε να πληρώσετε δασμούς ή πρόστιμα, συνιστάται να μεταφέρετε μαζί σας λιγότερα από: 800 τσιγάρα 400 πουράκια 200 πούρα 1 κιλό καπνό 10 λίτρα οινοπνευματώδη ποτά 20 λίτρα αλκοολωμένου οίνου 90 λίτρα οίνου (περιλαμβανομένων, κατ ανώτατο όριο, 60 λίτρων αφρώδους οίνου) 110 λίτρα μπίρας. Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 17 ετών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν καμία ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού. Οι ταξιδιώτες που μεταβαίνουν από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη δεν μπορούν να πραγματοποιούν αγορές αφορολογήτων ειδών. Διευκόλυνση των επιχειρήσεων Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε τον διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα. Ο διάλογος αυτός συνέβαλε στην απλούστευση και την εναρμόνιση των διεθνών εμπορικών διαδικασιών, ιδίως δε στον εξορθολογισμό των πρακτικών και των διατυπώσεων που αφορούν τη συλλογή, παρουσίαση, κοινοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο των εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούνται τακτικά να συμμετέχουν σε σεμινάρια και ομάδες εργασίας, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Προς αποφυγή του τελωνειακού ελέγχου των εμπορευμάτων σε κάθε στάδιο της μεταφοράς τους, η τελωνειακή ένωση εναρμονίζει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των τελωνειακών διαμετακομίσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η προσωρινή αναστολή δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής τα οποία εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων, ώστε οι τελωνειακές διατυπώσεις διασάφησης των εμπορευμάτων να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στον τόπο προορισμού τους και όχι στο σημείο εισόδου. Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την τελωνειακή αποταμίευση, η οποία επιτρέπει στον κύριο των εισαγόμενων εμπορευμάτων να τα διατηρήσει υπό την κατοχή του πριν από την καταβολή του εισαγωγικού δασμού ή την επανεξαγωγή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεταποίηση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό έλεγχο σε προϊόντα που υπόκεινται σε χαμηλότερο εισαγωγικό δασμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά: η εξοικονόμηση πόρων συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις σχετικές εγκαταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται διαρκώς επί των διαδικασιών επικαιροποίησης και αυτοματοποίησης βοηθώντας τα τελωνεία να μεταβούν από το στάδιο των εντύπων σε χαρτί στα πλήρως ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά δίκτυα και στην παροχή υπηρεσιών «μίας στάσης» στις επιχειρήσεις. Εκτός από την καθιέρωση πρόσφορων ελέγχων ασφαλείας για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, το Πρόγραμμα Ασφάλειας Τελωνείων της ΕΕ συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της Ένωσης για την ασφάλεια των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Οι αξιόπιστες επιχειρήσεις, που καταβάλλουν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ασφάλεια του τμήματος της αλυσίδας εφοδιασμού το οποίο τελεί υπό την ευθύνη τους, μπορούν να ζητήσουν την πιστοποίησή τους ως εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων,

10 10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α ώστε να επωφεληθούν των συναφών απλούστερων διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό άρχισε να υλοποιείται το Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρήσουν το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα σε επιχειρήσεις που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους προς την τελωνειακή νομοθεσία, την ορθή τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, την οικονομική τους φερεγγυότητα και, κατά περίπτωση, τη συμμόρφωσή τους προς τα ενδεδειγμένα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας. Παρότι το καθεστώς του εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα δεν επιτρέπει αυτομάτως στους δικαιούχους να απολαμβάνουν τα οφέλη των προβλεπόμενων από τους τελωνειακούς κανόνες των άλλων κρατών μελών απλουστευμένων διαδικασιών, η χρήση των εν λόγω απλουστευμένων διαδικασιών μπορεί να τους επιτραπεί εφόσον πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις και χωρίς περαιτέρω εξέταση των κριτηρίων για τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι. του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτελεί δε σημαντικό μέρος των «παραδοσιακών» ιδίων πόρων της ΕΕ μαζί με τις συνεισφορές λόγω παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ζάχαρης. Καθώς τα έσοδα αυτά προέρχονται απευθείας από την εφαρμογή των κοινών πολιτικών, λογίζονται ως καθαρά έσοδα της ΕΕ και όχι ως «εθνικές συνεισφορές». Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη ότι αυτός που καλείται να καταβάλει τον τελωνειακό δασμό δεν είναι πάντα κάτοικος του κράτους μέλους που τον εισπράττει, γεγονός που δυσχεραίνει την ισότιμη είσπραξη σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΕ εξακολουθεί να συνάπτει διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με σημαντικούς εταίρους, οι οποίες ενδέχεται να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της συναλλαγών. Ωστόσο, καθώς το παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί να αυξάνεται, δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι οι τελωνειακοί δασμοί θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συμβολή στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρότι για τα τρία τέταρτα των εισαγωγών στην ΕΕ δεν καταβάλλονται πλέον καθόλου ή καταβάλλονται μειωμένοι δασμοί, το δε ύψος των δασμών είναι κατά μέσο όρο μόλις 1,2 %, τα έσοδα από τελωνειακούς δασμούς υπερέβησαν το 2012 τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κράτη μέλη παρακρατούν το 25 % των συναφών εσόδων για την κάλυψη των εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης των δασμών, όμως και πάλι 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ ενεγράφησαν στα έσοδα της ΕΕ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 13 % περίπου Fotolia XXV Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς, το δε μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά είναι ανάλογο με το αντίστοιχο των ΗΠΑ και μεγαλύτερο από το μερίδιο της Κίνας.

11 Τ ε λ ω ν ε ί α 11 Προοπτικές: το σήμερα, το αύριο και το απώτερο μέλλον Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες εξωστρεφείς οικονομίες του κόσμου και τέτοια επιθυμεί να παραμείνει. Οι εμπορικές της συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο διπλασιάστηκαν στο διάστημα μεταξύ 1999 και 2010, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο 80 χωρών, 4 φορές περισσότερων από τις χώρες των οποίων ο κύριος εμπορικός εταίρος είναι οι ΗΠΑ. Ως μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, η ΕΕ εισάγει περισσότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση με το σύνολο των γεωργικών προϊόντων που εισάγουν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και οι ΗΠΑ μαζί. Η τελωνειακή της ένωση πρέπει να παραμείνει ενεργή. Ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης με στόχο την εγκατάλειψη του χαρτιού, που ξεκίνησε το 2003, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένες μάλιστα από τις τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ αναδεικνύονται συχνά μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως. Ποσοστό μεγαλύτερο του 98 % των τελωνειακών διασαφήσεων στην ΕΕ υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες. Τα τελωνεία βρίσκονται αντιμέτωπα με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, των επιχειρηματικών προτύπων, της αλυσίδας εφοδιασμού και του εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι ιστορικές διαφορές, η γεωγραφική θέση και οι εμπορικοί δρόμοι συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών ως προς τον φόρτο εργασίας, όμως κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά με τις δικές του μόνο δυνάμεις τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε σχέδια για τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και ενοποιημένης υπηρεσίας έως το 2020 μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκσυγχρονισμού, της διευθέτησης των ελλείψεων και της μεταρρύθμισης των δομών διακυβέρνησης και διαχείρισης της τελωνειακής ένωσης. Ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις θα είναι το πρόγραμμα «Τελωνεία 2020», το οποίο βασίζεται σε παρεμφερείς πρωτοβουλίες της περιόδου , ξεκινά το 2014, έχει διάρκεια επτά ετών και προϋπολογισμό άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών, διευκολύνει τη δικτύωση, τις κοινές δράσεις και την κατάρτιση του προσωπικού των τελωνείων και χρηματοδοτεί την προμήθεια συστημάτων ΤΠ για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

12 12 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α NA EL-C Περισσότερα XX XX XX XX Πλήρης οδηγός για την τελωνειακή ένωση: Στοιχεία και αριθμοί: Εκτενέστερες πληροφορίες για την κοινή εμπορική πολιτική: Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει: ISBN doi: /15885

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση

Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση www.anec.org Η φωνή των Ευρωπαίων καταναλωτών στην τυποποίηση Η A N E C Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ί ΤΑ Σ Υ Μ Φ Έ Ρ Ο Ν ΤΑ Τ Ω Ν Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ώ Ν στους τομείς της τυποποίησης και της πιστοποίησης καθώς και στη

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκδήλωση: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης Τίτλος Ομιλίας: Η ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης 1 ιευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης 2 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: γ Απλοποίηση ητων εξαγωγικών γ διαδικασιών (Trade Facilitation) Διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης

Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Διευκόλυνση των Εξαγωγών Στρατηγική & Οδικός Χάρτης Costa Navarino, 11-12 Μαρτίου 2013 Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Τρεις άξονες πολιτικής από την οπτική του εξαγωγέα: Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα