ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Σύνοψη ανάλυσης Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου Εισαγωγή Ιστορική εξέλιξη του κλάδου H διάρθρωση της ελληνικής διαφηµιστικής αγοράς ιαφηµιστική δαπάνη στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης-Επικοινωνίας Οι σηµαντικότεροι πελάτες Ο ρόλος του ηµόσιου τοµέα στη διαφήµιση Η υπαίθρια διαφήµιση Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η διαφήµιση Η διαφήµιση µέσω κινητών τηλεφώνων Τηλεόραση χωρίς σύνορα Θεσµικό Πλαίσιο Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ανάλυση Αποδοτικότητας Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου Ανάλυση Κεφαλαιακής ιάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αριθµοδείκτες Κλάδου

3 Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πίνακας 3.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλάδων...8 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ 744 καταναµενηµένες ανά νοµική µορφή ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ 744 καταναµενηµένες ανα περιφέρεια Πίνακας Κατανοµή διαφηµιστικών εταιρειών ανά περιφέρεια Πίνακας Κατανοµή ιαφηµιστικής απάνης στα Μ.Μ.Ε (σε εκ. ) Πίνακας Κατανοµή ιαφηµιστικής απάνης στα Μ.Μ.Ε. Ιαν. Σεπτ (σε εκ. ). 23 ιάγραµµα Μέση µηνιαία κυκλοφορία κυριακάτικων εφηµερίδων (Ιαν Αύγ. 2008) ιάγραµµα Εξέλιξη ιαφηµιστικών εσόδων ΜΜΕ σε εκ. : Πίνακας Εξέλιξη ιαφηµιστικών εσόδων ΜΜΕ σε εκ. : ιάγραµµα ιαχρονική διάρθρωση διαφηµιστικής δαπάνης στα Μ.Μ.Ε Πίνακας ιαφηµιστική δαπάνη κλάδων ανα µέσο 2006 (σε εκ. ) Πίνακας Ετήσια διαφηµιστική δαπάνη δηµόσιων φορέων 2007 (σε εκ. ) Πίνακας Ετήσια διαφηµιστική δαπάνη δηµόσιων φορέων 2006 (σε εκ. ) Πίνακας Εγκρίσεις προγραµµάτων διαφηµ. προβολής Ιαν.-Σεπ (σε εκ. ) Πίνακας Προγράµµατα διαφηµ. προβολής ανα Υπουργείο Ιαν.-Σεπ (σε εκ. ) 31 ιάγραµµα Κατανοµή κονδυλίων δαιφηµιστικής προβολής ανα Υπουργείο Ιαν.-Σεπτ ιάγραµµα Εξέλιξη Outdoor δαπάνης (σε εκ. ) Πίνακας ιαφηµιστική δαπάνη Outdoor 2006 (σε εκ. ) Πίνακας ιαφηµιστική δαπάνη Outdoor ανά κατηγορία 2006 (σε εκ. ) ιάγραµµα ιάρθρωση εγχώριας διαδικτυακής διαφηµιστικής αγοράς ιάγραµµα Κατανοµή της online διαφηµιστικής δαπάνης στην Ευρώπη ιάγραµµα Κατανοµή της online διαφηµ. δαπάνης στην Ευρώπη ανα κατηγορία ιάγραµµα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών & Κερδών Προ Φόρων ιάγραµµα Μέσοι Ρυθµοί Μεταβολής Βασικών Μεγεθών Πίνακας Μικτό & καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους ιάγραµµα Εξέλιξη Περιθωρίου Κέρδους & Αποδοτικότητας ιάγραµµα Κεφαλαιακή ιάρθρωση, Αποτελεσµατικότητα & Αποδοτικότητα Πίνακας Απόδοση Συνολικών & Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Πίνακας Γενική Ρευστότητα & Εµπορικός Κύκλος ιάγραµµα Εµπορικός Κύκλος ιάγραµµα Εξέλιξη Εµπορικού Κύκλου & Γενικής Ρευστότητας Πίνακας Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια & Κάλυψη Τόκων ιάγραµµα Εξέλιξη Κεφαλαιακής ιάρθρωσης & Ικανότητας Πληρωµής Τόκων

4 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των διαφηµιστικών επιχειρήσεων και συγκεκριµένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο 744 «ιαφήµιση», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση ανά περιφέρεια, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία της ζήτησης κλπ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση την δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας κατά βάση αριθµοδείκτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση κλπ. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής-θυγατρικής ή / και προµηθευτή πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά της χρήσης 2003 (ΕΛΠ) για την ίδια εταιρεία. 4

5 2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Κύκλος εργασιών : Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο : Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα) : Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος : Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων : Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά 5

6 του επιχειρηµατία οι ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών : Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA : Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι : Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05 : Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µέσο-βραχυπρόθεσµη τάση. 6

7 3. Σύνοψη ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του ΣΤΑΚΟ και συγκεκριµένα το τριψήφιο ΣΤΑΚΟ 744 «ιαφήµιση». Στο συγκεκριµένο κωδικό εµπίπτουν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την παροχή υπηρεσιών διαφήµισης. Η βασική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών διαφήµισης που απευθύνονται στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας. Οι διαφηµιστικές ενέργειες φθάνουν στον τελικό δέκτη µέσω των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες και περιοδικά), αλλά και διαφόρων άλλων µεθόδων, όπως υπαίθριες διαφηµιστικές πινακίδες και ψηφιακά µέσα (κυρίως διαδίκτυο και κινητά τηλέφωνα). Τα τελευταία χρόνια το µερίδιο των διαφηµιστικών κονδυλίων που κατευθύνεται στην τηλεόραση µειώνεται προς όφελος των µεριδίων των εφηµερίδων και των περιοδικών. Ειδικά τα περιοδικά κατέχουν πλέον εδώ και µερικά χρόνια- την πρώτη θέση στο σύνολο της διαφηµιστικής αγοράς, εκτοπίζοντας το τηλεοπτικό µέσο. Το 2007 αποτέλεσε θετικό έτος για τη διαφηµιστική αγορά, καθώς οι εθνικές εκλογές και οι ανάγκες των πολιτικών κοµµάτων σε διαφηµιστική εκστρατεία ενίσχυσαν τα οικονοµικά µεγέθη του κλάδου. Το τρέχον έτος όµως και πολύ περισσότερο το 2009 αναµένεται να κάνουν την εµφάνισή τους τα πρώτα σηµάδια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και συγκεκριµένα ο περιορισµός των διαφηµιστικών κονδυλίων των διαφηµιζοµένων. Έτσι, αναµένεται µια σχετική ανάσχεση της ανόδου της αγοράς, ενώ τα προσεχή χρόνια τα ψηφιακά µέσα θα καταστούν περισσότερο δυναµικά, καθώς οι διαφηµιζόµενοι σταδιακά στρέφουν το ενδιαφέρον τους πρωτίστως στο διαδίκτυο, προκειµένου να εξοικονοµήσουν πόρους στο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί διεθνώς. Η εγχώρια αγορά πάντως, εκτός της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, έχει να αντιµετωπίσει και εσωτερικά προβλήµατα που πηγάζουν κυρίως από το δαιδαλώδες και δύσκαµπτο θεσµικό πλαίσιο. Τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα αφορούν συνεχείς νοµοθετικές παρεµβάσεις, αλλά και το αγγελιόσηµο, το year end bonus κλπ. Θέληση λοιπόν των φορέων των διαφηµιστών είναι να αρθεί ο κρατικός παρεµβατισµός ώστε ο κλάδος να βρει ένα δικό του σηµείο ισορροπίας. Όσον αφορά την ιδιοµορφία της ελληνικής αγοράς, κυριαρχείται από τις θυγατρικές πολυεθνικών επικοινωνιακών οµίλων, οι οποίες έχουν περιορίσει τη 7

8 δυνατότητα επιβίωσης των εγχώριων ΜΜΕ. Οι µεγαλύτερες εταιρείες αποτελούν οµίλους που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς εκτός από το αµιγώς διαφηµιστικό τµήµα, διαθέτουν επίσης τµήµατα ή θυγατρικές επιχειρήσεις- που δραστηριοποιούνται σε τοµείς όπως το marketing, οι δηµόσιες σχέσεις, η προβολή και προώθηση, οι έρευνες αγοράς και ο χώρος των media agencies. Λόγω του µεγάλου αριθµού των εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο, η συγκέντρωση είναι χαµηλή, µην επιτρέποντας ακόµα και στους ηγέτες της αγοράς να κατέχουν εδραιωµένα µερίδια. ιαπιστώνεται πάντως τάση για σταδιακή ενίσχυση της συγκέντρωσης αυτής. Συνεπώς, ο ανταγωνισµός για το σύνολο του κλάδου κρίνεται ότι κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Πίνακας 3.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλάδων Κλάδος ιαφήµισης Βαθµός ανταγωνισµού Ρυθµιστικά θέµατα Εµπόδια εισόδου Τάσεις πωλήσεων Κερδοφορία Στάδιο ζωής κλάδου Εισαγωγική διείσδυση Κυκλικότητα Ένταση εργασίας Χαρακτηριστικά προϊόντος Ένταση κεφαλαίου Τεχνολογική εξάρτηση ΧΑΜΗΛΟΣ ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΑΝΟ ΙΚΑ ΕΝΤΟΝΑ ΑΝΟ ΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΗ ΥΨΗΛΗ Η επιρροή από τα ρυθµιστικά θέµατα κρίνεται υψηλή, αφού οι διαφηµιστικές εταιρείες υπόκεινται σε πλήθος διατάξεων όσον αφορά τη σχέση τους µε τους διαφηµιζόµενους και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (διατάξεις περί χαρτοσήµου, φορολόγηση, year end bonus κλπ). Οι τάσεις των πωλήσεων ακολουθούν ανοδική τάση, ενώ η κερδοφορία είναι έντονα ανοδική, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πολύ καλή χρήση 2007, όταν και παρατηρήθηκε αυξηµένη ζήτηση των υπηρεσιών του κλάδου λόγω των βουλευτικών εκλογών. Το στάδιο ζωής του κλάδου βρίσκεται σε προχωρηµένη ανάπτυξη, καθώς η πορεία Κύκλου Εργασιών και κερδοφορίας είναι συνεχώς ανοδική. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή κυκλικότητα, αφού επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία του γενικότερου οικονοµικού κλίµατος. Οι φορείς και οι παράγοντες της αγοράς πιστεύουν ότι η διεθνής οικονοµική κρίση και η συνεπαγόµενη µείωση της κατανάλωσης θα ωθήσει αρκετούς διαφηµιζόµενους να 8

9 προβούν σε περικοπές των κονδυλίων τους για διαφηµιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγµα αρκετές αυτοκινητοβιοµηχανίες µείωσαν τα εν λόγω κονδύλια. Η ένταση εργασίας είναι µέτρια, ενώ χαµηλή χαρακτηρίζεται η ένταση κεφαλαίου, καθώς µια διαφηµιστική επιχείρηση δεν χρειάζεται ιδιαίτερα υψηλά πάγια. Η τεχνολογική εξάρτηση είναι υψηλή, καθώς η διαφηµιστική δραστηριότητα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και µέσα (π.χ. internet και κινητή τηλεφωνία). Τέλος, το προϊόν της αγοράς µπορεί να χαρακτηριστεί σαν προσαρµοσµένο, καθώς οι εταιρείες του κλάδου απευθύνονται σε πελάτες από όλο το φάσµα της ελληνικής οικονοµίας, όπου εγείρονται διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες, ενώ χρησιµοποιούνται επίσης και διαφορετικοί δίαυλοι επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση (τηλεόραση, εφηµερίδες, υπαίθρια διαφήµιση κλπ). Συνεπώς, οι υπηρεσίες πρέπει κάθε φορά να προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη και του επιλεγµένου µέσου. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πάνω από εταιρείες (εξαιρουµένων των ατοµικών εταιρειών), οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. εδοµένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (ατοµικές και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις) δεν έχουν σηµαντική δραστηριότητα ώστε να επηρεάσουν όλες µαζί τα µεγέθη του κλάδου, καθώς και λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών εύρεσης των συγκεκριµένων εταιρειών και των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητάς τους (δεν υπόκεινται σε διατάξεις περί δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων, η τήρηση των οποίων δεν είναι πάντα επαρκής), η χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασίστηκε στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία. Προκειµένου η χρηµατοοικονοµική ανάλυση να καταστεί ευχερέστερη, το δείγµα χωρίστηκε σε τρία µέρη: τις µικρές επιχειρήσεις µε Κύκλο Εργασιών µικρότερο από (στο τµήµα αυτό περιλαµβάνονται 124 εταιρείες), τις µικροµεσαίες µε Κύκλο Εργασιών µεταξύ και 2,5 εκ. (110 εταιρείες) και τις µεγάλες µε Κύκλο Εργασιών µεγαλύτερο των 2,5 εκ. (82 εταιρείες). 9

10 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 1.167, , , ,73 940,07 908,61 757,91 Κέρδη προ φόρων 43,42 23,98 15,03 39,23 31,41 27,58 29,07 Ενεργητικό 1.027,64 962,42 890,51 896,47 845,44 718,25 550,59 Ίδια κεφάλαια 97,04 86,13 78,85 130,08 125,00 111,10 100,05 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 9,1% 3,7% 0,6% 10,4% 2,4% 3,9% 2,0% Κέρδη προ φόρων 17,8% 6,4% 0,9% 30,4% 3,9% 6,5% 10,8% Ενεργητικό 8,7% 4,5% 7,9% 1,8% 10,6% 12,8% 7,7% Ίδια κεφάλαια 5,0% 2,4% 1,1% 2,2% 4,4% 4,9% 2,8% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 6,40 6,50 6,46 5,70 6,20 6,03 5,83 Κάλυψη τόκων 7,98 6,89 6,36 9,39 5,31 6,63 8,00 Γενική Ρευστότητα 1,06 1,06 1,06 1,07 1,08 1,07 1,05 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 27,6% 26,6% 26,1% 25,8% 24,4% 25,8% 24,8% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 3,7% 2,9% 2,7% 3,6% 2,2% 2,5% 2,6% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 3,2% 2,0% 2,5% 4,0% 2,7% 3,4% 4,6% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 32,1% 25,4% 31,5% 38,4% 30,5% 22,8% 39,8% Ο Κύκλος Εργασιών του δείγµατος το 2007 ανήλθε σε 1,17 δισ., αυξηµένος κατά 6,2% σε σχέση µε το Το 62% των εταιρειών µε δηµοσιευµένα στοιχεία βελτίωσαν τις Πωλήσεις του προηγούµενου έτους, οδηγώντας το µέσο ρυθµό µεταβολής στο 9,1%. Τα Λειτουργικά Έξοδα µεταβλήθηκαν ελάχιστα, βοηθώντας τα ΚΠΤΦΑ να αυξηθούν κατά 13,8%, στα 56,72 εκ., ενώ τα ΚΠΦ στο τέλος του 2007 διαµορφώθηκαν σε 43,42 εκ. (+81%). Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους αυξήθηκε κατά 1 µονάδα, στο 27,6%, οδηγώντας έτσι σε άνοδο και τα αντίστοιχα Περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ (6,5% και 3,7% αντίστοιχα). Ο δείκτης γενικής ρευστότητας βρίσκεται σταθερά στο 1,06, ενώ ο Εµπορικός Κύκλος παρουσιάζει διαχρονικά πλεόνασµα (24 ηµέρες το 2007). Τέλος, οι εταιρείες του κλάδου µοχλεύουν σε αρκετά µεγάλο βαθµό τα Ίδια Κεφάλαιά τους (6,4 φορές κατά το τελευταίο έτος). 10

11 4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου 4.1 Εισαγωγή Ο κλάδος της διαφήµισης αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περισσότερες από εταιρείες απασχολώντας ανθρώπινο δυναµικό όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες του κλάδου απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις καθώς επίσης και σε διάφορους οργανισµούς, στον ηµόσιο Τοµέα κλπ. Προκειµένου να προσδιορίσουµε τον κλάδο είναι χρήσιµο να προσδιορίσουµε την έννοια της διαφήµισης και τον τρόπο επικοινωνίας της ώστε να την διακρίνουµε από το γενικότερο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών και του Marketing. Με τον όρο διαφήµιση νοείται η δηµιουργία πρωτότυπου µηνύµατος, το οποίο αναφέρεται σε κάποιο υλικό ή πνευµατικό παράγωγο-προϊόν και η προβολή του µηνύµατος από συγκεκριµένα κανάλια επικοινωνίας µε τελικό σκοπό την παρακίνηση του αποδέκτη να αγοράσει το διαφηµιζόµενο προϊόν. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε την Ε ΕΕ (Ένωση Εταιρειών ιαφήµισης Επικοινωνίας) ο όρος «προώθηση» έχει διαφορετική σηµασία καθώς αποτελείται από «την παροχή στον καταναλωτή βραχυπρόθεσµων κινήτρων προκειµένου να αγοράσει ένα προϊόν». Κατ αυτό τον τρόπο η προώθηση δεν περιλαµβάνει µήνυµα επικοινωνίας ενώ δεν είναι απαραίτητο να γίνει µέσω των συγκεκριµένων καναλιών επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται στην διαφήµιση. Το µήνυµα που αποτελεί το επίκεντρο της διαφήµισης µπορεί να είναι οπτικό, ακουστικό ή γραπτό. Η τεχνολογία συντελεί στην ανάπτυξη της διαφήµισης καθώς παρέχει νέα κανάλια επικοινωνίας (internet, κινητά τηλέφωνα κλπ) καθώς και νέες χρήσεις για τα υφιστάµενα κανάλια (εκτυπώσεις τριών διαστάσεων, trivisions, φωτιζόµενες επιγραφές κλπ). Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα χρήσης νέων υλικών τα οποία δίνουν καλύτερη ικανότητα προβολής των µηνυµάτων (χρήση ψηφιακών µέσων για την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας κλπ). Η προβολή του διαφηµιστικού µηνύµατος είναι σηµαντική για την επιτυχία της διαφηµιστικής καµπάνιας. Συνεπώς είναι σηµαντική, πέρα από την δηµιουργία του κατάλληλου µηνύµατος και η σωστή προβολή του από τα κατάλληλα µέσα επικοινωνίας. Τα κυριότερα µέσα που χρησιµοποιούνται στην διαφήµιση είναι τα έντυπα (κυρίως εφηµερίδες και περιοδικά), το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και η υπαίθρια διαφήµιση. εδοµένης της σηµαντικότητας των συγκεκριµένων µέσων 11

12 (Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης-Επικοινωνίας), υπάρχει ξεχωριστή ανάλυση στην παρούσα µελέτη. Άλλα µέσα προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων είναι µέσω χορηγιών, προβολή διαφηµίσεων από αέρος κλπ. Ωστόσο αυτές οι πρακτικές είτε δεν είναι διαδεδοµένες στην χώρα µας και κατά συνέπεια δεν χρησιµοποιούνται ευρέως είτε αποτελούν τµήµα των ευρύτερων προωθητικών ενεργειών. Στα χρησιµοποιούµενα κανάλια επικοινωνίας θα πρέπει να συνυπολογίσουµε τα νέα ψηφιακά µέσα όπως είναι η ανάπτυξη των διαφηµίσεων από ιστοσελίδες καθώς και µέσω των κινητών τηλεφώνων. Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στις εταιρείες που παρέχουν διαφηµιστικές υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισµούς. Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, οι µεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής οικονοµίας έχουν εσωτερικά τµήµατα marketing στα οποία περιλαµβάνονται δραστηριότητες προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων τους. Σε αρκετές εταιρείες τα συγκεκριµένα τµήµατα αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου την διαφηµιστική προβολή και την προώθηση των προϊόντων της ίδιας της εταιρείας, χρησιµοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας που περιγράφονται ανωτέρω. Σε άλλες περιπτώσεις αναλαµβάνουν να εκπονήσουν τα απλούστερα διαφηµιστικά προγράµµατα και για τα πιο σύνθετα συνεργάζονται µε εταιρείες του διαφηµιστικού κλάδου. Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις και κυρίως στις µικροµεσαίες εταιρείες τα τµήµατα αυτά έχουν µια βασική στελέχωση και έρχονται απλώς σε επικοινωνία µε διαφηµιστικές εταιρείες προκειµένου να αναθέσουν σε αυτές την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους. Σε κάθε περίπτωση το µέγεθος της συγκεκριµένης υπηρεσίας που παρέχουν τα εσωτερικά τµήµατα marketing δεν είναι εύκολο να µετρηθεί και να αποτυπωθεί αντικειµενικά. Ωστόσο αυτά τα τµήµατα χρησιµοποιούν τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας. Συνεπώς οι διαφηµιστικές δαπάνες που αποτυπώνονται στα συγκεκριµένα µέσα επικοινωνίας περιλαµβάνουν και την δραστηριότητα των εσωτερικών τµηµάτων marketing. 12

13 4.2 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου Τα πρώτα διαφηµιστικά γραφεία στην Ελλάδα δηµιουργήθηκαν στην Αθήνα την πρώτη δεκαετία του 20 ου αιώνα και η δραστηριότητά τους περιοριζόταν αποκλειστικά στη δηµοσίευση αγγελιών στα έντυπα των Αθηνών. Τα πρώτα όµως επιχειρηµατικά σχήµατα που είχαν τη µορφή έστω και στοιχειώδους διαφηµιστικής εταιρείας προέκυψαν µετά το 1930, όταν και δηµιουργήθηκαν εταιρείες όπως οι Άλµα, Μίνως, Γκρέκα, Μηνύτωρ κ.ά. Ωστόσο, οι βάσεις για τη µελλοντική ανάπτυξη του κλάδου τέθηκαν µετά το 1950, µέσω της δράσης µιας οµάδας διαφηµιστών που στελέχωσαν εταιρείες όπως οι Α ΕΛ, Αλέκτωρ (πρώην Μηνύτωρ) και Γνώµη, ενώ παράλληλα η ελληνική επιχειρηµατικότητα προσπάθησε να βρει τρόπους εξωστρέφειας και εξόδου από την οικονοµική αδράνεια που προκάλεσαν οι πόλεµοι αλλά και η πολιτική αστάθεια των προηγούµενων ετών. Όµως η οικονοµική δυσχέρεια της εποχής εµπόδισε την εδραίωση του κλάδου στην ελληνική επιχειρηµατική σκηνή. Το έναυσµα της ανόδου δόθηκε το 1970, µε την έναρξη συνεργασίας εγχώριων εταιρειών µε διαφηµιστικές εταιρείες άλλων χωρών οι οποίες είχαν αναγνωρίσει τη δυναµική που παρουσίαζε η ελληνική αγορά. Οι Έλληνες διαφηµιστές αντιµετώπισαν θετικά το γεγονός της συνεργασίας µε διεθνείς εταιρείες του κλάδου, καθώς θα ωφελούνταν από τη µεταφορά της τεχνογνωσίας. Επιπλέον θα είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη των εταιρειών και η αλλαγή του κλίµατος προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρηµατιών στον κλάδο. Έτσι, οι διαφηµιστικές εταιρείες άρχισαν να αυξάνουν σε αριθµό, ενώ συγχρόνως οι διαφηµιζόµενοι σταδιακά αύξαναν τα κονδύλια που διοχέτευαν στις εταιρείες του κλάδου. Σηµαντικό ρόλο στην ώθηση της αγοράς διαδραµάτισαν δύο ακόµα εξωτερικοί παράγοντες: η τηλεόραση που την εποχή εκείνη ξεκίνησε τη λειτουργία της και η έλευση στην Ελλάδα πολυεθνικών εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων, οι οποίες χρησιµοποιούσαν σε σηµαντικό βαθµό τη διαφηµιστική προώθηση για τα προϊόντα τους. Κατά συνέπεια υπήρξε σηµαντική αύξηση της ζήτησης για τις υπηρεσίες των εταιρειών του κλάδου. Επιπλέον υπήρξε θετική συµβολή στην επιχειρηµατική νοοτροπία καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες έδειχναν µε αυτό τον τρόπο την κατεύθυνση της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας που έπρεπε να ακολουθήσουν και οι εγχώριες εταιρείες. Προκειµένου να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον που διαµορφώθηκε στον ελληνικό χώρο (καινούργια µέσα-νοοτροπίες-πελάτες) και να εκµεταλλευθούν 13

14 κατά το δυνατόν τις ευκαιρίες αυτές, οι διαφηµιστικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν να υλοποιούν επενδύσεις τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισµό, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. Η αύξηση των επενδύσεων στην διαφήµιση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Οικονοµία καθώς και η αύξηση των διαφηµιστικών εταιρειών (σε Κύκλο εργασιών και αριθµό) δηµιούργησαν την ανάγκη για θεσµική και νοµοθετική θωράκιση του κλάδου. Έτσι την δεκαετία του 80 δηµιουργήθηκε ο Ελληνικός Κώδικας ιαφήµισης και κατοχυρώθηκε θεσµικά το επάγγελµα του διαφηµιστή. Επίσης, µέσω κάποιων νοµοθετικών διατάξεων επιχειρείται η ορθολογικότερη χρήση του χρόνου της τηλεοπτικής διαφήµισης, ενώ µέσω και της δράσης του Συνδέσµου ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ Ε) η διαφηµιστική δαπάνη δεν περιλαµβάνεται στο κόστος των προϊόντων. Την ίδια χρονική περίοδο µερικές από τις πιο γνωστές διεθνείς διαφηµιστικές εταιρείες εγκαθίστανται στον ελληνικό χώρο µέσω συνεργασιών και εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στον κλάδο. Πρόκειται για τις Leo Burnett, FCB (εξαγοράζει τη Γνώµη), Saatchi & Saatchi (συνεργάζεται µε την Α ΕΛ), Ogilvy and Mather (συνεργασία µε Bold) και DDB (εξαγορά της Olympic). Η είσοδος αυτή όπως είναι φυσικό οδηγεί την αγορά σταδιακά σε συγκέντρωση γύρω από τις πολυεθνικές εταιρείες. Το 1983 ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφηµίσεων διαµορφώνεται σε 30%, γεγονός που προκαλεί στασιµότητα στην αγορά για µεγάλη χρονική περίοδο. Το επόµενο έτος εισάγεται σχέδιο νόµου για την παραπλανητική διαφήµιση, ενώ συγχρόνως θεσµοθετείται η υπαίθρια διαφήµιση. Η απαγόρευση όµως της διαφήµισης προϊόντων καπνού αποτέλεσε την απαρχή για µια σειρά απαγορεύσεων και περιορισµών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που συνεχίζεται και στην σηµερινή εποχή σε διάφορους άλλους ευαίσθητους για τον καταναλωτή τοµείς, όπως τα τρόφιµα και τα ποτά. Η θεσµοθέτηση της ιδιωτικής τηλεόρασης το 1987 αποτέλεσε το επόµενο µεγάλο βήµα για τον κλάδο, προσφέροντας έτσι ένα νέο, εναλλακτικό κανάλι επικοινωνίας. Η ραγδαία αύξηση του αριθµού των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών µέσων και η επακόλουθη άνοδος των διαφηµιστικών κονδυλίων που κατευθύνονταν στο τηλεοπτικό µέσο έδωσε νέα ώθηση στον κλάδο καθώς διαµορφώθηκε µια νέα αγορά και µια νέα πλατφόρµα προώθησης των προϊόντων των επιχειρήσεων. Οι διαφηµιστικές βρήκαν µε αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να βελτιώσουν σηµαντικά τα οικονοµικά τους µεγέθη. Η βελτίωση των συνθηκών αγοράς συνέβαλε στην σηµαντική αύξηση των εταιρειών του κλάδου. Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε περίοδο οµαλοποίησης, καθώς συνέβαλε στην 14

15 ανάδειξη των καλύτερων διαφηµιστικών εταιρειών από τις πολυάριθµες εταιρείες του κλάδου. Μια νέα ώθηση στον κλάδο προήλθε από την σηµαντική ανάπτυξη της χρηµατιστηριακής αγοράς µετά το 1995, η οποία οδήγησε αρκετούς εισηγµένους οµίλους εταιρειών στη διάθεση σηµαντικών κονδυλίων για τη διαφήµιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ωστόσο αρκετές εταιρείες δεν κατάφεραν να εκµεταλλευθούν προς όφελός τους το πρόσκαιρο θετικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα την έξοδό τους από τον κλάδο προς τα τέλη της δεκαετίας. Την ίδια χρονική περίοδο, σε διεθνές επίπεδο, παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων από ορισµένες εταιρείες προκειµένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους έναντι των µεγάλων πελατών τους. Αυτή η τάση είχε αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά καθώς πολλές εταιρείες που εξαγοράστηκαν από τις ανταγωνιστικές τους στο εξωτερικό, είχαν παρουσία και στην εγχώρια αγορά µέσω θυγατρικών. Ταυτόχρονα ιδρύθηκαν και εταιρείες ελληνικών συµφερόντων που αποτέλεσαν σηµαντικούς παράγοντες της αγοράς. Η εφαρµογή του Ν. 2328/95 για τη λειτουργία της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς οδήγησε στην δηµιουργία των media specialist agencies, δηλαδή εταιρειών µε αντικείµενο δραστηριότητας τον προγραµµατισµό του διαφηµιστικού χρόνου σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μέχρι εκείνη τη χρονιά οι εν λόγω agencies αποτελούσαν τµήµατα των διαφηµιστικών εταιρειών, ωστόσο µε το Ν ανεξαρτητοποιηθήκαν, σχηµατίζοντας ξεχωριστές επιχειρήσεις. Την επόµενη δεκαετία, η αρνητική διεθνής συγκυρία του 2001 και η υποχώρηση των χρηµατιστηριακών δεικτών σε παγκόσµιο επίπεδο είχαν σαν αποτέλεσµα τη µείωση των κερδών τόσο των διαφηµιζοµένων εταιρειών όσο και των διαφηµιστικών. Το δυσµενές περιβάλλον οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας γνωστών εγχώριων εταιρειών κατά τα επόµενα έτη. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 βοήθησαν τη διαφηµιστική αγορά να ανακάµψει µετά τη δυσπραγία των περασµένων ετών, µέσω της ανάθεσης πολυάριθµων επικοινωνιακών έργων. Η χρονιά αυτή ήταν η απαρχή για µια δεύτερη περίοδο ανάπτυξης. Περαιτέρω ώθηση δόθηκε από την Ε.Ε. το 2005 µέσω διάθεσης διαφηµιστικών κονδυλίων που σχετίζονταν µε το Γ ΚΠΣ. Γενικά, τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα των διαφηµιστικών εταιρειών συνεχίζει την ανοδική της πορεία, ωστόσο η κάµψη των Κερδών προκαλεί προβληµατισµό στα στελέχη του κλάδου. 15

16 4.3 H διάρθρωση της ελληνικής διαφηµιστικής αγοράς Στην ελληνική διαφηµιστική αγορά δραστηριοποιείται πλειάδα εγχώριων και πολυεθνικών εταιρειών οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε διάφορες µορφές όπως: ιαφήµιση (περιλαµβάνονται επίσης και η εκµετάλλευση υπαίθριων µέσων, καθώς και η κινηµατογραφική διαφήµιση). Media Specialists (αναλαµβάνουν την εύρεση διαφηµιστικού χώρου και χρόνου στα ΜΜΕ, καθώς και την κατανοµή του σχετικού προϋπολογισµού). ηµόσιες Σχέσεις. Άµεσο Marketing. Αρκετές από τις µεγαλύτερες διαφηµιστικές επιχειρήσεις της αγοράς καλύπτουν όλες τις κατηγορίες προωθητικών ενεργειών, καθώς διαθέτουν είτε τµήµατα, είτε ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες που εξειδικεύονται σε όλες τις µορφές της αγοράς, όπως δηµόσιες σχέσεις, προώθηση, άµεσο marketing κλπ πέρα από την κλασσική διαφήµιση. Κατ αυτό τον τρόπο οι µεγαλύτερες εταιρείες καθώς και οι θυγατρικές πολυεθνικών οµίλων έχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά της διαφήµισης και έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν σύνθετα επικοινωνιακά έργα που ανατίθενται από πελάτες µεγάλου µεγέθους. Από την άλλη οι µικρότερες εταιρείες διαφήµισης αφενός δεν έχουν τη δυνατότητα παροχής του ίδιου εύρους υπηρεσιών ή της ίδιας εξειδίκευσης και αφ ετέρου δεν διαθέτουν τα κονδύλια που απαιτούνται για την παραγωγή µεγάλων διαφηµιστικών παραγωγών µε αποτέλεσµα να απευθύνονται σε µικρότερου µεγέθους διαφηµιζοµένους. Συνεπώς παρατηρείται διαστρωµάτωση µεταξύ των εταιρειών του κλάδου η οποία ενισχύει τις διαφορές που παρατηρούνται. Επιπλέον οι µεγαλύτερες εταιρείες και οι πολυεθνικές είχαν τη δυνατότητα προσφοράς ανταγωνιστικών τιµών στις προσφερόµενες υπηρεσίες σε σχέση µε τις εγχώριες εταιρείες µικρότερου µεγέθους. Αυτό είχε σαν συνέπεια τη σταδιακή κλιµάκωση του ανταγωνισµού και τη µείωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Αρκετές εγχώριες εταιρείες επιδίωξαν συνεργασίες µε πολυεθνικά σχήµατα, προκειµένου να επιβιώσουν και να µην αποχωρήσουν από την αγορά. 16

17 Παράγοντες επηρεασµού της ζήτησης Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση για τις εταιρείες του εγχώριου διαφηµιστικού κλάδου είναι οι εξής: Πλήθος εταιρειών-προϊόντων σε κάθε κλάδο / µέγεθος αγοράς Χαρακτηριστικά διαφηµιζόµενου προϊόντος ιαθεσιµότητα καναλιών επικοινωνίας βαθµός ανάπτυξης της τεχνολογίας Συχνότητα εισαγωγής νέων προϊόντων / υπηρεσιών Ποσοστό χρήσης εσωτερικών υπηρεσιών marketing και άλλων προωθητικών ενεργειών από τις εγχώριες εταιρείες Επιχειρηµατική νοοτροπία ιαθέσιµο budget οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονοµίας Ρυθµιστικοί περιορισµοί Αθλητικά, πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις όπως η διοργάνωση Ολυµπιακών Αγώνων, Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου κλπ Έκτακτοι παράγοντες (εκλογές κλπ). Βαθµός καινοτοµίας Το πλήθος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε µια οικονοµία καθώς επίσης και το πλήθος των διακινούµενων προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επηρεασµού της ζήτησης στον κλάδο. Όσο περισσότερες εταιρείες υπάρχουν σε έναν κλάδο και όσο πιο πολλά προϊόντα διακινούνται τόσο πιο έντονη είναι η παρουσία της διαφήµισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαφήµιση πέρα από προωθητικό χαρακτήρα έχει και ενηµερωτικό, καθώς ενηµερώνει τους καταναλωτές για τη διαθεσιµότητα νέων προϊόντων. Αντίθετα, σε περιπτώσεις µονοπωλίων η διαφήµιση έχει πολύ µικρότερη επίδραση και χρησιµοποιείται περισσότερο για ενηµερωτικούς-επικοινωνιακούς σκοπούς (όπως για παράδειγµα από κάποιο υπουργείο κλπ). Το προϊόν και τα χαρακτηριστικά αυτού ασκούν σηµαντικό ρόλο στην ζήτηση για διαφήµιση. Εάν το προϊόν απευθύνεται στους καταναλωτές και έχει πολλά υποκατάστατα προϊόντα, τότε κάθε µορφή προωθητικών ενεργειών και διαφήµισης είναι αναγκαία προκειµένου να αποκτήσει µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά. Αντίθετα, εάν το προϊόν είναι οµογενές και δεν µπορεί να υπάρχει ούτε φαινοµενική διαφοροποίηση δεν απαιτείται σηµαντική διαφήµιση καθώς το προϊόν του κάθε παραγωγού δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα. Σε αυτή την περίπτωση η διαφήµιση µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα καθώς ενδέχεται να αυξήσει την 17

18 τελική τιµή του προϊόντος. Η ύπαρξη διαθέσιµων καναλιών επικοινωνίας επηρεάζει σηµαντικά τη διαφήµιση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσθήκη νέων καναλιών επικοινωνίας τα οποία είναι το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα προϋπάρχοντα αλλά έχουν άλλα χαρακτηριστικά (προσφέρουν καλύτερη στόχευση, αφορούν συγκεκριµένα τµήµατα των καταναλωτών κλπ) συµβάλλει στην αύξηση των διαφηµιστικών δαπανών. Προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλλει και η εξέλιξη της τεχνολογίας: η ύπαρξη υπαίθριων διαφηµίσεων trivision έδωσε τη δυνατότητα χρήσης τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από περισσότερες εταιρείες. Η χρήση εσωτερικών τµηµάτων marketing καθώς και άλλων προωθητικών ενεργειών δρουν ανασταλτικά στην διαφήµιση καθώς στερούν από τις εταιρείες του κλάδου σηµαντικούς πελάτες. Ωστόσο η λειτουργία οργανωµένων τµηµάτων marketing είναι οικονοµικά αποδοτική µόνο για τις µεγάλες εταιρείες της ελληνικής οικονοµίας οι οποίες αποτελούν µικρό µέρος (σε πλήθος) της συνολικής αγοράς. Ακόµη όµως και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα ίδια κανάλια επικοινωνίας και κατά συνέπεια θα υπάρξει ζήτηση για κάποιες εταιρείες του κλάδου. Η επιχειρηµατική νοοτροπία αποτέλεσε τα προηγούµενα χρόνια έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρέαζαν τη ζήτηση για διαφηµίσεις. Πολλοί επιχειρηµατίες των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας κατά τις προηγούµενες δεκαετίες δεν προχωρούσαν σε διαφήµιση καθώς δεν γνώριζαν την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων της σύγχρονης επικοινωνίας. Η παρουσία αλλοδαπών εταιρειών µε ανταγωνιστικά προϊόντα και η χρήση διαφηµιστικών καταχωρήσεων προκειµένου να επικοινωνηθούν τα πλεονεκτήµατα των νέων προϊόντων στους υποψήφιους καταναλωτές, συντέλεσε στη σταδιακή µεταστροφή της νοοτροπίας των επιχειρηµατιών οι οποίοι πλέον είχαν απτά παραδείγµατα της αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης. Τόσο το διαθέσιµο budget όσο και η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και της γενικότερης οικονοµίας αποτελούν σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για διαφηµίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίοδοι θετικών οικονοµικών προσδοκιών από τους επιχειρηµατίες και τους καταναλωτές συνοδεύονται από αυξηµένες δαπάνες διαφήµισης, ενώ περίοδοι ύφεσης και γενικότερου οικονοµικού προβληµατισµού όπως η σηµερινή έχουν σαν αποτέλεσµα τον περιορισµό των δαπανών µεταξύ των οποίων είναι και η διαφήµιση. Η ύπαρξη σηµαντικών γεγονότων όπως είναι για παράδειγµα η διοργάνωση διεθνών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης για διαφήµιση. Αυτό είναι εµφανές τόσο στα στοιχεία για την 18

19 διαφηµιστική δαπάνη στα ΜΜΕ που αναλύονται κατωτέρω όσο και στα στοιχεία των εξεταζόµενων εταιρειών του δείγµατος. Η ύπαρξη έκτακτων παραγόντων όπως είναι για παράδειγµα η διενέργεια εκλογών συντελεί στην σηµαντική αύξηση της ζήτησης λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2007, ο κλάδος βελτίωσε τα οικονοµικά του µεγέθη, λόγω των βουλευτικών εκλογών. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στην εξέλιξη των διαφηµιστικών εσόδων των τεσσάρων ΜΜΕ, τα οποία το 2007 διαµορφώθηκαν σε 2,653 δισ., εµφανίζοντας επιτάχυνση του ρυθµού αύξησής τους σε 13,3%, έναντι 7,4% το προηγούµενο έτος. 19

20 ηµογραφικά χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΓΠΣ για τις εταιρείες που το 2008 δήλωσαν σαν κύρια δραστηριότητα των διαφήµιση, σε όλη την ελληνική επικράτεια καταµετρήθηκαν περίπου επιχειρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές (42,6% του συνόλου) έχουν τη νοµική µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε. Οι Ε.Π.Ε. αποτελούν το 34,8%, ενώ οι λιγότερες είναι οι Α.Ε. (22,7%). ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ 744 Κατανεµηµένες ανά Νοµική Μορφή ΟΕ&ΕΕ 42,6% ΕΠΕ 34,8% AE 22,7% Πηγή: ΓΓΠΣ Επεξεργασία στοιχείων: Hellastat Συνολικός αριθµός εταιρειών: Έντονος συγκεντρωτισµός παρουσιάζεται στην περιφέρεια Αττικής, καθώς στην περιοχή αυτή έχει έδρα το 74% (σχεδόν τα ¾) των εταιρειών της αγοράς. Στην Κεντρική Μακεδονία είναι εγκαταστηµένο το 13% των διαφηµιστικών επιχειρήσεων, ενώ πολύ µικρότερα ποσοστά αναλογούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. 20

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 1. Υπηρεσίες Web-development - οµή

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002 Οι Εξελίξεις του Οκτωβρίου 2002 Ο εν λόγω μήνας χαρακτηρίσθηκε από την υποχώρηση των τιμών των ομολόγων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα