Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Friedriechshain Kreuzberg. Το Βερολίνο είναι από ένας ενοποιημένος Δήμος με ένα διοικητικό σύστημα δυο βαθμίδων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Friedriechshain Kreuzberg. Το Βερολίνο είναι από 27.04.1920 ένας ενοποιημένος Δήμος με ένα διοικητικό σύστημα δυο βαθμίδων."

Transcript

1 «ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ FRIEDRIECHSHAIN KREUZBERG» Αρμοδιότητες Δραστηριότητες Δικαιώματα Εισηγητής: ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Friedriechshain Kreuzberg Ενοποιημένος Δήμος με Διοίκηση δυο βαθμίδων Το Βερολίνο είναι από ένας ενοποιημένος Δήμος με ένα διοικητικό σύστημα δυο βαθμίδων. Ενοποιημένος Δήμος σημαίνει: οι κρατικές και οι δημοτικές δραστηριότητες δεν διαχωρίζονται με απόλυτο τρόπο. Οι (μέχρι το 2001, 23 περιφέρειες) 12 περιφέρειες είναι σύμφωνα με το νόμο εξαρτώμενες διοικητικές μονάδες. Σε ότι αφορά αυτή τη δομή έγιναν πολύ μικρές αλλαγές κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών. Παλαιότερα υπήρχε το (Magistrat) Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι υπηρεσίες της περιφέρειας και τα συμβούλια της περιφέρειας, σήμερα υπάρχει η Γερουσία, η Βουλή (AGH), οι υπηρεσίες της περιφέρειας (ΒΑ) και τα συμβούλια της περιφέρειας (BVV). Σύμφωνα με το σύνταγμα η Γερουσία αναλαμβάνει όλες εκείνες τις εργασίες που έχουν «συλλογική σημασία για την πόλη» ή εκείνες που λόγω της ιδιαιτερότητάς τους απαιτούν «συλλογική διεκπεραίωση». Οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για όλα τα άλλα θέματα και «συμμετέχουν στη διοίκηση σύμφωνα με τις βασικές αρχές της τοπικής Αυτοδιοίκησης.» Το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων έχει παράδοση στο Βερολίνο. 1

2 Εκλογή Βουλή Γερουσία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BVV 55 περιφερειακοί σύμβουλοι Ανά Περιφέρεια Εκλέγει Περιφερειακό Δήμαρχο και 5 μέλη περιφερειακής Περιφερειακή Υπηρεσία Η περιφερειακή υπηρεσία παραχωρεί σε κάθε μέλος της τη Διεύθυνση ενός επιχειρηματικού τομέα Αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου BVV Το Περιφερειακό συμβούλιο BVV αποφασίζει για: τον προϋπολογισμό της περιφέρειας και την εκχώρηση αδειών για τις προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες εργασίες τη χρήση των ειδικών μέσων του περιφερειακού συμβουλίου BVV την επικύρωση του προϋπολογισμού της περιφέρειας τις νομικές διατάξεις για τον καθορισμό των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων καθώς και άλλων οικοδομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο πρέπει να ρυθμιστούν με κάποιο καταστατικό τη συναίνεση για τη διευθέτηση των ορίων 2

3 τις υποθέσεις οι οποίες έχουν ανατεθεί με ειδική νομοθετική διάταξη στο συμβούλιο της περιφέρειας το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί ασκώντας έλεγχο να άρει αποφάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας και να αποφασίσει μόνο του. Δικαιώματα τρίτων ως έχουν προκύψει παραμένουν ανέπαφα. Εξαιρούνται : Ατομικές υποθέσεις εργοδοσίας Η απόκτηση και απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων Οι ιατρικά, κτηνιατρικά και οδοντιατρικά καθορισμένες δραστηριότητες Η εκτέλεση και ο έλεγχος για την υποχρεωτική σχολική φοίτηση Υποθέσεις που αφορούν τη δημόσια τάξη Το περιφερειακό συμβούλιο εκλέγει τα μέλη της περιφερειακής υπηρεσίας για μια περίοδο 5 ετών Το περιφερειακό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με πλειοψηφία των δυο τρίτων από τα νόμιμα μέλη του να ανακαλέσει ένα μέλος της περιφερειακής υπηρεσίας πριν από τη λήξη της θητείας του. Το συμβούλιο των Δημάρχων Πολιτική θέση επαφής ανάμεσα στις δύο βαθμίδες διοίκησης αποτελεί το συμβούλιο των δημάρχων, το οποίο συγκαλείται μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του κυβερνητικού δημάρχου (Πρωθυπουργού) και το οποίο παίρνει θέση σε «βασικά θέματα της διοίκησης και της νομοθεσίας». Το συμβούλιο των δημάρχων είναι μεν ένα συνταγματικό όργανο, οι αποφάσεις του όμως δεν είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση του κρατιδίου. Αρμοδιότητες και νομική θέση της περιφέρειας Σε αντίθεση με τις κοινότητες, τις πόλεις και τους δήμους άλλων γερμανικών περιοχών, όπως π.χ. του Βραδενβούργου ή της Βαυαρίας- οι περιφέρειες δεν είναι ανεξάρτητα τοπικά όργανα. Πρώτα από όλα δεν έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν φόρους, να ψηφίζουν τοπικούς νόμους (καταστατικά) ή να υπογράφουν μόνες τους συμβάσεις με τρίτους. Οι περιφερειακές υπηρεσίες εκπροσωπούν προς τα έξω πάντοτε το κρατίδιο του Βερολίνου. 3

4 Στις αρμοδιότητες των περιφερειών συμπεριλαμβάνονται : Πολεοδομικά και χωροταξικά σχέδια Προϋπολογισμός της περιφέρειας Θέματα προσωπικού Θέματα πρόνοιας για τους νέους και την οικογένεια Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των Νοσοκομείων Η συντήρηση πρασίνου, παιδικών χαρών και δρόμων Η επίβλεψη της ανοικοδόμησης και των κατοικιών Η επίβλεψη των κτηνοτροφικών και λοιπών τροφίμων Ένα τμήμα της περιβαλλοντολογικής προστασίας Επίβλεψη της επιχειρηματικής ζωής Σε περιπτώσεις επείγοντος γενικού συμφέροντος για την πόλη του Βερολίνου η Γερουσία έχει το δικαίωμα παρέμβασης. Το συμβούλιο της περιφέρειας (B V V) Το BVV σε αντίθεση με τη Βουλή δεν είναι ένα νομοθετικό όργανο παρά είναι ένα τμήμα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Το BVV καθορίζει τους βασικούς άξονες της διοικητικής πολιτικής της περιφέρειας, επικυρώνει τον προϋπολογισμό και ελέγχει το έργο του/της δημάρχου και των δημοτικών συμβουλίων. Μπορεί να κάνει προς την περιφερειακή υπηρεσία εισηγήσεις, προτάσεις και αιτήσεις, να ζητήσει πληροφορίες και υπό συγκεκριμένες συνθήκες να άρει αποφάσεις της περιφερειακής υπηρεσίας και να τις αντικαταστήσει με δικές της αποφάσεις. Στις ειδικές επιτροπές του BVV συμμετέχουν μαζί με τους περιφερειακούς συμβούλους έως και τέσσερις εκπρόσωποι πολιτών που τους προτείνουν οι πολίτες ή τα κόμματα και ψηφίζονται από το BVV, και οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής ως ειδήμονες πολίτες έχοντας δικαίωμα ψήφου. Σε αυτή την τιμητική υπηρεσία μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί. Οι επιτροπές αυτές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τις διοικητικές πράξεις της περιφέρειας. 4

5 Οι περιφερειακοί σύμβουλοι λαμβάνουν για την εργασία τους μηνιαία χρηματική αποζημίωση και επιπλέον επίδομα για κάθε συμβούλιο. Οι πρόεδροι των BVV λαμβάνουν πενταπλάσια αποζημίωση, οι αναπληρωτές τους διπλάσια και οι πρόεδροι των κομμάτων τριπλάσια αποζημίωση. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες λαμβάνουν για τις εργασίες τους ένα κομματικό επίδομα, το οποίο καθορίζεται με βάση τον αριθμό των κατοίκων της περιφέρειας και τη δύναμη του κόμματος. Απαραίτητο κατώτατο όριο για τη δημιουργία ενός κόμματος είναι 3 περιφερειακοί σύμβουλοι 5

6 Εργαλεία του (BVV) περιφερειακού συμβουλίου Αιτήματα Επερωτήσεις Τα κόμματα θέτουν αιτήματα στο περιφερειακό συμβούλιο και σύμφωνα με αυτά θα πρέπει να αποφασίσει το περιφερειακό συμβούλιο αν θα τα προχωρήσει στην περιφερειακή υπηρεσία. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί: να επικυρώσει με απόφαση του το αίτημα να προωθήσει το αίτημα σε μια ή περισσότερες επιτροπές να απορρίψει το αίτημα Αποφάσεις Εάν το περιφερειακό συμβούλιο στείλει κάποιο αίτημα του ή κάνει κάποια σύσταση στην περιφερειακή υπηρεσία, τότε αυτή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο συμβούλιο τα μέτρα που τυχόν θα λάβει. Ενημέρωση του περιφερειακού συμβουλίου Επιτροπές Σημαντικές επερωτήσεις Επερώτηση ενός κόμματος προς την περιφερειακή υπηρεσία Τίθεται γραπτώς στην ημερήσια διάταξη του περιφερειακού συμβουλίου Δημόσια και προφορικά την απάντηση δίνει το αρμόδιο μέλος της περιφερειακής υπηρεσίας Μικρότερης εμβέλειας επερωτήσεις Γραπτή ερώτηση ενός συμβούλου της περιφέρειας προς την περιφερειακή υπηρεσία. Η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία απαντά (κατά κανόνα εντός 2 εβδομάδων) γραπτώς στον ερωτώντα (μέσω του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου) Προφορική επερώτηση Το περιφερειακό συμβούλιο θέτει προφορικά ερωτήματα στην περιφερειακή υπηρεσία και τα οποία πρέπει να απαντηθούν αμέσως από το αρμόδιο μέλος της περιφερειακής υπηρεσίας. 6

7 Πιθανές επιτροπές είναι : Οικονομικών (προϋπολογισμού), ελέγχου διαχείρισης Πολεοδομικού σχεδιασμού Ανοικοδόμησης (ύψος/βάθος) Προσωπικού και διοίκησης Υγείας και πρόνοιας Περιβάλλοντος και συγκοινωνιών Αθλητισμού Εκπαίδευσης, πολιτισμού, σχολείων Οικονομίας Αιτήσεων και παραπόνων Βοήθειας για τους νέους 7

8 Κατάρτιση προϋπολογισμού Καθορισμός γενικού από τα τμήματα της γερουσίας οικονομικών και εσωτερικών υποθέσεων Α - τμήμα Ζ τμήμα Επενδύσεις Προσωπικό Απόφαση της περιφερειακής υπηρεσίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Κατάθεση της πρότασης της περιφέρειας στη Βουλή Κατάθεση της πρότασης της περιφερειακής υπηρεσίας στο περιφερειακό συμβούλιο Συζήτηση των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου. Συστάσεις της οικονομικής επιτροπής Απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Πρόταση κατάρτισης στο Έλεγχος της πρότασης τμήμα της γερουσίας Η βασική επιτροπή οικονομικών και παίρνει θέση εσωτερικών υποθέσεων (παράλληλα) Συζήτηση της βασικής επιτροπής της Βουλής Απόφαση Βουλής της 8

9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Κατάσταση : Διοικητικό τμήμα της Γερουσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ZS B 2 Se Τηλέφωνο : 9027(927)2854 Klaus Wowereit Ο κυβερνητικός δήμαρχος του Βερολίνου Οι δήμαρχοι του Βερολίνου Herald Wolf Karlin Schubert και διευθυντής της Γερουσίας Andre Schmitz Γενικός γραμματέας και πληρεξούσιος εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών θεμάτων Monika Helbig Εκπρόσωπος της γερουσίας του Βερολίνου Michael Donnermeyer Κεντρικές υπηρεσίες Υπηρεσία ελέγχου και καθοδήγησης Εκσυγχρονισμού της διοίκησης Επιτροπή προσωπικού της Γερουσίας Ι. Εσωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων ΙΙ. Τύπου, ενημέρωσης και μέσων ΙΙΙ. Πολιτικού συντονισμού ΙV. Πρωτόκολλο και εξωτερικών υποθέσεων Γραφείο ενημέρωσης Βερολίνο Βραδενβούργο 9

10 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού Γερουσιαστής Klaus Böger Thomas Härtel Τμήμα κεντρικής υπηρεσίας Τμήμα σχολείων Τμήμα γενικής εκπαίδευσης Τμήμα για την οικογένεια και τη νεολαία Τμήμα αθλητισμού Κρατική σχολική υπηρεσία Κρατική υπηρεσία νεότητας Κρατικό ινστιτούτο σχολείων και μέσων Κεντρικός οργανισμός πολιτικής εκπαιδευτικής απασχόλησης Οργανισμός νεότητας Βερολίνου Ίδρυμα Lette Ίδρυμα Pestalozzi Fröbel Οργανισμός κολυμβητηρίων Βερολίνου 10

11 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας οικονομικών υποθέσεων Γερουσιαστής Δρ. Theo Sarrazin Gabriele Thöne Κεντρικές υποθέσεις / διαχείριση προσωπικού Ι. Περιουσιακά στοιχεία ΙΙ. Οικονομική πολιτική Προϋπολογισμός Πιστώσεις ΙΙΙ. Υποθέσεις φορολογικών υπηρεσιών Υποθέσεις που αφορούν τυχερά παιχνίδια και καζίνο Κεντρική τράπεζα πληροφοριών του υπουργείου οικονομικών Ανώτατη οικονομική υπηρεσία του Βερολίνου και εφορίες Κρατική υπηρεσία για ανοιχτά θέματα περιουσιακών στοιχείων Κρατικό κεντρικό ταμείο του Βερολίνου Κρατική νομισματική υπηρεσία Βερολίνου Γερμανικός οργανισμός τυχερών παιχνιδιών Βερολίνου Γερμανικό ίδρυμα τυχερών παιχνιδιών Βερολίνου 11

12 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας υγείας, πρόνοιας και προστασίας των καταναλωτών Γερουσιαστής Κα Δρ. Heide Knake - Werner Kα Δρ. Petra Leuschner Γενικός γραμματέας Δρ. Herman Schulte Sasse Κεντρικές υπηρεσίες Ι. Κοινωνική υπηρεσία ΙΙ. Υπηρεσία υγείας και προστασίας καταναλωτών Οργανισμός Βερολίνου κεντρικών υποθέσεων υγείας Κοινό αρχείο για ασθενείς με καρκίνο των κρατιδίων Βερολίνου, Βραδενβούργου, Μεκλενβούργου Φορπόμερν, Σαξωνίας και Θουρηνγκίας Νοσοκομείο για τακτικά περιστατικά του Βερολίνου Κρατικό Ινστιτούτο νομικής και κοινωνικής ιατρικής Βερολίνου Κρατική υπηρεσία για την προστασία της εργασίας, της υγείας και της τεχνικής ασφάλειας Βερολίνου Κρατική υπηρεσία υγείας και πρόνοιας Βερολίνου Γερμανική υπηρεσία για την πληροφόρηση των οικογενειών των πεσόντων στην τέως γερμανική Wehrmacht (γερμανικός στρατός) Ιατρικός σύλλογος Βερολίνου Οδοντιατρικός σύλλογος Βερολίνου Κτηνιατρικός σύλλογος Βερολίνου Φαρμακευτικός σύλλογος Βερολίνου Σύλλογος Ψυχοθεραπευτών ενηλίκων, παιδιών και νέων Κρατικό Ασφαλιστικό Ίδρυμα Βερολίνου Ταμείο ατυχημάτων Βερολίνου Γενικό ασφαλιστικό ταμείο Βερολίνου Ένωση ασφαλιστικών ταμείων Βερολίνου Ασφαλιστικό ταμείο του κρατιδίου του Βερολίνου Ιατρική υπηρεσία ασφαλιστικών ταμείων Βερολίνου Ένωση των ασφαλιστικών ταμείων Βερολίνου Ίδρυμα αναπήρων Βερολίνου Ίδρυμα St. Gertraud Ίδρυμα νοσοκομείων του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Γεωργίου Ίδρυμα Keiser Wilhelm και Augusta 12

13 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας εσωτερικών υποθέσεων Γερουσιαστής Δρ. Ehrhart Körting Ulrich Freise Ι. Νομική υπηρεσία διοίκησης υπαλλήλων και υπηρεσιών ΙΙ. Υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος ΙΙΙ. Δημόσια ασφάλεια και τάξη Κεντρικές υπηρεσίες για τις υποθέσεις του κρατιδίου των διαφόρων περιοχών αυτού και αυτής καθ εαυτής της υπηρεσίας Κρατική στατιστική υπηρεσία Βερολίνου Ληξιαρχείο Βερολίνο Κρατική διοικητική υπηρεσία Βερολίνου Αστυνομική διεύθυνση Βερολίνου Υπηρεσία κατοίκων Βερολίνου Πυροσβεστική υπηρεσία Βερολίνου Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Βερολίνου Ακαδημία διοίκησης Βερολίνου Κρατική υπηρεσία τεχνικών πληροφοριών 13

14 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας νομικών υποθέσεων Γερουσιαστής Κα Karin Schubert Christoph Flügge Υπηρεσίες Ι. Προσωπικού, οργάνωσης, προϋπολογισμού ΙΙ. Δικαίου ΙΙΙ. Νομικές υπηρεσίες χάριτος, κοινωνικές υπηρεσίες ΙV. Εξεταστική νομική υπηρεσία εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης Γενική κρατική εισαγγελία Βερολίνου Κρατική εισαγγελία Βερολίνου Εισαγγελική αρχή Βερολίνου Δέκα δικαστικές αρχές Εξεταστική νομική υπηρεσία Βερολίνου Νομικό ταμείο Βερολίνου Κοινωνικές υπηρεσίες νομικών Υπηρεσία επαναπροσδιορισμού αποφάσεων Βερολίνου Πολυμελές δικαστήριο Τοπικό Δικαστήριο του Βερολίνου Δώδεκα Πρωτοδικεία Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο Βερολίνου Διοικητικό δικαστήριο Βερολίνου Οικονομικό δικαστήριο Βερολίνου Κρατικό, κοινωνικό δικαστήριο Βερολίνου Κοινωνικό δικαστήριο Βερολίνου Δικηγορικός σύλλογος Βερολίνου Συμβολαιογραφικός σύλλογος Βερολίνου Κοινωνικές υπηρεσίες των δικηγόρων του Βερολίνου 14

15 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας για την ανάπτυξη της πόλης Γερουσιαστής Κα Ingeborg Junge - Reyer Κα Hella Dunger Löper Maria Krautzberger Διευθυντής πολεοδομικών υποθέσεων της γερουσίας Δρ. Hans Stimmann Υπηρεσίες Κοινή υπηρεσία χωροταξικού σχεδιασμού Βερολίνου Βραδενβούργου Ι. Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός ΙΙ. Οικοδόμηση πόλεων και προγράμματα ΙΙΙ. Γεωλογικές πληροφορίες, μετρήσεις και αξιολογήσεις ΙV. Υπηρεσία κατοικίας, εκσυγχρονισμός της πόλης και των κτισμάτων V. Ουρανοξύστες VI. Βασικές υποθέσεις ανοικοδόμησης, προετοιμασία και έλεγχος σχεδιασμού, επίβλεψη κτισμάτων και κατοικιών VII. Συγκοινωνία VIII. Ενσωματωμένη προστασία περιβάλλοντος ΙΧ. Περιβαλλοντική πολιτική Κεντρικό τμήμα κατασκευής υπογείου Κρατική υπηρεσία μνημείων Βερολίνου Δασική υπηρεσία Βερολίνου Υπηρεσία προστασίας φυτών Βερολίνου Υπηρεσία αλιείας Βερολίνου Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Βερολίνου Σύλλογος Μηχανικών Βερολίνου Γερμανικό Ινστιτούτο Ανοικοδόμησης Επενδυτική τράπεζα Βερολίνου - Ίδρυμα της κρατικής τράπεζας του Βερολίνου Σύλλογος απορροής υδάτων της ναυσιπλοΐας του Βερολίνου Οργανισμός Ύδρευσης Σωληνώσεων Σύλλογος Spree Havel Ίδρυμα προστασίας του περιβάλλοντος 15

16 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας για την οικονομία, την εργασία και τις γυναίκες Γερουσιαστής Harald Wolf Volkmar Strauch Susanne Ahlers Ι. Υπηρεσία οικονομικών υποθέσεων ΙΙ. Οικονομική και τεχνολογική πολιτική ΙΙΙ. Πολιτική δομών, συμμετοχής και τουρισμού IV. Προώθηση της οικονομίας V. Εργασία VI. Γυναίκες Κρατική υπηρεσία ελέγχου και εκθέσεων Κρατικό εργατικό δικαστήριο Βερολίνου Εργατικό δικαστήριο Βερολίνου Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Βερολίνου Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Βερολίνου Σύλλογος μεσιτών Βερολίνου Κρατική Τράπεζα Βερολίνου Κεντρικό ταμιευτήριο Επενδυτική τράπεζα του Βερολίνου Σύλλογος πυρασφάλειας Βερολίνου Βραδενβούργου Δημόσια ασφάλεια ζωής Βερολίνου Βραδενβούργου Το λιμάνι του Βερολίνου και οι αποθήκες του (BEHALA) Υπηρεσία καθαριότητας της πόλης του Βερολίνου (BSR) Υπηρεσία συγκοινωνιών Βερολίνου (BVG) Υπηρεσία ύδρευσης Βερολίνου (BWB) 16

17 Διοικητικό τμήμα της γερουσίας επιστημών, έρευνας και πολιτισμού Γερουσιαστής Δρ. Thomas Flieri Δρ. Hans Gerhard - Husung Barbara Kisseler Γενική Διοίκηση Γραμματεία του συμβουλίου των υπουργών πολιτισμού των κρατιδίων (ΚΜΚ) Ι. Υποθέσεις προϋπολογισμού και περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση των κτισμάτων και οικοπέδων, σχεδιασμός των πανεπιστημίων, ιατρική πανεπιστημιακή σχολή ΙΙ. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ΙΙΙ. Έρευνα IV. Πολιτιστικές υποθέσεις, θεατρικές σκηνές, μουσική, χορός, προώθηση καλλιτεχνών V. Μουσεία, μνημεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστικές ανταλλαγές VI. Εκκλησίες, εκκλησιαστικοί και πνευματικοί σύλλογοι Κρατική εξεταστική υπηρεσία για εκκλησιαστικούς μουσικούς Επαγγελματική Ακαδημία Βερολίνου Πρώην Γερμανικό Ινστιτούτο Βιβλιοθηκών Συλλογικός κατάλογος Βερολίνου Το μουσείο της γέφυρας Το θέατρο Καρουσέλ στο Παρκάουα Γερμανική όπερα του Βερολίνου Γερμανική κρατική όπερα του Βερολίνου Θεατρικές σκηνές και θεατρικά σχήματα του Βερολίνου Κωμική όπερα του Βερολίνου Κρατικό αρχείο του Βερολίνο Θέατρο Μαξίμ Γκόρκι Υπηρεσία μουσειακής παιδαγωγικής Βερολίνου Μέγαρο μουσικής και θεατρική σκηνή στο Gendarmenmarkt Βιβλιοθήκη της γερουσίας στο Βερολίνο Λαϊκή θεατρική σκηνή Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Πολυτεχνείο Βερολίνου 17

18 Πανεπιστήμιο Χούμπολτ Βερολίνου Πανεπιστήμιο των τεχνών Βερολίνου Σχολή καλών τεχνών Βερολίνου Πανεπιστήμιο Μουσικής Hans Eisler Πανεπιστήμιο θεατρικών σπουδών Ernst Busch Ανώτατο Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Βερολίνου Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τεχνολογίας και οικονομίας στο Βερολίνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Οικονομικό Ίδρυμα Βερολίνου Alice Salomon Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα κοινωνιολογίας και παιδαγωγικής στο Βερολίνο Ακαδημία επιστημών Berlin Brandrnburg Φοιτητικές εστίες Βερολίνου Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Διοίκησης και νομικών σπουδών Βερολίνου Κέντρο Max Delbrück μοριακής ιατρικής Ακαδημία των τεχνών Βερολίνο/Βραδενβούργο Ίδρυμα πρωσικού πολιτισμού Ίδρυμα Νέας Συναγωγής Κέντρο Judaicum Ίδρυμα πρωσικών πύργων και κήπων Βερολίνο Βραδενβούργο Ίδρυμα τοπογραφίας της τρομοκρατίας Ίδρυμα μνημείων της γερμανικής αντίστασης Ίδρυμα βερολινέζικων γκαλερί Ίδρυμα μουσείου Bröhan Ίδρυμα του μουσείου της πόλης του Βερολίνου Ίδρυμα εβραϊκού μουσείου Ίδρυμα κεντρικής και κρατικής βιβλιοθήκης του Βερολίνου Ίδρυμα μνημείων Βερολίνου Hohenschönhausen Ίδρυμα γερμανικού τεχνικού μουσείου Ίδρυμα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου Ίδρυμα πολιτιστικών πηγών Ίδρυμα προώθησης του πολιτισμού Κέντρο Konrad Zuse τεχνικής πληροφόρησης Βερολίνου Συνταγματικό Δικαστήριο του κρατιδίου του Βερολίνου Πρόεδρος Καθ. Δρ. Helge Sodan 18

19 Το συνταγματικό δικαστήριο είναι έναντι όλων των άλλων συνταγματικών οργάνων του κρατιδίου του Βερολίνου μια ανεξάρτητη και αυτόνομη δικαστική αρχή. Το συνταγματικό δικαστήριο αποτελείται από εννέα μέλη (έναν πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και επτά συνταγματικούς δικαστές) εκ των οποίων οι τρεις όταν εκλέγονται πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του δικαστή και οι υπόλοιποι τρεις πρέπει να έχουν το δικαίωμα άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος. (άρθρο 84,, παρ. 1 και παρ. 3 του σχετικού διοικητικού κώδικα). Υπηρεσία προστασίας δεδομένων και της ελευθερίας της πληροφορίας στο Βερολίνο Καθ. Δρ. Hansjuergen Gartska Η υπηρεσία προστασίας δεδομένων και της ελευθερίας της πληροφορίας είναι μια ανώτερη κρατική υπηρεσία. Σε ότι αφορά την άσκηση των καθηκόντων της έχει πλήρη ελευθερία και υπόκειται μόνο στο νόμο. Η υπηρεσία προστασίας δεδομένων και της ελευθερίας της πληροφορίας βρίσκεται υπό την εποπτεία του προέδρου της Βουλής του Βερολίνου (άρθρο 47, παρ. 22 του σχετικού διοικητικού κώδικα) Ελεγκτικό συνέδριο του Βερολίνου Πρόεδρος Δρ. Jens Harrns Το ελεγκτικό συνέδριο είναι μια ανεξάρτητη ανώτερη κρατική υπηρεσία, που υπόκειται μόνο στο νόμο. Ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου βρίσκεται υπό την εποπτεία του προέδρου της Βουλής του Βερολίνου. (άρθρο 95 του διοικητικού κώδικα) Η άμεση διοίκηση του κρατιδίου του Βερολίνου χωρίζεται στην κύρια και την περιφερειακή διοίκηση. Η κύρια διοίκηση περιλαμβάνει τα μέλη της γερουσίας (διοίκηση της γερουσίας), όλες τις υπηρεσίες που υπόκεινται σε αυτήν (ειδικές υπηρεσίες) καθώς και οργανισμούς που στερούνται νομικής ικανότητας. Τα όργανα των 12 περιφερειών είναι τα συμβούλια των περιφερειών και οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Στην διοίκηση των περιφερειών ανήκουν όλοι οι οργανισμοί που υπόκεινται σε αυτήν και στερούνται νομικής ικανότητας (π.χ. Σχολεία) Η έμμεση διοίκηση του κρατιδίου αποτελείται από όργανα, ιδρύματα και οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Όλα αυτά αναφέρονται στο κάτω μέρος της εικόνας. 19

20 Περιφέρειες του Βερολίνου 2002 Βλ. χάρτη Οι 12 περιφέρειες είναι το Κέντρο, Friedrichshain Kreuzberg, Pankow, Charlottenburg Wilmersdorf, Spandau, Steglitz Zehlendorf, Tempelhof- Schöneberg, Neuköln, Treptow Köpenick, Marzahn Hellensdorf, Lichtenberg, Reinickendorf. Η περιφερειακή υπηρεσία αποτελείται σύμφωνα με την παρ. 2 της αναθεώρησης του σχετικού διοικητικού νόμου από όχι περισσότερα από 15 κέντρα λήψης αποφάσεων και παροχής υπηρεσιών (υπηρεσίες), όχι περισσότερες από έξι μονάδες εξυπηρέτησης, το μηχανισμό διεύθυνσης και την νομική υπηρεσία. Το άρθρο 2 της παρ. 3 του γενικού νόμου περί αρμοδιοτήτων μένει ως έχει. (παρ.8, παρ.37 αρ.4 άρθρο 1 του διοικητικού κώδικα.) Η οργάνωση της διοίκησης της περιφέρειας είναι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο αρμοδιότητα της υπηρεσίας της περιφέρειας. Από όλες τις μονάδες οργάνωσης δημιουργεί έξι τομείς δραστηριοποίησης (τμήματα). Μόνο ο μηχανισμός διεύθυνσης και η νομική υπηρεσία υπόκεινται στην δικαιοδοσία του δημάρχου. (άρθρο 8 και άρθρο 37 αρ. 4 παρ. 8 του διοικητικού κώδικα). 20

Δομή και λειτουργία των Δήμων στην Ελλάδα. Μία επισκόπηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Δομή και λειτουργία των Δήμων στην Ελλάδα. Μία επισκόπηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Δομή και λειτουργία των Δήμων στην Ελλάδα Μία επισκόπηση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 1 2014 Περιεχόμενα Προοίμιο Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Οι Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δήμοι

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανία Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα της πόλης της Φραγκφούρτης

Γερμανία Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα της πόλης της Φραγκφούρτης Γερμανία Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα της πόλης της Φραγκφούρτης Ζαρκάδας Γρηγόρης μέλος της Σ. Ε. του Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσμοί Άρθρο 1 Εθνικό Συμ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν

Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν Εισαγωγή Επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ του ελληνικού Συντάγματος και του ελβετικού ομοσπονδιακού, διαπιστώνουμε ότι τα δύο Συντάγματα παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές. Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Α. ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

«ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Α. ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Τ.Α. ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» Εισηγητής: ΡΟΥΣΚΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζγκοζελετς ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΖΓΚΟΖΕΛΕΤΣ Δημαρχείο Görlitz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.1 Διοικητική Οργάνωση και Διαίρεση Το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία διακρίνεται στις εξής βαθμίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Έδρα Τίτλος του Επιμελητηρίου 1. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει διακριτικό τίτλο "ΓΕΩΤ.Ε.Ε.". Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού του τίτλου ως εταιρικής επωνυμίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα