ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ActionAid Ελλάς. Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013"

Transcript

1 ActionAid Ελλάς Απολογιστική Έκθεση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Απρίλιος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Συνοδευτική επιστολή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Ελέγχου 4 Ανάλυση κονδυλίων Αποτελεσμάτων Χρήσεως 6 Ανάλυση κονδυλίων Ισολογισμού 11

3 2 Απριλίου 2014 Διοικητικό Συμβούλιο ActionAid Ελλάς Φαλήρου Αθήνα Αξιότιμες Κυρίες/Αξιότιμοι Κύριοι, Σε συνέχεια της σχετικής εντολής σας, πραγματοποιήσαμε τις εργασίες που κρίναμε κατάλληλες αναφορικά με τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ActionAid Ελλάς («η Εταιρία») που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013 και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο έλεγχος μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου με σκοπό την έκδοση Έκθεσης Ελέγχου στην οποία αναφέρεται κατά πόσον οι προαναφερόμενες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τα αποτελέσματα των εργασιών της. Με την παρούσα, σας υποβάλλουμε την Έκθεση Ελέγχου μας καθώς και μια εκτενή αναφορά (απολογιστική έκθεση) επί των σημαντικότερων κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη Διοίκηση, τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Εταιρίας για τη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας μας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση θα θέλατε. Με εκτίμηση, Άθως Στυλιανού Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τα Μέλη της «ΑctionAid Ελλάς» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΑctionAid Ελλάς που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013 και την κατάσταση Αποτελεσμάτων της Χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42 α έως και 43 γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. -1-

5 Σελίδα 2 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. Αθήνα, 2 Απριλίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Άθως Στυλιανού ΑΜ ΣΟΕΛ Για την RSM Greece ΑΕ (ΑΜ 104) Ανεξάρτητο μέλος της RSM International Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, Μαρούσι

6 ActionAid Ελλάς Σελίδα 6 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1 Αποτέλεσμα Χρήσεως Τα αποτελέσματα της χρήσεως διαμορφώθηκαν σε ως κάτωθι: Αποτελέσματα χρήσης Έσοδα δεσμευμένα για την εξυπηρέτηση σκοπού Έσοδα αδέσμευτα Σύνολο Εσόδων Μείον: Υποχρέωση αποστολής δεσμευμένων εσόδων σε ΑΑΙ Αποστολή πλεονάσματος μη δεσμευμένων εσόδων σε ΑΑΙ Καθαρά λειτουργικά έξοδα χρήσεως Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ( ) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Αποτελέσματα Χρήσεως Έσοδα Τα έσοδα (εισπράξεις) που πραγματοποίησε η ActionAid Ελλάς/ για το έτος 2013 ανήλθαν στο ποσό Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι πηγές εσόδων και τα συγκριτικά στοιχεία για το έτος 2013: Ανάλυση εσόδων Πόσο μεταβολής % μεταβολής Από φορείς % Από ιδιώτες % Από τόκους % Σύνολο εσόδων % Ανάλυση εσόδων από ιδιώτες Έσοδα από αναδοχές και γενική χρηματοδότηση από κρατικά προγράμματα Πόσο μεταβολής % μεταβολής % Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων AAH % Από δωρεές για τα προγράμματα "Πολίτης του Κόσμου", "Γυναίκες του κόσμου", Υποστηρικτής ζωής" και "Υποστηρικτής χώρας" % Έσοδα από δωρεές για λοιπά προγράμματα % Έσοδα από βαπτίσεις, γάμους και εις μνήμην % Σύνολο Εσόδων από Ιδιώτες %

7 ActionAid Ελλάς Σελίδα 7 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (συνέχεια) Έσοδα (συνέχεια) Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Κατά την διενέργεια του ελέγχου μας, πραγματοποιήσαμε τις ελεγκτικές εργασίες που κρίναμε κατάλληλες, με σκοπό να βεβαιώσουμε ότι τα έσοδα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν προέλθει από πραγματικές εισπράξεις και αφορούν την κλειόμενη χρήση. Οι ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν αφορούσαν: Επιβεβαίωση της λειτουργίας των δικλείδων ασφαλείας που έχουν αναπτυχθεί από την Εταιρία για την διασφάλιση ότι όλες οι καταβολές των υποστηρικτών που διενεργούνται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ActionAid Ελλάς, μέσω ταχυδρομείου και μέσω πιστωτικών καρτών έχουν καταχωρηθεί ορθά. Η καταχώρηση της είσπραξης στον αντίστοιχο υποστηρικτή διασφαλίζεται από τον μοναδικό κωδικό του υποστηρικτή και τον μοναδικό κωδικό του προγράμματος (σχέσης). Επαλήθευση της διαδικασίας ότι οι εισπράξεις που καταχωρούνται, εγγράφονται ως έσοδα και πραγματοποιείται έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης είσπραξης. Αναλυτική επισκόπηση και κριτική διερεύνηση των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν στα σημαντικότερα σε ύψος εσόδου προγράμματα σε σχέση με τον αριθμό των υποστηρικτών και το μέσο ετήσιο ποσό ενίσχυσης Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν εξαιρέσεις.

8 ActionAid Ελλάς Σελίδα Έξοδα Τα έξοδα που πραγματοποίησε η ActionAid Ελλάς για το έτος 2013 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των Τα δεσμευμένα έξοδα για εξυπηρέτηση σκοπού στην Αction Αid Ιnternational (AAI) ανήλθαν στο ποσό των και ήταν μειωμένα κατά 4% σε σχέση με αυτά που είχαν λογιστεί στην προηγούμενη χρήση (2012), τα οποία είχαν ανέλθει στο ποσό των Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των και ήταν αυξημένα κατά 9% σε σχέση με αυτά που είχαν πραγματοποιηθεί στην προηγούμενη χρήση (2012) που είχαν ανέλθει στο ποσό των Αναλυτικά τα έξοδα κατά κατηγορία και σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σύνολο λειτουργικών εξόδων Έξοδα προώθησης εμπορευμάτων Γενικό Σύνολο Εξόδων Σύνολο λειτουργικών εξόδων Έξοδα προώθησης εμπορευμάτων Γενικό Σύνολο Εξόδων Ποσό Μεταβολής % Μεταβο λής Δεσμευμένα έξοδα εξυπηρέτησης % σκοπού Λειτουργικά έξοδα 0 0% Αμοιβές προσωπικού και % έξοδα για υπηρεσίες Αμοιβές και έξοδα συνεργατών % Δαπάνες λειτουργίας γραφείου ActionAid % Έξοδα ταξιδίων , % Έξοδα προώθησης έργου ActionAid % Hellas Χρηματοικονομικά έξοδα % Λοιπές δαπάνες λειτουργίας , % Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω % εξόδου από την υπηρεσία Αποσβέσεις παγίων χρήσης % Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων % Σύνολο εξόδων % Γενικό σύνολο εξόδων % Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Κατά την διενέργεια του ελέγχου μας, πραγματοποιήσαμε τις ελεγκτικές εργασίες που κρίναμε κατάλληλες με σκοπό να βεβαιώσουμε ότι το σύνολο των εξόδων τα οποία περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν προέλθει από πραγματικές συναλλαγές που αφορούν την ActionAid Ελλάς, σχετικές με την περίοδο και βασίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά. Διενεργήθηκαν οι κάτωθι ελεγκτικές εργασίες:

9 ActionAid Ελλάς Σελίδα 9 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (συνέχεια) 1.2 Έξοδα (συνέχεια) Συμφωνία του δεσμευμένου ποσού εσόδων (εισπράξεων) της χρήσης, που έχει δηλωθεί και πρέπει να καταβληθεί στην ActionAid International (ΑΑΙ). Δειγματοληπτικός έλεγχος των υποστηρικτικών παραστατικών των εξόδων που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τα ποσά των εξόδων είχαν εγκριθεί από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, είχαν καταχωρηθεί ορθά, αφορούσαν έξοδα που αφορούσαν το σκοπό λειτουργίας της Εταιρίας και αφορούσαν την ελεγχόμενη χρήση. Έλεγχος του συνόλου των μισθοδοτικών καταστάσεων ότι έχουν καταχωρηθεί ορθά στα λογιστικά βιβλία και τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Έλεγχος των παραστατικών εξόδων που έχουν ληφθεί και καταχωρηθεί στην επόμενη χρήση για να διασφαλιστεί η αυτοτέλεια των χρήσεων. Έλεγχος του ποσού της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Παρατηρήσεις Ελέγχου: Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές εξαιρέσεις. Κατά πάγια τακτική η Εταιρία καταχώρησε ως έξοδο της χρήσης τα ποσά των εισπράξεων από υποστηρικτές που χαρακτηρίζονται δεσμευμένα βάσει των προκαθορισμένων ποσοστών και έχουν δηλωθεί για να αποδοθούν για το σκοπό τους. Οι αμοιβές συνεργατών της Εταιρίας περιλαμβάνουν τις αμοιβές που καταβάλλει η Εταιρία σε εξειδικευμένους συνεργάτες της όπως δικηγόρους, λογιστές, μεταφραστές, ορκωτούς ελεγκτές, εταιρίες ανθρώπινου δυναμικού, κ.α. Στη φετινή χρήση περιλαμβάνεται και μέρος της διαφημιστικής δαπάνης που αφορά τα έξοδα προώθησης του σκοπού της Εταιρίας. Το κονδύλι δαπάνες λειτουργίας γραφείου, περιλαμβάνει τα ενοίκια των γραφείων, τα έξοδα φωτισμού και συντήρησης των γραφείων, τα τηλεφωνικά έξοδα, τα έξοδα ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών για την αποστολή έντυπου υλικού στα μέλη-συνδρομητές, τα ασφάλιστρα για την κάλυψη ασφαλιστικών συμβολαίων προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιών, απώλειας χρημάτων και πυρός γραφείων. Τα έξοδα ταξιδιών αφορούν έξοδα μετακίνησης ανθρώπων της Εταιρίας στο εσωτερικό και εξωτερικό για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Τα έξοδα προώθησης έργου της ActionAid Ελλάς αφορούν κυρίως έξοδα προβολής και διαφήμισης της Εταιρίας για την προώθηση του σκοπού της, έξοδα εκδηλώσεων και έξοδα για την έκδοση του περιοδικού. Σημειώνεται, ότι στην ελεγχόμενη χρήση η κύρια διαφημιστική καμπάνια της Εταιρίας διενεργήθηκε από τη διαφημιστική Εταιρία McCann Erricson AEE βάσει υπογεγραμμένης σύμβασης για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίες αφορούν κυρίως τις προμήθειες των αποσταλθέντων εμβασμάτων.

10 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (συνέχεια) 1.2 Έξοδα (συνέχεια) Οι λοιπές δαπάνες λειτουργίας αφορούν τα έξοδα δημοσιεύσεων των Οικονομικών καταστάσεων, τα υλικά άμεσης ανάλωσης, τα έντυπα και την γραφική ύλη κ.λ.π. Οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αφορούν την προσαρμογή στο 40% του ποσού της αποζημίωσης που θα προέκυπτε κατά την έξοδο του υπάρχοντος προσωπικού της Εταιρίας λόγω απόλυσης την 31 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται, ότι το ανωτέρω ποσοστό συμφωνεί με το υποχρεωτικό ποσοστό αποζημίωσης που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Οι αποσβέσεις της παρούσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό και αφορούν το σύνολο των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό που απόκτησε η ActionAid Ελλάς από ιδίους πόρους στην χρήση 2013 κατά ποσό και το υπόλοιπο ποσό αφορά στην πλήρη απόσβεση των παγίων του κέντρου «Ένας Κόσμος Άνω Κάτω». Ανάλυση σε κέντρα κόστους (ποσά σε χιλ. ευρώ) Έξοδα επιχειρησιακών πλάνων (project cost) Υποστηρικτικά έξοδα (support costs) Έξοδα για την συγκέντρωση κεφαλαίων (fundraising costs) Εξοδα διοικησης (αμοιβές εσωτερικών, εξωτερικών ελεγκτών-governance costs) Σύνολο εξόδων Κατηγοριοποίηση εξόδων Αμοιβές προσωπικού Έξοδα ταξιδίων Κόστος υπηρεσιών και δαπάνες γραφείου Έξοδα κεφαλαίων Σύνολο εξόδων Ο μερισμός των εξόδων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 έγινε ως εξής: Λογαριασμός εξόδου Αποσταλθείσες συνδρομές στο σκοπό τους Κόστος υποστήριξης σκοπού Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα προώθησης σκοπού Χρεωστικοί τόκοι Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις Προβλέψεις εκμετάλλευσης Σύνολο εξόδων

11 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας τηρούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις φορολογικές ρυθμίσεις. Συνοπτική απεικόνιση των κονδυλίων του Ισολογισμού παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα: Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Έκθεμα "Ένας κόσμος άνω κάτω" Σύνολο ακινητοποιήσεων Δοσμένες εγγυήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Αποθέματα εμπορευμάτων Απαιτήσεις Ταμείο Καταθέσεις όψεως Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Έξοδα επιχορηγούμενα σε επόμενη χρήση Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εταιρικό κεφάλαιο Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Υπόλοιπο ζημίας χρήσεως εις νέο Αδέσμευτα Κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Προβλέψεις Διεταιρικοί πιστωτές Προμηθευτές Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη Ασφαλιστικοί οργανισμοί Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων Έσοδα Επομένων χρήσεων Σύνολο Παθητικού

12 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.1 Πάγιο Ενεργητικό Στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των παγίων (ενσώματα και ασώματα) της ActionAid Ελλάς κατά την 31 Δεκεμβρίου Συνοπτικά η κίνηση μεταβολής των παγίων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: Εγκαταστάσεις γραφείων Έκθεμα "Ένας κόσμος άνω κάτω" Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Προσθήκες Προσθήκες Λογισμικά προγράμματα Σύνολο Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Συμφωνία του αναλυτικού Μητρώου Παγίων με τα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας. Αναλυτική επισκόπηση ότι τα πάγια που αποκτήθηκαν στην παρούσα χρήση, αποσβέστηκαν σε ολόκληρο σύμφωνα με την πάγια τακτική της Εταιρίας Παρατηρήσεις Ελέγχου: Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις διαφορές. Το σύνολο της επιχορηγούμενης επένδυσης του εκθέματος «Ένας κόσμος άνω κάτω» αξίας αποσβέστηκε εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση λόγω λήξης της επιχορήγησης. 2.2 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Στο συγκεκριμένο κονδύλι εμπεριέχονται οι χρηματικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί για τα ενοίκια και για τη ΔΕΗ, η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΑΦΗ (Action Finance Initiative) και η απαίτηση για έξοδα καλυπτόμενα από επιχορηγήσεις σε εκτέλεση συμβάσεων έργων χρηματοδοτούμενων από το Υπουργείο Εξωτερικών, για την οποία έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη επισφάλειας. Περιγραφή Υπόλοιπο Εγγυήσεις Ενοικίων Εγγυήσεις ΔΕΗ 391 Συμμετοχή σε ΑΦΗ 600 Απαίτηση από Υπ.Εξ Σύνολο

13 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.2 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (συνέχεια) Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Επιβεβαιώθηκε η ορθή καταχώρηση των υπολοίπων στο κονδύλι Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν παρατηρήσεις Αναφορά στην Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση: Στην ετήσια ενημερωτική έκθεση το συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού «Άλλοι Χρεώστες». 2.3 Αποθέματα Στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνονται τα τελικά αποθέματα των εμπορευμάτων που δεν είχαν πουληθεί μέσω της δραστηριότητας του e-shop ως την 31 Δεκεμβρίου Συνοπτικά κατά είδος αποθέματος αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Είδη E-Shop Τεμάχια # Αξία T-Shirt Μακρυμάνικο Notebook Βρεφικό Φορμάκι Χειροτεχνήματα Straps Φωτογραφικό λεύκωμα Ποδιά μαγειρικής Τρόφιμα Παιδικό T-Shirt Φούτερ Παιδικό σακίδιο πλάτης Παιδικό Μακρυμάνικο Παιδική Φόρμα Παιδικό Κορμάκι 0 0 Κουβέρτα fleece 9 57 Καλλυντικά Ποτήρι Θερμός 7 30 Lanyard End Poverty Σαλιάρες 2 7 Μεταλλικός Θερμός Σύνολο

14 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.3 Αποθέματα (συνέχεια) Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Παραβρεθήκαμε στην φυσική απογραφή των αποθεμάτων στη λήξη της χρήσης και πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της ύπαρξης των φυσικών αποθεμάτων. Τυχόν διαφορές που εντοπίστηκαν, επιβεβαιώθηκε ότι καταχωρήθηκαν ως διαφορές απογραφής. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος της αποτίμησης του τελικού αποθέματος, ότι η αξία του τελικού αποθέματος προκύπτει από το μέσο σταθμικό κόστος αγοράς και ότι δεν υπερβαίνει την αξία πώλησης την επόμενη χρήση Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν ουσιώδεις διαφορές 2.4 Απαιτήσεις Το ποσό του συγκεκριμένου κονδυλίου συντίθεται κυρίως από τα υπόλοιπα των: δεσμευμένων καταθέσεων ύψους που αφορά κατάθεση για κάλυψη των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό της Εταιρίας και του χρεωστικού ΦΠΑ ύψους (λοιποί χρεώστες διάφοροι). Αναλυτικά τα ποσά που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό απαιτήσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: Περιγραφή Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων Καταθέσεις Direct Debit (D) Καταθέσεις ΕΛΤΑ 0 0 Έσοδα εισπρακτέα (επιχορηγήσεις) - Projects Λοιποί χρεώστες διάφοροι Λογαριασμός Προκαταβολών Πελάτες λιανικής Σύνολο Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Συμφωνήθηκε το υπόλοιπο του δεσμευμένου λογαριασμού κατάθεσης με το υπόλοιπο της επιβεβαιωτικής επιστολής που λήφθηκε από το αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα κατά την και ταυτόχρονα επισκοπήθηκαν αντίγραφα των σχετικών εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί. Συμφωνήθηκε το ποσό του χρεωστικού ΦΠΑ που υπήρχε ως υπόλοιπο στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας με την περιοδική δήλωση του μήνα Δεκεμβρίου.

15 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.4 Απαιτήσεις (συνέχεια) Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν παρατηρήσεις 2.5 Έξοδα επιχορηγούμενα την επόμενη χρήση Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορούσε την προηγούμενη χρήση έξοδα καλυπτόμενα από επιχορηγήσεις σε εκτέλεση συμβάσεων έργων χρηματοδοτούμενων από το Υπουργείο Εξωτερικών και στην τρέχουσα χρήση μεταφέρθηκε σε λογαριασμό μακροπρόθεσμης απαίτησης Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Συμφωνήθηκε το εξ απογραφής υπόλοιπο. 2.6 Ταμειακά διαθέσιμα Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας κατά την είχαν ως κάτωθι: Περιγραφή Ταμείο Καταθέσεις Όψεως Καταθέσεις Προθεσμίας Γενικό άθροισμα Αναλυτικά οι καταθέσεις όψεως ήταν στα παρακάτω τραπεζικά ιδρύματα: Τράπεζα ALPHA BANK ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ STANDARD CHARTERED EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γενικό άθροισμα Αναλυτικά οι καταθέσεις προθεσμίας ήταν στα παρακάτω τραπεζικά ιδρύματα: Τράπεζα ALPHA BANK EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 603 ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ Γενικό άθροισμα

16 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.6 Ταμειακά διαθέσιμα (συνέχεια) Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Πραγματοποιήθηκε φυσική καταμέτρηση των μετρητών του ταμείου στο τέλος της χρήσης και συμφωνία με το λογιστικό υπόλοιπο. Επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολή τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών από τις αντίστοιχες τράπεζες. Το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο υπόλοιπο που προέκυπτε από τα αντίστοιχα extrait των τραπεζικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος επί των μηναίων τραπεζικών συμφωνιών που πραγματοποιούνται Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν ουσιώδεις διαφορές. 2.7 Διεταιρικοί Πιστωτές Στο συγκεκριμένο κονδύλι απεικονίζονται τα υπόλοιπα των δεσμευμένων εισπραχθέντων καταβολών από υποστηρικτές που έχουν δηλωθεί στην ActionAid International και δεν έχουν αποσταλεί ακόμη με έμβασμα καθώς επίσης και οι δαπάνες που διενεργούνται από στελέχη του ομίλου ActionAid για λογαριασμό της ActionAid Ελλάς ή το αντίστροφο. Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής: Κίνηση Λογαριασμού Διεταιρικών Πιστωτών Υπόλοιπο δεσμευμένων εισπράξεων Πλέον: Εισπράξεις δεσμευμένων συνδρομών υποστηρικτών από Αποστολή πλεονάσματος μη Δεσμευμένων εσόδων σε ΑΑΙ Αποσταλθείσες πληρωθείσες δαπάνες στην ΑΑΙ από την ΑΑΗ Μείον: Αποσταλθείσες δεσμευμένες εισπράξεις υποστηρικτών από Αποσταλθείσες αδέσμευτες εισπράξεις Αποσταλθείσες πληρωθείσες δαπάνες στην ΑΑΗ από την ΑΑΙ Έξοδα που δεν οφείλονται πλέον/ (διόρθωση Διεταιρικής συμφωνίας) Υπόλοιπο Διεταιρικών Πιστωτών

17 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.7 Διεταιρικοί Πιστωτές συνέχεια) Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Πραγματοποιήθηκε συμφωνία του ποσού των δεσμευμένων εισπράξεων που είχαν δηλωθεί για το σύνολο της χρήσης μέσω του software ΤΜ1 στην ActionAid International με το ποσό των αντίστοιχων εξόδων που έχουν καταχωρηθεί στη χρήση. Επισκοπήθηκε η διεταιρική συμφωνία για το σύνολο του έτους από την οποία δεν προέκυπταν ουσιώδεις διαφορές. Επιβεβαιώθηκε ότι στην παρούσα χρήση στάλθηκε το ποσό των και συμφωνήθηκε το σύνολο των λογιστικών καταχωρήσεων με τα αντίστοιχα τραπεζικά εμβάσματα τις κάτωθι ημερομηνίες: Ημερομηνία Ποσό 31/12/ /9/ /7/ /5/ /5/ /2/ /2/ Σύνολο Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν ουσιώδεις διαφορές. 2.8 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Το υπόλοιπο του συγκεκριμένου κονδυλίου αφορά το 40% της συνολικής αποζημίωσης που θα κατέβαλλε σε κάθε ενεργό εργαζόμενο στις αν διέκοπτε τη σχέση εργασίας τους Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος του υπολογισμού και συμφωνία των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τον υπολογισμό για την περίοδο (πχ. ημερομηνία πρόσληψης, μισθός αποζημίωσης κτλ) Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν διαφορές.

18 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.9 Προβλέψεις Στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνεται το ποσό ύψους το οποίο αφορά πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης (βλέπε σχετικά το 2.2) Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Συμφωνήθηκε το υπόλοιπο εξ απογραφής Προμηθευτές Το σημαντικότερο υπόλοιπο υποχρέωσης προς προμηθευτές αφορά το ανεξόφλητο υπόλοιπο προς την διαφημιστική εταιρία McCann Erickson το οποίο αφορά κυρίως την διαφημιστική καμπάνια κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου για την αύξηση του αριθμού των υποστηρικτών στα προγράμματα αποδοχής. Αναλυτικά, τα πιο σημαντικά υπόλοιπα υποχρεώσεων προς προμηθευτές απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα: Επωνυμία Προμηθευτή McCANN ERICKSON - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Π.ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ACS ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΕ ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ SKY PRINTING A.E E-VALUE AE Λοιποί προμηθευτές Σύνολο Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Πραγματοποιήθηκε επιβεβαίωση των σημαντικότερων υπολοίπων του τέλους χρήσης με απευθείας επιβεβαιωτικές επιστολές. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική επισκόπηση των δαπανών της επόμενης χρήσης μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας για την εύρεση τυχόν ακαταχώρητων υποχρεώσεων.

19 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.10 Προμηθευτές (συνέχεια) Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν διαφορές. ActionAid Ελλάς Σελίδα Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη Οι υποχρεώσεις για φόρους και τέλη, αφορούν κυρίως τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών και τον φόρο αμοιβών των συνεργατών για το μήνα Δεκέμβριο Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Συμφωνήθηκε το υπόλοιπο της υποχρέωσης με την περιοδική δήλωση του μήνα Δεκεμβρίου και ελέγχθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή αυτών στην επόμενη χρήση Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν διαφορές Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορούν κυρίως τις εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων για τις μισθοδοτικές περιόδους του Δεκεμβρίου και του Δώρου Χριστουγέννων του Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Συμφωνήθηκε το σημαντικότερο υπόλοιπο της υποχρέωσης με την μηνιαία περιοδική δήλωση και ελέγχθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή αυτών στην επόμενη χρήση Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν διαφορές.

20 ActionAid Ελλάς Σελίδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 2.13 Έσοδα επομένων χρήσεων Το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά διεταιρικό έσοδο για ένα έργο στην Κύπρο, του οποίου, την χρηματοδότηση των δαπανών έχει αναλάβει η ActionAid International. Ισόποσο μέρος του συνολικού εξόδου που δεν έχει πραγματοποιηθεί και καταλογιστεί στη χρήση εμφανίζεται ως έσοδο της επόμενης χρήσης σε συμφωνία με την βασική λογιστική αρχή του συσχετισμού των εξόδων με τα έσοδα Ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν: Το ποσό δεν είναι σημαντικό και δεν διενεργήθηκαν ελεγκτικές εργασίες Παρατηρήσεις Ελέγχου: Δεν προέκυψαν διαφορές Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω του αποτελέσματος της χρήσης και της απομείωσης των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων. Η μεταβολή αναλύεται ως εξής: Ίδια Κεφάλαια Υπόλοιπο Εταιρικό κεφάλαιο Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 0 Αδέσμευτα κεφάλαια Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μεταβολή των αποτελεσμάτων εις νέον: Πίνακας διάθεσης Kαθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδος/(ζημία)) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων Υπόλοιπο εις νέο (κέρδος/(ζημία)) **********************************

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα