ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ."

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. 1] Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΑΣΤΙΚΑ MICHELIN ΕΛΛΑΣ Α.Ε." και έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ , Χαλάνδρι, Ελλάδα, Τ.Κ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής» ή «MICHELIN» ), προκηρύσσει Προωθητική Ενέργεια (περαιτέρω η «Προωθητική Ενέργεια»), με την ονομασία Οι καλύτεροι οδηγοί είναι αυτοί που φθάνουν ασφαλείς στον προορισμό., με την υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε." (περαιτέρω η «Διαφημιστική Εταιρεία»). 2] Δικαίωμα Συμμετοχής. Στην Προωθητική Ενέργεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών), καθώς και νομικά πρόσωπα με έδρα τους στην Ελλάδα. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι των εταιρειών «MICHELIN Α.Ε.» και «McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους. Oι εταιρίες που πωλούν τα προϊόντα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του Διαγωνισμού, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό και περαιτέρω, στα Δώρα του Διαγωνισμού. 3] Τρόπος Συμμετοχής. Με την αγορά τεσσάρων (4) τουλάχιστον καινούργιων ελαστικών προϊόντων MICHELIN (με διάμετρο είτε από 13 έως 16 είτε 17 έως 23 )) για ιδιωτικά οχήματα, οχήματα τύπου van καθώς και 4Χ4, που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από , αποκτάται δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια εφόσον ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήματα: 3.1. Συμμετοχή μέσω διαδικτύου (α) ο συμμετέχων, κατά την αγορά των ελαστικών προϊόντων, συμπληρώνει το σχετικό φυλλάδιο συμμετοχής που θα του δοθεί από το κατάστημα, το οποίο πρέπει να υπογράψει και να σφραγίσει ο dealer/πωλητής των ελαστικών. Στη συνέχεια, επισκέπτεται την ιστοσελίδα στο πεδίο [Προσφορές] και συμπληρώνει το σύνολο των εξής στοιχείων: (αα) για φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, e- mail, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό), αριθμός αγορασμένων ελαστικών, μοντέλο αγορασμένων ελαστικών MICHELIN που αγόρασε, διάμετρος ελαστικού, αριθμό απόδειξης/ή τιμολογίου, ημερομηνία απόδειξης/ή τιμολογίου, αντιπρόσωπος από τον οποίο προέβη στην αγορά, διεύθυνση, πόλη, νομό και χώρα για την παράδοση του κουπονιού καυσίμων (αβ) για νομικά πρόσωπα: επωνυμία εταιρείας, ονοματεπώνυμο , και αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό) του υπευθύνου για την συμμετοχή της εταιρίας στην προωθητική ενέργεια,, αριθμός αγορασμένων ελαστικών, μοντέλο ελαστικού MICHELIN που αγόρασε, διάμετρος ελαστικού, αριθμό απόδειξης ή τιμολογίου, ημερομηνία απόδειξης ή τιμολογίου, αντιπρόσωπος από τον οποίο προέβη στην αγορά, διεύθυνση, πόλη, νομό και χώρα για την παράδοση του κουπονιού καυσίμων (β) στη συνέχεια, σκανάρει/ φωτογραφίζει την σχετική απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς καθώς και το φυλλάδιο που έχει παρασχεθεί από τον πωλητή /dealer και τα «ανεβάζει» (upload) στο 1

2 σχετικό πεδίο. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησής του, ο συμμετέχων θα λάβει άμεσα ενημερωτικό , το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί και επεξεργάζονται. Στη συνέχεια και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων του, θα λάβει, εντός είκοσι μία (21) εργασίμων ημερών νέο e- mail, το οποίο θα τον ενημερώνει εάν τα στοιχεία του είναι έγκυρα Συμμετοχή μέσω ταχυδρομείου (α) Τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια μέσω ταχυδρομείου, συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής (το φυλλάδιο) (συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση επικοινωνίας, τηλέφωνο, ), η οποία παρέχεται από το κατάστημα και η οποία πρέπει να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον πωλητή/ dealer και να αποσταλεί μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης / τιμολογίου αγοράς στην ακόλουθη διεύθυνση : ΜcCann Erickson, Ύδρας 2 και Λεωφόρο Κηφισίας 280, Χαλάνδρι. H ημερομηνία ταχυδρόμησης πρέπει να είναι το αργότερο η Ο συμμετέχων μπορεί να αποστείλει τον φάκελο συμμετοχής είτε ο ίδιος, είτε να παραδώσει στον dealer/ αντιπρόσωπο για να αναλάβει την αποστολή μέσω ταχυδρομείου, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία του. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για φακέλους που αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες και δεν λαμβάνονται από αυτόν πέραν της (β) Ο συμμετέχων θα ενημερωθεί μέσω / sms εάν η εγγραφή του είναι έγκυρη ή άκυρη. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων του, τότε θα λάβει εντός διαστήματος τριών (3) μηνών το Δώρο μέσω υπηρεσίας courier, δηλαδή ένα εκπτωτικό κουπόνι (voucher) (στο εξής «Δώρο»), το οποίο θα μπορεί να εξαργυρωθεί με καύσιμα αξίας 20 ΕΥΡΩ, (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN μέχρι 17 ) και αξίας 40 ΕΥΡΩ (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN άνω των 17 ), από συγκεκριμένο πρατήριο βενζίνης SHELL (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α). Η ημερομηνία λήξης του κουπονιού είναι εγγεγραμμένη επί του σώματος αυτού. Διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός κουπονιών και συνεπώς, όταν τα αποθέματα εξαντληθούν, ο Διοργανωτής δεν έχει υποχρέωση να παραδώσει κανένα κουπόνι. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του κριθούν μη έγκυρα, θα λαμβάνει σχετικό , εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τα στοιχεία του δεν πιστοποιήθηκαν, ενώ ταυτόχρονα θα του υποδεικνύεται και ο τρόπος να προβεί στη διόρθωσή τους, εάν εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση. Πιθανοί λόγοι απόρριψης είναι οι ακόλουθοι: ο συμμετέχων αποτελεί εταιρία που πωλεί προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, το τιμολόγιο είχε ήδηεγγραφεί/καταχωρηθεί, ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη εγγράψει 4 λάστιχα, το φωτογραφικό (σκαναρισμένο) έγγραφο δεν είναι ευκρινές, δεν μπορεί να αναγνωσθεί κλπ. Κάθε συμμετέχων δύναται να κερδίσει ένα (1) κουπόνι αξίας 20 Ευρώ (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN από 13 έως 16 ) ή αξίας 40 ΕΥΡΩ (για την περίπτωση που η αγορά αφορά (4) ελαστικά προϊόντα MICHELIN από 17 έως 23 ). Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να εγγραφεί μόνο μία φορά και να κερδίσει εκπτωτικά κουπόνια των οποίων η αξία δεν θα υπερβαίνει τα 20 ή 40 ευρώ- (ανάλογα με τη διάμετρο των 2

3 ελαστικών που έχει αγοράσει) ακόμη και αν έχει αγοράσει περισσότερα από 4 ελαστικά. 4] Διάρκεια. Η Προωθητική Ενέργεια θα έχει διάρκεια από τη 01/10/14 (09:00) έως και τις 30/11/2014 (23:59μμ). 5] Γραμμή Εξυπηρέτησης για την προωθητική ενέργεια. Μεταξύ 1 ης Οκτωβρίου 2014 και 15 ης Δεκεμβρίου 2014, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν την ειδική γραμμή εξυπηρέτησης στο (απλή χρέωση), για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την προωθητική ενέργεια (όροι συμμετοχής, δώρα, έγκριση συμμετοχής κλπ) αλλά και για τυχόν προτάσεις ή παράπονα. Η γραμμή θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 17:00, εκτός αργιών. Αν κάποιος καλέσει εκτός των συγκεκριμένων ωρών ή εντός των αργιών, τότε θα ειδοποιείται με ηχογραφημένο μήνυμα για τις ώρες εξυπηρέτησης. 6] Ευθύνη Διοργανώτριας. Η MICHELIN δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του δώρου για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην προμηθεύτρια εταιρία, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην καταβολή του voucher. Επίσης η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή/απονομή των δώρων που οφείλεται σε καθυστερημένη παροχή υπηρεσιών από τους αντίστοιχους προμηθευτές, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες κτλ. 7] Ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια ή/και να μεταβάλει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και προθεσμίες οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Δικαιούται επίσης να αντικαταστήσει τα δώρα με ομοειδή, αντίστοιχης αξίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι παρόντες όροι συμμετοχής θα τροποποιούνται αναλόγως. Κάθε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στο διαδικτυακό ιστότοπο της Μichelin, δηλαδή στην ιστοσελίδα 8] Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Προωθητική Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική Εταιρία. 9] Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή των ονομάτων των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, η δε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ερμηνεύεται ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων άνευ ανταλλάγματος. 3

4 10] Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται κατά την έννοια του ν. 2472/1997 από την Michelin και από τη Διαφημιστική Εταιρία, ως Εκτελούσες την Επεξεργασία, για λογαριασμό της πρώτης αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στον όρο 2 του παρόντος, ήτοι για τη διεξαγωγή της Προωθητικής Ενέργειας, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων στους νικητές στο πλαίσιο της εν λόγω Προωθητικής Ενέργειας. Eπιπροσθέτως, αναφορικά με όσους Συμμετέχοντες έχουν ήδη συναινέσει προς τούτο ρητώς, τα προσωπικά τους δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς (marketing). Για την άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους αποστέλλοντας στην εταιρία έγγραφο σημείωμα ή στη διεύθυνση υπό το ακόλουθο περιεχόμενο ή άλλο συναφές αυτού : "Αιτούμαι όπως διαγραφούν τα προσωπικά μου στοιχεία από τη σχετική βάση δεδομένων που τηρείται από την εταιρία σας καθώς και από κάθε άλλη βάση δεδομένων τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό σας. " Αναφορικά με τις πληροφορίες των καταναλωτών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για καταχώριση λανθασμένων στοιχείων ή εσφαλμένη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας. 11] Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των προαναφερθέντων όρων. Οι συμμετέχοντες δύνανται να λάβουν αντίγραφο των παρόντων όρων είτε από το διαδικτυακό ιστότοπο είτε απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στην διεύθυνση του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν. 12] Κάθε λάθος και/ή παράλειψη αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που παρέχονται στο Διοργανωτή δε συνεπάγεται την ευθύνη του τελευταίου, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των τελευταίων. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Συμμετέχων που ανακηρύχθηκε Νικητής δε δύναται να ενημερωθεί λόγω λάθους / έλλειψης αναφορικά με το όνομα, τη διεύθυνση , τη διεύθυνση αλληλογραφίας ή τον αριθμό τηλεφώνου, όπως έχουν καταγραφεί. Καμία απαίτηση σε σχέση με το Δώρο, που έπεται της υπογραφής της αναφοράς αποστολής παραλαβής, δεν θα ληφθεί υπόψη από το Διοργανωτή. 13] Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SHELL SITE ADDRESS CITY ΑΝ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 41 Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΥΘΗΡΙΩΝ 2 & ΙΩΝΙΑΣ 105 Α. ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 40 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 110 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 274 ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 274 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 130 & ΡΕΝΤΗ ΗΡΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΜΑΜΑ 1ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΓ. ΜΑΜΑΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 2ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΧΛΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 364 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 523 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 523 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΓΑΣ 125 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 26 & ΠΑΛΑΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102 ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΧΑΡΝΩΝ 397 ΑΘΗΝΑ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ Η. ΗΛΙΟΥ 19 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΑΡΗ ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΨΥΧΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΣ ΙΟΛΗΣ 13 ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & 187 ΑΛΟΠΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 108 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 426 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 5

6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 1ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΜΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 23 ΑΛΙΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ΕΟΤ ΑΛΙΜΟΥ) ΑΛΙΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΕΩΦ ΣΑΛΩΝΩΝ 43 ΑΜΦΙΣΣΑ EΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Άνω Κορακιάνα (Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΙΔΑΡΙΟΥ, 1 Φαιάκων) ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΛΙΜΝΗ" ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 176 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΕΒΩΣΕΤΟΥ 3 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 89 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΡΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 154 ΑΡΤΑ ΣΕΑ ΑΡΦΑΡΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΒΕΡΓΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΙΛ.ΘΕΣΗ ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 44 ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΡΦΑΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΒΕΡΓΑ ΒΕΡΟΙΑ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 190 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΥ 1 ΙΩΛΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΔΗ ΒΟΛΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 36 & ΠΑΤΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 14 & ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 41 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΥΡΩΝΑ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 132 ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ 61 & ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 64 ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 1 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΥΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 63 ΓΑΛΑΤΣΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 22 ΓΕΡΑΚΑΣ 6

7 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΡΑΚΑ ΛΕΩΦ. ΣΠΑΤΩΝ 68 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΖΕΠΠΟΥ ΖΕΠΠΟΥ 30 ΓΛΥΦΑΔΑ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 92 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 141 ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΟΥΒΩΝ 17 ΧΛΜ. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΔΕΛΕ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΦΟΔΕΛΕ) ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΔΗΜΟΥ 12o χλμ. Ε.Ο. ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - ΣΙΝΔΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 250ο ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 23 ΔΡΑΜΑ 3ΧΛ 3ο ΧΛΜ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΕΔΕΣΣΑΣ-ΘΕΣΣ ΕΔΕΣΣΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 7ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΧΑΝΙΑ ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΟΦΡΙΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΘΕΤΙΔΟΣ ΖΟΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΚΑΒΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 88 & ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΜΥΡΩΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 75 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΙΚΑΡΟΥ 42 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 74 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΒΑΓΙΕΣ», ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 Λ.ΚΝΩΣΟΥ 134 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 55 & ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 1 16οΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7

8 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 4,5ο χλμ ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΑΡΚΟΥ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68- ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 ΣΟΛΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 80 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 4,5 χλμ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΗΔΕΝ 18ο ΧΛΜ. - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ-ΘΕΣ/ΝΙ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 84 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚ 118 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 37 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠΜΑ ΙΛΙΣΣΙΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 101 & ΑΛΕΞ/ΕΩΣ ΙΛΙΣΙΑ 8ο ΧΛΜ ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ - ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΕΡ. ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 212 ΚΑΒΑΛΑ ΑΘΗΝΑΣ 43 ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΘΗΝΑΣ 43 ΚΑΒΟΥΡΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ 13 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΝΤΟΥ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 44 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 202 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (2ο χλμ ΕΟ ΔΗΜ.ΟΔ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ) ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ (180ο χλμ) ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ & ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 3ο ΧΛΜ. ΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΑΜΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ- Ο.Τ. 12 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 5ο ΧΛΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΣΤΡΟΥ 110o ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΟΥΝΙΟΥ 84 ΚΕΡΑΤΕΑ 8

9 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 670 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 327 & ΔΕΛΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΚΙΛΚΙΣ 4,5 χλμ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ - ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13ο χλμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΜΟΙΡΩΝ 2o χλμ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 55ο ΧΛΜ. ΝΕΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ 447ο ΧΛΜ.ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8ο ΧΛΜ. ΒΑΡΗΣ - ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 3ο ΧΛΜ.ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΙΑ 208ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΛΑΜΑΝΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 196 ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 5ο ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΥ 5,6ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 140 ΛΑΡΙΣΑ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 110 & ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΛΑΡΙΣΑ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΟ Ε.Ο. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟ-ΣΟΥΝΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ 106 ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 3ο χλμ Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1 ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 203 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 156 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ 3ο ΧΛΜ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΘΕΣΗ «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ή ΦΟΙΝΙΚΑΣ»,Δ.Δ Πύργων- Θέρμης, Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 Λουτροπόλεως Θέρμης,73η Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτροπόλεως Θέρμης ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 & ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 442 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9

10 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 407 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 157 Ν. ΙΩΝΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΛΕΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 33 Ν. ΙΩΝΙΑ Λ.ΧΑΣΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΧΑΣΙΑΣ 125 Ν. ΛΙΟΣΙΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 126 Ν. ΜΑΚΡΗ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270 Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ 44 ΝΑΥΠΛΙΟ Θέση «Βρουλωπό», επί της ΝΕΑΠΟΛΗ επαρχιακής οδού Σπάρτης- ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Νεάπολης ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 85 ΝΙΚΑΙΑ 2o ΧΛΜ Ε.Ο. ΤΣΑΚΩΝΑΣ- ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2ο ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 1 ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 61 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 46 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ, ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΥΡΟΥ ΠΑΓΟΣ 16ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ- ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 143 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΓΟΣ ΣΥΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11 ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 99 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 101 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 79 ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 1 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΤΡΑΣ 4 ΑΘΗΝΩΝ 20 ΠΑΤΡΑΣ 5 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 218 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 6 ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 108 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 7 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ) ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 160 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ 9 ΓΛΑΥΚΟΥ 76 (ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ) ΠΑΤΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ & ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20ο χλμ. Ε.Ο. ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. 1 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΠΕΡΑΙΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ΠΕΡΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΛΕΩΣ 14 & ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10

11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΜΙΑΟΥΛΗ 62 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΑΚΤΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΚΤΙΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 158 ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 46 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ Μ. ΑΝΤΥΠΑ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ 1 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΦΕΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ 36 ΠΥΡΓΟΣ 36 ΡΑΦΗΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΡΑΦΗΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 23ο ΧΛΜ. ΡΑΦΗΝΑ 1 ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΡΜΕΝΟΙ ΑΡΜΕΝΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ- 21ο ΧΛΜ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΛΙΝΔΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 58 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΡΟΔΟΥ 1 ΛΕΩΦ. ΙΑΛΥΣΟΥ 22 ΡΟΔΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 232 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 45ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 32 ΣΕΡΡΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1 ΧΛΜ ΣΗΤΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ ΣΟΥΦΛΙ ΕΒΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΧΙΛ. ΘΕΣΗ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΠΑΤΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΩΡΟΣ 42, ΕΜΠΟΡ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΠΑΤΑ ΣΠΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 30 ΣΠΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 291 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΧΛΜ ΘΕΣΗ 58 ΣΥΝ 600,ΔΙΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 1 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΙΑΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 11

12 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΤΑΥΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 234 ΤΑΥΡΟΣ Π. ΡΑΛΛΗ Π. ΡΑΛΛΗ 16 & ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΝΟΥ ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΗΝΟΣ ΤΗΝΟΥ 1 Λ. ΤΗΝΟΥ- ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ,ΘΕΣΗ ΤΗΝΟΣ ΠΕΤΡΙΟΥ ΚΤΙΚΑΔΟΥ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 50 ΤΡΙΚΑΛΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 56 ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 30 ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 292 ΧΑΙΔΑΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 76 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 76 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 356 & & ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΘΝ.ΑΝΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ από ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΞΟΥ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Ν.ΑΡΤΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΙΑΝΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΑ, ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΝΙΩΝ 2 ΚΙΣΣΑΜΟΥ 124 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΑΝΙΑ ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 91 ΧΑΝΙΑ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΧΑΝΙΩΝ 1 ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ 16 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ 1 ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΘΥΜΙΑΝΑ ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΣ ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 142 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΨΥΧΙΚΟ Δ.Ο. - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 12

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ.Η MICHELIN ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 9 Μαρτίου 2015 11 Απριλίου 2015 1] Αντικείµενο της Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυµη εταιρεία µε

Διαβάστε περισσότερα

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO

last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO last update 21/5/2014 RBA SITES LOCATION INFO COMPANY KERDOS CODE SITE ADDRESS CITY ZIP CODE REGION ΜΥΡΤΕΑ 101 ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 6ο ΧΛΜ ΠΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΥΡΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε», που εδρεύει Χειμάρας 8Α, Μαρούσι 15125 σε συνεργασία με την Visa Europe Services Inc. ανώνυμη εταιρία που εδρεύει 1 Sheldon

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP

VICTORINOX Promo - Πρατήρια BP ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 4ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΡΤΑΣ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2ο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ATTIKH 137 πρατήρια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/03/15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 728 ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΚΟΡΥ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ- ΝΟΜΟΣ Τ.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ KHΦΙΣΙΑΣ 44 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54624 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55134 ΓΛΥΦΑ ΑΣ Α.ΛΑΖΑΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ T.K. ΔΗΜΟΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΟΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 15 2641026285 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 58 2641052799 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 2 2641052574 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 5 2641026808 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ Κ.ΛΑΣΚΑΡΗ 47 2632022087

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 40, TK 102 52, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 326 0000 0140102 ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Αθηναΐδος 7, TK 105 63, ΑΘΗΝΑΙ, τηλ. 010 322 8290 0140103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 12, TK 105 64,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε ΓΓΚΥΚΛ ΙΟΙ ΣΣ ΕΠΟΧΙ ΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΙ ΤΤΩΝ Ε ΤΤΟΥ ΣΣ 22 00 00 99 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΣΣΕ Ι ΣΣ ΙΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ 5 MOTT STREET ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 & ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ, 15123-GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ ACCESSORIZE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE MALL ΜΑΡΟΥΣΙ ADVANCE ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-THE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα