Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς"

Transcript

1 Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Περίληψη Η φαλαρίδα (Phalaris aquatica L.) είναι ένα πολυετές αγρωστώδες αυτοφυές στην Ελλάδα, κατάλληλο για τη βελτίωση των λιβαδιών της χαμηλής ζώνης. Στα πλαίσια ενός προγράμματος γενετικής βελτίωσης του είδους συλλέχθηκαν με λιβαδοπονικά κριτήρια 80 άριστοι φαινότυποι από αντιπροσωπευτικές περιοχές της Ελλάδας την περίοδο Τα φυτά αυτά μεταφυτεύτηκαν σε έναν απομονωμένο αγρό στον Πειραματικό Σταθμό της Χρυσοπηγής Σερρών, όπου και διατηρήθηκαν. Το 1986 έγινε μορφολογική και κυτογενετική μελέτη τους. Ακολούθως, το 1989 εγκαταστάθηκαν δύο πειράματα δοκιμής απογόνων για την αξιολόγηση των παραπάνω άριστων φαινοτύπων, ένα για ετεροθαλείς οικογένειες και ένα για κλώνους. Μελετήθηκε για δύο έτη (1991 και 1992) η παραλλακτικότητα στην παραγωγή υπέργειας βιομάζας και στον αριθμό των ανθοφόρων στελεχών ανά φυτό. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την τελευταία φάση της προσπάθειας αυτής που είναι η επιλογή των 16 καλύτερων από τους 80 άριστους φαινοτύπους για να αποτελέσουν τους γονείς μιας συνθετικής ποικιλίας. Η επιλογή βασίστηκε στις αποδόσεις των δύο τύπων απογόνων τους με κριτήριο την υψηλή παραγωγή βοσκήσιμης ύλης και τον μικρό αριθμό ανθοφόρων στελεχών ανά φυτό. Η ποικιλία ονομάστηκε Σάρισα και απομένει η εγγραφή της στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη λιβαδοπονική πράξη. Λέξεις κλειδιά: Συνθετική ποικιλία, βοσκήσιμη ύλη, ανθοφόροι βλαστοί, σπόρος βελτιωτή. Εισαγωγή Η υδρόφιλη φαλαρίδα (Phalaris aquatica L.) ή απλά φαλαρίδα είναι ένα πολυετές αγρωστώδες της χαμηλής κυρίως ζώνης, το οποίο χαρακτηρίζεται από την υψηλή παραγωγικότητα, την μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και την υψηλή βοσκησιμότητα. Απαντά στην Μεσογειακή Ευρώπη, Β. Αφρική, Δ. Ασία και εισήχθη για καλλιέργεια σε περιοχές της Αφρικής, Ινδίας, στις Η.Π.Α. και στην Αυστραλία (F.A.O. 1978). Αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας στις Η.Π.Α., αλλά κυρίως στην Αυστραλία, όπου έχουν αποδοθεί στην καλλιέργεια πολλές εμπορικές ποικιλίες του είδους με ποικίλα αγρονομικά χαρακτηριστικά (Oram 1984). Αν και έχουν δημιουργηθεί αρκετές ποικιλίες στην Αυστραλία, όπου το είδος χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη δημιουργία τεχνητών λειμώνων σε ξηροθερμικές Μεσογειακού τύπου κλίματος περιοχές, εντούτοις οι ποικιλίες αυτές δεν είναι εξίσου προσαρμοσμένες στα αντίστοιχα περιβάλλοντα της Μεσογειακής λεκάνης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ποικιλιών με γενετικό υλικό προερχόμενο εξ ολοκλήρου από τη χώρα μας. Την περίοδο , άρχισε μία προσπάθεια συλλογής άριστων φαινοτύπων της φαλαρίδας που φύονταν στις αντιπροσωπευτικότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας (Παπαναστάσης 1985). Οι άριστοι αυτοί φαινότυποι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Σερρών. Στη συνέχεια ακολούθησε η μορφολογική και κυτογενετική τους μελέτη. Η τελευταία Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 175

2 Ο. Ντίνη Παπαναστάση βασίστηκε στην παρακολούθηση των διαφόρων μειωτικών φάσεων των μητρικών κυττάρων της γύρης (Ντίνη-Παπαναστάση 1987). Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής ήταν ότι δεν υπήρχαν εμφανείς κυτογενετικές διαφορές μεταξύ τους και ότι δεν αναμένονταν εμπόδια διασταύρωσης ή στειρότητας μεταξύ πληθυσμών, σε ενδεχόμενο πρόγραμμα βελτίωσης του είδους με υβριδισμό (Ντίνη-Παπαναστάση και Πανέτσος 1989). Ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά ενός επιθυμητού λιβαδικού φυτού είναι η υψηλή παραγωγή βοσκήσιμης ύλης. Αν και το χαρακτηριστικό αυτό δέχεται ισχυρή επίδραση από περιβαλλοντικούς παράγοντες, το γενετικό δυναμικό του φυτού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό μελετήθηκε η ύπαρξη γενετικής παραλλακτικότητας για την παραγωγή υπέργειας βιομάζας στον παραπάνω πληθυσμό των 80 φυτών. Βρέθηκε ότι αυτή είναι πολύ ικανοποιητική για αποτελεσματική επιλογή (Dini Papanastasi and Goulas 1993). Παράλληλα διαπιστώθηκε στον ίδιο πληθυσμό και η ύπαρξη μεγάλης γενετικής παραλλακτικότητας στον αριθμό των ανθοφόρων στελεχών ανά φυτό (Dini Papanastasi and Goulas 1995). Ο χαρακτήρας αυτός έχει σχέση με την ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης, αφού είναι γνωστό ότι οι βλαστοί είναι μικρότερης θρεπτικής αξίας από τα φύλλα, όπως αναφέρεται και από τους Clements et al. (1970). Επίσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ παραγωγής βοσκήσιμης ύλης και αριθμού των ανθοφόρων στελεχών ανά φυτό με συντελεστή συσχέτισης 0,80. Η συσχέτιση όμως αυτή κάλυπτε μόνο το 60% της συνολικής παραλλακτικότητας της υπέργειας βιομάζας, αφήνοντας περιθώρια επιλογής για βελτίωση της παραγωγής χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των στελεχών (Dini Papanastasi and Goulas 1995). Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τα τελευταία στάδια της παραπάνω βελτιωτικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας συνθετικής ποικιλίας της φαλαρίδας, όπως περιγράφεται από τον Sleper (1985). Αναφέρεται στην επιλογή των γονέων της συνθετικής ποικιλίας της φαλαρίδας με κριτήριο την υψηλή παραγωγή βοσκήσιμης ύλης και το μικρό αριθμό ανθοφόρων στελεχών καθώς και στη σύνθεσή της για την παραγωγή του σπόρου βελτιωτή. Υλικά και μέθοδοι Το υλικό που αποτέλεσε τη βάση της παρούσας εργασίας ήταν μία συλλογή 80 άριστων φαινοτύπων της φαλαρίδας. Τα φυτά αυτά συλλέχτηκαν υπό μορφή ριζώματος από διάφορους αυτοφυείς πληθυσμούς του είδους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για την επιλογή τους, όπου βέβαια το επέτρεπε το μέγεθος του πληθυσμών, τηρήθηκαν ορισμένα κριτήρια λιβαδοπονικής σημασίας, όπως: α) οψιμότητα ανάπτυξης στη θερινή περίοδο, η οποία κρίνονταν από το βαθμό διατήρησης πράσινου φυλλώματος β) φυλλοβρίθεια και γ) μικρός αριθμός ανθοφόρων βλαστών (Παπαναστάσης 1985). Τα φυτά αυτά μεταφυτεύτηκαν σε 4 σειρές των 20 φυτών (0,5 μ. απόσταση φυτών μεταξύ και πάνω στη σειρά) σε αγρό του Πειραματικού Σταθμού Χρυσοπηγής Σερρών, του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών και διατηρήθηκαν σε απομόνωση. Ο Σταθμός αυτός βρίσκεται 13 χμ. ΒΑ των Σερρών (41.15 Β, Α), σε υπερθαλάσσιο ύψος 600 μ. Τα μέσα ετήσια κατακρημνίσματα ανέρχονται σε 555 χλστ. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 13 C, η μέση μέγιστη 28 C (Ιούλιος) και η μέση ελάχιστη 0,5 C (Ιανουάριος). Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ύφυγρο μεσογειακό βιοκλίμα με ψυχρούς έως δριμείς χειμώνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου τα φυτά διασταυρώνονταν ελεύθερα μεταξύ τους και επέδειξαν αξιοσημείωτη μακροβιότητα, ενώ αύξησαν και το μέγεθός τους με αδέλφωμα. Την άνοιξη του 1989 εγκαταστάθηκαν στην ίδια περιοχή δύο πειράματα δοκιμής απογόνων, ένα για 80 ετεροθαλείς οικογένειες (από σπόρο που συλλέχθηκε χωριστά από 176 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς κάθε φυτό το προηγούμενο καλοκαίρι) και ένα για τους 80 αντίστοιχους κλώνους (με ριζώματα που αποχωρίστηκαν επίσης χωριστά από κάθε φυτό). Ως πειραματικό σχέδιο χρησιμοποιήθηκε αυτό των ατελών ομάδων με 8 ομάδες και 3 επαναλήψεις ανά ομάδα. Αξιολογούνταν ανά ομάδα δέκα οικογένειες ή κλώνοι. Το πειραματικό τεμάχιο ήταν μία σειρά 10 φυτών. Η απόσταση φύτευσης ήταν 0,5 μ. μεταξύ φυτών μέσα σε κάθε σειρά και μεταξύ τους. Τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα των ετεροθαλών οικογενειών αναπτύχθηκαν σε φυτοδοχεία (κυψελωτά τελάρα) και μεταφυτεύθηκαν στον αγρό σε ηλικία δύο μηνών, το Μάιο του Για το πείραμα των κλώνων, τα ριζώματα που αποχωρίστηκαν από κάθε φυτό φυτεύτηκαν στον αγρό τον Απρίλιο του Μετρήσεις έγιναν το 1991 και 1992 και περιέλαβαν συγκομιδή της υπέργειας παραγωγής στο τέλος Ιουνίου. Το χλωρό βάρος καταγραφόταν για κάθε φυτό χωριστά, όπως επίσης και για τα χλωρά δείγματα που λαμβάνονταν για τον υπολογισμό της περιεχόμενης υγρασίας. Η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης εκφράστηκε σε γραμ./φυτό ξηραμένου σε κλίβανο υλικού (105 C για 24 ώρες). Ο αριθμός των ανθοφόρων βλαστών (στελεχών) καταγραφόταν για κάθε φυτό μετά την ολοκλήρωση της ανθοφορίας και αμέσως πριν από την συγκομιδή της υπέργειας παραγωγής του, στο τέλος Ιουνίου των ετών 1991 και Με βάση τις επιδόσεις και των δύο τύπων απογόνων (ετεροθαλών οικογενειών και κλώνων), αλλά με έμφαση στην απόδοση των ετεροθαλών οικογενειών, επιλέχθηκαν 16 μητρικές οικογένειες από τις 80 (οι δύο καλύτερες από κάθε ομάδα). Οι μέσοι όροι των οικογενειών αυτών υπερείχαν του μέσου όρου της αντίστοιχης ομάδας στην υπέργεια ξηρή βιομάζα και κατά τα δύο έτη και διέθεταν αριθμό ταξιανθιών, όσο το δυνατό πιο κοντά στο μέσο όρο της ομάδας. Αποτελέσματα και συζήτηση Επιλογή Τα αποτελέσματα της επιλογής εμφανίζονται στον πίνακα 1, από όπου προκύπτει ότι οι αποδόσεις τόσο των οικογενειών όσο και των κλώνων κατά το 1992, δεύτερο έτος του πειραματισμού, υπολείπονταν κατά πολύ των αντίστοιχων επιδόσεων του Πιο συγκεκριμένα και εξετάζοντας τους μέσους όρους των 16 επιλεγμένων οικογενειών, οι ετεροθαλείς οικογένειες εμφάνισαν κατά το δεύτερο έτος μία μείωση της παραγωγής σε υπέργεια βιομάζα κατά 64% και σε αριθμό ανθοφόρων στελεχών κατά 56%. Οι αντίστοιχες μειώσεις για τους κλώνους ήταν 75% και 78%. Αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση στις αποδόσεις μεταξύ των δύο ετών μπορεί να αποδοθεί στις εξαιρετικά ξηρές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και νωρίς την άνοιξη του 1992 (128 χλστ, κατακρημνισμάτων για το διάστημα από Δεκέμβριο έως Απρίλιο, έναντι 262 χλστ. για την αντίστοιχη περίοδο του 1991). Παρά τις μειωμένες αποδόσεις όμως του δευτέρου έτους, οι περισσότερες από τις 16 μητρικές οικογένειες που επιλέχθηκαν τελικά και για τους δύο τύπους των απογόνων τους που δοκιμάστηκαν (ιδιαίτερα οι ετεροθαλείς οικογένειες), διατήρησαν με συνέπεια τις πρώτες θέσεις κατάταξης μέσα στην κάθε ομάδα και για τα δύο έτη του πειράματος. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για τη μελλοντική σταθερότητα συμπεριφοράς της ποικιλίας που θα προκύψει από τη σύνθεσή τους. Η μέση απόδοση των κλώνων των επιλεγμένων οικογενειών ήταν κατά πολύ μικρότερη των αντίστοιχων αποδόσεων των ετεροθαλών οικογενειών. Πιο συγκεκριμένα κατά το 1991, η μέση απόδοση των κλώνων ανήλθε στο 85% της παραγωγής υπέργειας βιομάζας και στο 84% του αριθμού των ανθοφόρων στελεχών των ετεροθαλών οικογενειών, ενώ για το 1992 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 59% και 41%. Αυτή η διαφορά παραγωγικού δυναμικού ήταν και μια εκτίμηση του ομομεικτικού εκφυλισμού των κλώνων. Μάλιστα Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 177

4 Ο. Ντίνη Παπαναστάση φαίνεται ότι η έκφρασή του ήταν πιο έντονη κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες του δευτέρου έτους. Για τον λόγο αυτό η συνεκτίμηση των αποδόσεων των κλώνων δίνει τη δυνατότητα της επιλογής των πιο δυναμικών οικογενειών (με αποδόσεις υψηλές και στους δύο τύπους απογόνων), οι οποίες προσδοκάται να προσδώσουν στη συνθετική ποικιλία υψηλές και σταθερές αποδόσεις. Πίνακας 1. Επιλογή μητρικών οικογενειών με βάση τις επιδόσεις των ετεροθαλών οικογενειών και κλώνων τους για δύο έτη (σε παρένθεση οι επιδόσεις των κλώνων). Ομάδα Ι Μητρική οικογένεια που επιλέχθηκε 6 12 M.O. * Υπέργεια ξηρή βιομάζα (γραμ./φυτό) 154 (55) 150 (48) 132 (42) Αριθμός στελεχών 55 (29) 49 (25) 47 (25) Υπέργεια ξηρή βιομάζα (γραμ./φυτό) 37 (10) 54 (11) 38 (8) Αριθμός στελεχών 18 (3) 30 (9) 23 (5) ΙΙ (59) 154 (124) 152 (78) 72 (37) 70 (75) 62 (47) 67 (17) 46 (22) 46 (17) 45 (11) 43 (13) 34 (12) ΙΙΙ (168) 119 (158) 123 (117) 72 (76) 52 (55) 66 (58) 60 (44) 54 (46) 47 (29) 32 (18) 26 (18) 29 (14) IV (159) 133 (211) 135 (133) 79 (80) 83 (88) 77 (67) 61 (25) 52 (43) 45 (28) 37 (11) 44 (14) 32 (15) V (170) 154 (164) 150 (148) 86 (95) 75 (78) 80 (85) 52 (47) 55 (41) 44 (42) 29 (27) 42 (25) 32 (21) VΙ (162) 214 (128) 157 (119) 82 (73) 114 (80) 90 (66) 44 (42) 55 (28) 41 (31) 19 (22) 15 (7) 18 (12) VΙΙ (154) 171 (145) 136 (107) 84 (74) 69 (43) 68 (52) 55 (46) 83 (51) 48 (37) 28 (15) 41 (17) 27 (11) VΙΙΙ (153) 171 (160) 153 (118) 89 (43) 105 (87) 85 (56) 91 (35) 75 (48) 69 (34) 54 (7) 46 (12) 46 (8) των 16 επιλεγμένων οικογενειών * Μ. Ο. της ομάδας 162 (138) 77 (65) 59 (35) 34 (14) Σύνθεση ποικιλίας Από κάθε μια από τις 16 επιλεγμένες οικογένειες αποχωρίστηκαν 50 ριζώματα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου του Τα ριζώματα αυτά μεταφυτεύθηκαν μετά από τυχαιοποίηση σε απομονωμένο αγρό σε Φυτώριο του Δασαρχείου Σερρών με 178 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς φυτευτικό σύνδεσμο 0,5 μ. Χ 0,5 μ. για την παραγωγή του βασικού σπόρου της συνθετικής αυτής ποικιλίας. Στη συνθετική αυτή ποικιλία δόθηκε η ονομασία Σάρισα. Μελλοντικοί στόχοι Πριν από τη διάθεση της νέας αυτής ποικιλίας στη λιβαδοπονική πράξη προβλέπεται η συγκριτική αξιολόγησή της σε διάφορα περιβάλλοντα της Β. Ελλάδας για την εγγραφή της στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Σχετική αίτηση έχει ήδη κατατεθεί στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών, που είναι αρμόδιο για τη δοκιμή αυτή, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η περιγραφή της ποικιλίας. Αναγνώριση βοήθειας Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το Τμήμα Δασικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στο Στέφανο Κέκο και στο δασοφύλακα Κωνσταντίνο Δερβίση για την βοήθειά τους στην συλλογή των στοιχείων υπαίθρου. Βιβλιογραφία Clements, R.J., R.N. Oram and W.R. Scowcroft Variation among strains of Phalaris tuberosa L. in nutritive value during summer. Australian Journal of Agricultural Research, 21: Dini-Papanastasi, O. and C. Goulas Forage Yield Variation in a population of Phalaris aquatica L. in Greece, p In: FAO, REUR Technical Series 28 (edn). Proc. "Management of Mediterranean shrublands and related forage resources". 7th Meeting of the FAO European Subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops in Chania (Crete), Greece, April Dini - Papanastasi, O. and C. Goulas Variation of the number of the flowering stems and its effect on forage yield in a population of Phalaris aquatica L. in Greece. Cahiers Options Méditerranéennes, 12: F.A.O. Technical Data Indigenous arid and semi arid forage plants of North Africa, the Near and the Middle East. Emasar Phase II. Vol. IV. Rome. Ντίνη-Παπαναστάση, Ο Μελέτη ορισμένων Ελληνικών πληθυσμών του αγρωστώδους Phalaris aquatica L. σε μορφολογικό και κυτογενετικό επίπεδο. Μεταπτυχιακή διατριβή. Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Α.Π.Θ., 47 σελ. Ντίνη-Παπαναστάση, Ο. και Κ. Π. Πανέτσος Μελέτη ορισμένων ελληνικών πληθυσμών του αγρωστώδους Phalaris aquatica L. σε κυτογενετικό επίπεδο. Επιστ. Επετ. Τμήμ. Δασολ. και Φυσ. Περιβ., Τόμος ΛΒ: Oram, R.N Australian cultivars of Phalaris. Australian Seed Industry Magazine, 2: Παπαναστάσης, Β. Π Προσωπική επικοινωνία. Sleper, D.A Forage grasses, p In: Principles of Cultivar Development. Crop Species, Vol. 2 (W.R. Fehr, ed). Macmillan Publishing Company, New York. Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα 179

6 Ο. Ντίνη Παπαναστάση Development of a Greek Phalaris aquatica L. cultivar for improvement of rangelands O. Dini - Papanastasi NAGREF Forest Research Institute Vassilika, Thessaloniki, Greece Summary Phalaris aquatica L. is a very productive and drought resistant perennial grass suitable for animal grazing in areas with a dry Mediterranean-type climate. In an effort to develop improved Phalaris aquatica cultivars adapted to dry conditions, a breeding program was initiated in the Forest Research Institute. It was based on a collection of 80 plants selected from representative regions of Greece (phenotypic selection), according to their leafness, number of flowering stems and late in the season flowering. The plants were transplanted and maintained in an isolation field located in Serres, Macedonia. Morphological and cytogenetic studies of these plants were performed in In 1989 two progeny tests were established, one for HS families and another for clone evaluation. After two years of measurements (1991 and 1992) genetic parameters for herbage production and number of flowering stems per plant were estimated. In this paper the last step for the development of a synthetic cultivar with a good balance between increased herbage yield and stems number is presented. This is the selection of 16 plants out of the original 80 with the best general combining ability for these traits in order to become the parents of the synthetic cultivar, named Sarisa. The procedure for the production of the breeder seed is also presented and the future plans are discussed. Key words: Synthetic cultivar, herbage production, flowering stems, breeder s seed. 180 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης

Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεργία στην Κύπρο: Σύγκριση Δύο Εναλλακτικών Μεθόδων Μέτρησης Γιώργος Κυριάκου Μάριος Λουκά Μιχάλης Κτωρής Αύγουστος 2009 Δοκίμιο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Ι. Παπαδόπουλος 1, Σ. Γκατζογιάννης 2, Δ. Παλάσκας 2 και Ν. Στάμου 2 1 Διοίκηση Δάσους Περτουλίου, 420 32 Περτούλι Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ 1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΔΟΣΥΣΤΑΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΔΑΣΟΥΣ Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Κασιμιάδης Δημήτριος (1), Ludger Leinemann (2) (1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης

Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 15-25 Διοίκησης Αθλητισμού Συγκριτική Μελέτη της Ποιότητας Υπηρεσιών: Εφαρμογή σε Έλληνες και Άγγλους Πελάτες Κέντρων Άσκησης Αχιλλέας Μπάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 315-322 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ν. Φαρμάκης 1, Μ. Σιδέρη 2 Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα