Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Νόµος 3468/06 για την προώθηση των ΑΠΕ και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Νόµος 3468/06 για την προώθηση των ΑΠΕ και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων"

Transcript

1 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Νόµος 3468/06 για την προώθηση των ΑΠΕ και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων Ηµερίδα ΚΑΠΕ- ΙΕΝΕ, Πέµπτη 16 Νοεµβρίου 2006, Ευγενίδειο Ιδρυµα, Αθήνα ρ. Ευστάθιος Τσελεπής ΤµήµαΦωτοβολταϊκώνΣυστηµάτων και ιασπαρµένης Παραγωγής, ΚΑΠΕ

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΟΜΟΣ 3468/06 KΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

3 Το Φωτοβολταϊκό Φαινόµενο Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο πρωτοανακαλύφθηκε το 1839, αλλά οι πρώτες εφαρµογές του έγιναν δυνατές µετά την ανακάλυψη των ηµιαγωγών, το Το φαινόµενο αναφέρεται στην απευθείας µετατροπή της ακτινοβολίας που προσπίπτει σε µια επιφάνεια σε ηλεκτρικό ρεύµα.

4 Φ/Β Στοιχείο Φ/Β Πλαίσιο Φ/Βοµάδα Φ/Β Στοιχείο -> Συστοιχία Το επιθυµητό ρεύµα καιτάσηµπορεί να επιτευχθεί µε τηνσύνδεσηφ/β πλαισίων σε σειρά και εν παραλλήλω όπως γίνεται και µε τιςµπαταρίες. Οταν τα Φ/Β πλαίσια είναι τοποθετηµένα σε κοινό βάση ονοµάζονται οµάδα (πάνελ) και όταν δύο ή περισσότερες οµάδες χρησιµοποιούνται µαζίλέγονταισυστοιχία. ΒΣυστοιχία

5 Αυτόνοµο Φ/Β Σύστηµα Φορτιστής Συστοιχία συσσωρευτών Μετατροπέας Ισχύος DC/AC = ~ ~ Κατανάλωση εναλλασσόµενου ρεύµατος Φ/Β γεννήτρια = Κατανάλωση συνεχούς ρεύµατος

6 Φ/Β Σύστηµα ιασυνδεδεµένο στο Ηλεκτρικό ίκτυο Μετατροπέας Ισχύος ικτύου = ~ ~ Κατανάλωση εναλλασσόµενου ρεύµατος /Β νήτρια Ηλεκτρικό ίκτυο

7 Υβριδικό Φ/Β Σύστηµα - Μικροδίκτυο Φορτιστής Συστοιχία συσσωρευτών Μετατροπέας Ισχύος DC/AC = ~ ~ Κατανάλωση εναλλασσόµενου ρεύµατος Φ/Β γεννήτρια Γεννήτρια πετρελαίου Ανορθωτής ~ G = = Κατανάλωση συνεχούς ρεύµατος

8 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 1 Πλεονεκτήµατα υψηλή αξιοπιστία δυνατότητα κάλυψης ευρείας κλίµακας εφαρµογών (λίγα watt - αρκετά ΜW) ευκολία στην επέκταση του συστήµατος µηδενικές εκποµπές ρύπων κατά τη λειτουργία µεγάλη διάρκεια ζωής Σοβαρότερο εµπόδιο : κόστος Φ/Β εφαρµογές σε αποµακρυσµένες περιοχές θεωρούνται βιώσιµη οικονοµικά λύση

9 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 2 Συστήµατα µικρής ισχύος Οι εφαρµογές αφορούν καταναλωτικά προϊόντα, όπως : αριθµοµηχανές χειρός, φακούς, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής φωτισµό δρόµων, συστήµατα σηµατοδότησης

10 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 3 Συστήµατα µεσαίου µεγέθους (1-50kWp) κατοικίες µικρούς οικισµούς άντληση αφαλάτωση νερού τηλεποικοινωνίες Μεγάλα συστήµατα (> 50 kwp) κεντρικά συστήµατα συνδεδεµένα στο ηλεκτρικό δίκτυο συστήµατα που τροφοδοτούν κτίρια και η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο.

11 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 4 Τα Φ/Β πλαίσια που κυκλοφορούν στην αγορά, Κρυσταλλικού Πυριτίου (Μόνο και Πόλυ): Απόδοση 11-18%. (Ενα πλαίσιο επιφάνειας 1 m 2 παράγει Wp) * Αµόρφου Πυριτίου : 4-6% (40-60 Wp/ m 2 ) * * Πρότυπες Συνθήκες οκιµών (ΠΣ ): Θερµοκρασία = 25 C, Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας = W/m2, Αέρια µάζα = AM 1.5

12 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 5 CIS, CIGS ( ισεληνοϊνδιούχος Χαλκός, Cu(InGa)(Se,S) 2 ): Απόδοση 8-9%. CdTe (Τελλουριούχο Κάδµιο) : 7-8% GaAs (Αρσενιούχο Γάλλιο) : >25% µη-εµπορικά Φωτο-ηλεκτροχηµικά ηλιακά στοιχεία (dye doped Titania solar cell). Απόδοση µικρών δοκιµίων 10%, ασταθή, αλλά µε δυνατότητα µικρού κόστους παραγωγής.

13 Μέση ετήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο σε kwh/m 2 Η µέση ετήσια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο στην Ελλάδα κυµαίνεται από εως 1800 kwh/m2 Ενα Φ/Β σύστηµα ονοµαστικής ισχύος 3 kwp έχει την δυνατότητα παραγωγής kwh/έτος. Αντιστοιχεί σε αποφυγή παραγωγής 4,5 t CO2 από λιγνίτη.

14 Συνολική ετήσια ακτινοβολία για την περιοχή της Αθήνας, σε σχέση µε τη κλίση και το προσανατολισµό επιφάνειας

15 Εγκατεστηµένη ισχύς ανά έτος σε MWp Ιαπωνία Γερµανία Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στις χώρες που συµµετέχουν στον IEA από το 1992 µέχρι 2005 και ανά κατηγορία εφαρµογής

16 Χώρα Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στις χώρες της Ε.Ε (σε MWp) ιασυνδεδεµένα Αυτόνοµα Σύνολο Χώρα \ Ετος Γερµανία , Ιταλία Ολλανδία 8,7 46,3 4,1 4,93 12,8 51,2 Ισπανία 2,9 42,5 9,2 15,2 12,1 57,7 Γαλλία 0,6 13,8 10,7 18,867 11,3 32,667 Αυστρία 3,2 18,223 1,7 3,207 4,9 21,43 Σουηδία 0,1 0,254 2,7 3,922 2,8 4,176 Φιλανδία 0,1 0,223 2,5 3,779 2,6 4,002 Μ. Βρετανία 1,5 9,786 0,4 0,878 1,9 10,664 ανία 1,3 2,335 0,255 0,305 1,5 2,64 Πορτογαλία 0,3 0,6 0,7 2,7 1 3,3 Ελλάς 0,2 1,412 0,7 4,032 0,9 5,444 Βέλγιο 0,1 1,712 0,1 0,1 0,2 1,765 Πολωνία - 0,085-0,232-0,317 Λουξεµβούργο - 23, ,266 Σύνολο Ε.Ε ,5 59,8 100,15 187,8 1791,6

17 Εγκατεστηµένη Ισχύς Φ/Β συστηµάτων στην Ελλάδα Εγκατεστηµένη Ισχύ Φ/Β Συστηµάτων στην Ελλάδα (* 2005 εκτιµήσεις ΚΑΠΕ) Ετήσια εγκατεστηµένη ισχύς σε kw Συνολικά εγκατεστηµένη ισχύς σε kw * Ετος Ετήσια εγκατ. ισχύς Συνολικά εγκατεστηµένη ισχύς 0

18 Μερίδια Αγοράς Φ/Β Συστηµάτων στην Ελλάδα ερίδια Αγοράς Φ/Β Συστηµάτων, Ερευνα ΚΑΠΕ % 2% 8% 45% Μερίδια Αγοράς Φ/Β Συστηµάτων, εκτιµήσεις ΚΑΠΕ % 1% 21% 36% 24% νοµες Κατοικίες νοµες Αγροτικές ές Εφαρµογές Συνδεδεµένες στο δίκτυο Τηλεπικοινωνίες/Αναµεταδότες Εξωτερικός φωτισµός 7% Αυτόνοµες Κατοικίες Αυτόνοµες Αγροτικές Λοιπές Εφαρµογές 32% Συνδεδεµένες στο δίκτυο Τηλεπικοινωνίες/Αναµεταδότες Εξωτερικός φωτισµός 98: 24% συνδεδεµένα στο δίκτυο, 76% αυτόνοµα 2004: 32% συνδεδεµένα στο δίκτυο, 68% αυτόνοµα

19 Φ/Β Ελληνικής κατασκευής SOLAR TECHNOLOGIES A.E. που διαθέτει µονάδα συναρµολόγησης Φ/Β γεννητριών κρυσταλλικού Πυριτίου στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων µε δυνατότητα παραγωγής 1.5 MWp ετησίως SOLAR CELLS HELLAS SA, υλοποιεί στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας επένδυση 40 εκ. Ευρώ, ενταγµένη στον αναπτυξιακό νόµο (2006) και θα δηµιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας. Μονάδα παραγωγής Φωτοβολταϊκών στοιχείων πολυκρυσταλλικού πυριτίου 30 MWp και συναρµολόγησης Φ/Β πλαισίων. ΗΛΙΟ ΟΜΗ Α.Ε. η οποία εντάχθηκε επίσης στον αναπτυξιακό νόµο το 2001, αλλά λόγω οικονοµικής δυσχέρειας της µητρικής τεχνικής εταιρίας ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ. ENERGY SOLUTIONS SA, θυγατρική του οµίλου εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ άρχισε την συναρµολόγηση φωτοβολταϊκών γεννητριών κρυσταλλικού πυριτίου δυναµικότητας 1 MWp ετησίως το 2005 µε προοπτική το 2007 να φθάσει τα 8 MWp, στην πόλη Πέρνικ της Βουλγαρίας.

20 Μερίδιο αγοράς των διάφορων τεχνολογιών Φ/Β στοιχείων 2003: 764 MWp 2004: ΜWp 2005: 1727 MWp

21 Επιβεβαιωµένες Αποδόσεις Φ/Βπλαισίων Efficiency % Highest Confirmed Module Efficiencies under AM1.5, 1000W/cm2, 25 C 22,7 Si singlecryst. 15,3 Si multicryst. 11,1 9,2 10,2 CIGSS CdTe a-si/a- SiGe/a- SiGe (tandem)e

22 ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας πιβεβαιωµένες Αποδόσεις Φ/Β στοιχείων και υποπλαισίων 24,4 Highest Confirmed cell and submodule Efficiencies, AM1.5, 1000W/cm2, 25 C 19,8 16,6 25,1 23,3 18,2 21, ,6 16,4 14,2 12,7 12 6,5 30,3 25,8 14,6 13,5 Si single cryst. Si multicryst. Si film GaAs cryst GaAs thin film Ga As multicryst. InP cryst. CdTe polycryst. Thin film cell CdTe polycryst. Thin film submodule CIGS polycryst. Thin film cell CIGS polycryst. Thin film submodule a-si cell a-si submodule Nanocryst. Dye GaInP/GaAs GaAs/CIS (thin film) a-si/cigs (thin film) a-si/a-si/a-sige

23 Η εξέλιξη των τιµών Φ/Β πλαισίων και Συστηµάτων σε USD/Wp οιχεία τιµών Φ/Β πλαισίων και Συστηµάτων από χώρες του ΙΕΑ σε σταθερές τιµές 1995

24 Εκτιµώµενη εξέλιξη των τιµών κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συναρτήσει των συµβατικών µεθόδων παραγωγής ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β

25 Στέγη αντικατάσταση υλικών

26 Προσόψεις

27 Σκίαστρα

28 άλινες Επιφάνειες

29 Στέγαστρα

30 Ηχοπετάσµατα

31 Λύσεις Ενσωµάτωσης

32 Εσωτερική άποψη µιας πλαϊνής όψης και της οροφής κτιρίου καλυµµένες µε µερικώς διάφανα Φ/Β πλαίσια

33 /Β ενσωµατωµένα σε κτίρια BIPV

34 12 kwp, Πολυκατοικία, Ταύρος 10 kwp, Γραφεία Τεχνικής ετιαρίας TERNICA, Μαρούσι

35 Φ/Β σύστηµα σε Πρατήριο Βενζίνης 4,6 kwp, Βάρη

36 172 kwp συνδεδεµένα στο δίκτυο, ΡΟΚΑΣ ΑΕ, Πλακοκερατειά Σητείας, Κρήτη

37 ΑΠΕ, τίριο Φ/Β υστηµάτων

38 Εθνικά Προγράµµατα Ενσωµάτωση Φ/Β πανέλων στο στέγαστρο του ΚΑΠΕ Εγκατεστηµένη Ισχύς: 5kW p Εγκατάσταση: Ιανουάριος 2000

39 Ευρωπαϊκά Έργα Εγκατάσταση πρωτότυπης Φ/Β συστοιχίας συνολικής ισχύος 60kW p στη Σίφνο THERMIE-A Project SE/0135/96-HE-DE-IT Μετέχοντες: ΚΑΠΕ, ΕΗ/ EME, ANIT, SMA ιάρκεια: εκ 96-Μαρ 00

40 Ευρωπαϊκά Έργα νοµος Φ/Β-Υβριδικός σταθµός-μικροδίκτυο για εντρωµένη ηλεκτροδότηση, Γαιδουρόµαντρα, Κύθνος

41 Κατοικία στην Κύθνο µε αυτόνοµο Φ/Β σύστηµα 1kWp

42 Πλεονεκτήµατα ιάσπαρτης παραγωγής από µικρές µονάδες Τα Φ/Β αποτελούν τη κυριότερη τεχνολογία ανανεώσιµων που µπορεί να ενταχθεί ευρέως στις πόλεις µε αποδεκτές αισθητικές λύσεις µείωση της ζήτησης και ειδικά όταν η ηλεκτρική παραγωγή από Φ/Β συµπίπτει µε τηναιχµή ζήτησης, όπως οι καλοκαιρινές αιχµές λόγω χρήσης κλιµατιστικών την µείωση των απωλειών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας την αύξηση της αξιοπιστίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο αντικατάσταση ή αναβολή επέκτασης συµβατικών σταθµών παραγωγής µε θετικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον δεν χρειάζεται να γίνουν νέα δίκτυα άρα επενδύσεις για την απορρόφηση την ενέργειας σύντοµος χρόνος ένταξης µονάδων Φ/Βστοδίκτυο διείσδυση χωρίς κανένα πρόβληµα µέχρι βαθµό διείσδυσης περίπου 25 µε 30% του µέγιστου φορτίου του συστήµατος, χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα συνεργασίας και ασφάλειας µε τοηλεκτρικόσύστηµα

43 ΝΟΜΟΣ 3468/06 Ο Ν.3468/06 ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» και αφ ετέρου προωθεί κατά προτεραιότητα µε κανόνες και αρχές, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

44 KΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Φ/Β σταθµούς, καταρτίζεται από τη Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών. Το Πρόγραµµα αυτό, του οποίου η πρώτη φάση υλοποίησης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου και λήγει την , αφορά την ανάπτυξη Φ/Β σταθµών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, 1. συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MWpeak για σταθµούς που συνδέονται µε τοσύστηµα, απευθείας ή µέσω ικτύου και 2. συνολικής ισχύος τουλάχιστον 200 MWpeak, για σταθµούς που συνδέονται στο ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών.

45 Παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από Τιµή Ενέργειας( /ΜWh) ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ) Αιολική ενέργεια 73 84,6 ) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα στη θάλασσα 90 ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται µε µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε κατεστηµένη Ισχύ έως είκοσι (20) MWe ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές µονάδες, µε γκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατό (100) kw, οι οποίες καθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόµιµης κατοχής, ή όµορα ίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νοµίµου κατόχου ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές µονάδες, µε γκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των εκατό (100) kw τ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής ν φωτοβολταϊκών, µεεγκατεστηµένη Ισχύ έως πέντε (5) MWe ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής ν φωτοβολταϊκών, µεεγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των πέντε (5) Mwe ) Γεωθερµική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής ι από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού και βιοαέρια 73 84, ,6 ) Λοιπές Α.Π.Ε ,6 Σ.Η.Θ.Υ.Α ,6

46 ιαδικασία Αδειοδότησης 1 Για εγκαταστάσεις έως 20 kwp (µέγιστη αποδιδόµενη ισχύ του Φ/Β συστήµατος) εφόσον βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυµών, παραδοσιακών οικισµών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /2005 δεν απαιτούνται περιβαλλοντική αδειοδότηση όσον και οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Ωστόσο απαιτείται ή αίτηση σύνδεσης που απευθύνεται στην ΕΗ, όπου η ΕΗ ενηµερώνεται για τη θέση και την ισχύ των εγκαταστάσεων, τα σχέδια και την τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος. Αν παραλειφθεί αυτή η διαδικασία η λειτουργία των εγκαταστάσεων αποβαίνει παράνοµη. Ο αρµόδιος ιαχειριστής ενηµερώνει, στο τέλος κάθε διµήνου, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ για την εγκατάσταση των ανωτέρω συστηµάτων.

47 ιαδικασία Αδειοδότησης 2 Για εγκαταστάσεις από 20kWe έως 150kWe, δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά Αίτηση για εξαίρεση από την άδεια παραγωγής. Οι περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής διαπιστώνονται µε απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ήαπότησυµπλήρωση των στοιχείων αυτών. Επίσης για εγκαταστάσεις από 20kWe έως 150kWe για τη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), µε διαδικασίες που απαιτούν σχετικές µελέτες και διαρκούν 3-5 µήνες.

48 ιαδικασία Αδειοδότησης 3 Η απόφαση εξαίρεσης δεν απαιτείται για σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ έως είκοσι (20) kwe, εκτός εάν πρόκειται να εγκατασταθούν σε Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ή περιοχές όπου υφίσταται κορεσµός του δικτύου, που διαπιστώνεται µε απόφασητηςραε. Οι περιοχές µε κορεσµό και οι δυνατότητες απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας θα καθορισθούν µε απόφαση της ΡΑΕ, ηοποίααναµένεται µέσα στους επόµενους 2 µήνες. Σύµφωνα µε απόφασητηςραε(αρ. 136, 20/7/06), µέχρι τον προσδιορισµό των κορεσµένων περιοχών και τον προσδιορισµό του περιορισµού απορρόφησης ισχύος σε αυτές δεν υποβάλλονται αιτήσεις για εξαίρεση λήψης άδειας παραγωγής, για τα νησιά, συµπεριλαµβανοµένης της Εύβοιας.

49 ιαδικασία Αδειοδότησης 4 Για εγκαταστάσεις άνω των 150kWe, απαιτείται η λήψη άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Για την έκδοση της άδειας παραγωγής απαιτείται αίτηση στη ΡΑΕ η οποία συνοδεύεται από Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Η αίτηση περιλαµβάνει µία αναλυτική τεχνικοοικονοµική µελέτη του έργου. Οι σχετικές διαδικασίες απαιτούν 5-7 µήνες. Η άδεια παραγωγής σε κάθε περίπτωση ισχύει για 25 χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης άλλων 25 χρόνων. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εντός 15 ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου, τα περιεχόµενα της οποίας θα καθορισθούν µε απόφασητου Υπουργού Ανάπτυξης.

50 ιαδικασία Αδειοδότησης 5 Ιδιαίτερα, για εγκαταστάσεις σε προστατευόµενες περιοχές Ramsar, Natura 2000, εθνικούς δρυµούς και αισθητικά δάση, για τις οποίες η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης εντός 1 µηνός από την αίτηση. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από το ίδιο όργανο που εκδίδει την άδεια εγκατάστασης (Περιφέρεια ή ΥΠΑΝ), µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για 20 χρόνια και µπορεί να ανανεωθεί για άλλα 20 χρόνια.

51 Σύµβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη σύνδεση των Φ/Β σταθµών µε το δίκτυο απαιτείται σχετική µελέτη η οποία εγκρίνεται από τον Αρµόδιο ιαχειριστή ( ΕΗ ή ΕΣΜΗΕ). Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κατόπιν σύναψης σύµβασης µε τον ΕΣΜΗΕ ή ΕΗ στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά η οποία ισχύει για 10 χρόνια και µπορεί να παρατείνεται για άλλα 10 χρόνια, µονοµερώς µε έγγραφη δήλωση του παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 3 µήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύµβασης.

52 Οικονοµική αξιολόγηση επένδυσης σε Φ/Β σύστηµα από ανεξάρτητο παραγωγό Υποθέσεις: Τα Φ/Β συστήµατα παράγουν 1500 kwh AC ανά kwp εγκατεστηµένης ισχύος τον χρόνο. Ητιµή τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 2% ετησίως. απάνες συντήρησης και λειτουργίας επένδυσης ανά έτος. Το αρχικό κεφάλαιο διατίθεται από τον επενδυτή 1% του κόστους

53 Φ/Β Σύστηµα >100 kwp, 6000 /kwp, ιασυδενδεδεµένο, Ανεξαρτητος Παραγωγός 20000,0 Φ/Β Σύστηµα >100kWp, 6000 /kwp, ιασυδενδεδνο, 40% Επιδότηση 30% Χρηµατοροή σε Ευρώ ανά kwp 15000, ,0 5000,0 0,0-5000,0-20% % Ετος 20% 10% 0% -10% -40% IRR Χρηµατοροή IRR

54 Οικονοµική αξιολόγηση επένδυσης σε Φ/Β σύστηµα από φυσικό πρόσωπο, Χωρίς επιδότηση Υποθέσεις: Τα Φ/Β συστήµατα παράγουν 1500 kwh AC ανά kwp εγκατεστηµένης ισχύος τον χρόνο. Η τιµή τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά 2% ετησίως. απάνες συντήρησης και λειτουργίας 1% του κόστους επένδυσης ανά έτος. Το αρχικό κεφάλαιο διατίθεται από τον επενδυτή Το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστηµα ή στο ίκτυο µπορεί να ανέλθει µέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόµενης σε ετήσια βάση. Για τα φυσικά πρόσωπα, ισχύει η αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδηµα του ποσοστού 20% της δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση συστήµατος Aνανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µέχρι του ποσού των 500 Ευρώ, ενώ η ανώτατη έκπτωση από το εισόδηµα θα ανέρχεται στα 700 Ευρώ από την 1/1/2007.

55 Φ/Β Σύστηµα 20 kwp, 7000 /kwp, ιασυδενδεδεµένο, Αυτοπαραγωγός, Χωρίς Επιδότηση 80000,0 Φ/Β Σύστηµα 20kWp, 7000 /kwp, Ιδιώτης, ιασυνδεδεµένο 5% Ετήσια Χρηµατοροή σε Ευρώ 40000,0 0, , , , % -5% IRR -10% -15% ,0 Ετος Χρηµατοροή -20% IRR για 25 χρόνια

56 Προσφερόµενες Υπηρεσίες ΚΑΠΕ Τεχνο-οικονοµικές µελέτες Μετρήσεις ηλιακού δυναµικού Αποτίµηση λειτουργίας Φ/Βσταθµού Μετρήσεις Φ/Β γεννητριών και στοιχείων Μετρήσεις και οκιµές µπαταριών σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα Μετρήσεις και δοκιµές ηλεκτρονικών ισχύος Αξιολόγηση λειτουργίας Υβριδικών συστηµάτων Σχεδιασµός και ιαστασιολόγηση Φ/Β-Υβριδικών συστηµάτων Ενεργειακές µετρήσεις σε συστήµατα παροχής ισχύος

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την αρχική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟBΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟBΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος 2000 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟBΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Αλέξανδρος Ζαχαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια

H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια Σ. Τσελεπής ΚΑΠΕ 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 210 6603369, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωµένης Αγοράς " Αθήνα, 19 21 Μαρτίου 2001

2ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρµογή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωµένης Αγοράς  Αθήνα, 19 21 Μαρτίου 2001 Τεχνολογίες Παραγωγής Φωτοβολταϊκών Γεννητριών Κρυσταλλικού Πυριτίου και Λεπτών Υµενίων και η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά Φωτοβολταϊκών Σ. Τσελεπής ΚΑΠΕ 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 27 Ιουνίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3468 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

µε την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

µε την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. ΝΟΜΟΣ 3468/2006 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α 129/27.06.2006) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA Γενικά για το σεμινάριο - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ 1 η ενότητα Γνωριμία με τον χώρο Έξοδοι κινδύνου Κάπνισμα Χώροι υγιεινής Διαλείμματα Χρήση κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:LOGISTICS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

DEPOIR. DEveloping Practical guidelines for an Obsevatory center on the progress of Implementing projects on Renewable and waste/wastewater.

DEPOIR. DEveloping Practical guidelines for an Obsevatory center on the progress of Implementing projects on Renewable and waste/wastewater. DEPOIR DEveloping Practical guidelines for an Obsevatory center on the progress of Implementing projects on Renewable and waste/wastewater. ÁíÜðôõîç ðñáêôéêþí ïäçãéþí ãéá ôç äçìéïõñãßá ÐáñáôçñçôÞñéïõ Ðñïüäïõ

Διαβάστε περισσότερα