Οδηγίες εγκατάστασης plug-in για δημιουργία του σχήματος της Europeana σε αποθετήριο DSpace, εκτέλεση και παραμετροποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης plug-in για δημιουργία του σχήματος της Europeana σε αποθετήριο DSpace, εκτέλεση και παραμετροποίηση"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης plug-in για δημιουργία του σχήματος της Europeana σε αποθετήριο DSpace, εκτέλεση και παραμετροποίηση Κώστας Σταμάτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 19 Μαρτίου 2010 Σκοπός του κειμένου αυτού είναι να περιγράψει την λειτουργία, τον τρόπο εγκατάστασης, την εκτέλεση και παραμετροποίηση του plug-in που έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την προσθήκη του σχήματος της Europeana σε αποθετήρια DSpace και την αυτόματη ενημέρωση των αντίστοιχων πεδίων μεταδεδομένων. Η συγκεκριμένη λειτουργία προτείνεται να ενταχθεί στο DSpace plug-in for Europeana Semantic Elements το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Ευάγγελο Μπάνο (http://vbanos.gr/?p=189) και χρησιμοποιείται για συγκέντρωση ελληνικού περιεχομένου που πραγματοποιείται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας στο πλαίσιο του έργου EuropeanaLocal. Η λειτουργία αυτή μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για την αυτοματοποιημένη ενημέρωση που παρέχεται με το υπάρχον πρόγραμμα metadata_updater.php με τα εξής χαρακτηριστικά: Αυτόματη δημιουργία του σχήματος της Europeana στο DSpace δε χρειάζεται χειρωνακτική δημιουργία από το administration περιβάλλον του DSpace. Δυνατότητες παραμετροποίησης στο επίπεδο του αρχείου dspace.cfg χωρίς μεταβολή του κώδικα. Χρήση του DSpace API για την ενημέρωση των μεταδεδομένων όχι σύνδεση απευθείας με τη βάση. Εκτέλεση χωρίς άλλο προ-απαιτούμενο (π.χ. PHP) πέρα από ό,τι διατίθεται ήδη από μια εγκατάσταση του DSpace. Εισαγωγή Το DSpace στην βασική του εγκατάσταση περιλαμβάνει το σχήμα DC. Ωστόσο, για να μπορούν τα αντικείμενα να χρησιμοποιηθούν από την Europeana, θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταδεδομένα στο σχήμα της Europeana. Το plug-in που έχει αναπτυχθεί στο ΕΚΤ έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει για τον χρήστη το σχήμα αυτό (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στο αποθετήριο) και να συμπληρώσει αυτόματα τις τιμές των πεδίων του από τα υπάρχοντα μεταδεδομένα του default σχήματος του DSpace. Το plug-in μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω του configuration αρχείου dspace.cfg του DSpace για να καλύπτει τις ανάγκες οποιουδήποτε αποθετηρίου, χωρίς την ανάγκη για αλλαγή του κώδικα.

2 Το plug-in έχει αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Java και χρησιμοποιεί το API του DSpace για την δημιουργία ενός νέου σχήματος, την ανάκτηση υπαρχόντων μεταδεδομένων και την συμπλήρωση του νέου σχήματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε μηχάνημα διαθέτει ήδη εγκατεστημένο το DSpace χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση άλλων προαπαιτούμενων εργαλείων και εφαρμογών. Εγκατάσταση και Εκτέλεση Το plug-in προσφέρετε σε μορφή ενός JAR αρχείου. Το αρχείο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο φάκελο στον οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση του DSpace. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να τοποθετηθεί στο φάκελο των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιεί το DSpace: dpace-installation-dir/lib. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει το συγκεκριμένο αρχείο μέσα από τα παρακάτω βήματα: 1) Μεταβαίνουμε με την χρήση της κονσόλας στο φάκελο: dspace-installation-dir/bin με: cd dspace-installation-dir/bin 2) Εκτελούμε την εντολή:./dsrun gr.ekt.repositories.utils.seteuropeanametadata user όπου user είναι ένας χρήστης του αποθετηρίου με δικαιώματα administrator. Αν ο χρήστης δεν είναι έγκυρος χρήστης του DSpace τότε η εφαρμογή αποτυγχάνει και κλείνει. Διαφορετικά, ο χρήστης βλέπει τα διάφορα μηνύματα του προγράμματος, αναλόγως με την υπάρχουσα εγκατάσταση του DSpace. (Στην παραπάνω περίπτωση, το σχήμα βρέθηκε ήδη στο αποθετήριο, οπότε δεν είναι αναγκαία η εκ νέου δημιουργία του) Δηλαδή: αν το σχήμα της Europeana δεν υπάρχει στο αποθετήριο, τότε δημιουργείται από την αρχή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μεταδεδομένων. Αν, ωστόσο, το σχήμα βρεθεί, τότε παραμένει ως έχει και το πρόγραμμα προχωράει με την συμπλήρωση των κατάλληλων πεδίων.

3 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το σχήμα υπάρχει ήδη στο αποθετήριο και κάποια μεταδεδομένα είναι συμπληρωμένα, το πρόγραμμα αυτό, ΣΒΗΝΕΙ όλα τα μεταδεδομένα του σχήματος της Europeana, πριν προχωρήσει στην εκ νέου συμπλήρωσή τους. Τα πεδία που συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα είναι τα εξής: europeana.provider: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα από την τιμή που δίνεται σε αρχείο παραμέτρων. Η παράμετρος που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό είναι η europeana.provider. Αν η παράμετρος δεν βρεθεί στο αρχείο παραμέτρων, τότε το plug-in δεν εισάγει κάποια τιμή στο μεταδεδομένο europeana.provider. europeana.type: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που έχει δοθεί στην παράμετρο europeana.type.default στο αρχείο παραμέτρων εκτός κι αν στις παραμετροποιήσεις έχει δηλωθεί κάτι άλλο (δείτε παραμετροποιήσεις παρακάτω, σχετικά με τον τύπο). Αν πάλι, δεν έχει δοθεί η παράμετρος europeana.type.default τότε χρησιμοποιείται ο τύπος IMAGE by default. europeana.isshownat: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που προκύπτει από την συνένωση του βασικού URL του DSpace (dspace.url από configuration αρχείο DSpace dspace.cfg) και του handler του εκάστοτε αντικειμένου. europeana.isshownby: Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα με βάση παράμετρο από το αρχείο παραμετροποίησης (δείτε παραμετροποιήσεις παρακάτω). Παραμετροποίηση Η παραμετροποίηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο παραμετροποιήσεων του DSpace που βρίσκεται στον παρακάτω φάκελο: dspace-installation-dir/config/dspace.cfg Η εφαρμογή δύναται να λειτουργεί και χωρίς καμία παραμετροποίηση οπότε και οι default τιμές θα χρησιμοποιηθούν κατά την συμπλήρωση των μεταδεδομένων. Στο τέλος του αρχείου αυτό ο χρήστης μπορεί να προσθέσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω παραμέτρους: europeana.provider: η τιμή που θα δοθεί στην παράμετρο αυτή περνάει αυτόματα στο πεδίο europeana.provider. Αν δεν δοθεί τιμή, τότε το μεταδεδομένο μένει κενό. europeana.provider = National Documentation Center (EKT)

4 europeana.type.default: Στην τιμή αυτή αποθηκεύεται η τιμή του τύπου που θα χρησιμοποιηθεί για το μεταδεδομένο europeana.type, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί κάποια συγκεκριμένη τιμή με τις παραμέτρους τύπου: europeana.type.****. Ακόμα κι αν η παράμετρος αυτή δεν υπάρχει, η τιμή IMAGE θα χρησιμοποιηθεί σαν η default τιμή. europeana.type.****: Στην περίπτωση αυτή τα **** μπορούν να αντικατασταθούν με μια από τις λέξεις image, text, sound, video. Η τιμή που θα δοθεί σε αυτή τη παράμετρο πρέπει να είναι το handle μιας συλλογής και δηλώνει τι τύπου αρχεία περιλαμβάνει η συλλογή αυτή. Έτσι, ο τύπος αυτός περνάει αυτόματα στο μεταδεδομένο europeana.type. Για τον ίδιο τύπο, μπορούν να δοθούν παραπάνω από μια συλλογή, διαχωρισμένες με κόμμα. europeana.type.text = /23162 europeana.type.sound = /327, /2 Η παραπάνω παραμετροποίηση δηλώνει ότι στα αντικείμενα της συλλογής με handle /23162 η τιμή στο μεταδεδομένο europeana.type θα είναι ΤΕΧΤ ενώ στις συλλογές με handle /327 και /2 θα είναι SOUND. Σε όλες τις υπόλοιπος τιμές θα εισαχθεί η default τιμή που δίνετε από την παράμετρο europeana.type.default, και αν αυτή δεν υπάρχει, τότε θα χρησιμοποιηθεί η τιμή IMAGE. europeana.isshownby: Στη παραμετροποίηση αυτή, o χρήστης έχει την δυνατότητα να περάσει στο πεδίο europeana.isshownby, όποια τιμή από το default σχήμα του DC επιθυμεί. Η μορφή της τιμής στην παράμετρο αυτή πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο pattern που είναι το εξής: include_baseurl:prefix:dc:element.qualifier όπου: το include_baseurl παίρνει τις τιμές TRUE και FALSE, ανάλογα με το αν θέλουμε να ενσωματώσουμε στο μπροστινό μέρος το baseurl του DSpace (dspace.url από configuration αρχείο DSpace dspace.cfg) το prefix είναι ένα πρόθεμα που ενδεχομένως να υπάρχει ανάμεσα στο base url και την τιμή του DC. Αν δεν υπάρχει πρόθεμα, απλά παραλείπεται. τα element και qualifier είναι το πεδίο από το οποίο θα τραβήξουμε την τιμή. europeana.isshownby = FALSE::dc:identifier.uri Δεδομένου ότι το πεδίο dc:identifier.uri έχει την τιμή item_image.jpg η παραπάνω παραμετροποίηση σημαίνει ότι στο πεδίο europeana.isshownby θα μπει η τιμή item_image.jpg.

5 europeana.isshownby = TRUE:bitstream/:dc:identifier.uri Δεδομένου ότι το πεδίο dc:identifier.uri έχει την τιμή item_image.jpg και ότι η βασική διεύθυνση του αποθετηρίου είναι η παραπάνω παραμετροποίηση σημαίνει ότι στο πεδίο europeana.isshownby θα μπει η τιμή Προσοχή: ενδεχομένως το prefix να πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο slash / χαρακτήρα ανάλογα με την μορφή των μεταδεδομένων του dc:identifier.uri

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Α μέρος 1η έκδοση Ιανουάριος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 )

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SQL SERVER 2000 ) Η εργασία που θα περιγραφεί στη συνέχεια περιλαμβάνει αρχικά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε περιβάλλον SQL SERVER

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr Δ.Δ.Ε. Ξάνθης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 Αμφιθέατρο 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα