Ναρκωτικά, Ανθρωποκτονία από αµέλεια, Σωµατική βλάβη από αµέλεια, Πρόσθετοι λόγοι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναρκωτικά, Ανθρωποκτονία από αµέλεια, Σωµατική βλάβη από αµέλεια, Πρόσθετοι λόγοι."

Transcript

1 Απόφαση 134 / 2012 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Θέµα Ναρκωτικά, Ανθρωποκτονία από αµέλεια, Σωµατική βλάβη από αµέλεια, Πρόσθετοι λόγοι. Περίληψη: Οδήγηση µεταφορικού µέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για τη ζωή ανθρώπων. Ανθρωποκτονία από αµέλεια, και πρόκληση σωµατικών κακώσεων. Για την πράξη της οδήγησης µεταφορικού µέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία του δόλου, γιατί αυτός υπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συνιστούν την αντικειµενική υπόσταση του ως άνω εγκλήµατος. Παραδοχή ενσυνείδητης αµέλειας για τα ως άνω εξ αµελείας αδικήµατα. ιάκριση µορφών αµέλειας του άρθρου 28 Π.Κ. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση και πρόσθετους λόγους που ασκήθηκαν παραδεκτά. ΑΡΙΘΜΟΣ 134/2012 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιµιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Κωνσταντίνο Φράγκο και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 6 εκεµβρίου 2011, µε την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαµάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραµµατέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουµένου Ν. Π. του Α., κατοίκου..., που εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του - ηµήτριο Ιωαννίδη και Κωνσταντίνο ηµόπουλο περί αναιρέσεως της µε αριθµό 1181/2011 αποφάσεως του Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντες:1) Η. Β., κατοίκου..., που δεν παρέστη και 2) Κ. Μ. του Ν., κατοίκου..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Άγγελο Κωνσταντινίδη.

2 Το Πενταµελές Εφετείο Αθηνών, µε την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτοµερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούµενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Μαΐου 2011 αίτηση αναίρεσης και στους από 18 Νοεµβρίου 2011 προσθέτους λόγους που περιλαµβάνονται στο σχετικό έγγραφο, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο µε τον αριθµό 935/2011. Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείµενη αίτηση αναίρεσης καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η κρινόµενη από (υπ' αριθµό πρωτ. 58/2011) αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε µε δήλωση ενώπιον του Γραµµατέως του εκδόντος την προσβαλλοµένη απόφαση δικαστηρίου, στρεφόµενη κατά της υπ' αριθµό 1181/2011 αποφάσεως του Β' Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών, είναι παραδεκτή (άρθρα 473 παρ.3, 474 παρ.1 και 2) και γι' αυτό η αίτηση αυτή, καθώς και η επ' αυτής µε χρονολογία πρόσθετοι λόγοι, που επίσης ασκήθηκαν παραδεκτά ( άρθρο 509 παρ.2), πρέπει να συνεκδικαστούν, ως συναφείς. Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 εδ. α και β' του Ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 25 του Κώδικα Νόµων για τα Ναρκωτικά, Ν. 3459/2006), σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 Πιν. Α6 του Ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 1 παρ.2 Πιν. Α6 του Ν. 3459/2006) µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και µε χρηµατική ποινή µέχρι είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, καθώς και µε στέρηση τουλάχιστον για δύο (2) έτη της άδειας οδήγησης ή του οικείου διπλώµατος ή του πτυχίου τιµωρείται όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή εναέριο µεταφορικό µέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών. Αν από την πράξη αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων, επιβάλλεται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης. Από την εν λόγω διάταξη, που αποσκοπεί στην προστασία της ασφάλειας των µεταφορών, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υποστάσεως του προβλεπόµενου απ' αυτήν εγκλήµατος της οδηγήσεως µεταφορικού µέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών, απαιτείται οδήγηση ή διακυβέρνηση οποιουδήποτε είδους και µορφής κινήσεως πλωτού, χερσαίου ή εναέριου µεταφορικού µέσου και η οδήγηση ή διακυβέρνηση αυτή να γίνεται υπό την επίδραση ναρκωτικών, χωρίς

3 να ενδιαφέρει ο βαθµός επιδράσεως τούτων στον οργανισµό του οδηγού ή του κυβερνήτη και αν αυτός είναι ή όχι τοξικοµανής ή απλός ή περιστασιακός χρήστης. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση και θέληση των στοιχείων της πράξεως. Αµέλεια, κατά το άρθρο 28 ΠΚ, υπάρχει, όταν ο δράστης από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του (ασυνείδητη αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως, ότι δεν θα επερχόταν (ενσυνείδητη αµέλεια). Εξάλλου η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ' του Κ.Π.. λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία αυτά προέκυψαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ειδικά τα αποδεικτικά µέσα, αρκεί να µνηµονεύονται γενικώς, κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως και όχι µόνο µερικά από αυτά. Τέλος εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.. λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σ' αυτή έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της, όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα δεκτά γενόµενα ως αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως, το Πενταµελές Εφετείο Αθηνών, που την εξέδωσε, δέχθηκε κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη ουσιαστική του κρίση, ότι από τα αναφερόµενα κατ' είδος αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: το δικαστήριο πείσθηκε ότι ο κατηγορούµενος έχει τελέσει τις πράξεις οι οποίες του αποδίδονται µε το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτών.

4 Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι στο 147,5 χλµ της Επαρχιακής οδού Χαλκίδας Αιδηψού στις µε περισσότερες πράξεις τέλεσε τα ακόλουθα εγκλήµατα: Α) Οδηγούσε το υπ' αριθµ.... ΙΧΕ επι της ως άνω οδού µε κατεύθυνση προς Χαλκίδα και συγκεκριµένα ινδικής κάνναβης και εντός κατοικηµένης περιοχής είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, 160 χιλιοµέτρων την ώρα και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων Β) Από αµέλειά του δηλαδή από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει: α) Επέφερε τον θάνατο άλλων και β) προκάλεσε σωµατικές βλάβες και κακώσεις της υγείας άλλων προέβλεψε δε ως δυνατόν το αποτέλεσµα τούτο αλλά πίστεψε ότι δεν θα επερχόταν. Ειδικότερα, οδηγώντας το υπ' αριθµ.... ΙΧΕ αυτοκίνητο επι της επαρχιακής οδού Χαλκίδας Αιδηψού µε κατεύθυνση προς Χαλκίδα χωρίς από το νόµο άδεια οδηγήσεως και υπό την επίδραση ινδικής κάνναβης από απερισκεψία του, περί ώρα 0.200'στην ΧΘ 145,5 της άνω οδού, οδηγούσε χωρίς σύνεση και προσοχή και µε υπερβολική ταχύτητα (160 χλµ την ώρα) εντός κατοικηµένης περιοχής και ενώ ήταν νύκτα και όφειλε να οδηγεί µε µειωµένη ταχύτητα, συνεπεία δε της συµπεριφοράς του αυτής εξετράπη της πορείας του και α) συγκρούστηκε αρχικά µε την υπ' αριθµ.... δίκυκλη µοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο Κ. Γ. και ήταν σταθµευµένη στη δεξιά πλευρά της οδού και µε το άνευ αριθµού κυκλοφορίας δίκυκλο µοτοποδήλατο που οδηγούσε ο Λ. Α. και ήταν σταθµευµένο επίσης στη δεξιά πλευρά της οδού και παρέσυρε και τραυµάτισε τα δύο αυτά πρόσωπα, τα οποία υπέστησαν ο µεν πρώτος (Γ.), κρανιοεγκεφαλική κάκωση κάταγµα βάση κρανίου, ωτορραγία, κάκωση αριστερού ηµιθωρακίου και αµφωγονάτων και ο δεύτερος (Α.)στρογγυλό κάταγµα της βάσης του κρανίου τραυµατική υπαραχνοειδή αιµορραγία του εγκεφάλου και διατοµή προµήκους µυελού, κάταγµα του έβδοµου αυχενικού σπονδύλου, αιµορραγική διήθηση του µεσοθωρακίου, τραυµατική διατοµή της αορτής µετά από έκφυση της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας, προκυστικό αιµάτωµα και κάταγµα της οροφής της αριστερής κοτύλης, συνεπεία δε της πιο σοβαρής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που προκλήθηκε στον Κ. Γ. και των προαναφερόµενων πολλαπλών κακώσεων, που προκλήθηκαν, στον Α. Λ. ως µόνης ενεργού αιτίας, επήλθε ο θάνατος αυτών. Στη συνέχεια παρέσυρε και τους πεζούς Ι. Κ., Κ. Κ., Κ. Μ. και Η. Β. που βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά της οδού και τους τραυµάτισε και συγκεκριµένα υπέστησαν ο Ι. Κ. πολλαπλά κατάγµατα, ήτοι κάταγµα λεκάνης µηριαίου άµφω κνήµης δεξιά, ο Κ. Κ. κάταγµα µηριαίου και κάταγµα κνήµης ο Κ. Μ., κάκωση αριστερού γόνατος, Ρο γόνατος και Ρο κνήµης και ο Η. Β. κάκωση αριστερής κνήµης. Ο δε κατηγορούµενος στερούµενος άδειας οδηγήσεως και ευρισκόµενος

5 υπο την επίδραση ναρκωτικών ουσιών (ινδικής κάνναβης) και κινούµενος εντός κατοικηµένης περιοχής τη νύκτα µε υπερβολική ταχύτητα (160 χλµ την ώρα) προέβλεψε ως δυνατά τα υπό στοιχεία α και β ως άνω αποτελέσµατα πίστεψε όµως ότι δεν θα επήρχοντο. Με βάση τις παραδοχές αυτές, κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα της παραβάσεως, α) του ως άνω άρθρου 10 παρ.1 εδ. β', σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ.3 Πιν.Α6 του ν , ( ήδη άρθρο 25 παρ.1 εδ. β' του Ν. 3459/2006 (Κ.Ν.Ν), σε συνδυασµό µε άρθρο 1 παρ.2 Πιν.Α6, του Ν. 3459/2006 (Κ.Ν.Ν) ), β) της ανθρωποκτονίας από αµέλεια κατά συρροή και γ) της πρόκλησης σωµατικών βλαβών από αµέλεια κατά συρροή και του επέβαλε συνολική κάθειρξη οκτώ (8) ετών και έξι (6) µηνών. Ειδικότερα στο διατακτικό, η προσβαλλοµένη απόφαση δέχθηκε επί λέξει τα παρακάτω: ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο του ότι: Στο 147,5 χλµ της Επαρχιακής οδού Χαλκίδας - Αιδηψού στις µε περισσότερες πράξεις τέλεσε τα εξής εγκλήµατα: Α) Οδηγούσε το υπ αριθµ.... ΙΧΕ επί της ως άνω οδού µε κατεύθυνση προς Χαλκίδα υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριµένα ινδικής κάνναβης και εντός κατοικηµένης περιοχής είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα (άνω των 160 χιλ/τρων την ώρα) και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων. Β) Από αµέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει: α) επέφερε τον θάνατο άλλων και β) προκάλεσε σωµατικές κακώσεις και βλάβες της υγείας άλλων, πρόβλεψε δε ως δυνατόν το αποτέλεσµα τούτο αλλά πίστεψε ότι δεν θα επερχόταν; Ειδικότερα, οδηγώντας το υπ αριθµ.... ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της' Επαρχιακής Οδού Χαλκίδας Αιδηψού µε κατεύθυνση προς Χαλκίδα, χωρίς την απαιτούµενη από το νόµο άδεια οδηγήσεως και υπό την επίδραση ινδικής κάνναβης, από απερισκεψία του, περί ώρα 02,00 στην ΧΘ 145,5 της άνω οδού, οδηγούσε χωρίς σύνεση και. προσοχή και µε υπερβολική ταχύτητα (άνω των 160 χλµ/ώρα) εντός κατοικηµένης περιοχής και ενώ ήταν νύκτα και όφειλε να οδηγεί µε µειωµένη ταχύτητα, συνεπεία δε της συµπεριφοράς του αυτής εξετράπη της πορείας του και α) συγκρούσθηκε αρχικά µε την υπ αριθµ ΧΑΜ -060 δίκυκλη µοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Κ. Γ. και ήταν σταθµευµένη στη δεξιά πλευρά της οδού και µε το άνευ αριθµ. Κυκλοφορίας δίκυκλο µοτοποδήλατο που οδηγούσε ο Λ. Α. και ήταν σταθµευµένο επίσης στη δεξιά πλευρά της οδού και παρέσυρε και τραυµάτισε τα δύο αυτά πρόσωπα τα οποία υπέστησαν ο µεν πρώτος (Γ.) κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγµα βάση κρανίου, ωτορραγία, κάκωση αριστερού ηµιθωρακίου και αµφωγονάτων, και ο δε δεύτερος (Α.) στρογγυλό κάταγµα της βάσης του κρανίου, τραυµατική υπαραχνοειδή αιµορραγία του

6 εγκεφάλου και διατοµή προµήκους µυελού, κάταγµα του έβδοµου αυχενικού σπονδύλου, αιµορραγική διήθηση του µεσοθωρακίου, τραυµατική διατοµή της αορτής µετά από έκφυση της αριστεράς υποκλειδίου αρτηρίας, - προκυσπκό αιµάτωµα και κάταγµα της οροφής της αριστερής κοτύλης, συνεπεία δε της πιο σοβαρής κρανιοεγκαφαλικής κάκωσης που προκλήθηκε στον Κ. Γ. και των πιο πάνω αναφερόµενων πολλαπλών κακώσεων που προκλήθηκαν Α. Λ., ως µόνης ενεργού αιτίας, επήλθε ο θάνατος αυτών, β) Στη συνέχεια παρέσυρε και τους πεζούς Ι. Κ., Κ. Κ., Κ. Μ. και Η. Β. που βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά της οδού και τους τραυµάτισε και συγκεκριµένα υπέστησαν ο Ι. Κ. πολλαπλά κατάγµατα ήτοι κάταγµα λεκάνης µηριαίου άµφω κνήµης δεξιά. Ο Κ. Κ. κάταγµα µηριαίου και κάταγµα κνήµης, ο Κ. Μ. κάκωση αριστερού γόνατος, RΟ γόνατος και RΟ κνήµης κι ο Η. Β. κάκωση αριστερής κνήµης. Ο δε κατηγορούµενος στερούµενος άδειας οδηγήσεως κι ευρισκόµενος υπό-την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και, κινούµενος εντός κατοικηµένης περιοχής τη νύκτα µε υπερβολική ταχύτητα-(άνω των 160 χλµ /ώρα) πρόβλεψε ως δυνατό το υπό στοιχ. α' και β' αποτέλεσµα, απλά πίστεψε ότι δεν θα επερχόταν. Έτσι κρίνοντας το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφαση του, την κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκθέτει στο σκεπτικό της, το οποίο παραδεκτά αλληλοσυµπληρώνεται µε το διατακτικό της, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισµούς µε βάση τους οποίους υπήγαγε τα προαναφερθέντα περιστατικά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που προαναφέρθηκαν, των άρθρων 26 παρ.1 και 27παρ.1 του Π.Κ. και 25 παρ.1 εδ. β' του ν. 3459/2006 σε συνδ. µε το άρθρο 1 παρ.2 Πιν.Α6 του ως άνω ν. καθόσον αφορά την πράξη της οδήγησης µεταφορικού µέσου υπό την επίδραση Ναρκωτικών ουσιών από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων, καθώς και στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1 και 28 παρ.1 β',94, 302 παρ.1, 314 παρ.1α, Π.Κ. καθόσον αφορά τις λοιπές πράξεις, τις οποίες ορθώς ερµήνευσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου. Ειδικότερα για την πληρότητα της αιτιολογίας της προσβαλλόµενης αποφάσεως, καθόσον αφορά την αξιόποινη πράξη της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αναφέρεται ότι ο αναιρεσείων οδηγούσε το το υπ' αριθµό... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριµένα, ινδικής κάνναβης, συνδέει δε τη διαπίστωση αυτή από τη συµπεριφορά του κατά την

7 οδήγηση και της επέλευσης κοινού για τη ζωή ανθρώπων κινδύνου, από το γεγονός ότι είχε αναπτύξει εντός κατοικηµένης περιοχής υπερβολική ταχύτητα ( άνω των 160 χιλ. ωριαίως), αναφέρεται δε και η απόδειξη του κοινού κινδύνου για τη ζωή ανθρώπων, µε την παραδοχή ότι επέφερε το θάνατο σε δύο άτοµα και προκάλεσε σωµατικές κακώσεις σε άλλους τέσσερις πεζούς. Ως προς το δόλο του αναιρεσείοντος, δεν απαιτείτο ιδιαίτερη αιτιολογία, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του ως άνω εγκλήµατος και προκύπτει από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών. Από τις παραδοχές της προσβαλλοµένης απόφασης ότι αυτός, υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οδήγησε το αυτοκίνητο, συνάγεται ευθέως η γνώση και η θέληση του να παραβεί την εφαρµοσθείσα ποινική διάταξη, η οποία τιµωρεί την οδήγηση αυτοκινήτου υπό την επήρεια ναρκωτικών. Καθόσον αφορά τις λοιπές αξιόποινες πράξεις, ήτοι της ανθρωποκτονίας από αµέλεια και της πρόκλησης σωµατικών βλαβών από αµέλεια, η προσβαλλοµένη απόφαση δέχεται την ενσυνείδητη µορφή αµέλειας, αφού τόσο στο σκεπτικό, όσο και στο διατακτικό της, αναφέρει για τις πράξεις αυτές, ότι, "από αµέλεια του, δηλαδή την έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε και µπορούσε από τις περιστάσεις να καταβάλει: α) επέφερε το θάνατο άλλων και β)... πρόβλεψε δε ως δυνατό το αποτέλεσµα τούτο, αλλά πίστεψε ότι δεν θα επερχόταν". Συνεπώς οι από το άρθρο 510 παρ, 1 στοιχ. ' και Ε' του Κ.Π.. 1ος και 2ος λόγοι της κρινόµενης αιτήσεως αναιρέσεως, και 2ος των προσθέτων λόγων, µε τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα των όσων προαναφέρθηκαν, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι. Οι ειδικότερες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι από τις αναγνωσθείσες εκθέσεις τοξικολογικής εξέτασης του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Παν/µίου Αθηνών, δεν διαπιστώνεται η ανίχνευση της ναρκωτικής ουσίας της ινδικής κάνναβης, υπό την επίδραση της οποίας, κατά τις παραδοχές της προσβαλλοµένης απόφασης τελούσε ο κατηγορούµενος, αλλά µόνο η παρουσία τετραϋδροκανναβινοϊκού οξέος, απαραδέκτως προβάλλονται, γιατί υπό την επίφαση της ελλείψεως ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, πλήττεται η περί τα πράγµατα, ουσιαστικά ανέλεγκτη κρίση, του ικαστηρίου της ουσίας. Εξάλλου, η µη αναφορά του περιεχοµένου των παραπάνω τοξικολογικών εκθέσεων στο σκεπτικό της απόφασης, δεν σηµαίνει ότι αυτές δεν λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο και δεν συνεκτιµήθηκαν µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα, αφού στα αποδεικτικά µέσα της προσβαλλοµένης απόφασης, µνηµονεύονται κατ' είδος τα αποδεικτικά µέσα (εκθέσεις που αναγνώστηκαν καν αναφέρονται στα πρακτικά, έκθεση πραγµατογνωµοσύνης που αναγνώστηκε, έγγραφα που

8 αναγνώστηκαν κ.λ.π.) και δεν είναι απαραίτητη η ανάλυση του περιεχοµένου αυτών, και ειδικότερα των τοξικολογικών εκθέσεων, σύµφωνα και µε όσα στη νοµική σκέψη αναλύονται. Κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. ' του Κ.Π.. απόλυτη ακυρότητα, που λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ λόγο αναιρέσεως, επιφέρει η µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται στις περιπτώσεις και µε τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 141 ΚΠ, προκύπτει ότι. τα πρακτικά της ποινικής δίκης αποδεικνύουν, µέχρι να προσβληθούν ως πλαστά, όλα όσα καταχωρούνται σ' αυτά, µεταξύ των οποίων και οι δηλώσεις, προτάσεις και αιτήσεις των διαδίκων, καθώς και οι αποφάσεις του δικαστηρίου και οι διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση. Στην προκειµένη περίπτωση, από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλοµένης απόφασης, για τις ανάγκες του αναιρετικού λόγου, προκύπτει ότι µετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και την αγόρευση επί της ενοχής του Εισαγγελέα και του συνηγόρου του πολιτικώς ενάγοντος, δόθηκε, από το διευθύνοντα τη συζήτηση, ο λόγος στους συνηγόρους του κατηγορουµένου. Επί λέξει αναφέρεται στα πρακτικά: "Τέλος ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους συνηγόρους του κατηγορουµένου, ο οποίος αγόρευσε και ζήτησε την απαλλαγή του κατηγορουµένου...". Από προφανή παραδροµή ενώ αναφέρεται ότι δόθηκε ο λόγος στους συνηγόρους του κατηγορουµένου, στη συνέχεια γίνεται χρήση ενικού αριθµού, αφού αναφέρεται η λέξη "αγόρευσε" αντί αγόρευσαν. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ο ισχυρισµός του αναιρεσείοντος, για απόλυτη ακυρότητα, εκ του λόγου ότι, µετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και την επί της ενοχής πρόταση του Εισαγγελέα και του συνηγόρου Πολιτικής αγωγής, δόθηκε από το διευθύνοντα τη συζήτηση, ο λόγος επί της ενοχής, µόνο στον ένα εκ των δύο συνηγόρων του, ήτοι στον ηµοσθένη Μητακίδη, ο οποίος αγόρευσε και στη συνέχεια κατέθεσε και τους αυτοτελείς ισχυρισµούς αφού τους ανέπτυξε προφορικά, µε αποτέλεσµα να στερηθεί των υπερασπιστικών δικαιωµάτων του, είναι αβάσιµος. Εξάλλου, οι κατατεθέντες εγγράφως, αυτοτελείς ισχυρισµοί ( περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικών περιστάσεων), όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλοµένης απόφασης, δεν φέρουν την υπογραφή του ενός µόνο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του αναιρεσείοντα, και δη του Μητακίδη, όπως ο αναιρεσείων αβάσιµα ισχυρίζεται, προκειµένου να υποστηρίξει τον

9 ισχυρισµό του, ότι µόνο σε αυτόν δόθηκε ο λόγος, αλλά κανενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του. Συνεπώς ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ΚΠ συναφής 1ος πρόσθετος λόγος αναίρεσης µε τον οποίο προβάλλεται η πληµµέλεια της κατά το άρθρο 171 παρ. ' ΚΠ απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο µε την πιο πάνω αιτίαση, είναι αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η κρινόµενη αίτηση στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠ ) ως και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος (άρθρα 176, 183 ΚΠ ). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απορρίπτει την από αίτηση του Ν. Π. του Α. και τους από πρόσθετους λόγους, περί αναιρέσεως της υπ' αριθ. 1181/2011 αποφάσεως του Β' Πενταµελούς Εφετείου Αθηνών. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος εκ πεντακοσίων (500) ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου Και ηµοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 19 Ιανουαρίου Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015

ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015 1 από 5 ΑΠ (Στ Ποιν) 20/2015 Παράνοµη υλοτοµία Δήµευση αντικειµένων εγκλήµατος Αναιρεί εν µέρει ως προς τα δηµευθέντα αντικείµενα, διότι η απαιτούµενη αιτιολογία δεν µπορεί να εξαντλείται στην επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 1911 Έτος: 2010 - Παρότρυνση ή παρενόχληση προσώπου ή οµάδας προσώπων να

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 433 Έτος: 2012 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Πώληση ακατάλληλων τροφίµων. Έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 819 Έτος: 2011 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 215 Έτος: 2011 - Παράβαση αγορανοµικών διατάξεων. Έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1402 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΑΤΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΣΑΤΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα ΘΕΜΑ: ΣΑΤΙΡΑ ιδάσκων καθηγητής: Κος Ανδρ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Επιµέλεια Φοιτήτριας: ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αριθμός 771/2014 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ +++ ΠοινΔικ 5/2014 (ΕΤΟΣ 17ο) 1 ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ΑΠ 1165/2013 Ε Τμ. Πρόεδρος Χ. Δημάδης, Αντιπρόεδρος Μέλη Β. Κυτέα, Α. Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Δ. Λεοντάρη-Μπουρνάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης του νέου Εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Έτος 2014 Αριθμός φυλλου 66 Χαιρετισμός Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09 010/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 2 128

Newsletter 09 010/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 2 128 www.inlaw.gr Newsletter 09 010/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 2 128 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών Αριθµός απόφασης: 5131 Έτος: 2011 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 1780/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 67 [ 2 ] ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Schwenzer Ingeborg: Ευθύνη των µετόχων για χρέος-πρόστιµο που επιβάλλεται στην ΑΕ ηµοσίευση: ίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 115 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 870 Έτος: 2008 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα