Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών."

Transcript

1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ESTIMATION AND PROJECTION PACKAGE (EPP) ΚΑΙ SPECTRUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στην Ελλάδα, η επιτήρηση της HIV/AIDS λοίμωξης γίνεται κυρίως με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης. Τα επιδημιολογικά στοιχεία που δημοσιεύονται σε ετήσια βάση στο Δελτίο Επιδημιολογικής Επιτήρησης, αφορούν στις διαγνωσθείσες περιπτώσεις HIV/AIDS που δηλώθηκαν στο Διατομεακό Γραφείο HIV / Σ.Μ.Ν. & ESTHER. Αυτό όμως, δεν επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS (επιπολασμός) ή τον ετήσιο αριθμό των νέων μολύνσεων (επίπτωση). Τα προγράμματα Estimation and Projection Package (EPP) και Spectrum, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το UNAIDS (http://www.unaids.org/en/knowledgecentre/hivdata/epidemiology /EPI_software2009.asp), παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναδρομικών και προοπτικών εκτιμήσεων παραμέτρων που αφορούν στην HIV λοίμωξη, όπως του επιπολασμού και της επίπτωσης του HIV, των θανάτων από AIDS και των αναγκών αντιρετροϊκής θεραπείας παιδιών και ενηλίκων. Τα εν λόγω λογισμικά απαιτούν τη συλλογή στοιχείων από μελέτες επιπολασμού της HIV λοίμωξης σε ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και στο γενικό πληθυσμό, και δεν κάνουν χρήση δεδομένων από το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης. Το γραφείο πραγματοποίησε συστηματική ανασκόπηση της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας προκειμένου να εντοπισθούν έρευνες επιπολασμού της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα με στόχο την ανεύρεση των απαραίτητων δεδομένων για τη χρήση των προγραμμάτων EPP και Spectrum. Συλλέχθηκαν στοιχεία από μελέτες επιπολασμού που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (καταχωρημένες στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PUBMED και ΙΑΤΡΟΤΕΚ) από την αρχή της επιδημίας έως και σήμερα, στους πληθυσμούς των χρηστών ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών (Injecting Drug Users - IDUs), των ομο/αμφιφυλόφιλων ανδρών (Men who have Sex with Men - MSM), των ενηλίκων ετεροφυλόφιλων ανδρών και των ενηλίκων γυναικών. Ειδικότερα: i) Για τον πληθυσμό των IDUs αντλήθηκαν στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) και το European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (E.M.C.D.D.A.), από τις μελέτες των Papaevangelou (1991), Malliori (1998) και Roumeliotou Karayannis (1987), που πραγματοποιήθηκαν σε χρήστες έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα, και από τις μελέτες των Kyriakis (2000), Ρουμελιώτου (1987), Τασσόπουλος (1989) και Δαρδαβέσης (1992).

2 ii) Για τον πληθυσμό των MSM χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Κέντρο Αναφοράς AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και από τις μελέτες των Καλλίνικος (1987), Παπαπαναγιώτου (1985), Τασσόπουλος (1989) και Kyriakis (2000). iii) Για τον πληθυσμό των ενηλίκων ετεροφυλόφιλων ανδρών τα στοιχεία προήλθαν από μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εθελοντές αιμοδότες των Ενόπλων Δυνάμεων, Κουτάντος (1993). iv) Για τον ενήλικα γυναικείο πληθυσμό, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το πρόγραμμα Μαζικού Ανώνυμου Μη Ταυτοποιήσιμου Ελέγχου που υλοποιήθηκε σε νεογνά τα έτη 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003 από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και από μελέτες Ανώνυμου Μη Ταυτοποιήσιμου Ελέγχου που έγιναν σε επίτοκες και έγκυες γυναίκες κατά τα χρονικά διαστήματα 01/01/1990 έως 28/01/1991 και 01/03/1999 έως 01/03/2000 από το Μικροβιολογικό Τμήμα του Μαιευτικού Γυναικολογικού Κέντρου Αθηνών «Έλενα Ελ. Βενιζέλου» και το Κέντρο Αναφοράς AIDS της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών. Από την εισαγωγή αυτών των στοιχείων στα προγράμματα ΕΡΡ και Spectrum, δημιουργήθηκαν πίνακες και διαγράμματα, που απέδωσαν αναδρομικές και προοπτικές εκτιμήσεις για την πορεία της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα. Η ανάλυση έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα σχετικά με τον επιπολασμό της HIV/AIDS λοίμωξης: Στο σύνολο του ενηλίκου πληθυσμού παρατηρείται σταθερή αύξηση από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, και ο συνολικός επιπολασμός το 2009, προσεγγίζει το 0,13% (Σχήμα 1). Σχήμα 1. Επιπολασμός HIV λοίμωξης ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών.

3 Στην ομάδα των IDUs-χρηστών, ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης εμφανίζει πτωτική τάση και κυμαίνεται σήμερα στο 0,4% (Σχήμα 2), ενώ στους ομο/αμφιφυλόφιλους άνδρες παρατηρήθηκε μια κατακόρυφη αύξηση από την αρχή της επιδημίας έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, και από εκεί και έπειτα φαίνεται να διατηρείται σε σταθερά υψηλά επίπεδα φτάνοντας το 6,5% (Σχήμα 3). Σχήμα 2. Επιπολασμός HIV λοίμωξης σε χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών (IDUs) ανά έτος σε άτομα ηλικίας > 15 ετών. Σχήμα 3. Επιπολασμός HIV λοίμωξης σε ομο/αμφιφυλόφιλους άνδρες (MSM) ανά έτος.

4 Τέλος στους πληθυσμούς των ετεροφυλόφιλων ανδρών και των γυναικών, παρά τις όποιες διακυμάνσεις, ο επιπολασμός παραμένει χαμηλός (Σχήμα 4, Σχήμα 5). Σχήμα 4. Επιπολασμός HIV λοίμωξης σε ετεροφυλόφιλους άνδρες ανά έτος. Σχήμα 5. Επιπολασμός HIV λοίμωξης σε γυναίκες ανά έτος. Οι εκτιμήσεις που προέκυψαν από τη χρήση των προγραμμάτων ΕΡΡ και Spectrum, με τα όποια μειονεκτήματα έχουν αυτά τα προγράμματα λόγω των υποθέσεων που κάνουν για να

5 πραγματοποιήσουν τους υπολογισμούς, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιδημία της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα είναι επικεντρωμένη στους ομο/αμφιφυλόφιλους άνδρες, με επιπολασμό σαφώς μεγαλύτερο του 5% που αποτελεί το όριο που θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τις επικεντρωμένες επιδημίες. Τα στοιχεία αυτά, αφ ενός συμφωνούν με εκείνα του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, όπου η πλειοψηφία των νέων λοιμώξεων που δηλώνονται είναι ομο/αμφιφυλόφιλοι άνδρες, αφετέρου μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του μεγάλου ποσοστού προσβολής αυτής της ομάδας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αποτελέσματα Ανώνυμου Μή Ταυτοποιήσιμου Ελέγχου εγκύων γυναικών. Νοσοκομείο «Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και Κέντρο Αναφοράς AIDS της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών. 2. Έκθεση προόδου του προγράμματος Μαζικού Ανώνυμου Μη Ταυτοποιήσιμου Ελέγχου σε νεογνά. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική υπεύθυνος, κ. Γ. Τουλούμη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ. πρ. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.8591/ ). 3. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) 4. Δαρδαβέσης Θ, Ντούτσος Ι, Μανδραβέλη Κ, και συν. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HIV-1 και HIV-2 σε δείγματα ορών χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών. ΓΑΛΗΝΟΣ 1992; 34: Καλλίνικος Γ, Ρουμελιώτου Α, Νεστορίδου Α, και συν. Διασπορά του HIV σε Έλληνες ομοφυλόφιλους. ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1987; 32: Κουτάντος Ι.Δ. Κρούσματα AIDS και επιπολασμός οροθετικών ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις. ΙΑΤΡ. ΕΠΙΘ. ΕΝ. ΔΥΝ. 1993; 27:69-71.

6 7. Παπαπαναγιώτου Ι, Μαλισιόβας Ν, Τεκνετζής Α, και συν. Έλεγχος για αντισώματα έναντι του ιού LAV/HTLV-III σε ομάδες υψηλού κινδύνου για AIDS. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1985; 51: Πικούλη Π, Σίμου Μ, Τζανετέα Σ, και συν. Έλεγχος για HIV επίτοκων και εγκύων γυναικών. Μικροβιολογικό Τμήμα Μαιευτικού Γυναικολογικού Κέντρου Αθηνών «Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και Κέντρο Αναφοράς AIDS Υγειονομικής Σχολής Αθηνών. 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα, 8 10 Μαρτίου Ρουμελιώτου Α, Κοτσιανοπούλου Μ, Παπουτσάκης Γ, και συν. Διασπορά του HIV σε γυναίκες στην Ελλάδα. Materia Medica Greca 1987; 15: Τασσόπουλος Ν.Κ, Καλαφατάς Π, Νικολακάκης Π, και συν. Επιπολασμός αντισωμάτων έναντι του ιού της ανθρωπείου ανοσοανεπάρκειας-1 σε Έλληνες ομοφυλόφιλους και τοξικομανείς. ΙΑΤΡΙΚΗ 1989; 55: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (E.M.C.D.D.A.) 12. Kyriakis K and Hatzivasileiou M. HIV-1 infection associated risk factors among sexually transmitted disease patients in Athens, Greece: 1990 to Sexually Transmitted Diseases 2000; 27: Malliori M, Sypsa V, Psichogiou M, et al. A survey of bloodborne viruses and associated risk behaviours in Greek prisons. Addiction 1998; 93: Papaevangelou G, Roumeliotou A, Stergiou G, et al. HIV infection in Greek intravenous users. European Journal of Epidemiology 1991; 7: Roumeliotou-Karayannis A, Tassopoulos N, Karpodini E, et al. Prevalence of HBV, HDV and HIV infections among intravenous drug addicts in Greece. European Journal of Epidemiology 1987; 3:

7

8

Ειδικό αφιέρωμα του Ενημερωτικού Δελτιου ΚΕΕΛΠΝΟ Τεύχος Νοεμβρίου 2012, αριθμός 21/ έτος 2ο, ISSN 1792-9016

Ειδικό αφιέρωμα του Ενημερωτικού Δελτιου ΚΕΕΛΠΝΟ Τεύχος Νοεμβρίου 2012, αριθμός 21/ έτος 2ο, ISSN 1792-9016 Ειδικό αφιέρωμα του Ενημερωτικού Δελτιου ΚΕΕΛΠΝΟ Τεύχος Νοεμβρίου 2012, αριθμός 21/ έτος 2ο, ISSN 1792-9016 1η εκέµβρη 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙDS τις νέες µολύνσεις τους θανάτους τις διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ECDC ΚΑΙ ΤΟΥ EMCDDA Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών Συνοπτική Έκδοση Οδηγιών Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Οι παρούσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΠΥΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ 6 ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 6.1 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) 6.1.1 Εισαγωγή Ο επιπολασµός της µόλυνσης από τους ιούς της Ηπατίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS

ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS ιερεύνηση Γνώσεων, Στάσεων και Αντιλήψεων Φοιτητών Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας σε σχέση µε το AIDS Μαριάννα ιοµήδους, MD PhD λέκτορας Επιδηµιολογίας 1, ηµήτρης Ζήκος, RN PhD 1, Ευφροσύνη Τζιµογιάννη MSc

Διαβάστε περισσότερα

Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2

Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2 Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2 1.Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής Η κύρια λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία

Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Επιδημιολογία Γιώτα Τουλούμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών gtouloum@med.uoa.gr Επιπολασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχοντα προγράμματα

Υπάρχοντα προγράμματα HIV λοίμωξη και χρήστες ουσιών: Ελλάδα 2014 Υπάρχοντα προγράμματα Βάνα Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis

Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C και HIV Λοίµωξη στο Γενικό Πληθυσµό και σε Μετακινούµενους Πληθυσµούς: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της µελέτης Hprolipsis Γιώτα Τουλούµη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργ. Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια ΓΡΑΦΕΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια Με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα

Ιογενείς ηπατίτιδες. Περιεχόμενα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Μάρτιος 2012 Αρ. 13 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Ιογενείς ηπατίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997 2007

Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997 2007 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ H.I.V.» Αντύπας Τζανέτος Πρόεδρος Δ.Σ

«ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ H.I.V.» Αντύπας Τζανέτος Πρόεδρος Δ.Σ «ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ H.I.V.» Αντύπας Τζανέτος Πρόεδρος Δ.Σ Δομή παρουσίασης Γενικοί άξονες και στόχοι προγράμματος Γιατί το πρόγραμμα; Εξορμήσεις Κινητής Μονάδας (trial period) Πολυϊατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΥ&ΚΑ 1 2 Εισαγωγή Υπουργού Εισαγωγή Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Εισαγωγή Συντονιστή Μονάδας Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Επιλογές. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ)

Περιεχόμενα. Επιλογές. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Αύγουστος 2012 Αρ. 18 / Έτος 2ο ISSN 1792-9016 Περιεχόμενα Κυρίως θέμα: Σεξουαλικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΨΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΨΑ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ιδακτικό και Ερευνητικό Έργο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ηµεροµηνία ανανέωσης: 12/2/2014) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Βασιλική-Αναστασία Σύψα

Διαβάστε περισσότερα

NïóèìåùôéëÜ ð é ó ô Ü í è Æ Þ í ï 2, Æ å à ø ï 1, ¹ á î ï ù À ò é ï -» À ò ô é ï 2 0 0 9

NïóèìåùôéëÜ ð é ó ô Ü í è Æ Þ í ï 2, Æ å à ø ï 1, ¹ á î ï ù À ò é ï -» À ò ô é ï 2 0 0 9 E ì ì è î é ë Þ ð å ò é ï ä é ë Þ ô è NïóèìåùôéëÜ ð é ó ô Ü í è Æ Þ í ï 2, Æ å à ø ï 1, ¹ á î ï ù À ò é ï -» À ò ô é ï 2 0 0 9 ISSN 1791-9002 Tο Eπιστηµονικό Περιοδικό της Ένωσης Nοσηλευτών Eλλάδος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη των Μεταδοτικών Νοσημάτων 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ 2012 www.keelpno.gr ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Αγράφων 3-5 Αθήνα Τηλ. 210.5212.000 Email. info@keelpno.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) HELLENIC CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION (H.C.D.C.P.) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο _ΕΡΕΥΝΑ_ Βόλτση Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2014 Αθήνα 2015 Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα