Απόστολος Λ. Πιερρής ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόστολος Λ. Πιερρής ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ"

Transcript

1 1 Απόστολος Λ. Πιερρής ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΤΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Έρευνες στην Αισθητή Ιδέα του Κλασσικού ΙΙΙ Δύο Πλαστικά Ρεύματα στην Πρώτη Γενεά της Αθηναϊκής Ελευθερίας ( π.χ.): Αριστόδικος και Θησαυρός των Αθηναίων στους Δελφούς Τρεις μεγάλες γραμμές πλαστικής διαμορφώνονται στην Αθήνα κατά το πρώτο τέταρτο του 5ου αιώνα. Με ιστορικά ορόσημα, η εποχή περιλαμβάνεται μεταξύ της ανατροπής της Τυραννίας και των

2 2 Μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη (507 π.χ.) αφ ενός και της τελικής νίκης στους Περσικούς πολέμους (479 π.χ.) αφ ετέρου. Η Τριακονταετία αποτελεί την κρισιμώτερη περίοδο για το τι θα σημαίνει η Αθήνα στον Ελληνισμό. Η μια κατεύθυνση αντιπροσωπεύεται από τον Κορμό («Θησέας») 145 και 370 Ακρόπολις, την κεφαλή και μέλη 696, 493, 4156, 354 (συνθεωρημένα κατά Schrader), την Κόρη του Ευθύδικου και τον Ξανθό Έφηβο. Η δεύτερη περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τον Αριστόδικο, τον Κούρο 692 Ακρόπολις και τον Έφηβο του Κριτίου. Και η τρίτη εκφράζεται στα γλυπτά του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς. Οι τρεις αυτές αντιλήψεις σηματοδοτούν την Αττική απόκριση στη μόνιμη πρόκληση δημιουργίας μορφών ολοσχερούς έκφρασης του συστατικού βιώματος του Ελληνισμού, του αρχέγονου Δωρικού βιώματος του Κάλλους. Θα αναλύσω εδώ συνοπτικά τις δύο τελευταίες αφήνοντας την πρώτη και κυριώτερη για την επόμενη μελέτη. *** Μια ορισμένη ΙωνικοΑττική γραμμή ευδοκίμησε στο γενικότερο πλαίσιο κατά την Πεισιστράτειο και Πεισιστρατίδειο περίοδο, προφανώς συνδεδεμένη και προς την πολιτιστική πολιτική της Τυραννίας, αλλά υποχωρεί και μένει χωρίς ενεργά σημαντικά σημάδια την εποχή που μελετούμε. Ευθύς εξαρχής η Αττική πλαστική δημιουργία συνίστατο στην προσπάθεια επίτευξης ενός ορισμένου ιδιαίτερου ύφους, μιας ξεχωριστής

3 3 και μοναδικής τονικότητας, της Δωρικής μορφολογικής αρχής, ύφους και τονικότητας που εκφράζουν τη σοβαρή μεγαλοπρέπεια και επιβλητική αξιοπρέπεια του Κάλλους, τη βαρύνουσα νοηματοδοσία του. Η Δωρική μορφολογική αρχή κυριαρχεί εκφαντικότερα όσο προχωρούμε στην τριακονταετία π.χ. Την εντονότερα άμεση ενεργό παρουσία της έχουμε ακριβώς στα γλυπτά του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς. Ο τόπος καλούσε για καθαρή Δωρική ομολογία πίστεως στον Μεγάλο Κούρο, τον Άνακτα της Αιωνιότητας. Η αρχιτεκτονική του θησαυρού της καυχωμένης Μητρόπολης των Ιώνων είναι σε ακριβή Δωρικό ρυθμό. Οι Αθηναίοι οικοδόμησαν τον Θησαυρό τους από τα λάφυρα των Περσών στη Μάχη του Μαραθώνα (Παυσανίας, Χ, 11, 5). [Την πιστοποίηση της σαφούς μαρτυρίας του Παυσανία επιχειρηματολογεί, ενάντια σε νεωτερική απάδουσα κοινή, ενδελεχώς και επιτυχώς ο P. de la Coste-Messelière στη δημοσίευση του γλυπτικού διακόσμου του θησαυρού, Fouilles de Delphes, Tome IV, Monuments Figurés: Sculpture, Fascicule IV, Sculptures du Trésor des Athéniens, vol. I, Texte, pp ]. Το μνημείο χρονολογείται στα πρώτα χρόνια μετά το 490 π.χ. Τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα των Αθηνών όσο πλησίαζε η εκστρατεία του Ξέρξη 9 χρόνια αργότερα περιορίζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του οικοδομήματος, ενώ και τα γλυπτά δεν μπορούν να ανήκουν στην εποχή μετά την ανάδυση της Κλασσικής Μορφής. Τα γλυπτά του θησαυρού των Αθηναίων εκκαλούν σύγκριση προς τους περίφημους «Αιγινήτες», τον γλυπτικό «κόσμο» του Ναού της Αφαίας, μια δεκαετία προγενέστερα και σύγχρονα των Αττικών. Φυσιογνωμικά και δομικά, η κεφαλή του Θησέα από την Μετόπη 6 με τη μάχη του προς τον Ταύρο του Μαραθώνα στον Θησαυρό

4 4 συντονίζεται προς την κεφαλή του δεύτερου Επικούρου από το Ανατολικό Αέτωμα του Ναού της Αφαίας. [Συγκρίνετε τις όψεις, enface, πλάγια και τρία τέταρτα αντιστοίχως: Pl Coste-Messelière με Tafeln 28, 29 και 27 D. Ohly, Die Aegineten, Band I, Die Ostgiebelgruppe]. Το γεμάτο, φεγγαρόσχημο του προσώπου, η επεξεργασία της κόμης, το υπομειδιόν στόμα, η χαρακτηριστική καμπύλη μύτης-οφρύων συνδυάζουν τις δύο κεφαλές σε ομοιότητα γενική και ειδική που δεν ταράσσεται από τη διαφορά στα μάτια (στρογγυλότερα στον Θησέα, αμυγδαλοειδέστερα στον Αιγινήτη), ούτε από την εκφραστική παραλλαγή (περισσότερη αυταρέσκεια του Αθηναϊκού έργου). Η τεκτονική του σώματος είναι η στέρεη, βαρύτερη, «τετράγωνη» του Αργείου-Αιγηνιτικού Δωρικού. [Cf. τον οπλίτη πρόμαχο W. II από το δυτικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας, Tafel 90 Ohly II]. Το ίδιο η αρχή της ισχυρής διαφοροποίησης μυϊκών μαζών σε μέλη και η οξύτερη συναρμογή τους, η οποία με αυτά τα Αττικά γλυπτά φθάνει σε αισθητική ακρότητα. [Παραβάλλετε τον Μινώταυρο της Μετόπης 7 του Θησαυρού (Pl. 22, 26 Coste-Messelière) και τον Έλληνα οπλίτη της Μετόπης 14 από την Αμαζονομαχία του Θησαυρού (Pl Coste-Messelière), με τους οπλίτες Ο.ΙΙΙ και Ο.IV του ανατολικού αετώματος της Αφαίας (Tafeln 19, 26 Ohly I)]. Η δομή του κορμού είναι καθαρά «τετράγωνη» (cf. τη συμπαγή πάκτωση του κορμού και του όλου σώματος στον οπλίτη Ο.ΙΙ από το ανατολικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας, Tafeln Ohly I. Σημειωτέοι οι διογκωμένοι εγκάρσιοι υποθωράκιοι μύες). Ο έντονος σχηματισμός των κοιλιακών ορθίων και εγκαρσίων σε ένα μέγα Θ με κατακόρυφη τη «λευκή γραμμή» και δυο εγκάρσιες ραβδώσεις ( six-pack ) [μια έλλειψη με διαμήκη και δύο εγκάρσιες γραμμές, με την χαμηλότερη περί το μέσον

5 5 της] είναι χαρακτηριστικός, όπως και οι εξόχως τονισμένοι πλευρικοί μύες σε πολλαπλή διαστρωμάτωση. Η υπερβολή που ανέφερα φαίνεται σαφέστατα και διάδηλα στον Θησέα της Μετόπης 8 και στον Ηρακλή της Μετόπης 15 και ιδίως της 19, από τον Θησαυρό [Pl ; 44-45; 50-54; 56]. Στον Ηρακλή της Μετόπης 19 το Θ των κοιλιακών είναι εξεργασμένο σχεδόν ως αυτόνομο έκτυπο (δείτε τη φωτογραφία Pl. 51 κάτω, ληφθείσα το 1938 στον ήλιο και την έξοχη φωτογραφία, ως συνήθως, Tafel 62 Gerke), ενώ οι πλευρικοί έχουν εξαρθεί σε υπερβατική πολλαπλασιαστική γράμμωση (ιδίως Pl ). Ακριβώς την ίδια υπερβατολογική μορφοπλασία, εις το έπακρον γυμναστικά αναπτυγμένων μυϊκών όγκων του κορμού, διαπιστώνουμε στο δυτικό αέτωμα του Ναού της Αφαίας. [Παραβάλλετε Tafeln , ο αριστερός πρόμαχος W. IX, D. Ohly, Die Aegineten, Band II, Die Westgiebelgruppe και Tafeln 146, 148, ο W. XII αντίπαλος του αριστερού πεπτωκότος, Ohly, II]. Η αντιβολή της πλάγιας ¾ όψης του κορμού του Ηρακλή από τη μετόπη 19 του Θησαυρού (Pl ) με την αντίστοιχη όψη του Οπλίτη Ο.ΙΙΙ από τον Ναό της Αφαίας (Tafel 19 Ohly) είναι αποκαλυπτική: πρόκειται για την ίδια σωματοτεκτονική και μορφολογία. Η δομική και μορφολογία του κορμού είναι η αυτή, όπως και η διαμόρφωση της ηβικής λάχνης. [Δείτε τα αποτεμάχια από τις μετόπες Pl. 75 No. 31 Coste-Messelière και το κάτω μέρος του κορμού του Σίνι στην Μετόπη 1, Pl. 8 και Pl. 31 άνω δεξιά, Coste-Messelière, μαζί με τον κορμό του «Αιγινήτη» W. XII του δυτικού αετώματος της Αφαίας, Pl. 148 Ohly II]. Οι γλύπτες του Δελφικού Θησαυρού των Αθηναίων μαθητεύουν στη μεγάλη Αιγινητική Σχολή, της οποίας κορυφαίο σωζόμενο αυθεντικό προϊόν είναι ο πλαστικός διάκοσμος του Ναού της Αφαίας

6 6 στην Αίγινα. Δευτερεύουν στην τελειότητα του αρχετύπου τους, αυτό δε δίνει στο έργο τους μια ρευστότερη κινητικότητα και συναισθηματική ζωντάνια, έναντι του απόλυτου ασυγκίνητου κάλλους του Δωρικού Είναι στα γλυπτά της Αφαίας. Είναι και το Αττικό πνεύμα που σταθερά επιχειρεί τη μετουσίωση του Δωρικού τέλειου στο Υπερτελές και θείο. Ακριβώς αυτό που οι υστερότεροι αρχαίοι κριτικοί θα προσάψουν δοξολογώντας τον Φειδία και τον Αλκαμένη. Το Δωρικό ισορροπεί στην απόλυτη ακρίβεια της αρμονίας. Το Αττικό έχει μέρος της ενέργειας της μορφής να επιτροχάζει ως επιγιγνόμενο τέλος επάνω στην τελειότητα του μορφικού κάλλους. Όχι ως χάρις και κομψότης, ως ερασμιότης και εκφραστικότης, αλλά ως βάρος νοήματος και ύψος μεγαλοπραγμοσύνης. Δαιμονική κινητικότητα αποπνέει η οπίσθια ιδίως όψη του Ηρακλή από τη Μετόπη 16 του Θησαυρού των Αθηναίων [Pl. 46, άνω δύο εικόνες, Coste-Messelière]. Η αντίθεση αυτής της κινητικής ενέργειας προς τη δυναμική ενέργεια της στατικής σύλληψης έντονης φυσικής κινητικότητας όπως την παρατηρούμε στην οπίσθια επίσης όψη του «Αιγινήτη» W.XII και του «Αιγινήτη» W. V από το δυτικό αέτωμα της Αφαίας [Pl. 147 και 109 Ohly II] είναι κατάδηλη. Στην Αιγινητική τέχνη όλη η κίνηση του πολεμιστή συστέλλεται, συνέρχεται, συνιζάνει και συνουσιάζεται στη δυναμική ενέργεια της τέλειας μορφής κατά τη μια χρονική φάση που επιλέγει ο πλάστης για να εκφράσει με τον απαιωνισμό της στιγμής την εννοούμενη διάρκεια στον χρόνο. Αντιθέτως, στο εν προκειμένω Αττικό έργο η στατική στιγμή αντί να διεγερθεί εις αχρονική αιωνιότητα, διαστέλλεται, φουσκώνει, ως να εκρήγνυται, και ρέει στην φανταζομένη ακινησία της για να προκαλέσει τη διάρκεια στην οποία θα λάβει χώρα η κίνηση του σώματος.

7 7 Το Αττικό δεν έχει φθάσει το τέλος του ακόμη. Δοκιμάζει και δοκιμάζεται. «Κινητικότητα» στη σύνθεση προσέχουμε ιδιαιτέρως στη μετόπη 11 [Pl Coste-Messelière, προσέξτε τη φωτογραφία Pl. 37 πρώτη αριστερά]. Προοιμιάζει μετόπες στο Θησείο και αυτού του Παρθενώνα. Πινελιές Ιωνισμού αποτελούν ο χιτωνοφορών Θησέας στις Μετόπες 5 και 7 του Θησαυρού [Pl ; Coste-Messelière], και η ραδινότητα του Κύκνου (αντιπάλου του Ηρακλή) στη Μετόπη 21 [Pl Coste- Messelière]. Αλλά και εδώ ο σωματότυπος και η τεκτονική μορφολογία είναι Δωρικά, «τετράγωνος» ο Θησέας και ισχυρά γραμμωμένα μυϊκά μέλη στον Κύκνο. Πάντα όμως το πνεύμα πνέει Αττικά: η δημιουργία προσπαθεί να επιτύχει από το Δωρικό, το Υπερδωρικό. Θα δούμε ότι αυτό ακριβώς το κατόρθωσε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη τριακονταετία ( π.χ.) με τρεις τρόπους, τους τρεις «δρόμους» του Μύρωνα, του Φειδία και του Αλκαμένη. [Προτιμώ στις περιοδοποιήσεις, εκτός φυσικά των ιστορικών νοηματοδοτικών γεγονότων αλλά και σε συνάρτηση με αυτά, τις τριακονταετίες, που αντιστοιχούν στην αρχαία αντίληψη της «γενεάς». 29 χρόνια κατά Ηράκλειτο για βιολογικούς λόγους, κοντά στην συχνή ιδέα των 29,5 ετών συνάδουσα προς την σεληνιακή περίοδο σε ημέρες, - 33 και 1/3 κατά Ηρόδοτο για να απαρτίζουν τρεις γενεές τον 100ετή αιώνα. Cf. σχετική παλαιότερη μελέτη μου]. Προϊδεασμό των ερχομένων τελειοτήτων συνιστά και η Μετόπη 27 του Θησαυρού με τον τρισώματο Γηρυόνη [Pl Coste-Messelière]. Ο τρόπος που αποδίδεται το τριπλούν σώμα, με τον πληγέντα και κλίνοντα προς τα πίσω και δεξιά μας πρώτον, τον προκύπτοντα εμπρός και αριστερά μας υπό την ασπίδα του τρίτου δεύτερο και τον τρίτο στο βάθος οπισθοτονούντα πάλι προς τα δεξιά μας, στρεφόμενο προς εμάς, κραδαίνοντα ασπίδα και όπλο με εκατέρα χείρα δείχνει ηυξημένη και

8 8 τολμηρή αίσθηση και αποτέλεση σύνθεσης με αντιθετικές, πολλαπλές αρμονίες («δια πολλών αριθμών το ευ γίγνεται»), προμηνύει δε συνθέσεις του υψηλού Αττικού (Φειδιακού) ρυθμού. Στα αετώματα του Θησαυρού τα γλυπτά λείψανα ακολουθούν την ίδια λογική. Ο εικονιστικός διάκοσμος εν συνόλω πραγματώθηκε σε μικρό διάστημα μετά την Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.χ. [Για τη Δωρικότητα της Κόρης του Αντήνορα περί της οποίας διεξήλθα στην προηγούμενη μελέτη (cf. επίσης την Κόρη 672 Ακρόπολις Plates 68-69; Κόρη 598 Plate Payne-Young), συγκρίνετε τις δυο Κόρες- Ακρωτήρια του Ναού της Αφαίας στην Αίγινα (Tafeln Ohly III). Η Δωρική έμπνευση για τους Αττικούς γλύπτες στον ύστερο αρχαϊσμό προερχόταν αμεσότερα από τη γειτονική Αίγινα, η οποία είχε αναδειχθεί σε κύριο σημαιοφόρο της Πελοποννησιακής-Δωρικής παράδοσης. Έμελλε δε να παραδώσει τη σκυτάλη στην Αργεία Σχολή με τον Αγελάδα]. *** Ο Αριστόδικος ήταν επιτύμβιο άγαλμα και από τα τελευταία που θα στήθηκαν λίγο μετά την απαγόρευση πολυτελών ταφών στην Αθήνα των μεγάλων Κλεισθενείων Μεταρρυθμίσεων. Cicero, de legibus, II, 26 ( 64-5): sed post aliquanto propter has aplitudines sepulcrorum, quae in Ceramico videmus, lege sanctum est, ne quis sepulcrum faceret operosius, quam quod decem nomines effecerunt triduo. Neque id opere tectorio exornari, nec Hermas hos, quos vocant, licebat imponi; nec de mortui laude, nisi in publicis sepulcris, nec ab alio, nisi si qui publice ad eam rem constitutes esset,

9 9 dici licebat. Sublata etiam erat celebritas virorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur. Habet enim luctum concursus hominum. Ύστερα από κάποιο καιρό (post aliquanto) μετά τον Σόλωνα. Η προσφορότερη εποχή είναι με τη σύσταση και ενίσχυση της Δημοκρατίας εις ακολουθία των Μεταρρυθμίσεων του Κλεισθένη (507 π.χ.). Ταφές «γνωρίμων» με την επίδειξη πλούτου, με την κατασκευή πολυδάπανων μεγαλομερών μνημείων (εξής κανείς δεν θα υπερέβαινε το μέγεθος και την ποιότητα έργου που μπορούν να κάνουν 10 τεχνίτες και εργάτες το πολύ σε τρεις ημέρες), προπάντων με την ποίηση ανδριάντων και επιτύμβιων στηλών (τις λεγόμενες Ερμές, τα οποία έργα τέχνης εις τιμή και δόξα του νεκρού απαγορεύονται πλέον παντελώς), με τα εγκώμια του νεκρού εσθλού που εύκολα μπορούσαν να μετατραπούν σε πολιτικούς λόγους και χειραγώγηση του πλήθους που συνέρρεε στους θρήνους των κεκοιμημένων «αρίστων» και δυνατών ήσαν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν να σταματήσει η νεαρή Δημοκρατία προς εμπέδωσή της. Ήταν και ένα παραδοσιακό «αριστοκρατικό» έθιμο. Μόνο δημόσιες ταφές, δημόσια μνημεία και δημόσιοι ρήτορες οριζόμενα από την πόλη και τον Δήμο μπορούσαν πλέον να τελεσθούν. Και όντως από το 500 π.χ. περίπου εκλείπει η σειρά ταφικών στηλών και επιτύμβιων ανδριάντων στην Αττική, για να ξαναρχίσει η ανέγερση ανάγλυφων στηλών μισό αιώνα αργότερα, με τη σταθεροποίηση της κατάστασης του πολιτεύματος υπό τον Περικλή. Για τον Αριστόδικο δεν αναφέρεται πατρωνυμικό στην επιγραφή του βάθρου του (απλώς ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ = Αριστοδίκου). Αν το ταφικό μνημείο και το λαμπρό άγαλμα το είχε ανεγείρει ή είχε πληρώσει γι αυτό τα σοβαρά χρηματικά ποσά που χρειάζονταν η οικογένειά του, το πατρωνυμικό δεν θα έλειπε. Ίσως πρέπει να θεωρήσουμε τον νέο ως μη ανήκοντα στους «γνωρίμους», τα ανώτερα γένη, αλλά ως κάποιον «καλό», εις μνήμη του οποίου αώρως

10 10 θανόντος, εσθλός θαυμαστής του από τους αριστοκρατικούς κύκλους και τα πλούσια γένη προσέφερε το ανάλωμα για το άγαλμα. Παρόμοια ο Πίνδαρος τις ίδιες ακριβώς χρονιές (498 π.χ.) συνθέτει τον δέκατο Πυθιόνικό του εις δόξαν του Θεσσαλού εφήβου Ιπποκλή, παιδός διαυλοδρόμου, λαβών παραγγελία και αμοιβή από τον Θόρακα (πιθανώς όνομα και πράγμα, θρώσκω, έθορε, θορός, - Θόραξ) που ανήκε στους Αλευάδες, την ηγετική αριστοκρατική οικογένεια της Θεσσαλίας, και με τα αδέλφια του ίσχυε κυβερνώντας τη χώρα. Ο Αριστόδικος (No. 165: Figs. 489, Richter = Χ. Καρούζος, Αριστόδικος, Πίνακες 1-12) αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο σημείο θεώρησης των εξελίξεων στην Αττική πλαστική κατά την έναρξη του 5ου αιώνα π.χ. Ο γενικός χαρακτήρας και η ενεργός αρχή του έργου είναι σαφώς Δωρικά. Η ενοποιός ολοκληρούσα δύναμη δεν προέρχεται από Ιωνική εύροια περιγραφικών γραμμών και περιοριζουσών επιφανειών. Το περίγραμμα είναι «σπασμένο» σε μικρά ευθύγραμμα και καμπύλα τμήματα, ενώ επιφάνειες κατά την περικύκληση των όψεων δεν είναι γλαφυρές και συνεκτικές. Από το άλλο μέρος, η διάκριση των μυϊκών μαζών είναι υποτονική, η διαρθρωτική αρχή βυθίζεται μέσα στο σώμα αντί να προβάλλεται φανητικά και αγέρωχα στην επιφάνεια. Δείτε τους κοιλιακούς: το Θ του εξαμερούς συστήματος υπάρχει εν υφέσει, όχι εν εξάρσει. Η υπερηφάνεια της διαρθρωτικής επι-φάνειας μυϊκών δομών ταπεινούται. Η έκφραση της σωματότητας συνάδει προς τη μορφολογική αυτή υποτονικότητα. Υπάρχει κάτι «καθημερινό» παρά την άλλως ανεπτυγμένη δομή του νεαρού: «το καλοφτιαγμένο αγόρι της διπλανής πόρτας». Αισθάνεσαι περισσότερο την καλή σκελετική δομή και μια όλως ευτυχή ανάπτυξη και τρίτον εργασία παρά

11 11 παραμένουσα αριστοκρατική προπόνηση, παρά γυμναστική εμβρίθεια και χορευτική άσκηση και πολεμική τέχνη. Ευρείς ώμοι, πλάτη αλώνι, γλουτοί εσφαιρωμένοι, περίτεχνη κόμμωση αστραία της ηβαίας λάχνης, έξοχη μορφή αυτιού, γονάτων, κνήμης. Αλλά οι αναλογίες των υφειμένων μελών μυϊκών μαζών, ιδίως στον κορμό, δεν συντίθενται σε απόλυτο συντονισμό αρμονίας. Ο ρεαλισμός στα όλα και στα μέρη είναι μέγιστος εδώ για την κλασσική τέχνη, αλλά δεν βγαίνει ούτε η καθαρή τελειότητα ούτε το ύψος της μορφής. Το ιωνικό στοιχείο εκφράζεται σε αυτήν την σημαντική περίπτωση ως ρεαλισμός και «καθημερινότητα» της μορφής. Αυτό ταιριάζει με την υπόθεσή μου ότι ο Αριστόδικος δεν ήταν εκ των «εσθλών». Η Εικόνα του ζώντος συγκεκριμένου όντος ως απεικονιστική αναπαραγωγή του φαίνεται να γεννάται στον Ελληνισμό με τον Αριστόδικο. Σύστημα αναλογιών, και μάλιστα αρκετά σύνθετων, παρατηρείται στο σώμα του Αριστόδικου. (Κ. Ρωμαίου, Τα μέτρα του Αριστοδίκου, στο Χ. Καρούζου, Αριστόδικος, Από την Ιστορία της Αττικής Πλαστικής των Υστεροαρχαϊκών χρόνων και του Επιτυμβίου Αγάλματος, σελ , και εικόνα στην σελ. 10). Αλλά το κάλλος και το ύψος της μορφής φέρεται επί ορισμένων μόνον ολοκληρώσεων τέτοιων συστημάτων αναλογιών, επί ενός ιδιαίτερου συντονισμού αναλογιών και συμμετριών εις αρμονίαν. Στον Αριστόδικο το εύρος και η ισχύς των ώμων, το πτέρωμα του στήθους, η πλατεία της πλάτης ούτε μορφοποιούνται ως εκφάνσεις του απόλυτου Είναι δια παντελούς κάλλους, και δεν αντισταθμίζονται από ανάλογες και ισόρροπες διαστάσεις και διατάσεις των μυϊκών μαζών του κάτω κορμού. (Συγκρίνετε την

12 12 εμπρόσθια και οπίσθια όψη με την πλάγια, Πίνακες 2 και 3 Καρούζος). Ο κορμός ιδίως είναι που πάσχει ανολοκλήρωτος. Η αρμονία της ιδέας του σωματικού κάλλους δεν ενσωματώνεται ακέραια στον Αριστόδικο. Είναι το πρώτο επίπεδο αλήθειας που συνιστά η διαβόητη ταύτιση ιδέας και πραγματικότητας στον Ελληνισμό. Αλλά η ταυτότητα αυτή δεν είναι ισοζυγής. Είναι ετεροβαρής. Είναι η ιδέα που γίνεται πραγματικότητα, όχι η πραγματικότητα που εξιδανικεύεται. Αυτή είναι η δεύτερη, και ουσιωδέστερη, αλήθεια του Ελληνισμού. Το αφηρημένο από τα συγκεκριμένα δεν είναι ουτοπικό ιδεώδες που μέλλει εσχατολογικά να πραγματωθεί ως όριο άπειρης σειράς (Ευρώπη). Το αφηρημένο είναι η ουσία και δραστική αρχή της πραγματικότητας. Το δε αφηρημένο είναι το καθαρό φαινόμενο του απόλυτου Είναι, φανέρωσή του άνευ υπολοίπου υποτιθεμένης πολυσήμαντης κρυφιότητας. Είδος και ιδέα είναι η καθαρή όψη, παράγονται από την ίδια οντολογική και γλωσσολογική ρίζα: οράω. Η απόλυτη επιφάνεια είναι η απόλυτη φανέρωση του απόλυτου Είναι. Και έτσι η ιδέα, ως απόλυτο φαινόμενο και όχι ως νεκρή αφαίρεση και αμενηνό φάσμα, πραγματώνεται στο συγκεκριμένο. Την οντολογική αυτή δομή φανέρωσης ο Ελληνισμός καταλαβαίνει τόσο ως κοσμολογική αρχή δημιουργίας όσο και ταυτολογικά ως ανθρώπινη πράξη και ποίηση. Στο άγαλμα πραγματοποιείται το τι ην είναι της σωματικής επι-φάνειας της ανθρώπινης φύσης, δεν απεικονίζεται ένα συγκεκριμένο σωματικό φαινόμενο ανθρωπότητας. Γι αυτό δεν υπάρχει εικονιστική μνημειακή τέχνη μέχρι τους Ελληνιστικούς χρόνους, μέχρι μετά την εκπνοή της καθαρής φάσης του

13 13 γνήσιου Ελληνισμού (από Δωρικής Καθόδου μέχρι Καταστροφής των Θηβών). Με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον εγκόσμιο θεό, αρχίζει η μνημειακή Εικονολογία του συγκεκριμένου. Αλλά η αρχή του Εικονολογικού φαινομένου ανευρίσκεται ακριβώς στον «καθημερινό» ρεαλισμό του Αριστόδικου. Όλα είναι «σωστά» και εντούτοις το τέλειο και το ύψος του κάλλους δεν αναδύονται. Μια αντίδραση προς την αρχή του Εσθλού, προς την «αριστεία» των αριστοκρατικών μεγάλων γενών εκδηλώνεται στην πλαστική με τον ρεαλισμό του Αριστόδικου. [Τον κοινό στόχο της πολιτικής απαγόρευσης της επιτύμβιας αριστοκρατικής αγερωχίας και της πλαστικής αντίδρασης προς τον αριστοκρατικό Δωροκρατούμενο ρυθμό βλέπουμε καθαρά σε επιτύμβιες ανάγλυφες στήλες όπως του οπλίτη 29 του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών (Tafel 79 Gerke), του Αριστίωνος, έργον δε Αριστοκλέους κατά την σωζόμενη επιγραφή. Ένα μέτρο του μεγέθους των ταφικών αυτών επιδείξεων δίνει το ύψος της στήλης, 2,40μ. Ο Αριστίων ανήκει στην κατηγορία του ιππέα Rampin (προηγούμενη μελέτη μου). Το μεγαλοπρεπέστερο σωζόμενο επιτύμβιο μνημείο του είδους που προκάλεσε την απαγόρευση είναι αυτό του νεαρού Μένωνα με την αδελφή του Φαιναρέτη, τέκνων του Μεγακλή (άρα πιθανώτατα Αλκμαιωνίδες) κατά την επιγραφή (όπως αποκαθίσταται). Το μέγεθος της στήλης αυτής ήταν κολοσσικό, 4,23μ. Συντίθεται από πολλά θραυσματα στο Altes Museum του Βερολίνου, C. Bluemel, Die archaisch griechischen Skulpturen der staatlichen Museen zu Berlin, No.7 Abb. 21, 22 und 24, και, κυρίως, άλλα στο Metropolitan Museum της Νέας

14 14 Υόρκης, G. Richter, Catalogue of Greek Sculptures in the Metropolitan Museum of Art, Pls. XV-XVIII; cf. Tafel 80 Gerke.] Η αντίδραση συνιστά μια αντι-ιδεαλιστική κίνηση (με την Ελληνική έννοια της ιδέας) που απέρρευσε από τη νέα Δημοκρατική συνείδηση της εποχής μετά τις Μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη. Αν επικρατούσε η ροπή αυτή ταυτισμού του Αγωνιστικού Ιδεώδους της Αριστείας και της Αρχής της Ιδέας προς το ancien regime και την κυριαρχία των γενών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή των Αθηνών, η πόλη δεν θα γινόταν ηγεμονική δύναμη του Χρυσού Αιώνα και Σύμβολο Ελληνισμού ες αεί. Βλέπουμε τον κίνδυνο που απειλήθηκε στην απαγόρευση μιας σημαντικής πηγής χορηγίας για τη μεγάλη τέχνη: επιτύμβια μνημειακά αναθήματα τέθηκαν εκτός νόμου ως κοινωνική διαφήμιση και πολιτική επιρροή των εσθλών και γνωρίμων. Αυτό που έσωσε την Αθήνα από την ψευδή ταύτιση με ανυπολόγιστες συνέπειες της Αρχής της Αριστείας (ότι η Ιδέα είναι η ουσία και δύναμη της πραγματικότητας) με την Κατάσταση της Ολιγαρχίας (ότι οι Ολίγοι των Γενών, οι πλούσιοι και προύχοντες είναι οι Άριστοι), ήταν όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο για τον Ελληνισμό, το βίωμα του Κάλλους, η Δωρική αρχή. Αρχίζοντας από την τυραννία των Πεισιστρατιδών, διερχόμενη την Εποχή των Μεταβολών, την απόκρουση των Ελληνικών κινδύνων για το νέο Σύστημα της Πόλης, την εμπέδωση της καινής τάξης και τη λειτουργική απόδοση των δομών της, και βαθιά προεκτεινόμενη στον Αθηναϊκό θρίαμβο των Περσικών Πολέμων και στην ανάδυση του οριστικού Κλασσικού, η λατρεία του Κάλλους διαπερνά την κοινωνία και αψηφά πολιτικές

15 15 διαιρέσεις τυραννίας, ολιγαρχίας και δημοκρατίας στην εξηκονταετία π.χ.: μαρτυρία στεντόρεια του παγκρατούς σθένους της αρχής του Κάλλους συνιστά το ιδιαίτερο φαινόμενο των επιγραφών «Καλός» στα Αττικά αγγεία, μια μόνιμη «μόδα» υψηλού συμβολισμού, που από αριστοκρατική συνήθεια και πρακτική της τυραννικής αυλής ενθέρμως υιοθετήθηκε από την δημοκρατική συνείδηση και τον δημοκρατικό βίο της πόλης σε μια αδιάσπαστο και επιτεινόμενη συνέχεια. Η έμπρακτη αυτή λατρεία του Απόλλωνα της αιωνιότητας και των Απολλώνων του χρόνου, μετεξεκένωσε την πλαστική ροπή προς τον καθημερινό ρεαλισμό του συγκεκριμένου σε μια στάση αναδίφησης και αυτογνωσίας της τέχνης, μετεξελισσόμενης από τη λάμψη της επιφάνειας στην απόδοση εν επιφανεία μιας οργανωτικής δημιουργικής αρχής που δρα από το εσωτερικό του όντος προς την επιφάνεια, αλλά που φαίνεται στην επιφάνεια. Αυτό είναι το μέγα επίτευγμα του Κλασσικού: η αρχή της Αττικής οργανικότητας επί της Δωρικής αρχής της τελειότητας. (Το μείζον αυτό θέμα έχω αρχίσει να αναλύω σε προηγούμενη μελέτη και θα εμπλουτίζεται συνεχώς). Τη διορθωτική μετάλλαξη αυτή από μια εν δυνάμει λάθος πορεία αφελληνισμού και αποδωρισμού προς συνεργό του γενικού ανύσματος για την ανάδυση της κλασσικής μορφής από την Αρχαϊκή δομή, την διαπιστώνουμε σε ένα ενδιάμεσο αβέβαιο βήμα με τον Κούρο 692 Ακρόπολις [Pl Payne-Young = No. 160: Figs Richter, Kouroi = Tafel 39 Gerke, πιθανώς συνανήκουν πλίνθος με άκρους πόδες Fig. 436 Richter και τεμάχιο βάσης με γράμματα επιγραφής, Fig. 442], και αποφασιστικά με τον Έφηβο του Κριτίου

16 16 και (στην εποχή του αναδυθέντος Κλασσικού αμέσως μετά το 479 π.χ.) με τους Τυραννοκτόνους του Κριτίου και Νησιώτη. Ήδη στον Κούρο 692 ο ρεαλισμός έχει γίνει οργανικότητα εξ ενός κέντρου και μιας εστίας οργάνωση του επιφανειακού πεδίου της σωματότητας. Οι αναλογίες εναρμονίζονται καλύτερα ώστε οργανικότητα και τελειότητα να μην συγκρούονται αλλά να συνηχούν στην πραγματωμένη αρμονία της ιδέας. Προσέξτε τη συμμόρφωση πλάτης / ώμων / στήθους προς κάτω κορμό, σε αντίθεση προς την αντίστοιχη δυσαρμονία του Αριστόδικου. Οι ιλιακοί μύες είναι σε ισορροπία και αντίστιξη προς τους κοιλιακούς και τους θωρακικούς, ενώ και η πλάτη εναρμονίζεται απόλυτα στις αναλογίες και τη δομή και μορφή της προς μέση, γλουτούς, μηρούς (στην οπίσθια όψη καταφανές). Το κάλλος έχει επανέλθει και πλέει πλησίστιο στην 3/4 οπίσθια όψη (Fig. 466 Richter). Το στήθος μορφοποιείται πληρέστερα, επανατρέχον μάλιστα στον αρχέτυπο Κούρο της Φιγαλείας. Το άνθος της κατεύθυνσης αυτής έρχεται με τον Απόλλωνα του Piombino και το Αγόρι του Κριτίου. [Απόλλων Piombino, Λούβρο: Νο. 181: Figs Richter = Tafeln Gerke Αγόρι του Κριτίου Νο. 190: Figs = Pl Payne-Young = Tafeln Gerke, η 100 του Gerke είναι φωτογραφία εξωτερική με το φως του ήλιου πάνω στην Ακρόπολη]. Στο αριστερό πόδι του χάλκινου Απόλλωνα (ύψους 1.15 m), με αργυρά γράμματα σώζονται λείψανα της αναθηματικής επιγραφής: [ ]ος/ Ἀθαναία[ι]/δεκάταν. Προέρχεται λοιπόν από την Ακρόπολη, στο οποίο υφολογία και μορφολογία άγουν ούτως ή άλλως. [Για τα φαιδρά της αρχαιολογίας, cf. Richter, op.cit., p. 145 n. 63]. Βρέθηκε στη θάλασσα, σε αρχαίο ναυάγιο, κοντά στο Piombino

17 17 (αρχαία Populonia) το (Μετεφέρετο από την Αττική σε πλούσιο αγοραστή). Ο Έφηβος του Κριτίου είναι το αριστούργημα της Οργανικής Αρχής. Η διαρθρωτική αρχή της δομής υποχωρεί χωρίς να θίγεται το κάλλος της μορφής. Ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες «βυθίζονται», τα όριά τους λύονται σε μια συνέχεια που υποδηλώνει χωρίς να τονίζει, οι ορίζουσες ενδοδομικές γραμμώσεις σχεδόν εξαφανίζονται. (Δείτε ιδιαίτερα την φωτογραφία Tafel 101 Gerke). Εντούτοις η σκελετική και μυϊκή δομή υπάρχει και φαίνεται χωρίς να δείχνεται. Το φεγγαρόσχημο πρόσωπο του Αριστόδικου έχει κι αυτό μεταμορφωθεί στο γεμάτο ωοειδές του Εφήβου. Το εγχείρημα του Αριστόδικου δεν ξεστράτισε. Αντίθετα συνεισέφερε στην ανάδυση της ένδοξης Κλασσικής Μορφής. Τα ίδια χαρακτηριστικά βλέπουμε και στον Απόλλωνα του Piombino, αλλά υφειμένα. Η τέχνη είναι δευτερότερη στην πειστικότητά της. Ποιο συντηρητική, κοιτάζει, αν δεν πάει, πίσω προς τον Αριστόδικο και τα προβλήματά του, τα οποία έχει λύσει ο Κριτίος. Θα επανέλθω. Αλλά εδώ σημειώνω την Αττική κυριαρχία στην τέχνη που από Δωρική στιβαρή και πολυσύνθετο διαρθρωτική αρμονική δομή και Ιωνική μαλακή, χαρίεσσα ηδύτητα δημιούργησε την οργανική τεκτονική, συμπληρωματική της αρμονικής. Η συνουσίωση Αττικής Οργανικότητας και Δωρικής Αρμονίας επέτρεψε την ανάδυση του Κλασσικής Μορφής ως Ύψους του Κάλλους.

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική ΙΙ 25 Φεβρουαρίου 2015 2 Παράλληλα, και λίγο αργότερα από τη γραμμή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Αρχαϊκή εποχή: o 6 ος αι. π.χ. Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης: Εποχή του Χαλκού

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1. Εισαγωγικό Μάθημα Αρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5. Τα εναέτια γλυπτά του Παρθενώνος Tα αετωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Ανάδυση της Μορφής στα Ορειχάλκινα Ειδώλια της Ολυμπίας ΙΙΙ. Ο Άλτης 11 Φεβρουαρίου 2015 2 Οι «Απόλλωνες» της Ολυμπίας δείχνουν την ανάδυση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Νόημα της Ιστορίας

Το Νόημα της Ιστορίας 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Το Νόημα της Ιστορίας Σεμινάριο 18 ο Πέμπτη 2 α Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθηναϊκή επιτύμβια βάση αγάλματος Κούρου με ανάγλυφες παραστάσεις αλητών (510 500 π.χ.)

Αθηναϊκή επιτύμβια βάση αγάλματος Κούρου με ανάγλυφες παραστάσεις αλητών (510 500 π.χ.) 1 Αθηναϊκή επιτύμβια βάση αγάλματος Κούρου με ανάγλυφες παραστάσεις αλητών (510 500 π.χ.) Στην παρούσα μελέτη πραγματευόμαστε μία μαρμάρινη βάση που φέρει ανάγλυφες παραστάσεις και στήριζε το άγαλμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΚΛΑΣΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΛΑΣΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΛΈΒΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΖΎΓΙΣΜΑ 1 Χάλκινες ψήφοι. Η τρίτη από αριστερά είναι καταδικαστική, ενώ η πέμπτη είναι αθωωτική, Αθήνα, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, 2 Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10. Ιωνικοί Ναοί της Μ. Ασίας στον 4 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7. O Πολύκλειτος και η σχολή χαλκοπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Κορινθιακή και Αττική Γλυπτική κατά τον 7 ο και 6 ο Αιώνα π.χ. 18 Μαρτίου 2015 2 Παρά το βασικό δίπολο του Δωρικού και του Ιωνικού ρυθμού στην Πλαστική,

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 3 Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Αρχαϊκή, Κλασσική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 6. Οι χρυσελεφάντινοι κολοσσοί του Φειδία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό!

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό! Στα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, όπως σήμερα. Όμως οι άνθρωποι της εποχής ήθελαν να φωτίσουν τα σπίτια τους και τους ναούς τους! Χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, τα., μικρά πήλινα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3. Κλασική Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία. Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη

Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κυκλαδική τέχνη και σύγχρονη αφηρημένη τέχνη Νάγια Οικονομίδου 2014-2015 1 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 1. Γνωρίσματα Κυκλαδικής Τέχνης...4 Πτυόσχημα ειδώλια.5 Βιολόσχημα ειδώλια 6

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας

Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας Αναπαράσταση αρχαίας Αθήνας 1. Ημιτελής ναός του Διός 2. Ημιτελή Δικαστήρια 3. Ποικίλη Στοά 4. Στοά του Ερμού 5. Βωμός των δώδεκα Θεών 6. Στοά του Διός και άγαλμα 7. Ναός του Ηφαίστου (Θησείον) 8. Βουλευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης Ασκήσεις εμπιστοσύνης, ισορροπίας και ενδυνάμωσης.. τα δύο σώματα γίνονται ένα σύστημα σωμάτων κι αποκτούν κοινό κέντρο βάρους, με ισοκατανομή δυνάμεων το κεφάλι, η πλάτη, η κοιλιά και οι γλουτοί βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Α ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΙΟΛΕΙΣ ΑΙΟΛΕΙΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2014-2015 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2014-2015 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2014-2015 ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Η ΥΛΗ Μεταμορφωμένα πετρώματα 3 ΠΙΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Το μάρμαρο της Πάρου Η Αφροδίτη της Μήλου Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα Εργασία Ιστορίας U«Μυκηναϊκός Πολιτισµός» UΜε βάση τις πηγές και τα παραθέµατα Ελένη Ζέρβα Α1 Μελετώντας τον παραπάνω χάρτη παρατηρούµε ότι τα κέντρα του µυκηναϊκού κόσµου ήταν διασκορπισµένα στον ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. υο λόγια για το βιβλίο σου ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡ. ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ & ΣΤΙΧΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΙΟΡΘΩΣΗ 5 Εισαγωγικό σημείωμα για το μαθητή 6 3 η παράγραφος 3 ος ισθμό 7 Παράθεμα 1 ο Α 8 Παράθεμα 2 Α 11 2 η παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. Α. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ Ή Α ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (478 431 π.χ.) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1. Οι ελληνικές πόλεις παραμέρισαν τις διαφορές τους και συμμάχησαν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους

Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους. Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών & στη μορφή των κυριότερων μελών τους Συμβολή των ΚΦΑ στον εντοπισμό & αντιμετώπισή τους Προβλήματα στη στάση του σώματος των μαθητών Στη χώρα μας περίπου 15%

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός

«Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός Δελτίο Τύπου Περιοδική Έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων» Το Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός 6 Απριλίου 2012 28 Απριλίου 2013 Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης:

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Ας εξετασουμε ένα προς ένα τα στοιχεια της αισθητικης αυτης υπεροχης: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και επισημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και συγκεντρώνει τον θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτου ναου της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο...15 Σκοπός... 15 Υλικά... 15 Γραφές... 16 Γραμμές...19 Ανακεφαλαίωση...22 Ερωτήσεις...22 Εργαστηριακές ασκήσεις...22 Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας

Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας Το κίνημα του νεοκλασικισμού τοποθετείται στα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα Κυριαρχία αστικής τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

ΜΙΚΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» ΜΙΚΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ: «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» Ομάδα εργασίας: Τριαντάφυλλα Μέλη ομάδας: Κατερίνα Χριστοπούλου, Γεωργία Τράκκα Εργασία Χάρη Μπαντουράκη Εργασία Γιώργου Συλλιγαρδάκη Ο Κολοσσός της Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΙ ΡΩΤΑΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΤΙ ΜΑΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΠΩΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΣΥΝΘΕΣΗ: Οργάνωση ενός συνόλου από επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία διάταξη Αρχική ιδέα σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε περίπου το 1490 σε ένα από τα ημερολόγιά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη Δ 2 / Mini project: Η ακρόπολη όσα θέλω να μάθω

Τάξη Δ 2 / Mini project: Η ακρόπολη όσα θέλω να μάθω Υπεύθυνη Δασκάλα: Κωνσταντίνα Κωτούλα 0 Υπεύθυνη Δασκάλα: Κωνσταντίνα Κωτούλα 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ; Η Ακρόπολη και τα μνημεία της, έξοχα δημιουργήματα της ύψιστης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ 2014

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ 2014 Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ 2014 A VISIONARY FILM ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ ΜΆΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΏΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΏΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ A visionary film Η ταινία PROMAKHOS παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 4.6.1. «Κρυπτή στο στάδιο της Νεμέας» Δραστηριότητα 1 η : «Η σημασία της στοάς της Νεμέας» Σχεδιαστική αναπαράσταση αθλητή (πυγμάχου) που περιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας πραγµατεύεται την αρχαία ελληνική τέχνη και την προσφορά της στον άνθρωπο. Αρχικά επισηµαίνει την ιδιαιτερότητά

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές Μελέτες *** Απόστολος Πιερρής. Η Ανάδυση της Μορφής. στα Ορειχάλκινα Ειδώλια της Ολυμπίας ΙΙ. Οι «Απόλλωνες» της Πρωτοαρχαϊκής Εποχής

Δωρικές Μελέτες *** Απόστολος Πιερρής. Η Ανάδυση της Μορφής. στα Ορειχάλκινα Ειδώλια της Ολυμπίας ΙΙ. Οι «Απόλλωνες» της Πρωτοαρχαϊκής Εποχής 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές Μελέτες *** Η Ανάδυση της Μορφής στα Ορειχάλκινα Ειδώλια της Ολυμπίας ΙΙ. Οι «Απόλλωνες» της Πρωτοαρχαϊκής Εποχής 4 Φεβρουαρίου 2015 2 Μια ομάδα ειδωλίων στην Ολυμπία διαδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76

μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: συναστρία 6 μάθημα δεύτερο: Ήλιοσ 8 μάθημα τρίτο: σελήνη 32 μάθημα τέταρτο: ερμησ 50 μάθημα πεμπτο: αφροδίτη 64 μάθημα εκτο: αρης 76 μάθημα έβδομο: δίας 82 μάθημα ογδοο: κρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Τίτλος Ημερομηνία και διάρκεια Περιγραφή Άλλοι Θεοί της 1 Φεβρουαρίου 2014 Ποιοι άλλοι θεοί και ήρωες υπήρξαν αντικείμενο λατρείας στην Ακρόπολη της θεάς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Μικρές πινελιές που δημιουργούν παχύ στρώμα μπογιάς αποτυπώνοντας λεπτομερές. Χρήση των βασικών χρωμάτων, σπάνια χρήση του μαύρου χρώματος. Απουσία διαδοχικών επιστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/jul/jul12-en.html

http://www.namuseum.gr/object-month/2012/jul/jul12-en.html Ο Οινοπίωνας, ήταν γιος του θεού Διόνυσου και της Αριάδνης, κόρης του Μίνωα και θεωρείται ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Χίου. Δίδαξε στους κατοίκους την τέχνη της αμπελουργίας και την παραγωγή του καλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Το 274π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος κατέλαβε αιφνιδιαστικά τη Μακεδονία, όταν βασίλευε σ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΜ 102 Α'ΤΡΙΜΗΝΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΜ 102 Α'ΤΡΙΜΗΝΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΜ 102 Α'ΤΡΙΜΗΝΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2014 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5 Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η τον μεγάλο πόλεμο όπως τον αποκαλούσαν τότε μη γνωρίζοντας το μέλλον, οι κοινωνικές και οι οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Νίκος Αγγελούσης Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της μηχανικήςστιςκινήσειςπουπραγματοποιείτο σώμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα