PAPYRI Ε COLLECTIONE VARSOVIENSI series nova

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAPYRI Ε COLLECTIONE VARSOVIENSI series nova"

Transcript

1

2 PAPYRI Ε COLLECTIONE VARSOVIENSI series nova edidit GEORGIUS MANTEUFFEL Papyri, quae hoc volumine comprehensae sunt, partim in Museo Beroiinensi (Papyri Euripideae No 1 et 2, Sententiae Menandreae No 3) et in collectione privata Hugonis Ibscher (Fragmentům ad res forenses pertinens No 4) Berolini asservabantur, partim in expeditione Italorum Oxyrhynchi et in pago Arsinoitico repertae sunt (Instrumenta privata No 5-8). Vir is doctis Guilelmo Schubart, Achilli Yogliano, Hugoni Ibscher. Heinzio Kortenbeutel, quorum summa benevolentia olim factum est, ut eas papyros publici iuris in hoc volumine facere possem. grates débitas ago. Leopoli, mense Iulio EURIPIDES, PHOENISSAE. Inter fragmenta Euripidea, quae; in papyris, ostracis, tabellis aetate posteriore perscriptis ad lucern surrexerunt, excerpta Phoenissarum saepissime leguntur. Quae reliquiae non solum e fragmentis voluminum chartisque ex usu scholarum ad nos pervcnerunt, sed etiam in opusculis vere popularis ingenii nonnunquam inveniuntur. Itaque in expeditione franco-polonica repertum est Apollinopoli Magna a ostracon quoddam aetate Lagidarum posteriore perscriptum, quod continet cantiunculam in honorem Solis compositam versu intercalari "Ηλιε, ί>οαίς ΐπποισιν είλίσσων φλόγα (Phoen. 3) bis repetilo. 1 1 Ostr. Edf. No 326, Fouilles franco-polonaises, Rapports III. Tell Edfou Tempestate ultimi temporis adhuc impediti sumus, quominus fasciculum tertium in publicum proferremus. 81

3 ^2 JOURNAL OF PAPYROLOGY λ ν Plioen in antiquissimo libro ad usum scliolarum, quod adhuc nobis innotuit, 2 III saeciilo a. Chr. η. scripto exstant, et scaena, unde hic locus petitus est in exercitatione quadam, quae ad versus componendos pertinet, imitatione exprimitur. 3 Hermupoli repertum est folium e codice papyraceo s. YI inscriptum (Pap. Wirzeburg. I), quod eontinet excerpta scholiorum ad Phoenissas a praeceptore quodam publico confecta. 4 Praeter ea quae supra iam al lata sunt haec Phoenissarum fragmenta aetatem tulerunt: Ostracon rudi manu a discipulo quodam s. If a. Chr. η. perscriptuin atque erroribus scatens continet w et Pap. Oxyrli. IX 1177 saeculi primi p. Chr. η. ineuntis exhibet vv et Fragmenta voluminis saeculi alterius exeuntis 5 (Pap. Ryl. Ill 547 et Pap. Oxyrh ) exhibent w , , De hoc libro in hune fere modům iiidicaverunt editores: The papyrus is sometimes superior to the Mss., but shares some of their blunders and introduces others of its oron. Tabella lignea (Pap. Rain. V, p. 74 et sq.) praebet vv et s. i V/V perseriptos. Florilegium Euripideum in Pap. Argent, s. Ill a. Chr. η. confectum exhibet cantica Phoen '" Et denique in commentariis q. i. The Journal of Egyptian Archaeology I, 1914, p. 176 fit mentio de Phoenissarum fragmenta V/VI s. in Collectione Ioannea asservato. 7 2 Publications de tu Société Royale Egyptienne de Papyrologie, Textes et documents II, Un Ноте d'écolier du lll-e siècle ao. J.-C. édité par O. Guéraud et P. Jonguet, Le Caire 1938, p. XXIII et Norsa-Vitelli, Annali délia R. Scuola normale superiore di Pisa, serie II, vol. IV (1935), ρ U. Wilcken, Mitteilungen aus der Würzburger Papyrussammlung, Abh. Preuss. Ak. d. JViss. 1933, phil.-hist. Kl. No 6, Berolini 1934, 7 sq. 5 C. H. Roberts, Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library III, Manchester 1938, p Edidit W. Croenert, Nachr. Göll. Gesellsch., phil.-hist. Kl., 1922, p. 1? sq., iterum edidit N. Lewis, Etudes de papyrologie, Ul, 1936, p. 52 sq. 7 Cf. W. N. Bates, Euripides, Philadelphiae 1930, p. 305 et Oldfaťher, The Greek Literary Texts from Greco - Roman Egypt, Madison 1923, p. 21.

4 PAPYRI VARSOYIENSES - SERIES NOVA 83 Fragmentům, quod nunc e Pap. Berol. No inv. P in publicum proferimus, exstat e volumine in parte recta inscripto. Servata est pars superior columnae 17 linearum; e columna praecedenti nihil nisi exiguae umbrae litterarum supersunt, quae ad versus Phoen ">9 pertinere videntur. Columna quae exstat a v. Phoen incipit. unde vero sequitur. ut columna intégra 24 vel 25 versuum fuerit, nam v. Phoen in compluribus libris omiťtiťur. Scriptura propius accedit ad manus quas cursivas appellamus et hand longe abest ab eis, quae apud Schubartium Palaeogr. iab. 30 et in Pap. Gr. Berol. tab. 30 b et 28, cf. etiam tab. 24 et 34, phototypice expressae sunt. Quibus tabulis collatis novum Phoenissarum fragmentům Berolinense s. II p. Chr. η. tribuerim. Ex ipsa scriptura semicursiva, quae in hoc volumine adiiibita est nec non e eontextu parum diligcnter a librario vel a magistro quodam fortasse ad usum scholarum exarato satis elucet exemplar hoc praestantioribus libris Euripideis l>er se deterius esse. Sed praeter nonnullos errores, qui ma nifesti sunt (vv 1 3, 4, bis, ), variae lectiones animadvertendae et vel una (v. 17 στρατιώτας pro ίππότας Mss.) praeferenda esse videtur. In v. 8 conicetura quaedam nostrae aetatis confirmatur (Άργείον δόρυ pro Άργείων δόρυ Mss.). No inv. P X 16cm. II s. p. Chr. η. εστα[αι αθραυ]τ:οι και ουκ ανηρ<(π^>αστα[ι τ.ολις ηλίθον [ ] δ]ε ~ρος κινδυνον Αργ[ειου δορος ιο80 ακμ.η[ν J γ' επ' α]υτην αλ<τ>' ο [[κα]] Κάδμε [ιω ν Αρης κ<(ρ^>εια[σων κα]τεστη του Μυκηνα[ιου δορος 5 εν ειπ[ε] π[ρος 0 ]εων ετι Ι1ολυνεικο[υς περι οισί>α [ως ] αε]λει [ΐοι και τοδ' ει λευσσει [φαος ζη σο[ι 4[υν[ ]ωρις εις τοδ' ημέρας τεκ[νων Ю85 ευδα[ια]ον[ οιης. πως γαρ Αργειον δο[ρυ πυλω[ν] αζεσ τ[ ]ησα<^σ)&ε πυργηρευυ.[ενοι; 10 λεςον γειροντα [ τυφλον ως κατα στεγας ελθωσα τέρψω τηςδε γης σεσω<^σ)>αενης

5 84 JOURNAL OF PAPYROLOGY επει Κρέοντος [ ] παις ο γης ϋπερθ αν[ων υργων επ ακρ[ ]ων <σ>τας μ,ελανδε[τον ξίφος λαψ,ωι διηκε[ [ ]τ]ηι δε γηι σωτηρ<^ι>ον 15 λο'/ους ενείχαν επτα και λο /αγετας ζυλας ε[φ ε ζτα] φύλακας Λργειου δο[ρος [σος ~αις εφεδρους στρατ]ιωτας [χεν [ιτ:~οταις 1095 Contextum huius chartac cum apparaťu critico. cjui exstat in editione Oxoniensi a Gilberto Murray confecta, contuli. Paragraph! nonnumquam a librario perperam afferuntur: inter vv 1/2, 2/3, 4/5, 11/12 etsi persona mutatur, paragraphus neglegitnr; inter vv 3/4 et 5/6 falso notatur. In vv 2-14 mediis lacuna oblonga 1-2 litterarum, quae extenditur a superiore usque ad inferiorem paginae partem propter fila discissa antequam charta iiiscripta fuit, signo [] notatur. 1 Hiatus non semper vitantiir, cf. v. 6; ΛΜΙΡΛΣΤΛΙ Pap., cf. vv 4, 9, 11, 13, αλον.α ν.αδμ.ε[ιιυν Pap.: haplographia in άλλ' ó, dittographia secundo loco error librarii explicari potest; Mss., β. 4. κειφων Pap., cf. ad 1.; χρείκον priniitus M. 5 ετ. l'ap. ε: tt Mss.: error librarii potius quam varia lectio, nain proceleusmaticus in quarto pede displicet. 6. [téx/.st flou V: μιελοι (lot A; τόδ"] τοδ8' VL. 8. Αργεων δορu Pap.: idem proposuit Fix, "Αργείων δόρυ Mss. 9. ouzzzrrpαθε Pap. έτ^τήσατθε L. 10. γεφόντα errore Pap.: γέροντα Mss. 11. ελθω3α 1. ελθοϋ-α Pap.: αε^ίυαεντ,ς Pap. 13. τας 1. στάς Pap. 14. Λαφ,ωι Pap.: λαιμών] λαιμ.όν LP et primitus, ut videtur, Β: κλοιών A; τ-ηςδε γης Ρ; 5ωττ (ρον Pap. 15. ενε'.ιχαν Pap.: Ινεΐ[χεν Mss. 17. om. Α: σος ν.αΐς om. V; έφεδρους ćra-.ότας Mss.: δ" add. Grotius: Pap. quae έφεδρους στρατ]ιωτας exhibet rectam lectionem praebere videtur. 2. EURIPIDES, ANDROMACHA. Andromacliac fragmenta uno solo excepto (Pap. Oxyrh. III. 449, vv 5-28, v. 7 omissus, es. III p. Chr. n.) inter papyros, ni fallor, aclinic non snrrexerunt.* 8 Cf. W. Bates, /. е., p. 307; de fragmento Oxyrhynchico ita iudicaverunt editores Grenfell-Huut: The text seems to haoe been a fairly good one. An otherwise unrecorded variant occurs..., I. c p. 101.

6 PAPYRI VARSOVIENSES - SERIES NOVA 85 Nova charta Berolinensis (No iriv. P ) exhibet fragmentům codicis papyracei s. Y p. Chr. η. inscripti. Quod fragmentům eontinet in parte aversa vv et in parte quae recta dicilur vv Manurn cum ilia, quae apud Schubartium, Palaeogr. tab. 101, nisi forte quod litterae in partem dexterain inclinatae non sunt, phototypiee exprinutur. conféras velim. Folium codicis integri exhibebat columnam circiter 30 linearum; ex eo insuper quod margo superior et margines ab utraque parte columnarum servati sunt vel restitui possunt, et -quae fuerint dimensiones codicis integri elici fere potest: ad longitudinem columnae 30 linearum ca 21 cm duo margines ab utraque parte ad 3 cm addendi sunt, ex quo summa ca 27 cm efficitur; in latitudinem vero eflicit pagina 17 cm. Ex quo autem sequitur dimensiones codicis Andromacham continents has fere fuisse: 27 Χ 17 cm. At dimensiones codicum, quorum fragmenta ex ipsa antiquilate servata ad nos pervenerunt, in très praecipue classes dividi possunt. Ad primam classem pertinent ci codices, quorum longitudo latitudini respondet (1 X 1); ad alteram ei. quorum longitudo latitudinem bis efficit (2 X 1), et ad tertiam denique, quorum dimensiones ita se habent, ut 3:2, unde apparet codicem, cuius fragmentům Euripideum in charta Berolinensi exstat, ad tertiam classem periinere. 9 Ac codices, qui ad earn classem pertinent, a s. У p. Chr. η. praecipue divulgatos fuisse W. Schubart demonstravit. 10 Fragmentům A (vv ) ad Euripidis textum inteipretandum nihil fere novi affert, nisi quod a libris manuscriptis leviter discrepat. Plus valet fragm. В (vv ), in quo, ut vv veras lectiones vix continentes omittam, v sq. mea sententia ad locum in libris corruptum emendandum aliquid confert: αυτός [οή πή]αασι κόρσας εις lv μοίρας συνέκυρσας. 9 Cf. W. Schubart, Das Buch bei den Griechen und Hörnern 2, Berolini-Lipsiae p. 131 et G. Manteuffel, Charisteria Przychocki, Varsoviae 1934, p. 110 sq. 10 l. c., p. 133.

7 8(> JOURNAL OF PAPYROLOGY No inv. P X17 cm Y s. p. Chr. η. Frugm. A (verso) σφαγής ε-/ω[ρου]ν βουπαροι ποδών [παρος δε[ι]νας δε αν [ειδ]ες πυρριχας φρο[υ]ρο[υ[ΐ.ενου β[ε]λε[α]να πα[ι]δος ως δε νίν περιστ[αδον κυκ[λψ] κατε[ι]χον ου δίδοντες ανα[πνοας 5 βωμού κενωσας δεςιαηλον εσίχαραν το Τρωικον πηδημα πηδησας π[οδαν χωρεί προς αυτους τοι [δ] οπως πελ[ειαδες ιερακ ϊδου[σαι] π[ρος φυγ]ην ενωτ[ισαν πολλαι δ [επιπτον [λΐγα]δε[ς] εκ δε τρ[αυμ.ατων цз5 Ц40 Contextum, quem charta nova praebet, cum apparatu critico Gilberti Murray contuli. 1. ßour.apoi errore videlicet Pap : βοοπόροι Mss.: αφαγής <V> Hervagiana secunda. 2. o' om. A V (add. V 2 ); φοροο,αενοο L (sed op in rasura scripsit I). 3. πα[ι]δος Pap.: suspectuin esse censet Murray: r.ooh: MLO; νίν Pap. LV 2 : μιν rell. 4. ανα[πνοα; Pap. L: άμπνοάς rell. Mss. 7. τοί 3' A V (o? suprascr. V 2 ): etiam in Pap. haec lectio subesse videtur. 8. tepa* iooią-a'.] Pap. 9. πολλαι Pap.: πολλοί Mss. Fragm. В (recto) ε;χν]η;αονευσε δ ωσπερ άνθρωπος κακός παλ]αια νεικη πως αν ουν ειη σοφος Και μην οδ' ανας <( Δ]ελφιδος εκ γης δώμα πελα^ει φοραδην 5 τλ]ημων δ' ο παθ ων τληαων τε συ γε]ρον δεχη γαρ τον Αχίλλειον ц(,5 σκ]υμνον εις οίκον ουχ' ως συ.1170 θε]λεις αυτός [δη πη]μασι κυρσας ει]ς εν [αοι]ρα[ς συνεκυρσ]ας Dispositio membrorum discrepat inter liane papyrům ас libros manuseriptos; in libris series anapaestica legitur, in papyro autem, etsi

8 PAPYRI VARSOVIENSES - SERIES NOVA 87 anapaesti praeponderant, etiam cretici atque iambi et choriambi exstant. 3. ož' άναξ ήδη Mss. 5. τλ]η ΐυυν δ" ο παθών τλημ,ων τε τ υ paroem. (?) Pap.: τλήμων ό г-αθων, τλήμιυν δέ, γέρον dimeter anap. Mss. 6. γε]ρον δεχ-jj γαρ τον Αχίλλειον ia eh sp., cf. Hipp. 146, P.: και σϋ oiyf] γάρ *τλ. dim. anap. Mss. 7. εκ Pap.: ές Mss.: sv.]u xvov ει; οίκον οοχ" ως σο νελεις er Cf eh: sv.újjlvov žc οίκους oř>-/' άις zh θέλεις dim. anap. Mss. 8. αοτος [δη τ:η]μια3. κυρτά; in Pap. exstare videtur paroem. : αυτός τι _ κακοίς Mss.: εκορτας Μ Ο: πήματι κύριας del. Koerner: г.-ψ,αζ. κοίτα; Verrall. 9. om. O Haun.: habuit Σ. 3. SENTENTIAE MENANDREAE. Sententiae veierum scriprorum iam inde antiquitus eligi solebant. Tta Epicharmi sententias tempore superiore collectas disposuit secundum testimonium Athenaei 648 D Axiopistus. Ceterum in Pap. Hib. 2 saeculo III a. Chr. n. ineunte perscripla exstat fragmentům florilegii, in quo scntentia Epicharmi subesse videtur. Tempore posteriore e poematibus gnomologicis florilegia, quae ad iuvenes instruendos praecipue destinata fuerunt, componebantur. 11 Sententiae Hesiodi, Theognidis, Phocylidis congestae ab lsocrate memorantur, sententiae vero ex memoria recitatae a Platone ceterisque afferuntur, illae praeterea Epicharmeae et Simonideae ac deinde Euripideae et Menandreae vel praecipue dilectae fuerunt. Inde ab saeculo IV ineunte collectiones gnomologicae secundum auctores vel argumenta, interdum ordine alphabetico dispositae ad usu.m scholarum componebantur. Exemplar vetustissimum florilegii gnomologici praebet nunc Pap. Flinders Petrie II. 49 b tertii saeculi a. Chr. n. Cetera fragmenta huius generis aetate posteriore perscripta eongessit Constantinus Horna in commentario supra citato. Excerpta e diversis scriptoribus in florilegiis multifaria ratione compositis inter papyros conserva'ta sunt. Florilegia sine id la certa ratione confecta in Pap. Friburg. 11 Cf. Xenoph. Mem. I 6 14, Isoer. II 43 sq., Plat. Leg. VII 811 A, Aeseh. Ill 115, Diog Eaert. VI 31 et imprimis eommentarium Constantini Horna, RE. Suppl. VI (1933), p. 78 sq.

9 88 JOURNAL OF PAPYROLOGY 1, Pap. Tebt. 1 et 2, Pap. Berol. (ВKT Y 15) asservata leguntur. 12 Ε contrario saepius inveniuntur talia, cjuae in argumentis disponendis certain ас definitam rationem produnt: Pap. Argent. (Ν. Lewis, Etudes de Papyrologie Iii, 1936, p. 52 sq. No 5) exhibet cantica Euripidea, Pap. Ross.-Georg. 1 p. 60 continet excerpta e fabulis Euripideis, sententias Charetis publici iuris fecit G. A. Gerhard, Sitz.-Ber. Heid. Akad. 1912, No 15, in BKT Y 17 exstat florilegium Euripideum, in Pap. Giss. 152 (K. Kalbfleisch, Raccolta Giacomo Lumbroso, Mediolani 1925, p. 29 sq.) florilegium Menandreum. Et postremo nota snnt florilegia ex uno solo genere litterario confecta, quae ad haec secundum argumenta certa disponuntur: Pap. Petr. II 49 b exhibet epigrammata gnomologica et BKT V 20 A et В invectivas in midieres e comicis et ex Euripide depromptas. Qui loci saepius apud diversos auctores afferuntur et in uberioribus florilegiis aetate posteriore confectis interdum, et praecipue apud Stobaeum, exstant. Praeter ea florilegia congesserunt O. Guéraud et P. Jou guet in libro supra laudato 13 diversos locos ex auctoribus excerptos, qui in ostracis et papyris servati sunt et in florilegiis porterions aetatis leguntur. Sententiae Menandri monostichi iam pridem in papyris servatae ad lucem surrexerunt: anno 1906 publici iuris fecit Carolus Wessely fragmentům quoddam e collectione Yindobonensi (Stud. Pal. u. Pap. YI, 1906, p. 158 sq.), in quo sententiae Menandreae cum novo quodam argumento gnomologico connectuntur. Carolus Kalbfleisch edidit e Pap. Giss. 348, quam s. 1Γ/ΙΙΙ p. Chr. η. assignavit, 14 fragmentům decem monostichos mulilatos continens. Columna servata exhibet sententias, quae ab ω littera incipiunt, unde sequitur ut collectio intégra or- 12 Praeter ea in antiquissimo libro ad usum scholarum quod adhuc notum est (O. Guéraud et P. Jouguet, Un livre d'écolier du Il-e siècle av. J.-C., Cairi 1938) florilegium uberius ex Homero, Euripide, epigrammatibus, poetis eomoediae mediae aetatis compositum exstat. 13 P. XXVI et sq., cf. etiam P. Viereck, Drei Ostraka des Berliner Museums, Raccolta Lumbroso 1925, p. 253 sq. 11 Hermes LXIII 1928, p. 100 sq.

10 Tab. I. ' 'M иг Л "л. Manteuffel, Pap. Vars. Series

11 PAPYRI VARSOVIENSES SERIES NOYA 89 dine alphabeťico disposiía fuerit. Servata est pagina ultima subscriptione Μενάνδρου γνώμαι munita. Inter 10 monostiehos 5 iam prideni noti fuerunt, reliqni novi esse videntur. Quorum unus Diphilo, frg. 114 K., adscribitur. Cum igitur collectio sententiarum Menandri ceterisque admixtis ex s. II/III p. Chr. η. inter papyros exstare comperta sit, iudicium Alfredi Koerte rectum esse videtur in ostraco quodam II p. Clir. n. s. publiei iuris in commentariis q. i. The Journal of Egyptian Archaeology VIII 156. facto, quod exhibet monostiehos ordine acrostichorum dispositos cum una sententia e collectionibus mediae aetatis nota, Μενάνδρου γνώμας inessö. 15 Insuper etiam H. Oellacher mentionem facit de Menandri monostichorum f'ragmento nondum edito e collectione Yindobonensi." Collectio sententiarum Menandri cum tardissime s. Ι/ΊΙ p. Chr. п., sed verisimilius aetate aliquantum priore orta esse videtur. Quod fundamentům ex sententiis Menandri factum postea versibus a ceteris poetis depromptis novisque sententiis compositis auotum amplificatumque est. Eadem res perspicitur in illa Menandri et Philistionis comparatione, 17 in qua praeter proprios poetae versus sententiae ceterorum auetorum, Euripidis praeeipue, vel omnino novae afferuntur. Fragmentům chartae Berolinensis (No inv. P ), quod in hoc volumine in publicum proferre animum induxi, exhibet reliquias columnae undeeim linearum ab utraque parte abruptae, etiam pars superior desideratur; margo in- 15 Cf. Arch. f. Pap. VIII. 259 sq. et A. Koerte, RE t. XV, 1931, et imprimis p. 716 sq. 16 Griechische Literarische Papyri aus der Papyrussammlung Erzherzog Rainer in Wien von H. Oellacher, Etudes de Papyrologie IV, 1937, p. 173, cf. nunc Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Nationalbibliothek in Wien III et A. Koerte A. f. Pap. XIV (1941), 125 sq. No 971. Quod fragmentům I s. p. Chr. п. exeuntis continet 24 sententias monostiehos Menandri ordine adverso ab ω littera scilicet usque ad α ordinatas. Ipsae Menandri sententiae ab auctore amplificatae afferuntur. Compositio quaedam a magistro quodam publico sententiis Menandreis adhibitis confecta nunc in fragmento Vdndob. I s. p. Chr. п. exeunte Pap. Vindob В, Oellacher, Mitt. III, 39 sq. No 25, tab. No. 1, cf. A. Koerte, A. f. Pap. XIV, 127 No 972 exstat. 17 Σύγκρπις Μενάνδρου και Φίλιστίονος ed. S t u d e m u η d, Ind. lect. Vratisl. 1887, cf. etiam W. Meyer, Abh. Ak. Münch, phil.-hist. Kl. XIX. I.

12 90 JOURNAL OF PAPYROLOGY ferior scriptura vacat. Charta inseripta est in parte quae recta dicitur, pars a versa vacua est. Parum probabile est, ut fragmentům hoc Berolinense partem volu minis integri sententias Menandri continentis faciat; pro certo fere habeo florilegii reliquias hic subesse, praesertim cum sententiae ordine alphabetico omnino careant et dicta, quae ad λόγον, λογισμόν, λύπην, οργή ν pertinent, contineant. Prima linea nimis est mutilata, quin omnino rcstitui possit: singulae litterae quae exstant ad nullam Menandri sententiam aliunde notam quadrare videntur. inter reliquas sententias decem très novae esse videntur (2, 4, 6), ceterae iam antea e Monostichis vel ex Stobaeo notae fuerunt: v. 3 exhibet trimetrum a librario turbatum, v. 7 praebet lectionem Stobaei. cum in Monostichis varia lectio scripta occurrat, v. 8 conlinet sententiam Philemonis (cf. Pap. Giss. 348 et quae supra dicta sunt), sententia 10 nota est e Florilegio Stobaei, etsi in Monostichis non occurrit. Fragmentům Berolinense s. II p. Chr. n. attribuendum esse puto. Scriptura manum haud inexercitatam prodit et inter earn quam librariam appellare solemus et cursivam vacillat; linea ultima in scripturam prorsus cursivam exit. Manus proximo accedit eis quae apud Schubartium, Palaeogr. tab. 81 et in Pap. Gr. Berol. tab. 28 phototypice expressae sunt. Itaque in charta Berolinensi fragmentům florilegii sententias Menandri continentis quibus novae quaedam accédant ad lucem surrexit et sane vetustissimum, ni fallor, omnium quae adhuc nota fuerunt. Quod fragmentům II p. Chr. n. s. confert non nihil ad quaestionem de florilegia aetatis posterioris et ill ud Stobaei praecipue componendi ratione. No inv. P ,5X8,5 cm. II s. p. Chr. n. Tab. No I 5 ] δραστικον [ δίκαιος έστιν ου]*/' 6 πράττω[ν μή άδικώς λογισμός μόνος έσ]τί λύπης φά[ρμα /.ον οί υ. à ν έ]νε[ργοί μηδ]ιν φοβούνται τους ζ[όνοος άρ' έ]στ[ί σογγεν]ές τι λύπη και βίος;

13 PAPYRI YARSOVIENSES SERIES NOVA 91 σαφής ουκ ε]τι λογισμός, αλλ' εκεί τυ/[ών. λόπην γ]αρ ευ]ν[οος] οίοε θ-εραπεόειν λόγος, νόσον] π[ολί) κ]ρεΐττόν έστι<(ν> ή λόπην φέ[ρειν. οργή φιλοόν]τ[ω]ν ολίγον ισχύει χρόνον [ΐέγισ]τον αγαπών δι' έλάχιστ' <ο>ργ<4^>[ζεται. λόγψ μ,']επεισας, φαρμάκφ σοφωτάτφ. 1. čívjop' ά"τ'.ν.όν[ vel ]δρα3τικόν[ 2. supplevi e. g., cf. Men. Moiiost. Ь38 sq. Λνήρ οίν.α.ός ŠTTÍV οΐ>χ" ό [ΐή dstxüv, άλλ' oittç άδικείν δυνάμενος v!j βούλεται. 3. trimeter turbatus, n a m scriba transposuisse verba videtur, cf. M o n. 315: λογι-μ.ός ž-r.v φάρρ.α /.ον λύπη; μόνος. 4. supplevi e. g., apiid M e n a n d r u m non legitur; post lacunam 5-6 litterarum vestigium ι vel v litterae (nihil nisi hasta perpendicularis serv a t u m est) perspicitur P. 5. M o n. 640 = Men. frg. 281, 8 К. 6. άλλά Pap.; supplevi e. g., a p u d M e n a n d r u m exstare non videtur. 7. M o n. 319 = Men. frg. 591, 3 К. a p u d Stobaeuni Flor. 113, 14 servatlim; οίδεν ίάσθαι λόγος; Mon., с f.. etiani 559, 1 Κ. : λύπης ιατρός ê-τιν άν θρώκοις λόγος. 8. M o n. 383 = Philem. 202 Κ. ; νόσον δε κτλ. M o n. 9. M o n. 410: οργή φιλοδντος p-txpóv (alii φ'.λοόνταιν sicut in hac Pap.) hyüzi χρόνον. 10. Men. frg. 659, 2 K., cf. a p p a r a t u m crit.; Ιργά[;ετα'. Pap. errore videlicet pro όργίζεται scriptum: ό μέγι^τον άγοτ-.ών οι" Ιλάχ^τ" όργίίεται. 11. M o n. 313: λόγω ρ.ε τείσον, <ραρμ.ά*ιρ σοφωτάτω, Vind. 3 exhibet: μέν τ:εϊ :α'. φάρμακον σοφώτατον, unde coniecit Meineke: ρ ' ε~ν.ζε φαρμά /.<ρ зοφωτάτω. Pap. lectionem rectani exhibere videtur. iustus est non ille qui non iniuste agit consideratio sola est aerumnae remedium qui strenui sunt nihilo labores pertimescunt 5 num est similitudo quaedam inter aerumnam et vitam? non item certa est consideratio, sed illic consequitur aerumnam enini seit curare sermo bene affedus morbum multo melius est quam aerumnam tolerare 10 qui nimie diligit minime irascitur verbo me persuasisti. remedio sapieniissimo.

14 92 JOURNAL OF PAPYROLOGY 4. LEGŮM IUDICIALIUM FRAGMENTŮM. l' ragmentum, quod summa liberalitate possesoris hoc loco publici iuris facio, pertinebat ad collectionem privatam Hugonis Ibscher Berolini asservatam. Origo huius chartae, quod doleo, mihi ignota est. Exstat hic fragmentům voluminis cuiusdam leges iudiciales continentis. Servata est columna 15 linearum a parte dextera abrepta et in parte inferiore valde mutilata; margo superior exstat pars vero inferior columnae desideratur. Singula capita paragmphis 1er distinguantur (post et in 14 media; in 1. prima, etsi hie quoque caput novum incipit, seriba paragraphum notare supersedit). Spatium columnae in parte dextera laesae e certe suppletis definire mihi contigit: desunt 5-6 litterae, unde vero sequitur columnam integram litterarum olim fuisse. Scriptum perspicua et elegans omnia indicia aetatis Lagidarum ineuntis prodit, cf. praesertim litteras ß, ja- ν, π, τ, u, φ, ex quo papyrům 111 s. a. Chr. η. medio vel exeunti tribuendam esse censeo. Servata sunt capita tria, ex quarto autem nihil nisi exigua vestigia duarum linearum exstant. In čapíte l-o de cautione agitur interponenda, in 2-o de ratione agendi in cas u contradictionis, in capite 3-o de vade in iudicium adducendo; quod fuerit argumentum capitis quarti non liquet. Volumen, ex quo superest illud fragmentům Ibscherianum, pertinet ad ceteros commentarios iuris consultorum, qui inter papyros ex Aegypti harenis ad lucem surrexerunt. Quorum notissima e Lagidarum aetate sunt ilia Δικαιώματα Alexandrina, 18 et fdiologi Gnomon ex aetate Romana. 19 Sed imprimis hoc fragmentům novum cum Pap. Lille 1. 29, quam olim ediderunt Collart - Lesquier = Mitteis, Chrest. 369 et P. M. Meyer, Jur. Pap. 71, conferendum esse videtur. Quae Pap. Lille in vico Ghôran reperta est et s. III a. Chr. η. ab editoribus attributa. Latitude) duarum columnarum, quae servatae sunt, eadem est fere atque in papyro nostra. Sed argumenta capilum, quod interest inter ambas chartas, perfectiora ac magis copiosa sunt. 18 Pap. IJalensis I, cd. Graeea Halensis, cf. P. M. Meyer, Jur. Pap. 74 et BGU V 1, ed. W. Schubart, cf. Meyer, Jur. Pap. No 93.

15 Tab. II. Î jyjok^j. ^'C/í^T-íř г г -γ j-iř S г Г " ' -M* Ч ' ř ij». If, ą ' e jí' ftfi iť&b" с н - w c ^ A ^ ^ e î/ ' : ψ I w м - 'V ' -Π'-Γ'ΝΗΙ Ж^се 4 у -j *" Im τ ι Η κ Γ Τ ϊ ^ Φ * ' <;.* %. - > ffttç $ ch Manteuffel, Pap. Vars. Series nova

16 PAPYRI VARSOYIENSES SERIES NOVA 93 Fragmentům Pap. Lille I. 29 exhibet leges iudiciales civitatis cuiusdam Graecae in terra Aegyptiaca sitae (Naucratidos fortasse vel Ptolemaidos) et pars quae superest continet praeseripta, quae ad ius servorum et illa praesertim quae ad eorum delicta pertineant. Quod полит legum iudicialium fragmentům in Pap. lbscheriana servatum liaud parvi esse moment i ad res forenses in Aegypto investigandas evidenter apparet. Sed cum ex tempore sinistro fieri non posset, ut chartam a me descriptam scientia iuris civilis excellentibus ad commentarium subtiliore iuris cognitione praeditum componendum proponerem, solum illud exemplar nonnullis notis a me instructum et, quantum mihi contigit, restitutum excribere curavi. Pap. Ibscher. 15X8 cm. Ill s. a. Chr. п. Tab. No II. ησεν. >( )> έάν os έλάσσονός τι[ς... ον τφ κατεγγοη 8 έντ[ι, έςέστω 5ε κατεγγοάν κατά [οικαστών, ή εφ' ετέροις α τις κρ[ίνηται. 5 εάν δέ τίνες άντιλέγω[σιν, тлπείσθ-ω έν Άλε^ανορεία ΰ[φ' ετέρων και ώς άγ κ ρ iv η ι ε]ισάγων 3ε"/έσθω, υπηρετησάν[το)ν ok αλλοι[ς] κόποις cl πράκτο[ρες. Κ) εάν δ[ε] τ&ν εγγοογ καλ[ώσιν έ-ί [τη]γ κρίσιν, έςεστω [αοτώι λόγο[υς οϋς] αν βοόληται ποιεΐν, μηκέ[τι έςέσ]τω άναδικ[ήσαι τα ση[μανθεντα]. εάν 3[ε αύ]τός αγ[ 1. Iota mutiim, etsi saepius in hac papyro notatur, tarnen interdum a librario neglegitur, cf. 1. 6; ίλά^-οής τ -ς vel fortasse έλασσον όστις о/т; ; in fine τι vel т. legi potest.

17 94 JOURNAL OF PAPYROLOGY 3. Articulus saepius omissus esse vide tu r, cf., 4, 7 et Mayser, Grammatik, Β. H 2, Berolini 1953, 22 sq. Suppl. Taubenschlag Ε.-άγιυν = i εΐααγωγεός, cf. Meyer, Jur. Ра/л p. 252, No No 78, I, cf. etiam No 93 cap Í κράχτορες, cf. Meyer, Jar. Pap. p. 255, No , 54 etc. 10. έάν xaxûistv έτ-.ί τήν χρίαιν: cf. P. Argent. I. 22, 11 ; P. Hamb. I. 29,3; P. Lips. I. 38, 1, άναδιχηααι: cf. P. Lille I. 29, 4 έξέ-tiu τώι xopítui άναοιζνραι. 14. zà 3η(χανθΐντα : cf. P. Tor. I col. IX. 12. Cap. 1. Sin vero minoris pretii [aestimetur debitum] cauiionis interpositae, liceat cautionem interpoliere de iudicibus, vel de ceteris, quae quis sibi eligat. Cap. 2. Siqui vero contradicant, persuasum sit Alexandriae a ceteris et quoquo modo discernât cpi i causam introducit accipiatur, in ceteris autem operis ad i u ven tur executores. Cap. 3. Sin vero vas in indicium vocetur, liceat ei verba quaecumque velit facere, non liceat amplius provocare ea quae indicata sunt. Ε capite quarto nihil nisi exigua vestigia in papyro perspiciuntnr. 5. _ BONORUM TRANSACTIO MATRIMONI ALIS. Charta Oxyrhynchica, cuius nihil nisi pars superior servala est, exhibet transactions bonorum matrimonialis frag mentum. Manus tenuis, etsi snbrustica, ad s. 11 p. Chr. η. medium pertinere videtur; ipsa charta, quod doleo, valde detrita ac mulilata in parte inferiore praesertim lectu est difficillima. Syngrapha subiectivo genere dicendi confecta est. Sponsor, cuius nomen in lacuna excidit, fatetur Theoni libertino se accepisse ab eo pro Dionysia eins filia nutrita (1. 7), quam in matrimonium duxit, varia ornamenta dotalia, vestitus etc., παραφέρνων vero nomine (1. 19) diversam supellectilem. Cetera, quod dolemus, servata non sunt. Ad earn novam chartam Oxyrhynchi repertam conféras velim ceteras pactiones nuptiales inter papyros servatas et praecipue Pap. Oxyrh. II 267, III 496 et CPR 24 et 27, 20 l'. Oxy. VI 905 et X Ad ipsum genus syngraphae cf. L. Mitteis, Grundz et R. Taubenschlag, Lam 94 sq. 20 Cf. etiam L. Mitteis, Grundz., p. 199 sq.. Chřest., p. 313 sq. et P. M. Meyer, Jur. Pup., p. 40 sq.

18 PAPYRI VARSOVIENSES SERIES NOVA 95 Pap. Oxyrh. 15 X 9,5 cm. II s. p. Chr. n. ]v 'Απολλώνιου μητρός Ταωτ[οϋ]τος απ' Όςυρύγχω]ν πόλεως Θέωνι άπελευθέρφ Παυσίριος ]. από της αδτης πόλεως χαίρειν. 'Ομολογώ κατ]ά προαφώνησιν Διονυσίου Κάτων[ος 5 οι' έπ]ιτηρητών της περί του προς Όςυρύγχων πόλει] Σαραπίου τραπέζης εχειν παρά σου τα άσφα]λη μοι επί τη τροφίμη σου Ό-υγατρί Διονυσία μ]ητρός Εύοαιαονίοος άπελευθέρας Διονυσίου Κά]τ[ω]νος από της αύτης πόλεως γαμου- 10 αένη έ]μοί έν μεν φερνη άλυσίδιον χρυσούν τετάρτω]ν ες, δαχτόλιον όμοίως τετάρτων δύο, πυνο]άςιον όμοίως τετάρτων τριών, ένωτίων χρυ]σών πεινώτων ζεύγος τετάρτης μιας. ί- σως κομι]σάτω αυτφ τετάρτας [τ]ρεΐς έν συντι- 15 μήσει δρ]αχμών δι[ακο]σίων δέ[ /.α επ]τά και ιμάτια εν συντι]μήσει δραχμών τε[σσαρά]κοντα, κλανιών άργ]υρών ζεύγος. σακη[γόν καινό]ν δραχμών δέκα τεσ]σάρων, ε... ν τιμής δραχμών τεσσαράκον]τα τεσσάρων, έν δε παραφέρνοις 20 ] χαλκόύν α, σι[τ]οδ[οχ]εΐον χαλκοϋν α I η I. κάδιον χα[λκ]οϋν, σκάφιν ] I J κλεΐστ[ρο]ν [ά]να σκεύη ] I ]. κίβωτο[ν] ώνης. εςας ]... I ].. τω μ[ετ'] αλλήλων τ. 25 ] ές αλλ[ω]ν ή και μη.. sequuntur vestigia 3 linearum obliterata 4. Ad κατά προαφώντ,σιν cf. Ρ. Oxy. III 513, oť έπίτηρητών, cf. P. Elor. I = Mitteis, Chřest. 243, Meyer, Jur. Pap. 68; P. Flor. I 28, 7; P. Oxy. I 91, 8, VIII 1132, 11. Pap. Argent

19 96 JOURNAL OF PAPYROLOGY 13. ιλ'νωτων Pap.: cf. P. Oxy. X : ένωτίων ζεϋγο; εχον Γείνας bév.a όλκής χωρίς των πεινών, cf. etiam P. Oxy. XI. 1449, 25 πεινώτιον. Apollonii filins a matre Ταωτοός ex oppido Oxyrhynchorum Theoni libertino Pausiridis ( ) ab eodem oppido oriundo s. d. Fateor ad nomen Dionysii Catonis filii per inspectores tabernae argentariae ad templům Sarapidis Oxyrhynelii,sitae me accepisse a te affirmata mihi de Dionysia ι a matre Eudaemonidis Dionysii Catonis filii libertina ex eodem oppido oriundi, tua filia nutrita, quam in matrimonium duxi, dotis nomine catenani auream quartariarum sex, anulum similiter quartariarum duarum, operculum vasis similiter quartariarum trium, inaurium par aurearum cum margaritis unius quartariae. Aequaliter déférât ei quartarias très pretio drachmarum dn cent ar u m septemdecim et vestimenta pretio draclimarum quadraginta, armillarum par argentearum, saccum novum drachmarum quattuordecim, pretio quadraginta quattuor, παραφέρνων vero nomine [ ] aeneum 1, cistam penariam aeneam 1 [ ], vas aeneum. rutrum, L ], claustrum ad habitus, [ ], arculam ad emptionem(?) Ea quae sequuntur nimis sunt mutilata, quin omnino rest itui possint. 6. REI FAMILIARIS DIVISIO TESTAMENT ARIA. Charta leb tunica, cuius pars dextera exstat, pars vero laeva et inferior tempore absumptae sunt, exhibet fragmentům syngraphae rei familiaris divisionem testamentariam continentis. Scrip tura a manu haud inexercitata diligenter exarata et admodum subtilis ad s. II p. Chr. n. medium pertinet. Syngrapha ad id genus spectat, quod obiectivum appellari solet. Testator, cui Πασίων nomen est, legat testamento suam rem familiarem ex aequa parte filiae suae, cuius nomen excidit (1. 3), Άρμ,ιόσει filio eiusque ancillae Τεφορσαΐτι (1. 4,-11) et Heraclio filio ex ea procreato (1. 11/12, 14), cf Hereditas, etsi syngrapha e dimidia fere parte desideratur et in altera multas lacunas exhibet, e domicilio (1. 5/6), agro catoecorum (1. 7) ceterisqne bonis (I. 8) constare videtur.

20 PAPYRI VARSOVIENSES SERIES NOVA 97 Ipsa pactio eo genere quod ομολογία dicitur a Pasione confecta est, id quod e praescripti formula ex parte conservata elucet, cf. e. g. B. G. U. I. 86 = Mitteis, Chrest., No 306, Taubenschlag, Laiv, 153 sq. Ad contextual carptim restituendum praeterea usui fuit Pap. Oxyrli. III. 494 = Meyer. Jur. Pap. No 24. Pap. Tebt. 10X14,5 cm. II s. p. Chr. η. ['Έτους.. Αυτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστού Ε]ύσεβούς μεχ[ε]ίρ ta έν Τεβτύνει της Ηολέμωνος μερίδ[ο]ς του Άρσινοίτου νομού ['Ομολογεί IΙασίων τού δεινός τού ] ου από κώμης Τεβτύνεως ώς ετών πεντήκοντα οκτώ ουλή γόνα«αριστερφ [συνχωρείν μετά την εαυτού τελευτήν τοίς τέκνοις Άρμιύσι και ]ωται [τος Τεφορσαείτι δμψ[η τ]ού Ιΐασίωνος υιού. τών δε π[ρο]ρ[ρη]τήντα ]. τη τη γεγονοιεί^ αΰτφ εκ της μετηνλαχυείης αΰτο[ύ γ]υναικός Ταπεινά- "Αρμιύσιν και [ ο αυτός ομολογών συν/ωρί κοινώς ές 'ίσου [έ]κάστιμ κατά το τρίτον μέρος την ύπαρχούσαν αυτφ [οικίαν και αϋλήν [ωνι ] τ]ού iv [,]όσιος [έδ]ά[φ]ει κλήρου κατοικικού άρούρας πέντε τέταρτον ών ά]ρούρη[ς] τέταρτον και οσα εάν άλλα καταλείψη 6 IΙασίων ή και και οσα] συνεόρονται κα[ί] τον οντα πρότερον τόπον και τάς υπαρχοόσας αϋτώ Ιΐασί- ελει- [ψεν ]... χωρίς ών μ[εν] παρενέκκατω ο πατήρ Πασίων εκάστη αυτών κατά

21 98 JOURNAL OF PAPYROLOGY 10 [τήν παρουσαν οαολογίαν j τω δ[ε] προγεγρα[αιχέν]ω αυτού ΙΙασίωνος υίώ 'Αραι[ύ]σι σονκεχωρηκέναι [ βούλομαι δε τού]ς κληρονόαου[ς είναι Άρμψόαιν και Τεφορσάειν και τ[ον] οίον αυτής Τεφορ- [σαΐτος Ήράκλειον και πρδς της àvà το σώμ]α ΙΙασίωνος κίηδείας και] περιστολής και ευλυτ[ρώσ]εως ών εάν [δ]απ[α- [νήσωσίν : αναθεμάτων των [εν σι>ντΐ[λή]σει δραχαών είκοσι τεσσάρων.. επ.. ν [ τελευτη και εις τ[ά παρά Ή]ρακλείου και των άνηκ[ό]ντων αύτψ πά- 15 [ντων καθιατ]άναι δε έπίτροπ[ον à]ν εΐλοι είς τον κατ[ά πά]ντα τρόπον.. iv] [ ]σαν τω άνήκ[οντι ]είς τον δε χρόνον α[εχ]ρι εά[ν εν τη νόαφ [ήλικία γένηται έπιτελ]εΐ[ν] περί αυτών ώς άν [αί]ρηται. [ sequuntur exigua vestigia 3 linearum 2/3 supplementa a Pap. Berol., BGU I. 86 petita, cf. etiam 11. 4, 8, 9 et 4, 10, 11 huius cb'irtae. 5. pro γεγονοία et μ-ετηλλαχοίας. 4. pro τον οέ τφορίτ,θέντα 6. pro 'υντ(ί)ροντά: ; τόν όντα τότ.ον. 7. Nomen proprium exstare videtiir. 9. pro παρηνέγκατο. 12. Ήρά*/.ειον cf. 14; άνά xb οώαα κτλ., cf. PSI, Studi Italiani di Filologia Classica, N. S. XII, 1955, p. 99, col. I. 7 sq.: εις χηοείαν y.ai κεριττολήν τοδ σιυματίοϋ χοι> ταφτρο,αενου Λίγοκτία et Pap. Oxyrh. III 494, 24 sq. = Meyer, Jur. Pap. No 24: Λώ-ει... εις ε&ωχίαν αότών ήν ζο'.ήιοντα'. πληοίον той τάφου μου ν.ατ 1 ετος τΐ) γενεθλία (ίου Ιφ' có ο'.έπειν άργορ-ou οραχαάί εκατόν. 16. supplementum e BGU 86, 19 petitům. 17. cf. Pap. Oxy. III Anno.. Imperatoris Augusti Pii, (mense) Mechir II in vico Tebtunieo Polemonis regionis pagi Arsi-

22 PAPYRI VARSOVIENSES SERIES NOVA 99 noitici. Fatetur Pasion filius ab vico Tebtunico oriimdus, utpote quinquaginta octo annorum, cicatrice in genu laevo, concederc post suam mortem liberis Άρμιοσι et procreatae e defuncta uxore ipsius Ταπεινάς Τεφορσαΐτι ancillae Pasionis filii, ipsum vero 'Apjtiôoiv ante commemoratum et. Ipse vero qui assentit concedit publice ex aequa parte cuique eorum de tertia parte quae praesto sunt ei domicilium et propatuluin et quae una inveniuntur et locum qui antea fuit et quae Pasioni praesto sunt in.]όσιος solo fundi catoecorum aruras quinque et quadrans, quarum arurae quadrans et quaecumque alia reliquerit vel reliquit Pasion praeter ea, quae attulit Pasion pater cuique earum secundum hanc praesentem piictionem supra vero commcmorato Άρμιύσι ipsius Pasionis filio concedere. Propositum mihi est, ut successores fiant Άρμωσις et Τεφορσάις et Heraclius ipsius filius Ταφορσαΐτος et quae de Pasionis corpore ad exsequias, obligationem et mortuum arte medicandum impensa faciant ornamentorum sepulcralium pretio viginti quattuor drachmarum. in fine et ad ea quae sunt Heraclii et ad eum pertineant omnium constituere vero tutorem eligat ad in omnem modum... pertinenti ad id vero temporis donec non perveniat ad aetatem lege constitutum exsequi de eis tanquam eligat... (Hoc loco syngrapha abrumpitur.) 7. _ CONVENTUM DOCENDI CUM TEXTORE PACTUM. Charta Tebtunica, cuius pars inferior servata non est, pertinet ad ea conventa docendi cum fabris textoriis pacta, quae iam saepius inter papyros ad lucem surrexerunt, cf. e. g. Pap. Tebt. II 385, Pap. Oxyrh. II 275, IV 725, Pap. Grenf. II 59, Pap. Rain. 134 (Wessely, Karanis p. 32) 21 = St. Pal. XXII 40. P. Mich. II 121 et III , P. Oxy. XIV Cf. U. Wilcken, Grundzüge, p. 261 et Chrestomathie No 324 et Ad. Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden, 1911, p. 161 et sq., P. M. Meyer, Jur. Pap., p. 156, No 42.

23 100 JOURNAL OF PAPYROLOGY Conventum, quod charta Tebtunica praebet, factum est 5. i. 170 a. p. Chr. η. inter libertinům, cui Climas est nomen, et Heraclidem fabrum textorium e vico Tebtunis. Qui libertinus tradit textori in disciplinám triennalem Epimachum filium suum et ea conditione, ut puer a patre suo nutriatur atque vestiatur et ut impensa perdiscendi ab eodem substineantur atque tribute pendantur. Quibus conditionibus rest ipuletur textor. iam. quod dolemus, non liquet. Syngrapha eonfecta est apud signatorem publicum in vico Tebtunico, cf. Pap. Yarsov. 10 col. 1. 2, cuius lacuna ha'c papyro collata certe suppleri potest. De his conventis docendi inter papyros servatis olim uberrime egit A. Zambon, Διδασκαλικαί, Aegyptus XX, 1935, p. 3 sq., cf. etiam W. L. Westermann, Classical Philology IX, 1914, p. 295 sq. et R. Taubenschlag, The Lam of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, New York Pap. Tebt. 17,5X9,5 cm. 5 Ianuarii 170 a. p. Chr. η. 'Έτους ενάτου Αϋτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αυρηλίου Αντωνείνου Σεβαστού Apij.sviay.of) Μηδ]ικού Παρθικού Μεγίστου και 5 Αύτοκράτορ[ος] Καίσαρος Αοοκίου Αυρηλίου Ουήρ]ου Σεβαστού Άραενιακού Μηδικού Παρθικού Μεγίστου Τύβι ι δια γραφείου Ήρα]κλείδου Δρυμού της Θεμίστου αερίδος τού Άρσινοείτου νομ-ού. έςεδε- 10 δω]κε Κλείδας απελεύθερος Αρείου Ψε[ν]έως ώς ετών πεντήκοντα ούλ]ή άγκώνι δεςιφ τον εαυτού υίον Έπ]εί χα /ον Ν'/ώψ Έρακλίδι γερδί(ι) Ί.ΤΛ ϊεβτύ]νεως ώς ετών τριά- 15 κο ντα τεσσάρων ουλή μ,ετώπωι ες] άριστερώίνι καταιχαθείν αυτόν

24 PAPYRI VARSOVIENSES - SERIES NOVA ΙΟΊ Έπί]μ.α-/ον τήν γερδιακήν τεχνην εις] ετη τρία άνά το τέλημα μηνός <τύβι> του έ]νεστώτο[ς] ένάτ[ο]υ έτους τρεφο- 20 ;χεν]ου του παιδος του πατρός του αυτού και χορη]γούν[το]ς αϋτφ κατά αη]να εις τρο[φ]είων λόγον δραχυ,άς τεσα]άρας και ίαατίζοντος τον παϊδα έπι]τελούντός τε υπέρ αυτού της μ,αθή- 25 σε]ως τελέσμ,ατα, τας δε έσταμ,ένας άπο δη]αοσιων ΰπερ τού υιού Επιμάχου..,]οαγλ... ου κοαίααι παρά Ήρίακλίδος ε υθ εως τώ έσχάτιρ ετ<(ε) ι άργ υρίου δρα'/[αάς 30 ] ον. vi [ σΰντα]γαα [ 8. Cf. Pap. Ynrsov. 10 col locus difficillimus lectu: άνά τό τέλημ,α lectio dubia; τέ/,ημα pro τελείωμα? 21. cf. e. g. P. Oxy. III ; BGU 1109, 27: P. Tor cf. BGU 468, 17; P. Oxy. II 275, 17: προς?v και ε να. τά δημ,όιια πάντα τοϋ ζαίοίς. Anno nono Imperatoris Marci Aurelii Antonini Augusti Armeniaci Medici Parthici Maximi et Imperatoris Lucii Aurelii Veri Augusti Armeniaci. Medici Parthici Maximi (mense) Tybi 10 per officinam Ήρακλείδου Δρυμού tabellionis regionis Themisti Arsinoitici pagi. Collocavit Climas libertinus Araei Psenis filii, utpote quinquaginta annorum, cicatrice ulna dextera filium sutím Epimachum Nchops apud Heraclidem textorem ab vico Tebtunico, utpote annorum triginta ( iiattuor, cicatrice in Laeva frontis parte, ut ipse Epimachus perdiscat artificium textorium in annos très ad finem mensis Tybi huius anni noni ea conditione, ut puer a patře suo ntttriatur et ut pater praebeat in mensem ad expensa victus quattuor drachmas utque puerum vestiat et persolvat pro illo perdiscendi vectigalia; quae vero statuta sunt de publicis

25 102 JOURNAL OF PAPYROLOGY ut accipiat ab Heraclide sta- argenti drachmas χ pro filio Epimacho tím ultimo anno Hoc loco syngrapha abrumpitur NOMINUM DESCRIPTIO CUM RATIONIBUS ADIECTIS. Charta liane nominum descriptionem exhibens anno 1932 in vico Tebtunico'ab Italis reperta est. Scriptura, quae cursum suum minime servat, s. II p. Chr. η. tribuenda esse videtur. In parte superiore charta paullulum laesa ac detrita, partes vero media et inferior integrae conserva tae sunt. Pap. Tebt. 18 X 8,5 cm. И s. p. Chr. η. βάντι εφ' Ίυονιώνους? Ατρ(ΐως) J δ ΙΙαβνούτεως Ψεντώ[σι]ς iß Σερ[α]πίω[ν οοί>[λ(ος)..]... /з Γεφωρσωόμ.[ις?... ] pśco- -ι η 5 Κρωνίων τεκτων ' ιζ Εοοα[ί ιχων δοΰλ(ος) λ1αρσεί(ο)υ -ιη Σορίσκα Άρπαλάλοο -/αβ ( ) /3 ΙΙοιώλις Ματαεις -ΐη Μ[...]ηλάος, Αντεράτ(ου) 10 'Οννοό]φρις Φάσως χηνοβ(οσκός) ίε Καπίτων Καπίτωνος ι Άρσενοόφις 6 και Μου.. αν /δ Μαλαΐς Κολλούθου /3 ι "Αρπαλος Άπάπι /0 -ΐη 15 Σεραπίων ΙΙέληκις Ις- ΙΙλαλάς αδελφός κδ Μαρεψημ-ώς άλλος /3 -Τ 11 ρωτάς Αύλείοο Jo ii [Ιακήβκις αδελφός 20 Ηρακλής Κρονίωνος πχ() /Ф f? ι

26 PAPYRI VARSOVIENSES - SERIES NOVA 103 Ευδαίμων Ψια9 ωπλ07.(α;χο:;) /о γ Ευδαίμων Κασειδερόζας ΙΙρωτά; 6 και "Ανικος δούλος ς ιη Άαοόνις βοοκώλος /δ γ 25 ΙΙρωτάς Πρωταρο[ΰ]τας /δ γ Αυληράς Άνχε'.οοτας Τούρβων Γαλάτοο ιη κ Χράτης ό 7.αί Κουβεισεϊς κ~ Πρωτάς Αακενάνις /δ γ 30 "Αρπαλος Εϋτοίχοος Ιίορδή (?) /δ γ (γίνονται) (δρα/ααί) ρ /, (οβολοί) β / = δραχμή ; = οβολός ; 31 / /ρ* β Pap.

27 INDICES I. IMPER A TORES Αυτοκράτωρ Καίσαρ Μάρκος Αυρήλιος 'Αντωνεινος Σεβαστός 'Αρμενιακός Μηδικός Παρθικός Μέγιστος και Αυτοκράτωρ Καίσαρ Αοόκιος Αυρήλιος Οϋήρος Σεβαστός Άρμενιακός Μηδικός Παρθικός Μέγιστος 7 1. II. GEOGRAPHICA Regiones, pagi, vici etc. 'Αλεξάνδρεια 4.6 Πολέμωνος μερίς 6.2 'Λρσινοΐτης 6. ι ; 7. 9 Σαραπιείον τράπεζα περί του πρός Θεμίστου μερίς 7. 8 Όζορύγχων πόλει Σαραπίου 5. 6 Ό υρύγχων πόλις 5.1,5 Τεβτϋνις 6.1,2; 7.14 III. INDEX NOMINUM "Άαοΰνις "Ανικος ν. Μρωτάς Άντέρατος ν. Μ... πλάος 'Αν/ειοϋτας ν. Αύληράς 'Απολλώνιος 5. ι Άπόπι ν. "Αρπαλος Άρείος Ψενέως 7. ίο Άρμιύσις ΙΙασίωνος 6.5,4,10,11 "Αρπαλος Ευτοίχους "Αρπαλος Άπόπι 8.14 Άρπάλαλος ν. Συρίσκα Άρσενοδφις б και Μου.. αν 8.12 Άτρεύς ν. Ίυονιώνης 8.1 Αυλείος γ. ΙΙρωτάς Αύληράς 'Αν/ειοϋτας Γάλατος ν. Τούρβων 8.27 Γεφωρσωόμ[ις?] 8.4 Διονυσία 5. η Διονύσιος Κάτωνος 5.4,8 Δρυμός ν. Ηρακλείδης 'Επίμαχος Νχώψ Κλειμάτος 7. 13,17 Εύδαιμονίς 5. 8 Ευδαίμων 8. 6 Ψιαθωπλόκαμος Κασειδερόπας Εύτοίχης ν. "Αρπαλος Ηρακλείδης Δρυμού 7. 8 Ηράκλειος 6.11* 6.14 Ηρακλής Κρονίωνος Ήρακλίς 7.13,27 Θέων 5.2 Ίοονιώνης 'Ατρέως 8. ι Κασειδερόπας ν. Ευδαίμων Καπίτων Καπίτωνος Κάτων ν. Διονύσιος Κλειμάς 7.10 Κολλοϋθος ν. Μαλαΐς Κουβεισέϊς ν. Χράτης Κρονίων ν. Ηρακλής Κρωνίων

28 PAPYRI VARSOVIENSES - SERIES NOVA 105 Αακενάνις ν. Ιίρωτάς Μαλαΐς Κολλούθου 8.12 Μαρσείος 8. 6 Μαρεψήα 8.17 Ματαεΐς ν. Ποιώλις 8.8 Mou..αν ν. Άρσενοϋφις Μ... πλάος Άντεράτου 8.9 Νχώψ ν. Επίμαχος 7.13 Όννοΰφρις Φάσως 8.10 I. όσις 6. 7 [Ιακήβκις 8.19 ΙΙααίων 6.2*, 4,6,8,9,10,12 ΙΙαβνου.εύς Ψεντώσις 8.2 ΙΙαϋσίρις 5.2 [[έληκις ν. Σεραπίων 11 λαλάς Ποιώλις Ματαεΐς 8. 8 ΙΙρωταροϋτας ν. Πρωτάς ΙΙρωτάς Αϋλείου [Ιρωτάς 6 και "Avť/.ος 8.25 Πρωτάς ΙΙρωταροϋτας 8.25 II ρωτάς Αακεινάνις 8.29 Σεραπίων 8.3 ΙΙέληκις 8.15 Σορίσκα Άρπαλάλοο 8. 7 Ταπεινός 6.3 ΐαωτοϋς 5.1 Τεφορσάϊς 6.4,11 Τούρβων Γαλάτου Φάσως ν. Όννοόφρις Χράτης ό καΐ Κουβεισέϊς 8.28 Ψενεύς ν. Άρείος 7 11 Ψεντώσις ν. Παχνου.εός Ψιαθωπλόκαμος ν. Ευδαίμων IV. INDEX VOCABULORUM ad Nos 3-8* αγαπαν у. ю αγχών αδελφός 8. 16, 19 αδίκως 3. 2 αίρείν 6.15,17 αλλήλων αλλά 3.6 άλλος 4.9; 5.25; 6.8; 8.17 άλυσίδιον αν 4. 7,12; 6.15, 17 ανά 5.22; 6.12*; 7.18 ανάθηαα 6. 13* άνηκε iv 6. 14,16 άναδικήσαι 4.13 άντιλεγειν 4. 5 απελεύθερα 5. 8 απελεύθερος 5.2; 7.10 από 5.1,3,9; 6.2; άργόρεος 5.17 αργύριον άρα 3. 5 αριστερός 6.2; 7.16 αρουρα 6. 7, 8 ασφαλής 5.7 αυλή 6.6* αυτός passim αυτός 6. 3,10 αυτοκράτωρ 6.1'; 7.1,5 *) voces quae in lacunis restitutae sunt asterisco notantur.

29 106 JOURNAL OF PAPYROLOGY βαίνειν 8.1 εις 6. 14, 15, 16; 7. 18,22 βίος 3.5 είναι 3.2,3,5,8; 6.6, 11* βουκόλος 8.24 έκδιδόναι 7.9 βοόλεσθαι 4.12; 6.11*; ελάσσων 4. 1 ελάχιστα γααείσθαι 5. 9 έν 5. 10, , 19 γάρ 3.7 ένατος 7. 1,19 γίγνεσθαι 6. 3,17*; ενεργός 3. 4* γερδιακός 7.17 ενιστάναι γέρδιος 7-13 ενώτιον 5.12 γόνο 6.2 ες 5.25; 6. 5 ; 7.16 γραφείον 7. 7 ες? 11 γονή 6.3 έζέστω 4.2,11,13 επί 4.4: 4. il ; 5.7; εφ' 8. ι δακτύλιος επιτηρητής 5. 5 δαπανάσθαι 6.12* έπιτελείν 6.17*; 7.24 δε 5.19; 4.1,3,10,14; 6.15,16 επίτροπος επτά δέκα 5.15,18 έσχατος 7.28 δεξιός ετερος δέχεσοαι 4. 8 ετι 3. 6* δημόσια, τα έτος 6.1,2; 7.1,11,14.18,19,28 διά 3. ίο; 5. 5; 7.7 ευθέως διακόσιοι ευλύτρωσις δίκαιος 3. 2* εδνοος 3. 7 δαωή 6. 4 ευσεβής 6. 1 δούλος 8. 3, 6, 23 δραχμή passim δόο ζεύγος 5.13,17 εάν 4.1,5,10,14: 6.8,12,16 ή 3.8; 4.4; 5.25 εαυτού 6.3; 7.12 ηλικία 6.17* εγγυος 4.10 έγώ 5. 7,10 θ-εραπεόειν 3. 7 έδαφος 6.7 θυγάτηρ 5. 7' είδέναι 3. 7 είσάγειν 4. 7 ίματίζειν έκαστος 6. 5,9 ίμάτιον 5.15 έκεΐ 3.6 Ισος 6. 5 είκοσι β. 13 ίστάνα: 7. 25

30 PAPYRI VARSOVIENSES SERIES NOVA ισχόειν 3.9 ίσως 5.13* κάδων 5.21 καινός 5.17* καίσαρ 6.1* καθιστάναι 6.15* καλεϊν 4.10 κατά 4,3; 5.4: 6-5,9,15; 7.21 καταλείπειν 6. 8 καταμαθ-είν ατεγγυάν 4. 3 κατεγγοάσθαι 4. 2 κάτοικικός 6.7 κηδεία 6. 12* κφωτον κλάνιον 5.16 κλεΐστρον κλήρος 6.7 κληρονόμος κοινώς ύ. 5 κομίζειν 5.14; 7.27 κόπος 4.9 κρειττον 3.8 κρίνειν 4. 4,7 κρίσις 4.11 κώμη 6.2 λείπειν 6. 8 λογισμός 3. 3,6 λόγος 3.7,11; 4.12; 7.22 λύπη 3. 3, 5,7,8 μάθη σι ς μέγας 3.10; 7.4,7 μέν μερίς 6. ι ; 7.9 μέρος 6. 5 μετά ; 6. 3 μεταλλάσσειν 6. 3 μέτωπον μεχείρ 6. 1 μέχρι εάν 6.16 μή 3.2 μηδέν 3. 4 μηκέτι 4.13 μην 7. 18,22 μήτηρ 5.1,8 μία μόνος 3. 3 νόμος 6. 16* νομός 6. ι ; 7.9 νόσος 3.8 όβολός 8 passim οικία 6.6* οκτώ 6. 2 ολίγος 3. 9 όμοίως 5.11,12 όμολογεΐν 5. 3 ; 6. 2* 5 Ομολογία ύ. ίο* οργή 3.9 όργίζεαθαι ς 4.12; 6.6,7,12 δσος 6. 6*, 8 ούκ 3.6* ουλή 6.2; 7.12,15 παις 7-20,23 παρά 5.6; 6.14; 7.27 ζαραφέρειν 6.9 παράφερνα παρείναι 6.10* πάς 6.14,15 πατήρ 6.9; 7.20 πείθεσθαι 4. 6 πείθειν 3.11 πέντε 6.7 πεινώτος 5.13

31 108 JOURNAL OF PAPYROLOGY πεντήκοντα 6.2; 7.11 περί 5. 5; περιστολή 6.12 πόλις 5. 2,3,6,9 πόνος 3.4* πολύς 5.8 ποιείν 4.12* πορδή (?) πράκτωρ 4. 9 πράττειν 3. 2 προαγορεύειν 6. 4 προγράφεσθαι πρός 5. 5 ; (). 12* προσφώνηση 5.4 πυνδάςιον σακηγόν σαφής 3.6* σεβαστός 6.1*; 7.5,6 σηααίνεσθαι 4.14* σιτοδοχείον σ'/.άφιον σκεύος σοφός σό 5.6,7 συγγενής 5. 5 σονεορίσκειν 6. 6 συγχωρίζειν 6. ίο σογχωρείν b. з*, 5 σύνταγμα συντίμησις 5. 14,16 ; 6.13 σώμα 6. 12* τέκτων 8. 5 τελείωμα τέλεσμα τέκνον 6. 3* τελευτή 6. 3*,14 τεσσαράκοντα 5.16,18 τέσσαρες 5. 18,19 ; 6. 13; 7. 15, 23 τετάρτη 5.10,11,12,13 τέταρτον 6. 7,8 τέχνη τί 3. 5; τίς 4. 4, 5 τιμή 5.18 τόπος 6. 6 τράπεζα 5.6 τρεις 5.12,14; 7.18 τρέφεσ9 αι 7.19 τριάκοντα 7.14 τρίτος 6. 5 τρόπος τροφεία τρόφιμος 5. 7 τυγχάνειν 3.6 τύβι 7.7,18 υιός 6.4,10,11; 7.12, ύπάρχειν 6. 5,6 όπερ 7. 24,26 ύπηρετείν 4. 8 όπό 4.6; 7.20 φάρμακον 3. 3 ; 3.11 φέρειν 3. 8 φερνή φιλείν 3. 9 φοβεΐσθαι 3. 4 χαίρειν 5. 3 χαλκούς 5.20,21 χηνοβοσκός 8.ίο χορηγείν χρόνος 3.9; 6.16 χρυσούς 5.10,13 χωρίς 6.9 ώνή ως 4. 7 ; 7.14 ώς αν 6. 17

32 PAPYRI VARSOVlENSES - SERIES NOVA 109 V. MAGISTRA TUS, TITUL/ PUBLIC/ etc. είσάγων* 4.7 γραφείον Ήρακλείδοο Δρομου 7.7 έπιτηρηταί της περί του προς Ό υ- πράκτορες 4.9 ρόγχων πόλει Σαραπίου τραπέζης 5. 5 VI. NUMMI,.MENSURAE etc. αρουρα 6.7,8 οβολός 8 passim δραχμή passim τετάρτη 5 passim VU. MENSES ET DIES με/εΐρ ία 6. 1 τύβι τ cf. 1 В.

33 CONSPECTUS PAPYRORUM p. Chr. η. Pag 1. Euripides, Phoenissae vv II s Euripides, Andromacha ν v et Vs Sententiae Menandreae..... II s Legům iudicialium fragmentům.. III s. a. Cbr. n Bonorum transactio matrimonialis. II s., Rei familiaris divisio testamentaria.. II s Conventum docendi cum textore pactum. II s Nominum descriptio cum rationibus adiectis. Π s Pap Pap. 4 TABULAE in fine adiectae INDICES A. Index nominum B. Index vocabulorum

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI THEODORO GOMPERZ S. PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum ΑΔ [p. 121y] ΑΔ 1263 fuit, quam fabri aut figuli, quam medici aut harioli* v. Od. P. 383. sqq. Hesiod. Έργ. 25. Hymn, in Apoll. 165» sqq. etc.; honorem autem publice privatimque habuit longe maximum. Sive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Εις την Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM EX COD. BIBL. UPSAL. EDITUS EMENDATUS LATINE REDDITUS EXPLICATUS.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 34-49 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1 2 Μάθηµα 36 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΩΡΟ ΟΚΙΑΣ Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 010 Μάζεκα: Λαηηληθά Ηκεξνκελία : Σεηάξηε, 9 Ινπλίνπ 010 Ώξα εμέηαζεο: 11:00 13:00 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΟΡΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.)

Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Κάτουλλος (87-57 ή 84-54 π.χ.) Α. Βίος: Ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος γεννήθηκε στη Βερόνα από αρκετά εύπορους γονείς. Εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και φόρεσε, σύμφωνα με τα ρωμαϊκά έθιμα, τη λευκή τήβεννο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM ΜΑΘΗΜΑ 21 ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM 1. Nα µεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόµατα του κειµένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθµού και να δηλώσετε το γένος τους. 2. Tων προσηγορικών ονοµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Acerca de este libro. Normas de uso

Acerca de este libro. Normas de uso Acerca de este libro Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση

Σύνθετη αναζήτηση ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Tips για αποτελεσματική αναζήτηση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ > Συγγραφείς παιδικών & νεανικών βιβλίων Σύνθετη αναζήτηση Tips για αποτελεσματική αναζήτηση Duis aute irure dolor in henderit. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

Διαβάστε περισσότερα

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM.

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. L E X I C O N V O C U M P E R E G R., IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. P R J E F A M E N. CONSILIUM, quo colligere Lexicon vocabulorum peregrinorum et novo Thesauro Stepbaniano pra. mittere

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

2015 40 parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5

2015 40  parem diu inopes hoc quos neutris cultellum unguium eam 10 . «Id exemplum sut rem quendam incitavit»: 5 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor)

Διαβάστε περισσότερα

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390. " Male ergo in Josepho

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390.  Male ergo in Josepho 3 rr dedit, sed perperam, παρήγγειλαν. Denique in Cod. A, Jub. et August, diserte scriptum ήγγειλε extat. Et profecto Aoristus ipsi rei congruentior esse videtur." Fischer. Eurip. Hec. 666. ής άπηγγέλθη

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ **** Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc modo imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Ή Πελοπόννησος στα τέλη του Μου αιώνα, χωρισμένη ανάμεσα στους Βυζαντινούς του δεσποτάτου και στους τελευταίους Λατίνους της 'Αχαΐας, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa ( 7043 ΟΣΤ [Τ. II. pp. 1524 1526.] ΟΣΤ 7044 autem, cujusmodi haec όστρακα fuerint, figulinane an A Lucian. 2, 330. Thom. M. 526. Moer. 226. et n. ostreoruni. Sed et ea testa, qua ova integuntur, * Όστρακόεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Πιερρής. Δωρικές Μελέτες *** Δωρική και Ιωνική. Υστερογεωμετρική και Πρωτοαρχαϊκή. Γλυπτική: Φιλολογική Έρευνα. 21 Ιανουαρίου 2015

Απόστολος Πιερρής. Δωρικές Μελέτες *** Δωρική και Ιωνική. Υστερογεωμετρική και Πρωτοαρχαϊκή. Γλυπτική: Φιλολογική Έρευνα. 21 Ιανουαρίου 2015 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές Μελέτες *** Δωρική και Ιωνική Υστερογεωμετρική και Πρωτοαρχαϊκή Γλυπτική: Φιλολογική Έρευνα 21 Ιανουαρίου 2015 2 Δυο γραμμές γλυπτικής εξέλιξης στον λίθο και στο μάρμαρο αναφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιο σας το παρακάτω κείμενο Sulpicius Gallus legatus Aemili Pauli erat, qui bellum adversus Persen regem gerebat. Serena nocte subito luna defecerat;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; dux Arvernorum vivus

Διαβάστε περισσότερα

581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582

581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582 581 QUiE VEL SUNT ANOMALA, V L POETICA, &c. 582 th. act. κατατίθημι. Siruiliter κάτθεο pro κατάθεο. Hoc autem pro κατάθεσο s. κατάθον, quod est aor. Ϊ med. imper. modi ab eod. th. Κατίασι, 3 pers. plur.

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...200.. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε :

Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : ΜΕΤΟΧΗ Η μετοχή στα λατινικά, όπως και στην αρχαία ελληνική, διακρίνεται σε : Α. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Είναι πάντα συνημμένη και αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ Η χρήση της είναι σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. 755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. όξννομένου. είσι δέ οι μεν 'Ανεψιοί ', τών αδελφών Α Έπικηρύξαι καϊ Έπικηρυκεύσασθαι διαφέρει. Έπικη. 7 παίδες, καθά και ημείς έκδεχόμεθα' Έξανεψιοϊ δέ, οί ρυξαι μέν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας. Όροι χρήσης γραφικών

Ελληνικά. Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας. Όροι χρήσης γραφικών Ελληνικά Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας Όροι χρήσης γραφικών Έκδοση: 01/10/2012 Γιατί χρησιμοποιούμε το λογότυπο; Τον Μάιο 2011, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM.

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. ccclr LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. [pp. 425, 426. TEWATERI AUCTARIUM VOCUM PAUCARUM, RECTE AUT SECUS PRO iegyptiacis HABITARUM. NEMO facile erit, ut spero et confido, qui non magno- 'Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ Σύμφωνα με Lewis Mumford (The Myth of the Machine: Technics and Human Development [New York: Harcourt Bracem 1967],

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 Μαΐου 2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Γενικών Λυκείων Θέμα Α Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει σ ένα κοράκι τον ίδιο χαιρετισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

CLASSICAL STUDIES I. Candidates should answer THREE questions. 1. What do we know about the lives of women in the Greek world before 800 BC?

CLASSICAL STUDIES I. Candidates should answer THREE questions. 1. What do we know about the lives of women in the Greek world before 800 BC? CLASSICAL STUDIES I Candidates should answer THREE questions Candidates are NOT required to sit the unseen translation paper if they answer (a) at least two of the starred questions on each of the Classical

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Panagiota Sarischouli PERSONAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE. Panagiota Sarischouli PERSONAL INFORMATION CURRICULUM VITAE Panagiota Sarischouli PERSONAL INFORMATION Date of Birth August 13th, 1967 Place of Birth Thessaloniki, Greece Citizenship Greek Marital Status Married, three children Home Address Aggelon

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.]

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] Bud. _ ex. Aristot., ' dici. Ιπί τον τελέως. σπουδαίου, '... de A Jacobs. Γ> j c Anim. I too 188. Unix Heyn. ττιιντη Horn._5, SS 485. rmmstj Κ. W; 3on a( j Eo/ qui est absolutae

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

[* " ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309 " Schw. Mss.]

[*  ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309  Schw. Mss.] 7443 ΠΕ\Ϊ [Τ. nr. pp. 208 210.] ΠΕλΙ 7444 mus, Greg. Naz. Stelit. 2. de funere Gohstantii, cui A obviam effusa civitas eum ad tumulum usque deduxit pompatice, Μέροε γίνεται καί αίτια έκείνψ τής πρ. τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ A. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est:

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

'' Be A Light Unto Yourself ''

'' Be A Light Unto Yourself '' Y O G A H O M E I N S I G H T & Intro To Teacher Training by George Tryfonopoulos In Aigina 17 / 7/ 2015 Photo : Aigina 2014 '' Be A Light Unto Yourself '' Για 8 η συνεχόμενη χρονιά ο '' Κόσμος '' τουyogahome

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo

Διαβάστε περισσότερα

0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Sermo exhortatorius de temperantia

0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Sermo exhortatorius de temperantia 0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Sermo exhortatorius de temperantia This text belongs to the Thesaurus Linguae Graecae (TLG ), a Research Center at the University of California, Irvine, which digitized

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 72003 (ΦΕΚ 309/Α/3Μ2-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΛΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 72003 (ΦΕΚ 309/Α/3Μ2-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Ημερομηνία ΛΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 0 του Ν. 700 (ΦΕΚ 09/Α/Μ-00) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της δήλωσης: Γ' Μονάδα της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα