enotita-b3 11/9/ :42 #ϊ ΑΪ>& 145

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145"

Transcript

1 enotita-b3 11/9/ :42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159

2 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& 151 ΚΕΦΑΛΑΙ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΛΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα Εισαγωγή υπολογιστής είναι μια μηχανή που επεξεργάζεται πλήος δεδομένων και μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες. Ανάλογα με τα δεδομένα με τα οποία τον τροφοδοτούμε και τις εντολές που του δίνουμε, μας παρέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες. / Τι λογισμικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να επεξεργαστούμε διάφορα δεδομένα; / Τι επεξεργασία μπορούμε να κάνουμε στα δεδομένα; / Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων, ώστε να έχουμε την πληροφορία που έλουμε; -Θ- -- Στο Κεφάλαιο αυτό α έχουμε την ευκαιρία να μάουμε περισσότερα για διάφορους τρόπους παραγωγής πληροφοριών από την επεξεργασία δεδομένων. Για το σκοπό αυτό α μελετήσουμε ένα πολύ χρήσιμο λογισμικό που συνήως υπάρχει στον υπολογιστή μας, τα «Υπολογιστικά Φύλλα». 8.1 Επεξεργασία δεδομένων Ας υμηούμε λίγο την ιστορία της εκδρομής στο 1ο Κεφάλαιο της Α' Γυμνασίου. Η Χρύσα και ο Κωστής έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής εκδρομής. Παρότι ο συλλογισμός που έκαναν ήταν σχετικά απλός, οι δύο μαητές αναρωτήηκαν, αν α μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή του σχολικού εργαστηρίου για παρόμοιους υπολογισμούς. ι δύο μαητές στο παράδειγμά μας έκαναν τις παρακάτω ενέργειες: 1. Στην αρχή συνέλεξαν τα κατάλληλα στοιχεία που χρειάζονταν μέσα από ένα πλήος άλλων δεδομένων (τον αριμό των μαητών και το κόστος ενοικίασης του λεωφορείου). 2. Στη συνέχεια έκαναν τους απαραίτητους υπολογισμούς. 3. Αποήκευσαν την πληροφορία που ήελαν καταγράφοντάς την σε ένα χαρτί. 4. Διένειμαν την πληροφορία αυτή στους συμμαητές τους, ώστε να συγκεντρώσουν τα χρήματα για την εκδρομή (π.χ. κολλήσανε μια ανακοίνωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου). Σε ποια από τις παραπάνω ενέργειες α μπορούσαν η Χρύσα και ο Κωστής να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή; Πριν απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα, ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Στο τμήμα Β1 ανατέηκε μια σύντομη έρευνα. ι μαητές α έπρεπε να συγκεντρώσουν διάφορα στοιχεία για το αγαπημένο τους χόμπι, το αγαπημένο τους ανάγνωσμα, τις ώρες που αφιερώνουν στην ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων και το μάημα που τους αρέσει περισσότερο. Με την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορούν να παραχούν στη συνέχεια διάφορες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ποιο είναι το πιο αγαπημένο μάημα των παιδιών, πόσο χρόνο κατά μέσο όρο αφιερώνουν οι συμμαητές τους, για να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία κ.λπ. Επεξεργασία δεδομένων, Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheet), Κελί, Περιοχή κελιών, Συνάρτηση, Ταξινόμηση δεδομένων

3 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& ΠΛΗΡΦΡΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΥ - ΕΝΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ Για το σκοπό αυτό οι μαητές συνέταξαν ένα ερωτηματολόγιο, όπως το παρακάτω, και το μοίρασαν στους συμμαητές τους. Στη συνέχεια συνέλεξαν όλα τα ερωτηματολόγια, επαλήευσαν αν έχουν συμπληρωεί σωστά οι ερωτήσεις και κατηγοριοποίησαν τις απαντήσεις των μαητών στον Πίνακα 8.1. Ερωτηματολόγιο Όνομα: Φυλο: Αγόρι Κορίτσι Ερωτήσεις Ποιο είναι το αγαπημένο σας μάημα: Τι προτιμάτε να διαβάζετε στον ελεύερο χρόνο σας; Λογοτεχνία, Αλητικά Έντυπα, Περιοδικά Μόδας, Κόμικς, Εφημερίδες, Εγκυκλοπαιδικά Βιβλία και Περιοδικά, κάτι άλλο Πόσες ώρες την εβδομάδα διαβάζετε το αγαπημένο σας ανάγνωσμα: Ποιο είναι το αγαπημένο σας χόμπι: Πίνακας 8.1. Μερικά από τα δεδομένα που συλλέξανε οι μαητές σε μορφή πίνακα. Όνομα Φυλο Αγαπημένο μάημα Αγαπημένο ανάγνωσμα Ώρες ανάγνωσης Αλλες ασχολίες Αγγελίνα Κορίτσι Χημεία Λογοτεχνία 5 Αγγειοπλαστική Βασίλης Αγόρι Μαηματικά Κόμικς 2 Ποδήλατο Ευη Κορίτσι Ιστορία Περιοδικά Μόδας 1 Χορός Γιώργος Αγόρι Γυμναστική Αλητικά 2 Μπάσκετ Πέτρος Αγόρι Γυμναστική Αλητικά 1 Βόλεϊ Χρυσα Κορίτσι Μαηματικά Λογοτεχνία 7 Κιάρα Ιωακείμ Αγόρι Ιστορία Εφημερίδες 2 Υπολογιστές Αργυρώ Κορίτσι Καλλιτεχνικά Κόμικς 4 Ζωγραφική Για να εξαγάγουν οι μαητές του τμήματος διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα, από τα στοιχεία που είχαν συλλέξει, α έπρεπε να κάνουν κάε φορά διάφορες σύνετες πράξεις. Ένας από τους μαητές σκέφτηκε να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή του σχολικού εργαστηρίου και συγκεκριμένα το λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα (Εικόνα 8.1). Το λογισμικό αυτό μας διευκολυνει να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να τα ταξινομήσουμε με όποιον τρόπο έλουμε και να κάνουμε σύνετους υπολογισμούς, που α μας οδηγήσουν σε χρήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον μας επιτρέπει να αποηκεύσουμε όλα τα στοιχεία και τα αποτελέσματά τους σε ένα αρχείο, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη στιγμή ή να τα μοιράσουμε (διανείμουμε) μέσω δικτυου. Ας δουμε τις δυνατότητες του λογισμικού Υπολογιστικών Φυλλων με τη σειρά. 8.2 Το λογισμικό των Υπολογιστικών Φυλλων Στην Εικόνα 8.1 απεικονίζεται το περιβάλλον του λογισμικου Υπολογιστικά Φυλλα του σχολικου εργαστηρίου. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά την εικόνα, α βρείτε αρκετές ομοιότητες με ένα άλλο Λογισμικό Εφαρμογών που ήδη ξέρετε, τον Επεξεργαστή Κειμένου. Όπως και στον Επεξεργαστή Κειμένου, έτσι και στο λογι-

4 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& 163 -Θ- ΚΕΦΑΛΑΙ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΛΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 153 σμικό Υπολογιστικά Φύλλα συναντάμε τη γραμμή μενού και τη γραμμή εργαλείων. Κάτω από την γραμμή εργαλείων υπάρχει η περιοχή, όπου μπορούμε να εισάγουμε τα δεδομένα μας. Η περιοχή αυτή χωρίζεται σε γραμμές και στήλες και αποτελεί ένα Υπολογιστικό Φυλο. Η κάε γραμμή παίρνει όνομα από τον αριμό που βρίσκεται στα αριστερά της (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6...). Η κάε στήλη παίρνει όνομα από το λατινικό κεφαλαίο γράμμα που βρίσκεται στην κεφαλή της (π.χ. A, B, C, D, E, F,...). Η τομή μιας γραμμής και μιας στήλης δημιουργεί ένα πλαίσιο, που ονομάζεται κελί. Στο κάε κελί μπορεί να δοεί ένα μοναδικό όνομα από το γράμμα της στήλης και τον αριμό της γραμμής στην οποία βρίσκεται (π.χ. A1, B3, C12, F8,...) και ονομάζεται Διεύυνση κελιού. Εικόνα 8.1. Τα δεδομένα που συνέλεξαν οι μαητές κατηγοριοποιημένα σε ένα Υπολογιστικό Φυλλο Σε κάε κελί μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάποιο δεδομένο (αριμό, κείμενο, ημερομηνία, ώρα κ.λπ.). Τα δεδομένα δεν τα γράφουμε τυχαία σε οποιοδήποτε κελί. Τα κατηγοριοποιούμε σε μορφή πίνακα με γραμμές και στήλες. Στην Εικόνα 8.1, στη στήλη Α έχουμε τα ονόματα των μαητών, στη στήλη Β το φυλο τους, στη στήλη C το αγαπημένο τους μάημα και ουτω καεξής. Κάε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα μαητή με τα χαρακτηριστικά του. Διαβάζοντας, για παράδειγμα, την 4η γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά πληροφορούμαστε ότι στο Βασίλη αρέσουν τα Μαηματικά, διαβάζει κόμικς δυο ώρες την εβδομάδα και έχει ως χόμπι το ποδήλατο. Δηλαδή, κάε γραμμή μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για ένα μαητή. Από τα παραπάνω μπορουμε να συμπεράνουμε ότι με την κατηγοριοποίηση των δεδομένων που συλλέξαμε έχουμε άμεσα χρήσιμες πληροφορίες. τρόπος που α κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας είναι πολυ σημαντικός, ώστε στη συνέχεια να μπορουμε να τα επεξεργαστουμε κατάλληλα. Αφου συμπληρώσουμε το υπολογιστικό φυλλο με τα δεδομένα που έλουμε, στη συνέχεια μπορουμε να το αποηκευσουμε, για να το χρησιμοποιήσουμε και αργότερα. Η διαδικασία αποήκευσης και ανάκτησης της εργασίας μας από το λογισμικό Υπολογιστικά Φυλλα είναι παρόμοια με εκείνη της αποήκευσης ενός κειμένου στον Επεξεργαστή Κειμένου. Το λογισμικό Υπολογιστικά Φυλλα μας παρέχει πολλές δυνατότητες για την επεξεργασία των δεδομένων. Μία από αυτές είναι και η ταξινόμηση των δεδομένων. Στην Εικόνα 8.1 οι μαητές έχουν καταχωρηεί με τυχαία σειρά. Αν έλουμε, μπορουμε να τους ταξινομήσουμε κατά αλφαβητική σειρά (Εικόνα 8.3). Επιλέγουμε

5 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& ΠΛΗΡΦΡΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΥ - ΕΝΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ με το ποντίκι (απλή επιλογή) ένα οποιοδήποτε κελί από τα δεδομένα μας και στη συνέχεια επιλέγουμε από την γραμμή μενου Δεδομένα^Ταξινόμηση. Αμέσως μετά εμφανίζεται το παράυρο της Εικόνας 8.2, που μας παρέχει τη δυνατότητα να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας με βάση το όνομα, το φυλο, το αγαπημένο μάημα κ.λπ. Με την ταξινόμηση με βάση το «Όνομα» (Εικόνα 8.3) μπορουμε ευκολα να αναζητήσουμε πληροφορίες για κάποιο Εικόνα 8.2. Επιλέγουμε τη στήλη με βάση την οποία α γίνει η ταξινόμηση συγκεκριμένο μαητή. Ανάλογα με την ταξινόμηση που κάνουμε, μπορουμε να πάρουμε διαφορετικές πληροφορίες. Αν, για παράδειγμα, ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας συμφωνα με τις «Ώρες Ανάγνωσης», τότε μπορουμε ευκολα να δουμε ποιοι μαητές διαβάζουν τις περισσότερες ώρες (Εικόνα 8.4). -- Εικόνα 8.3. πίνακάς μας ταξινομημένος με βάση το «Όνομα» του κάε μαητή Εικόνα 8.4. πίνακάς μας ταξινομημένος με βάση τις «Ώρες Ανάγνωσης»

6 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& 151 -Θ- ΚΕΦΑΛΑΙ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΛΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 155 Η ταξινόμηση που έγινε στην Εικόνα 8.4 μας δείχνει ότι ο Ηλίας διαβάζει τις περισσότερες ώρες από τους συμμαητές του. Μια επεξεργασία, όμως, μπορεί να μας δώσει και πληροφορίες που πιανόν δε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Με μια προσεκτικότερη ματιά στην Εικόνα 8.4 φαίνεται ότι οι μαητές που διαβάζουν λογοτεχνία (Ηλίας, Χρυσα, Αρης, Μαίρη) είναι οι μαητές που διαβάζουν περισσότερο από τους άλλους συμμαητές τους. Βλέπουμε ότι με την ταξινόμηση μπορουν να εμφανιστουν και πληροφορίες που δεν τις αναζητουμε, αλλά μπορεί να είναι πολυ σημαντικές. Η εισαγωγή και η κατηγοριοποίηση των δεδομένων μας σε ένα Υπολογιστικό Φυλλο μας επιτρέπει να παίρνουμε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που έτουμε. Στο παράδειγμά μας μπορουμε να έσουμε τα ερωτήματα: 1. Πόσες ώρες διαβάζουν όλοι οι μαητές; 2. Ποιος είναι ο μέσος όρος διαβάσματος; 3. Πόσοι μαητές ασχολουνται με το μπάσκετ; 4. Σε πόσους μαητές αρέσουν τα Καλλιτεχνικά; Τα ερωτήματα που μπορουμε να σκεφτουμε είναι πάρα πολλά. Η απάντηση ενός ερωτήματος μας βοηάει να οργανώσουμε μια δραστηριότητα η να δράσουμε ανάλογα. Πριν προχωρήσουμε στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων, ας γνωρίσουμε μερικές μορφές επεξεργασίας που μπορουμε να κάνουμε σε ένα Υπολογιστικό Φυλλο. 8.3 Υπολογισμοί στο λογισμικό Υπολογιστικά Φυλλα Το λογισμικό Υπολογιστικά Φυλλα είναι το κατάλληλο λογισμικό, για να κάνουμε υπολογισμους με πολλά κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Τα συμβολα των πράξεων που χρησιμοποιουνται είναι τα: + για πρόσεση * για πολλαπλασιασμό - για αφαίρεση / για διαίρεση Για να πραγματοποιηεί μία πράξη σε ένα κελί, πρέπει να βάλουμε πρώτα το συμβολο ίσον (=) και μετά την πράξη. Για παράδειγμα, η πράξη «=5+3» μας δίνει ως αποτέλεσμα το οχτώ (8). Εκτός από τους αριμους στις πράξεις, μπορουμε να αναφερόμαστε στο περιεχόμενο ενός κελιου χρησιμοποιώντας το όνομά του. Έτσι η πράξη «=Α1*2» α εμφανίσει το διπλάσιο του αριμου που βρίσκεται στο κελί Α1. Εικόνα 8.5. Με την επιλογή «fx» στη γραμμή τυπων εμφανίζονται οι διαέσιμες συναρτήσεις με αλφαβητική σειρά η χωρισμένες κατά κατηγορία. Μπορουμε να δουμε τη συνταξη των συναρτήσεων στο κάτω μέρος του παραυρου η, με την επιλογή της Βοήειας, μπορουμε να δουμε παραδείγματα χρήσης μιας συνάρτησης.

7 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& ΠΛΗΡΦΡΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΥ - ΕΝΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ Για λόγους ευκολίας σε ένα Υπολογιστικό Φυλλο υπάρχουν δεκάδες συναρτήσεις. ι συναρτήσεις μας βοηουν να κάνουμε πιο ευκολα και γρήγορα τους υπολογισμούς που επιυμουμε. ι περισσότερες συναρτήσεις μας επιτρέπουν να βρίσκουμε αποτελέσματα σε περισσότερα από ένα κελιά. Η επιλογή πολλών συνεχόμενων κελιών γίνεται με ευκολο τρόπο και καλείται Περιοχή Κελιών. Η δήλωση της περιοχής κελιών γίνεται με το όνομα του πρώτου και του τελευταίου κελιου χωρισμένα με το συμβολο «:». Για παράδειγμα, στην Εικόνα 8.4 η Περιοχή Κελιών Ε3:Ε16 περιλαμβάνει τα κελιά που μας δείχνουν τις ώρες διαβάσματος, ενώ η Περιοχή Κελιών Α2:Π6 περιλαμβάνει τα κελιά που περιέχουν όλα τα δεδομένα μας. 8.4 Χρήση συναρτήσεων στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα Με τις γνώσεις της παραγράφου 8.3 είμαστε σε έση να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που έσαμε στην παράγραφο 8.2. Για να απαντήσουμε στην ερώτηση: «Πόσες ώρες διαβάζουν όλοι οι μαητές», πρέπει να αροίσουμε όλα τα κελιά από το Ε3 μέχρι και το Ε16. Στην αναζήτηση των συναρτήσεων βρίσκουμε ότι η συνάρτηση που μας βοηάει σ' αυτή την ενέργεια είναι η SUM. Αντίστοιχα, αναζητουμε τις υπόλοιπες συναρτήσεις που α μας βοηήσουν να απαντήσουμε στις υπόλοιπες τρεις ερωτήσεις. Στον Πίνακα 8.2 βλέπουμε με ποιες συναρτήσεις μπορουμε να πάρουμε την απάντηση στις ερωτήσεις που είχαμε έσει: Πίνακας 8.2. Χρήση των συναρτήσεων στην πράξη Πόσες ώρες διαβάζουν όλοι οι μαητές; Ποιος είναι ο μέσος όρος διαβάσματος; = SUM(E3:E16) Αροίζει τα κελιά Ε3, E4, E5,.., έως και Ε16 = AVERAGE(E3:E16) Δίνει τη μέση τιμή των κελιών Ε3 έως και Ε16 Πόσοι μαητές ασχολούνται με το μπάσκετ; =υντίρ(ρ3:ρ16; η Μπάσκετ η ) Για πόσους μαητές είναι τα Καλλιτεχνικά το αγαπημένο τους μάημα; Μετράει πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη "Μπάσκετ" στα κελιά F3 έως και F16 =COUNTIF(C3:C16;" Καλλιτεχνικά") Μετράει πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη «Καλλιτεχνικά» στα κελιά C3 έως και C16 Στην Εικόνα 8.6 φαίνονται τα αποτελέσματα των ερωτημάτων μας. 1 tpcuyamflftiriiv UpenOFTicc.org Calc gpxoo ΕοεξφνοοίαΠροβολήΕισαγωγήΜορ 1Εβγολάο 4εδομένο Πορά^ιρο βοήίΐα Γ-,-^Η -! Εϋ ι{ Λ.* * ^ ί - «Τ» < < > ) ι ii/ Μ-ΰώϊΠί, Φ tv (iruloml ^ ΞΙ Β / 1! S ϊ j % «ζ r ίΐ Ok Λ * Α [Ξ "Π Ε = Γ Α [ Β C I D! > 1 * 1 ι Epiuvu ΜαΙητών Τμήματος F 1 2 νομα ΦύΑο Αγαπημένο Μάχιμα Αγάπη μίνο Av«'/vii)d iti ΠρΚ AvawwatK Άλλκ ασχολία... 3 Ηλίας Αγόρι Πληροφορική Λογοτεχνία 3 ΥπΰΛονίίττίί 4 ιχρίισα Κορίτσι Μαηματικά Λογοιεχνία 7 Κιίορο 5 "Αρης Αγόρι ίσιο ρ ίο Aoyoitjjvia 6 Μτπίιτκει 6 Μαίρη Κορίτσι Γεωγραφία Εγκυκλοπαιδικά Βιβλία 5 Χορός 1 Αγγελίνα Κορίτσι Χημεία Λογοιεχνία 5 Αγγειοττλοσιικιί 8 Ελευερία Κορίτσι Αγγλικά Εγκυκλοπαιδικά Βιβλία ί Μουσική Αργυρώ Κορίτσι Καλλιτεχνικά Κόμικς I Ζωγραφική 10 9 Γιώργος Αγόρι Γυμναστή Αλητικό 2 Μιτύσκει 11 Ιωακείμ Αγόρι ίσιορία Εφημερίδες 2 Ί:: 12 Βασίλης Αγόρι Μαηματικά Κόμικς 2 Παοήήα:ο 13 Πάρος Αγόρι Γυμναστική Αληιικά 1 14 Αγγελος Αγόρι Πληροφορική Κόμικς ] ΠοδήΑαιο 15 Χρίστος Αγόρι Μαηματικά Κόμικς I Τρογοϋ&ι 16 Εύη Κορίτσι Ισιορίο Περιοδικά Μόδας 1 Χορός 17 1$ Ιυναλικός χρόνος ανάγνωσης 19 Μέσος όρος rou χρόνου ανάγνωσης 3,5 20 Αριμός μαηιώνπου ασχολοΰνιαι με το Μπάσκετ 2 31 Αριμός μαβηιώνπου ασχολούνιαι με τα Καλλκεχνικά: 1 ΖΙ Εικόνα 8.6. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών μας με τη χρήση συναρτήσεων

8 enotita-b3 11/9/ :43 #ϊ ΑΪ>& 163 -Θ- ΚΕΦΑΛΑΙ 8: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΛΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ι ευκολίες στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα Μία από τις σημαντικότερες ευκολίες στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα είναι η αυτόματη αλλαγή των υπολογισμών μας, όταν αλλάξουμε τα περιεχόμενα των κελιών. Αν, για παράδειγμα, αλλάξουμε τις ώρες ανάγνωσης της Αγγελίνας από 5 σε 12, αυτόματα α αλλάξει ο συνολικός χρόνος ανάγνωσης σε 56 και ο μέσος όρος σε 4, αφού αλλάζει μία από τις τιμές που χρησιμοποιούνται στους δύο τύπους. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζοντας μόνο ένα από τα δεδομένα μας, οι υπολογισμοί γίνονται αυτόματα με τα νέα δεδομένα. Έτσι, ο πίνακας που έχουμε φτιάξει μπορεί να χρησιμοποιηεί και σε άλλες τάξεις η τμήματα αλλάζοντας μόνο τα στοιχεία των μαητών της τάξης. Το χαρακτηριστικό αυτό μας δίνει τη σιγουριά ότι, αν ελήσουμε να διορώσουμε έναν αριμό, το λογισμικό α μας εμφανίζει πάντα τα διορωμένα αποτελέσματα χωρίς να υπάρχει ανάγκη να επαναλάβουμε τους απαραίτητους υπολογισμούς. Στο παράδειγμα της εκδρομής η Χρύσα και ο Κωστής εισήγαγαν τα δεδομένα τους στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα, έκαναν τους κατάλληλους υπολογισμούς και πήραν την πληροφορία που αναζητούσαν: Α 1 Β ικονομικά τΐ ς Εκδρομής Αριμός Κόστος: Μοβητών: Β3: «25» ο αριμός των μαητών Β5: «200» το κόστος ενοικίασης του λεωφορείου Ποσό κ«( μ«0ΐ τή: 8 Β7: «=Β5/Β3» η πληροφορία για το ποσό που α πληρώσει κάε μαητής. Εικόνα 8.7. Το παράδειγμα της εκδρομής στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα υπολογισμός των χρημάτων που χρειάζεται να δώσει κάε μαητής είναι απλός και μπορεί να γίνει εύκολα και με μία αριμομηχανή. Όμως η Χρύσα και ο Κωστής δημιούργησαν μια γενική φόρμα. Κάε φορά που α έλουν να λύσουν ένα παρόμοιο πρόβλημα α μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια φόρμα που δημιούργησαν. Αλλάζοντας τα δεδομένα τους (στα κελιά Β3 και Β5) παίρνουν αυτόματα την πληροφορία που επιυμούν, χωρίς να σκεφτούν τι είδους υπολογισμούς χρειάζεται να κάνουν. 8.6 Τα Δεδομένα, οι Πληροφορίες και ο Υπολογιστής Ας αναλογιστούμε σε ποια βήματα μας βοήησε ο υπολογιστής να πάρουμε πληροφορίες από τα δεδομένα μας. 1. Συλλογή: μας βοήησε να συλλέξουμε τα δεδομένα, καταγράφοντάς τα σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Κατηγοριοποίηση: καταγράψαμε τα δεδομένα σε κατηγορίες. 3. Υπολογισμός: με τη βοήεια του υπολογιστή κάναμε τους υπολογισμούς που έλαμε. 4. Αποήκευση: αποηκεύσαμε τα δεδομένα μας στον υπολογιστή. 5. Ανάκτηση: μπορούμε να έχουμε πάλι πρόσβαση στα δεδομένα μας, αν διαβάσουμε το αρχείο στο οποίο υπάρχουν.

9 enotita-b3 11/9/ :42 #ϊ ΑΪ>& ΠΛΗΡΦΡΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΥ - ΕΝΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ 6. Διανομή-Μετάδοση: Μπορούμε να μεταδώσουμε τα δεδομένα μας στέλνοντάς τα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και σε άλλα σχολεία η να ανακοινώσουμε την εργασία μας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. ι παραπάνω είναι μερικές από τις κυριότερες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων. Κατανοώντας τη χρήση του υπολογιστή, μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε σε καημερινούς μας υπολογισμούς και να διευκολύνουμε τη ζωή μας. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιο Λογισμικό Εφαρμογών μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα στον υπολογιστή; 2. Πώς χωρίζεται η περιοχή εργασίας στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα; 3. Ποια είναι η χρησιμότητα των συναρτήσεων στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα; 4. Σε ποια βήματα της επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να μας βοηήσει ο υπολογιστής;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Book 1.indb 1 2/4/2013 6:27:52 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αριστείδης Αράπογλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Β/θμιας Εκπαίδευσης Χρίστος Μαβόγλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης»

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Στόχος Στόχος της διδασκαλίας είναι η περιγραφή των επιμέρους μερών ενός υπολογιστή και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή . Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή Τι είναι οι πληροφορίες στις οποίες βασιζόμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις ή για να οργανώνουμε καλύτερα τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ & ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων Περιεχόμενα Εισαγωγή στην Επεξεργασία και τις Βάσεις Δεδομένων... 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα