ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

2 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 4 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 4 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 5 Α. Εγκύκλιες σπουδές 5 Β. Προπτυχιακή εκπαίδευση 5 Γ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 5 Δ. Μετεκπαίδευση 6 Ε. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 6 Η. Ξένες γλώσσες 9 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΛΛΗ.ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 71

3 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Κουρέας Ημερομηνία γέννησης : 03 Σεπτεμβρίου 1969 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική Διεύθυνση οικίας : Αγ. Μαρίνας 37 Μελίσσια Τηλέφωνο οικίας : Κινητό τηλέφωνο Διεύθυνση εργασίας : Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα Τηλέφωνα εργασίας : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : 2. Π Α Ρ Ο Υ Σ Α Θ Ε Σ Η - Μάιος 2009 σήμερα. Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 3. Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Θ Η Τ Ε Ι Α - Νοέμβριος Μάιος Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ως Οπλίτης Ιατρός. 4. Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Π Α Ι Θ Ρ Ο Υ - Οκτώβριος 1994-Οκτώβριος Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι Γερολιμένα.

4 4 5. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Α Α. Ε γ κ ύ κ λ ι ε ς σ π ο υ δ έ ς : 3 ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, 1 ο Λύκειο Καλαμάτας (Βαθμός Απολυτηρίου : Άριστα 19 8/11 ) Β. Π ρ ο π τ υ χ ι α κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η : Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμός πτυχίου: «Λίαν Καλώς» : Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος, Νομαρχία Αθηνών. Γ. Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η α. Εξειδίκευση - Σεπτέμβριος 1997-Σεπτέμβριος Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντής: Καθηγητής Λάμπρος Βλάχος. β. Τίτλος Ειδίκευσης : Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. γ. Άδεια ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητ ας : Νομαρχία Αθηνών.

5 5 δ. Διδακτορική Διατριβή «Η έγχρωμη Doppler υπερηχο-υστερογραφία στην μελέτη ασθενών με πάχυνση του ενδομητρίου». Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Νοέμβριος 2002: Απονομή τίτλου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: «Άριστα». Δ. Μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η - Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος Μετεκπαίδευση στο Royal London (Λονδίνο) Hospital με εξειδίκευση στο Μυοσκελετικό και σε επεμβατικές τεχνικές με την χρήση Υπερήχων και Αξονικού τομογράφου σε διάφορες παθήσεις του μυοσκελετικού. Ε. Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η Ι α τ ρ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η Δ ι ε θ ν ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν - Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν 1. European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 2-6, Athenian Days of Intervention Radiology. Athens, May 12, European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 1-5, Second Eastern Mediteranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 28-December 3, th Athenian Days of Interventional Radiology. Athens May 4-6, 2006.

6 th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 26-December 1, Advanced Course in Musculoskeletal Ultrasound. Vienna International School of 3D Ultrasonography. Nordwijk, May 4-5, Joint Annual Meeting ISMRM ESMRMB. Berlin, May 19-25, School of MRI Advanced MRI of the Musculoskeletal System. Rome, Italy, September 27-29, st Arthroscopic Shoulder Course - Upper Limb Committee of ESSKA. Athens, October 31-November 1, th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 30 December 5, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging Dynamic MRI in Uterine Neoplasms - MRI of the Breast. Chios, Greece, September 7-10, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging Dynamic MRI in Uterine Neoplasms - Breast and Female Imaging. Brussels, Belgium, May Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν - Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 7-11 Μαΐου ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μαΐου ο Εντατικό Σεμινάριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 27 Ιουνίου ο Εντατικό Σεμινάριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 30 Μαΐου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, Νοεμβρίου Γ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπερήχων. Αθήνα, 22 Μαΐου Σεμινάριο Μαστού. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1999.

7 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Οκτωβρίου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 2-5 Νοεμβρίου ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, Ιανουαρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου (21 CME Credits) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία «Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα». Καλαμάτα, Απριλίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, με θέμα: «Διάγνωση και Παρέμβαση». Αθήνα, Μαΐου Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου 2011.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής- Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου Ζ. Ξ έ ν ε ς Γ λ ώ σ σ ε ς - Αγγλικά (άριστα) - Γαλλικά (πολύ καλά)

9 9 6. Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Εκπαιδευτής σε Προπτυχιακά Μαθήματα 1997-σήμερα: Συμμετοχή ως διδάσκων στα φροντιστήρια Ακτινολογίας του A Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών σήμερα: Συμμετοχή ως διδάσκων στο μάθημα Ακτινολογίας του 4 ου έτους. Β. Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Αξονική-Μαγνητική-Υπέρηχοι» του 8 ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γουλιάμος. Διδασκαλία με θέμα: «Κλινικές εφαρμογές Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας: Άνω και Κάτω Κοιλία». 2. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Φυσιολογική Απεικονιστική Ανατομική» του 4 ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γουλιάμος. Διδασκαλία με θέμα: «Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος». 3. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα: «Αθλητιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη 2012-σήμερα Υπεύθυνος: Σπυρίδων Πνευματικός. Διδασκαλία με θέμα: «Διαγνωστική των αθλητικών κακώσεων».

10 10 Γ. Κεφάλαια σε βιβλία για Προπτυχιακή εκπαίδευση 1. Κουρέας Α, Χατζιδάκης Α. Κεφάλαιο 4 «Παχύ Έντερο», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Κουρέας Α, Βλάχος Λ. Κεφάλαιο 11 «Κροταφικό Οστό», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Κουρέας Α, Πανουργιά Ε, Αντωνίου Α. Κεφάλαιο 11 «Θυρεοειδείς Αδένες Παραθυρεοειδείς Αδένες»», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Το σύγγραμμα «Κλινική Ακτινολογία», είναι αποτέλεσμα των Ακτινολογικών Τμημάτων των Ιατρικών Σχολών όλης της χώρας και έχει σκοπό να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής αλλά και στους νέους ειδικευόμενους της Ακτινολογίας υψηλού επιπέδου γνώση, σε μια εποχή που ο ρόλος της Ακτινολογίας διαρκώς εξελίσσεται και επεκτείνεται τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Απευθύνεται επίσης και στους γιατρούς όλων των άλλων ειδικοτήτων καθώς αποτελεί εύχρηστη, συνοπτική και περιεκτική πηγή πληροφοριών, απαραίτητων στην κλινική άσκηση της εργασίας τους.

11 11 ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Εκπαιδευτής σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα α. Συμμετοχή ως εισηγητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας του A Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Αρεταίειο Νοσοκομείο), κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-σήμερα. Διευθυντές: Καθηγητής Λ. Βλάχος (έως το 2008), Καθηγητής Α. Γουλιάμος (από 2008-σήμερα) : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 1. Τυπικές ακτινολογικές διαγνώσεις. Συντονιστής: Λ. Βλάχος Ομιλητές: Σ. Τρακάδας, Α. Κουρέας, Ι. Χατζηϊωάννου. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26 Απριλίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 2. Οξεία Κοιλία. Συντονιστής: Δ. Βώρος. Εισηγητές: Η. Κουλεντιανός, Α. Κουρέας. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 3 Φεβρουαρίου Παθήσεις ώμου - γόνατος. Συντονιστής: Γ. Παπαχρήστου. Εισηγητές: Ξ. Παπαχαραλάμπους, Α. Μουλοπούλου, Α. Κουρέας. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26 Μαΐου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 4. Απεικονιστική Ογκολογία (κλασική ακτινοδιαγνωστική, CT, MRI). Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α. Κουρέας. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005.

12 12 5. Οξεία κοιλία, μη τραυματική. Συντονιστής: Λ. Βλάχος, Π. Δημακάκος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Ι. Βασιλείου. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Όγκοι Εγκεφάλου. Συντονιστής: Β. Βάρσος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου Μηνομητρορραγία. Απεικονιστική διερεύνηση-διαφορική διάγνωση. Συντονιστής: Δ.Χασιάκος. Εισηγητές: Α. Κουρέας, Α.Αντωνίου. Αθήνα, 18 Μαΐου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 8. Εστιακές αλλοιώσεις ήπατος. Συντονιστής: Λ. Βλάχος, Ε.Παπαλάμπρος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης, Α.Φωτόπουλος. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου Απεικονιστική Ογκολογία ΚΝΣ. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α. Κουρέας. Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου Πνεύμονας, Μεσοθωράκιο, Υπεζωκότας Απεικόνιση ΑΚΘ/ΚΗ Ογκολογία. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητές: Α. Κουρέας, Ι.Κούβαρης Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου Φυσιολογική και ογκολογική απεικόνιση ουροποιογεννητικού συστήματος. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007.

13 : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 12. Όγκοι παγκρέατος. Συντονιστής: Λ.Βλάχος, Ε.Παπαλάμπρος, Α.Φωτόπουλος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 13. Ακτινοδιαγνωστική. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α.Κουρέας. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Ακτινοδιαγνωστική. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α.Κουρέας. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 15. «Όγκοι παγκρέατος». Συντονιστής: Β.Σμυρνιώτης. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 16. Όγκοι ήπατος. Συντονιστές: Α.Φωτόπουλος, Ν.Κελέκης. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου «Παθήσεις ώμου. Συντονιστές: Π.Ν.Σουκάκος, Ζ.Κόκκαλης. Εισηγητές: Ξ.Παπαχαραλάμπους, Α.Κουρέας, Μ.ΤΖαλονίκου Αθήνα, 5 Μαΐου 2011.

14 : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 18. Όγκοι παγκρέατος. Συντονιστής: Γ.Πολυμενέας. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 17 Μαΐου β. Συμμετοχή ως εισηγητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας του Β Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αττικόν» Νοσοκομείο, κατά το ακαδημαϊκό έτος και Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γουλιάμος : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 19. Όγκοι εγκεφάλου. Συντονιστής: Λ.Βλάχος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Κλινικά σχόλια: Κ.Βουμβουράκης, Δ.Ρολόγης. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 20. Απεικόνιση Οξεία Κοιλία. Συντονισμός: Λ.Βλάχος Δ. Βώρος. Εισήγηση: Α.Κουρέας. Κλινικά σχόλια: Ν. Δανιάς. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου Β. Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Επεμβατική Ακτινολογία». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Κελέκης. Διδασκαλία με θέμα: Όγκοι κεφαλής-τραχήλου. Διαγνωστική προσπέλαση». Ακαδημαϊκά έτη: , ,

15 15 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Πατσούρης. Α Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μάθημα Επιλογής: «Απεικονιστικές Μέθοδοι Επεμβατική Ακτινολογία». Διδασκαλία με θέμα: «Όγκοι παγκρέατος. Διαγνωστική και επεμβατική προσέγγιση». Ακαδημαϊκά έτη: , , Γ. Μέλος σε Διδακτορικές Διατριβές 1. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Αλεξανδρή Αλέξανδρου, με θέμα: «Υπερηχογραφική μελέτη των παθήσεων του ώμου και σύγκριση με μαγνητική τομογραφία». Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος κ. Βράκα Ειρήνης, με θέμα: «Συγκριτική μελέτη μαστογραφίας και υπερήχων μετά την έγχυση ενδοφλεβίου σκιαγραφικού μέσου. Σύγκριση με Παθολογοανατομικά ευρήματα και παράγοντες αγγειογένεσης». Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Δελλαπόρτα Διονυσίου, με θέμα: «ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος κ. Μαρέτη Αλεξίας, με θέμα: Η επίδραση της συστηματικής χορήγησης ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στην

16 16 πρόοδο της υποκλινικής αθηρωμάτωσης σε διαβητικούς ασθενείς χωρίς κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο Αθήνα, Ιανουάριος 2012.

17 17 7. Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο / Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Από τον Αύγουστο του 2004 έως σήμερα υπηρετώ στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). - Το κύριο μέρος της κλινικής μου εργασίας ασκείται στο Τμήμα Αξονικής Μαγνητικής Τομογραφίας του Εργαστηρίου, όπου και είμαι εξαρχής τοποθετημένος συμμετέχοντας ενεργά στον χειρισμό και την διαγνωστική διεκπεραίωση των περιστατικών. - Στο Τμήμα πραγματοποιείται καθημερινά μεγάλος αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα συστήματα οργάνων, σε ασθενείς των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Αρεταιείου και του Αιγινητείου Νοσοκομείου καθώς και σε εξωτερικούς ασθενείς. Ιδιαίτερο πεδίο κλινικής μου ενασχόλησης αποτελεί η απεικόνιση της κοιλίας και ειδικά η απεικόνιση ήπατος χοληφόρων παγκρέατος στα πλαίσια της συνεργασίας με την Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). - Άλλα αντικείμενα ειδικού ενδιαφέροντος αποτελούν η γυναικολογική απεικόνιση και η απεικόνιση του Κ.Ν.Σ. σε συνεργασία με την Β Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (Αρεταίειο Νοσοκομείο) και την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) αντιστοίχως. - Παράλληλα στα πλαίσια του κλινικού μου έργου διενεργώ μεγάλο φάσμα απεικονιστικά καθοδηγούμενων διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβατικών πράξεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Σε συνεργασία με την παθολογικές και ογκολογικές κλινικές του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» καθημερινά επανεξετάζω Υπολογιστικές και Μαγνητικές τομογραφίες ασθενών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αλλά νοσηλευτικά ιδρύματα για τις οποίες μου ζητούν δεύτερη γνώμη. Τέλος σε συνεργασία με το ορθοπεδικό τμήμα του 401 Στρατιωτικού νοσοκομείου πραγματοποιούμε υπερηχογραφική εξέταση των μεγάλων αρθρώσεων και των μαλακών μορίων και σε πολλές περιπτώσεις διενεργούμε υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες θεραπευτικές εγχύσεις.

18 18 8. Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σεπτέμβριος 1997 Σεπτέμβριος Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. (Διευθυντής: Καθηγητής Λ. Βλάχος). Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος Μετεκπαίδευση στο Royal London Hospital (Λονδίνο), με εξειδίκευση στο μυοσκλετικό και σε επεμβατικές τεχνικές. Διευθυντής: Otto Chan. Αύγουστος 2004 Μάιος Λέκτορας στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντές: Καθηγητής Λ. Βλάχος (έως το 2008), Καθηγητής Α. Γουλιάμος (από 2008-σήμερα). Μάιος 2009 σήμερα. Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γουλιάμος.

19 19 9. Β Ρ Α Β Ε Ι Α Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 1. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? Dimakakos Ε, Koureas Α, Koutoulidis V, Skiadas V, Katsenis K, Gouliamos A, Vlachos L. The International Union of Angiology awards the best Oral Communication Presented During XXII World Congress of the International Union of Angiology. Lisbon, Portugal, June 24-28, ο Βραβείο καλύτερης εργασίας. 10. Μ Ε Λ Ο Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν - Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. - Μέλος της Radiological Society of North America.

20 Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Α. Μ ο ν ο γ ρ α φ ί ε ς ( Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή Δ ι α τ ρ ι β ή ) 1. Η έγχρωμη Doppler υπερηχο-υστερογραφία στην μελέτη ασθενών με πάχυνση του ενδομητρίου. Α. Κουρέας. Νοέμβριος Β. Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η μ ε τ ά φ ρ α σ η β ι β λ ί ο υ 1. Θεμελιώδης Κύκλος Εκπαίδευσης. «Υερηχοτομογραφία». William E. Brant. Μεταφραστές: Μ.Βακάκη, Μ.Ζαρίφη, Α.Κουρέας, Γ.Πιτσουλάκης, Ι.Τζοβάρα, Α.Χαλαζωνίτης. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ.Ζαρίφη. Ιατρικές Εκδ. Χρήστος Βασιλειάδης, Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν Ο ρ γ ά ν ω σ η Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν 1. Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece Member Organizing Committee ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής.

21 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Ε Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια όπου συμμετείχα με μία ή περισσότερες εργασίες α. Δ ι ε θ ν ή 1. II United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, July, 19-24, (1 ανακοίνωση) 2. European Congress of Radiology. Vienna, Austria March 2-6, (2 ανακοινώσεις) 3. Athenian Days of Interventional Radiology. Athens May 12, (1 ανακοίνωση) th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Heraklion Greece, November 1-4, (2 ανακοινώσεις) 5. European Congress of Radiology. Vienna, Austria March 1-5, (1 ανακοίνωση) 6. XVII th Symposium Neuroraradiologicum. Paris- France, August 18-24, (1 ανακοίνωση) 7. European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 7-11, (1 ανακοίνωση) 8. European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 5-9, (1 ανακοίνωση)

22 22 9. Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, (2 ομιλίες) 10. UOA Meeting NYU. Athens, June 24-25, (2 ομιλίες) 11. The International Union of Angiology awards the best Oral Communication Presented During XXII World Congress of the International Union of Angiology. Lisbon, Portugal, June 24-28, (1 ανακοίνωση) th Athenian Days of Interventional Radiology. Athens, May 17-19, (1 ομιλία) st Nord Aegean radio-clinical confrontations: Refresher Course and Work Shops. Chios, Greece, October 2-5, (2 ομιλίες) 14. Shoulder Arthroscopy Course. Athens, October 31-November 1, (1 ομιλία) 15. Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging. Chios, Greece, September 7-10, (1 ομιλία) rd American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition New Orleans, LA, December 10-13, (1ανακοίνωση)

23 23 β. Ε λ λ η ν ι κ ά 1. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. Πειραιάς, 4-7 Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση) 2. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Αθήνα, Οκτωβρίου (1 ανακοίνωση) 3. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Οκτωβρίου (2 ανακοινώσεις) Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 2-5 Νοεμβρίου (2 ανακοινώσεις) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Λάρισα, Νοέμβριος (1 ανακοίνωση) ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μαΐου (1 ανακοίνωση) 7. 2 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής. Αθήνα, Μαΐου (2 ανακοινώσεις) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου (2 ομιλίες, 5 ανακοινώσεις) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, Σεπτεμβρίου (1 ομιλία)

24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας. Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου (1 ανακοίνωση) 12. XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης tων Διαταραχών το Πυελικού Εδάφους. Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου (1 ομιλία) 14. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές Υπερήχων στο Μυοσκελετικό Σύστημα». «Αττικόν» Νοσοκομείο, 20 Μαρτίου (1 ομιλία) ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Αθήνα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου (1 ομιλία, 1 προεδρείο σε στρογγυλό τραπέζι) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. Αθήνα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Ιωάννινα, Νοεμβρίου (2 ανακοινώσεις) 19. Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία. Καλαμάτα, Απριλίου (1 ομιλία) 20. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου (1 ομιλία)

25 η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου (2 ομιλίες) ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής- Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου (1 ομιλία) 26. Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. Αθήνα, Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση) ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου (1 ομιλία) ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου (1 ομιλία)

26 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ΣΕ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ε Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ α. Δ ι ε θ ν ε ί ς 1. Round table: «Musculoskeletal MRI». Invited Speaker «The knee: Common and uncommon disorders on MRI treaded by interventional procedures». Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, Round table: «MR Angiography and Cardiovascular MRI». Invited Speaker «MR Lymphography». Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, Round table: «Musculoskeletal System». Moderators: L.Vlachos, M.Schweitzer. Speaker: «Musculoskeletal Interventions». UOA Μeets NYU. Athens, June 24-25, Round table: «CNS». Speaker: «Brain Tumors». UOA Meets NYU. Athens, June, 24-25, Round table: «Musculoskeletal Interventions». Speaker: «Imaging guided interventions in the appendicular skeleton». 7 th Athenian Days of Interventional Radiology Athens, May 17-19, 2007.

27 27 6. Round table: «MRI and Ultrasound Imaging of the hip, knee, tumors». Speaker: «Imaging guided interventions in the appendicular skeleton». 1st Nord Aegean Radio-Clinical Confrontations: Refresher Curse and Work Shops. Chios, October 2-5, «Imaging and therapeutic options of the shoulder, elbow and wrist». Work Shop. Συμμετέχων εκπαιδευτής: A.Koureas. 1st Nord Aegean Radio-Clinical Confrontations: Refresher Curse and Work Shops. Chios, October 2-5, Round table: «Shoulder imaging and patient selection». Speaker: «Static and dynamic ultrasound imaging in shoulder pathology evaluation». 1 st Shoulder Arthroscopy Course - Upper Limb Committee of ESSKA. Athens, October 31- November 1, «MRI of the Breast». Invited Speaker «Dynamic MRI in Uterine Neoplasms». Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging. Chios, Greece, September 7-10, β. Ε λ λ η ν ι κ έ ς 1. Στρογγυλό τραπέζι: «Όγκοι Εγκεφάλου. Απεικόνιση-Ακτινοθεραπεία». Εισήγηση: «Ταξινόμηση και Απεικονιστικά χαρακτηριστικά CT & MRI». 15 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Διάγνωση εστιακών και διάχυτων ηπατικών παθήσεων». Εισήγηση: «Εστιακές (κακοήθεις) παθήσεις ήπατος». 15 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου 2005.

28 28 3. Στρογγυλό τραπέζι: «Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικού συστήματος στη γυναίκα». Εισήγηση: «Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων». 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου Ελεύθερες ανακοινώσεις: «Κεντρικό Νευρικό Σύστημα». Εισήγηση: «Γλοιώματα εγκεφάλου». 16 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, Σεπτεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος». Εισήγηση: «Διάγνωση και διαδερμική παρακέντηση». 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας. Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Ουροδυναμική, ανατομία πυελικού εδάφους, χαλάρωση και παθοφυσιολογία ακράτειας ούρων». Εισήγηση: «Απεικονιστικές μέθοδοι στην ουρογυναικολογία (3D, 4D, MRI απεικόνιση». 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης των Διαταραχών το Πυελικού Εδάφους. Αθήνα 2-4 Φεβρουαρίου Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές Υπερήχων στο Μυοσκελετικό Σύστημα». Εισήγηση: «Υπέρηχοι του φυσιολογικού ώμου - Παθολογία του ώμου στους υπερήχους». Οργάνωση: Α Ορθοπαιδική Κλινική και Α και Β Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Αττικόν» Νοσοκομείο, 20 Μαρτίου 2007.

29 29 8. Πρακτική άσκηση με θέμα: «Υπερηχοτομογραφία Μυοσκελετικού». Συμμετέχοντες εκπαιδευτές: Π.Μπρέστας, Γ.Αναστασόπουλος, Β.Καλιώρας, Ε.Αντύπα, Α.Κουρέας. 3 ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Αθήνα, Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι: «Προληπτική Ιατρική: Υπάρχει θέση για τον ακτινολόγο;» Εισήγηση: «Καρκίνος του πνεύμονα: Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσεως». 17 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα». Εισήγηση: «Ρωτήστε τους ειδικούς ΙΙ: Η πρόληψη μέσα από την Αξονική και τη Μαγνητική Τομογραφία». Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία. Καλαμάτα, Απριλίου Workshop «Πειραματικό Χειρουργείο Β». «Διαδερμικές βιοψίες και θερμοκαυτηριάσεις». Ομιλητές: Λ.Θάνος, Α.Κουρέας, Α.Βλαχοδήμος. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας: «Διάγνωση και Παρέμβαση». Αθήνα, Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρεάτος-νεότερες απόψεις». Εισήγηση: «Απεικονιστική διερεύνηση». Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008.

30 Στρογγυλό τραπέζι: «Απεικονιστικές Μέθοδοι στη Διάγνωση των Λεμφικών Παθήσεων». Εισήγηση: «Η MRI στην διάγνωση των λεμφικών παθήσεων». 1 η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι VII: «Όγκοι Εγκεφάλου». Εισήγηση: «MRI: Διάγνωση Παρακολούθηση». 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Απεικονιστική Διερεύνηση Παθήσεων ώμου». Εισήγηση: «Υπερηχογράφημα». 19 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Όγκοι παγκρέατος». Εισήγηση: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος». 19 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Διαχείριση Ειδικών Καταστάσεων». Εισήγηση: «Κίνδυνοι από ακτινολογικές εξετάσεις». 16 ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου 2011.

31 Στρογγυλό τραπέζι 7: «Ακτινολογική Τράπεζα». Εισήγηση: «Απεικόνιση λιθοειδούς οστού». 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: Θεραπεία του υπερπαραθυρεοειδισμού. Εισήγηση: «Προεγχειρητική εντόπιση-απεικόνιση». Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου b1-ceb4ceb9ceb7cebcceb5cf81ceb9ceb4ceb1cf83.pdf 20. Κλινικό φροντιστήριο: «Επείγουσα Απεικόνιση». Εισήγηση: «MRI έλεγχος». 5 ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση παθολογικών νοσημάτων». Εισήγηση: «Θεραπεία όγκων με RF Ablation». 18 ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου γ. Π ρ ο ε δ ρ ε ί ο σ ε σ τ ρ ο γ γ υ λ ά τ ρ α π έ ζ ι α ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου Προεδρείο στις Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Α.Κουρέας, Α.Χατζηιωάννου.

32 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνολικά: 28 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία 8 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά (supplements) 7 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια Δημοσιεύσεις σε περιοδικά Από τις 28 δημοσιεύσεις - 23 είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά εντός του SCI - 5 είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά εκτός του SCI Συντελεστής απήχησης δημοσιεύσεων εντός SCI - Συνολικός : 50,835 Μέσος όρος : 2,210 Προσωπικός : 16,753 Συντελεστής απήχησης δημοσιευμένων περιλήψεων (supplements) - Συνολικός : 25,083 Μέσος όρος : 2,508 Προσωπικός : 11,124 Αναφορές Συνολικές: 90 (88 αναφέρονται στις δημοσιεύσεις εντός SCI και 2 στις δημοσιεύσεις εκτός SCI). Από ISI : 74 Από Scopus : 10 Από Google : 6 - Προσωπικές αναφορές: 36,5 - Αυτοαναφορές: 4 - h index: 6

33 33 Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI Σύνολο: 23 Θεματική κατανομή Ακτινολογία Ογκολογία : 7 Ακτινολογία. : 4 Ακτινολογία Χειρουργική : 3 Ακτινολογία Γυναικολογία. : 2 Απεικόνιση Λεμφικού Συστήματος. : 2 Απεικόνιση Πεπτικού Συστήματος.. : 1 Ακτινολογία Ουρολογία.. : 1 Απεικόνιση Κοιλίας. : 1 Ακτινολογία Νευρολογία : 1 Απεικόνιση Μαστού : 1 Είδος δημοσίευσης Περιγραφή περιπτώσεων. : 9 Ερευνητικές μελέτες : 7 Πειραματικές μελέτες. : 4 Εργαστηριακές μελέτες.. : 3 Σειρά υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων 1 ος σε : 1 2 ος σε : 4 Τελευταίος σε : 1 Άλλη θέση σε. : 17 Συντελεστής απήχησης Συνολικός : 50,835 Μέσος όρος : 2,210 Προσωπικός : 16,753 Βιβλιογραφικές αναφορές : 88

34 34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI 1. Nakopoulou L, Janinis J, Giannopoulou I, Lazaris AC, Koureas A, Zacharoulis D. Immunohistochemical expression of p53 protein and proliferating cell nuclear antigen in hepatocellular carcinoma. Pathol Res Pract Dec;191(12): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 1,213 : Απεικόνιση Πεπτικού Συστήματος : Εργαστηριακή μελέτη Αναφορές : 11 (ISI: 10, Scopus: 1) Από ISI 1. Grisham, JW. Interspecies comparison of liver carcinogenesis: Implications for cancer risk assessment. CArcinogenesis, 18 (1): Jan Wang, LQ; Yu, YZ; Sell, S. p53 and PCNA as differentiation markers of hepatocellular carcinomas. Journal of Tumor Marker Oncology, 13 (1): 5-13 Spr Huang, GT; Lee, HS; Chen, CH; Chiou, LL; Lee, CZ; Chen, DS; Hsu, HC; Sheu, JC. Tissue hepatocyte growth factor and proliferating cell nuclear antigen in hepatocellular carcinoma. Journal of the Formosan Medical Association, 98 (2): Feb Ito, Y; Matsuura, N; Sakon, M; Miyoshi, E; Noda, K; Takeda, T; Umeshita, K; Nagano, H; Nakamori, S; Dono, K; Tsujimoto, M; Nakahara, M; Nakao, K; Taniguchi, N; Monden, M. Expression and prognostic roles of the G1-S modulators in hepatocellular carcinoma: p27 independently predicts the recurrence. Hepatology, 30 (1): JUL Ito, Y; Takeda, T; Sasaki, Y; Sakon, M; Yamada, T; Ishiguro, S; Imaoka, S; Tsujimoto, M; Matsuura, N. Expression and clinical significance of the G1-S modulators in intrahepatic cholangiocellular carcinoma. Oncology, 60 (3): Kohzato, N; Dong, YY; Sui, L; Masaki, T; Nagahata, S; Nishioka, M; Konishi, R; Tokuda, M. Overexpression of cyclin E and cyclin-dependent kinase 2 is correlated with development of hepatocellular carcinomas. Hepatology Research, 21(1):27-39, Sep Zeeman, AM; Stoop, H; Boter, M; Gillis, AJM; Castrillon, DH; Oosterhuis, JW; Looijenga, LHJ VASA is a specific marker for both normal and malignant human germ cells. Laboratory Investigation, 82 (2): Feb Hu, TH; Chuah, SK; Lin, JW; Chiu, YC; Changchien, CS; Wang, CC; Chen, YS; Yi, LN; Chiu, KW; Lee, CM. Expression and prognostic role of molecular markers in 99 KIT-positive gastric stromal tumors in Taiwanese. World Journal of Gastroenterology, 12 (4): Jan

35 35 9. Kao, JT; Chuah, SK; Huang, CC; Chen, CL; Wang, CC; Hung, CH; Chen, CH; Wang, JH; Lu, SN; Lee, CM; Changchien, CS; Hu, TH. P21/WAF1 is an independent survival prognostic factor for patients with hepatocellular carcinoma after resection. Liver International, 27 (6): Aug Hu, TH; Wang, CC; Huang, CC; Chen, CL; Hung, CH; Chen, CH; Wang, JH; Lu, SN; Lee, CM; Changchien, CS; Tai, MH. Down-regulation of tumor suppressor gene PTEN, overexpression of p53, plus high proliferating cell nuclear antigen index predict poor patient outcome of hepatocellular carcinoma after resection Oncology Reports, 18 (6): DEC 2007 Από Scopus 1. Que, F., Gorest, G.J. Apoptosis and the Gastrointestinal System (1997) Advances in Pharmacology, 41 (C), pp Koureas AP, Panourgias EC, Gouliamos AD, Trakadas SJ, Vlahos LJ. Imaging of a supernumerary kidney. Eur Radiol. 2000;10(11): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ουρολογία Συντ. απήχησης : 3,222 : Εργαστηριακή μελέτη Περιγραφή περίπτωσης Αναφορές : 16 (ISI:9, Scopus: 5, Google: 2) Από ISI 1. Naddaf, SY; Alfeeli, MA; Collier, BD. Laterally shifted urinary bladder mimicking a supernumerary kidney. Clinical Nuclear Medicine, 28 (5): MAY Kim, N; Yung, E; Katz, DS. Supernumerary left kidney. Clinical Nuclear Medicine, 29 (12): DEC Jira, H; Ghadouane, M; Kasmaoui, EH; Ameur, A; Zannoud, M; Abbar, M. A supernumerary kidney. Annales D Urologie, 36 (4): JUL Tö MF, MS, SE. Unilateral double kidney with contralateral supernumeraly kidney which found incidentally. Ege Journal of Medicine 46(3): , He Aceh, Xue-Lin Zhang, Yu Gang, Tang B. Digital journals. Kidney additional multislice CT diagnosis of 2 cases. J Clin Radiol. 2008;27(3): He Aceh, Xue-Lin Zhang, Yu Gang. Login Registration to help. Clin J Radiol. 2008, cqvip.com 7. Janda, GM; Nepple, KG; Cooper, CS; Austin, JC Supernumerary in a Child With Kidney OEIS Complex Urology 74 (2): , Aug 2009

36 36 8. Favorito, LA; Morais, ARM Evaluation of supernumerary kidney with fusion using magnetic resonance image International Braz J Urol 38 (3): , MAY-JUN Silva, JF; Boeloni, JN; Cima, AM; Serakides, R; Ocarino, NM Bilateral fusion of a supernumerary kidney in a cat Journal of Feline Medicine and Surgery 14 (6): , Jun 2012 Από Scopus 1. Jira, H., Ghadouane, M., Kasmaoui, E.H., Ameur, A., Zannoud, M., Abbar, M. A supernumerary kidney [Le rein surnuméraire. À propos d'un cas] (2002) Annales d'urologie, 36 (4), pp Kim, N., Yung, E., Katz, D.S. Supernumerary left kidney (2004) Clinical Nuclear Medicine, 29 (12), pp Berrocal, T., Alonso, A., Bravo, A., Gutiérrez, J., De Pablo, L. Imaging urinary tract duplications [Estudio radiológico de las duplicaciones del tracto urinario] (2005) Radiologia, 47 (2), pp Cited 1 time. 4. Nieto Parga, A., Villalón Ortega, M., BarcelóObregón, J., Vilanova Busquets, J.C. MRI evaluation of a supernumerary kidney fused with a horseshoe kidney [Riñón supernumerario fusionado con riñón en herradura. Valoración por RM] (2010) Radiologia, 52 (2), pp Roslan, M., Markuszewski, M.M., Kułagin, A., Markuszewski, M.R., Połom, W., Krajka, K. Supernumerary kidney presenting as urinary leakage after an ipsilateral laparoscopic radical nephrectomy (2012) Central European Journal of Urology, 65 (1), pp Από Google 1. Mutlubas F, Mir S, Sevinc E, Türker Ö. Unilateral double kidney with contralateral supernumerary kidney which found incidentally [Rastlantısal olarak saptanmıs unılateral double böbrek ile kontralateral supernumerary böbrek] Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 46(3) : , Ademola J. Adekanmi, Omolola M. Atalabi, Ifeanyi H. Ukachukwu Supernumerary Kidney (Triple Kidney) With Horseshoe Component: A Case Report. The Internet Journal of Radiology, 2013, ISSN:

37 37 3. Gouliamos A, Panourgias E, Koureas A, Chatziioanou A, Vlachos L. Neurofibromatosis type 1 associated with a neuro- fibrosarcoma of the urinary bladder. Eur Radiol April 16. (site: case 500). Θεματολογία : Απεικόνιση Κοιλίας Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 3,222 Αναφορές : - 4. Papacharalampous X, Patsouris E, Mundinger A, Beck A, Kouloulias V, Primetis E, Koureas A, Vlahos L. The effect of contrast media on the synovial membrane. Eur J Radiol Sep; 55(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ακτινολογία Συντ. απήχησης : 2,606 Αναφορές : Πειραματική μελέτη : 7 (ISI) Από ISI 1. Piscaer, TM; Waarsing, JH; Kops, N; Pavljasevic, P; Verhaar, JAN; van Osch, GJVM; Weinans, H In vivo imaging of cartilage degeneration using mu CT-arthrography Osteoarthritis and Cartilage 16 (9): , SEP Amin, AK; Huntley, JS; Patton, JT; Brenkel, IJ; Simpson, AHRW; Hall, AC Hyperosmolarity protects chondrocytes from mechanical injury in human articular cartilage Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume 93B (2): , Feb Giaconi, JC; Link, TM; Vail, TP; Fisher, Z; Hong, R; Singh, R; Steinbach, LS Morbidity of Direct MR Arthrography American Journal of Roentgenology 196 (4): , Apr Domenech, E; Berna-Serna, JD; Polo, L; Reus, M; Berna-Mestre, JD; Canteras, M Effect of SonoVue on the Synovial Membrane in Rabbit Knees Journal of Ultrasound in Medicine 30 (9): , Sep Perdikakis, E; Drakonaki, E; Maris, T; Karantanas, A MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques Skeletal Radiology 42 (1): , Jan Stewart, RC; Bansal, PN; Entezari, V; Lusic, H; Nazarian, RM; Snyder, BD; Grinstaff, MW Contrast-enhanced CT with a High-Affinity Cationic Contrast Agent for Imaging ex Vivo Bovine, Intact ex Vivo Rabbit, and in Vivo Rabbit Cartilage Radiology 266 (1): , Jan Choo, HJ; Lee, SJ; Kim, DW; Choi, SJ; Lee, IS Intraarticular Local Anesthesia: Can It Reduce Pain Related to MR or CT Arthrography of the Shoulder? American Journal of Roentgenology 200 (4): , Apr 2013

38 38 5. Panourgias E, Zervoudis S, Panagi G, Koureas A, Ivanov S. Unilateral breast edema simulating inflammatory carcinoma of the breast. Acta Endocrinologica (Buc). 2006;II(1): imulating%20inflammatory%20carcinoma%20of%20the%20breast.pdf Θεματολογία : Ακτινολογία Γυναικολογία Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 0,183 Αναφορές : - 6. Dimakakos E, Koureas A, Skiadas V, Kostapanagiotou G, Katsenis K, Arkadopoulos N, Giannopoulos A, Gouliamos A, Vlahos L. Interstitial magnetic resonance lymphography with gadobutrol in rabbits and an initial experience in humans. Lymphology Dec;39(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ακτινολογία Συντ. απήχησης : 1,023 Αναφορές : Πειραματική μελέτη : 4 (ISI) Από ISI 1. Dimakakos, E; Koureas, A; Koutoulidis, V; Skiadas, V; Katsenis, K; Arkadopoulos, N; Gouliamos, A; Vlachos, L. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? International Angiology, 26 (4): DEC Yu Tian, Kai Xu B. Foreign Medical Sciences: Clinical Radiology Volume, 2008 cqvip.com 3. Dimakakos, E; Koureas, A; Koutoulidis, V; Skiadas, V; Katsenis, K; Arkadopoulos, N; Gouliamos, A; Vlachos, L Interstitial magnetic resonance lymphography: the clinical effectiveness of a new method Lymphology 41 (3): , SEP Choi, SH; Moon, WK Contrast-Enhanced MR Imaging of Lymph Nodes in Cancer Patients Korean Journal of Radiology 11 (4): , Jul-Aug 2010

39 39 7. Arkadopoulos N, Palamarou Ch, Koureas A, Sechopoulos P, Marinis A, Kostopanagiotou C, Dafnios N, Smyrniotis V. Intermittent obstructive jaundice following gastric band placement. Obes Surg Feb; 17(2): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογικά Συντ. απήχησης : 3,286 Αναφορές : Ακτινολογία Χειρουργική : Περιγραφή περίπτωσης : 1 (ISI) Από ISI 1. Szydlowski, K; Michalik, M; Pawlak, M; Bobowicz, M; Frask, A Band misplacement: a rare complication of laparoscopic adjustable gastric banding Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 7 (1): 40-44, Kyrozis A, Kararizou E, Loukaidis PN, Koureas A, Rombos A, Sfagos C, Vassilopoulos D. Rare association of multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus Lupus. 2007;16(12): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία : Ακτινολογία Νευρολογία Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 2,337 Αναφορές : 3 (ISI) Από ISI 1. Appenzeller, S; Veilleux, M; Clarke, A Third cranial nerve palsy or pseudo 3rd nerve palsy of myasthenia gravis? A challenging diagnosis in systemic lupus erythematosus Lupus 18 (9): , Aug Bonaci-Nikolic, B; Jeremic, I; Andrejevic, S; Sefik-Bukilica, M; Stojsavljevic, N; Drulovic, J Anti-double stranded DNA and lupus syndrome induced by interferonbeta therapy in a patient with multiple sclerosis Lupus 18 (1): 78-80, Cimaz, R; Gana, S; Braccesi, G; Guerrini, R Sydenham's Chorea in a Girl with Juvenile Idiopathic Arthritis Treated with Anti-TNF alpha Therapy Movement Disorders 25 (4): , MAR

40 40 9. Zervoudis S, Peitsidis P, Iatrakis G, Panourgias E, Koureas A, Navrozoglou I, Dubois JB. Increased levels of tumor markers in the follow-up of 400 patients with breast cancer without recurrence or metastasis: interpretation of false-positive results. J BUON Oct-Dec;12(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 0,607 Αναφορές : Ακτινολογία Γυναικολογία : Πειραματική μελέτη : 2 (ISI) Από ISI 1. Champion, L; Brain, E; Giraudet, AL; Le Stanc, E; Wartski, M; Edeline, V; Madar, O; Bellet, D; Pecking, A; Alberini, JL Breast Cancer Recurrence Diagnosis Suspected on Tumor Marker Rising Value of Whole-Body 18FDG-PET/CT Imaging and Impact on Patient Management Cancer 117 (8): , Apr Grassetto, G; Fornasiero, A; Otello, D; Bonciarelli, G; Rossi, E; Nashimben, O; Minicozzi, AM; Crepaldi, G; Pasini, F; Facci, E; Mandoliti, G; Marzola, MC; Al-Nahhas, A; Rubello, D (18)F-FDG-PET/CT in patients with breast cancer and rising Ca 15-3 with negative conventional imaging: A multicentre study European Journal of Radiology 80 (3): , Dec Dimakakos E, Koureas A, Koutoulidis V, Skiadas V, Katsenis K, Arkadopoulos N, Gouliamos A, Vlachos L. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? Int Angiol Dec;26(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 1,652 Αναφορές : Απεικόνιση Λεμφικού Συστήματος : Πειραματική μελέτη : 2 (ISI) Από ISI 1. Gasbarro, V; Michelini, S; Antignani, PL; Tsolaki, E; Ricci, M; Allegra, C The CEAP-L classification for lymphedemas of the limbs: the Italian experience International Angiology 28 (4): , Aug Ayestaray, B; Bekara, F; Andreoletti, JB Patent blue-enhanced lymphaticovenular anastomosis Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 66 (3): , Mar 2013

41 Bamias A, Lainakis G, Kastritis E, Antoniou N, Alivizatos G, Koureas A, Chrisofos M, Skolarikos A, Karayiotis E, Dimopoulos MA. Biweekly carboplatin/gemcitabine in patients with advanced urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based chemotherapy: report of efficacy, quality of life and geriatric assessment. Oncology. 2007;73 (5-6): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 2,267 : Ακτινολογία Ογκολογία : Ερευνητική μελέτη Αναφορές : 15 (ISI: 13, Scopus: 2) Από ISI 1. Markman, M. Comorbidity as a focus of clinical cancer trials: An important unmet need Oncology, 73 (5-6): Gallagher, DJ; Milowsky, MI Bladder Cancer Current Treatment Options in Oncology 10 (3-4): , Aug Shariat, SF; Milowsky, M; Droller, MJ Bladder cancer in the elderly Urologic Oncology-Seminars and Original Investigations 27 (6): , NOV-DEC Weizer, AZ; Palella, GV ; Montgomery, JS Managing muscle-invasive bladder cancer in the elderly Expert Review of Anticancer Therapy 10 (6): , Jun Bournakis, E; Dimopoulos, MA; Bamias, A Management of advanced bladder cancer in patients with impaired renal function Expert Review of Anticancer Therapy 11 (6): , JUN Galsky, MD; Hahn, NM; Rosenberg, J; Sonpavde, G; Hutson, T; Oh, WK; Dreicer, R; Vogelzang, N; Sternberg, CN; Bajorin, DF; Bellmunt, J Treatment of Patients With Metastatic Urothelial Cancer "Unfit" for Cisplatin-Based Chemotherapy Journal of Clinical Oncology 29 (17): , Jun Lei, AQ; Cheng, L; Pan, CX Current treatment of metastatic bladder cancer and future directions Expert Review of Anticancer Therapy 11 (12): , Dec Sella, A; Kovel, S Combination of Gemcitabine and Carboplatin in Urothelial Cancer Patients Unfit for Cisplatin due to Impaired Renal or Cardiac Function International Braz J Urol 38 (1): 49-56, Jan- Feb Rink, M; Chun, FK; Chromecki, TF; Fajkovic, H; Dahlem, R; Fisch, M; Shariat, SF Advanced bladder cancer in elderly patients. Prognostic outcomes and therapeutic strategies Urologe 51 (6): , Jun Puts, MTE; Hardt, J; Monette, J; Girre, V; Springall, E; Alibhai, SMH Use of Geriatric Assessment for Older Adults in the Oncology Setting: A Systematic Review Journal of the National Cancer Institute 104 (15 ): , Aug Hamaker, ME; Vos, AG; Smorenburg, CH; de Rooij, SE; van Munster, BC The Value of Geriatric Assessments in Predicting Treatment Tolerance and All-Cause Mortality in Older Patients With Cancer Oncologist 17 (11): , Nov 2012

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952 1.3. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου 1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1.5. Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δ. Ρούντας Ημερομηνία Γέννησης: 10/09/1967 Τόπος Γέννησης: Φωτεινό Τρικάλων Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (Δύο Παιδιά) Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ημερομηνία γεννήσεως : 18/4/1961 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Έχω δυο γιούς Σπουδές : Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ή ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Βιογραφικό σημείωμα ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Βιογραφικό σημείωμα ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 1989-1995 Απολυτήριο λυκείου:αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια 1995-1997 Ιατρική Σχολή Commenius University of Bratislava(Σλοβακία) 1997-2004 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΡΟΣ Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού Υπευθυνοι Οργανωσησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 11 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2013-2014

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 11 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2013-2014 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2011-2012

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2015-2016 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δώμα Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός Νοέμβριος 2015 - Μάιος 2016 Κάθε Τρίτη: ώρα 15:00-17:00 Ενότητες Ομιλητές Ημερομηνίες 1 2 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του 19 ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο.

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο. Πρόσκληση Μετά από την περσινή ανταπόκριση στην 1 η Επιστημονική Διημερίδα της Γ Μαιευτικήςκαι Γυναικολογικής Κλινικής, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 2 η Επιστημονική Ημερίδα της Γ Μ & Γ της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2014-2015

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 12 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο:

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο: Ο κ. Φουφόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Από πολύ μικρή ηλικία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ηλικία 15 ετών να επιλέξει ως επάγγελμα την φυσικοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεχίζοντας τη δραστηριότητά μας στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Επιµελητής Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, Χειρουργικής Βάσης Κρανίου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 26

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σας προσκαλούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ www.aretaieio.uoa.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

Mαστου. Καρκίνου A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τι άλλαξε, τι αλλάζει. 4ο Συνέδριο. Workshop. Ιανουαρίου Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

Mαστου. Καρκίνου A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τι άλλαξε, τι αλλάζει. 4ο Συνέδριο. Workshop. Ιανουαρίου Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα Οργάνωση: Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης Σε συνεργασία με: Γ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Δ Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφοιτος του ιστορικού Γυμνασίου Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό Άριστα (20/20) 1992

Απόφοιτος του ιστορικού Γυμνασίου Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό Άριστα (20/20) 1992 Προσωπικά Στοιχεία: Τόπος γέννησης: Τσοτύλι Κοζάνης Απόφοιτος του ιστορικού Γυμνασίου Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό Άριστα (20/20) 1992 Πτυχιακή Εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΣΗ Χειρουργός παίδων. Χαρίση. Βασιλική. Ιωάννης 12 Απριλίου 1967 Λαμία Φθιώτιδος. Θήλυ. Ελληνική. Άγαμη. Ελληνικά, Αγγλικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΣΗ Χειρουργός παίδων. Χαρίση. Βασιλική. Ιωάννης 12 Απριλίου 1967 Λαμία Φθιώτιδος. Θήλυ. Ελληνική. Άγαμη. Ελληνικά, Αγγλικά. ΡΙΠΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΣΗ Χειρουργός παίδων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Φύλο: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση; Γλώσσες: Τόπος κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΑΑ101 2 AA102 3 ΑΑ103 4 ΑΑ104 5 ΑΑ105 6 ΑΑ106 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΑΝΑΤΟΜΥ Ι ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ BIOSTATISTICS ΥΓΙΕΙΝΗ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ HYGIENE &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 Πρόεδροι Οργανωτικής Επιτροπής Ιωάννης Μπουκοβίνας Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Πρασόπουλος Καθηγητής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ Πρόεδροι Επιστημονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φυσικοθεραπείας Η Ε.Ε.Ε.Φ. διοργανώνει Εργαστηριακό Σεμινάριο με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Τελικό Πρόγραμμα. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Τελικό Πρόγραμμα. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Διοργάνωση: Χειρουργική Κλινική Μαστού Metropolitan Hospital Υπό την αιγίδα: Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 05-06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Διημερίδα με θέμα στην προεγχειρητική διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού

Διαβάστε περισσότερα

Eνδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική & Ουρογυναικολογία

Eνδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική & Ουρογυναικολογία Eνδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική & Ουρογυναικολογία Νοέμβριος 2013 / Αριθμός συμμετεχόντων: 4-6 / Διάρκεια: 4 μήνες / Υπεύθυνος Προγράμματος: Στέφανος Χανδακάς Διευθυντής Προγράμματος Γεώργιος Καλλιπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35 Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Domes of Elounda με θέμα ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (Δ.Χ): ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (Δ.Χ): ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (Δ.Χ): ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ Στεργίου Δ., Βλάχου Ι.,Ζενέλης Α., Καλοκαιρινού Κ., Γιαννικουρής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 1 o ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ Οργάνωση: Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2015 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ανδρέας Δ. Φωτόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2651007319 afotopou@uoi.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πυρηνικός Ιατρός ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: Αναπληρωτής Πρύτανη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι

Χαιρετισμός. Ιωάννης-Ισίδωρος Βαρθαλίτης Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. Αγαπητοί Συνάδελφοι Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του 4ου Κύκλου Σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ/ΕΟΠΕ), με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο.

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο. Πρόσκληση Μετά από την περσινή ανταπόκριση στην 1 η Επιστημονική Διημερίδα της Γ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 2 η Επιστημονική Ημερίδα της Γ Μαιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κρουσμάτων). Σε αναμονή ειδικότητας για πλαστική χειρουργική

Κρουσμάτων). Σε αναμονή ειδικότητας για πλαστική χειρουργική Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Μιχαήλ Άγγελος Άλμπαν MD Αμυγδαλέας 13 Άνοιξη Τηλέφωνο 6947292937, 2108143446 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο albanmihalis@hotmail.com Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Αθηροσκλήρωση Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης www.atherosklirosis-gr.org

ΤΙΤΛΟΣ Αθηροσκλήρωση Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης www.atherosklirosis-gr.org ΤΙΤΛΟΣ Αθηροσκλήρωση Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης www.atherosklirosis-gr.org Αθλητιατρική Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος www.sportsmedicinegreece.com Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας. Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή

Φορέας. Επιτροπές. Οργανωτική Επιτροπή. Επιστημονική Επιτροπή 2 Φορέας Κηφισίας 362, 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 68 98 780, Φαξ: 210 68 98 796 Web-site: www.hbis.gr, E-mail: info@hbis.gr Επιτροπές Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος Ιωάννης Χρυσογονίδης Μέλη Χρυσούλα Γερανού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Α Χειρουργική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Α Χειρουργική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Χειρουργική Κλινική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Α. Πολυχρονίδης Ν. Λυρατζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ. 1996 2003 Ιατρικές σπουδές Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ. 1996 2003 Ιατρικές σπουδές Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 10 Φεβρουαρίου 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΥΠΗΚΟΟΗΤΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δ-Α Βερέττας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 36o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: I. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΕΒΕ II. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ I. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Γνωστικό Αντικείμενο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα ς Συνοπτικό Πρόγραμμα Σπουδών Εφαρμογή: Σεπτέμβριος 2009 Αύγουστος 2013 (Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Παχέος εντέρου

Καρκίνος Παχέος εντέρου Διοργάνωση: Ογκολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Xορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο κύκλος αυτός αποτελείται από επτά (7) ηµερίδες σε δύο µέρη που θα πραγµατοποιηθούν µέσα σε διάστηµα 14 µηνών. 2014 πρώτο µέρος 2015 δεύτερο µέρος Η συµµετοχή στο δεύτερο µέρος προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η Ακτινολογική Εταιρεία Κρήτης διοργανώνουν Επιστημονική Διημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη Απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ~ 1 ~ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ~ 1 ~ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Βασίλειος Επώνυμο: Νακούλας Ημ/νία γέννησης: 04/10/1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα e-mail: nakulasb@yahoo.gr Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΝΟΣΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΕΣ Η. ΣΑΪΕΧ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα