ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

2 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 4 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 4 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 5 Α. Εγκύκλιες σπουδές 5 Β. Προπτυχιακή εκπαίδευση 5 Γ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 5 Δ. Μετεκπαίδευση 6 Ε. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 6 Η. Ξένες γλώσσες 9 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΛΛΗ.ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 71

3 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Κουρέας Ημερομηνία γέννησης : 03 Σεπτεμβρίου 1969 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική Διεύθυνση οικίας : Αγ. Μαρίνας 37 Μελίσσια Τηλέφωνο οικίας : Κινητό τηλέφωνο Διεύθυνση εργασίας : Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα Τηλέφωνα εργασίας : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : 2. Π Α Ρ Ο Υ Σ Α Θ Ε Σ Η - Μάιος 2009 σήμερα. Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 3. Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Θ Η Τ Ε Ι Α - Νοέμβριος Μάιος Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ως Οπλίτης Ιατρός. 4. Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Π Α Ι Θ Ρ Ο Υ - Οκτώβριος 1994-Οκτώβριος Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι Γερολιμένα.

4 4 5. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Α Α. Ε γ κ ύ κ λ ι ε ς σ π ο υ δ έ ς : 3 ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, 1 ο Λύκειο Καλαμάτας (Βαθμός Απολυτηρίου : Άριστα 19 8/11 ) Β. Π ρ ο π τ υ χ ι α κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η : Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμός πτυχίου: «Λίαν Καλώς» : Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος, Νομαρχία Αθηνών. Γ. Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η α. Εξειδίκευση - Σεπτέμβριος 1997-Σεπτέμβριος Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντής: Καθηγητής Λάμπρος Βλάχος. β. Τίτλος Ειδίκευσης : Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. γ. Άδεια ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητ ας : Νομαρχία Αθηνών.

5 5 δ. Διδακτορική Διατριβή «Η έγχρωμη Doppler υπερηχο-υστερογραφία στην μελέτη ασθενών με πάχυνση του ενδομητρίου». Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Νοέμβριος 2002: Απονομή τίτλου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: «Άριστα». Δ. Μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η - Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος Μετεκπαίδευση στο Royal London (Λονδίνο) Hospital με εξειδίκευση στο Μυοσκελετικό και σε επεμβατικές τεχνικές με την χρήση Υπερήχων και Αξονικού τομογράφου σε διάφορες παθήσεις του μυοσκελετικού. Ε. Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η Ι α τ ρ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η Δ ι ε θ ν ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν - Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν 1. European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 2-6, Athenian Days of Intervention Radiology. Athens, May 12, European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 1-5, Second Eastern Mediteranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 28-December 3, th Athenian Days of Interventional Radiology. Athens May 4-6, 2006.

6 th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 26-December 1, Advanced Course in Musculoskeletal Ultrasound. Vienna International School of 3D Ultrasonography. Nordwijk, May 4-5, Joint Annual Meeting ISMRM ESMRMB. Berlin, May 19-25, School of MRI Advanced MRI of the Musculoskeletal System. Rome, Italy, September 27-29, st Arthroscopic Shoulder Course - Upper Limb Committee of ESSKA. Athens, October 31-November 1, th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 30 December 5, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging Dynamic MRI in Uterine Neoplasms - MRI of the Breast. Chios, Greece, September 7-10, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging Dynamic MRI in Uterine Neoplasms - Breast and Female Imaging. Brussels, Belgium, May Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν - Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 7-11 Μαΐου ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μαΐου ο Εντατικό Σεμινάριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 27 Ιουνίου ο Εντατικό Σεμινάριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 30 Μαΐου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, Νοεμβρίου Γ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπερήχων. Αθήνα, 22 Μαΐου Σεμινάριο Μαστού. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1999.

7 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Οκτωβρίου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 2-5 Νοεμβρίου ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, Ιανουαρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου (21 CME Credits) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία «Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα». Καλαμάτα, Απριλίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, με θέμα: «Διάγνωση και Παρέμβαση». Αθήνα, Μαΐου Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου 2011.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής- Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου Ζ. Ξ έ ν ε ς Γ λ ώ σ σ ε ς - Αγγλικά (άριστα) - Γαλλικά (πολύ καλά)

9 9 6. Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Εκπαιδευτής σε Προπτυχιακά Μαθήματα 1997-σήμερα: Συμμετοχή ως διδάσκων στα φροντιστήρια Ακτινολογίας του A Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών σήμερα: Συμμετοχή ως διδάσκων στο μάθημα Ακτινολογίας του 4 ου έτους. Β. Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Αξονική-Μαγνητική-Υπέρηχοι» του 8 ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γουλιάμος. Διδασκαλία με θέμα: «Κλινικές εφαρμογές Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας: Άνω και Κάτω Κοιλία». 2. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Φυσιολογική Απεικονιστική Ανατομική» του 4 ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γουλιάμος. Διδασκαλία με θέμα: «Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος». 3. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα: «Αθλητιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη 2012-σήμερα Υπεύθυνος: Σπυρίδων Πνευματικός. Διδασκαλία με θέμα: «Διαγνωστική των αθλητικών κακώσεων».

10 10 Γ. Κεφάλαια σε βιβλία για Προπτυχιακή εκπαίδευση 1. Κουρέας Α, Χατζιδάκης Α. Κεφάλαιο 4 «Παχύ Έντερο», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Κουρέας Α, Βλάχος Λ. Κεφάλαιο 11 «Κροταφικό Οστό», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Κουρέας Α, Πανουργιά Ε, Αντωνίου Α. Κεφάλαιο 11 «Θυρεοειδείς Αδένες Παραθυρεοειδείς Αδένες»», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Το σύγγραμμα «Κλινική Ακτινολογία», είναι αποτέλεσμα των Ακτινολογικών Τμημάτων των Ιατρικών Σχολών όλης της χώρας και έχει σκοπό να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής αλλά και στους νέους ειδικευόμενους της Ακτινολογίας υψηλού επιπέδου γνώση, σε μια εποχή που ο ρόλος της Ακτινολογίας διαρκώς εξελίσσεται και επεκτείνεται τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Απευθύνεται επίσης και στους γιατρούς όλων των άλλων ειδικοτήτων καθώς αποτελεί εύχρηστη, συνοπτική και περιεκτική πηγή πληροφοριών, απαραίτητων στην κλινική άσκηση της εργασίας τους.

11 11 ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Εκπαιδευτής σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα α. Συμμετοχή ως εισηγητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας του A Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Αρεταίειο Νοσοκομείο), κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-σήμερα. Διευθυντές: Καθηγητής Λ. Βλάχος (έως το 2008), Καθηγητής Α. Γουλιάμος (από 2008-σήμερα) : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 1. Τυπικές ακτινολογικές διαγνώσεις. Συντονιστής: Λ. Βλάχος Ομιλητές: Σ. Τρακάδας, Α. Κουρέας, Ι. Χατζηϊωάννου. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26 Απριλίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 2. Οξεία Κοιλία. Συντονιστής: Δ. Βώρος. Εισηγητές: Η. Κουλεντιανός, Α. Κουρέας. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 3 Φεβρουαρίου Παθήσεις ώμου - γόνατος. Συντονιστής: Γ. Παπαχρήστου. Εισηγητές: Ξ. Παπαχαραλάμπους, Α. Μουλοπούλου, Α. Κουρέας. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26 Μαΐου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 4. Απεικονιστική Ογκολογία (κλασική ακτινοδιαγνωστική, CT, MRI). Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α. Κουρέας. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005.

12 12 5. Οξεία κοιλία, μη τραυματική. Συντονιστής: Λ. Βλάχος, Π. Δημακάκος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Ι. Βασιλείου. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Όγκοι Εγκεφάλου. Συντονιστής: Β. Βάρσος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου Μηνομητρορραγία. Απεικονιστική διερεύνηση-διαφορική διάγνωση. Συντονιστής: Δ.Χασιάκος. Εισηγητές: Α. Κουρέας, Α.Αντωνίου. Αθήνα, 18 Μαΐου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 8. Εστιακές αλλοιώσεις ήπατος. Συντονιστής: Λ. Βλάχος, Ε.Παπαλάμπρος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης, Α.Φωτόπουλος. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου Απεικονιστική Ογκολογία ΚΝΣ. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α. Κουρέας. Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου Πνεύμονας, Μεσοθωράκιο, Υπεζωκότας Απεικόνιση ΑΚΘ/ΚΗ Ογκολογία. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητές: Α. Κουρέας, Ι.Κούβαρης Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου Φυσιολογική και ογκολογική απεικόνιση ουροποιογεννητικού συστήματος. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007.

13 : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 12. Όγκοι παγκρέατος. Συντονιστής: Λ.Βλάχος, Ε.Παπαλάμπρος, Α.Φωτόπουλος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 13. Ακτινοδιαγνωστική. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α.Κουρέας. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Ακτινοδιαγνωστική. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α.Κουρέας. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 15. «Όγκοι παγκρέατος». Συντονιστής: Β.Σμυρνιώτης. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 16. Όγκοι ήπατος. Συντονιστές: Α.Φωτόπουλος, Ν.Κελέκης. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου «Παθήσεις ώμου. Συντονιστές: Π.Ν.Σουκάκος, Ζ.Κόκκαλης. Εισηγητές: Ξ.Παπαχαραλάμπους, Α.Κουρέας, Μ.ΤΖαλονίκου Αθήνα, 5 Μαΐου 2011.

14 : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 18. Όγκοι παγκρέατος. Συντονιστής: Γ.Πολυμενέας. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 17 Μαΐου β. Συμμετοχή ως εισηγητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας του Β Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αττικόν» Νοσοκομείο, κατά το ακαδημαϊκό έτος και Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γουλιάμος : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 19. Όγκοι εγκεφάλου. Συντονιστής: Λ.Βλάχος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Κλινικά σχόλια: Κ.Βουμβουράκης, Δ.Ρολόγης. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 20. Απεικόνιση Οξεία Κοιλία. Συντονισμός: Λ.Βλάχος Δ. Βώρος. Εισήγηση: Α.Κουρέας. Κλινικά σχόλια: Ν. Δανιάς. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου Β. Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Επεμβατική Ακτινολογία». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Κελέκης. Διδασκαλία με θέμα: Όγκοι κεφαλής-τραχήλου. Διαγνωστική προσπέλαση». Ακαδημαϊκά έτη: , ,

15 15 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Πατσούρης. Α Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μάθημα Επιλογής: «Απεικονιστικές Μέθοδοι Επεμβατική Ακτινολογία». Διδασκαλία με θέμα: «Όγκοι παγκρέατος. Διαγνωστική και επεμβατική προσέγγιση». Ακαδημαϊκά έτη: , , Γ. Μέλος σε Διδακτορικές Διατριβές 1. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Αλεξανδρή Αλέξανδρου, με θέμα: «Υπερηχογραφική μελέτη των παθήσεων του ώμου και σύγκριση με μαγνητική τομογραφία». Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος κ. Βράκα Ειρήνης, με θέμα: «Συγκριτική μελέτη μαστογραφίας και υπερήχων μετά την έγχυση ενδοφλεβίου σκιαγραφικού μέσου. Σύγκριση με Παθολογοανατομικά ευρήματα και παράγοντες αγγειογένεσης». Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Δελλαπόρτα Διονυσίου, με θέμα: «ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος κ. Μαρέτη Αλεξίας, με θέμα: Η επίδραση της συστηματικής χορήγησης ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στην

16 16 πρόοδο της υποκλινικής αθηρωμάτωσης σε διαβητικούς ασθενείς χωρίς κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο Αθήνα, Ιανουάριος 2012.

17 17 7. Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο / Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Από τον Αύγουστο του 2004 έως σήμερα υπηρετώ στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). - Το κύριο μέρος της κλινικής μου εργασίας ασκείται στο Τμήμα Αξονικής Μαγνητικής Τομογραφίας του Εργαστηρίου, όπου και είμαι εξαρχής τοποθετημένος συμμετέχοντας ενεργά στον χειρισμό και την διαγνωστική διεκπεραίωση των περιστατικών. - Στο Τμήμα πραγματοποιείται καθημερινά μεγάλος αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα συστήματα οργάνων, σε ασθενείς των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Αρεταιείου και του Αιγινητείου Νοσοκομείου καθώς και σε εξωτερικούς ασθενείς. Ιδιαίτερο πεδίο κλινικής μου ενασχόλησης αποτελεί η απεικόνιση της κοιλίας και ειδικά η απεικόνιση ήπατος χοληφόρων παγκρέατος στα πλαίσια της συνεργασίας με την Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). - Άλλα αντικείμενα ειδικού ενδιαφέροντος αποτελούν η γυναικολογική απεικόνιση και η απεικόνιση του Κ.Ν.Σ. σε συνεργασία με την Β Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (Αρεταίειο Νοσοκομείο) και την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) αντιστοίχως. - Παράλληλα στα πλαίσια του κλινικού μου έργου διενεργώ μεγάλο φάσμα απεικονιστικά καθοδηγούμενων διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβατικών πράξεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Σε συνεργασία με την παθολογικές και ογκολογικές κλινικές του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» καθημερινά επανεξετάζω Υπολογιστικές και Μαγνητικές τομογραφίες ασθενών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αλλά νοσηλευτικά ιδρύματα για τις οποίες μου ζητούν δεύτερη γνώμη. Τέλος σε συνεργασία με το ορθοπεδικό τμήμα του 401 Στρατιωτικού νοσοκομείου πραγματοποιούμε υπερηχογραφική εξέταση των μεγάλων αρθρώσεων και των μαλακών μορίων και σε πολλές περιπτώσεις διενεργούμε υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες θεραπευτικές εγχύσεις.

18 18 8. Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σεπτέμβριος 1997 Σεπτέμβριος Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. (Διευθυντής: Καθηγητής Λ. Βλάχος). Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος Μετεκπαίδευση στο Royal London Hospital (Λονδίνο), με εξειδίκευση στο μυοσκλετικό και σε επεμβατικές τεχνικές. Διευθυντής: Otto Chan. Αύγουστος 2004 Μάιος Λέκτορας στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντές: Καθηγητής Λ. Βλάχος (έως το 2008), Καθηγητής Α. Γουλιάμος (από 2008-σήμερα). Μάιος 2009 σήμερα. Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γουλιάμος.

19 19 9. Β Ρ Α Β Ε Ι Α Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 1. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? Dimakakos Ε, Koureas Α, Koutoulidis V, Skiadas V, Katsenis K, Gouliamos A, Vlachos L. The International Union of Angiology awards the best Oral Communication Presented During XXII World Congress of the International Union of Angiology. Lisbon, Portugal, June 24-28, ο Βραβείο καλύτερης εργασίας. 10. Μ Ε Λ Ο Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν - Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. - Μέλος της Radiological Society of North America.

20 Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Α. Μ ο ν ο γ ρ α φ ί ε ς ( Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή Δ ι α τ ρ ι β ή ) 1. Η έγχρωμη Doppler υπερηχο-υστερογραφία στην μελέτη ασθενών με πάχυνση του ενδομητρίου. Α. Κουρέας. Νοέμβριος Β. Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η μ ε τ ά φ ρ α σ η β ι β λ ί ο υ 1. Θεμελιώδης Κύκλος Εκπαίδευσης. «Υερηχοτομογραφία». William E. Brant. Μεταφραστές: Μ.Βακάκη, Μ.Ζαρίφη, Α.Κουρέας, Γ.Πιτσουλάκης, Ι.Τζοβάρα, Α.Χαλαζωνίτης. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ.Ζαρίφη. Ιατρικές Εκδ. Χρήστος Βασιλειάδης, Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν Ο ρ γ ά ν ω σ η Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν 1. Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece Member Organizing Committee ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής.

21 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Ε Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια όπου συμμετείχα με μία ή περισσότερες εργασίες α. Δ ι ε θ ν ή 1. II United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, July, 19-24, (1 ανακοίνωση) 2. European Congress of Radiology. Vienna, Austria March 2-6, (2 ανακοινώσεις) 3. Athenian Days of Interventional Radiology. Athens May 12, (1 ανακοίνωση) th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Heraklion Greece, November 1-4, (2 ανακοινώσεις) 5. European Congress of Radiology. Vienna, Austria March 1-5, (1 ανακοίνωση) 6. XVII th Symposium Neuroraradiologicum. Paris- France, August 18-24, (1 ανακοίνωση) 7. European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 7-11, (1 ανακοίνωση) 8. European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 5-9, (1 ανακοίνωση)

22 22 9. Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, (2 ομιλίες) 10. UOA Meeting NYU. Athens, June 24-25, (2 ομιλίες) 11. The International Union of Angiology awards the best Oral Communication Presented During XXII World Congress of the International Union of Angiology. Lisbon, Portugal, June 24-28, (1 ανακοίνωση) th Athenian Days of Interventional Radiology. Athens, May 17-19, (1 ομιλία) st Nord Aegean radio-clinical confrontations: Refresher Course and Work Shops. Chios, Greece, October 2-5, (2 ομιλίες) 14. Shoulder Arthroscopy Course. Athens, October 31-November 1, (1 ομιλία) 15. Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging. Chios, Greece, September 7-10, (1 ομιλία) rd American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition New Orleans, LA, December 10-13, (1ανακοίνωση)

23 23 β. Ε λ λ η ν ι κ ά 1. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. Πειραιάς, 4-7 Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση) 2. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Αθήνα, Οκτωβρίου (1 ανακοίνωση) 3. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Οκτωβρίου (2 ανακοινώσεις) Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 2-5 Νοεμβρίου (2 ανακοινώσεις) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Λάρισα, Νοέμβριος (1 ανακοίνωση) ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μαΐου (1 ανακοίνωση) 7. 2 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής. Αθήνα, Μαΐου (2 ανακοινώσεις) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου (2 ομιλίες, 5 ανακοινώσεις) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, Σεπτεμβρίου (1 ομιλία)

24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας. Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου (1 ανακοίνωση) 12. XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης tων Διαταραχών το Πυελικού Εδάφους. Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου (1 ομιλία) 14. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές Υπερήχων στο Μυοσκελετικό Σύστημα». «Αττικόν» Νοσοκομείο, 20 Μαρτίου (1 ομιλία) ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Αθήνα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου (1 ομιλία, 1 προεδρείο σε στρογγυλό τραπέζι) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. Αθήνα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Ιωάννινα, Νοεμβρίου (2 ανακοινώσεις) 19. Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία. Καλαμάτα, Απριλίου (1 ομιλία) 20. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου (1 ομιλία)

25 η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου (2 ομιλίες) ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής- Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου (1 ομιλία) 26. Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. Αθήνα, Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση) ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου (1 ομιλία) ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου (1 ομιλία)

26 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ΣΕ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ε Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ α. Δ ι ε θ ν ε ί ς 1. Round table: «Musculoskeletal MRI». Invited Speaker «The knee: Common and uncommon disorders on MRI treaded by interventional procedures». Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, Round table: «MR Angiography and Cardiovascular MRI». Invited Speaker «MR Lymphography». Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, Round table: «Musculoskeletal System». Moderators: L.Vlachos, M.Schweitzer. Speaker: «Musculoskeletal Interventions». UOA Μeets NYU. Athens, June 24-25, Round table: «CNS». Speaker: «Brain Tumors». UOA Meets NYU. Athens, June, 24-25, Round table: «Musculoskeletal Interventions». Speaker: «Imaging guided interventions in the appendicular skeleton». 7 th Athenian Days of Interventional Radiology Athens, May 17-19, 2007.

27 27 6. Round table: «MRI and Ultrasound Imaging of the hip, knee, tumors». Speaker: «Imaging guided interventions in the appendicular skeleton». 1st Nord Aegean Radio-Clinical Confrontations: Refresher Curse and Work Shops. Chios, October 2-5, «Imaging and therapeutic options of the shoulder, elbow and wrist». Work Shop. Συμμετέχων εκπαιδευτής: A.Koureas. 1st Nord Aegean Radio-Clinical Confrontations: Refresher Curse and Work Shops. Chios, October 2-5, Round table: «Shoulder imaging and patient selection». Speaker: «Static and dynamic ultrasound imaging in shoulder pathology evaluation». 1 st Shoulder Arthroscopy Course - Upper Limb Committee of ESSKA. Athens, October 31- November 1, «MRI of the Breast». Invited Speaker «Dynamic MRI in Uterine Neoplasms». Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging. Chios, Greece, September 7-10, β. Ε λ λ η ν ι κ έ ς 1. Στρογγυλό τραπέζι: «Όγκοι Εγκεφάλου. Απεικόνιση-Ακτινοθεραπεία». Εισήγηση: «Ταξινόμηση και Απεικονιστικά χαρακτηριστικά CT & MRI». 15 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Διάγνωση εστιακών και διάχυτων ηπατικών παθήσεων». Εισήγηση: «Εστιακές (κακοήθεις) παθήσεις ήπατος». 15 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου 2005.

28 28 3. Στρογγυλό τραπέζι: «Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικού συστήματος στη γυναίκα». Εισήγηση: «Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων». 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου Ελεύθερες ανακοινώσεις: «Κεντρικό Νευρικό Σύστημα». Εισήγηση: «Γλοιώματα εγκεφάλου». 16 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, Σεπτεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος». Εισήγηση: «Διάγνωση και διαδερμική παρακέντηση». 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας. Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Ουροδυναμική, ανατομία πυελικού εδάφους, χαλάρωση και παθοφυσιολογία ακράτειας ούρων». Εισήγηση: «Απεικονιστικές μέθοδοι στην ουρογυναικολογία (3D, 4D, MRI απεικόνιση». 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης των Διαταραχών το Πυελικού Εδάφους. Αθήνα 2-4 Φεβρουαρίου Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές Υπερήχων στο Μυοσκελετικό Σύστημα». Εισήγηση: «Υπέρηχοι του φυσιολογικού ώμου - Παθολογία του ώμου στους υπερήχους». Οργάνωση: Α Ορθοπαιδική Κλινική και Α και Β Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Αττικόν» Νοσοκομείο, 20 Μαρτίου 2007.

29 29 8. Πρακτική άσκηση με θέμα: «Υπερηχοτομογραφία Μυοσκελετικού». Συμμετέχοντες εκπαιδευτές: Π.Μπρέστας, Γ.Αναστασόπουλος, Β.Καλιώρας, Ε.Αντύπα, Α.Κουρέας. 3 ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Αθήνα, Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι: «Προληπτική Ιατρική: Υπάρχει θέση για τον ακτινολόγο;» Εισήγηση: «Καρκίνος του πνεύμονα: Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσεως». 17 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα». Εισήγηση: «Ρωτήστε τους ειδικούς ΙΙ: Η πρόληψη μέσα από την Αξονική και τη Μαγνητική Τομογραφία». Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία. Καλαμάτα, Απριλίου Workshop «Πειραματικό Χειρουργείο Β». «Διαδερμικές βιοψίες και θερμοκαυτηριάσεις». Ομιλητές: Λ.Θάνος, Α.Κουρέας, Α.Βλαχοδήμος. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας: «Διάγνωση και Παρέμβαση». Αθήνα, Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρεάτος-νεότερες απόψεις». Εισήγηση: «Απεικονιστική διερεύνηση». Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008.

30 Στρογγυλό τραπέζι: «Απεικονιστικές Μέθοδοι στη Διάγνωση των Λεμφικών Παθήσεων». Εισήγηση: «Η MRI στην διάγνωση των λεμφικών παθήσεων». 1 η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι VII: «Όγκοι Εγκεφάλου». Εισήγηση: «MRI: Διάγνωση Παρακολούθηση». 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Απεικονιστική Διερεύνηση Παθήσεων ώμου». Εισήγηση: «Υπερηχογράφημα». 19 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Όγκοι παγκρέατος». Εισήγηση: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος». 19 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Διαχείριση Ειδικών Καταστάσεων». Εισήγηση: «Κίνδυνοι από ακτινολογικές εξετάσεις». 16 ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου 2011.

31 Στρογγυλό τραπέζι 7: «Ακτινολογική Τράπεζα». Εισήγηση: «Απεικόνιση λιθοειδούς οστού». 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: Θεραπεία του υπερπαραθυρεοειδισμού. Εισήγηση: «Προεγχειρητική εντόπιση-απεικόνιση». Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου b1-ceb4ceb9ceb7cebcceb5cf81ceb9ceb4ceb1cf83.pdf 20. Κλινικό φροντιστήριο: «Επείγουσα Απεικόνιση». Εισήγηση: «MRI έλεγχος». 5 ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση παθολογικών νοσημάτων». Εισήγηση: «Θεραπεία όγκων με RF Ablation». 18 ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου γ. Π ρ ο ε δ ρ ε ί ο σ ε σ τ ρ ο γ γ υ λ ά τ ρ α π έ ζ ι α ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου Προεδρείο στις Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Α.Κουρέας, Α.Χατζηιωάννου.

32 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνολικά: 28 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία 8 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά (supplements) 7 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια Δημοσιεύσεις σε περιοδικά Από τις 28 δημοσιεύσεις - 23 είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά εντός του SCI - 5 είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά εκτός του SCI Συντελεστής απήχησης δημοσιεύσεων εντός SCI - Συνολικός : 50,835 Μέσος όρος : 2,210 Προσωπικός : 16,753 Συντελεστής απήχησης δημοσιευμένων περιλήψεων (supplements) - Συνολικός : 25,083 Μέσος όρος : 2,508 Προσωπικός : 11,124 Αναφορές Συνολικές: 90 (88 αναφέρονται στις δημοσιεύσεις εντός SCI και 2 στις δημοσιεύσεις εκτός SCI). Από ISI : 74 Από Scopus : 10 Από Google : 6 - Προσωπικές αναφορές: 36,5 - Αυτοαναφορές: 4 - h index: 6

33 33 Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI Σύνολο: 23 Θεματική κατανομή Ακτινολογία Ογκολογία : 7 Ακτινολογία. : 4 Ακτινολογία Χειρουργική : 3 Ακτινολογία Γυναικολογία. : 2 Απεικόνιση Λεμφικού Συστήματος. : 2 Απεικόνιση Πεπτικού Συστήματος.. : 1 Ακτινολογία Ουρολογία.. : 1 Απεικόνιση Κοιλίας. : 1 Ακτινολογία Νευρολογία : 1 Απεικόνιση Μαστού : 1 Είδος δημοσίευσης Περιγραφή περιπτώσεων. : 9 Ερευνητικές μελέτες : 7 Πειραματικές μελέτες. : 4 Εργαστηριακές μελέτες.. : 3 Σειρά υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων 1 ος σε : 1 2 ος σε : 4 Τελευταίος σε : 1 Άλλη θέση σε. : 17 Συντελεστής απήχησης Συνολικός : 50,835 Μέσος όρος : 2,210 Προσωπικός : 16,753 Βιβλιογραφικές αναφορές : 88

34 34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI 1. Nakopoulou L, Janinis J, Giannopoulou I, Lazaris AC, Koureas A, Zacharoulis D. Immunohistochemical expression of p53 protein and proliferating cell nuclear antigen in hepatocellular carcinoma. Pathol Res Pract Dec;191(12): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 1,213 : Απεικόνιση Πεπτικού Συστήματος : Εργαστηριακή μελέτη Αναφορές : 11 (ISI: 10, Scopus: 1) Από ISI 1. Grisham, JW. Interspecies comparison of liver carcinogenesis: Implications for cancer risk assessment. CArcinogenesis, 18 (1): Jan Wang, LQ; Yu, YZ; Sell, S. p53 and PCNA as differentiation markers of hepatocellular carcinomas. Journal of Tumor Marker Oncology, 13 (1): 5-13 Spr Huang, GT; Lee, HS; Chen, CH; Chiou, LL; Lee, CZ; Chen, DS; Hsu, HC; Sheu, JC. Tissue hepatocyte growth factor and proliferating cell nuclear antigen in hepatocellular carcinoma. Journal of the Formosan Medical Association, 98 (2): Feb Ito, Y; Matsuura, N; Sakon, M; Miyoshi, E; Noda, K; Takeda, T; Umeshita, K; Nagano, H; Nakamori, S; Dono, K; Tsujimoto, M; Nakahara, M; Nakao, K; Taniguchi, N; Monden, M. Expression and prognostic roles of the G1-S modulators in hepatocellular carcinoma: p27 independently predicts the recurrence. Hepatology, 30 (1): JUL Ito, Y; Takeda, T; Sasaki, Y; Sakon, M; Yamada, T; Ishiguro, S; Imaoka, S; Tsujimoto, M; Matsuura, N. Expression and clinical significance of the G1-S modulators in intrahepatic cholangiocellular carcinoma. Oncology, 60 (3): Kohzato, N; Dong, YY; Sui, L; Masaki, T; Nagahata, S; Nishioka, M; Konishi, R; Tokuda, M. Overexpression of cyclin E and cyclin-dependent kinase 2 is correlated with development of hepatocellular carcinomas. Hepatology Research, 21(1):27-39, Sep Zeeman, AM; Stoop, H; Boter, M; Gillis, AJM; Castrillon, DH; Oosterhuis, JW; Looijenga, LHJ VASA is a specific marker for both normal and malignant human germ cells. Laboratory Investigation, 82 (2): Feb Hu, TH; Chuah, SK; Lin, JW; Chiu, YC; Changchien, CS; Wang, CC; Chen, YS; Yi, LN; Chiu, KW; Lee, CM. Expression and prognostic role of molecular markers in 99 KIT-positive gastric stromal tumors in Taiwanese. World Journal of Gastroenterology, 12 (4): Jan

35 35 9. Kao, JT; Chuah, SK; Huang, CC; Chen, CL; Wang, CC; Hung, CH; Chen, CH; Wang, JH; Lu, SN; Lee, CM; Changchien, CS; Hu, TH. P21/WAF1 is an independent survival prognostic factor for patients with hepatocellular carcinoma after resection. Liver International, 27 (6): Aug Hu, TH; Wang, CC; Huang, CC; Chen, CL; Hung, CH; Chen, CH; Wang, JH; Lu, SN; Lee, CM; Changchien, CS; Tai, MH. Down-regulation of tumor suppressor gene PTEN, overexpression of p53, plus high proliferating cell nuclear antigen index predict poor patient outcome of hepatocellular carcinoma after resection Oncology Reports, 18 (6): DEC 2007 Από Scopus 1. Que, F., Gorest, G.J. Apoptosis and the Gastrointestinal System (1997) Advances in Pharmacology, 41 (C), pp Koureas AP, Panourgias EC, Gouliamos AD, Trakadas SJ, Vlahos LJ. Imaging of a supernumerary kidney. Eur Radiol. 2000;10(11): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ουρολογία Συντ. απήχησης : 3,222 : Εργαστηριακή μελέτη Περιγραφή περίπτωσης Αναφορές : 16 (ISI:9, Scopus: 5, Google: 2) Από ISI 1. Naddaf, SY; Alfeeli, MA; Collier, BD. Laterally shifted urinary bladder mimicking a supernumerary kidney. Clinical Nuclear Medicine, 28 (5): MAY Kim, N; Yung, E; Katz, DS. Supernumerary left kidney. Clinical Nuclear Medicine, 29 (12): DEC Jira, H; Ghadouane, M; Kasmaoui, EH; Ameur, A; Zannoud, M; Abbar, M. A supernumerary kidney. Annales D Urologie, 36 (4): JUL Tö MF, MS, SE. Unilateral double kidney with contralateral supernumeraly kidney which found incidentally. Ege Journal of Medicine 46(3): , He Aceh, Xue-Lin Zhang, Yu Gang, Tang B. Digital journals. Kidney additional multislice CT diagnosis of 2 cases. J Clin Radiol. 2008;27(3): He Aceh, Xue-Lin Zhang, Yu Gang. Login Registration to help. Clin J Radiol. 2008, cqvip.com 7. Janda, GM; Nepple, KG; Cooper, CS; Austin, JC Supernumerary in a Child With Kidney OEIS Complex Urology 74 (2): , Aug 2009

36 36 8. Favorito, LA; Morais, ARM Evaluation of supernumerary kidney with fusion using magnetic resonance image International Braz J Urol 38 (3): , MAY-JUN Silva, JF; Boeloni, JN; Cima, AM; Serakides, R; Ocarino, NM Bilateral fusion of a supernumerary kidney in a cat Journal of Feline Medicine and Surgery 14 (6): , Jun 2012 Από Scopus 1. Jira, H., Ghadouane, M., Kasmaoui, E.H., Ameur, A., Zannoud, M., Abbar, M. A supernumerary kidney [Le rein surnuméraire. À propos d'un cas] (2002) Annales d'urologie, 36 (4), pp Kim, N., Yung, E., Katz, D.S. Supernumerary left kidney (2004) Clinical Nuclear Medicine, 29 (12), pp Berrocal, T., Alonso, A., Bravo, A., Gutiérrez, J., De Pablo, L. Imaging urinary tract duplications [Estudio radiológico de las duplicaciones del tracto urinario] (2005) Radiologia, 47 (2), pp Cited 1 time. 4. Nieto Parga, A., Villalón Ortega, M., BarcelóObregón, J., Vilanova Busquets, J.C. MRI evaluation of a supernumerary kidney fused with a horseshoe kidney [Riñón supernumerario fusionado con riñón en herradura. Valoración por RM] (2010) Radiologia, 52 (2), pp Roslan, M., Markuszewski, M.M., Kułagin, A., Markuszewski, M.R., Połom, W., Krajka, K. Supernumerary kidney presenting as urinary leakage after an ipsilateral laparoscopic radical nephrectomy (2012) Central European Journal of Urology, 65 (1), pp Από Google 1. Mutlubas F, Mir S, Sevinc E, Türker Ö. Unilateral double kidney with contralateral supernumerary kidney which found incidentally [Rastlantısal olarak saptanmıs unılateral double böbrek ile kontralateral supernumerary böbrek] Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 46(3) : , Ademola J. Adekanmi, Omolola M. Atalabi, Ifeanyi H. Ukachukwu Supernumerary Kidney (Triple Kidney) With Horseshoe Component: A Case Report. The Internet Journal of Radiology, 2013, ISSN:

37 37 3. Gouliamos A, Panourgias E, Koureas A, Chatziioanou A, Vlachos L. Neurofibromatosis type 1 associated with a neuro- fibrosarcoma of the urinary bladder. Eur Radiol April 16. (site: case 500). Θεματολογία : Απεικόνιση Κοιλίας Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 3,222 Αναφορές : - 4. Papacharalampous X, Patsouris E, Mundinger A, Beck A, Kouloulias V, Primetis E, Koureas A, Vlahos L. The effect of contrast media on the synovial membrane. Eur J Radiol Sep; 55(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ακτινολογία Συντ. απήχησης : 2,606 Αναφορές : Πειραματική μελέτη : 7 (ISI) Από ISI 1. Piscaer, TM; Waarsing, JH; Kops, N; Pavljasevic, P; Verhaar, JAN; van Osch, GJVM; Weinans, H In vivo imaging of cartilage degeneration using mu CT-arthrography Osteoarthritis and Cartilage 16 (9): , SEP Amin, AK; Huntley, JS; Patton, JT; Brenkel, IJ; Simpson, AHRW; Hall, AC Hyperosmolarity protects chondrocytes from mechanical injury in human articular cartilage Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume 93B (2): , Feb Giaconi, JC; Link, TM; Vail, TP; Fisher, Z; Hong, R; Singh, R; Steinbach, LS Morbidity of Direct MR Arthrography American Journal of Roentgenology 196 (4): , Apr Domenech, E; Berna-Serna, JD; Polo, L; Reus, M; Berna-Mestre, JD; Canteras, M Effect of SonoVue on the Synovial Membrane in Rabbit Knees Journal of Ultrasound in Medicine 30 (9): , Sep Perdikakis, E; Drakonaki, E; Maris, T; Karantanas, A MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques Skeletal Radiology 42 (1): , Jan Stewart, RC; Bansal, PN; Entezari, V; Lusic, H; Nazarian, RM; Snyder, BD; Grinstaff, MW Contrast-enhanced CT with a High-Affinity Cationic Contrast Agent for Imaging ex Vivo Bovine, Intact ex Vivo Rabbit, and in Vivo Rabbit Cartilage Radiology 266 (1): , Jan Choo, HJ; Lee, SJ; Kim, DW; Choi, SJ; Lee, IS Intraarticular Local Anesthesia: Can It Reduce Pain Related to MR or CT Arthrography of the Shoulder? American Journal of Roentgenology 200 (4): , Apr 2013

38 38 5. Panourgias E, Zervoudis S, Panagi G, Koureas A, Ivanov S. Unilateral breast edema simulating inflammatory carcinoma of the breast. Acta Endocrinologica (Buc). 2006;II(1): imulating%20inflammatory%20carcinoma%20of%20the%20breast.pdf Θεματολογία : Ακτινολογία Γυναικολογία Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 0,183 Αναφορές : - 6. Dimakakos E, Koureas A, Skiadas V, Kostapanagiotou G, Katsenis K, Arkadopoulos N, Giannopoulos A, Gouliamos A, Vlahos L. Interstitial magnetic resonance lymphography with gadobutrol in rabbits and an initial experience in humans. Lymphology Dec;39(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ακτινολογία Συντ. απήχησης : 1,023 Αναφορές : Πειραματική μελέτη : 4 (ISI) Από ISI 1. Dimakakos, E; Koureas, A; Koutoulidis, V; Skiadas, V; Katsenis, K; Arkadopoulos, N; Gouliamos, A; Vlachos, L. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? International Angiology, 26 (4): DEC Yu Tian, Kai Xu B. Foreign Medical Sciences: Clinical Radiology Volume, 2008 cqvip.com 3. Dimakakos, E; Koureas, A; Koutoulidis, V; Skiadas, V; Katsenis, K; Arkadopoulos, N; Gouliamos, A; Vlachos, L Interstitial magnetic resonance lymphography: the clinical effectiveness of a new method Lymphology 41 (3): , SEP Choi, SH; Moon, WK Contrast-Enhanced MR Imaging of Lymph Nodes in Cancer Patients Korean Journal of Radiology 11 (4): , Jul-Aug 2010

39 39 7. Arkadopoulos N, Palamarou Ch, Koureas A, Sechopoulos P, Marinis A, Kostopanagiotou C, Dafnios N, Smyrniotis V. Intermittent obstructive jaundice following gastric band placement. Obes Surg Feb; 17(2): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογικά Συντ. απήχησης : 3,286 Αναφορές : Ακτινολογία Χειρουργική : Περιγραφή περίπτωσης : 1 (ISI) Από ISI 1. Szydlowski, K; Michalik, M; Pawlak, M; Bobowicz, M; Frask, A Band misplacement: a rare complication of laparoscopic adjustable gastric banding Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 7 (1): 40-44, Kyrozis A, Kararizou E, Loukaidis PN, Koureas A, Rombos A, Sfagos C, Vassilopoulos D. Rare association of multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus Lupus. 2007;16(12): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία : Ακτινολογία Νευρολογία Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 2,337 Αναφορές : 3 (ISI) Από ISI 1. Appenzeller, S; Veilleux, M; Clarke, A Third cranial nerve palsy or pseudo 3rd nerve palsy of myasthenia gravis? A challenging diagnosis in systemic lupus erythematosus Lupus 18 (9): , Aug Bonaci-Nikolic, B; Jeremic, I; Andrejevic, S; Sefik-Bukilica, M; Stojsavljevic, N; Drulovic, J Anti-double stranded DNA and lupus syndrome induced by interferonbeta therapy in a patient with multiple sclerosis Lupus 18 (1): 78-80, Cimaz, R; Gana, S; Braccesi, G; Guerrini, R Sydenham's Chorea in a Girl with Juvenile Idiopathic Arthritis Treated with Anti-TNF alpha Therapy Movement Disorders 25 (4): , MAR

40 40 9. Zervoudis S, Peitsidis P, Iatrakis G, Panourgias E, Koureas A, Navrozoglou I, Dubois JB. Increased levels of tumor markers in the follow-up of 400 patients with breast cancer without recurrence or metastasis: interpretation of false-positive results. J BUON Oct-Dec;12(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 0,607 Αναφορές : Ακτινολογία Γυναικολογία : Πειραματική μελέτη : 2 (ISI) Από ISI 1. Champion, L; Brain, E; Giraudet, AL; Le Stanc, E; Wartski, M; Edeline, V; Madar, O; Bellet, D; Pecking, A; Alberini, JL Breast Cancer Recurrence Diagnosis Suspected on Tumor Marker Rising Value of Whole-Body 18FDG-PET/CT Imaging and Impact on Patient Management Cancer 117 (8): , Apr Grassetto, G; Fornasiero, A; Otello, D; Bonciarelli, G; Rossi, E; Nashimben, O; Minicozzi, AM; Crepaldi, G; Pasini, F; Facci, E; Mandoliti, G; Marzola, MC; Al-Nahhas, A; Rubello, D (18)F-FDG-PET/CT in patients with breast cancer and rising Ca 15-3 with negative conventional imaging: A multicentre study European Journal of Radiology 80 (3): , Dec Dimakakos E, Koureas A, Koutoulidis V, Skiadas V, Katsenis K, Arkadopoulos N, Gouliamos A, Vlachos L. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? Int Angiol Dec;26(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 1,652 Αναφορές : Απεικόνιση Λεμφικού Συστήματος : Πειραματική μελέτη : 2 (ISI) Από ISI 1. Gasbarro, V; Michelini, S; Antignani, PL; Tsolaki, E; Ricci, M; Allegra, C The CEAP-L classification for lymphedemas of the limbs: the Italian experience International Angiology 28 (4): , Aug Ayestaray, B; Bekara, F; Andreoletti, JB Patent blue-enhanced lymphaticovenular anastomosis Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 66 (3): , Mar 2013

41 Bamias A, Lainakis G, Kastritis E, Antoniou N, Alivizatos G, Koureas A, Chrisofos M, Skolarikos A, Karayiotis E, Dimopoulos MA. Biweekly carboplatin/gemcitabine in patients with advanced urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based chemotherapy: report of efficacy, quality of life and geriatric assessment. Oncology. 2007;73 (5-6): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 2,267 : Ακτινολογία Ογκολογία : Ερευνητική μελέτη Αναφορές : 15 (ISI: 13, Scopus: 2) Από ISI 1. Markman, M. Comorbidity as a focus of clinical cancer trials: An important unmet need Oncology, 73 (5-6): Gallagher, DJ; Milowsky, MI Bladder Cancer Current Treatment Options in Oncology 10 (3-4): , Aug Shariat, SF; Milowsky, M; Droller, MJ Bladder cancer in the elderly Urologic Oncology-Seminars and Original Investigations 27 (6): , NOV-DEC Weizer, AZ; Palella, GV ; Montgomery, JS Managing muscle-invasive bladder cancer in the elderly Expert Review of Anticancer Therapy 10 (6): , Jun Bournakis, E; Dimopoulos, MA; Bamias, A Management of advanced bladder cancer in patients with impaired renal function Expert Review of Anticancer Therapy 11 (6): , JUN Galsky, MD; Hahn, NM; Rosenberg, J; Sonpavde, G; Hutson, T; Oh, WK; Dreicer, R; Vogelzang, N; Sternberg, CN; Bajorin, DF; Bellmunt, J Treatment of Patients With Metastatic Urothelial Cancer "Unfit" for Cisplatin-Based Chemotherapy Journal of Clinical Oncology 29 (17): , Jun Lei, AQ; Cheng, L; Pan, CX Current treatment of metastatic bladder cancer and future directions Expert Review of Anticancer Therapy 11 (12): , Dec Sella, A; Kovel, S Combination of Gemcitabine and Carboplatin in Urothelial Cancer Patients Unfit for Cisplatin due to Impaired Renal or Cardiac Function International Braz J Urol 38 (1): 49-56, Jan- Feb Rink, M; Chun, FK; Chromecki, TF; Fajkovic, H; Dahlem, R; Fisch, M; Shariat, SF Advanced bladder cancer in elderly patients. Prognostic outcomes and therapeutic strategies Urologe 51 (6): , Jun Puts, MTE; Hardt, J; Monette, J; Girre, V; Springall, E; Alibhai, SMH Use of Geriatric Assessment for Older Adults in the Oncology Setting: A Systematic Review Journal of the National Cancer Institute 104 (15 ): , Aug Hamaker, ME; Vos, AG; Smorenburg, CH; de Rooij, SE; van Munster, BC The Value of Geriatric Assessments in Predicting Treatment Tolerance and All-Cause Mortality in Older Patients With Cancer Oncologist 17 (11): , Nov 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Μπρούντζος Ηλίας του Νικολάου Ημερομηνία Γέννησης: 28 Νοεμβρίου 1956 Tόπος γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη Στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη Στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη Στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ημερομηνία υποβολής: 14/11/2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Α Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Α Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Α Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 28.01.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά στοιχεία 3 2. Παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για Εξέλιξη στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Βιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΑΖΑΡΗ Για Μονιµοποίηση Στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή

ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΑΖΑΡΗ Για Μονιµοποίηση Στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΛΑΖΑΡΗ Για Μονιµοποίηση Στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή Ηµεροµηνία υποβολής: 16/05/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Αλεξανδρούπολη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΠOYΔEΣ ΣTAΔIOΔPOMIA 1-19 1.1 BΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2011

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2011 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2011 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. για εξέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. για εξέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ MSc, PhD EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ THΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος

Γιώργος Κύργιας. Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Γιώργος Κύργιας Ιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινοθεραπείας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Λάρισα, Σεπτέμβριος 2014 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ, MD, PhD Φαρμακολόγος Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ, MD, PhD Φαρμακολόγος Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΡΑΦΑΛΗΣ, MD, PhD Φαρμακολόγος Ιατρός Παθολόγος Ογκολόγος Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ημερομηνία Ενημέρωσης 10 / 01

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΦΕΖΟΥΛΙΔΗ Καθηγητή Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2 ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952. 1.3 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων έχει επίσης δημοσιεύσει ικανό αριθμό άρθρων σε έγκυρα ξένα ή ελληνικά περιοδικά και άλλα βρίσκονται υπό δημοσίευση.

Ο υπογράφων έχει επίσης δημοσιεύσει ικανό αριθμό άρθρων σε έγκυρα ξένα ή ελληνικά περιοδικά και άλλα βρίσκονται υπό δημοσίευση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υπογράφων είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πατρών και έχει τελειώσει την ειδικότητα της Μαιευτικής Γυναικολογίας στην Ελλάδα (Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 04 / 02 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ... 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ... 3 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ... 3 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ , 2012 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε. ΣΟΦΡΑΣ Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ηράκλειο 2012-1 - Περιεχόμενα Ατομικά Στοιχεία...3 Βιογραφικό Σημείωμα...4 Αναλυτικά στοιχεία βιογραφικού σημειώματος...9

Διαβάστε περισσότερα

MAΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ANAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MAΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ANAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ MAΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ANAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αύγουστος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Η. ΧΑΝΤΕΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

ΜΙΧΑΗΛ Η. ΧΑΝΤΕΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Η. ΧΑΝΤΕΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Λάρισα Δεκέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ατομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δρ. ΑΛΙΚΗΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Σελ. 2 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 3-4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ HMEΡOMHNIA ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16 Φεβρουαρίου 1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ HMEΡOMHNIA ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16 Φεβρουαρίου 1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1 ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ HMEΡOMHNIA ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16 Φεβρουαρίου 1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Ελληνική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10 / 01 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ... 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ... 3 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ... 3 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Καρδιολόγος-Εντατικολόγος ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΤΙΤΛΟΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ι. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Απρίλιος 2014 Δημήτριος Αγγουράς - Βιογραφικό σημείωμα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΙΤΛΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΤΣΩΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φεβρουάριος 2014 Βιογραφικό Σημείωμα Μ-Χ Κυρτσώνη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ. Καθηγητής Νευρολογίας Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ. Καθηγητής Νευρολογίας Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Καθηγητής Νευρολογίας Α Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ.... 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ... 3 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μηνά Πασχόπουλου. Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βιογραφικό Σημείωμα Μηνά Πασχόπουλου. Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βιογραφικό Σημείωμα Μηνά Πασχόπουλου Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 1960 Γεννήθηκα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας (3.3.1960)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΚΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτού Καθηγητού ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα