ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

2 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ 4 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 4 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 5 Α. Εγκύκλιες σπουδές 5 Β. Προπτυχιακή εκπαίδευση 5 Γ. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 5 Δ. Μετεκπαίδευση 6 Ε. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 6 Η. Ξένες γλώσσες 9 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΛΛΗ.ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 71

3 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Ανδρέας Κουρέας Ημερομηνία γέννησης : 03 Σεπτεμβρίου 1969 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική Διεύθυνση οικίας : Αγ. Μαρίνας 37 Μελίσσια Τηλέφωνο οικίας : Κινητό τηλέφωνο Διεύθυνση εργασίας : Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα Τηλέφωνα εργασίας : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : 2. Π Α Ρ Ο Υ Σ Α Θ Ε Σ Η - Μάιος 2009 σήμερα. Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο του Αρεταιείου Νοσοκομείου. 3. Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Θ Η Τ Ε Ι Α - Νοέμβριος Μάιος Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ως Οπλίτης Ιατρός. 4. Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Π Α Ι Θ Ρ Ο Υ - Οκτώβριος 1994-Οκτώβριος Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι Γερολιμένα.

4 4 5. Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Μ Ε Τ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Α Α. Ε γ κ ύ κ λ ι ε ς σ π ο υ δ έ ς : 3 ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, 1 ο Λύκειο Καλαμάτας (Βαθμός Απολυτηρίου : Άριστα 19 8/11 ) Β. Π ρ ο π τ υ χ ι α κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η : Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Βαθμός πτυχίου: «Λίαν Καλώς» : Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος, Νομαρχία Αθηνών. Γ. Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η α. Εξειδίκευση - Σεπτέμβριος 1997-Σεπτέμβριος Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντής: Καθηγητής Λάμπρος Βλάχος. β. Τίτλος Ειδίκευσης : Απόκτηση Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. γ. Άδεια ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητ ας : Νομαρχία Αθηνών.

5 5 δ. Διδακτορική Διατριβή «Η έγχρωμη Doppler υπερηχο-υστερογραφία στην μελέτη ασθενών με πάχυνση του ενδομητρίου». Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Νοέμβριος 2002: Απονομή τίτλου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: «Άριστα». Δ. Μ ε τ ε κ π α ί δ ε υ σ η - Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος Μετεκπαίδευση στο Royal London (Λονδίνο) Hospital με εξειδίκευση στο Μυοσκελετικό και σε επεμβατικές τεχνικές με την χρήση Υπερήχων και Αξονικού τομογράφου σε διάφορες παθήσεις του μυοσκελετικού. Ε. Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η Ι α τ ρ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η Δ ι ε θ ν ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν - Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν 1. European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 2-6, Athenian Days of Intervention Radiology. Athens, May 12, European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 1-5, Second Eastern Mediteranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 28-December 3, th Athenian Days of Interventional Radiology. Athens May 4-6, 2006.

6 th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 26-December 1, Advanced Course in Musculoskeletal Ultrasound. Vienna International School of 3D Ultrasonography. Nordwijk, May 4-5, Joint Annual Meeting ISMRM ESMRMB. Berlin, May 19-25, School of MRI Advanced MRI of the Musculoskeletal System. Rome, Italy, September 27-29, st Arthroscopic Shoulder Course - Upper Limb Committee of ESSKA. Athens, October 31-November 1, th Scientific Assembly and Annual Meeting RSNA. Chicago, November 30 December 5, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging Dynamic MRI in Uterine Neoplasms - MRI of the Breast. Chios, Greece, September 7-10, Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging Dynamic MRI in Uterine Neoplasms - Breast and Female Imaging. Brussels, Belgium, May Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν - Σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 7-11 Μαΐου ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μαΐου ο Εντατικό Σεμινάριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 27 Ιουνίου ο Εντατικό Σεμινάριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 30 Μαΐου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, Νοεμβρίου Γ Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπερήχων. Αθήνα, 22 Μαΐου Σεμινάριο Μαστού. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1999.

7 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Οκτωβρίου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 2-5 Νοεμβρίου ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου ο Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας Αγγειοχειρουργικής. Αθήνα, Ιανουαρίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου (21 CME Credits) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία «Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα». Καλαμάτα, Απριλίου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας, με θέμα: «Διάγνωση και Παρέμβαση». Αθήνα, Μαΐου Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου 2011.

8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής- Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου Ζ. Ξ έ ν ε ς Γ λ ώ σ σ ε ς - Αγγλικά (άριστα) - Γαλλικά (πολύ καλά)

9 9 6. Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ι. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Εκπαιδευτής σε Προπτυχιακά Μαθήματα 1997-σήμερα: Συμμετοχή ως διδάσκων στα φροντιστήρια Ακτινολογίας του A Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών σήμερα: Συμμετοχή ως διδάσκων στο μάθημα Ακτινολογίας του 4 ου έτους. Β. Κατ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Αξονική-Μαγνητική-Υπέρηχοι» του 8 ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γουλιάμος. Διδασκαλία με θέμα: «Κλινικές εφαρμογές Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας: Άνω και Κάτω Κοιλία». 2. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Φυσιολογική Απεικονιστική Ανατομική» του 4 ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη Υπεύθυνος: Αθανάσιος Γουλιάμος. Διδασκαλία με θέμα: «Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος». 3. Κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα: «Αθλητιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη 2012-σήμερα Υπεύθυνος: Σπυρίδων Πνευματικός. Διδασκαλία με θέμα: «Διαγνωστική των αθλητικών κακώσεων».

10 10 Γ. Κεφάλαια σε βιβλία για Προπτυχιακή εκπαίδευση 1. Κουρέας Α, Χατζιδάκης Α. Κεφάλαιο 4 «Παχύ Έντερο», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Κουρέας Α, Βλάχος Λ. Κεφάλαιο 11 «Κροταφικό Οστό», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Κουρέας Α, Πανουργιά Ε, Αντωνίου Α. Κεφάλαιο 11 «Θυρεοειδείς Αδένες Παραθυρεοειδείς Αδένες»», σελ Στο Βιβλίο «Κλινική Ακτινολογία», του Ελληνικού Κολλεγίου Ακτινολογίας. Συντονισμός Επιμέλεια: Α. Δρεβελέγκας, Μ. Αργυροπούλου, Α. Γουλιάμος, Α. Καραντάνας, Ν. Κελέκης, Π. Πρασόπουλος, Δ. Σιαμπλής, Κ. Τσαμπούλας, Ι. Φεζουλίδης. ISBN: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Το σύγγραμμα «Κλινική Ακτινολογία», είναι αποτέλεσμα των Ακτινολογικών Τμημάτων των Ιατρικών Σχολών όλης της χώρας και έχει σκοπό να προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής αλλά και στους νέους ειδικευόμενους της Ακτινολογίας υψηλού επιπέδου γνώση, σε μια εποχή που ο ρόλος της Ακτινολογίας διαρκώς εξελίσσεται και επεκτείνεται τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Απευθύνεται επίσης και στους γιατρούς όλων των άλλων ειδικοτήτων καθώς αποτελεί εύχρηστη, συνοπτική και περιεκτική πηγή πληροφοριών, απαραίτητων στην κλινική άσκηση της εργασίας τους.

11 11 ΙΙ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. Εκπαιδευτής σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα α. Συμμετοχή ως εισηγητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας του A Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Αρεταίειο Νοσοκομείο), κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-σήμερα. Διευθυντές: Καθηγητής Λ. Βλάχος (έως το 2008), Καθηγητής Α. Γουλιάμος (από 2008-σήμερα) : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 1. Τυπικές ακτινολογικές διαγνώσεις. Συντονιστής: Λ. Βλάχος Ομιλητές: Σ. Τρακάδας, Α. Κουρέας, Ι. Χατζηϊωάννου. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26 Απριλίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 2. Οξεία Κοιλία. Συντονιστής: Δ. Βώρος. Εισηγητές: Η. Κουλεντιανός, Α. Κουρέας. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 3 Φεβρουαρίου Παθήσεις ώμου - γόνατος. Συντονιστής: Γ. Παπαχρήστου. Εισηγητές: Ξ. Παπαχαραλάμπους, Α. Μουλοπούλου, Α. Κουρέας. Αρεταίειο Νοσοκομείο, 26 Μαΐου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 4. Απεικονιστική Ογκολογία (κλασική ακτινοδιαγνωστική, CT, MRI). Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α. Κουρέας. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005.

12 12 5. Οξεία κοιλία, μη τραυματική. Συντονιστής: Λ. Βλάχος, Π. Δημακάκος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Ι. Βασιλείου. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Όγκοι Εγκεφάλου. Συντονιστής: Β. Βάρσος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου Μηνομητρορραγία. Απεικονιστική διερεύνηση-διαφορική διάγνωση. Συντονιστής: Δ.Χασιάκος. Εισηγητές: Α. Κουρέας, Α.Αντωνίου. Αθήνα, 18 Μαΐου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 8. Εστιακές αλλοιώσεις ήπατος. Συντονιστής: Λ. Βλάχος, Ε.Παπαλάμπρος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης, Α.Φωτόπουλος. Αθήνα, 2 Νοεμβρίου Απεικονιστική Ογκολογία ΚΝΣ. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α. Κουρέας. Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου Πνεύμονας, Μεσοθωράκιο, Υπεζωκότας Απεικόνιση ΑΚΘ/ΚΗ Ογκολογία. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητές: Α. Κουρέας, Ι.Κούβαρης Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου Φυσιολογική και ογκολογική απεικόνιση ουροποιογεννητικού συστήματος. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007.

13 : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 12. Όγκοι παγκρέατος. Συντονιστής: Λ.Βλάχος, Ε.Παπαλάμπρος, Α.Φωτόπουλος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 13. Ακτινοδιαγνωστική. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α.Κουρέας. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου Ακτινοδιαγνωστική. Συντονιστής: Ι.Κούβαρης. Εισηγητής: Α.Κουρέας. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 15. «Όγκοι παγκρέατος». Συντονιστής: Β.Σμυρνιώτης. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 5 Νοεμβρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 16. Όγκοι ήπατος. Συντονιστές: Α.Φωτόπουλος, Ν.Κελέκης. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 4 Νοεμβρίου «Παθήσεις ώμου. Συντονιστές: Π.Ν.Σουκάκος, Ζ.Κόκκαλης. Εισηγητές: Ξ.Παπαχαραλάμπους, Α.Κουρέας, Μ.ΤΖαλονίκου Αθήνα, 5 Μαΐου 2011.

14 : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 18. Όγκοι παγκρέατος. Συντονιστής: Γ.Πολυμενέας. Εισηγητές: Β.Κουτουλίδης, Α.Κουρέας. Αθήνα, 17 Μαΐου β. Συμμετοχή ως εισηγητής στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ακτινολογίας του Β Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αττικόν» Νοσοκομείο, κατά το ακαδημαϊκό έτος και Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γουλιάμος : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 19. Όγκοι εγκεφάλου. Συντονιστής: Λ.Βλάχος. Εισηγητές: Α.Κουρέας, Β.Κουτουλίδης. Κλινικά σχόλια: Κ.Βουμβουράκης, Δ.Ρολόγης. Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου : Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ακτινολογίας. 20. Απεικόνιση Οξεία Κοιλία. Συντονισμός: Λ.Βλάχος Δ. Βώρος. Εισήγηση: Α.Κουρέας. Κλινικά σχόλια: Ν. Δανιάς. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου Β. Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Επεμβατική Ακτινολογία». Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Κελέκης. Διδασκαλία με θέμα: Όγκοι κεφαλής-τραχήλου. Διαγνωστική προσπέλαση». Ακαδημαϊκά έτη: , ,

15 15 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο: Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Πατσούρης. Α Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Μάθημα Επιλογής: «Απεικονιστικές Μέθοδοι Επεμβατική Ακτινολογία». Διδασκαλία με θέμα: «Όγκοι παγκρέατος. Διαγνωστική και επεμβατική προσέγγιση». Ακαδημαϊκά έτη: , , Γ. Μέλος σε Διδακτορικές Διατριβές 1. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Αλεξανδρή Αλέξανδρου, με θέμα: «Υπερηχογραφική μελέτη των παθήσεων του ώμου και σύγκριση με μαγνητική τομογραφία». Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος κ. Βράκα Ειρήνης, με θέμα: «Συγκριτική μελέτη μαστογραφίας και υπερήχων μετά την έγχυση ενδοφλεβίου σκιαγραφικού μέσου. Σύγκριση με Παθολογοανατομικά ευρήματα και παράγοντες αγγειογένεσης». Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορος κ. Δελλαπόρτα Διονυσίου, με θέμα: «ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΥΡΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» Αθήνα, Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της υποψηφίου διδάκτορος κ. Μαρέτη Αλεξίας, με θέμα: Η επίδραση της συστηματικής χορήγησης ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στην

16 16 πρόοδο της υποκλινικής αθηρωμάτωσης σε διαβητικούς ασθενείς χωρίς κλινικά έκδηλη καρδιαγγειακή νόσο Αθήνα, Ιανουάριος 2012.

17 17 7. Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο / Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Από τον Αύγουστο του 2004 έως σήμερα υπηρετώ στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). - Το κύριο μέρος της κλινικής μου εργασίας ασκείται στο Τμήμα Αξονικής Μαγνητικής Τομογραφίας του Εργαστηρίου, όπου και είμαι εξαρχής τοποθετημένος συμμετέχοντας ενεργά στον χειρισμό και την διαγνωστική διεκπεραίωση των περιστατικών. - Στο Τμήμα πραγματοποιείται καθημερινά μεγάλος αριθμός απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα συστήματα οργάνων, σε ασθενείς των Πανεπιστημιακών Κλινικών του Αρεταιείου και του Αιγινητείου Νοσοκομείου καθώς και σε εξωτερικούς ασθενείς. Ιδιαίτερο πεδίο κλινικής μου ενασχόλησης αποτελεί η απεικόνιση της κοιλίας και ειδικά η απεικόνιση ήπατος χοληφόρων παγκρέατος στα πλαίσια της συνεργασίας με την Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). - Άλλα αντικείμενα ειδικού ενδιαφέροντος αποτελούν η γυναικολογική απεικόνιση και η απεικόνιση του Κ.Ν.Σ. σε συνεργασία με την Β Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική (Αρεταίειο Νοσοκομείο) και την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) αντιστοίχως. - Παράλληλα στα πλαίσια του κλινικού μου έργου διενεργώ μεγάλο φάσμα απεικονιστικά καθοδηγούμενων διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβατικών πράξεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Σε συνεργασία με την παθολογικές και ογκολογικές κλινικές του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» καθημερινά επανεξετάζω Υπολογιστικές και Μαγνητικές τομογραφίες ασθενών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αλλά νοσηλευτικά ιδρύματα για τις οποίες μου ζητούν δεύτερη γνώμη. Τέλος σε συνεργασία με το ορθοπεδικό τμήμα του 401 Στρατιωτικού νοσοκομείου πραγματοποιούμε υπερηχογραφική εξέταση των μεγάλων αρθρώσεων και των μαλακών μορίων και σε πολλές περιπτώσεις διενεργούμε υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες θεραπευτικές εγχύσεις.

18 18 8. Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Σεπτέμβριος 1997 Σεπτέμβριος Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. (Διευθυντής: Καθηγητής Λ. Βλάχος). Δεκέμβριος 2003 Ιούλιος Μετεκπαίδευση στο Royal London Hospital (Λονδίνο), με εξειδίκευση στο μυοσκλετικό και σε επεμβατικές τεχνικές. Διευθυντής: Otto Chan. Αύγουστος 2004 Μάιος Λέκτορας στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντές: Καθηγητής Λ. Βλάχος (έως το 2008), Καθηγητής Α. Γουλιάμος (από 2008-σήμερα). Μάιος 2009 σήμερα. Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας στο Α Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστήμιου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Διευθυντής: Καθηγητής Α. Γουλιάμος.

19 19 9. Β Ρ Α Β Ε Ι Α Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 1. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? Dimakakos Ε, Koureas Α, Koutoulidis V, Skiadas V, Katsenis K, Gouliamos A, Vlachos L. The International Union of Angiology awards the best Oral Communication Presented During XXII World Congress of the International Union of Angiology. Lisbon, Portugal, June 24-28, ο Βραβείο καλύτερης εργασίας. 10. Μ Ε Λ Ο Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν - Μέλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. - Μέλος της Radiological Society of North America.

20 Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Α. Μ ο ν ο γ ρ α φ ί ε ς ( Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή Δ ι α τ ρ ι β ή ) 1. Η έγχρωμη Doppler υπερηχο-υστερογραφία στην μελέτη ασθενών με πάχυνση του ενδομητρίου. Α. Κουρέας. Νοέμβριος Β. Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η μ ε τ ά φ ρ α σ η β ι β λ ί ο υ 1. Θεμελιώδης Κύκλος Εκπαίδευσης. «Υερηχοτομογραφία». William E. Brant. Μεταφραστές: Μ.Βακάκη, Μ.Ζαρίφη, Α.Κουρέας, Γ.Πιτσουλάκης, Ι.Τζοβάρα, Α.Χαλαζωνίτης. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ.Ζαρίφη. Ιατρικές Εκδ. Χρήστος Βασιλειάδης, Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η ν Ο ρ γ ά ν ω σ η Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν 1. Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece Member Organizing Committee ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής.

21 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Ε Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια όπου συμμετείχα με μία ή περισσότερες εργασίες α. Δ ι ε θ ν ή 1. II United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, July, 19-24, (1 ανακοίνωση) 2. European Congress of Radiology. Vienna, Austria March 2-6, (2 ανακοινώσεις) 3. Athenian Days of Interventional Radiology. Athens May 12, (1 ανακοίνωση) th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists. Heraklion Greece, November 1-4, (2 ανακοινώσεις) 5. European Congress of Radiology. Vienna, Austria March 1-5, (1 ανακοίνωση) 6. XVII th Symposium Neuroraradiologicum. Paris- France, August 18-24, (1 ανακοίνωση) 7. European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 7-11, (1 ανακοίνωση) 8. European Congress of Radiology (ECR) Vienna, Austria, March 5-9, (1 ανακοίνωση)

22 22 9. Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, (2 ομιλίες) 10. UOA Meeting NYU. Athens, June 24-25, (2 ομιλίες) 11. The International Union of Angiology awards the best Oral Communication Presented During XXII World Congress of the International Union of Angiology. Lisbon, Portugal, June 24-28, (1 ανακοίνωση) th Athenian Days of Interventional Radiology. Athens, May 17-19, (1 ομιλία) st Nord Aegean radio-clinical confrontations: Refresher Course and Work Shops. Chios, Greece, October 2-5, (2 ομιλίες) 14. Shoulder Arthroscopy Course. Athens, October 31-November 1, (1 ομιλία) 15. Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging. Chios, Greece, September 7-10, (1 ομιλία) rd American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition New Orleans, LA, December 10-13, (1ανακοίνωση)

23 23 β. Ε λ λ η ν ι κ ά 1. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας. Πειραιάς, 4-7 Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση) 2. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας. Αθήνα, Οκτωβρίου (1 ανακοίνωση) 3. ΧΙΙ Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Οκτωβρίου (2 ανακοινώσεις) Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, 2-5 Νοεμβρίου (2 ανακοινώσεις) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Λάρισα, Νοέμβριος (1 ανακοίνωση) ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μαΐου (1 ανακοίνωση) 7. 2 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής. Αθήνα, Μαΐου (2 ανακοινώσεις) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου (2 ομιλίες, 5 ανακοινώσεις) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, Σεπτεμβρίου (1 ομιλία)

24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας. Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου (1 ανακοίνωση) 12. XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο. Αθήνα, Δεκεμβρίου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης tων Διαταραχών το Πυελικού Εδάφους. Αθήνα, 2-4 Φεβρουαρίου (1 ομιλία) 14. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές Υπερήχων στο Μυοσκελετικό Σύστημα». «Αττικόν» Νοσοκομείο, 20 Μαρτίου (1 ομιλία) ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Αθήνα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου (1 ομιλία, 1 προεδρείο σε στρογγυλό τραπέζι) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας. Αθήνα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Ιωάννινα, Νοεμβρίου (2 ανακοινώσεις) 19. Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία. Καλαμάτα, Απριλίου (1 ομιλία) 20. Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου (1 ομιλία)

25 η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου (1 ομιλία) ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου (2 ομιλίες) ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής- Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου (1 ομιλία) 26. Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου (1 ομιλία) ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ. Αθήνα, Νοεμβρίου (1 ανακοίνωση) ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου (1 ομιλία) ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου (1 ομιλία)

26 Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η ΣΕ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ε Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ α. Δ ι ε θ ν ε ί ς 1. Round table: «Musculoskeletal MRI». Invited Speaker «The knee: Common and uncommon disorders on MRI treaded by interventional procedures». Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, Round table: «MR Angiography and Cardiovascular MRI». Invited Speaker «MR Lymphography». Second Eastern Mediterranean Congress of Magnetic Resonance Imaging. Athens, Greece, September 29-October 2, Round table: «Musculoskeletal System». Moderators: L.Vlachos, M.Schweitzer. Speaker: «Musculoskeletal Interventions». UOA Μeets NYU. Athens, June 24-25, Round table: «CNS». Speaker: «Brain Tumors». UOA Meets NYU. Athens, June, 24-25, Round table: «Musculoskeletal Interventions». Speaker: «Imaging guided interventions in the appendicular skeleton». 7 th Athenian Days of Interventional Radiology Athens, May 17-19, 2007.

27 27 6. Round table: «MRI and Ultrasound Imaging of the hip, knee, tumors». Speaker: «Imaging guided interventions in the appendicular skeleton». 1st Nord Aegean Radio-Clinical Confrontations: Refresher Curse and Work Shops. Chios, October 2-5, «Imaging and therapeutic options of the shoulder, elbow and wrist». Work Shop. Συμμετέχων εκπαιδευτής: A.Koureas. 1st Nord Aegean Radio-Clinical Confrontations: Refresher Curse and Work Shops. Chios, October 2-5, Round table: «Shoulder imaging and patient selection». Speaker: «Static and dynamic ultrasound imaging in shoulder pathology evaluation». 1 st Shoulder Arthroscopy Course - Upper Limb Committee of ESSKA. Athens, October 31- November 1, «MRI of the Breast». Invited Speaker «Dynamic MRI in Uterine Neoplasms». Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging. Chios, Greece, September 7-10, β. Ε λ λ η ν ι κ έ ς 1. Στρογγυλό τραπέζι: «Όγκοι Εγκεφάλου. Απεικόνιση-Ακτινοθεραπεία». Εισήγηση: «Ταξινόμηση και Απεικονιστικά χαρακτηριστικά CT & MRI». 15 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Διάγνωση εστιακών και διάχυτων ηπατικών παθήσεων». Εισήγηση: «Εστιακές (κακοήθεις) παθήσεις ήπατος». 15 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αθήνα, Νοεμβρίου 2005.

28 28 3. Στρογγυλό τραπέζι: «Συγγενείς ανωμαλίες γεννητικού συστήματος στη γυναίκα». Εισήγηση: «Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων». 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Πάτρα, Μαΐου Ελεύθερες ανακοινώσεις: «Κεντρικό Νευρικό Σύστημα». Εισήγηση: «Γλοιώματα εγκεφάλου». 16 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Αλεξανδρούπολη, Σεπτεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος». Εισήγηση: «Διάγνωση και διαδερμική παρακέντηση». 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας. Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Ουροδυναμική, ανατομία πυελικού εδάφους, χαλάρωση και παθοφυσιολογία ακράτειας ούρων». Εισήγηση: «Απεικονιστικές μέθοδοι στην ουρογυναικολογία (3D, 4D, MRI απεικόνιση». 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης των Διαταραχών το Πυελικού Εδάφους. Αθήνα 2-4 Φεβρουαρίου Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογές Υπερήχων στο Μυοσκελετικό Σύστημα». Εισήγηση: «Υπέρηχοι του φυσιολογικού ώμου - Παθολογία του ώμου στους υπερήχους». Οργάνωση: Α Ορθοπαιδική Κλινική και Α και Β Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Αττικόν» Νοσοκομείο, 20 Μαρτίου 2007.

29 29 8. Πρακτική άσκηση με θέμα: «Υπερηχοτομογραφία Μυοσκελετικού». Συμμετέχοντες εκπαιδευτές: Π.Μπρέστας, Γ.Αναστασόπουλος, Β.Καλιώρας, Ε.Αντύπα, Α.Κουρέας. 3 ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική. Αθήνα, Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι: «Προληπτική Ιατρική: Υπάρχει θέση για τον ακτινολόγο;» Εισήγηση: «Καρκίνος του πνεύμονα: Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας θώρακος χαμηλής δόσεως». 17 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονα Ακτινολογικά Θέματα». Εισήγηση: «Ρωτήστε τους ειδικούς ΙΙ: Η πρόληψη μέσα από την Αξονική και τη Μαγνητική Τομογραφία». Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Ακτινολογία. Καλαμάτα, Απριλίου Workshop «Πειραματικό Χειρουργείο Β». «Διαδερμικές βιοψίες και θερμοκαυτηριάσεις». Ομιλητές: Λ.Θάνος, Α.Κουρέας, Α.Βλαχοδήμος. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας: «Διάγνωση και Παρέμβαση». Αθήνα, Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρεάτος-νεότερες απόψεις». Εισήγηση: «Απεικονιστική διερεύνηση». Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Χειρουργικής Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2008.

30 Στρογγυλό τραπέζι: «Απεικονιστικές Μέθοδοι στη Διάγνωση των Λεμφικών Παθήσεων». Εισήγηση: «Η MRI στην διάγνωση των λεμφικών παθήσεων». 1 η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας «Βασικές Γνώσεις στη Λεμφολογία: Από την Ανατομία του Λεμφικού Συστήματος στην Θεραπεία των Λεμφικών Παθήσεων». Αρεταίειο Νοσοκομείο, 23 Μαΐου Στρογγυλό τραπέζι VII: «Όγκοι Εγκεφάλου». Εισήγηση: «MRI: Διάγνωση Παρακολούθηση». 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 2-4 Οκτωβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Απεικονιστική Διερεύνηση Παθήσεων ώμου». Εισήγηση: «Υπερηχογράφημα». 19 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Όγκοι παγκρέατος». Εισήγηση: «Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος». 19 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Διαχείριση Ειδικών Καταστάσεων». Εισήγηση: «Κίνδυνοι από ακτινολογικές εξετάσεις». 16 ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, Μαΐου 2011.

31 Στρογγυλό τραπέζι 7: «Ακτινολογική Τράπεζα». Εισήγηση: «Απεικόνιση λιθοειδούς οστού». 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα, 1-4 Δεκεμβρίου Στρογγυλό τραπέζι: Θεραπεία του υπερπαραθυρεοειδισμού. Εισήγηση: «Προεγχειρητική εντόπιση-απεικόνιση». Διημερίδα Χειρουργικής «Ενδοκρινείς Αδένες και Μαστός», της Β Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφιθέατρο Αρεταιείου Νοσοκομείου, Μαΐου b1-ceb4ceb9ceb7cebcceb5cf81ceb9ceb4ceb1cf83.pdf 20. Κλινικό φροντιστήριο: «Επείγουσα Απεικόνιση». Εισήγηση: «MRI έλεγχος». 5 ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας. Καλαμάτα, Φεβρουαρίου Στρογγυλό τραπέζι: «Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση παθολογικών νοσημάτων». Εισήγηση: «Θεραπεία όγκων με RF Ablation». 18 ες Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες. Καλαμάτα, 31 Μαΐου 2 Ιουνίου γ. Π ρ ο ε δ ρ ε ί ο σ ε σ τ ρ ο γ γ υ λ ά τ ρ α π έ ζ ι α ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Πάτρα, 9-11 Νοεμβρίου Προεδρείο στις Ελεύθερες Ανακοινώσεις: Α.Κουρέας, Α.Χατζηιωάννου.

32 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνολικά: 28 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία 8 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά (supplements) 7 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια Δημοσιεύσεις σε περιοδικά Από τις 28 δημοσιεύσεις - 23 είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά εντός του SCI - 5 είναι δημοσιευμένες σε περιοδικά εκτός του SCI Συντελεστής απήχησης δημοσιεύσεων εντός SCI - Συνολικός : 50,835 Μέσος όρος : 2,210 Προσωπικός : 16,753 Συντελεστής απήχησης δημοσιευμένων περιλήψεων (supplements) - Συνολικός : 25,083 Μέσος όρος : 2,508 Προσωπικός : 11,124 Αναφορές Συνολικές: 90 (88 αναφέρονται στις δημοσιεύσεις εντός SCI και 2 στις δημοσιεύσεις εκτός SCI). Από ISI : 74 Από Scopus : 10 Από Google : 6 - Προσωπικές αναφορές: 36,5 - Αυτοαναφορές: 4 - h index: 6

33 33 Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI Σύνολο: 23 Θεματική κατανομή Ακτινολογία Ογκολογία : 7 Ακτινολογία. : 4 Ακτινολογία Χειρουργική : 3 Ακτινολογία Γυναικολογία. : 2 Απεικόνιση Λεμφικού Συστήματος. : 2 Απεικόνιση Πεπτικού Συστήματος.. : 1 Ακτινολογία Ουρολογία.. : 1 Απεικόνιση Κοιλίας. : 1 Ακτινολογία Νευρολογία : 1 Απεικόνιση Μαστού : 1 Είδος δημοσίευσης Περιγραφή περιπτώσεων. : 9 Ερευνητικές μελέτες : 7 Πειραματικές μελέτες. : 4 Εργαστηριακές μελέτες.. : 3 Σειρά υποψηφίου μεταξύ συγγραφέων 1 ος σε : 1 2 ος σε : 4 Τελευταίος σε : 1 Άλλη θέση σε. : 17 Συντελεστής απήχησης Συνολικός : 50,835 Μέσος όρος : 2,210 Προσωπικός : 16,753 Βιβλιογραφικές αναφορές : 88

34 34 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI 1. Nakopoulou L, Janinis J, Giannopoulou I, Lazaris AC, Koureas A, Zacharoulis D. Immunohistochemical expression of p53 protein and proliferating cell nuclear antigen in hepatocellular carcinoma. Pathol Res Pract Dec;191(12): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 1,213 : Απεικόνιση Πεπτικού Συστήματος : Εργαστηριακή μελέτη Αναφορές : 11 (ISI: 10, Scopus: 1) Από ISI 1. Grisham, JW. Interspecies comparison of liver carcinogenesis: Implications for cancer risk assessment. CArcinogenesis, 18 (1): Jan Wang, LQ; Yu, YZ; Sell, S. p53 and PCNA as differentiation markers of hepatocellular carcinomas. Journal of Tumor Marker Oncology, 13 (1): 5-13 Spr Huang, GT; Lee, HS; Chen, CH; Chiou, LL; Lee, CZ; Chen, DS; Hsu, HC; Sheu, JC. Tissue hepatocyte growth factor and proliferating cell nuclear antigen in hepatocellular carcinoma. Journal of the Formosan Medical Association, 98 (2): Feb Ito, Y; Matsuura, N; Sakon, M; Miyoshi, E; Noda, K; Takeda, T; Umeshita, K; Nagano, H; Nakamori, S; Dono, K; Tsujimoto, M; Nakahara, M; Nakao, K; Taniguchi, N; Monden, M. Expression and prognostic roles of the G1-S modulators in hepatocellular carcinoma: p27 independently predicts the recurrence. Hepatology, 30 (1): JUL Ito, Y; Takeda, T; Sasaki, Y; Sakon, M; Yamada, T; Ishiguro, S; Imaoka, S; Tsujimoto, M; Matsuura, N. Expression and clinical significance of the G1-S modulators in intrahepatic cholangiocellular carcinoma. Oncology, 60 (3): Kohzato, N; Dong, YY; Sui, L; Masaki, T; Nagahata, S; Nishioka, M; Konishi, R; Tokuda, M. Overexpression of cyclin E and cyclin-dependent kinase 2 is correlated with development of hepatocellular carcinomas. Hepatology Research, 21(1):27-39, Sep Zeeman, AM; Stoop, H; Boter, M; Gillis, AJM; Castrillon, DH; Oosterhuis, JW; Looijenga, LHJ VASA is a specific marker for both normal and malignant human germ cells. Laboratory Investigation, 82 (2): Feb Hu, TH; Chuah, SK; Lin, JW; Chiu, YC; Changchien, CS; Wang, CC; Chen, YS; Yi, LN; Chiu, KW; Lee, CM. Expression and prognostic role of molecular markers in 99 KIT-positive gastric stromal tumors in Taiwanese. World Journal of Gastroenterology, 12 (4): Jan

35 35 9. Kao, JT; Chuah, SK; Huang, CC; Chen, CL; Wang, CC; Hung, CH; Chen, CH; Wang, JH; Lu, SN; Lee, CM; Changchien, CS; Hu, TH. P21/WAF1 is an independent survival prognostic factor for patients with hepatocellular carcinoma after resection. Liver International, 27 (6): Aug Hu, TH; Wang, CC; Huang, CC; Chen, CL; Hung, CH; Chen, CH; Wang, JH; Lu, SN; Lee, CM; Changchien, CS; Tai, MH. Down-regulation of tumor suppressor gene PTEN, overexpression of p53, plus high proliferating cell nuclear antigen index predict poor patient outcome of hepatocellular carcinoma after resection Oncology Reports, 18 (6): DEC 2007 Από Scopus 1. Que, F., Gorest, G.J. Apoptosis and the Gastrointestinal System (1997) Advances in Pharmacology, 41 (C), pp Koureas AP, Panourgias EC, Gouliamos AD, Trakadas SJ, Vlahos LJ. Imaging of a supernumerary kidney. Eur Radiol. 2000;10(11): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ουρολογία Συντ. απήχησης : 3,222 : Εργαστηριακή μελέτη Περιγραφή περίπτωσης Αναφορές : 16 (ISI:9, Scopus: 5, Google: 2) Από ISI 1. Naddaf, SY; Alfeeli, MA; Collier, BD. Laterally shifted urinary bladder mimicking a supernumerary kidney. Clinical Nuclear Medicine, 28 (5): MAY Kim, N; Yung, E; Katz, DS. Supernumerary left kidney. Clinical Nuclear Medicine, 29 (12): DEC Jira, H; Ghadouane, M; Kasmaoui, EH; Ameur, A; Zannoud, M; Abbar, M. A supernumerary kidney. Annales D Urologie, 36 (4): JUL Tö MF, MS, SE. Unilateral double kidney with contralateral supernumeraly kidney which found incidentally. Ege Journal of Medicine 46(3): , He Aceh, Xue-Lin Zhang, Yu Gang, Tang B. Digital journals. Kidney additional multislice CT diagnosis of 2 cases. J Clin Radiol. 2008;27(3): He Aceh, Xue-Lin Zhang, Yu Gang. Login Registration to help. Clin J Radiol. 2008, cqvip.com 7. Janda, GM; Nepple, KG; Cooper, CS; Austin, JC Supernumerary in a Child With Kidney OEIS Complex Urology 74 (2): , Aug 2009

36 36 8. Favorito, LA; Morais, ARM Evaluation of supernumerary kidney with fusion using magnetic resonance image International Braz J Urol 38 (3): , MAY-JUN Silva, JF; Boeloni, JN; Cima, AM; Serakides, R; Ocarino, NM Bilateral fusion of a supernumerary kidney in a cat Journal of Feline Medicine and Surgery 14 (6): , Jun 2012 Από Scopus 1. Jira, H., Ghadouane, M., Kasmaoui, E.H., Ameur, A., Zannoud, M., Abbar, M. A supernumerary kidney [Le rein surnuméraire. À propos d'un cas] (2002) Annales d'urologie, 36 (4), pp Kim, N., Yung, E., Katz, D.S. Supernumerary left kidney (2004) Clinical Nuclear Medicine, 29 (12), pp Berrocal, T., Alonso, A., Bravo, A., Gutiérrez, J., De Pablo, L. Imaging urinary tract duplications [Estudio radiológico de las duplicaciones del tracto urinario] (2005) Radiologia, 47 (2), pp Cited 1 time. 4. Nieto Parga, A., Villalón Ortega, M., BarcelóObregón, J., Vilanova Busquets, J.C. MRI evaluation of a supernumerary kidney fused with a horseshoe kidney [Riñón supernumerario fusionado con riñón en herradura. Valoración por RM] (2010) Radiologia, 52 (2), pp Roslan, M., Markuszewski, M.M., Kułagin, A., Markuszewski, M.R., Połom, W., Krajka, K. Supernumerary kidney presenting as urinary leakage after an ipsilateral laparoscopic radical nephrectomy (2012) Central European Journal of Urology, 65 (1), pp Από Google 1. Mutlubas F, Mir S, Sevinc E, Türker Ö. Unilateral double kidney with contralateral supernumerary kidney which found incidentally [Rastlantısal olarak saptanmıs unılateral double böbrek ile kontralateral supernumerary böbrek] Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 46(3) : , Ademola J. Adekanmi, Omolola M. Atalabi, Ifeanyi H. Ukachukwu Supernumerary Kidney (Triple Kidney) With Horseshoe Component: A Case Report. The Internet Journal of Radiology, 2013, ISSN:

37 37 3. Gouliamos A, Panourgias E, Koureas A, Chatziioanou A, Vlachos L. Neurofibromatosis type 1 associated with a neuro- fibrosarcoma of the urinary bladder. Eur Radiol April 16. (site: case 500). Θεματολογία : Απεικόνιση Κοιλίας Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 3,222 Αναφορές : - 4. Papacharalampous X, Patsouris E, Mundinger A, Beck A, Kouloulias V, Primetis E, Koureas A, Vlahos L. The effect of contrast media on the synovial membrane. Eur J Radiol Sep; 55(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ακτινολογία Συντ. απήχησης : 2,606 Αναφορές : Πειραματική μελέτη : 7 (ISI) Από ISI 1. Piscaer, TM; Waarsing, JH; Kops, N; Pavljasevic, P; Verhaar, JAN; van Osch, GJVM; Weinans, H In vivo imaging of cartilage degeneration using mu CT-arthrography Osteoarthritis and Cartilage 16 (9): , SEP Amin, AK; Huntley, JS; Patton, JT; Brenkel, IJ; Simpson, AHRW; Hall, AC Hyperosmolarity protects chondrocytes from mechanical injury in human articular cartilage Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume 93B (2): , Feb Giaconi, JC; Link, TM; Vail, TP; Fisher, Z; Hong, R; Singh, R; Steinbach, LS Morbidity of Direct MR Arthrography American Journal of Roentgenology 196 (4): , Apr Domenech, E; Berna-Serna, JD; Polo, L; Reus, M; Berna-Mestre, JD; Canteras, M Effect of SonoVue on the Synovial Membrane in Rabbit Knees Journal of Ultrasound in Medicine 30 (9): , Sep Perdikakis, E; Drakonaki, E; Maris, T; Karantanas, A MR arthrography of the shoulder: tolerance evaluation of four different injection techniques Skeletal Radiology 42 (1): , Jan Stewart, RC; Bansal, PN; Entezari, V; Lusic, H; Nazarian, RM; Snyder, BD; Grinstaff, MW Contrast-enhanced CT with a High-Affinity Cationic Contrast Agent for Imaging ex Vivo Bovine, Intact ex Vivo Rabbit, and in Vivo Rabbit Cartilage Radiology 266 (1): , Jan Choo, HJ; Lee, SJ; Kim, DW; Choi, SJ; Lee, IS Intraarticular Local Anesthesia: Can It Reduce Pain Related to MR or CT Arthrography of the Shoulder? American Journal of Roentgenology 200 (4): , Apr 2013

38 38 5. Panourgias E, Zervoudis S, Panagi G, Koureas A, Ivanov S. Unilateral breast edema simulating inflammatory carcinoma of the breast. Acta Endocrinologica (Buc). 2006;II(1): imulating%20inflammatory%20carcinoma%20of%20the%20breast.pdf Θεματολογία : Ακτινολογία Γυναικολογία Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 0,183 Αναφορές : - 6. Dimakakos E, Koureas A, Skiadas V, Kostapanagiotou G, Katsenis K, Arkadopoulos N, Giannopoulos A, Gouliamos A, Vlahos L. Interstitial magnetic resonance lymphography with gadobutrol in rabbits and an initial experience in humans. Lymphology Dec;39(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία : Ακτινολογία Συντ. απήχησης : 1,023 Αναφορές : Πειραματική μελέτη : 4 (ISI) Από ISI 1. Dimakakos, E; Koureas, A; Koutoulidis, V; Skiadas, V; Katsenis, K; Arkadopoulos, N; Gouliamos, A; Vlachos, L. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? International Angiology, 26 (4): DEC Yu Tian, Kai Xu B. Foreign Medical Sciences: Clinical Radiology Volume, 2008 cqvip.com 3. Dimakakos, E; Koureas, A; Koutoulidis, V; Skiadas, V; Katsenis, K; Arkadopoulos, N; Gouliamos, A; Vlachos, L Interstitial magnetic resonance lymphography: the clinical effectiveness of a new method Lymphology 41 (3): , SEP Choi, SH; Moon, WK Contrast-Enhanced MR Imaging of Lymph Nodes in Cancer Patients Korean Journal of Radiology 11 (4): , Jul-Aug 2010

39 39 7. Arkadopoulos N, Palamarou Ch, Koureas A, Sechopoulos P, Marinis A, Kostopanagiotou C, Dafnios N, Smyrniotis V. Intermittent obstructive jaundice following gastric band placement. Obes Surg Feb; 17(2): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογικά Συντ. απήχησης : 3,286 Αναφορές : Ακτινολογία Χειρουργική : Περιγραφή περίπτωσης : 1 (ISI) Από ISI 1. Szydlowski, K; Michalik, M; Pawlak, M; Bobowicz, M; Frask, A Band misplacement: a rare complication of laparoscopic adjustable gastric banding Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 7 (1): 40-44, Kyrozis A, Kararizou E, Loukaidis PN, Koureas A, Rombos A, Sfagos C, Vassilopoulos D. Rare association of multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus Lupus. 2007;16(12): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία : Ακτινολογία Νευρολογία Μεθοδολογία : Περιγραφή περίπτωσης Συντ. απήχησης : 2,337 Αναφορές : 3 (ISI) Από ISI 1. Appenzeller, S; Veilleux, M; Clarke, A Third cranial nerve palsy or pseudo 3rd nerve palsy of myasthenia gravis? A challenging diagnosis in systemic lupus erythematosus Lupus 18 (9): , Aug Bonaci-Nikolic, B; Jeremic, I; Andrejevic, S; Sefik-Bukilica, M; Stojsavljevic, N; Drulovic, J Anti-double stranded DNA and lupus syndrome induced by interferonbeta therapy in a patient with multiple sclerosis Lupus 18 (1): 78-80, Cimaz, R; Gana, S; Braccesi, G; Guerrini, R Sydenham's Chorea in a Girl with Juvenile Idiopathic Arthritis Treated with Anti-TNF alpha Therapy Movement Disorders 25 (4): , MAR

40 40 9. Zervoudis S, Peitsidis P, Iatrakis G, Panourgias E, Koureas A, Navrozoglou I, Dubois JB. Increased levels of tumor markers in the follow-up of 400 patients with breast cancer without recurrence or metastasis: interpretation of false-positive results. J BUON Oct-Dec;12(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 0,607 Αναφορές : Ακτινολογία Γυναικολογία : Πειραματική μελέτη : 2 (ISI) Από ISI 1. Champion, L; Brain, E; Giraudet, AL; Le Stanc, E; Wartski, M; Edeline, V; Madar, O; Bellet, D; Pecking, A; Alberini, JL Breast Cancer Recurrence Diagnosis Suspected on Tumor Marker Rising Value of Whole-Body 18FDG-PET/CT Imaging and Impact on Patient Management Cancer 117 (8): , Apr Grassetto, G; Fornasiero, A; Otello, D; Bonciarelli, G; Rossi, E; Nashimben, O; Minicozzi, AM; Crepaldi, G; Pasini, F; Facci, E; Mandoliti, G; Marzola, MC; Al-Nahhas, A; Rubello, D (18)F-FDG-PET/CT in patients with breast cancer and rising Ca 15-3 with negative conventional imaging: A multicentre study European Journal of Radiology 80 (3): , Dec Dimakakos E, Koureas A, Koutoulidis V, Skiadas V, Katsenis K, Arkadopoulos N, Gouliamos A, Vlachos L. Interstitial magnetic resonance lymphography: is it a new method for the diagnosis of lymphedema? Int Angiol Dec;26(4): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 1,652 Αναφορές : Απεικόνιση Λεμφικού Συστήματος : Πειραματική μελέτη : 2 (ISI) Από ISI 1. Gasbarro, V; Michelini, S; Antignani, PL; Tsolaki, E; Ricci, M; Allegra, C The CEAP-L classification for lymphedemas of the limbs: the Italian experience International Angiology 28 (4): , Aug Ayestaray, B; Bekara, F; Andreoletti, JB Patent blue-enhanced lymphaticovenular anastomosis Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 66 (3): , Mar 2013

41 Bamias A, Lainakis G, Kastritis E, Antoniou N, Alivizatos G, Koureas A, Chrisofos M, Skolarikos A, Karayiotis E, Dimopoulos MA. Biweekly carboplatin/gemcitabine in patients with advanced urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based chemotherapy: report of efficacy, quality of life and geriatric assessment. Oncology. 2007;73 (5-6): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Θεματολογία Μεθοδολογία Συντ. απήχησης : 2,267 : Ακτινολογία Ογκολογία : Ερευνητική μελέτη Αναφορές : 15 (ISI: 13, Scopus: 2) Από ISI 1. Markman, M. Comorbidity as a focus of clinical cancer trials: An important unmet need Oncology, 73 (5-6): Gallagher, DJ; Milowsky, MI Bladder Cancer Current Treatment Options in Oncology 10 (3-4): , Aug Shariat, SF; Milowsky, M; Droller, MJ Bladder cancer in the elderly Urologic Oncology-Seminars and Original Investigations 27 (6): , NOV-DEC Weizer, AZ; Palella, GV ; Montgomery, JS Managing muscle-invasive bladder cancer in the elderly Expert Review of Anticancer Therapy 10 (6): , Jun Bournakis, E; Dimopoulos, MA; Bamias, A Management of advanced bladder cancer in patients with impaired renal function Expert Review of Anticancer Therapy 11 (6): , JUN Galsky, MD; Hahn, NM; Rosenberg, J; Sonpavde, G; Hutson, T; Oh, WK; Dreicer, R; Vogelzang, N; Sternberg, CN; Bajorin, DF; Bellmunt, J Treatment of Patients With Metastatic Urothelial Cancer "Unfit" for Cisplatin-Based Chemotherapy Journal of Clinical Oncology 29 (17): , Jun Lei, AQ; Cheng, L; Pan, CX Current treatment of metastatic bladder cancer and future directions Expert Review of Anticancer Therapy 11 (12): , Dec Sella, A; Kovel, S Combination of Gemcitabine and Carboplatin in Urothelial Cancer Patients Unfit for Cisplatin due to Impaired Renal or Cardiac Function International Braz J Urol 38 (1): 49-56, Jan- Feb Rink, M; Chun, FK; Chromecki, TF; Fajkovic, H; Dahlem, R; Fisch, M; Shariat, SF Advanced bladder cancer in elderly patients. Prognostic outcomes and therapeutic strategies Urologe 51 (6): , Jun Puts, MTE; Hardt, J; Monette, J; Girre, V; Springall, E; Alibhai, SMH Use of Geriatric Assessment for Older Adults in the Oncology Setting: A Systematic Review Journal of the National Cancer Institute 104 (15 ): , Aug Hamaker, ME; Vos, AG; Smorenburg, CH; de Rooij, SE; van Munster, BC The Value of Geriatric Assessments in Predicting Treatment Tolerance and All-Cause Mortality in Older Patients With Cancer Oncologist 17 (11): , Nov 2012

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού

Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΡΟΣ Δι η m ε ρ ί δ α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η σ Ενδοκρινών Αδένων & Μαστού Υπευθυνοι Οργανωσησ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο:

Το 2009 υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια όπως στο: Ο κ. Φουφόπουλος Νικόλαος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Από πολύ μικρή ηλικία εκδήλωσε μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε ηλικία 15 ετών να επιλέξει ως επάγγελμα την φυσικοθεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2011-2012

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 9 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ, 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεχίζοντας τη δραστηριότητά μας στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο.

Πρόσκληση. Με την πεποίθηση ότι η συμμετοχή σας στην ημερίδα μας θα είναι εποικοδομητική, σας καλωσορίζουμε και φέτος στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο. Πρόσκληση Μετά από την περσινή ανταπόκριση στην 1 η Επιστημονική Διημερίδα της Γ Μαιευτικήςκαι Γυναικολογικής Κλινικής, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην 2 η Επιστημονική Ημερίδα της Γ Μ & Γ της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Π. Πρασόπουλος ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΣΗ Χειρουργός παίδων. Χαρίση. Βασιλική. Ιωάννης 12 Απριλίου 1967 Λαμία Φθιώτιδος. Θήλυ. Ελληνική. Άγαμη. Ελληνικά, Αγγλικά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΣΗ Χειρουργός παίδων. Χαρίση. Βασιλική. Ιωάννης 12 Απριλίου 1967 Λαμία Φθιώτιδος. Θήλυ. Ελληνική. Άγαμη. Ελληνικά, Αγγλικά. ΡΙΠΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝ. ΧΑΡΙΣΗ Χειρουργός παίδων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Φύλο: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση; Γλώσσες: Τόπος κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Τελικό Πρόγραμμα. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Τελικό Πρόγραμμα. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Διοργάνωση: Χειρουργική Κλινική Μαστού Metropolitan Hospital Υπό την αιγίδα: Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 05-06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Διημερίδα με θέμα στην προεγχειρητική διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστές: Κ. Γεννατάς Δ. Ρούκος. Οι σημερινές δυνατότητες του Γενετικού ελέγχου. Καρκίνος Μαστού και Ωοθηκών. Ορθοκολικός καρκίνος

Συντονιστές: Κ. Γεννατάς Δ. Ρούκος. Οι σημερινές δυνατότητες του Γενετικού ελέγχου. Καρκίνος Μαστού και Ωοθηκών. Ορθοκολικός καρκίνος Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ Εισηγητής: Mohammed R. S. Keshtgar 09.00-13.00 Θεωρητικό μέρος 14.00 17.00 Πρακτική σε προσομοιωτές ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες)

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ (Σύνολο: 47 Ομιλίες) 1. «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 7ο Σεμινάριο Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων «Στρατηγικές στον Σ.Δ. 2008»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Αθηροσκλήρωση Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης www.atherosklirosis-gr.org

ΤΙΤΛΟΣ Αθηροσκλήρωση Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης www.atherosklirosis-gr.org ΤΙΤΛΟΣ Αθηροσκλήρωση Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης www.atherosklirosis-gr.org Αθλητιατρική Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος www.sportsmedicinegreece.com Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

1 o. Απριλίου ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ. Παρασκευή ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ. Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη Υπό την αιγίδα της: Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 1 o ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ Οργάνωση: Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΛΕΝΗ Π. ΓΑΛΑΝΗ Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Ελένη Γαλάνη Πατρώνυμο Παναγιώτης Υπηκοότητα Ελληνική Διεύθυνση εργασίας Β Ογκολογική κλινική Νοσοκομείο METROPOLITAN Tel: 210 4809661-2 Mob: 6944172478

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16 ου -17 ου ΚΥΚΛΟΥ (Ιούνιος Σεπτέµβριος 2013) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Mαστου. Καρκίνου 30-31 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Τι άλλαξε, τι αλλάζει. 4ο Συνέδριο. Workshop. Ιανουαρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα

Mαστου. Καρκίνου 30-31 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Τι άλλαξε, τι αλλάζει. 4ο Συνέδριο. Workshop. Ιανουαρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα Οργάνωση: Ογκολογική Εταιρεία Έρευνας & Εκπαίδευσης Σε συνεργασία με: Γ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Δ Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Σάββατο, 24 Οκτώβριος 2009 18:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 10:35 Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Domes of Elounda με θέμα ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 36o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: I. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΕΒΕ II. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ I. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κρουσμάτων). Σε αναμονή ειδικότητας για πλαστική χειρουργική

Κρουσμάτων). Σε αναμονή ειδικότητας για πλαστική χειρουργική Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Μιχαήλ Άγγελος Άλμπαν MD Αμυγδαλέας 13 Άνοιξη Τηλέφωνο 6947292937, 2108143446 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο albanmihalis@hotmail.com Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο κύκλος αυτός αποτελείται από επτά (7) ηµερίδες σε δύο µέρη που θα πραγµατοποιηθούν µέσα σε διάστηµα 14 µηνών. 2014 πρώτο µέρος 2015 δεύτερο µέρος Η συµµετοχή στο δεύτερο µέρος προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος Παχέος εντέρου

Καρκίνος Παχέος εντέρου Διοργάνωση: Ογκολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Xορηγούνται 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CΜE-CPD) Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Καρκίνος Παχέος εντέρου

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

10 o Σεμινάριο Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. Απεικονιστικές και Παρεμβατικές Μέθοδοι 2013 ΑΡΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10 o Σεμινάριο Η ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. Απεικονιστικές και Παρεμβατικές Μέθοδοι 2013 ΑΡΙΣΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οργάνωση: Νεφρολογική Κλινική Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Υπό

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Διονύσιος Ν. Μητρόπουλος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 Νοεμβρίου 1957 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πύλος Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση: Μονάδα Μαστού Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού

Οργάνωση: Μονάδα Μαστού Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού Πρόγραμμα 5 ο Συμπόσιο 5 th Patras Breast Cancer Symposium 14-15 Φεβρουαρίου 2014 February 14-15, 2014 Πάτρα, Ξενοδοχείο Porto Rio Patras, Porto Rio Hotel Οργάνωση: Μονάδα Μαστού Χειρουργικής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Θεραπευτική Αντιμετώπιση στήριας Κύστης με Αλλαντική Τοξίνη -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PORTO RIO Υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Ακτινολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου στην

Διαβάστε περισσότερα

CARDIO. athena. Εκθεσιακό & Χορηγικό Πακέτο. ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής. International Meeting on Cardiovascular Medicine

CARDIO. athena. Εκθεσιακό & Χορηγικό Πακέτο. ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής. International Meeting on Cardiovascular Medicine CARDIO athena 2014 4 5 Απριλίου 2014 April 4-5, 2014 Royal Olympic Hotel, Athens - Greece ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής International Meeting on Cardiovascular Medicine Συνεδριάσεις αφιερωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θέμα: Η Αναγκαιότητα του Ογκολογικού Συμβουλίου στη Βελτίωση της Αντιμετώπισης του Ασθενούς Διοργάνωση Ογκολογικο Συμβούλιο της Βιοκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

NET MASTERCLASS. Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά

NET MASTERCLASS. Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά NET MASTERCLASS Γαστρεντερικοί Νευροενδοκρινικοί Όγκοι (GI-NETs): Πρόσφατες εξελίξεις και χαρακτηριστικά κλινικά περιστατικά Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ e-mail: pan_argyriou@yahoo.gr Σπουδές Πτυχίο Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Μεταπτυχιακοί τίτλοι- Διατριβές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεχίζοντας τη δραστηριότητά μας στο τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών που άρχισε το 1997, διοργανώνουμε στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2015, τη 18η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Α Ανακοίνωση. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Καρκίνου του Μαστού. Hands on... 05-06. στην προεγχειρητική διάγνωση του. Α Ανακοίνωση. Διημερίδα με θέμα. Αθήνα ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. Διοργάνωση: Χειρουργική Κλινική Μαστού Υπό την αιγίδα: Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 05-06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Διημερίδα με θέμα Hands on... στην προεγχειρητική διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL

OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης- Alexander

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή. Περιλήψεων μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2015. Υπό την Αιγίδα

Υποβολή. Περιλήψεων μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2015. Υπό την Αιγίδα Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS Χορηγούνται 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) Υποβολή Περιλήψεων μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2015 Υπό την Αιγίδα American College of Surgeons

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17η Ετήσια Διημερίδα - Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος Μαστού» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014 08.00-09.00 Εγγραφές - Παραλαβή έντυπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου του Συνεδρίου

Μήνυμα Προέδρου του Συνεδρίου Μήνυμα Προέδρου του Συνεδρίου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 21ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας που θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δ-Α Βερέττας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Δευτέρα 08 Ιουνίου 2015 09.00-09.45 Ο σακχαρώδης διαβήτης στην χειρουργική του παγκρέατος Παπάνας Ν. Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ. 10.00-10.45 Μεταμοσχεύσεις νησιδίων παγκρέατος Παπαλόης Α. Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL:

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: ΒΙΟΡΓΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. 23-12-1961 ΤΗΛ. 210 9634522, 6979675187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: erpalka@windowslive.com ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. Πτυχίο Μαιευτικής :

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Περιλήψεων 20 μέχρι. Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS Χορηγούνται 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Υποβολή Περιλήψεων 20 μέχρι. Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS Χορηγούνται 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS Χορηγούνται 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) Υποβολή Περιλήψεων 20 μέχρι Ιουλίου 2015 Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ου -11 ου ΚΥΚΛΟΥ (Μάιος - Ιούνιος 2012) Αµφιθέατρο Παθολογικής Φυσιολογίας Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΠΙΤΡΟΠ Ε Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΠΙΤΡΟΠ Ε Σ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΠΙΤΡΟΠ Ε Σ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γράμματείς: Γ. Μαστοράκος Ζ. Μούσλεχ Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωμόπουλος Δ. Κιόρτσης Μ. Μιχαλάκη Ε. Διαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ομιλίες Δρ. Α. Μελιδώνη: «ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Συνέδριο Καρδιολογικού Τμήματος Τζανείου. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ογκολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Program MSc in HPB Surgery Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2015 09.00-09.45 Απεικόνιση αλλοιώσεων ήπατος : Καλοήθειες, Κακοήθειες, Σπάνιοι όγκοι Ι Κουρέας Α. Επ. Καθηγητής Ακτινολογίας, Ε.Κ. Παν. Αθηνών 10.00-10.45 Απεικόνιση αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ Ιατρός Υγιεινολόγος Βιοπαθολόγος Επ. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1980-1986: Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. 19-22 Νοεμβρίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE. Διοργάνωση

18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ. 19-22 Νοεμβρίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE. Διοργάνωση 18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 19-22 Νοεμβρίου 2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE Διοργάνωση ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Σε συνεργασία με τα Ογκολογικά Νοσοκομεία «ΑΓΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία

Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία 2 O Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερηχογραφίας στην Γυναικολογία * Soc onal iety of i t a y log ISUOG ics and Gyneco etr nd rasou in Obst t l U ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος ο 13 Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος Ζάκυνθος 28-29 Μαϊου 2010 Lesante Hotel & Spa Τσιλιβί με την υποστήριξη της 6ης ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου και του Δήμου Αρκαδίων

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

19o ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

19o ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 19o ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 12-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HYATT REGENCY ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Εργαστήριο Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕισαγωγικήΕπιστολή. Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

ΕισαγωγικήΕπιστολή. Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο ΕισαγωγικήΕπιστολή Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας διοργανώνεται για 10 η φορά από τη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα