ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINE PARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «CINEPARK ΑΕ»... 2 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENERGIA A.E.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙ ΚΗ Α.Ε.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENEPICA ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENEPICA AE» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «POSH ADVERTISING ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «POSH ADVERTISING A.E.» νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΑΓΚΡΑΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩ ΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» με δ.τ. «MEDIAGRAPH A.E.»... 7 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΟΥ» με δ.τ. «WINTER AE» Ανακοινώσεις νυμία «FORMAT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FORMAT CONSULTANTS A.E.» νυμία «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩ ΡΩΝ» με δ.τ. «MAKRI S.A. Fine jewelry for no special occasion» νυμία «ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Α.Ε» νυμία «EASY STAY HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY STAY HOTEL S.A.» νυμία «ΣΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ ΠΕΥΣΗ LEASING ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «SAPO International SA CAR RENTALS LEASING AGENCIES INVESTMENT NETWORK» νυμία «ΒΙΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» με δ.τ. «WINTER AE» νυμία «ΕΥΡΩΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» νυμία «ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομη χανική Εταιρεία Βερνικιών και Χρωμάτων» νυμία «SERVICE ΟΝΕ Ανώνυμη Εταιρεία υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρο νικών ειδών, ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνι ών» με δ.τ. «SERVICE ONE A.E.»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ». Την 20/7/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 1/7/2009 πρα κτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» και με αριθμό μητρώου 58370/01/Β/05/124 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ με το οποίο αποφασί σθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Με απόφαση της ΕΓΣ 1/7/2008 αποφασίσθηκε η αύξη ση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ με την καταβολή μετρητών και η έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 25,00 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετο χών και της τιμής διάθεσης ύψους ευρώ άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINE PARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «CINEPARK ΑΕ». Την 21/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 22041/09 απόφαση μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «CINE PARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «CINEPARK ΑΕ»και με αριθμό Μητρώου 48539/01/Β/01/190 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 24/06/2009. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ ,00 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 μετά την αύξηση του κατά ,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 σύμφωνα με απόφαση της από 24/06/2009 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,006 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (3) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENERGIA A.E.». Την 8/10/09 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VENERGIA A.E.» και με αριθμό μητρώου 64513/01ΑΤ/Β/07/494, που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά με μετρητά με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 και τιμή διάθεσης εκά στης τεσσάρων Ευρώ η διαφορά δε αυτή ποσού Ευρώ θα αχθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ άρτιον, και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ εκάστη. Αγ. Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (4) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Την 05/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 51687/01ΑΤ/Β/02/146, που εδρεύει στο Δήμο Χολαργού Αττικής, με το οποίο αποφασί σθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Με την από 30/06/2009 Γενική Συνέλευση των μετό χων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού ,00 από το αποθεματικό αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχεί ων της εταιρείας του νόμου 2065/1992 με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής της εταιρείας σε 1,07 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομα στικής αξίας 1,07 η κάθε μία. Αγ. Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENEPICA ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENEPICA AE». Την 8/10/09 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23/09/2009 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ENEPICA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ENEPICA AE» και με αριθμό μητρώου 46401/01ΑΤ/ Β/00/296, που εδρεύει στο Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Με την από 23/09/2009 Γενική Συνέλευση των με τόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ,76 με μετρητά με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 5,86 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,66 και διαι ρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,86 η κάθε μία. Αγ. Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (6) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «POSH ADVERTISING ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «POSH ADVERTISING A.E.». Την 13/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 9200/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 15/09/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Με τόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «POSH ADVERTISING ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «POSH ADVERTISING A.E.» και αριθμό μητρώου /04/Β/00/131(2009), με την οποία αποφασίσθηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη ψη): Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,93 σε 15,00 και β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ,006, με καταβολή μετρητών. Έτσι το Μετοχικό Κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ,006) διαιρού μενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 15,006 εκάστη. Παλλήνη, 13 Οκτωβρίου 2009 Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (7) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΑΓΚΡΑΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩ ΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» με δ.τ. «MEDIAGRAPH A.E.». Την 29/09/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 8926/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 01/09/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙ ΑΓΚΡΑΦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» με δ.τ. «MEDIAGRAPH A.E.» και αριθμό μητρώου 55190/04/Β/03/241(2005), με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη ψη): Δυνάμει της από 1/9/2009 αποφάσεως της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ), με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) διη ρημένο σε οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης. Παλλήνη, 29 Σεπτεμβρίου 2009 Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (8) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟΥ» με δ.τ. «WINTER AE». Την 14/10/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό πρωτ. 8772/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από 09/09/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» με δ.τ. «WINTER AE» και αριθμό μητρώου 57586/04/Β/04/166, με την οποία αποφασίσθηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως εξής: (σε περίλη ψη): Άρθοο 5 Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό εκατόν σαράντα χι λιάδων ευρώ ( ,00 ) με καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) η κάθε μία. Παλλήνη, 14 Οκτωβρίου 2009 Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) νυμία «FORMAT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FORMAT CONSULTANTS A.E.». Την 16/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FORMAT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FORMAT CONSULTANTS A.E.» και αριθμό Μητρώου 48561/01ΑΤ/Β/01/239(2006), που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 22/06/2009 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2009 οι εξής: Τακτικοί: ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε Αγ. Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (10) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» με δ.τ. «MAKRI S.A. Fine jewelry for no special occasion». Την 22/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» με δ.τ. «MAKRI S.A. Fine jewelry for no special occasion» και αριθμό Μητρώου 59171/01/B/05/370 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2008.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 2) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΓΛΑΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αναπληρωματικοί: ΜΑΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2009 Ο Τμηματάρχης Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (11) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Α.Ε». Την 21/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/6/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/6/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 3628/01/Β/86/3626 που εδρεύ ει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (Λ. Συγγρού 224) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ του Ανδρέου κάτοικος Γλυ φάδας οδός Αλών 4 και ΑΔΤ ΑΑ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ του Δημητρίου κάτοικος Γλυφάδας οδός Αλών 4 και ΑΔΤ Σ , ως Αντιπρό εδρος. 3) ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ του Δημητρίου κάτοικος Αρ γυρούπολης οδός Θουκιδίδου 25Α και ΑΔΤ ΑΗ , ως Μέλος. 4) ΜΑΡΙΑ Ανδρέα ΚΑΣΙΜΗ κάτοικος Αθηνών, οδός Αρι στοτέλους 170 και ΑΔΤ Τ , ως Μέλος. 5) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΑΣ του Ευθυμίου κάτοι κος Ηλιούπολης οδός Διαγόρα 2 και ΑΔΤ Ξ , ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Ευσταθία Βαφειάδου όπως εκ προσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της, και σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματος στην Αντιπρόεδρο Καλλιόπη Βαφειάδου. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (12) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY STAY HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY STAY HOTEL S.A.». Την 21/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/6/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY STAY HOTEL ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY STAY HOTEL S.A.» και αριθμό Μητρώου 63642/01/Β/07/424 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (Χίου 9) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ του Νκολάου κάτοικος Πεύκης Αττικής οδός Παρμενίδου 7 και ΑΔΤ Σ 34749, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ του Κων/νου κάτοικος Κηφισιάς οδός Ιωαννίνων 15 και ΑΔΤ Ρ591941, ως Αντι πρόεδρος. 3) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ του Νικολάου κάτοι κος Βούλας οδός Σύρου και ΑΔΤ Σ , ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Γερονικόλα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Στυλιανό Λιναρδάκη, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία ενεργώντας ο καθένας μόνος του. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (13) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ LEASING ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «SAPO International SA CAR RENTALS LEASING AGENCIES INVESTMENT NETWORK». Την 15/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ LEASING ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «SAPO International SA CAR RENTALS LEASING AGENCIES INVESTMENT NETWORK» και αριθμό Μη τρώου 30680/04/B/94/253(1995) από το οποίο προκύ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΧΑ ΤΟΥ ΑΣΑΑΝΤ, έμπορος που γεν νήθηκε στη Χενσάρα Λιβάνου το 1958, κάτοικος Βούλας Αττικής στην οδό Ζαλόγγου 2, Λιβανικής Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ αριθμ. RL / Διαβα τηρίου που εκδόθηκε από REPUBLIC OF LEBANON με ημερομηνία λήξης: 06/03/2011, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥΓΙΑ σύζυγος Γ. ΣΑΜΑΧΑ, έμπορος που γεννήθηκε στη Ρόδο Δωδεκανήσων το 1962, κάτοι κος Βούλας Αττικής, στην οδό Ζαλόγγου 2, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΔΤ ΑΕ /2007 του Τ.Α. ΒΟΥΛΑΣ και ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. ΑΜΙΝ ΤΟΥΜΑ του ΚΑΜΙΑ, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στο Λίβανο το 1977, κάτοικος Βούλας Αττικής στην οδό Λάμπρου Κατσώνη 23, Λιβανικής Ιθαγένειας, κάτοχος του υπ αριθμ / Διαβατη ρίου που εκδόθηκε από την Πρεσβεία του Λιβάνου με ημερομηνία λήξης , με ΑΦΜ , ΔΟΥ Γλυφάδας, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής: Α) Το Δ.Σ. αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, στην Αντιπρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο, Αλεξάνδρα Τούγια Σαμάχα, να εκπροσωπεί και δεσμεύ ει μόνη την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω απο την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτή δικαιούται: 1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία. 2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγ ματικές αποδοχής της εταιρείας, πελατών ή τρίτων γενικά. 3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές της εται ρείας, πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο. 4. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή ή έκδοση πελατών ή τρίτων γενικά. 5. Να συνάπτει με Τράπεζες ή χρηματοπιστωδοτικούς Οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυρο φυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πι στώσεων με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση τέ τοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την εταιρεία. 6. Να δίδει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο, πάσης φύσεως υποθήκη ή προσημεί ωση. 7. Να αναλαμβάνει όσα δίδονται ενέχυρο καινά δίδει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. 8. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας. 9. Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά και έμπρακτα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα. 10. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώ σεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/ Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμ μάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες. 12. Να διοικεί και να διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες και συμβόλαια για λο γαριασμό της εταιρείας με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. 13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών και ακι νήτων. Β) Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο και στην Αντιπρό εδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο να εκπροσωπούν καινά δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά, δηλαδή δικαιούνται: 1. Να αναλαμβάνουν φορτωτικές 2. Να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιούν και να λύνουν τις πιο πάνω συμβάσεις. 3. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το εργατοϋ παλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζουν τις αποδοχές τους. 4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες ή άλλες αρχές ή σε διε θνείς οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε όλα τα ελληνικό δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Λρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. 5. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα μέσα, να παραιτούνται τέ τοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχο νται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργούν δίκες, να κάνουν συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε όρους. 6. Να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσι ους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή διεθνείς οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιεσδήποτε από τις αναθετούμενες σε αυτούς πράξεις. 7. Να παραλαμβάνουν όλα τα προς την εταιρεία απο στελλόμενα έγγραφα. Γ) Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο και στην Αντιπρό εδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο ενεργώντας από κοινού και μόνο να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτοί δικαιούνται: 1. Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εται ρεία ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκο πό ή παραπλήσιο με την εταιρεία. 2. Να παρίστανται και να λαμβάνουν μέρος σε πα ντός είδους πλειστηριασμούς στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Δ) Το Δ.Σ. αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας σε περίπτωση κωλύματος

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 του Προέδρου όλα τα δικαιώματα του Προέδρου σύμ φωνα με τον νόμο και το καταστατικό να ασκούνται από την Αντιπρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο, δηλαδή αυτά είναι: Η σύγκληση και δ/νση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Η επικύρωση ακριβών αντιγράφων ή αποσπασμά των πρακτικών του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η προσωρινή προεδρία στις συνεδριά σεις της Γ.Σ. των μετόχων μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου. Η υποβολή στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Δι εύθυνση ΑΕ) των εγγράφων που προβλέπει ο νόμος 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το κατα στατικό. Και Η παρακολούθηση και ενημέρωση του Δ.Σ. για την όλη λειτουργία της εταιρείας. Παλλήνη, 15 Οκτωβρίου 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ (14) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» με δ.τ. «WINTER AE». Την 05/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΝΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» με δ.τ. «WINTER AE» και αριθμό Μητρώ ου 57586/04/Β/04/166: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρή σης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: 1. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογι στή/φοροτεχνικού. Αναπληρωματικοί: 1. ΣΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Παλλήνη, 5 Οκτωβρίου 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ (15) νυμία «ΕΥΡΩΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΥΛΙΚΟΔΟΜΙ ΚΗ ΑΕ». Την 16/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑ ΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΥΛΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 47270/04/Β/00/150 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Καλαϊτζίδης Τριαντάφυλλος του Παύλου και της Ειρήνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Καζακστάν το έτος 1960, κάτοικος Π. Φαλήρου οδός Μουσών 61, με ΑΔΤ Χ /2004 και με ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Ατματσίδου Ελένη του Γεωργίου και της Σβετλάνας, επιχειρηματίας, γεννημένη στη Σοουχούμη Αμπχαζίας το έτος 1973, κάτοικο Π. Φαλήρου οδός Μουσών 61, με ΑΔΤ Ρ /1993 και με ΑΦΜ , Μέλος. 3) Καλαϊτζίδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους και της Μαρίας, επιχειρηματία, γεννημένο στο Καζακστάν το έτος 1950, κάτοικο Γλυφάδας οδός Πανόπης 19, με ΑΔΤ Τ /1999 και με ΑΦΜ , Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλαϊτζίδη Τριαντάφυλλο που θα δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της. Παλλήνη, 16 Οκτωβρίου 2009 ΞΕΝΗ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (16) νυμία «ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομη χανική Εταιρεία Βερνικιών και Χρωμάτων». Την 13/10/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟ ΧΡΩΜ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Βερνικιών και Χρωμάτων» και αριθμό Μητρώου 13319/04/ Β/86/276: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρή σης 1/1 31/12/2009 οι εξής: Τακτικοί: ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτε χνικού ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Παλλήνη, 13 Οκτωβρίου 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ (17) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SERVICE ΟΝΕ Ανώνυμη Εταιρεία υπηρε σιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και ηλε κτρονικών ειδών, ειδών πληροφορικής και τηλεπικοι νωνιών» με δ.τ. «SERVICE ONE A.E.». Την 28/09/2009 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SERVICE ΟΝΕ Ανώνυμη Εταιρεία υπηρεσιών επισκευής και συ ντήρησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» με δ.τ. «SERVICE ONE A.E.» και αριθμό Μητρώου 48694/04/Β/01/58: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 11/06/2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορ κωτοί ελεγκτές χρήσης 01 01/ οι εξής: Τακτικός: ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΗΣΑΪΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Παλλήνη, 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα