ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

2

3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ Αξίες και Αρχές και του Συνεργατισμού Αξίες Συνεργατισμού Αρχές Συνεργατισμού Συμμόρφωση με το Νομοθετικό Πλαίσιο Προτεραιότητα στους πελάτες Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού Προσφορά στη κοινωνία Σεβασμός προς το περιβάλλον 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σωστή συμπεριφορά έναντι των πελατών Προστασία των συμφερόντων του ΣΤΛ Προστασία της φήμης του ΣΤΛ Προστασία της περιουσίας του ΣΤΛ Εχεμύθεια Ομαδικό πνεύμα Σεβασμός μεταξύ συναδέλφων ΕΠΙΛΟΓΟΣ

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, περιγράφει τις αρχές βάσει των οποίων η Διοίκηση και το Προσωπικό του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ (ΣΤΛ) ασκούν τα καθήκοντα τους. Οι γενικές αρχές που περιγράφονται στον Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές Εσωτερικής Διακυβέρνησης, θεμελιώνονται στις αξίες της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, του επαγγελματισμού, της διαφάνειας, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής ευθύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ομαδικής εργασίας, του συνεργατικού πνεύματος και της ευθύνης συμμόρφωσης. Οι εργαζόμενοι στο ΣΤΛ, αποδέχονται τις αρχές που περιλαμβάνει ο Κώδικας, οι οποίες αποτυπώνουν τις αξίες που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς, τη συμπεριφορά και την πολιτική του Οργανισμού. 03

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 1.1 Αξίες και αρχές του Συνεργατισμού Αξίες του Συνεργατισμού Το ΣΤΛ, βασίζεται στις συνεργατικές αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και διοικείται από τα μέλη του, τα οποία πιστεύουν στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της ειλικρίνειας και της κοινωνικής ευθύνης Αρχές του Συνεργατισμού i. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή Το ΣΤΛ, είναι εθελοντική οργάνωση, ανοικτή σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Οργανισμού για το κοινό συμφέρον, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. ii. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών Τα μέλη του ΣΤΛ, έχουν ίσα εκλογικά δικαιώματα (ένα μέλος, μια ψήφος) και παράλληλα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. iii. Οικονομική συμμετοχή των μελών Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο του ΣΤΛ και στον έλεγχο του με δημοκρατικές μεθόδους. Τα μέλη διαθέτουν τα κέρδη του Οργανισμού, μέσω των Γενικών Συνελεύσεων, για την ανάπτυξη του, με τη δημιουργία αποθεματικών αλλά και για βοήθεια σε κοινωφελή ιδρύματα, ομίλους, φορείς, συνδέσμους και οργανισμούς. 04

7 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ iv. Αυτονομία και ανεξαρτησία Το ΣΤΛ είναι αυτόνομη, αυτοβοηθούμενη οργάνωση, ελεγχόμενη από τα μέλη της. Στις περιπτώσεις εξασφάλισης κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές, αυτό γίνεται με όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη και συνάδουν με τη συνεργατική αυτονομία του Οργανισμού. v. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση Το ΣΤΛ προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στο προσωπικό του, έτσι που αυτό να είναι σε θέση να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του Οργανισμού. vi. Συνεργασία μεταξύ συνεργατικών εταιρειών Το ΣΤΛ εξυπηρετεί τα μέλη του αποτελεσματικά και ενδυναμώνει το συνεργατικό κίνημα συνεργαζόμενο με άλλες συνεργατικές εταιρείες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. vii. Κοινωνικό ενδιαφέρον Το ΣΤΛ εργάζεται για την ανάπτυξη της κοινωνίας εφαρμόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται από τα μέλη του. 1.2 Συμμόρφωση με το Νομοθετικό Πλαίσιο i. Το ΣΤΛ παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και συμπράττει με άλλους οργανισμούς και την Κυπριακή Δημοκρατία για τη πάταξη του ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Το προσωπικό ακολουθεί την πολιτική αυτή και δεν επιτρέπει καμία συναλλαγή, η οποία ενδεχομένως θα έβλαπτε την αξιοπιστία του ΣΤΛ. Το προσωπικό απαγορεύεται να συνδράμει ή να συνεργεί με οποιονδήποτε πελάτη, ο οποίος σχετίζεται καθ οιονδήποτε τρόπο με ξέπλυμα χρήματος, που προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Το προσωπικό εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή και αποφεύγει τη διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζει ή βάσιμα υποπτεύεται ότι συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκληματικές ενέργειες ή και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. ii. Το προσωπικό συμμορφώνεται με την εκάστοτε νομοθεσία και οι ενέργειες του διέπονται από εντιμότητα και υψηλές ηθικές αξίες. 05

8 1.3 Προτεραιότητα στους πελάτες Η κάλυψη των αναγκών των μελών και των πελατών, είναι ο βασικός στόχος κάθε δραστηριότητας και ενέργειας του ΣΤΛ. Το ΣΤΛ σέβεται την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες κάθε πελάτη. Οι σχέσεις του ΣΤΛ με τους πελάτες διέπονται από διαφάνεια και ειλικρίνεια. Το ΣΤΛ επιδιώκει την πλήρη, ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση των πελατών σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα του και ακολουθώντας τους κανόνες του Υγιούς Ανταγωνισμού, αποφεύγει την προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων του μέσω της αθέμιτης διαφήμισης, σεβόμενο πλήρως τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το ΣΤΛ σέβεται τις απόψεις και τις γνώμες των πελατών του και προσπαθεί να δίνει λύσεις σε τυχόν παράπονα και καταγγελίες τους. Το ΣΤΛ παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του και προσπαθεί να καινοτομεί στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες του. 1.4 Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού Το ΣΤΛ αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Για το σκοπό αυτό το ΣΤΛ: i. εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης και προαγωγών του προσωπικού ii. διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους, σεβόμενο την ισορροπία μεταξύ του εργασιακού χρόνου και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων iii. πιστεύει στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού και οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης του. 06

9 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 1.5 Προσφορά στην κοινωνία Το ΣΤΛ στηρίζει τα πολιτιστικά, τα εκπαιδευτικά και τα αθλητικά δρώμενα του τόπου, επιτελώντας κοινωνικό έργο, διατηρώντας πάντα το συνεργατικό πνεύμα και τον ανθρώπινο χαρακτήρα του. Το ΣΤΛ συμμορφώνεται πλήρως με τις αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών οι οποίες επιβάλλουν να μη συνεργάζεται με χώρες, εταιρείες ή άτομα που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες. 1.6 Σεβασμός προς το περιβάλλον Το ΣΤΛ πιστεύοντας ότι η εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής, αποτελεί θεμελιώδη λίθο σωστής εταιρικής συμπεριφοράς και συνεισφοράς φροντίζει: i. η λειτουργία του να είναι φιλική προς το περιβάλλον, τόσο σε θέματα τεχνολογίας όσον και σε θέματα κτιριακών εγκαταστάσεων ii. να εφαρμόζει μέτρα πρόληψης καταστροφών iii. να προωθεί την ανακύκλωση, τοποθετώντας σ όλα τα Καταστήματα και Υπηρεσίες του μηχανήματα καταστροφής εγγράφων (shredder) και κάδους ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού. 07

10

11 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2.1 Σωστή συμπεριφορά έναντι των μελών και πελατών Η συμπεριφορά του προσωπικού, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, εκτίμηση και η σχέση του με τους πελάτες πρέπει να διέπεται από διαφάνεια, ειλικρίνεια, εχεμύθεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του με πληρότητα, ποιότητα και σωστή συμπεριφορά, αποφεύγοντας κάθε διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, την οικονομική κατάσταση, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό και την κοινωνική και επαγγελματική θέση των πελατών του Οργανισμού. Κάθε υπάλληλος: i. δεν δημιουργεί κοινά ή αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα με πελάτες ii. δεν δανείζει ούτε δανείζεται από πελάτες χρηματικά ποσά iii. δεν πραγματοποιεί παρατραπεζικές εργασίες και διευκολύνσεις iv. δεν μεσολαβεί σε αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις και γενικά οικονομικές ή άλλες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ πελατών v. δεν αποκαλύπτει σε πελάτες, ότι ο/οι λογαριασμός/οι του υπόκεινται σε έρευνα από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή, με βάση Διατάγματος ή Διοικητικής οδηγίας vi. μεταχειρίζεται αντικειμενικά τους πελάτες, αποφεύγοντας την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων προσώπων ή την αποθάρρυνση της συνεργασίας με άλλους χωρίς βάσιμο αντικειμενικό λόγο vii. δεν εργάζεται σε πελάτες ή τρίτους, με ή χωρίς αμοιβή, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Διοίκησης προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων 09

12 viii. δεν προμηθεύεται από πελάτες διάφορα προϊόντα με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της αγοράς και δεν δημιουργεί υποχρεώσεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ix. δεν προσφεύγει στη συνδρομή πελατών για διευκολύνσεις σε υποθέσεις που δεν έχουν σχέση με τον Οργανισμό x. αποφεύγει την παρατεταμένη παραμονή φίλων και συγγενών στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, καθώς και μετά το πέρας αυτών xi. πληροφορεί τους πελάτες με σαφήνεια και υπευθυνότητα για θέματα που έχουν σχέση με τους λογαριασμούς τους καθώς επίσης και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΣΤΛ xii. αποφεύγει να συμπεριφέρεται απότομα, αδιάφορα ή υποτιμητικά στους πελάτες xiii. συνομιλεί με τους πελάτες με τρόπο ήρεμο, ευχάριστο και ευγενικό xiv. επιλύει με καλή πίστη και ψυχραιμία, τυχόν διαφορές και παρεξηγήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών με πελάτες xv. δεν καπνίζει στους χώρους υποδοχής, αναμονής του κοινού και στις αίθουσες συναλλαγών (καταστήματα), όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία xvi. δεν διεκπεραιώνει «προσωπικές» του υποθέσεις ενώπιον πελατών του Οργανισμού xvii. φροντίζει για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών xviii. αποφεύγει τις ιδιαίτερες, προσωπικές και εκτεταμένες συζητήσεις με πελάτες, όταν άλλοι συναλλασσόμενοι περιμένουν να εξυπηρετηθούν xix. μιλάει στον πληθυντικό απευθυνόμενος προς τους πελάτες και αποφεύγει τις υπερβολικές οικειότητες ή εκφράσεις και χειρονομίες που δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα του επαγγέλματος του xx. συμπεριφέρεται με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχους κ.α.. 10

13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ 2.2 Προστασία των συμφερόντων του ΣΤΛ Προστασία της φήμης του ΣΤΛ Η επιτυχία, καθώς και η ύπαρξη μιας τράπεζας, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που της δείχνει το κοινωνικό σύνολο. Κάθε υπάλληλος: i. αναφέρει στους προϊσταμένους του και αποφεύγει τη διενέργεια συναλλαγών που μπορεί να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εγκληματικές ενέργειες ii. αναφέρει στους προϊσταμένους του και δεν διενεργεί συναλλαγές, που αποσκοπούν στην αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων iii. δεν δέχεται δώρα ή εξυπηρετήσεις, με ή χωρίς αντάλλαγμα, από πελάτες iv. δεν χρησιμοποιεί την υπαλληλική του ιδιότητα για την εξασφάλιση οποιουδήποτε είδους πλεονεκτημάτων ή ωφελημάτων v. δεν ασκεί οποιαδήποτε ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός του ΣΤΛ, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων και δεν συμμετέχει σε εταιρείες με οποιαδήποτε ιδιότητα, παρά μόνο εφόσον λάβει την απαραίτητη έγκριση vi. αναφέρει άμεσα στους προϊσταμένους του οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση μεταξύ των δικών του συμφερόντων ή των συμφερόντων ενός συγγενικού του προσώπου και των συμφερόντων του ΣΤΛ vii. δεν εκμεταλλεύεται, για δικό του όφελος, ευκαιρίες ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση ως εργαζόμενος στο ΣΤΛ. 11

14 2.2.2 Προστασία της περιουσίας του ΣΤΛ Κάθε υπάλληλος: i. δεν χρησιμοποιεί για προσωπικούς σκοπούς τα περιουσιακά στοιχεία και τον εξοπλισμό που έχει θέσει στη διάθεση του ο Οργανισμός ii. εξετάζει κάθε χρηματοδότηση, αγορά, πώληση ή συναλλαγή για λογαριασμό του ΣΤΛ, με αντικειμενικά κριτήρια, προστατεύοντας τα συμφέροντα του Οργανισμού iii. εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια κατά την επιλογή των προμηθευτών, αγαθών και υπηρεσιών, διαφυλάσσοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη φήμη του Οργανισμού και ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από Κανονισμούς, Εγκυκλίους και Οδηγίες iv. διασφαλίζει ότι η χρήση υπολογιστών, τηλεφώνων, φαξ και άλλων μηχανημάτων, γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Φυλάσσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης και ασφαλίζει τα μηχανήματα σε περίπτωση απουσίας του από το χώρο εργασίας του v. δεν εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί λογισμικά, εκτός αυτών που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία, για την ασφάλεια των μηχανογραφικών συστημάτων του ΣΤΛ vi. χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (internet) για θέματα υπηρεσιακά ή συνδεδεμένα με την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων του Οργανισμού Εχεμύθεια Κάθε υπάλληλος: i. θεωρεί ως απόλυτα εμπιστευτικές και μη ανακοινώσιμες ή δημοσιοποιήσιμες όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε γνώση του και αναφέρονται στις συναλλαγές, την οικονομική κατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα του ΣΤΛ και των πελατών 12

15 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ii. γνωρίζει ότι η άρση του Τραπεζικού Απόρρητου γίνεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει ρητή εντολή σε Διάταγμα ή Διοικητική Οδηγία, εκδομένη από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης ο κάθε υπάλληλος γνωρίζει ότι τα εν λόγω θέματα, τα χειρίζονται μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Οργανισμού iii. αποφεύγει κάθε πράξη, η οποία θα προκαλούσε ενδεχομένως διαρροή ή διακίνηση πληροφοριών που έχουν σχέση με πελάτες iv. φροντίζει ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα και ορατά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, στοιχεία, έγγραφα, φάκελοι, εκτυπώσεις κ.τ.λ. v. φροντίζει ώστε να μην βρίσκονται στο οπτικό πεδίο των πελατών οι οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ` vi. δεν δίνει από τηλεφώνου πληροφορίες (όπως υπόλοιπα λογαριασμών, στοιχεία επιταγών κ.λ.π.) vii. καταστρέφει εντελώς όσα έγγραφα περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και απαιτείται η καταστροφή τους viii. δεν διακινεί έγγραφα και στοιχεία μεταξύ των διαφόρων καταστημάτων/τμημάτων, χωρίς να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που στοχεύουν στην ασφαλή τους διακίνηση ix. αποφεύγει μεγαλόφωνες συζητήσεις στην αίθουσα υποδοχής των πελατών, στους διαδρόμους, στις σκάλες, από το περιεχόμενο των οποίων διαρρέουν πληροφορίες και στοιχεία που ενδεχομένως μπορούν να βλάψουν τον Οργανισμό ή κάποιον εκ των πελατών x. δεν εμπλέκεται, στις κοινωνικές και ιδιωτικές συναναστροφές του, σε συζητήσεις κατά τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να αναφέρει στοιχεία και δεδομένα για την κατάσταση του Οργανισμού ή των πελατών. 13

16 2.2.4 Ομαδικό πνεύμα Κάθε εργαζόμενος: i. προσαρμόζεται γρήγορα στις πραγματικές συνθήκες που επιβάλλουν οι ανάγκες της εργασίας του ii. δεν δυστροπεί στα καθήκοντα που του ανατίθενται, ιδιαίτερα όταν αυτά υπαγορεύονται από τις περιστάσεις ή από την ανάγκη να μη βρεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του ΣΤΛ iii. δεν είναι απλός παθητικός αποδέκτης οδηγιών, αλλά αναπτύσσει πρωτοβουλία, για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής δουλειάς, με γνώμονα το συμφέρον του ΣΤΛ, εντός των ορίων της νομιμότητας και της ιεραρχίας iv. δεν μιλά στα ΜΜΕ ως εκπρόσωπος του ΣΤΛ, δεν δίνει συνεντεύξεις ή γράφει άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με το ΣΤΛ και τις δραστηριότητες του, χωρίς προηγούμενη έγκριση 2.3 Σεβασμός μεταξύ συναδέλφων Κάθε εργαζόμενος: i. συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ii. επιδιώκει την ύπαρξη ενός ήσυχου εργασιακού περιβάλλοντος, αποφεύγοντας την κακή χρήση των τηλεφωνικών συσκευών και των ραδιόφωνων ή των τηλεοράσεων στο χώρο εργασίας iii. κάνει καθημερινή πράξη τη συναδελφική ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Απαγορεύονται παρενοχλήσεις, σεξουαλικά σχόλια ή συζητήσεις 14

17 ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ iv. συντελεί στην αρμονική συμβίωση όλων των εργαζομένων. Απαγορεύονται οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες συναδέλφων, τη φυλετική προέλευση, τις πολιτικές πεποιθήσεις και τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, το θρήσκευμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την εγκυμοσύνη και την υπηκοότητα v. συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του με ευγένεια, με αυτοσυγκράτηση και με ήθος vi. αναγνωρίζει ότι η αναγκαιότητα της συμβίωσης διαφορετικών χαρακτήρων, προϋποθέτει απαραίτητα την επίδειξη ενός πνεύματος προσαρμογής, διαλλακτικότητας και συμβιβαστικότητας 15

18 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του ΣΤΛ, περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αρχών που διέπουν την πολιτική του Οργανισμού κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την προσφορά των υπηρεσιών του. Η εφαρμογή των αρχών του Κώδικα, αποτελεί υποχρέωση όλων, επειδή προστατεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πελατών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Επιπλέον συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και εξασφαλίζει τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και τη φήμη του ΣΤΛ. Η θέσπιση και παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής του Κώδικα, ανατίθεται στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευθύνη της τήρησης και συμμόρφωσης προς αυτό. Λεμεσός 1 η Σεπτεμβρίου

19

20 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γλάστωνος 97, 3032 Λεμεσός Τ.Θ , 3601, Λεμεσός Τηλ: , Φαξ:

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»... 4 ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Περίθαλψη Ποιότητας... 10 Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Περιεχόμενα Άρθρο 103 παρ. 1...15

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Ένας κώδικας. Ένας όμιλος. Kώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ Πίνακας Περιεχομένων Μήνυμα Προέδρου 5 2 3 Προοίμιο 6 1 Εισαγωγή 7 2 Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς 9 2.1 Προτεραιότητά μου ο ενθουσιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 1 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 460/2006, Κ.Δ.Π. 348/2009, Κ.Δ.Π. 253/2010 ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 13/2012 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσημη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνιστάται στην ένταξη του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ L ORÉAL ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τους Sir Lindsay Owen-Jones και Jean-Paul Agon ΠΡΟΛΟΓΟΣ από την Ομάδα Διοίκησης ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα