ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ"

Transcript

1 A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΜΠΟΡΑΚΗΣ

2 Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η εισαγωγή της συνεταιριστικής πίστεως στην Ελλάδα..3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ίδρυση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Όργανα ιοίκησης..9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα - DZ BANK Περιφερειακές Επιτροπές Καταστηµάτων Παγκρήτιας Τράπεζας.14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ραστηριότητες Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Προοπτικές - Προβλέψεις Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας..29 Συµπεράσµατα. 30 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

3 Η συνεταιριστική πίστη ρίζωσε και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ουσιαστικά το 1992 µε την δηµοσίευση και την ισχύ του Ελληνικού Τραπεζικού Νόµου. Ένα δείγµα της ανάπτυξης αυτής είναι η δηµιουργία ενός πιστωτικού συνεταιρισµού το καλοκαίρι του 1993 µε την επωνυµία: Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Ηρακλείου Συν.Π.Ε, την αλλαγή του σε τράπεζα µε το όνοµα: Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακλείου και την τελική µετονοµασία της τράπεζας µε την επωνυµία: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα το εκέµβριο του Η ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη της Παγκρήτιας Τράπεζας που οφείλεται στην άψογη οργάνωσή της την ώθησε να δηµιουργήσει κι άλλα καταστήµατα σε πολλά µέρη της Κρήτης. Το γεγονός ότι η Παγκρήτια έγινε ο βασικός µέτοχος της Πανελλήνιας Συνεταιριστικής Τράπεζας την καθιέρωσε πλέον ως µια από τις ισχυρότερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Κρήτη τόσο και στην Ελλάδα. Εφόσον η Πανελλήνια Τράπεζα βοήθησε την Παγκρήτια Τράπεζα σε πολλά θέµατα. Καθώς και η συνεργασία της µε την γερµανική τράπεζα DZ Bank εκτός του γεγονότος ότι παρέχει πλήθος διευκολύνσεων στην Παγκρήτια Τράπεζα της δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε το ιεθνές Τραπεζικό περιβάλλον. Ήδη η Παγκρήτια Τράπεζα κατέχει µερίδιο αγοράς στην Κρήτη που φτάνει περίπου το 14% στις καταθέσεις και το 18% στις χορηγήσεις. Αυτό που συµπεραίνουµε είναι ότι η γρήγορη ανάπτυξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας προβλέπεται να συνεχιστεί µε τους ίδιους ταχύτατους ρυθµούς τουλάχιστον µέχρι και την επόµενη πενταετία. 2

4 Η εισαγωγή της συνεταιριστικής πίστεως στην Ελλάδα Μέχρι τη δηµοσίευση και την ισχύ του Ελληνικού Τραπεζικού Νόµου τον Αύγουστο του 1992, η ανώνυµη τραπεζική εταιρία αποτελούσε τον κυρίαρχο φορέα του τραπεζικού µας συστήµατος και το µοναδικό νοµικό τύπο πιστωτικού ιδρύµατος. Έκτοτε όµως προβλέπεται και επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων και στην Ελλάδα όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε αρκετές άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων είναι η Κύπρος. Το γεγονός ότι ο Τραπεζικός Νόµος συµπεριέλαβε στο πεδίο εφαρµογής του τους αµιγείς πιστωτικούς συνεταιρισµούς υπήρξε, πράγµατι, το πιο σηµαντικό βήµα για την αναβάθµιση, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής πίστεως στην Ελλάδα. Μέσα στα επόµενα δύο περίπου χρόνια καθορίστηκε το πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τώρα την ίδρυση, τη λειτουργία και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων υπό τη µορφή αµιγών πιστωτικών συνεταιρισµών και έλαβαν άδεια λειτουργίας οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Λαµίας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Πατρών, Χανίων και ωδεκανήσου. Η συνεταιριστική πίστη στη σύγχρονη µορφή της, βρίσκεται στο ξεκίνηµα και στην πρώτη φάση της αναπτύξεως της, µετά την παραπάνω θεµελίωσή της. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, καθώς και τα πλούσια ιστορικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ανάπτυξη και τη µεγάλη συµβολή του θεσµού σε άλλες χώρες µπορούµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: Πρώτον, η συνεταιριστική πίστη προσιδιάζει σε ορισµένες µόνο µορφές χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα να καλύπτονται πληρέστερα οι συγκεκριµένες χρηµατοδοτικές και συναλλακτικές ανάγκες των συνεταίρων και αποκλειστικών πελατών των συνεταιριστικών τραπεζών. 3

5 εύτερον, η υπεροχή των εµπορικών τραπεζών είναι δεδοµένη και η αναµφισβήτητη στην παροχή όλων των άλλων κατηγοριών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής. Για το λόγο αυτόν οι συνεταιριστικές τράπεζες έρχονται από τη φύση τους να καλύψουν ορισµένα κενά που υπάρχουν αναπόφευκτα στην εξυπηρέτηση των τοπικών κυρίως χρηµατοπιστωτικών αγορών. Ο ανταγωνισµός που αναπτύσσεται αφορά αποκλειστικά την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που προσιδιάζουν στη φύση του έργου και στην αποστολή των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο ανταγωνισµός αυτός βέβαια αποβαίνει προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονοµίας. Τρίτον, η ιδιαιτερότητα της δοµής και του λειτουργικού ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής από κάθε φορέα συνεταιριστικής πίστεως. Ο σηµαντικός αυτός παράγοντας έχει αναγνωριστεί επίσηµα. Η Τράπεζα της Ελλάδος το έχει ήδη τονίσει κατά τον καθορισµό του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων υπό τη µορφή αµιγών πιστωτικών συνεταιρισµών. Το ίδιο έχει πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, η οποία µε παρεµβάσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε να αναγνωριστούν για τις συνεταιριστικές τράπεζες ορισµένες εξαιρέσεις ή ηπιότερες ρυθµιστικές διατάξεις σε ότι αφορά το θεσµικό πλαίσιο. Τέταρτον, επιβάλλεται να καθορίζονται σαφώς, ήδη κατά το στάδιο της ιδρύσεως του κάθε συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος και της συγκεντρώσεως του συνεταιριστικού κεφαλαίου, οι θεµελιώδεις αρχές της συνεταιριστικής πίστεως µε κύριο αντικειµενικό σκοπό την εξασφάλιση υψηλής αποδόσεως µε βάση τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια την επίτευξη ευελιξίας κ.ο.κ. Πέµπτον, επισηµαίνεται ιδιαίτερα και το γεγονός ότι από τον τρόπο και τη µορφή οργανώσεως, λειτουργίας, διοικήσεως και εποπτείας των συνεταιριστικών τραπεζών καθώς και λόγω του είδους των εργασιών στις οποίες εξειδικεύονται, οι πιστωτικοί κίνδυνοι που έχουν να αντιµετωπίσουν είναι αισθητά µικρότεροι σε σύγκριση µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι εµπορικές Τράπεζες. 4

6 Έκτον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι η συνεταιριστική τράπεζα αυτοδιοικείται και αυτοελέγχεται. Πράγµατι, το ιοικητικό Συµβούλιο και το Εποπτικό Συµβούλιο κάθε συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος αποτελείται από συνεταίρους µέλη του εκλεγµένα από την γενική συνέλευση. Η δηµοκρατική αυτή επιρροή των συνεταίρων µελών και πελατών στη τράπεζα τους, την υποχρεώνει σε συνεχή προσαρµογή και βελτίωση των υπηρεσιών της συνεταιριστικής τράπεζας στις χρηµατοπιστωτικές ανάγκες τους. Έβδοµον, η συνεταιριστική τράπεζα χρησιµοποιεί στο µέγιστο βαθµό τις καταθέσεις που συλλέγει από τα µέλη της προκειµένου να χρηµατοδοτήσει παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τοπική οικονοµία, Έδρα της είναι κατά κανόνα, η πρωτεύουσα του Νοµού και µέλη της συντοπίτες, κάτοικοι της διοικητικής αυτής περιφέρειας ή και καταγόµενοι απ αυτήν. Έτσι ως εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό κυρίως σκοπό µπορεί καλύτερα να στηριχθεί στη συνεργασία των συνεταίρων µελών και πελατών της που συνδέονται οπωσδήποτε µε τον τόπο και την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επιπλέον η συνεταιριστική τράπεζα ως αµιγής πιστωτικός συνεταιρισµός µεταβλητού κεφαλαίου στηρίζεται στην αφιλοκερδή, συνετή και επιµελή άσκηση των αρµοδιοτήτων των συλλογικών της οργάνων, της ιοικήσεως καθώς και του προσωπικού της έχοντας ως σκοπό της, όχι µόνο την οικονοµική, αλλά και την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των συνεταίρων µελών της, την προστασία τους από την ενδηµική µάστιγα της τοκογλυφίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, όλα αυτά µέσα σε µια κοινή επιχείρηση. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι στις αρχές του έτους 1996 λειτουργούσαν έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες, ενώ σε είκοσι πέντε νοµούς της χώρας έχουν ιδρυθεί αστικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί που στοχεύουν στη µετεξέλιξή τους σε συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Παράλληλα ιδρύθηκε και η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, η οποία αποτελεί µέλος της Ενώσεως Συνεταιριστικών Τραπεζών Ευρώπης. Αναµφισβήτητα το σύγχρονο ευρωπαϊκό κίνηµα της συνεταιριστικής πίστεως έχει ριζώσει στην Ελλάδα και εµφανίζει απτά δείγµατα δυναµικής και υγιούς αναπτύξεως. 5

7 Ίδρυση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Η δηµιουργία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1993 µε τη µορφή Πιστωτικού Συνεταιρισµού και στις αρχές του 1994 λειτούργησε ως Τράπεζα. Πρωτεργάτες της προσπάθειας αυτής υπήρξαν τα Επιµελητήρια της Κρήτης καθώς και άλλοι κοινωνικοί φορείς, µε σκοπό να ενισχυθούν οικονοµικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Αρχικά η Τράπεζα ξεκίνησε µε µέλη και Ίδια Κεφάλαια ,00.Σήµερα, αριθµεί σχεδόν µέλη, ενώ η απόδοση µέσων Ιδίων Κεφαλαίων έφτασε το 20,4%. Κατέχει µερίδιο αγοράς στην Κρήτη που φτάνει περίπου το 14% στις καταθέσεις και το 18% στις χορηγήσεις. Η αναγνώριση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την τοπική κοινωνία την έχει κατατάξει στην πρώτη θέση µεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας και ανάµεσα στις τρεις πρώτες Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Μπορούµε να διακρίνουµε 7 ιστορικούς σταθµούς της Τράπεζας: 1 ος 19 Ιουλίου 1993:Ίδρυση του «Πιστωτικού Συνεταιρισµού» Το 1993 πολλές επιχειρήσεις στην Κρήτη αντιµετώπιζαν µεγάλες δυσκολίες χρηµατοδότησης από το τότε Τραπεζικό Σύστηµα. Αρκετές από αυτές, παρ ότι ήταν βιώσιµες, αναγκάζονταν να προσφεύγουν σε εξωτραπεζικό δανεισµό επιβαρυνόµενες µε υψηλά επιτόκια, µε αποτέλεσµα να έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Το ίδιο πρόβληµα αντιµετώπιζαν και πολλά νοικοκυριά. Στις 19 Ιουλίου 1993,µε πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, καθώς και άλλων κοινωνικών φορέων της πόλης, 512 συµπατριώτες µας, υπέγραψαν το 6

8 καταστατικό για την ίδρυση της Συνεταιριστικής Τράπεζας µε την επωνυµία «Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Ηρακλείου Συν.Π.Ε.». Το όραµα των ιδρυτών της ήταν η δηµιουργία µιας διαφορετικής Τράπεζας, που να συµπληρώνει το Τραπεζικό µας σύστηµα. Μιας Τράπεζας, που να καλύπτει φιλικά και έντιµα τις ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των αγροτών και των συνταξιούχων. Μιας Τράπεζας που οι καταθέσεις των Κρητικών να αξιοποιούνται προς το οικονοµικό και κοινωνικό όφελος του νησιού τους. Μιας Τράπεζας, που τα κέρδη της να καρπούνται οι ίδιοι οι Κρητικοί. Γρήγορα συγκεντρώθηκε το απαιτούµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος κεφάλαιο για τη λειτουργία Συνεταιριστικής Τράπεζας και υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. 2 ος 1 Ιουνίου 1994: Λειτουργία της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηρακλείου» Μετά τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισµού ως Τράπεζας, συνήλθε η Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 1994 και ο «Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Ηρακλείου» µετονοµάστηκε σε «Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακλείου». Την 1 η Ιουνίου του ιδίου έτους, πραγµατοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας στο Ηράκλειο, η οποία στεγάστηκε προσωρινά στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης 1. Στις 15 Οκτωβρίου 1994, έγινε η οριστική εγκατάσταση της ιοίκησης και του πρώτου τραπεζικού καταστήµατος σε καλαίσθητο µισθωµένο κτίριο στην οδό Κόσµων 12, στο κέντρο του Ηρακλείου. 3 ος 11 εκεµβρίου 1994: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Στις αρχές του 1994, το Επιµελητήριο Λασιθίου πρότεινε στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας την επέκταση της και στον νοµό Λασιθίου. Εν συνεχεία και µετά από επαφές µε το Επιµελητήριο Ρεθύµνου και οµάδα πρωτοβουλίας Χανιωτών, αποφασίστηκε η επέκταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας σε όλη τη Κρήτη. 7

9 Στην 11 εκεµβρίου 1994, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού, έγινε η µετονοµασία της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηρακλείου» σε ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προσδίδοντάς της έτσι Παγκρήτιο χαρακτήρα. 4 ος 20 Οκτωβρίου 1999: Λειτουργία του Καταστήµατος Αθηνών Η λειτουργία του πρώτου καταστήµατος εκτός Κρήτης και συγκεκριµένα στο κέντρο της Αθήνας στη συµβολή των οδών Αρσάκη 6 & Στοάς Ορφέως, σήµανε µια νέα εποχή για την Τράπεζα. Η επέκταση στο λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο συγκεντρώνει το 60% της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας, υπήρξε στρατηγική κίνηση. Ήταν µια κίνηση που έδωσε απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης στην Τράπεζα, µια κίνηση που της επέτρεψε να δραστηριοποιηθεί σε ένα χώρο που ζει και εργάζεται πλήθος Κρητικών. 5 ος εκέµβριος 1999: Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου Το 1999, ήταν η χρονιά του χρηµατιστηρίου. Σ αυτή τη συγκυρία, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του Συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας, στις 13 Οκτωβρίου Οι Κρητικοί ανταποκρίθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία σε αυτήν την πρόσκληση και τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, αυξήθηκαν κατά 13,5 δισεκατοµµύρια δραχµές φθάνοντας συνολικά τα 24 δισεκατοµµύρια δραχµές. Όσοι συµµετείχαν στην αύξηση αυτή, υπερδιπλασίασαν µέχρι σήµερα τα χρήµατά τους, από µερίσµατα και υπεραξία. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ενίσχυσε σηµαντικά τη θέση της Τράπεζας, βελτίωσε θεαµατικά τον Συντελεστή Φερεγγυότητας της και έθεσε ισχυρές βάσεις, για τη µελλοντική της ανάπτυξη. 8

10 6 ος 2 Ιουνίου 2001: Ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας Με πρωτοβουλία και συµµετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πιστωτικών Συνεταιρισµών της Ελλάδας, ιδρύθηκε η Πανελλήνια Τράπεζα, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας µετέχει η Παγκρήτια µε ποσοστό 49%.Η Πανελλήνια λειτουργεί ως Κεντρική Τράπεζα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, στις οποίες προσφέρει εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες µε αναλογικά µικρότερο κόστος. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Πανελλήνια έχουν σε όλη τη χώρα 150 περίπου καταστήµατα που συνεχώς αυξάνονται και που ήδη έχουν συνδεθεί ηλεκτρονικά µεταξύ τους για να εξυπηρετούνται άµεσα οι πελάτες, από ενιαίο, δiκτυο. Στην πράξη, έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ που µπορεί να επιτύχει οικονοµίες κλίµακος για όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και να αναπτύσσει ωφέλιµη τεχνογνωσία, µε τελικό αποτέλεσµα την ουσιαστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 7 ος 2004: 10 Χρόνια Νέες Προοπτικές Συµπληρώνοντας 10 χρόνια λειτουργίας οι προοπτικές που ανοίγονται για την Παγκρήτια Τράπεζα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Συνεχίζοντας την ανάπτυξή της τα επόµενα χρόνια, στοχεύει στην ίδρυση καταστηµάτων σε όλους τους ήµους της Κρήτης και σε ήµους του λεκανοπεδίου της Αττικής, σε συνεργασία µε τους Κρήτες κατοίκους της. Η µέχρι το 2010 ανάπτυξή της, προβλέπεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 2.1 Όργανα ιοίκησης Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης Α Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μυρτάκης Β Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τζανόπουλος Γεν. Γραµµατέας: Μιχαήλ Τσιχλάκης Ταµίας: Γεώργιος Κουρλετάκης 9

11 Μέλη: Αντώνιος Μαλεφιτσάκης, Ματθαίος Μαµαλάκης, Παντελής Μυλωνάκης, Ιωάννης Περάκης, Εµµανουήλ Τζαγκαράκης, Αριστείδης Τζεδάκης Εποπτικό Συµβούλιο Πρόεδρος: Γεώργιος Αµπαρτζάκης Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αποστολάκης Γεν. Γραµµατέας: Εµµανουήλ Ζαχαριουδάκης Μέλη: Αδάµ Αυγενάκης, Αντώνιος Βαρκαράκης Υπηρεσιακή Ηγεσία Γενικός ιευθυντής: Αριστοτέλης Μπουχαλάκης Νοµικός Σύµβουλος: Ηρακλής Μαρκαντωνάκης Σύµβουλος ιοίκησης: Γεώργιος Αποστολάκης ιευθυντής Εσωτ. Ελέγχου: Ιωάννης Φραγκιαδάκης ιευθυντής Οικονοµικών: Νικόλαος Μαστοράκης ιευθυντής Εργασιών: Κωνσταντίνος Ζερβός ιευθυντής ιαχείρισης Ποιότητας & Λειτουργικής Στήριξης: Κωνσταντίνος Σωφρονάς Σύµβουλος ιοίκ. & Υπεύθ. Μηχανογράφησης:Φώτης Κίτσος Προϊστάµενοι: Οικονοµικής ιαχείρισης: Γωγώ Μαριδάκη ιαχείρισης Ποιότητας & Λειτουργικής Στήριξης: Μαίρη Αλεξάκη Καθυστερήσεων: Βασίλειος Αναγνωστόπουλος Εισαγωγών Εξαγωγών: Ινές Γκόλφη Καρτών & Ηλεκτρονικής Τραπεζικής: Παντελής Στουπάς Εργασιών ικτύου: Πόπη Καστελλάκη Γραφείου ιοίκησης & ηµοσίων Σχέσεων: Ανθή Τέφου 10

12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Πανελλήνια Τράπεζα ιδρύθηκε σύµφωνα µε την απόφαση Ν ο 99/ της Τράπεζας της Ελλάδος τον Απρίλιο του 2001 και ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2001 µε έδρα το Χολαργό Αττικής. Το άρθρο του καταστατικού της δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Ν ο 4915/ Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµµετέχουν 14 συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας και άλλοι 15 πιστωτικοί οργανισµοί, ενώ η Παγκρήτια είναι ο βασικός µέτοχος καλύπτοντας το ήµισυ περίπου του αρχικού κεφαλαίου µε ποσοστό 49% και ακολουθεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων µε 15,90%. Το σύνολο των είκοσι εννέα (29) αναφερθέντων ιδρυµάτων εκπροσωπούν πάνω από µετόχους οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα την πελατειακή / συνεταιριστική τους βάση. Τα τέσσερα µεγαλύτερα ιδρύµατα είναι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα ωδεκανήσου, των οποίων το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στη µετοχική σύνθεση της Πανελλήνιας ανέρχεται σε 80,9%.Τα ποσοστά της συµµετοχής τους έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα Ελλάδος. Η Πανελλήνια Τράπεζα είναι µία από τις νεότερες τράπεζες στην Ελλάδα. Οι εµπνευστές της υλοποίησαν µια καθιερωµένη και πάγια ευρωπαϊκή πρακτική, δηµιουργώντας µια Κεντρική Τράπεζα για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, για να διευκολύνει την πρόσβασή τους στα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Παράλληλα, αναπτύσσεται αυτόνοµα, σε όλο το φάσµα των τραπεζικών δραστηριοτήτων µε 18 υποκαταστήµατα και παρουσία σε 13 γεωγραφικές περιφέρειες, εκεί όπου δεν δραστηριοποιούνται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, µέσα από ένα δίκτυο οµίλου που αριθµεί 150 καταστήµατα. Σκοπός της Πανελλήνιας Τράπεζας είναι η παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών επαγγελµατικής και καταναλωτικής πίστης, υψηλής ποιότητας µε χαµηλό κόστος, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές και τους καταθέτες της. Στα 11

13 πλαίσια της ανάπτυξης η Πανελλήνια Τράπεζα στοχεύει στην επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση των ανθρώπων της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις διαρκείς αλλαγές της τεχνολογίας, τις µεταβολές της οργάνωσης της εργασίας, αλλά και του τραπεζικού χώρου γενικότερα. Επίσης στους στόχους της τράπεζας περιλαµβάνεται, επίσης, η ενίσχυση της παρουσίας στον τοµέα της επιχειρηµατικής πίστης, µε τη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση όλου του φάσµατος των προϊόντων της σύγχρονης τραπεζικής. Στον τοµέα των µεγάλων επιχειρήσεων υπάρχουν επιλεγµένες συνεργασίες και το ζητούµενο είναι η αποδοτικότητα της συνολικής σχέσης της επιχείρησης µε την τράπεζα µέσα από ένα φάσµα ευρύτερων τραπεζικών εργασιών. Η Πανελλήνια Τράπεζα δραστηριοποιείται, επίσης, σε όλο το φάσµα εργασιών λιανικής τραπεζικής. Αξίζει να αναφέρουµε ότι κατά τη τέταρτη οικονοµική της χρήση η Πανελλήνια Τράπεζα έκλεισε µε θετικά αποτελέσµατα. Τα προ φόρων κέρδη για τη χρήση 2005 διαµορφώθηκαν σε , µετά από πρόσθετες προβλέψεις για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ,06. Το ενεργητικό διαµορφώθηκε σε 456,2 εκ., αυξηµένο κατά 33,9% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η Πανελλήνια λειτουργώντας ως κεντρική Τράπεζα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, ωφέλησε µε εµφανή τρόπο όλα τα µέλη της, αφού παρείχε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, µηχανογραφική υποδοµή και υποστήριξη για προϊόντα και υπηρεσίες που οι Συνεταιριστικές Τράπεζες από µόνες τους, δεν µπορούσαν να αναπτύξουν. Τέλος αυτό που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι ότι η Πανελλήνια Τράπεζα ωφέλησε σε πολλά θέµατα την Παγκρήτια Τράπεζα όπως σε θέµατα Εισαγωγών, Εξαγωγών, Πιστωτικής κάρτας Visa κλπ., ενώ ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε η υποστήριξη της Πανελλήνιας σε θέµατα αναβάθµισης του µηχανογραφικού της συστήµατος. 12

14 DZ BANK Η DZ BANK είναι µία από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εµπορικές - συνεταιριστικές τράπεζες σύµφωνα µε το σύνολο του ενεργητικού της (5 η στη Γερµανία, 24 η στην Ευρώπη, 34 η παγκοσµίως). Ο Όµιλος της DZ BANK δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων, µε εξέχουσες θέσεις στη Γερµανική αγορά. Αποτελεί την Κεντρική Συνεταιριστική Τράπεζα των συνολικά Γερµανικών Συνεταιριστικών Τραπεζών, οι οποίες έχουν υποκαταστήµατα, εργαζόµενους και πάνω από 800 δις ευρώ σύνολο ενεργητικού, ποσό υπερτριπλάσιο συγκρινόµενο µε το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού χώρου. Στη γερµανική αγορά ο Όµιλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι µία από τις πρώτες τραπεζικές δυνάµεις. Στις 7/2/2005 υπεγράφη στρατηγική συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Πανελλήνιας Τράπεζας και της κεντρικής συνεταιριστικής τράπεζας της Γερµανίας DZ BANK. Πρόκειται για µία ιδιαίτερης σηµασίας συµφωνία που αντικατοπτρίζει την εµπιστοσύνη και την προοπτική που βλέπει ο γερµανικός όµιλος στον όµιλο των συνεταιριστικών τραπεζών της Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα η DZ BANK, η 5 η µεγαλύτερη σε µέγεθος Τράπεζα της Γερµανίας εισέρχεται στο µετοχικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας Τράπεζας µε ποσοστό συµµετοχής 10% ως στρατηγικός επενδυτής. Με την έναρξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας οι προοπτικές που ανοίγονται είναι πάρα πολλές, από την άποψη ότι η DZ BANK εισέρχεται σε µια καινούρια για αυτήν αγορά, ενώ η Πανελλήνια Τράπεζα θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και όλο το know-how των διαδικασιών και προϊόντων της έµπειρης στον τοµέα των συνεταιριστικών τραπεζών, DZ BANK. Γενικά θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι η συµµετοχή αυτή του Γερµανικού κολοσσού στο µετοχικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας µε ποσοστό 10% ως στρατηγικός επενδυτής, αντικατοπτρίζει κυρίως την εµπιστοσύνη του Γερµανικού οµίλου προς τον Όµιλο Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας, ενώ τόσο η Πανελλήνια όσο και όλο το δίκτυο των 150 καταστηµάτων του Ελληνικού Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών, θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και την εµπειρία της DZ Bank σε προϊόντα και διαδικασίες και θα συνδεθεί µε το ιεθνές Τραπεζικό περιβάλλον. 13

15 Τέλος αυτό που θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε για τη συγκεκριµένη συνεργασία είναι το γεγονός ότι το 2004 η αύξηση των µεγεθών της Πανελλήνιας Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, αφού σηµείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 54%, καταθέσεων κατά 53%, χορηγήσεων κατά 29% και κερδών κατά 154%. Η συµφωνία µε την DZ BANK αυξάνει τα ίδια κεφάλαια της Πανελλήνιας Τράπεζας κατά 8,5 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µία ακόµη αύξηση που πραγµατοποιήθηκε µέσα στο Μάρτιο του 2005 αύξησε τα ίδια κεφάλαια µε άλλα 8,5 εκατοµµύρια, γεγονός που ενίσχυσε σηµαντικά την κεφαλαιακή βάση της Πανελλήνιας Τράπεζας. 3.1 Περιφερειακές Επιτροπές Καταστηµάτων Παγκρήτιας Τράπεζας ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΕΛΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγίας Βαρβάρας Κοκολάκης Ελ. Μιχαήλ Καψής Γεώργιος Μανουσάκης Στέργιος Αρχανών Χριστινίδης Νικόλαος Καζαντζάκης Ευάγγελος Μπουνάκης Γεώργιος Αρκαλοχωρίου Σπυριδάκης Στυλιανός Κυνηγάκη-Τριχάκη Ζαµπία Ασηµίου Σταµατάκης Μιχαήλ Κουµιανάκης Ζαχαρίας Κρουσταλάκης Νικόλαος Κωστάκης Σπυρίδων Φουντουλάκης Ιωάννης Βενεράτου Καλαϊτζάκης Γεώργιος Καρπαθιωτάκης Νικόλαος Κοκοδρούλης Ανδρέας Τζωρακολευθεράκης Καστελίου Κουλτζής Νικόλαος Παπαδακάκης ηµήτριος Χατζάκης Ελευθέριος Μαλίων Χατζηανδρέου Τρύφων Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος Τροχαλάκης Νικόλαος Ν. Αλικαρνασσού Κούρος Μιχαήλ Γιαουρτάς Γεώργιος αγκωνάκης Στρατής Μοιρών Μαµαλάκης Ματθαίος Καδιανάκης Γεώργιος 14

16 Κουρµούλης Μιχαήλ Γέργερης Μανιαδάκης Εµµανουήλ Τσιµπλοστεφανάκης Εµ. Γόρτυνας Μαµαλάκης Ματθαίος Κυριακάκης Ιωάννης Μακρυγιαννάκης Γεώργιος Επισκοπής Μακράκης Γεώργιος Αµαργιανιτάκης Μιχαήλ Σφακιανάκης Γεώργιος Πεζών Γιακουµάκης Ιωάννης Κερούλης Στέφανος Χαλεπάκης Στέφανος Πύργου Ορφανάκης Στυλιανός Μαλίδης Γεώργιος Μανταδάκης Εµµανουήλ Μελετάκης Γεώργιος Τυµπακίου Χρηστάκης Γ. Εµµανουήλ Μαλεφιτσάκης Αντώνιος Μπριλάκης Εµµανουήλ Χριστάκης Νικ. Εµµανουήλ Χερσονήσου Φιλλιπάκης Κων/νος Αντωνακάκης Εµµανουήλ Γουβιανάκης Ιωάννης Χατζής ηµήτριος Βιάννου Κοντονασάκης Γεώργιος Αλεξανδράκης Εµµανουήλ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αγ. Νικολάου Τζανόπουλος Νικόλαος Μαρής Μιχαήλ Ρουκουνάκης Γεώργιος Ιεράπετρας Γενειατάκης Εµµανουήλ Γιακουµάκης Στυλιανός Γιατζάκη Αικατερίνη Πετάσης Νικόλαος Μακρύ Γιαλού Τσοµπανάκης Εµµανουήλ Τσαµπανάκης Γεώργιος Νεάπολης Σαρρής Εµµανουήλ Βασιλάκης Ιωάννης Φραγκιαδάκης Νικόλαος Τζανόπουλος Νικόλαος Ορ. Λασιθίου Περυσινάκης Εµµανουήλ Πιταροκοίλης Απόστολος Στιβακτάκης Νικόλαος Τσαµάνδουρας Ιωάννης Σεισίου Βεληµβασάκης Κων/νος Σουλαδάκης Κων/νος Χουρδάκης Γεώργιος 15

17 Σητείας Γιαπιτζάκης Σταύρος Ανδρουλιδάκης Γεώργιος Βασιλάκης Μιχαήλ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύµνου Μυλωνάκης Παντελής Σιτάς Μιχαήλ Φεσσάς Ανδρέας Περάµατος Σκλαβάκης Εµµανουήλ Βασσάλος Γεώργιος Κριθηνάς Γεώργιος Παπαδάκης Κων/νος Κουρητών Πλατύραρχος Αντώνιος Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ Μανωλακάκης ηµήτριος Σταυρουλάκης Μαρίνος ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανίων Τζεδάκης Αριστείδης Γαλάνης Νικόλαος Χαριτάκη-Μακράκη Χρύσα Καλυβών Σγουράκη Ευφροσύνη Κοτζαµπασάκης Κων/νος Σπανουδάκης Ιωάννης Μουσούρων Καλογεράκης Νικόλαος Κεραµιανάκης Ελευθέριος Μιναράκης Ιωάννης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθηνών Αντωνόπουλος Θεόδωρος Καφετζάκης Γεώργιος Πλαϊτης Κωνσταντίνος Συγγρού Παπαδάκης Ιωάννης Καµαριανάκης Εµµανουήλ Νταγκουνάκης Εµµανουήλ Σαββάκης Ευάγγελος ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Μήλου Ζερβόπουλος Νικόλαος Βελετάς Αντώνιος ρούγκα Φλωρεντία *Πηγή:Απολογισµός 12 ης Χρήσης

18 ραστηριότητες Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα χρηµατοδοτεί όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας στην Κρήτη. Στον τοµέα των χορηγήσεων, το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Τράπεζας έναντι του ανταγωνισµού, στηρίζεται στη γνώση της για τα επιχειρηµατικά δεδοµένα της τοπικής αγοράς. Συγκεκριµένα η Παγκρήτια Τράπεζα διαθέτει τον Παγκρήτιο Λογαριασµό ο οποίος: Αποτελεί συνδυασµό ταµιευτικού λογαριασµού και ανοιχτού δανείου που χρησιµοποιείται από φυσικά πρόσωπα για κάλυψη προσωπικών αναγκών και δραστηριοτήτων, σε ύψος που καθορίζεται για κάθε συνέταιρο ανάλογα µε τα εισοδήµατα και την πιστοληπτική του ικανότητα. Συνδέεται µε πάγιες εντολές (για πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ, TELLAS, VOLKSWAGEN, FIREN, SERFIN, BMW FS, ALPHYRA, ή εξόφληση δόσεων δανείων) καθώς και µε την Παγκρήτια κάρτα Visa για αναλήψεις ή αγορές. υνατότητα χρήσης στελέχους επιταγών. Οι καταθέσεις της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι εγγυηµένες, όπως και των άλλων εµπορικών τραπεζών, από το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.). Τα επιτόκια του Παγκρήτιου λογαριασµού διαχωρίζονται ως εξής: i. Με ποσό κατάθεσης το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 1,45% και η συνολική ετήσια πραγµατική απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) µετά την αφαίρεση φόρου είναι 1,32%. ii. Με ποσό κατάθεσης 3.000, το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 1,95% και αντίστοιχα η Σ.Ε.Π.Α. µετά την αφαίρεση φόρου είναι 1,78%. iii. Με ποσό κατάθεσης , το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 2.30% και η Σ.Ε.Π.Α. µετά την αφαίρεση φόρου είναι 2,10%. iv. Και µε ποσό ,01 και άνω το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 2,40% και η αντίστοιχη Σ.Ε.Π.Α. µετά την αφαίρεση φόρου είναι 2,20%. Τέλος το κυµαινόµενο επιτόκιο υπερανάληψης του Παγκρήτιου λογαριασµού είναι 10,90%. το οποίο προσαυξάνεται µε την εισφορά του Ν.128 ενώ για κάθε µισθωτό ή 17

19 συνταξιούχο που λαµβάνει τη µισθοδοσία του από την Παγκρήτια τράπεζα το παραπάνω επιτόκιο µειώνεται κατά 10%. Παρέχει την Παγκρήτια κάρτα Visa η οποία είναι ευέλικτη µε δυνατότητα ανάληψης από: Τα ΑΤΜ του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών, χωρίς επιβαρύνσεις συναλλαγών. Τα ΑΤΜ του δικτύου ΙΑΣ σ όλη την Ελλάδα. Τα ΑΤΜ του δικτύου Visa International σ όλο τον κόσµο. Χωρίς συνδροµή. Με χρέωση 3,6 / εξάµηνο για κάλυψη µόνο των πραγµατικών εξόδων. Για αγορές σ όλο τον κόσµο χωρίς χρέωση εξόδων. Με απευθείας παράδοση από το δίκτυο καταστηµάτων της Παγκρήτιας και ασφαλή ταχυδροµική αποστολή του κωδικού PIN. Εξόφληση πάγιων εντολών κινητής τηλεφωνίας, συνδροµητικής τηλεόρασης, ασφαλίστρων κλπ. Με δυνατότητα σύνδεσης της κάρτας µε τον Παγκρήτιο λογαριασµό και αξιοποίησης όλων των προνοµίων που αυτός προσφέρει. Μια από τις νέες δραστηριότητες της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι η δυνατότητα είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων. Όλοι οι δικαιούχοι γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα λογαριασµό ταµιευτηρίου και δηλώνοντας τον στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών της περιοχής τους αποκτούν το δικαίωµα της είσπραξης των επιδοτήσεων τους από την Παγκρήτια Τράπεζα. Όλη αυτή η διαδικασία έχει τα εξής πολλαπλά πλεονεκτήµατα: Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου της αγοράς έως 2,40%. υνατότητα προεξόφλησης του δικαιώµατος της επιδότησης άµεσα, χωρίς πρόσθετα έξοδα µε προνοµιακό τελικό επιτόκιο 7,20%. υνατότητα χρηµατοδότησης από την Παγκρήτια Τράπεζα για κάλυψη καλλιεργητικών, καταναλωτικών ή λοιπών αναγκών µε προνοµιακό κυµαινόµενο επιτόκιο 8,70% χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις (έξοδα φακέλου, προµήθειες κλπ.) Γρήγορη εξυπηρέτηση από το δίκτυο των 49 καταστηµάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας. 18

20 Στα στεγαστικά δάνεια που όπως γνωρίζουµε είναι µια από τις πιο σηµαντικές κατηγορίες δανείων που µπορούµε να διακρίνουµε µέσα σε µια τράπεζα, γι αυτό το λόγο είναι τόσο ευέλικτα, δεν υπάρχουν πολλά έξοδα καθώς παρέχεται άµεση εξυπηρέτηση. Κατ αρχήν για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου θα πρέπει να υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις. Όπως είναι το γεγονός ότι το εισόδηµα του πελάτη το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερό. Επίσης ένα στεγαστικό δάνειο δίνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση / τις οικογενειακές υποχρεώσεις του πελάτη. Ενώ άλλες βασικές προϋποθέσεις που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι το ύψος της αξίας του ακινήτου, καθώς και κυρίως η φερεγγυότητα του πελάτη. Η φερεγγυότητα αυτή ελέγχεται µε το λεγόµενο πρόγραµµα Τειρεσίας. Παλαιότερα το πρόγραµµα αυτό περιλάµβανε µόνο τα τυχόν δυσµενείς στοιχεία του ενδεχόµενου πελάτη. Ενώ τα τελευταία χρόνια το πρόγραµµα αυτό το χαρακτηρίζουν και ως Λευκός Τειρεσίας διότι δεν περιλαµβάνει µόνο τα δυσµενή στοιχεία ενός πελάτη αλλά περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του είτε αυτά είναι δυσµενή είτε όχι. Όταν κάποιος επιθυµεί ένα στεγαστικό δάνειο θα πρέπει να καταθέσει την αίτησή του και κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσει είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο, είναι ένα αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) των δύο τελευταίων ετών ή εκκαθαριστικό εφορίας. Επίσης είναι το έντυπο Ε9 το αρχικό και µεταβολών αυτού καθώς και για τον πιστούχο Ασφαλιστική Ενηµερότητα σύµφωνα µε την εγκύκλιο 20 / 2001 ή υπεύθυνη δήλωση. Μετά την προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών η επιτροπή στην τράπεζα αποφασίζει αν θα εγκριθεί το δάνειο ή όχι. Θα πρέπει βέβαια να ισχύουν κάποιοι όροι όπως είναι οι ενοχικές διασφαλίσεις και η προσηµείωση του ακινήτου. Για την προσηµείωση του ακινήτου απαιτούνται ορισµένα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά που µπορούµε να αναφέρουµε είναι οι νόµιµοι τίτλοι κτήσης ακινήτου, είναι η σχετική άδεια σε περίπτωση που υπάρχει οικοδοµή, είναι το τοπογραφικό διάγραµµα και οι κατόψεις. Καθώς και το κτηµατογραφικό απόσπασµα συνοδευόµενο από βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου ξεχωριστά για κάθε κύριο ακινήτου, επικαρπωτή κ.λ.π. Τέλος αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει είναι η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο µε τα δικαιολογητικά της ιδιοκτησίας (εικοσαετίας), των βαρών, της µεταγραφής και της µη διεκδίκησης. Για τα παραπάνω έγγραφα ισχύει η πληρωµή εξόδων από την τράπεζα. Ενώ λίγο πριν την υπογραφή 19

21 της σύµβασης πραγµατοποιείται η εκτίµηση του ακινήτου από το µηχανικό της τράπεζας. Και τέλος, εφόσον εγκρίνεται και υπογράφεται η σύµβαση πραγµατοποιείται και η εκταµίευση του δανείου. Ένα στεγαστικό δάνειο µπορεί να διαρκέσει από 1 χρόνο έως 20 χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις το περισσότερο χρονικό διάστηµα που θα µπορούσε να διαρκέσει είναι έως και 25 χρόνια ενώ δεν υπάρχει ποινή προεξόφλησης. Τα επιτόκια των δανείων διαµορφώνονται ανάλογα µε το ύψος του δανείου. Γενικά θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι τα επιτόκια ξεκινούν από 4,90% - 7,85%. Πιο συγκεκριµένα στα στεγαστικά δάνεια αγοράς ανέγερσης ή αποπεράτωσης κατοικίας τα κυµαινόµενα επιτόκια µέχρι είναι 5,23% ενώ άνω των ξεκινούν από 4,78%. Καθώς τα σταθερά επιτόκια µέχρι των για τα τρία έτη είναι 5,73% και για τα πέντε έτη 6,13%. Τέλος τα δάνεια άνω των µε σταθερό επιτόκιο για τρία έτη είναι 5,23% ενώ για τα πέντε έτη είναι 5,63%. Καθώς στα στεγαστικά δάνεια ανακαίνισης επισκευής κατοικίας και αγοράς οικοπέδου ισχύει κυµαινόµενο επιτόκιο 5,48% το οποίο προσαυξάνεται µε την εισφορά του νόµου Ν.128. Αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα οι δόσεις να είναι µηνιαίες, τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες ή και ακόµη µια δόση το χρόνο, εξαρτάται από το τι επιθυµεί ο δανειολήπτης. Όπως είναι γνωστό ένα στεγαστικό δάνειο παρέχεται είτε για αγορά - ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας, είτε για ανακαίνιση επισκευή κατοικίας, είτε για αγορά οικοπέδου. Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται αγορά ακινήτου προηγείται προσύµφωνο στο συµβολαιογράφο ενώ η διαδικασία της έγκρισης είναι όπως ανέφερα παραπάνω και η προσηµείωση γίνεται µε βάση το συµβόλαιο. Τέλος µετά τη χορήγηση του δανείου στον πωλητή εκδίδεται και η προεξοφλητική πράξη. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την ασφάλεια του δανειολήπτη η οποία περιλαµβάνεται στο µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δανείου. Καθώς εξαρτάται άµεσα από το χρηµατικό ποσό το ύψος του δανείου, την ηλικία του δανειολήπτη και τη διάρκεια αποπληρωµής. Οι συνέπειες που προκύπτουν σε περίπτωση µη πληρωµής των δόσεων του δανείου είναι κατ αρχήν η αποστολή προειδοποιητικών επιστολών έως και τρεις. Αν συνεχίζει ο πελάτης την µη πληρωµή των δόσεων λαµβάνονται δικαστικά µέτρα (καταγγελία της σύµβασης), η τράπεζα στρέφεται στους εγγυητές (ο αριθµός των 20

22 οποίων είναι 1 έως 2) και στο τελευταίο στάδιο µε την προσηµείωση σε υποθήκη και τελικά τον πλειστηριασµό του ακινήτου. Στα επιχειρηµατικά δάνεια ισχύει ότι τα δάνεια για επαγγελµατική στέγη έχουν βασικό επιτόκιο 4,35%, τα δάνεια για πάγιο εξοπλισµό έχουν βασικό επιτόκιο 5,35% και τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης είναι µε βασικό επιτόκιο 6,10%. Για όλα αυτά τα επιχειρηµατικά δάνεια µε ειδικές διασφαλίσεις το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 3,60%, προβλέπεται προσαύξηση µέχρι τρείς εκατοστιαίες µονάδες, προσαυξάνονται µε την εισφορά του Ν.128 ύψους 0,60% και δεν έχουν καµία άλλη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα φακέλου κλπ.), καθώς επίσης παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του δανειολήπτη. Ενώ στα καταναλωτικά δάνεια (προσωπικά- καταναλωτικά) ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου το κυµαινόµενο επιτόκιο που ισχύει είναι από 7,90% το οποίο προσαυξάνεται µε την εισφορά του Ν.128 (σήµερα 0,60%) ενώ παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του δανειολήπτη. Στα συγκεκριµένα δάνεια η συνολική ετήσια πραγµατική επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.) για ποσό µε κυµαινόµενο επιτόκιο 7,90% (πλέον εισφοράς 0,60%) διάρκειας δανείου τεσσάρων χρόνων, µε καταβολή µηνιαίων δόσεων, η Σ.Ε.Π.Ε. διαµορφώνεται σε 8,60%. Επίσης ανάλογα µε την κατηγορία προσωπικού- καταναλωτικού δανείου, για µισθωτούς ή συνταξιούχους που λαµβάνουν τη µισθοδοσία τους από την Παγκρήτια τράπεζα, ισχύουν τα εξής: Μειωµένο επιτόκιο κατά 10%, σε δανειοδοτούµενους, µόνιµους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, που λαµβάνουν το µισθό τους από την Παγκρήτια Τράπεζα και εξυπηρετούν τις δόσεις τους µε εξουσιοδότηση από τον καταθετικό τους λογαριασµό. Προεγκεκριµένο δάνειο µέχρι το δεκαπλάσιο του µηνιαίου µισθού ή της σύνταξης, σε µόνιµους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, µε µειωµένο επιτόκιο κατά 10%. υνατότητα διάθεσης του δανείου µέσω του Παγκρήτιου Λογαριασµού. Στις καταθέσεις ταµιευτηρίου ισχύει εκτοκισµός από το 1 ο ευρώ µε το επιτόκιο του κλιµακίου στο οποίο ανήκει χωρίς να υπάρχουν επιβαρύνσεις συναλλαγών µε πάγιες εντολές εξόφληση λογαριασµών(οτε- ΕΥΑΥ κλπ.), µε δυνατότητα 21

23 εξόφλησης ΦΠΑ/εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και µε χορήγηση κάρτας συναλλαγών και αγορών χωρίς έξοδα έκδοσης, µόνο µε µια µικρή µηνιαία επιβάρυνση. Τα επιτόκια ταµιευτηρίου αντιστοιχούν ακριβώς στα επιτόκια καταθέσεων του Παγκρήτιου λογαριασµού λόγω του γεγονότος ότι ο Παγκρήτιος λογαριασµός, όπως έχω αναφέρει και παραπάνω, αποτελεί συνδυασµό λογαριασµό ταµιευτηρίου και ανοιχτού δανείου. Στις προθεσµιακές καταθέσεις σε χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους το επιτόκιο είναι διαπραγµατεύσιµο. Ενώ στο χρονικό διάστηµα ενός έτους οι καταθέσεις των το επιτόκιο που έχουν είναι 3,00%, οι καταθέσεις των , το επιτόκιό τους είναι 3,10% και οι καταθέσεις µε ποσό ,01 και άνω το επιτόκιο που έχουν είναι 3,30%. Εκτός τις καταθέσεις (ταµιευτηρίου, όψεως φυσικών και νοµικών προσώπων, υπερανάληψης) υπάρχουν και οι εργασίες εξωτερικού εµπορίου οι οποίες διεκπεραιώνονται από κεντροποιηµένη υπηρεσία µε στελέχη υψηλής κατάρτισης. Με υπηρεσίες που αφορούν τις εισαγωγές όπως προεµβάσµατα, Ενέγγυες Πιστώσεις κάθε τύπου και εγγυητικές επιστολές. Με υπηρεσίες που έχουν σχέση µε πληρωµές µετρητοίς ή µε προθεσµία, µε κινήσεις κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, µε πληρωµές επιταγών εξωτερικού καθώς και µε εξαγωγές. Πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαµε να διακρίνουµε είναι η άµεση εξυπηρέτηση, το φιλικό περιβάλλον καθώς και το ανταγωνιστικό τιµολόγιο Προµηθειών. Όσον αφορά την διαχείριση πιστωτικού κινδύνου - καθυστερήσεις η Παγκρήτια σήµερα είναι ένα από τα υγιέστερα χαρτοφυλάκια χρηµατοδοτήσεων στο Τραπεζικό σύστηµα της χώρας. Αυτό οφείλεται στην καλή γνώση της αγοράς και στην ικανοποίηση των χρηµατοδοτικών αναγκών κάθε συνεταίρου πιστοδοτούµενου ανάλογα µε την δυνατότητα και προοπτική του. Ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε και το γεγονός ότι από τη χρονιά αυτή, λειτούργησε σαν αναπόσπαστο µέρος της οργανωτικής δοµής της τράπεζας, η Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων, της οποίας οι εισηγήσεις βαρύνουν ιδιαίτερα στις τελικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για χρηµατοδοτικά θέµατα. Η µονάδα έχει πρόσβαση σ όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες, καθώς και σ όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της. Κύρια ευθύνη της Μονάδας 22

24 ιαχείρισης Κινδύνων είναι ο σχεδιασµός, η εξειδίκευση και η υλοποίηση της πολιτικής της τράπεζας σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας. Το υπόλοιπο των σε οριστική καθυστέρηση δανείων ανήλθε την 31/12/2005 στο ποσό των 21,2εκ. ευρώ και σε ποσοστό το 2,75% επί των χορηγήσεων, όπου το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού διασφαλίζεται εµπραγµάτως και θεωρείται εισπράξιµο. Πέραν αυτού, το υπόλοιπο του λογαριασµού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ανήλθε την 31/12/2005 στο ύψος των 22,47εκ. ευρώ. Έτσι µπορούµε άνετα να συµπεράνουµε ότι το ποσό αυτό δηµιουργεί µια ισχυρή βάση για την τράπεζα και ενισχύει τη βεβαιότητα ότι µπορεί να υπερκαλύψει επισφαλεί δάνεια που τυχόν να δηµιουργηθούν στο µέλλον. Κατά τις προηγούµενες χρονιές είχε δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της οργανωτικής δοµής της τράπεζας και στη γενικότερη ανάπτυξή της σ όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της. Όπως και την προηγούµενη χρονιά σύµφωνα µε την οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, και στη βελτίωση των συστηµάτων ασφαλείας και µηχανογράφησης της τράπεζας, στην προέκταση των υπαρχόντων και στην υλοποίηση νέων συνεργασιών. Οι κυριότερες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών και κατά τα προηγούµενα αλλά κυρίως κατά τη χρονιά που πέρασε είναι οι ακολούθως: Εφαρµόστηκε µε συνεχείς βελτιώσεις το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, για το σύνολο τραπεζικών εργασιών, µε αποτέλεσµα η πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης που πραγµατοποιήθηκε, να είναι απόλυτα επιτυχής. Το σύστηµα κατά το δεύτερο χρόνο εφαρµογής του, είχε πλήρως αφοµοιωθεί και είχε τηρηθεί πιστά από το προσωπικό όλων των βαθµίδων της ιεραρχίας της τράπεζας. Ενώ κατά την εφαρµογή του συστήµατος για τρίτη χρονιά µπορούµε να πούµε ότι δόθηκε ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στο πελατοκεντρικό χαρακτήρα της τράπεζας. Η υποστήριξη του αυξανόµενου δικτύου των καταστηµάτων µε τις εσωτερικές επιθεωρήσεις που εκτός από ελεγκτικό χαρακτήρα είχαν και συµβουλευτικό, εγγυήθηκαν την καλή λειτουργία των νέων καταστηµάτων µε βάση τις αρχές του συστήµατος. Τόσο η ιοίκηση όσο και το σύνολο του προσωπικού εξακολουθούν να εργάζονται για την πιστή εφαρµογή του Πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας, γεγονός που αποδεικνύεται καθηµερινά από την οµοιοµορφία στη 23

25 λειτουργία των καταστηµάτων, τη συνέπεια στην εφαρµογή των διαδικασιών, την ταχύτητα, ευελιξία και ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες και την ασφάλεια των συναλλαγών και προσωπικών δεδοµένων των συνεταίρων. ιευρύνεται συνεχώς η Παγκρήτια τράπεζα µε ολοένα και περισσότερα καταστήµατα. Πιο συγκεκριµένα το 2001 πραγµατοποιήθηκε η λειτουργία 4 νέων καταστηµάτων στα Πεζά, στο Ασήµι, στο Καστέλι και στα Μάλλια. Ενώ κατά το 2003 διευρύνθηκε το δίκτυο των καταστηµάτων µε 5 ακόµη νέα σηµεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών σ όλη την Κρήτη (Λ.Ικάρου, Λ.Κνωσσού, Αγ.Βαρβάρα, Σείσι Λασιθίου), αλλά και σε καίριες περιοχές της Αθήνας (Λ.Συγγρού). Επίσης το 2004 αυξάνεται το δίκτυο καταστηµάτων µε 7 ακόµη νέα καταστήµατα σ όλη την Κρήτη (Ζαρός, Βενεράτο ήµου Παλιανής, Επισκοπή Ηρακλείου, Φουρφούρας ήµου Κουρητών Ρεθύµνου, Γογονή Χανίων, Πειραιάς, Μήλος Νοµού Κυκλάδων). Καθώς επίσης υπήρξε διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων, κατά το 2005, στην Καλλιθέα Ρεθύµνου, στο Πέραµα Μυλοποτάµου, στο Ακρωτήρι Χανίων, στη Λ.Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο και στη Βιάννος Ηρακλείου. Το κατάστηµα της Καλλιθέας Ρεθύµνου είναι το τρίτο που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίσµα, πέραν του κεντρικού επί της Λ.Ικάρου και του καταστήµατος επί της Λ.Κνωσσού στο Ηράκλειο. Με την αγορά αυτή υλοποιείται ο στόχος της τράπεζας για απόκτηση τουλάχιστον ενός ακινήτου το χρόνο, εµπλουτίζοντας το δίκτυό της µε ιδιόκτητα καταστήµατα. Στα πλαίσια αυτά, αγοράστηκαν επίσης το 2005 δύο ακίνητα, το ένα επί του κεντρικού δρόµου στις Μοίρες Ηρακλείου, και το άλλο στη Σητεία, τα οποία µετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, θα στεγάσουν τα ήδη υπάρχοντα καταστήµατα στις πόλεις αυτές. Τέλος στα µέσα του 2006 έχει προγραµµατιστεί η λειτουργία των καταστηµάτων στο Παλαιόκαστρο Σητείας, στις Πατέλες Ηρακλείου, στη Ζήρο του ήµου Λεύκης και στην οδό Οµήρου στην Αθήνα που προορίζεται για τη µετεγκατάσταση του καταστήµατος της οδού Αρσάκη. Ενώ ήδη από τις 14 Απριλίου 2006, λειτουργεί το νέο κατάστηµα της Παγκρήτιας στις Γούβες Ηρακλείου, στη διακλάδωση Γουβών στο Λ.Χερσονήσου ενώ ο αγιασµός του καταστήµατος πραγµατοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου Η λειτουργία των εν λόγω καταστηµάτων, θα διευκολύνει σηµαντικά τις συναλλαγές των κατοίκων και κυρίως των επιχειρηµατιών της κάθε περιοχής, καθώς µπορούν να πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους εύκολα και γρήγορα, εξοικονοµώντας τον απαραίτητο για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες χρόνο. 24

26 Σηµαντικές είναι οι διαδικασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας, σε ενιαίο on line δίκτυο, µέσω της Πανελλήνιας Τράπεζας. Υλοποιώντας το όραµα της λειτουργίας του Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών οι πελάτες των 15 Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας, εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής του ενιαίου Κέντρου Ηλεκτρονικών Πληρωµών (Κ.Η.Π.) από το δίκτυο των 150 καταστηµάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών σ όλη την Ελλάδα. Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθµισης του µηχανογραφικού συστήµατος της Τράπεζας καθώς και της διαδικασίας µετάπτωσης σε εξελιγµένο τραπεζικό σύστηµα, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και τις ασφαλέστερες συναλλαγές των συνεταίρων. ιευρύνθηκε η συνεργασία της Παγκρήτιας µε ήµους, επιχειρήσεις και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διαχείριση της µισθοδοσίας του προσωπικού τους, τη διαχείριση των διαθεσίµων τους, καθώς και την πληρωµή των υπηρεσιών των ηµοτικών Επιχειρήσεων (π.χ. Ύδρευσης κλπ). Ξεκίνησε συνεργασία µε ηµόσιους φορείς (π.χ. Επιµελητήρια, Πανεπιστήµια κλπ) για τη δηµιουργία επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης, όπως επίσης και εκπόνηση µελετών από εκπαιδευτικούς φορείς που βοηθούν την Τράπεζα στην απρόσκοπτη µελλοντική της ανάπτυξη (π.χ. µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου για τις επιπτώσεις της εφαρµογής της Συνθήκης της Βασιλείας στην Παγκρήτια). Συνεχίστηκε η διαχείριση των επενδυτικών προγραµµάτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µε τη συνεργασία του Επιµελητηρίου Ηρακλείου και του Πανεπιστηµίου. Πραγµατοποιήθηκε η σύµβαση µε εταιρεία για ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων σε όλες τις χώρες του κόσµου. Πιο συγκεκριµένα η σύµβαση συνεργασίας 25

27 για τη µεταφορά κεφαλαίων, υπεγράφη µεταξύ της Παγκρήτιας και της µεγαλύτερης εταιρείας στον κόσµο για το σκοπό αυτό, Western Union. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιήθηκε το Μάϊο του 2006, δίνοντας την ευκαιρία σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να λαµβάνουν και να αποστέλλουν εντός 9 λεπτών χρηµατικά ποσά από και προς όλες τις χώρες του κόσµου. Άλλες υπηρεσίες είναι η είσπραξη λογαριασµών.ε.κ.ο. κινητής τηλεφωνίας κλπ., η διαχείριση Επενδυτικών Προγραµµάτων από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ.,η λήψη και διαβίβαση εντολών για χρηµατιστηριακές πράξεις καθώς και οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες για όλους τους κινδύνους (ασφάλιση κτιρίων-πρώτων υλών εµπορευµάτων δανειοληπτών - οχηµάτων-ζωής). Τέλος άλλες υπηρεσίες που ανήκουν συγκεκριµένα στην Ηλεκτρονική Τραπεζική είναι η ηλεκτρονική πληρωµή Φ.Π.Α. και εργοδοτικών εισφορών των Ι.Κ.Α., ΤΕΒΕ, ΟΤΕ, Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) κλπ. Οι µεταφορές κεφαλαίων καθώς και η παρακολούθηση κινήσεων λογαριασµών και επιταγών. Γενικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι υπάρχει αναβάθµιση τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), όσο και σε επίπεδο συναλλαγών µέσω ΑΤΜ, όπου πλέον λειτουργούν οι πιο εξελιγµένες εφαρµογές κρυπτογράφησης και ασφάλειας από τους ιεθνής οργανισµούς. Το Νοέµβριο του 2005, η Παγκρήτια τράπεζα προχώρησε στην έκδοση οµολόγων ονοµαστικής αξίας 1.000, συνολικού ύψους , µε δεκαετή διάρκεια και σταθερό επιτόκιο 5%. Υπεγράφη σύµβαση συνεργασίας της Παγκρήτιας τράπεζας µε το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), δίνοντας τη δυνατότητα σε υγιείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τις απαιτούµενες διασφαλίσεις, να δανειοδοτούνται από την Παγκρήτια τράπεζα µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Ενισχύθηκε ο ρόλος της τράπεζας προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µε τη συµµετοχή της στα προγράµµατα του 3 ου κύκλου των Περιφερειακών 26

28 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) που αφορούν ενισχύσεις µέσω κοινοτικών κονδυλίων, στους τοµείς µεταποίησης και τουρισµού. Ολοκληρώθηκε το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τράπεζας από εξειδικευµένους εκπαιδευτές του τραπεζικού κλάδου, στο οποίο συµµετείχε το σύνολο του προσωπικού, ενώ συνεχίστηκε για µια ακόµη χρονιά, το πρόγραµµα εσωτερικής εκπαίδευσης από εσωτερικούς εισηγητές σε θέµατα πρακτικής τραπεζικής. Το 2004 ιδρύθηκε η εταιρία Παγκρήτια Συµµετοχών Α.Ε..Α.Κ.Ε.Σ. από την Παγκρήτια τράπεζα µε ποσοστό συµµετοχής 51%, από τα τέσσερα Επιµελητήρια της Κρήτης, από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τεχνικών Σχολών του Επιµελητηρίου Ηρακλείου. Πρόκειται για το πρώτο Περιφερειακό Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital) στη χώρα µας, µε τίτλο Παγκρήτιο Αµοιβαίο Ανάπτυξης που αποσκοπεί στο να επενδύει στο κεφάλαιο νέων ή υφισταµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης που δραστηριοποιούνται σε τοµείς νέων τεχνολογιών, καινοτόµων προϊόντων, εναλλακτικών µορφών τουρισµού και αξιοποίησης τοπικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή, αναµένεται να τονώσει την τοπική οικονοµία, να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας καθώς και υπεραξίες για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Ήδη έχει συµπληρώσει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της η Παγκρήτια Συµµετοχών της οποίας ο κύκλος εργασιών της διαµορφώθηκε σε περίπου ενώ τα κέρδη της προβλέπεται να φθάσουν τα περίπου , αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν στον προσεχή ισολογισµό της Παγκρήτιας τράπεζας. Τέθηκαν οι βάσεις για τη συµµετοχή της Παγκρήτιας στο µετοχικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, προεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία µε την εταιρία σε επίπεδο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους συνεταίρους. Ξεκίνησε η χορήγηση της Πανελλήνιας πιστωτικής κάρτας Mastercard στους συνεταίρους της Παγκρήτιας και των υπόλοιπων Συνεταιριστικών Τραπεζών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν αγορές µε άτοκες δόσεις από ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και καταστηµάτων σ όλη την Ελλάδα. 27

29 ηµιουργήθηκε χωριστή ιεύθυνση Χορηγήσεων µε ταυτόχρονη ενίσχυση της στελέχωσης της µε στόχο την καλύτερη αξιολόγηση των αιτηµάτων χορηγήσεων και τη στενότερη παρακολούθηση των δανείων. Τέλος θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η οικονοµική ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και γενικότερα η κοινωνική προσφορά της Παγκρήτιας. Πιο συγκεκριµένα τη χρονιά που µας πέρασε διατέθηκε ποσό των ευρώ για την προώθηση του δύσκολου έργου 13 Συλλόγων και φορέων της Κρήτης που φιλοξενούν και εκπαιδεύουν παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες. Προσλήφθηκαν 51 νέοι υπάλληλοι, συνεργάστηκαν 47 φοιτητές πραγµατοποιώντας την πρακτική τους άσκηση, αναβαθµίστηκε η εκπαίδευση των στελεχών και βοήθησε πολλές νέες επιχειρήσεις αλλά και παλαιότερες που αντιµετώπιζαν οικονοµικά προβλήµατα. 28

30 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι για το 2006 συνοψίζονται ως ακολούθως: Να διατηρηθεί ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της τράπεζας µε αύξηση των καταθέσεων, που θα επιτρέψει την αντίστοιχη αύξηση των χρηµατοδοτήσεων, συνεπώς την αύξηση της κερδοφορίας. Να εξακολουθήσει η προσπάθεια αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, µε κύριο µέληµα την ικανοποίηση των συνεταίρων. Να αναβαθµιστεί ο τρόπος αξιολόγησης των χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ, µε τελικό αποτέλεσµα την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Να επιτευχθούν οι προγραµµατισµένοι για το 2006 στόχοι, για κέρδη 24 εκ., ώστε η µέση απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων να κινηθεί στο 22,7% και για καθαρό µέρισµα 4,44 ανά µερίδα, αυξηµένο κατά 10% σε σχέση µε το ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα την τελευταία τριετία απέκτησε ένα µέγεθος και µια δυναµική και είχε αποτελέσµατα τέτοια που της επέτρεψαν να λειτουργήσει ως ένας από τους µεγαλύτερους πιστωτικούς οργανισµούς της χώρας. Με όλα αυτά που πέτυχε η Τράπεζα, δηµιούργησε προοπτικές σε σχέση µε την Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και να κατακτήσει ακόµη µεγαλύτερες θέσεις, προγραµµατίζοντας πλέον την πρώτη θέση ανάµεσα στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού της για την επόµενη πενταετία. Το τραπεζικό δίκτυο αριθµεί σήµερα 49 καταστήµατα ενώ η προοπτική για αυτή τη χρονιά είναι να ανέλθει σε συνολικά 53 καταστήµατα, τα προ φόρων κέρδη 29

31 ανήλθαν σε 10,65 εκ. αυξηµένα κατά 24,15% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 970,6 εκ. αυξηµένο κατά 35,76%, οι καταθέσεις έφτασαν τα 821,4 εκ. αυξηµένες κατά 35% και οι χορηγήσεις τα 772 εκ. αυξηµένες κατά 29,6%. Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας έχει βασιστεί σε µεγάλο ποσοστό στο αξιολογικά επιλεγµένο και διαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό και, κυρίως, στην εµπιστοσύνη που, από το ξεκίνηµά της, επιδεικνύουν τα µέλη της. Ένα σηµαντικό δείγµα ανάπτυξης και προόδου της Τράπεζας είναι το γεγονός της κατάτµησης της αξίας της µερίδας στο µισό, δηλαδή από 228 σε 114, µε ελάχιστη τιµή διάθεσης από τους συνεταίρους που για οποιοδήποτε λόγο διαθέτουν µερίδες από 185 σε 92,5, τη µείωση του δικαιώµατος εγγραφής από 30 σε 15, καθώς και το διπλασιασµό του αριθµού των µερίδων που αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των µελών της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας τον Σεπτέµβριο του Ενώ το 2006 αποφασίστηκε οι συνέταιροι να έχουν δικαίωµα να αποκτήσουν µια µερίδα στην τιµή των 100. Σήµερα η Τράπεζα κατέχει στο νησί µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις περίπου 14% και στις χορηγήσεις περίπου 18%. Τα προβλεπόµενα κέρδη προ φόρων, από 10,7 εκατοµµύρια (3,65 δις. δρχ.), αναµένεται τελικά να ξεπεράσουν τα 11,5 εκατοµµύρια. Επίσης η συνολική αύξηση των καταθέσεων υπήρξε αξιοσηµείωτη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και έφτασε σε ποσοστό το 35% την 31/12/2005. Η αύξηση αυτή επέτρεψε στην τράπεζα να ενισχύσει την κερδοφορία της, να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της και να διευρύνει το δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ. Επιπλέον ο δείκτης ρευστότητας έφτασε το ύψος του 21,20% την 31/12/2005, σε επίπεδο πολύ υψηλό απ αυτό που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Άλλο ένα δείγµα ανάπτυξης της Παγκρήτιας είναι το έργο που κοσµεί τον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτιρίου της τράπεζας από αυτή τη χρονιά, µε τίτλο << ιαχρονική συνάντηση Θεοτοκόπουλου, Κορνάρου, Καζαντζάκη>> της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Το οποίο αποτελεί µια σηµαντική προσφορά της 30

«Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σοφία Ν. Μυρτάκη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της Γεωργίας Κίτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2009 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Καϊσοπούλου Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report

Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Ε Μ Σ Π Υ Ι Μ Σ Μ Σ Ι Α 2 1 Ο 1 Τ Ε Γ Ν Ο Τ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Σ Ο Υ Π Υ Χ Ρ Τ Ν Η Ι Υ Η Α Ξ Η Περιεχόμενα 1 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2 Βασικά Μεγέθη Τράπεζας 2005-2011 4 Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...3-4 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ...5 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...5 i. Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου...6 ii.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης

2011 απολογισμός δέκατης ένατης χρήσης 4Διοικητικό Συμβούλιο και Στελέχη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τραπεζικό σύστημα και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα Μόσχου Νικόλαος Εισηγητής: Γεώργιος Κοκκίνης ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Κα. Τζαγκαράκη Αικατερίνη Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ζωή Νικολάου Ζηνούλη Πτυχίο Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστηµίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤIΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2007 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα