ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ"

Transcript

1 A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΜΠΟΡΑΚΗΣ

2 Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η εισαγωγή της συνεταιριστικής πίστεως στην Ελλάδα..3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ίδρυση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Όργανα ιοίκησης..9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα - DZ BANK Περιφερειακές Επιτροπές Καταστηµάτων Παγκρήτιας Τράπεζας.14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ραστηριότητες Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Προοπτικές - Προβλέψεις Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας..29 Συµπεράσµατα. 30 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

3 Η συνεταιριστική πίστη ρίζωσε και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ουσιαστικά το 1992 µε την δηµοσίευση και την ισχύ του Ελληνικού Τραπεζικού Νόµου. Ένα δείγµα της ανάπτυξης αυτής είναι η δηµιουργία ενός πιστωτικού συνεταιρισµού το καλοκαίρι του 1993 µε την επωνυµία: Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Ηρακλείου Συν.Π.Ε, την αλλαγή του σε τράπεζα µε το όνοµα: Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακλείου και την τελική µετονοµασία της τράπεζας µε την επωνυµία: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα το εκέµβριο του Η ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη της Παγκρήτιας Τράπεζας που οφείλεται στην άψογη οργάνωσή της την ώθησε να δηµιουργήσει κι άλλα καταστήµατα σε πολλά µέρη της Κρήτης. Το γεγονός ότι η Παγκρήτια έγινε ο βασικός µέτοχος της Πανελλήνιας Συνεταιριστικής Τράπεζας την καθιέρωσε πλέον ως µια από τις ισχυρότερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται τόσο στην Κρήτη τόσο και στην Ελλάδα. Εφόσον η Πανελλήνια Τράπεζα βοήθησε την Παγκρήτια Τράπεζα σε πολλά θέµατα. Καθώς και η συνεργασία της µε την γερµανική τράπεζα DZ Bank εκτός του γεγονότος ότι παρέχει πλήθος διευκολύνσεων στην Παγκρήτια Τράπεζα της δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί µε το ιεθνές Τραπεζικό περιβάλλον. Ήδη η Παγκρήτια Τράπεζα κατέχει µερίδιο αγοράς στην Κρήτη που φτάνει περίπου το 14% στις καταθέσεις και το 18% στις χορηγήσεις. Αυτό που συµπεραίνουµε είναι ότι η γρήγορη ανάπτυξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας προβλέπεται να συνεχιστεί µε τους ίδιους ταχύτατους ρυθµούς τουλάχιστον µέχρι και την επόµενη πενταετία. 2

4 Η εισαγωγή της συνεταιριστικής πίστεως στην Ελλάδα Μέχρι τη δηµοσίευση και την ισχύ του Ελληνικού Τραπεζικού Νόµου τον Αύγουστο του 1992, η ανώνυµη τραπεζική εταιρία αποτελούσε τον κυρίαρχο φορέα του τραπεζικού µας συστήµατος και το µοναδικό νοµικό τύπο πιστωτικού ιδρύµατος. Έκτοτε όµως προβλέπεται και επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων και στην Ελλάδα όπως στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε αρκετές άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων είναι η Κύπρος. Το γεγονός ότι ο Τραπεζικός Νόµος συµπεριέλαβε στο πεδίο εφαρµογής του τους αµιγείς πιστωτικούς συνεταιρισµούς υπήρξε, πράγµατι, το πιο σηµαντικό βήµα για την αναβάθµιση, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής πίστεως στην Ελλάδα. Μέσα στα επόµενα δύο περίπου χρόνια καθορίστηκε το πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τώρα την ίδρυση, τη λειτουργία και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων υπό τη µορφή αµιγών πιστωτικών συνεταιρισµών και έλαβαν άδεια λειτουργίας οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Λαµίας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Πατρών, Χανίων και ωδεκανήσου. Η συνεταιριστική πίστη στη σύγχρονη µορφή της, βρίσκεται στο ξεκίνηµα και στην πρώτη φάση της αναπτύξεως της, µετά την παραπάνω θεµελίωσή της. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, καθώς και τα πλούσια ιστορικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ανάπτυξη και τη µεγάλη συµβολή του θεσµού σε άλλες χώρες µπορούµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: Πρώτον, η συνεταιριστική πίστη προσιδιάζει σε ορισµένες µόνο µορφές χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα να καλύπτονται πληρέστερα οι συγκεκριµένες χρηµατοδοτικές και συναλλακτικές ανάγκες των συνεταίρων και αποκλειστικών πελατών των συνεταιριστικών τραπεζών. 3

5 εύτερον, η υπεροχή των εµπορικών τραπεζών είναι δεδοµένη και η αναµφισβήτητη στην παροχή όλων των άλλων κατηγοριών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής. Για το λόγο αυτόν οι συνεταιριστικές τράπεζες έρχονται από τη φύση τους να καλύψουν ορισµένα κενά που υπάρχουν αναπόφευκτα στην εξυπηρέτηση των τοπικών κυρίως χρηµατοπιστωτικών αγορών. Ο ανταγωνισµός που αναπτύσσεται αφορά αποκλειστικά την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που προσιδιάζουν στη φύση του έργου και στην αποστολή των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο ανταγωνισµός αυτός βέβαια αποβαίνει προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονοµίας. Τρίτον, η ιδιαιτερότητα της δοµής και του λειτουργικού ρόλου των συνεταιριστικών τραπεζών πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής από κάθε φορέα συνεταιριστικής πίστεως. Ο σηµαντικός αυτός παράγοντας έχει αναγνωριστεί επίσηµα. Η Τράπεζα της Ελλάδος το έχει ήδη τονίσει κατά τον καθορισµό του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων υπό τη µορφή αµιγών πιστωτικών συνεταιρισµών. Το ίδιο έχει πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, η οποία µε παρεµβάσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε να αναγνωριστούν για τις συνεταιριστικές τράπεζες ορισµένες εξαιρέσεις ή ηπιότερες ρυθµιστικές διατάξεις σε ότι αφορά το θεσµικό πλαίσιο. Τέταρτον, επιβάλλεται να καθορίζονται σαφώς, ήδη κατά το στάδιο της ιδρύσεως του κάθε συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος και της συγκεντρώσεως του συνεταιριστικού κεφαλαίου, οι θεµελιώδεις αρχές της συνεταιριστικής πίστεως µε κύριο αντικειµενικό σκοπό την εξασφάλιση υψηλής αποδόσεως µε βάση τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια την επίτευξη ευελιξίας κ.ο.κ. Πέµπτον, επισηµαίνεται ιδιαίτερα και το γεγονός ότι από τον τρόπο και τη µορφή οργανώσεως, λειτουργίας, διοικήσεως και εποπτείας των συνεταιριστικών τραπεζών καθώς και λόγω του είδους των εργασιών στις οποίες εξειδικεύονται, οι πιστωτικοί κίνδυνοι που έχουν να αντιµετωπίσουν είναι αισθητά µικρότεροι σε σύγκριση µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι εµπορικές Τράπεζες. 4

6 Έκτον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι η συνεταιριστική τράπεζα αυτοδιοικείται και αυτοελέγχεται. Πράγµατι, το ιοικητικό Συµβούλιο και το Εποπτικό Συµβούλιο κάθε συνεταιριστικού πιστωτικού ιδρύµατος αποτελείται από συνεταίρους µέλη του εκλεγµένα από την γενική συνέλευση. Η δηµοκρατική αυτή επιρροή των συνεταίρων µελών και πελατών στη τράπεζα τους, την υποχρεώνει σε συνεχή προσαρµογή και βελτίωση των υπηρεσιών της συνεταιριστικής τράπεζας στις χρηµατοπιστωτικές ανάγκες τους. Έβδοµον, η συνεταιριστική τράπεζα χρησιµοποιεί στο µέγιστο βαθµό τις καταθέσεις που συλλέγει από τα µέλη της προκειµένου να χρηµατοδοτήσει παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τοπική οικονοµία, Έδρα της είναι κατά κανόνα, η πρωτεύουσα του Νοµού και µέλη της συντοπίτες, κάτοικοι της διοικητικής αυτής περιφέρειας ή και καταγόµενοι απ αυτήν. Έτσι ως εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό κυρίως σκοπό µπορεί καλύτερα να στηριχθεί στη συνεργασία των συνεταίρων µελών και πελατών της που συνδέονται οπωσδήποτε µε τον τόπο και την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επιπλέον η συνεταιριστική τράπεζα ως αµιγής πιστωτικός συνεταιρισµός µεταβλητού κεφαλαίου στηρίζεται στην αφιλοκερδή, συνετή και επιµελή άσκηση των αρµοδιοτήτων των συλλογικών της οργάνων, της ιοικήσεως καθώς και του προσωπικού της έχοντας ως σκοπό της, όχι µόνο την οικονοµική, αλλά και την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των συνεταίρων µελών της, την προστασία τους από την ενδηµική µάστιγα της τοκογλυφίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, όλα αυτά µέσα σε µια κοινή επιχείρηση. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι στις αρχές του έτους 1996 λειτουργούσαν έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες, ενώ σε είκοσι πέντε νοµούς της χώρας έχουν ιδρυθεί αστικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί που στοχεύουν στη µετεξέλιξή τους σε συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύµατα µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Παράλληλα ιδρύθηκε και η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, η οποία αποτελεί µέλος της Ενώσεως Συνεταιριστικών Τραπεζών Ευρώπης. Αναµφισβήτητα το σύγχρονο ευρωπαϊκό κίνηµα της συνεταιριστικής πίστεως έχει ριζώσει στην Ελλάδα και εµφανίζει απτά δείγµατα δυναµικής και υγιούς αναπτύξεως. 5

7 Ίδρυση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Η δηµιουργία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1993 µε τη µορφή Πιστωτικού Συνεταιρισµού και στις αρχές του 1994 λειτούργησε ως Τράπεζα. Πρωτεργάτες της προσπάθειας αυτής υπήρξαν τα Επιµελητήρια της Κρήτης καθώς και άλλοι κοινωνικοί φορείς, µε σκοπό να ενισχυθούν οικονοµικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα. Αρχικά η Τράπεζα ξεκίνησε µε µέλη και Ίδια Κεφάλαια ,00.Σήµερα, αριθµεί σχεδόν µέλη, ενώ η απόδοση µέσων Ιδίων Κεφαλαίων έφτασε το 20,4%. Κατέχει µερίδιο αγοράς στην Κρήτη που φτάνει περίπου το 14% στις καταθέσεις και το 18% στις χορηγήσεις. Η αναγνώριση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την τοπική κοινωνία την έχει κατατάξει στην πρώτη θέση µεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας και ανάµεσα στις τρεις πρώτες Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Μπορούµε να διακρίνουµε 7 ιστορικούς σταθµούς της Τράπεζας: 1 ος 19 Ιουλίου 1993:Ίδρυση του «Πιστωτικού Συνεταιρισµού» Το 1993 πολλές επιχειρήσεις στην Κρήτη αντιµετώπιζαν µεγάλες δυσκολίες χρηµατοδότησης από το τότε Τραπεζικό Σύστηµα. Αρκετές από αυτές, παρ ότι ήταν βιώσιµες, αναγκάζονταν να προσφεύγουν σε εξωτραπεζικό δανεισµό επιβαρυνόµενες µε υψηλά επιτόκια, µε αποτέλεσµα να έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Το ίδιο πρόβληµα αντιµετώπιζαν και πολλά νοικοκυριά. Στις 19 Ιουλίου 1993,µε πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Ηρακλείου, καθώς και άλλων κοινωνικών φορέων της πόλης, 512 συµπατριώτες µας, υπέγραψαν το 6

8 καταστατικό για την ίδρυση της Συνεταιριστικής Τράπεζας µε την επωνυµία «Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Ηρακλείου Συν.Π.Ε.». Το όραµα των ιδρυτών της ήταν η δηµιουργία µιας διαφορετικής Τράπεζας, που να συµπληρώνει το Τραπεζικό µας σύστηµα. Μιας Τράπεζας, που να καλύπτει φιλικά και έντιµα τις ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των αγροτών και των συνταξιούχων. Μιας Τράπεζας που οι καταθέσεις των Κρητικών να αξιοποιούνται προς το οικονοµικό και κοινωνικό όφελος του νησιού τους. Μιας Τράπεζας, που τα κέρδη της να καρπούνται οι ίδιοι οι Κρητικοί. Γρήγορα συγκεντρώθηκε το απαιτούµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος κεφάλαιο για τη λειτουργία Συνεταιριστικής Τράπεζας και υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. 2 ος 1 Ιουνίου 1994: Λειτουργία της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηρακλείου» Μετά τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισµού ως Τράπεζας, συνήλθε η Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 1994 και ο «Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισµός Ηρακλείου» µετονοµάστηκε σε «Συνεταιριστική Τράπεζα Ηρακλείου». Την 1 η Ιουνίου του ιδίου έτους, πραγµατοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας της Τράπεζας στο Ηράκλειο, η οποία στεγάστηκε προσωρινά στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης 1. Στις 15 Οκτωβρίου 1994, έγινε η οριστική εγκατάσταση της ιοίκησης και του πρώτου τραπεζικού καταστήµατος σε καλαίσθητο µισθωµένο κτίριο στην οδό Κόσµων 12, στο κέντρο του Ηρακλείου. 3 ος 11 εκεµβρίου 1994: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Στις αρχές του 1994, το Επιµελητήριο Λασιθίου πρότεινε στο ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας την επέκταση της και στον νοµό Λασιθίου. Εν συνεχεία και µετά από επαφές µε το Επιµελητήριο Ρεθύµνου και οµάδα πρωτοβουλίας Χανιωτών, αποφασίστηκε η επέκταση της Συνεταιριστικής Τράπεζας σε όλη τη Κρήτη. 7

9 Στην 11 εκεµβρίου 1994, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού, έγινε η µετονοµασία της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηρακλείου» σε ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προσδίδοντάς της έτσι Παγκρήτιο χαρακτήρα. 4 ος 20 Οκτωβρίου 1999: Λειτουργία του Καταστήµατος Αθηνών Η λειτουργία του πρώτου καταστήµατος εκτός Κρήτης και συγκεκριµένα στο κέντρο της Αθήνας στη συµβολή των οδών Αρσάκη 6 & Στοάς Ορφέως, σήµανε µια νέα εποχή για την Τράπεζα. Η επέκταση στο λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο συγκεντρώνει το 60% της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας, υπήρξε στρατηγική κίνηση. Ήταν µια κίνηση που έδωσε απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης στην Τράπεζα, µια κίνηση που της επέτρεψε να δραστηριοποιηθεί σε ένα χώρο που ζει και εργάζεται πλήθος Κρητικών. 5 ος εκέµβριος 1999: Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου Το 1999, ήταν η χρονιά του χρηµατιστηρίου. Σ αυτή τη συγκυρία, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η αύξηση του Συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας, στις 13 Οκτωβρίου Οι Κρητικοί ανταποκρίθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία σε αυτήν την πρόσκληση και τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, αυξήθηκαν κατά 13,5 δισεκατοµµύρια δραχµές φθάνοντας συνολικά τα 24 δισεκατοµµύρια δραχµές. Όσοι συµµετείχαν στην αύξηση αυτή, υπερδιπλασίασαν µέχρι σήµερα τα χρήµατά τους, από µερίσµατα και υπεραξία. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ενίσχυσε σηµαντικά τη θέση της Τράπεζας, βελτίωσε θεαµατικά τον Συντελεστή Φερεγγυότητας της και έθεσε ισχυρές βάσεις, για τη µελλοντική της ανάπτυξη. 8

10 6 ος 2 Ιουνίου 2001: Ίδρυση της Πανελλήνιας Τράπεζας Με πρωτοβουλία και συµµετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πιστωτικών Συνεταιρισµών της Ελλάδας, ιδρύθηκε η Πανελλήνια Τράπεζα, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας µετέχει η Παγκρήτια µε ποσοστό 49%.Η Πανελλήνια λειτουργεί ως Κεντρική Τράπεζα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, στις οποίες προσφέρει εξειδικευµένα προϊόντα και υπηρεσίες µε αναλογικά µικρότερο κόστος. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Πανελλήνια έχουν σε όλη τη χώρα 150 περίπου καταστήµατα που συνεχώς αυξάνονται και που ήδη έχουν συνδεθεί ηλεκτρονικά µεταξύ τους για να εξυπηρετούνται άµεσα οι πελάτες, από ενιαίο, δiκτυο. Στην πράξη, έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ που µπορεί να επιτύχει οικονοµίες κλίµακος για όλες τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και να αναπτύσσει ωφέλιµη τεχνογνωσία, µε τελικό αποτέλεσµα την ουσιαστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 7 ος 2004: 10 Χρόνια Νέες Προοπτικές Συµπληρώνοντας 10 χρόνια λειτουργίας οι προοπτικές που ανοίγονται για την Παγκρήτια Τράπεζα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Συνεχίζοντας την ανάπτυξή της τα επόµενα χρόνια, στοχεύει στην ίδρυση καταστηµάτων σε όλους τους ήµους της Κρήτης και σε ήµους του λεκανοπεδίου της Αττικής, σε συνεργασία µε τους Κρήτες κατοίκους της. Η µέχρι το 2010 ανάπτυξή της, προβλέπεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 2.1 Όργανα ιοίκησης Πρόεδρος: Ιωάννης Λεµπιδάκης Α Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μυρτάκης Β Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τζανόπουλος Γεν. Γραµµατέας: Μιχαήλ Τσιχλάκης Ταµίας: Γεώργιος Κουρλετάκης 9

11 Μέλη: Αντώνιος Μαλεφιτσάκης, Ματθαίος Μαµαλάκης, Παντελής Μυλωνάκης, Ιωάννης Περάκης, Εµµανουήλ Τζαγκαράκης, Αριστείδης Τζεδάκης Εποπτικό Συµβούλιο Πρόεδρος: Γεώργιος Αµπαρτζάκης Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αποστολάκης Γεν. Γραµµατέας: Εµµανουήλ Ζαχαριουδάκης Μέλη: Αδάµ Αυγενάκης, Αντώνιος Βαρκαράκης Υπηρεσιακή Ηγεσία Γενικός ιευθυντής: Αριστοτέλης Μπουχαλάκης Νοµικός Σύµβουλος: Ηρακλής Μαρκαντωνάκης Σύµβουλος ιοίκησης: Γεώργιος Αποστολάκης ιευθυντής Εσωτ. Ελέγχου: Ιωάννης Φραγκιαδάκης ιευθυντής Οικονοµικών: Νικόλαος Μαστοράκης ιευθυντής Εργασιών: Κωνσταντίνος Ζερβός ιευθυντής ιαχείρισης Ποιότητας & Λειτουργικής Στήριξης: Κωνσταντίνος Σωφρονάς Σύµβουλος ιοίκ. & Υπεύθ. Μηχανογράφησης:Φώτης Κίτσος Προϊστάµενοι: Οικονοµικής ιαχείρισης: Γωγώ Μαριδάκη ιαχείρισης Ποιότητας & Λειτουργικής Στήριξης: Μαίρη Αλεξάκη Καθυστερήσεων: Βασίλειος Αναγνωστόπουλος Εισαγωγών Εξαγωγών: Ινές Γκόλφη Καρτών & Ηλεκτρονικής Τραπεζικής: Παντελής Στουπάς Εργασιών ικτύου: Πόπη Καστελλάκη Γραφείου ιοίκησης & ηµοσίων Σχέσεων: Ανθή Τέφου 10

12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Πανελλήνια Τράπεζα ιδρύθηκε σύµφωνα µε την απόφαση Ν ο 99/ της Τράπεζας της Ελλάδος τον Απρίλιο του 2001 και ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2001 µε έδρα το Χολαργό Αττικής. Το άρθρο του καταστατικού της δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Ν ο 4915/ Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµµετέχουν 14 συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας και άλλοι 15 πιστωτικοί οργανισµοί, ενώ η Παγκρήτια είναι ο βασικός µέτοχος καλύπτοντας το ήµισυ περίπου του αρχικού κεφαλαίου µε ποσοστό 49% και ακολουθεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων µε 15,90%. Το σύνολο των είκοσι εννέα (29) αναφερθέντων ιδρυµάτων εκπροσωπούν πάνω από µετόχους οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα την πελατειακή / συνεταιριστική τους βάση. Τα τέσσερα µεγαλύτερα ιδρύµατα είναι η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα ωδεκανήσου, των οποίων το συνολικό ποσοστό συµµετοχής στη µετοχική σύνθεση της Πανελλήνιας ανέρχεται σε 80,9%.Τα ποσοστά της συµµετοχής τους έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα Ελλάδος. Η Πανελλήνια Τράπεζα είναι µία από τις νεότερες τράπεζες στην Ελλάδα. Οι εµπνευστές της υλοποίησαν µια καθιερωµένη και πάγια ευρωπαϊκή πρακτική, δηµιουργώντας µια Κεντρική Τράπεζα για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, για να διευκολύνει την πρόσβασή τους στα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα. Παράλληλα, αναπτύσσεται αυτόνοµα, σε όλο το φάσµα των τραπεζικών δραστηριοτήτων µε 18 υποκαταστήµατα και παρουσία σε 13 γεωγραφικές περιφέρειες, εκεί όπου δεν δραστηριοποιούνται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες, µέσα από ένα δίκτυο οµίλου που αριθµεί 150 καταστήµατα. Σκοπός της Πανελλήνιας Τράπεζας είναι η παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών επαγγελµατικής και καταναλωτικής πίστης, υψηλής ποιότητας µε χαµηλό κόστος, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές και τους καταθέτες της. Στα 11

13 πλαίσια της ανάπτυξης η Πανελλήνια Τράπεζα στοχεύει στην επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση των ανθρώπων της έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις διαρκείς αλλαγές της τεχνολογίας, τις µεταβολές της οργάνωσης της εργασίας, αλλά και του τραπεζικού χώρου γενικότερα. Επίσης στους στόχους της τράπεζας περιλαµβάνεται, επίσης, η ενίσχυση της παρουσίας στον τοµέα της επιχειρηµατικής πίστης, µε τη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση όλου του φάσµατος των προϊόντων της σύγχρονης τραπεζικής. Στον τοµέα των µεγάλων επιχειρήσεων υπάρχουν επιλεγµένες συνεργασίες και το ζητούµενο είναι η αποδοτικότητα της συνολικής σχέσης της επιχείρησης µε την τράπεζα µέσα από ένα φάσµα ευρύτερων τραπεζικών εργασιών. Η Πανελλήνια Τράπεζα δραστηριοποιείται, επίσης, σε όλο το φάσµα εργασιών λιανικής τραπεζικής. Αξίζει να αναφέρουµε ότι κατά τη τέταρτη οικονοµική της χρήση η Πανελλήνια Τράπεζα έκλεισε µε θετικά αποτελέσµατα. Τα προ φόρων κέρδη για τη χρήση 2005 διαµορφώθηκαν σε , µετά από πρόσθετες προβλέψεις για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ,06. Το ενεργητικό διαµορφώθηκε σε 456,2 εκ., αυξηµένο κατά 33,9% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η Πανελλήνια λειτουργώντας ως κεντρική Τράπεζα των Συνεταιριστικών Τραπεζών, ωφέλησε µε εµφανή τρόπο όλα τα µέλη της, αφού παρείχε όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, µηχανογραφική υποδοµή και υποστήριξη για προϊόντα και υπηρεσίες που οι Συνεταιριστικές Τράπεζες από µόνες τους, δεν µπορούσαν να αναπτύξουν. Τέλος αυτό που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι ότι η Πανελλήνια Τράπεζα ωφέλησε σε πολλά θέµατα την Παγκρήτια Τράπεζα όπως σε θέµατα Εισαγωγών, Εξαγωγών, Πιστωτικής κάρτας Visa κλπ., ενώ ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε η υποστήριξη της Πανελλήνιας σε θέµατα αναβάθµισης του µηχανογραφικού της συστήµατος. 12

14 DZ BANK Η DZ BANK είναι µία από τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εµπορικές - συνεταιριστικές τράπεζες σύµφωνα µε το σύνολο του ενεργητικού της (5 η στη Γερµανία, 24 η στην Ευρώπη, 34 η παγκοσµίως). Ο Όµιλος της DZ BANK δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων, µε εξέχουσες θέσεις στη Γερµανική αγορά. Αποτελεί την Κεντρική Συνεταιριστική Τράπεζα των συνολικά Γερµανικών Συνεταιριστικών Τραπεζών, οι οποίες έχουν υποκαταστήµατα, εργαζόµενους και πάνω από 800 δις ευρώ σύνολο ενεργητικού, ποσό υπερτριπλάσιο συγκρινόµενο µε το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού χώρου. Στη γερµανική αγορά ο Όµιλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι µία από τις πρώτες τραπεζικές δυνάµεις. Στις 7/2/2005 υπεγράφη στρατηγική συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Πανελλήνιας Τράπεζας και της κεντρικής συνεταιριστικής τράπεζας της Γερµανίας DZ BANK. Πρόκειται για µία ιδιαίτερης σηµασίας συµφωνία που αντικατοπτρίζει την εµπιστοσύνη και την προοπτική που βλέπει ο γερµανικός όµιλος στον όµιλο των συνεταιριστικών τραπεζών της Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα η DZ BANK, η 5 η µεγαλύτερη σε µέγεθος Τράπεζα της Γερµανίας εισέρχεται στο µετοχικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας Τράπεζας µε ποσοστό συµµετοχής 10% ως στρατηγικός επενδυτής. Με την έναρξη αυτής της στρατηγικής συνεργασίας οι προοπτικές που ανοίγονται είναι πάρα πολλές, από την άποψη ότι η DZ BANK εισέρχεται σε µια καινούρια για αυτήν αγορά, ενώ η Πανελλήνια Τράπεζα θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και όλο το know-how των διαδικασιών και προϊόντων της έµπειρης στον τοµέα των συνεταιριστικών τραπεζών, DZ BANK. Γενικά θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι η συµµετοχή αυτή του Γερµανικού κολοσσού στο µετοχικό κεφάλαιο της Πανελλήνιας µε ποσοστό 10% ως στρατηγικός επενδυτής, αντικατοπτρίζει κυρίως την εµπιστοσύνη του Γερµανικού οµίλου προς τον Όµιλο Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας, ενώ τόσο η Πανελλήνια όσο και όλο το δίκτυο των 150 καταστηµάτων του Ελληνικού Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών, θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και την εµπειρία της DZ Bank σε προϊόντα και διαδικασίες και θα συνδεθεί µε το ιεθνές Τραπεζικό περιβάλλον. 13

15 Τέλος αυτό που θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε για τη συγκεκριµένη συνεργασία είναι το γεγονός ότι το 2004 η αύξηση των µεγεθών της Πανελλήνιας Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, αφού σηµείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 54%, καταθέσεων κατά 53%, χορηγήσεων κατά 29% και κερδών κατά 154%. Η συµφωνία µε την DZ BANK αυξάνει τα ίδια κεφάλαια της Πανελλήνιας Τράπεζας κατά 8,5 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µία ακόµη αύξηση που πραγµατοποιήθηκε µέσα στο Μάρτιο του 2005 αύξησε τα ίδια κεφάλαια µε άλλα 8,5 εκατοµµύρια, γεγονός που ενίσχυσε σηµαντικά την κεφαλαιακή βάση της Πανελλήνιας Τράπεζας. 3.1 Περιφερειακές Επιτροπές Καταστηµάτων Παγκρήτιας Τράπεζας ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΕΛΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγίας Βαρβάρας Κοκολάκης Ελ. Μιχαήλ Καψής Γεώργιος Μανουσάκης Στέργιος Αρχανών Χριστινίδης Νικόλαος Καζαντζάκης Ευάγγελος Μπουνάκης Γεώργιος Αρκαλοχωρίου Σπυριδάκης Στυλιανός Κυνηγάκη-Τριχάκη Ζαµπία Ασηµίου Σταµατάκης Μιχαήλ Κουµιανάκης Ζαχαρίας Κρουσταλάκης Νικόλαος Κωστάκης Σπυρίδων Φουντουλάκης Ιωάννης Βενεράτου Καλαϊτζάκης Γεώργιος Καρπαθιωτάκης Νικόλαος Κοκοδρούλης Ανδρέας Τζωρακολευθεράκης Καστελίου Κουλτζής Νικόλαος Παπαδακάκης ηµήτριος Χατζάκης Ελευθέριος Μαλίων Χατζηανδρέου Τρύφων Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος Τροχαλάκης Νικόλαος Ν. Αλικαρνασσού Κούρος Μιχαήλ Γιαουρτάς Γεώργιος αγκωνάκης Στρατής Μοιρών Μαµαλάκης Ματθαίος Καδιανάκης Γεώργιος 14

16 Κουρµούλης Μιχαήλ Γέργερης Μανιαδάκης Εµµανουήλ Τσιµπλοστεφανάκης Εµ. Γόρτυνας Μαµαλάκης Ματθαίος Κυριακάκης Ιωάννης Μακρυγιαννάκης Γεώργιος Επισκοπής Μακράκης Γεώργιος Αµαργιανιτάκης Μιχαήλ Σφακιανάκης Γεώργιος Πεζών Γιακουµάκης Ιωάννης Κερούλης Στέφανος Χαλεπάκης Στέφανος Πύργου Ορφανάκης Στυλιανός Μαλίδης Γεώργιος Μανταδάκης Εµµανουήλ Μελετάκης Γεώργιος Τυµπακίου Χρηστάκης Γ. Εµµανουήλ Μαλεφιτσάκης Αντώνιος Μπριλάκης Εµµανουήλ Χριστάκης Νικ. Εµµανουήλ Χερσονήσου Φιλλιπάκης Κων/νος Αντωνακάκης Εµµανουήλ Γουβιανάκης Ιωάννης Χατζής ηµήτριος Βιάννου Κοντονασάκης Γεώργιος Αλεξανδράκης Εµµανουήλ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αγ. Νικολάου Τζανόπουλος Νικόλαος Μαρής Μιχαήλ Ρουκουνάκης Γεώργιος Ιεράπετρας Γενειατάκης Εµµανουήλ Γιακουµάκης Στυλιανός Γιατζάκη Αικατερίνη Πετάσης Νικόλαος Μακρύ Γιαλού Τσοµπανάκης Εµµανουήλ Τσαµπανάκης Γεώργιος Νεάπολης Σαρρής Εµµανουήλ Βασιλάκης Ιωάννης Φραγκιαδάκης Νικόλαος Τζανόπουλος Νικόλαος Ορ. Λασιθίου Περυσινάκης Εµµανουήλ Πιταροκοίλης Απόστολος Στιβακτάκης Νικόλαος Τσαµάνδουρας Ιωάννης Σεισίου Βεληµβασάκης Κων/νος Σουλαδάκης Κων/νος Χουρδάκης Γεώργιος 15

17 Σητείας Γιαπιτζάκης Σταύρος Ανδρουλιδάκης Γεώργιος Βασιλάκης Μιχαήλ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύµνου Μυλωνάκης Παντελής Σιτάς Μιχαήλ Φεσσάς Ανδρέας Περάµατος Σκλαβάκης Εµµανουήλ Βασσάλος Γεώργιος Κριθηνάς Γεώργιος Παπαδάκης Κων/νος Κουρητών Πλατύραρχος Αντώνιος Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ Μανωλακάκης ηµήτριος Σταυρουλάκης Μαρίνος ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανίων Τζεδάκης Αριστείδης Γαλάνης Νικόλαος Χαριτάκη-Μακράκη Χρύσα Καλυβών Σγουράκη Ευφροσύνη Κοτζαµπασάκης Κων/νος Σπανουδάκης Ιωάννης Μουσούρων Καλογεράκης Νικόλαος Κεραµιανάκης Ελευθέριος Μιναράκης Ιωάννης ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθηνών Αντωνόπουλος Θεόδωρος Καφετζάκης Γεώργιος Πλαϊτης Κωνσταντίνος Συγγρού Παπαδάκης Ιωάννης Καµαριανάκης Εµµανουήλ Νταγκουνάκης Εµµανουήλ Σαββάκης Ευάγγελος ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Μήλου Ζερβόπουλος Νικόλαος Βελετάς Αντώνιος ρούγκα Φλωρεντία *Πηγή:Απολογισµός 12 ης Χρήσης

18 ραστηριότητες Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα χρηµατοδοτεί όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας στην Κρήτη. Στον τοµέα των χορηγήσεων, το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Τράπεζας έναντι του ανταγωνισµού, στηρίζεται στη γνώση της για τα επιχειρηµατικά δεδοµένα της τοπικής αγοράς. Συγκεκριµένα η Παγκρήτια Τράπεζα διαθέτει τον Παγκρήτιο Λογαριασµό ο οποίος: Αποτελεί συνδυασµό ταµιευτικού λογαριασµού και ανοιχτού δανείου που χρησιµοποιείται από φυσικά πρόσωπα για κάλυψη προσωπικών αναγκών και δραστηριοτήτων, σε ύψος που καθορίζεται για κάθε συνέταιρο ανάλογα µε τα εισοδήµατα και την πιστοληπτική του ικανότητα. Συνδέεται µε πάγιες εντολές (για πληρωµή λογαριασµών ΟΤΕ, TELLAS, VOLKSWAGEN, FIREN, SERFIN, BMW FS, ALPHYRA, ή εξόφληση δόσεων δανείων) καθώς και µε την Παγκρήτια κάρτα Visa για αναλήψεις ή αγορές. υνατότητα χρήσης στελέχους επιταγών. Οι καταθέσεις της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι εγγυηµένες, όπως και των άλλων εµπορικών τραπεζών, από το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.). Τα επιτόκια του Παγκρήτιου λογαριασµού διαχωρίζονται ως εξής: i. Με ποσό κατάθεσης το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 1,45% και η συνολική ετήσια πραγµατική απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) µετά την αφαίρεση φόρου είναι 1,32%. ii. Με ποσό κατάθεσης 3.000, το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 1,95% και αντίστοιχα η Σ.Ε.Π.Α. µετά την αφαίρεση φόρου είναι 1,78%. iii. Με ποσό κατάθεσης , το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 2.30% και η Σ.Ε.Π.Α. µετά την αφαίρεση φόρου είναι 2,10%. iv. Και µε ποσό ,01 και άνω το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 2,40% και η αντίστοιχη Σ.Ε.Π.Α. µετά την αφαίρεση φόρου είναι 2,20%. Τέλος το κυµαινόµενο επιτόκιο υπερανάληψης του Παγκρήτιου λογαριασµού είναι 10,90%. το οποίο προσαυξάνεται µε την εισφορά του Ν.128 ενώ για κάθε µισθωτό ή 17

19 συνταξιούχο που λαµβάνει τη µισθοδοσία του από την Παγκρήτια τράπεζα το παραπάνω επιτόκιο µειώνεται κατά 10%. Παρέχει την Παγκρήτια κάρτα Visa η οποία είναι ευέλικτη µε δυνατότητα ανάληψης από: Τα ΑΤΜ του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών, χωρίς επιβαρύνσεις συναλλαγών. Τα ΑΤΜ του δικτύου ΙΑΣ σ όλη την Ελλάδα. Τα ΑΤΜ του δικτύου Visa International σ όλο τον κόσµο. Χωρίς συνδροµή. Με χρέωση 3,6 / εξάµηνο για κάλυψη µόνο των πραγµατικών εξόδων. Για αγορές σ όλο τον κόσµο χωρίς χρέωση εξόδων. Με απευθείας παράδοση από το δίκτυο καταστηµάτων της Παγκρήτιας και ασφαλή ταχυδροµική αποστολή του κωδικού PIN. Εξόφληση πάγιων εντολών κινητής τηλεφωνίας, συνδροµητικής τηλεόρασης, ασφαλίστρων κλπ. Με δυνατότητα σύνδεσης της κάρτας µε τον Παγκρήτιο λογαριασµό και αξιοποίησης όλων των προνοµίων που αυτός προσφέρει. Μια από τις νέες δραστηριότητες της Παγκρήτιας Τράπεζας είναι η δυνατότητα είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων. Όλοι οι δικαιούχοι γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα λογαριασµό ταµιευτηρίου και δηλώνοντας τον στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών της περιοχής τους αποκτούν το δικαίωµα της είσπραξης των επιδοτήσεων τους από την Παγκρήτια Τράπεζα. Όλη αυτή η διαδικασία έχει τα εξής πολλαπλά πλεονεκτήµατα: Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων ταµιευτηρίου της αγοράς έως 2,40%. υνατότητα προεξόφλησης του δικαιώµατος της επιδότησης άµεσα, χωρίς πρόσθετα έξοδα µε προνοµιακό τελικό επιτόκιο 7,20%. υνατότητα χρηµατοδότησης από την Παγκρήτια Τράπεζα για κάλυψη καλλιεργητικών, καταναλωτικών ή λοιπών αναγκών µε προνοµιακό κυµαινόµενο επιτόκιο 8,70% χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις (έξοδα φακέλου, προµήθειες κλπ.) Γρήγορη εξυπηρέτηση από το δίκτυο των 49 καταστηµάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας. 18

20 Στα στεγαστικά δάνεια που όπως γνωρίζουµε είναι µια από τις πιο σηµαντικές κατηγορίες δανείων που µπορούµε να διακρίνουµε µέσα σε µια τράπεζα, γι αυτό το λόγο είναι τόσο ευέλικτα, δεν υπάρχουν πολλά έξοδα καθώς παρέχεται άµεση εξυπηρέτηση. Κατ αρχήν για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου θα πρέπει να υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις. Όπως είναι το γεγονός ότι το εισόδηµα του πελάτη το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερό. Επίσης ένα στεγαστικό δάνειο δίνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση / τις οικογενειακές υποχρεώσεις του πελάτη. Ενώ άλλες βασικές προϋποθέσεις που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι το ύψος της αξίας του ακινήτου, καθώς και κυρίως η φερεγγυότητα του πελάτη. Η φερεγγυότητα αυτή ελέγχεται µε το λεγόµενο πρόγραµµα Τειρεσίας. Παλαιότερα το πρόγραµµα αυτό περιλάµβανε µόνο τα τυχόν δυσµενείς στοιχεία του ενδεχόµενου πελάτη. Ενώ τα τελευταία χρόνια το πρόγραµµα αυτό το χαρακτηρίζουν και ως Λευκός Τειρεσίας διότι δεν περιλαµβάνει µόνο τα δυσµενή στοιχεία ενός πελάτη αλλά περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του είτε αυτά είναι δυσµενή είτε όχι. Όταν κάποιος επιθυµεί ένα στεγαστικό δάνειο θα πρέπει να καταθέσει την αίτησή του και κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσει είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο, είναι ένα αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) των δύο τελευταίων ετών ή εκκαθαριστικό εφορίας. Επίσης είναι το έντυπο Ε9 το αρχικό και µεταβολών αυτού καθώς και για τον πιστούχο Ασφαλιστική Ενηµερότητα σύµφωνα µε την εγκύκλιο 20 / 2001 ή υπεύθυνη δήλωση. Μετά την προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών η επιτροπή στην τράπεζα αποφασίζει αν θα εγκριθεί το δάνειο ή όχι. Θα πρέπει βέβαια να ισχύουν κάποιοι όροι όπως είναι οι ενοχικές διασφαλίσεις και η προσηµείωση του ακινήτου. Για την προσηµείωση του ακινήτου απαιτούνται ορισµένα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά που µπορούµε να αναφέρουµε είναι οι νόµιµοι τίτλοι κτήσης ακινήτου, είναι η σχετική άδεια σε περίπτωση που υπάρχει οικοδοµή, είναι το τοπογραφικό διάγραµµα και οι κατόψεις. Καθώς και το κτηµατογραφικό απόσπασµα συνοδευόµενο από βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου ξεχωριστά για κάθε κύριο ακινήτου, επικαρπωτή κ.λ.π. Τέλος αυτό που είναι απαραίτητο να γίνει είναι η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο µε τα δικαιολογητικά της ιδιοκτησίας (εικοσαετίας), των βαρών, της µεταγραφής και της µη διεκδίκησης. Για τα παραπάνω έγγραφα ισχύει η πληρωµή εξόδων από την τράπεζα. Ενώ λίγο πριν την υπογραφή 19

21 της σύµβασης πραγµατοποιείται η εκτίµηση του ακινήτου από το µηχανικό της τράπεζας. Και τέλος, εφόσον εγκρίνεται και υπογράφεται η σύµβαση πραγµατοποιείται και η εκταµίευση του δανείου. Ένα στεγαστικό δάνειο µπορεί να διαρκέσει από 1 χρόνο έως 20 χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις το περισσότερο χρονικό διάστηµα που θα µπορούσε να διαρκέσει είναι έως και 25 χρόνια ενώ δεν υπάρχει ποινή προεξόφλησης. Τα επιτόκια των δανείων διαµορφώνονται ανάλογα µε το ύψος του δανείου. Γενικά θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε ότι τα επιτόκια ξεκινούν από 4,90% - 7,85%. Πιο συγκεκριµένα στα στεγαστικά δάνεια αγοράς ανέγερσης ή αποπεράτωσης κατοικίας τα κυµαινόµενα επιτόκια µέχρι είναι 5,23% ενώ άνω των ξεκινούν από 4,78%. Καθώς τα σταθερά επιτόκια µέχρι των για τα τρία έτη είναι 5,73% και για τα πέντε έτη 6,13%. Τέλος τα δάνεια άνω των µε σταθερό επιτόκιο για τρία έτη είναι 5,23% ενώ για τα πέντε έτη είναι 5,63%. Καθώς στα στεγαστικά δάνεια ανακαίνισης επισκευής κατοικίας και αγοράς οικοπέδου ισχύει κυµαινόµενο επιτόκιο 5,48% το οποίο προσαυξάνεται µε την εισφορά του νόµου Ν.128. Αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα οι δόσεις να είναι µηνιαίες, τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες ή και ακόµη µια δόση το χρόνο, εξαρτάται από το τι επιθυµεί ο δανειολήπτης. Όπως είναι γνωστό ένα στεγαστικό δάνειο παρέχεται είτε για αγορά - ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας, είτε για ανακαίνιση επισκευή κατοικίας, είτε για αγορά οικοπέδου. Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται αγορά ακινήτου προηγείται προσύµφωνο στο συµβολαιογράφο ενώ η διαδικασία της έγκρισης είναι όπως ανέφερα παραπάνω και η προσηµείωση γίνεται µε βάση το συµβόλαιο. Τέλος µετά τη χορήγηση του δανείου στον πωλητή εκδίδεται και η προεξοφλητική πράξη. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την ασφάλεια του δανειολήπτη η οποία περιλαµβάνεται στο µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δανείου. Καθώς εξαρτάται άµεσα από το χρηµατικό ποσό το ύψος του δανείου, την ηλικία του δανειολήπτη και τη διάρκεια αποπληρωµής. Οι συνέπειες που προκύπτουν σε περίπτωση µη πληρωµής των δόσεων του δανείου είναι κατ αρχήν η αποστολή προειδοποιητικών επιστολών έως και τρεις. Αν συνεχίζει ο πελάτης την µη πληρωµή των δόσεων λαµβάνονται δικαστικά µέτρα (καταγγελία της σύµβασης), η τράπεζα στρέφεται στους εγγυητές (ο αριθµός των 20

22 οποίων είναι 1 έως 2) και στο τελευταίο στάδιο µε την προσηµείωση σε υποθήκη και τελικά τον πλειστηριασµό του ακινήτου. Στα επιχειρηµατικά δάνεια ισχύει ότι τα δάνεια για επαγγελµατική στέγη έχουν βασικό επιτόκιο 4,35%, τα δάνεια για πάγιο εξοπλισµό έχουν βασικό επιτόκιο 5,35% και τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης είναι µε βασικό επιτόκιο 6,10%. Για όλα αυτά τα επιχειρηµατικά δάνεια µε ειδικές διασφαλίσεις το κυµαινόµενο επιτόκιο είναι 3,60%, προβλέπεται προσαύξηση µέχρι τρείς εκατοστιαίες µονάδες, προσαυξάνονται µε την εισφορά του Ν.128 ύψους 0,60% και δεν έχουν καµία άλλη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα φακέλου κλπ.), καθώς επίσης παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του δανειολήπτη. Ενώ στα καταναλωτικά δάνεια (προσωπικά- καταναλωτικά) ανεξάρτητα από το ύψος του δανείου το κυµαινόµενο επιτόκιο που ισχύει είναι από 7,90% το οποίο προσαυξάνεται µε την εισφορά του Ν.128 (σήµερα 0,60%) ενώ παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του δανειολήπτη. Στα συγκεκριµένα δάνεια η συνολική ετήσια πραγµατική επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.) για ποσό µε κυµαινόµενο επιτόκιο 7,90% (πλέον εισφοράς 0,60%) διάρκειας δανείου τεσσάρων χρόνων, µε καταβολή µηνιαίων δόσεων, η Σ.Ε.Π.Ε. διαµορφώνεται σε 8,60%. Επίσης ανάλογα µε την κατηγορία προσωπικού- καταναλωτικού δανείου, για µισθωτούς ή συνταξιούχους που λαµβάνουν τη µισθοδοσία τους από την Παγκρήτια τράπεζα, ισχύουν τα εξής: Μειωµένο επιτόκιο κατά 10%, σε δανειοδοτούµενους, µόνιµους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, που λαµβάνουν το µισθό τους από την Παγκρήτια Τράπεζα και εξυπηρετούν τις δόσεις τους µε εξουσιοδότηση από τον καταθετικό τους λογαριασµό. Προεγκεκριµένο δάνειο µέχρι το δεκαπλάσιο του µηνιαίου µισθού ή της σύνταξης, σε µόνιµους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, µε µειωµένο επιτόκιο κατά 10%. υνατότητα διάθεσης του δανείου µέσω του Παγκρήτιου Λογαριασµού. Στις καταθέσεις ταµιευτηρίου ισχύει εκτοκισµός από το 1 ο ευρώ µε το επιτόκιο του κλιµακίου στο οποίο ανήκει χωρίς να υπάρχουν επιβαρύνσεις συναλλαγών µε πάγιες εντολές εξόφληση λογαριασµών(οτε- ΕΥΑΥ κλπ.), µε δυνατότητα 21

23 εξόφλησης ΦΠΑ/εισφορών ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και µε χορήγηση κάρτας συναλλαγών και αγορών χωρίς έξοδα έκδοσης, µόνο µε µια µικρή µηνιαία επιβάρυνση. Τα επιτόκια ταµιευτηρίου αντιστοιχούν ακριβώς στα επιτόκια καταθέσεων του Παγκρήτιου λογαριασµού λόγω του γεγονότος ότι ο Παγκρήτιος λογαριασµός, όπως έχω αναφέρει και παραπάνω, αποτελεί συνδυασµό λογαριασµό ταµιευτηρίου και ανοιχτού δανείου. Στις προθεσµιακές καταθέσεις σε χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός έτους το επιτόκιο είναι διαπραγµατεύσιµο. Ενώ στο χρονικό διάστηµα ενός έτους οι καταθέσεις των το επιτόκιο που έχουν είναι 3,00%, οι καταθέσεις των , το επιτόκιό τους είναι 3,10% και οι καταθέσεις µε ποσό ,01 και άνω το επιτόκιο που έχουν είναι 3,30%. Εκτός τις καταθέσεις (ταµιευτηρίου, όψεως φυσικών και νοµικών προσώπων, υπερανάληψης) υπάρχουν και οι εργασίες εξωτερικού εµπορίου οι οποίες διεκπεραιώνονται από κεντροποιηµένη υπηρεσία µε στελέχη υψηλής κατάρτισης. Με υπηρεσίες που αφορούν τις εισαγωγές όπως προεµβάσµατα, Ενέγγυες Πιστώσεις κάθε τύπου και εγγυητικές επιστολές. Με υπηρεσίες που έχουν σχέση µε πληρωµές µετρητοίς ή µε προθεσµία, µε κινήσεις κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, µε πληρωµές επιταγών εξωτερικού καθώς και µε εξαγωγές. Πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαµε να διακρίνουµε είναι η άµεση εξυπηρέτηση, το φιλικό περιβάλλον καθώς και το ανταγωνιστικό τιµολόγιο Προµηθειών. Όσον αφορά την διαχείριση πιστωτικού κινδύνου - καθυστερήσεις η Παγκρήτια σήµερα είναι ένα από τα υγιέστερα χαρτοφυλάκια χρηµατοδοτήσεων στο Τραπεζικό σύστηµα της χώρας. Αυτό οφείλεται στην καλή γνώση της αγοράς και στην ικανοποίηση των χρηµατοδοτικών αναγκών κάθε συνεταίρου πιστοδοτούµενου ανάλογα µε την δυνατότητα και προοπτική του. Ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε και το γεγονός ότι από τη χρονιά αυτή, λειτούργησε σαν αναπόσπαστο µέρος της οργανωτικής δοµής της τράπεζας, η Μονάδα ιαχείρισης Κινδύνων, της οποίας οι εισηγήσεις βαρύνουν ιδιαίτερα στις τελικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για χρηµατοδοτικά θέµατα. Η µονάδα έχει πρόσβαση σ όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες, καθώς και σ όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζας που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της. Κύρια ευθύνη της Μονάδας 22

24 ιαχείρισης Κινδύνων είναι ο σχεδιασµός, η εξειδίκευση και η υλοποίηση της πολιτικής της τράπεζας σε θέµατα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας. Το υπόλοιπο των σε οριστική καθυστέρηση δανείων ανήλθε την 31/12/2005 στο ποσό των 21,2εκ. ευρώ και σε ποσοστό το 2,75% επί των χορηγήσεων, όπου το µεγαλύτερο µέρος του ποσού αυτού διασφαλίζεται εµπραγµάτως και θεωρείται εισπράξιµο. Πέραν αυτού, το υπόλοιπο του λογαριασµού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ανήλθε την 31/12/2005 στο ύψος των 22,47εκ. ευρώ. Έτσι µπορούµε άνετα να συµπεράνουµε ότι το ποσό αυτό δηµιουργεί µια ισχυρή βάση για την τράπεζα και ενισχύει τη βεβαιότητα ότι µπορεί να υπερκαλύψει επισφαλεί δάνεια που τυχόν να δηµιουργηθούν στο µέλλον. Κατά τις προηγούµενες χρονιές είχε δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση της οργανωτικής δοµής της τράπεζας και στη γενικότερη ανάπτυξή της σ όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της. Όπως και την προηγούµενη χρονιά σύµφωνα µε την οποία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, και στη βελτίωση των συστηµάτων ασφαλείας και µηχανογράφησης της τράπεζας, στην προέκταση των υπαρχόντων και στην υλοποίηση νέων συνεργασιών. Οι κυριότερες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών και κατά τα προηγούµενα αλλά κυρίως κατά τη χρονιά που πέρασε είναι οι ακολούθως: Εφαρµόστηκε µε συνεχείς βελτιώσεις το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, για το σύνολο τραπεζικών εργασιών, µε αποτέλεσµα η πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης που πραγµατοποιήθηκε, να είναι απόλυτα επιτυχής. Το σύστηµα κατά το δεύτερο χρόνο εφαρµογής του, είχε πλήρως αφοµοιωθεί και είχε τηρηθεί πιστά από το προσωπικό όλων των βαθµίδων της ιεραρχίας της τράπεζας. Ενώ κατά την εφαρµογή του συστήµατος για τρίτη χρονιά µπορούµε να πούµε ότι δόθηκε ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στο πελατοκεντρικό χαρακτήρα της τράπεζας. Η υποστήριξη του αυξανόµενου δικτύου των καταστηµάτων µε τις εσωτερικές επιθεωρήσεις που εκτός από ελεγκτικό χαρακτήρα είχαν και συµβουλευτικό, εγγυήθηκαν την καλή λειτουργία των νέων καταστηµάτων µε βάση τις αρχές του συστήµατος. Τόσο η ιοίκηση όσο και το σύνολο του προσωπικού εξακολουθούν να εργάζονται για την πιστή εφαρµογή του Πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας, γεγονός που αποδεικνύεται καθηµερινά από την οµοιοµορφία στη 23

25 λειτουργία των καταστηµάτων, τη συνέπεια στην εφαρµογή των διαδικασιών, την ταχύτητα, ευελιξία και ποιότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες και την ασφάλεια των συναλλαγών και προσωπικών δεδοµένων των συνεταίρων. ιευρύνεται συνεχώς η Παγκρήτια τράπεζα µε ολοένα και περισσότερα καταστήµατα. Πιο συγκεκριµένα το 2001 πραγµατοποιήθηκε η λειτουργία 4 νέων καταστηµάτων στα Πεζά, στο Ασήµι, στο Καστέλι και στα Μάλλια. Ενώ κατά το 2003 διευρύνθηκε το δίκτυο των καταστηµάτων µε 5 ακόµη νέα σηµεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µελών σ όλη την Κρήτη (Λ.Ικάρου, Λ.Κνωσσού, Αγ.Βαρβάρα, Σείσι Λασιθίου), αλλά και σε καίριες περιοχές της Αθήνας (Λ.Συγγρού). Επίσης το 2004 αυξάνεται το δίκτυο καταστηµάτων µε 7 ακόµη νέα καταστήµατα σ όλη την Κρήτη (Ζαρός, Βενεράτο ήµου Παλιανής, Επισκοπή Ηρακλείου, Φουρφούρας ήµου Κουρητών Ρεθύµνου, Γογονή Χανίων, Πειραιάς, Μήλος Νοµού Κυκλάδων). Καθώς επίσης υπήρξε διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων, κατά το 2005, στην Καλλιθέα Ρεθύµνου, στο Πέραµα Μυλοποτάµου, στο Ακρωτήρι Χανίων, στη Λ.Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο και στη Βιάννος Ηρακλείου. Το κατάστηµα της Καλλιθέας Ρεθύµνου είναι το τρίτο που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίσµα, πέραν του κεντρικού επί της Λ.Ικάρου και του καταστήµατος επί της Λ.Κνωσσού στο Ηράκλειο. Με την αγορά αυτή υλοποιείται ο στόχος της τράπεζας για απόκτηση τουλάχιστον ενός ακινήτου το χρόνο, εµπλουτίζοντας το δίκτυό της µε ιδιόκτητα καταστήµατα. Στα πλαίσια αυτά, αγοράστηκαν επίσης το 2005 δύο ακίνητα, το ένα επί του κεντρικού δρόµου στις Μοίρες Ηρακλείου, και το άλλο στη Σητεία, τα οποία µετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, θα στεγάσουν τα ήδη υπάρχοντα καταστήµατα στις πόλεις αυτές. Τέλος στα µέσα του 2006 έχει προγραµµατιστεί η λειτουργία των καταστηµάτων στο Παλαιόκαστρο Σητείας, στις Πατέλες Ηρακλείου, στη Ζήρο του ήµου Λεύκης και στην οδό Οµήρου στην Αθήνα που προορίζεται για τη µετεγκατάσταση του καταστήµατος της οδού Αρσάκη. Ενώ ήδη από τις 14 Απριλίου 2006, λειτουργεί το νέο κατάστηµα της Παγκρήτιας στις Γούβες Ηρακλείου, στη διακλάδωση Γουβών στο Λ.Χερσονήσου ενώ ο αγιασµός του καταστήµατος πραγµατοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου Η λειτουργία των εν λόγω καταστηµάτων, θα διευκολύνει σηµαντικά τις συναλλαγές των κατοίκων και κυρίως των επιχειρηµατιών της κάθε περιοχής, καθώς µπορούν να πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους εύκολα και γρήγορα, εξοικονοµώντας τον απαραίτητο για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες χρόνο. 24

26 Σηµαντικές είναι οι διαδικασίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας, σε ενιαίο on line δίκτυο, µέσω της Πανελλήνιας Τράπεζας. Υλοποιώντας το όραµα της λειτουργίας του Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών οι πελάτες των 15 Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας, εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής του ενιαίου Κέντρου Ηλεκτρονικών Πληρωµών (Κ.Η.Π.) από το δίκτυο των 150 καταστηµάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών σ όλη την Ελλάδα. Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθµισης του µηχανογραφικού συστήµατος της Τράπεζας καθώς και της διαδικασίας µετάπτωσης σε εξελιγµένο τραπεζικό σύστηµα, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και τις ασφαλέστερες συναλλαγές των συνεταίρων. ιευρύνθηκε η συνεργασία της Παγκρήτιας µε ήµους, επιχειρήσεις και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διαχείριση της µισθοδοσίας του προσωπικού τους, τη διαχείριση των διαθεσίµων τους, καθώς και την πληρωµή των υπηρεσιών των ηµοτικών Επιχειρήσεων (π.χ. Ύδρευσης κλπ). Ξεκίνησε συνεργασία µε ηµόσιους φορείς (π.χ. Επιµελητήρια, Πανεπιστήµια κλπ) για τη δηµιουργία επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που προάγουν την οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης, όπως επίσης και εκπόνηση µελετών από εκπαιδευτικούς φορείς που βοηθούν την Τράπεζα στην απρόσκοπτη µελλοντική της ανάπτυξη (π.χ. µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου για τις επιπτώσεις της εφαρµογής της Συνθήκης της Βασιλείας στην Παγκρήτια). Συνεχίστηκε η διαχείριση των επενδυτικών προγραµµάτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µε τη συνεργασία του Επιµελητηρίου Ηρακλείου και του Πανεπιστηµίου. Πραγµατοποιήθηκε η σύµβαση µε εταιρεία για ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων σε όλες τις χώρες του κόσµου. Πιο συγκεκριµένα η σύµβαση συνεργασίας 25

27 για τη µεταφορά κεφαλαίων, υπεγράφη µεταξύ της Παγκρήτιας και της µεγαλύτερης εταιρείας στον κόσµο για το σκοπό αυτό, Western Union. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιήθηκε το Μάϊο του 2006, δίνοντας την ευκαιρία σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα να λαµβάνουν και να αποστέλλουν εντός 9 λεπτών χρηµατικά ποσά από και προς όλες τις χώρες του κόσµου. Άλλες υπηρεσίες είναι η είσπραξη λογαριασµών.ε.κ.ο. κινητής τηλεφωνίας κλπ., η διαχείριση Επενδυτικών Προγραµµάτων από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ.,η λήψη και διαβίβαση εντολών για χρηµατιστηριακές πράξεις καθώς και οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες για όλους τους κινδύνους (ασφάλιση κτιρίων-πρώτων υλών εµπορευµάτων δανειοληπτών - οχηµάτων-ζωής). Τέλος άλλες υπηρεσίες που ανήκουν συγκεκριµένα στην Ηλεκτρονική Τραπεζική είναι η ηλεκτρονική πληρωµή Φ.Π.Α. και εργοδοτικών εισφορών των Ι.Κ.Α., ΤΕΒΕ, ΟΤΕ, Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) κλπ. Οι µεταφορές κεφαλαίων καθώς και η παρακολούθηση κινήσεων λογαριασµών και επιταγών. Γενικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι υπάρχει αναβάθµιση τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), όσο και σε επίπεδο συναλλαγών µέσω ΑΤΜ, όπου πλέον λειτουργούν οι πιο εξελιγµένες εφαρµογές κρυπτογράφησης και ασφάλειας από τους ιεθνής οργανισµούς. Το Νοέµβριο του 2005, η Παγκρήτια τράπεζα προχώρησε στην έκδοση οµολόγων ονοµαστικής αξίας 1.000, συνολικού ύψους , µε δεκαετή διάρκεια και σταθερό επιτόκιο 5%. Υπεγράφη σύµβαση συνεργασίας της Παγκρήτιας τράπεζας µε το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), δίνοντας τη δυνατότητα σε υγιείς µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τις απαιτούµενες διασφαλίσεις, να δανειοδοτούνται από την Παγκρήτια τράπεζα µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Ενισχύθηκε ο ρόλος της τράπεζας προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µε τη συµµετοχή της στα προγράµµατα του 3 ου κύκλου των Περιφερειακών 26

28 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) που αφορούν ενισχύσεις µέσω κοινοτικών κονδυλίων, στους τοµείς µεταποίησης και τουρισµού. Ολοκληρώθηκε το τριετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τράπεζας από εξειδικευµένους εκπαιδευτές του τραπεζικού κλάδου, στο οποίο συµµετείχε το σύνολο του προσωπικού, ενώ συνεχίστηκε για µια ακόµη χρονιά, το πρόγραµµα εσωτερικής εκπαίδευσης από εσωτερικούς εισηγητές σε θέµατα πρακτικής τραπεζικής. Το 2004 ιδρύθηκε η εταιρία Παγκρήτια Συµµετοχών Α.Ε..Α.Κ.Ε.Σ. από την Παγκρήτια τράπεζα µε ποσοστό συµµετοχής 51%, από τα τέσσερα Επιµελητήρια της Κρήτης, από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Τεχνικών Σχολών του Επιµελητηρίου Ηρακλείου. Πρόκειται για το πρώτο Περιφερειακό Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital) στη χώρα µας, µε τίτλο Παγκρήτιο Αµοιβαίο Ανάπτυξης που αποσκοπεί στο να επενδύει στο κεφάλαιο νέων ή υφισταµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης που δραστηριοποιούνται σε τοµείς νέων τεχνολογιών, καινοτόµων προϊόντων, εναλλακτικών µορφών τουρισµού και αξιοποίησης τοπικών πόρων. Η δραστηριότητα αυτή, αναµένεται να τονώσει την τοπική οικονοµία, να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας καθώς και υπεραξίες για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Ήδη έχει συµπληρώσει την πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση της η Παγκρήτια Συµµετοχών της οποίας ο κύκλος εργασιών της διαµορφώθηκε σε περίπου ενώ τα κέρδη της προβλέπεται να φθάσουν τα περίπου , αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν στον προσεχή ισολογισµό της Παγκρήτιας τράπεζας. Τέθηκαν οι βάσεις για τη συµµετοχή της Παγκρήτιας στο µετοχικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, προεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία µε την εταιρία σε επίπεδο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους συνεταίρους. Ξεκίνησε η χορήγηση της Πανελλήνιας πιστωτικής κάρτας Mastercard στους συνεταίρους της Παγκρήτιας και των υπόλοιπων Συνεταιριστικών Τραπεζών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν αγορές µε άτοκες δόσεις από ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και καταστηµάτων σ όλη την Ελλάδα. 27

29 ηµιουργήθηκε χωριστή ιεύθυνση Χορηγήσεων µε ταυτόχρονη ενίσχυση της στελέχωσης της µε στόχο την καλύτερη αξιολόγηση των αιτηµάτων χορηγήσεων και τη στενότερη παρακολούθηση των δανείων. Τέλος θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η οικονοµική ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και γενικότερα η κοινωνική προσφορά της Παγκρήτιας. Πιο συγκεκριµένα τη χρονιά που µας πέρασε διατέθηκε ποσό των ευρώ για την προώθηση του δύσκολου έργου 13 Συλλόγων και φορέων της Κρήτης που φιλοξενούν και εκπαιδεύουν παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες. Προσλήφθηκαν 51 νέοι υπάλληλοι, συνεργάστηκαν 47 φοιτητές πραγµατοποιώντας την πρακτική τους άσκηση, αναβαθµίστηκε η εκπαίδευση των στελεχών και βοήθησε πολλές νέες επιχειρήσεις αλλά και παλαιότερες που αντιµετώπιζαν οικονοµικά προβλήµατα. 28

30 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι για το 2006 συνοψίζονται ως ακολούθως: Να διατηρηθεί ο υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της τράπεζας µε αύξηση των καταθέσεων, που θα επιτρέψει την αντίστοιχη αύξηση των χρηµατοδοτήσεων, συνεπώς την αύξηση της κερδοφορίας. Να εξακολουθήσει η προσπάθεια αναβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, µε κύριο µέληµα την ικανοποίηση των συνεταίρων. Να αναβαθµιστεί ο τρόπος αξιολόγησης των χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ, µε τελικό αποτέλεσµα την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Να επιτευχθούν οι προγραµµατισµένοι για το 2006 στόχοι, για κέρδη 24 εκ., ώστε η µέση απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων να κινηθεί στο 22,7% και για καθαρό µέρισµα 4,44 ανά µερίδα, αυξηµένο κατά 10% σε σχέση µε το ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα την τελευταία τριετία απέκτησε ένα µέγεθος και µια δυναµική και είχε αποτελέσµατα τέτοια που της επέτρεψαν να λειτουργήσει ως ένας από τους µεγαλύτερους πιστωτικούς οργανισµούς της χώρας. Με όλα αυτά που πέτυχε η Τράπεζα, δηµιούργησε προοπτικές σε σχέση µε την Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και να κατακτήσει ακόµη µεγαλύτερες θέσεις, προγραµµατίζοντας πλέον την πρώτη θέση ανάµεσα στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, στο πλαίσιο του προγραµµατισµού της για την επόµενη πενταετία. Το τραπεζικό δίκτυο αριθµεί σήµερα 49 καταστήµατα ενώ η προοπτική για αυτή τη χρονιά είναι να ανέλθει σε συνολικά 53 καταστήµατα, τα προ φόρων κέρδη 29

31 ανήλθαν σε 10,65 εκ. αυξηµένα κατά 24,15% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 970,6 εκ. αυξηµένο κατά 35,76%, οι καταθέσεις έφτασαν τα 821,4 εκ. αυξηµένες κατά 35% και οι χορηγήσεις τα 772 εκ. αυξηµένες κατά 29,6%. Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας έχει βασιστεί σε µεγάλο ποσοστό στο αξιολογικά επιλεγµένο και διαρκώς εκπαιδευµένο προσωπικό και, κυρίως, στην εµπιστοσύνη που, από το ξεκίνηµά της, επιδεικνύουν τα µέλη της. Ένα σηµαντικό δείγµα ανάπτυξης και προόδου της Τράπεζας είναι το γεγονός της κατάτµησης της αξίας της µερίδας στο µισό, δηλαδή από 228 σε 114, µε ελάχιστη τιµή διάθεσης από τους συνεταίρους που για οποιοδήποτε λόγο διαθέτουν µερίδες από 185 σε 92,5, τη µείωση του δικαιώµατος εγγραφής από 30 σε 15, καθώς και το διπλασιασµό του αριθµού των µερίδων που αποφασίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των µελών της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας τον Σεπτέµβριο του Ενώ το 2006 αποφασίστηκε οι συνέταιροι να έχουν δικαίωµα να αποκτήσουν µια µερίδα στην τιµή των 100. Σήµερα η Τράπεζα κατέχει στο νησί µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις περίπου 14% και στις χορηγήσεις περίπου 18%. Τα προβλεπόµενα κέρδη προ φόρων, από 10,7 εκατοµµύρια (3,65 δις. δρχ.), αναµένεται τελικά να ξεπεράσουν τα 11,5 εκατοµµύρια. Επίσης η συνολική αύξηση των καταθέσεων υπήρξε αξιοσηµείωτη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και έφτασε σε ποσοστό το 35% την 31/12/2005. Η αύξηση αυτή επέτρεψε στην τράπεζα να ενισχύσει την κερδοφορία της, να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της και να διευρύνει το δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ. Επιπλέον ο δείκτης ρευστότητας έφτασε το ύψος του 21,20% την 31/12/2005, σε επίπεδο πολύ υψηλό απ αυτό που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Άλλο ένα δείγµα ανάπτυξης της Παγκρήτιας είναι το έργο που κοσµεί τον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτιρίου της τράπεζας από αυτή τη χρονιά, µε τίτλο << ιαχρονική συνάντηση Θεοτοκόπουλου, Κορνάρου, Καζαντζάκη>> της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Το οποίο αποτελεί µια σηµαντική προσφορά της 30

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2-04 ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 2 04 αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική αγορά 3 έτη κι άνω οιασδήποτε µορφής,( Ατοµικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυµία και ιακριτικός Τίτλος ραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιµελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθµός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ν. 3066/2002 Φορέας Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06

MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 MARFIN POPULAR BANK ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31.12.06 ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Τα proforma κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της Marfin Popular Bank σηµείωσαν σηµαντική αύξηση 235%

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα