Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας"

Transcript

1 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Μέτρο 2.2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΥΝΕΡΓΙΑ Δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Κοινοτικό και διεθνές περιβάλλον Καταγραφή των μορφών εκδήλωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συνεταιρισμοί Σύντομα ιστορικά δεδομένα Σύγχρονα συνεταιριστικά δεδομένα Βασικές συνεταιριστικές αξίες και αρχές Συνεταιριστικό δίκαιο Εθνικό δίκαιο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Συνοπτικά ιστορικά δεδομένα Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα Ο Νόμος 2716/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σκοπιμότητα των νομοθετικών προβλέψεων Ο διφυής χαρακτήρας των Κοι.Σ.Π.Ε Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε Το Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοποί Μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε Κατηγορίες μελών Απόκτηση και λύση της συνεταιριστικής σχέσης Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Ευθύνη μελών Απασχόληση των μελών στον Κοι.Σ.Π.Ε Συνεταιριστική μερίδα Γενική Συνέλευση Κοι.Σ.Π.Ε Αρμοδιότητες Συμμετοχή Σύγκληση Λήψη αποφάσεων

3 Ακυρότητες Διοικητικό Συμβούλιο Κοι.Σ.Π.Ε Σύνθεση και θητεία Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εποπτικό Συμβούλιο Κοι.Σ.Π.Ε Εκλογή θητεία Εξουσίες, αρμοδιότητες και ευθύνη Σχέση Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου Πόροι - Περιουσιακή κατάσταση Κοι.Σ.Π.Ε Διάλυση Εκκαθάριση Κοι.Σ.Π.Ε Λόγοι διάλυσης Διαδικασία εκκαθάρισης Σχέσεις Κοι.Σ.Π.Ε. με Δημόσιο & Τοπική Αυτοδιοίκηση Παραχωρήσεις πραγμάτων Προγραμματικές συμβάσεις Φορολογική μεταχείριση Οικονομικά κίνητρα Ενώσεις Κοι.Σ.Π.Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΡΓΙΑ Δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων ανάπτυξης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους, ώστε να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν. Σήμερα το θεσμικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον είναι κατ αρχήν ευνοϊκό. Με το Ν. 2716/1999 και για την υποστήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δημιουργήθηκαν εξωτερικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επαγγελματικής επανένταξης μεταξύ των οποίων και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Η διαδικασία σύστασης Κοι.Σ.Π.Ε. σε διάφορα σημεία της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει, με την ενεργό υποστήριξη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψυχαργώς». Η σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε., λόγω της ιδιομορφίας της συγκεκριμένης μορφής οικονομικής συνεργασίας, δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία κατά την οποία οι «συνεταίροι», αφού υπογράψουν το καταστατικό του συνεταιρισμού τους αρχίζουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε. δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση ορισμένων δυνάμει επιχειρηματιών, αλλά υπόθεση κοινωνικού χαρακτήρα, ενταγμένη στην ευρύτερη διαδικασία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των δημόσιων προβλημάτων που καλείται να λύσει. 4

5 Από την άποψη αυτή και ενόψει της συζήτησης που έχει ανοίξει για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η παρούσα μελέτη επιδιώχθηκε να έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή από τη μια να συμβάλει στη συζήτηση και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και από την άλλη να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο και βοήθημα όλων των εμπλεκόμενων στις φάσεις σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κοι.Σ.Π.Ε.. Μεθοδολογικά καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια η μελέτη αυτή να μην πάρει δογματικό νομικό περιεχόμενο, αλλά χωρίς να ξεφεύγει από την ακρίβεια της νομικής ερμηνείας και διατύπωσης να είναι κατανοητή και από το μη νομικό που θα εμπλακεί στην ιστορία των Κοι.Σ.Π.Ε., απαντώντας στα ερωτήματα της καθημερινής πράξης. Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μία γενική προσέγγιση στα θέματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος συνδέονται οι παραδοχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το ισχύον θεσμικό της πλαίσιο (Ν. 2716/1999) και στο τρίτο μέρος εξετάζεται εξαντλητικά ο θεσμός των Κοι.Σ.Π.Ε. Είναι βέβαιο ότι η πράξη της σύστασης και πολύ περισσότερο -στη συνέχειατης οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον Κοι.Σ.Π.Ε. θα γεννήσει νέα ερωτήματα ίσως πιο σύνθετης υφής από αυτά που προσεγγίζονται στην παρούσα μελέτη. Από την άποψη αυτή είναι ενδιαφέρον να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το θέμα της δημιουργίας ενός ειδικού υποστηρικτικού μηχανισμού για τους Κοι.Σ.Π.Ε. και για τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν στη δράση τους, προκειμένου να ενισχύεται σε σταθερή βάση η βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους. 5

6 Για τη μελέτη συνεργάστηκαν οι : 1. Κωνσταντίνος Πενταγιώτης, Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω, Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης (ΜΥΠ) Ψυχαργώς Β Φάση. 2. Δήμητρα Ντούμπα, Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω, Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης (ΜΥΠ) Ψυχαργώς Β Φάση. 3. Το γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών «Βάλτερ Φισσάμπερ και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.», μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» της Κ.Π. EQUAL. Οι συντάκτες της μελέτης θεωρούν υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν τους Δ. Χονδρό, Ν. Γκιωνάκη και Δ. Χατζαντώνη, στελέχη της ΜΥΠ για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβουλές τους καθώς και στελέχη των Κοι.Σ.Π.Ε. που έχουν συσταθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης για τα ερωτήματά τους που αποτέλεσαν ερεθίσματα ως προς το τελικό ζητούμενο της παρούσας. 6

7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ α.ν. β.δ. Δ.Σ.Ε. Δ.Γ.Ε. Ε.Ε. ΙΣΕΜ Κοι.Σ.Π.Ε. Αστικός Κώδικας Αναγκαστικός Νόμος Βασιλικό Διάταγμα Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Ο.Η.Ε.) Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Μελετών Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Μ.Ψ.Υ. Π.Δ. Π.Κ. Π.Ο.Υ. Το.Ψ.Υ. Μονάδα Ψυχικής Υγείας Προεδρικό Διάταγμα Ποινικός Κώδικας Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Τομέας Ψυχικής Υγείας 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μολονότι δεν φαίνεται ως νέα στο επίπεδο της θεωρητικής της σύλληψης, παγιώθηκε στα ευρωπαϊκά δεδομένα για πρώτη φορά το 1997 στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «Τρίτο σύστημα και απασχόληση» που επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία βασική δυσκολία είναι να οριστεί η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Στο θέμα αυτό υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις δεδομένου ότι οι όροι κοινωνική επιχειρηματικότητα ή κοινωνική επιχείρηση είναι ελκυστικοί από πολλά και συχνά αντίθετα ιδεολογικά ρεύματα και θεωρήσεις. Ως φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορούσαμε με βάση τις παραδοχές και τη συμπύκνωση της σχετικής για το θέμα φιλολογίας να ορίσουμε φορείς με ιδιαίτερη τυπική νομική υπόσταση (εταιρία, συνεταιρισμό, ένωση προσώπων κλπ) που κινούνται πέρα από το χώρο του αυστηρά οροθετημένου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, αυτοδιοικούνται και τα αποτελέσματα της όποιας οικονομικής δραστηριότητάς τους έχουν μικτό χαρακτήρα ισόμερα ή ανισόμερα ρυθμισμένο ανάμεσα στην αναδιανομή των αποτελεσμάτων σε όσους μετέχουν ή παρέχουν την εργασία ή τις υπηρεσίες τους και την επανεπένδυσή τους για την ενίσχυση του φορέα. Ταυτόχρονα οι φορείς αυτοί ενισχύουν δράσεις καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τον βασικό πόλο συγκρότησής τους. Η κοινωνική οικονομία είναι ένα σύστημα καταρχήν ιδιωτικής οικονομίας με έντονη τη σφραγίδα του κοινωνικού περιεχομένου από την άποψη των επιδιωκόμενων σκοπών. Βάσει της λειτουργίας των φορέων της κοινωνικής 8

9 οικονομίας δεν είναι το κεφάλαιο, ούτε η εκμετάλλευση του κεφαλαίου, αλλά η επίτευξη κοινωνικών αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης κεφαλαίου. Οι φορείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αποδέχονται συγκεκριμένες αξίες, όπως η κοινή ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, η δημοκρατική διαχείρισή τους, ο κοινωνικός σκοπός της οικονομικής δραστηριότητας και οι κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι πραγματοποίησης των σκοπών τους. Το CEFEC (Confederation of European Social Firms. Employment Initiatives and Social Co-operatives.), ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ενίσχυσης των πρωτοβουλιών απασχόλησης ψυχικά ασθενών, δομημένος ως Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, στο συνέδριό του στο Linz της Αυστρίας το 1996 όρισε ως ακολούθως τις κοινωνικές επιχειρήσεις: - Μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που έχει φτιαχτεί για την απασχόληση ατόμων με μειονεξίες ή άλλες δυσχέρειες ένταξής τους στην αγορά εργασίας. - Μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που χρησιμοποιεί τα αγαθά που παράγει και τις υπηρεσίες που παρέχει για να επιτύχει τον κοινωνικό της σκοπό. - Ένας σημαντικός αριθμό των εργαζομένων μίας κοινωνικής επιχείρησης είναι άτομα με μειονεξίες ή άλλα προβλήματα ένταξής τους στην αγορά εργασίας. - Κάθε εργαζόμενος σε κοινωνική επιχείρηση αμείβεται με κανονικό μισθό που αντιστοιχεί στην εργασία που προσφέρει, ανεξάρτητα από την παραγωγική του ικανότητα. - Οι ευκαιρίες εργασίας πρέπει να είναι ίσες τόσο για τους μειονεκτούντες όσο και για τους μη μειονεκτούντες εργαζόμενους. Όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 9

10 Σύμφωνα με το CEFEC η συνεισφορά των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η δημιουργία απασχόλησης, η ενσωμάτωση στην «κανονική αγορά εργασίας» (έννοια που αντιδιαστέλλεται στην προστατευμένη ή υποστηριζόμενη αγορά εργασίας), η επαγγελματική κατάρτιση, τα οφέλη για την ψυχική υγεία, το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των απασχολούμενων σε αυτές και η καλή σχέση κόστους και αποτελεσμάτων. 2. Κοινοτικό και διεθνές περιβάλλον Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιχειρήσεις του τομέα «Κοινωνικής Οικονομίας» (Economie Sociale) νοούνται κυρίως αυτές που έχουν συνεταιριστική μορφή. Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αυτών με κοινωνικούς στόχους οδήγησε ορισμένα κράτη μέλη στη θέσπιση ειδικών νομικών μορφών για τη διευκόλυνση ανάπτυξης τέτοιου είδους επιχειρήσεων συνεταιρισμών με ανάλογες δραστηριότητες. Στην Ιταλία με το νόμο 381/1991 ιδρύθηκαν κοινωνικοί συνεταιρισμοί που συνδυάζουν εθελοντική και αμειβόμενη εργασία παρέχοντας σε αποκλεισμένες μέχρι τότε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές σημείωσαν επιτυχία και προκάλεσαν το ενδιαφέρον άλλων κρατών μελών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, όπως τη Γαλλία και την Αγγλία. Σήμερα, επιχειρείται σε νομικό επίπεδο ενιαιοποίηση της αντίληψης για τους συνεταιριστικούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας και άμβλυνση της υφιστάμενης ανομοιομορφίας του νομικού καθεστώτος που διέπει τους συνεταιριστικούς φορείς σε κάθε κράτος μέλος, ιδιαίτερα σε θέματα φορολογικής μεταχείρισής τους και η καθιέρωση ειδικού καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης, το οποίο αφενός μεν να δρα ενισχυτικά χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί καταστάσεις που δεν ευνοούν τον ανταγωνισμό. 10

11 Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι συνεταιρισμοί σε θεσμικό κοινοτικό επίπεδο αναγνωρίζονται ως θεμελιώδης συνιστώσα για την επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών στόχων του ευρωπαϊκού χώρου, θεωρούμενη ως εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής μορφής που μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους με τρόπο αλληλοενισχυτικό. 3. Καταγραφή των μορφών εκδήλωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συνεταιρισμοί 3.1. Σύντομα ιστορικά δεδομένα Προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ φυσικών προσώπων που είχαν ως σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τους ανάγκες με βάση την αρχή της ισότητας και μέσω της δημιουργίας μίας δημοκρατικά δομημένης και διοικούμενης οργάνωσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήδη από τα τέλη του 18 ου αιώνα. Συγκεκριμένα, στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας δημιουργήθηκε από τους κατοίκους οργάνωση με οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα υπό την ονομασία «Κοινή Συντροφιά και Αδελφότητα». Πρόκειται για την πρώτη αξιόλογη μορφή συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν και παραμένουν μέχρι σήμερα εντυπωσιακά. Χαρακτηριστικά της συνεργασίας αυτής είναι η συμμετοχή όλων των κατοίκων των Αμπελακίων, ανδρών και γυναικών, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους ιδιότητας ή ενασχόλησης (δηλαδή έμποροι, αγρότες, εργάτες κλπ), η διανομή κερδών μεταξύ τους τόσο με βάση την συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο όσο και με βάση την απασχόληση του καθενός στην οργάνωση, η ίδρυση σχολών για την εκπαίδευση των μελών, η παροχή ιατρικής περίθαλψης στα μέλη και η μέσω των δραστηριοτήτων της οργάνωσης αυτής μεγάλη οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και πρόοδος της κοινωνίας των Αμπελακίων. 11

12 Η παραπάνω προσυνεταιριστική μορφή συνεργασίας αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο μελέτης ειδικών και υφίσταται μέχρι σήμερα αμφισβήτηση για το χαρακτήρα της συνεργασίας 1 αυτής, για το αν δηλαδή ήταν ο πρώτος συνεταιρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνεταιρισμός ως κοινωνικοοικονομική έννοια υπό την μορφή που υφίσταται σήμερα εμφανίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο πρώτο μισό του 19 ου αιώνα στην Αγγλία και εξαπλώθηκε ταχύτατα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως στη Γερμανία και στη Γαλλία. Για τη στήριξη δε και την προώθηση του συνεταιριστικού θεσμού ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1895 η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Δ.Σ.Ε.) που είχε ως σκοπό την ανάπτυξη, εξέλιξη και εκπροσώπηση της συνεταιριστικής κίνησης διεθνώς και η οποία εδρεύει από το 1983 στη Γενεύη. Ο λόγος αναζήτησης της σύγχρονης συνεταιριστικής θεωρίας οφείλεται στην ανάπτυξη του νέου οικονομικού συστήματος και συγκεκριμένα του καπιταλιστικού που δημιούργησε νέες ανταγωνιστικές μορφές εργασίας και νέες μεθόδους παραγωγής αγαθών, εξαρτώμενη από τους επενδυτές κεφαλαίων, οι οποίοι απέβλεπαν κυρίως στην εξυπηρέτηση του ατομικού τους συμφέροντος. Η εφαρμογή του καπιταλιστικού συστήματος δημιούργησε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα όπως, ανισότητες, εκμετάλλευση των οικονομικά αδυνάτων από τους οικονομικά ισχυρούς και οδήγησε τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις (εργάτες, αγρότες, μικροεπαγγελματίες κλπ), που δεν είχαν την αναγκαία γνώση αλλά και την δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες, σε κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις χώρες που καθυστέρησε η ανάπτυξη του καπιταλισμού καθυστέρησε και η εμφάνιση του θεσμού του συνεταιρισμού. Προς αντιμετώπιση των δομικών αδυναμιών του καπιταλιστικού συστήματος 1 Κουκίδης, Το πνεύμα του συνεργατισμού των νεοτέρων Ελλήνων και τα Αμπελάκια, Αθήνα 1948, Μαυρόγιαννης Recherrches documentaries sur l Association cooperative d Ampelakia, Paris 1967, του ιδίου, στο Διεθνές Συμπόσιο άτυπων και παραδοσιακών συνεταιρισμών, Boulanger, Ampelakia ou les Associations el les Municipalites Helleniques, Paris

13 διατυπώθηκε και η συνεταιριστική θεωρία σύμφωνα με την οποία οι οικονομικά αδύναμοι μέσω της δημιουργίας μιας συνεταιριστικής οργάνωσης στην οποία θα συμμετείχαν από κοινού με αλληλέγγυο ευθύνη θα αποκτούσαν τις αναγκαίες γνώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες μορφές εξάρτησης και εκμετάλλευσης και να αποκτήσουν δύναμη. Η συνεταιριστική θεωρία επικρίθηκε από τη μαρξιστική θεωρία, η οποία κατέτεινε στην κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος και την αντικατάστασή του από το σοσιαλιστικό κομμουνιστικό, με το βασικό σκεπτικό ότι η δημιουργία των συνεταιρισμών στην ουσία δεν καταργεί τις βασικές δομές του καπιταλιστικού συστήματος αλλά δημιουργεί απλώς εναλλακτικές μορφές εργασίας και σχέσεων με τα μέσα παραγωγής που λειτουργούν στα πλαίσια του καπιταλισμού χωρίς την ανατροπή του ή τη σύγκρουσή του με αυτόν και που μάλιστα δημιουργεί κινδύνους αναπόφευκτης ενσωμάτωσης των καταπιεσμένων μαζών στο κοινωνικοοικονομικό αυτό σύστημα. Παρά την όποια κριτική του, το συνεταιριστικό κίνημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Αγγλία όταν μέσα στις συνθήκες της επιταχυνόμενης ανάπτυξης της καπιταλιστικής παραγωγής μετά από τη βιομηχανική επανάσταση, ομάδες του εκμεταλλευόμενου πληθυσμού είδαν τους συνεταιρισμούς σαν μία εφικτή μέθοδο αγώνα ενάντια στην εντατικοποίηση της κοινωνικής εκμετάλλευσης. Ο Ρόμπερτ Όουεν (Robert Owen) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος στην Αγγλία. Πίστευε ότι η προσχώρηση εργατών σε συνεταιρισμούς - σοσιαλιστικές κοινότητες θα εξασφάλιζε τη βαθμιαία μεταβίβαση της παραγωγής στα χέρια εκείνων που δημιουργούν τον υλικό πλούτο με την εργασία τους. Το 1844 οπαδοί του Όουεν, εργάτες - υφαντουργοί, οργάνωσαν στην πόλη Ροτσντέιλ της Αγγλίας ένα καταναλωτικό συνεταιρισμό, τον πρώτο συνεταιρισμό σύγχρονης μορφής, τον οποίο ονόμασαν «Rochdale Equitable Pioneers Society». Οι γνωστοί ως «Δίκαιοι σκαπανείς» του Ροτσντέιλ διατύπωσαν τις βασικές αρχές του 13

14 συνεταιριστικού κινήματος, που απέκτησαν βαθιές ρίζες με την ανάπτυξή του μέχρι και σήμερα. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονταν ο εκούσιος χαρακτήρας της συμμετοχής στον συνεταιρισμό, η δημοκρατικότητα της διοίκησης και του ελέγχου (όλα τα όργανα του συνεταιρισμού έπρεπε να εκλέγονται από τα μέλη και να λογοδοτούν σε αυτά), η ισότητα δικαιωμάτων των μελών του συνεταιρισμού ανεξάρτητα από το μερίδιό τους (ένα μέλος μία ψήφος), η πώληση των προϊόντων στη μέση τιμή της αγοράς και μόνο τοις μετρητοίς, η πώληση μόνο προϊόντων υψηλής ποιότητας και μάλιστα με το καθαρό βάρος και σε ακριβή μεγέθη, η διάθεση ενός μέρους των κερδών για την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών με τη δημιουργία σχολείων, αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών κλπ και τέλος η κατανομή του μεγαλύτερου μέρους των κερδών ανάμεσα στα μέλη, ανάλογα με την ποσότητα των εμπορευμάτων που είχαν αγοράσει. Οι αρχές αυτές διαδόθηκαν ευρέως στο συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία πρωτεργάτης του συνεταιριστικού κινήματος είναι ο Κάρολος Φουριέ (Charles Fourier) ο οποίος διατύπωσε την ιδέα για τη δημιουργία οικονομικών συνεταιριστικών μονάδων (φάλαγγες) που θα αποτελούν κοινότητες στις οποίες οι άνθρωποι, θα ζουν και θα εργάζονται οργανωμένοι σε ομάδες ανάλογα με τα πάθη και τις κλίσεις τους και θα μπορούν να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους. Ιδιαίτερο ιστορικό αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο καταναλωτικός συνεταιρισμός της Λυών «Αληθινό και Κοινωνικό Εμπόριο» (Le Commerce Veridique et Social), ο συνεταιρισμός επεξεργασίας κοσμημάτων, όπως και ο εργατικός συνεταιρισμός παραγωγής γυαλιού του Bousquet D Orb και άλλοι, οι περισσότεροι των οποίων ιδρύθηκαν μετά το 1848 και μέχρι το 1852 με βάση το σχέδιο του Λουί Μπλάν, ο οποίος αξιοποιώντας τη συμμετοχή του στην προσωρινή κυβέρνηση του 1948 επεξεργάστηκε νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν κρατική επιχορήγηση για την ίδρυση παραγωγικών συνεταιρισμών. Παρά την εκτεταμένη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στη διετία , η πορεία των παραγωγικών συνεταιρισμών δεν ήταν η αναμενόμενη για τους εμπνευστές της. 14

15 Στη Γερμανία πρωτεργάτες του συνεταιριστικού κινήματος ήταν μεταξύ άλλων ο Φερδινάνδος Λασσάλ (Ferdinand Lassale), ο Έρμαν Σούλτσε Ντέλιτς (Hermann Schulze-Delitsch) και ο Φρειδερίκος Ράϊφάϊζεν (Freidrich Raiffeisen). Ο Φερδινάνδος Λασσάλ πίστευε ότι τα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω των εργατικών συνεταιρισμών παραγωγής και όχι μέσω των καταναλωτικών αφού το κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα συνδέεται με την παραγωγή και την κατοχή των μέσων παραγωγής και όχι με την κατανάλωση. Κατά τον Έρμαν Σούλτσε - Ντέλιτς, ο οποίος συνέταξε την πρώτη γερμανική συνεταιριστική νομοθεσία που αποτέλεσε πρότυπο και για άλλες χώρες, ο συνεταιρισμός πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της αυτοβοήθειας, της αλληλέγγυας ευθύνης των μελών και της αυτοδιοίκησης. Ο Φρειδερίκος Ράϊφάϊζεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία των πιστωτικών συνεταιρισμών στους κόλπους των αγροτών. Στη Γερμανία στα μέσα του 19 ου αιώνα εμφανίστηκαν συνεταιρισμοί τύπου Ροτσντέιλ και στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας αυτής επικράτησε η «γραμμή του Αμβούργου», τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας ήταν ο περιορισμός των κερδών που διέθετε ο συνεταιρισμός για κατανομή ανάλογα με την αγορά αγαθών και η δημιουργία ταμείου βοήθειας για τα άπορα μέλη. Στα μέσα του 19 ου αιώνα οι συνεταιρισμοί εξαπλώνονταν βαθμιαία στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Δανία, στη Σουηδία και τη Νορβηγία. Στην Ελλάδα η συνεταιριστική κίνηση υπό την σύγχρονη μορφή εμφανίστηκε ουσιαστικά το έτος 1900 οπότε και ιδρύθηκε ο πρώτος γεωργικός συνεταιρισμός στη Θεσσαλία (Αλμυρός Βόλου) και συνεχίστηκε με γρήγορους ρυθμούς μετά το 1915 οπότε και ψηφίστηκε ο πρώτος ελληνικός νόμος περί συνεταιρισμών (ν. 602/1915) Σύγχρονα συνεταιριστικά δεδομένα 15

16 Συνεταιρισμός υπό τη σύγχρονη πλέον μορφή του είναι η εθελοντική ένωση προσώπων, που έχει ως κύριο σκοπό την προαγωγή της οικονομικής κατάστασης των μελών της και παράλληλα έχει πολιτιστικό μορφωτικό σκοπό, στηρίζεται στη συμμετοχή των μελών της που έχουν ίδιες ανάγκες και αναπτύσσουν από κοινού δημοκρατικά διοικούμενη επιχείρηση. Στη σημερινή εποχή οι συνεταιρισμοί αποτελούν μια γενικά αποδεκτή οργανωτική μορφή, ανθούν στις ανταγωνιστικές αγορές, έχουν επιτύχει να κατέχουν αξιόλογα μερίδια σε τομείς όπου οι καπιταλιστικές κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι πολύ ισχυρές, όπως στον τραπεζικό τομέα, στο γεωργικό τομέα, στον ασφαλιστικό τομέα, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και της στέγασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ουσία, η θέση και ο ρόλος των συνεταιρισμών σε μια κοινωνικοοικονομική δομή καθορίζονται από τις επικρατούσες σχέσεις παραγωγής. Συνοψίζοντας όλα όσα ανωτέρω έχουν αναφερθεί, ο συνεταιρισμός χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία : α. Ο συνεταιρισμός είναι εθελοντική ένωση προσώπων. Συνεταιρισμοί αναγκαστικοί και συνεταιρισμοί που λειτουργούν με το σύστημα της κρατικής οικονομίας δεν είναι γνήσιοι. β. Ο συνεταιρισμός είναι οικονομική οργάνωση και παράλληλα δύναται να έχει πολιτιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς. Ο συνεταιρισμός αποσκοπεί κυρίως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών του σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες προάγοντας την οικονομική τους κατάσταση. γ. Η είσοδος και η έξοδος των μελών είναι ελεύθερη. Οι συνεταιρισμοί διαφέρουν από τις ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τις μετοχικές εταιρίες γιατί δεν λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό το 16

17 κέρδος, αλλά την κάλυψη των καταναλωτικών, παραγωγικών και άλλων οικονομικών αναγκών των μελών τους. Αντίθετα από τις μετοχικές εταιρίες που συνενώνουν κεφάλαια, οι συνεταιρισμοί συνενώνουν πρόσωπα που ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους ή συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητά τους Βασικές συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Ο συνεταιρισμός προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσαν τη δημιουργία του, να προσελκύσει και να προκαλέσει τη δράση των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων προς την κατεύθυνση της συνεταιριστικής ιδέας και να τύχει έτσι επιτυχούς εφαρμογής, λειτουργίας και ανάπτυξης έπρεπε να στηρίζεται και να διέπεται από συγκεκριμένες βασικές αξίες, που είναι : α) Η ελευθερία των προσώπων να αποφασίζουν εκούσια και αυτόνομα να συνεργαστούν μεταξύ τους καθορίζοντας τους στόχους της συνεργασίας τους αυτής. β) Η ισότητα μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού, τα οποία έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και κατέχουν μέσα στο συνεταιρισμό ισότιμη και ισόνομη θέση, έκφανση της οποίας αποτελεί και ο κανόνας της μίας ψήφου ανά μέλος ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. γ) Η δημοκρατία στη διοικητική διάρθρωση του συνεταιρισμού και στη διανομή των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης με βάση την ισότητα και όχι βάσει κριτηρίων όπως αυτό της συμμετοχής στο κεφάλαιο. δ) Η δικαιοσύνη υπό την έννοια του δίκαιου ελέγχου των μελών του συνεταιρισμού, της αποφυγής δυσμενούς μεταχείρισης μεταξύ των μελών και του αποκλεισμού του πλουτισμού του ενός μέλους σε βάρος του άλλου. Το έτος 1995 η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Δ.Σ.Ε.), διατύπωσε τις βασικές συνεταιριστικές αξίες ως εξής : 17

18 «Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης. Τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δημιουργία και λειτουργία των συνεταιρισμών προηγήθηκε της νομοθετικής πρόβλεψης και ρύθμισής τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πριν τη θέσπιση των πρώτων συνεταιριστικών νομοθεσιών να έχουν διαμορφωθεί κανόνες και αρχές στις οποίες στηριζόταν το συνεταιριστικό κίνημα και εφαρμόζονταν στους ήδη λειτουργούντες συνεταιρισμούς. Οι περισσότερες συνεταιριστικές νομοθεσίες που θεσπίστηκαν στη συνέχεια έλαβαν υπόψη τους ως κατευθυντήριες γραμμές τις ήδη διαμορφωθείσες συνεταιριστικές αρχές και περιορίστηκαν να ρυθμίσουν αυτές και να τις εφαρμόσουν στη λειτουργία των συνεταιρισμών. Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Δ.Σ.Ε.) το έτος 1937 σε συνέδριό της στο Παρίσι διατύπωσε τις συνεταιριστικές αρχές ως εξής : α) Η ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή των προσώπων. β) Η δημοκρατική διοίκηση του συνεταιρισμού. γ) Η διανομή των πλεονασμάτων στα μέλη του συνεταιρισμού ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό. δ) Η πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα. ε) Ο περιορισμένος τόκος στο κεφάλαιο. στ) Οι αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς. ζ) Η προώθηση της εκπαίδευσης. Οι συνεταιριστικές αρχές αναδιατυπώθηκαν, εν συνεχεία, στο συνέδριο της Βιέννης το έτος 1966 ως εξής : α) Η συμμετοχή μελών σε συνεταιριστική οργάνωση πρέπει να είναι εθελοντική και προσιτή, χωρίς τεχνητούς περιορισμούς από οποιεσδήποτε 18

19 κοινωνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, σε όλα τα άτομα που μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες της συμμετοχής. β) Οι συνεταιριστικές οργανώσεις είναι δημοκρατικές. Οι υποθέσεις τους πρέπει να κατευθύνονται από πρόσωπα εκλεγόμενα ή οριζόμενα με τρόπο αποδεκτό από τα μέλη και υπόλογα σε αυτά. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε άτομο μία ψήφος) και συμμετοχή σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις οργανώσεις τους. Στις μη πρωτοβάθμιες οργανώσεις η διοίκηση πρέπει να διεξάγεται σε δημοκρατική βάση με πρόσφορο τρόπο. γ) Οι συνεταιριστικές μερίδες πρέπει να απολαμβάνουν μόνο ένα περιορισμένο τόκο ή και καθόλου. δ) Πλεονάσματα και αποταμιεύσεις προερχόμενα από τις δραστηριότητες της οργανώσεως, εάν υπάρχουν, ανήκουν στα μέλη της οργάνωσης και πρέπει να διαθέτονται έτσι, ώστε να αποφεύγεται το να ωφελείται ένα μέλος σε βάρος άλλου και αυτό μπορεί να γίνεται με απόφαση των μελών ως εξής: 1. Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της οργάνωσης 2. Για την παροχή κοινών υπηρεσιών 3. Με διανομή στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με την οργάνωση ε) Όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να προνοούν για την εκπαίδευση των μελών τους, των στελεχών και των υπαλλήλων τους και του κοινού γενικά, στις αρχές και στις μεθόδους της συνεργασίας τόσο τις οικονομικές, όσο και τις δημοκρατικές. στ) Όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των μελών τους και των κοινωνιών τους, πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με κάθε πρακτικό τρόπο με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 19

20 Οι αναθεωρημένες συνεταιριστικές αρχές που έγιναν αποδεκτές το έτος 1995 (Συνέδριο Δ.Σ.Ε., Μάντσεστερ) είναι οι ακόλουθες : Α. Η αρχή της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής. Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερα όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, κοινωνικής προέλευσης ή επιπέδου, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αναλάβουν τις ευθύνες ως μέλη τους. Β. Η αρχή της δημοκρατικής διοίκησης εκ μέρους των μελών. Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις, διοικούνται από τα μέλη τους που συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματά τους, ασκώντας έλεγχο στους αιρετούς εκπροσώπους τους. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος έχει μία ψήφο) οι δε συνεταιρισμοί ανώτερου βαθμού οργανώνονται και διοικούνται με δημοκρατικό τρόπο. Γ. Η αρχή της οικονομικής συμμετοχής των μελών. Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Η διαχείριση του κεφαλαίου του συνεταιρισμού γίνεται κατά τρόπο δημοκρατικό. Μέρος του κεφαλαίου αποτελεί την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη λαμβάνουν ελάχιστη έως καθόλου αποζημίωση για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα πλεονάσματα του συνεταιρισμού διατίθενται από τα μέλη για τους εξής σκοπούς : α) Δημιουργία αποθεματικών, εκ των οποίων ένα μέρος παραμένει αδιανέμητο προς κατοχύρωση της ανάπτυξης του συνεταιρισμού, β) Απόδοση στα μέλη σε αναλογία με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού που αποφασίζουν και εγκρίνουν τα μέλη του. Δ. Η αρχή της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. 20

21 Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις και διατηρούν την ανεξαρτησία τους ακόμα και όταν συμβάλλονται με κυβερνήσεις ή αποκτούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές. Ε. Η αρχή της εκπαίδευσης, της πρακτικής εξάσκησης και της πληροφόρησης. Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στα μέλη τους είτε αυτά είναι αιρετά μέλη της διοίκησης, διευθυντικά στελέχη ή υπάλληλοι, προκειμένου να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Επίσης, οι συνεταιρισμοί παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό αναφορικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας. ΣΤ. Η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών. Οι συνεταιρισμοί για την προώθηση του συνεταιριστικού κινήματος και προς πραγματοποίηση των σκοπών τους πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ζ. Η αρχή του ενδιαφέροντος για την κοινότητα. Οι συνεταιρισμοί υιοθετούν πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους που αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κοινοτήτων τους Συνεταιριστικό δίκαιο Εθνικό δίκαιο Το δικαίωμα ίδρυσης συνεταιρισμών και η συνεταιριστική οργάνωση κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα που αναγνωρίζει το συνεταιρισμό ως 21

22 αυτοδιοικούμενη οικονομική και κοινωνική οργάνωση, αποκλείοντας έτσι την ανάμιξη του κράτους στη διοίκηση των συνεταιρισμών. Η ίδρυση του συνεταιρισμού αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας καθενός και της συμμετοχής του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παράγρ. 1 Σ 1975/1986/2001). Το δικαίωμα ίδρυσης συνεταιρισμών προβλέπεται ρητά στην παραγρ. 4 του άρθρου 12 Σ 1975/1986/2001 όπου αναφέρεται ότι οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους. Διευκρινίζεται, ότι το δικαίωμα της ίδρυσης συνεταιρισμού δεν συνδέεται με την ελευθερία ίδρυσης σωματειακών ενώσεων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Σε εκτέλεση των συνταγματικών διατάξεων, με μεγάλη καθυστέρηση ψηφίστηκε το 1986 ο Ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 196), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε διαδοχικά με τους Ν. 2076/1992, Ν. 2166/1993, 2515/1997, 2744/1999 και 3156/2003. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ισχύει το Π.Δ. 93/1987 όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 2/1988, 23/1990 και 448/1991, ενώ τα θέματα των αγροτικών συνεταιρισμών ρυθμίζονται από το Ν. 2810/2000 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3147/2003. Επιπρόσθετα, στους συνεταιρισμούς εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου δεδομένου ότι οι συνεταιρισμοί έχουν την εμπορική ιδιότητα Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο 22

23 Στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και των θεσμών που έχουν δημιουργηθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει σειρά ψηφισμάτων για συνεταιριστικά ζητήματα, όπως το ψήφισμα της σχετικά με τους συνεταιρισμούς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 128/ σελ. 51), το ψήφισμα της σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 246/ σελ. 94), το ψήφισμα της σχετικά με το ρόλο των γυναικών στους συνεταιρισμούς και τις τοπικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία απασχόλησης (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 158/ σελ. 380), το ψήφισμα της σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 61/ σελ. 231) και το ψήφισμα της σχετικά με το ρόλο των συνεταιρισμών στην ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 313/ σελ. 234). Τα παραπάνω ψηφίσματα σε συνδυασμό με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. της , στο οποίο περιέχεται κατεύθυνση προς τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών του να εξασφαλίσουν ένα ευμενές περιβάλλον στο οποίο οι συνεταιρισμοί θα μπορούν να συμμετέχουν με ίσους όρους, οδήγησαν στην έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου της σχετικά με το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., L 207/ σελ. 1) και την Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της σχετικά με τη συμπλήρωση του Καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., L 207/ σελ. 25). Στα παραπάνω κοινοτικά έγγραφα, επαναδιατυπώνονται οι συνεταιριστικές αρχές σε κοινοτικό επίπεδο, κινούμενες στο πλαίσιο των αρχών που ήδη πιο πάνω έχουν αναφερθεί Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εθνικές νομοθεσίες των Ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία υποβοηθούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών. 23

24 Στη Γερμανία, βασική πηγή του συνεταιριστικού δικαίου αποτελεί ο νόμος περί συνεταιρισμών της όπως τροποποιήθηκε με τους συναφείς περί συνεταιρισμών νόμους της και Στη Γαλλία, οι συνεταιρισμοί θεσμικά ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί συνεταιρισμών του 1947 (Loi της ), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο της Στην Αγγλία, οι συνεταιρισμοί ρυθμίζονται και οργανώνονται με βάση τη γενική νομοθεσία που απορρέει από την πράξη του 1852 «Industrial and Provident Societies Act», όπως διαδοχικά τροποποιήθηκε, ενώ ταυτόχρονα ισχύουν οι ειδικότερες νομοθεσίες για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς (Agriculture Act, 1960 και Agricultural Association Act, 1962), τους συνεταιρισμούς παραγωγής (Industrial Common Ownership Act, 1976) και τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς (Credit Union Act, 1979). Στην Ιταλία, οι συνεταιρισμοί ρυθμίζονται κατά βάση από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα του 1942 στο Βιβλίο V, τίτλος VI «συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές ενώσεις αμοιβαιότητας», άρθρα , σε συνδυασμό με ειδικότερους νόμους, όπως ενδεικτικά το Νομοθετικό Διάταγμα 1577/1947 σχετικά με τις φορολογικές διευκολύνσεις και λοιπά των συνεταιρισμών και το Διάταγμα 1235/1948 για τα «γεωργικά κονσόρτσια» (consorzi agrari). Ήδη στην Ιταλία με το Νόμο 381/1991 αναγνωρίσθηκαν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και την οικογένεια καθώς και στην εισαγωγή στην απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι παρουσίασαν σημαντική αύξηση και συνενώνονται σε μορφή δικτύου υπό την Εθνική Ένωση Συνεργασίας για την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Consorzio Nazionale Della Cooperazione Di Solidarieta Sociale). Ήδη το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 52/ σε εναρμόνιση και εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ως προς τις δυνατότητες 24

25 αναθέσεων έργων, εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών από κρατικές αναθέτουσες αρχές σε συνεταιρισμούς. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Συνοπτικά ιστορικά δεδομένα. Είναι γνωστή η ιστορική διαδρομή και προσέγγιση των θεμάτων της ψυχικής υγείας, τόσο ανά τους αιώνες όσο και πρόσφατα 2. Οι θρησκευτικές προκαταλήψεις και δοξασίες σε συνδυασμό με την οργανική ερμηνεία της ψυχικής διαταραχής, οδήγησαν στην απάνθρωπη αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών. Οι καταδιώξεις και τα μαρτύρια (όπως ο βασανισμός και το κάψιμο) των ψυχικά ασθενών αποτελούσαν βίαιη αντιμετώπιση ενός μη κατανοητού φαινομένου σε συνδυασμό με την επικράτηση του εκκλησιαστικού αυταρχισμού στη Δύση. Οι μη θεολογικές θεωρήσεις των ψυχικών ασθενειών άρχιζαν να κερδίζουν έδαφος από τις αρχές του 17 ου αιώνα, οπότε επικράτησε η ιδρυματική άποψη ότι οι ψυχικά ασθενείς αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και επιβάλλεται ο περιορισμός τους σε φτωχοκομεία, φυλακές και άσυλα, τα οποία ως ιδρύματα εγκλεισμού καμία ελπίδα αποκατάστασης δεν παρείχαν, δεδομένων των επισφαλών συνθηκών ζωής από άποψη συνθηκών υγιεινής και περίθαλψης. Την εποχή του Διαφωτισμού και της εξάπλωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η ψυχική ασθένεια αρχίζει να αντιμετωπίζεται σαν τέτοια και να δημιουργούνται ειδικά θεραπευτικά ιδρύματα (φρενοκομεία), τα οποία σε κάθε περίπτωση αποτελούν πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς όμως τελικά να ξεφεύγουν και αυτά από τη λογική της ασυλικής ιατρικής και του εγκλεισμού. 2 Για τα θέματα της ιστορικής προσέγγισης βλ. και Έκθεση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2003) «The Mental Health Context» στα ελληνικά έκδοση Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας 2004, σελ. 20 επ., και Οδηγός Ψυχικής Υγείας - Από την προκατάληψη στην συμβίωση, Έκδοση Ε.Π.Α.Ψ.Υ. 2001, σελ. 32 επ. 26

27 Ταυτόχρονα, αρχίζουν να αναπτύσσονται πειραματικές παρεμβάσεις ψυχοχειρουργικού χαρακτήρα (λοβοτομή ή θεραπεία με ηλεκτροσόκ), οι οποίες απλώς παγιώνουν την κατάσταση της ψυχικής διαταραχής χωρίς να παρέχουν προοπτική ανάκαμψης. Από τα μέσα του 20 ου αιώνα η αντιμετώπιση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές προσεγγίστηκε ανθρωπιστικά, καταρχήν, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνδυασμό με την εμπειρία των πενιχρών αποτελεσμάτων των ψυχιατρικών ασύλων. Η αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών συνδυάστηκε με την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα με την εφαρμογή εναλλακτικών υπηρεσιών εκτός νοσοκομείου, διαδικασία η οποία έγινε γνωστή ως αποϊδρυματισμός ή ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν έχει παντού κοινά χαρακτηριστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε μία προσπάθεια συντηρητικής ένταξης των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα μέσα από τη σταδιακή δημιουργία δομών με κύριο χαρακτηριστικό το πέρασμα του ψυχικά ασθενή από τη μία δομή στην άλλη, ενώ σε άλλες διαπιστώνεται ένας υπέρμετρος ριζοσπαστισμός επί του οποίου ασκείται κριτική ως προς την αποτελεσματικότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, οποιοδήποτε μοντέλο και εάν ακολουθεί, συνδέεται με την αναγκαιότητα της αναγνώρισης δικαιωμάτων στους ψυχικά ασθενείς και ιδιαίτερα αυτά της εκπαίδευσης, της εργασίας, της ίσης μεταχείρισης και της συμμετοχής τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή και της αποδοχής από την κοινωνία της διαφορετικότητας των παραπάνω δικαιωμάτων στο πρόσωπο των ψυχικά ασθενών. 27

28 2. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα Στο απώτερο παρελθόν, καθαρά για λόγους παραδόσεων, από την αντιμετώπιση των ψυχασθενών με βάση τις ιστορικοφιλοσοφικές αντιλήψεις της κλασσικής Ελλάδας, οι ψυχικά ασθενείς δεν αντιμετώπισαν τη βία των μαρτυρίων και της πυράς, αλλά κυρίως την απομόνωση στον περίγυρο μοναστηριών. Στην Ελλάδα, ήδη από τα μέσα του 19 ου αιώνα, η ψυχιατρική λαμβάνει ιδρυματική μορφή, φανερά επηρεασμένη από τις επιστημονικές απόψεις και προσεγγίσεις των χωρών της δυτικής Ευρώπης, και ο ψυχικά ασθενής αντιμετωπίζεται πλέον ως ασθενής που χρήζει ειδικής νοσηλείας και θεραπείας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία με ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη φάση αυτή και μετά συνιστώνται τα περισσότερα ψυχιατρικά νοσοκομεία, πολλά από τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας είχε συγκεντρωτικά και ασυλικά χαρακτηριστικά, αφού εξέλιπαν εναλλακτικές λύσεις, όπως κοινοτικές υπηρεσίες ή μονάδες αποκατάστασης. Το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80 συνέδεε ευθέως τον ψυχικά ασθενή με τα θέματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, χωρίς καμία πρόβλεψη σε δικαιώματα, έστω και σε αυτά της θεραπείας και αποκατάστασης. Μόλις το 1983 με την ψήφιση του Ν. 1397/1983 αρχίζει να οργανώνεται στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στην πρακτική εφαρμογή του συστήματος αυτού βοήθησε ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 815/1984, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4130/1988, μέσα από τους οποίους οργανώθηκε σειρά εξωνοσοκομειακών μονάδων (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές Μονάδες Ψυχιατρικής Περίθαλψης Υπαίθρου, Ξενώνες, Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης κλπ) και εφαρμόστηκαν μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα αλλαγές σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. 28

29 Στη συνέχεια, υπό το θεσμικό πλαίσιο των Ν. 2071/1992 και 2519/1997 προωθήθηκε περαιτέρω η αναδιοργάνωση και βελτίωση του συστήματος της ψυχιατρικής περίθαλψης και ο εξανθρωπισμός των συνθηκών διαβίωσης των νοσηλευομένων ψυχικά ασθενών. Η αποτελεσματικότητα των θεσμών που δημιουργήθηκαν παρά την έλλειψη πόρων και των δυσλειτουργιών τους δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για τη θεσμοθέτηση ενός πιο σύγχρονου ενιαίου αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πράγμα που έγινε με την ψήφιση του Ν. 2716/1999, ο οποίος σήμερα καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η φροντίδα της ψυχικής υγείας στη χώρα μας. 3. Ο Νόμος 2716/1999 Με το Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 96) καθιερώνεται ένα εθνικό σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας υπό κρατική εποπτεία και έλεγχο. Στόχευση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι η πλήρης κοινωνική επανένταξη και αποκατάσταση των ατόμων που παρουσιάζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Με το νόμο αυτό : α) Δίνεται έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και για το λόγο αυτό συστάθηκε αφενός μεν Γραφείο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, καθώς και Ειδική Επιτροπή Ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, με αντικείμενο την εποπτεία και τον έλεγχο της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. β) Προβλέφθηκε η τομεοποίηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη βάση των κατευθύνσεων της κοινοτικής ψυχιατρικής, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των εμπειριών από την εφαρμογή ανάλογων 29

30 θεσμών σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών που επιβάλλουν τη διαίρεση των υγειονομικών περιφερειών σε μικρότερες περιοχές με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, προκειμένου οι ασθενείς να υποστηρίζονται θεραπευτικά στον τόπο που κατοικούν ή διαμένουν. Ήδη, έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) ανά την Ελλάδα και την ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) σε αυτούς. Στο παράρτημα της παρούσας παρουσιάζεται πίνακας όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την τομεοποίηση σε εθνικό επίπεδο. γ) Με τις διατάξεις του νόμου γίνεται αποκλειστική απαρίθμηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και σαν τέτοιες οριοθετούνται τόσο παραδοσιακές μονάδες περίθαλψης, όσο και αυτές που διαμορφώθηκαν άτυπα στην ψυχιατρική πρακτική. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 4 είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, τα Ψυχιατρικά ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ιδιωτικές Κλινικές, τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας οποιασδήποτε νομικής μορφής εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληληγγύης. Στο νόμο γίνεται αναλυτική περιγραφή των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των λειτουργικών οργανωτικών τους χαρακτηριστικών. 30

31 Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως επαρκές και σύγχρονο, κινούμενο στην κατεύθυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η όποια κριτική ασκείται είναι σε επί μέρους θέματα του νόμου και κυρίως σε θέματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσης και οι διατυπωθείσες επιφυλάξεις κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή 3 αφορούσαν είτε θεωρητικά ζητήματα προσανατολισμού της υγείας, είτε τη «συνεργασία» του δημόσιου με το ιδιωτικό κεφάλαιο στο χώρο της υγείας. 3 Για τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή, βλ. Πρακτικά Βουλής, Θ Περίοδος - Γ Σύνοδος, κατά την συνεδρίαση ΡΗ / και ΡΘ /

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Σκοπιμότητα των νομοθετικών προβλέψεων. Με το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 προβλέφθηκε η δημιουργία μιας προστατευόμενης κοινωνικής επιχείρησης με τη μορφή συνεταιρισμού, του κοινωνικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης. Όπως προκύπτει από την Εισηγητική Έκθεση του Νόμου η δημιουργία των Κοι.Σ.Π.Ε. έγινε προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων εκείνων που λόγω της ψυχικής ή διανοητικής ασθένειάς τους αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που τα καθιστούν εν όλω ή εν μέρει ανίκανα να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν μία θέση απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας, άτομα τα οποία σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και υψηλής ανεργίας συναντούν πρόσθετες δυσκολίες απασχόλησης, έτσι ώστε να υφίστανται διπλό αποκλεισμό. Επιδίωξη του νομοθετικού πλαισίου για τους Κοι.Σ.Π.Ε. είναι πρωτίστως η αποκατάσταση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης των παραπάνω ατόμων και η μέσω της ένταξής τους στην αγορά εργασίας αυτονόμησή τους και κοινωνικής τους επανένταξης. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. ως εργαλεία ψυχοκοινωνικής επανένταξης αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα σε σχέση με τα μέχρι σήμερα διάσπαρτα λειτουργούντα προστατευμένα εργαστήρια (με τα οποία δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση) και προς τα οποία ασκείται κριτική ότι διαιωνίζουν το περιβάλλον ιδρυματισμού με την έννοια ότι δεν συνδέονται με την κανονική αγορά εργασίας και τις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις, οπότε αναπαράγουν χαρακτηριστικά ιδρύματος. Έτσι λοιπόν οι Κοι.Σ.Π.Ε. χαρακτηρίζονται ως θεραπευτικές συνεταιριστικές μονάδες (σύμφωνα με τη σχετική ορολογία του Ν. 2071/1992), αλλά και οικονομικές μονάδες. 32

33 2. Ο διφυής χαρακτήρας των Κοι.Σ.Π.Ε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι θεραπευτική μονάδα ψυχικής υγείας, ρητά ως τέτοια αναφερόμενη στην παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2716/1999, όπου καταγράφονται οι Μ.Ψ.Υ., αλλά και ταυτόχρονα ως εκ του σκοπού του και από την άσκηση των δραστηριοτήτων του, οικονομική μονάδα, που επιδιώκει την οικονομική ανύψωση των μελών του, τόσο μέσω της εργασίας τους, όσο και μέσω του θεσμοθετημένου συστήματος διανομής κερδών στα μέλη του. Ο έτσι διαμορφούμενος διφυής χαρακτήρας του Κοι.Σ.Π.Ε. προσδίδει σε αυτόν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά, τα οποία, κατά περίπτωση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Από το χαρακτήρα του Κοι.Σ.Π.Ε. ως θεραπευτική μονάδα και του ποιος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός από την πλευρά αυτή, δικαιολογείται για παράδειγμα η παράκαμψη άλλων διατάξεων, όπως της ενηλικότητας των μελών του ή της ικανότητας των μελών του για δικαιοπραξία, η παράλληλη και ταυτόχρονη καταβολή αμοιβής για εργασία με παροχές αναπηρίας, γήρατος ή επιδομάτων πρόνοιας και επανένταξης, ή η προνομιακή μεταχείριση του Κοι.Σ.Π.Ε. στην προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα ή η καθιέρωση ειδικών κινήτρων, όπως είναι οι προβλεπόμενες φορολογικές απαλλαγές. Περαιτέρω, από το χαρακτήρα του Κοι.Σ.Π.Ε. ως οικονομικής μονάδας προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάλογη εσωτερική του διάρθρωση σύμφωνα με τα κρατούντα σε συναφείς επιχειρηματικές μονάδες, όπως η πτωχευτική ικανότητα, η ύπαρξη οργάνων διοίκησης και ελέγχου που εκλέγονται από τα μέλη, η υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού και η εφαρμογή των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι διοικήσεις και τα στελέχη των Κοι.Σ.Π.Ε. και πολύ περισσότερο το αρμόδιο καθύλην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ασκεί την κρατική εποπτεία επί των Κοι.Σ.Π.Ε., θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τους τον παραπάνω διφυή χαρακτήρα και να 33

34 οργανώνουν κατά τέτοιο τρόπο τη λειτουργία τους ώστε να μη διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των θεραπευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους. 3. Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε. Ως Κοι.Σ.Π.Ε. ορίζουμε την ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών που έχει ως σκοπό την οικονομική, κοινωνική και θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην ένταξή τους, στην ενεργό κοινωνική και οικονομική ζωή. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποβλέπουν στο να εξυπηρετήσουν το γενικό συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας προάγοντας την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των πολιτών με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, συμβάλλοντας στη θεραπεία των προσώπων αυτών και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα ιδιότυπος συνεταιρισμός με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, o οποίος έχει εμπορική ιδιότητα και ως θεραπευτική συνεταιριστική μονάδα αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. εντάσσεται στην κατηγορία των αστικών συνεταιρισμών που έχουν τη μορφή ελεύθερης συνεργασίας προσώπων και αποβλέπουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσα από την κοινή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συνεταιρισμοί προβλέπονται κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ορισμένα πρόσωπα επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες σε αγαθά ή υπηρεσίες με τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης αυτοεξυπηρέτησης. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδιωτικές οικονομικές οργανώσεις, αποτελούν θεσμό της ιδιωτικής οικονομίας και ως τέτοιοι προστατεύονται από το Σύνταγμα. 34

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση

Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων Σοφία Αδάμ Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση Σύνοψη Τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/οι ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου 13 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου Η πρώτη κίνηση για την περισυλλογή των ψυχοπαθών άρχισε στην Κέρκυρα το έτος 1836 υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία;

Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Τι είναι ο τρίτος τομέας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία; Ο τρίτος τομέας αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683 ΑΔΑ: 79Β7ΟΡΙΝ-ΑΛΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:45:53 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα.

1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Η παρούσα ενδεικτική απάντηση βασίζεται στην άριστη εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Α1, Χαραλαμπίας Μαλλιαρού. 1. Η έννοια της αποκέντρωσης κατά το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη;

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Οικονομολόγος, Δρ. στην Κοινωνική Οικονομία, Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα