Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας"

Transcript

1 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Μέτρο 2.2: Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΥΝΕΡΓΙΑ Δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων Μελέτη Εναρμόνισης του Θεσμικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (25%)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Κοινοτικό και διεθνές περιβάλλον Καταγραφή των μορφών εκδήλωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συνεταιρισμοί Σύντομα ιστορικά δεδομένα Σύγχρονα συνεταιριστικά δεδομένα Βασικές συνεταιριστικές αξίες και αρχές Συνεταιριστικό δίκαιο Εθνικό δίκαιο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Συνοπτικά ιστορικά δεδομένα Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα Ο Νόμος 2716/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σκοπιμότητα των νομοθετικών προβλέψεων Ο διφυής χαρακτήρας των Κοι.Σ.Π.Ε Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε Το Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοποί Μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε Κατηγορίες μελών Απόκτηση και λύση της συνεταιριστικής σχέσης Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Ευθύνη μελών Απασχόληση των μελών στον Κοι.Σ.Π.Ε Συνεταιριστική μερίδα Γενική Συνέλευση Κοι.Σ.Π.Ε Αρμοδιότητες Συμμετοχή Σύγκληση Λήψη αποφάσεων

3 Ακυρότητες Διοικητικό Συμβούλιο Κοι.Σ.Π.Ε Σύνθεση και θητεία Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Αρμοδιότητες Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εποπτικό Συμβούλιο Κοι.Σ.Π.Ε Εκλογή θητεία Εξουσίες, αρμοδιότητες και ευθύνη Σχέση Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου Πόροι - Περιουσιακή κατάσταση Κοι.Σ.Π.Ε Διάλυση Εκκαθάριση Κοι.Σ.Π.Ε Λόγοι διάλυσης Διαδικασία εκκαθάρισης Σχέσεις Κοι.Σ.Π.Ε. με Δημόσιο & Τοπική Αυτοδιοίκηση Παραχωρήσεις πραγμάτων Προγραμματικές συμβάσεις Φορολογική μεταχείριση Οικονομικά κίνητρα Ενώσεις Κοι.Σ.Π.Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΡΓΙΑ Δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη ψυχικά πασχόντων ατόμων» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση των όρων και των προϋποθέσεων ανάπτυξης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους, ώστε να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν. Σήμερα το θεσμικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον είναι κατ αρχήν ευνοϊκό. Με το Ν. 2716/1999 και για την υποστήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δημιουργήθηκαν εξωτερικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επαγγελματικής επανένταξης μεταξύ των οποίων και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Η διαδικασία σύστασης Κοι.Σ.Π.Ε. σε διάφορα σημεία της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει, με την ενεργό υποστήριξη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψυχαργώς». Η σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε., λόγω της ιδιομορφίας της συγκεκριμένης μορφής οικονομικής συνεργασίας, δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία κατά την οποία οι «συνεταίροι», αφού υπογράψουν το καταστατικό του συνεταιρισμού τους αρχίζουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε. δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση ορισμένων δυνάμει επιχειρηματιών, αλλά υπόθεση κοινωνικού χαρακτήρα, ενταγμένη στην ευρύτερη διαδικασία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των δημόσιων προβλημάτων που καλείται να λύσει. 4

5 Από την άποψη αυτή και ενόψει της συζήτησης που έχει ανοίξει για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η παρούσα μελέτη επιδιώχθηκε να έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή από τη μια να συμβάλει στη συζήτηση και τους προβληματισμούς που αναπτύσσονται για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και από την άλλη να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο και βοήθημα όλων των εμπλεκόμενων στις φάσεις σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κοι.Σ.Π.Ε.. Μεθοδολογικά καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια η μελέτη αυτή να μην πάρει δογματικό νομικό περιεχόμενο, αλλά χωρίς να ξεφεύγει από την ακρίβεια της νομικής ερμηνείας και διατύπωσης να είναι κατανοητή και από το μη νομικό που θα εμπλακεί στην ιστορία των Κοι.Σ.Π.Ε., απαντώντας στα ερωτήματα της καθημερινής πράξης. Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μία γενική προσέγγιση στα θέματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος συνδέονται οι παραδοχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το ισχύον θεσμικό της πλαίσιο (Ν. 2716/1999) και στο τρίτο μέρος εξετάζεται εξαντλητικά ο θεσμός των Κοι.Σ.Π.Ε. Είναι βέβαιο ότι η πράξη της σύστασης και πολύ περισσότερο -στη συνέχειατης οργάνωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον Κοι.Σ.Π.Ε. θα γεννήσει νέα ερωτήματα ίσως πιο σύνθετης υφής από αυτά που προσεγγίζονται στην παρούσα μελέτη. Από την άποψη αυτή είναι ενδιαφέρον να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το θέμα της δημιουργίας ενός ειδικού υποστηρικτικού μηχανισμού για τους Κοι.Σ.Π.Ε. και για τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν στη δράση τους, προκειμένου να ενισχύεται σε σταθερή βάση η βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους. 5

6 Για τη μελέτη συνεργάστηκαν οι : 1. Κωνσταντίνος Πενταγιώτης, Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω, Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης (ΜΥΠ) Ψυχαργώς Β Φάση. 2. Δήμητρα Ντούμπα, Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω, Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακολούθησης (ΜΥΠ) Ψυχαργώς Β Φάση. 3. Το γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών «Βάλτερ Φισσάμπερ και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.», μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» της Κ.Π. EQUAL. Οι συντάκτες της μελέτης θεωρούν υποχρέωσή τους να ευχαριστήσουν τους Δ. Χονδρό, Ν. Γκιωνάκη και Δ. Χατζαντώνη, στελέχη της ΜΥΠ για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβουλές τους καθώς και στελέχη των Κοι.Σ.Π.Ε. που έχουν συσταθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης για τα ερωτήματά τους που αποτέλεσαν ερεθίσματα ως προς το τελικό ζητούμενο της παρούσας. 6

7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚ α.ν. β.δ. Δ.Σ.Ε. Δ.Γ.Ε. Ε.Ε. ΙΣΕΜ Κοι.Σ.Π.Ε. Αστικός Κώδικας Αναγκαστικός Νόμος Βασιλικό Διάταγμα Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Ο.Η.Ε.) Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Μελετών Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Μ.Ψ.Υ. Π.Δ. Π.Κ. Π.Ο.Υ. Το.Ψ.Υ. Μονάδα Ψυχικής Υγείας Προεδρικό Διάταγμα Ποινικός Κώδικας Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Τομέας Ψυχικής Υγείας 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μολονότι δεν φαίνεται ως νέα στο επίπεδο της θεωρητικής της σύλληψης, παγιώθηκε στα ευρωπαϊκά δεδομένα για πρώτη φορά το 1997 στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης «Τρίτο σύστημα και απασχόληση» που επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία βασική δυσκολία είναι να οριστεί η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Στο θέμα αυτό υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις δεδομένου ότι οι όροι κοινωνική επιχειρηματικότητα ή κοινωνική επιχείρηση είναι ελκυστικοί από πολλά και συχνά αντίθετα ιδεολογικά ρεύματα και θεωρήσεις. Ως φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα μπορούσαμε με βάση τις παραδοχές και τη συμπύκνωση της σχετικής για το θέμα φιλολογίας να ορίσουμε φορείς με ιδιαίτερη τυπική νομική υπόσταση (εταιρία, συνεταιρισμό, ένωση προσώπων κλπ) που κινούνται πέρα από το χώρο του αυστηρά οροθετημένου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, αυτοδιοικούνται και τα αποτελέσματα της όποιας οικονομικής δραστηριότητάς τους έχουν μικτό χαρακτήρα ισόμερα ή ανισόμερα ρυθμισμένο ανάμεσα στην αναδιανομή των αποτελεσμάτων σε όσους μετέχουν ή παρέχουν την εργασία ή τις υπηρεσίες τους και την επανεπένδυσή τους για την ενίσχυση του φορέα. Ταυτόχρονα οι φορείς αυτοί ενισχύουν δράσεις καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τον βασικό πόλο συγκρότησής τους. Η κοινωνική οικονομία είναι ένα σύστημα καταρχήν ιδιωτικής οικονομίας με έντονη τη σφραγίδα του κοινωνικού περιεχομένου από την άποψη των επιδιωκόμενων σκοπών. Βάσει της λειτουργίας των φορέων της κοινωνικής 8

9 οικονομίας δεν είναι το κεφάλαιο, ούτε η εκμετάλλευση του κεφαλαίου, αλλά η επίτευξη κοινωνικών αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης κεφαλαίου. Οι φορείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αποδέχονται συγκεκριμένες αξίες, όπως η κοινή ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, η δημοκρατική διαχείρισή τους, ο κοινωνικός σκοπός της οικονομικής δραστηριότητας και οι κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι πραγματοποίησης των σκοπών τους. Το CEFEC (Confederation of European Social Firms. Employment Initiatives and Social Co-operatives.), ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ενίσχυσης των πρωτοβουλιών απασχόλησης ψυχικά ασθενών, δομημένος ως Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, στο συνέδριό του στο Linz της Αυστρίας το 1996 όρισε ως ακολούθως τις κοινωνικές επιχειρήσεις: - Μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που έχει φτιαχτεί για την απασχόληση ατόμων με μειονεξίες ή άλλες δυσχέρειες ένταξής τους στην αγορά εργασίας. - Μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που χρησιμοποιεί τα αγαθά που παράγει και τις υπηρεσίες που παρέχει για να επιτύχει τον κοινωνικό της σκοπό. - Ένας σημαντικός αριθμό των εργαζομένων μίας κοινωνικής επιχείρησης είναι άτομα με μειονεξίες ή άλλα προβλήματα ένταξής τους στην αγορά εργασίας. - Κάθε εργαζόμενος σε κοινωνική επιχείρηση αμείβεται με κανονικό μισθό που αντιστοιχεί στην εργασία που προσφέρει, ανεξάρτητα από την παραγωγική του ικανότητα. - Οι ευκαιρίες εργασίας πρέπει να είναι ίσες τόσο για τους μειονεκτούντες όσο και για τους μη μειονεκτούντες εργαζόμενους. Όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. 9

10 Σύμφωνα με το CEFEC η συνεισφορά των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η δημιουργία απασχόλησης, η ενσωμάτωση στην «κανονική αγορά εργασίας» (έννοια που αντιδιαστέλλεται στην προστατευμένη ή υποστηριζόμενη αγορά εργασίας), η επαγγελματική κατάρτιση, τα οφέλη για την ψυχική υγεία, το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των απασχολούμενων σε αυτές και η καλή σχέση κόστους και αποτελεσμάτων. 2. Κοινοτικό και διεθνές περιβάλλον Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιχειρήσεις του τομέα «Κοινωνικής Οικονομίας» (Economie Sociale) νοούνται κυρίως αυτές που έχουν συνεταιριστική μορφή. Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αυτών με κοινωνικούς στόχους οδήγησε ορισμένα κράτη μέλη στη θέσπιση ειδικών νομικών μορφών για τη διευκόλυνση ανάπτυξης τέτοιου είδους επιχειρήσεων συνεταιρισμών με ανάλογες δραστηριότητες. Στην Ιταλία με το νόμο 381/1991 ιδρύθηκαν κοινωνικοί συνεταιρισμοί που συνδυάζουν εθελοντική και αμειβόμενη εργασία παρέχοντας σε αποκλεισμένες μέχρι τότε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές σημείωσαν επιτυχία και προκάλεσαν το ενδιαφέρον άλλων κρατών μελών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, όπως τη Γαλλία και την Αγγλία. Σήμερα, επιχειρείται σε νομικό επίπεδο ενιαιοποίηση της αντίληψης για τους συνεταιριστικούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας και άμβλυνση της υφιστάμενης ανομοιομορφίας του νομικού καθεστώτος που διέπει τους συνεταιριστικούς φορείς σε κάθε κράτος μέλος, ιδιαίτερα σε θέματα φορολογικής μεταχείρισής τους και η καθιέρωση ειδικού καθεστώτος φορολογικής μεταχείρισης, το οποίο αφενός μεν να δρα ενισχυτικά χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί καταστάσεις που δεν ευνοούν τον ανταγωνισμό. 10

11 Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι συνεταιρισμοί σε θεσμικό κοινοτικό επίπεδο αναγνωρίζονται ως θεμελιώδης συνιστώσα για την επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών στόχων του ευρωπαϊκού χώρου, θεωρούμενη ως εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής μορφής που μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους με τρόπο αλληλοενισχυτικό. 3. Καταγραφή των μορφών εκδήλωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συνεταιρισμοί 3.1. Σύντομα ιστορικά δεδομένα Προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ φυσικών προσώπων που είχαν ως σκοπό να αντιμετωπίσουν από κοινού τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τους ανάγκες με βάση την αρχή της ισότητας και μέσω της δημιουργίας μίας δημοκρατικά δομημένης και διοικούμενης οργάνωσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήδη από τα τέλη του 18 ου αιώνα. Συγκεκριμένα, στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας δημιουργήθηκε από τους κατοίκους οργάνωση με οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα υπό την ονομασία «Κοινή Συντροφιά και Αδελφότητα». Πρόκειται για την πρώτη αξιόλογη μορφή συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν και παραμένουν μέχρι σήμερα εντυπωσιακά. Χαρακτηριστικά της συνεργασίας αυτής είναι η συμμετοχή όλων των κατοίκων των Αμπελακίων, ανδρών και γυναικών, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους ιδιότητας ή ενασχόλησης (δηλαδή έμποροι, αγρότες, εργάτες κλπ), η διανομή κερδών μεταξύ τους τόσο με βάση την συμμετοχή του καθενός στο κεφάλαιο όσο και με βάση την απασχόληση του καθενός στην οργάνωση, η ίδρυση σχολών για την εκπαίδευση των μελών, η παροχή ιατρικής περίθαλψης στα μέλη και η μέσω των δραστηριοτήτων της οργάνωσης αυτής μεγάλη οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και πρόοδος της κοινωνίας των Αμπελακίων. 11

12 Η παραπάνω προσυνεταιριστική μορφή συνεργασίας αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο μελέτης ειδικών και υφίσταται μέχρι σήμερα αμφισβήτηση για το χαρακτήρα της συνεργασίας 1 αυτής, για το αν δηλαδή ήταν ο πρώτος συνεταιρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνεταιρισμός ως κοινωνικοοικονομική έννοια υπό την μορφή που υφίσταται σήμερα εμφανίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στο πρώτο μισό του 19 ου αιώνα στην Αγγλία και εξαπλώθηκε ταχύτατα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως στη Γερμανία και στη Γαλλία. Για τη στήριξη δε και την προώθηση του συνεταιριστικού θεσμού ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1895 η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Δ.Σ.Ε.) που είχε ως σκοπό την ανάπτυξη, εξέλιξη και εκπροσώπηση της συνεταιριστικής κίνησης διεθνώς και η οποία εδρεύει από το 1983 στη Γενεύη. Ο λόγος αναζήτησης της σύγχρονης συνεταιριστικής θεωρίας οφείλεται στην ανάπτυξη του νέου οικονομικού συστήματος και συγκεκριμένα του καπιταλιστικού που δημιούργησε νέες ανταγωνιστικές μορφές εργασίας και νέες μεθόδους παραγωγής αγαθών, εξαρτώμενη από τους επενδυτές κεφαλαίων, οι οποίοι απέβλεπαν κυρίως στην εξυπηρέτηση του ατομικού τους συμφέροντος. Η εφαρμογή του καπιταλιστικού συστήματος δημιούργησε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα όπως, ανισότητες, εκμετάλλευση των οικονομικά αδυνάτων από τους οικονομικά ισχυρούς και οδήγησε τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις (εργάτες, αγρότες, μικροεπαγγελματίες κλπ), που δεν είχαν την αναγκαία γνώση αλλά και την δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες, σε κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις χώρες που καθυστέρησε η ανάπτυξη του καπιταλισμού καθυστέρησε και η εμφάνιση του θεσμού του συνεταιρισμού. Προς αντιμετώπιση των δομικών αδυναμιών του καπιταλιστικού συστήματος 1 Κουκίδης, Το πνεύμα του συνεργατισμού των νεοτέρων Ελλήνων και τα Αμπελάκια, Αθήνα 1948, Μαυρόγιαννης Recherrches documentaries sur l Association cooperative d Ampelakia, Paris 1967, του ιδίου, στο Διεθνές Συμπόσιο άτυπων και παραδοσιακών συνεταιρισμών, Boulanger, Ampelakia ou les Associations el les Municipalites Helleniques, Paris

13 διατυπώθηκε και η συνεταιριστική θεωρία σύμφωνα με την οποία οι οικονομικά αδύναμοι μέσω της δημιουργίας μιας συνεταιριστικής οργάνωσης στην οποία θα συμμετείχαν από κοινού με αλληλέγγυο ευθύνη θα αποκτούσαν τις αναγκαίες γνώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες μορφές εξάρτησης και εκμετάλλευσης και να αποκτήσουν δύναμη. Η συνεταιριστική θεωρία επικρίθηκε από τη μαρξιστική θεωρία, η οποία κατέτεινε στην κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος και την αντικατάστασή του από το σοσιαλιστικό κομμουνιστικό, με το βασικό σκεπτικό ότι η δημιουργία των συνεταιρισμών στην ουσία δεν καταργεί τις βασικές δομές του καπιταλιστικού συστήματος αλλά δημιουργεί απλώς εναλλακτικές μορφές εργασίας και σχέσεων με τα μέσα παραγωγής που λειτουργούν στα πλαίσια του καπιταλισμού χωρίς την ανατροπή του ή τη σύγκρουσή του με αυτόν και που μάλιστα δημιουργεί κινδύνους αναπόφευκτης ενσωμάτωσης των καταπιεσμένων μαζών στο κοινωνικοοικονομικό αυτό σύστημα. Παρά την όποια κριτική του, το συνεταιριστικό κίνημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Αγγλία όταν μέσα στις συνθήκες της επιταχυνόμενης ανάπτυξης της καπιταλιστικής παραγωγής μετά από τη βιομηχανική επανάσταση, ομάδες του εκμεταλλευόμενου πληθυσμού είδαν τους συνεταιρισμούς σαν μία εφικτή μέθοδο αγώνα ενάντια στην εντατικοποίηση της κοινωνικής εκμετάλλευσης. Ο Ρόμπερτ Όουεν (Robert Owen) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος στην Αγγλία. Πίστευε ότι η προσχώρηση εργατών σε συνεταιρισμούς - σοσιαλιστικές κοινότητες θα εξασφάλιζε τη βαθμιαία μεταβίβαση της παραγωγής στα χέρια εκείνων που δημιουργούν τον υλικό πλούτο με την εργασία τους. Το 1844 οπαδοί του Όουεν, εργάτες - υφαντουργοί, οργάνωσαν στην πόλη Ροτσντέιλ της Αγγλίας ένα καταναλωτικό συνεταιρισμό, τον πρώτο συνεταιρισμό σύγχρονης μορφής, τον οποίο ονόμασαν «Rochdale Equitable Pioneers Society». Οι γνωστοί ως «Δίκαιοι σκαπανείς» του Ροτσντέιλ διατύπωσαν τις βασικές αρχές του 13

14 συνεταιριστικού κινήματος, που απέκτησαν βαθιές ρίζες με την ανάπτυξή του μέχρι και σήμερα. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονταν ο εκούσιος χαρακτήρας της συμμετοχής στον συνεταιρισμό, η δημοκρατικότητα της διοίκησης και του ελέγχου (όλα τα όργανα του συνεταιρισμού έπρεπε να εκλέγονται από τα μέλη και να λογοδοτούν σε αυτά), η ισότητα δικαιωμάτων των μελών του συνεταιρισμού ανεξάρτητα από το μερίδιό τους (ένα μέλος μία ψήφος), η πώληση των προϊόντων στη μέση τιμή της αγοράς και μόνο τοις μετρητοίς, η πώληση μόνο προϊόντων υψηλής ποιότητας και μάλιστα με το καθαρό βάρος και σε ακριβή μεγέθη, η διάθεση ενός μέρους των κερδών για την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών με τη δημιουργία σχολείων, αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών κλπ και τέλος η κατανομή του μεγαλύτερου μέρους των κερδών ανάμεσα στα μέλη, ανάλογα με την ποσότητα των εμπορευμάτων που είχαν αγοράσει. Οι αρχές αυτές διαδόθηκαν ευρέως στο συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία πρωτεργάτης του συνεταιριστικού κινήματος είναι ο Κάρολος Φουριέ (Charles Fourier) ο οποίος διατύπωσε την ιδέα για τη δημιουργία οικονομικών συνεταιριστικών μονάδων (φάλαγγες) που θα αποτελούν κοινότητες στις οποίες οι άνθρωποι, θα ζουν και θα εργάζονται οργανωμένοι σε ομάδες ανάλογα με τα πάθη και τις κλίσεις τους και θα μπορούν να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους. Ιδιαίτερο ιστορικό αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο καταναλωτικός συνεταιρισμός της Λυών «Αληθινό και Κοινωνικό Εμπόριο» (Le Commerce Veridique et Social), ο συνεταιρισμός επεξεργασίας κοσμημάτων, όπως και ο εργατικός συνεταιρισμός παραγωγής γυαλιού του Bousquet D Orb και άλλοι, οι περισσότεροι των οποίων ιδρύθηκαν μετά το 1848 και μέχρι το 1852 με βάση το σχέδιο του Λουί Μπλάν, ο οποίος αξιοποιώντας τη συμμετοχή του στην προσωρινή κυβέρνηση του 1948 επεξεργάστηκε νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν κρατική επιχορήγηση για την ίδρυση παραγωγικών συνεταιρισμών. Παρά την εκτεταμένη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στη διετία , η πορεία των παραγωγικών συνεταιρισμών δεν ήταν η αναμενόμενη για τους εμπνευστές της. 14

15 Στη Γερμανία πρωτεργάτες του συνεταιριστικού κινήματος ήταν μεταξύ άλλων ο Φερδινάνδος Λασσάλ (Ferdinand Lassale), ο Έρμαν Σούλτσε Ντέλιτς (Hermann Schulze-Delitsch) και ο Φρειδερίκος Ράϊφάϊζεν (Freidrich Raiffeisen). Ο Φερδινάνδος Λασσάλ πίστευε ότι τα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω των εργατικών συνεταιρισμών παραγωγής και όχι μέσω των καταναλωτικών αφού το κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα συνδέεται με την παραγωγή και την κατοχή των μέσων παραγωγής και όχι με την κατανάλωση. Κατά τον Έρμαν Σούλτσε - Ντέλιτς, ο οποίος συνέταξε την πρώτη γερμανική συνεταιριστική νομοθεσία που αποτέλεσε πρότυπο και για άλλες χώρες, ο συνεταιρισμός πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της αυτοβοήθειας, της αλληλέγγυας ευθύνης των μελών και της αυτοδιοίκησης. Ο Φρειδερίκος Ράϊφάϊζεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία των πιστωτικών συνεταιρισμών στους κόλπους των αγροτών. Στη Γερμανία στα μέσα του 19 ου αιώνα εμφανίστηκαν συνεταιρισμοί τύπου Ροτσντέιλ και στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας αυτής επικράτησε η «γραμμή του Αμβούργου», τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας ήταν ο περιορισμός των κερδών που διέθετε ο συνεταιρισμός για κατανομή ανάλογα με την αγορά αγαθών και η δημιουργία ταμείου βοήθειας για τα άπορα μέλη. Στα μέσα του 19 ου αιώνα οι συνεταιρισμοί εξαπλώνονταν βαθμιαία στην Αυστρία, στην Ελβετία, στη Δανία, στη Σουηδία και τη Νορβηγία. Στην Ελλάδα η συνεταιριστική κίνηση υπό την σύγχρονη μορφή εμφανίστηκε ουσιαστικά το έτος 1900 οπότε και ιδρύθηκε ο πρώτος γεωργικός συνεταιρισμός στη Θεσσαλία (Αλμυρός Βόλου) και συνεχίστηκε με γρήγορους ρυθμούς μετά το 1915 οπότε και ψηφίστηκε ο πρώτος ελληνικός νόμος περί συνεταιρισμών (ν. 602/1915) Σύγχρονα συνεταιριστικά δεδομένα 15

16 Συνεταιρισμός υπό τη σύγχρονη πλέον μορφή του είναι η εθελοντική ένωση προσώπων, που έχει ως κύριο σκοπό την προαγωγή της οικονομικής κατάστασης των μελών της και παράλληλα έχει πολιτιστικό μορφωτικό σκοπό, στηρίζεται στη συμμετοχή των μελών της που έχουν ίδιες ανάγκες και αναπτύσσουν από κοινού δημοκρατικά διοικούμενη επιχείρηση. Στη σημερινή εποχή οι συνεταιρισμοί αποτελούν μια γενικά αποδεκτή οργανωτική μορφή, ανθούν στις ανταγωνιστικές αγορές, έχουν επιτύχει να κατέχουν αξιόλογα μερίδια σε τομείς όπου οι καπιταλιστικές κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι πολύ ισχυρές, όπως στον τραπεζικό τομέα, στο γεωργικό τομέα, στον ασφαλιστικό τομέα, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και της στέγασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ουσία, η θέση και ο ρόλος των συνεταιρισμών σε μια κοινωνικοοικονομική δομή καθορίζονται από τις επικρατούσες σχέσεις παραγωγής. Συνοψίζοντας όλα όσα ανωτέρω έχουν αναφερθεί, ο συνεταιρισμός χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία : α. Ο συνεταιρισμός είναι εθελοντική ένωση προσώπων. Συνεταιρισμοί αναγκαστικοί και συνεταιρισμοί που λειτουργούν με το σύστημα της κρατικής οικονομίας δεν είναι γνήσιοι. β. Ο συνεταιρισμός είναι οικονομική οργάνωση και παράλληλα δύναται να έχει πολιτιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς. Ο συνεταιρισμός αποσκοπεί κυρίως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών του σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες προάγοντας την οικονομική τους κατάσταση. γ. Η είσοδος και η έξοδος των μελών είναι ελεύθερη. Οι συνεταιρισμοί διαφέρουν από τις ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τις μετοχικές εταιρίες γιατί δεν λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό το 16

17 κέρδος, αλλά την κάλυψη των καταναλωτικών, παραγωγικών και άλλων οικονομικών αναγκών των μελών τους. Αντίθετα από τις μετοχικές εταιρίες που συνενώνουν κεφάλαια, οι συνεταιρισμοί συνενώνουν πρόσωπα που ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους ή συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητά τους Βασικές συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Ο συνεταιρισμός προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκάλεσαν τη δημιουργία του, να προσελκύσει και να προκαλέσει τη δράση των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων προς την κατεύθυνση της συνεταιριστικής ιδέας και να τύχει έτσι επιτυχούς εφαρμογής, λειτουργίας και ανάπτυξης έπρεπε να στηρίζεται και να διέπεται από συγκεκριμένες βασικές αξίες, που είναι : α) Η ελευθερία των προσώπων να αποφασίζουν εκούσια και αυτόνομα να συνεργαστούν μεταξύ τους καθορίζοντας τους στόχους της συνεργασίας τους αυτής. β) Η ισότητα μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού, τα οποία έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και κατέχουν μέσα στο συνεταιρισμό ισότιμη και ισόνομη θέση, έκφανση της οποίας αποτελεί και ο κανόνας της μίας ψήφου ανά μέλος ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. γ) Η δημοκρατία στη διοικητική διάρθρωση του συνεταιρισμού και στη διανομή των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης με βάση την ισότητα και όχι βάσει κριτηρίων όπως αυτό της συμμετοχής στο κεφάλαιο. δ) Η δικαιοσύνη υπό την έννοια του δίκαιου ελέγχου των μελών του συνεταιρισμού, της αποφυγής δυσμενούς μεταχείρισης μεταξύ των μελών και του αποκλεισμού του πλουτισμού του ενός μέλους σε βάρος του άλλου. Το έτος 1995 η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Δ.Σ.Ε.), διατύπωσε τις βασικές συνεταιριστικές αξίες ως εξής : 17

18 «Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας, της αλληλεγγύης. Τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δημιουργία και λειτουργία των συνεταιρισμών προηγήθηκε της νομοθετικής πρόβλεψης και ρύθμισής τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πριν τη θέσπιση των πρώτων συνεταιριστικών νομοθεσιών να έχουν διαμορφωθεί κανόνες και αρχές στις οποίες στηριζόταν το συνεταιριστικό κίνημα και εφαρμόζονταν στους ήδη λειτουργούντες συνεταιρισμούς. Οι περισσότερες συνεταιριστικές νομοθεσίες που θεσπίστηκαν στη συνέχεια έλαβαν υπόψη τους ως κατευθυντήριες γραμμές τις ήδη διαμορφωθείσες συνεταιριστικές αρχές και περιορίστηκαν να ρυθμίσουν αυτές και να τις εφαρμόσουν στη λειτουργία των συνεταιρισμών. Η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση (Δ.Σ.Ε.) το έτος 1937 σε συνέδριό της στο Παρίσι διατύπωσε τις συνεταιριστικές αρχές ως εξής : α) Η ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή των προσώπων. β) Η δημοκρατική διοίκηση του συνεταιρισμού. γ) Η διανομή των πλεονασμάτων στα μέλη του συνεταιρισμού ανάλογα με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό. δ) Η πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα. ε) Ο περιορισμένος τόκος στο κεφάλαιο. στ) Οι αγορές και πωλήσεις τοις μετρητοίς. ζ) Η προώθηση της εκπαίδευσης. Οι συνεταιριστικές αρχές αναδιατυπώθηκαν, εν συνεχεία, στο συνέδριο της Βιέννης το έτος 1966 ως εξής : α) Η συμμετοχή μελών σε συνεταιριστική οργάνωση πρέπει να είναι εθελοντική και προσιτή, χωρίς τεχνητούς περιορισμούς από οποιεσδήποτε 18

19 κοινωνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, σε όλα τα άτομα που μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες της συμμετοχής. β) Οι συνεταιριστικές οργανώσεις είναι δημοκρατικές. Οι υποθέσεις τους πρέπει να κατευθύνονται από πρόσωπα εκλεγόμενα ή οριζόμενα με τρόπο αποδεκτό από τα μέλη και υπόλογα σε αυτά. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων οργανώσεων πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε άτομο μία ψήφος) και συμμετοχή σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις οργανώσεις τους. Στις μη πρωτοβάθμιες οργανώσεις η διοίκηση πρέπει να διεξάγεται σε δημοκρατική βάση με πρόσφορο τρόπο. γ) Οι συνεταιριστικές μερίδες πρέπει να απολαμβάνουν μόνο ένα περιορισμένο τόκο ή και καθόλου. δ) Πλεονάσματα και αποταμιεύσεις προερχόμενα από τις δραστηριότητες της οργανώσεως, εάν υπάρχουν, ανήκουν στα μέλη της οργάνωσης και πρέπει να διαθέτονται έτσι, ώστε να αποφεύγεται το να ωφελείται ένα μέλος σε βάρος άλλου και αυτό μπορεί να γίνεται με απόφαση των μελών ως εξής: 1. Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της οργάνωσης 2. Για την παροχή κοινών υπηρεσιών 3. Με διανομή στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με την οργάνωση ε) Όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να προνοούν για την εκπαίδευση των μελών τους, των στελεχών και των υπαλλήλων τους και του κοινού γενικά, στις αρχές και στις μεθόδους της συνεργασίας τόσο τις οικονομικές, όσο και τις δημοκρατικές. στ) Όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντα των μελών τους και των κοινωνιών τους, πρέπει να συνεργάζονται ενεργά με κάθε πρακτικό τρόπο με άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 19

20 Οι αναθεωρημένες συνεταιριστικές αρχές που έγιναν αποδεκτές το έτος 1995 (Συνέδριο Δ.Σ.Ε., Μάντσεστερ) είναι οι ακόλουθες : Α. Η αρχή της εθελοντικής και ελεύθερης συμμετοχής. Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερα όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, κοινωνικής προέλευσης ή επιπέδου, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αναλάβουν τις ευθύνες ως μέλη τους. Β. Η αρχή της δημοκρατικής διοίκησης εκ μέρους των μελών. Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις, διοικούνται από τα μέλη τους που συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματά τους, ασκώντας έλεγχο στους αιρετούς εκπροσώπους τους. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος έχει μία ψήφο) οι δε συνεταιρισμοί ανώτερου βαθμού οργανώνονται και διοικούνται με δημοκρατικό τρόπο. Γ. Η αρχή της οικονομικής συμμετοχής των μελών. Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Η διαχείριση του κεφαλαίου του συνεταιρισμού γίνεται κατά τρόπο δημοκρατικό. Μέρος του κεφαλαίου αποτελεί την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη λαμβάνουν ελάχιστη έως καθόλου αποζημίωση για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα πλεονάσματα του συνεταιρισμού διατίθενται από τα μέλη για τους εξής σκοπούς : α) Δημιουργία αποθεματικών, εκ των οποίων ένα μέρος παραμένει αδιανέμητο προς κατοχύρωση της ανάπτυξης του συνεταιρισμού, β) Απόδοση στα μέλη σε αναλογία με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού που αποφασίζουν και εγκρίνουν τα μέλη του. Δ. Η αρχή της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. 20

21 Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις και διατηρούν την ανεξαρτησία τους ακόμα και όταν συμβάλλονται με κυβερνήσεις ή αποκτούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές. Ε. Η αρχή της εκπαίδευσης, της πρακτικής εξάσκησης και της πληροφόρησης. Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στα μέλη τους είτε αυτά είναι αιρετά μέλη της διοίκησης, διευθυντικά στελέχη ή υπάλληλοι, προκειμένου να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Επίσης, οι συνεταιρισμοί παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό αναφορικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας. ΣΤ. Η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών. Οι συνεταιρισμοί για την προώθηση του συνεταιριστικού κινήματος και προς πραγματοποίηση των σκοπών τους πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ζ. Η αρχή του ενδιαφέροντος για την κοινότητα. Οι συνεταιρισμοί υιοθετούν πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους που αποσκοπούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κοινοτήτων τους Συνεταιριστικό δίκαιο Εθνικό δίκαιο Το δικαίωμα ίδρυσης συνεταιρισμών και η συνεταιριστική οργάνωση κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα που αναγνωρίζει το συνεταιρισμό ως 21

22 αυτοδιοικούμενη οικονομική και κοινωνική οργάνωση, αποκλείοντας έτσι την ανάμιξη του κράτους στη διοίκηση των συνεταιρισμών. Η ίδρυση του συνεταιρισμού αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας καθενός και της συμμετοχής του στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (άρθρο 5 παράγρ. 1 Σ 1975/1986/2001). Το δικαίωμα ίδρυσης συνεταιρισμών προβλέπεται ρητά στην παραγρ. 4 του άρθρου 12 Σ 1975/1986/2001 όπου αναφέρεται ότι οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους. Διευκρινίζεται, ότι το δικαίωμα της ίδρυσης συνεταιρισμού δεν συνδέεται με την ελευθερία ίδρυσης σωματειακών ενώσεων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Σε εκτέλεση των συνταγματικών διατάξεων, με μεγάλη καθυστέρηση ψηφίστηκε το 1986 ο Ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 196), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε διαδοχικά με τους Ν. 2076/1992, Ν. 2166/1993, 2515/1997, 2744/1999 και 3156/2003. Για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ισχύει το Π.Δ. 93/1987 όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ/τα 2/1988, 23/1990 και 448/1991, ενώ τα θέματα των αγροτικών συνεταιρισμών ρυθμίζονται από το Ν. 2810/2000 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3147/2003. Επιπρόσθετα, στους συνεταιρισμούς εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου δεδομένου ότι οι συνεταιρισμοί έχουν την εμπορική ιδιότητα Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο 22

23 Στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και των θεσμών που έχουν δημιουργηθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει σειρά ψηφισμάτων για συνεταιριστικά ζητήματα, όπως το ψήφισμα της σχετικά με τους συνεταιρισμούς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 128/ σελ. 51), το ψήφισμα της σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 246/ σελ. 94), το ψήφισμα της σχετικά με το ρόλο των γυναικών στους συνεταιρισμούς και τις τοπικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία απασχόλησης (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 158/ σελ. 380), το ψήφισμα της σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 61/ σελ. 231) και το ψήφισμα της σχετικά με το ρόλο των συνεταιρισμών στην ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., C 313/ σελ. 234). Τα παραπάνω ψηφίσματα σε συνδυασμό με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. της , στο οποίο περιέχεται κατεύθυνση προς τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών του να εξασφαλίσουν ένα ευμενές περιβάλλον στο οποίο οι συνεταιρισμοί θα μπορούν να συμμετέχουν με ίσους όρους, οδήγησαν στην έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 του Συμβουλίου της σχετικά με το Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρίας (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., L 207/ σελ. 1) και την Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της σχετικά με τη συμπλήρωση του Καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε., L 207/ σελ. 25). Στα παραπάνω κοινοτικά έγγραφα, επαναδιατυπώνονται οι συνεταιριστικές αρχές σε κοινοτικό επίπεδο, κινούμενες στο πλαίσιο των αρχών που ήδη πιο πάνω έχουν αναφερθεί Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εθνικές νομοθεσίες των Ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία υποβοηθούν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών. 23

24 Στη Γερμανία, βασική πηγή του συνεταιριστικού δικαίου αποτελεί ο νόμος περί συνεταιρισμών της όπως τροποποιήθηκε με τους συναφείς περί συνεταιρισμών νόμους της και Στη Γαλλία, οι συνεταιρισμοί θεσμικά ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί συνεταιρισμών του 1947 (Loi της ), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο της Στην Αγγλία, οι συνεταιρισμοί ρυθμίζονται και οργανώνονται με βάση τη γενική νομοθεσία που απορρέει από την πράξη του 1852 «Industrial and Provident Societies Act», όπως διαδοχικά τροποποιήθηκε, ενώ ταυτόχρονα ισχύουν οι ειδικότερες νομοθεσίες για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς (Agriculture Act, 1960 και Agricultural Association Act, 1962), τους συνεταιρισμούς παραγωγής (Industrial Common Ownership Act, 1976) και τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς (Credit Union Act, 1979). Στην Ιταλία, οι συνεταιρισμοί ρυθμίζονται κατά βάση από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα του 1942 στο Βιβλίο V, τίτλος VI «συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές ενώσεις αμοιβαιότητας», άρθρα , σε συνδυασμό με ειδικότερους νόμους, όπως ενδεικτικά το Νομοθετικό Διάταγμα 1577/1947 σχετικά με τις φορολογικές διευκολύνσεις και λοιπά των συνεταιρισμών και το Διάταγμα 1235/1948 για τα «γεωργικά κονσόρτσια» (consorzi agrari). Ήδη στην Ιταλία με το Νόμο 381/1991 αναγνωρίσθηκαν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες και την οικογένεια καθώς και στην εισαγωγή στην απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι παρουσίασαν σημαντική αύξηση και συνενώνονται σε μορφή δικτύου υπό την Εθνική Ένωση Συνεργασίας για την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Consorzio Nazionale Della Cooperazione Di Solidarieta Sociale). Ήδη το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 52/ σε εναρμόνιση και εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ως προς τις δυνατότητες 24

25 αναθέσεων έργων, εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών από κρατικές αναθέτουσες αρχές σε συνεταιρισμούς. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. Συνοπτικά ιστορικά δεδομένα. Είναι γνωστή η ιστορική διαδρομή και προσέγγιση των θεμάτων της ψυχικής υγείας, τόσο ανά τους αιώνες όσο και πρόσφατα 2. Οι θρησκευτικές προκαταλήψεις και δοξασίες σε συνδυασμό με την οργανική ερμηνεία της ψυχικής διαταραχής, οδήγησαν στην απάνθρωπη αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών. Οι καταδιώξεις και τα μαρτύρια (όπως ο βασανισμός και το κάψιμο) των ψυχικά ασθενών αποτελούσαν βίαιη αντιμετώπιση ενός μη κατανοητού φαινομένου σε συνδυασμό με την επικράτηση του εκκλησιαστικού αυταρχισμού στη Δύση. Οι μη θεολογικές θεωρήσεις των ψυχικών ασθενειών άρχιζαν να κερδίζουν έδαφος από τις αρχές του 17 ου αιώνα, οπότε επικράτησε η ιδρυματική άποψη ότι οι ψυχικά ασθενείς αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και επιβάλλεται ο περιορισμός τους σε φτωχοκομεία, φυλακές και άσυλα, τα οποία ως ιδρύματα εγκλεισμού καμία ελπίδα αποκατάστασης δεν παρείχαν, δεδομένων των επισφαλών συνθηκών ζωής από άποψη συνθηκών υγιεινής και περίθαλψης. Την εποχή του Διαφωτισμού και της εξάπλωσης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η ψυχική ασθένεια αρχίζει να αντιμετωπίζεται σαν τέτοια και να δημιουργούνται ειδικά θεραπευτικά ιδρύματα (φρενοκομεία), τα οποία σε κάθε περίπτωση αποτελούν πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς όμως τελικά να ξεφεύγουν και αυτά από τη λογική της ασυλικής ιατρικής και του εγκλεισμού. 2 Για τα θέματα της ιστορικής προσέγγισης βλ. και Έκθεση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2003) «The Mental Health Context» στα ελληνικά έκδοση Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας 2004, σελ. 20 επ., και Οδηγός Ψυχικής Υγείας - Από την προκατάληψη στην συμβίωση, Έκδοση Ε.Π.Α.Ψ.Υ. 2001, σελ. 32 επ. 26

27 Ταυτόχρονα, αρχίζουν να αναπτύσσονται πειραματικές παρεμβάσεις ψυχοχειρουργικού χαρακτήρα (λοβοτομή ή θεραπεία με ηλεκτροσόκ), οι οποίες απλώς παγιώνουν την κατάσταση της ψυχικής διαταραχής χωρίς να παρέχουν προοπτική ανάκαμψης. Από τα μέσα του 20 ου αιώνα η αντιμετώπιση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές προσεγγίστηκε ανθρωπιστικά, καταρχήν, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συνδυασμό με την εμπειρία των πενιχρών αποτελεσμάτων των ψυχιατρικών ασύλων. Η αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών συνδυάστηκε με την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα με την εφαρμογή εναλλακτικών υπηρεσιών εκτός νοσοκομείου, διαδικασία η οποία έγινε γνωστή ως αποϊδρυματισμός ή ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν έχει παντού κοινά χαρακτηριστικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε μία προσπάθεια συντηρητικής ένταξης των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα μέσα από τη σταδιακή δημιουργία δομών με κύριο χαρακτηριστικό το πέρασμα του ψυχικά ασθενή από τη μία δομή στην άλλη, ενώ σε άλλες διαπιστώνεται ένας υπέρμετρος ριζοσπαστισμός επί του οποίου ασκείται κριτική ως προς την αποτελεσματικότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, οποιοδήποτε μοντέλο και εάν ακολουθεί, συνδέεται με την αναγκαιότητα της αναγνώρισης δικαιωμάτων στους ψυχικά ασθενείς και ιδιαίτερα αυτά της εκπαίδευσης, της εργασίας, της ίσης μεταχείρισης και της συμμετοχής τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή και της αποδοχής από την κοινωνία της διαφορετικότητας των παραπάνω δικαιωμάτων στο πρόσωπο των ψυχικά ασθενών. 27

28 2. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα Στο απώτερο παρελθόν, καθαρά για λόγους παραδόσεων, από την αντιμετώπιση των ψυχασθενών με βάση τις ιστορικοφιλοσοφικές αντιλήψεις της κλασσικής Ελλάδας, οι ψυχικά ασθενείς δεν αντιμετώπισαν τη βία των μαρτυρίων και της πυράς, αλλά κυρίως την απομόνωση στον περίγυρο μοναστηριών. Στην Ελλάδα, ήδη από τα μέσα του 19 ου αιώνα, η ψυχιατρική λαμβάνει ιδρυματική μορφή, φανερά επηρεασμένη από τις επιστημονικές απόψεις και προσεγγίσεις των χωρών της δυτικής Ευρώπης, και ο ψυχικά ασθενής αντιμετωπίζεται πλέον ως ασθενής που χρήζει ειδικής νοσηλείας και θεραπείας σε ψυχιατρικά νοσοκομεία με ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στη φάση αυτή και μετά συνιστώνται τα περισσότερα ψυχιατρικά νοσοκομεία, πολλά από τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας είχε συγκεντρωτικά και ασυλικά χαρακτηριστικά, αφού εξέλιπαν εναλλακτικές λύσεις, όπως κοινοτικές υπηρεσίες ή μονάδες αποκατάστασης. Το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80 συνέδεε ευθέως τον ψυχικά ασθενή με τα θέματα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, χωρίς καμία πρόβλεψη σε δικαιώματα, έστω και σε αυτά της θεραπείας και αποκατάστασης. Μόλις το 1983 με την ψήφιση του Ν. 1397/1983 αρχίζει να οργανώνεται στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στην πρακτική εφαρμογή του συστήματος αυτού βοήθησε ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 815/1984, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 4130/1988, μέσα από τους οποίους οργανώθηκε σειρά εξωνοσοκομειακών μονάδων (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κινητές Μονάδες Ψυχιατρικής Περίθαλψης Υπαίθρου, Ξενώνες, Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης κλπ) και εφαρμόστηκαν μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα αλλαγές σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. 28

29 Στη συνέχεια, υπό το θεσμικό πλαίσιο των Ν. 2071/1992 και 2519/1997 προωθήθηκε περαιτέρω η αναδιοργάνωση και βελτίωση του συστήματος της ψυχιατρικής περίθαλψης και ο εξανθρωπισμός των συνθηκών διαβίωσης των νοσηλευομένων ψυχικά ασθενών. Η αποτελεσματικότητα των θεσμών που δημιουργήθηκαν παρά την έλλειψη πόρων και των δυσλειτουργιών τους δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες για τη θεσμοθέτηση ενός πιο σύγχρονου ενιαίου αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πράγμα που έγινε με την ψήφιση του Ν. 2716/1999, ο οποίος σήμερα καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η φροντίδα της ψυχικής υγείας στη χώρα μας. 3. Ο Νόμος 2716/1999 Με το Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 96) καθιερώνεται ένα εθνικό σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας υπό κρατική εποπτεία και έλεγχο. Στόχευση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι η πλήρης κοινωνική επανένταξη και αποκατάσταση των ατόμων που παρουσιάζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Με το νόμο αυτό : α) Δίνεται έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και για το λόγο αυτό συστάθηκε αφενός μεν Γραφείο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, καθώς και Ειδική Επιτροπή Ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, με αντικείμενο την εποπτεία και τον έλεγχο της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. β) Προβλέφθηκε η τομεοποίηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη βάση των κατευθύνσεων της κοινοτικής ψυχιατρικής, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των εμπειριών από την εφαρμογή ανάλογων 29

30 θεσμών σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών που επιβάλλουν τη διαίρεση των υγειονομικών περιφερειών σε μικρότερες περιοχές με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια, προκειμένου οι ασθενείς να υποστηρίζονται θεραπευτικά στον τόπο που κατοικούν ή διαμένουν. Ήδη, έχουν εκδοθεί οι αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις για τη σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) ανά την Ελλάδα και την ένταξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) σε αυτούς. Στο παράρτημα της παρούσας παρουσιάζεται πίνακας όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την τομεοποίηση σε εθνικό επίπεδο. γ) Με τις διατάξεις του νόμου γίνεται αποκλειστική απαρίθμηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και σαν τέτοιες οριοθετούνται τόσο παραδοσιακές μονάδες περίθαλψης, όσο και αυτές που διαμορφώθηκαν άτυπα στην ψυχιατρική πρακτική. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 4 είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι Κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι Πανεπιστημιακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, τα Ψυχιατρικά ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ιδιωτικές Κλινικές, τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης. Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας οποιασδήποτε νομικής μορφής εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληληγγύης. Στο νόμο γίνεται αναλυτική περιγραφή των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των λειτουργικών οργανωτικών τους χαρακτηριστικών. 30

31 Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως επαρκές και σύγχρονο, κινούμενο στην κατεύθυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η όποια κριτική ασκείται είναι σε επί μέρους θέματα του νόμου και κυρίως σε θέματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσης και οι διατυπωθείσες επιφυλάξεις κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή 3 αφορούσαν είτε θεωρητικά ζητήματα προσανατολισμού της υγείας, είτε τη «συνεργασία» του δημόσιου με το ιδιωτικό κεφάλαιο στο χώρο της υγείας. 3 Για τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή, βλ. Πρακτικά Βουλής, Θ Περίοδος - Γ Σύνοδος, κατά την συνεδρίαση ΡΗ / και ΡΘ /

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Σκοπιμότητα των νομοθετικών προβλέψεων. Με το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 προβλέφθηκε η δημιουργία μιας προστατευόμενης κοινωνικής επιχείρησης με τη μορφή συνεταιρισμού, του κοινωνικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης. Όπως προκύπτει από την Εισηγητική Έκθεση του Νόμου η δημιουργία των Κοι.Σ.Π.Ε. έγινε προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων εκείνων που λόγω της ψυχικής ή διανοητικής ασθένειάς τους αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που τα καθιστούν εν όλω ή εν μέρει ανίκανα να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν μία θέση απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας, άτομα τα οποία σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και υψηλής ανεργίας συναντούν πρόσθετες δυσκολίες απασχόλησης, έτσι ώστε να υφίστανται διπλό αποκλεισμό. Επιδίωξη του νομοθετικού πλαισίου για τους Κοι.Σ.Π.Ε. είναι πρωτίστως η αποκατάσταση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης των παραπάνω ατόμων και η μέσω της ένταξής τους στην αγορά εργασίας αυτονόμησή τους και κοινωνικής τους επανένταξης. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. ως εργαλεία ψυχοκοινωνικής επανένταξης αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα σε σχέση με τα μέχρι σήμερα διάσπαρτα λειτουργούντα προστατευμένα εργαστήρια (με τα οποία δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση) και προς τα οποία ασκείται κριτική ότι διαιωνίζουν το περιβάλλον ιδρυματισμού με την έννοια ότι δεν συνδέονται με την κανονική αγορά εργασίας και τις σύγχρονες οικονομικές απαιτήσεις, οπότε αναπαράγουν χαρακτηριστικά ιδρύματος. Έτσι λοιπόν οι Κοι.Σ.Π.Ε. χαρακτηρίζονται ως θεραπευτικές συνεταιριστικές μονάδες (σύμφωνα με τη σχετική ορολογία του Ν. 2071/1992), αλλά και οικονομικές μονάδες. 32

33 2. Ο διφυής χαρακτήρας των Κοι.Σ.Π.Ε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι θεραπευτική μονάδα ψυχικής υγείας, ρητά ως τέτοια αναφερόμενη στην παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2716/1999, όπου καταγράφονται οι Μ.Ψ.Υ., αλλά και ταυτόχρονα ως εκ του σκοπού του και από την άσκηση των δραστηριοτήτων του, οικονομική μονάδα, που επιδιώκει την οικονομική ανύψωση των μελών του, τόσο μέσω της εργασίας τους, όσο και μέσω του θεσμοθετημένου συστήματος διανομής κερδών στα μέλη του. Ο έτσι διαμορφούμενος διφυής χαρακτήρας του Κοι.Σ.Π.Ε. προσδίδει σε αυτόν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά, τα οποία, κατά περίπτωση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Από το χαρακτήρα του Κοι.Σ.Π.Ε. ως θεραπευτική μονάδα και του ποιος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός από την πλευρά αυτή, δικαιολογείται για παράδειγμα η παράκαμψη άλλων διατάξεων, όπως της ενηλικότητας των μελών του ή της ικανότητας των μελών του για δικαιοπραξία, η παράλληλη και ταυτόχρονη καταβολή αμοιβής για εργασία με παροχές αναπηρίας, γήρατος ή επιδομάτων πρόνοιας και επανένταξης, ή η προνομιακή μεταχείριση του Κοι.Σ.Π.Ε. στην προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα ή η καθιέρωση ειδικών κινήτρων, όπως είναι οι προβλεπόμενες φορολογικές απαλλαγές. Περαιτέρω, από το χαρακτήρα του Κοι.Σ.Π.Ε. ως οικονομικής μονάδας προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάλογη εσωτερική του διάρθρωση σύμφωνα με τα κρατούντα σε συναφείς επιχειρηματικές μονάδες, όπως η πτωχευτική ικανότητα, η ύπαρξη οργάνων διοίκησης και ελέγχου που εκλέγονται από τα μέλη, η υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού και η εφαρμογή των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι διοικήσεις και τα στελέχη των Κοι.Σ.Π.Ε. και πολύ περισσότερο το αρμόδιο καθύλην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ασκεί την κρατική εποπτεία επί των Κοι.Σ.Π.Ε., θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τους τον παραπάνω διφυή χαρακτήρα και να 33

34 οργανώνουν κατά τέτοιο τρόπο τη λειτουργία τους ώστε να μη διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ των θεραπευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους. 3. Η σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε. Ως Κοι.Σ.Π.Ε. ορίζουμε την ένωση προσώπων, φυσικών ή νομικών που έχει ως σκοπό την οικονομική, κοινωνική και θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην ένταξή τους, στην ενεργό κοινωνική και οικονομική ζωή. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποβλέπουν στο να εξυπηρετήσουν το γενικό συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας προάγοντας την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των πολιτών με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, συμβάλλοντας στη θεραπεία των προσώπων αυτών και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα ιδιότυπος συνεταιρισμός με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, o οποίος έχει εμπορική ιδιότητα και ως θεραπευτική συνεταιριστική μονάδα αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. εντάσσεται στην κατηγορία των αστικών συνεταιρισμών που έχουν τη μορφή ελεύθερης συνεργασίας προσώπων και αποβλέπουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους μέσα από την κοινή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συνεταιρισμοί προβλέπονται κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ορισμένα πρόσωπα επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες σε αγαθά ή υπηρεσίες με τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης αυτοεξυπηρέτησης. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδιωτικές οικονομικές οργανώσεις, αποτελούν θεσμό της ιδιωτικής οικονομίας και ως τέτοιοι προστατεύονται από το Σύνταγμα. 34

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 17 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Ο συνεταιριστικός θεσμός Ιστορική εξέλιξη και συνεταιριστικές αρχές Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker 1 Στέλλα Γαμβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιημένη & Διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης.

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Τι είναι Κοινωνική οικονομία Κοινωνική Οικονομία (ή τρίτος τομέας) Συνολική οικονομία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές Πνευματικά δικαιώματα Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. Είναι δυνατή η χρήση και αξιοποίηση του κειμένου με αναφορά της πηγής K.A.P.A.

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας Απόσπασμα βιβλίου Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», (2015),Οσελότος, Αθήνα 1.1.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας (Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Αθήνα, 2016 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «Αποστολή», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως φορέας λειτουργίας του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική, στο πλαίσιο της Ενταγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Γιατί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης Βήματα ίδρυσης ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού Γιατί, Πως Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Οι καταναλωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης Κύκλος εργασιών στον κόσµο κατά το 2011 Οι 300 µεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσµο παρά την ύφεση αύξησαν τον κύκλο εργασιών του από

Διαβάστε περισσότερα

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές

Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Το σταυροδρόμι της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Προοπτικές, κίνδυνοι και επιλογές Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠO ΤΟΥΣ Κοι.Σ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠO ΤΟΥΣ Κοι.Σ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠO ΤΟΥΣ Κοι.Σ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πόλα Νικολάου Κοινωνική Λειτουργός Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε. «Ευ Ζην»

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ICA στην Καρταχένα της Κολομβίας στις 23 Σεπτεμβρίου 2005 Η διακήρυξη αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΚΙΛΕΛΕΡ Άρθρο 1 ο Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός για όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού. Άρθρο 2 ο Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί, με την ισότιμη συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205)

Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205) Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205) Έλενα Καλημέρη, Δικηγόρος, Ειδική Συνεργάτης Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Νοέμβριος 2013 ΖΙΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ Η κινητοποίηση του Κοινωνικού Κεφαλαίου ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) Εισηγητής: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 8: Μερίδες και ψήφοι Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Μερίδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Εισαγωγή Βήματα Εκκίνησης. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Κράτα τους μακριά από:

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Εισαγωγή Βήματα Εκκίνησης. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Κράτα τους μακριά από: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Κράτα τους μακριά από: Εκείνους τους ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ πού θέλουν να τους διαλύσουν για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 103/452 Αθήνα, 26 Aπριλίου 2010 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α.Σ.Ο.

Αριθμ. πρωτ: 103/452 Αθήνα, 26 Aπριλίου 2010 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α.Σ.Ο. K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 103/452 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ».

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ». ΟΜΙΛΙΑ Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Αποστολίδου Ελισάβετ, είμαι δικηγόρος και συνεργάτης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ, η οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη το έργο «Τοπικό σχέδιο δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα