ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ Συμφώνα με τον νόμο «Περί Συνεταιρισμού», όπως αυτός τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, οι υπογραφόμενοι συνιστούν συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συν. Π.Ε.).» Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Ευπόλιδος 8, ΤΚ 10551, Αθήνα. Ο συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα και το Καταστατικό αυτό διέπει τις μεταξύ του Συνεταιρισμού, των Συνεταίρων και των τρίτων σχέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Συνεταιρισμών, του Αστικού Κώδικα, του Εμπορικού Νόμου και των ισχυόντων εκάστοτε λοιπών διατάξεων. Για τα χρέη του παρόντος συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης δεν απαγγέλεται προσωπική κράτηση κατά των συνεταίρων. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Ο Συνεταιρισμός έχει αόριστη διάρκεια και αποτελεί εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού περιλαμβάνονται ιδίως: α) Η ικανοποίηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών. β) Η προμήθεια πάσης φύσεως διαρκών ή καταναλωτικών αγαθών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών για την κάλυψη επαγγελματικών, βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών του. γ) Η παροχή στα μέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας. δ) Η παροχή δανείων, εγγυήσεων ασφαλειών ή άλλων οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη του.

2 3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του και την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο Συνεταιρισμός: α) προμηθεύεται καταναλωτικά και διαρκή αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία διαθέτει λιανικώς, στα μέλη του μετρητοίς ή με πίστωση και σε τρίτους μόνο μετρητοίς. β) δέχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό παραγγελίες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και τις εκτελεί για λογαριασμό των μελών του και τρίτων. γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός μπορεί να εισάγει από το εξωτερικό εμπορεύματα για διάθεση στα μέλη του και σε τρίτους, καθώς και να εξάγει εμπορεύματα που παράγουν τα μέλη του ή τρίτοι προς το εξωτερικό. δ) Ιδρύει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρατήρια και κάθε είδους καταστήματα διάθεσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, όπως καταστήματα: τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρικών ειδών, ειδών υψηλής τεχνολογίας, παροχής τουριστικών υπηρεσιών, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαδικτύου, παροχής υπηρεσιών ασφάλισης προσώπων και πραγμάτων κλπ. ε) Συμβάλλεται με βιομηχανικούς ή εμπορικούς οίκους για την παροχή απευθείας στα μέλη του συνεταιρισμού και σε τρίτους, υποδεικνυόμενους από το συνεταιρισμό, πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών. στ) Συμβάλλεται με εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεοπτικών υπηρεσιών για την προμήθεια, μέσω του Συνεταιρισμού ή και απευθείας προς τα μέλη του και υποδεικνυόμενους τρίτους, των διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών τους. ζ) Συμβάλλεται με εταιρείες ασφάλισης πραγμάτων και προσώπων για την διάθεση μέσω γραφείου/πρακτορείου ασφαλίσεων, που μπορεί να ιδρύει ο Συνεταιρισμός ή και απευθείας προς τα μέλη του και υποδεικνυόμενους τρίτους, ασφαλιστικών υπηρεσιών. η) Συμβάλλεται με παρόχους υπηρεσιών υγείας- πρόνοιας, φυσικών ή νομικών προσώπων, για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τα μέλη του και τρίτους είτε σε χώρους που διαθέτει ο Συνεταιρισμός είτε στις εγκαταστάσεις των συμβαλλομένων φορέων, θ) Ιδρύει και λειτουργεί εντευκτήρια και πολιτιστικές λέσχες, βιβλιοθήκες, εστιατόρια, αναψυκτήρια, γυμναστήρια, ωδεία, θεατρικές σκηνές, κέντρα ανοιχτής ή κλειστής περίθαλψης ηλικιωμένων, γραφείο ενημέρωσης καταναλωτών και γενικά ενεργεί οτιδήποτε εξυπηρετεί τις πάσης φύσεως υλικές και πνευματικές ανάγκες των μελών του και τρίτων, ι) Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και εφημερίδες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, διοργανώνει ή προγραμματίζει εκδρομές, καλλιτεχνικές εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές 2

3 παραστάσεις, περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις και σεμινάρια για οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, καταναλωτικά, περιβαλλοντικά κλπ θέματα. ια) Δανείζεται τα αναγκαιούντα, για την εκπλήρωση των σκοπών του κεφάλαια από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», εφεξής αναφερόμενη απλώς ως Alpha Bank ή από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, με την παροχή ή μη εγγυήσεων, ιβ) Παρέχει, μόνο στα μέλη του, πιστωτικές διευκολύνσεις για την προμήθεια αγαθών και ειδών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. αναφορικά με το ύφος των διευκολύνσεων και του χρόνου αποπληρωμής των πιστουμένων ποσών. ιγ) Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές ή άλλες εγκαταστάσεις για την οργάνωση και εκμετάλλευση τους, προς παραγωγή και διάθεση ειδών και υπηρεσιών στα μέλη του και σε τρίτους. ιδ) Εκπροσωπεί συλλογικά τους συνεταίρους καταναλωτές απέναντι στις Αρχές και στα αρμόδια όργανα, για θέματα που τους αφορούν. ιε) Συμβάλλει με κάθε τρόπο και μέσο στην προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας και ενισχύει» την προσπάθεια για τη δημιουργία και ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας Καταναλωτικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Παραγωγών, για την επίτευξη επωφελών για τα μέλη οικονομικών συναλλαγών. ιστ) Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συνεταιρισμούς παραγωγών ή καταναλωτών και με οποιαδήποτε επιχείρηση διάθεσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Τα προαναφερόμενα παρατίθεται όλως ενδεικτικά και ο Συνεταιρισμός μπορεί να ενεργεί οτιδήποτε δεν αντιβαίνει σε απαγορευτικές διατάξεις νόμων και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των υλικών και πνευματικών αναγκών μελών του. Άρθρο 3 Μέλη του Συνεταιρισμού 1. Τακτικά μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν: Α) Οι πρώην εργαζόμενοι στην Ιονική Τράπεζα, καθώς και οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι υπάλληλοι, του συνεταιρισμού. Β) Οι εργαζόμενοι στον όμιλο της Alpha Bank και όσοι από αυτούς συνταξιοδοτούνται. 3

4 Γ) Οι Συνταξιούχοι της Ιονικής Τράπεζας καθώς και ο επιζών σύζυγος ή/και τα τέκνα συνταξιούχου της Ιονικής Τράπεζας. Δ) Οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι των συλλόγων προσωπικού και των οργανισμών προσωπικού των υπαλλήλων της Alpha Bank. 2. Επίκουρα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν. Α) Οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι όλων των θυγατρικών εταιρειών του πρώην Ομίλου της Ιονικής Τράπεζας και του Ομίλου της Alpha Bank. Β) Υπάλληλοι και συνταξιούχοι των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και των θυγατρικών τους εταιρειών καθώς και τρίτοι, που θα προταθούν από δύο τακτικά μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον δεν είναι μέλη άλλων συνεταιρισμών με παρεμφερείς σκοπούς. Γ) Υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, που δεν είναι μέλη άλλων συνεταιρισμών με παρεμφερείς σκοπούς. Δ) Νομικά πρόσωπα και ενδεικτικά: δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμοί που αποτελούν σωματεία ή ιδρύματα και επιδιώκουν οικονομικούς, φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή και συνεταιρισμοί με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα Νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επίκουρου μέλους του συνεταιρισμού, θεωρούνται έμμεσα μέλη και μπορούν να κάνουν χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του. Ο τρόπος και οι όροι σχετικά με την εξυπηρέτηση και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς τα επίκουρα και έμμεσα μέλη θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα των επίκουρων μελών προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 3. Τα τακτικά και τα επίκουρα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και των λογαριασμών κερδών και ζημιών. 4. Τα τακτικά και τα επίκουρα μέλη έχουν δικαίωμα στα κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγει και μόνο το τακτικό μέλος να εκλέγεται ως τακτικό η αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού σης ανωτέρου βαθμού Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Άρθρο 4 Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού: Α) Όσοι τελούν, κατά την έννοια του νόμου, υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 4

5 Β) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Γ) Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλους συνεταιρισμούς, λόγω καταδίκης τους για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.1667/1986 ή λόγω καταδίκης τους για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρο 216,217,218,222,372,375 και 386 του Ποινικού Κώδικα (πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υπεξαγωγή εγγράφων, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη). Δ) όσοι είναι μέλη άλλου συνεταιρισμού με έδρα στην ίδια πόλη και με ίδιο σκοπό. Ε) Πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη άλλου συνεταιρισμού και αποχώρησαν χωρίς να έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν. Άρθρο 5 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα που προβλέπει ο νόμος αυτός επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο. 2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεχθεί την αίτηση εγγραφής ή αφήσει να παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία, τότε είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Αν δεν περιληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη, τότε ο αιτών, ο ίδιος ή μέσω άλλου συνεταίρου μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του στη Γενική Συνέλευση και το θέμα συζητείται υποχρεωτικά από αυτή πριν από κάθε άλλο. 3. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της 5

6 προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 4. Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο- Όνομα πατέρα - Διεύθυνση κατοικίας-τηλέφωνο επικοινωνίας- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου- αριθμός αιτουμένων συνεταιριστικών μερίδων- ημερομηνία. Με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει: α) ότι δεν είναι μέλος άλλου συνεταιρισμού που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στον ίδιο τόπο, β) ότι δεν διαγράφηκε από το συνεταιρισμό νια τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του καταστατικού, γ) ότι δεν έχει κανένα από τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του καταστατικού και δ) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το καταστατικό του συνεταιρισμού. Η αίτηση μαζί με τη δήλωση αποτελεί σύμβαση του συνεταίρου με το συνεταιρισμό και φυλάσσεται στο αρχείο του συνεταιρισμού. Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ Οι συνεταίροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του. 2. Να επιστρέφουν εμπρόθεσμα και έγκαιρα τις πιστώσεις που έλαβαν από το Συνεταιρισμό. 3. Οι συνεταίροι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντα του. 4. Σε περίπτωση θανάτου του συνεταίρου ευθύνονται οι κληρονόμοι αυτού σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το Ν. 1667/ Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνεταιρισμού κάθε αξίωση που στηρίζεται στην ευθύνη των συνεταίρων παραγράφεται μετά από ένα (1) χρόνο από το τέλος των εργασιών της πτώχευσης. 6. Ευθύνονται απέναντι του Συνεταιρισμού και των δανειστών του αλληλεγγύως για τα χρέη του Συνεταιρισμού μέχρι το εικοσαπλάσιο ποσό της συνεταιριστικής μερίδας την οποία έχει καθένας. Η παραπάνω ευθύνη του συνεταίρου υπάρχει και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί από τον Συνεταιρισμό πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός (1) έτους, από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης. 6

7 Άρθρο 7 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό αφού περάσουν τρία (3) χρόνια από την εγγραφή του, με γραπτή δήλωση του που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Παραγράφεται δε μετά παρέλευση πέντε (5) ετών. Άρθρο 8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 1. Ο συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί ή να διαγραφεί από το Συνεταιρισμό στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν ασκεί επιχείρηση, η οποία επιδιώκει όμοια κύριο σκοπό με αυτόν του συνεταιρισμού. β) Για παράβαση των υποχρεώσεων του γενικά, που προξενεί βλάβη στα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. γ) Καθυστερεί κάθε άλλη προς το Συνεταιρισμό οφειλή του. δ) Διαγράφεται επίσης κάθε συνεταίρος από το Συνεταιρισμό στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν απώλεσε τις απαιτούμενες για την εγγραφή του ιδιότητες, β) Καταδικάστηκε για πράξη αναφερόμενη από το άρθρο 15 του Νόμου 1667/1986. γ) Καταδικάστηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα του Ποινικού Κώδικα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5του παρόντος Καταστατικού. 2. Ο συνεταίρος που διαγράφτηκε σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού παρά μόνο μετά παρέλευση ενός (1) έτους από την διαγραφή του. 3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρ. 5 παρ. 4 και 6 εδ. 2 του Νόμου 1667/1986, δηλαδή απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. 4. Αποκλεισμός του μέλους γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε (2) δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο αποκλεισθείς συνεταίρος κατά της απόφασης περί αποκλεισμού μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν κατά τα λοιπά οι διατάξεις; της παραγρ. 6 του 7

8 άρθρου 2 του Νόμου 1667/86. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία. Στο Συνεταίρο που αποκλείεται ή διαγράφεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η Συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρείς (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε ο αποκλεισμός. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 1. Όταν πεθαίνει συνεταίρος η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται, ούτε κληροδοτείται. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Μέχρι τότε οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Νόμου 1667/ Η συνεταιριστική ιδιότητα και η συνεταιριστική μερίδα θανόντος συνεταίρου μπορούν να περιέλθουν οριστικά στον κληρονόμο, όταν έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος αναλαμβάνει εκτός από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος συνεταίρου. 3. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, υπολογιζόμενης της αξίας της σε πραγματικούς όρους. Και στην περίπτωση αυτή οι κληρονόμοι αναλαμβάνουν εκτός από τα δικαιώματα, απαραίτητα και τις υποχρεώσεις του θανόντος συνεταίρου. Παραγράφεται δε η σχετική αξίωση μετά παρέλευση πέντε (5) ετών. Άρθρο 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε δέκα (10) ευρώ. Η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την καταχώρηση του Συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του συνεταίρου στο Μητρώο. Πάντως κατά την εγγραφή θα πρέπει να καταβάλλεται το ένα δέκατο (1/10) της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς «ην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 8

9 3. Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της σε τρίτο γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει το δικαίωμα να αρνηθεί σε περίπτωση που για τον τρίτο, δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του κατά το άρθρο 2 του Νόμου 1667/86. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρηση της στο Μητρώο συνεταίρων του Συνεταιρισμού. 4. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να αποκτήσει μέχρι (5) πέντε προαιρετικές μερίδες. 5. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. 6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους: α) η συνεταιριστική μερίδα και β) τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοση τους στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου: α) χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του. 7. Ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία (1) μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει. 8. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 3 του Νόμου 1667/1986 και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τις συνεταιριστικές του μερίδες. Άρθρο 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα τακτικά και επίκουρα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. 2. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει. 3. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Άρθρο 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συνεταιρισμού. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: 9

10 Α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. Β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας ή η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού. Γ) Η ψήφιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των ειδικών κανονισμών εργασιών του προσωπικού. Δ) Η συμμετοχή σε Εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή. Ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του. ΣΤ) Η έγκριση του Ισολογισμού, Προϋπολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του σε δευτεροβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. Θ) Η σύναψη δανείων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Συνεταιρισμού και των μελών του (ανώτατα όρια ποσών, τόκων κ. λ. π.). I) Η αγορά, υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων και λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων. Άρθρο 12 ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο 1/10 των τακτικών μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από εκατό (100) μέλη. 3. Η Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνεταιρισμού ή σε κατάλληλο χώρο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία, την ημέρα, την ώρα έναρξης το χώρο και γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού και θυροκόλληση στα κεντρικά γραφεία και καταστήματα του Συνεταιρισμού 10

11 Άρθρο 13 ΑΠΑΡΤΙΑ 1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συν/σμού. 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υστέρα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. 3. Εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την (δια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από τριάντα (30). Άρθρο 14 ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. 2. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα μέλος του Δ.Σ., ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την Συνέλευση. 3. Επίσης από την Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγονται δύο (2) μέλη για να χρησιμοποιηθούν ως ψηφολέκτες. 4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. 5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 6. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. 7. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3). 8. Στην Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθμού. 11

12 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ: 1. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια; οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. 2. Ποτέ δεν λαμβάνεται απόφαση δια βοής. 3. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος των συζητήσεων των θεμάτων. 4. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους και αν διαπιστωθεί ότι ψηφίσουν εκπίπτουν από μέλη του Συμβουλίου. 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. 6. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 4 του Νόμου 1667/1986, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ως προβλέπεται στο άρθρο αυτό του Ν. 1667/ Η ψηφοφορία για τα θέματα αυτά διενεργείται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα μετά τη Γενική Συνέλευση και Βρίσκεται σε απαρτία η Συνέλευση όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. 8. Η Τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, κάθε τέσσερα (4) χρόνια, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, της οποίας προΐσταται είτε ένα από τα μέλη που θα αναδειχθεί με μυστική ψηφοφορία, είτε δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 9. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα την ημερομηνία της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Η θητεία εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου λήγει με τη συμπλήρωση 4ετίας από την εκλογή του. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ο) Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται, έχει σαν έδρα, τα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού, όπου η έδρα αυτού. β) Οργανώνει και εποπτεύει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας γενικά και παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να διενεργηθεί νόμιμα. 12

13 γ) Ενεργεί την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδίδει τα αποτελέσματα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. δ) Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες. ε) Ενεργεί την κλήρωση μεταξύ τυχόν ισοψηφισάντων υποψηφίων. στ) Αποφασίζει ύστερα από κάθε αμφισβήτηση ή υποβολή ένστασης, που έχει σχέση είτε με την ανακήρυξη των υποψηφίων, είτε με τη διεξαγωγή των εκλογών, είτε με τη διαλογή των ψηφοδελτίων. ζ) Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό του αποτελέσματος των εκλογών από το οποίο προκύπτουν: Ο αριθμός των μελών (συνεταίρων) με δικαίωμα ψήφου και των ψηφισάντων. Ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων. Ο αριθμός των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι και η ανακήρυξη των εκλεγομένων συμβούλων στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο κατά σειρά εκλογής. Οι τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας θα δέχεται και θα εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ανακηρύσσει τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. 2. Η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλαμβάνει την ημέρα των αρχαιρεσιών τις αιτήσεις υποψηφιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ενεργεί τις εκλογές σύμφωνα με τα όσα θα διαλαμβάνονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ως προς τον τόπο και χρόνο διενέργειας της ψηφοφορίας. Άρθρο 15 ο ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) 1. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται ξεχωριστά για καθένα συμβούλιο από την εκλογική Γενική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των συνεταίρων, για τέσσερα (4) χρόνια. 2. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο πρόσωπα που καθυστερούν πέραν του διμήνου οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη υποχρέωση τους προς το Συνεταιρισμό. 13

14 3. Ακόμα δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, της εκλογής τους θεωρούμενης άκυρης, πρόσωπα στα οποία συντρέχει μία περίπτωση από τις προβλεπόμενες στο παρόν και στον νόμο 1667/ Τέλος, δεν μπορούν να εκλέγονται μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρόσωπα που συνδέονται προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού. 5. Τα εξερχόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πριν την εκκαθάριση της διαχείρισης αυτών. 6. H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες, με το σύστημα της απλής αναλογικής κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1264/ Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και τα επίκουρα μέλη. 8. Δικαίωμα να εκλέγονται στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Άρθρο 16 ο ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο Νόμο ή στο Καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, αν εγείρει αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. Άρθρο 17 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται οπό επτά (7) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν στον συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού, το ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζομένους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο αν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό. 2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση στο Συνεταιρισμό. 14

15 4. Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, μέσα σε τρείς (3) μέρες, συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία. 5. Αν ο σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα στην οριζόμενη προθεσμία το Συμβούλιο συγκαλείται αυτοδίκαια την πέμπτη ημέρα μετά από την εκλογή του, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του και τη συγκρότηση του σε σώμα, για καταχώρηση στο Μητρώο Συνεταιρισμών, όπως προβλέπει ο νόμος 1667/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε ημέρα και ώρα καθοριζόμενη με την πρόσκληση. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνέλθει και εκτάκτως οσάκις προσκληθεί από τον Πρόεδρο, με ιδιαίτερη προς κάθε μέλος πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ακόμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εφόσον το ζητήσει το 1/3 των συμβούλων αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και με γραπτή αίτηση τους στην οποία θα αναγράφεται και ο σκοπός και οι λόγοι συγκλήσεως του. 9. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Το μέλος δεν λαμβάνει υπό οιονδήποτε τόπο και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση ή ποσοστό κερδών, με εξαίρεση των οδοιπορικών και της νομίμου ημερήσιας αποζημίωσης για υπηρεσίες εκτός έδρας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να δείχνουν επιμέλεια κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Άρθρο 18 ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου. 15

16 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση του Συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του και την υπογραφή των σχετικών πράξεων στον Πρόεδρο του ή σε ένα από τα άλλα μέλη του, ή στο Διευθυντή του Συνεταιρισμού ή σε άλλο υπάλληλο αυτού. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλουν την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται αλληλεγγύως απέναντι στο Συνεταιρισμό για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος αυτού, τους οποίους θέτουν το Καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αντιπροσωπευθεί στις δικαστικές ή άλλες πράξεις δια πληρεξουσίου, αναφέροντας ρητά το σκοπό για τον οποίο εδόθη πληρεξουσιότητα. 7. Από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι εγγυήσεις τις οποίες πρέπει να παρέχει ο κάθε υπάλληλος του Συνεταιρισμού που κάνει διαχείριση. Άρθρο 19 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου. 3. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα τον ίδιο, σύζυγο ή συγγενή μέχρι και πρώτου βαθμού. 4. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς Συνεδριάσεις μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Άρθρο 20 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν το Συνεταιρισμό και ιδίως τη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας αυτού, εξαιρέσει εκείνων που αποφάσισε η 16

17 Γενική Συνέλευση ή είναι αρμόδια για απόφαση μόνο η Γενική Συνέλευση ή απαιτείται έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. Ιδιαιτέρως δε, έχει καθήκον: α) Να αποφασίζει κάθε φορά για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών χρήσιμων ή αναγκαίων για τις βιοτικές και λοιπές καταναλωτικές ανάγκες των μελών του και να καθορίζει τις τιμές διάθεσης των αγαθών και υπηρεσιών αυτών και εν γένει να λαμβάνει κάθε απόφαση για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνεταιρισμού, πλην αυτών για τους οποίους έχει ρητή αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. β) Να αποφασίζει και ενεργεί τις καταθέσεις και αναλήψεις από τις Τράπεζες και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το Νόμο 1667/1986. γ) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του Συνεταιρισμού και των μελών του βάσει των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να καθορίζει το ποσό της δυναμένης να παρασχεθεί σε κάθε ένα συνεταίρο πιστώσεως. δ) Να αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι νέων μελών του Συνεταιρισμού. ε) Να προτείνει τη διαγραφή των συνεταίρων κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. στ) Να υποβάλλει στις δημόσιες και δικαστικές αρχές και σε τρίτους τις από το Νόμο επιβαλλόμενες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις και κάθε άλλη πληροφορία. ζ) Να επιβλέπει την τακτική τήρηση των βιβλίων των πρακτικών στα οποία καταχωρούνται οι διάφορες αποφάσεις. η) Οφείλει : 1) Να μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Να καταθέτει αυτόν στο Εποπτικό Συμβούλιο, και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 2) Να κοινοποιεί τον ετήσιο ισολογισμό όπου το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος προβλέπει και απαραίτητα στους συνεταίρους. 3) Να συντάσσει προϋπολογισμό και να υποβάλλει αυτόν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, θ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Προσωπικό του Συνεταιρισμού, στα πλαίσια του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα δε προσλαμβάνει το αναγκαίο και απολύει το μη απαραίτητο προσωπικό, τοποθετεί αυτό σε υπεύθυνες κ.λ.π. θέσεις και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αντιμισθία του. ι) Να φροντίζει για την ανάπτυξη του πνεύματος της οικονομίας και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προαγωγή και πραγματοποίηση των σκοπών του Συνεταιρισμού. ια) Να αποφασίζει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 17

18 ιβ) Να μεριμνά για την επίλυση κάθε ζητήματος το οποίο βοηθάει στην ευόδωση των σκοπών του Συνεταιρισμού και δεν αναφέρεται ρητά στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου. ιγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, υπ' ευθύνη του, να αναθέτει με ειδικές αποφάσεις του τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, σε συμβούλους ή και σε υπαλλήλους. Ομοίως μπορεί να ορίζει επιτροπές εποπτείας, διαχείρισης, προμηθειών κλπ για τα πρατήρια και τα κάθε είδους καταστήματα του Συνεταιρισμού από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και συνεταίρους και από τους Προϊσταμένους των πρατηρίων, των οποίων επιτροπών τις αρμοδιότητες θα καθορίζει με ειδικές αποφάσεις του. ιδ) Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την καλή διαχείριση και διοίκηση του Συν/σμού. σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986. ιε ) Διορίζει στα εκτός Αθηνών πρατήρια και κάθε είδους καταστήματα του Συν/σμού, τριμελείς διοικούσες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Συνεταιρισμού και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους. ιστ) Ορίζει τους αγορανομικά υπεύθυνους του κάθε πρατηρίου ή άλλου καταστήματος για το οποίο προβλέπεται ορισμός υπευθύνου. Άρθρο 21 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται σ' αυτό επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Συνεταιρισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 2. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού προς τις δημόσιες και δικαστικές αρχές η προς τους τρίτους και λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Συνεταιρισμό. 3. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 4. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αν σε εκκρεμή δίκη ο Πρόεδρος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του Συνεταιρισμού, το Συνεταιρισμό εκπροσωπεί στο Δικαστήριο το Εποπτικό Συμβούλιο ή το από αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του. 6. Ο Πρόεδρος εκθέτει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. 18

19 7. Υπογράφει τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές προς τον Ταμία, σύμφωνα με τα κανονισθέντα. Την αρμοδιότητα αυτή, εν όλω ή εν μέρει, μπορεί να τη μεταβιβάσει στο Διευθυντή ή υπάλληλο του Συνεταιρισμού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία. 9. Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό και τον ψηφισθέντα από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμό Εργασιών του Προσωπικού του Συνεταιρισμού. 10. Δίδει προς τις δημόσιες, δικαστικές κ.λ,π. αρχές όλες τις ζητούμενες από αυτές πληροφορίες. 11. Τα προς το Συνεταιρισμού απευθυνόμενα δικόγραφα επιδίδονται στον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, ο οποίος εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή δημόσιας αρχής. 12. Μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, γενική ή ειδική, αποφασίζει, για τη λήψη δικαστικών μέτρων κατά οφειλετών, συμβιβάζεται με οφειλέτες, αναθέτει το χειρισμό δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων σε δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, συμφωνεί τις αμοιβές και αντιμισθίες τους, υπογράφει παντός είδους συμβάσεις με τρίτους για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και πάσης φύσεως παροχών, προς διευκόλυνση των μελών και πελατών του συνεταιρισμού. Άρθρο 22 ο ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του και ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο. 2. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέχεται όλα τα έγγραφα και διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει την σφραγίδα αυτού, τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις εντολές, που ρητά θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. 4. Ο Ταμίας: α) επιμελείται για την είσπραξη κάθε εσόδου του Συνεταιρισμού και διενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) καταθέτει κάθε ποσό που 19

20 υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού στην Τράπεζα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα και δικαιώματα του Ταμία καθώς και οι ευθύνες αυτού καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 1. Ο Αναπληρωτής Ταμίας, αναπληρώνει τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του. Άρθρο 23 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται, από την Γενική ``Συνέλευση, ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού κοντού- Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 3. Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου, όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες. Για την παράταση εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού. 4. Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου ταυτίζεται με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβουλίου στο Εποπτικό Συμβούλιο, συνέρχεται και εκλέγει τον Προϊστάμενο του καθώς και τον αναπληρωτή αυτού, εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφήσας σύμβουλος δεν κάνει τη σχετική πρόσκληση το συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά την 5 ημέρα από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα. 6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το εξάμηνο και σε έκτακτες οσάκις προσκληθεί από τον Προϊστάμενο με ιδιαίτερη προς κάθε μέλος πρόσκληση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα προς συζήτηση. Ακόμα συγκαλείται από τον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή Προϊσταμένου οσάκις το ζητήσει το 1/3 των συμβούλων, αλλά όχι λιγότεροι από δύο (2), με γραπτή αίτηση τους στην οποία αναγράφονται ο σκοπός και οι λόγοι σύγκλησης. 7. Το αξίωμα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Το μέλος δεν λαμβάνει υπό κανένα τύπο και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση ή ποσοστό κέρδους, εκτός από αυτά που προβλέπονται και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο όρθρο 20 παραγρ. 9 του παρόντος για υπηρεσίες εκτός έδρας, με απόφαση του 20

21 Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ1 εξαίρεση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 8. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου οφείλουν να δείχνουν επιμέλεια κατά την εποπτεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Άρθρο 24 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων, εγγράφων, στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για την διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρείς (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα ειδικότερα: α) Να ελέγχει τον ετήσιο απολογισμό, την απογραφή, τους λογαριασμούς χρήσης και να υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση. β) Να διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρίμηνο επιθεώρηση για τα ζητήματα διαχείρισης και διοίκησης του Συνεταιρισμού. 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες στην διαχείριση υποδεικνύει στρ Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους. Αν θεωρηθεί ότι οι παραβάσεις ή παρατυπίες μπορούν να βλάψουν τα συμφέρονται του Συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση κοινών συνεδριάσεων των δύο Συμβουλίων (Διοικητικού και Εποπτικού) αν και αυτές δεν εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την επανόρθωση των παρατυπιών και αν εκ του λόγου τούτου εξακολουθούν να βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού τότε το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. Οι κοινές συνεδριάσεις Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του. Τα μέλη των συμβουλίων ενημερώνονται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Τα πρακτικά των Κοινών Συνεδριάσεων τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. 21

22 5. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Άρθρο 25 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού απαρτίζονται, από: α) Τις συνεταιριστικές μερίδες. β) Το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο. γ) Το Έκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο. δ) Το Ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο ή από δικαιώματα εγγραφής, που το ποσόν του καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. ε) Από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από κάθε δραστηριότητα που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 26 ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τα σχετικά με τις συνεταιριστικές μερίδες ρυθμίζονται με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού και το Νόμο 1667/1986. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται δια του παρόντος και για τα τέσσερα επόμενα χρόνια σε πέντε (5) ευρώ. Μετά ταύτα θα αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση για το ποσό αναπροσαρμογής. Άρθρο 27 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το (1/10) ένα δέκατο των καθαρών κερδών της χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Άρθρο 28 ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο έχει σαν σκοπό να καταστήσει το συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο. Για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού παρακρατείται (1/10) ένα δέκατο των καθαρών κερδών της χρήσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Συνεταιρισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τούτο μπορεί να 22

23 διατεθεί για την κάλυψη ελλείμματος του Ισολογισμού (ισοσκελισμός Ισοζυγίου κερδών - ζημιών). Άρθρο 29 ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ένα μέρος των κερδών που διανέμεται σαν μέρισμα κατά συνεταιριστική μερίδα, διατίθεται για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου με σκοπό την απόκτηση παγίων στοιχείων ή και τη χορήγηση πιστώσεων στα μέλη του Συνεταιρισμού. Δεν επιτρέπεται στο συνεταιρισμό να παρέχει πιστώσεις σε μη μέλη του. Άρθρο 30 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. Η εκτέλεση εργασιών από τα Συμβούλια του Συνεταιρισμού, ή οργάνωση, οι όροι λειτουργίας, ζητήματα προσωπικού, ζητήματα πιστώσεων και λοιπά σοβαρά ζητήματα, διενεργούνται πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και καθορίζονται με εσωτερικό Κανονισμό που διαμορφώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, ο οποίος εγκρίνεται απαραίτητα από τη Γενική Συνέλευση. 2. Οι εργασίες του Συνεταιρισμού διενεργούνται πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνεταίρων και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Συνεταιρισμού. 3. Μέχρι να εγκριθεί ο Κανονισμός από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι πάσης φύσεως υπηρεσίες του Συνεταιρισμού μπορούν να παρέχονται και σε μη συνεταίρους, αλλά πάντοτε για συναλλαγές τοις μετρητοίς. Άρθρο 31 ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Οι συνεταίροι μπορούν να συμμετέχουν για δικό τους λογαριασμό, σε ειδικές παραγγελίες του Συνεταιρισμού καταβάλλοντας γι' αυτό σαν εγγύηση, ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ειδικές παραγγελίες διενεργούνται μόνο με γραπτή εντολή και για 23

24 λογαριασμό των συνεταίρων που συμμετέχουν σ' αυτές. Τα ποσά δε που καταθέτουν οι συνεταίροι γι' αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και παραμένουν σε ειδικό λογαριασμό στο Συνεταιρισμού. Άρθρο 32 ο 1. Η είσπραξη των απαιτήσεων που έχει ο Συνεταιρισμός απέναντι των συνεταίρων από οποιαδήποτε αιτία και που καθυστερούνται από τους τελευταίους και τους κληρονόμους, ενεργείται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει το οφειλόμενο από τον συνεταίρο ποσό, την αιτία της οφειλής και το χρόνο από τον οποίο η οφειλή αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Η πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με έγγραφο στον οφειλέτη ή στους κληρονόμους του, ο οποίος καλείται να εξοφλήσει την οφειλή του σε εύλογη προθεσμία. 2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση, ο ενδιαφερόμενος ή οι κληρονόμοι αυτού μπορεί ή μπορούν να κάνουν ένσταση στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αποφασίζει οριστικά και επικυρώνει ή τροποποιεί ή ακυρώνει την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Η απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιείται χωρίς αναβολή στον ενδιαφερόμενο. 4. Σε κάθε περίπτωση και εφ' όσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του εντός της ταχθείσας προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει τα κατάλληλα δικαστικά και εξωδικαστικά μέτρα για την είσπραξη των οφειλών προς το συνεταιρισμό. Άρθρο 33 ο ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Τα δάνεια του Συνεταιρισμού συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μέσα στα όρια του ποσού, του επιτοκίου ή άλλων όρων που θέτει η Γενική Συνέλευση και ανάλογα με ης ανάγκες αυτού. Άρθρο 34 ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ- ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ- ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό 24

Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α.

Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α. Προμηθευτικός Καταναλωτικός και Πιστωτικός Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α.

Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (συν. Π.Ε.) Σ Υ Ν. Ε Ρ Γ Α. Σ Υ Α. ---------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΕΥΚΑΡΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΥΝ.ΠΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση Διάρκεια Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα, την 26 ην Ιουλίου του έτους 2012, οι στο τέλος του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Πρότυπο Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα. του έτους..., οι : 1)...... του... και της...,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ διαδίκτυο κ)η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Το καταστατικό του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δήμου Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί.

Άρθρο Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί. Νόμος 1667 της 5/6.12.86. Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. (Α' 196). Σχετ. με πιστωτικούς συνεταιρισμούς βλ.ν.2072/96 ΒΛ. ΠΔΤΕ 2471/10.4.2001 σχ. ελάχιστο κεφάλαιο πιστωτικών συνεταιρισμών του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Νομική Φύση - Διάρκεια 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Συν.Π.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Συν.Π. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Συν.Π.Ε» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση - Νομική φύση Διάρκεια 1.Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ίδρυση - Διάρκεια Όσοι υπογράφουμε παρακάτω ιδρύουμε Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό που διέπεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Νόμος 1667 της 5/6.12.86 (ΦΕΚ Α' 196) Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις (Κωδικοποιημένος με τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι 5.4.13) ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/07/2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 2: Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία Η επωνυμία του υφιστάμενου και νοµίµως συσταθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 602/1915 και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Sociality ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Sociality ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Sociality ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Συλλογικού και Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση - Νοµική φύση - ιάρκεια 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.

ΘΕΜΑ: Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συµβουλίου δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ: οικ. 43254 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. Ι Ρ. & ΕΠΙΧ. Ταχ. /νση:σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα