ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21/9/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21/9/2015"

Transcript

1 Κωδικός ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21/9/2015 Περιγραφή Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2015 Οικ. έτος 2016 Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2015 Αιτούμενες πιστώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,61 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ , , ,00 ιδιαιτερ.γραμ) ΑΔΣ 280/2012 Εγκρίνει την πληρωμή καθυστερούμενης οφειλής αποδοχών Δ.Χ. & εξόδων κίνησης του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Χωροταξίας & Ανάπτυξης από έως και σε βάρος του Κ.Α ποσού 2.783, Κ.Α ποσού 220, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εργοδ. εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΑΔΣ 280/ , , ,00 Εγκρίνει την πληρωμή καθυστερούμενης οφειλής αποδοχών Δ.Χ. & εξόδων κίνησης του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Χωροταξίας & Ανάπτυξης από έως και σε βάρος του Κ.Α ποσού 2.783, Κ.Α ποσού 220, , , ,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ , , , Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ , , ,79 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ,00 300, , Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ,00 0, , ,00 300, ,00 1 / 114

2 6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 2.000,00 0, ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Η ΑΟΕ 24/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΡΑΛΛΟΥ ΤΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ , , ,00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Τ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Υ 6113 Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 0, , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ΑΟΕ 259/ ,00 88, ,00 6.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α ποσού 71,34 για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή στον κ. Χ. Παπαδόπουλο [2] αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων Σχετ. η αριθμ. 517/2012 Α.Α.Υ. AOE 359/ , , , Εγκρίν Αμοιβές τεχνικών Α.Ο.Ε. 322/2011.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 638,00 με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α για το αποκοπή τίμημα για έξοδα 6.000,00 0, ,00 μετάβασης του τεχνικού στην Αθήνα και για τον έλεγχο του αντλιοστασίου του φράγματος και της δεξαμενής της Δημο τικής Ενότητ Αμοιβές καταμέτρησης - οριοθέτησης ακινήτων 6.000,00 0, , Αμοιβές ορκωτών λογιστών 5.000,00 0, ,00 Αμοιβές υποθηκοφύλακα Α.Ο.Ε 102/2012 Εγκρίνει την εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου Χιωτέλλη Γεωργίου η απόδοση 8.000,00 0, ,00 λογαριασμού ορίζεται έως 31/12/2012Α.Ο.Ε 128/2012 Για συμβολαιογραφικά έξοδα για αποδοχή κληρονομιάς πο υ αφορά ακίνητο σ Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης Δήμος Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ/κων καταστάσεων χρήσης 2014 Δήμου Λέσβου ,00 0, , Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου ,00 0, ,00 Εργασία τεχνικής υποστήριξης των Η/Υ και περιφερειακών του Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 2 / 114

3 Αμοιβές εκκαθαριστών για την Δημοτική Επιχ/ση ΑΙΟΛΙΚΗ του πρώην Δήμου Μυτιλήνης ,00 0, ,00 Αμοιβές εκκαθαριστών των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβή ιατρού ασφαλείας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 212/ ΑΔΣ ΟΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΟ , , ,00 ΣΩΣΤΟ <<ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ >> Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας ,00 0, ,00 Σύνδεση on line για έλεγχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Δημοτικών ενοτήτων ,00 0, , Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών ,00 0, , Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών για έκδοση πιστ/κων ενεργειακής απόδοσης Η ΑΟΕ 140/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 850 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Ε.ΓΕΡΑΣ 3.000,00 0, ,00 ΑΟΕ 325/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 696, σε βάρος του Κ.Α για 3.000,00 0, , Αμοιβή εκκαθαριστή της ΔΕΠΤΑΜ 4.000,00 0, ,00 Αμοιβή εκάθαριστή της Δημοτικής επιχείρησης Θερμοπηγών Πολιχνίτου 4.176,00 0, , Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών ,00 0, ,00 Αμοιβή εκκαθαριστή για την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αγιάσου (ΑΜΚΕ ) 5.800,00 0, , Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΕΠΤΑΜ 4.000,00 0, , Αμοιβές Τεχνικού ασφαλείας 9.000,00 0, , Αμοιβές Ιατρού εργασίας 9.000,00 0, ,00 Αμοιβές εκαθαριστών για τη Δημοτική Επιχείρηση "Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο ΑΙΟΛΙΣ " πρώην ΔΦήμου Ερεσού 3.000,00 0, ,00 Αντίσσης Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβή μαέστρου για διοργάνωση συναυλιών-μουσικών εκδηλώσεων 0,00 0, , Δαπάνες αιρετών , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , , Αντιμισθία Δημάρχου , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , , , Αντιμισθία συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης 2.000,00 0, ,00 3 / 114

4 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) Α.Δ.Σ 133/12 Καταβολή εξόδων απο 01/07/2010έως 31/12/2010 ποσό 12494,07 Δήμου Μυτιληνης από 01/06/2010 έως 31/12/ ,00 Δήμος Πολιχνίτου Δεκέμνβριο ,00 Δήμου Λέσβου για το ,00 Δήμος Πέτρας τοπικων σχυμβούλων Δ.Ε Πέτρας Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99) , , , , , , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ,00 0, , Εργοδοτική εισφορά για ΤΕΑΔΥ 1.907,00 804, , Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη 4.366,00 637, , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Δημάρχου Αντιδημάρχων , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΥ σύνταξης 4.000, , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΥ υγειονομική 1.700,00 730, , Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, , Λοιπές αμοιβές τρίτων ,00 0, , Λοιπές αμοιβές τρίτων ,00 0, , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ,00 0, , Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 8.000,00 0, ,00 Αποζημίωση μελών και γραμματέως μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου ετών 2006,2007,2008, ,00 0, , Αμοιβές επιτροπών 2.000,00 0, , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 8.000,00 0, , Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 3.000,00 0, , Αμοιβές νομ. προσ. Δημ. Δικαίου 3.000,00 0, , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.000,00 0, ,00 Αμοιβές για εκτίμηση ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών ,00 0, ,00 Εκτιμητών 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,00 4 / 114

5 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0, , Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0, ,00 62 Παροχές τρίτων , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά Τέλη Α.Ο.Ε 101/2012 Εγκρίνει την εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου Ανδριώτης Φωτεινής του Παρασκευά η απόδοση , , ,00 λογαριασμού ορίζεται έως 31/12/2012 ΑΟΕ 226/2012 Εγκρίνει την απόδοση λογ/σμου της Ανδριώτης Φωτεινής ποσ 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή τηλεφωνία Α.Ο.Ε 95/2012 Εγκριση διάθεσης πίστωσης σχετ. ΑΑΥ 181/ , , ,00 ΑΔΣ47/2012 Εγκρίνει την παροχή δώδεκα νέων γραμμών κινητής τηλεφωνίας καθώς και την μεταφορά τριών γραμμών που θα παραμείνουν με τον ίδιο αριθμό αλλά θα μεταφερθούν στη νέα Εταιρεία (φορητ 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 6.000,00 0, ,00 Λοιπές Επικοινωνίες Α.Ο.Ε 65/2011 Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1290,25 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των υπηρεσιών 3.000,00 0, ,00 του Δήμου Λέσβου Η ενταλματοποίηση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ποσοτικό περιορισμό του 1/12 του Διάφορες ταχυμεταφορές 3.000,00 0, ,00 63 Φόροι - Τέλη , , , Φόροι ,00 0, , Φόροι τόκων 1.000,00 0, , Λοιποί φόροι ,00 0, , Λοιποί φόροι 1.000,00 0, , ΦΠΑ προς απόδοση ,00 0, , Φόρος εισοδήματος 0,00 0, ,00 5 / 114

6 633 Διάφοροι φόροι και τέλη , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , ,00 Πληρωμή εισφορών γιά άδεια και τέλη κυκλοφορίας αυτ/των ,ΚΤΕΟ κ.λ.π. Α.Ο.Ε 85/2012 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ,00 0, ,00 ποσού 15,11 Α.Α.Υ 235/12 Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 40000,00 σχετ ΑΑΥ 360/2012 ΑΟΕ 211/2012 Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμης ποσού ,00 στο όνομα του Γεωργίου Καρίνου Πληρωμή εισφορών για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων,αγορά μεγαροσήμων κλπ ΑΟΕ 283/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 σε βάρος του ,00 0, ,00 Κ.Α για αγορά επικαιρόσημων,ένταλμα προπληρωμής στον κ. Γαλέτσα Γεώργιο. Σχετ. η αριθμ. 760/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Πληρωμή ΕΝΦΙΑ ,00 0, , ΑΟΕ 283/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 0, ,00 Πληρωμή παραβόλων και τελών ανταπόδοσης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων Ν.4178/ , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών AΔΣ 465.-Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 676,36 σε βάρος των Κ.Α (25%), ΚΑ για την πληρωμή της μετακίνησης του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου Δημητρίου στις Βρυξέλλες από τις 10/ έως τις 14/ (Σχετ. η αρ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημάρχου Α.Δ.Σ 230/ Εγκρίνει και νομιμοποιεί τις παρακάτω δαπάνες: " Νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 1020,46 για την πληρωμή της μετακίνησης του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου Δημητρίου στην Αθήνα από τις 26/1/2011 έως τις 30/1/2011 για υποθέσεις του Δήμου Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημοτικών συμβούλων Α.Δ.Σ 261/2011 Ορίζει τακτικούς αντιπροσώπους από το Θεατρικό Εργαστήρι στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α) τους: ,00 0, , ,00 615, , , , ,00 6 / 114

7 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Α.Δ.Σ 261/2011 Ορίζει τακτικούς αντιπροσώπους από το Θεατρικό Εργαστήρι στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α) τους: Βασιλική Χοχλάκα και Βλαστάρη Στρατή και αναπληρωματικούς τους Μανωλάκα Παναγιώτη και Τρουμπούνη Γιάννη. Εγκρίνε 8.000,00 0, ,00 Βασιλική Χοχλάκα και Βλαστάρη Στρατή και αναπληρωματικούς τους Μανωλάκα Παναγιώτη και Τρουμπούνη Γιάννη. 643 Εγκρίνε ,25 0, , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου ,25 0,00 0,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου Εργασία διαφημιστικής προβολής του Δήμου σε τουριστικό οδηγό της Λέσβου ,81 0,00 0,00 Προβολή προώθηση Δήμου Λέσβου δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ,44 0,00 0,00 Προβολή και προώθηση των συγκρ. πλεονεκ. της περιοχής παρεμβ. Δήμου Λέσβου ,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 8.000,00 0, , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,00 0, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΑΔΣ157/2013, Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 σε βάρος του Κ.Α που αφορά στις δαπάνες για την διεξαγωγή των 12ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Κωπηλασίας στη Μυτιλήνη και αναθέτει απ ευθείας: Στο ΚΟΡΑ 5.000,00 0, ,00 ΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. την παράθεσ Διάφορες δαπάνες γραφείου Δημάρχου ΑΔΣ 509/ ,00 0, ,00 2.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α για την δαπάνες προς τιμήν της επίσκεψης του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Σχετ. η αριθμ. 729/2012 Α.Α.Υ ,00 0, , Συνέδρια και εορτές ,00 0, ,00 7 / 114

8 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Α.Δ.Σ 261/2011 Ορίζει τακτικούς αντιπροσώπους από το Θεατρικό Εργαστήρι στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α) 6.000,00 0, ,00 τους: Βασιλική Χοχλάκα και Βλαστάρη Στρατή και αναπληρωματικούς τους Μανωλάκα Παναγιώτη και Τρουμπούνη Γιάννη Εγκρίνε 6.000,00 0, ,00 ίας στη ΔΕ. Πλωμαρίου στους: " Ρουμελ 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών 8.000,00 0, , Φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου 6.000,00 0, , Δαπάνες εκδ/σεων για το Πάσχα 6.000,00 0, ,00 Δαπάνες εκδηλώσεων για επετείους [Μικρασιατική καταστροφή - Πολυτεχνείο, απελευθέρωση από Γερμαν. στρατευμ. κ.λ.π] 6.000,00 0, , Δαπάνες εκ/σεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 7.000,00 0, , Δαπάνες εκδ/σεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 6.000,00 0, , Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου 6.000,00 0, ,00 Διοργάνωση διαφόρων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ΑΔΣ 57/ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 185,36 σε βάρος του Κ.Α και ψηφίζει 8.000,00 0, ,00 ισόποση πίστωση σε βάρος του παραπάνω Κ.Α. για αποκριάτικη εκδήλωση στο Δ.Δ. Ταξιαρχών ΑΔΣ 211/2010 Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 625,00 σε βάρ 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 6.000,00 0, , Συνδρομές , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ADS 145/2012 Εγκρίνει όπως παραμείνει συνδρομιτής σε καποιες εφημερίδες ΑΟΕ 209/2012 Εγκρίνει τη διαθεση πίστωσης ποσού 1.785,00 σχετ 464/2012 ΑΑΥ , , , Συνδρομές internet Α.Ο.Ε 87/2012 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης σχετ ΑΑΥ 147/2012 ΑΔΣ 51/2012 Εγκρίνει δαπάνη ποσού στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ 3.000,00 44, , Λοιπές συνδρομές , , , Διάφορες συνδρομές προγραμμάτων Η/Υ. ΑΟΕ 373/ ,00 0, , Συντήρηση προγράμματος ADAPT , / , , ,00 8 / 114

9 2.-Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος Κ.Α για τη συνδρομή μέλους του "Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες". 646 Έξοδα δημοσιεύσεων Τα εντάλματα θα κοπούν στα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων αναλυτικά ως εξής: 3.000,00 0, ,00 1. Μουτζούρης Παναγιώ 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Η ΑΟΕ 112/2013 ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ<<ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.>>ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ.Η ΑΟΕ 155/ ,00 0, ,00 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ 1.115,92 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α ΓΙΑ Τ ΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Δ 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 0, , , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ΑΔΣ 6/ ,00 338, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 0, ,00 Απομαγνητοφώνηση εκτύπωση και αποστολή πρακτικών του Δημοτ. Συμβουλίου Λέσβου ΑΟΕ 1237/2012 Αναθέτη την εργασία απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ του 2012 στην εταιρεία ΑΕΛΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ,00 0, ,00 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΔΗΣ Θ & ΣΙΑ ΟΕ έναν τι του ποσού Σεμινάρια στη χρήση Η/Υ. ΑΔΣ 6/ ,00 0, , Εργασίες επέκτασης προγραμμάτων για Η/Υ. ΑΔΣ 6/ ,00 0, ,00 Δαπανες διενεργειας πανελληνιου ερανου αντικαρκινικου αγωνα 1.000,00 0, ,00 Ανανέωση αδείας λειτουργίας VHF του Δήμου Λέσβου ΑΔΣ / ,00 0, ,00 Δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων κλπ για τις ανάγκες διαφόρων μελετών ΑΔΣ 6/ ,00 0, ,00 Αποζημιίωση υπέρ Δημοσίου για επεξεργασία αρχείου αυτοκινήτων. ΑΔΣ 6/ ,00 0, , Δαπάνες για παράβολα που αφορούν εκπαίδευση οδηγών 3.000,00 0, ,00 9 / 114

10 Δαπάνες δράσεων Τοπικού Συμβουλίου Νεας Γενιάς 6.000,00 0, , Εκπαίδευση-πιστοποίηση οδηγών(παράβολα, σχολές κ.λ.π) 0,00 0, ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,00 Tόκοι δανείων Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου( ,40) Α.Ο.Ε 82/2012 Εγκρίνει την πληρωμή σε βάρος του Κ.Α σχετική Α.Α.Υ 139/ ,00.Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ ΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Τόκοι γιά δάνειο της τράπεζας Alpha Bank (πρωην Εμπορική τράπεζας ποσού ) Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς ( ) Α.Ο.Ε 286/2011 -Εγκρίνει -με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α "Τόκοι για δάνειο ( ) της Τράπεζας Πειραιώς" Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 40000,00 σχετ ΑΑΥ 374/2012.Η ΑΟΕ 169/2013 Τόκοι για δάνειο Εθνικής Τράπεζας (Δήμος Μήθυμνας ) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ) Τόκοι για δάνειο Τράπεζας Πειραιώς ( ) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΙΩΣ, Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς (Δημοσυνεταιριστική Α.Ε ) Εγκρίνει την πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών οικονομικού έτους 2011 και προγενέστερων ετών, όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρ ος της παρούσας απόφασης) συγκεντρωτικά ως εξής [Σχετ. η αριθμ. 84/2 Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς ( ,00) ΑΔΣ /2010 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 / 114

11 Α Ο. Ε. 286/2011-Εγκρίνει -με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α "Τόκοι για δάνειο ( ) της Τράπεζας Πειραιώς" 6516 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού , , , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ,00 0, ,00 Χρεωλύσια δανείου Συνετ.Τράπεζα Λέσβου- Λήμνου( ,40) Α.Ο.Ε 82/2012 Εγκρίνει την πληρωμη σε βάρος του Κ.Α Σχετική Α.Α.Υ 138/2012.Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ , , ,00 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΟΣΟΥ Χρεωλύσια δανείου της Τράπεζας Πειραιώς ( ) , , ,00 Χρεωλύσια δανείου Τραπέζης Πειραιώς ( ) Α.Ο.Ε 286/2011.-Εγκρίνει -με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α "Τόκοι , , ,00 για δάνειο ( ) της Τράπεζας Πειραιώς" Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 52000,00 σχετ ΑΑΥ Η ΑΟΕ 169/2013 Χρεωλύσια δανείου Εθνικής Τράπεζας(Δήμος Μήθυμνας ). Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ35.000,00 ΓΙΑ , , ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς ) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ , , ,00 ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΣΟΥ Χρεωλύσια δανείου της Τράπεζας Πειραιώς (Δημοσυνετ. Α.Ε ) A.O.E 82/2012 Εγκρίνει την πληρωμη σε βάρος του ΚΑ Σχετική Α.Α.Υ 135/2012.Η ΑΟΕ /2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ , , ,00 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕ ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΣΟΥ Χρεωλύσια δανείου τράπεζας Alpha Bank (πρωην Εμπορική τράπεζα, ποσού ) ,40 0, ,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού Α. Ο.Ε 85/2012 ΣΧΕΤ Α.ΑΥ 158/ , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 6.000,00 0, ,00 11 / 114

12 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) , , , Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , ,05 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά). Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ , , ,05 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας(Επισκευές, συντηρήσεις). Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3 ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ.Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘ ΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,78 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας καιο Β/θμιας (για το σχολικό τροχονόμο) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 5.623,55 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ , , ,00 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , ,00 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Παιδείας,Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου Τροποποίηση 118 ΑΔΣ /10/04/2013 Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου για Προγρ/κή σύμβ. με Εργαστήριο Αντι/κής Τεχνολογίας ΕΜΠ για τη στα/κή επάρ.δημ.καλυμβ.μυτ Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ.Λ.για Προγραμ/κη σύμβαση με Εργαστήριο Αντισ/κής Τεχ/γιας ΕΜΠ για την στατ/κή επάρ. κερκίκ.&κτισμ.δσμ Επιχ/ση του ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού για την Προγρ/κη σύμβαση για τη μελέτη Στατική Αντισεισμική Υποστύλωση Δημ. Κολυμβητ. Μυτιληνης , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 12 / 114

13 6716 Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Λέσβου για το Κολυμβητήριο Επιχ/ση ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση εκδηλώσεων <Λεσβιακό Καλοκαίρι 2016> Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Συμμετοχή στην δαπάνη αποζημίωσης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα έτη 2008,2009, ,00 0, , Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και Κοινοτήτυων Ελλάδας ΑΟΕ 283/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών από τακτική μηνός Ιανουαρίου Σχε τ. η αριθμ. 765/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ , , , ,34 0, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,68 0, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ,00 0, ,00 Παροχή δωρεάν γραφικής ύλης σε μαθητές που είναι τέκνα πολυτέκνων 2.000,00 0, , Εισφορά στην κοινοπραξία για τη ΡΟΜΑ 2.000,00 0, , Εισφορά στο δίκτυο αδελφοποιήμενων πόλεων με τη Πάφο 2.000,00 0, ,00 Οικονομική εισφορά για τη συμμετοχή του Δήμου στο ελληνικό δίκτυο πόλεων φιλικών προς τα παιδιά 6.000,00 0, , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 Εκτακτη επιχ/ση στις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κοπή χόρτων και ,00 0, ,00 καθαρισμό αύλειων χώρων 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , , ,00 13 / 114

14 6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 5.000,00 0, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ΑΔΣ 169/2013 Εγκρίνει την επιχορήγηση της εθελοντικής οργάνωσης Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου" με το ποσό των 5.583,00 σχετ. ΑΑΥ 573/2013 ΑΔΣ 335/2013, Εγκρίνει την επιχορήγηση της Ομάδας Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης Αμπελικού " Άμπελος 0,00 0, ,00 0,00 0, , Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 0,00 0, , Επιχορήγηση στην ΠΝΟΗ για υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τον ΟΚΑΝΑ καθώς και πρωτογενής πρόληψης κατά των ναρκωτικών από τα κέντρα πρόληψης. Δίκτυα ύδρευσης Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγούκατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής -(Αρχαιολογικές εργασίες) ΘΗΣΕΑΣ Προγραμματική σύμβαση με Υπ.Πολιτισμού για το έργο "Αποκατάσταση -διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίουελαιοτριβείο ιδιοκτ.δήμου Αγ.Παρασκευής. ΘΗΣΕΑΣ Προγραμματική σύμβαση με ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ με σκοπό την υλοπ.προγ/τος ποιοτικού ελέγχου των πόσιμων νερών Δήμου Λέσβου. Προγραμματική σύμβαση με Ν.Α. Λέσβου για ανάθεση μελέτης (υδραυλική) για οριοθέτηση χειμάρου στη περιοχή ΜΑΚΑΡΑ Δ.Ε Καλλονής ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Προγραμματική σύμβαση με ΑΠΘ για σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης Εφταλού & Σκάλας Ερεσού. ΣΑΤΑ Έργα ανάπλασης παλαιού Περάματος Δήμου Γέρας(αρχαιολογικές εργασίες) Γ.Γ.ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμ/κη σύμβαση Πολιτιστικής μεταξύ Δήμου και Εφορείας Αρχ.τμήμα προισ.κλασικών Αρχαιοτ.για την εκτέλ.του έργου Προστασία διαμόρφ. Αρχ.Θεατρ.Μυτιλή ΣΑΤΑ Προγραμ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και Πανεπιστημίου Κρήτης για στήριξη Αρχαιολογικής έρευνας στο Λισβόρι Λέσβου (β φάση) ΣΑΤΑ Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 0,00 0, ,00 0,00 0, ,71 0,00 0, ,39 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,20 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , Εισφορά στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΝΟΗ 3.000,00 0, ,00 Ετήσια οικ.συμμετοχή Δήμου στο σωματείο "Ένωση Ελληνικών με μεσαιωνικά κάστρα" ,00 0, ,00 14 / 114

15 Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Α.Δ.Σ /2011.-Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην Επιστημονική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 2.-Εγκρίνει το καταστατικό της Επιστημονικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεω Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία Δικτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ AOE 359/2013, Εγκρίνει -με πλειοψηφία- (λευκό δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Καραγεωργίου, Ε.Παλαιολόγος και Π.Πατερέλλης) διάθεση πίστωση ποσού 1.000,00 0, , ,00 0, , ,00 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή της συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο δίκ 674 Προνοιακα επιδόματα , , , Προνοιακά επιδόματα , , ,98 Ενισχυση ατόμων με αναγκες βαριας αναπηρίας. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού , σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα ατόμων με , , ,59 απόλυτη αναπηρία" Σχετ. η αριθμ. 751/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα αιματολογικων νοσηματων, αιμολυτική αναιμία, αιμοροφυλλια. AIDS ΑΟΕ 272/2013 Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του ΚΑ , , ,76 επίδομα αιματολογικών νοσημάτων σχετ. η αρ. 743/2013 ΑΑΥ Επιδομα εγκεφαλικης παραλυσης - σπαστικά AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.394,09 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα σπαστικών" Σχετ. η αριθμ ,20 0, ,06 753/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα βαριας νοητικης καθυστερησης AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,26 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα ατόμων με βαριά νοητική , , ,72 καθυστέρηση" Σχετ. η αριθμ. 750/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα κινησης σε παραπληγικους / τετραπληγικους/ ακρωτηριασμένους AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,42 σε βάρος του Κ.Α , , , "Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους" Σχετ. η αριθμ. 752/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα στεγαστικής συνδρομης 9.967,00 0, ,75 15 / 114

16 Επιδομα ανασφαλιστων παραπληγικων, τετραπληγικών. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.252, σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα σε τετραπληγικούς ανασφάλιστους" Σχετ. η αριθμ. 749/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα παραπληγικων, τετραπληγικων Δημοσίου. AOE 272/2013 Εγκρίνει διαθεση πίστωσης ποσού ,38 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου" Σχετ. αριθ. 744/2013 ΑΑΥ Επιδομα τυφλοτητας. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,23 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα τυφλότητας".σχετ. η αριθμ. 746/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ., , , , , , , , , ,13 ΑΟΕ 325/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 362, σε βάρος του Κ.Α για καταβ , , ,06 Επιδομα Χανσενικων AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.182,26 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα σε χανσενικούς" Σχετ. η αριθμ , , ,03 755/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα απροστατευτων παιδιων Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΟΣΟ 21,78 ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔΙΑΣ,ΓΙΑ , , ,43 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 6 ΔΙΜΗΝΟ 2012 AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,32 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα απροσ Επιδομα ομογενων- προσφυγων. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 141,05 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα ομογενών" Σχετ. η αριθμ. 754/ ,00 423,15 947,00 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα προστασιας μητροτητας ,80 0, ,59 Α κοινωνικων βοηθειων / εκτακτ. οικ. ενισχ. επιδ. απροστ παιδιών ,00 0, ,14 68 Λοιπά έξοδα , , , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,00 0, , Εγγυήσεις ενοικίου 8.000,00 0, , Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 1.000,00 0, , Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων 5.000,00 0, , Λοιπές εγγυήσεις 8.000,00 0, ,00 16 / 114

17 Εγγυήσεις για δάνεια 8.000,00 0, , Έκτακτα έξοδα , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , , ,00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. Α.Δ.Σ 110/2012 Καταβολή προστίμου στη ΔΟΥ για ΦΠΑ 60, ΑΟΕ 186/2012 Εγκρίνει τη διοάθεση πίστωσης ποσού 60, , , ,00 σχετ ΑΑΥ /2012 Εγκρίνει την πληρωμη του προστίμου στη ΔΟΥ (της περιφερειας που αφορα τον π ρώην Δήμο Γέρας ) ποσού 322,20 ΑΟΕ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης , , , Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ , , ,00 Μερική /ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία 2.682,24 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας δανείων Δ.Λέσβου 5.000,00 0, ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων 713 Προμήθειες παγίων 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 17 / 114

18 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 742 Ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,81 0, ,61 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0, , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0, , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, ,00 82 Λοιπές αποδόσεις ,00 0, , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 0, ,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 0, ,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου (ταμείο συντ.δημ.υπαλλήλων) για σύνταξη υπαλλήλων 0,00 0, , Έκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες 0,00 0, , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0, , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 0,00 0, , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0, , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0, ,00 18 / 114

19 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,ελεύθερων,επαγγελματιών κ.τ.λ Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτόσημο κ.τ.λ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτών εργολάβων κ.τ.λ 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτών, εργολάβων κλπ. 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών,εργολάβων κλπ. 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ. 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ. 0,00 0, ,00 Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεισ 0,00 0, , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 0, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσ.μισθωμάτων 0,00 0, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ. 0,00 0, , ΦΠΑ 9% 0,00 0, , ΦΠΑ 16% 0,00 0, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3% (άρθρο 13 παρ.4 ΚΤΧ) 0,00 0, ,00 Ποσοστό υπέρ του Δημοσίου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας (άρθρο 3, Ν.2971/2001) 0,00 0, ,00 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για επιδότηση κατοικίας στην παραμεθόριο περιοχή 0,00 0, , Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών 0,00 0, , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 0, , Εισφορές σε ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 0,00 0, , Εισφορές σε ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 0,00 0, , Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ 0,00 0, , Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ 0,00 0, , Εισφορές σε ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0, ,00 Εισφορές του ταμείου σύνταξης Κοιν.και Δημοτικών υπαλλήλων 0,00 0, , Εισφορές στο ΤΕΑΠΠΕΡΤ 0,00 0, , Εισφορές στο ΤΕΑΗΕ 0,00 0, , Εισφορές στο Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης 0,00 0, , Εισφορές στο ΤΠΔΥ 0,00 0, ,00 19 / 114

20 Εισφορές στπ ΜΤΠΥ(Δ.Υ) 0,00 0, , Εισφορές σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων 0,00 0, , Εισφορές ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ σύνταξης 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ Πρόνοιας 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ Υγ.Στέγης 0,00 0,00 300, Εισφορές σύνταξης ,00 0, , Εισφορά για Δικηγορικό Σύλλογο 0,00 0,00 500, Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% 0,00 0, , Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 0,00 0, , Εισφορά για ΤΑΝ 4% 0,00 0, , Εισφορά για ΤΕΑΔ 0,00 0, , Εισφορά για ΤΥΔΕ 0,00 0, , Εισφορά για ΛΕΔΕ 0,00 0, , Εισφορά για ΛΕΑΔΜ 0,00 0, , Εισφορά Συλλόγου ΔΕ7-Δ8 Ψυκτικών 0,00 0,00 200, Εισφορά υπέρ Συλλόγου ΟΤΑ 0,00 0,00 200, Εισφορές σε ΙΚΑ αιρετών 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ υγειονομική 0,00 0, , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,00 0, , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου κλπ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστικής Τράπεζας 0,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών, εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΕΑΔΥ 1,5% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΣΜΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, ,00 Κρατήσεις για τον ΠΟΡΟ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΠΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΥΔΚ 1% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΕΕ 0,2% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΠΔΤ 0,5% προμηθευτών-εργολάβων 0,00 0, ,00 20 / 114

21 Κρατήσεις 0,10% Υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβάσεων 0,00 0, , Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΟΤΑ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις υπέρ ταμείου αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου 0.30% 0,00 0, , Κράτηση από κατάσχεση μισθού λόγω διατροφής 0,00 0, , Πάγιες προκαταβολές 0,00 0, , Πάγια προκαταβολή 0,00 0, ,00 Πάγια Προκαταβολή στους Προέδρους των Τ.Σ των ,00 0, ,00 Δημοτικών και Κοινωτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου 826 Λοιπές επιστροφές 0,00 0, , Λοιπές επιστροφές 0,00 0, , Επιστροφές χρηματικών εγγυήσεων 0,00 0, , Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις (απεργίες κ.λ.π) 0,00 0, ,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους ,81 0, , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ,81 0, , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0, ,61 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΔΣ 8/ Εγκρίνει την υποβολή από το Δήμο Λέσβου αιτήματος προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.4024/2011, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη των α Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , , , , , ,00 21 / 114

22 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΔΣ 508/2011β) επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (777,24 ) σε βάρος του Κ.Α για τον υπάλληλο Σιταρά Γεώργιο. ΑΔΣ 8/ Εγκρίνει την υποβολή από το Δήμο Λέσβου αιτήματος προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Α.Δ.Σ 105/2012 Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν απο την υπηρεσία Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΔΣ 133/2012 Καταβολή αποδοχών στους ορισμένου χρόνου βαση της 181/2011αποφ. Πρωτ. Αθηνών 3.879,80 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΥΔΚΥ [ΟΠΑΔ] προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΑΔΣ 508/2011 Καταβολή επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών γιαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκε κατα το έτος 2009 σε τέσσερις υπαλληλους του Δήμου Μυτιλήνης που ασχολήθηκαν για το σκοπό αυτό γ)ποσού εί , , , , , ,00 22 / 114

23 Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.990, , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Δημοσίου για τη σύνταξη Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ΑΔΣ 508 εγκρίνει το ποσό 43,00ΑΔΣ 508/2011 Καταβολή επιδόματος εκ των , , ,00 εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών γιαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχ θηκε κατα το έτος 2009 σε τέσσερις υπαλληλους του Δήμου Μυτιλήνης που ασχολήθηκα Εργοδοτικές εισφορές για το IKA προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.799, , , Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική περίθαλψης Δ.Υ 3.404, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΑΔΣ 508/2011β) με εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ποσού εκατόν εννενήντα τεσσάρων ευρώ και δύο , , ,00 λεπτών (19,02 ) σε βάρος του Κ.Α για τον υπάλληλο Σιταρά Γεώργιο. Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΕΑΠΕΡΤ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΑΔΣ 508/2011β) και με εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ ποσού σαράντα δύο 513,00 0,00 0,00 ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (42,58 ) σε βάρος του Κ.Α , για τον υπάλληλο Σιταρά Γεώργιο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΑΔΣ /2012 ποσο 38,80 για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους , , ,00 βάση της 181/2011 αποφ. Πρωτ, Αθηνών 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) Α.Ο.Ε 85/2012 Α.ΑΥ 146 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων 23 / 114

24 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων Α.Ο.Ε 95/2012 Εγκριση διάθεσης πίστωσης σχετ. ΑΑΥ 186/ ,00 0, , Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΕ Μυτιλήνης ,00 0, ,00 Μίσθωση φωτοτυπικων μηχανήματων λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων 0,00 0, , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, , Μισθώματα μεταφορικών μέσων ,00 0, , Λοιπά μισθώματα 1.000,00 0, , Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 5.000,00 0, , Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, ,00 <<Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων με χρηματοδοτική ,00 0, ,00 μίσθωση (leasing) 625 Ασφάλιστρα ,00 124, , Ασφάλιστρα ακινήτων Α.Ο.Ε 95/2012 Εγκριση διάθεσης πίστωσης σχετ. ΑΑΥ 182/2012 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 10,000,00 σχετ ΑΑΥ 347/ ,00 124, , / 114

25 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μυτιλήνης , , , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Αγιάσου 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ΑΟΕ 134/2012 Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ,00 0, ,00 ποσού 12,000,00 σχετ ΑΑΥ Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πλωμαρίου ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πολυχνίτου ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γέρας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μανταμάδου ,00 0, ,00 Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλονής ,00 0, ,00 Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ερεσού Αντίσσης ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λ.Θερμής ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πέτρας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ευεργέτουλα ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μήθυμνας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αγιάσου Επισκευή Κοινοτικών καταστημάτων Παναγιούδας και Κεραμίου 7.998,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης 5.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλονής 3.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ερεσού- Αντίσης 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ.Θερμής 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μανταμάδου 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα 0,00 0, ,00 25 / 114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 1/13.1.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3/27.1.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.951.705,78 1.951.705,78

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8/3.3.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 90.00 Α ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2014 10/03/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/16.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 1224 Εσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 15,000.00 1225 1227 Εσοδα από θεώρηση εγγράφων, πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΗΓ. 00 Γενικές Υπηρεσίες 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

, ,27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό Έτος:2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/03/2016 έως 31/03/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0211 1223 1224 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς. Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων Εσοδο από πραγματογνωμοσύνες 245.00 245.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19/12.5.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Οικον.Ετος: 2017 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα