ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21/9/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21/9/2015"

Transcript

1 Κωδικός ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 21/9/2015 Περιγραφή Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2015 Οικ. έτος 2016 Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2015 Αιτούμενες πιστώσεις 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,61 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδ.συν-γεν.γραμ , , ,00 ιδιαιτερ.γραμ) ΑΔΣ 280/2012 Εγκρίνει την πληρωμή καθυστερούμενης οφειλής αποδοχών Δ.Χ. & εξόδων κίνησης του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Χωροταξίας & Ανάπτυξης από έως και σε βάρος του Κ.Α ποσού 2.783, Κ.Α ποσού 220, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εργοδ. εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΑΔΣ 280/ , , ,00 Εγκρίνει την πληρωμή καθυστερούμενης οφειλής αποδοχών Δ.Χ. & εξόδων κίνησης του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Χωροταξίας & Ανάπτυξης από έως και σε βάρος του Κ.Α ποσού 2.783, Κ.Α ποσού 220, , , ,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ , , , Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ , , ,79 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ,00 300, , Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ,00 0, , ,00 300, ,00 1 / 114

2 6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 2.000,00 0, ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Η ΑΟΕ 24/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΡΑΛΛΟΥ ΤΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ , , ,00 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ Τ ΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Υ 6113 Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 0, , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ΑΟΕ 259/ ,00 88, ,00 6.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α ποσού 71,34 για την πληρωμή δικαστικού επιμελητή στον κ. Χ. Παπαδόπουλο [2] αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων Σχετ. η αριθμ. 517/2012 Α.Α.Υ. AOE 359/ , , , Εγκρίν Αμοιβές τεχνικών Α.Ο.Ε. 322/2011.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 638,00 με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α για το αποκοπή τίμημα για έξοδα 6.000,00 0, ,00 μετάβασης του τεχνικού στην Αθήνα και για τον έλεγχο του αντλιοστασίου του φράγματος και της δεξαμενής της Δημο τικής Ενότητ Αμοιβές καταμέτρησης - οριοθέτησης ακινήτων 6.000,00 0, , Αμοιβές ορκωτών λογιστών 5.000,00 0, ,00 Αμοιβές υποθηκοφύλακα Α.Ο.Ε 102/2012 Εγκρίνει την εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου Χιωτέλλη Γεωργίου η απόδοση 8.000,00 0, ,00 λογαριασμού ορίζεται έως 31/12/2012Α.Ο.Ε 128/2012 Για συμβολαιογραφικά έξοδα για αποδοχή κληρονομιάς πο υ αφορά ακίνητο σ Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ. κατ/σεων χρήσης Δήμος Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικ/κων καταστάσεων χρήσης 2014 Δήμου Λέσβου ,00 0, , Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου ,00 0, ,00 Εργασία τεχνικής υποστήριξης των Η/Υ και περιφερειακών του Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 2 / 114

3 Αμοιβές εκκαθαριστών για την Δημοτική Επιχ/ση ΑΙΟΛΙΚΗ του πρώην Δήμου Μυτιλήνης ,00 0, ,00 Αμοιβές εκκαθαριστών των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβή ιατρού ασφαλείας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 212/ ΑΔΣ ΟΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΟ , , ,00 ΣΩΣΤΟ <<ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ >> Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας ,00 0, ,00 Σύνδεση on line για έλεγχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Δημοτικών ενοτήτων ,00 0, , Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών ,00 0, , Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών για έκδοση πιστ/κων ενεργειακής απόδοσης Η ΑΟΕ 140/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 850 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Ε.ΓΕΡΑΣ 3.000,00 0, ,00 ΑΟΕ 325/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 696, σε βάρος του Κ.Α για 3.000,00 0, , Αμοιβή εκκαθαριστή της ΔΕΠΤΑΜ 4.000,00 0, ,00 Αμοιβή εκάθαριστή της Δημοτικής επιχείρησης Θερμοπηγών Πολιχνίτου 4.176,00 0, , Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών ,00 0, ,00 Αμοιβή εκκαθαριστή για την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αγιάσου (ΑΜΚΕ ) 5.800,00 0, , Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΕΠΤΑΜ 4.000,00 0, , Αμοιβές Τεχνικού ασφαλείας 9.000,00 0, , Αμοιβές Ιατρού εργασίας 9.000,00 0, ,00 Αμοιβές εκαθαριστών για τη Δημοτική Επιχείρηση "Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο ΑΙΟΛΙΣ " πρώην ΔΦήμου Ερεσού 3.000,00 0, ,00 Αντίσσης Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 Δήμου Λέσβου ,00 0, ,00 Αμοιβή μαέστρου για διοργάνωση συναυλιών-μουσικών εκδηλώσεων 0,00 0, , Δαπάνες αιρετών , , , Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) , , , Αντιμισθία Δημάρχου , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων , , , Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , , , Αντιμισθία συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης 2.000,00 0, ,00 3 / 114

4 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) Α.Δ.Σ 133/12 Καταβολή εξόδων απο 01/07/2010έως 31/12/2010 ποσό 12494,07 Δήμου Μυτιληνης από 01/06/2010 έως 31/12/ ,00 Δήμος Πολιχνίτου Δεκέμνβριο ,00 Δήμου Λέσβου για το ,00 Δήμος Πέτρας τοπικων σχυμβούλων Δ.Ε Πέτρας Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99) , , , , , , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιμισθίων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς ,00 0, , Εργοδοτική εισφορά για ΤΕΑΔΥ 1.907,00 804, , Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη 4.366,00 637, , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Δημάρχου Αντιδημάρχων , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΥ σύνταξης 4.000, , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΥ υγειονομική 1.700,00 730, , Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, , Λοιπές αμοιβές τρίτων ,00 0, , Λοιπές αμοιβές τρίτων ,00 0, , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ,00 0, , Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 8.000,00 0, ,00 Αποζημίωση μελών και γραμματέως μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου ετών 2006,2007,2008, ,00 0, , Αμοιβές επιτροπών 2.000,00 0, , Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 8.000,00 0, , Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 3.000,00 0, , Αμοιβές νομ. προσ. Δημ. Δικαίου 3.000,00 0, , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.000,00 0, ,00 Αμοιβές για εκτίμηση ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών ,00 0, ,00 Εκτιμητών 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,00 4 / 114

5 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0, , Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0, ,00 62 Παροχές τρίτων , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά Τέλη Α.Ο.Ε 101/2012 Εγκρίνει την εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου Ανδριώτης Φωτεινής του Παρασκευά η απόδοση , , ,00 λογαριασμού ορίζεται έως 31/12/2012 ΑΟΕ 226/2012 Εγκρίνει την απόδοση λογ/σμου της Ανδριώτης Φωτεινής ποσ 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή τηλεφωνία Α.Ο.Ε 95/2012 Εγκριση διάθεσης πίστωσης σχετ. ΑΑΥ 181/ , , ,00 ΑΔΣ47/2012 Εγκρίνει την παροχή δώδεκα νέων γραμμών κινητής τηλεφωνίας καθώς και την μεταφορά τριών γραμμών που θα παραμείνουν με τον ίδιο αριθμό αλλά θα μεταφερθούν στη νέα Εταιρεία (φορητ 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 6.000,00 0, ,00 Λοιπές Επικοινωνίες Α.Ο.Ε 65/2011 Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 1290,25 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή ταχυμεταφοράς εγγράφων των υπηρεσιών 3.000,00 0, ,00 του Δήμου Λέσβου Η ενταλματοποίηση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ποσοτικό περιορισμό του 1/12 του Διάφορες ταχυμεταφορές 3.000,00 0, ,00 63 Φόροι - Τέλη , , , Φόροι ,00 0, , Φόροι τόκων 1.000,00 0, , Λοιποί φόροι ,00 0, , Λοιποί φόροι 1.000,00 0, , ΦΠΑ προς απόδοση ,00 0, , Φόρος εισοδήματος 0,00 0, ,00 5 / 114

6 633 Διάφοροι φόροι και τέλη , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , ,00 Πληρωμή εισφορών γιά άδεια και τέλη κυκλοφορίας αυτ/των ,ΚΤΕΟ κ.λ.π. Α.Ο.Ε 85/2012 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ,00 0, ,00 ποσού 15,11 Α.Α.Υ 235/12 Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 40000,00 σχετ ΑΑΥ 360/2012 ΑΟΕ 211/2012 Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμης ποσού ,00 στο όνομα του Γεωργίου Καρίνου Πληρωμή εισφορών για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων,αγορά μεγαροσήμων κλπ ΑΟΕ 283/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 σε βάρος του ,00 0, ,00 Κ.Α για αγορά επικαιρόσημων,ένταλμα προπληρωμής στον κ. Γαλέτσα Γεώργιο. Σχετ. η αριθμ. 760/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Πληρωμή ΕΝΦΙΑ ,00 0, , ΑΟΕ 283/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 0, ,00 Πληρωμή παραβόλων και τελών ανταπόδοσης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων Ν.4178/ , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών AΔΣ 465.-Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 676,36 σε βάρος των Κ.Α (25%), ΚΑ για την πληρωμή της μετακίνησης του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου Δημητρίου στις Βρυξέλλες από τις 10/ έως τις 14/ (Σχετ. η αρ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημάρχου Α.Δ.Σ 230/ Εγκρίνει και νομιμοποιεί τις παρακάτω δαπάνες: " Νομιμοποίηση δαπάνης ποσού 1020,46 για την πληρωμή της μετακίνησης του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου Δημητρίου στην Αθήνα από τις 26/1/2011 έως τις 30/1/2011 για υποθέσεις του Δήμου Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Δημοτικών συμβούλων Α.Δ.Σ 261/2011 Ορίζει τακτικούς αντιπροσώπους από το Θεατρικό Εργαστήρι στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α) τους: ,00 0, , ,00 615, , , , ,00 6 / 114

7 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Α.Δ.Σ 261/2011 Ορίζει τακτικούς αντιπροσώπους από το Θεατρικό Εργαστήρι στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α) τους: Βασιλική Χοχλάκα και Βλαστάρη Στρατή και αναπληρωματικούς τους Μανωλάκα Παναγιώτη και Τρουμπούνη Γιάννη. Εγκρίνε 8.000,00 0, ,00 Βασιλική Χοχλάκα και Βλαστάρη Στρατή και αναπληρωματικούς τους Μανωλάκα Παναγιώτη και Τρουμπούνη Γιάννη. 643 Εγκρίνε ,25 0, , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου ,25 0,00 0,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου Εργασία διαφημιστικής προβολής του Δήμου σε τουριστικό οδηγό της Λέσβου ,81 0,00 0,00 Προβολή προώθηση Δήμου Λέσβου δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ,44 0,00 0,00 Προβολή και προώθηση των συγκρ. πλεονεκ. της περιοχής παρεμβ. Δήμου Λέσβου ,00 0,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 8.000,00 0, , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.000,00 0, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,00 0, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΑΔΣ157/2013, Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 σε βάρος του Κ.Α που αφορά στις δαπάνες για την διεξαγωγή των 12ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Κωπηλασίας στη Μυτιλήνη και αναθέτει απ ευθείας: Στο ΚΟΡΑ 5.000,00 0, ,00 ΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. την παράθεσ Διάφορες δαπάνες γραφείου Δημάρχου ΑΔΣ 509/ ,00 0, ,00 2.-Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α για την δαπάνες προς τιμήν της επίσκεψης του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Σχετ. η αριθμ. 729/2012 Α.Α.Υ ,00 0, , Συνέδρια και εορτές ,00 0, ,00 7 / 114

8 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Α.Δ.Σ 261/2011 Ορίζει τακτικούς αντιπροσώπους από το Θεατρικό Εργαστήρι στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α) 6.000,00 0, ,00 τους: Βασιλική Χοχλάκα και Βλαστάρη Στρατή και αναπληρωματικούς τους Μανωλάκα Παναγιώτη και Τρουμπούνη Γιάννη Εγκρίνε 6.000,00 0, ,00 ίας στη ΔΕ. Πλωμαρίου στους: " Ρουμελ 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών 8.000,00 0, , Φωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου 6.000,00 0, , Δαπάνες εκδ/σεων για το Πάσχα 6.000,00 0, ,00 Δαπάνες εκδηλώσεων για επετείους [Μικρασιατική καταστροφή - Πολυτεχνείο, απελευθέρωση από Γερμαν. στρατευμ. κ.λ.π] 6.000,00 0, , Δαπάνες εκ/σεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 7.000,00 0, , Δαπάνες εκδ/σεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 6.000,00 0, , Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου 6.000,00 0, ,00 Διοργάνωση διαφόρων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ΑΔΣ 57/ Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 185,36 σε βάρος του Κ.Α και ψηφίζει 8.000,00 0, ,00 ισόποση πίστωση σε βάρος του παραπάνω Κ.Α. για αποκριάτικη εκδήλωση στο Δ.Δ. Ταξιαρχών ΑΔΣ 211/2010 Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 625,00 σε βάρ 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 6.000,00 0, , Συνδρομές , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ADS 145/2012 Εγκρίνει όπως παραμείνει συνδρομιτής σε καποιες εφημερίδες ΑΟΕ 209/2012 Εγκρίνει τη διαθεση πίστωσης ποσού 1.785,00 σχετ 464/2012 ΑΑΥ , , , Συνδρομές internet Α.Ο.Ε 87/2012 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης σχετ ΑΑΥ 147/2012 ΑΔΣ 51/2012 Εγκρίνει δαπάνη ποσού στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ 3.000,00 44, , Λοιπές συνδρομές , , , Διάφορες συνδρομές προγραμμάτων Η/Υ. ΑΟΕ 373/ ,00 0, , Συντήρηση προγράμματος ADAPT , / , , ,00 8 / 114

9 2.-Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος Κ.Α για τη συνδρομή μέλους του "Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες". 646 Έξοδα δημοσιεύσεων Τα εντάλματα θα κοπούν στα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων αναλυτικά ως εξής: 3.000,00 0, ,00 1. Μουτζούρης Παναγιώ 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Η ΑΟΕ 112/2013 ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ<<ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.>>ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ.Η ΑΟΕ 155/ ,00 0, ,00 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ 1.115,92 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α ΓΙΑ Τ ΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Δ 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λέσβου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 3.000,00 0, , , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ΑΔΣ 6/ ,00 338, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 0, ,00 Απομαγνητοφώνηση εκτύπωση και αποστολή πρακτικών του Δημοτ. Συμβουλίου Λέσβου ΑΟΕ 1237/2012 Αναθέτη την εργασία απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ του 2012 στην εταιρεία ΑΕΛΙΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ,00 0, ,00 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΔΗΣ Θ & ΣΙΑ ΟΕ έναν τι του ποσού Σεμινάρια στη χρήση Η/Υ. ΑΔΣ 6/ ,00 0, , Εργασίες επέκτασης προγραμμάτων για Η/Υ. ΑΔΣ 6/ ,00 0, ,00 Δαπανες διενεργειας πανελληνιου ερανου αντικαρκινικου αγωνα 1.000,00 0, ,00 Ανανέωση αδείας λειτουργίας VHF του Δήμου Λέσβου ΑΔΣ / ,00 0, ,00 Δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων κλπ για τις ανάγκες διαφόρων μελετών ΑΔΣ 6/ ,00 0, ,00 Αποζημιίωση υπέρ Δημοσίου για επεξεργασία αρχείου αυτοκινήτων. ΑΔΣ 6/ ,00 0, , Δαπάνες για παράβολα που αφορούν εκπαίδευση οδηγών 3.000,00 0, ,00 9 / 114

10 Δαπάνες δράσεων Τοπικού Συμβουλίου Νεας Γενιάς 6.000,00 0, , Εκπαίδευση-πιστοποίηση οδηγών(παράβολα, σχολές κ.λ.π) 0,00 0, ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,00 Tόκοι δανείων Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου Λήμνου( ,40) Α.Ο.Ε 82/2012 Εγκρίνει την πληρωμή σε βάρος του Κ.Α σχετική Α.Α.Υ 139/ ,00.Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ ΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Τόκοι γιά δάνειο της τράπεζας Alpha Bank (πρωην Εμπορική τράπεζας ποσού ) Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς ( ) Α.Ο.Ε 286/2011 -Εγκρίνει -με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α "Τόκοι για δάνειο ( ) της Τράπεζας Πειραιώς" Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 40000,00 σχετ ΑΑΥ 374/2012.Η ΑΟΕ 169/2013 Τόκοι για δάνειο Εθνικής Τράπεζας (Δήμος Μήθυμνας ) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ) Τόκοι για δάνειο Τράπεζας Πειραιώς ( ) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΙΩΣ, Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς (Δημοσυνεταιριστική Α.Ε ) Εγκρίνει την πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών οικονομικού έτους 2011 και προγενέστερων ετών, όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρ ος της παρούσας απόφασης) συγκεντρωτικά ως εξής [Σχετ. η αριθμ. 84/2 Τόκοι για δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς ( ,00) ΑΔΣ /2010 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 / 114

11 Α Ο. Ε. 286/2011-Εγκρίνει -με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α "Τόκοι για δάνειο ( ) της Τράπεζας Πειραιώς" 6516 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού , , , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ,00 0, ,00 Χρεωλύσια δανείου Συνετ.Τράπεζα Λέσβου- Λήμνου( ,40) Α.Ο.Ε 82/2012 Εγκρίνει την πληρωμη σε βάρος του Κ.Α Σχετική Α.Α.Υ 138/2012.Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ , , ,00 ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΟΣΟΥ Χρεωλύσια δανείου της Τράπεζας Πειραιώς ( ) , , ,00 Χρεωλύσια δανείου Τραπέζης Πειραιώς ( ) Α.Ο.Ε 286/2011.-Εγκρίνει -με πλειοψηφία- διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α "Τόκοι , , ,00 για δάνειο ( ) της Τράπεζας Πειραιώς" Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 52000,00 σχετ ΑΑΥ Η ΑΟΕ 169/2013 Χρεωλύσια δανείου Εθνικής Τράπεζας(Δήμος Μήθυμνας ). Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ35.000,00 ΓΙΑ , , ,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Χρεωλύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς ) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ , , ,00 ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΣΟΥ Χρεωλύσια δανείου της Τράπεζας Πειραιώς (Δημοσυνετ. Α.Ε ) A.O.E 82/2012 Εγκρίνει την πληρωμη σε βάρος του ΚΑ Σχετική Α.Α.Υ 135/2012.Η ΑΟΕ /2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ , , ,00 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕ ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΣΟΥ Χρεωλύσια δανείου τράπεζας Alpha Bank (πρωην Εμπορική τράπεζα, ποσού ) ,40 0, ,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού Α. Ο.Ε 85/2012 ΣΧΕΤ Α.ΑΥ 158/ , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 6.000,00 0, ,00 11 / 114

12 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) , , , Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , ,05 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας (λειτουργικά). Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ , , ,05 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας(Επισκευές, συντηρήσεις). Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ,00 0, ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3 ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ.Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘ ΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ,78 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1 ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/θμιας καιο Β/θμιας (για το σχολικό τροχονόμο) Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 5.623,55 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ , , ,00 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ , , ,00 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Παιδείας,Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου Τροποποίηση 118 ΑΔΣ /10/04/2013 Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου για Προγρ/κή σύμβ. με Εργαστήριο Αντι/κής Τεχνολογίας ΕΜΠ για τη στα/κή επάρ.δημ.καλυμβ.μυτ Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ.Λ.για Προγραμ/κη σύμβαση με Εργαστήριο Αντισ/κής Τεχ/γιας ΕΜΠ για την στατ/κή επάρ. κερκίκ.&κτισμ.δσμ Επιχ/ση του ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού για την Προγρ/κη σύμβαση για τη μελέτη Στατική Αντισεισμική Υποστύλωση Δημ. Κολυμβητ. Μυτιληνης , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 12 / 114

13 6716 Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Λέσβου για το Κολυμβητήριο Επιχ/ση ΝΠΔΔ Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Επιχ/ση ΝΠΔΔ Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση εκδηλώσεων <Λεσβιακό Καλοκαίρι 2016> Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Συμμετοχή στην δαπάνη αποζημίωσης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα έτη 2008,2009, ,00 0, , Υποχρεωτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Δήμων και Κοινοτήτυων Ελλάδας ΑΟΕ 283/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών από τακτική μηνός Ιανουαρίου Σχε τ. η αριθμ. 765/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ , , , ,34 0, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,68 0, , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ,00 0, ,00 Παροχή δωρεάν γραφικής ύλης σε μαθητές που είναι τέκνα πολυτέκνων 2.000,00 0, , Εισφορά στην κοινοπραξία για τη ΡΟΜΑ 2.000,00 0, , Εισφορά στο δίκτυο αδελφοποιήμενων πόλεων με τη Πάφο 2.000,00 0, ,00 Οικονομική εισφορά για τη συμμετοχή του Δήμου στο ελληνικό δίκτυο πόλεων φιλικών προς τα παιδιά 6.000,00 0, , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 Εκτακτη επιχ/ση στις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κοπή χόρτων και ,00 0, ,00 καθαρισμό αύλειων χώρων 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , , ,00 13 / 114

14 6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 5.000,00 0, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ΑΔΣ 169/2013 Εγκρίνει την επιχορήγηση της εθελοντικής οργάνωσης Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Λέσβου" με το ποσό των 5.583,00 σχετ. ΑΑΥ 573/2013 ΑΔΣ 335/2013, Εγκρίνει την επιχορήγηση της Ομάδας Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης Αμπελικού " Άμπελος 0,00 0, ,00 0,00 0, , Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 0,00 0, , Επιχορήγηση στην ΠΝΟΗ για υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τον ΟΚΑΝΑ καθώς και πρωτογενής πρόληψης κατά των ναρκωτικών από τα κέντρα πρόληψης. Δίκτυα ύδρευσης Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγούκατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής -(Αρχαιολογικές εργασίες) ΘΗΣΕΑΣ Προγραμματική σύμβαση με Υπ.Πολιτισμού για το έργο "Αποκατάσταση -διαμόρφωση διατηρητέου κτιρίουελαιοτριβείο ιδιοκτ.δήμου Αγ.Παρασκευής. ΘΗΣΕΑΣ Προγραμματική σύμβαση με ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ με σκοπό την υλοπ.προγ/τος ποιοτικού ελέγχου των πόσιμων νερών Δήμου Λέσβου. Προγραμματική σύμβαση με Ν.Α. Λέσβου για ανάθεση μελέτης (υδραυλική) για οριοθέτηση χειμάρου στη περιοχή ΜΑΚΑΡΑ Δ.Ε Καλλονής ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ Προγραμματική σύμβαση με ΑΠΘ για σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης Εφταλού & Σκάλας Ερεσού. ΣΑΤΑ Έργα ανάπλασης παλαιού Περάματος Δήμου Γέρας(αρχαιολογικές εργασίες) Γ.Γ.ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμ/κη σύμβαση Πολιτιστικής μεταξύ Δήμου και Εφορείας Αρχ.τμήμα προισ.κλασικών Αρχαιοτ.για την εκτέλ.του έργου Προστασία διαμόρφ. Αρχ.Θεατρ.Μυτιλή ΣΑΤΑ Προγραμ/κη σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και Πανεπιστημίου Κρήτης για στήριξη Αρχαιολογικής έρευνας στο Λισβόρι Λέσβου (β φάση) ΣΑΤΑ Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 0,00 0, ,00 0,00 0, ,71 0,00 0, ,39 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,20 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , Εισφορά στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΠΝΟΗ 3.000,00 0, ,00 Ετήσια οικ.συμμετοχή Δήμου στο σωματείο "Ένωση Ελληνικών με μεσαιωνικά κάστρα" ,00 0, ,00 14 / 114

15 Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Α.Δ.Σ /2011.-Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην Επιστημονική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 2.-Εγκρίνει το καταστατικό της Επιστημονικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεω Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία Δικτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ AOE 359/2013, Εγκρίνει -με πλειοψηφία- (λευκό δήλωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Καραγεωργίου, Ε.Παλαιολόγος και Π.Πατερέλλης) διάθεση πίστωση ποσού 1.000,00 0, , ,00 0, , ,00 σε βάρος του Κ.Α για την πληρωμή της συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο δίκ 674 Προνοιακα επιδόματα , , , Προνοιακά επιδόματα , , ,98 Ενισχυση ατόμων με αναγκες βαριας αναπηρίας. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού , σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα ατόμων με , , ,59 απόλυτη αναπηρία" Σχετ. η αριθμ. 751/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα αιματολογικων νοσηματων, αιμολυτική αναιμία, αιμοροφυλλια. AIDS ΑΟΕ 272/2013 Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του ΚΑ , , ,76 επίδομα αιματολογικών νοσημάτων σχετ. η αρ. 743/2013 ΑΑΥ Επιδομα εγκεφαλικης παραλυσης - σπαστικά AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.394,09 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα σπαστικών" Σχετ. η αριθμ ,20 0, ,06 753/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα βαριας νοητικης καθυστερησης AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,26 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα ατόμων με βαριά νοητική , , ,72 καθυστέρηση" Σχετ. η αριθμ. 750/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα κινησης σε παραπληγικους / τετραπληγικους/ ακρωτηριασμένους AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,42 σε βάρος του Κ.Α , , , "Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους" Σχετ. η αριθμ. 752/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα στεγαστικής συνδρομης 9.967,00 0, ,75 15 / 114

16 Επιδομα ανασφαλιστων παραπληγικων, τετραπληγικών. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.252, σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα σε τετραπληγικούς ανασφάλιστους" Σχετ. η αριθμ. 749/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα παραπληγικων, τετραπληγικων Δημοσίου. AOE 272/2013 Εγκρίνει διαθεση πίστωσης ποσού ,38 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου" Σχετ. αριθ. 744/2013 ΑΑΥ Επιδομα τυφλοτητας. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,23 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα τυφλότητας".σχετ. η αριθμ. 746/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ., , , , , , , , , ,13 ΑΟΕ 325/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 362, σε βάρος του Κ.Α για καταβ , , ,06 Επιδομα Χανσενικων AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.182,26 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα σε χανσενικούς" Σχετ. η αριθμ , , ,03 755/2013 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα απροστατευτων παιδιων Η ΑΟΕ 169/2013 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΟΣΟ 21,78 ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ,ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔΙΑΣ,ΓΙΑ , , ,43 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 6 ΔΙΜΗΝΟ 2012 AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,32 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα απροσ Επιδομα ομογενων- προσφυγων. AOE 272/2013, Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 141,05 σε βάρος του Κ.Α "Επίδομα ομογενών" Σχετ. η αριθμ. 754/ ,00 423,15 947,00 Αποφ.Αναλ.Υποχ Επιδομα προστασιας μητροτητας ,80 0, ,59 Α κοινωνικων βοηθειων / εκτακτ. οικ. ενισχ. επιδ. απροστ παιδιών ,00 0, ,14 68 Λοιπά έξοδα , , , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,00 0, , Εγγυήσεις ενοικίου 8.000,00 0, , Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 1.000,00 0, , Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δημοτικών επιχειρήσεων 5.000,00 0, , Λοιπές εγγυήσεις 8.000,00 0, ,00 16 / 114

17 Εγγυήσεις για δάνεια 8.000,00 0, , Έκτακτα έξοδα , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , , ,00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. Α.Δ.Σ 110/2012 Καταβολή προστίμου στη ΔΟΥ για ΦΠΑ 60, ΑΟΕ 186/2012 Εγκρίνει τη διοάθεση πίστωσης ποσού 60, , , ,00 σχετ ΑΑΥ /2012 Εγκρίνει την πληρωμη του προστίμου στη ΔΟΥ (της περιφερειας που αφορα τον π ρώην Δήμο Γέρας ) ποσού 322,20 ΑΟΕ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης , , , Εισφορές, πρόστιμα, προσαυξήσεις υπέρ ΙΚΑ , , ,00 Μερική /ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία 2.682,24 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ,00 0, , Τόκοι υπερημερίας δανείων Δ.Λέσβου 5.000,00 0, ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων 713 Προμήθειες παγίων 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Έργα και δράσεις από χρηματοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 17 / 114

18 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 742 Ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,81 0, ,61 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 0,00 0, , Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 0,00 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 0, , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, ,00 82 Λοιπές αποδόσεις ,00 0, , Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 0,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 0, ,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 0, ,00 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου (ταμείο συντ.δημ.υπαλλήλων) για σύνταξη υπαλλήλων 0,00 0, , Έκτακτη εισφορά στις αποδοχές και αντιμισθίες 0,00 0, , Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0,00 0, , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 0,00 0, , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0, , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0, ,00 18 / 114

19 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων,ελεύθερων,επαγγελματιών κ.τ.λ Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτόσημο κ.τ.λ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 1% προμηθευτών εργολάβων κ.τ.λ 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 4% προμηθευτών, εργολάβων κλπ. 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 8% προμηθευτών,εργολάβων κλπ. 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 20% προμηθευτών, εργολάβων κλπ. 0,00 0, , Φόρος εισοδήματος 3% εργολάβων κλπ. 0,00 0, ,00 Φόρος εισοδήματος 15% για την επιδίκαση τόκων σε δικαστικές αποφάσεισ 0,00 0, , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 0, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσ.μισθωμάτων 0,00 0, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών-εργολάβων κλπ. 0,00 0, , ΦΠΑ 9% 0,00 0, , ΦΠΑ 16% 0,00 0, , Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 3% (άρθρο 13 παρ.4 ΚΤΧ) 0,00 0, ,00 Ποσοστό υπέρ του Δημοσίου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας (άρθρο 3, Ν.2971/2001) 0,00 0, ,00 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου για επιδότηση κατοικίας στην παραμεθόριο περιοχή 0,00 0, , Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 0,25% προμηθευτών 0,00 0, , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ,00 0, , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 0, , Εισφορές σε ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 0,00 0, , Εισφορές σε ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 0,00 0, , Εισφορές σε ΤΥΔΚΥ 0,00 0, , Εισφορές σε ΤΕΑΔΥ 0,00 0, , Εισφορές σε ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0, ,00 Εισφορές του ταμείου σύνταξης Κοιν.και Δημοτικών υπαλλήλων 0,00 0, , Εισφορές στο ΤΕΑΠΠΕΡΤ 0,00 0, , Εισφορές στο ΤΕΑΗΕ 0,00 0, , Εισφορές στο Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης 0,00 0, , Εισφορές στο ΤΠΔΥ 0,00 0, ,00 19 / 114

20 Εισφορές στπ ΜΤΠΥ(Δ.Υ) 0,00 0, , Εισφορές σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων 0,00 0, , Εισφορές ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ σύνταξης 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ Πρόνοιας 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ Υγ.Στέγης 0,00 0,00 300, Εισφορές σύνταξης ,00 0, , Εισφορά για Δικηγορικό Σύλλογο 0,00 0,00 500, Ειδική εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% 0,00 0, , Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 0,00 0, , Εισφορά για ΤΑΝ 4% 0,00 0, , Εισφορά για ΤΕΑΔ 0,00 0, , Εισφορά για ΤΥΔΕ 0,00 0, , Εισφορά για ΛΕΔΕ 0,00 0, , Εισφορά για ΛΕΑΔΜ 0,00 0, , Εισφορά Συλλόγου ΔΕ7-Δ8 Ψυκτικών 0,00 0,00 200, Εισφορά υπέρ Συλλόγου ΟΤΑ 0,00 0,00 200, Εισφορές σε ΙΚΑ αιρετών 0,00 0, , Εισφορές ΤΣΑΥ υγειονομική 0,00 0, , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/ ,00 0, , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 0,00 0, , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου κλπ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων της Συνεταιριστικής Τράπεζας 0,00 0, , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΕΜΠ 0,5% προμηθευτών, εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΕΑΔΥ 1,5% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΣΜΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, ,00 Κρατήσεις για τον ΠΟΡΟ ΤΣΜΕΔΕ 0,6% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΠΕΔΕ 1% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΥΔΚ 1% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΕΕ 0,2% προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0, , Κρατήσεις για το ΤΠΔΤ 0,5% προμηθευτών-εργολάβων 0,00 0, ,00 20 / 114

21 Κρατήσεις 0,10% Υπέρ Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβάσεων 0,00 0, , Κρατήσεις υπέρ συλλόγου ΟΤΑ 0,00 0, ,00 Κρατήσεις υπέρ ταμείου αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου 0.30% 0,00 0, , Κράτηση από κατάσχεση μισθού λόγω διατροφής 0,00 0, , Πάγιες προκαταβολές 0,00 0, , Πάγια προκαταβολή 0,00 0, ,00 Πάγια Προκαταβολή στους Προέδρους των Τ.Σ των ,00 0, ,00 Δημοτικών και Κοινωτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου 826 Λοιπές επιστροφές 0,00 0, , Λοιπές επιστροφές 0,00 0, , Επιστροφές χρηματικών εγγυήσεων 0,00 0, , Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις (απεργίες κ.λ.π) 0,00 0, ,00 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους ,81 0, , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ,81 0, , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0, ,61 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές μονίμων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΔΣ 8/ Εγκρίνει την υποβολή από το Δήμο Λέσβου αιτήματος προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.4024/2011, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη των α Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , , , , , ,00 21 / 114

22 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΔΣ 508/2011β) επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (777,24 ) σε βάρος του Κ.Α για τον υπάλληλο Σιταρά Γεώργιο. ΑΔΣ 8/ Εγκρίνει την υποβολή από το Δήμο Λέσβου αιτήματος προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Α.Δ.Σ 105/2012 Αποζημίωση υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν απο την υπηρεσία Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΔΣ 133/2012 Καταβολή αποδοχών στους ορισμένου χρόνου βαση της 181/2011αποφ. Πρωτ. Αθηνών 3.879,80 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΥΔΚΥ [ΟΠΑΔ] προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΑΔΣ 508/2011 Καταβολή επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών γιαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκε κατα το έτος 2009 σε τέσσερις υπαλληλους του Δήμου Μυτιλήνης που ασχολήθηκαν για το σκοπό αυτό γ)ποσού εί , , , , , ,00 22 / 114

23 Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΕΑΔΥ (Δ.Υ.) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.990, , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Δημοσίου για τη σύνταξη Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ΑΔΣ 508 εγκρίνει το ποσό 43,00ΑΔΣ 508/2011 Καταβολή επιδόματος εκ των , , ,00 εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών γιαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχ θηκε κατα το έτος 2009 σε τέσσερις υπαλληλους του Δήμου Μυτιλήνης που ασχολήθηκα Εργοδοτικές εισφορές για το IKA προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.799, , , Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική περίθαλψης Δ.Υ 3.404, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΑΔΣ 508/2011β) με εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ποσού εκατόν εννενήντα τεσσάρων ευρώ και δύο , , ,00 λεπτών (19,02 ) σε βάρος του Κ.Α για τον υπάλληλο Σιταρά Γεώργιο. Εργοδοτικές εισφορές για το ΤΕΑΠΕΡΤ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΑΔΣ 508/2011β) και με εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ ποσού σαράντα δύο 513,00 0,00 0,00 ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (42,58 ) σε βάρος του Κ.Α , για τον υπάλληλο Σιταρά Γεώργιο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές για το ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΑΔΣ /2012 ποσο 38,80 για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους , , ,00 βάση της 181/2011 αποφ. Πρωτ, Αθηνών 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) Α.Ο.Ε 85/2012 Α.ΑΥ 146 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων 23 / 114

24 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων Α.Ο.Ε 95/2012 Εγκριση διάθεσης πίστωσης σχετ. ΑΑΥ 186/ ,00 0, , Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων ΔΕ Μυτιλήνης ,00 0, ,00 Μίσθωση φωτοτυπικων μηχανήματων λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων 0,00 0, , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, , Μισθώματα μεταφορικών μέσων ,00 0, , Λοιπά μισθώματα 1.000,00 0, , Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 5.000,00 0, , Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0, ,00 <<Προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων με χρηματοδοτική ,00 0, ,00 μίσθωση (leasing) 625 Ασφάλιστρα ,00 124, , Ασφάλιστρα ακινήτων Α.Ο.Ε 95/2012 Εγκριση διάθεσης πίστωσης σχετ. ΑΑΥ 182/2012 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Α.Ο.Ε 110/12 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 10,000,00 σχετ ΑΑΥ 347/ ,00 124, , / 114

25 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μυτιλήνης , , , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Αγιάσου 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων ΑΟΕ 134/2012 Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ,00 0, ,00 ποσού 12,000,00 σχετ ΑΑΥ Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πλωμαρίου ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πολυχνίτου ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γέρας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μανταμάδου ,00 0, ,00 Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλονής ,00 0, ,00 Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ερεσού Αντίσσης ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λ.Θερμής ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πέτρας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ευεργέτουλα ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μήθυμνας ,00 0, , Εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αγιάσου Επισκευή Κοινοτικών καταστημάτων Παναγιούδας και Κεραμίου 7.998,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μυτιλήνης 5.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλονής 3.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ερεσού- Αντίσης 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Λ.Θερμής 0,00 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Αγιάσου 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Μανταμάδου 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΕ Ευεργέτουλα 0,00 0, ,00 25 / 114

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Σελίδα 1 από 64 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.350.398,33 3.270.164,89 3.270.164,89 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2010 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 43.130.000,00 0,00 43.130.000,00 11.185.000,00 189.715,14 0,00 0,00 02.00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.491.372,85 0,00 8.491.372,85 539.000,00 0,00 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 8/2011 Θέμα :«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα