ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ. Θεσσαλονίκη :2010"

Transcript

1 Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών ηµοσίων Επιχειρήσεων: Η εξέλιξη των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. κατά τη δεκαετία ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή ιατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώµα για την µερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του µεταπτυχιακού τίτλου του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «ηµόσια ιοίκηση Ολικής Ποιότητας στη ιοίκηση ηµοσίων Υπηρεσιών, ηµοσίων Οργανισµών και ηµοσίων Επιχειρήσεων» των Τµηµάτων ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών και Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Θεσσαλονίκη :2010 Εγκεκριµένο από τους : Καραγιώργο Θεοφάνη (Αναπληρωτή καθηγητή ) Ελευθεριάδη Ιορδάνη (Επίκουρο καθηγητή) Βούζα Φώτιο (Επίκουρο καθηγητή)

2 Περίληψη Άγγελος Πανούσης Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών ηµοσίων Επιχειρήσεων: Η εξέλιξη των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. κατά τη δεκαετία (Με την επίβλεψη του Καθηγητή Καραγιώργου Θεοφάνη) Η παρούσα διατριβή µε θέµα τη συγκριτική µελέτη δηµοσίων φορέων που µετατράπηκαν σε Ανώνυµες Εταιρείες τη δεκαετία , αποσκοπεί µέσω της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε., του Οργανισµού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. και της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. τα τελευταία δέκα έτη να αποδώσει την πορεία δηµοσίων επιχειρήσεων µετά από τη µετατροπή τους σε Ανώνυµες Εταιρίες. Για το λόγο αυτό αρχικά, αναλύεται το προφίλ αυτών των δηµοσίων επιχειρήσεων, και στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξωστρέφεια τους, µέσω των επενδύσεων τους στα Βαλκάνια. Το ερευνητικό µέρος της διατριβής εστιάζεται στην αναφορά των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των δηµοσίων επιχειρήσεων της διατριβής µας για τα έτη 2000 έως Η σύγκριση των αριθµοδεικτών ρευστότητας, δραστηριοτήτων, κεφαλαιακής διάρθρωσης και αποδοτικότητας είναι πολύ χρήσιµη και απαραίτητη γιατί βοηθά την ανάλυση, τη διάγνωση και εκτίµηση της παρούσας κατάστασης. Σηµαντικό σηµείο αποτελεί η ανάλυση των συνθηκών των δηµοσίων επιχειρήσεων τα τελευταία δέκα έτη ( ). Η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε αριθµοδείκτες βοηθά να παρουσιαστούν περιληπτικά και µε εύκολα κατανοητό τρόπο τα δεδοµένα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των δηµοσίων επιχειρήσεων της διατριβής µας. Παρουσιάζονται επίσης οι ενέργειες της.ε.η Α.Ε., του Ο.Π.Α.Π Α.Ε. και των ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. σε θέµατα σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας. Επιπλέον αναλύεται η σύνδεση των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας µε την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται µε την αναφορά σχετικά µε τα οφέλη της ιδιωτικοποίησης και της αποκρατικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων µέσω της µετατροπής τους σε Ανώνυµες Εταιρείες µετά το έτος Λέξεις-Κλειδιά: ηµόσιες επιχειρήσεις, Ιδιωτικοποίηση, ιασφάλιση Ποιότητας, Ν.Π...,.Ε.Η Α.Ε., Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., ΕΛ.ΠΕ.Α.Ε

3 Abstract Angelos Panousis The privatization of the Greek Public Enterprises: The evolution of the Greek Petroleum Company SA, the Organisation of Football Prognostics SA and the Public Power Corporation SA during the decade (With the supervision of Professor Theofanis Karageorgou) This thesis on comparative study of public entities converted into public limited companies in the decade , is designed by analyzing financial statements of the Greek Petroleum Company SA, the Organisation of Football Prognostics SA and the Public Power Corporation SA the last ten years to repay the state public enterprises after their conversion into limited liability companies. Therefore initially analyzed the profile of these public enterprises, and then shows the openness, through investment in the Balkans. The research part of the thesis focuses on the reporting of financial indicators used. Then follows an analysis of the financial statements of public companies our thesis for the years Comparing the indicators of liquidity, activity, capital structure and profitability is very useful and necessary because it helps the analysis, diagnosis and assessment of this situation. Important point is the analysis of the conditions of public enterprises in the last ten years ( ). The analysis of financial statements with ratios helps to present summaries and easily understandable way the data on the financial statements of public companies in our thesis. It also presents the effects of P.P.C SA, the O.P.A.P S.A. and EL.PE S.A. issues relating to quality assurance. Moreover analyzed the association of quality assurance systems to increase productivity and competitiveness. The thesis concludes with a reference on the benefits of privatization and divestiture of public enterprises by converting them into limited companies since Keywords: Public enterprises, Privatization, Quality Assurance, Public Entity D.E.I.S.A, O.P.A.P.S.A., EL.PE.S.A

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ.1 Abstract σελ.2 1. Οργάνωση και διάρθρωση της διατριβής σελ.5 2.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ σελ.5 Εισαγωγή πρώτου µέρους σελ ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (.Ε.Η. Α.Ε.) σελ ραστηριότητα της.ε.η. Α.Ε. σελ Μεριδιο αγοράς της.ε.η.α.ε. σελ ίκτυο αγοράς της.ε.η Α.Ε. σελ Σηµαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας στη.ε.η Α.Ε. σελ Κοινωνική συνεισφορά σελ Εταιρική κοινωνική ευθύνη σελ Oικονοµικά αποτελέσµατα έτους 2009 της.ε.η. Α.Ε. σελ Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.) σελ ραστηριότητες οµίλου: διύλιση σελ Εµπορία προϊόντων πετρελαίου σελ Πετροχηµικά/χηµικά σελ Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σελ Τεχνικές µελέτες (engineering) σελ Παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας σελ Φυσικό αέριο σελ ίκτυα αγωγών - θαλάσσιες µεταφορές σελ Κύρια χρηµ/κά αποτελέσµατα έτους και δ τριµήνου 2009 σελ Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π Α.Ε) σελ Σκοπός της εταιρίας σελ Η ιεθνής αγορά τυχερών παιχνιδιών σελ Η Ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών σελ Τα σηµαντικότερα γεγονότα από την ίδρυσή του το 1958 σελ Συνδεµένες εταιρείες σελ Ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµών βάσει.λ.π σελ.45 3.ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ σελ.46 Εισαγωγή δευτέρου µέρους σελ Επενδύσεις Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Βαλκάνια σελ Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες επιχειρήσεων σελ Ανάλυση Χρηµ/κών Καταστάσεων (έτη ) σελ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σελ.58 Εισαγωγή τρίτου µέρους σελ ιασφάλιση ποιότητας στη.ε.η Α.Ε. σελ ιασφάλιση ποιότητας στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. σελ ιασφάλιση ποιότητας στον Ο.Π.Α.Π Α.Ε. σελ Η ποιότητα ως µέσο ανταγωνιστικότητας σελ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Ιδιωτικοποίηση των ηµοσίων Επιχειρήσεων σελ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Συµπεράσµατα και Προτάσεις σελ Βιβλιογραφία σελ.78 Παραρτήµατα Ι σελ.80 Παραρτήµατα ΙΙ σελ.86 Παραρτήµατα ΙΙI σελ

5 1. Οργάνωση και διάρθρωση της διατριβής Η διατριβή χωρίζεται σε πέντε (5) κεφάλαια ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το προφίλ των δηµοσίων οργανισµών που θα αναλύσουµε. Παρέχει τις κυριότερες πληροφορίες αναλυτικά για τις δηµόσιες επιχειρήσεις µέσω των ενηµερωµένων ιστοσελίδων τους στο διαδίκτυο. Ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα κυριότερα στοιχεία των τριών δηµοσίων επιχειρήσεων που θα αναλύσουµε. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούµαστε µε την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τα έτη Ξεκινώντας από την αναφορά των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν, βγάζουµε συµπεράσµατα για την πορεία των τριών δηµοσίων επιχειρήσεων την τελευταία δεκαετία µετά τη µετατροπή τους σε Ανώνυµες Εταιρείες. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι προσπάθειες των δηµοσίων επιχειρήσεων όσον αφορά στην υιοθέτηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Αναφέρονται τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας που χρησιµοποιεί κάθε επιχείρηση. Στη συνέχεια συνδέεται η ποιότητα µε την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Στο επόµενο κεφάλαιο αναπτύσσεται αναλυτικά η προσπάθεια αποκρατικοποίησης ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων. Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα της έρευνάς µας και οι προτάσεις της διατριβής µας. Τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία και τα παραρτήµατα τα οποία αφορούν: Α) Ενδεικτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και πιο συγκεκριµένα οι Ισολογισµοί των τριών δηµοσιών επιχειρήσεων της διατριβής µας για το έτος Β) Τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τα έτη Γ) Τα ΦΕΚ που αφορούν τις τροποποιήσεις των καταστατικών και τη µετατροπή των δηµοσίων επιχειρήσεων της διατριβής µας σε Ανώνυµες Εταιρείες, το Ν.2469/97 που αφορά τον περιορισµό και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών, το Ν.2773/99 που αφορά την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το Ν.2414/96 που αφορά τον Εκσυγχρονισµό των ηµοσίων Επιχειρήσεων & Οργανισµών

6 2.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Εισαγωγή πρώτου µέρους Στο πρώτο µέρος της παρούσας διατριβής επιχειρείται να παρουσιαστεί το προφίλ των δηµοσίων επιχειρήσεων των οποίων τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα αναλύσουµε στη συνέχεια. Για τη ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε ραστηριότητα της επιχείρησης, το µερίδιο αγοράς, και το δίκτυο αγοράς. Επίσης αναφέρονται τα σηµαντικά γεγονότα της τελευταίας τετραετίας και η κοινωνική συνεισφορά και εταιρική κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης Τέλος παρατίθενται τα οικονοµικά αποτελέσµατα έτους Για τα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε δραστηριότητες του οµίλου, τα προϊόντα, τα δίκτυα αγωγών και κάποια κύρια χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα έτους και δ τριµήνου Τέλος για τον Οργανισµό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε τον σκοπό της εταιρίας, την αγορά τυχερών παιχνιδιών, κάποια από τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν την εξέλιξη του Ο.Π.Α.Π από την ίδρυσή του και κάποια ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµών βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων. 2.1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (.Ε.Η. Α.Ε.) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΗ Α.Ε. είναι σήµερα η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και η µοναδική εταιρεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που προµηθεύει µε ηλεκτρική ενέργεια τα 7,5 εκατ. πελατών της (παροχές). Στην ιδιοκτησία της ανήκει επίσης και το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την τεράστια υποδοµή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, γραµµών µεταφοράς και δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει δηµιουργήσει, η ΕΗ είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανική επιχείρηση στην Ελλάδα, ως προς τα πάγια ενεργητικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 η Εταιρεία παρήγαγε περίπου το 91% από τις 57,5 ΤWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν στην Ελλάδα και διήλθαν από τα δίκτυα µεταφοράς

7 O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία: 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Εγκατεστηµένη ισχύς (ΜW) Καθαρή Παραγωγή (ΤWh) (1) 52,4 53,9 52,1 Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια στους 56,9 56,1 54,7 τελικούς καταναλωτές (TWh) (2) Πελάτες (σε εκατ.) 7,5 7,4 7,2 Αριθµός εργαζοµένων Πελάτες ανά εργαζόµενο Πωλήσεις ανά εργαζόµενο (MWh) (1) Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται µε τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής. (2) Συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις στα ορυχεία της ΕΗ και σε πελάτες στο εξωτερικό. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, το µέγιστο της παραγωγικής ισχύος είναι συγκεντρωµένο στο βόρειο τµήµα της χώρας, κοντά στα µεγάλα λιγνιτωρυχεία, τα οποία αποτελούν την κυριότερη πηγή καυσίµου. Στα νησιά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την απόσταση των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα, και συνεπώς από τη δυνατότητα σύνδεσής τους µε το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα νησιά του Ιονίου, όπως επίσης και ορισµένα του Αιγαίου, είναι συνδεδεµένα µε το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας και µαζί µε το σύστηµα αυτό αποτελούν το "διασυνδεδεµένο σύστηµα"

8 Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως "µη διασυνδεδεµένα νησιά", εξυπηρετούνται από αυτόνοµους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν κατά κύριο λόγο µε πετρέλαιο και δευτερευόντως µε αιολική ενέργεια. Οι περισσότεροι σταθµοί παραγωγής στα µη διασυνδεδεµένα νησιά είναι µικρού µεγέθους λόγω του περιορισµένου αριθµού των πελατών που εξυπηρετούν ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 99,7 % της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΚΤΥΟ ΑΓΟΡΑΣ Η εξυπηρέτηση των πελατών της πραγµατοποιείται µέσα από το δίκτυο των 154 καταστηµάτων Εµπορίας και 249 σηµείων εξυπηρέτησης για υπηρεσίες ικτύου, καλύπτοντας ολόκληρη την επικράτεια ακόµα και τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές στα πλαίσια των υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που παρέχει ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2006: Οι σηµαντικές αυξήσεις στις δαπάνες καυσίµων και αγορών ενέργειας συνέχισαν την αρνητική επιρροή τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΕΗ Α.Ε. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου και του προγράµµατος εξορθολογισµού των δαπανών "ΗΡΑΚΛΗΣ". " Ενδιαφέρον για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια µέσω της συµµετοχής της ΕΗ Α.Ε.σε δύο διεθνείς διαγωνισµούς (Κόσσοβο, Σκόπια). Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Νο 5 του Λαυρίου ισχύος 385 MW :Ολοκληρώθηκε ο λειτουργικός διαχωρισµός ικτύου - Εµπορίας, στα πλαίσια της υλοποίησης των υφιστάµενων ρυθµιστικών απαιτήσεων. Επίσης διαχωρίστηκε η δραστηριότητα της Μεταφοράς των νησιών και µεταφέρθηκε από τη ιανοµή στη νέα ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών. Η ΡΑΕ ενέκρινε τη µεθοδολογία του λογιστικού διαχωρισµού, µε αποτέλεσµα να δηµοσιευθούν το Μάιο 2007 οι λογιστικά - 7 -

9 διαχωρισµένες οικονοµικές καταστάσεις της , ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή. Υπογραφή Σύµβασης για την µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µονάδας Φυσικού Αερίου Συνδυασµένου Κύκλου ισχύος 417 MW στο Αλιβέρι. Στις 31 Ιουλίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΗ απεδέχθη την προσφορά της Weather Investments S.p.A (η µητρική εταιρεία της WIND S.p.A.) για την πώληση της έµµεσης συµµετοχής της στην Tellas έναντι ποσού 175 εκατ. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΗ Α.Ε. ενέκρινε το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. για την περίοδο Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης που της είχε παραχωρηθεί µέσω σύµβασης για απόκτηση µεριδίου (30%) στη ηµόσια Επιχείρηση Αερίου ( ΕΠΑ). Ο Υπουργός Ανάπτυξης ενέκρινε από 1ης εκ αυξήσεις στα τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παράλληλα προβλέπεται η θέση σε εφαρµογή µηχανισµού διαχείρισης των µεταβολών των διεθνών τιµών των καυσίµων στα τιµολόγια της ΕΗ, έτσι ώστε να αντανακλάται σε αυτά, η µεταβλητότητα των διεθνών τιµών καυσίµων. Η ΕΗ παρουσίασε το Στρατηγικό της Σχέδιο στο επενδυτικό κοινό : Το ιοικητικό Συµβούλιο της Μητρικής Εταιρείας ενέκρινε την κατάρτιση του προγράµµατος Euro Medium Term Notes (EMTN), το αρχικό ύψος του οποίου καθορίστηκε σε 2 δις. Τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη Ατµοηλεκτρική Μονάδα ισχύος 46,4 MW µε καύσιµο µαζούτ χαµηλού θείου και µε δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου. Εγκρίθηκε από το.σ. µνηµόνιο συνεργασίας µε την εταιρεία "Χαλυβουργική" για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας στην κατασκευή και εκµετάλλευση δυο µονάδων Συνδυασµένου Κύκλου συνολικής ισχύος 880 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο και την µετατροπή για καύση µε φυσικό αέριο και εκµετάλλευση δύo υφιστάµενων Μονάδων συνολικής ισχύος 100MVA. Εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο µνηµόνιο συνεργασίας µε τη RWE βάσει του οποίου η ΕΗ και η RWE έχουν υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονοµικών Εµπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας την επενδυτική πρόταση για την κατασκευή ανθρακικής µονάδας 800MW. Τον Νοέµβριο του 2008 παρουσιάστηκε στους Οικονοµικούς Αναλυτές και Επενδυτές το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΕΗ Α.Ε

10 2009 : Εκδόθηκαν οι οικοδοµικές άδειες της Μονάδας Συνδυασµένου Κύκλου Αλιβέρι V. Ανατέθηκε η κατασκευή της Μονάδας Νο 5 Συνδυασµένου Κύκλου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' στην Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΕΤΑ Ε Α.Ε. Υπεγράφη σύµβαση για την κατασκευή νέου σταθµού στη Νότια Ρόδο, ισχύος 115,4 MW (Μαζούτ Χαµηλού Θείου). Ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη Βοιωτία (38MW) το οποίο κατασκευάστηκε σε συνεργασία µε την EDF Energies Nouvelles ενώ παράλληλα προχωρά η κατασκευή 9 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 35MW στα νησιά Πάρος, Λέσβος, Σίφνος, Κρήτη, Λήµνος, Ρόδος και Σάµος. Εγκρίθηκε η µεθοδολογία επιµερισµού των ΥΚΩ στις επιµέρους κατηγορίες πελατών και προσδιορίστηκε η ετήσια απόδοση των απασχολούµενων κεφαλαίων του Συστήµατος Μεταφοράς και του ικτύου ιανοµής σε 8%. Ξεκίνησε η έκδοση τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος µε διακριτές χρεώσεις. Η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισµού έδωσε το πράσινο φως για τη δηµιουργία κοινοπραξίας µε την Χαλυβουργική. Έχει ανατεθεί η µελέτη και επίβλεψη του έργου σε µεγάλη διεθνή εταιρία και έχει οριστεί ο Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος. Το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της διασύνδεσης των Κυκλάδων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Η ΕΗ εκτός από την κάλυψη των αναγκών της Χώρας σε ηλεκτρισµό προσφέρει κοινωνικό έργο το οποίο είναι λιγότερο γνωστό. Με τη δηµιουργία φραγµάτων στους ποταµούς της Χώρας αρδεύει µεγάλες γεωργικές εκτάσεις εκατοµµυρίων στρεµµάτων που άλλως θα µαράζωναν, ειδικά σε περιόδους ανοµβρίας. Ταυτόχρονα δηµιουργούνται νέοι υγροβιότοποι και τοπία φυσικού κάλλους που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση. ίνοντας µεγάλη έµφαση στη χρήση εγχώριων πηγών ενέργειας (υδάτων και λιγνίτη) έχει συνεισφέρει τα µέγιστα στην εξοικονόµηση συναλλάγµατος. Μεταφέροντας την παραγωγή ενέργειας εκτός Ατικής, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, έχει προσφέρει µεγάλη βοήθεια στη καταπολέµηση της ανεργίας και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη πόλεων που παλαιότερα ήταν υποβαθµισµένες. Η ΕΗ σήµερα φέρνει το ρεύµα ακόµα και στην πιο αποµακρυσµένη γωνιά της Ελληνικής Επικράτειας. Στα Γιούρα, στη Γαύδο, στην Στογγύλη και σε άλλα 24 µικρά νησιά του Αιγαίου, η ΕΗ έχει τοποθετήσει Φωτοβολταϊκές µονάδες οι οποίες - 9 -

11 έχουν τεράστιο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, µόνο και µόνο για να µην αφήσει κανέναν Έλληνα χωρίς τις υπηρεσίες αυτού του τόσο πολύτιµου αγαθού ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σήµερα, η ευθύνη κάθε εταιρίας δεν περιορίζεται µόνο στο να είναι επιτυχηµένη στον τοµέα δραστηριοποίησής της, αλλά επεκτείνεται και στο να είναι ενεργά συµµέτοχη στην κοινωνία. Το έργο, που υλοποιεί η ΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα ακόλουθα : Α) Οικονοµία - Κοινωνία - Χορηγικό Πρόγραµµα Ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα της χώρας µέσω της κατασκευής µεγάλων και σύνθετων τεχνικών έργων Προσφορά απασχόλησης (τόσο στην ίδια την Επιχείρηση, όσο και στους εργολάβους-συνεργάτες της) και µετάδοση της τεχνογνωσίας σε χιλιάδες εργαζόµενους Συµβολή στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας και στην εξυπηρέτηση των αναγκών σε νερό των κοινωνιών της ευρύτερης περιοχής (παροχή δωρεάν νερού από τα φράγµατα σε γεωργικές καλλιέργειες, παροχή νερού για ύδρευση, αντιπληµµυρική προστασία µέσω των φραγµάτων των Υδροηλεκτρικών Έργων, προστασία από ξηρασία - λειψυδρία) Κοινωνικές παροχές όπως : επιδοτήσεις αγροτικού εξηλεκτρισµού, ειδικά τιµολόγια παροχής Η/Ε για πολύτεκνες οικογένειες, ηµοτικό Φωτισµό, καθώς και ειδικές τιµολογιακές εκπτώσεις παροχής ηλεκτρισµού σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού (σεισµοπαθείς) Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αποµακρυσµένες περιοχές, σε τιµές ίδιες µε της υπόλοιπης Ελλάδας Παροχή τηλεθέρµανσης σε συνεργασία µε τους ήµους, στις περιοχές όπου λειτουργούν οι Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί Υποστήριξη προεπιλεγµένων πρωτοβουλιών κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα εκεί που η ΕΗ δραστηριοποιείται έντονα (ορυχεία, σταθµοί παραγωγής), εντασσόµενη σε ένα ευρύ πρόγραµµα χορηγιών. Συνεισφορά στην βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας (ενίσχυση συνεδρίων-ηµερίδων, στα οποία συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα) Συνεισφορά στην πολιτιστική ή αθλητική ανάπτυξη της χώρας

12 Προσφορά στους πελάτες υπηρεσιών υψηλής αλλά και συνεχώς βελτιούµενης ποιότητας πέραν των συµβατικών υποχρεώσεων ή προσδοκιών τους Β) Περιβάλλον Η ΕΗ Α.Ε. έχει θέσει το Περιβάλλον ως βασική παράµετρο της αναπτυξιακής της πολιτικής, µελετώντας και λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η επιβάρυνσή του να είναι η µικρότερη δυνατή, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ΕΗ αναπτύσσει έντονη παραγωγική δραστηριότητα (ορυχεία, θερµικοί σταθµοί). Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΕΗ που υποστηρίζεται από ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραµµα πολλών εκατατοµµυρίων ευρώ, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους: στη βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των Σταθµών στην εφαρµογή στους νέους σταθµούς των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών καύσης λιγνίτη στην αποκατάσταση των εδαφών των ορυχείων στην υδροδυναµική ανάπτυξη στην αξιοποίηση των ΑΠΕ Γ) Εργαζόµενοι Εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση των εργαζοµένων Υπερκάλυψη των νοµοθετικών απαιτήσεων τόσο για την Υγεία όσο και την Ασφάλεια των εργαζοµένων και εξωτερικών συνεργατών Παροχές, όπως ειδικά τιµολόγια προσωπικού, χορήγηση δανείων, οικονοµικά βοηθήµατα, προγράµµατα κοινωνικής αναψυχής, κλπ. ) Yγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Το ενδιαφέρον της ΕΗ για θέµατα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία άρχισε να εκδηλώνεται έµπρακτα από την εποχή της ίδρυσής της, µε πολλές και σηµαντικές παρεµβάσεις, όπως η ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, η έκδοση οδηγιών ασφαλούς εργασίας, η λήψη µέτρων πυρασφάλειας, η παροχή υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό (παρά το γεγονός ότι το ελλιπές παλαιότερα νοµοθετικό πλαίσιο δεν προέβλεπε υποχρέωσή της για τις παρεµβάσεις αυτές). Παράλληλα, κατέχοντας την τεχνογνωσία στο θέµα της πρόληψης των ηλεκτρικών ατυχηµάτων, η ΕΗ δραστηριοποιήθηκε και στην ενηµέρωση του κοινού για τους κινδύνους από το

13 ηλεκτρικό ρεύµα. Σταδιακά, η βαρύτητα που απέδιδε η ΕΗ στα θέµατα αυτά διευρυνόταν, σε αντιστοιχία µε την αυξανόµενη ευαισθησία των εργαζοµένων και του κοινωνικού συνόλου και τις αυξανόµενες απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Σήµερα, στο πλαίσιο της νέας εκσυγχρονισµένης οργανωτικής δοµής και λειτουργίας της, η ΕΗ προβαίνει µε γοργούς ρυθµούς στην εναρµόνισή της µε τις νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα µέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στην εργασία του προσωπικού της και, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, αποτελεί έναν αξιόπιστο σύµβουλο των καταναλωτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. -Τα προ φόρων κέρδη του έτους 2009, ανήλθαν σε 993,1 εκατ., έναντι ζηµιών 395,9 εκατ. το 2008, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη, διαµορφώθηκαν σε 693,3 εκατ., έναντι ζηµιών 305,9 εκατ. αντίστοιχα. - Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.030,4 εκατ. από 5.801,9 εκατ. το 2008, αυξηµένος κατά 228,5 εκατ. (+ 3,9%). Από την εφαρµογή της ιερµηνείας 18 των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η ΕΗ αναγνώρισε από στον κύκλο εργασιών πρόσθετα έσοδα ύψους 168,9 εκατ. που αφορούν προγράµµατα συµµετοχής χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Εξαιρουµένου του ποσού αυτού, η αύξηση του κύκλου εργασιών περιορίζεται σε 59,6 εκατ. ( +1,0%) έναντι του Το 2009, το 28,2% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιµα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώµατα εκποµπής CO2, σηµειώνοντας κατακόρυφη πτώση σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος για το 2008 που ήταν 53,2%. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη ριζική αυτή αντιστροφή της περυσινής εικόνας σχετίζονται µε : τη σηµαντική πτώση των διεθνών τιµών των καυσίµων, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζει η ΕΗ, την αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες, σε 60,4% το 2009, της συµµετοχής των εγχώριων "καυσίµων" (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό µείγµα, έναντι 52,2% το 2008 και, σε µικρότερο βαθµό, τη µείωση της ζήτησης που σηµειώθηκε κυρίως στις κατηγορίες πελατών µε χαµηλά

14 τιµολόγια. Σε απόλυτα µεγέθη, η σηµαντική πτώση των τιµών των καυσίµων και η µειωµένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είχαν σαν αποτέλεσµα οι δαπάνες για υγρά καύσιµα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας να µειωθούν κατά 1.351,6 εκατ., µείωση 46,2%. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, το 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξηµένη κατά GWH (+65,1%) σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος του 2008, που ήταν έτος πολύ χαµηλής υδραυλικότητας, ενώ, παράλληλα, η παραγωγή Η/Ε από λιγνιτικούς σταθµούς αυξήθηκε κατά 672 GWH (+2,2%). -Το 2009, ο Όµιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητο οίκο την εκτίµηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών του στοιχείων µε ηµεροµηνία αναφοράς την Το αποτέλεσµα της εκτίµησης έχει ενσωµατωθεί στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Η αποµείωση της αξίας των παγίων που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2009 ανέρχεται σε 138,7 εκατ. Οι νέες αναπροσαρµοσµένες αξίες αποσβένονται από Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 1.677,5 εκατ. έναντι 343,6 εκατ. το 2008, αυξηµένα κατά 1.333,9 εκατ. (+388,2%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 27,8%, σε σύγκριση µε 5,9% το Χωρίς την επίπτωση στα αποτελέσµατα του 2009 της αποµείωσης που προέκυψε από την εκτίµηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου, το EBITDA και το περιθώριο EBITDA θα είχαν διαµορφωθεί σε 1.816,2 εκατ. και 30,1%,αντίστοιχα. Οι λειτουργικές ταµιακές ροές ήταν αυξηµένες κατά εκατ. έναντι του αντίστοιχου µεγέθους του Σχολιάζοντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα της περιόδου, o Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: "To 2009 ήταν µία χρονιά µε πολύ καλές οικονοµικές επιδόσεις σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξηµένη συµµετοχή της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό µείγµα και στην πολύ σηµαντική µείωση των τιµών των καυσίµων και της αγοραζόµενης ενέργειας. Επιπρόσθετα, επέδρασε θετικά και η µείωση της ζήτησης από κατηγορίες πελατών µε χαµηλά τιµολόγια. Το 2010 ξεκίνησε µε καλές προοπτικές, καθώς συνεχίζουν να επιδρούν αρκετοί από τους παράγοντες που επέδρασαν θετικά το Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν

15 υπόψη τα ακόλουθα δεδοµένα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν αυτές τις κατ' αρχήν θετικές προοπτικές: Η επίδραση της οικονοµικής συγκυρίας στη ρευστότητα των πελατών µας, H είσοδος ανταγωνιστών προµηθευτών στη λιανεµπορική αγορά, η οποία λειτουργεί κάτω από συνθήκες εκτεταµένων τιµολογιακών στρεβλώσεων, που επιτρέπουν στους νεοεισερχόµενους επιλεκτικές εµπορικές πρακτικές και αναιτιολόγητα υψηλά και βραχυπρόθεσµα κέρδη. Για την άρση των στρεβλώσεων αυτών, η ΕΗ έχει ήδη υποβάλει σχετικές προτάσεις στην ΡΑΕ. Επιπρόσθετα, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ΕΗ για το 2010, θα επιβαρυνθούν µε περίπου 100 εκατ, λόγω της κατάργησης της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το diesel που χρησιµοποιεί η ΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ανωτέρω συγκλίνουν στην εντατικοποίηση των δράσεων µας για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της Εταιρείας, όταν µάλιστα η ΕΗ καλείται να λειτουργήσει σε ένα διαρκώς εντεινόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός της ΕΗ βασίζεται µεταξύ άλλων στις αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ανταγωνιστικότητας, µε µεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, στα πλαίσια και της δυναµικής ανάπτυξης και συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, η Εταιρεία λαµβάνει µέτρα για τη βέλτιστη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις απότοµες διακυµάνσεις των διεθνών ενεργειακών τιµών, την αύξηση της αποδοτικότητας επί των επενδεδυµένων κεφαλαίων, καθώς και τη µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, σύµφωνα µε τα υπό διαµόρφωση Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα. Εδώ και 60 χρόνια, η ΕΗ αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονοµίας. Στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα η ΕΗ προσβλέπει στη διατήρηση ελκυστικών αποδόσεων για τους µετόχους της, στη διασφάλιση των µεγάλων αναπτυξιακών προοπτικών της, στη διατήρηση του πρωταγωνιστικού της ρόλου στην εγχώρια αγορά και τέλος στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της."

16 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.) 2 Ένας δυναµικός Όµιλος, µε στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή µετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναµη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συµµαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα µε επιλεγµένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τοµείς. Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαµβάνει: ιύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίµων. Εµπορία προϊόντων πετρελαίου συµπεριλαµβανοµένων και των διεθνών πωλήσεων. Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών και χηµικών. Παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση φυσικού αερίου. Συµµετοχή στο φυσικό αέριο, µέσω της ΕΠΑ ΑΕ. Παροχή µελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή µε θέµατα υδρογονανθράκων. Συµµετοχή στη µεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες µεταφορές) Απασχολεί στην Eλλάδα και στο εξωτερικό άτοµα. Το σύνολο του ενεργητικού το 2007 ανήλθαν σε εκατ., τα ίδια κεφάλαια σε εκατ. και ο κύκλος εργασιών σε εκατ. Το επενδυτικό πρόγραµµα του Oµίλου περιλαµβάνει επενδύσεις κυρίως στον τοµέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην έρευνα υδρογονανθράκων στο εξωτερικό, καθώς και επενδύσεις επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων της εταιρείας, µε προτεραιότητα στην N. A. Eυρώπη και ειδικότερα στο χώρο των Bαλκανίων. Επιχειρηµατικές Αρχές και Αξίες Προτεραιότητα στην Ασφάλεια. Προστασία και σεβασµός στο Περιβάλλον. ιαφάνεια σε όλους τους τοµείς. Κυρίαρχη έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Σεβασµός στον πελάτη. Συνεχής ανάπτυξη τεχνογνωσίας. 2 w.w.w.elpe.gr

17 Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Εστιασµός στα αποτελέσµατα. Έµφαση στην κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ: ΙΥΛΙΣΗ Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Οµίλου, απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού και των επενδύσεων της Εταιρείας και είναι ο κατ εξοχήν κερδοφόρος τοµέας. Στην Ελλάδα, ο Όµιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, µε ετήσια ονοµαστική δυναµικότητα 7,5 εκ. τόνους, 5 εκ. τόνους και 3,4 εκ. τόνους αργού αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν µαζί το 73% περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας στην Ελλάδα. Από το 1999 ο Όµιλος, µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στην OKTA AD SKOPJE, η οποία λειτουργεί το µοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ..Μ. Η δυναµικότητα του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ είναι 2,5 εκατ. τόνοι, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και παρέχει δυνατότητες εξαγωγών. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) κι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη. ιαθέτει µεγάλο αριθµό µονάδων διύλισης και µετατροπής βαρέων κλασµάτων σε λευκά προϊόντα. Οι µονάδες µετατροπής µε υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας αποτελούν το βασικό του πλεονέκτηµα. Κύρια µονάδα µετατροπής είναι η µονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) µε ονοµαστική δυναµικότητα βαρελιών την ηµέρα. Η µονάδα κατεργάζεται ατµοσφαιρικό υπόλειµµα και απόσταγµα κενού των µονάδων κενού Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης για την παραγωγή λευκών προϊόντων

18 Μετά τα εκτενή έργα αναβάθµισης µονάδων και δικτύων διακίνησης, που πραγµατοποιήθηκαν το 2004, το διυλιστήριο Ασπροπύργου λειτουργεί από το 2005 εναρµονισµένο πλήρως στις νέες περιβαλλοντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά του και τη συµµετοχή του στην κερδοφορία του Οµίλου. Με τα έργα αναβάθµισης των µονάδων αποθείωσης και αναµόρφωσης νάφθας και µε τη λειτουργία της µονάδας ΤΑΜΕ, είναι σε θέση να παράγει βενζίνη υψηλών οκτανίων µε αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές (10 ppm S), την οποία προµηθεύει σε όλη την αγορά, ενώ καλύτπει το 80% της συνολικής παραγωγής του Οµίλου σε τελικά προϊόντα βενζινών. Με τα έργα αναβάθµισης της µονάδας αποθείωσης diesel και των δικτύων διακίνησης είναι σε θέση να παράγει Αuto Diesel (περιεκτικότητας 50 και 10 ppm S), το οποίο διακινεί µε όλους τους τρόπους προς τους πελάτες. ιαθέτει µεγάλο ιδιωτικό λιµάνι, σύγχρονους σταθµούς φόρτωσης βυτιοφόρων και τρένων, εκτενές δίκτυο διακίνησης αργού από τις εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και ηµικατεργασµένων προϊόντων από και προς το διυλιστήριο Ελευσίνας. Είναι συνδεδεµένο µε τον αγωγό διακίνησης καυσίµου προς το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχοντας την κύρια ευθύνη παροχής καυσίµου. Το διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει µεγάλη ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των τύπων τελικών προϊόντων. Ενόψη των µελλοντικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων, που θα τεθούν σε ισχύ τα έτη 2008/2009, υλοποιεί νέα έργα, προκειµένου να εξασφαλίσει τη δυναµική συµµετοχή του στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το διυλιστήριο της Ελευσίνας είναι απλό διυλιστήριο ατµοσφαιρικής διύλισης. ιαθέτει συγκρότηµα µονάδων αποθείωσης και ανάκτησης θείου και µονάδα υδρογονοαποθείωσης, δυναµικότητας 800 χιλ. τόνων ντίζελ ετησίως. Βασικά του πλεονεκτήµατα είναι οι µεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι 3,35 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων, το µεγάλο ιδιωτικό λιµάνι, στο οποίο µπορούν ταυτόχρονα να προσεγγίζουν 15 µεγάλα πλοία για φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και ο σύγχρονος σταθµός φόρτωσης βυτιοφόρων µε 18 νησίδες φόρτωσης. Το διυλιστήριο είναι συνδεδεµένο µε αγωγό τόσο µε τις εγκαταστάσεις στην Πάχη Μεγάρων όσο και µε το διυλιστήριο Ασπροπύργου

19 Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης έµφασης, που η Εταιρεία δίνει στην προστασία του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και µετατρέπεται η µονάδα αποθείωσης ντίζελ για την παραγωγή προϊόντος µε περιεκτικότητα 10 ppm σε θείο. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι ατµοσφαιρικής διύλισης (hydroskimming) και λειτουργεί σε συνδυασµό µε τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας σαν µια ενοποιηµένη παραγωγική µονάδα. ιαθέτει Μονάδα απόσταξης υπό κενό, Μονάδες αποθείωσης, Μονάδες αναµόρφωσης και ισοµερισµού νάφθας, καθώς και Μονάδες υδρογονοαποθείωσης. Επίσης διαθέτει δύο σταθµούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων µε συνολικά 41 θέσεις φόρτωσης. Ακόµη διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους πετρελαιοειδών συνολικού ωφέλιµου χώρου κ.µ. Είναι το µόνο διυλιστήριο που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα και έχει τη δυνατότητα κάλυψης τόσο της τοπικής αγοράς όσο και της βαλκανικής ενδοχώρας. Η περιβαλλοντική του επίδοση συνεχώς βελτιώνεται, µε επενδύσεις σε µονάδες αποθείωσης και τροποποιήσεις, που στοχεύουν και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Από εδώ γίνεται η τροφοδότηση µε αργό πετρέλαιο του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, µε την οποία το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται µε αγωγό. Στο χώρο του λειτουργούν και Μονάδες παραγωγής πετροχηµικών. Τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Ασπροπύργου λειτουργούν σε µικρή απόσταση από τη µεγάλη αγορά της περιφέρειας της πρωτεύουσας. Συγκριτικό πλεονέκτηµα των τριών διυλιστηρίων αποτελεί το εκτεταµένο δίκτυο αποθήκευσης και διανοµής και η χωροταξία τους, στοιχεία που ενισχύουν την ηγετική θέση του Οµίλου στην εγχώρια αγορά. Και τα τρία διυλιστήρια είναι συνδεδεµένα µέσω αγωγών µε τις γειτνιάζουσες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών. ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ OKTA Το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια είναι και αυτό τύπου hydroskimming µε αποθηκευτικούς χώρους 250 χιλ. m3. 0 εφοδιασµός του µε αργό γίνεται µέσω αγωγού από το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης και η παραγωγή του περιλαµβάνει κυρίως βενζίνες, ντίζελ και µαζούτ, καθώς και µικρές ποσότητες υγραερίων. Σηµαντικά βήµατα για τη µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια

20 Κυριότερη επένδυση αποτελεί η µονάδα ανάκτησης θείου, που έχει σαν σκοπό τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του θείου στην ατµόσφαιρα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγµατοποιεί σηµαντικές επενδύσεις µε προγραµµατισµένα έργα συντήρησης, εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των µονάδων διύλισης, µε στόχο την προσαρµογή στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και στις απαιτήσεις αύξησης της αποδοτικότητας της διύλισης. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2007 Για το 2007 οι προµήθειες σε αργό πετρέλαιο έγιναν από τις παρακάτω χώρες / περιοχές: Σαουδική Αραβία 11,2%, Ιράν 29,5%, Λιβύη 16,4%, Πρίνος 0,5%, Ρωσία (URALS)33,7%, Αζερµπαϊζάν 0,5%, Ιράκ 0,6% και από το Καζακστάν 7,6% ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Στον τοµέα των πετρελαιοειδών ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέραν των πωλήσεων από τα διυλιστήρια (ex refinery sales) προς εµπορικές εταιρείες, δραστηριοποιείται και στην εµπορία πετρελαιοειδών (χονδρικό και λιανικό επίπεδο) τόσο στην Ελλάδα µέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. όσο και στο εξωτερικό, διαθέτοντας συνολικά πρατήρια καυσίµων εντός και εκτός Ελλάδας. Εντός Ελλάδας, η ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο πρατηρίων, 12 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων, 21 σταθµούς ανεφοδιασµού αεροσκαφών στα περισσότερα αεροδρόµια της χώρας, 4 εµφιαλωτήρια υγραερίου και µια µονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Οι πωλήσεις ελέγχονται από τα κεντρικά και τα εννέα περιφερειακά γραφεία πωλήσεων και καλύπτουν όλο το εύρος διυλισµένων προϊόντων, τόσο στην

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «INVESTING IN ENERGY 2014», REGIONAL ENERGY OUTLOOK: REGIONAL COOPERATION, SECURITY OF SUPPLY Τίτλος Ομιλίας : ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Αυγούστου Αποτελέσματα Α εξαμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξάμηνο Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1

Ντίνος Μπενρουμπή. Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος- Γενικός Διευθυντής 31/10/2011 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα