Θερμικές Κατεργασίες των Χαλύβων Μέτρηση Σκληρότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερμικές Κατεργασίες των Χαλύβων Μέτρηση Σκληρότητας"

Transcript

1 1. Εισαγωγή Θερμικές Κατεργασίες των Χαλύβων Μέτρηση Σκληρότητας Ο χάλυβας (κοινώς ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου άνθρακα (Fe-C) που περιέχει λιγότερο από 2,06% κ.β. άνθρακα, λιγότερο από 1,0% κ.β. μαγγάνιο (Mn) και πολύ μικρά ποσοστά πυριτίου, φωσφόρου, θείου και οξυγόνου. Οι κραματωμένοι χάλυβες, όπως π.χ. οι ανοξείδωτοι χάλυβες, οι εργαλειοχάλυβες, κ.λπ., αποτελούν ειδική κατηγορία χαλύβων που περιέχουν υψηλότερα ποσοστά άλλων μετάλλων. Οι χάλυβες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (αγγλ. grades), ανάλογα με την χημική τους σύσταση, την περαιτέρω κατεργασία τους, την κρυσταλλική τους δομή ή και την τελική τους χρήση. Ως προς την χημική τους σύσταση, οι χάλυβες ταξινομούνται ως εξής: Κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες (carbon steels). Περιέχουν άνθρακα (έως 2,06%) και μικρό ποσοστό μαγγανίου (έως 1,65%), πυριτίου (έως 0,6%) και χαλκού (έως 0,6%). Χρησιμοποιούνται πολύ και συγκολλούνται εύκολα. Με βάση τον περιεχόμενο άνθρακα, οι κοινοί χάλυβες διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: χάλυβες χαμηλού άνθρακα ή μαλακοί χάλυβες (mild steels C < 0,30%), χάλυβες μέτριου άνθρακα (medium carbon steels 0,30% < C < 0,60%), χάλυβες υψηλού άνθρακα (high carbon steels 0,60% < C < 1,00%), και χάλυβες πολύ υψηλού άνθρακα (ultra-high carbon steels 1,00% < C < 2,00%). Κραματωμένοι χάλυβες (alloy steels), δηλ. κράματα σιδήρου με άλλα μέταλλα σε σημαντική περιεκτικότητα. Τέτοιοι είναι οι ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες χαμηλής κραμάτωσης, που περιέχουν συνήθως χρώμιο, μολυβδαίνιο, βανάδιο, νικέλιο κ.λπ. σε συνολικό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10 % κ.β., όπως π.χ. οι εργαλειοχάλυβες (0,7% < C < 1,4%, Mn < 0,3%), και οι ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες υψηλής κραμάτωσης, όπως οι ανοξείδωτοι χάλυβες (Cr > 10,5%), οι ταχυχάλυβες (C ~ 0.7%, Cr ~4,0%, 5,0% < Mo < 10%, 1,5% < W < 18,0%, 0 % < Co < 8,0%), κ.λπ. Ανάλογα με την περαιτέρω κατεργασία τους, οι χάλυβες διακρίνονται σε: χάλυβες διαμόρφωσης, που υφίστανται περαιτέρω μηχανική κατεργασία (έλαση, διέλαση, κ.λπ.), και χυτοχάλυβες, που παράγονται απευθείας με χύτευση υπό μορφή πλινθωμάτων («χελωνών») και επαναχυτεύονται για την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων. Τέλος, συχνά γίνεται λόγος για φερριτικούς, περλιτικούς, μαρτενσιτικούς, μπαινιτικούς κ.λ.π. χάλυβες ανάλογα με την κύρια κρυσταλλική φάση τους. Η ονοματολογία των χαλύβων γίνεται σύμφωνα με διάφορα συστήματα τυποποίησης όπως DIN, ASTM, ΕΛΟΤ κ.λπ. Συχνά υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο όνομα μιας κατηγορίας χάλυβα και την αντοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας χάλυβα σε εφελκυσμό. 2. Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων των κραμάτων Fe- C Τα κράματα Fe- C ανήκουν στην κατηγορία συνθέτου τύπου, δηλαδή τα συστατικά του ενώ σε υγρή κατάσταση είναι πλήρως αναμίξιμα σε στερεά κατάσταση είναι εν μέρει αναμίξιμα. Στο Σχ.2.1 έχουμε το διάγραμμα ισορροπίας κραμάτων Fe-C και θα ασχοληθούμε με δύο στερεά διαλύματα (ωστενίτη και φερρίτη) και με το σεμεντίτη.

2 Σχ.2.1: Διάγραμμα θερμικής ισορροπίας των κραμάτων Fe- C Ωστενίτης είναι ένα στερεό διάλυμα παρεμβολής και σχηματίζεται όταν στο κρυσταλλικό πλέγμα του γ - Fe, έχει διαλυθεί άνθρακας (με παρεμβολή) σε αναλογία περίπου μέχρι 2 % στη θερμοκρασία των 1130 ο C. Στην αναλογία αυτή άνθρακα έχουμε κορεσμένο ωστενίτη. O ωστενίτης είναι αμαγνητικός. Φερρίτης είναι ένα στερεό διάλυμα παρεμβολής και σχηματίζεται όταν στο κρυσταλλικό πλέγμα του α- Fe διαλυθεί άνθρακας σε αναλογία μέχρι 0,03 % στη θερμοκρασία των 723 C. Στην αναλογία αυτή έχουμε κορεσμένο φερρίτη. O φερρίτης είναι μαγνητικός μέχρι τους 769 C. Οι μηχανικές του ιδιότητες είναι ίδιες με του καθαρού σιδήρου. Σεμεντίτης (Fe 3 C) είναι μια χημική ένωση (καρβίδιο) που σχηματίζεται από το σίδηρο και τον άνθρακα (π (C) = 6,67 %), όταν η περιεκτικότητα του κράματος σε C είναι μεγαλύτερη από 0,03 % (κορεσμός του φερρίτη). O σεμεντίτης είναι πολύ σκληρός και πολύ εύθραυστος. Στο Σχ. 2.1 παρατηρούμε τη γραμμή του liquidus (ΑCD) και τη γραμμή solidus (ΑECFD). Η Solidus αρχίζει από τη θερμοκρασία τήξης του καθαρού σιδήρου (1528 C) και ακολουθεί το σχηματισμό του ωστενίτη μέχρι το σημείο Ε (αναλογία 2 % και θερμοκρασία 1130 C). Στη συνέχεια η Solidus παραμένει ευθεία μέχρι τον καθαρό σεμεντίτη. Στο σημείο C του διαγράμματος που αντιστοιχεί σε (π (C) = 4,3 % και θερμοκρασία 1130 o C η έναρξη και το πέρας της στερεοποίησης συμπίπτουν. Η θερμοκρασία αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία τήξης που συναντάμε στα κράματα Fe - C και ονομάζεται ευτηκτική θερμοκρασία, ενώ η αναλογία 4,3 % C ονομάζεται ευτηκτική αναλογία. Λεδεμβουρίτης είναι το ευτηκτικό κράμα Fe C, το οποίο αντιστοιχεί σε π (C) = 4,3 % (ευτηκτική αναλογία) και θερμοκρασία 1130 o C (ευτηκτική θερμοκρασία), (σημείο C του διαγράμματος), του οποίου η έναρξη και το πέρας της στερεοποίησης συμπίπτουν. Ο λεδεμβουρίτης αποτελείται από πλακοειδείς κρυσταλλίτες εναλλάξ κορεσμένου ωστενίτη (π (C) = 2 %) και σεμεντίτη. Περλίτης είναι το ευτηκτοειδές κράμα Fe C, το οποίο αντιστοιχεί σε π (C) = 0,80 % (ευτηκτοειδής αναλογία) και θερμοκρασία 723 o C (ευτηκτοειδής θερμοκρασία), (σημείο S του διαγράμματος), του οποίου η έναρξη και το πέρας του μετασχηματισμού από ωστενίτη σε φερρίτη συμπίπτουν. Ο περλίτης σχηματίζεται από πλακοειδείς κρυσταλλίτες εναλλάξ φερρίτη και σεμεντίτη. Σίδηρος ονομάζεται το κράμα Fe C με περιεκτικότητα σε C μεταξύ 0 και 0,03 %. Εάν έχουμε 0,008 % < π (C) < 0,03 % σχηματίζεται και ελάχιστος σεμεντίτης. Χάλυβες ή κοινοί χάλυβες ονομάζονται τα κράματα Fe C με 0,03 % < π (C) < 2,00 %. Πρακτικά όμως χρησιμοποιούμε κοινούς χάλυβες κάτω του 1,5 % σε C. Εκτός των κοινών χαλύβων έχουμε και ειδικούς χάλυβες που σχηματίζονται με προσθήκη άλλων στοιχείων στους κοινούς χάλυβες. Χυτοσίδηροι ονομάζονται τα κράματα Fe C με 2,00 % < π (C) < 6,67 %. Οι χυτοσίδηροι διακρίνονται σε λευκούς χυτοσιδήρους (παρουσιάζουν λευκή επιφάνεια θραύσης) και σε φαιούς χυτοσιδήρους (με

3 φαιά επιφάνεια θράυσης). Εάν 2,00 < π (C) < 4,3 % λέγονται και υποευτηκτικά κράματα για π (C) = 4,3 % ευτηκτικό κράμα και για π (C) > 4,3 % υπερευτηκτικά κράματα. Σχ. 2.2: Διάγραμμα θερμικής ισορροπίας κραμάτων Fe-C που αφορά τους χάλυβες. Το τμήμα του διαγράμματος (Σχ. 2.2) που ενδιαφέρει περισσότερο για πρακτικές εφαρμογές είναι για χάλυβες π (C) = 0,00 % μέχρι π (C) = 2,0 %. Χρήση αυτού του τμήματος κάνουμε και στις θερμικές κατεργασίες των ανθρακούχων χαλύβων. Με βάση το σημείο S του ευτηκτοειδούς κράματος (περλίτης), οι ανθρακούχοι χάλυβες χωρίζονται σε: Υποευτηκτοειδείς με π (C) < 0,80 % Ευτηκτοειδείς με π (C) = 0,80 % και Υπερευτηκτοειδέίς με 0,80 % < π (C) < 2,0 %. Στο αριστερό μέρος του διαγράμματος είναι η περιοχή του φερρίτη. Εδώ ο άνθρακας μπορεί να διαλυθεί πλήρως στο κρυσταλλικό πλέγμα το α - Fe και να σχηματίσει το στερεό διάλυμα του φερρίτου. Κάθε σημείο δεξιά της γραμμής PQ, του διαγράμματος δείχνει, ότι ο φερρίτης είναι πλέον κορεσμένος σε άνθρακα και συνεπώς ο υπόλοιπος άνθρακας του κράματος θα πρέπει να υπάρχει σε αυτό σαν σεμεντίτης. Η κλίση της γραμμής ΡQ δείχνει, ότι ενώ ο άνθρακας διαλύεται στον α Fe στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά ποσοστό 0,008 %, στους 723 C διαλύεται, κατά 0,03 %. Για να αντιληφθούμε τις μεταβολές που γίνονται στην κρυσταλλική δομή των ανθρακούχων χαλύβων, ας μελετήσουμε τρείς αντιπροσωπευτικούς χάλυβες. α) Χάλυβας με π (C) = 0,40 % (υποευτηκτοειδής) O χάλυβας αυτός θερμαινόμενος σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την Α 3, μετασχηματίζεται πλήρως σε ωστενίτη. 'Οταν ψύχεται και αποκτήσει, θερμοκρασία μικρότερη από εκείνης του σημείου 1 της Α 3, το κρυσταλλικό του πλέγμα αρχίζει να μετασχηματίζεται από εδροκεντρωμένο κυβικό, σε χωροκεντρωμένο κυβικό με τον αποχωρισμό ορισμένων κρυστάλλων α - Fe από τον ωστενίτη. Οι κρύσταλλοι, αυτοί μπορούν να κρατήσουν ορισμένο ποσοστό άνθρακα και να παρουσιάζονται σαν κρύσταλλοι φερρίτη. Εάν συνεχιστεί η πτώση της θερμοκρασίας του κράματος, οι κρύσταλλοι του φερρίτη αυξάνουν το μέγεθος τους σε βάρος του ωστενίτη και ο ωστενίτης που μένει γίνεται πλουσιότερος σε άνθρακα. Στη θερμοκρασία των 723 C (Α 1 ) ο χάλυβας θα αποτελείται από κορεσμένο φερρίτη (π (C) = 0,03 %) και από ωστενίτη με π (C) =0,80 %. O ωστενίτης καθώς πέφτει η θερμοκρασία δεν μπορεί να δεσμεύσει, άνθρακα πάνω από 0,80 /ο και οι κόκκοι, διασπώνται. Ο άνθρακας δε που περισσεύει καθώς αποχωρίζεται, σχηματίζει μαζί με το Fe τον σεμεντίτη, πυρήνες του οποίου επικάθηνται στα όρια των κόκκων του ωστενίτη. Από τους πυρήνες αυτούς αναπτύσσονται πλακοειδείς κρυ-σταλλίτες σεμεντίτη. Τελικά έχουμε την ανάπτυξη πλακοειδών κρυσταλλιτών από φερρίτη και σεμεντίτη εναλλάξ, οι οποίοι αποτελούν τον περλίτη. O σχηματισμός του περλίτη συνεχίζεται μέχρι να καταναλωθεί ο ωστενίτης που υπάρχει. Η περιεκτικότητα τότε του περλίτη σε άνθρακα είναι 0,80 %. Γενικά σε οποιοδήποτε υποευτηκτοειδή χάλυβα θα ακολουθούνται οι ίδιοι μετασχηματισμοί που θα αρχίζουν από ορισμένη θερμοκρασία που προσδιορίζεται από τη γραμμή NS (Α 3 ) και θα τελειώνει, στη θερμοκρασία των 723 C (γραμμή ΡS, Α 1 ). Στη

4 θερμοκρασία περιβάλλοντος θα έχουμε κόκκους φερρίτη και κόκκους περλίτη ανάλογα και με την περιεκτικότητα του χάλυβα σε C. β) Χάλυβας με π(c) = 0,80 % (ευτηκτοειδής) O χάλυβας αυτός μέχρι τους 723 C έχει τη δομή ωστενίτη, οπότε στη θερμοκρασία αυτή αρχίζει και τελειώνει ο μετασχηματισμός του σε περλίτη. Θα αποτελείται δηλ. από πλακοειδείς κρυσταλλίτες εναλλάξ φερρίτη και σεμεντίτη. γ) Χάλυβας με π(c) = 1,20 /ο (υπερευτηκτοειδής) Ο χάλυβας αρχίζει, να μετασχηματίζεται, από ωστενίτης σε σεμεντίτη, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το σημείο (2) γραμμή SΕ (Α cm ).Ο σεμεντίτης είναι, βελονοειδής και επικάθεται στα όρια των κόκκων του ωστενίτη. Στη συνέχεια ο ωστενίτης γίνεται φτωχότερος άνθρακα μέχρι τη θερμοκρασία των 723 C οπότε περιέχει 0,80 % C και μετασχηματίζεται σε περλίτη. Λοιπόν κάθε υπερευτηκτοειδής χάλυβας θα έχει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος κρυσταλλική δομή από κόκκους σεμεντίτη και περλίτη Όσο δε περισσότερο C περιέχει τόσο περισσότερο σεμεντίτη θα έχουμε. Οι ιδιότητες γενικά του χάλυβα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αναλογία των συστατικών του. Η αύξηση γενικά του άνθρακα στο χάλυβα, δίνει αύξηση της σκληρότητας και του ορίου θραύσεως. Οι ιδιότητες εξαρτώνται και κατά μεγάλο βαθμό, όταν η απόψυξη είναι αργή ή γρήγορη. Τη μεταβολή αυτών των ιδιοτήτων θα εξετάσουμε στις θερμικές κατεργασίες. 3. Θερμικές κατεργασίες χαλύβων Με τον όρο θερμική κατεργασία εννοούμε την υποβολή ενός μετάλλου ή κράματος, που βρίσκεται σε στερεά κατάσταση, σε μια σειρά θερμάνσεων και ψύξεων, ούτως ώστε αυτό να αποκτήσει ορισμένη κρυσταλλική δομή και μέγεθος κόκκων, δηλ. τις μηχανικές ιδιότητες που επιθυμούμε. Για την κατεργασία αυτή το μέταλλο ή το κράμα, θερμαίνεται σε ορισμένη θερμοκρασία, παραμένει ορισμένο χρόνο στη θερμοκρασία αυτή και ακολούθως ψύχεται με ορισμένη επίσης ταχύτητα. Η ανώτατη θερμοκρασία θέρμανσης, ο χρόνος παραμονής και η ταχύτητα απόψυξης του τεμαχίου αποτελούν βασικούς παράγοντες για κάθε θερμική κατεργασία. Με την θερμική κατεργασία τα μέταλλα, μπορούν να αποκτήσουν βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και αυτό οφείλεται στους μετασχηματισμούς της κρυσταλλικής δομής που γίνεται σε στερεά κατάσταση. Με την θερμική κατεργασία δεν επενεργούμε, ούτε στην μορφή του μεταλλικού τεμαχίου που κατεργαζόμαστε, ούτε στη χημική του σύνθεση, αλλά μόνο στο είδος της κρυσταλλικής δομής. Οι σπουδαιότερες θερμικές κατεργασίες που χρησιμοποιούμε είναι: 1) η ανόπτηση 2) η εξομάλυνση 3) η ανόπτηση για ανακρυστάλλωση 4) η αποτακτική ανόπτηση 5) η ανόπτηση για σφαιροποίηση του σεμεντίτη 6) η βαφή 7) η επαναφορά 8) η επιφανειακή σκλήρωση των χαλύβων 9) επιφανειακή κατεργασία για αντοχή στη διάβρωση. 4. Επίδραση της ταχύτητας απόψυξης Στο διάγραμμα θερμικής ισορροπίας Fe - C (Σχ. 2.2) είδαμε ότι στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, σχηματίζεται φερρίτης και περλίτης, μόνο περλίτης ή περλίτης και σεμεντίτης, ανάλογα με την περιεκτικότητα του χάλυβα σε άνθρακα. Η απόψυξη αυτή γίνεται βραδύτατα δηλ. σε συνθήκες ισορροπίας των φάσεων. Έτσι δίνεται η ευκαιρία και ο χρόνος για να αποκτήσει το κράμα φυσιολογική δομή και παίρνουμε μαλακό χάλυβα στην πιο ευσταθή του κατάσταση. Εάν η απόψυξη του χάλυβα που βρίσκεται σε κατάσταση ωστενίτη δηλ. σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 723 C, γίνει απότομα με μεγάλη ταχύτητα και μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε δεν θα προκύψει κρυσταλλική δομή με φυσιολογική εξέλιξη, αλλά θα παρουσιασθούν νέα κρυσταλλογραφικά είδη με διαφορετικό σχήμα, μέγεθος και κατανομή και με διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τεμάχιο ανθρακούχου ευτηκτοειδή χάλυβα με π (C) =0,80 % και το πυρώσουμε σε θερμοκρασία κατά 50 C πάνω

5 από τους 723 C. Αφού αφήσουμε το τεμάχιο στη θερμοκρασία αυτή αρκετό χρόνο για να αποκτήσει τη δομή του ωστενίτη, το αποψύχουμε απότομα μέσα σε λουτρό ψυχρού νερού ή αλατούχου νερού (τυπική βαφή του χάλυβα). Αποτέλεσμα της απότομης απόψυξης, είναι η εμφάνιση στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος ενός νέου κρυσταλλικού είδους, που ονομάζεται μαρτενσίτης. Ο μαρτενσίτης είναι τελείως διαφορετικός από τον περλίτη (ήρεμη απόψυξη) και αποτελείται από βελονοειδείς λεπτούς κρυστάλλους πολύ σκληρούς και εύθραυστους (Σχ. 4.1). Σχ. 4.1: Κόκκος ωστενίτη μετασχηματιζόμενος σε μαρτενσίτη. O μετασχηματισμός του ωστενίτη σε μαρτενσίτη γίνεται ως εξής: Κατά την απόψυξη ο γ - Fe μετασχηματίζεται σε α - Fe, αλλά επειδή η απόψυξη έγινε απότομα, ο άνθρακας που βρίσκεται στο πλέγμα του γ - Fe, δεν μπορεί να εγκαταλείψει το πλέγμα του α - Fe και δεν διαλύεται σε αυτό. Αναγκαστικά παραμένει κλεισμένος στον α - Fe (φερρίτη). Ο μαρτενσίτης λοιπόν είναι φερρίτης υπερκορεσμένος σε άνθρακα στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος και βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση. O κλεισμένος στο φερρίτη άνθρακα μπορεί να φτάσει μέχρι και 1,50 %, ενώ στην ήρεμη απόψυξη δεν υπερβαίνει το 0,025 %. Ο επιπλέον άνθρακας στρεβλώνει το κρυσταλλικό πλέγμα του φερρίτη (μετατροπή από χωροκεντρωμένο κυβικό σε χωροκεντρωμένο τετραγωνικό) και έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εσωτερικών τάσεων. Κατά το μετασχηματισμό του μαρτενσίτη, ο χάλυβας αποκτάει μεγάλη σκληρότητα, υψηλότερη μεγίστη αντοχή και όριο ελαστικότητας, ενώ συνοδεύεται από χαμηλή δυσθραυστότητα και έλλειψη πλαστικότητας. Κατά την απόψυξη του χάλυβα με ενδιάμεσες ταχύτητες (μεταξύ απότομης και ήρεμης), εφαρμόζεται, η λεγόμενη ισόθερμος βαφή. Στην περίπτωση αυτή σχηματίζεται ένα νέο διάγραμμα, το διάγραμμα χρόνου -θερμοκρασίας - Μετασχηματισμού (Χ - Θ - Μ), που μας δίνει το ποσοστό μετασχηματισμού της δομής σε συνάρτηση με τον χρόνο και τη θερμοκρασία (Σχ. 4.2). Σχ. 4.2: Διάγραμμα Χ-Θ-Μ ανθρακούχου ευτηκτοειδή χάλυβα

6 Κατά την απόψυξη με ενδιάμεσες ταχύτητες δημιουργούνται νέα είδη κρυστάλλων, μεταξύ περλίτη και μαρτενσίτη και τα οποία έχουν μεγάλη σημασία κατά την βιομηχανική χρήση των χαλύβων. Τα νέα αυτά είδη κρυστάλλων είναι ο ανώτερος και ο κατώτερος μπαινίτης. Για την κατασκευή του διαγράμματος Χ - Θ - Μ κατασκευάζουμε μικρά δοκίμια χάλυβα, τα πυρώνουμε κατά 50 C πάνω από τους 723 C για μισή ώρα και τα εμβαπτίζουμε σε λουτρό αλάτων σταθερής προκαθορισμένης θερμοκρασίας, χωριστά κάθε δοκίμιο. Προσδιορίζουμε έτσι το σημείο που αρχίζει ο μετασχηματισμός του ωστενίτη και το σημείο που τελειώνει. Τα σημεία έναρξης και τέλους του μετασχηματισμού διαγράφουν τις καμπύλες S 1 και S 2 συναρτήσει του χρόνου σε λογαριθμική κλίμακα. Από το διάγραμμα (Σχ. 4.2) θ 1 βλέπουμε ότι σε θερμοκρασία μεταξύ 550 C και 723 C σχηματίζεται περλίτης που γίνεται τόσο πιο λεπτόκοκκος και σκληρότερος, όσο η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη (στους 700 C χονδρόκοκκος περλίτης, στους 650 C περλίτης με κόκκους μεσαίου μεγέθους και στους 580 C σχηματίζεται λεπτόκοκκος περλίτης). Όσο η θερμοκρασία κατεβαίνει στους 550 C ο μετασχηματισμός αρχίζει νωρίτερα και τελειώνει σε λιγότερο χρόνο. Στους 550 C και τα δυο μεγέθη έχουν τιμή ελαχίστη. Σε θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 550 C και πάνω από 260 C σχηματίζεται νέο κρυσταλλικό είδος που ονομάζεται μπαινίτης. Αποτελείται δε από πλάκες φερρίτη και σεμεντίτη (όπως και ο περλίτης) πολύ μικρών διαστάσεων που δεν φαίνονται καλά στο μεταλλογραφικό μικροκόπιο. Λίγο κάτω από τους 550 C ονομάζεται ανώτερος μπαινίτης. Ενώ κοντά στους 260 C ονομάζεται κατώτερος μπαινίτης. Σχ. 4.3: Διάγραμμα Χ-Θ-Μ καμπύλες απόψυξης ευτηκτοειδή χάλυβα Η ταχύτητα απόψυξης εξαρτάται από το μέσο βαφής που χρησιμοποιούμε. Σε κάθε μέσο απόψυξης αντιστοιχεί και ορισμένη καμπύλη αύξησης, όπως στο διάγραμμα Χ Θ - Μ (Σχ. 4.3), που οι καμπύλες (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζ) αντιστοιχούν σε διάφορες ταχύτητες απόψυξης και μάλιστα συνεχώς αυξανόμενες από την καμπύλη (α) μέχρι την καμπύλη (ε). Στην καμπύλη (α) έχουμε απόψυξη με χαμηλή ταχύτητα (ανόπτηση), ο χάλυβας παραμένει αρκετό χρόνο στην κατάσταση του ωστενίτη και στο σημείο 1 αρχίζει ο μετασχηματισμός του, οποίος τελειώνει στο σημείο 1', σε χονδρόκοκκο περλίτη με χαμηλή σκληρότητα. Η καμπύλη (β) αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη ταχύτητα απόψυξης μπορεί να θεωρηθεί σαν τυπική κατεργασία εξομάλυνσης, με μετασχηματισμό του ωστενίτη σε χονδρόκοκκο περλίτη (σημείο 2) και σε περλίτη μεσαίου μεγέθους κόκκων (σημείο 2'). Η καμπύλη (γ) αντιστοιχεί στην καμπύλη απόψυξης βαφής χάλυβα σε λάδι, με μετασχηματισμό του ωστενίτη σε λεπτόκοκκο περλίτη και περλίτη με κόκκους μεσαίου μεγέθους. Η καμπύλη (δ) είναι χαρακτηριστική για ενδιάμεσες ταχύτητες απόψυξης. Στο σημείο 4 αρχίζει ο μετασχηματισμός ορισμένου ποσοστού ωστενίτη σε λεπτόκοκκο περλίτη μέχρι του σημείου 4'. Στο 4'' αρχίζει ο μετασχηματισμός του ωστενίτη σε μαρτενσίτη και στο σημείο 4'" έχει πλήρως μετασχηματιστεί σε μαρτενσίτη. Η καμπύλη (ε) αντιστοιχεί στην βαφή με μεγάλη ταχύτητα απόψυξης (σε ψυχρό αλατούχο νερό). Ο χάλυβας μετασχηματίζεται, από ωστενίτη σε μαρτενσίτη με θ ε = 260 C (σημείο 5) και θ π = - 40 C (σημείο 5').

7 Η καμπύλη (ζ) καθορίζει την κρίσιμη ταχύτητα απόψυξης, που οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερης ταχύτητας μας παρέχει μαρτενσίτη. 5. Ανόπτηση Ανόπτηση ονομάζουμε τη θερμική κατεργασία κατά την οποία ο χάλυβας θερμαίνεται σε θερμοκρασία λίγο ψηλότερη, περίπου 50 C, από εκείνη που προσδιορίζεται από τη γραμμή ΝS ή Α 3 του Σχ. 5.1, παραμένει στην θερμοκρασία αυτή για ορισμένο χρονικό διάστημα (για να αποκτήσει ομοιόμορφη, θερμοκρασία) και ακολούθως ψύχεται αργά μέσα στον κλίβανο ανόπτησης, μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Σχ. 5.1: Διάγραμμα θερμικής ισορροπίας με περιοχές θερμοκρασιών για διάφορες θερμικές κατεργασίες. Η ανόπτηση έχει σκοπό να καταστήσει, το χάλυβα μαλακό, ομοιογενή, λεπτόκοκκο, να τον απαλλάξει από τυχόν εσωτερικές τάσεις και να βελτιώσει την κατεργαστικότητά του. Γενικά η ανόπτηση δίνει στον χάλυβα την φυσιολογική του κατάσταση, η οποία άλλαξε εξαιτίας μηχανικών ή θερμικών κατεργασιών, ή άλλων λόγων (θερμηλασία, χύτευση, βαφή κλπ.). Η ανόπτηση δεν παρέχει ικανoποιητικά αποτελέσματα σε χάλυβες με μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα (πχ. χάλυβες παρασκευής εργαλείων). Η θέρμανση του χάλυβα για την κατεργασία της ανόπτησης εξαρτάται από την περιεκτικότητα του σε C (π (C) ). Για π (C) < 0,80 % θερμαίνονται 50 C πάνω από τη γραμμή ΝS (Σχ. 5.1) για να αποκτήσουν δομή ωστενίτη (πχ. για π (C) = 0,60 % η θερμοκρασία ανόπτησης είναι περίπου 830 C).Για π (C) > 0,80 %, εάν η θέρμανση γίνει κατά 50 C πάνω από τη γραμμή SΕ τότε ο χάλυβας γίνεται χονδρόκοκκος. Για το λόγο αυτό η θερμοκρασία αυτών των χαλύβων είναι 50 C μεγαλύτερη από τους 723 C δηλαδή 770 C. Η θέρμανση πρέπει να γίνεται σε αργό ρυθμό γιατί υπάρχει κίνδυνος με απότομη θέρμανση να έχουμε διαφορά διαστολής της επιφάνειας και του πυρήνα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρών εσωτερικών τάσεων που οδηγούν στην στρέβλωση ή και τη θραύση, του τεμαχίου. Ο χρόνος θέρμανσης πρέπει να είναι τόσος όσος χρειάζεται για να αποκτήσει το τεμάχιο ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη του τη μάζα (δομή ωστενίτη) και απαιτείται να αποφεύγουμε την οξείδωση του χάλυβα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Μετά την παραμονή των τεμαχίων για ορισμένο χρονικό διάστημα, στην θερμοκρασία ανόπτησης, αφήνονται να αποψυχθούν αργά μέσα στην ίδια κάμινο, μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

8 6. Εξομάλυνση Εξομάλυνση ονομάζουμε τη θερμική κατεργασία κατά την οποία χάλυβας θερμαίνεται όπως και στην ανόπτηση (με εξαίρεση τους χάλυβες με π (C) > 0,80 % που γίνεται κατά 50 C πάνω από τη γραμμή SΕ ή Α Cm του Σχ. 5.1) παραμένει στην θερμοκρασία αυτή για ορισμένο χρονικό διάστημα και ακολούθως αποψύχεται στον ήρεμο αέριo εκτός κλιβάνου (όχι σε ρεύμα αέρα). Η ταχύτητα απόψυξης είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης στην ανόπτηση και ο χάλυβας μετά από την εξομάλυνση είναι περισσότερο λεπτόκοκκος. Η εξομάλυνση, σχετικά προς την ανόπτηση, έχει σαν σκοπό: α) να ελαττώσει το μέγεθος των κόκκων του χάλυβα β) να καταστήσει το χάλυβα περισσότερο ομοιογενή γ) να βελτιώσει τις μηχανικές του ιδιότητες δ) να βελτιώσει την κατεργαστικότητα των χαλύβων (χαμηλής περιεκτικότητας σε C) και ε) να αφαιρέσει τυχόν παραμένουσες εσωτερικές τάσεις. 6.1 Ανόπτηση για σφαιροποίηση σεμεντίτη Για χάλυβες με μεγάλη περιεκτικότητα σε άνθρακα λόγω της παρουσίας του σεμεντίτη, χρησιμοποιείται η ανόπτηση για σφαιροποίηση του σεμεντίτη. Η κατεργασία αυτή συνίσταται σε παρατεταμένη θέρμανση του χάλυβα σε θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 723 C. Μετά τη θέρμανση ακολουθεί ήρεμη απόψυξη. Ο σεμεντίτης παίρνει σφαιροειδή μορφή αντί της πλακοειδούς, την οποία έχει στον συνηθισμένο περλίτη. Η κρυσταλλική αυτή μορφή, δίνει στο χάλυβα καλή κατεργαστικότητα και καλή πλαστικότητα. Τα περισσότερα είδη των χαλύβδινων εργαλείων, μετά τη θερμική διαμόρφωση τους υποβάλλονται σε ανόπτηση σφαιροποίησης του σεμεντίτη για να διευκολυνθεί η κατεργασία τους με κοπή. 6.2 Ανόπτηση για ανακρυστάλλωση Η ανόπτηση για ανακρυστάλλωση εφαρμόζεται στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες, σε θερμοκρασία από 600 C μέχρι 700 C με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων κρυστάλλων στο μέταλλο. Έχει σαν σκοπό να εξαφανίσει τα αποτελέσματα της σκλήρυνσης του χάλυβα συνήθως μετά από ψυχρηλασία. 6.3 Αποτατική ανόπτηση Η αποτατική ανόπτηση συνίσταται στη θέρμανση του χάλυβα σε θερμοκρασία κάτω από τη θερμοκρασία για ανακρυστάλλωση, δηλαδή μεταξύ 550 C και 650 C και την ήρεμη απόψυξη μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η αποτατική ανόπτηση έχει σαν σκοπό την απαλλαγή του χάλυβα από εσωτερικές τάσεις, που δημιουργήθηκαν από έντονη πλαστική παραμόρφωση εν ψυχρώ, γρήγορη μηχανική κατεργασία και από κατεργασίες που δημιουργούν διαφορά θερμοκρασίας στο τεμάχιο, όπως συμβαίνει στις συγκολλήσεις και στην χύτευση. 7. Βαφή Κατά τη θερμική αυτή κατεργασία, ο χάλυβας θερμαίνεται σε θερμοκρασία λίγο μεγαλύτερη από τη γραμμή ΝS ή Α 3, ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε άνθρακα. Στη συνέχεια παραμένει στη θερμοκρασία αυτή ορισμένο χρόνο για να αποκτήσει ομοιόμορφη θερμοκρασία και ακολούθως αποψύχεται μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η βαφή δίνει στο χάλυβα υψηλή σκληρότητα και χαμηλή δυσθραστότητα. Για την βαφή ο χάλυβας πυρώνεται αφού προηγουμένως ανοπτηθεί, για να αποκτήσει, την φυσιολογική του κατάσταση και για να απαλλαγεί από τυχόν μηχανικές τάσεις. Οι τάσεις αυτές είναι επικίνδυνες και μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές. Χάλυβες με π (C) < 0,80 % θερμαίνονται κατά 40 C πάνω από το ανώτερο κρίσιμο σημείο (γραμμή ΝS ή Α 3, Σχ. 5.1). Για χάλυβες με π (C) > 0,80 % δεν ακολουθούμε τη γραμμή SE ή Α Cm του διαγράμματος, αλλά

9 τους θερμαίνουμε σε σταθερή θερμοκρασία και ίση περίπου με 760 C (723 C + 40 C περίπου) θέρμανση πάνω από τη γραμμή SΕ θα είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους των κόκκων του ωστενίτη με χειροτέρευση των μηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα. Σπουδαίο παράγοντα στην εκτέλεση της βαφής παίζει η ταχύτητα της απόψυξης του χάλυβα μέχρι τη θερμοκρασία Θ π που ολοκληρώνεται μετασχηματισμός του ωστενίτη σε μαρτενσίτη (Σχ. 7.1). Σχ. 7.1: Διάγραμμα Θ ε και Θ π συναρτήσει της π (C) των χαλύβων Οι θερμοκρασίες έναρξης Θ ε και τέλους Θ π μετασχηματισμού του ωστενίτη σε μαρτενσίτη, εξαρτώνται από την περιεκτικότητα τους σε άνθρακα, όπως φαίνεται στο Σχ Ο χάλυβας με π (C) = 0,80 % έχει θερμοκρασία Θ ε = 260 C και Θ π = - 40 C. Ο χάλυβας αυτός όταν αποψυχθεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (20 C περίπου) αποκτά κρυσταλλική δομή μαρτενσίτη, με ορισμένο ποσοστό ωστενίτη, γιατί ωστενίτης δεν μπορεί να μετασχηματιστεί πλήρως σε μαρτενσίτη, εάν δεν ψυχθεί μέχρι τη θερμοκρασία Θ π = - 40 C. Για να γίνει πλήρης βαφή, πρέπει η ταχύτητα απόψυξης να βρίσκεται αριστερά της καμπύλης (ζ) του Σχ. 4.3 (καμπύλη κρίσιμης ταχύτητας βαφής). Εάν έχουμε μικρότερη ταχύτητα απόψυξης θα γίνει μερική βαφή (περίπτωση δ). Η ταχύτητα απόψυξης εξαρτάται: α) Από το ψυκτικό μέσο (λουτρό βαφής), στο οποίο εμβαπτίζεται το προς βαφή μέταλλο β) Από το βαθμό ανατάραξης του λουτρού βαφής, δηλ αν το λουτρό βαφής βρίσκεται σε ηρεμία ή αναταράσσεται και γ) Από το μέγεθος της διατομής του τεμαχίου που βάφεται, δηλαδή αν είναι λεπτό ή χονδρό. 7.1 Λουτρά Βαφής. Τα λουτρά που χρησιμοποιούνται συνήθως στην πράξη, και κατά σειρά ελαττωμένης δραστικότητας (δυνατότητα για ανάπτυξη μεγαλύτερης ή μικρότερης ταχύτητας απόψυξης) είναι τα ακόλουθα: 1. Υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου 10 % w/w 2. Υδατικό διάλυμα καυστικού νατρίου % w/w 3. Νερό 4. Τήγματα διαφόρων αλάτων 5. Υδατικό διάλυμα υδατοδιαλυτών λαδιών 6. Διάφορα ορυκτέλαια 7. Αέρας σε ηρεμία Η θερμοκρασία του λουτρού βαφής έχει σημασία στην καλή εκτέλεση βαφής, πρέπει η θερμοκρασία να είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία Θ π για να έχουμε πλήρη βαφή. Με αύξηση της θερμοκρασίας του λουτρού βαφής, η ταχύτητα απόψυξης μειώνεται για νερό και αλατισμένο αλάτι, ενώ για το λάδι έχουμε μικρότερη μείωση της ταχύτητας απόψυξης. Μπορούμε να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία του λουτρού σταθερή με κατάλληλη κυκλοφορία του μέσου ψύξης. Η ταχύτητα απόψυξης αυξάνεται με ανάδευση του τεμαχίου που πρόκειται να βάψουμε.

10 7.2 Επίδραση μεγέθους του τεμαχίου Η ταχύτητα απόψυξης κατά τη βαφή ελαττώνεται όσο προχωρούμε από την επιφάνεια προς τον πυρήνα του τεμαχίου, και μάλιστα όσο το τεμάχιο έχει μεγαλύτερη διατομή. Όταν το τεμάχιο για βαφή είναι μεγάλο σε ένα ορισμένο βάθος από την επιφάνεια του αποκτάει ιστό μαρτενσίτη ενώ στον πυρήνα αποκτάει ιστό μπαινίτη ή περλίτη (δηλ. δεν γίνεται βαφή). Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο μάζας, είναι δε εντονότερο στους ανθρακούχους χάλυβες και η σκληρότητα μετά τη βαφή ελαττώνεται γρήγορα προχωρώντας από την επιφάνεια προς τον πυρήνα. Το φαινόμενο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε προσθέτοντας άλλα στοιχεία, τα οποία ελαττώνουν την κρίσιμη ταχύτητα απόψυξης με αποτέλεσμα να γίνεται βαφή σε όλη τη μάζα του. 7.3 Προβλήματα κατά την βαφή Κατά τη θέρμανση μεταλλικού αντικειμένου για βαφή, λαμβάνονται προφυλακτικά μέτρα για να αποφύγουμε τυχόν αχρήστευση του μετάλλου. Χαρακτηριστικά σφάλματα που παρατηρούνται στα μέταλλα, τα οποία βάφονται, κυρίως κατά την απόψυξη είναι: α) Ανομοιογένεια του τεμαχίου. Ελέγχεται με μέτρηση σκληρότητας σε διάφορες θέσεις της επιφάνειας. β) Ανεπαρκής βαφή, οπότε το τεμάχιο δεν αποκτά την σκληρότητα που πρέπει και οφείλεται στην δραστικότητα του λουτρού βαφής, είναι δηλ. μικρότερη από εκείνη που χρειάζεται, η σε θέρμανση κατώτερη από εκείνη που χρειάζεται. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επανάληψη βαφής. γ) Ρωγμές και στρεβλώσεις. Αυτές οφείλονται σε μηχανικές εσωτερικές τάσεις, που αναπτύσσονται στο τεμάχιο κατά τη βαφή. Για να αποφευχθούν οι υπερβολικές τάσεις χρησιμοποιούμε κατάλληλο λουτρό βαφής και ποτέ δραστικότερο, διαλέγουμε χαλυβόκραμα με μικρή κρίσιμη ταχύτητα βαφής και εφαρμόζουμε τη λεγόμενη Κλιμακωτή βαφή. 8. Επαναφορά Επαναφορά έχουμε όταν ο χάλυβας μετά από βαφή, αναθερμανθεί σε ορισμένη θερμοκρασία, χαμηλότερη από τους 723 C και μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία έναρξης σχηματισμού του μαρτενσίτη, παραμείνει στη θερμοκρασία αυτή για ορισμένο χρόνο και κατόπιν αποψυχθεί ήρεμα μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η επαναφορά έχει ως σκοπό να προσδώσει, βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες στο βαμμένο χάλυβα και να τον απαλλάξει από σοβαρές εσωτερικές τάσεις. Ο βαμμένος χάλυβας επαναφέρεται γιατί μετά τη βαφή αποκτάει κρυσταλλική δομή μαρτενσίτη με ελάχιστο ποσοστό ωστενίτη. Στην κατάσταση αυτή είναι πολύ σκληρός με μεγάλο όριο θραύσης και ελαστικότητας. Έχει όμως μικρή πλαστικότητα και δυσθραυστότητα και υψηλές εσωτερικές τάσεις. Στην κατάσταση αυτή είναι ακατάλληλος για βιομηχανική χρήση, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται μόνο μεγάλη σκληρότητα. Μετά την επαναφορά η σκληρότητα και η αντοχή σε εφελκυσμό ελαττώνεται, ενώ η πλαστικότητα και η δυσθραυστότητα αυξάνονται. Η βαφή, όταν ακολουθείται από επαναφορά, βρίσκει εφαρμογή στα εργαλεία κοπής και στην επιβελτίωση, του χάλυβα που χρησιμοποιείται, για στοιχεία μηχανών. Η επιβελτίωση του χάλυβα είναι σύνθετη θερμική, κατεργασία που συνίσταται απο βαφή, η οποία ακολουθεί επαναφορά, σε μεγάλη όμως θερμοκρασία (450 C 650 C), ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστική κρυσταλλική δομή (σορμπίτη). Στη περιοχή αυτή θερμοκρασιών ο χάλυβας αποκτά αυξημένη δυσθραυστότητα.

11 9. Πειραματικό μέρος Βαφή του χάλυβα Διαλέγουμε χάλυβα ευτηκτοειδή ή υπερευτηκτοειδή π (C) >= 0,8, οπότε όπως αναφέρθηκε η θερμοκρασία βαφής είναι (723+40) = 760 o C. Ανάβουμε το φούρνο εώς ότου φτάσει τους 760 o C και βάζουμε μέσα το δοκίμιο. Το αφήνουμε αρκετό χρόνο ώστε όλη η μάζα του μετάλλου να αποκτήσει τη θερμοκρασία βαφής. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το μέγεθος του δοκιμίου. Εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε πίνακες αναφοράς που να δείχνουν πόσος χρόνος απαιτείται να μείνει το δοκίμιο για κάθε είδος και μέγεθος χάλυβα, το αφήνουμε μέχρι να ερυθροποιηθεί. Η απόψυξη θα γίνει γρήγορα σε λουτρό με αλατόνερο (διάλυμα 10% NaCl σε νερό) που έχουμε ήδη ετοιμάσει μέσα σε ένα μεγάλο δοχείο. Με λείανση του δοκιμίου και παρατήρηση στο μικροσκόπιο, παρατηρούμε τους βελονοειδείς κρυστάλλους του μαρτενσίτη που σχηματίστηκαν κατά τη βαφή. Επίσης μετράμε και τη σκληρότητα (μέθοδος Vickers) του βαμμένου χάλυβα σε 3 σημεία της επιφανείας του, έτσι ώστε να γίνει σύγκριση με την σκληρότητα του χάλυβα πριν την βαφή. Αν θέλουμε να εξαλείψουμε τις εσωτερικές τάσεις και να δώσουμε πλαστικότητα στο μέταλλο, κάνουμε επαναφορά. Ζεσταίνουμε το δοκίμιο στο φούρνο στους 500 o C, το αφήνουμε ικανό χρόνο και το κρυώνουμε ήρεμα στον αέρα, μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αν θέλουμε να ξαναδώσουμε στο βαμένο χάλυβα την αρχική του δομή και τις αρχικές τους ιδιότητες, κάνουμε ανόπτηση. Θερμαίνουμε σε φούρνο στους (723+50) = 770 o C (κατά 10 o C πάνω από τη θερμοκρασία βαφής) το δοκίμιο, το αφήνουμε αρκετό χρόνο ώστε όλη η μάζα του να αποκτήσει ομοιόμορφη θερμοκρασία και το αφήνουμε να κρυώσει ήρεμα στον αέρα μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας. ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ε εξαμήνου ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Α) Θέματα ανάπτυξης 1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ 1 Διάγραμμα ισορροπίας κράμματος Fe-C Το διάγραμμα φάσεων ισορροπίας Fe-C

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 2: Θεωρία Μέρος 2 ο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 8: Μετασχηματισμοί φάσεων στους χάλυβες. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 8: Μετασχηματισμοί φάσεων στους χάλυβες. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 8: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ Εικόνα Π1.1: Διάγραμμα φάσεων Fe-C Μονοφασικά πεδία Κύρια χαρακτηριστικά α-fe φερρίτης - στερεό διάλυμα άνθρακα σε BCC Fe - μέγιστη διαλυτότητα σε C 0,025

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 3: Εργαστήριο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το πλεονέκτημα του κράματος ως προς το καθαρό μέταλλο είναι ότι το πρώτο έχει βελτιωμένες ιδιότητες, σε κάθε επιθυμητή κατεύθυνση.

Το πλεονέκτημα του κράματος ως προς το καθαρό μέταλλο είναι ότι το πρώτο έχει βελτιωμένες ιδιότητες, σε κάθε επιθυμητή κατεύθυνση. ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ε εξαμήνου ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Κράμα λέγεται κάε μεταλλικό σώμα που αποτελείται από περισσότερο από ένα μέταλλα ή γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Σχ. 10.1 Διάγραμμα φάσεων Fe-C Σχ. 10.2 Τμήμα του διαγράμματος φάσεων Fe-C με αντίστοιχες μικροδομές κατά την ψύξη ευτηκτοειδών, υποευτηκτοειδών και υπερευτηκτοειδών χαλύβων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.» ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (MIS: 478889) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2. Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ Ένας ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας δεν παρουσιάζει τάση για ευαισθητοποίηση εάν: Κατά την συγκόλληση ενός ελάσματος μεγάλου πάχους χάλυβα υψηλής αντοχής ποιοι παράγοντες μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΙ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Fe-C

TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΕΙ Η ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Fe-C TΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Fe-C ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο σίδηρος (Fe) είναι αλλοτροπικό στοιχείο, µε σηµείο τήξης (σ.τ) 1539 ο C. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία παρουσιάζεται µε τις εξής µορφές: Μέχρι τη θερµοκρασία των 910

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 5: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών Διαγράμματα Φάσεων Callister Κεφάλαιο 11, Ashby Οδηγός μάθησης Ενότητα 2 Έννοιες που θα συζητηθούν Ορισμός Φάσης Ορολογία που συνοδεύει τα διαγράμματα και τους μετασχηματισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για κράµατα που βρίσκουν ευρείες εφαρµογές στην πράξη. ιακρίνονται σε: Σιδηρούχα κράµατα: Χάλυβες, χυτοσίδηροι. Μη σιδηρούχα κράµατα: Κράµατα Cu (ορείχαλκοι, µπρούντζοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ( ) (Βαρύτητα θέματος 25%)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ( ) (Βαρύτητα θέματος 25%) ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (2013-2014) (Βαρύτητα θέματος 25%) Άσκηση 1 (α) Κατασκευάστε το διάγραμμα φάσεων Ag-Cu χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα (υποθέστε ότι όλες οι γραμμές είναι ευθείες): Σημείο τήξης Ag:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ. Στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο Leitz μελετήθηκαν κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια χάλυβα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams

Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams Διαγράμματα φάσεων-phase Diagrams Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που δείχνει την μικροκρυασταλλική δομή ανθρακούχου χάλυβα με περιεκτικότητα 0,44%C Περλίτης Φερρίτης (φερρίτης+σεμεντίτης) Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C To ΔΙΦ Fe C (1) Mε συνεχή γραμμή το μετασταθές ΔΙΦ Fe-C ή διάγραμμα Fe Fe3C (σιδήρου σεμεντίτη). Στην οριζόντια των περιεκτικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ

4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 1 4. ΤΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ - ΑΝΘΡΑΚΑ 4.1 ιαγράμματα ισορροπίας των φάσεων Αν αφήσουμε ένα δοχείο γεμάτο με οινόπνευμα μέσα σε ένα δωμάτιο, θα παρατηρήσουμε μετά από λίγο ότι η στάθμη του οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής Επιστήμη των Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φυσικής 2017 Α. Δούβαλης Διαγράμματα Φάσεων Δημιουργία κραμάτων: διάχυση στοιχείων που έρχονται σε άμεση επαφή Πως συμπεριφέρονται τα επιμέρους άτομα των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου Περιοχή ευσταθούς πλαστικής παραμόρφωσης Η πλαστική παραμορφωση πέρα από το σημείο διαρροής απαιτεί την αύξηση της επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ε.Τ.ΥΛ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ck 60

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ε.Τ.ΥΛ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ck 60 Απόψυξη: Νερό Απόψυξη: Νερό Απόψυξη: Νερό Απόψυξη: Περιβάλλον Επαναφορά 1 η : - Επαναφορά 1 η : 280 ο C/1h Επαναφορά 1 η : 280 ο C/1h Επαναφορά 1 η : - Επαναφορά 2 η : - Επαναφορά 2 η : 340 ο C/1h Επαναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕ (α) Ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες (β) Χυτοκράματα (γ) Ταχυχάλυβες (δ) Σκληρομέταλλα (ε) Κεραμικά υλικά (στ) Βιομηχανικός αδάμας (ζ) Συνθετικά υπέρσκληρα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Σεπτέμβριος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) ΘΕΜΑ 1 ο (30 Μονάδες) Στην εικόνα δίνονται οι επίπεδες

Διαβάστε περισσότερα

Φερριτικές μικροδομές στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες. Ρόλος της ταχύτητας ψύξης στην ανάπτυξη της μορφολογίας τους

Φερριτικές μικροδομές στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες. Ρόλος της ταχύτητας ψύξης στην ανάπτυξη της μορφολογίας τους Φερριτικές μικροδομές στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες Ρόλος της ταχύτητας ψύξης στην ανάπτυξη της μορφολογίας τους Φερρίτης στους υποευτηκτοειδείς χάλυβες Σύμφωνα με το ΔΙΦ ο ωστενίτης μετασχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Κατηγοριοποίηση Η περιοχή της συγκόλλησης τήξης Συγκολλησιμότητα υλικών Μικροδομή: CCT - Schaeffler Υπολογισμός ταχύτητας απόψυξης Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2018

Γραπτή εξέταση προόδου στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2018 Γραπτή εξέταση προόδου στο μάθημα «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Οδηγός μαθήματος - Εαρινό εξάμηνο 2016 Διδάσκων: Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής Πρόγραμμα e-mail Ώρες Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: Επιβλέπων: Καθηγητής Στέφανος Σκολιανός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: Επιβλέπων: Καθηγητής Στέφανος Σκολιανός ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη παραμέτρων θερμικών κατεργασιών στις μηχανικές ιδιότητες και τη μικροδομή χάλυβα χαμηλής κραμάτωσης για αντιτριβικές εφαρμογές. Σκαρτσιούνη Ρωξάνη ΑΕΜ: 4117 Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 Βαφή και εμβαπτότητα χαλύβων - Σκληρομετρία

ΑΣΚΗΣΗ 4 Βαφή και εμβαπτότητα χαλύβων - Σκληρομετρία ΑΣΚΗΣΗ 4 Βαφή και εμβαπτότητα χαλύβων - Σκληρομετρία ΑΣΚΗΣΗ 4-2016 1 Σκοπός Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η κατασκευή του διαγράμματος μεταβολής της σκληρότητας συναρτήσει της απόστασης από το ψυχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 1: Θεωρία Μέρος 1 ο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 3: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΈΤΑΛΛΑ Κράματα με υψηλές αντοχές, μερική ολκιμότητα και δυσθραυστότητα ( μεταλλειολόγοι και μηχανικοί υλικών ) - η ολκιμότητα χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ O9-2017

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ O9-2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ O9-2017 Προφορικές εξετάσεις: Κάθε ομάδα ετοιμάζει μία παρουσίαση στο πρόγραμμα Power Point για ~60 λεπτά. Κάθε μέλος της ομάδας παρουσιάζει ένα από τα εξής μέρη: Πρόβλημα 1 - Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2016

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Ι) Να προσδιοριστούν οι δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Οδηγός μαθήματος - Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκων: Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής Πρόγραμμα e-mail Ώρες Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών Πλαστική συμπεριφορά Πλαστική παραμόρφωση των μετάλλων Πλαστική παραμόρφωση σημαίνει Μόνιμη παραμόρφωση. 2 Tensile strength (TS) Fracture strength Necking Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT

ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT ΙΑΧΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΜΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ TTT ΚΑΙ CCT ΙΑΧΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ιάχυση είναι ο µηχανισµός µεταφοράς ατόµων (όµοιων ή διαφορετικών µεταξύ τους) µέσα στη µάζα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 Θερμική Ανάλυση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Στερεοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλυτότητα. Μάθημα 7

Διαλυτότητα. Μάθημα 7 Διαλυτότητα 7.1. SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα του διαλύτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ Φ. Καραντώνη ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη 1 χυτοσίδηρος, iron Severn bridge (30,5m) 1779-1781 Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία Επιμέλεια : Ιωάννης Ε. Χαρανάς Επιβλέπων : Δρ. Γρηγόριος Ν. Χαϊδεμενόπουλος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή θερμικού διαγράμματος ισορροπίας διμερούς κράματος Α,Β σύνθετου ευτηκτικού τύπου. Οδηγίες για την κατασκευή του διαγράμματος

Κατασκευή θερμικού διαγράμματος ισορροπίας διμερούς κράματος Α,Β σύνθετου ευτηκτικού τύπου. Οδηγίες για την κατασκευή του διαγράμματος Μεταλλογνωσία Εργασίες μέσα στην τάξη σελίδα 1 ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Γ. Δ. ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ Εργασία 01 Κατασκευή θερμικού διαγράμματος ισορροπίας διμερούς κράματος Α,Β σύνθετου ευτηκτικού τύπου για την κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 3: Θεριμκή Ανάλυση - Διαγράμματα Φάσεων Κραμάτων Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 10 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 10 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 10 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου

Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση του μπαινιτικού μετασχηματισμού σε χάλυβες υψηλού πυριτίου Μάριος Μαρίου Επιβλέπων: Αντώνης Καραντώνης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2015 Στην αγαπημένη μου οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ Φ. Καραντώνη ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΕΣ Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη 1 χυτοσίδηρος, iron Severn bridge (30,5m) 1779-1781 Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ιαγράµµατα φάσεων σε Στερεά διαλύµατα συστήµατα κραµάτων ιαπλεγµατικά ή υποκατάστασης Κατανόηση της µικροδοµής (και άρα των ιδιοτήτων) ως συνάρτηση της περιεκτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ 1. ΙΜΕΡΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΕΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ (Σχ. 1) Σχήµα1: ιµερές διάγραµµα µε πλήρη στερεά διαλυτότητα Μελετάται η απόψυξη διµερούς κράµατος Α-Β, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα

Εργαστήριο Υλικών Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα Εργαστήριο Υλικών 2016-2017 Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα Άσκηση 1: Άσκηση 2: Άσκηση 3: Άσκηση 4: Άσκηση 5: Προπαρασκευή μεταλλικών δειγμάτων για μεταλλογραφική παρατήρηση. Παρατήρηση και μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΓENIKA ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επιφανειακές κατεργασίες που εφαρµόζονται στα χαλύβδινα αντικείµενα έχουν σκοπό να τα προστατεύσουν (δηλ. να αυξήσουν την αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Βιοµηχανικός σχεδιασµός και βελτιστοποίηση παραγωγής και ιδιοτήτων πλατέων προϊόντων χάλυβα S355 HSLA χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Διπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ..σελ 5

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ..σελ 5 Εισαγωγή Η φθορά αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση του κόστους μιας εφαρμογής δεδομένου ότι σχετίζεται με την διατήρηση και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων καθώς επίσης και με τον νεκρό

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνικός Συγκολλήσεων Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων Τεχνικός Συγκολλήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού» της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Α. Οικονόµου Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.,Msc Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Σ. Μουγιάκος Μηχανικός µεταλλείων-μεταλλουργός.κ.ε..ε. ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 Θερμική ανάλυση μετάλλων, κραμάτων και μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασιών

ΑΣΚΗΣΗ 3 Θερμική ανάλυση μετάλλων, κραμάτων και μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασιών ΑΣΚΗΣΗ 3-2016 ΑΣΚΗΣΗ 3 Θερμική ανάλυση μετάλλων, κραμάτων και μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασιών 1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η κατασκευή του διαγράμματος φάσεων ενός διμερούς κράματος Sn- Bi. Η μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Δοκίμιο από PMMA (Poly Methyl MethAcrylate)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής Επιστήμη των Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φυσικής 2017 Α. Δούβαλης Ατέλειες, διαταραχές και σχέση τους με τις μηχανικές ιδιότητες των στερεών (μεταλλικά στερεά) μικτή διαταραχή διαταραχή κοχλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ανάγκη της ταξινόμησης των στοιχείων Ενώ στην αρχαιότητα ήταν γνωστά γύρω στα 13 περίπου στοιχεία, τον 18o αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2017

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 2017 Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι»-Ιανουάριος 017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓHΡΟΥΣΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

2. Θεωρητικό υπόβαθρο 1. Περίληψη Πρόκειται για εργασία, το πειραματικό μέρος της οποίας διεξήχθη στο εργαστήριο μεταλλογνωσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα