ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 6 Πιθανότητες Επιμέλεια παρουσιάσεων: Δρ. Αλέκα Καλαπόδη Copyright 2009 Cengage Learning

2 Τρόποι ορισμού πιθανοτήτων Υπάρχουν τρεις τρόποι για τον ορισμό της πιθανότητας, P(O i ), για ένα αποτέλεσμα O i ενός πειράματος τύχης, και συγκεκριμένα: Κλασική προσέγγιση: βασίζεται σε ισοπίθανα αποτελέσματα. Προσέγγιση σχετικής συχνότητας: η πιθανότητα καθορίζεται με βάση πειράματα ή ιστορικά δεδομένα. Υποκειμενική προσέγγιση: η πιθανότητα ορίζεται με βάση μια υποκειμενική εκτίμηση. Copyright 2009 Cengage Learning 6.2

3 Κλασική Προσέγγιση Εάν ένα πείραμα έχει n δυνατά αποτελέσματα, η μέθοδος αυτή δίνει πιθανότητα 1/n σε κάθε αποτέλεσμα. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί το πλήθος των δυνατών αποτελεσμάτων. Πείραμα: Ρίχνουμε ένα ζάρι Αποτελέσματα: {1, 2, 3, 4, 5, 6} Πιθανότητες: Κάθε αποτέλεσμα έχει πιθανότητα εμφάνισης ίση με 1/6. Copyright 2009 Cengage Learning 6.3

4 Κλασική Προσέγγιση Πείραμα: Ρίχνουμε δύο ζάρια και παρατηρούμε το άθροισμα Αποτελέσματα: {2, 3,, 12} Παραδείγματα: P(2) = 1/ P(6) = 5/36 P(10) = 3/ Copyright 2009 Cengage Learning 6.4

5 Προσέγγιση Σχετικής Συχνότητας Ένα κατάστημα πώλησης υπολογιστών καταγράφει το πλήθος των σταθερών υπολογιστών που πούλησε σε ένα μήνα (30 ημέρες): Για παράδειγμα, 10 ημέρες από τις 30 πουλήθηκαν 2 υπολογιστές την ημέρα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε τις πιθανότητες ενός ενδεχομένου Υπολογιστές που πουλήθηκαν (όπως το πλήθος των υπολογιστών που πωλούνται μια συγκεκριμένη ημέρα) # ημερών Copyright 2009 Cengage Learning 6.5

6 Προσέγγιση Σχετικής Συχνότητας Υπολογιστές που πουλήθηκαν # ημερών Υπολογιστές που πουλήθηκαν 0 1 1/30 = /30 = /30 = /30 = /30 =.17 = 1.00 Υπάρχει 40% πιθανότητα το κατάστημα να πουλήσει 3 υπολογιστές σε μια οποιαδήποτε ημέρα Copyright 2009 Cengage Learning 6.6

7 Υποκειμενική Προσέγγιση Στην υποκειμενική προσέγγιση ορίζουμε την πιθανότητα ως το βαθμό πίστης που έχουμε στην εμφάνιση ενός ενδεχομένου Π.χ. μετεωρολογική πρόγνωση Π.Β. Η Πιθανότητα Βροχόπτωσης (ή Π.Β.) καθορίζεται με διαφορετικό τρόπο από κάθε μετεωρολόγο, καθώς ουσιαστικά είναι υποκειμενική πιθανότητα που στηρίζεται σε προηγούμενες παρατηρήσεις σε συνδυασμό με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες. Π.Β. 60% με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, υπάρχει 60% πιθανότητα βροχής (υποθέτουμε). Copyright 2009 Cengage Learning 6.7

8 Ερμηνεία της Πιθανότητας Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η πιθανότητα η ερμηνεία δίνεται με την προσέγγιση της σχετικής συχνότητας Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι λόττο επιλέγονται 6 αριθμοί (από τους 49). Η κλασική προσέγγιση θα προέβλεπε την πιθανότητα εμφάνισης οποιουδήποτε αριθμού ως 1/49=2.04%. Η ερμηνεία που δίνουμε είναι ότι σε άπειρες επαναλήψεις του παιχνιδιού κάθε αριθμός θα εμφανιστεί στο 2.04% των αποτελεσμάτων. Copyright 2009 Cengage Learning 6.8

9 Συνδυασμένη, Ολική, Δεσμευμένη Πιθανότητα Μελετάμε μεθόδους καθορισμού πιθανοτήτων ενδεχομένων που προκύπτουν από συνδυασμό άλλων ενδεχομένων με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι συνδυασμού ενδεχομένων: Συμπληρωματικό ενδεχόμενο Τομή ενδεχομένων Ένωση ενδεχομένων Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα Εξαρτημένα και ανεξάρτητα ενδεχόμενα Copyright 2009 Cengage Learning 6.9

10 Συμπλήρωμα ενός Ενδεχομένου Το συμπλήρωμα του ενδεχομένου A ορίζεται ως το ενδεχόμενο που αποτελείται από όλα τα σημεία τα οποία δεν ανήκουν στο A. Το συμπλήρωμα του A συμβολίζεται με A c Το διάγραμμα Venn δείχνει την έννοια του συμπληρώματος P(A) + P(A c ) = 1 A A c Copyright 2009 Cengage Learning 6.10

11 Συμπλήρωμα ενός Ενδεχομένου Για παράδειγμα, στο παραλληλόγραμμο βρίσκονται όλα τα πιθανά αποτελέσματα της ρίψης 2 ζαριών {(1,1), 1,2), (6,6)} Έστω A = οι ρίψεις που έχουν άθροισμα 7, δηλ. {(1,6), (2, 5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)} P(Άθροισμα = 7) + P(Άθροισμα όχι ίσο με 7) = 1 A A c Copyright 2009 Cengage Learning 6.11

12 Τομή Δύο Ενδεχομένων Η τομή των ενδεχομένων A και B είναι το σύνολο των σημείων που ανήκουν και στο A και στο B. Η τομή συμβολίζεται: A και B Συνδυασμένη πιθανότητα των A και B ονομάζεται η πιθανότητα της τομής των A και B, δηλ. P(A και B) A B Copyright 2009 Cengage Learning 6.12

13 Τομή Δύο Ενδεχομένων Για παράδειγμα, έστω A = οι ρίψεις στις οποίες το πρώτο ζάρι έδειξε 1 {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)} και B = οι ρίψεις στις οποίες το δεύτερο ζάρι έδειξε 5 {(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (6,5)} Η τομή είναι {(1,5)} Η συνδυασμένη πιθανότητα του A και B είναι η πιθανότητα της τομής των A και B, δηλ. P(A και B) = 1/36 A B Copyright 2009 Cengage Learning 6.13

14 Ένωση Δύο Ενδεχομένων Η ένωση δύο ενδεχομένων A και B, είναι το ενδεχόμενο που περιέχει όλα τα σημεία τα οποία ανήκουν στο A ή στο B ή και στα δύο: Η ένωση των A και B συμβολίζεται: A ή B A B Copyright 2009 Cengage Learning 6.14

15 Ένωση Δύο Ενδεχομένων Για παράδειγμα, έστω A = οι ρίψεις στις οποίες το πρώτο ζάρι έδειξε 1 {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)} και B οι ρίψεις στις οποίες το δεύτερο ζάρι έδειξε 5 {(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (6,5)} Η ένωση των A και B είναι {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)} (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (6,5)} A B Copyright 2009 Cengage Learning 6.15

16 Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα Όταν δύο ενδεχόμενα είναι ασυμβίβαστα (δηλαδή δεν μπορεί να συμβούν ταυτόχρονα), η συνδυασμένη πιθανότητά τους είναι 0, επομένως: A B Ασυμβίβαστα ενδεχόμενα: δεν έχουν κοινά σημεία Για παράδειγμα A = ρίψεις με άθροισμα 7 και B = ρίψεις με άθροισμα 11 Copyright 2009 Cengage Learning 6.16

17 Βασικές Σχέσεις Πιθανοτήτων Συμπλήρωμα Ενδεχομένου Ένωση Ενδεχομένων A A c A B Τομή Ενδεχομένων Ασυμβίβαστα Ενδεχόμενα A B A B Copyright 2009 Cengage Learning 6.17

18 Παράδειγμα 6.1 Γιατί κάποιοι διευθυντές αμοιβαίων κεφαλαίων είναι πιο επιτυχημένοι από άλλους; Ένας παράγοντας είναι το πανεπιστήμιο από το οποίο πήρε το MBA. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει την απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση με την κατάταξη της σχολής από την οποία ο αντίστοιχος διευθυντής πήρε το MBA του: Απόδοση ανώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη Απόδοση κατώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη Top-20 MBA προγράμματα Άλλο MBA πρόγραμμα Π.χ. Αυτή είναι η πιθανότητα ένα αμοιβαίο κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη ΚΑΙ ο διευθυντής του να ήταν σε ένα από τα top-20 MBA προγράμματα. Είναι μια συνδυασμένη πιθανότητα. Copyright 2009 Cengage Learning 6.18

19 Παράδειγμα 6.1 Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να συμβολίσουμε τα ενδεχόμενα ως: A 1 = Διευθυντής αμ. κεφαλαίου που αποφοίτησε από ένα από τα top-20 MBA προγράμματα A 2 = Διευθυντής αμ. κεφαλαίου που δεν αποφοίτησε από ένα από τα top-20 MBA προγράμματα B 1 = Κεφάλαιο με απόδοση ανώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη B 2 = Κεφάλαιο με απόδοση κατώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη B 1 B 2 A A Π.χ. P(A 2 και B 1 ) =.06 = η πιθανότητα ένα κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη και ο διευθυντής του να μην προέρχεται από μια σχολή στις top-20. Copyright 2009 Cengage Learning 6.19

20 Ολική Πιθανότητα Οι ολικές πιθανότητες υπολογίζονται αθροίζοντας τα στοιχεία γραμμών ή στηλών, δηλαδή υπολογίζονται στα περιθώρια του πίνακα: B 1 B 2 P(A i ) A A P(B j ) P(B 1 ) = P(A 2 ) = ποια είναι η πιθανότητα ένας διευθυντής να μην προέρχεται από καλή σχολή; ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ περιθώρια πρέπει να αθροίζονται στο 1 ποια είναι η πιθανότητα ένα κεφάλαιο να (χρήσιμος έλεγχος σφάλματος) αποδίδει καλύτερα από το χρημ. δείκτη; Copyright 2009 Cengage Learning 6.20

21 Δεσμευμένη Πιθανότητα Η δεσμευμένη πιθανότητα χρησιμοποιείται για να καθορίσουμε το πώς σχετίζονται δύο ενδεχόμενα, δηλαδή, μπορούμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα του ενός δεδομένου ότι ένα άλλο σχετικό ενδεχόμενο συμβαίνει. Η δεσμευμένη πιθανότητα γράφεται P(A B) και διαβάζεται η πιθανότητα του A δεδομένου του B και υπολογίζεται από τον τύπο: και Copyright 2009 Cengage Learning 6.21

22 Δεσμευμένη Πιθανότητα Είπαμε ότι, η πιθανότητα ενός ενδεχομένου δεδομένου ότι ένα άλλο ενδεχόμενο συμβαίνει καλείται δεσμευμένη πιθανότητα και και Προσέξτε πώς συνδέονται το A δεδομένου του B και το B δεδομένου του A Copyright 2009 Cengage Learning 6.22

23 Δεσμευμένη Πιθανότητα Παράδειγμα 6.2 Ποια είναι η πιθανότητα ένα κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη από τον χρηματιστηριακό δείκτη δεδομένου ότι ο διευθυντής του αποφοίτησε από ένα εκ των top-20 MBA προγραμμάτων; Υπενθυμίζουμε ότι: A 1 = Διευθυντής αμ. κεφαλαίου που αποφοίτησε από ένα από τα top-20 MBA προγράμματα A 2 = Διευθυντής αμ. κεφαλαίου που δεν αποφοίτησε από ένα από τα top-20 MBA προγράμματα B 1 = Κεφάλαιο με απόδοση ανώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη B 2 = Κεφάλαιο με απόδοση κατώτερη από το χρηματιστηριακό δείκτη Εμείς θέλουμε να μάθουμε την P(B 1 A 1 ) Copyright 2009 Cengage Learning 6.23

24 Δεσμευμένη Πιθανότητα Πρέπει να υπολογίσουμε την P(B 1 A 1 ) B 1 B 2 P(A i ) A A P(B j ) και Άρα, υπάρχει 27.5% πιθανότητα ένα κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη του χρηματιστηριακού δείκτη δεδομένου ότι ο διευθυντής του αποφοίτησε από ένα εκ των top-20 MBA προγραμμάτων. Copyright 2009 Cengage Learning 6.24

25 Ανεξαρτησία Ένα από τα ζητούμενα στον υπολογισμό δεσμευμένης πιθανότητας είναι να καθορίσουμε εάν δύο ενδεχόμενα συνδέονται. Ειδικότερα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, εάν η πιθανότητα ενός ενδεχομένου δεν επηρεάζεται από το αν συμβαίνει ή όχι το άλλο ενδεχόμενο. Δύο ενδεχόμενα A και B καλούνται ανεξάρτητα εάν P(A B) = P(A) ή P(B A) = P(B) Copyright 2009 Cengage Learning 6.25

26 Ανεξαρτησία Για παράδειγμα, είδαμε ότι P(B 1 A 1 ) =.275 Η ολική πιθανότητα για το B 1 είναι: P(B 1 ) = 0.17 Αφού P(B 1 A 1 ) P(B 1 ), τα B 1 και A 1 δεν είναι ανεξάρτητα ενδεχόμενα. Με άλλα λόγια, είναι εξαρτημένα. Δηλαδή, η πιθανότητα του ενός ενδεχομένου (του B 1 ) επηρεάζεται από το αν συμβαίνει ή όχι το άλλο ενδεχόμενο (το A 1 ). Copyright 2009 Cengage Learning 6.26

27 Ένωση Είπαμε νωρίτερα ότι η ένωση δύο ενδεχομένων συμβολίζεται ως: A ή B. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε ερωτήσεις όπως: Να προσδιοριστεί η πιθανότητα ένα κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη του χρηματιστηριακού δείκτη ή ο διευθυντής του να έχει αποφοιτήσει από ένα εκ των top-20 MBA προγραμμάτων. Copyright 2009 Cengage Learning 6.27

28 Ένωση Να προσδιοριστεί η πιθανότητα ένα κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη του χρηματιστηριακού δείκτη (B 1 ) ή ο διευθυντής του να έχει αποφοιτήσει από ένα εκ των top-20 MBA προγραμμάτων (A 1 ). Το A 1 ή το B 1 συμβαίνουν όταν: A 1 και B 1 συμβαίνει, A 1 και B 2 συμβαίνει, ή A 2 και B 1 συμβαίνει B 1 B 2 P(A i ) A A P(B j ) P(A 1 ή B 1 ) = =.46 Copyright 2009 Cengage Learning 6.28

29 Ένωση Να προσδιοριστεί η πιθανότητα ένα κεφάλαιο να έχει απόδοση ανώτερη του χρηματιστηριακού δείκτη (B 1 ) ή ο διευθυντής του να έχει αποφοιτήσει από ένα εκ των top-20 MBA προγραμμάτων (A 1 ). B 1 B 1 B 2 P(A i ) A 1 A A P(B j ) P(A 1 ή B 1 ) = =.46 Copyright 2009 Cengage Learning 6.29

30 Διαφορετικά Να πάρουμε το 100% και να αφαιρέσουμε το δεν συμβαίνει το A 1 ή το B 1 ; B 1 δηλ. το A 2 και B 2 B 1 B 2 P(A i ) A 1 A A P(B j ) P(A 1 ή B 1 ) = 1 P(A 2 και B 2 ) = 1.54 =.46 Copyright 2009 Cengage Learning 6.30

31 Κανόνες και Δένδρα Πιθανοτήτων Εισάγουμε τρεις κανόνες που μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε τις πιθανότητες πιο σύνθετων ενδεχομένων από τις πιθανότητες απλούστερων Κανόνας Συμπληρώματος, Κανόνας Πολλαπλασιασμού, και Κανόνας Πρόσθεσης Copyright 2009 Cengage Learning 6.31

32 Κανόνας Συμπληρώματος Όπως είδαμε πριν με το συμπληρωματικό ενδεχόμενο, ο κανόνας συμπληρώματος μας δίνει την πιθανότητα να ΜΗΝ συμβαίνει ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή: P(A C ) = 1 P(A) Για παράδειγμα, στην απλή ρίψη ενός ζαριού, η πιθανότητα να φέρουμε 1 ισούται με 1/6. Η πιθανότητα να φέρουμε οποιοδήποτε αριθμό εκτός από 1 υπολογίζεται ίση με 1 1/6 = 5/6. Copyright 2009 Cengage Learning 6.32

33 Κανόνας Πολλαπλασιασμού Ο κανόνας πολλαπλασιασμού χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνδυασμένης πιθανότητας δύο ενδεχομένων. Προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της δεσμευμένης πιθανότητας: και Εάν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με P(B) έχουμε: P(A και B) = P(A B) P(B) Ομοίως, P(A και B) = P(B A) P(A) Εάν τα A και B είναι ανεξάρτητα, τότε P(A και B) = P(A) P(B) Copyright 2009 Cengage Learning 6.33

34 Παράδειγμα 6.5 Ένα μάθημα στατιστικής παρακολουθείται από επτά αγόρια και τρία κορίτσια. Ο καθηγητής θέλει να επιλέξει τυχαία δύο φοιτητές για να τον βοηθήσουν σε μια εργασία. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν δύο κορίτσια; Έστω A το ενδεχόμενο ο πρώτος φοιτητής που επιλέγεται να είναι κορίτσι P(A) = 3/10 =.30 Τι γίνεται με τη δεύτερη επιλογή; Copyright 2009 Cengage Learning 6.34

35 Παράδειγμα 6.5 Ένα μάθημα στατιστικής παρακολουθείται από επτά αγόρια και τρία κορίτσια. Ο καθηγητής θέλει να επιλέξει τυχαία δύο φοιτητές για να τον βοηθήσουν σε μια εργασία. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν δύο κορίτσια; Έστω B το ενδεχόμενο ο δεύτερος φοιτητής που επιλέγεται να είναι κορίτσι P(B A) = 2/9 =.22 Δηλαδή, η πιθανότητα να επιλεγεί κορίτσι δεδομένου ότι έχει ήδη επιλεγεί ο πρώτος φοιτητής είναι 2 (κορίτσια) / 9 (εναπομείναντες φοιτητές) = 2/9 Copyright 2009 Cengage Learning 6.35

36 Παράδειγμα 6.5 Ένα μάθημα στατιστικής παρακολουθείται από επτά αγόρια και τρία κορίτσια. Ο καθηγητής θέλει να επιλέξει τυχαία δύο φοιτητές για να τον βοηθήσουν σε μια εργασία. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν δύο κορίτσια; Επομένως, θέλουμε να απαντήσουμε στην ερώτηση: ποια είναι η P(A και B) ; P(A και B) = P(A) P(B A) = (3/10)(2/9) = 6/90 =.067 Υπάρχει 6.7% πιθανότητα ο καθηγητής να επιλέξει δύο κορίτσια από αυτή την τάξη των 10 ατόμων. Copyright 2009 Cengage Learning 6.36

37 Παράδειγμα 6.6 Επανερχόμαστε στο προηγούμενο παράδειγμα. Ο καθηγητής έχει γρίπη και τα επόμενα δύο μαθήματα θα τα παραδώσει ένας αντικαταστάτης του. Αυτός επιλέγει σε κάθε μάθημα έναν φοιτητή στην τύχη και του ζητάει να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν δύο κορίτσια; Έστω A το ενδεχόμενο ο πρώτος φοιτητής που επιλέγεται να είναι κορίτσι P(A) = 3/10 =.30 Τι γίνεται με το δεύτερο φοιτητή; Copyright 2009 Cengage Learning 6.37

38 Παράδειγμα 6.6 Έστω B το ενδεχόμενο ο δεύτερος φοιτητής που επιλέγεται να είναι κορίτσι. P(B A) = 3/10 =.30 Δηλαδή, η πιθανότητα να επιλεγεί κορίτσι δεδομένου ότι ο πρώτος φοιτητής έχει ήδη επιλεγεί παραμένει ίδια, αφού ο φοιτητής που επιλέχθηκε στο πρώτο μάθημα μπορεί να επιλεγεί πάλι στο δεύτερο. P(A και B) = P(A) P(B A) = (3/10)(3/10) = 9/100 =.090 Copyright 2009 Cengage Learning 6.38

39 Κανόνας Πρόσθεσης Θυμίζουμε ότι: ο κανόνας πρόσθεσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιθανότητας να συμβεί το ενδεχόμενο A ή να συμβεί το B ή να συμβούν και το A και το B, δηλ. η ένωση των A και B. P(A ή B) = P(A) + P(B) P(A και B) A B = A + B P(A ή B) = P(A) + P(B) P(A και B) Εάν τα A και B είναι ασυμβίβαστα, τότε αυτός ο όρος μηδενίζεται Copyright 2009 Cengage Learning 6.39

40 Παράδειγμα 6.7 Σε μια πόλη, εκδίδονται δύο εφημερίδες, η Sun και η Post. Τα δίκτυα διανομής αναφέρουν ότι το 22% των νοικοκυριών της πόλης είναι συνδρομητές της Sun και το 35% είναι συνδρομητές της Post. Μια έρευνα έδειξε ότι το 6% των νοικοκυριών είναι συνδρομητές και στις δύο εφημερίδες. Ποιο ποσοστό των νοικοκυριών είναι συνδρομητές σε κάποια από τις εφημερίδες; Δηλαδή, ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξουμε τυχαία ένα νοικοκυριό το οποίο να έχει συνδρομή στην Sun ή στην Post ή και στις δύο; Δηλ. ποια είναι η P(Sun ή Post) ; Copyright 2009 Cengage Learning 6.40

41 Παράδειγμα 6.7 Σε μια πόλη, εκδίδονται δύο εφημερίδες, η Sun και η Post. Τα δίκτυα διανομής αναφέρουν ότι το 22% των νοικοκυριών της πόλης είναι συνδρομητές της Sun και το 35% είναι συνδρομητές της Post. Μια έρευνα έδειξε ότι το 6% των νοικοκυριών είναι συνδρομητές και στις δύο εφημερίδες. Ποιο ποσοστό των νοικοκυριών είναι συνδρομητές σε κάποια από τις εφημερίδες; P(Sun ή Post) = P(Sun) + P(Post) P(Sun και Post) = =.51 Υπάρχει 51% πιθανότητα ένα τυχαία επιλεγμένο νοικοκυριό να έχει συνδρομή στη μία ή στην άλλη ή και στις δύο εφημερίδες Copyright 2009 Cengage Learning 6.41

42 Δένδρα Πιθανοτήτων Μια αποτελεσματική και απλή μέθοδος για την εφαρμογή των κανόνων υπολογισμού πιθανοτήτων είναι το δένδρο πιθανοτήτων, όπου τα ενδεχόμενα ενός πειράματος αναπαριστώνται με γραμμές. Το σχήμα που προκύπτει μοιάζει με δένδρο. Θα κατασκευάσουμε το δένδρο πιθανοτήτων σε μερικά παραδείγματα, ξεκινώντας από τα δύο που έχουμε ήδη δει μόνο με τους κανόνες υπολογισμού. Copyright 2009 Cengage Learning 6.42

43 Παράδειγμα 6.5 P(Κ), η πιθανότητα ο πρώτος φοιτητής να είναι κορίτσι Πρώτη επιλογή Δεύτερη επιλογή P(Κ Κ), η πιθανότητα ο δεύτερος φοιτητής να είναι κορίτσι δεδομένου ότι ήδη έχει επιλεγεί κορίτσι την πρώτη φορά Copyright 2009 Cengage Learning 6.43

44 Δένδρα Πιθανοτήτων Στο τέλος των κλαδιών, υπολογίζουμε τις συνδυασμένες πιθανότητες ως το γινόμενο των πιθανοτήτων των προηγούμενων κλαδιών. Πρώτη επιλογή Δεύτερη επιλογή Συνδυασμένες πιθανότητες P(ΚΚ)=(3/10)(2/9) P(ΚΑ)=(3/10)(7/9) P(ΑΚ)=(7/10)(3/9) P(ΑΑ)=(7/10)(6/9) Copyright 2009 Cengage Learning 6.44

45 Παράδειγμα 6.6 Υποθέτουμε πάλι ότι έχουμε την τάξη των 10 φοιτητών, αλλά οι φοιτητές ως στοιχεία του δειγματικού χώρου είναι ανεξάρτητοι, έχουμε δηλαδή επανατοποθέτηση ένας φοιτητής μπορεί να επιλεγεί την πρώτη φορά και να επιλεγεί πάλι τη δεύτερη. Το δένδρο και οι συνδυασμένες πιθανότητες θα είναι: ΚΚ P(ΚΚ)=(3/10)(3/10) ΚΑ ΑΚ P(ΚΑ)=(3/10)(7/10) P(ΑΚ)=(7/10)(3/10) ΑΑ P(ΑΑ)=(7/10)(7/10) Copyright 2009 Cengage Learning 6.45

46 Δένδρα Πιθανοτήτων Οι πιθανότητες που αντιστοιχούν στο σύνολο κλαδιών που ξεκινούν από έναν κόμβο πρέπει να αθροίζονται στο 1.00 Πρώτη επιλογή Δεύτερη επιλογή 2/9 + 7/9 = 9/9 = 1 Εύκολος τρόπος ελέγχου! 3/10 + 7/10 = 10/10 = 1 3/9 + 6/9 = 9/9 = 1 Copyright 2009 Cengage Learning 6.46

47 Δένδρα Πιθανοτήτων Σημείωση: δεν είναι υποχρεωτικό τα κλαδιά να χωρίζονται δυαδικά, ούτε το δένδρο να έχει μόνο δύο επίπεδα βάθους, ούτε να υπάρχει το ίδιο πλήθος διαχωρισμών σε κάθε υποκόμβο Copyright 2009 Cengage Learning 6.47

48 Παράδειγμα 6.8 Οι πτυχιούχοι της Νομικής πρέπει να περάσουν μια ειδική εξέταση. Υποθέτουμε ότι το ποσοστό επιτυχίας την πρώτη φορά είναι 72%. Μπορούν να ξαναδώσουν εάν αποτύχουν και το ποσοστό επιτυχίας όσων δίνουν δεύτερη φορά είναι 88%. Ποια είναι η πιθανότητα ένας τυχαία επιλεγμένος υποψήφιος να περάσει την εξέταση; Πρώτη εξέταση P(Επιτυχία) =.72 Δεύτερη εξέταση P(Αποτυχία και Επιτυχία)= (.28)(.88)=.2464 P(Αποτυχία και Αποτυχία) = (.28)(.12) =.0336 Copyright 2009 Cengage Learning 6.48

49 Παράδειγμα 6.8 Ποια είναι η πιθανότητα ένας τυχαία επιλεγμένος υποψήφιος να περάσει την εξέταση; Υπάρχει περίπου 97% πιθανότητα να περάσει την εξέταση P(Επιτυχία) = P(Επιτυχία 1 η ) + P(Αποτυχία 1 η και Επιτυχία 2 η ) = = =.9664 Πρώτη εξέταση P(Επιτυχία) =.72 Δεύτερη εξέταση P(Αποτυχία και Επιτυχία)= (.28)(.88)=.2464 P(Αποτυχία και Αποτυχία ) = (.28)(.12) =.0336 Copyright 2009 Cengage Learning 6.49

50 Νόμος του Bayes Η ονομασία του νόμου οφείλεται στον Thomas Bayes, έναν μαθηματικό του 18 ου αιώνα. Στην πιο βασική του μορφή, εάν γνωρίζουμε την P(B A), μπορούμε να καθορίσουμε την πιθανότητα P(A B) εάν εφαρμόσουμε το Νόμο του Bayes P(B A) P(A B) για παράδειγμα Copyright 2009 Cengage Learning 6.50

51 Παράδειγμα 6.9 Κόστος $500 για MBA προετοιμασία; Η εξέταση Graduate Management Admission Test (GMAT) είναι προαπαιτούμενη για όλους τους υποψήφιους MBA προγραμμάτων. Υπάρχουν διάφορα μαθήματα προετοιμασίας σχεδιασμένα να βοηθούν στην αύξηση του βαθμού στην εξέταση GMAT, βαθμός που κυμαίνεται από 200 έως 800. Υποθέτουμε ότι μία έρευνα μεταξύ MBA φοιτητών έδειξε ότι από αυτούς που πέτυχαν GMAT βαθμολογία τουλάχιστον 650, το 52% είχε παρακολουθήσει μάθημα προετοιμασίας, ενώ από αυτούς που πέτυχαν GMAT βαθμολογία κάτω από 650 μόνο το 23% είχε παρακολουθήσει μάθημα προετοιμασίας. Ένας υποψήφιος για MBA πρόγραμμα υπολόγισε ότι πρέπει να γράψει τουλάχιστον 650 για να εισαχθεί στο πρόγραμμα που επιθυμεί, αλλά πιστεύει ότι η πιθανότητα να πετύχει τόσο υψηλή βαθμολογία είναι αρκετά μικρή--10%. Σκέφτεται να παρακολουθήσει ένα μάθημα προετοιμασίας το οποίο κοστίζει $500. Προτίθεται να το παρακολουθήσει μόνο εάν η πιθανότητα να γράψει 650 ή παραπάνω διπλασιάζεται. Τι πρέπει να κάνει; Copyright 2009 Cengage Learning 6.51

52 Παράδειγμα 6.9 Μετατροπή σε Συμβολισμό Στατιστικής Έστω A = GMAT βαθμολογία τουλάχιστον 650, επομένως A C = GMAT βαθμολογία κάτω από 650 Ο φοιτητής μας έχει καθορίσει την πιθανότητα να γράψει 650 ή παραπάνω (χωρίς καμία προετοιμασία) στο 10%, δηλαδή: P(A) =.10 Άρα P(A C ) = 1.10 =.90 Copyright 2009 Cengage Learning 6.52

53 Παράδειγμα 6.9 Μετατροπή σε Συμβολισμό Στατιστικής Έστω B το ενδεχόμενο παρακολουθώ μάθημα προετοιμασίας επομένως, B C είναι δεν παρακολουθώ μάθημα προετοιμασίας Από την έρευνα γνωρίζουμε ότι μεταξύ αυτών που έχουν GMAT βαθμολογία τουλάχιστον 650, το 52% παρακολούθησε μάθημα προετοιμασίας, δηλαδή: P(B A) =.52 (Η πιθανότητα να βρούμε φοιτητή που παρακολούθησε μάθημα προετοιμασίας δεδομένου ότι έγραψε πάνω από 650 ) Ο φοιτητής μας θέλει να γνωρίζει την P(A B), δηλαδή, ποια είναι η πιθανότητα να γράψει πάνω από 650 με δεδομένο ότι έχει παρακολουθήσει ένα μάθημα προετοιμασίας; Εάν αυτή η πιθανότητας είναι > 20%, θα ξοδέψει $500 για το μάθημα προετοιμασίας. Copyright 2009 Cengage Learning 6.53

54 Παράδειγμα 6.9 Μετατροπή σε Συμβολισμό Στατιστικής Μεταξύ αυτών που έχουν GMAT βαθμολογία κάτω από 650 μόνο το 23% παρακολούθησε μάθημα προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι: P(B A C ) =.23 (Η πιθανότητα να βρούμε κάποιον που παρακολούθησε μάθημα προετοιμασίας δεδομένου ότι έγραψε κάτω από 650 ) Copyright 2009 Cengage Learning 6.54

55 Παράδειγμα 6.9 Μετατροπή σε Συμβολισμό Στατιστικής Οι δεσμευμένες πιθανότητες είναι P(B A) =.52 και P(B A C ) =.23 Χρησιμοποιώντας τον κανόνα συμπληρώματος βρίσκουμε τις δεσμευμένες πιθανότητες και P(B C A) = =.48 P(B C A C ) = =.77 Copyright 2009 Cengage Learning 6.55

56 Παράδειγμα 6.9 Συνέχεια Προσπαθούμε να καθορίσουμε την P(A B), και ίσως μας βοηθήσει ο ορισμός της δεσμευμένης πιθανότητας που είδαμε νωρίτερα και Δεν γνωρίζουμε την P(A και B) και δεν γνωρίζουμε ούτε την P(B). Μάλλον πρέπει να κατασκευάσουμε δένδρο πιθανοτήτων Copyright 2009 Cengage Learning 6.56

57 Παράδειγμα 6.9 Συνέχεια Προκειμένου να πάμε από την P(B A) = 0.52 στην P(A B) =?? πρέπει να εφαρμόσουμε το Νόμο του Bayes. Γραφικά: βαθμολογία 650 μάθημα προετοιμασίας A και B A και B C A C και B Τώρα χρειαζόμαστε μόνο την P(B)! A C και B C Copyright 2009 Cengage Learning 6.57

58 Παράδειγμα 6.9 Συνέχεια Προκειμένου να πάμε από την P(B A) = 0.52 στην P(A B) =?? πρέπει να εφαρμόσουμε το Νόμο του Bayes. Γραφικά: βαθμολογία 650 μάθημα προετοιμασίας A και B A και B C Ολική Πιθανότητα P(B) = P(A και B) + P(A C και B) =.259 A C και B A C και B C Copyright 2009 Cengage Learning 6.58

59 Παράδειγμα 6.9 Άρα, και Η πιθανότητα να γράψει 650 ή παραπάνω διπλασιάζεται σε 20.1%, επομένως θα παρακολουθήσει το μάθημα προετοιμασίας. Copyright 2009 Cengage Learning 6.59

60 Ορολογία Οι πιθανότητες P(A) και P(A C ) καλούνται πρότερες πιθανότητες επειδή καθορίζονται πριν από τη λήψη της απόφασης. Η δεσμευμένη πιθανότητα P(A B) καλείται ύστερη πιθανότητα (ή αναθεωρημένη πιθανότητα), επειδή η πρότερη πιθανότητα αναθεωρείται μετά τη λήψη της απόφασης σχετικά με την παρακολούθηση του μαθήματος προετοιμασίας. Copyright 2009 Cengage Learning 6.60

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας 3 Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην εισαγωγική ενότητα αλλά και όπως θα διαπιστώσουμε στις ενότητες που ακολουθούν, βεβαιότητες για συμπεράσματα που αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πιθανότητες. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κεφάλαιο 2 Πιθανότητες. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κεφάλαιο 2 Πιθανότητες Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2-2 2 Πιθανότητες Χρησιμοποιώντας την Στατιστική Βασικοί ορισμοί: Ενδεχόμενα, Δειγματικός χώρος και Πιθανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα