ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010"

Transcript

1 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιτύπων του και γενικά η με οποιαδήποτε τρόπο δημοσίευσή του, ολόκληρου ή τμημάτων του, χωρίς την άδεια των δημιουργών του (Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη...i 1. Εισαγωγή Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων... 1 Ελληνική Οικονομία... 1 Διεθνής Οικονομία Εισαγωγή Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου Καλλιεργούμενες εκτάσεις Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου... 1 Κοινή Οργάνωση της Αμπελοοινικής Αγοράς στην ΕΕ... 2 Κύρια Σημεία της Αναθεωρημένης ΚΟΑ... 3 Παράρτημα Κεφαλαίου Η Ζήτηση Προϊόντων ς Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών ( ) Παράρτημα Κεφαλαίου Η Προσφορά των Προϊόντων ς Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Διαφημιστική Δαπάνη Κρασιού και Σαμπάνιας Δίκτυο Διανομής Πιστωτική Πολιτική Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κερδοφορία Αποδοτικότητα Ρευστότητα Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Δραστηριότητα Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) Παράρτημα Κεφαλαίου Η Αγορά Προϊόντων ς Εγχώρια Παραγωγή Οίνου Ανάλυση Εγχώριας Παραγωγής Οίνου Ανά Κατηγορία Προϊόντων Εξέλιξη των Εγχώριων Αποθεμάτων Οίνου Εξωτερικό Εμπόριο Οίνου Εισαγωγές Οίνου Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Εξαγωγές Οίνου Κυριότερες Χώρες Προορισμού Εγχώρια Αγορά Οίνου Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Μερίδια Αγοράς Παράρτημα Κεφαλαίου Η Διεθνής Αγορά Οίνου Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Οίνου Το Διεθνές Εμπόριο Οίνου. Κυριότερες Εισαγωγικές και Εξαγωγικές Χώρες...100

3 5.3 Η Αγορά Οίνου στην ΕΕ Παράρτημα Κεφαλαίου Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου Γενικά Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου Ανάλυση SWOT Οικονομικά Αποτελέσματα Παράρτημα Ι: Συνιστώμενες Επιτρεπόμενες Ποικιλίες Αμπέλου ανα Νομό Παράρτημα ΙΙ: Αναγραφή Ξενόγλωσσου Ονόματος των Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών (σε ηλεκτρονική μορφή) Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών (σε ηλεκτρονική μορφή)

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1 Απογραφή εκτάσεων οιναμπέλων ανά περιφέρεια ( )... 1 Π1.1 Ελληνικά Κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)... 7 Π1.2 Ελληνικά Κρασιά Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ)... 8 Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατά περιοχή Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τα προϊόντα της οινοποιίας, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά, κατά περιοχή Πίνακας 3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή (2005) Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου Πίνακας 3.3 Κυριότεροι οινοποιητικοί συνεταιριστικοί φορείς Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης ( ) Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2009) Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης ( ) Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου ( ) Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) ( ) Π3.1 Αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ανά νομό (2005) Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικών δαπανών κρασιού-σαμπάνιας ( ) Π3.3 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών κρασιού ανά μέσο( ) Π3.4 Κατανομή διαφημιστικών δαπανών σαμπάνιας ανά μέσο( ) Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη κρασιού και σαμπάνιας ανά εμπορικό σήμα ( ) Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών οινοποιίας ( ) Π3.7 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Π3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου( ) Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου( ) Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου( ) Πίνακας 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου ( ) Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή παραγωγής οίνου ( ) Πίνακας 4.3 Κατανομή συνολικής παραγωγής βάσει χρώματος (2005/ /10) Πίνακας 4.4 Κατανομή συνόλου παραγωγής κατά βασικούς τύπους (2008/ /10) Πίνακας 4.5 Εξέλιξη των αποθεμάτων οίνου στην Ελλάδα ( ) Πίνακας 4.6 Αποθέματα οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων ( ) Πίνακας 4.7 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου ( ) Πίνακας 4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου ( ) Πίνακας 4.9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου ( ) Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εμφιαλωμένου κρασιού Π4.1 Ανάλυση συνολικής εγχώριας παραγωγής οίνου ανά κατηγορία ( ) Π4.2 Ανάλυση της εγχώριας παραγωγής οίνου κατά βασικούς τύπους ( ) Π4.3 Εξέλιξη εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία ( ) Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης ( ) Π4.5 Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία ( ) Π4.6 Ανάλυση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού ( ) Π4.7 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής χρήσης οίνου στην Ελλάδα ( ) Πίνακας 5.1 Παγκόσμια έκταση αμπελώνων Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αμπελουργική έκταση ( ) Πίνακας 5.2 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου ( ) Πίνακας 5.3 Παραγωγή οίνου σε χώρες της ΕΕ ( )...102

5 Πίνακας 5.4 Γενικό ισοζύγιο παραγωγής - χρήσης οίνου στις χώρες μέλη της ΕΕ ( ) Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή οίνου Οι κυριότερες παραγωγικές χώρες ( ) Π5.2 Παγκόσμια κατανάλωση οίνου Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ( ) Π5.3 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου ( ) Π5.4 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου ( ) Π5.5 Εισαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ ( ) Π5.6 Εξαγωγές οίνου ανά χώρα - μέλος της ΕΕ ( )...108

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κρασιού και σαμπάνιας ( ) Διάγραμμα 3.2 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης εμπορικών σημάτων οίνου, ανά κατηγορία μέσου ( ) Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης οινοποιητικών εταιρειών ( ) Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Διάγραμμα 3.7 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Διάγραμμα 3.8 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων οίνου ( ) Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής οίνου ( ) Διάγραμμα 4.2 Ανάλυση εγχώριας παραγωγής βάσει χρώματος ( ) Διάγραμμα 4.3 Ανάλυση εγχώριας παραγωγής κατά βασικούς τύπους ( ) Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών οίνου ( ) και κυριότερες χώρες προέλευσης οίνου για το Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη των εξαγωγών οίνου ( ) και κυριότερες χώρες προορισμού οίνου για το Διάγραμμα 4.6 Συνολική εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση οίνου ( ) Διάγραμμα 4.7 Εισαγωγική διείσδυση οίνου ( ) Διάγραμμα 4.8 Εξαγωγική επίδοση οίνου ( ) Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης οίνου ( ) Διάγραμμα 5.2 Κυριότερες χώρες εισαγωγής οίνου σε ποσότητα (2007) Διάγραμμα 5.3 Κυριότερες χώρες εξαγωγής οίνου σε ποσότητα (2007)...102

7 Σύνοψη Ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς τόσο στην εγχώρια αγορά ποτών, όσο και στην ανάπτυξη και προώθηση ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Στον τομέα της εγχώριας προσφοράς κρασιού δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία στον κλάδο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενώ μικρή συμμετοχή έχουν οι οι εισαγωγικές επιχειρήσεις. Οι πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μειώθηκαν κατά 3,3% το 2009/08. Πτώση παρατηρήθηκε και στα κέρδη EBITDA, κατά 6,24%. Τα πέντε τελευταία έτη η εγχώρια παραγωγή οίνου χαρακτηρίζεται γενικά από πτωτική τάση, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η παραγωγή αυξήθηκε κατά 10,2%, σε χιλ. HL. Για την περίδο αναμένεται μείωση της τάξης του 13%. Η προαναφερθείσα αύξηση της εγχώριας παραγωγής κρασιού την περίοδο είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων. Το 2009 η συνολική εισαγόμενη ποσότητα μειώθηκε κατά 7,9%, με τις χώρες της Ε.Ε. να καλύπτουν το 95% των εισαγωγών. Οι εξαγωγές ύστερα από μια διετία συνολικής μείωσης (-16,6%) ανέκαμψαν το 2009, με την εξαγόμενη ποσότητα να φτάνει στα HL, αυξημένη κατά 5,7% σε σχέση με το Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση οίνου την τελευταία πενταετία κινείται πτωτικά με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 7,8%. Σεπτέμβριος 2010 i

8 1. Εισαγωγή Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων Αρχικά, παρατίθεται επισκόπηση των πιο πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων της ελληνικής οικονομίας και περιγραφή του ευρύτερου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank (02/09/2010). Ελληνική Οικονομία Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν στο προηγούμενο 7ήμερο επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι η πτώση του ελληνικού ΑΕΠ το 2010 δεν θα ξεπεράσει το - 3,0%: Πιο συγκεκριμένα, α) Ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος σημείωσε νέα βελτίωση τον Αύγ. 10, για 3 ο συνεχή μήνα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για επάνοδό του σε πιο φυσιολογικά επίπεδα προς το τέλος του έτους, αν η πορεία βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες. Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Αύγ. 10. Αντίθετα, οι ανησυχίες των επιχειρήσεων για περαιτέρω αδυναμία της εγχώριας ζήτησης οδήγησαν σε χειροτέρευση του δείκτη ΡΜΙ στη μεταποίηση στο 43,0 τον Αύγ. 10, από 45,3 τον Ιούλ. 10. β) Ο γενικός δείκτης όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο (εκτός των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε μικρότερη του αναμενομένου πτώση κατά -4,9% σε ετήσια βάση τον Ιούν. 10, από πτώση -7,2% τον Μάϊο 10, ενώ στο 1 ο 6μηνο. 10, ο δείκτης σημείωσε οριακή μόνο πτώση κατά -0,1% σε ετήσια βάση, έναντι της πτώσης του στο 1 ο ετήσια βάση. 6μηνο. 09 κατά -11,4% σε γ) Η πτώση της εγχώριας ζήτησης αντικατοπτρίζεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη πτώση των εισαγωγών αγαθών κατά -17,7% στο 1 ο 6μηνο. 10, η οποία σημειώνεται ταυτόχρονα με την αύξηση των εξαγωγών αγαθών κατά 3,0%. δ) Σε θετικά επίπεδα, στο 2,0% σε ετήσια βάση, διατηρήθηκε ο ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις Τράπεζες τον Ιούλ. 10, από 2,4% τον Ιούν. 10. Περαιτέρω επιβράδυνση αναμένεται τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η διαφαινόμενη επιτυχής εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών από τις αγορές και την αναζωπύρωση της ζήτησης για δάνεια που παραμένει εξαιρετικά χαμηλή. Παγκόσμια Οικονομία ΗΠΑ: Η αναθεώρηση προς τα κάτω της αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο 1,6% σε ετησιοποιημένη βάση στο 2 ο 3μηνο. 10, από 3,7% στο 1 ο 3μηνο. 10, επιβεβαιώνει την Σεπτέμβριος

9 επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας, η 1,5% σε ετησιοποιημένη βάση στο 3 ο 3μηνο. 10 οποία θα συνεχισθεί το 2 ο 6μηνο. 10, όπως και περίπου στο 1,3% στο 4 ο 3μηνο. 10. Γενικά, η προβλέπει τώρα και ο πρόεδρος της FED. Η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη στο 1 ο 6μηνο. 10 στηρίχθηκε υψηλή στα επόμενα 3μηνα αν δεν περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο στην δυναμική αύξηση της εγχώριας ζήτησης στις ΗΠΑ, η οποία, ωστόσο, συνέβαλε στη νέα σημαντική άνοδο του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ και στην εξίσου σημαντικά η αρνητική επίπτωση από τις καθαρές εξαγωγές, η οποία ανήλθε στις 3,4 π.μ. στο 2ο 3μηνο. 10. Έτσι, η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ ενδέχεται να περιορισθεί τελικά γύρω στο 2,6% το 2010 και να είναι σημαντική αύξηση των αντίστοιχων χαμηλότερη του 2,0% το πλεονασμάτων των πλεονασματικών χωρών και Στη Ζώνη του Ευρώ, οι προοπτικές κυρίως της Γερμανίας, της Ιαπωνίας. ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών Οικονομιών Πάντως, η συνέχιση αυτής της υψηλής συνεχίζουν να παρουσιάζονται ευνοϊκές και στο αύξησης της εγχώριας ζήτησης και στα 2 ο 6μηνο. 10, κυρίως λόγω της ταχείας επόμενα 3μηνα δεν μπορεί να ληφθεί ως δεδομένη, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων στους τελευταίους 12-μήνες ανάπτυξης της Γερμανίας, ωστόσο αναμένεται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, μετά την πολύ υψηλή αύξησή του κατά 1,0% σε οφείλεται κυρίως στα πολύ ισχυρά 3μηνιαία βάση το 2 ο 3μηνο. 10. Πάντως, η δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης που αύξηση του ΑΕΠ στη ΖτΕ αναμένεται να εφαρμόσθηκαν στις ΗΠΑ, τα οποία τώρα διαμορφωθεί περί το 1,5% το περιορίζονται σταδιακά. Στο τελευταίο 7ήμερο οι πιο Ήδη, παρατηρείται πτωτική πορεία στην αγορά κατοικίας, μετά τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες κατά 27,2% το 2 ο 3μηνο. 10, καθώς μειώθηκαν οι πωλήσεις νέων κατοικιών τον Ιούλ. 10 και ο δείκτης τιμών κατοικιών Standard & Poor s/case Shiller αυξήθηκε οριακά τον Ιούλ. 10, εξέλιξη που αναμένεται να αντιστραφεί τους επόμενους μήνες. Επίσης, η νέα πτώση της απασχόλησης αξιοσημείωτες εξελίξεις ήταν: α) η νέα σημαντική βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στη ΖτΕ που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγ. 10, αλλά και η βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον ίδιο μήνα. β) η μικρή σχετικά πτώση του δείκτη ΡΜΙ στη μεταποίηση στη ΖτΕ τον Αύγ. 10, μετά την διαμόρφωση του σε πολύ υψηλό επίπεδο τον Ιούλ. 10. Από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώνεται στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Αύγ. 10, η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των ενισχύει περαιτέρω τις εκτιμήσεις πολλών οικονομιών της ΖτΕ, όσον αφορά την αναλυτών για μια νέα ύφεση στην οικονομία των αναπτυξιακή τους δυναμική, καθώς στη ΗΠΑ στα επόμενα 3μηνα. Γερμανία ο δείκτης PMI εξακολουθεί να Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση του ΑΕΠ στην οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται τώρα στο διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο στη ΖτΕ, παρά την πτώση του τον Αύγ. 10, ενώ αύξηση Σεπτέμβριος

10 του δείκτη σημειώθηκε και στη Γαλλία. Αντίθετα, ο δείκτης χειροτέρευσε στην Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία και στην Ελλάδα. Ελληνική Οικονομία Πιστωτική Επέκταση: Ο ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο 2,0% σε ετήσια βάση τον Ιούλ. 10 από 2,4% τον Ιούν. 10, 2,8% τον Μάϊο 10, 4,2% τον Δεκ. 09 και 6,6% τον Ιούλ. 09. Ωστόσο, ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης εξακολουθεί να διατηρείται σε θετικό επίπεδο εν μέσω των εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών για την οικονομία και τις τράπεζες, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης του δημοσίου χρέους και της υπέρμετρης υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου. Εξαιτίας της αβεβαιότητας που συνεπάγεται η δημοσιονομική εκτροπή και η κρίση στην αγορά των ελληνικών κρατικών ομολόγων, έχει μειωθεί σημαντικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η ζήτηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων και έχει αυξηθεί το κόστος του χρήματος για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις επιβραδύνθηκε τον Ιούλ. 10 στο 2,8% σε ετήσια βάση, από 3,1% τον Ιούν. 10, 3,4% τον Μάϊο 10, 5,1% τον Δεκ. 09 και 7,9% τον Ιούλ. 09. Επιβράδυνση σημειώθηκε στους περισσότερους κλάδους, ωστόσο, ικανοποιητική παραμένει η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τον κλάδο Ηλεκτρισμός- Φωταέριο-Ύδρευση και Μεταφορές-Επικοινωνίες. Αντίθετα, σημειώνεται η αρνητική μεταβολή των πιστώσεων προς το εμπόριο και τη βιομηχανία, η οποία συνδυάζεται και με την πτώση των λιανικών πωλήσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο. Χρηματοδότηση προς τον Ιδιωτικό Τομέα (ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής) Ιούλ.'10 Ιούν.'10 Δεκ.'09 Ιούλ.'09 Σύνολο ιδιωτικού τομέα 2,0 2,4 4,2 6,6 Α. Επιχειρήσεις 2,8 3,1 5,1 7,9 -Γεωργία 0,2 1,0 3,7 7,0 -Βιομηχανία -2,2-0,6-3,5 0,9 -Εμπόριο -1,8-1,7 4,2 10,0 -Τουρισμός 4,0 4,2 7,8 8,3 -Ναυτιλία 6,1 6,8 4,0 9,4 -Λοιπά Χρημ/κά Ιδρύματα 8,7-3,6 5,8-10,4 -Κατασκευές 1,0 2,0 2,7 9,4 -Ηλεκτρισμός-Φωταέριο-Ύδρευση 33,5 36,4 14,7 14,3 -Μεταφορές, Επικοινωνίες πλήν Ναυτιλίας 16,5 23,6 25,5 21,6 -Λοιπά 5,0 5,0 10,4 15,2 B. Νοικοκυριά 1,1 1,6 3,1 5,2 -Καταν/κή Πίστη + Λοιπά Καταν/κά -0,5 0,4 1,8 5,3 -Στεγαστικά Δάνεια 1,9 2,3 3,7 5,2 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Ιούλ. 10 στο 1,1% σε ετήσια βάση από 1,6% τον Ιούν. 10, 2,0% τον Μάϊο 10, 3,1% τον Δεκ. 09 και 5,2% τον Ιουλ. 09. Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων υποχώρησε στο 1,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλ. 10, από 2,3% τον Ιούν. 10, 3,0% τον Μάϊο 10, 3,7% τον Δεκ. 09 και 5,2% τον Ιούλ. 09. Ο 12μηνος ρυθμός ανόδου των καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε στο - 0,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλ. 10, από 0,4% τον Ιούν. 10, 0,1% τον Μάϊο 10, 1,8% τον Δεκ. 09 και 5,3% τον Ιούλ. 09. Η κάμψη της ροής των καταναλωτικών δανείων αντικρίζεται στην πτώση της ζήτησης για διαρκή κυρίως καταναλωτικά αγαθά. Ο βαθμός χρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, απεικονίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: Η συνολική δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων ανήλθε τον Ιούλ. 10 στο 53,6% του ΑΕΠ έναντι του σημαντικά υψηλότερου μέσου όρου στη ΖτΕ. Αντίστοιχα, η δανειακή επιβάρυνση των Σεπτέμβριος

11 νοικοκυριών ανήλθε τον Ιούλ. 10 στο 50,0% του ΑΕΠ, έναντι 66,5% στη ΖτΕ. Βαθμός Χρέωσης των Νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων ως % του ΑΕΠ Ελλάδα ΖτΕ Ιούλ.'10 Ιούλ.'09 Ιούλ.'10 Ιούλ.'09 Επιχειρήσεις 53,6% 55,7% 80,3% 80,4% Νοικοκυριά 50,0% 49,8% 66,5% 63,6% - Στεγαστικά 34,1% 33,3% 50,6% 48,1% - Καταναλωτική πίστη + Λοιπά κατ/κά 16,0% 16,6% 15,9% 15,5% Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα και τα τιτλοποιημένα δάνεια και εταιρικά ομόλογα Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΚΤ: Mηνιαίο Δελτίο Ιούλιος '10 Για το 2010 ως σύνολο η πιστωτική επέκταση επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τη διατάραξη της πιστοληπτικής ικανότητας του δημόσιου τομέα, όπως προαναφέρθηκε, και ενδέχεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στους επόμενους μήνες. Ωστόσο, η διαφαινόμενη επιτυχής εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας στο 1 ο 6μηνο. 10 και η αναμενόμενη σημαντική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων έως το τέλος του έτους αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των τραπεζών από τις αγορές κατά τη διάρκεια του 2011 και στη σημαντική βελτίωση της καταναλωτικής και της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από το 2 ο 6μηνο του Λιανικές Πωλήσεις: Ο γενικός δείκτης όγκου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο (εκτός των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε μικρότερη του αναμενομένου πτώση κατά -4,9% σε ετήσια βάση τον Ιούν. 10, από πτώση -7,2% τον Μάϊο 10, - 5,6% τον Απρ. 10 και αύξηση 11,1% τον Μάρτ. 10. Κατά συνέπεια ο δείκτης όγκου (εκτός των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων) στο 1 ο 6μηνο. 10 μειώθηκε οριακά κατά -0,1% σε ετήσια βάση, έναντι της πτώσης του στο 1 ο 6μηνο. 09 κατά -11,4% σε ετήσια βάση. Η πτώση του όγκου των λιανικών πωλήσεων τον Ιούν. 10 μπορεί να θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό: α) αποτέλεσμα της μεγάλης αναταραχής που επικράτησε στη χώρα κατά το 2μηνο Μαΐου Ιουνίου 2010, λόγω της διαδικασίας εγκρίσεως του Μνημονίου και της ψήφισης από τη Βουλή εξαιρετικά σημαντικών και επώδυνων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά τις κύριες κατηγορίες καταστημάτων, στο 1 ο 6μηνο. 10, ο όγκος των πωλήσεων στα καταστήματα ειδών διατροφής παρέμεινε αμετάβλητος, έναντι πτώσης του κατά - 7,6% στο 1 ο 6μηνο. 09, ενώ ο όγκος των πωλήσεων των λοιπών καταστημάτων (εκτός των καταστημάτων ειδών διατροφής, καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) σημείωσε μικρή μείωση κατά -0,4% σε ετήσια βάση, έναντι της πτώσης του κατά -14,8% στο 1 ο 6μηνο. 09. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, ο δείκτης όγκου των πωλήσεων παρουσίασε στο 1 ο 6μηνο. 10 σημαντική μείωση στα πολυκαταστήματα (-11,1%) και στα καταστήματα ένδυσης-υπόδησης (-5,4%), ενώ ήταν ικανοποιητική η αύξηση του όγκου των πωλήσεων στα καταστήματα φαρμακευτικώνκαλλυντικών και βιβλίων-χαρτικών. Για το 2010 ως σύνολο η πτώση του δείκτη όγκου των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου αναμένεται τώρα περί το -4,0%. Σεπτέμβριος

12 Ετήσιες Ποσοστιαίες Mεταβολές τoυ Mέσου Δείκτη Όγκου Λιανικών Πωλήσεων Κατηγορίες Καταστημάτων Ιαν.-Ιούν.'10 Ιαν.-Ιούν.'09 Μεγάλα Kαταστήματα Tροφίμων -0,2-8,1 Πολυκαταστήματα -11,1-7,3 Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός 1,4-3,1 Φαρμακευτικά-Καλλυντικά 9,3-0,5 Ένδυση-Υπόδηση -5,4 3,8 Έπιπλα-Ηλεκτρ. Είδη -3,0-21,2 Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη 0,1-28,9 Γενικός Δείκτης Όγκου 0,0-14,4 Γενικός Δείκτης Όγκου εκτός Καυσίμων και Λιπαντικών Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. -0,1-11,4 Εμπορική Ναυτιλία: Συνεχίζεται το 2010 η άνοδος της χωρητικότητας του υπό ελληνική σημαία εμπορικού στόλου. Ειδικότερα, τον Ιούν. 10 η χωρητικότητα των πλοίων ελληνικού νηολογίου αυξήθηκε στα 43,2 εκατ. κοχ, έναντι 42,7 τον Μάϊο 10, 42,4 τον Απρ. 10 και 41,4 τον Δεκ. 09. Παράλληλα, ο αριθμός των πλοίων υπό ελληνική σημαία ανήλθε τον Ιούν. 10 στις (Μάϊος 10: 2.123, Απρ. 10: 2.124, Δεκ. 09: 2.112). Στο υπόλοιπο του 2010 αλλά και το 2011 εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί η ανακαίνιση και η άνοδος του αριθμού των πλοίων, λόγω των αυξημένων παραγγελιών ναυπήγησης από το 2008 και μετά, καθώς και της ανάκαμψης του διεθνούς εμπορίου που ήδη παρατηρείται (εκτίμηση ΔΝΤ 2010: +7,0 σε τρέχουσες τιμές). Εμπορευματικές Συναλλαγές (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών αγαθών τον Ιούν. 10 κατά 13,4%, ενώ στον ίδιο μήνα οι εισαγωγές αγαθών σημείωσαν μεγάλη πτώση κατά - 25,6%. Μετά από αυτήν την εξέλιξη στο 1 ο 6μηνο. 10 οι εξαγωγές αγαθών ήταν αυξημένες κατά 3,0%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών ήταν μειωμένες κατά -17,6%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα στο 1 ο 6μηνο. 10 ήταν μειωμένο κατά -27,5%. Αγορά Ακινήτων: Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) στο 2 ο 3μηνο. 10 μειώθηκαν κατά -5,7% σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν στο 1 ο 3μηνο. 10 κατά -1,8% σε ετήσια βάση, ενώ για το 2009 η αντίστοιχη μείωση ήταν -3,7%. Δείκτες Τιμών Διαμερισμάτων (2007=100) 2ο 3μηνο ο 3μηνο Δείκτης Τιμών 93,2 96,3 97,9 % ετήσια μεταβολή -5,7-1,8-3,7 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Σημειώνεται η μικρή μείωση του αριθμού των συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων κατά - 1,0% σε ετήσια βάση στο 2 ο 3μηνο. 10, έναντι αύξησής της κατά 49,5% στο 1 ο 3μηνο. 10 και κατά -35,7% συνολικά το Επίσης, υποχώρησε ο όγκος των συναλλαγών (τ.μ.) οικιστικών ακινήτων κατά -3,2%, έναντι αύξησης κατά 41,4% στο 1 ο 3μηνο. 10 και κατά -38,9% το Τέλος, πτώση κατά -13,1% σημείωσε η αξία των συναλλαγών οικιστικών ακινήτων, έναντι αύξησης κατά 35,6% στο 1 ο 3μηνο. 10 και -40,0% το Δείκτες οικονομικού κλίματος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή): Βελτιώθηκε περαιτέρω τον Αύγ. 10 (για τρίτο κατά σειρά μήνα) ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα φθάνοντας το 67,9, από 66,3 τον Ιούλ. 10, από 63,8 τον Ιούν. 10, 61,9 τον Μάιο. 10 και 72,3 τον Αύγ. 09. Ειδικότερα, στη βιομηχανία ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης παρέμεινε σταθερός στο -23 και τον Αύγ. 10, όπως και τον Ιούλ. 10, από -25 τον Ιούν. 10 και -27 τον Αύγ. 09. Παράλληλα, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη μεταποίηση παρουσίασε βελτίωση στο 75,8 τον Ιούλ. 10, από 75,3 τον Ιούν. 10. Ωστόσο, ο δείκτης ΡΜΙ στη μεταποίηση επιδεινώθηκε στο 43,0 τον Αύγ. 10, από 45,3 τον Σεπτέμβριος

13 Ιούλ. 10, δείχνοντας ότι η πτωτική πορεία της παραγωγής του κλάδου συνεχίζεται, κυρίως λόγω της πτώσης της παραγωγής των εγχώριων παραδοσιακών κλάδων (κλωστοϋφαντουργία, έτοιμα ενδύματα, καπνός, υποδήματα) και των κλάδων που σχετίζονται με την εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα (μη μεταλλικά ορυκτά, κ.ά.). Στις Υπηρεσίες ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε τον Αύγ. 10 στο -22, από - 23 τον Ιούλ. 10, -27 τον Ιούν. 10 και -10 τον Αύγ. 09. Στο Λιανικό Εμπόριο ο δείκτης βελτιώθηκε ελαφρά στο -42 τον Αύγ. 10, από - 45 τον Ιούλ. 10, -43 τον Ιούν. 10 και -9 τον Αύγ. 09. Στις Κατασκευές ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης παρέμεινε σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στο -59 και τον Αύγ. 10, από - 56 τον Ιούν. 10 και -47 τον Αύγ. 09, καθώς εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στον τομέα της προώθησης της κατασκευής των δημοσίων έργων. Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη των νοικοκυριών βελτιώθηκε σημαντικά τον Αύγ. 10 για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά από αρκετούς μήνες επιδείνωσης, καθώς αυξήθηκε στο -61, από -66 τον Ιούλ. 10, -67 τον Ιούν. 10 και -45 τον Αύγ. 09. Διεθνής Οικονομία ΗΠΑ: Η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,6% σε ετησιοποιημένη βάση στο 2 ο 3μηνο. 10 (από 2,4% που προβλεπόταν αρχικά), έναντι της αύξησής του κατά 3,7% στο 1 ο 3μηνο. 10 και 5,0% στο 4 ο 3μηνο. 09, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος της FED. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 2 ο 3μηνο. 10 συνοψίζονται στους εξής: ΗΠΑ: ΑΕΠ % μεταβολή σε ετησιοποιημένη βάση 2ο 3μηνο '10 ενδιάμεση εκτίμηση 2ο 3μηνο '10 αρχική εκτίμηση 1ο 3μηνο '10 4ο 3μηνο '09 ΑΕΠ 1,6 2,4 3,7 5,6 Κατ.Δαπάνη 2,0 1,6 1,9 1,6 Διαρκή Αγαθά 6,9 7,5 8,8 0,4 Επιχ. Επενδύσεις 17,6 17,0 7,8 5,3 Επενδ. σε Κατοικίες 27,2 27,9-12,3 3,8 Εξαγωγές 9,1 10,3 11,4 22,8 Εισαγωγές 32,4 28,8 11,2 15,8 Πηγή: Bureau of Economic Analysis α) Στην πολύ ικανοποιητική αύξηση της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης στο 2,0%, από 1,6% που προβλεπόταν αρχικά, εξέλιξη σημαντική που επιβεβαιώνει την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Συνεχίζεται επίσης ο υψηλός ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 6,9% το 2 ο 3μηνο. 10, έναντι 8,8% στο 1 ο 3μηνο. 10, ενώ ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε στο 2,1% το 2 ο 3μηνο. 10, έναντι 4,2% το 1 ο 3μηνο. 10. β) Στον τομέα των επενδύσεων, σημειώθηκε η εντυπωσιακή αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων κατά 17,6% σε ετησιοποιημένη βάση στο 2 ο 3μηνο. 10, από 7,8% το 1 ο 3μηνο. 10. Εντυπωσιακή επίσης ήταν η αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες κατά 27,2%, από -12,3% το 1 ο 3μηνο. 10, ωστόσο από νεότερα στοιχεία για την αγορά κατοικίας προβλέπεται συγκρατημένος ρυθμός αύξησης το 2 ο 6μηνο. 10. γ) Ωστόσο, η πιο σημαντική εξέλιξη κατά το 2 ο 3μηνο. 10 ήταν η εντυπωσιακή η αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 32,4%, έναντι 11,2% στο 1 ο 3μηνο. 10, ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνθηκε ο Σεπτέμβριος

14 ρυθμός αύξησης των εξαγωγών στο 9,1% το 2 ο 3μηνο. 10 από 11,4% το 1 ο 3μηνο. 10. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια την σημαντική αρνητική επίπτωση των καθαρών εξαγωγών στην π.μ.). Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με μια σημαντικά μειωμένη αρνητική επίπτωση των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ, οδηγούν στην εκτίμηση ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα αύξηση του ΑΕΠ στο 2 ο 3μηνο. 10 κατά -3,37 διαμορφωθεί περίπου στο 1,5% σε π.μ., έναντι -0,31 π.μ. στο 1 ο 3μηνο. 10, +1,90 ετησιοποιημένη βάση στο 3 ο 3μηνο. 10 και π.μ. στο 4 ο 3μηνο. 09 και +1,47 π.μ. στο 2 ο περίπου στο 1,3% σε ετησιοποιημένη βάση στο 3μηνο ο 3μηνο. 10. Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση Επομένως, η ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ στο 1 ο 6μηνο. 10 στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στην δυναμική αύξηση της εγχώριας ζήτησης στις ΗΠΑ, η οποία, ωστόσο, συνέβαλε στη νέα σημαντική άνοδο του του ΑΕΠ το 2010 ως σύνολο αναμένεται τώρα στο 2,7%, έναντι της πτώσης του κατά -2,6% το 2009 και κατά -0,04% το Επίσης, χωρίς θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ από τις καθαρές εξαγωγές, η ανάπτυξη στις ΗΠΑ το ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και 2011 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 2,0%, υπηρεσιών των ΗΠΑ και στην εξίσου σημαντική αύξηση των αντίστοιχων πλεονασμάτων των έναντι του 3,5%-4,5% που προβλέπει η FED. Όσον αφορά στις ΗΠΑ τα στοιχεία της πλεονασματικών χωρών και κυρίως της συγκυρίας δικαιολογούν τις ανωτέρω υποθέσεις Γερμανίας, της Ιαπωνίας και άλλων για σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης αναπτυσσόμενων πλεονασματικών χωρών της εγχώριας ζήτησης, αλλά και της παραγωγής: κυρίως στη ΝΑ Ασία. Οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών Γενικά, αντίθετα με το 2009, η αγαθών αυξήθηκαν λιγότερο από το ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στο 1 ο αναμενόμενο τον Ιούλ. 10 και συγκεκριμένα 6μηνο. 10 συνδυάσθηκε με μια νέα μόλις 0,3% σε μηνιαία βάση από -0,1% τον επιδείνωση των παγκόσμιων Ιούν. 10 και -0,7% τον Μάϊο 10. Εξαιρουμένων μακροοικονομικών ανισορροπιών, η οποία, ωστόσο, δεν είναι διατηρήσιμη. Όσον αφορά στις ΗΠΑ, στο 2 ο 6μηνο. 10 αναμένεται: α) επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων (και ιδιαίτερα των επενδύσεων σε κατοικίες) μετά την εντυπωσιακή αύξησή τους στο 2 ο 3μηνο. 10, β) περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και επίσης γ) περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των αποθεμάτων (2 ο 3μηνο. 10: +0,63 π.μ., 1 ο 3μηνο. 10: 2,64 π.μ., 4 ο 3μηνο. 10: 2,83 των μέσων μεταφοράς, ωστόσο, σημειώθηκε μείωση κατά -3,8% σε μηνιαία βάση τον Ιούλ. 10, έναντι αύξησης κατά 0,2% τον Ιούν. 10 και 1,4% τον Μάϊο 10. Στην αγορά ακινήτων, μετά την λήξη του μέτρου επιστροφής φόρου στις αγορές κατοικιών, η δραστηριότητα λαμβάνει εξαιρετικά πτωτική τάση. Ήδη έχει προηγηθεί η αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την πτώση του αριθμού των κατοικιών που εισήλθαν στο στάδιο της κατασκευής και των υπαρχόντων κατοικιών τον Ιούλ. 10, καθώς και των εκδόσεων νέων αδειών οικοδομών. Σεπτέμβριος

15 Επιπλέον, η ευνοϊκή εξέλιξη που υπήρξε στις πωλήσεις νέων κατοικιών τον Ιούν. 10 δεν είχε συνέχεια, αφού οι εν λόγω πωλήσεις υποχώρησαν κατά -12,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούλ. 10, έναντι αύξησής τους κατά 12,1% τον Ιούν. 10. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις αυτές σημείωσαν πτώση -32,4%. Τέλος, ο δείκτης τιμών κατοικιών της FHFA μειώθηκε ελαφρά τον Ιούν. 10 κατά -0,3% σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης 0,4% τον Μάϊο 10. Επίσης, σε ετήσια βάση ο δείκτης μειώθηκε κατά -1,7%. Όσον αφορά τον δείκτη τιμών κατοικιών Standard & Poor s/case Shiller, o εποχικά διορθωμένος δείκτης σημείωσε μικρή αύξηση κατά 0,27% σε μηνιαία βάση (4,23% σε ετήσια βάση) τον Ιούν. 10, αλλά αυτό συνέβη πριν την επίπτωση στις πωλήσεις κατοικιών από τη λήξη της φορολογικής απαλλαγής, όπως προαναφέρθηκε. Από τον Ιούλ. 10 αναμένεται επάνοδος των τιμών των κατοικιών σε σαφή πτωτική πορεία η οποία εκτιμάται ότι θα φθάσει το 5,0% από τα επίπεδα του Ιουν Ιαν-00 Composite 20 Standard & Poor's/Case Shiller INdex (Εποχικά Διορθωμένος) Ιουλ-00 Ιαν-01 Ιουλ-01 Ιαν-02 Ιουλ-02 Ιαν-03 Ιουλ-03 Ιαν-04 Ιουλ-04 Ιαν-05 Ιουλ-05 Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών του Thomson Reuters/University of Michigan, ενισχύθηκε στο 68,9 τον Αύγ. 10 από 67,8 τον Ιαν-06 Ιουλ-06 Ιαν-07 Ιουλ-07 Ιαν-08 Ιουλ-08 Ιαν-09 Ιουλ-09 Ιαν-10 Ιούλ. 10, 76,0 τον Ιούν. 10 και 73,6 τον Μάϊο 10. Επίσης, ο αντίστοιχος δείκτης του Conference Board σημείωσε μικρή αύξηση στο 53,5 (1985=100) τον Αύγ. 10, από 51 τον Ιούλ. 10, κυρίως χάρις τη σημαντική βελτίωση του δείκτη προσδοκιών στο 72,5 τον Αύγ. 10, από το 67,5 τον Ιούλ. 10. Ωστόσο, και οι δύο δείκτες διαμορφώνονται ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα, πράγμα που δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί για τη σταθερότητα της ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ και για την δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης της ανεργίας και σταθεροποίησης των εισοδημάτων τους. Έτσι, η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης στο 3 ο 3μηνο. 10 αναμένεται να είναι χαμηλότερη από το 2,0% που σημειώθηκε στο 2 ο 3μηνο. 10. Αυτό, άλλωστε, διαφαίνεται και από την εξέλιξη του προσωπικού εισοδήματος, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Το προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε ελαφρώς τον Ιούλ. 10 κατά 0,2% σε μηνιαία βάση έναντι μηδενικής μεταβολής τον Ιούν. 10, ενώ και η προσωπική κατανάλωση αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 0,4% (0,2% σε πραγματικές τιμές), έναντι μηδενικής μεταβολής τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό αποταμίευσης διαμορφώθηκε στο 5,9% από 6,2% τον Ιούν. 10, 6,1% τον Μάϊο 10 και 5,9% τον Απρ. 10. Το ποσοστό αποταμίευσης παραμένει σε υψηλό επίπεδο με βάση τα δεδομένα της τελευταίας 20ετίας, ωστόσο η ελαφρά υποχώρησή του αντανακλά πιθανόν την πρόθεση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών να δώσουν προτεραιότητα στην αποπληρωμή των χρεών τους και να εξορθολογήσουν την οικονομική τους κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή έχει θετικές επιπτώσεις Σεπτέμβριος

16 για το σύνολο της οικονομίας μεσοπρόθεσμα, ωστόσο βραχυπρόθεσμα δεν βοηθά την οικονομική ανάκαμψη. Στην αγορά εργασίας, ευνοϊκή εξέλιξη θα πρέπει να θεωρηθεί η μείωση των αιτήσεων για εγγραφή στα ταμεία ανεργίας των ΗΠΑ, κατά 31 χιλ. άτομα την εβδομάδα που έκλεισε στις στις 473 χιλ., ενώ ο μέσος 4 εβδομάδων διαμορφώθηκε στις 486,75 χιλ. Ωστόσο, η διαμόρφωση ακόμη των εβδομαδιαίων νέων αιτήσεων για εγγραφή στα ταμεία ανεργίας σε επίπεδα άνω των 450 χιλ. εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης της οικονομίας, δεδομένου ότι η βιώσιμη ανάκαμψη συνδυάζεται με μείωση των εβδομαδιαίων αιτήσεων για εγγραφή στα ταμεία ανεργίας σε επίπεδα κάτω των 400 χιλ. Επιπλέον, αξιοσημείωτη ήταν η νέα πτώση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ τον Αύγ. 10 που προμηνύει ανεπαρκή αύξηση της απασχόλησης και για τον μη αγροτικό τομέα ως σύνολο. Ζώνη του Ευρώ: Συνεχίζονται οι ευνοϊκές προοπτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας της ΖτΕ, όπως επιβεβαιώνεται και από τα νεότερα στοιχεία. Ειδικότερα, ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ΖτΕ βελτιώθηκε περαιτέρω στο 101,8 τον Αύγ. 10, από 101,1 τον Ιούλ. 10, 99,0 τον Ιούν. 10, και 84,8 τον Αύγ Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με την υψηλή ανάπτυξη κατά 1,0% σε 3μηνιαία βάση το 2 ο 3μηνο. 10, ενώ σηματοδοτεί ικανοποιητική ανάπτυξη και το 2 ο 6μηνο. 10. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη ΖτΕ που διαμορφώθηκε στο -11 τον Αύγ. 10, από -14 τον Ιούλ. 10, από -17 τον Ιούν. 10 και -18 τον Μάϊο. 10, δείχνοντας την ενίσχυση της αισιοδοξίας των καταναλωτών για τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις και την διαφαινόμενη εξομάλυνση της λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς στη ΖτΕ. Επίσης, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην βιομηχανία διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο 2 ετών, στο -4 και τον Αύγ. 10, από -6 τον Ιούν. 10 και -25 τον Αύγ. 09. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει και με τη βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικού κλίματος (IFO, κ.ά.). ΖτΕ: Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και ΑΕΠ (σε ετήσια βάση) Σεπτέμβριος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΑΕΠ ,5% 2,5% 0,5% -1,5% -3,5% -5,5% Αντίθετα, ο δείκτης PMI στη μεταποίηση της ΖτΕ μειώθηκε στο 55,2 τον Αύγ. 10, από 56,7 τον Ιούλ. 10, σηματοδοτώντας επιβράδυνση της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής, μετά από ικανοποιητική αύξησή της κατά 2,5% σε 3μηνιαία βάση το 2 ο 3μηνο. 10. Σημειώνεται η πτώση του δείκτη PMI στη μεταποιητική βιομηχανία στη Γερμανία στο 58,2, από 61,2 τον Ιούλ. 10, ωστόσο το επίπεδο του δείκτη παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο στη ΖτΕ και επιβεβαιώνει την ανάπτυξη στον βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας, η οποία, μαζί με την θετική συμβολή του εξωτερικού τομέα οδήγησε σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% σε 3μηνιαία βάση το 2 ο 3μηνο. 10. Αντίθετα, στη Γαλλία ο δείκτης PMI στη μεταποιητική βιομηχανία ανήλθε στο 55,1,

17 μετά από μείωση στο 53,9 τον Ιούλ. 10, λόγω της βελτίωσης του υποδείκτη των νέων παραγγελιών στο 58,0 τον Αύγ. 10. Στην Ισπανία ο δείκτης PMI στη βιομηχανία σημείωσε πτώση στο 51,2 τον Αύγ. 10, μετά από τη μη αναμενόμενη αύξησή του τον Ιούλ. 10, ενώ πτωτική πορεία σημειώθηκε και στους αντίστοιχους δείκτες στην Ιταλία και την Ιρλανδία. Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στην Μεταποίηση Αύγ. 10 Ιούλιος.'10 Ιούνιος.'10 Μάιο.'10 Απρ. 10 Δεκ. 09 ΖτΕ 55,1 56,7 55,6 55,8 57,6 51,6 Γερμανία 58,2 61,2 58,4 58,4 61,6 52,7 Γαλλία 55,1 53,9 54,8 55,8 56,6 54,7 Ιταλία 52,8 54,4 54,3 54,0 54,3 50,8 Ισπανία 51,2 51,6 51,2 51,5 53,3 45,2 Ιρλανδία 51,1 51,4 51,8 54,1 53,4 48,8 Πηγή: Reuters Γενικά, οι ανωτέρω εξελίξεις σηματοδοτούν ότι η αύξηση του ΑΕΠ των οικονομιών της ΖτΕ θα είναι περί το 1,5% το Ωστόσο, παραμένουν τα ερωτηματικά για τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης της ΖτΕ το 2011 και στα προσεχή έτη. Ειδικότερα, η αισιοδοξία που φαίνεται να υπάρχει στην τρέχουσα περίοδο περιορίζεται από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που υιοθετούν αναγκαστικά πολλές χώρες της ΖτΕ, αλλά και από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας των χωρών της ΖτΕ, οι οποίες εξακολουθούν να επιδεινώνονται, εκτός της Γερμανίας. Οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της καταναλωτικής δαπάνης στις χώρες της ΖτΕ, παρά την σχετικά ευνοϊκή συγκυρία που επικρατεί στην τρέχουσα περίοδο όσον αφορά τις καταναλωτικές προσδοκίες. Στη Γερμανία, η υψηλή ανάπτυξη το 2 ο 3μηνο. 10 οδήγησε σε νέα βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο 4,1 τον Σεπτ. 10, από 4,0 τον Αύγ. 10, ενώ αντίθετα, στην Ιταλία, ο δείκτης χειροτέρευσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτ. 09, στο 104,1 τον Αύγ. 10, από 105,5 τον Ιούλ. 10. Στην αγορά εργασίας της ΖτΕ, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 10,0% για 5 ο συνεχή μήνα τον Ιούλ. 10, ωστόσο διαφαίνεται κάποια βελτίωση μετά την αύξηση του υποδείκτη της απασχόλησης του ενοποιημένου δείκτη ΡΜΙ τον Αύγ. 10. Στη Γερμανία το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,9%, όπως και τον Ιούν. 10 (μέτρηση της Eurostat), μειωμένο από 7,0% τον Μάιο. 10. Ποσοστό ανεργίας στη ΖτΕ και σε επιλεγμένες οικονομίες Ιούλιος 10 Ιούνιος 10 Μάιος. 10 Απρ. 10 Μάρτ. 10 Ιαν. 10 ΖτΕ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 Γερμανία 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 Γαλλία 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9 9,5 Ιταλία 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6 7,9 Ισπανία 20,3 20,2 20,0 19,7 19,5 18,4 Ιρλανδία 13,6 13,3 13,2 12,8 12,8 12,9 Ολλανδία 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 Πηγή: Eurostat Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας δείχνουν την απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των οικονομιών της ΖτΕ, καθώς νέα άνοδος του ποσοστού ανεργίας σημειώθηκε στην Ισπανία, στο υψηλότερο επίπεδο στη ΖτΕ. στο 20,3%, από 20,2% τον Ιούν. 10, αντίθετα με την Γερμανία. Επίσης, στη Γαλλία, το ποσοστό παρέμεινε στο 10,0% και τον Ιούλ. 10, στην Ιρλανδία επίσης το ποσοστό ανήλθε σε πολύ υψηλό επίπεδο στο 13,6% τον Ιούλ. 10, ενώ στην Ιταλία σημειώθηκε ελαφρά μείωση του στο 8,4%, από 8,5% τον Ιούν. 10. Στη Γερμανία, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε για 14 ο συνεχή μήνα κατά 14 χιλ. σε μηνιαία βάση τον Αύγ. 10, από -21 χιλ. τον Ιούλ. 10, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 7,6% και τον Αύγ.10, από 7,7% τον Ιούν. 10 και 7,8% τον Απρ. 10. Ο αριθμός των ανέργων Σεπτέμβριος

18 ανήλθε στα 3,193 εκατ. τον Αύγ. 10 και αναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς η οικονομία έχει δείξει εμφανή σημάδια ανάκαμψης, κυρίως στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας οδήγησαν και σε σημαντική βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Σπετ. 10, όπως προαναφέρθηκε και συνεπώς, οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ για αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 8,6% το 2010 και 9,3% το 2011 δεν επιβεβαιώνονται.. Ο πληθωρισμός στη ΖτΕ, εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 1,6% τον Αύγ. 10, από 1,7% τον Ιούλ. 10 και 1,4% τον Ιούν. 10, ενώ και στη Γερμανία σημειώθηκε πτώση του πληθωρισμού στο 1,0%, από 1,2% τον Ιούλ. 10. Συνεπώς, η άνοδος του πληθωρισμού τον προηγούμενο μήνα ήταν συνέπεια της αύξησης της τιμής της ενέργειας και δεν ελλοχεύει κίνδυνος πληθωριστικών πιέσεων, καθώς δεν αναμένεται άνοδος του πληθωρισμού άνω του 1,4% το Στην αγορά χρήματος, συνεχίζεται η περιορισμένη αύξηση της προσφοράς χρήματος Μ3, κατά +0,2% και τον Ιούλ. 10, από 0% τον Μάϊο 10 και -0,2% τον Απρ. 10. Η χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,8% σε ετήσιαβάση τον Ιούλ. 10, όπως και τον Ιούν. 10, από 2,6% τον Μάϊο 10, με τα στεγαστικά δάνεια να είναι αυξημένα κατά 3,5% (3,3% τον Ιούν. 10), ενώ τα καταναλωτικά δάνεια συνεχίζουν να μειώνονται κατά -0,6%, από - 0,4% τον Ιούν. 10. Η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις παρέμεινε για 11ο συνεχή μήνα αρνητική στο -1,3% τον Ιούλ. 10, από - 1,6% τον Ιούν. 10, ενώ συνολικά η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε στο 0,9% τον Ιούλ. 10, από 0,5% τον Ιούν. 10 και 0,2% τον Μάιο. 10. ΖτΕ: Πιστωτική Επέκταση 16% 14% Επιχειρηματικά 12% Ιδιωτικός Τομέας 10% 8% Στεγαστικά 6% 4% 2% 0% Κατ. Πίστη -2% -4% Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν κάποια σημάδια βελτίωσης, ωστόσο δεν προτρέπουν άμεσα την ενεργοποίηση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών ώστε να προχωρήσουν σε μια πιο εποικοδομητική χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών οικονομικών, παρά το όλες οι οικονομίες, εκτός της Ελλάδος, βρίσκονται σε πορεία ανάκαμψης. Επιπλέον, αυτά τα στοιχεία δεν σηματοδοτούν αλλαγή νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και αναμένεται διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο σημερινό χαμηλό επίπεδο για αρκετά μεγάλο διάστημα στα επόμενα 3μηνα. Ρουμανία: Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 3,9% του ΑΕΠ στο 7μηνο. 10 από 3,4% του ΑΕΠ στο 6μηνο. 10 και έναντι του στόχου στο πλαίσιο του δανείου με τον ΔΝΤ και την ΕΕ για δημοσιονομικό έλλειμμα 6,8% του ΑΕΠ το 2010 (στοιχεία σε ταμειακή βάση). Οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στα RON 113 δις ή 22,2% του ΑΕΠ στο 7μηνο. 10. Τα δημόσια έσοδα διαμορφώθηκαν στα RON 93,3 δις. ή 18,2% του ΑΕΠ στο 7μηνο. 10. Ειδικότερα οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ στο Σεπτέμβριος

19 7μηνο. 10 ανήλθαν στο 3,8% του ΑΕΠ έχοντας αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 6μηνο. 10. Σύμφωνα δε, με τον Υπ. Οικονομίας η αυξητική επίδραση στις εισπράξεις του ΦΠΑ από την αύξηση του ΦΠΑ κατά 5 π.μ. στο 24% με εφαρμογή από την αρχή του Ιουλίου 2010 θα είναι ακόμη πιο εμφανής τον Αύγ. 10. Πρόσφατα, η αύξηση του ΦΠΑ καταψηφίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή (όπου η αντιπολίτευση είχε την πλειοψηφία), προκαλώντας ανησυχία ότι θα καταψηφισθεί και στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Γερουσία ενισχύοντας τις ελπίδες ότι θα ψηφιστεί τελικά και από την ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της αύξησης του ΦΠΑ αποτελεί βασική πολιτική με την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει την συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί με τον ΔΝΤ και την ΕΕ, μαζί με τη μείωση των δημόσιων μισθολογικών δαπανών κατά -25%. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στη μη ψήφιση του νόμου από την κοινοβουλευτική επιτροπή με αύξηση του κόστους ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου (CDS 5τή) στις 376,75 bps την από bps. την Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 3,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλ. 10 από 2,7% τον Ιούν. 10 (βάση Ευρώ). Οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση τον Ιούλ. 10 και προς τα νοικοκυριά 1,9%. Ειδικότερα τα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν κατά -3,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλ. 10 και τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν 21,7%. Οι ανωτέρω εξελίξεις δείχνουν μικρή βελτίωση της κατάστασης στην οικονομία της Ρουμανίας. Σεπτέμβριος

20 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές ή όπως διαφορετικά ορίζεται) Ετήσια στοιχεία * ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) 4,9 2,9 4,5 4,5 2,0-2,0-3,0 Ιδιωτική Κατανάλωση 3,7 4,3 4,8 3,0 2,3-1,8-2,8 Δημόσια Κατανάλωση 2,9 1,2 0,0 7,7 0,6 9,6-10,5 Ακαθάριστες Επενδύσεις 0,1-3,6 8,1 4,9-7,4-13,9-7,1 - Κατοικίες -1,9 0,0 29,1-6,8-29,1-22,0-19,5 - Εξοπλισμός 12,7-1,0 14,2 9,1 6,3-15,9-6,1 Μεταποίηση 1,2-0,8 2,0 2,2-4,7-11,2-4,0 Ανεργία (%) 10,2 9,5 8,6 8,0 7,4 9,5 11,5 Συνολική Απασχόληση 0,9 1,5 2,5 1,3 1,2-1,1-2,6 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μέσα επίπεδα) 2,9 3,5 3,2 2,9 4,2 1,2 4,5 Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 1,8 3,7 4,6 3,5 3,9 5,8 1,4 Πιστωτική Επέκταση (προς ιδιωτικό τομέα) 19,5 21,8 19,7 20,0 15,9 3,3-1,5 Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -7,4-5,1-2,6-3,6-7,8-13,6-7,9 Ισοζύγιο Τρεχ. Συναλλαγών (κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, % ΑΕΠ) -4,5-6,3-9,6-12,4-12,6-9,9-8,0 *προβλέψεις ΔΟΜ Τριμηνιαία στοιχεία III IV 2010 διαθέσιμη περίοδος Οικονομική Δραστηριότητα Όγκος Λιανικών Πωλήσεων (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτ/των) 2,3-1,4-9,3-8,6-6,0-0,1 (6μην 10) Νέες εγγραφές ΙΧ Αυτοκινήτων 4,3-7,0-17,4 2,4-5,9-25,2 (7μην 10) Οικοδομική Δραστηριότητα -5,0-17,1-27,6-32,6-21,3-22,4 (5μην 10) Βιομηχανική Παραγωγή (μεταποίηση) 2,2-4,7-11,2-10,6-8,3-4,8 (5μην 10) Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ στη μεταποίηση 53,7 50,4 45,3 49,0 48,0 43,0 (8ος 10) Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 107,9 93,4 70,6 72,9 78,5 66,3 (7ος 10) Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 102,8 91,9 72,1 76,6 75,0 75,8 (7ος 10) Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών -28,0-46,0-46,0-44,0-36,0-66,0 (7ος 10) Πιστωτική Επέκταση Ιδιωτικός Τομέας 21,5 15,9 4,2 5,4 4,2 2,0 (7ος 10) Επιχειρήσεις 20,6 18,7 5,1 6,9 5,1 2,8 (7ος 10) - Βιομηχανία 11,2 15,8-3,5-1,0-3,5-2,2 (7ος 10) - Κατασκευές 29,5 35,2 2,7 2,4 2,7 1,0 (7ος 10) - Τουρισμός 23,8 19,7 7,8 5,1 7,8 4,0 (7ος 10) Νοικοκυριά 22,4 12,8 3,1 3,9 3,1 1,1 (7ος 10) - Καταναλωτική Πίστη 22,4 16,0 2,0 3,3 2,0-0,5 (7ος 10) - Στεγαστικά Δάνεια 21,9 11,5 3,7 4,3 3,7 1,9 (7ος 10) Τιμές Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 2,9 4,2 1,2 0,7 2,0 5,2 (6ος 10) Δομικός Πληθωρισμός 2,9 3,4 2,4 2,1 2,0 3,6 (6ος 10) Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αθηνών 5,1 1,7-3,4-3,4-3,5-3, Επιτόκια Ταμιευτηρίου 1,14 1,17 0,56 0,45 0,37 0,38 (6ος 10) Χορηγήσεων Επιχειρήσεων (Βραχυχρόνια) 7,54 7,61 6,07 5,84 5,80 6,31 (6ος 10) Καταναλωτικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 10,39 11,03 11,53 11,44 11,32 11,02 (6ος 10) Στεγαστικών Δανείων (σύνολο με επιβαρύνσεις) 4,93 5,31 4,08 3,81 3,63 3,61 (6ος 10) Euribor 3μηνών 4,28 2,89 0,70 0,72 0,70 0,78 (6ος 10) Απόδοση 10-ετούς Ομολόγου 4,50 4,80 5,17 4,66 4,97 9,10 (6ος 10) ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 4,5 2,0-2,0-1,7-2,5-3,5 (2 ο 3μην 10) Τελική Κατανάλωση 3,9 2,0 0,3 1,1 0,3-0,7 (1 ο 3μην 10) Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 4,9-7,4-13,9-18,6-25,8-18,4 (1 ο 3μην 10) Εξαγωγές 5,8 4,0-18,1-21,7-15,5-0,5 (1 ο 3μην 10) Εισαγωγές 7,1 0,2-14,1-16,5-18,0-6,6 (1 ο 3μην 10) Ισοζύγιο Πληρωμών (σε δις ) Εξαγωγές Αγαθών 17,5 19,8 15,3 11,3 15,3 7,8 (6μην 10) Εισαγωγές Αγαθών 58,9 63,9 46,1 34,5 46,1 23,1 (6μην 10) Εμπορικό Ισοζύγιο -41,5-44,1-30,8-23,2-30,8 15,3 (6μην 10) Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων 13,5 13,2 6,1 6,4 6,1 0,9 (6μην 10) Aναλογία Αδήλων Πόρων προς Εμπορικό Έλλειμμα 32,5% 29,9% 19,8% 27,5% 19,8% 5,8% (6μην 10) Ισοζύγιο Τρεχ/σών Συναλλαγών (κεφαλ. μεταβιβ.) -28,1-30,9-24,7-16,8-24,7-14,4 (6μην 10) Άμεσες Επενδύσεις (καθ. μεταβολή ροής) -2,5 1,7 1,1 1,6 1,1 0,9 (6μην 10) Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (καθ. μεταβολή ροής) 17,4 16,4 27,1 23,1 27,1-5,0 (6μην 10) Χρηματιστήριο Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 5.123, , , , , ,0 (7ος 10) (% μεταβολή) 17,9-65,5 22,9-6,8 22,9-28,8 (7ος 10) Χρηματιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 85,7 27,7 34,6 40,0 34,6 27,0 (7ος 10) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛ. ΣΤΑΤ. Σεπτέμβριος

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Αθήνα, Απρίλιος 2013 Κεφάλαιο 1 ο : Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία Η ελληνική οικονομία διήλθε το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα