Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926"

Transcript

1 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Επωνυµία Νοµική Μορφή Έδρα - Υπαγωγή Σκοπός Σηµαία Έµβληµα Λογότυπος - Συντοµογραφία Επίσηµη Γλώσσα II. ΜΕΛΗ Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Κατηγορίες Μελών Προυποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους ιαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους Απόφαση για την εισδοχή Νοµική µορφή των Μελών Ενώσεις ικαιώµατα Μελών Υποχρεώσεις Μελών Παύση Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους Παραίτηση Μέλους Αποβολή Μέλους ιάλυση Ειδικές περιπτώσεις III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 19 Όργανα

3 3 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 28 Άρθρο 29 Ορισµός και Σύνθεση Καθορισµός των Αντιπροσώπων Αριθµός και προέλευση Αντιπροσώπων Αρµοδιότητες Τακτική Γενική Συνέλευση Θέµατα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έκτακτη Γενική Συνέλευση Απαρτία Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 30 Άρθρο 31 Άρθρο 32 Άρθρο 33 Άρθρο 34 Άρθρο 35 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Σύνθεση ιάρκεια θητείας Σύνθεση.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής Οι Συνεδριάσεις ιοικητικού Συµβουλίου Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Αποφάσεις ιοικητικού Συµβουλίου Πρόεδρος Α. Γενικός Γραµµατέας Β. Ταµίας Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 38 Εξελεγκτική Επιτροπή - Ανεξάρτητοι ελεγκτές

4 4. ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 39 Άρθρο 40 Κατηγορίες Πειθαρχικά µέτρα E. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. Άρθρο 41 Άρθρο 42 Σύνθεση Αρµοδιότητες- Λειτουργία των Οργάνων της Ε.Π.Ο. Σύνθεση και καθήκοντα µονίµων επιτροπών IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Άρθρο 43 Άρθρο 44 Άρθρο 45 Άρθρο 46 Οικονοµική περίοδος Έσοδα - Πόροι Έξοδα Λογιστικό σύστηµα V. ΙΑΛΥΣΗ Άρθρο 47 Άρθρο 48 Απόφαση διάλυσης Τύχη περιουσίας VI. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 49 Άρθρο 50 Άρθρο 51 Άρθρο 52 Οργάνωση Πρωταθληµάτων Πολυιδιοκτησία Μ.Μ.Ε. Αποβολή µέλους οργάνου ή οργάνων

5 5 Άρθρο 53 Προσφυγές Ρήτρα ιαιτητικής Επίλυσης ιαφορών VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 54 Άρθρο 55 Άρθρο 56 Άρθρο 57 Ισχύς του καταστατικού Τεκµήριο αρµοδιότητας Έγκριση Έναρξη ισχύος Μεταβατικές διατάξεις

6 6 I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Επωνυµία Νοµική µορφή Έδρα Υπαγωγή 1. Η κατά το έτος 1926 ιδρυθείσα, από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών, Πειραιώς, και Μακεδονίας Θράκης, Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, έχει έδρα την Αθήνα και την επωνυµία Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.). 2. Η Ε.Π.Ο. απέχει από πολιτικά ή θρησκευτικά θέµατα και απαγορεύει οποιαδήποτε µορφή πολιτικής, θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής διάκρισης. 3. Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π.Ο. είναι απεριόριστη. 4. Η έδρα και τα γραφεία της Ε.Π.Ο. ευρίσκονται στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθ Η Ε.Π.Ο. είναι η µόνη και αποκλειστικά αρµόδια ανώτατη αρχή για την εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι µέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνοµοσπονδίας (FIFA) και της ευρωπαικής ποδοσφαιρικής συνοµοσπονδίας (UEFA).Είναι υποχρεωµένη να αποδέχεται τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA και της UEFA και να διασφαλίζει, ότι τα ως άνω γίνονται αποδεκτά επίσης από όλο το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρθρο 2: Σκοπός 1. Η Ε.Π.Ο. έχει ως σκοπό: α) την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλήµατος του ποδοσφαίρου σ όλες τις µορφές του ( ανοικτό, σάλας, ποδόσφαιρο στην άµµο κ.λπ.) σ όλη την ελληνική επικράτεια. β) να ενισχύει το άθληµα σε εθνικό επίπεδο και στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» (fairy play) γ) να οργανώνει κάθε είδους πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου όλων των µορφών σε εθνικό επίπεδο και να κατανέµει αρµοδιότητες διοργάνωσης στις τοπικές ενώσεις ή τον ΕΣΑΠΕ. δ) να ελέγχει και να κατανέµει αρµοδιότητες διοργάνωσης όλων των φιλικών αγώνων όλων των µορφών που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια. ε) να χειρίζεται όλες τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις που συνδέονται µε το άθληµα του ποδοσφαίρου σ όλες του τις µορφές. στ) να προασπίζει και να ενισχύει τα συµφέροντα όλων των ασχολουµένων (φυσικών, νοµικών προσώπων) µε το άθληµα του ποδοσφαίρου.

7 7 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών: Η Ε.Π.Ο. εκδίδει κανονισµούς για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, ενδεικτικά : α) µε ειδικούς κανονισµούς που ψηφίζονται από την Γ.Σ. ρυθµίζονται οι αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων και πρωταθληµάτων οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν το άθληµα του ποδοσφαίρου η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των ενώσεων, των σωµατείων, των ΠΑΕ, των ποδοσφαιριστών, των διοικητικών παραγόντων, των διαιτητών, των τεχνικών στελεχών, των υπαλλήλων των ΠΑΕ, των φιλάθλων και εν γένει κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου, που η δραστηριότητα του εµπλέκεται µε το ποδόσφαιρο, οι ποινές και τα όργανα υποβολής αυτών. η λήψη ειδικώτερων µέτρων προληπτικών και κατασταλτικών για την ασφάλεια των διοργανώσεων, την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη φαρµακοδιέγερση. οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τους ποδοσφαιριστές, την ιδιότητά τους και εν γένει τα συµβόλαια και κάθε άλλο θέµα σχετιζόµενο µ αυτά. οι κανόνες που διέπουν τη διαιτησία, τα όργανα και τη λειτουργία αυτής -- οι κανόνες που διέπουν το επάγγελµα του προπονητή και την προπονητική. Η Ε.Π.Ο.: β) λαµβάνει κάθε µέτρο για τη δηµιουργία ή τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων γ) επιµελείται την έκδοση οποιωνδήποτε, έχει σχέση µε το άθληµα, εντύπων δ) συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης ε) ιδρύει νοµικά πρόσωπα κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λειτουργίας της. στ) ιδρύει και λειτουργεί σχολές εθνικές ή τοπικές, ποδοσφαίρου, διαιτησίας και προπονητών. ζ) ασκεί τις αρµοδιότητές της διοικητικές, κανονιστικές ή λειτουργικές σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισµών, των αποφάσεων, των οδηγιών της ιεθνούς Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, της Ευρωπαικής Ένωσης Οµοσπονδιών και κάθε άλλου αρµόδιου οργάνου τις οποίες και ανεπιφύλακτα αποδέχεται µε το παρόν. Άρθρο 3: Σηµαία Έµβληµα Λογότυπος Συντοµογραφία. 1. Η σηµαία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, είναι χρώµατος λευκού και κυανού και περιλαµβάνει την ελληνική σηµαία µε επ αυτής δύο στρογγυλού σχήµατος παραστάσεις, εκ των οποίων η πρώτη απεικονίζει την κεφαλή της Αθηνάς, η δε δεύτερη ποδοσφαιρική σφαίρα µε τα αρχικά Ε.Π.Ο.

8 8 2. Τα ανωτέρω σε σµίκρυνση αποτελούν το έµβληµα και το λογότυπο της Ε.Π.Ο. 3. Η συντοµογραφία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ είναι Ε.Π.Ο. Άρθρο 4: Επίσηµη Γλώσσα 1. Η επίσηµη γλώσσα της Ε.Π.Ο. είναι η ελληνική. Τα επίσηµα έγγραφα και κείµενα γράφονται σ αυτή τη γλώσσα. 2. Η επίσηµη γλώσσα της Γενικής Συνέλευσης είναι η ελληνική. 3. Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα µεταφρασµένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείµενο. II. Μέλη Άρθρο 5: Κατηγορίες Μελών Μέλη της Ε.Π.Ο. είναι οι αναγνωρισµένες από τη Γενική Συνέλευση α) 51 τοπικές Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) και β) ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιριών ( Ε.Σ.Α.Π.Ε.). Άρθρο 6 Προυποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους 1. Σε κάθε Νοµό της Χώρας µία µόνο Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) υφίσταται πλην του τέως Νοµού Αττικής όπου υφίστανται δύο ενώσεις, η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πειραιά, µε γεωγραφική δικαιοδοσία εκάστης, αυτή που έχει κατά τη ψήφιση του παρόντος. Κάθε αίτηση νέου µέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: α) δήλωση ότι τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται εντός της περιοχής (Νοµού) στην οποία η Ε.Π.Ο. είναι ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή. β) δήλωση ότι όλοι οι επίσηµοι ποδοσφαιρικοί αγώνες εντός έδρας, θα γίνονται εντός της περιοχής της (Νοµού) στην οποία η Ε.Π.Ο. είναι ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή. 2. Σε περίπτωση δηµιουργίας ή κατάργησης Νοµών, τα µέλη παραµένουν ως έχουν, η δε Γ.Σ. θα αποφασίζει για κάθε σχετικό θέµα. Άρθρο 7 ιαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους 1. Κάθε αίτηµα νέου µέλους ένωσης υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία της Ε.Π.Ο. 2. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) αντίγραφο του καταστατικού β) συγκρότηση του.σ. της ένωσης σε σώµα

9 9 γ) δήλωση συµφωνίας και δέσµευσης προς το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις αποφάσεις της FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο. και τις τυχόν τροποποιήσεις τους. δ) δήλωση ότι θα διασφαλίσει την αποδοχή της υπό στοιχεία γ ρήτρας και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µε το οποίο θα έχει σχέσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο. ε) δήλωση αποδοχής της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών και αναγνώρισης της αποκλειστικής εξουσίας των αρµόδιων αθλητικών οργάνων (δικαιοδοτικών- πειθαρχικών) αναφορικά µε όλες τις αποφάσεις που αφορούν αυτό ή άλλο εκ των µελών του. στ) αντίγραφο πρακτικού της Γ.Σ. Άρθρο 8 Απόφαση για την εισδοχή 1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την εισδοχή νέου µέλους. 2. εν µπορεί να απορριφθεί η εισδοχή νέου µέλους εφόσον υπάρχει συµφωνία και τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 9 Νοµική µορφή των Μελών Τα µέλη της Ε.Π.Ο. είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Α.Κ. και την αθλητική νοµοθεσία. Άρθρο 10 Ενώσεις 1. Τα σωµατεία και οι ΠΑΕ απαρτίζουν τις ενώσεις στα πρωταθλήµατα των οποίων λαµβάνουν µέρος 2. Οι τοπικές ενώσεις (Ε.Π.Σ.) και ο Ε.Σ.Α.Π.Ε υπάγονται στην Ε.Π.Ο. η οποία εγκρίνει τα καταστατικά, τους κανονισµούς και τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων τους καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. 3. Η Ε.Π.Ο. παραχωρεί στις Ε.Π.Σ. και τον Ε.Σ.Α.Π.Ε. τα δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απαιτούνται για να πετύχουν τους καταστατικούς σκοπούς. Άρθρο 11 ικαιώµατα Μελών Τα µέλη έχουν : α) το δικαίωµα γνώσης της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της κλήσης στον καθορισµένο τόπο και χρόνο και της συµµετοχής στη Συνέλευση και της άσκησης του δικαιώµατος της ψήφου. β) το δικαίωµα πληροφόρησης, επί των υποθέσεων της Ε.Π.Ο. µέσω των αρµοδίων οργάνων.

10 10 γ) το δικαίωµα διοργάνωσης πρωταθληµάτων κατά παραχώρηση της Ε.Π.Ο. και υπό την αιγίδα αυτής.. δ) κάθε άλλο δικαίωµα που απονέµεται σύµφωνα µε αυτό το καταστατικό ή σύµφωνα µε κανονισµούς, οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις Μελών Κάθε µέλος της Ε.Π.Ο. έχει: α) την υποχρέωση να είναι πιστό στην Ε.Π.Ο., νοείται δε ιδιαιτέρως ότι το µέλος θα πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αντίκεινται στα συµφέροντα της Ε.Π.Ο. β) την υποχρέωση να εξοφλεί όλα τα οφειλόµενα ποσά των συνδροµών κ.λπ. οικονοµικών υποχρεώσεών του. γ) την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Ε.Π.Ο. οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό και τους κανονισµούς του. δ) την υποχρέωση να συµφωνήσει ότι δεσµεύεται από το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, UEFA και της Ε.Π.Ο. ε) την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι αυτοί γίνονται σεβαστοί από τα µέλη του και άλλα πρόσωπα (παίκτες, στελέχη κ.λπ.) µε τα οποία διατηρεί οιασδήποτε µορφής σχέση. στ) την υποχρέωση να τηρεί τους Κανόνες του Αθλήµατος του ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) και να διασφαλίζει ότι αυτοί τηρούνται οµοίως από τα µέλη του. ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιεσδήποτε προσφυγές, που απαιτούν την εµπλοκή διαιτησίας και αφορούν αυτό (το µέλος) ή ένα από τα µέλη του και σχετίζονται µε το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA UEFA και Ε.Π.Ο., θα αποτελεί αντικείµενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών- πειθαρχικών) τα οποία θα αποφασίζουν οριστικά για τις προσφυγές. η) την υποχρέωση να θέτει σε κάθε συµβόλαιο που συνάπτει, είτε µε παίκτη είτε µε στέλεχος, άρθρο µε το οποίο τυχόν νόµιµες προσφυγές που απαιτούν διαιτησία προκύπτουσες από το εν λόγω συµβόλαιο ή σχετιζόµενες µε αυτό, θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών - πειθαρχικών) τα οποία και θα αποφασίζουν. θ) την υποχρέωση της Γενικής του Συνέλευσης να εκλέγει τα µέλη του.σ. και, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα πειθαρχικά του όργανα. ι) την υποχρέωση να µη διατηρεί αθλητικής φύσης σχέσεις µε µη ανεγνωρισµένα ποδοσφαιρικά πρόσωπα ή µε µέλη τα οποία έχουν παυθεί ή αποκλειστεί. ια) την υποχρέωση να τηρεί τις προυποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 σχετικά µε τη διάρκεια της σύνδεσης και αναγνώρισης του. ιβ) την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής συµπεριφοράς, σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι. ιγ) όλες τις άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή τους κανονισµούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.

11 11 Άρθρο 13 Παύση 1. Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, κανονισµών, οδηγιών και αποφάσεων της Ε.Π.Ο. δύναται να έχει σαν αποτέλεσµα, µετά από απόφαση της Γ.Σ., την παύση της ιδιότητας µέλους της Ε.Π.Ο. για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών. 2. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται από τη Γ.Σ. µε παρουσία του ηµίσεος τουλάχιστον των µελών και πλειοψηφία των ¾ των εγκύρων ψήφων. 3. Για όσο διάστηµα διαρκεί η παύση, το µέλος χάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την ιδιότητα αυτή. Άρθρο 14 Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους 1. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται µε την παραίτηση του µέλους, την αποβολή ή την διάλυση του. 2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους δεν το απαλλάσσει από τις τυχόν οικονοµικές οφειλές του προς την Ε.Π.Ο. ή τυχόν άλλες Ενώσεις µέλη. Άρθρο 15 Παραίτηση Μέλους Ένα µέλος δύναται να υποβάλλει την παραίτησή του τα αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται µετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η παραίτηση γίνεται έγγραφα µετά από απόφαση της Γ.Σ. των µελών του παραιτούµενου µέλους, σύµφωνα µε το κατασταστικό του και υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν. Άρθρο 16 Αποβολή Μέλους 1. Η Γ.Σ. δύναται να αποκλείσει ένα µέλος Ένωση που δεν διοργανώνει αδικαιολόγητα για δύο ποδοσφαιρικές περιόδους πλήρως τα πρωταθλήµατά της. Τα σωµατεία που είναι µέλη της ως άνω ένωσης και τα οποία είναι αναγνωρισµένα από την Ε.Π.Ο. µπορούν να υπαχθούν σε γειτονική ένωση εντός εξήντα (60) ηµερών από την απόφαση περί διαγραφής, άλλως διαγράφονται. 2. Η περί υπαγωγής ή διαγραφής των ανωτέρω σωµατείων απόφαση, λαµβάνεται από το..σ µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από τη λήξη της ως άνω 60 ηµερης προθεσµίας. Άρθρο 17 ιάλυση 1. Η διάλυση του νοµικού προσώπου µιας Ένωσης Μέλους είτε εκουσία, είτε επιβαλλοµένη από τον νόµο, συνεπιφέρει σε κάθε περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους.

12 12 2. Εφόσον µία ένωση περιλαµβάνει στις τάξεις της λιγότερα από δέκα (10) σωµατεία, που συµµετέχουν σε αγώνες πρωταθλήµατος της, διαλύεται αναγκαστικά. Άρθρο 18 Ειδικές περιπτώσεις Η λειτουργία των Ε.Π.Σ. και του Ε.Σ.Α.Π.Ε., οι αρµοδιότητες τους, οι επιτροπές τους, τα προσόντα κωλύµατα των µελών των.σ. είναι ανάλογα και αντίστοιχα µε τα περιλαµβανόµενα στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 19 Όργανα 1. Τα ακόλουθα αποτελούν όργανα της Ε.Π.Ο. α) Η Γενική Συνέλευση β) Το ιοικητικό Συµβούλιο γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή δ) Τα ικαιοδοτικά Πειθαρχικά όργανα όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 39 και 41 του παρόντος. 2. Αντίθετα οι µόνιµες επιτροπές, που αναφέρονται ειδικώτερα στο άρθρο 42 δεν έχουν τη ιδιότητα οργάνων της Ε.Π.Ο. αλλά έχουν συµβουλευτικό λειτουργικό χαρακτήρα. Το.Σ. έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν και υπόκεινται σε ειδικούς κανονισµούς, οι εισηγήσεις τους εγκρίνονται από το.σ. 3. Η θητεία των µελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των µελών του.σ., µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του παρόντος καταστατικού που ορίζουν άλλως. Τα απερχόµενα µέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους µέχρι τη νέα συγκρότηση του οργάνου. 4. Το.Σ. της Ε.Π.Ο. µε απόφασή του µπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε µέλος οργάνου ή επιτροπής που έχει διορισθεί µε απόφαση του.σ., και προ της λήξεως της θητείας του στις περιπτώσεις συνδροµής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις. 5. Ως Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται µέλος του.σ. της Ε.Π.Ο. εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν καταστατικό. 6. Κανένας δεν µπορεί να µετέχει ως µέλος σε περισσότερα του ενός όργανα ή επιτροπές µε εξαίρεση τα µέλη του.σ. Η συµµετοχή των µελών του.σ. είναι πάντοτε άµισθη.

13 13 7. Τα µέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει : α) να είναι έλληνες πολίτες β) να απολαµβάνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωµάτων γ) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εµπειρία του αντικειµένου των αρµοδιοτήτων του οργάνου ή της επιτροπής. δ) προκειµένου για δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα να µην έχουν σχέση ή εξάρτηση µε τα διαγωνιζόµενα σωµατεία ή ΠΑΕ. ε) να µην εµπίπτουν στα κωλύµατα και στους περιορισµούς των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/1999. Ειδικώτερα µέλη του.σ. της ΕΠΟ και αυτά που προέρχονται από τον Ε.Σ.Α.Π.Ε. τα οποία καταδικάζονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού του Ε.Σ.Α.Π.Ε. Σε περίπτωση παραποµπής µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα για κακούργηµα των ως άνω προσώπων, το.σ. υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής ή µη της συµµετοχής τους. 8. εν µπορούν να είναι µέλη των οργάνων και επιτροπών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό διαιτητές εν ενεργεία, προπονητές, ποδοσφαιριστές, οι υπάλληλοι της Ε.Π.Ο. και οι συµβεβληµένοι µε αυτήν. 9. Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές νόµιµα συνεδριάζουν αν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Με ειδικούς κανονισµούς καθορίζονται τα προσόντα, οι αρµοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων και των επιτροπών. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 20 Ορισµός και Σύνθεση 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των µελών της Ε.Π.Ο. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Ο. Μόνο µία νόµιµα συγκληθείσα συνέλευση έχει το δικαίωµα να λάβει αποφάσεις. 2. Στη Γ.Σ. συµµετέχουν τα µέλη του.σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε δικαίωµα λόγου και όχι ψήφου. 3. Το.Σ. αποφασίζει για τη συµµετοχή τρίτων προσώπων (φυσικών ή νοµικών). Τα τρίτα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, αλλά δύνανται να εκφράσουν τη γνώµη τους για ειδικά θέµατα µετά από απόφαση του.σ. Άρθρο 21 Καθορισµός των Αντιπροσώπων 1. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπρόσωπου της.

14 14 2. Ο τακτικός αντιπρόσωπος µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζονται µε απόφαση του.σ. των Ενώσεων. 3. Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται µε την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. το αργότερο προ τριών ηµερών µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου της αντιπροσωπευοµένης Ένωσης Μέλους. 4. Μέλος του.σ. και της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δεν µπορεί να είναι αντιπρόσωπος ένωσης µέλους κατά τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τον Α Αντιπρόεδρο του.σ. της Ε.Π.Ο. και Πρόεδρο του.σ. του ΕΣΑΠΕ Άρθρο 22 Αριθµός και προέλευση Αντιπροσώπων 1. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωµατικό αντιπρόσωπο. 2. Κάθε Ένωση διαθέτει στη Γενική Συνέλευση µία ψήφο. Άρθρο 23 Αρµοδιότητες Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) της έγκρισης και τροποποίησης του καταστατικού και των κανονισµών. β) της έγκρισης του προυπολογισµού και απολογισµού. γ) της έγκρισης των διοικητικών πεπραγµένων του.σ. δ) της εκλογής κάθε τετραετία των µελών του.σ. ε) της εκλογής των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής στ) της απόφασης εισδοχής αποβολής κ.λπ. ενός µέλους ζ) της απόφασης αποδοχής παραίτησης ενός µέλους. η) της απόφασης για κάθε θέµα που µε το παρόν καταστατικό δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. θ) της διάλυσης της Ε.Π.Ο. Άρθρο 24 Τακτική Γενική Συνέλευση 1. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η πρόσκληση στη συνέλευση αποστέλλεται προ τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την οριζόµενη σύγκληση και αναφέρει συγκεκριµένα τα προς συζήτηση θέµατα, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής. 2. Τα προς συζήτηση θέµατα ορίζονται από το.σ. Ο διοικητικός απολογισµός, ο προυπολογισµός και οικονοµικός απολογισµός καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (τροποποιήσεις καταστατικού κανονισµών) αποστέλλεται στα µέλη τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν τη συνέλευση. Άρθρο 25 Θέµατα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1. Η ηµερήσια διάταξη για την τακτική Γ.Σ. συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέµατα:

15 15 α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταµένων µελών. β) έκθεση διοικητικού απολογισµού γ) έγκριση διοικητικού απολογισµού δ) έκθεση οικονοµικού απολογισµού ε) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής στ) έγκριση οικονοµικού απολογισµού ζ) έγκριση προυπολογισµού του επόµενου έτους. η) απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού και κανονισµών και θ) άλλα θέµατα 2. Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονοµικού απολογισµού και προυπολογισµού, πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς κωδικούς στους οποίους αναφέρονται. 3. Αποφάσεις για την εισδοχή νέου µέλους συζητούνται ως τελευταίο θέµα, αντίθετα αποφάσεις για την παύση ή αποβολή µέλους συζητούνται ως πρώτο θέµα της Γ.Σ. 4. Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησής τους, µε απόφαση που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία των 2/3 των εγκύρων ψήφων. Άρθρο 26 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1. Το.Σ. της Ε.Π.Ο. δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο. 2. Έκτακτη Γ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλείται εφόσον υποβληθεί αίτηµα από τα 2/5 των µελών, δεόντως αιτιολογηµένο και σε έγγραφη µορφή. Το.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. µετά την υποβολή του αιτήµατος, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες. 3. Ειδοποίηση για τη συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν τη συνέλευση. 4. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα µέλη τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες (15) πριν από τη συνέλευση. 5. Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται µε πρωτοβουλία του.σ. αυτό καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη. Στη περίπτωση που συγκαλείται µετά από αίτηµα µελών, η ηµερήσια διάταξη συµπεριλαµβάνει τα θέµατα που ετέθησαν απ αυτά τα µέλη. 6. Η ηµερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν µπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.

16 16 Άρθρο 27 Απαρτία 1. Η Γ.Σ. λαµβάνει έγκυρες αποφάσεις µόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, µε την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό. 2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαµβάνεται εντός 24 ωρών µετά την πρώτη, µε την αυτή ηµερήσια διάταξη. εν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., εκτός αν θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία. Άρθρο 28 Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1. Της Γ.Σ. προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του.σ. 2. Η συνέλευση διορίζει τρείς (3) γραµµατείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών µαζί µε τον Πρόεδρο. Άρθρο 29 Αποφάσεις 1. Η Γ.Σ. δεν δύναται να λάβει απόφαση επι θέµατος που δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη. 2.Τα µέλη ασκούν το δικαίωµα ψήφου τους µέσω των νοµίµων αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωµα µιας ψήφου και δεν δύναται να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα µέλη. Ο αναπληρωµατικός ψηφίζει εφόσον απουσιάζει ο τακτικός. 3. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εγκύρων ψήφων, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία ή απαρτία. 4. Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι ή άλλες µορφές αποχής δεν συµπεριλαµβάνονται στην καταµέτρηση των εγκύρων ψήφων. 5. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ονοµαστική κλήση κάθε µέλους και εκδήλωση της ψήφου, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των µελών µυστική ψηφοφορία Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε ως µυστικές µε ψηφοδέλτια. 6. Η ψήφος απόντος µέλους µε επιστολή δεν επιτρέπεται Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τη συνέλευση τίθενται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από την έγκρισή τους εκτός εάν η συνέλευση ορίσει άλλη ηµεροµηνία ή εκτός εάν απαιτούνται άλλες νόµιµες διαδικασίες.

17 17 7. α) για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. β) για την παύση οργάνων απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. γ) για την αποβολή παύση µέλους της Γ.Σ. απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 30 Σύνθεση 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο. απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) µέλη από τα οποία τα: α) δέκα έξη (16) µέλη εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. β) τέσσερα (4) µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. Στους ανωτέρω προστίθεται και ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, ως Α Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή των µελών απο την Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται έξη (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν απο την εκλογή των ανωτέρω δέκα έξη (16) µελών. 2. α) Για την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. κάθε ένωση µέλος, πλήν του Ε.Σ.Α.Π.Ε., µπορεί να υποδεικνύει έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) τουλάχιστον ως αναπληρωµατικό. β) Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι εξ ορισµού Α Αντιπρόεδρος του.σ. της Ε.Π.Ο. γ) Κάθε Τοπική Ένωση Μέλος δύναται να προτείνει γυναίκες ως υποψηφίους που θα εκλέγονται µε ποσόστοση, εφόσον αυτή διοργανώνει γυναικείο πρωτάθληµα. Το ίδιο ισχύει και για τα µέλη του.σ. της Ε.Π.Ο. που εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. 3. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται απο τις Ενώσεις Μέλη εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την συνερχόµενη, για την εκλογή της ιοικήσεως, τακτική Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα µε την υπόδειξη κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του οτι δεν εµπίπτει στα κωλύµατα και στους περιορισµούς του Ν. 2725/99 ( άρθρα 3, 4 και 12). 4. Η ιοίκηση της Ε.Π.Ο. ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο εκλογής το οποίο περιλαµβάνει σε χωριστή ενότητα: α) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων ως τακτικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. β) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων υποψηφίων ως αναπληρωµατικών µελών.

18 18 γ)τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων ως τακτικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δ) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων ως αναπληρωµατικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή των µελών διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία απο τριµελή εφορευτική επιτροπή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται µετά απο αίτηση της Ε.Π.Ο. απο τον Προιστάµενο του αρµόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο µέλη εκλέγονται µε ψηφοφορία απο τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης. 5. Κατά την ψηφοφορία σηµειώνονται επί του ψηφοδελτίου µε σταυρό προτίµησης: α) υποχρεωτικά δέκα έξη (16) υποψήφιοι από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη του.σ. β) µέχρι δέκα έξη (16) από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη του.σ. γ) υποχρεωτικά τρείς (3) από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δ) µέχρι δύο (2) από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο που φέρει µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό σταυρών προτίµησης από τον αριθµό (16) για τα τακτικά µέλη του.σ. και (3) για τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (περίπτωση α, γ ) θεωρείται άκυρο. Οµοίως ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίµησης περισσότερους απο τους αναφερόµενους για τις περιπτώσεις β, δ θεωρείται επίσης άκυρο. 6. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, τους υποψηφίους που έλαβαν την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση, παρουσία και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως. Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωµατικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά µέλη. 7. Ένα µέλος του.σ. δεν µπορεί ταυτόχρονα να είναι µέλος δικαιοδοτικού οργάνου της Ε.Π.Ο. Άρθρο 31 ιάρκεια θητείας 1. Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. είναι τετραετής. 2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων ιοίκησης της Ε.Π.Ο. διενεργούνται κατά το έτος διεξαγωγής των θερινών ολυµπιακών αγώνων, σε Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά προς τούτο κατά µήνα Οκτώβριο και δεν επηρεάζονται από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε µελών του απερχοµένου ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον η έλλειψη αυτή σηµειώνεται µετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών το ιοικητικό Συµβούλιο

19 19 θεωρείται ότι έχει νόµιµη συγκρότηση και λειτουργία µε τα εναποµείνοντα µέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συµβούλων και µεταξύ ίσης αρχαιότητας, ο µεγαλύτερος σε ηλικία. Άρθρο 32 Σύνθεση.Σ. και Εκτελεστικής Γραµµατείας 1.Μέσα σε οκτώ ηµέρες από την ηµέρα της εκλογής συνέρχεται από τον Α Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύµατος ή αρνήσεως αυτού, από τον αρχαιότερο των εκλεγέντων, το νέο ιοικητικό Συµβούλιο και µε µυστική ψηφοφορία, συγκροτείται σε Σώµα, εκλέγον µεταξύ των µελών αυτού, µε εξαίρεση τους Γενικούς Αντιπροσώπους, καθώς και τα µέλη που προέρχονται από τον Ε.Σ.Α.Π.Ε., τον Πρόεδρο, τον Β Αντιπρόεδρο, τον Γ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον Αναπληρωτή Ταµία. Στην ίδια συνεδρίαση εκλέγονται και οι Πρόεδροι των Επιτροπών. 2. Συνιστάται στην Ε.Π.Ο. επταµελής Εκτελεστική Γραµµατεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Α, Β και Γ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και το µέλος του.σ. που έχει ορισθεί ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Εάν στο ίδιο µέλος του...σ. συµπίπτουν οι προαναφερόµενες ιδιότητες µε αυτήν του προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής, τότε το έβδοµο µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας ορίζεται µε απόφαση του.σ. Η Εκτελεστική Γραµµατεία της Ε.Π.Ο. συνέρχεται τακτικά µία φορά την εβδοµάδα και συνεδριάζει βάσει ηµερήσιας διάταξης και µε την τήρηση πλήρων πρακτικών. Αποφασίζει αµετάκλητα µόνο για κατεπειγούσης και τρεχούσης φύσεως θέµατα και ενηµερώνει γι αυτά το.σ. στην πρώτη επόµενη συνεδρίασή του. Για θέµατα που αφορούν τακτική διαχείριση, οι όποιες πρωτοβουλίες και αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραµµατείας, θα εισάγονται προς έγκριση στο αµέσως επόµενο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εκτελεστική Γραµµατεία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ανωτέρω µέλη της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων. 3.Πρόταση µοµφής κατά µέλους ή µελών του.σ. ή της Ε.Ε. γίνεται δεκτή από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. εφόσον υπερψηφισθεί από τα 2/3 των ενώσεων - µελών αυτής. Η υποβληθησόµενη πρόταση µοµφής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να προσυπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον ενώσεις µέλη της Ε.Π.Ο. Μέλος ή µέλη του.σ. και της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που εξέπεσαν του αξιώµατός τους µε µοµφή δεν έχουν το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι κατά τις δύο επόµενες κατά σειρά αρχαιρεσίες. Άρθρο 33 Οι Συνεδριάσεις ιοικητικού Συµβουλίου 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το.σ. δύο (2) φορές το µήνα, ή κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο ως αναγκαίο.

20 20 2. Με έγγραφο αίτηµα του 1/3 των µελών του.σ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το.σ. µε θέµα ηµερησίας διατάξεως το αναφερόµενο στην αίτησή τους.. 3. Τα µέλη του.σ. δύνανται να υποβάλλουν θέµατα προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη του.σ., κοινοποιώντας τα έγκαιρα στον Γενικό Γραµµατέα.. Η ηµερήσια διάταξη του.σ. κοινοποιείται στα µέλη προ δύο τουλάχιστον ηµερών. 4. Ο Γενικός Γραµµατέας εισηγείται κατά περίπτωση τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ανακοινώνει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών. 5. Οι συνεδριάσεις του.σ. δεν είναι δηµόσιες. Το.Σ. δύναται να αποφασίζει την παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τρίτους ή δύναται να αποφασίζει την έκθεση ενώπιον του, γεγονότων ή απόψεων από τρίτους. Άρθρο 34 Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το.Σ. έχει ενδεικτικά αρµοδιότητα στους ακόλουθους τοµείς: α) τη διαχείριση των σχέσεων της Ε.Π.Ο. β) την αντιπροσώπευση και δέσµευση της Ε.Π.Ο. έναντι τρίτων. γ) την εκλογή του Προέδρου και των λοιπών αξιωµατούχων του.σ. δ) την πρόσληψη των προπονητών των εθνικών αντιπροσωπευτικών συγκροτηµάτων και του υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού αυτών καθώς και την απόλυσή των. ε) την εφαρµογή της µέγιστης εποπτείας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της Ε.Π.Ο. στ) την προετοιµασία και τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. ζ) την κατάρτιση του προυπολογισµού και των ισολογισµών. η) την κατάρτιση της έκθεσης των διοικητικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων και του απολογισµού αυτών. θ) το διορισµό, και όπου αυτό προβλέπεται, την παύση των µελών των επιτροπών. ι) την προετοιµασία των κανονισµών που θα υιοθετηθούν ή τροποποιηθούν από τη Γενική Συνέλευση, την έκδοση ή τροποποίηση κανονισµών που δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και την έκδοση ή τροποποίηση οδηγιών προς τις επιτροπές. ια) τη θεσµοθέτηση, οργάνωση και κατάργηση επισήµων διοργανώσεων, σε εθνικό επίπεδο. ιβ) τη διατήρηση των σχέσεων µε διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και επίσης την άσκηση του δικαιώµατος πρότασης αντιπροσώπων της Ε.Π.Ο., για εκλογή τους σ αυτούς. ιγ) την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε προσώπου, είναι κατάλληλο ώστε να του απονεµηθεί ο τίτλος του επίτιµου προέδρου ή µέλους της Ε.Π.Ο.

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 2 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο 1 : Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957 ΚΟΖΑΝΗ 2012 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο 1 : Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1952

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1952 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1952 Ιωάννινα 2012 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο 1 : Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1980 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...4 ΆΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Έ ΡΑ ΥΠΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1953 1 Περιεχόμενα ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ... 5 Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 Άρθρο 1: Επωνυμία - Νομική μορφή Έδρα - Υπαγωγή... 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980 Σύρος 5 Ιουλίου 2015 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου. 1. Γενικά κωλύματα. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ... 1 Α. Γενικές Διατάξεις... 3 Άρθρο 1 Επωνυμία Νομική μορφή Έδρα Υπαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 1-8 B. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 9-18 Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ 1 ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΔΡΑ 1. Από την Ένωση αθλητικών σωματείων των Κωφών-Βαρήκοων, που υπάγονται στη Γ.Γ.Α. με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό της, β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα