Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926"

Transcript

1 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Επωνυµία Νοµική Μορφή Έδρα - Υπαγωγή Σκοπός Σηµαία Έµβληµα Λογότυπος - Συντοµογραφία Επίσηµη Γλώσσα II. ΜΕΛΗ Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Κατηγορίες Μελών Προυποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους ιαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους Απόφαση για την εισδοχή Νοµική µορφή των Μελών Ενώσεις ικαιώµατα Μελών Υποχρεώσεις Μελών Παύση Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους Παραίτηση Μέλους Αποβολή Μέλους ιάλυση Ειδικές περιπτώσεις III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 19 Όργανα

3 3 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 28 Άρθρο 29 Ορισµός και Σύνθεση Καθορισµός των Αντιπροσώπων Αριθµός και προέλευση Αντιπροσώπων Αρµοδιότητες Τακτική Γενική Συνέλευση Θέµατα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έκτακτη Γενική Συνέλευση Απαρτία Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 30 Άρθρο 31 Άρθρο 32 Άρθρο 33 Άρθρο 34 Άρθρο 35 Άρθρο 36 Άρθρο 37 Σύνθεση ιάρκεια θητείας Σύνθεση.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής Οι Συνεδριάσεις ιοικητικού Συµβουλίου Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Αποφάσεις ιοικητικού Συµβουλίου Πρόεδρος Α. Γενικός Γραµµατέας Β. Ταµίας Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 38 Εξελεγκτική Επιτροπή - Ανεξάρτητοι ελεγκτές

4 4. ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 39 Άρθρο 40 Κατηγορίες Πειθαρχικά µέτρα E. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. Άρθρο 41 Άρθρο 42 Σύνθεση Αρµοδιότητες- Λειτουργία των Οργάνων της Ε.Π.Ο. Σύνθεση και καθήκοντα µονίµων επιτροπών IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Άρθρο 43 Άρθρο 44 Άρθρο 45 Άρθρο 46 Οικονοµική περίοδος Έσοδα - Πόροι Έξοδα Λογιστικό σύστηµα V. ΙΑΛΥΣΗ Άρθρο 47 Άρθρο 48 Απόφαση διάλυσης Τύχη περιουσίας VI. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 49 Άρθρο 50 Άρθρο 51 Άρθρο 52 Οργάνωση Πρωταθληµάτων Πολυιδιοκτησία Μ.Μ.Ε. Αποβολή µέλους οργάνου ή οργάνων

5 5 Άρθρο 53 Προσφυγές Ρήτρα ιαιτητικής Επίλυσης ιαφορών VII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 54 Άρθρο 55 Άρθρο 56 Άρθρο 57 Ισχύς του καταστατικού Τεκµήριο αρµοδιότητας Έγκριση Έναρξη ισχύος Μεταβατικές διατάξεις

6 6 I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1: Επωνυµία Νοµική µορφή Έδρα Υπαγωγή 1. Η κατά το έτος 1926 ιδρυθείσα, από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών, Πειραιώς, και Μακεδονίας Θράκης, Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, έχει έδρα την Αθήνα και την επωνυµία Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.). 2. Η Ε.Π.Ο. απέχει από πολιτικά ή θρησκευτικά θέµατα και απαγορεύει οποιαδήποτε µορφή πολιτικής, θρησκευτικής, εθνικής ή φυλετικής διάκρισης. 3. Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π.Ο. είναι απεριόριστη. 4. Η έδρα και τα γραφεία της Ε.Π.Ο. ευρίσκονται στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού αριθ Η Ε.Π.Ο. είναι η µόνη και αποκλειστικά αρµόδια ανώτατη αρχή για την εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι µέλος της διεθνούς ποδοσφαιρικής συνοµοσπονδίας (FIFA) και της ευρωπαικής ποδοσφαιρικής συνοµοσπονδίας (UEFA).Είναι υποχρεωµένη να αποδέχεται τα καταστατικά, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA και της UEFA και να διασφαλίζει, ότι τα ως άνω γίνονται αποδεκτά επίσης από όλο το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρθρο 2: Σκοπός 1. Η Ε.Π.Ο. έχει ως σκοπό: α) την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλήµατος του ποδοσφαίρου σ όλες τις µορφές του ( ανοικτό, σάλας, ποδόσφαιρο στην άµµο κ.λπ.) σ όλη την ελληνική επικράτεια. β) να ενισχύει το άθληµα σε εθνικό επίπεδο και στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» (fairy play) γ) να οργανώνει κάθε είδους πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου όλων των µορφών σε εθνικό επίπεδο και να κατανέµει αρµοδιότητες διοργάνωσης στις τοπικές ενώσεις ή τον ΕΣΑΠΕ. δ) να ελέγχει και να κατανέµει αρµοδιότητες διοργάνωσης όλων των φιλικών αγώνων όλων των µορφών που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια. ε) να χειρίζεται όλες τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις που συνδέονται µε το άθληµα του ποδοσφαίρου σ όλες του τις µορφές. στ) να προασπίζει και να ενισχύει τα συµφέροντα όλων των ασχολουµένων (φυσικών, νοµικών προσώπων) µε το άθληµα του ποδοσφαίρου.

7 7 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών: Η Ε.Π.Ο. εκδίδει κανονισµούς για τη ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, ενδεικτικά : α) µε ειδικούς κανονισµούς που ψηφίζονται από την Γ.Σ. ρυθµίζονται οι αρχές που διέπουν τη διεξαγωγή των πάσης φύσεως αγώνων και πρωταθληµάτων οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν το άθληµα του ποδοσφαίρου η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας επί των ενώσεων, των σωµατείων, των ΠΑΕ, των ποδοσφαιριστών, των διοικητικών παραγόντων, των διαιτητών, των τεχνικών στελεχών, των υπαλλήλων των ΠΑΕ, των φιλάθλων και εν γένει κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου, που η δραστηριότητα του εµπλέκεται µε το ποδόσφαιρο, οι ποινές και τα όργανα υποβολής αυτών. η λήψη ειδικώτερων µέτρων προληπτικών και κατασταλτικών για την ασφάλεια των διοργανώσεων, την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη φαρµακοδιέγερση. οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τους ποδοσφαιριστές, την ιδιότητά τους και εν γένει τα συµβόλαια και κάθε άλλο θέµα σχετιζόµενο µ αυτά. οι κανόνες που διέπουν τη διαιτησία, τα όργανα και τη λειτουργία αυτής -- οι κανόνες που διέπουν το επάγγελµα του προπονητή και την προπονητική. Η Ε.Π.Ο.: β) λαµβάνει κάθε µέτρο για τη δηµιουργία ή τη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων γ) επιµελείται την έκδοση οποιωνδήποτε, έχει σχέση µε το άθληµα, εντύπων δ) συνάπτει συµβάσεις χορηγίας ή διαφήµισης ε) ιδρύει νοµικά πρόσωπα κάθε είδους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της λειτουργίας της. στ) ιδρύει και λειτουργεί σχολές εθνικές ή τοπικές, ποδοσφαίρου, διαιτησίας και προπονητών. ζ) ασκεί τις αρµοδιότητές της διοικητικές, κανονιστικές ή λειτουργικές σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισµών, των αποφάσεων, των οδηγιών της ιεθνούς Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, της Ευρωπαικής Ένωσης Οµοσπονδιών και κάθε άλλου αρµόδιου οργάνου τις οποίες και ανεπιφύλακτα αποδέχεται µε το παρόν. Άρθρο 3: Σηµαία Έµβληµα Λογότυπος Συντοµογραφία. 1. Η σηµαία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, είναι χρώµατος λευκού και κυανού και περιλαµβάνει την ελληνική σηµαία µε επ αυτής δύο στρογγυλού σχήµατος παραστάσεις, εκ των οποίων η πρώτη απεικονίζει την κεφαλή της Αθηνάς, η δε δεύτερη ποδοσφαιρική σφαίρα µε τα αρχικά Ε.Π.Ο.

8 8 2. Τα ανωτέρω σε σµίκρυνση αποτελούν το έµβληµα και το λογότυπο της Ε.Π.Ο. 3. Η συντοµογραφία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ είναι Ε.Π.Ο. Άρθρο 4: Επίσηµη Γλώσσα 1. Η επίσηµη γλώσσα της Ε.Π.Ο. είναι η ελληνική. Τα επίσηµα έγγραφα και κείµενα γράφονται σ αυτή τη γλώσσα. 2. Η επίσηµη γλώσσα της Γενικής Συνέλευσης είναι η ελληνική. 3. Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα µεταφρασµένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείµενο. II. Μέλη Άρθρο 5: Κατηγορίες Μελών Μέλη της Ε.Π.Ο. είναι οι αναγνωρισµένες από τη Γενική Συνέλευση α) 51 τοπικές Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) και β) ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ανωνύµων Ποδοσφαιρικών Εταιριών ( Ε.Σ.Α.Π.Ε.). Άρθρο 6 Προυποθέσεις Απόκτησης Ιδιότητας Μέλους 1. Σε κάθε Νοµό της Χώρας µία µόνο Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) υφίσταται πλην του τέως Νοµού Αττικής όπου υφίστανται δύο ενώσεις, η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αθηνών και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Πειραιά, µε γεωγραφική δικαιοδοσία εκάστης, αυτή που έχει κατά τη ψήφιση του παρόντος. Κάθε αίτηση νέου µέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: α) δήλωση ότι τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται εντός της περιοχής (Νοµού) στην οποία η Ε.Π.Ο. είναι ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή. β) δήλωση ότι όλοι οι επίσηµοι ποδοσφαιρικοί αγώνες εντός έδρας, θα γίνονται εντός της περιοχής της (Νοµού) στην οποία η Ε.Π.Ο. είναι ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή. 2. Σε περίπτωση δηµιουργίας ή κατάργησης Νοµών, τα µέλη παραµένουν ως έχουν, η δε Γ.Σ. θα αποφασίζει για κάθε σχετικό θέµα. Άρθρο 7 ιαδικασίες για την Απόκτηση της Ιδιότητας Μέλους 1. Κάθε αίτηµα νέου µέλους ένωσης υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία της Ε.Π.Ο. 2. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: α) αντίγραφο του καταστατικού β) συγκρότηση του.σ. της ένωσης σε σώµα

9 9 γ) δήλωση συµφωνίας και δέσµευσης προς το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις αποφάσεις της FIFA, UEFA και Ε.Π.Ο. και τις τυχόν τροποποιήσεις τους. δ) δήλωση ότι θα διασφαλίσει την αποδοχή της υπό στοιχεία γ ρήτρας και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µε το οποίο θα έχει σχέσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο. ε) δήλωση αποδοχής της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών και αναγνώρισης της αποκλειστικής εξουσίας των αρµόδιων αθλητικών οργάνων (δικαιοδοτικών- πειθαρχικών) αναφορικά µε όλες τις αποφάσεις που αφορούν αυτό ή άλλο εκ των µελών του. στ) αντίγραφο πρακτικού της Γ.Σ. Άρθρο 8 Απόφαση για την εισδοχή 1. Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα για την εισδοχή νέου µέλους. 2. εν µπορεί να απορριφθεί η εισδοχή νέου µέλους εφόσον υπάρχει συµφωνία και τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 9 Νοµική µορφή των Μελών Τα µέλη της Ε.Π.Ο. είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Α.Κ. και την αθλητική νοµοθεσία. Άρθρο 10 Ενώσεις 1. Τα σωµατεία και οι ΠΑΕ απαρτίζουν τις ενώσεις στα πρωταθλήµατα των οποίων λαµβάνουν µέρος 2. Οι τοπικές ενώσεις (Ε.Π.Σ.) και ο Ε.Σ.Α.Π.Ε υπάγονται στην Ε.Π.Ο. η οποία εγκρίνει τα καταστατικά, τους κανονισµούς και τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων τους καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους. 3. Η Ε.Π.Ο. παραχωρεί στις Ε.Π.Σ. και τον Ε.Σ.Α.Π.Ε. τα δικαιώµατα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απαιτούνται για να πετύχουν τους καταστατικούς σκοπούς. Άρθρο 11 ικαιώµατα Μελών Τα µέλη έχουν : α) το δικαίωµα γνώσης της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της κλήσης στον καθορισµένο τόπο και χρόνο και της συµµετοχής στη Συνέλευση και της άσκησης του δικαιώµατος της ψήφου. β) το δικαίωµα πληροφόρησης, επί των υποθέσεων της Ε.Π.Ο. µέσω των αρµοδίων οργάνων.

10 10 γ) το δικαίωµα διοργάνωσης πρωταθληµάτων κατά παραχώρηση της Ε.Π.Ο. και υπό την αιγίδα αυτής.. δ) κάθε άλλο δικαίωµα που απονέµεται σύµφωνα µε αυτό το καταστατικό ή σύµφωνα µε κανονισµούς, οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις Μελών Κάθε µέλος της Ε.Π.Ο. έχει: α) την υποχρέωση να είναι πιστό στην Ε.Π.Ο., νοείται δε ιδιαιτέρως ότι το µέλος θα πρέπει να απέχει από οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αντίκεινται στα συµφέροντα της Ε.Π.Ο. β) την υποχρέωση να εξοφλεί όλα τα οφειλόµενα ποσά των συνδροµών κ.λπ. οικονοµικών υποχρεώσεών του. γ) την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Ε.Π.Ο. οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό και τους κανονισµούς του. δ) την υποχρέωση να συµφωνήσει ότι δεσµεύεται από το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA, UEFA και της Ε.Π.Ο. ε) την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι αυτοί γίνονται σεβαστοί από τα µέλη του και άλλα πρόσωπα (παίκτες, στελέχη κ.λπ.) µε τα οποία διατηρεί οιασδήποτε µορφής σχέση. στ) την υποχρέωση να τηρεί τους Κανόνες του Αθλήµατος του ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) και να διασφαλίζει ότι αυτοί τηρούνται οµοίως από τα µέλη του. ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιεσδήποτε προσφυγές, που απαιτούν την εµπλοκή διαιτησίας και αφορούν αυτό (το µέλος) ή ένα από τα µέλη του και σχετίζονται µε το καταστατικό, τους κανονισµούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA UEFA και Ε.Π.Ο., θα αποτελεί αντικείµενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών- πειθαρχικών) τα οποία θα αποφασίζουν οριστικά για τις προσφυγές. η) την υποχρέωση να θέτει σε κάθε συµβόλαιο που συνάπτει, είτε µε παίκτη είτε µε στέλεχος, άρθρο µε το οποίο τυχόν νόµιµες προσφυγές που απαιτούν διαιτησία προκύπτουσες από το εν λόγω συµβόλαιο ή σχετιζόµενες µε αυτό, θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων (δικαιοδοτικών - πειθαρχικών) τα οποία και θα αποφασίζουν. θ) την υποχρέωση της Γενικής του Συνέλευσης να εκλέγει τα µέλη του.σ. και, όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα πειθαρχικά του όργανα. ι) την υποχρέωση να µη διατηρεί αθλητικής φύσης σχέσεις µε µη ανεγνωρισµένα ποδοσφαιρικά πρόσωπα ή µε µέλη τα οποία έχουν παυθεί ή αποκλειστεί. ια) την υποχρέωση να τηρεί τις προυποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 σχετικά µε τη διάρκεια της σύνδεσης και αναγνώρισης του. ιβ) την υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής συµπεριφοράς, σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι. ιγ) όλες τις άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή τους κανονισµούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της Ε.Π.Ο.

11 11 Άρθρο 13 Παύση 1. Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, κανονισµών, οδηγιών και αποφάσεων της Ε.Π.Ο. δύναται να έχει σαν αποτέλεσµα, µετά από απόφαση της Γ.Σ., την παύση της ιδιότητας µέλους της Ε.Π.Ο. για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών. 2. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται από τη Γ.Σ. µε παρουσία του ηµίσεος τουλάχιστον των µελών και πλειοψηφία των ¾ των εγκύρων ψήφων. 3. Για όσο διάστηµα διαρκεί η παύση, το µέλος χάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την ιδιότητα αυτή. Άρθρο 14 Απώλεια της Ιδιότητας Μέλους 1. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται µε την παραίτηση του µέλους, την αποβολή ή την διάλυση του. 2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους δεν το απαλλάσσει από τις τυχόν οικονοµικές οφειλές του προς την Ε.Π.Ο. ή τυχόν άλλες Ενώσεις µέλη. Άρθρο 15 Παραίτηση Μέλους Ένα µέλος δύναται να υποβάλλει την παραίτησή του τα αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται µετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η παραίτηση γίνεται έγγραφα µετά από απόφαση της Γ.Σ. των µελών του παραιτούµενου µέλους, σύµφωνα µε το κατασταστικό του και υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν. Άρθρο 16 Αποβολή Μέλους 1. Η Γ.Σ. δύναται να αποκλείσει ένα µέλος Ένωση που δεν διοργανώνει αδικαιολόγητα για δύο ποδοσφαιρικές περιόδους πλήρως τα πρωταθλήµατά της. Τα σωµατεία που είναι µέλη της ως άνω ένωσης και τα οποία είναι αναγνωρισµένα από την Ε.Π.Ο. µπορούν να υπαχθούν σε γειτονική ένωση εντός εξήντα (60) ηµερών από την απόφαση περί διαγραφής, άλλως διαγράφονται. 2. Η περί υπαγωγής ή διαγραφής των ανωτέρω σωµατείων απόφαση, λαµβάνεται από το..σ µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από τη λήξη της ως άνω 60 ηµερης προθεσµίας. Άρθρο 17 ιάλυση 1. Η διάλυση του νοµικού προσώπου µιας Ένωσης Μέλους είτε εκουσία, είτε επιβαλλοµένη από τον νόµο, συνεπιφέρει σε κάθε περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους.

12 12 2. Εφόσον µία ένωση περιλαµβάνει στις τάξεις της λιγότερα από δέκα (10) σωµατεία, που συµµετέχουν σε αγώνες πρωταθλήµατος της, διαλύεται αναγκαστικά. Άρθρο 18 Ειδικές περιπτώσεις Η λειτουργία των Ε.Π.Σ. και του Ε.Σ.Α.Π.Ε., οι αρµοδιότητες τους, οι επιτροπές τους, τα προσόντα κωλύµατα των µελών των.σ. είναι ανάλογα και αντίστοιχα µε τα περιλαµβανόµενα στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 19 Όργανα 1. Τα ακόλουθα αποτελούν όργανα της Ε.Π.Ο. α) Η Γενική Συνέλευση β) Το ιοικητικό Συµβούλιο γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή δ) Τα ικαιοδοτικά Πειθαρχικά όργανα όπως περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 39 και 41 του παρόντος. 2. Αντίθετα οι µόνιµες επιτροπές, που αναφέρονται ειδικώτερα στο άρθρο 42 δεν έχουν τη ιδιότητα οργάνων της Ε.Π.Ο. αλλά έχουν συµβουλευτικό λειτουργικό χαρακτήρα. Το.Σ. έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν και υπόκεινται σε ειδικούς κανονισµούς, οι εισηγήσεις τους εγκρίνονται από το.σ. 3. Η θητεία των µελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί την θητεία των µελών του.σ., µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του παρόντος καταστατικού που ορίζουν άλλως. Τα απερχόµενα µέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους µέχρι τη νέα συγκρότηση του οργάνου. 4. Το.Σ. της Ε.Π.Ο. µε απόφασή του µπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε µέλος οργάνου ή επιτροπής που έχει διορισθεί µε απόφαση του.σ., και προ της λήξεως της θητείας του στις περιπτώσεις συνδροµής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις. 5. Ως Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται µέλος του.σ. της Ε.Π.Ο. εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν καταστατικό. 6. Κανένας δεν µπορεί να µετέχει ως µέλος σε περισσότερα του ενός όργανα ή επιτροπές µε εξαίρεση τα µέλη του.σ. Η συµµετοχή των µελών του.σ. είναι πάντοτε άµισθη.

13 13 7. Τα µέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει : α) να είναι έλληνες πολίτες β) να απολαµβάνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωµάτων γ) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εµπειρία του αντικειµένου των αρµοδιοτήτων του οργάνου ή της επιτροπής. δ) προκειµένου για δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα να µην έχουν σχέση ή εξάρτηση µε τα διαγωνιζόµενα σωµατεία ή ΠΑΕ. ε) να µην εµπίπτουν στα κωλύµατα και στους περιορισµούς των άρθρων 3 και 12 του Ν. 2725/1999. Ειδικώτερα µέλη του.σ. της ΕΠΟ και αυτά που προέρχονται από τον Ε.Σ.Α.Π.Ε. τα οποία καταδικάζονται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του καταστατικού του Ε.Σ.Α.Π.Ε. Σε περίπτωση παραποµπής µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα για κακούργηµα των ως άνω προσώπων, το.σ. υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής ή µη της συµµετοχής τους. 8. εν µπορούν να είναι µέλη των οργάνων και επιτροπών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό διαιτητές εν ενεργεία, προπονητές, ποδοσφαιριστές, οι υπάλληλοι της Ε.Π.Ο. και οι συµβεβληµένοι µε αυτήν. 9. Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές νόµιµα συνεδριάζουν αν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Με ειδικούς κανονισµούς καθορίζονται τα προσόντα, οι αρµοδιότητες και οι λειτουργίες των οργάνων και των επιτροπών. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 20 Ορισµός και Σύνθεση 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των µελών της Ε.Π.Ο. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Ο. Μόνο µία νόµιµα συγκληθείσα συνέλευση έχει το δικαίωµα να λάβει αποφάσεις. 2. Στη Γ.Σ. συµµετέχουν τα µέλη του.σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής µε δικαίωµα λόγου και όχι ψήφου. 3. Το.Σ. αποφασίζει για τη συµµετοχή τρίτων προσώπων (φυσικών ή νοµικών). Τα τρίτα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, αλλά δύνανται να εκφράσουν τη γνώµη τους για ειδικά θέµατα µετά από απόφαση του.σ. Άρθρο 21 Καθορισµός των Αντιπροσώπων 1. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπρόσωπου της.

14 14 2. Ο τακτικός αντιπρόσωπος µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζονται µε απόφαση του.σ. των Ενώσεων. 3. Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται µε την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. το αργότερο προ τριών ηµερών µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου της αντιπροσωπευοµένης Ένωσης Μέλους. 4. Μέλος του.σ. και της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δεν µπορεί να είναι αντιπρόσωπος ένωσης µέλους κατά τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τον Α Αντιπρόεδρο του.σ. της Ε.Π.Ο. και Πρόεδρο του.σ. του ΕΣΑΠΕ Άρθρο 22 Αριθµός και προέλευση Αντιπροσώπων 1. Κάθε Ένωση εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωµατικό αντιπρόσωπο. 2. Κάθε Ένωση διαθέτει στη Γενική Συνέλευση µία ψήφο. Άρθρο 23 Αρµοδιότητες Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) της έγκρισης και τροποποίησης του καταστατικού και των κανονισµών. β) της έγκρισης του προυπολογισµού και απολογισµού. γ) της έγκρισης των διοικητικών πεπραγµένων του.σ. δ) της εκλογής κάθε τετραετία των µελών του.σ. ε) της εκλογής των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής στ) της απόφασης εισδοχής αποβολής κ.λπ. ενός µέλους ζ) της απόφασης αποδοχής παραίτησης ενός µέλους. η) της απόφασης για κάθε θέµα που µε το παρόν καταστατικό δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου. θ) της διάλυσης της Ε.Π.Ο. Άρθρο 24 Τακτική Γενική Συνέλευση 1. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται τον Ιούνιο κάθε έτους. Η πρόσκληση στη συνέλευση αποστέλλεται προ τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την οριζόµενη σύγκληση και αναφέρει συγκεκριµένα τα προς συζήτηση θέµατα, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής. 2. Τα προς συζήτηση θέµατα ορίζονται από το.σ. Ο διοικητικός απολογισµός, ο προυπολογισµός και οικονοµικός απολογισµός καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (τροποποιήσεις καταστατικού κανονισµών) αποστέλλεται στα µέλη τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν τη συνέλευση. Άρθρο 25 Θέµατα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1. Η ηµερήσια διάταξη για την τακτική Γ.Σ. συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα θέµατα:

15 15 α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταµένων µελών. β) έκθεση διοικητικού απολογισµού γ) έγκριση διοικητικού απολογισµού δ) έκθεση οικονοµικού απολογισµού ε) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής στ) έγκριση οικονοµικού απολογισµού ζ) έγκριση προυπολογισµού του επόµενου έτους. η) απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού και κανονισµών και θ) άλλα θέµατα 2. Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονοµικού απολογισµού και προυπολογισµού, πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς κωδικούς στους οποίους αναφέρονται. 3. Αποφάσεις για την εισδοχή νέου µέλους συζητούνται ως τελευταίο θέµα, αντίθετα αποφάσεις για την παύση ή αποβολή µέλους συζητούνται ως πρώτο θέµα της Γ.Σ. 4. Θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δύνανται να απαλειφθούν ή να τροποποιηθεί η σειρά συζήτησής τους, µε απόφαση που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία των 2/3 των εγκύρων ψήφων. Άρθρο 26 Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1. Το.Σ. της Ε.Π.Ο. δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο. 2. Έκτακτη Γ.Σ. υποχρεωτικά συγκαλείται εφόσον υποβληθεί αίτηµα από τα 2/5 των µελών, δεόντως αιτιολογηµένο και σε έγγραφη µορφή. Το.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. µετά την υποβολή του αιτήµατος, το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες. 3. Ειδοποίηση για τη συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν τη συνέλευση. 4. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα µέλη τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες (15) πριν από τη συνέλευση. 5. Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται µε πρωτοβουλία του.σ. αυτό καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη. Στη περίπτωση που συγκαλείται µετά από αίτηµα µελών, η ηµερήσια διάταξη συµπεριλαµβάνει τα θέµατα που ετέθησαν απ αυτά τα µέλη. 6. Η ηµερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν µπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.

16 16 Άρθρο 27 Απαρτία 1. Η Γ.Σ. λαµβάνει έγκυρες αποφάσεις µόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, µε την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό. 2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαµβάνεται εντός 24 ωρών µετά την πρώτη, µε την αυτή ηµερήσια διάταξη. εν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., εκτός αν θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία. Άρθρο 28 Εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 1. Της Γ.Σ. προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος του.σ. 2. Η συνέλευση διορίζει τρείς (3) γραµµατείς υπεύθυνους για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών µαζί µε τον Πρόεδρο. Άρθρο 29 Αποφάσεις 1. Η Γ.Σ. δεν δύναται να λάβει απόφαση επι θέµατος που δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη. 2.Τα µέλη ασκούν το δικαίωµα ψήφου τους µέσω των νοµίµων αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωµα µιας ψήφου και δεν δύναται να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα µέλη. Ο αναπληρωµατικός ψηφίζει εφόσον απουσιάζει ο τακτικός. 3. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εγκύρων ψήφων, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία ή απαρτία. 4. Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι ή άλλες µορφές αποχής δεν συµπεριλαµβάνονται στην καταµέτρηση των εγκύρων ψήφων. 5. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ονοµαστική κλήση κάθε µέλους και εκδήλωση της ψήφου, εκτός εάν αποφασισθεί από τα 2/3 των µελών µυστική ψηφοφορία Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε ως µυστικές µε ψηφοδέλτια. 6. Η ψήφος απόντος µέλους µε επιστολή δεν επιτρέπεται Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τη συνέλευση τίθενται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από την έγκρισή τους εκτός εάν η συνέλευση ορίσει άλλη ηµεροµηνία ή εκτός εάν απαιτούνται άλλες νόµιµες διαδικασίες.

17 17 7. α) για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. β) για την παύση οργάνων απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. γ) για την αποβολή παύση µέλους της Γ.Σ. απαιτείται παρουσία του ηµίσεος των µελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων εγκύρων ψήφων. Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 30 Σύνθεση 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ο. απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) µέλη από τα οποία τα: α) δέκα έξη (16) µέλη εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. β) τέσσερα (4) µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. Στους ανωτέρω προστίθεται και ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, ως Α Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. Σε κάθε περίπτωση η εκλογή των µελών απο την Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται έξη (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν απο την εκλογή των ανωτέρω δέκα έξη (16) µελών. 2. α) Για την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. κάθε ένωση µέλος, πλήν του Ε.Σ.Α.Π.Ε., µπορεί να υποδεικνύει έναν (1) τουλάχιστον υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) τουλάχιστον ως αναπληρωµατικό. β) Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α.Π.Ε. είναι εξ ορισµού Α Αντιπρόεδρος του.σ. της Ε.Π.Ο. γ) Κάθε Τοπική Ένωση Μέλος δύναται να προτείνει γυναίκες ως υποψηφίους που θα εκλέγονται µε ποσόστοση, εφόσον αυτή διοργανώνει γυναικείο πρωτάθληµα. Το ίδιο ισχύει και για τα µέλη του.σ. της Ε.Π.Ο. που εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση του Ε.Σ.Α.Π.Ε. 3. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται απο τις Ενώσεις Μέλη εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την συνερχόµενη, για την εκλογή της ιοικήσεως, τακτική Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα µε την υπόδειξη κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του οτι δεν εµπίπτει στα κωλύµατα και στους περιορισµούς του Ν. 2725/99 ( άρθρα 3, 4 και 12). 4. Η ιοίκηση της Ε.Π.Ο. ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την Γενική Συνέλευση και καταρτίζεται το ψηφοδέλτιο εκλογής το οποίο περιλαµβάνει σε χωριστή ενότητα: α) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων ως τακτικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. β) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων υποψηφίων ως αναπληρωµατικών µελών.

18 18 γ)τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων ως τακτικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δ) Τα ονοµατεπώνυµα, κατ αλφαβητική σειρά, των προτεινοµένων ως αναπληρωµατικών µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η εκλογή των µελών διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία απο τριµελή εφορευτική επιτροπή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται µετά απο αίτηση της Ε.Π.Ο. απο τον Προιστάµενο του αρµόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο µέλη εκλέγονται µε ψηφοφορία απο τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης. 5. Κατά την ψηφοφορία σηµειώνονται επί του ψηφοδελτίου µε σταυρό προτίµησης: α) υποχρεωτικά δέκα έξη (16) υποψήφιοι από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη του.σ. β) µέχρι δέκα έξη (16) από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη του.σ. γ) υποχρεωτικά τρείς (3) από τους προτεινόµενους ως τακτικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δ) µέχρι δύο (2) από τους προτεινόµενους ως αναπληρωµατικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτιο που φέρει µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό σταυρών προτίµησης από τον αριθµό (16) για τα τακτικά µέλη του.σ. και (3) για τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (περίπτωση α, γ ) θεωρείται άκυρο. Οµοίως ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρούς προτίµησης περισσότερους απο τους αναφερόµενους για τις περιπτώσεις β, δ θεωρείται επίσης άκυρο. 6. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, τους υποψηφίους που έλαβαν την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση, παρουσία και του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως. Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωµατικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά µέλη. 7. Ένα µέλος του.σ. δεν µπορεί ταυτόχρονα να είναι µέλος δικαιοδοτικού οργάνου της Ε.Π.Ο. Άρθρο 31 ιάρκεια θητείας 1. Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. είναι τετραετής. 2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων ιοίκησης της Ε.Π.Ο. διενεργούνται κατά το έτος διεξαγωγής των θερινών ολυµπιακών αγώνων, σε Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά προς τούτο κατά µήνα Οκτώβριο και δεν επηρεάζονται από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε µελών του απερχοµένου ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον η έλλειψη αυτή σηµειώνεται µετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών το ιοικητικό Συµβούλιο

19 19 θεωρείται ότι έχει νόµιµη συγκρότηση και λειτουργία µε τα εναποµείνοντα µέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συµβούλων και µεταξύ ίσης αρχαιότητας, ο µεγαλύτερος σε ηλικία. Άρθρο 32 Σύνθεση.Σ. και Εκτελεστικής Γραµµατείας 1.Μέσα σε οκτώ ηµέρες από την ηµέρα της εκλογής συνέρχεται από τον Α Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύµατος ή αρνήσεως αυτού, από τον αρχαιότερο των εκλεγέντων, το νέο ιοικητικό Συµβούλιο και µε µυστική ψηφοφορία, συγκροτείται σε Σώµα, εκλέγον µεταξύ των µελών αυτού, µε εξαίρεση τους Γενικούς Αντιπροσώπους, καθώς και τα µέλη που προέρχονται από τον Ε.Σ.Α.Π.Ε., τον Πρόεδρο, τον Β Αντιπρόεδρο, τον Γ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τον Αναπληρωτή Ταµία. Στην ίδια συνεδρίαση εκλέγονται και οι Πρόεδροι των Επιτροπών. 2. Συνιστάται στην Ε.Π.Ο. επταµελής Εκτελεστική Γραµµατεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Α, Β και Γ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και το µέλος του.σ. που έχει ορισθεί ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Εάν στο ίδιο µέλος του...σ. συµπίπτουν οι προαναφερόµενες ιδιότητες µε αυτήν του προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής, τότε το έβδοµο µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας ορίζεται µε απόφαση του.σ. Η Εκτελεστική Γραµµατεία της Ε.Π.Ο. συνέρχεται τακτικά µία φορά την εβδοµάδα και συνεδριάζει βάσει ηµερήσιας διάταξης και µε την τήρηση πλήρων πρακτικών. Αποφασίζει αµετάκλητα µόνο για κατεπειγούσης και τρεχούσης φύσεως θέµατα και ενηµερώνει γι αυτά το.σ. στην πρώτη επόµενη συνεδρίασή του. Για θέµατα που αφορούν τακτική διαχείριση, οι όποιες πρωτοβουλίες και αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραµµατείας, θα εισάγονται προς έγκριση στο αµέσως επόµενο ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εκτελεστική Γραµµατεία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ανωτέρω µέλη της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων. 3.Πρόταση µοµφής κατά µέλους ή µελών του.σ. ή της Ε.Ε. γίνεται δεκτή από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. εφόσον υπερψηφισθεί από τα 2/3 των ενώσεων - µελών αυτής. Η υποβληθησόµενη πρόταση µοµφής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να προσυπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον ενώσεις µέλη της Ε.Π.Ο. Μέλος ή µέλη του.σ. και της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που εξέπεσαν του αξιώµατός τους µε µοµφή δεν έχουν το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι κατά τις δύο επόµενες κατά σειρά αρχαιρεσίες. Άρθρο 33 Οι Συνεδριάσεις ιοικητικού Συµβουλίου 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το.σ. δύο (2) φορές το µήνα, ή κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο ως αναγκαίο.

20 20 2. Με έγγραφο αίτηµα του 1/3 των µελών του.σ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το.σ. µε θέµα ηµερησίας διατάξεως το αναφερόµενο στην αίτησή τους.. 3. Τα µέλη του.σ. δύνανται να υποβάλλουν θέµατα προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη του.σ., κοινοποιώντας τα έγκαιρα στον Γενικό Γραµµατέα.. Η ηµερήσια διάταξη του.σ. κοινοποιείται στα µέλη προ δύο τουλάχιστον ηµερών. 4. Ο Γενικός Γραµµατέας εισηγείται κατά περίπτωση τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ανακοινώνει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των πρακτικών. 5. Οι συνεδριάσεις του.σ. δεν είναι δηµόσιες. Το.Σ. δύναται να αποφασίζει την παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τρίτους ή δύναται να αποφασίζει την έκθεση ενώπιον του, γεγονότων ή απόψεων από τρίτους. Άρθρο 34 Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το.Σ. έχει ενδεικτικά αρµοδιότητα στους ακόλουθους τοµείς: α) τη διαχείριση των σχέσεων της Ε.Π.Ο. β) την αντιπροσώπευση και δέσµευση της Ε.Π.Ο. έναντι τρίτων. γ) την εκλογή του Προέδρου και των λοιπών αξιωµατούχων του.σ. δ) την πρόσληψη των προπονητών των εθνικών αντιπροσωπευτικών συγκροτηµάτων και του υπόλοιπου τεχνικού προσωπικού αυτών καθώς και την απόλυσή των. ε) την εφαρµογή της µέγιστης εποπτείας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας της Ε.Π.Ο. στ) την προετοιµασία και τη σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. ζ) την κατάρτιση του προυπολογισµού και των ισολογισµών. η) την κατάρτιση της έκθεσης των διοικητικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων και του απολογισµού αυτών. θ) το διορισµό, και όπου αυτό προβλέπεται, την παύση των µελών των επιτροπών. ι) την προετοιµασία των κανονισµών που θα υιοθετηθούν ή τροποποιηθούν από τη Γενική Συνέλευση, την έκδοση ή τροποποίηση κανονισµών που δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης και την έκδοση ή τροποποίηση οδηγιών προς τις επιτροπές. ια) τη θεσµοθέτηση, οργάνωση και κατάργηση επισήµων διοργανώσεων, σε εθνικό επίπεδο. ιβ) τη διατήρηση των σχέσεων µε διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και επίσης την άσκηση του δικαιώµατος πρότασης αντιπροσώπων της Ε.Π.Ο., για εκλογή τους σ αυτούς. ιγ) την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε προσώπου, είναι κατάλληλο ώστε να του απονεµηθεί ο τίτλος του επίτιµου προέδρου ή µέλους της Ε.Π.Ο.

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 2 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο 1 : Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1957 ΚΟΖΑΝΗ 2012 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο 1 : Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1952

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1952 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1952 Ιωάννινα 2012 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Άρθρο 1 : Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1980 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...4 ΆΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Έ ΡΑ ΥΠΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1980 Σύρος 5 Ιουλίου 2015 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ 1 ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΔΡΑ 1. Από την Ένωση αθλητικών σωματείων των Κωφών-Βαρήκοων, που υπάγονται στη Γ.Γ.Α. με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 1-8 B. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 9-18 Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθ. 1. Η φύση της δικηγορίας...20 Άρθ. 1 Κωδ εοντ...20 Άρθ. 2. Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της ικαιοσύνης...22 Άρθ. 5 Κωδ εοντ...22 Άρθ. 39 Κωδ εοντ...22 Άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» με έδρα την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. 16848/ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών). Α. Σύµφωνα µε το νέο Καταστατικό του Συνδέσµου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ΣΚΟΕ

Θέμα: Προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ΣΚΟΕ Αριθ. Πρωτ.:...1407... Ημερομηνία..24....8.. 201.6. Προς : ΣΚ.Ο.Ε. Βουρνάζου 14 Αθήνα 115 21 info@shooting.org.gr Θέμα: Προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ΣΚΟΕ Σε απάντηση της 10896 από 9/8/16 προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα