ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19"

Transcript

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο, έχουν ως εξής: Παράγραφος 1: Περιορισμός απαλλασσόμενων επιτηδευματιών (Ισχύς από ) Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5, τέσσερα τελευταία εδάφια και ουσιαστικά δεν είναι απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ακόμη και όταν έχουν ακαθάριστα έσοδα κάτω των ευρώ (π.χ. κομμωτήρια) όπως και αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.). Ο μόνος απαλλασσόμενος είναι ο πλανόδιος λαχειοπώλης. Έτσι, δεν είναι απαλλασσόμενοι οι πράκτορες κρατικών λαχείων - παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή), οι εφημεριδοπώλες, οι υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων. Παράγραφος 2: Ένταξη στην Β κατηγορία βιβλίων (πρατήρια υγρών καυσίμων, περίπτερα, λαϊκές, κινητές καντίνες) (Ισχύς από τη δημοσίευση, με σταδιακή εφαρμογή με βάση ΑΥΟ) Αντικαθίσταται το άρθρο 4 παρ. 3γ πρώτο εδάφιο και εντάσσονται στην Β κατηγορία (βιβλίο εσόδων - εξόδων) ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου, ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, ο επιτηδευματίας του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για το πετρέλαιο θέρμανσης και ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και επιτηδευματίες μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1023/ εντάσσονται στην Β κατηγορία τήρησης βιβλίων από και με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1032/ και ΑΥΟ ΠΟΛ.1036/ από , όμως οι ΑΛΠ θα εκδίδονται από Παράγραφος 3: Κατάργηση ένταξης σε βιβλία Α κατηγορίας (Ισχύς από ) Καταργούνται οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 4. Η παρ. 4 αναφερόταν στην τήρηση βιβλίου αγορών των προηγούμενων επιτηδευματιών, ενώ η παρ. 6 αναφερόταν στη άσκηση δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα σε πόλη ή χωριό κάτω των κατοίκων που είχαν βιβλίο αγορών και από θα τηρήσουν βιβλίο εσόδων - εξόδων υποχρεωτικά. Παράγραφος 4: Όρια ένταξης (νομοτεχνική διάταξη) (Ισχύς από ) Τα όρια της ένταξης παραμένουν ως έχουν και μόνο για τα βιβλία Β και Γ κατηγορίας (μέχρι ευρώ και άνω των ευρώ, αντίστοιχα). Παράγραφος 5: Δυνατότητα τήρησης βιβλίων ανώτερης κατηγορίας από την Α, από αρχή κάθε μήνα (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Ε.Κ.) Όσοι τηρούν βιβλίο αγορών θα μπορούν από την αρχή κάθε μήνα να τηρήσουν βιβλία ανώτερης κατηγορίας και όχι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (προφανώς μόνο για το έτος 2010). Παράγραφος 6: Κατάργηση βιβλίου αγορών (Ισχύς από ) Το βιβλίο αγορών καταργείται. 1

3 ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1032/ Όσοι αλλάζουν κατηγορία βιβλίων μέσα στο 2010 από Α σε Β : α. Για τη χρονική περίοδο που δεν τήρησαν βιβλία ή τήρησαν βιβλία Α κατηγορίας τα καθαρά κέρδη θα προσδιοριστούν εξωλογιστικά, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κ.Φ.Ε. Για τη χρονική περίοδο που τηρήθηκαν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας θα προσδιοριστούν λογιστικά, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης προαιρετικής απογραφής χωρίς την 3ετία που απαιτούν οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1γ του Κ.Φ.Ε. [Άρθρο 6 παρ. 8 του σχεδίου Νόμου]. β. 0ι επιχειρήσεις που είναι στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων Φ.Π.Α. μπορούν να μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς από την έναρξη ημερολογιακού μήνα του έτους. Μπορούν να συντάξουν προαιρετική απογραφή η οποία θα μειώνει τις αγορές που πρέπει να μετατραπούν σε τεκμαρτές πωλήσεις για την απόδοση Φ.Π.Α. κατά την προηγούμενη της μετάταξης φορολογικής περιόδου. Αν δεν υπάρχει απογραφή αυτή λογίζεται ως μηδενική [Άρθρο 62 παρ. 9 του σχεδίου Νόμου]. Για την απογραφή υποβάλλεται δήλωση αποθεμάτων-μετάταξης μέσα σε 2 μήνες από τη μετάταξη [Άρθρο 62 παρ. 11 του σχεδίου Νόμου]. γ. Η σύνταξη της απογραφής μπορεί να καταχωρείται σε χωριστές σελίδες του τηρούμενου βιβλίου εσόδων-εξόδων [μηχανογραφικού ή μη] και χειρόγραφη καταχώριση σε μηχανογραφικά βιβλία. Η απογραφή συντάσσεται μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη μετάταξη. Παράγραφος 7: Καταχώριση εξόδων μέχρι 150 ευρώ συγκεντρωτικά, σε βιβλία Β κατηγορίας (νομοτεχνική διάταξη) (Ισχύς από ) Παράγραφος 8: Όριο τήρησης βιβλίου απογραφών για τους επιτηδευματίες Β κατηγορίας βιβλίων (νομοτεχνική διάταξη) (Ισχύς από ) Το όριο για την απαλλαγή από την τήρηση του βιβλίου απογραφών για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας είναι στο 10% του ορίου τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας, δηλαδή x 10% = ευρώ. Το ίδιο όριο ίσχυε και προηγουμένως, στηριζόταν όμως σε άλλη βάση (στο όριο τήρησης βιβλίου αγορών). Παράγραφος 9: Καταχώριση εξόδων μέχρι 150 ευρώ συγκεντρωτικά, σε βιβλία Γ κατηγορίας (νομοτεχνική διάταξη) (Ισχύς από ) Παράγραφοι 10-16: Μεταβολές στο βιβλίο αποθήκης Αντικαθίστανται αρκετές διατάξεις του άρθρου 8, που αναφέρονται στο βιβλίο αποθήκης και οι ουσιαστικές μεταβολές που γίνονται είναι οι εξής: - Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση βιβλίου αποθήκης όταν αποκλειστικά επεξεργάζεται αγαθά τρίτων. (Ισχύς από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει μετά τη δημοσίευση). - Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας. (Ισχύς από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει μετά τη δημοσίευση). - Απαλλάσσεται από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική, ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκεται το υποκατάστημα, με την υποχρέωση να δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του υποκαταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον αποθηκευτικό χώρο. (Ισχύς από τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση). Παράγραφοι 17-19: Δυνατότητα μη τήρησης βιβλίων υποκαταστημάτων (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Αντικαθίστανται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 9 που αναφέρονται στο υποκατάστημα και η ουσιαστική μεταβολή είναι η εξής: 2

4 Ο επιτηδευματίας έχει τη δυνατότητα να μην τηρεί βιβλία υποκαταστημάτων, ανεξάρτητα κατηγορίας και ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται, δηλαδή και πάνω από 50 χλμ., σε άλλο Νομό ή νησί, με την προϋπόθεση να καταχωρούνται χωριστά στα βιβλία της έδρας οι αγορές και πωλήσεις και να δίνεται άμεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο ταμείου κάθε υποκαταστήματος για τον επιτηδευματία που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας. Παράγραφοι 20-21: Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής και τιμολογίων για τα αγροτικά προϊόντα (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1γ και 12 παρ. 6 και προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης συνενωμένου δελτίου αποστολής - τιμολογίου από τον επιτηδευματία που αγοράζει αγροτικά προϊόντα από πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 (αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ) είτε διακινούνται με σκοπό την αγορά είτε αγοράζονται άμεσα, ακόμη και όταν ο αγρότης τα στέλνει με δικό του δελτίο αποστολής, οπότε στην περίπτωση αυτή στο συνενωμένο δελτίο αποστολής - τιμολόγιο αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του δελτίου αποστολής του αγρότη. Στο άρθρο 12 παρ. 11 τρίτο εδάφιο του ΚΒΣ, η λέξη «προστίθενται» αντικαθίσταται με την λέξη «περιλαμβάνονται». Παράγραφος 22: Χρόνος έκδοσης Αποδείξεων Παροχών Υπηρεσιών από τους ελεύθερους επαγγελματίες (Ισχύς από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από Οι ανείσπραχτες αμοιβές προηγούμενης περιόδου με την είσπραξη) Αντικαθίσταται το άρθρο 13 παρ. 3 τέταρτο εδάφιο και υποχρεώνονται οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα να εκδίδουν τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) με την ολοκλήρωση της παροχής και όταν αυτή διαρκεί να εκδίδεται η ΑΠΥ κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για την παρασχεθείσα υπηρεσία και όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου, όμως για τις παροχές υπηρεσιών προς το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΑΠΥ εκδίδονται σε κάθε επαγγελματική τους είσπραξη. Παράγραφος 23: Λεκτική αναδιατύπωση διάταξης (νομοτεχνική διάταξη) (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Παράγραφος 24: Παράταση χρόνου ενημέρωσης βιβλίων με γνωστοποίηση (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Δίνεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες με απλή γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ (αντί της έγκρισης) να παρατείνει το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων (άρθρο 17 παρ. 1, 2α, β γ και 5) μέχρι πενήντα (50) ημέρες μία φορά εντός της διαχειριστικής περιόδου. Παράγραφος 25: Συναλλαγές μέσω τράπεζας ή με επιταγές (πάνω από ευρώ γενικά και ευρώ για τα αγροτικά προϊόντα) (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Αντικαθίσταται το άρθρο 18 παρ. 2 δεύτερο και τέταρτο εδάφιο και προβλέπονται: - Η εξόφληση τιμολογίων για τον λήπτη φορολογικών στοιχείων για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών για ποσά πάνω από ευρώ (αντί ευρώ) να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή (όχι δίγραμμη) του λήπτη του στοιχείου. Για την εκχώρηση επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεση λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών. - Ειδικά για τις αγορές αγροτικών προϊόντων (όχι μόνο νωπών οπωρολαχανικών) από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, το όριο της προηγούμενης διαδικασίας (μέσω τράπεζας ή επιταγής) καθορίζεται για τον αγοραστή επιτηδευματία πάνω από ευρώ. - Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα στοιχεία του ΚΒΣ επιτρέπεται (και δεν επιβάλλεται) να φέρουν την υπογραφή του εκδότη ή του προσώπου που ορίζεται από αυτόν. 3

5 Παράγραφος 26: Θέματα συγκεντρωτικών καταστάσεων (χρόνος υποβολής, όριο υποβολής) (Ισχύς από τη δημοσίευση) Ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (προμηθευτών - πελατών) και γενικά των στοιχείων του άρθρου 20 παρ. 1 καθορίζεται μέχρι 25 Ιουνίου κάθε έτους (αντί 30 Σεπτεμβρίου) και το όριο της αξίας των στοιχείων, για την μη υποβολή τους, είναι τα 300 ευρώ (όπως και προηγουμένως καθορίζονταν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις). Παράγραφος 27: Φύλαξη στοιχείων (εκτός Δ.Α.) σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους επιτηδευματίες να διαφυλάσσουν τα φορολογικά τους στοιχεία, εκτός από τα συνοδευτικά, σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικοί δίσκοι CD-ROM τεχνολογίας WORM) με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση από τα στελέχη, ύστερα από την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Παράγραφος 28: Νομοτεχνική διάταξη, για υποκαταστήματα on line με την έδρα (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 25, λόγω της δυνατότητας μη τήρησης βιβλίων υποκαταστημάτων, και τα υποκαταστήματα που συνδέονται on line με την έδρα και όταν δεν τηρούνται βιβλία σ αυτά, πρέπει να είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση των ποσοτικών υπολοίπων των μερίδων αποθήκης και του υπολοίπου ταμείου σε βιβλία Γ κατηγορίας. Παράγραφος 29: Απαλλαγή από την ένταξη σε Β κατηγορία βιβλίων και ένταξη στην κατηγορία αυτή (νομοτεχνική διάταξη) (Ισχύς από τη δημοσίευση) Λόγω της κατάργησης του βιβλίου αγορών αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2α και β και οι απαλλαγές ή οι εντάξεις των απαλλασσόμενων, περιλαμβάνουν μόνο τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας. Παράγραφοι 30-31: Κατάσχεση επίσημων ή ανεπίσημων βιβλίων-στοιχείων. Κατάργηση απόδειξης παραλαβής (Ισχύς από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 36, που προέβλεπε την απόδειξη παραλαβής των επίσημων βιβλίων και στοιχείων και τα βιβλία και στοιχεία, επίσημα ή ανεπίσημα, κατάσχονται όταν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, με σχετική αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 36. Παράγραφος 32: Χρόνος έναρξης ισχύος Ειδικά οι κινητές καντίνες και οι απαλλασσόμενοι, θα τηρήσουν βιβλία εσόδων - εξόδων από ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΑΡΘΡΟ 20 (Ισχύς από ) Με το άρθρο 20 προβλέπονται τα εξής: - Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές άνω των ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων του άρθρου 3 παρ. 2 του ΚΒΣ (δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών. - Οι εξοφλήσεις των συναλλαγών των επιτηδευματιών πάνω από ευρώ μέσω επαγγελματικών τραπεζικών συναλλαγών θα διασυνδέονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ. - Η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των ευρώ, για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές. 4

6 - Δίνεται η δυνατότητα, στον λήπτη φορολογικού στοιχείου, επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων, μέσω βάσης δεδομένων της ΓΓΠΣ. Οι λήπτες των στοιχείων άνω των ευρώ θα έχουν υποχρέωση επιβεβαίωσης των στοιχείων των εκδοτών και της φορολογικής συνέπειά τους. (Ισχύς από και με ΑΥΟ θα υλοποιηθούν τα παραπάνω μέτρα). ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΒΣ / ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 75 (Ισχύς για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση) Με το άρθρο 75 τα πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 αναπροσαρμόζονται ως εξής: - Για τους μη υπόχρεους τήρησης βιβλίων ή τηρούντες βιβλία αγορών σε 300 ευρώ (από 293 ευρώ ) και για τις αυτοτελείς παραβάσεις του άρθρου 5 παρ. 8α (μη έκδοση στοιχείων) και 8η (μη καταχώριση συναλλαγής στα πρόσθετα βιβλία) σε 400 ευρώ. - Για τους υπόχρεους τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας σε 600 ευρώ (από 586 ευρώ) και σε 800 ευρώ για τις περιπτώσεις της παρ. 8α και η. - Για τους υπόχρεους τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας σε 900 ευρώ (από 880 ευρώ) και σε ευρώ για τις περιπτώσεις της παρ. 8α και η. Το όριο που υπάρχει στο άρθρο 5 παρ. 10α και β γίνεται ευρώ (από 880 ευρώ). Στο άρθρο 9 παρ. 6 του Ν.2523/1997 προστίθεται νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο για τα πρόστιμα των παρ. 8α και η και 10α και β (μη έκδοση στοιχείων, μη καταχώριση συναλλαγών στα πρόσθετα βιβλία και πλαστά - εικονικά) το ύψος του προστίμου εάν είναι μέχρι ευρώ περιορίζεται στο 1/2, σε διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, με εφάπαξ καταβολή, και όταν το ύψος του προστίμου είναι πάνω από ευρώ μειώνεται στο 1/2, σε διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό με καταβολή του 30% κατά την υπογραφή του συμβιβασμού ή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 δεν εφαρμόζεται για τις χρήσεις εκείνες που καταλογίζονται παραβάσεις για την μη έκδοση στοιχείων, μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία, έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων κ.λπ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 76 Με το άρθρο 76 αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του Ν.2523/1997 και προβλέπεται η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιτηδευματιών μέχρι ένα (1) μήνα, πέρα από τα ισχύοντα (απειλή ή βία), σε επανάληψη μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών από διαφορετικούς ελέγχους, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, ή από τον ίδιο τον φορολογικό έλεγχο για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων τουλάχιστον για τρεις συναλλαγές. Αναστολή επίσης γίνεται και σε μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ του άρθρου 10 της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων. Όταν γίνει η αναστολή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εντός 3ετίας επαναληφθεί μία από τις παραπάνω παραβάσεις, τότε η νέα αναστολή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, γίνεται μέχρι έξι (6) μήνες. (Ισχύς από τη δημοσίευση). Με το ίδιο άρθρο συμπληρώνεται το άρθρο 19 του Ν.2523/1997 και προβλέπεται επίσης να είναι ποινικό αδίκημα και να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο 5

7 (2) μηνών σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή σε μη καταχώριση στα πρόσθετα βιβλία, του άρθρου 10 παρ. 5, των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί στοιχεία εσόδων και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής των επαγγελματικών εγκαταστάσεων κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2523/1997. Ειδικά σε περίπτωση υποτροπής εντός 3ετίας από την αναστολή, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. (Ισχύς από ). ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ - ΑΡΘΡΟ 80 Με το άρθρο 80 καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής υποθέσεων για έλεγχο με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) που βασίζεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (νομική μορφή, κατηγορία βιβλίων, κλάδος επικινδυνότητας, παραβάσεις, φορολογική εικόνα υπόχρεων κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη, συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους κ.λπ.), χωροταξικά και χρονικά δεδομένα (τόπος παραγωγής, εποχιακές δραστηριότητες κ.λπ.). Το νέο σύστημα θα υλοποιηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που μπορεί να ορίζεται και τυχαίο δείγμα για έλεγχο πέραν του νέου συστήματος. Οι υπάρχουσες διατάξεις που προβλέπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο παραμένουν σε ισχύ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΑΡΘΡΟ 81 Με το άρθρο 81: - Στο Ν.2523/1997 προστίθεται νέο άρθρο 9Α με τίτλο «Επιβολή προστίμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου», σύμφωνα με το οποίο τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις που αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παράβασης δεν ασκούν επιρροή στο πρόστιμο, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου και τις επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο. Παραβάσεις για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία αυτή είναι ιδίως: Μη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων. Μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία. Μη έκδοση ΑΛΠ ή ΑΠΥ. Μη έκδοση Τιμολογίου ή Δελτίου Αποστολής ή Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής. Μη έκδοση φορτωτικής ή Δελτίου Κίνησης. Όταν τον έλεγχο το διενεργεί το Σ.Δ.Ο.Ε. η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολή προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ. (Ισχύς για τα αδικήματα που διαπράττονται από ). - Σε περίπτωση προσφυγής τόσο στη Φορολογία εισοδήματος (άρθρο 74 παρ. 6α Ν.2238/1994) όσο και στον ΦΠΑ (άρθρο 53 παρ. 2 Ν.2859/2000) βεβαιώνεται το 25% (από 10% που ήταν προηγουμένως). (Ισχύς από τη δημοσίευση). - Προβλέπεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καταρτίζονται κλαδικά εγχειρίδια ελέγχου για τις ελεγκτικές διαδικασίες, επαληθεύσεις, τεχνικές και μεθόδους ελέγχου. 6

8 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ - ΑΡΘΡΟ 82 (Ισχύς από τη δημοσίευση) Με το άρθρο 82 η ημερομηνία παραγραφής που έληγε παρατείνεται μέχρι Έτσι, παραγράφονται οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 που προηγουμένως είχαν παραταθεί και κανονικά η χρήση Η παράταση αυτή δεν ισχύει για τις υποθέσεις ακινήτων (κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις, ΦΜΑΠ, ειδικού φόρου ακινήτων). ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΡΘΡΟ 83 (Ισχύς από τη δημοσίευση) Με το άρθρο 83 προβλέπεται στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών η συγκρότηση περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων κατόχων ΑΦΜ, που θα περιλαμβάνει ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, εκτός από τραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα υλοποιηθεί η διάταξη του άρθρου αυτού. ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΑΡΘΡΟ 88 (Ισχύς από τη δημοσίευση) Με το άρθρο 88 η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) του άρθρου 30 του Ν.3296/2004 μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και τροποποιείται και συμπληρώνεται συγχρόνως το Π.Δ.85/2005 με σύσταση ενός νέου τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία «Τμήμα Δ: Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» και αναδιάρθρωση των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έτσι η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών από 5 Τμήματα αναδιαρθρώνεται σε 2 Υποδιευθύνσεις, με 3 Τμήματα εκάστη και η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης από 3 Τμήματα και 1 Γραφείο αναδιαρθρώνεται σε 5 Τμήματα. Με την αναδιάρθρωση αυτή συστήνονται νέα εξειδικευμένα Τμήματα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, την πειρατεία και κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων, την καταπολέμηση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και κυρίως τον έλεγχο των Δημοσίων Δαπανών και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και των δαπανών των φυσικών προσώπων. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 62 Με το άρθρο 62 γίνονται ορισμένες μεταβολές στο ΦΠΑ, όπως: - Στρογγυλοποίηση σε ακεραία μονάδα Το 0,5 της μονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραια μονάδα, από που, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3833/2010, οι συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν σε 21%, 10% και 5%. Έτσι οι συντελεστές γίνονται 15%, 7% και 4%. (Ισχύς από ). - Περιορισμός απαλλαγής νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης Περιορίζεται η απαλλαγή ΦΠΑ της νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης στις υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και από λοιπούς οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απαλλασσόμενοι του ΦΠΑ είναι και οι λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. (Ισχύς από ). Οι μη απαλλασσόμενες υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 10% (Παράρτημα ΙΙΙ.Β παρ. 10 ΦΠΑ). 7

9 - Κατάργηση απαλλαγών από ΦΠΑ των: Δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών (θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή 21%). (Ισχύς από ). Συγγραφέων, καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης (θα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 10%. Παράρτημα III.Β παράγρ. 3 του ΦΠΑ). (Ισχύς από ). - Επιστροφή ΦΠΑ Καθορίζονται σαφέστατα οι περιπτώσεις επιστροφής ΦΠΑ όταν καταβάλλεται αχρεώστητα εξ αρχής και όταν προκύπτει αχρεώστητα από επιγενόμενο λόγο (είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση, αφορά αγαθά επένδυσης, κ.λπ.). (Ισχύς από τη δημοσίευση). - Μικρές επιχειρήσεις - Κανονικό καθεστώς Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων των μικρών επιχειρήσεων του ειδικού καθεστώτος που μέσα στο έτος 2010 θα ενταχθούν σε βιβλία εσόδων - εξόδων και στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. (Ισχύς από ). - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ από 7% και 4% αυξάνεται σε 11%. Ο αυξημένος συντελεστής ισχύει για πωλήσεις από Ειδικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής, από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή προϊόντα που εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος - μέλος, η επιστροφή γίνεται κατ αποκοπή με συντελεστή 5% στην αξία των πωλήσεων, όπως προκύπτει από το βιβλίο εσόδων - εξόδων. - Πότε οι αγρότες δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ Όταν ασκούν την αγροτική εκμετάλλευση με μορφή εταιρείας ή αγροτικού συνεταιρισμού. Όταν πωλούν τα προϊόντα τους, ύστερα από επεξεργασία (βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα). Όταν ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία Β ή ανώτερης κατηγορίας, εκτός όταν πωλούν τα προϊόντα τους από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος - μέλος. - Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ (Ισχύς από τη δημοσίευση) Το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση των Πράξεων των άρθρων 49 και 50 παρατείνεται ή αναβιώνει αναλόγως, ώστε ο υπολειπόμενος χρόνος για την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φόρου να μην είναι μικρότερος των 3 ετών από τη λήξη του έτους που υποβλήθηκε η δήλωση. Καθορίζεται το σημείο έναρξης του χρόνου της 3ετίας για την παραγραφή της αξίωσης κατά του δημοσίου για επιστροφή, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε δήλωση ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Αναβιώνει το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ από την κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, για ίσο χρόνο (3ετία), εφόσον είχε υποβληθεί αίτημα για επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής, συμπληρώθηκε όμως η παραγραφή χωρίς ικανοποίηση του αιτήματος ή αιτιολογημένης απόρριψης. - Μειωμένος συντελεστής (Ισχύς από τη δημοσίευση) Η παροχή θέρμανσης μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση) υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή. - Κατάργηση μειωμένου συντελεστή (Ισχύς από τη δημοσίευση) Καταργείται ο μειωμένος συντελεστής στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 63 Η τμηματική καταβολή του ΦΠΑ καταργείται για πράξεις που διενεργούνται από

10 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ. ΑΡΘΡΟ 65 (Ισχύς από τη δημοσίευση) - Αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής με δόσεις είναι: α. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ για βασική βεβαιωμένη οφειλή μέχρι ευρώ. β. Επιτροπή (από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, τον Νόμιμο Αναπληρωτή του και τον Προϊστάμενο Δικαστικού) για βασική βεβαιωμένη οφειλή από μέχρι ευρώ. γ. Ο Υπουργός Οικονομικών για βασική βεβαιωμένη οφειλή πάνω από ευρώ. - Όταν υπάρχει συνέπεια καταβολής των δόσεων μειώνονται οι προσαυξήσεις: α. Κατά 30% της κάθε δόσης από την ημέρα χορήγησης της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. β. Κατά 40% της τελευταίας δόσης. 2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. ΑΡΘΡΟ 66 - Οφειλές ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες μέχρι εάν καταβληθούν μέχρι τον επόμενο μήνα από της δημοσίευσης του Νόμου τότε απαλλάσσονται των προσαυξήσεων ως εξής: α. Κατά 80% εφόσον εξοφληθούν στο σύνολό τους. β. Κατά 60% εφόσον εξοφληθούν τουλάχιστον κατά 50%. 3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ. ΑΡΘΡΟ 67 (Ισχύς από τη δημοσίευση) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ μετά την πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού εντός 4 μηνών (προηγουμένως ήταν στην κρίση του) και ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες. Δεν εκδίδεται πρόγραμμα πλειστηριασμού όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος (π.χ. ακίνητο που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία, επίκειται βεβαίωση νέων οφειλών, λόγοι δημοσίου συμφέροντος). 9

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΗ-ΦΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1023 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα