KLAUS SCHONBERGER (επιμ.)' Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ιστορία - θεωρία - Πρακτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KLAUS SCHONBERGER (επιμ.)' Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ιστορία - θεωρία - Πρακτική"

Transcript

1 KLAUS SCHONBERGER (επιμ.)' Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ιστορία - θεωρία - Πρακτική Ελευθεριακή Κουλτούρα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 5 Η Ληστεία Τράπεζας: Οι Απαρχές 8 Η θεωρία της Ληστείας Τράπεζας 29 Οι Πρωταγωνιστές 52 «Κοινές» και Πολιτικές Συμμορίες στην Ιταλία τη Δεκαετία του '70 95 Η Πολιτική Οικονομία της Ληστείας Τράπεζας 120 High tech - Low tech 161 Και στην Ελλάδα τι Γίνεται; 199 Ποιος Έγραψε Τι 211 Επίμετρο 215

3 Το βιβλίο Η Ληστεία Τράπεζας: Ιστορία - Θεωρία - Πρακτική κυκλοφόρησε στη Γερμανία από τις εκδόσεις Assoziation Α. το 2001 και στην Ιταλία από τις εκδόσεις Derive Approdi το Για την ελληνική έκδοση, τη μετάφραση της οποίας έκανε ο Παναγιώτης Καλαμαράς, ακολουθήσαμε την ιταλική εκδοχή. Θερμές ευχαριστίες στον Λεωνίδα Μαρσιανό και την Ευαγγελία Ρήγου για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Το κόμικς του εξωφύλ λου είναι του Peter Kuper. Κυκλοφόρησε στην πόλη της Αθήνας τον Απρίλη του 2004 και η χρήση είναι ελεύθερη αποκλειστικά για τους σκοπούς των κοινωνικών κινημάτων του ανταγωνισμού, με τη θερμή παράκληση ν' αναφέρονται οι πηγές.

4 Εισαγωγή Klaus Schonberger ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΤΑ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ ΖΩΝ, στα οποία φυλάσσονται τεράστιες ποσότητες αυτού που λείπει από τους περισσότερους ανθρώπους, εξάπτουν τη φαντασία. Όποιος έχει κουραστεί να δουλεύει ή έχει οικονομικές δυ σκολίες, ονειρεύεται να κερδίσει το λόττο ή φαντασιώνεται μια ληστεία τράπεζας που θα του αλλάξει τη ζωή. Κανένα άλλο έγ κλημα δεν κερδίζει, μετά από ένα πετυχημένο χτύπημα, τόση συμπάθεια, όσο η ληστεία τράπεζας. Το θέμα αυτού του βιβλίου είναι τα εγκλήματα που διαπράτ τονται εναντίον ενός συγκεκριμένου ιδρύματος: της τράπεζας. Χρησιμοποιούμε μια πολύ ευρεία έννοια της ληστείας τράπεζας, καθώς στην πραγματικότητα ασχολούμαστε με ληστείες πιστωτι κών ιδρυμάτων, επιθέσεις σε χρηματαποστολές, ταχυδρομικά τρένα, υποκαταστήματα των ταχυδρομείων όπου γίνονται κρατι κές και ιδιωτικές πληρωμές (με ότι δηλαδή ανταποκρίνεται στον δικαιικό ορισμό της ληστείας και της ένοπλης ληστείας, με ή χω ρίς απαγωγή προσώπου), όπως επίσης με παραβιάσεις χρηματο κιβωτίων. Δεν μιλάμε για τα οικονομικά εγκλήματα (με την έν νοια της περίφημης φράσης του Μπρεχτ: «Τι είναι πιο εγκλημα τικό, να ιδρύσεις μια τράπεζα ή να τη ληστέψεις;») που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές διαδικασίες του τραπεζικού θεσμού. Αυτό το βιβλίο αποτελείται από φολκλορικές, αντεγκληματολογικές, ιστορικοκριτικές, φιλολογικές, κοινωνιολογικές και αυ τοβιογραφικές αφηγήσεις σχετικά με τον γοητευτικό κόσμο των ληστειών τράπεζας. Παρουσιάζονται επιπλέον πορτρέτα ληστών, λίγο-πολύ γνωστών. Η επιλογή δεν αποτελεί προϊόν μιας συστη ματικής ταξινόμησης, αλλά έγινε τυχαία, βάσει κάποιων γνώ σεων, προσωπικών προτιμήσεων και δυνατοτήτων πρόσβασης σε υλικό. Σύντομες ιστορίες, περίεργα ανέκδοτα που οδηγούν σε διάφορες σκέψεις, δικονομικά στοιχεία κλπ, σκιαγραφούν την ι στορία, τη θεωρία και την πρακτική της ληστείας τράπεζας. Τα κείμενα που αποτελούν αυτό το βιβλίο αφορούν ένα πολύ 5

5 6 Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 διαφορετικό κοινό: από τον καταληψία φρικιό που υποστηρίζει φανατικά τον ληστή όσο αυτός καταφέρνει να διαφεύγει και τον αστυνομικό που ανακαλύπτει πώς μπορεί να σχετικοποιείται ι στορικά η επέμβαση του για την αποκατάσταση της τάξης και της δικαιοσύνης, μέχρι τον εντιμότατο υπάλληλο τραπέζης, που όταν κατά τη διάρκεια μιας ληστείας ελπίζει σε μια όχι και τόσο έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας, βρίσκει εδώ αποδείξεις της σωφροσύνης του. Τα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα είναι πολλά: γιατί επι λέξαμε να μιλήσουμε γι' αυτόν τον ληστή και όχι για κάποιον άλλο; Γιατί δεν αναφέρονται κάποιες ιστορικές ληστείες; Γιατί δεν μιλάμε για τον φόβο του υπαλλήλου; Πρώτα απ' όλα, η προ σέγγιση αυτού του θέματος είναι στην αρχή της, δεν διεκδικούμε την πληρότητα. Επιπλέον, δηλώνουμε ότι η πρόθεση μας ήταν ν' ασχοληθούμε κυρίως με τους ληστές και ν' αναλύσουμε τις πρά ξεις τους πέρα από την αντεγκληματική προσέγγιση. Τα άτομα που έχουν ληστέψει μια τράπεζα ή παραβιάσει το χρηματοκιβώ τιο κάποιου πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι τώρα συνιστούσαν αντικείμενο μόνο των πολλών κυκλοφορούντων κοινωνιολογικών μελετών, εδώ γίνονται ιστορικά «υποκείμενα». Οι συγγραφείς δεν έχουν μια μονοσήμαντη θέση απέναντι στη ληστεία τράπεζας. Ο επιμελητής δεν ήθελε ούτε να την εξυμνή σει, ούτε να την καταδικάσει. Ο τόμος φτιάχτηκε έχοντας επί γνωση, από τη μια πλευρά της προβληματικότητας των υποκει μένων και των πράξεων για τις οποίες μιλά και, από την «λλη, των έμφυτων αντιφάσεων κάθε κοινωνικής τάξης. Κάποιες συμ βολές σ' αυτό το βιβλίο κινήθηκαν από μια ψυχρή και διασκεδα στική απάθεια, άλλες διαθέτουν μια επιστημονική ουδετερότητα χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατη μια αμερόληπτη παρατήρηση γεγονότων τόσο έξω από τα συνηθισμένα. Στις προθέσεις των συγγραφέων αυτού του βιβλίου δεν είναι ούτε η προτροπή στη ληστεία τράπεζας, ούτε η αποτροπή της. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να μιμηθεί τους «καλλιτέχνες» που περιγράφονται εδώ, παρακαλείται να προσέξει τη σημασία του [γερμανικού, σ.τ.μ.] τίτλου του βιβλίου Vabanque, δηλαδή επικίνδυνο παιχνίδι με α βέβαιο αποτέλεσμα. Αλλά στη φάση της «πρωταρχικής συσσώρευσης», που ακόμη και σήμερα καθορίζει την κοινωνική κατανομή του πλούτου, η πλειοψηφία των καπιταλιστών μήπως δεν αποτελείτο από desperados και εγκληματίες; Το τι είναι υπέρ ή εναντίον του νόμου εξαρτάται από την οπτική γωνία του ιστορικού. Το αδίκημα της ληστείας τράπεζας αντικατοπτρίζει από τη μια πλευρά την κυ ρίαρχη αστική τάξη, αφού αντανακλά τη βίαιη φύση των κοινω νικών σχέσεων, αλλά ταυτοχρόνως αμφισβητεί την κατανομή του κοινωνικού πλούτου, φαινομενικά δεδομένη εκ φύσεως. Έτσι η ληστεία τράπεζας μας θυμίζει ότι οι κοινωνικές σχέσεις είναι ι στορικές και συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγές. Μέχρις ότου θα υ πάρχει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και η ευτυχία θα κρίνεται βάσει του χρήματος, θα υπάρχουν ληστείες τραπεζών και ληστές. Δεν θα θέλαμε και δεν εναπόκειται σε μας να ξεμπερ δέψουμε στα γρήγορα με μια τέτοια επιθυμία, θεωρώντας τη σαν «ψευδή συνείδηση» και κατηγορώντας τη σαν απόδειξη της «α ποξένωσης» ή του φετιχισμού του χρήματος. Ως θεατές μπορούμε μόνο να ευχηθούμε να συνεχίσουν να γίνονται ληστείες τραπεζών με στυλ. Σε σχέση μ' αυτό, το βιβλίο θα ήθελε ν' ανυψώσει το επίπεδο της θεωρίας και της πράξης.

6 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 9 Η Ληστεία Τράπεζας: Οι Απαρχές Η επινόηση της ληστείας τράπεζας Από τη δύσκολη αρχή στη διάδοση της Marcel Boldorf Ένα βράδυ του 1787, στην ορεινή γερμανική περιοχή του Σπέσαρτ, δέκα μέλη της συμμορίας Lautner έστησαν ενέδρα σε μια ταχυδρομική άμαξα. Οι ληστές ακινητοποίησαν τους ταξιδιώτες, απέσπασαν από τον αμαξά το κλειδί του χρηματοκιβωτίου που μετέφερε και απέσυραν από το εσωτερικό του περισσότερα από 5000 φιορίνια. Από το 1780 η συμμορία έστηνε ενέδρες στο Γκαίτινγκεν, το Μάρμπουργκ, το Μύλχαουζεν, το Σμαλκάλντεν και το Καϊζερλάουτερν. Τον 18ο αιώνα η ληστεία των ταχυδρομικών αμαξών αντιστοιχούσε με τις σημερινές επιθέσεις σε χρηματαποστολές, με τη μόνη διαφορά ότι τότε συνέβαιναν σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Οι ληστές συναντιόντουσαν πριν την ενέδρα σ' ένα κοντινό χωριό και από εκεί ξεκινούσαν. Έπειτα, γενικά, τόσκαγαν χωριστά, ο ρίζοντας το μέρος όπου θα ξαναμαζεύονταν, για να διαφύγουν από εκεί σε κάποιο άλλο γερμανικό κρατίδιο. Η έκταση της εξο χής επέτρεπε στους ληστές να δρουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων. Δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν α νάλογες ληστείες στις πόλεις, εφόσον αυτές περιβάλλονταν από τείχη και ήταν μεγαλύτερος ο κοινωνικός έλεγχος και η επιτήρη ση. Οι τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα παρέμεναν, συ νεπώς, έξω από το βεληνεκές των ληστών της εποχής. Το ίδρυμα «τράπεζα» υπήρχε ήδη στις πόλεις της μεσαιωνικής Ευρώπης και ήταν η έδρα των χρηματιστικών επενδύσεων και της έκδοσης συναλλαγματικών και πιστωτικών γραμματίων, ερ γασίες που η ανάπτυξη του εμπορίου είχε εντείνει. Η πρώτη μορ φή προσωπικής υποχρέωσης ήταν η συναλλαγματική: χορηγούν ταν πίστωση σ' έναν συνεταιρισμό επιχειρηματιών, που έπρεπε να εξοφλήσει το χρέος σ' έναν καθορισμένο χρόνο. Συνημμένες σε χαρτιά που εξασφάλιζαν τη μεταβιβασιμότητά τους, οι συναλ- 8 λαγματικές άρχισαν να κυκλοφορούν και να αντιπροσωπεύουν την πρώτη μορφή χαρτονομίσματος, αν και ακόμη δεν λειτουρ γούσαν σαν ένα εργαλείο πληρωμής των καθημερινών εξόδων. Μέχρι τον XIX αιώνα το χρήμα στην Ευρώπη κυκλοφορούσε με τη μορφή ευγενών μετάλλων: νομίσματα από χρυσό και ασήμι, των οποίων η αξία ήταν αντίστοιχη με το βάρος του μετάλλου. Για μια μακρά περίοδο, λοιπόν, το αντικείμενο των κλοπών ήταν αποκλειστικά το χρήμα με τη μορφή νομίσματος. Οι τόποι έκδο σης των συναλλαγματικών εμφανίστηκαν εκεί όπου το εμπόριο ανθούσε περισσότερο και εκεί όπου η ύπαρξη τους ήταν αναγ καία, αφού κυκλοφορούσαν εκατοντάδες διαφορετικά νομίσμα τα. Το κράτος εγγυούνταν την προστασία αυτών των τόπων όπως και των άλλων χρηματιστικών ιδρυμάτων, κι έτσι δεν ήταν εύκο λος στόχος για τους ληστές. Εφόσον οι ληστές δρούσαν πάντοτε στο ύπαιθρο, οι αρχές δυ σκολεύονταν να συντονιστούν για τη σύλληψη τους και συχνά διέπραταν λάθη στην αναζήτηση των φυγάδων. Στη Γερμανία τα πρώτα αποτελεσματικά βήματα στην κατεύθυνση του αγώνα ε ναντίον του εγκλήματος ανάγονται στο μισό του XVIII αιώνα, όταν ενεργοποιήθηκαν στρατιωτικές μονάδες όπως οι Ουσάροι και εντατικοποιήθηκαν οι έρευνες μέσω των ενταλμάτων σύλλη ψης. Εφόσον έλειπαν οι αποτελεσματικές μέθοδοι ποινικής δίωξης, οι αρχές άρχισαν να ενδιαφέρονται γι' αυτό που πίστευαν ότι ή ταν οι προσωπικοί λόγοι και οι ιδεολογικές βάσεις της ληστείας, κι έτσι στράφηκαν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, που α ποτελούνταν απ' όσους είχαν μεταναστεύσει από την ύπαιθρο, τους κοινούς εγκληματίες και τους Εβραίους. Αυτά τα υποκείμε να, που βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας, ήταν εν δυνά μει ύποπτοι, εφόσον είχαν λίγες δυνατότητες επιβίωσης με νόμι μο τρόπο. Επιπλέον πρακτικές που επέβαλλε η ανάγκη, όπως η ελεημοσύνη, ποινικοποιήθηκαν. Αφότου καθιερώθηκε το δι καίωμα στην κατοικία, οι φτωχοί μπορούσαν να έχουν μια μορφή βοήθειας μόνο στον τόπο της γέννησης τους αλλά, εφόσον η πλειοψηφία δεν διέθετε μόνιμη κατοικία, βρίσκονταν παντού ε κτεθειμένοι στην κρατική καταστολή. Μεγάλο μέρος των εγκλημάτων της προβιομηχανικής εποχής οφείλονταν στην αντίληψη ότι υπάρχει μια αδικία στην κατεστη μένη τάξη, εξού η εικόνα του συμμορίτη ως κοινωνικού εξεγερ-

7 10 Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 11 μένου, του οποίου οι πράξεις τύγχαναν της λαϊκής επιδοκιμα σίας. Η ληστεία στη σύγχρονη εποχή συνδέεται, αντιθέτως, με μια διαφορετική τάξη επιθυμιών, όπως αυτή του εύκολου χρήμα τος και της ταχείας κοινωνικής ανόδου, όνειρα σε απόσταση α ναπνοής, ακόμη και λόγω της ευκολίας με την οποία σήμερα εί ναι δυνατή η κυκλοφορία μεγάλων χρηματικών ποσών. Τέτοιες επιδιώξεις δεν θα μπορούσαν να γεννηθούν στους κόλπους μιας κοινωνίας αυστηρά διαιρεμένης σε τάξεις, χαρακτηριζόμενης από μορφές ζωής αυστηρά ρυθμισμένες, όπου η κυκλοφορία του κλεμμένου χρήματος ήταν ένα εγχείρημα περίπου απαγορευμένο. Οι μηχανισμοί ελέγχου ήταν άκρως αποτελεσματικοί, οι δυνατό τητες βελτίωσης της κοινωνικής κατάστασης του καθενός ήταν ε λάχιστες και το χρήμα δεν αντιπροσώπευε ακόμη τον αποφασι στικό παράγοντα για την άνοδο στην κοινωνική κλίμακα. ΗΠΑ: Η αφετηρία Οφείλουμε ν' αναγνωρίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν πρωτοποριακό ρόλο σε σχέση με πολλά επίπεδα της νεωτερικότητας. Οι μορφές της ληστείας που γνωρίσαμε στην Ευρώπη, πέ ρα από τον ωκεανό τελειοποιήθηκαν σε αξιοσημείωτο βαθμό. Μερικές στρατηγικές της ενέδρας της παλιάς ηπείρου, βρήκαν στο Φαρ Γουέστ τις ιδανικές συνθήκες για να εξελιχθούν και να τελειοποιηθούν, χάρις στη διαδεδομένη οπλοκατοχή και την έ κταση του εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, η επίθεση στην ταχυδρο μική άμαξα θα μετατραπεί σε έφοδο στο τρένο και θα γνωρίσει, από το 1870 και μετά, ευρύτατη διάδοση, συνεχίζοντας να εφαρ μόζεται μέχρι τα τέλη του αιώνα. Στις 6 Οκτώβρη του 1866, η συμμορία Reno πραγματοποίησε στην Ινδιάνα την πρώτη επίθεση σε τρένο για την οποία υπάρ χουν γραπτά στοιχεία. Επρόκειτο για το Οχάιο και Μισισίπι Εξ πρές, από το οποίο εκτιμάται ότι οι ληστές πήραν κάτι μεταξύ και δολάρια. Ο αρχηγός της συμμορίας, John Reno, συνελήφθη λίγο μετά από τους ντετέκτιβ της Pinkerton, ένα σώ μα ιδιωτικής αστυνομίας που ιδρύθηκε το 1825 και δρούσε σε ο μοσπονδιακό επίπεδο. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα απελευ θέρωσης του John Reno, την αρχηγία της συμμορίας θα αναλάβει ο αδελφός του Frank, διαπράττοντας μερικές ακόμη ληστείες και μια επίθεση σε τρένο στην Αϊόβα. Κατόπιν οι ληστές διέφυγαν στην καναδική πόλη Γουίντσορ, ένα μέρος που πολλοί εγκληματίες και καταζητούμενο επέλεγαν ως καταφύγιο τους για να γλυ τώσουν από την αμερικανική δικαιοσύνη. Οι Ηνωμένες Πολι τείες κατάφεραν, ωστόσο, να πετύχουν την έκδοση των μελών της συμμορίας που, τον Δεκέμβρη του 1868, κλείστηκαν σε μια φυλα κή της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκεί, δολοφονήθηκαν κτηνωδώς μια νύχτα, κατά τη διάρκεια ενός είδους εξέγερσης των πο λιτών. Ο Jesse James και η συμμορία του είναι σίγουρα οι πιο διά σημοι ληστές τραπεζών και τρένων και σε σχέση μ' αυτούς κυ κλοφορούν διάφοροι μύθοι (βλ. παρακάτω). Πρόκειται για την πιο επιδέξια συμμορία της εποχής, στην οποία αποδίδονται 20 ληστείες τραπεζών και η θεαματική επίθεση σε τρένο της 21ης Ιούλη 1873, που μετά απ' αυτή η Pinkerton έχασε τα ίχνη της. Το 1874 οι αδελφοί James διέφυγαν στο Τέξας, όπου σκέφτονταν να εγκατασταθούν μονίμως και να αφιερωθούν στην εκτροφή ξώων' όμως μια τέτοια προοπτική θα αποδειχθεί βραχυπρόθεση. Στις 7 Σεπτέμβρη 1876 θα οργανώσουν μια ληστεία στη Φερστ Νάσιοναλ Μπανκ στο Νόρθφιλντ της Μινεζότα' σ' εκείνη την πε ρίπτωση ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης που έστησαν ενέδρα στους συμμορίτες, πιάστηκαν σχεδόν όλοι και καταδικάστηκαν σε ισόβια. Ο Jesse James δολοφονήθηκε από δύο συγγενείς του που εισέπραξαν την αμοιβή για το κεφάλι του. Ο γερμανικός τύπος εξέλαβε τις πιο θεαματικές περιπτώσεις ληστείας σαν τυπικά αμερικανικό φαινόμενο. Σ' ένα βιβλίο που μελετά τις πιο ενδιαφέρουσες εγκληματικές ιστορίες διαφόρων χωρών, διαβάζουμε σχετικά: «Στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, εδάφη στα όρια του πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα σ' εκείνους τους τόπους όπου από τα ορυχεία εξορύσσονταν πολύτιμα μέταλ λα, εδώ και χρόνια βρίσκονταν εκατοντάδες παράνομοι, άτομα που είχαν συγκρουστεί με τη δικαιοσύνη, τυχοδιώκτες, κυνηγοί θησαυρών, χαρτοπαίκτες. Πρόκειται για προσωπικότητες που δεν θεωρούσαν ιερή ούτε την ιδιοκτησία, ούτε τη ζωή των άλλων και δρούσαν σε μέρη όπου ο νόμος ήταν δύσκολο να γίνει σεβα στός... Μετά το τέλος του πολέμου, όλοι οι χαμένοι και οι χασομέρηδες οργανώθηκαν σε ομάδες εγκληματιών και κοινών δολο φόνων. Οδηγούμενοι από αυτοανακηρυγμένους αρχηγούς, περ νούσαν τις πόλεις δια πυρός και σιδήρου, επιτίθονταν σε τράπε ζες και τρένα και σκορπούσαν τον τρόμο, δημιουργώντας πολύ χειρότερες συνθήκες απ' ότι πριν τον Εμφύλιο πόλεμο».

8 12 Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 13 Αυτές οι απόψεις δείχνουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι συλληφθέντες εκείνη την εποχή. Ακόμη κι αν η Pinkerton είχε κάποια θετικά αποτελέσματα, η μέθοδος της ατομικής αμοιβής θα αποδειχτεί πολύ πιο αποτελεσματική και θα τύχει της σταθερής υποστήριξης εκείνων που αποτελούσαν τους εν δυνάμει στόχους των ληστών, όπως οι σιδηροδρομικές εταιρείες, οι οποίες υπόσχονταν μεγάλα ποσά σ' όποιον έβρισκε «νεκρούς ή ζωντανούς» τους κακοποιούς. Η πραγματοποίηση των ληστειών παρέμεινε αναλλοίωτη μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο' το 1915 διαπράττονταν ακόμη ληστείες με άλογα, όπως εκείνη στο Στράουντ της Οκλαχόμα, στην οποία οι ίδιοι οι κά τοικοι της πόλης άρχισαν το τουφεκίδι με τους ληστές. Πέρα από την απεραντοσύνη των εκτάσεων και κατά συνέπεια την ελλειπή αποτελεσματικότητα των ερευνών μεταξύ των πολι τειών, οι ληστές απολάμβαναν στις ΗΠΑ κι ένα άλλο πλεονέκτη μα. Ενώ πολλά ευρωπαϊκά κράτη στα τέλη του XIX αιώνα εξέδιδαν ακόμη χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, δύσχρηστα στο κα θημερινό εμπόριο, στις ΗΠΑ κυκλοφορούσαν ήδη χαρτονομί σματα μικρής αξίας και συνεπώς ήταν ευκολότερη η ανάληψη και μεταφορά τεράστιων ποσών. Αυτό συνέβαλλε στη διάδοση της ληστείας και, στις μεγαλύτερες πόλεις, μέσω μιας από τις παραλ λαγές της: την κλοπή με διάρρηξη. Η έκρηξη αυτού του νέου εγ κλήματος, του οποίου ο Adam Worth αποτελεί ένα λαμπρό πα ράδειγμα (βλ. το παράρτημα αυτού του κεφαλαίου), θα συμβεί μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου και είχε ως επίκεντρο της την πόλη της Νέας Υόρκης. Σε αντίθεση με τις επιθέσεις των έ νοπλων ηρώων του Φαρ Γουέστ, η διάρρηξη απαιτούσε μεγάλες ικανότητες και εξειδίκευση. Για να πραγματοποιηθεί το χτύπημα έπρεπε να υπάρχει επιμελητειακή υποστήριξη και αφού συμβεί, μετά χρειαζόταν να ανακυκλωθεί το χρήμα. Στο περιβάλλον του νεοϋρκέζικου εγκλήματος οι διαρρήκτες απολάμβαναν μεγάλο σεβασμό και θεωρούνταν «εγκληματίες υψηλής κλάσης» ακόμη και από τους αντιπάλους τους. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που ο Allan Pinkerton έφτασε να δηλώσει: «Σήμερα δεν έχουμε πια να κάνουμε με κακοποιούς άξεστους, άπειρους, δόλιους στην όψη, όπως στο παρελθόν, αλλά με ευφυείς επαγγελματίες, συστηματι κούς και υπολογιστές, με ευπρεπή εμφάνιση». Η εκβιομηχάνιση ευνόησε τη ληστεία; Οι οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις στην Ευρώπη του XIX αιώνα θα διαμορφωθούν σ' έναν χώρο πιο περιορισμένο σε σχέση μ' εκείνον των ΗΠΑ. Ο βιομηχανικός κλάδος επεκτάθηκε ταχέως και επέβαλλε μια νέα μορφή οργάνωσης του εργοστασίου. Η βελ τίωση των συνθηκών ζωής θα επιφέρει και μια γρήγορη αύξηση του πληθυσμού. Τα νέα βιομηχανικά σχέδια και πιο συγκεκριμέ να τα τρένα, απαιτούσαν συνεχώς πόρους, η αύξηση του όγκου των εργασιών προκάλεσε την εμφάνιση πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ για τις απαιτήσεις των μικροαποταμιευτών φτιάχτηκαν τα ταμιευτήρια. Στη Γερμανία, στην αρχική φάση της εκβιομηχάνισης, ο αριθ μός των αδικημάτων θα αυξηθεί, αυτό, ωστόσο, μπορεί να θεω ρηθεί σαν αποτέλεσμα μιας πιο αποτελεσματικής στατιστικής κα ταγραφής. Στο αποκορύφωμα της εκβιομηχάνισης ( ), πάντως, ο αριθμός των αδικημάτων δεν είχε ακόμη αυξηθεί υ περβολικά. Οι αναλύσεις της εποχής απέδιδαν την αύξηση της εγκληματικότητας στον μετασχηματισμό των σχέσεων εργασίας και στη συνεπαγόμενη κινητικότητα της εκβιομηχάνισης. Αυτή η θεωρία βασιζόταν στη διαδεδομένη προκατάληψη ότι η αστικο ποίηση και η αύξηση του πληθυσμού ήταν υπεύθυνες για την α ποσταθεροποίηση των κοινωνικών σχέσεων. Αλλά οι τόποι της υπαίθρου συνέχισαν να είναι τόποι διάχυτης παραβατικότητας και οι κλοπές αυξάνονταν μαζί με την αύξηση της τιμής του στα ριού. Στην εμφάνιση των ταμιευτηρίων στις γερμανικές πόλεις αντι στοιχούσε, στα τέλη του XIX αιώνα, η έκρηξη της επαγγελματι κής αστυνομίας, τόσο που τις παραμονές του Πρώτου Παγκο σμίου Πολέμου υπολογιζόταν ότι ο αριθμός των εκπροσώπων των δυνάμεων της τάξης ανά πολίτη είχε τριπλασιαστεί σε σχέση με τα χρόνια που βασίλευε ο Γουλιέλμος. Επιβλήθηκε έτσι ένα καθεστώς ελέγχου της καθημερινότητας που στο εξωτερικό χλευαζόταν σαν «μια ηλίθια αίσθηση της τάξης». Το σίγουρο εί ναι ότι ο έλεγχος και η επιτήρηση του ατόμου στη Γερμανία ήταν το ακριβώς αντίθετο της αμερικανικής κοινωνικής τάξης όπου, παραδείγματος χάριν, η κατοχή όπλων θεωρούνταν έκφραση της προσωπικής ελευθερίας και όποιος διέπραττε μια ληστεία τράπε ζας, βασιζόταν σαφώς σ' ένα συγκεκριμένο επίπεδο ελευθερίας κυκλοφορίας και κίνησης. Το χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας

9 14 Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 15 στη Γερμανία, όπου σχεδόν δεν γίνονταν ληστείες τραπεζών, ή ταν σίγουρα αποτέλεσμα του υπάρχοντος αυταρχικού συστήμα τος στο βασίλειο του Γουλιέλμου και της εσωτερίκευσης μιας υ ποκριτικής υπερδομής. Οι πρώτες καταγεγραμμένες ληστείες στη Γερμανία, που ανά γονται στην πρώτη δεκαετία του XX αιώνα, κατέληξαν σε φιά σκο, είτε επειδή η διαφυγή μέσα στην πόλη ήταν δύσκολη, είτε επειδή τα κλεφτρόνια είχαν τη λαθεμένη πεποίθηση ότι «η λη στεία δεν ήταν τόσο περίπλοκη όσο η διάρρηξη». Η κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν μάλλον διαφορετι κή: στο Παρίσι, μετά την ήττα από την Πρωσία και την εμπειρία της Κομμούνας, η κατάσταση έμοιαζε μ' αυτή της Νέας Υόρκης μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και πρόσφερε καλές ευκαιρίες στους ληστές τραπεζών. Το χάος που βασίλευε στη γαλλική πρωτεύου σα, η οποία σε μεγάλο βαθμό είχε καταστραφεί, έλκυε τους Αμε ρικανούς ληστές, μια και ο Pinkerton τους είχε κάνει δύσκολη τη ζωή στην πατρίδα. Ο Adam Worth και άλλοι μετακόμισαν στην Ευρώπη και το Αμερικάνικο μπαρ στο Παρίσι έγινε ένα από τα στέκια τους. Εκεί επίσης σχεδιάζονταν οι ληστείες τραπεζών. Για τη διάδοση αυτού του αδικήματος στην Ευρώπη η αμερικανική συμβολή υπήρξε συνεπώς αποφασιστική. Η ληστεία τράπεζας ήταν ένα διαδεδομένο αδίκημα και στο βικτωριανό Λονδίνο, όπου το εγκληματικό περιβάλλον ήταν πο λύ δραστήριο. Στόχοι ήταν επίσης τα χρηματοκιβώτια που μετα φέρονταν με τα τρένα, τα σπίτια των πλουσίων, τα ταχυδρομεία και τα πολυκαταστήματα. Σπανίως οι επικεφαλείς των εγκλημα τικών οργανώσεων συμμετείχαν αυτοπροσώπως στα χτυπήματα. Στη μεγάλη μητρόπολη βασίλευε το σύστημα του νόμου της σιω πής και η κυκλοφορία του χρήματος βασιζόταν στην αδιαφορία για τον κάτοχο του, κάτι που εξασφάλιζε στους εγκληματίες την απαραίτητη ανωνυμία. Το αδίκημα διαδίδεται Στις αρχές του XX αιώνα η οργάνωση της οικονομίας θα υπο στεί σοβαρούς μετασχηματισμούς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν και η τροποποίηση των στρατηγικών δράσης των ληστών. Ο όγ κος των συναλλαγών στο ιδιωτικό περιβάλλον αυξήθηκε ταχέως. Η μεταφορά του χρήματος μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων γι νόταν μέσω των χρηματαποστολών, ενώ εισήχθησαν και τα συστήματα πληρωμής χωρίς ρευστό. Στο επίκεντρο του ενδιαφέρον τος των ληστών βρέθηκαν τώρα πια οι τράπεζες. Η ύφεση του προκάλεσε απώλεια της αξίας του νομίσματος και το έν τυπο χρήμα θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία ως τρόπος πληρωμής. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για χτυπήματα εκατομμυρίων, εφόσον τα τραπεζογραμμάτια ήταν πιο εύκολο να μεταφερθούν. Το 1929 στο Βερολίνο οι αδελφοί Sass (βλέπε το παράρτημα αυτού του κεφαλαίου) θα πραγματοποιήσουν ένα χτύπημα σύμ φωνα με το αμερικανικό μοντέλο της διάρρηξης: άδειασαν το χρηματοκιβώτιο της Ντισκόντο-Γκεζέλσαφτ χωρίς τη χρήση βίας, με μεγάλη ταχύτητα και μαεστρία. Κατά τη διάρκεια της Δημο κρατίας της Βαϊμάρης έπειτα, τη στιγμή της πιο έντονης πολιτι κής σύγκρουσης, οι Rotfrontkampferbund (Μαχόμενες Μονάδες του Επαναστατικού Μετώπου) που ήταν κοντά στο κομμουνιστι κό κόμμα, θα πραγματοποιήσουν, κυρίως στο Αμβούργο, μια σειρά απαλλοτριώσεις, παρόμοιες μ' εκείνες της προεπαναστατι κής Ρωσίας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι τράπεζες άρχισαν να αποκτούν ένα πυκνό δίκτυο υποκαταστημάτων, προκαλώντας μια ταχεία άνοδο του φαινομένου των ληστειών, που στη δεκαε τία του '60 κυριολεκτικά θ' ανθήσει πανεθνικά. Στην Ομοσπον διακή Δημοκρατία της Γερμανίας οι περιπτώσεις ληστειών δι πλασιάστηκαν σε λιγότερο από μια δεκαετία: το 1962 οι καταγγελόμενες περιπτώσεις ήταν 57, ενώ το 1978 θα φτάσουν στις 565 οι ληστείες τραπεζών και σε 152 οι επιθέσεις σε χρηματαποστο λές. Αλλά οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κατέχουν τα πρωτεία: μετα ξύ του 1967 και του 1973 θα καταγραφούν 2600 ληστείες τραπε ζών. Η αύξηση έφερε και πτώση της ποιότητας. Σε αντίθεση με τους διαρρήκτες άλλων εποχών, οι μεταπολεμικοί ληστές ήταν συχνά ερασιτέχνες που χρησιμοποιούσαν πρωτόγονες τεχνικές: εισβάλλεις, παίρνεις τα χρήματα και το σκας. Στη Γερμανία ένας ληστής που δρούσε μόνος του, έβγαζε κατά μέσο όρο μάρκα' όχι λίγα, αλλά ούτε και αρκετά για να λύσει οριστικά τα οι κονομικά του προβλήματα με μία και μόνο ληστεία. Στη διάδοση του αδικήματος στη Γερμανία συνέβαλλαν σίγουρα τηλεοπτικά προγράμματα όπως το Aktenzeichen ΧΥ... ungelost («Πρωτόκολλο ΧΥ... ανεξιχνίαστο») του 1967, το οποίο ασχολείτο με ανεξι χνίαστα εγκλήματα και έδινε, άθελα του, χρήσιμες πληροφορίες

10 16 Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 17 στους επίδοξους ληστές, πιστεύοντας ότι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Στην ύπαιθρο οι ληστές δρούσαν με σχετική ησυχία, βασιζόμενοι στην αραιοκατοίκηση, στο μικρό μέγεθος των τραπεζών και στη δυνατότητα διαφυγής, την οποία διευκόλυναν ολοένα και περισσότερο τα μηχανοκίνητα μέσα. Επιπλέον, η αυξανόμενη ανωνυμία των μοντέρνων μητροπολιτικών πλαισίων τους έδινε ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Οι εγκληματολόγοι άρχισαν λοιπόν να στύβουν το κεφάλι τους για τη μορφή των εγκληματιών, όπως και για τα κίνητρα τους. Μέχρι το 1960 ορίζονταν σαν άτομα «άπληστα για το χρή μα, που διαπράττουν ληστείες είτε λόγω ευχαρίστησης ή διασκέ δασης», είτε λόγω της «απέχθειας για τη δουλειά»: έννοιες που ανάγονται στην παραδοσιακή γερμανική σκέψη και δεν αντέχουν σε οποιαδήποτε λογική ερμηνεία. Τις δεκαετίες του '60 και του '70 οι κοινωνικοί ψυχολόγοι αντέτειναν ότι το να μιλάς για «α πληστία» δεν έχει νόημα και συνεπώς οι εγκληματολόγοι έψα χναν στο σκοτάδι. Κάτι που αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε, είναι η σχέση μεταξύ της πολιτικής οικονομίας και της ληστείας τράπεζας. Η ζημιά που προκαλεί η ληστεία στο πιστωτικό ίδρυμα είναι συχνά ασή μαντη, οι ασφάλειες καλύπτουν στην πραγματικότητα σχεδόν ο λόκληρη τη ζημιά, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι συχνά τα πο σά που κλέβονται, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των λη στών. Γι' αυτούς τους λόγους η ληστεία τράπεζας δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα βλαβερό φαινόμενο για την οικονομία. Μένει να δούμε αν η διάδοση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων πληρωμής μείωσε σε τέτοιο βαθμό την ύπαρξη μετρητών στις τράπεζες, σε σημείο που η ληστεία να χάνει το νόημα της και να μπορεί να αντικατασταθεί από την απάτη. Αυτό μπορούμε να το δούμε και ως εξής: τα χρήματα που α φαιρούνται από μια τράπεζα μέσω της ληστείας, ξαναμπαίνουν στο οικονομικό κύκλωμα, συνεπώς η οικονομία δεν υφίσταται α πώλειες. Όποιος ληστεύει μια τράπεζα επιταχύνει την κυκλοφο ρία του χρήματος, εφόσον υποτίθεται ότι θα σπαταλήσει το κλαπέν χρήμα πιο γρήγορα από άλλους καταναλωτές. Μ' αυτή την έννοια όχι μόνο δεν προξενεί κάποια οικονομική βλάβη στην κοι νότητα αλλά, παραδόξως, μπορεί και να την οφελεί. Όποιος επιβιώνει νικά Η ληστεία στο Φαρ Γουέστ Andrea Hoffmann Τέσσερις ή πέντε καβαλάρηδες στον κεντρικό δρόμο μιας κω μόπολης, σκόνη που σηκώνεται και σκεπάζει τις προσόψεις των σπιτιών και τις ξύλινες επιγραφές «Blacksmith» ή «Johnson Supplies*. Οι άνδρες έχουν μαλλιά που τους πέφτουν στα μάτια και μαντήλια που σκεπάζουν το πρόσωπο. Σταματούν μπροστά σε μια τράπεζα, δύο απ' αυτούς κατεβαίνουν απ' τα άλογα και εισβάλλουν στο κτίριο, ενώ οι άλλοι ελέγχουν το δρόμο. Τη σκη νή είναι προτιμότερο να τη φανταστούμε μαυροάσπρη, όπως σε μια ταινία γουέστερν. Στο «άγριο Γουέστ» δεν ήταν περίεργο τέ τοιες μικρές ομάδες ένοπλων ανδρών να μπαίνουν στο κυνήγι του χρήματος. Η μέθοδος που προτιμούσαν ήταν η επίθεση στις τα χυδρομικές άμαξες ή στα τρένα, αφού μετέφεραν τεράστια ποσά και κατά τη διαδρομή τους η επιτήρηση τους δεν ήταν τόσο απο τελεσματική όσο στις τράπεζες. Εφόσον το χρήμα, είτε προερχόταν είτε πήγαινε στα πιστωτι κά ιδρύματα, μεταφερόταν μέσω του εδάφους, τέτοιες επιθέσεις ήταν πιο εύκολες σε σχέση με τη ληστεία των χρηματαποστολών. Κανείς ληστής δεν είχε εξειδικευθεί αποκλειστικά σ' αυτό το εί δος της ληστείας, ήταν μόνο ένας από τους πολλούς τρόπους πλουτισμού. Οι Dalton, ή η οικογενειακή επιχείρηση σαν μοντέλο για τα κόμικς Όπως στις ταινίες, οι «καλοί» ήρωες του Φαρ Γουέστ ήταν συνήθως μοναχικά άτομα, ενώ οι «κακοί» ανήκαν σε συμμορίες. Ανάμεσα στις πιο διάσημες ήταν η συμμορία των αδελφών Yo unger και του Jesse James και αυτή των αδελφών Dalton' αυτοί οι τελευταίοι είναι γνωστοί στους αναγνώστες από το κόμικς του Λούκι Λουκ, σαν μια συμμορία εντελώς ηλιθίων. Σ' αυτή την η λιθιότητα οφείλεται η κατάληξη, θανατηφόρα για σχεδόν όλα τα μέλη της συμμορίας, της ενέδρας στο Κόφιβιλ, σε «μια από τις πιο ηλίθιες επιχειρήσεις στην ιστορία των παρανόμων» (βλ. Ja mes Horan, The Authentic Wild West, Νέα Υόρκη 1977). Οι πιο διάσημες συμμορίες παράνομων του Φαρ Γουέστ αποτελούνταν από μέλη της ίδιας οικογένειας, κάτι που λειτουργούσε σαν εχέγ γυο για τη ζωή των συμμετεχόντων: ο οικογενειακός δεσμός

11 18 Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προστάτευε από τον κίνδυνο της προδοσίας. Οι αδελφοί Grat, Bill, Bob και Emmet Dalton, που έγιναν παράνομοι την τελευ ταία δεκαετία του XIX αιώνα, ανήκαν στην ίδια οικογένεια και το ίδιο συνέβαινε με τους Earps, τους James και τους Younger. Επρόκειτο για «πρωτόγονες» κλαν, βασισμένες στους δεσμούς αίματος και στην αρχή της ειλικρίνειας, κάτι που σίγουρα συνέ βαλλε στη μυθοποίηση των συμμοριών των παρανόμων του Φαρ Γουέστ. Από τα 15 παιδιά που γέννησε η Adeline και ο σύζυγος της James Lewis Dalton, κατά 21 χρόνια μεγαλύτερος της, δύο γεν νήθηκαν νεκρά. Τέσσερα απ' αυτά, ο Grattan «Grat», ο William Marion «BilI», ο Emmet και ο αρχηγός τους, Robert Renick «Bob» αποτέλεσαν τον ιδρυτικό πυρήνα της συμμορίας των Dalton. Τα άλλα πέντε αγόρια και τα τρία κορίτσια δεν ήρθαν ποτέ σε σύγκρουση με τον νόμο, ενώ ένα απ' αυτά, ο Franklin, θα φτάσει να δουλέψει ως δικαστικός υπάλληλος κοντά στον κακόφημο δικαστή Isaac J. Parker, πιο γνωστό σαν «Hanging Judge» («ο δικαστής-κρεμάλα»). Τα τέσσερα μέλη της συμμορίας Dalton δούλεψαν καταρχήν ως αγρότες και για μια περίοδο ανήκαν στην Ινδιάνικη Αστυνομία, που κυνηγούσε τους λαθρέμπορους του ουίσκυ. Γρήγορα τα τέσσερα αδέλφια άρχισαν να αφιερώνονται στις επιθέσεις στα τρένα, ακολουθώντας το παράδειγμα της συμ μορίας του Jesse James και των Younger, με τη διαφορά ότι οι Dalton επαινούνταν επειδή δεν λήστευαν ποτέ τους επιβάτες, αλ λά μόνο τα χρηματοκιβώτια των τρένων. Αυτό που τους έκανε διάσημους ήταν η ενέδρα του Κόφιβιλ, στις 5 Οκτώβρη του 1892, όπου αποτόλμησαν κάτι που δεν έχει κανείς αποπειραθεί στο πα ρελθόν: την ταυτόχρονη ληστεία δύο τραπεζών. Μ' εκείνο το χτύπημα ήθελαν να ξεπεράσουν αυτόν που θεωρούσαν δάσκαλο τους, τον Jesse James: «He never tried this!» («Ποτέ δεν θα τολ μούσε κάτι τέτοιο!»), θα πει ένα από τα μέλη της συμμορίας του. Οι Dalton δεν ήταν γνωστοί μόνο στα χωριά, τα εντάλματα με τα πρόσωπα τους και το «wanted» («καταζητείται») υπήρχαν παντού. Ο Bob και ο Emmet Dalton αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια. μιας ληστείας στη Φερστ Νάσιοναλ Μπανκ, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πολίτες μετά από το χτύπημα του συνα γερμού κινητοποιήθηκαν και επακολούθησε μια βίαιη ανταλλαγή πυροβολισμών με τους ληστές, οι οποίοι τελικά δεν κατάφεραν να γλυτώσουν. Οι φωτογραφίες με τα πτώματα τους με χειροπέδες ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ 19 έκαναν τον γύρο της χώρας. Επιβίωσε μόνο ο Emmet Dalton που καταδικάστηκε σε ισόβια. Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 14 χρό νια και θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του στην Καλιφόρνια, ως σύμβουλος σε ταινίες γουέστερν. Θα πεθάνει στο Λος Άντζελες το Τ' αδέλφια James-Younger και οι μισητοί γιάνκηδες Ο πιο διάσημος ληστής του Φαρ Γουέστ είναι σίγουρα ο Jesse James. Ο Jesse Woodson James, γιός ενός ιεροκήρυκα, γεννήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη του 1847 στο Κήρνυ του Μισούρι, τέσσερα χρόνια μετά τον Frank James, αδελφό και συνεργό του. Όταν θα ξεσπάσει ο πυρετός του χρυσού, το 1849, ο πατέρας του θα εγκαταλείψει αφενός μεν τη δραστηριότητα του ως ιεροκήρυκας, αφετέρου την οικογένεια του και θα μετακομίσει στην Καλιφόρ νια. Οι αδελφοί James θα μπουν στις συμμορίες που προσπα θούσαν να ανιχνεύσουν το νέο έδαφος του Κάνσας, το οποίο στον εμφύλιο πόλεμο ήταν στην πλευρά των δουλοκτητικών πολι τειών του Νότου. Ο Frank James θα μπει στην περιβόητη συμμο ρία του William Clark Quantrill, ενώ ο Jesse, που ο Quantrill δεν δέχθηκε στη συμμορία λόγω του νεαρού της ηλικίας του, θα πάει με τον William Anderson, γνωστό με το όνομα «Blood Bill» («αι μοβόρος Μπιλ»). Η ιστορία σύμφωνα με την οποία ο Jesse έγινε ληστής εξαιτίας του τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής που πραγματοποίησαν στρατιώτες εις βάρος της οικογένειας του είναι σκέτος μύθος, όπως και αυτή που τον πα ρουσιάζει σαν ένα είδος Ρομπέν των Δασών: ο James δεν έκλεβε μόνο τους πλούσιους και σίγουρα ποτέ δεν χάρισε κάτι στους φτωχούς. Ωστόσο, στο συγκρουσιακό Μισούρι, οι κινήσεις του απέκτησαν έναν έντονο πολιτικό συμβολισμό. Με τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, στον οποίο ο James θα πολεμήσει στο πλευρό των ηττημένων πολιτειών του Νότου, θα μπει στη συμμορία των αδελφών Cole, James, Bob και John Yo unger, που ήταν γείτονες και προηγουμένως είχαν «εργαστεί» ε πίσης με τον Quantrill. Τα άλλα δέκα παιδιά της Busheba και του Charles Younger, δεν ακολούθησαν το κουαρτέτο των παρά νομων της οικογένειας. Υπό την καθοδήγηση του James συγκρο τούν τον σκληρό πυρήνα της συμμορίας, στην οποία συνεχίζουν να μπαίνουν και νέα μέλη. Όταν, στις 13 Φλεβάρη του 1866, οι James-Younger θα λη-

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Γυμνή διαμαρτυρία από εκπροσώπους του κινήματος Femen. Σκηνή από την ταινία Καθημερινή επανάσταση, των αδελφών Ριαχί,

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Γυμνή διαμαρτυρία από εκπροσώπους του κινήματος Femen. Σκηνή από την ταινία Καθημερινή επανάσταση, των αδελφών Ριαχί, ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Γυμνή διαμαρτυρία από εκπροσώπους του κινήματος Femen. Σκηνή από την ταινία Καθημερινή επανάσταση, των αδελφών Ριαχί, που καταγράφει τους τρόπους και τα επιτεύγματα της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΝΤΕ 1973. Διαδηλωτές στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής υπέρ του προέδρου. Παρά το κίνημα συμπαράστασης, ωστόσο, η στρατιωτική συνωμοσία, εκμεταλλευόμενη την αποσταθεροποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τρέξε, άνθρωπε, τρέξε

Τρέξε, άνθρωπε, τρέξε Xosé Tarrío Gonzáles Τρέξε, άνθρωπε, τρέξε «Τι να ξεχάσω; Την κακομεταχείριση, την κατάχρηση εξουσίας, εκείνες τις τακτικές και τόσο προσβλητικές έρευνες, τους ξυλοδαρμούς, το δέσιμο στο κρεβάτι, τις μεταγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Το εργατικό κίνημα στην Αμερική: Από το Σικάγο την Πρωτομαγιά του 1886 στο Κολοράντο (Λάντλοου) το Πάσχα του 1914.

Το εργατικό κίνημα στην Αμερική: Από το Σικάγο την Πρωτομαγιά του 1886 στο Κολοράντο (Λάντλοου) το Πάσχα του 1914. Το εργατικό κίνημα στην Αμερική: Από το Σικάγο την Πρωτομαγιά του 1886 στο Κολοράντο (Λάντλοου) το Πάσχα του 1914. «Θα έρθει καιρός που η σιωπή μας θα είναι πολύ πιο βροντερή από τις φωνές που στραγγαλίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 327 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 345 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 349 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 353

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 327 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 345 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 349 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 353 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Η Κίνα μεγαλώνει ενώ ο κόσμος συρρικνώνεται 11 Κεφάλαιο 1: Με ένα αργοκίνητο καράβι σε μια ταχυκίνητη Κίνα 31 Κεφάλαιο 2: Η επανάσταση ενάντια στην κομμουνιστική επανάσταση 49 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΟ INTERNET ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΤΟ INTERNET ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 Ι Η ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΟΓΟΝΟΣ ΥΝΑΜΗ ΣΑΣ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ MΕ TΗ ΔΥΝΑΜΗ TΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 27 2 ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ NΑ TΟ ΚΑΝΕΙ TΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ; 45 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στα κεφάλαια 1,2 του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης). Περιεχόμενα 1 Το Τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013 Αρ. φύλλου 182 Κωδικός 033869 Το 23 ο Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ: Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας Τεύχος 2, Οκτώβριος 2006 URL: www.unesco.gr E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

αντιφασιστικη πρωτοβουλια συρου 1

αντιφασιστικη πρωτοβουλια συρου 1 αντιφασιστικη πρωτοβουλια συρου 1 Αντί - προλόγου Κι ενώ διαμορφώναμε τα όσα ακολουθούν στο έντυπο αυτό, περί ιθαγένειας και άλλων, ξεκίνησε από την πλατεία Ταξίμ η εξέγερση στην Τουρκία. «Το θέμα είναι

Διαβάστε περισσότερα

To TOP GUN του ΝΑΤΟ είναι Έλληνας

To TOP GUN του ΝΑΤΟ είναι Έλληνας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ! (ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΟ 3,50) To TOP GUN του ΝΑΤΟ είναι Έλληνας Anna Chapman H κατάσκοπος που

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Ο λαϊκισμός, το διαχρονικό αυτό κοινωνικό φαινόμενο, είναι σύμφωνα με τους επιστημονικούς ορισμούς η τάση να επαινούνται και να κολακεύονται τα ελαττώματα του λαού,

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή μάρτης 2012 αναρχικές-οί από τις δυτικές συνοικίες της αθήνας και του πειραιά

εισαγωγή μάρτης 2012 αναρχικές-οί από τις δυτικές συνοικίες της αθήνας και του πειραιά οι καιροί της οργής Κοντά 20 χρόνια από τη διάλυσή τους, οι Επαναστατικοί Πυρήνες και η Rote Zora, βρίσκονται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο της καταστολής. Το γερμανικό κράτος, θέλοντας αφ' ενός να

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου

Μετά την απόφαση της 20ης Φεβρουαρίου δεκαπενθήμερη εφημερίδα του Κ.Ο. του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (μαρξιστικού-λενινιστικού) www.kkeml.gr Σάββατο 28 Φλεβάρη 2015 χρόνος 32ος φ. 751 1.50 Παράταση της προηγούμενης και προετοιμασία νέας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Βουίτσης Θανάσης Μήνας Γιώργος Μαραγκός Λευτέρης Καλοσπύρος Γιάννης Φλυτζάνης

Ηλίας Βουίτσης Θανάσης Μήνας Γιώργος Μαραγκός Λευτέρης Καλοσπύρος Γιάννης Φλυτζάνης Ηλίας Βουίτσης Θανάσης Μήνας Γιώργος Μαραγκός Λευτέρης Καλοσπύρος Γιάννης Φλυτζάνης Θοδωρής Σταμάτης Γιώργος Πινακούλας Κώστας Καλτσάς Matt Bell (συνέντευξη) #3 Ιούλιος 2012 Αισίως φτάσαμε στο 3ο τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι μόνο αριθμοί ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ YΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δεν είναι μόνο αριθμοί ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ YΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Δεν είναι μόνο αριθμοί ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ YΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση (IOM) έχει δεσμευτεί με την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Lady Stardust ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ. Το κυνήγι μαγισσών στην Ευρώπη, οι περιφράξεις και η άνοδος του καπιταλισμού. κόκκινο νήμα

Lady Stardust ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ. Το κυνήγι μαγισσών στην Ευρώπη, οι περιφράξεις και η άνοδος του καπιταλισμού. κόκκινο νήμα Lady Stardust ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ Το κυνήγι μαγισσών στην Ευρώπη, οι περιφράξεις και η άνοδος του καπιταλισμού κόκκινο νήμα Αφιερώνεται στην Αναστασία που έκανε την αρχική μετάφραση του κειμένου στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ANSELM JAPPE ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΠΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANSELM JAPPE ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΠΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ANSELM JAPPE ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΠΙ ΘΑΝΑΤΟΥ «Ο Guardian σημείωνε στην ιστοσελίδα του την Παρασκευή ότι το κτίριο της Times Square, στην καρδιά του Μανχάταν, στην πρόσοψη του οποίου αναγράφεται το ύψος του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοί στο όνειρό μας

Πιστοί στο όνειρό μας Τεύχος 08 - Δεκέμβριος 2011 Το Newsletter του Συλλόγου Υποτρόφων του Ιδρύματος Ν. Γ. Παπαδημητρίου Πιστοί στο όνειρό μας Ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε κάποτε: «Όλοι είμαστε βουτηγμένοι στη λάσπη. Όμως, κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. επιμέλεια: Δημήτρης Κόλλιας

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. επιμέλεια: Δημήτρης Κόλλιας ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ επιμέλεια: Δημήτρης Κόλλιας ΑΘΗΝΑ: Βερανζέρου 6 Πλ. Κάνιγγος, 10677 τηλ. 210 3844905 210 3828165 ΠΕΥΚΗ: Λεωφ. Ειρήνης 32 15121 τηλ. 210 6149327 Δικτυακός τόπος: www.frontistiriakollia.gr

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 25ο ΠΕΡΙΟΔΟΣ A' ΑΡ. ΦΥΛ. 6.384 ΤΙΜΗ ΦΥΛ. 0,50 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Τον οδικό χάρτη για τις αλλαγές στο Δημοτικό παρουσίασε ο Α.

ΕΤΟΣ 25ο ΠΕΡΙΟΔΟΣ A' ΑΡ. ΦΥΛ. 6.384 ΤΙΜΗ ΦΥΛ. 0,50 ευρώ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Τον οδικό χάρτη για τις αλλαγές στο Δημοτικό παρουσίασε ο Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 58 T.K. 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 2231034666 Fax 2231034244 email:proina@otenet.gr web site:www.proinanealamias.gr ΕΤΟΣ 25ο ΠΕΡΙΟΔΟΣ A' ΑΡ. ΦΥΛ. 6.384 ΤΙΜΗ ΦΥΛ. 0,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΖΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

παλμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

παλμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 info@nomikospalmos.gr Νομικός παλμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ EDITORIAL Αν κάτι μονοπώλησε το ενδιαφέρον αυτού του τεύχους, αυτό ήταν η πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα