Newsletter. Talent Mobility: Αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Συνέντευξη Κωνσταντίνου Μυλωνά στη Σοφία Εµµανουήλ Ναυτεµπορική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter. Talent Mobility: Αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Συνέντευξη Κωνσταντίνου Μυλωνά στη Σοφία Εµµανουήλ Ναυτεµπορική"

Transcript

1 Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Αγαπητοί συνεργάτες, Βρισκόµαστε ήδη στο τελευταίο τρίµηνο του Όπως όλοι γνωρίζουµε, το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους αποτελεί την πιο προκλητική ίσως περίοδο για κάθε οργανισµό. Με το δεδοµένο αυτό θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας ένα ρητό του Κοµφούκιου που αποτελεί έµπνευση για εµάς στην Adecco: «Η επιθυµία για νίκη, ο πόθος για επιτυχία, η θέληση για αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και ευκαιριών αποτελούν το κλειδί που µπορεί να ξεκλειδώσει την πόρτα που οδηγεί στην υπεροχή». Με εκτίµηση, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Γενικός ιευθυντής Adecco Ελλάδας Talent Mobility: Αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις Συνέντευξη Κωνσταντίνου Μυλωνά στη Σοφία Εµµανουήλ Ναυτεµπορική Σ.Ε.: Ποιοι είναι οι τύποι Talent Mobilizer, σύµφωνα µε την Adecco -πώς αναγνωρίζονται τα ταλέντα ώστε να αξιοποιηθούν στους κατάλληλους τοµείς και να αυξήσουν την απόδοση του οργανισµού, που είναι και το ζητούµενο; Κ.Μ.: Οι εταιρείες οι οποίες υιοθετούν τακτικές talent mobility και χαρακτηρίζονται ως talent mobilizersέχουν στην πλειοψηφία τους τα εξής χαρακτηριστικά: Αναγνωρίζουν τις ικανότητες του υπάρχοντος προσωπικού και τις πιθανές ανάγκες του Εξελίσσουν τους ταλαντούχους εργαζοµένους τους, ως µέρος της στρατηγικής τους Αξιοποιούν και καλλιεργούν τα ταλέντα των εργαζοµένων τους Οι οργανισµοί που πιστεύουν στο talent mobility παρουσιάζουν σηµαντική ανάπτυξη στα οικονοµικά τους αποτελέσµατα σε σχέση µε τους οργανισµούς που πιστεύουν λιγότερο στην κινητικότητα των ταλέντων, όπως φάνηκε και από τα αποτελέσµατα έρευνας της LHH.

2 Σ.Ε.: Πώς προσεγγίζεται η κινητικότητα των στελεχών: ως µια βραχυπρόθεσµη στρατηγική του οργανισµού ή ως µακροπρόθεσµος σχεδιασµός; Σε κάθε περίπτωση ποιοι είναι οι καταλύτες που θα αναπτύξουν τα αντανακλαστικά του οργανισµού ώστε στην κατάλληλη συγκυρία να είναι σε θέση να διαχειριστεί µε τον βέλτιστο τρόπο τη δεξαµενή των ταλέντων του; Κ.Μ: Η κινητικότητα των στελεχών για να είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να αποτελεί µέρος του στρατηγικού σχεδιασµού των εταιρειών. Οι υποσχόµενοι εργαζόµενοι πρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως και στη συνέχεια να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρο career & succession plan, το οποίο να αποτελεί συνισταµένη των προσωπικών ενδιαφερόντων του εργαζοµένου και των αναγκών της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες µπορούν να δηµιουργούν µια δεξαµενή «υποψηφίων» εντός της δοµής τους, οι οποίοι υποψήφιοι είναι σε θέση να εξελιχθούν δηµιουργικά µέσα στον ίδιο τον οργανισµό. Σ.Ε.: Εξηγήστε µας λίγο τον συσχετισµό µεταξύ του σχεδιασµού κινητικότητας των στελεχών και των προγραµµάτων outplacement. Κ.Μ.: Η Lee Hecht Harrison µε τις υπηρεσίες που προσφέρει στις εταιρείες-πελάτες της είναι πάντα κοντά τους για να τις υποστηρίζει, ώστε να βρίσκουν τις κατάλληλες κάθε φορά ευκαιρίες να εξελίσσουν τα ταλέντα τους και µαζί τους να εξελίσσονται και να προοδεύουν και οι ίδιες. Είναι κοντά στις διοικήσεις των εταιρειών που βρίσκονται υπό αναδιοργάνωση για να τους συµβουλεύσει πώς µπορούν να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταλαντούχα στελέχη τους εντός της δοµής τους και να αποφύγουν µε αυτόν τον τρόπο να αποµακρύνουν εργαζοµένους που µπορεί να είναι χρήσιµοι και αποδοτικοί.

3 Τα προγράµµατα outplacement είναι µια από τις υπηρεσίες της LHH, η οποία απευθύνεται σε επηρεαζόµενα από την αναδιοργάνωση στελέχη που δυστυχώς δεν µπορούν να αξιοποιηθούν εντός της δοµής της εταιρείας. Με τα προγράµµατα αυτά, η LHH υποστηρίζει τους συµµετέχοντες να σχεδιάσουν ένα αποτελεσµατικό πλάνο ενεργειών για να επανενταχθούν αµεσότερα στην αγορά εργασίας. Σ.Ε.: Η κινητικότητα του ταλέντου µπορεί να καλλιεργηθεί µε την ίδια ευκολία και σε δηµόσιους οργανισµούς, π.χ. στο πλαίσιο της πολιτικής της κινητικότητας δηµοσίων υπαλλήλων που εφαρµόζεται σήµερα στην Ελλάδα; Ποια είναι τα εµπόδια/ αντιδράσεις και οι προκλήσεις; Κ.Μ.: Η κινητικότητα των ταλαντούχων εργαζοµένων αποφέρει σηµαντικά οφέλη σε όλους τους οργανισµούς. Για να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα απαιτείται συστηµατικός προγραµµατισµός των ενεργειών και αξιοκρατική αξιολόγηση του υπάρχοντος προσωπικού. Η πίεση του χρόνου σε καµία περίπτωση δεν βοηθάει. Ένα ακόµα πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ο κρατικός µηχανισµός που διαχειρίζεται το έργο της κινητικότητας είναι το γεγονός ότι ο δηµόσιος τοµέας δεν είναι εξοικειωµένος µε την έννοια της αλλαγής και ακόµα και ενέργειες που επιφέρουν θετική αλλαγή µπορεί να αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία και καχυποψία.

4 Έξι τρόποι για να αναπτύξει η επιχείρηση τα ταλέντα της και να τονώσει την αφοσίωσή τους σε αυτήν Της Kristen Leverone, Workplace Insights, LHH blog Η ενισχυµένη αφοσίωση των εργαζοµένων στην εταιρεία έχει αποδεδειγµένα θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς αυξάνει την απόδοσή τους. Όταν οι εταιρείες αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού τους καταλήγουν να δηµιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της LHH, 62% των εργαζοµένων θεωρούν πως οι ικανότητές τους δεν αξιοποιούνται πλήρως. Πολλοί επίσης πιστεύουν πως τους λείπει η ενηµέρωση και η υποστήριξη ώστε να µπορέσουν να αναγνωρίσουν τις προοπτικές τους για ανάπτυξη εντός της εταιρείας. Όταν όµως η εταιρεία έχει τη διάθεση να εξελίξει και να αξιοποιήσει το δυναµικό της, πώς θα εξασφαλίσει πως οι άνθρωποί της είναι έτοιµοι και σε θέση να προχωρήσουν σε νέους ρόλους, όταν αυτοί θα είναι διαθέσιµοι; Επισκεφθείτε το blog της Lee Hecht Harrison Workplace Insights για να διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα και να σχολιάσετε τις αναρτήσεις.

5 1. Προγράµµατα Career development.τα προγράµµατα Career development βοηθούν τους εργαζοµένους να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, τις ικανότητές τους και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και να συσχετίσουν αυτά τα στοιχεία µε τις απαιτήσεις συγκεκριµένων θέσεων και αναγκών µέσα στην εταιρεία. 2. Coaching. Οι προϊστάµενοι θα πρέπει να λειτουργούν ως σύµβουλοι και καθοδηγητές των εργαζοµένων, να συζητούν τους επαγγελµατικούς τους στόχους, να επιδιώκουν την κατάλληλη εκπαίδευσή τους και να τους βοηθούν να δικτυωθούν εσωτερικά στην εταιρεία. 3. ιαφάνεια στη διαδικασία προαγωγών. Οι επαγγελµατικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην εταιρεία πρέπει να γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόµενο µέσω εύκολα προσβάσιµωνπηγών ενηµέρωσης, οι δε εργαζόµενοι πρέπει να µπορούν να αναγνωρίσουν εύκολα τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης. 4. Ενθάρρυνση του ανοιχτού τρόπου σκέψης. Κάποιοι προϊστάµενοι µπαίνουν στον πειρασµό να «κρύψουν» τα ταλέντα στην οµάδα τους για να µην τα χάσουν. Αντί για αυτό, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να πράττουν εκείνο που είναι το καλύτερο για το σύνολο της εταιρείας και όχι µόνο για το επιµέρους τµήµα τους. 5. Cross-train.Η διατµηµατικήεκπαίδευση των εργαζοµένων βελτιώνει και αναπτύσσει τις ικανότητές τους, προσφέρει στην εταιρεία ένα talent pool διαθέσιµο να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγµή και είναι καθοριστική στη διατήρηση των ταλαντούχων στελεχών στο εσωτερικό της εταιρείας. 6. Εσωτερική δικτύωση. Είναι πολύ χρήσιµο να προσφέρεται η δυνατότητα για εσωτερική δικτύωση µέσω διατµηµατικών συναντήσεων και εταιρικών εκδηλώσεων.

6 33 o ΤΕΥΧΟΣ Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην εργασιακή καθηµερινότητα Ο όµιλος Adecco, παγκόσµιος ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου υναµικού, ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα έρευνας που σκιαγραφεί την επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην εργασιακή καθηµερινότητα της χώρας µας. Η έρευνα, που διεξήχθη onlineσε δείγµα 451 ατόµων µέσω του ερευνητικού εργαλείου Digipollτης Wizzard From Wisdom to Magic, Holistic Marketing Solutions, κατέληξε σε σηµαντικά ευρήµατα σχετικά τόσο µε το βαθµό όσο και µε τον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει την καθηµερινότητα όσων παραµένουν εντός της αγοράς εργασίας αλλά και όσων αναζητούν εργασία. Από τους 451 συµµετέχοντες, το 55% δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ενώ, από το υπόλοιπο 45%, 34% εργάζονται µε σχέση πλήρους και 11% µε σχέση µερικής απασχόλησης. Η πλειονότητα (59%) όσων δήλωσαν ότι εργάζονται προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ σηµαντικό ποσοστό είναι δηµόσιοι υπάλληλοι (23%) και ελεύθεροι επαγγελµατίες (16%). Τα ευρήµατα της έρευνας αποκτούν ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι το 52% των ερωτηθέντων που εργάζονται διαθέτουν ικανή (πάνω από 10 έτη) προϋπηρεσία στην αγορά εργασίας, ενώ 45% βρίσκονται για περισσότερα από έξι χρόνια στην ίδια θέση. Στην ερώτηση για το αν οι συνθήκες εργασίας τους κατά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν µεταβληθεί και πώς, 68% απάντησαν ότι οι συνθήκες εργασίας τους έχουν επιδεινωθεί, 23% ότι έχουν παραµείνει ίδιες και µόνο 9% ότι έχουν βελτιωθεί.

7 33 o ΤΕΥΧΟΣ Καλούµενοι να περιγράψουν µε ποιον ακριβώς τρόπο έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες εργασίας τα δύο τελευταία χρόνια, οι µισοί (50%) συµµετέχοντες που εργάζονται ανέφεραν ότι σε αυτό το χρονικό διάστηµα έχουν υποστεί µείωση µισθού, 25% δήλωσαν ότι εργάζονται πλέον περισσότερες ώρες, 14% επεσήµαναν την άσχηµη ψυχολογία που επικρατεί στο περιβάλλον εργασίας τους λόγω αυξηµένου στρες και του φόβου της απόλυσης/ ανεργίας και 13% αναφέρθηκαν στην έλλειψη προσωπικού. Σηµαντικά ήταν επίσης τα ποσοστά που έκαναν λόγο για την αύξηση των απαιτήσεων και της πίεσης στον χώρο εργασίας αλλά και για τη µείωση του τζίρου ή των κερδών (9% σε καθεµία από τις δύο περιπτώσεις), για κακές συνθήκες εργασίας (8%), µεγαλύτερο όγκο δουλειάς (7%), καθυστερήσεις στην πληρωµή (5%) ή ακόµη και απλήρωτη εργασία (4%).

8 Η παραπάνω εικόνα ενισχύεται από το γεγονός ότι 45% και 42% των εργαζοµένων που συµµετείχαν στην έρευνα επιβεβαίωσαν αντίστοιχα πως έχουν αυξηθεί ο όγκος και τα καθήκοντα/ αρµοδιότητες της δουλειάς τους, ενώ σχεδόν οι µισοί (48%) απάντησαν ότι οι οικονοµικές τους απολαβές έχουν µειωθεί δυσανάλογα σε σχέση µε τις απαιτήσεις και τον όγκο της εργασίας τους και 38% εξέφρασαν την αίσθηση της στασιµότητας στην εργασία τους. Ως συνέπεια των παραπάνω, 31% και 27% των εργαζόµενων ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναζητούν ήδη ή σκοπεύουν να αναζητήσουν σύντοµα άλλη εργασία µε καλύτερες απολαβές ή που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα προσόντα τους.

9 Όσον αφορά στο ποσοστό 55% των συµµετεχόντων στην έρευνα που δεν εργάζονται, 31% βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας µετά τη διακοπή της συνεργασίας τους µε τον προηγούµενο εργοδότη τους, 20% δήλωσαν νεοεισερχόµενοι στην αγορά που δεν έχουν καταφέρει ακόµη να βρουν εργασία, ενώ 11% και 5% βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας όταν έκλεισε η επιχείρηση/ κατάστηµα στο οποίο εργάζονταν ή ήταν ιδιοκτήτες µόνο 5% των ερωτηθέντων που δεν εργάζονται έχουν παραµείνει εκτός αγοράς από επιλογή. Σχεδόν το ένα τρίτο (31%), µάλιστα, των µη εργαζοµένων συµµετεχόντων στην έρευνα έχουν παραµείνει άνεργοι για περισσότερα από δύο χρόνια, 19% για χρονικό διάστηµα µεταξύ επτά και δώδεκα µηνών, 18% για δύο χρόνια και 15% είναι άνεργοι από έναν έως και έξι µήνες. Μεταξύ των ανέργων, σηµαντικό ποσοστό (23%) έχει στο ενεργητικό του έτη προϋπηρεσία, 29% από τέσσερα έως έξι έτη, 18% από ένα έως τρία έτη και 13% από επτά έως εννέα έτη.

10 33 o ΤΕΥΧΟΣ Ερωτώµενοι για το αν συνολικά οι συνθήκες εργασίας κατά τα τελευταία δυο χρόνια έχουν αλλάξει και πώς, µε βάση είτε τη δική τους προσωπική εµπειρία είτε την εµπειρία ανθρώπων από το συγγενικό/ φιλικό τους περιβάλλον, η συντριπτική πλειονότητα (96%) των συµµετεχόντων στην έρευνα που δεν εργάζονται δήλωσαν ότι αυτές έχουν επιδεινωθεί. 44% κάνουν λόγο για µείωση αποδοχών, 23% για εκµετάλλευση των εργαζοµένων, 20% για περισσότερες ώρες εργασίας, 18% για απολύσεις, 16% για δυσκολία ανεύρεσης εργασίας, 14% για ανασφάλιστη εργασία και καταπάτηση δικαιωµάτων, 9% για άσχηµη ψυχολογία και 8% για κακές συνθήκες εργασίας. Με αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της έρευνας, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Γενικός ιευθυντής της AdeccoΕλλάδας, σχολίασε: «Ως ο µεγαλύτερος οργανισµός στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, γινόµαστε καθηµερινά αποδέκτες µηνυµάτων για τις µεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία δύο χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα. Αποφασίσαµε να υποστηρίξουµε τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας, προκειµένου να αποκτήσουµε µια ακόµη σαφέστερη εικόνα για τις µεταβολές αυτές και να αφουγκραστούµε αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού ανθρώπινου δυναµικού αλλά και των εταιρειών που συγκαταλέγονται µεταξύ των πελατών µας. Είµαστε βέβαιοι ότι τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήµατα της έρευνάς µας που εστιάζει στην ελληνική αγορά θα µας βοηθήσουν να ανταποκριθούµε ακόµη καλύτερα στις προσδοκίες που έχουν από εµάς οι συνεργάτες-υποψήφιοι αλλά και οι πελάτες µας».

11 Οι νικητές του διαγωνισµού Work Experience Contest που διοργάνωσε η Adecco σε συνεργασία µε εταιρείες-πελάτες της επέστρεψαν από τα ταξίδια τους σε όλο τον κόσµο Σηµαντική ώθηση για την είσοδο στην αγορά εργασίας αποτελεί η προθυµία για εργασία στο εξωτερικό και η απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας Ολοκληρώθηκε για φέτος το πρόγραµµα Adecco Way to Work, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013 και στόχο είχε να βοηθήσει νέους που έχουν µόλις τελειώσει το σχολείο ή ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην αναζήτησή τους για µια θέση εργασίας. Με την ανεργία να µαστίζει την Ευρώπη και να έχει φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων της Νότιας Ευρώπης 64,9% άνεργοι νέοι στην Ελλάδα και 56,1% στην Ισπανία η Adeccoαποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να δράσει. Γνωρίζοντας πως κάθε πρωτοβουλία που επιτρέπει στους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία, τόσο στην πατρίδα τους όσο και στο εξωτερικό, βελτιώνει σηµαντικά τις πιθανότητές τους να βρουν δουλειά και βοηθά όσους έχουν µόλις ολοκληρώσει τις σπουδές τους να εισέλθουν µε επιτυχία στον κόσµο της εργασίας, η Adeccoδηµιούργησε την πρωτοβουλία Adecco Way to Work και τον διαγωνισµό Work Experience Contest. Έπειτα από µία παγκόσµια Street Day στις 30 Απριλίου, ηµέρα κατά την οποία περισσότεροι από εργαζόµενοι της Adecco σε 50 χώρες βγήκαν στους δρόµους και επισκέφθηκαν 300 σχολεία και πανεπιστήµια για να προσφέρουν συµβουλές, καθοδήγηση, δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια και ενηµέρωση σχετικά µε την ιστοσελίδα η οποία παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για αποτελεσµατικότερη αναζήτηση εργασίας, η πρωτοβουλία συνεχίστηκε µε τους 9 νικητές του διαγωνισµού Work Experience Contest να ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη για να

12 αποκτήσουν προσωπική εµπειρία από τον κόσµο της εργασίας, αναλαµβάνοντας διαφορετικές θέσεις σε διάφορες χώρες και ποικίλους κλάδους. Οι 9 νικητές, που επιλέχθηκαν µεταξύ συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, είχαν τη µοναδική ευκαιρία να βιώσουν τον κόσµο της εργασίας µε τον πλέον διεθνή και µε έµφαση στη διαφορετικότητα τρόπο: Η Adeccoσχεδίασε ταξίδια και στις πέντε ηπείρους, που περιλάµβαναν πολύ διαφορετικές µεταξύ τους θέσεις εργασίας, όπως στην start-upεταιρεία τεχνολογίας Mornin Gloryστο Βερολίνο, πρακτική εκπαίδευση δίπλα στη συντακτική οµάδα του περιοδικού Cosmopolitan, µία ηµέρα στην κορυφαία διαφηµιστική εταιρεία IFB McCann, συµµετοχή στην οµάδα του CUPNOODLES MUSEUMστη Γιοκοχάµα, ένα ταξίδι ως σεφ κρουαζιερόπλοιου στη Νορβηγία, την εµπειρία της εργασίας ως ναυαγοσώστης στην ιδιωτική παραλία του Αστέρα Βουλιαγµένης ή σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιλή, την πώληση µπίρας για τη Heinekenστην Ολλανδία και εργασία σε πολυεθνική τράπεζα στην πόλη Ho Chi Minh. Αν θέλετε να µάθετε περισσότερα για όλες τις θέσεις εργασίας και την προσωπική εµπειρία καθενός από τους νικητές, επισκεφθείτε τα blogs τους στο Ο CEO του Οµίλου Adecco, Patrick De Maeseneire, που είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε τους νικητές του διαγωνισµού από την Αυστραλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ, σχολίασε: «Εντυπωσιάστηκα από τον ενθουσιασµό αυτών των νέων ανθρώπων, την όρεξή τους να µάθουν, και το πόσο ανοιχτοί ήταν σε νέες και διαφορετικές εµπειρίες. Η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στην πράξη είναι απολύτως θεµελιώδης για να εισέλθουν µε επιτυχία οι νέοι στον κόσµο της εργασίας και να κάνουν τις σωστές επιλογές στην καριέρα τους. Για αυτό, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τους πελάτες µας σε κάθε γωνιά του πλανήτη που υποστήριξαν την πρωτοβουλία µας αναθέτοντας στους νικητές του διαγωνισµού τόσο ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας.

13 Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι µε τη θερµή υποδοχή που επεφύλαξαν οι νέοι στην πρωτοβουλία µας, την οποία σκοπεύουµε να εξελίξουµε σε ένα θεσµό που θα συνεισφέρει στο µέτρο των δυνατοτήτων µας στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας των νέων». Τα όσα έµαθαν οι νικητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους θα τους φανούν σίγουρα χρήσιµα όταν στο άµεσο µέλλον θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ο Federico, ένας εκ των νικητών από την Ιταλία, σχολίασε: «Μην πιστέψετε κανένα που θα σας πει ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας εκεί έξω. Υπάρχουν, απλώς εµείς πρέπει να διευρύνουµε τους ορίζοντές µας και να κοιτάξουµε λίγο πιο µακριά. Μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψετε για λίγο στο εξωτερικό εξαιτίας µιας ευκαιρίας που παρουσιάστηκε, και µπορεί να αναλάβετε µια θέση εργασίας που δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχατε στο µυαλό σας. Αυτό δεν θα πρέπει να σας προβληµατίζει γιατί έτσι θα αποκτήσετε εµπειρία και µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλετε να κάνετε». Adecco HR: Λ. Κηφισίας 56, Μαρούσι, 15125, τηλ.: , φαξ: , Follow us on

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΘΗΚΑΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 15o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 15o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 15o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Διανύουμε ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2009, εν μέσω πολλών ανατροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα