ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟ ΠΙΟ «ΘΟΛΟ» ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ;... 4 Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις...4 Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΕΣΤ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ Ι... 6 Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΣΤ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ... 7 Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους...7 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PTA (PRIMARY TRAIT ANALYSIS)... 8 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία...9 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης...10

2 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 2 Εισαγωγή Οι όροι «αξιολόγηση» και «βαθµολόγηση» χρησιµοποιούνται συχνά ως συνώνυµοι αλλά στην πραγµατικότητα διαφέρουν. Η αξιολόγηση είναι µια πολύ ευρύτερη έννοια. Η βαθµολόγηση είναι µόνο µια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο µε µεγάλο εύρος χρησιµότητας, καθώς µπορεί να εξυπηρετήσει πολλές και διαφορετικές λειτουργίες στην εκπαίδευση (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Λειτουργίες της αξιολόγησης στην εκπαίδευση (προσαρµοσµένο από: ηµητρόπουλος, 1999). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκτίµηση της µάθησης Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο που µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε τι έχουν µάθει οι φοιτητές µας ως συνέπεια της διδασκαλίας. Για παράδειγµα: Ποιες δεξιότητες βελτιώθηκαν; Τι γνώσεις απέκτησαν; Ποιες είναι οι αξίες τους; Παρακίνηση Η αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει παράγοντα παρακίνησης για µάθηση και επίτευξη. Βαθµολόγηση Μια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης είναι η βαθµολόγηση των φοιτητών. ιάγνωση Η πληροφόρηση από την αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάγνωση ελλείψεων, προβληµάτων, αλλά και προτερηµάτων. Πρόβλεψη Η αξιολόγηση είναι, ως ένα σηµείο, εργαλείο πρόβλεψης µελλοντικών καταστάσεων µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Προσαρµογή Η αξιολόγηση µπορεί να λειτουργήσει και σαν εργαλείο προγράµµατος σπουδών ανατροφοδότησης για το ίδιο το πρόγραµµα σπουδών. Ανατροφοδότηση στον Ο διδάσκων µέσω της αξιολόγησης παίρνει σηµαντική πληροφόρηση εκπαιδευτικό για το πώς οι φοιτητές µαθαίνουν και να προσαρµόσει αναλόγως τον τρόπο διδασκαλίας. Ερευνητικοί σκοποί Η συστηµατική αξιολόγηση προάγει τη γνώση γύρω από τη µαθησιακή διαδικασία, τους τρόπους διδασκαλίας κ.λ.π.. Πιστοποίηση Μέσω της αξιολόγησης πιστοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. ιασφάλιση ποιότητας Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης είναι το ζητούµενο πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή µας. Ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αναζητούµε συνήθως απάντηση σε τουλάχιστον δυο βασικά ερωτήµατα: α) πόσο καλά µαθαίνουν οι φοιτητές µας και β) πόσο αποτελεσµατικά διδάσκουµε. Κάθε τεχνική αξιολόγησης (για µια σύνοψη αυτών των τεχνικών βλέπε Σχήµα 1), έχει τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς της. Οι παρακάτω σύντοµες οδηγίες αποσκοπούν στο να δώσουν περιεκτική πληροφόρηση και γενικές κατευθύνσεις στο διδακτικό προσωπικό προκειµένου να είµαστε σε θέση να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα µε τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Η φιλοσοφία της αξιολόγησης των φοιτητών οφείλει να βασίζεται σε τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες: 1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή όλων στην παρατήρηση και βελτίωση της µάθησης. Η ποιότητα της µάθησης συνδέεται, αν και όχι

3 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 3 αποκλειστικά, µε την ποιότητα της διδασκαλίας. Έτσι, ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιώσουµε τη µάθηση είναι να βελτιώσουµε τη διδασκαλία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση στους διδάσκοντες και τους φοιτητές ώστε να γίνονται οι απαιτούµενες προσαρµογές που διευκολύνουν τη µάθηση. 2. Ακαδηµαϊκή ελευθερία των διδασκόντων. Η αξιολόγηση σέβεται την αυτονοµία, την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την επαγγελµατική κρίση του διδακτικού προσωπικού. Ο κάθε διδάσκων αποφασίζει τι θα αξιολογήσει, πώς θα το αξιολογήσει και πώς θα χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφόρηση. Οι διδάσκοντες, προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, θα πρέπει να θέτουν συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους. 3. Αµοιβαία οφέλη. Οι διδάσκοντες µέσω της αξιολόγησης παίρνουν σηµαντική πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορούν το µάθηµα και τη διδασκαλία τους. Ωστόσο, τα οφέλη από αυτή τη διαδικασία είναι αµοιβαία. Καθώς η αξιολόγηση στοχεύει στη µάθηση, οι τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές, προκειµένου να βελτιωθούν και να µάθουν, χρειάζονται τακτική ανατροφοδότηση. Χρειάζεται επίσης να µάθουν τρόπους να αυτοαξιολογούνται. Σχήµα 1: Σύνοψη των τεχνικών αξιολόγησης. Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται σ αυτή την ενότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για λόγους βαθµολόγησης, ωστόσο προτείνεται να χρησιµοποιούνται ως εργαλεία διάγνωσης και επανατροφοδότησης της µαθησιακής διαδικασίας. 1. Αξιολόγηση υποβάθρου Πολύ σηµαντική διαγνωστική διαδικασία στην αρχή του εξαµήνου ή και διάλεξης/εργαστηρίου κλπ. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει µερικές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (προφορικές ή γραπτές) ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή και τα δυο. Το να µάθουµε τι ξέρουν οι

4 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 4 φοιτητές µας, σε σχέση µε αυτό που θα διδαχθούν, µπορεί να µας βοηθήσει να συνδέσουµε αυτά τα κοµµάτια µεταξύ τους. Στη συνέχεια, µπορούµε να ζητήσουµε από τους φοιτητές να ψάξουν για τις σωστές απαντήσεις και να τις συζητήσουµε στο επόµενο µάθηµα/διάλεξη/εργαστήριο. 2. Το τεστ του ενός λεπτού Αυτή η τεχνική είναι ένας γρήγορος και απλός τρόπος να πάρουµε ανατροφοδότηση για τη µάθηση των φοιτητών. Προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει κανείς, µπορεί να διακόψει το µάθηµα 2-3 λεπτά νωρίτερα και να δώσει στους φοιτητές να απαντήσουν σύντοµα σε µια από τις δυο παρακάτω εναλλακτικές ερωτήσεις: α) Ποιο ήταν το πιο σηµαντικό πράγµα που έµαθες κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης/εργαστηρίου; ή β) Ποια σηµαντική ερώτηση έχει µείνει αναπάντητη; Αν θέλουµε να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα αυτής της πρακτικής, µπορούµε να δώσουµε µια διαφάνεια στην αρχή του µαθήµατος µε την ερώτηση που θα έχουν να απαντήσουν οι φοιτητές στο τέλος. Υπολογίστε µερικά λεπτά ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 3. Το πιο «θολό» σηµείο Μια επίσης απλή αποτελεσµατική τεχνική αξιολόγησης που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει µε µικρή δαπάνη ενέργειας και χρόνου. Η τεχνική βασίζεται σε µια γρήγορη απάντηση στο ερώτηµα: «Ποιο ήταν το πιο ασαφές ή θολό σηµείο στην ;» Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική αξιολόγησης, υπολογίστε κάποιο χρόνο ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 4. Περίληψη µιας φράσης Αυτή η απλή τεχνική ζητά από τους φοιτητές να απαντήσουν στα «Τι, Πού, Ποιος, Πότε, Πώς, Γιατί;» πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα και να συνθέσουν τις απαντήσεις σε µια µεγάλη φράση που θα πληροφορεί, αλλά ταυτόχρονα θα είναι σωστή από άποψη γραµµατικής. 5. Ποιο είναι το αξίωµα; Μια πάρα πολύ απλή τεχνική, αν προτιµούµε να διδάσκουµε χρησιµοποιώντας προβλήµατα. Εφόσον λοιπόν οι φοιτητές κατανοούν το πρόβληµα προς επίλυση, θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το αξίωµα, τις αρχές, τους κανόνες ή τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για να επιλύσουν το πρόβληµα. Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις Ο τρόπος και οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται προκειµένου να αποδοθεί βαθµολογία, επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο που σκέφτονται και αλληλεπιδρούν οι φοιτητές µας. Για παράδειγµα, αν περιµένουν ότι σε ένα µάθηµα θα αξιολογηθούν µε υψηλή βαθµολογία επειδή θυµούνται µε ακρίβεια διάφορα γεγονότα ή διαδικασίες κλπ, τότε θα δώσουν έµφαση στην αποµνηµόνευση λεπτοµερειών για το κάθε τι. Αν περιµένουν ότι µια εξέταση απαιτεί δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ή ενσωµάτωσης και σύνδεσης γνώσεων, τότε θα εργαστούν στο να µάθουν να κατανοούν και να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους. Όλα τα θέµατα ή ερωτήσεις δεν έχουν τον ίδιο βαθµό δυσκολίας και αυτό θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των φοιτητών (δείτε Πίνακα 4 στο Παράρτηµα για συµβουλές σχετικές µε τη δυσκολία των θεµάτων). Σε γενικές γραµµές: Οι βαθµοί προτείνεται να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων. Οι βαθµοί προτείνεται να συνδέονται µε την επίτευξη ή όχι των µαθησιακών στόχων και ιδιαίτερα µε την προσπάθεια που καταβάλλεται από το φοιτητή για την επίτευξή τους. Οι βαθµοί προτείνεται να παρέχουν πληροφόρηση στους φοιτητές για το επίπεδο απόδοσής τους. Γενικές στρατηγικές για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών τεχνικών αξιολόγησης: Αφιερώστε επαρκή χρόνο για την ανάπτυξη των θεµάτων.

5 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 5 Συνδέστε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολόγησης µε τους στόχους και το περιεχόµενο της διδασκαλίας σας. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι έγκυρα, αξιόπιστα. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι ισορροπηµένα, δηλαδή να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη. Χρησιµοποιήστε ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης. Προβλέψτε µέτρα για φαινόµενα αντιγραφής/λογοκλοπής κλπ. Γράψτε ερωτήσεις, αποφεύγοντας «ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών». Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων 1. Τυπικές γραπτές εξετάσεις Αποτελούν τον πιο κοινό τρόπο εξέτασης στα περισσότερα µαθήµατα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η προετοιµασία για αποτελεσµατικές εξετάσεις είναι χρονοβόρα διαδικασία. Μερικές από τις στρατηγικές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ώστε να είστε προετοιµασµένοι καλύτερα είναι: Κατασκευάζετε ερωτήσεις ή θέµατα σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. Μην περιµένετε να το κάνετε αυτό την τελευταία εβδοµάδα ή λίγο πριν τις εξετάσεις. Ζητήστε από τους φοιτητές να υποβάλλουν πιθανές ερωτήσεις ή θέµατα προς εξέταση. ώστε ενδεχοµένως κάποια µικρή επιβράβευση γι αυτό. Τηρείτε αρχείο από τα γραπτά των εξετάσεων. Αυτό θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο αν παλαιότερα δίνατε θέµατα κρίσεως και θέλετε να φτιάξετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ζητήστε από συναδέλφους να σας προτείνουν θέµατα για εξετάσεις. Φυσικά θα πρέπει να είστε προσεκτικός µε τη χρήση αυτών των ερωτήσεων ή θεµάτων γιατί οι φοιτητές µπορεί να τα γνωρίζουν ήδη. Εξετάστε την περίπτωση να έχετε, αντί για µια τελική εξέταση µε όλα τα θέµατα, δυο ή περισσότερα περιληπτικά τεστ µε την ανάλογη κατανοµή της ύλης προς εξέταση. Προετοιµάστε ξεκάθαρες οδηγίες. Βάλτε µια κουβέντα ενθαρρυντική για τους φοιτητές. Για παράδειγµα, «Καλή Επιτυχία» ή κάτι αντίστοιχο. Αν δίνετε αρκετές ερωτήσεις προς απάντηση, βάλτε µερικές εύκολες ερωτήσεις (συµβουλευτείτε και τον Πίνακα 4, στο Παράρτηµα), στην αρχή του τεστ ή των εξετάσεων. Αν θέλετε να δώσετε κάποιο επιπλέον κίνητρο για µελέτη, βάλτε µια δύσκολη ερώτηση στο τέλος των θεµάτων. Αυτό µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους πιο φιλόδοξους ή δραστήριους φοιτητές. Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για να απαντήσουν στα θέµατα. 2. Τεστ πολλαπλής επιλογής Κατηγορίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (µε περισσότερες των 3 πιθανών απαντήσεων ανά ερώτηση): Ερωτήσεις µιας ορθής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις µιας λανθασµένης απάντησης (π.χ. ποια απάντηση από τις παρακάτω είναι λάθος ) Ερωτήσεις καλύτερης ή πιο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε την καλύτερη ή πιο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις λιγότερο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη λιγότερο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις πληρέστερης αντιστοιχίας (π.χ. ποια από τις παρακάτω εκφράσεις ή λέξεις αποδίδει καλύτερα τον όρο ) Ερωτήσεις αναλογιών (π.χ. η βενζίνη είναι για το αυτοκίνητο ότι για τον άνθρωπο είναι η )

6 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 6 Μια παραλλαγή των τεστ πολλαπλής επιλογής είναι οι αντιστοιχίσεις (π.χ. στη µια στήλη βάζουµε πόλεις και στην άλλη χώρες ζητώντας από τους φοιτητές να αντιστοιχίσουν τις έννοιες/λέξεις/εκφράσεις µεταξύ τους). 3. Σωστό ή λάθος Ερωτήσεις ή τεστ που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία τείνουν να µην είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα γιατί ακόµη κι αν κάποιος επιλέξει τυχαία απαντήσεις (πέρα απ αυτές που γνωρίζει) έχει πιθανότητες τουλάχιστον 50%. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ. Ένας από τους τρόπους αύξησης της αξιοπιστίας αυτού του τύπου ερωτήσεων είναι να ζητάµε από τους φοιτητές να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 4. Ερωτήσεις κρίσεως Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις επιτρέπουν την αξιολόγηση ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται, να οργανώνουν, να συνδέουν γνώσεις και να εκφράζονται µε δικά τους λόγια χρησιµοποιώντας πάντα την κατάλληλη επιστηµονική ορολογία. Αναφορές στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές µελετούν αποτελεσµατικότερα όταν γνωρίζουν ότι θα εξεταστούν µε αυτό τον τύπο ερωτήσεων. Ωστόσο, επειδή αυτού του είδους τα τεστ περιέχουν λίγες µόνο ερωτήσεις, υστερούν σε εσωτερική εγκυρότητα. Επιπλέον, προκειµένου για αξιόπιστη βαθµολόγηση απαιτείται η κατασκευή µιας κλίµακας PTA για κάθε ερώτηση. 5. Τεστ σύντοµων απαντήσεων Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν από το φοιτητή να απαντήσει µε 1-2 γραµµές ή µια παράγραφο το πολύ. Είναι εύκολο να προετοιµάσει κανείς ερωτήσεις για τέτοιου τύπου τεστ, ωστόσο απαιτεί περισσότερο χρόνο για αξιολόγηση. 6. Επίλυση προβληµάτων Σε αυτά τα τεστ, µπορεί κάποιος να δώσει είτε ένα πρόβληµα µαθηµατικών, είτε µια συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση και να ζητήσει µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα να εργαστούν για την επίλυση του προβλήµατος ή την παραγωγή λύσεων. Σαν πρακτικό κανόνα, αν υπολογίζετε ότι κάποιος θέλει 2 λεπτά να λύσει το πρόβληµα, δώστε 10 λεπτά για την επίλυση του προβλήµατος. 7. Προφορικές εξετάσεις Πρόκειται για εξετάσεις χρονοβόρες (απαιτείται περίπου µισή ώρα ανά φοιτητή για µια αξιόπιστη και έγκυρη εξέταση), συνήθως δηµιουργούν αυξηµένο άγχος στους φοιτητές και είναι δύσκολο να γίνει η βαθµολόγηση εκτός κι αν ο διδάσκων ηχογραφεί ή κρατά εκτενείς σηµειώσεις. 8. Τεστ απόδοσης Σε τέτοιου είδους τεστ, ζητείται από το φοιτητή να επιδείξει ικανότητα σε κάποια δεξιότητα ή στη διεξαγωγή ενός πειράµατος/διαδικασίας, στην εκτέλεση συγκεκριµένων οδηγιών, στο χειρισµό υλικών/αντικειµένων/εργαστηριακών οργάνων κλπ, στο χειρισµό αληθινών ή προσοµοιωµένων καταστάσεων. Τα τεστ αυτά είναι δύσκολο να τα οργανώσει κάποιος, δύσκολο να βαθµολογήσει, αλλά είναι πολύ χρήσιµα σε µαθήµατα που απαιτούν επίδειξη ικανοτήτων από τους φοιτητές (π.χ. στο χώρο της υγείας, των εφαρµοσµένων επιστηµών, της εκπαίδευσης). Προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει κάποιος θα πρέπει: Να καθορίσει κριτήρια για την αξιολόγηση ή βαθµολόγηση της απόδοσης. Να καθορίσει το πρόβληµα την οποία θα έχουν να αντιµετωπίσουν οι φοιτητές. Να δώσει ευκαιρίες για εξάσκηση και προετοιµασία στους φοιτητές. 9. Κατασκευάστε ένα παιχνίδι Σ αυτή την περίπτωση, µπορείτε να ζητήσετε από τους φοιτητές να κατασκευάσουν ένα παιχνίδι που καλύπτει το εύρος της πληροφόρησης που είναι σχετικό µε το µάθηµα. Οι φοιτητές θα πρέπει να φτιάξουν κανόνες, γήπεδο και ότι άλλο χρειάζεται για το παιχνίδι. Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης 1. Τεστ για το σπίτι Τα τεστ ή ερωτήσεις για το σπίτι επιτρέπουν στους φοιτητές να δουλέψουν ο καθένας µε το δικό του ρυθµό και να έχουν πρόσβαση σε πηγές και πληροφοριακό υλικό. Επίσης, τα τεστ αυτά επιτρέπουν στους διδάσκοντες να δώσουν περισσότερες ερωτήσεις χωρίς να θυσιάσουν πολύτιµο

7 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 7 χρόνο για αξιολόγηση. Επίλυση προβληµάτων, σύντοµες ερωτήσεις, εκθέσεις, ερωτήσεις κρίσεως είναι οι πιο κατάλληλοι τύποι θεµάτων γι αυτή την τεχνική αξιολόγησης. Ωστόσο, τίθεται ένα θέµα «µπορούν οι φοιτητές να ανταλλάσουν απόψεις µε τους συµφοιτητές τους;» Μια παραλλαγή αυτού του τύπου αξιολόγησης είναι να δώσουµε ένα µεγάλο αριθµό ερωτήσεων για το σπίτι, αλλά στις εξετάσεις να δοθεί ένας περιορισµένος αριθµός προς απάντηση στην αίθουσα. 2. Τεστ µε ανοιχτά βιβλία Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία προσοµοιώνουν καταστάσεις που αντιµετωπίζουν επαγγελµατίες στην πραγµατική ζωή καθηµερινά, όταν πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλες τις πηγές ή/και τις υποδοµές που διαθέτουν προκειµένου να επιλύσουν ένα πρόβληµα, να προετοιµάσουν µια αναφορά κλπ. Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία δεν είναι κατάλληλος τύπος για βασικά µαθήµατα σε ένα κύκλο σπουδών, αλλά για µαθήµατα που έχουν προαπαιτούµενες γνώσεις από προηγηθέντα µαθήµατα ή εξάµηνα σπουδών. Τα τεστ αυτού του τύπου µειώνουν το άγχος των φοιτητών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοσή τους κυρίως γιατί µειώνουν την παρακίνηση των φοιτητών για µελέτη της βιβλιογραφίας. Ένας συµβιβασµός θα ήταν να επιτρέψουµε στους φοιτητές να έχουν µαζί τους µόνο µια σελίδα σηµειώσεις ή κάποιους µαθηµατικούς τύπους κλπ. 3. Οµαδικές εξετάσεις Σ αυτή την τεχνική αξιολόγησης εντάσσονται δραστηριότητες σε αίθουσα, αλλά και οµαδικές εργασίες ή πρότζεκτ για το σπίτι. Συνήθως η απόδοση µιας οµάδας υπερβαίνει την ατοµική απόδοση του καθενός και οι φοιτητές αντιδρούν θετικά σε τέτοιες τεχνικές. Η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας σε µια οµάδα εξαρτάται από τον αριθµό συµµετεχόντων, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 άτοµα ανά οµάδα, και τον τρόπο σχηµατισµού οµάδων που προτείνεται να γίνεται τυχαία, ειδικά αν στο µάθηµά µας χρησιµοποιούµε συχνά τις οµαδικές εργασίες. Οι διδάσκοντες µπορούν να δώσουν όλων των ειδών τα θέµατα (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύνταξη αναφοράς, σχέδιο εργασίας, κλπ). 4. Εξετάσεις σε ζευγάρια ύο άτοµα που δουλεύουν σε ζευγάρια επιστρέφουν µια εργασία. Κάποιοι φοιτητές δεν αισθάνονται άνετα για το γεγονός ότι θα µοιραστούν τον ίδιο βαθµό και οι καλοί φοιτητές θα έχουν την ίδια απόδοση που θα είχαν αν εργάζονταν ατοµικά. Συνεπώς, αυτή η τεχνική βοηθά, ως επί το πλείστον τους µέτριους φοιτητές. Μια παραλλαγή αυτού του τύπου θα ήταν να υπάρχει συνεργασία µεταξύ ζευγαριών, αλλά ο καθένας παραδίδει τη δική του εργασία. Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους Ένας πολύ κοινός τρόπος για την ολοκλήρωση της µελέτης σε ένα µάθηµα αποδίδεται σε διάφορες εργασίες που ζητούνται από τους φοιτητές (για παραδείγµατα τύπων εργασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µπορείτε να δείτε τον Πίνακα 2). Ωστόσο, στη συνέχεια αυτές οι εργασίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, να δοθεί ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, εφόσον το έχουµε προβλέψει, να αποδοθεί και βαθµολογία. Προκειµένου να γίνει αυτό µε τρόπο αξιόπιστο και έγκυρο, θα πρέπει για κάθε εργασία που ζητάµε από τους φοιτητές να έχουµε φτιάξει µια κλίµακα µε τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες που θα αξιολογήσουµε στην εργασία αυτή. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να φτιαχτεί µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα (ΡΤΑ scale, βλέπε παρακάτω). Πίνακας 2: Παραδείγµατα τύπων εργασιών. Περίληψη (π.χ. Πλάνο για την κεφαλαίου, άρθρου, κατασκευή ή βιβλίου κλπ) υλοποίηση ενός σχεδίου Ανασκόπηση Παραγωγή Νέα από την επικαιρότητα ή ιστορία Προφορική παρουσίαση/αναφορά βιβλίου/άρθρων εκπαιδευτικού υλικού ιαφήµιση Έρευνα µικρής έκτασης Σηµειώσεις Αφίσα-πόστερ Εργαστηριακό πείραµα Οµαδική συζήτηση Κολάζ Συγγραφή επιστολής Ποίηµα Προϋπολογισµός και αιτιολόγηση Κατασκευή παρουσίασης Παιχνίδι ή κατασκευή παιχνιδιού

8 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 8 Σύντοµο άρθρο Αφήγηση Ηµερολόγιο ιατύπωση ερωτηµάτων ιατύπωση προβλήµατος Να συµπληρωθούν τα κενά Ανάλυση περίπτωσης Ορισµός ιάγραµµα ροής Γράφηµα Περιγραφή διαδικασίας Κατηγοριοποίηση Αναφορά-έκθεση ιάλογος ιάγραµµα-πίνακας οκίµιο Αντίλογος (debate) Βιογραφία Ερώτηση Κανόνες, πρωτόκολλα Βήµατα κατασκευής κλίµακας PTA (Primary Trait Analysis) Η αξιολόγηση αφορά το όλον, ωστόσο, οι εργασίες µπορεί να έχουν ή να απαιτούν πολλά και διαφορετικά πράγµατα την ίδια στιγµή, οπότε απαιτείται από τους διδάσκοντες να διασπάσουν ουσιαστικά τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά της εργασίας και να αξιολογήσουµε κάθε κοµµάτι ξεχωριστά, πριν απονείµουµε µια τελική βαθµολογία για την εργασία. Προκειµένου να κατασκευάσει κανείς µια τέτοια κλίµακα, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να εργαστεί µε παραδείγµατα από προηγούµενες εµπειρίες που έχει µε την απόδοση των φοιτητών, λίστες ελέγχου, κριτήρια βαθµολόγησης, σηµειώσεις και σχόλια οτιδήποτε µας έχει βοηθήσει στο παρελθόν να κατασκευάσουµε κριτήρια για την αξιολόγηση των φοιτητών µας. Παρακάτω παρατίθενται τα βήµατα για την κατασκευή µιας κλίµακας ΡΤΑ, καθώς και ένα παράδειγµα εφαρµογής (Πίνακας 3): 1. Επιλέγουµε την εργασία που ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουµε να αξιολογήσουµε. Κάνουµε ξεκάθαρους τους σκοπούς της εργασίας (π.χ. Πίνακας 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ - Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα σχέδιο µαθήµατος όπου απαιτείται από τους φοιτητές να επιδείξουν ικανότητες ελέγχου τάξης στην πράξη). 2. Καθορίζουµε κριτήρια ή ιδιότητες που θα υπολογιστούν για την αξιολόγηση (π.χ. Πίνακας 3: Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ). Ποια είναι τα σηµαντικά ποιοτικά στοιχεία (κριτήρια); Αυτά µπορεί να είναι επίθετα ή φράσεις (π.χ. χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, σαφήνεια στη γραφή κλπ). 3. Για κάθε ιδιότητα ή στοιχείο της εργασίας καθορίζουµε µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα. Για κάθε επίπεδο (από το 2 ως το 5) βάζουµε περιγραφικές εκφράσεις (π.χ. το 5 σηµαίνει ότι ο φοιτητής ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του σχεδιασµού µαθηµάτων στον καλύτερο δυνατό βαθµό). Ο Πίνακας 3 έχει µια κλίµακα µε 4 επίπεδα από το «µη αποδεκτό» ως το «εξαιρετικό», µε διευκρινήσεις για το νόηµα της κάθε έκφρασης αξιολόγησης. Επίσης, αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την κλίµακα για βαθµολόγηση, µπορούµε να προσθέσουµε µια γραµµή κάτω από κάθε επίπεδο όπου ορίζεται η βαθµολόγηση κάθε επιπέδου. 4. οκιµάζουµε την κλίµακα σε ένα δείγµα φοιτητών ή και µε συναδέλφους και αναπροσαρµόζουµε ότι είναι απαραίτητο. Πίνακας 3: Παράδειγµα κατασκευής κλίµακας ΡΤΑ για την αξιολόγηση µέρους της διδασκαλίας στην πρακτική άσκηση φοιτητών στα σχολεία. Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά Μέτρια Εξαιρετικό αποδεκτό αποδεκτό ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ; εν προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος, αλλά δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και εφάρµοσε µε µερική επιτυχία κανόνες και πρωτόκολλα Χρησιµοποίησε µε συνέπεια, σταθερότητα και επιτυχώς κανόνες και πρωτόκολλα

9 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 9 Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά αποδεκτό κανόνες, κανόνες, σήµατα, σήµατα, πρωτόκολλα πρωτόκολλα Απόδοση βαθµολογίας: Κάτω από τη βάση Μέτρια αποδεκτό Εξαιρετικό Επιλεγµένη Βιβλιογραφία Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay. Crooks, T. J. (1988). The Impact of Classroom Evaluation Practices on Students. Review of Educational Research, 58, ηµητρόπουλος Ε.Γ. (1999). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του µαθητή. Αθήνα, Εκδόσεις Μπρηγόρη. Ebel, R. L., and Frisbie, D. A. (1990). Essentials of Educational Measurement. (5th ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Gronlund, N. E., and Linn, R. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching. (6th ed.) New York: Macmillan. Jacobs, L. C., and Chase, C. I. (1992). Developing and Using Tests Effectively: A Guide for Faculty. San Francisco: Jossey-Bass. Mehrens, W. A., and Lehmann, I. J. (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. (4th ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston. Stevens D.D. and Levi A. (2005). Introduction to rubrics : an assessment tool to save grading time, convey effective feedback and promote student learning. Sterling, Va: Stylus. Thomas A.A. and Cross K.P. (1993). Classroom assessment techniques: a handbook for college teachers. San Francisco: Jossey-Bass. Walvoord Β. E. and Anderson V.J. (1998). Effective grading: a tool for learning and assessment. San Francisco: Jossey-Bass.

10 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 10 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης Ο Πίνακας 4 παρακάτω µπορεί να σας βοηθήσει στη χρήση των ρηµάτων, προκειµένου να καθορίσετε το επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Για παράδειγµα, όσο πιο πάνω είναι το ρήµα που χρησιµοποιούµε, τόσο πιο εύκολη είναι η ερώτηση, ενώ όσο κατεβαίνουµε προς τα κάτω αυξάνεται και το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων ή προβληµάτων που µπορεί να τεθούν. Πολλοί διδάσκοντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση πιθανόν να δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν στην πράξη αυτή την ταξινοµία. Έτσι, έχει προταθεί από κάποιους µια απλούστευση της ταξινοµίας αυτής σε 3 (αντί για 6) κατηγορίες: α) η κατηγορία γνώσης, β) οι κατηγορίες κατανόησης και εφαρµογής και γ) οι κατηγορίες ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. Ο Πίνακας αυτός µας βοηθά να κατανοήσουµε το βαθµό δυσκολίας των ασκήσεων, ερωτήσεων, τεστ ή εξετάσεων που διενεργούµε. Πίνακας 4: Ταξινόµηση των γνωστικών στόχων (προσαρµοσµένο από: Bloom, 1956). Ο γνωστικός τοµέας περιλαµβάνει τη γνώση, την αντίληψη και τη σκέψη. Κατηγορίες Ορισµός στόχων Γνώση Κατανόηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αποµνηµόνευσης, ανάκλησης, αναγνώρισης ή ανάπλασης µαθηµένων γεγονότων, αρχών και νόµων Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα κατανόησης ενός γνωστικού αντικειµένου. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι απαντούν σε µια ερώτηση, όχι γιατί θυµούνται την απάντηση, αλλά γιατί έχουν κατανοήσει το σχετικό αντικείµενο. Περιγραφή υποκατηγοριών Γνώση συγκεκριµένων στοιχείων και πληροφοριών Γνώση ορολογίας Γνώση τάσεων και αλληλουχίας γεγονότων Γνώση ταξινοµήσεων και κατηγοριών Γνώση κριτηρίων Γνώση αρχών και γενικεύσεων Συνοπτική παρουσίαση, µετάφραση, παράφραση Ερµηνεία, διευκρίνιση, επεξήγηση Προέκταση, διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων Κατάλληλες λέξεις ή εκφράσεις Κάντε µια λίστα ή κατάλογο Ονοµάστε Προσδιορίστε Παρουσιάστε Καθορίστε Αναγνωρίστε Θυµηθείτε Απεικονίστε στο χαρτί/στον Η/Υ Αναπαράγετε Κάντε µια λίστα Επιλέξτε Συνοψίστε ή κάντε περίληψη Εξηγήστε Ερµηνεύστε Περιγράψτε Παραφράστε ιαφοροποιήστε Καταδείξτε Ταξινοµήστε Μετατρέψτε Γενικεύστε Προεκτείνετε ώστε παραδείγµατα Προβλέψτε Υπερασπιστείτε

11 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 11 Εφαρµογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων, προβληµάτων µε βάση τη χρήση των ήδη αποκτηµένων γνώσεων. Απαιτείται δηλαδή από τον εκπαιδευόµενο να επιλέξει εκείνες τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Εντάσσονται στόχοι ανάλυσης ή διάσπασης των πληροφοριών στα βασικά τους συστατικά. Απαιτείται κατακερµατισµός ενός γνωστικού αντικειµένου προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που δεν είναι δυνατόν να λυθεί µε τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα συνδυασµού ή οργάνωσης διαφόρων πληροφοριών σε ένα σύνολο. Απαιτείται από τον εκπαιδευόµενο η ανάπτυξη της διαίσθησης και της δηµιουργικότητάς του. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αξιολόγησης µε βάση κάποια κριτήρια. Απαιτείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του εκπαιδευόµενου. Αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων και προβληµάτων Ανάλυση στοιχείων ενός όλου Ανάλυση σχέσεων Ανάλυση οργανωτικών αρχών Παραγωγή µιας πρωτότυπης ανακοίνωσης Κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης Παραγωγή ενός συνόλου αφαιρετικών σχέσεων Κρίσεις µε βάση εσωτερικά κριτήρια (κριτήρια που έχουν σχέση µε το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο) Κρίσεις µε βάση εξωτερικά κριτήρια (κριτήρια που δεν έχουν σχέση µε το υπό κρίση Επιλύστε Επεξηγήστε Υπολογίστε Επιδείξτε Ερµηνεύστε Συσχετίστε ή βρείτε τις σχέσεις Χειριστείτε Εφαρµόστε Τροποποιήστε Προετοιµάστε Παράγετε Αναλύστε Οργανώστε Συνάγετε Βρείτε τις οµοιότητες/αντιθέσεις/ διαφορές Αντιπαραθέστε Συγκρίνετε ιακρίνετε Συζητήστε Σχεδιάστε Επινοήστε Κάντε διάγραµµα Συνθέσετε Υποθέστε Υποστηρίξτε Σχηµατίστε Εκθέστε ικαιολογήστε Κατηγοριοποιήστε Συνδυάστε Σχεδιάστε Οργανώστε Αναδοµήστε Συναρµολογήστε Αξιολογήστε Επιλέξτε Εκτιµήστε Κρίνετε Επικρίνετε Συγκρίνετε ικαιολογήστε

12 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 12 γνωστικό αντικείµενο)

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Μέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας. Εισαγωγή. Η µέθοδος της αλληλοδιδασκαλίας. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Μέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας. Εισαγωγή. Η µέθοδος της αλληλοδιδασκαλίας. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μέθοδος της αµοιβαίας διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Εισαγωγή. Τι σηµαίνει εξατοµίκευση; Ηεξατοµίκευση της διδασκαλίας: Μέθοδος του µη αποκλεισµού

Περιεχόµενα της διάλεξης. Εισαγωγή. Τι σηµαίνει εξατοµίκευση; Ηεξατοµίκευση της διδασκαλίας: Μέθοδος του µη αποκλεισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ηεξατοµίκευση της διδασκαλίας: Μέθοδος του µη αποκλεισµού ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Περιεχόµενα της διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΤ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο αξιολόγηση των µαθητών εννοούµε τη συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού του βαθµού επίτευξης από τους µαθητές των στόχων που επιδιώκει το σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας. Συζήτηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; εφευρετικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας. Συζήτηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; εφευρετικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η µέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών.

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών. Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών Διαφοροποίηση: Χαρισματικοί μαθητές: Θέματα που προωθούν τη δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11

Σύστηµα Προσαρµοστικής. Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ' ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα) Παρταλάς Σωκράτης M27/11 Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 11/10/2012 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές? (Pellegrino, Chudowsky) Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πως γίνεται? Λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ ΜΑΙΑ ΜSc PhDc ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ Τα τελευταία χρόνια οι εξετάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης. Οι αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 Εκπαιδευτικές Τεχνικές 3 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Γιατί την επιλέγουμε; Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας: Η µέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της άµεσης διδασκαλίας; Απάντηση Άµεση διδασκαλία - κατάκτηση της µάθησης - instructional design

Ερώτηση: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της άµεσης διδασκαλίας; Απάντηση Άµεση διδασκαλία - κατάκτηση της µάθησης - instructional design Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Μάθηµα: Διδακτική Μεθοδολογία: δοµικά στοιχεία της διδασκαλίας Διδάσκων: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης

H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΠΔ, ΜΑΘΗΜΑ Σ.Υ.Α. H αξιολόγηση στην καρδιά της εκπαίδευσης Πρόσφατες παρατηρήσεις από δύο γραπτές εργασίες στο φροντιστήριο Σ.Υ.Α. 2011 Συνεργάτης Μαθήματος: Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόµενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισµένο αριθµό προτεινόµενων απαντήσεων ή να συσχετίσει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα