ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟ ΠΙΟ «ΘΟΛΟ» ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ;... 4 Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις...4 Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΕΣΤ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ Ι... 6 Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΣΤ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ... 7 Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους...7 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PTA (PRIMARY TRAIT ANALYSIS)... 8 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία...9 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης...10

2 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 2 Εισαγωγή Οι όροι «αξιολόγηση» και «βαθµολόγηση» χρησιµοποιούνται συχνά ως συνώνυµοι αλλά στην πραγµατικότητα διαφέρουν. Η αξιολόγηση είναι µια πολύ ευρύτερη έννοια. Η βαθµολόγηση είναι µόνο µια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο µε µεγάλο εύρος χρησιµότητας, καθώς µπορεί να εξυπηρετήσει πολλές και διαφορετικές λειτουργίες στην εκπαίδευση (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Λειτουργίες της αξιολόγησης στην εκπαίδευση (προσαρµοσµένο από: ηµητρόπουλος, 1999). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκτίµηση της µάθησης Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο που µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε τι έχουν µάθει οι φοιτητές µας ως συνέπεια της διδασκαλίας. Για παράδειγµα: Ποιες δεξιότητες βελτιώθηκαν; Τι γνώσεις απέκτησαν; Ποιες είναι οι αξίες τους; Παρακίνηση Η αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει παράγοντα παρακίνησης για µάθηση και επίτευξη. Βαθµολόγηση Μια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης είναι η βαθµολόγηση των φοιτητών. ιάγνωση Η πληροφόρηση από την αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάγνωση ελλείψεων, προβληµάτων, αλλά και προτερηµάτων. Πρόβλεψη Η αξιολόγηση είναι, ως ένα σηµείο, εργαλείο πρόβλεψης µελλοντικών καταστάσεων µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Προσαρµογή Η αξιολόγηση µπορεί να λειτουργήσει και σαν εργαλείο προγράµµατος σπουδών ανατροφοδότησης για το ίδιο το πρόγραµµα σπουδών. Ανατροφοδότηση στον Ο διδάσκων µέσω της αξιολόγησης παίρνει σηµαντική πληροφόρηση εκπαιδευτικό για το πώς οι φοιτητές µαθαίνουν και να προσαρµόσει αναλόγως τον τρόπο διδασκαλίας. Ερευνητικοί σκοποί Η συστηµατική αξιολόγηση προάγει τη γνώση γύρω από τη µαθησιακή διαδικασία, τους τρόπους διδασκαλίας κ.λ.π.. Πιστοποίηση Μέσω της αξιολόγησης πιστοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. ιασφάλιση ποιότητας Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης είναι το ζητούµενο πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή µας. Ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αναζητούµε συνήθως απάντηση σε τουλάχιστον δυο βασικά ερωτήµατα: α) πόσο καλά µαθαίνουν οι φοιτητές µας και β) πόσο αποτελεσµατικά διδάσκουµε. Κάθε τεχνική αξιολόγησης (για µια σύνοψη αυτών των τεχνικών βλέπε Σχήµα 1), έχει τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς της. Οι παρακάτω σύντοµες οδηγίες αποσκοπούν στο να δώσουν περιεκτική πληροφόρηση και γενικές κατευθύνσεις στο διδακτικό προσωπικό προκειµένου να είµαστε σε θέση να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα µε τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Η φιλοσοφία της αξιολόγησης των φοιτητών οφείλει να βασίζεται σε τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες: 1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή όλων στην παρατήρηση και βελτίωση της µάθησης. Η ποιότητα της µάθησης συνδέεται, αν και όχι

3 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 3 αποκλειστικά, µε την ποιότητα της διδασκαλίας. Έτσι, ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιώσουµε τη µάθηση είναι να βελτιώσουµε τη διδασκαλία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση στους διδάσκοντες και τους φοιτητές ώστε να γίνονται οι απαιτούµενες προσαρµογές που διευκολύνουν τη µάθηση. 2. Ακαδηµαϊκή ελευθερία των διδασκόντων. Η αξιολόγηση σέβεται την αυτονοµία, την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την επαγγελµατική κρίση του διδακτικού προσωπικού. Ο κάθε διδάσκων αποφασίζει τι θα αξιολογήσει, πώς θα το αξιολογήσει και πώς θα χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφόρηση. Οι διδάσκοντες, προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, θα πρέπει να θέτουν συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους. 3. Αµοιβαία οφέλη. Οι διδάσκοντες µέσω της αξιολόγησης παίρνουν σηµαντική πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορούν το µάθηµα και τη διδασκαλία τους. Ωστόσο, τα οφέλη από αυτή τη διαδικασία είναι αµοιβαία. Καθώς η αξιολόγηση στοχεύει στη µάθηση, οι τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές, προκειµένου να βελτιωθούν και να µάθουν, χρειάζονται τακτική ανατροφοδότηση. Χρειάζεται επίσης να µάθουν τρόπους να αυτοαξιολογούνται. Σχήµα 1: Σύνοψη των τεχνικών αξιολόγησης. Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται σ αυτή την ενότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για λόγους βαθµολόγησης, ωστόσο προτείνεται να χρησιµοποιούνται ως εργαλεία διάγνωσης και επανατροφοδότησης της µαθησιακής διαδικασίας. 1. Αξιολόγηση υποβάθρου Πολύ σηµαντική διαγνωστική διαδικασία στην αρχή του εξαµήνου ή και διάλεξης/εργαστηρίου κλπ. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει µερικές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (προφορικές ή γραπτές) ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή και τα δυο. Το να µάθουµε τι ξέρουν οι

4 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 4 φοιτητές µας, σε σχέση µε αυτό που θα διδαχθούν, µπορεί να µας βοηθήσει να συνδέσουµε αυτά τα κοµµάτια µεταξύ τους. Στη συνέχεια, µπορούµε να ζητήσουµε από τους φοιτητές να ψάξουν για τις σωστές απαντήσεις και να τις συζητήσουµε στο επόµενο µάθηµα/διάλεξη/εργαστήριο. 2. Το τεστ του ενός λεπτού Αυτή η τεχνική είναι ένας γρήγορος και απλός τρόπος να πάρουµε ανατροφοδότηση για τη µάθηση των φοιτητών. Προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει κανείς, µπορεί να διακόψει το µάθηµα 2-3 λεπτά νωρίτερα και να δώσει στους φοιτητές να απαντήσουν σύντοµα σε µια από τις δυο παρακάτω εναλλακτικές ερωτήσεις: α) Ποιο ήταν το πιο σηµαντικό πράγµα που έµαθες κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης/εργαστηρίου; ή β) Ποια σηµαντική ερώτηση έχει µείνει αναπάντητη; Αν θέλουµε να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα αυτής της πρακτικής, µπορούµε να δώσουµε µια διαφάνεια στην αρχή του µαθήµατος µε την ερώτηση που θα έχουν να απαντήσουν οι φοιτητές στο τέλος. Υπολογίστε µερικά λεπτά ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 3. Το πιο «θολό» σηµείο Μια επίσης απλή αποτελεσµατική τεχνική αξιολόγησης που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει µε µικρή δαπάνη ενέργειας και χρόνου. Η τεχνική βασίζεται σε µια γρήγορη απάντηση στο ερώτηµα: «Ποιο ήταν το πιο ασαφές ή θολό σηµείο στην ;» Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική αξιολόγησης, υπολογίστε κάποιο χρόνο ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 4. Περίληψη µιας φράσης Αυτή η απλή τεχνική ζητά από τους φοιτητές να απαντήσουν στα «Τι, Πού, Ποιος, Πότε, Πώς, Γιατί;» πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα και να συνθέσουν τις απαντήσεις σε µια µεγάλη φράση που θα πληροφορεί, αλλά ταυτόχρονα θα είναι σωστή από άποψη γραµµατικής. 5. Ποιο είναι το αξίωµα; Μια πάρα πολύ απλή τεχνική, αν προτιµούµε να διδάσκουµε χρησιµοποιώντας προβλήµατα. Εφόσον λοιπόν οι φοιτητές κατανοούν το πρόβληµα προς επίλυση, θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το αξίωµα, τις αρχές, τους κανόνες ή τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για να επιλύσουν το πρόβληµα. Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις Ο τρόπος και οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται προκειµένου να αποδοθεί βαθµολογία, επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο που σκέφτονται και αλληλεπιδρούν οι φοιτητές µας. Για παράδειγµα, αν περιµένουν ότι σε ένα µάθηµα θα αξιολογηθούν µε υψηλή βαθµολογία επειδή θυµούνται µε ακρίβεια διάφορα γεγονότα ή διαδικασίες κλπ, τότε θα δώσουν έµφαση στην αποµνηµόνευση λεπτοµερειών για το κάθε τι. Αν περιµένουν ότι µια εξέταση απαιτεί δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ή ενσωµάτωσης και σύνδεσης γνώσεων, τότε θα εργαστούν στο να µάθουν να κατανοούν και να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους. Όλα τα θέµατα ή ερωτήσεις δεν έχουν τον ίδιο βαθµό δυσκολίας και αυτό θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των φοιτητών (δείτε Πίνακα 4 στο Παράρτηµα για συµβουλές σχετικές µε τη δυσκολία των θεµάτων). Σε γενικές γραµµές: Οι βαθµοί προτείνεται να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων. Οι βαθµοί προτείνεται να συνδέονται µε την επίτευξη ή όχι των µαθησιακών στόχων και ιδιαίτερα µε την προσπάθεια που καταβάλλεται από το φοιτητή για την επίτευξή τους. Οι βαθµοί προτείνεται να παρέχουν πληροφόρηση στους φοιτητές για το επίπεδο απόδοσής τους. Γενικές στρατηγικές για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών τεχνικών αξιολόγησης: Αφιερώστε επαρκή χρόνο για την ανάπτυξη των θεµάτων.

5 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 5 Συνδέστε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολόγησης µε τους στόχους και το περιεχόµενο της διδασκαλίας σας. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι έγκυρα, αξιόπιστα. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι ισορροπηµένα, δηλαδή να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη. Χρησιµοποιήστε ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης. Προβλέψτε µέτρα για φαινόµενα αντιγραφής/λογοκλοπής κλπ. Γράψτε ερωτήσεις, αποφεύγοντας «ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών». Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων 1. Τυπικές γραπτές εξετάσεις Αποτελούν τον πιο κοινό τρόπο εξέτασης στα περισσότερα µαθήµατα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η προετοιµασία για αποτελεσµατικές εξετάσεις είναι χρονοβόρα διαδικασία. Μερικές από τις στρατηγικές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ώστε να είστε προετοιµασµένοι καλύτερα είναι: Κατασκευάζετε ερωτήσεις ή θέµατα σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. Μην περιµένετε να το κάνετε αυτό την τελευταία εβδοµάδα ή λίγο πριν τις εξετάσεις. Ζητήστε από τους φοιτητές να υποβάλλουν πιθανές ερωτήσεις ή θέµατα προς εξέταση. ώστε ενδεχοµένως κάποια µικρή επιβράβευση γι αυτό. Τηρείτε αρχείο από τα γραπτά των εξετάσεων. Αυτό θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο αν παλαιότερα δίνατε θέµατα κρίσεως και θέλετε να φτιάξετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ζητήστε από συναδέλφους να σας προτείνουν θέµατα για εξετάσεις. Φυσικά θα πρέπει να είστε προσεκτικός µε τη χρήση αυτών των ερωτήσεων ή θεµάτων γιατί οι φοιτητές µπορεί να τα γνωρίζουν ήδη. Εξετάστε την περίπτωση να έχετε, αντί για µια τελική εξέταση µε όλα τα θέµατα, δυο ή περισσότερα περιληπτικά τεστ µε την ανάλογη κατανοµή της ύλης προς εξέταση. Προετοιµάστε ξεκάθαρες οδηγίες. Βάλτε µια κουβέντα ενθαρρυντική για τους φοιτητές. Για παράδειγµα, «Καλή Επιτυχία» ή κάτι αντίστοιχο. Αν δίνετε αρκετές ερωτήσεις προς απάντηση, βάλτε µερικές εύκολες ερωτήσεις (συµβουλευτείτε και τον Πίνακα 4, στο Παράρτηµα), στην αρχή του τεστ ή των εξετάσεων. Αν θέλετε να δώσετε κάποιο επιπλέον κίνητρο για µελέτη, βάλτε µια δύσκολη ερώτηση στο τέλος των θεµάτων. Αυτό µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους πιο φιλόδοξους ή δραστήριους φοιτητές. Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για να απαντήσουν στα θέµατα. 2. Τεστ πολλαπλής επιλογής Κατηγορίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (µε περισσότερες των 3 πιθανών απαντήσεων ανά ερώτηση): Ερωτήσεις µιας ορθής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις µιας λανθασµένης απάντησης (π.χ. ποια απάντηση από τις παρακάτω είναι λάθος ) Ερωτήσεις καλύτερης ή πιο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε την καλύτερη ή πιο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις λιγότερο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη λιγότερο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις πληρέστερης αντιστοιχίας (π.χ. ποια από τις παρακάτω εκφράσεις ή λέξεις αποδίδει καλύτερα τον όρο ) Ερωτήσεις αναλογιών (π.χ. η βενζίνη είναι για το αυτοκίνητο ότι για τον άνθρωπο είναι η )

6 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 6 Μια παραλλαγή των τεστ πολλαπλής επιλογής είναι οι αντιστοιχίσεις (π.χ. στη µια στήλη βάζουµε πόλεις και στην άλλη χώρες ζητώντας από τους φοιτητές να αντιστοιχίσουν τις έννοιες/λέξεις/εκφράσεις µεταξύ τους). 3. Σωστό ή λάθος Ερωτήσεις ή τεστ που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία τείνουν να µην είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα γιατί ακόµη κι αν κάποιος επιλέξει τυχαία απαντήσεις (πέρα απ αυτές που γνωρίζει) έχει πιθανότητες τουλάχιστον 50%. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ. Ένας από τους τρόπους αύξησης της αξιοπιστίας αυτού του τύπου ερωτήσεων είναι να ζητάµε από τους φοιτητές να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 4. Ερωτήσεις κρίσεως Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις επιτρέπουν την αξιολόγηση ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται, να οργανώνουν, να συνδέουν γνώσεις και να εκφράζονται µε δικά τους λόγια χρησιµοποιώντας πάντα την κατάλληλη επιστηµονική ορολογία. Αναφορές στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές µελετούν αποτελεσµατικότερα όταν γνωρίζουν ότι θα εξεταστούν µε αυτό τον τύπο ερωτήσεων. Ωστόσο, επειδή αυτού του είδους τα τεστ περιέχουν λίγες µόνο ερωτήσεις, υστερούν σε εσωτερική εγκυρότητα. Επιπλέον, προκειµένου για αξιόπιστη βαθµολόγηση απαιτείται η κατασκευή µιας κλίµακας PTA για κάθε ερώτηση. 5. Τεστ σύντοµων απαντήσεων Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν από το φοιτητή να απαντήσει µε 1-2 γραµµές ή µια παράγραφο το πολύ. Είναι εύκολο να προετοιµάσει κανείς ερωτήσεις για τέτοιου τύπου τεστ, ωστόσο απαιτεί περισσότερο χρόνο για αξιολόγηση. 6. Επίλυση προβληµάτων Σε αυτά τα τεστ, µπορεί κάποιος να δώσει είτε ένα πρόβληµα µαθηµατικών, είτε µια συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση και να ζητήσει µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα να εργαστούν για την επίλυση του προβλήµατος ή την παραγωγή λύσεων. Σαν πρακτικό κανόνα, αν υπολογίζετε ότι κάποιος θέλει 2 λεπτά να λύσει το πρόβληµα, δώστε 10 λεπτά για την επίλυση του προβλήµατος. 7. Προφορικές εξετάσεις Πρόκειται για εξετάσεις χρονοβόρες (απαιτείται περίπου µισή ώρα ανά φοιτητή για µια αξιόπιστη και έγκυρη εξέταση), συνήθως δηµιουργούν αυξηµένο άγχος στους φοιτητές και είναι δύσκολο να γίνει η βαθµολόγηση εκτός κι αν ο διδάσκων ηχογραφεί ή κρατά εκτενείς σηµειώσεις. 8. Τεστ απόδοσης Σε τέτοιου είδους τεστ, ζητείται από το φοιτητή να επιδείξει ικανότητα σε κάποια δεξιότητα ή στη διεξαγωγή ενός πειράµατος/διαδικασίας, στην εκτέλεση συγκεκριµένων οδηγιών, στο χειρισµό υλικών/αντικειµένων/εργαστηριακών οργάνων κλπ, στο χειρισµό αληθινών ή προσοµοιωµένων καταστάσεων. Τα τεστ αυτά είναι δύσκολο να τα οργανώσει κάποιος, δύσκολο να βαθµολογήσει, αλλά είναι πολύ χρήσιµα σε µαθήµατα που απαιτούν επίδειξη ικανοτήτων από τους φοιτητές (π.χ. στο χώρο της υγείας, των εφαρµοσµένων επιστηµών, της εκπαίδευσης). Προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει κάποιος θα πρέπει: Να καθορίσει κριτήρια για την αξιολόγηση ή βαθµολόγηση της απόδοσης. Να καθορίσει το πρόβληµα την οποία θα έχουν να αντιµετωπίσουν οι φοιτητές. Να δώσει ευκαιρίες για εξάσκηση και προετοιµασία στους φοιτητές. 9. Κατασκευάστε ένα παιχνίδι Σ αυτή την περίπτωση, µπορείτε να ζητήσετε από τους φοιτητές να κατασκευάσουν ένα παιχνίδι που καλύπτει το εύρος της πληροφόρησης που είναι σχετικό µε το µάθηµα. Οι φοιτητές θα πρέπει να φτιάξουν κανόνες, γήπεδο και ότι άλλο χρειάζεται για το παιχνίδι. Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης 1. Τεστ για το σπίτι Τα τεστ ή ερωτήσεις για το σπίτι επιτρέπουν στους φοιτητές να δουλέψουν ο καθένας µε το δικό του ρυθµό και να έχουν πρόσβαση σε πηγές και πληροφοριακό υλικό. Επίσης, τα τεστ αυτά επιτρέπουν στους διδάσκοντες να δώσουν περισσότερες ερωτήσεις χωρίς να θυσιάσουν πολύτιµο

7 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 7 χρόνο για αξιολόγηση. Επίλυση προβληµάτων, σύντοµες ερωτήσεις, εκθέσεις, ερωτήσεις κρίσεως είναι οι πιο κατάλληλοι τύποι θεµάτων γι αυτή την τεχνική αξιολόγησης. Ωστόσο, τίθεται ένα θέµα «µπορούν οι φοιτητές να ανταλλάσουν απόψεις µε τους συµφοιτητές τους;» Μια παραλλαγή αυτού του τύπου αξιολόγησης είναι να δώσουµε ένα µεγάλο αριθµό ερωτήσεων για το σπίτι, αλλά στις εξετάσεις να δοθεί ένας περιορισµένος αριθµός προς απάντηση στην αίθουσα. 2. Τεστ µε ανοιχτά βιβλία Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία προσοµοιώνουν καταστάσεις που αντιµετωπίζουν επαγγελµατίες στην πραγµατική ζωή καθηµερινά, όταν πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλες τις πηγές ή/και τις υποδοµές που διαθέτουν προκειµένου να επιλύσουν ένα πρόβληµα, να προετοιµάσουν µια αναφορά κλπ. Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία δεν είναι κατάλληλος τύπος για βασικά µαθήµατα σε ένα κύκλο σπουδών, αλλά για µαθήµατα που έχουν προαπαιτούµενες γνώσεις από προηγηθέντα µαθήµατα ή εξάµηνα σπουδών. Τα τεστ αυτού του τύπου µειώνουν το άγχος των φοιτητών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοσή τους κυρίως γιατί µειώνουν την παρακίνηση των φοιτητών για µελέτη της βιβλιογραφίας. Ένας συµβιβασµός θα ήταν να επιτρέψουµε στους φοιτητές να έχουν µαζί τους µόνο µια σελίδα σηµειώσεις ή κάποιους µαθηµατικούς τύπους κλπ. 3. Οµαδικές εξετάσεις Σ αυτή την τεχνική αξιολόγησης εντάσσονται δραστηριότητες σε αίθουσα, αλλά και οµαδικές εργασίες ή πρότζεκτ για το σπίτι. Συνήθως η απόδοση µιας οµάδας υπερβαίνει την ατοµική απόδοση του καθενός και οι φοιτητές αντιδρούν θετικά σε τέτοιες τεχνικές. Η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας σε µια οµάδα εξαρτάται από τον αριθµό συµµετεχόντων, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 άτοµα ανά οµάδα, και τον τρόπο σχηµατισµού οµάδων που προτείνεται να γίνεται τυχαία, ειδικά αν στο µάθηµά µας χρησιµοποιούµε συχνά τις οµαδικές εργασίες. Οι διδάσκοντες µπορούν να δώσουν όλων των ειδών τα θέµατα (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύνταξη αναφοράς, σχέδιο εργασίας, κλπ). 4. Εξετάσεις σε ζευγάρια ύο άτοµα που δουλεύουν σε ζευγάρια επιστρέφουν µια εργασία. Κάποιοι φοιτητές δεν αισθάνονται άνετα για το γεγονός ότι θα µοιραστούν τον ίδιο βαθµό και οι καλοί φοιτητές θα έχουν την ίδια απόδοση που θα είχαν αν εργάζονταν ατοµικά. Συνεπώς, αυτή η τεχνική βοηθά, ως επί το πλείστον τους µέτριους φοιτητές. Μια παραλλαγή αυτού του τύπου θα ήταν να υπάρχει συνεργασία µεταξύ ζευγαριών, αλλά ο καθένας παραδίδει τη δική του εργασία. Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους Ένας πολύ κοινός τρόπος για την ολοκλήρωση της µελέτης σε ένα µάθηµα αποδίδεται σε διάφορες εργασίες που ζητούνται από τους φοιτητές (για παραδείγµατα τύπων εργασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µπορείτε να δείτε τον Πίνακα 2). Ωστόσο, στη συνέχεια αυτές οι εργασίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, να δοθεί ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, εφόσον το έχουµε προβλέψει, να αποδοθεί και βαθµολογία. Προκειµένου να γίνει αυτό µε τρόπο αξιόπιστο και έγκυρο, θα πρέπει για κάθε εργασία που ζητάµε από τους φοιτητές να έχουµε φτιάξει µια κλίµακα µε τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες που θα αξιολογήσουµε στην εργασία αυτή. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να φτιαχτεί µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα (ΡΤΑ scale, βλέπε παρακάτω). Πίνακας 2: Παραδείγµατα τύπων εργασιών. Περίληψη (π.χ. Πλάνο για την κεφαλαίου, άρθρου, κατασκευή ή βιβλίου κλπ) υλοποίηση ενός σχεδίου Ανασκόπηση Παραγωγή Νέα από την επικαιρότητα ή ιστορία Προφορική παρουσίαση/αναφορά βιβλίου/άρθρων εκπαιδευτικού υλικού ιαφήµιση Έρευνα µικρής έκτασης Σηµειώσεις Αφίσα-πόστερ Εργαστηριακό πείραµα Οµαδική συζήτηση Κολάζ Συγγραφή επιστολής Ποίηµα Προϋπολογισµός και αιτιολόγηση Κατασκευή παρουσίασης Παιχνίδι ή κατασκευή παιχνιδιού

8 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 8 Σύντοµο άρθρο Αφήγηση Ηµερολόγιο ιατύπωση ερωτηµάτων ιατύπωση προβλήµατος Να συµπληρωθούν τα κενά Ανάλυση περίπτωσης Ορισµός ιάγραµµα ροής Γράφηµα Περιγραφή διαδικασίας Κατηγοριοποίηση Αναφορά-έκθεση ιάλογος ιάγραµµα-πίνακας οκίµιο Αντίλογος (debate) Βιογραφία Ερώτηση Κανόνες, πρωτόκολλα Βήµατα κατασκευής κλίµακας PTA (Primary Trait Analysis) Η αξιολόγηση αφορά το όλον, ωστόσο, οι εργασίες µπορεί να έχουν ή να απαιτούν πολλά και διαφορετικά πράγµατα την ίδια στιγµή, οπότε απαιτείται από τους διδάσκοντες να διασπάσουν ουσιαστικά τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά της εργασίας και να αξιολογήσουµε κάθε κοµµάτι ξεχωριστά, πριν απονείµουµε µια τελική βαθµολογία για την εργασία. Προκειµένου να κατασκευάσει κανείς µια τέτοια κλίµακα, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να εργαστεί µε παραδείγµατα από προηγούµενες εµπειρίες που έχει µε την απόδοση των φοιτητών, λίστες ελέγχου, κριτήρια βαθµολόγησης, σηµειώσεις και σχόλια οτιδήποτε µας έχει βοηθήσει στο παρελθόν να κατασκευάσουµε κριτήρια για την αξιολόγηση των φοιτητών µας. Παρακάτω παρατίθενται τα βήµατα για την κατασκευή µιας κλίµακας ΡΤΑ, καθώς και ένα παράδειγµα εφαρµογής (Πίνακας 3): 1. Επιλέγουµε την εργασία που ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουµε να αξιολογήσουµε. Κάνουµε ξεκάθαρους τους σκοπούς της εργασίας (π.χ. Πίνακας 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ - Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα σχέδιο µαθήµατος όπου απαιτείται από τους φοιτητές να επιδείξουν ικανότητες ελέγχου τάξης στην πράξη). 2. Καθορίζουµε κριτήρια ή ιδιότητες που θα υπολογιστούν για την αξιολόγηση (π.χ. Πίνακας 3: Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ). Ποια είναι τα σηµαντικά ποιοτικά στοιχεία (κριτήρια); Αυτά µπορεί να είναι επίθετα ή φράσεις (π.χ. χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, σαφήνεια στη γραφή κλπ). 3. Για κάθε ιδιότητα ή στοιχείο της εργασίας καθορίζουµε µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα. Για κάθε επίπεδο (από το 2 ως το 5) βάζουµε περιγραφικές εκφράσεις (π.χ. το 5 σηµαίνει ότι ο φοιτητής ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του σχεδιασµού µαθηµάτων στον καλύτερο δυνατό βαθµό). Ο Πίνακας 3 έχει µια κλίµακα µε 4 επίπεδα από το «µη αποδεκτό» ως το «εξαιρετικό», µε διευκρινήσεις για το νόηµα της κάθε έκφρασης αξιολόγησης. Επίσης, αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την κλίµακα για βαθµολόγηση, µπορούµε να προσθέσουµε µια γραµµή κάτω από κάθε επίπεδο όπου ορίζεται η βαθµολόγηση κάθε επιπέδου. 4. οκιµάζουµε την κλίµακα σε ένα δείγµα φοιτητών ή και µε συναδέλφους και αναπροσαρµόζουµε ότι είναι απαραίτητο. Πίνακας 3: Παράδειγµα κατασκευής κλίµακας ΡΤΑ για την αξιολόγηση µέρους της διδασκαλίας στην πρακτική άσκηση φοιτητών στα σχολεία. Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά Μέτρια Εξαιρετικό αποδεκτό αποδεκτό ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ; εν προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος, αλλά δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και εφάρµοσε µε µερική επιτυχία κανόνες και πρωτόκολλα Χρησιµοποίησε µε συνέπεια, σταθερότητα και επιτυχώς κανόνες και πρωτόκολλα

9 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 9 Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά αποδεκτό κανόνες, κανόνες, σήµατα, σήµατα, πρωτόκολλα πρωτόκολλα Απόδοση βαθµολογίας: Κάτω από τη βάση Μέτρια αποδεκτό Εξαιρετικό Επιλεγµένη Βιβλιογραφία Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay. Crooks, T. J. (1988). The Impact of Classroom Evaluation Practices on Students. Review of Educational Research, 58, ηµητρόπουλος Ε.Γ. (1999). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του µαθητή. Αθήνα, Εκδόσεις Μπρηγόρη. Ebel, R. L., and Frisbie, D. A. (1990). Essentials of Educational Measurement. (5th ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Gronlund, N. E., and Linn, R. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching. (6th ed.) New York: Macmillan. Jacobs, L. C., and Chase, C. I. (1992). Developing and Using Tests Effectively: A Guide for Faculty. San Francisco: Jossey-Bass. Mehrens, W. A., and Lehmann, I. J. (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. (4th ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston. Stevens D.D. and Levi A. (2005). Introduction to rubrics : an assessment tool to save grading time, convey effective feedback and promote student learning. Sterling, Va: Stylus. Thomas A.A. and Cross K.P. (1993). Classroom assessment techniques: a handbook for college teachers. San Francisco: Jossey-Bass. Walvoord Β. E. and Anderson V.J. (1998). Effective grading: a tool for learning and assessment. San Francisco: Jossey-Bass.

10 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 10 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης Ο Πίνακας 4 παρακάτω µπορεί να σας βοηθήσει στη χρήση των ρηµάτων, προκειµένου να καθορίσετε το επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Για παράδειγµα, όσο πιο πάνω είναι το ρήµα που χρησιµοποιούµε, τόσο πιο εύκολη είναι η ερώτηση, ενώ όσο κατεβαίνουµε προς τα κάτω αυξάνεται και το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων ή προβληµάτων που µπορεί να τεθούν. Πολλοί διδάσκοντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση πιθανόν να δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν στην πράξη αυτή την ταξινοµία. Έτσι, έχει προταθεί από κάποιους µια απλούστευση της ταξινοµίας αυτής σε 3 (αντί για 6) κατηγορίες: α) η κατηγορία γνώσης, β) οι κατηγορίες κατανόησης και εφαρµογής και γ) οι κατηγορίες ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. Ο Πίνακας αυτός µας βοηθά να κατανοήσουµε το βαθµό δυσκολίας των ασκήσεων, ερωτήσεων, τεστ ή εξετάσεων που διενεργούµε. Πίνακας 4: Ταξινόµηση των γνωστικών στόχων (προσαρµοσµένο από: Bloom, 1956). Ο γνωστικός τοµέας περιλαµβάνει τη γνώση, την αντίληψη και τη σκέψη. Κατηγορίες Ορισµός στόχων Γνώση Κατανόηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αποµνηµόνευσης, ανάκλησης, αναγνώρισης ή ανάπλασης µαθηµένων γεγονότων, αρχών και νόµων Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα κατανόησης ενός γνωστικού αντικειµένου. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι απαντούν σε µια ερώτηση, όχι γιατί θυµούνται την απάντηση, αλλά γιατί έχουν κατανοήσει το σχετικό αντικείµενο. Περιγραφή υποκατηγοριών Γνώση συγκεκριµένων στοιχείων και πληροφοριών Γνώση ορολογίας Γνώση τάσεων και αλληλουχίας γεγονότων Γνώση ταξινοµήσεων και κατηγοριών Γνώση κριτηρίων Γνώση αρχών και γενικεύσεων Συνοπτική παρουσίαση, µετάφραση, παράφραση Ερµηνεία, διευκρίνιση, επεξήγηση Προέκταση, διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων Κατάλληλες λέξεις ή εκφράσεις Κάντε µια λίστα ή κατάλογο Ονοµάστε Προσδιορίστε Παρουσιάστε Καθορίστε Αναγνωρίστε Θυµηθείτε Απεικονίστε στο χαρτί/στον Η/Υ Αναπαράγετε Κάντε µια λίστα Επιλέξτε Συνοψίστε ή κάντε περίληψη Εξηγήστε Ερµηνεύστε Περιγράψτε Παραφράστε ιαφοροποιήστε Καταδείξτε Ταξινοµήστε Μετατρέψτε Γενικεύστε Προεκτείνετε ώστε παραδείγµατα Προβλέψτε Υπερασπιστείτε

11 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 11 Εφαρµογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων, προβληµάτων µε βάση τη χρήση των ήδη αποκτηµένων γνώσεων. Απαιτείται δηλαδή από τον εκπαιδευόµενο να επιλέξει εκείνες τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Εντάσσονται στόχοι ανάλυσης ή διάσπασης των πληροφοριών στα βασικά τους συστατικά. Απαιτείται κατακερµατισµός ενός γνωστικού αντικειµένου προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που δεν είναι δυνατόν να λυθεί µε τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα συνδυασµού ή οργάνωσης διαφόρων πληροφοριών σε ένα σύνολο. Απαιτείται από τον εκπαιδευόµενο η ανάπτυξη της διαίσθησης και της δηµιουργικότητάς του. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αξιολόγησης µε βάση κάποια κριτήρια. Απαιτείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του εκπαιδευόµενου. Αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων και προβληµάτων Ανάλυση στοιχείων ενός όλου Ανάλυση σχέσεων Ανάλυση οργανωτικών αρχών Παραγωγή µιας πρωτότυπης ανακοίνωσης Κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης Παραγωγή ενός συνόλου αφαιρετικών σχέσεων Κρίσεις µε βάση εσωτερικά κριτήρια (κριτήρια που έχουν σχέση µε το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο) Κρίσεις µε βάση εξωτερικά κριτήρια (κριτήρια που δεν έχουν σχέση µε το υπό κρίση Επιλύστε Επεξηγήστε Υπολογίστε Επιδείξτε Ερµηνεύστε Συσχετίστε ή βρείτε τις σχέσεις Χειριστείτε Εφαρµόστε Τροποποιήστε Προετοιµάστε Παράγετε Αναλύστε Οργανώστε Συνάγετε Βρείτε τις οµοιότητες/αντιθέσεις/ διαφορές Αντιπαραθέστε Συγκρίνετε ιακρίνετε Συζητήστε Σχεδιάστε Επινοήστε Κάντε διάγραµµα Συνθέσετε Υποθέστε Υποστηρίξτε Σχηµατίστε Εκθέστε ικαιολογήστε Κατηγοριοποιήστε Συνδυάστε Σχεδιάστε Οργανώστε Αναδοµήστε Συναρµολογήστε Αξιολογήστε Επιλέξτε Εκτιµήστε Κρίνετε Επικρίνετε Συγκρίνετε ικαιολογήστε

12 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 12 γνωστικό αντικείµενο)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ παραρτημα_layout 1 17/9/2013 10:13 μμ Page 775 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος WORKSHOP GUIDE Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O παρών Οδηγός Εργαστηρίων (Workshop Guide) δεσμεύει μόνον τον συντάκτη του και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας)

(*Λάβετε υπόψη πως το τεστ που ακολουθεί δεν αποτελεί µέθοδο ή εργαλείο διάγνωσης ή/και θεραπείας) Quiz για την Αξιολόγηση της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Η ψυχική υγεία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή και κυρίως στην εργασία. Το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει τα βασικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα