ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟ ΠΙΟ «ΘΟΛΟ» ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ;... 4 Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις...4 Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΕΣΤ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ Ι... 6 Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΣΤ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ... 7 Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους...7 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PTA (PRIMARY TRAIT ANALYSIS)... 8 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία...9 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης...10

2 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 2 Εισαγωγή Οι όροι «αξιολόγηση» και «βαθµολόγηση» χρησιµοποιούνται συχνά ως συνώνυµοι αλλά στην πραγµατικότητα διαφέρουν. Η αξιολόγηση είναι µια πολύ ευρύτερη έννοια. Η βαθµολόγηση είναι µόνο µια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο µε µεγάλο εύρος χρησιµότητας, καθώς µπορεί να εξυπηρετήσει πολλές και διαφορετικές λειτουργίες στην εκπαίδευση (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Λειτουργίες της αξιολόγησης στην εκπαίδευση (προσαρµοσµένο από: ηµητρόπουλος, 1999). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκτίµηση της µάθησης Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο που µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε τι έχουν µάθει οι φοιτητές µας ως συνέπεια της διδασκαλίας. Για παράδειγµα: Ποιες δεξιότητες βελτιώθηκαν; Τι γνώσεις απέκτησαν; Ποιες είναι οι αξίες τους; Παρακίνηση Η αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει παράγοντα παρακίνησης για µάθηση και επίτευξη. Βαθµολόγηση Μια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης είναι η βαθµολόγηση των φοιτητών. ιάγνωση Η πληροφόρηση από την αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάγνωση ελλείψεων, προβληµάτων, αλλά και προτερηµάτων. Πρόβλεψη Η αξιολόγηση είναι, ως ένα σηµείο, εργαλείο πρόβλεψης µελλοντικών καταστάσεων µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Προσαρµογή Η αξιολόγηση µπορεί να λειτουργήσει και σαν εργαλείο προγράµµατος σπουδών ανατροφοδότησης για το ίδιο το πρόγραµµα σπουδών. Ανατροφοδότηση στον Ο διδάσκων µέσω της αξιολόγησης παίρνει σηµαντική πληροφόρηση εκπαιδευτικό για το πώς οι φοιτητές µαθαίνουν και να προσαρµόσει αναλόγως τον τρόπο διδασκαλίας. Ερευνητικοί σκοποί Η συστηµατική αξιολόγηση προάγει τη γνώση γύρω από τη µαθησιακή διαδικασία, τους τρόπους διδασκαλίας κ.λ.π.. Πιστοποίηση Μέσω της αξιολόγησης πιστοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. ιασφάλιση ποιότητας Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης είναι το ζητούµενο πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή µας. Ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αναζητούµε συνήθως απάντηση σε τουλάχιστον δυο βασικά ερωτήµατα: α) πόσο καλά µαθαίνουν οι φοιτητές µας και β) πόσο αποτελεσµατικά διδάσκουµε. Κάθε τεχνική αξιολόγησης (για µια σύνοψη αυτών των τεχνικών βλέπε Σχήµα 1), έχει τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς της. Οι παρακάτω σύντοµες οδηγίες αποσκοπούν στο να δώσουν περιεκτική πληροφόρηση και γενικές κατευθύνσεις στο διδακτικό προσωπικό προκειµένου να είµαστε σε θέση να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα µε τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Η φιλοσοφία της αξιολόγησης των φοιτητών οφείλει να βασίζεται σε τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες: 1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή όλων στην παρατήρηση και βελτίωση της µάθησης. Η ποιότητα της µάθησης συνδέεται, αν και όχι

3 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 3 αποκλειστικά, µε την ποιότητα της διδασκαλίας. Έτσι, ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιώσουµε τη µάθηση είναι να βελτιώσουµε τη διδασκαλία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση στους διδάσκοντες και τους φοιτητές ώστε να γίνονται οι απαιτούµενες προσαρµογές που διευκολύνουν τη µάθηση. 2. Ακαδηµαϊκή ελευθερία των διδασκόντων. Η αξιολόγηση σέβεται την αυτονοµία, την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την επαγγελµατική κρίση του διδακτικού προσωπικού. Ο κάθε διδάσκων αποφασίζει τι θα αξιολογήσει, πώς θα το αξιολογήσει και πώς θα χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφόρηση. Οι διδάσκοντες, προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, θα πρέπει να θέτουν συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους. 3. Αµοιβαία οφέλη. Οι διδάσκοντες µέσω της αξιολόγησης παίρνουν σηµαντική πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορούν το µάθηµα και τη διδασκαλία τους. Ωστόσο, τα οφέλη από αυτή τη διαδικασία είναι αµοιβαία. Καθώς η αξιολόγηση στοχεύει στη µάθηση, οι τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές, προκειµένου να βελτιωθούν και να µάθουν, χρειάζονται τακτική ανατροφοδότηση. Χρειάζεται επίσης να µάθουν τρόπους να αυτοαξιολογούνται. Σχήµα 1: Σύνοψη των τεχνικών αξιολόγησης. Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται σ αυτή την ενότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για λόγους βαθµολόγησης, ωστόσο προτείνεται να χρησιµοποιούνται ως εργαλεία διάγνωσης και επανατροφοδότησης της µαθησιακής διαδικασίας. 1. Αξιολόγηση υποβάθρου Πολύ σηµαντική διαγνωστική διαδικασία στην αρχή του εξαµήνου ή και διάλεξης/εργαστηρίου κλπ. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει µερικές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (προφορικές ή γραπτές) ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή και τα δυο. Το να µάθουµε τι ξέρουν οι

4 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 4 φοιτητές µας, σε σχέση µε αυτό που θα διδαχθούν, µπορεί να µας βοηθήσει να συνδέσουµε αυτά τα κοµµάτια µεταξύ τους. Στη συνέχεια, µπορούµε να ζητήσουµε από τους φοιτητές να ψάξουν για τις σωστές απαντήσεις και να τις συζητήσουµε στο επόµενο µάθηµα/διάλεξη/εργαστήριο. 2. Το τεστ του ενός λεπτού Αυτή η τεχνική είναι ένας γρήγορος και απλός τρόπος να πάρουµε ανατροφοδότηση για τη µάθηση των φοιτητών. Προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει κανείς, µπορεί να διακόψει το µάθηµα 2-3 λεπτά νωρίτερα και να δώσει στους φοιτητές να απαντήσουν σύντοµα σε µια από τις δυο παρακάτω εναλλακτικές ερωτήσεις: α) Ποιο ήταν το πιο σηµαντικό πράγµα που έµαθες κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης/εργαστηρίου; ή β) Ποια σηµαντική ερώτηση έχει µείνει αναπάντητη; Αν θέλουµε να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα αυτής της πρακτικής, µπορούµε να δώσουµε µια διαφάνεια στην αρχή του µαθήµατος µε την ερώτηση που θα έχουν να απαντήσουν οι φοιτητές στο τέλος. Υπολογίστε µερικά λεπτά ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 3. Το πιο «θολό» σηµείο Μια επίσης απλή αποτελεσµατική τεχνική αξιολόγησης που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει µε µικρή δαπάνη ενέργειας και χρόνου. Η τεχνική βασίζεται σε µια γρήγορη απάντηση στο ερώτηµα: «Ποιο ήταν το πιο ασαφές ή θολό σηµείο στην ;» Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική αξιολόγησης, υπολογίστε κάποιο χρόνο ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 4. Περίληψη µιας φράσης Αυτή η απλή τεχνική ζητά από τους φοιτητές να απαντήσουν στα «Τι, Πού, Ποιος, Πότε, Πώς, Γιατί;» πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα και να συνθέσουν τις απαντήσεις σε µια µεγάλη φράση που θα πληροφορεί, αλλά ταυτόχρονα θα είναι σωστή από άποψη γραµµατικής. 5. Ποιο είναι το αξίωµα; Μια πάρα πολύ απλή τεχνική, αν προτιµούµε να διδάσκουµε χρησιµοποιώντας προβλήµατα. Εφόσον λοιπόν οι φοιτητές κατανοούν το πρόβληµα προς επίλυση, θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το αξίωµα, τις αρχές, τους κανόνες ή τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για να επιλύσουν το πρόβληµα. Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις Ο τρόπος και οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται προκειµένου να αποδοθεί βαθµολογία, επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο που σκέφτονται και αλληλεπιδρούν οι φοιτητές µας. Για παράδειγµα, αν περιµένουν ότι σε ένα µάθηµα θα αξιολογηθούν µε υψηλή βαθµολογία επειδή θυµούνται µε ακρίβεια διάφορα γεγονότα ή διαδικασίες κλπ, τότε θα δώσουν έµφαση στην αποµνηµόνευση λεπτοµερειών για το κάθε τι. Αν περιµένουν ότι µια εξέταση απαιτεί δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ή ενσωµάτωσης και σύνδεσης γνώσεων, τότε θα εργαστούν στο να µάθουν να κατανοούν και να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους. Όλα τα θέµατα ή ερωτήσεις δεν έχουν τον ίδιο βαθµό δυσκολίας και αυτό θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των φοιτητών (δείτε Πίνακα 4 στο Παράρτηµα για συµβουλές σχετικές µε τη δυσκολία των θεµάτων). Σε γενικές γραµµές: Οι βαθµοί προτείνεται να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων. Οι βαθµοί προτείνεται να συνδέονται µε την επίτευξη ή όχι των µαθησιακών στόχων και ιδιαίτερα µε την προσπάθεια που καταβάλλεται από το φοιτητή για την επίτευξή τους. Οι βαθµοί προτείνεται να παρέχουν πληροφόρηση στους φοιτητές για το επίπεδο απόδοσής τους. Γενικές στρατηγικές για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών τεχνικών αξιολόγησης: Αφιερώστε επαρκή χρόνο για την ανάπτυξη των θεµάτων.

5 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 5 Συνδέστε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολόγησης µε τους στόχους και το περιεχόµενο της διδασκαλίας σας. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι έγκυρα, αξιόπιστα. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι ισορροπηµένα, δηλαδή να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη. Χρησιµοποιήστε ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης. Προβλέψτε µέτρα για φαινόµενα αντιγραφής/λογοκλοπής κλπ. Γράψτε ερωτήσεις, αποφεύγοντας «ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών». Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων 1. Τυπικές γραπτές εξετάσεις Αποτελούν τον πιο κοινό τρόπο εξέτασης στα περισσότερα µαθήµατα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η προετοιµασία για αποτελεσµατικές εξετάσεις είναι χρονοβόρα διαδικασία. Μερικές από τις στρατηγικές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ώστε να είστε προετοιµασµένοι καλύτερα είναι: Κατασκευάζετε ερωτήσεις ή θέµατα σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. Μην περιµένετε να το κάνετε αυτό την τελευταία εβδοµάδα ή λίγο πριν τις εξετάσεις. Ζητήστε από τους φοιτητές να υποβάλλουν πιθανές ερωτήσεις ή θέµατα προς εξέταση. ώστε ενδεχοµένως κάποια µικρή επιβράβευση γι αυτό. Τηρείτε αρχείο από τα γραπτά των εξετάσεων. Αυτό θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο αν παλαιότερα δίνατε θέµατα κρίσεως και θέλετε να φτιάξετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ζητήστε από συναδέλφους να σας προτείνουν θέµατα για εξετάσεις. Φυσικά θα πρέπει να είστε προσεκτικός µε τη χρήση αυτών των ερωτήσεων ή θεµάτων γιατί οι φοιτητές µπορεί να τα γνωρίζουν ήδη. Εξετάστε την περίπτωση να έχετε, αντί για µια τελική εξέταση µε όλα τα θέµατα, δυο ή περισσότερα περιληπτικά τεστ µε την ανάλογη κατανοµή της ύλης προς εξέταση. Προετοιµάστε ξεκάθαρες οδηγίες. Βάλτε µια κουβέντα ενθαρρυντική για τους φοιτητές. Για παράδειγµα, «Καλή Επιτυχία» ή κάτι αντίστοιχο. Αν δίνετε αρκετές ερωτήσεις προς απάντηση, βάλτε µερικές εύκολες ερωτήσεις (συµβουλευτείτε και τον Πίνακα 4, στο Παράρτηµα), στην αρχή του τεστ ή των εξετάσεων. Αν θέλετε να δώσετε κάποιο επιπλέον κίνητρο για µελέτη, βάλτε µια δύσκολη ερώτηση στο τέλος των θεµάτων. Αυτό µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους πιο φιλόδοξους ή δραστήριους φοιτητές. Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για να απαντήσουν στα θέµατα. 2. Τεστ πολλαπλής επιλογής Κατηγορίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (µε περισσότερες των 3 πιθανών απαντήσεων ανά ερώτηση): Ερωτήσεις µιας ορθής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις µιας λανθασµένης απάντησης (π.χ. ποια απάντηση από τις παρακάτω είναι λάθος ) Ερωτήσεις καλύτερης ή πιο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε την καλύτερη ή πιο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις λιγότερο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη λιγότερο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις πληρέστερης αντιστοιχίας (π.χ. ποια από τις παρακάτω εκφράσεις ή λέξεις αποδίδει καλύτερα τον όρο ) Ερωτήσεις αναλογιών (π.χ. η βενζίνη είναι για το αυτοκίνητο ότι για τον άνθρωπο είναι η )

6 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 6 Μια παραλλαγή των τεστ πολλαπλής επιλογής είναι οι αντιστοιχίσεις (π.χ. στη µια στήλη βάζουµε πόλεις και στην άλλη χώρες ζητώντας από τους φοιτητές να αντιστοιχίσουν τις έννοιες/λέξεις/εκφράσεις µεταξύ τους). 3. Σωστό ή λάθος Ερωτήσεις ή τεστ που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία τείνουν να µην είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα γιατί ακόµη κι αν κάποιος επιλέξει τυχαία απαντήσεις (πέρα απ αυτές που γνωρίζει) έχει πιθανότητες τουλάχιστον 50%. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ. Ένας από τους τρόπους αύξησης της αξιοπιστίας αυτού του τύπου ερωτήσεων είναι να ζητάµε από τους φοιτητές να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 4. Ερωτήσεις κρίσεως Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις επιτρέπουν την αξιολόγηση ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται, να οργανώνουν, να συνδέουν γνώσεις και να εκφράζονται µε δικά τους λόγια χρησιµοποιώντας πάντα την κατάλληλη επιστηµονική ορολογία. Αναφορές στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές µελετούν αποτελεσµατικότερα όταν γνωρίζουν ότι θα εξεταστούν µε αυτό τον τύπο ερωτήσεων. Ωστόσο, επειδή αυτού του είδους τα τεστ περιέχουν λίγες µόνο ερωτήσεις, υστερούν σε εσωτερική εγκυρότητα. Επιπλέον, προκειµένου για αξιόπιστη βαθµολόγηση απαιτείται η κατασκευή µιας κλίµακας PTA για κάθε ερώτηση. 5. Τεστ σύντοµων απαντήσεων Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν από το φοιτητή να απαντήσει µε 1-2 γραµµές ή µια παράγραφο το πολύ. Είναι εύκολο να προετοιµάσει κανείς ερωτήσεις για τέτοιου τύπου τεστ, ωστόσο απαιτεί περισσότερο χρόνο για αξιολόγηση. 6. Επίλυση προβληµάτων Σε αυτά τα τεστ, µπορεί κάποιος να δώσει είτε ένα πρόβληµα µαθηµατικών, είτε µια συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση και να ζητήσει µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα να εργαστούν για την επίλυση του προβλήµατος ή την παραγωγή λύσεων. Σαν πρακτικό κανόνα, αν υπολογίζετε ότι κάποιος θέλει 2 λεπτά να λύσει το πρόβληµα, δώστε 10 λεπτά για την επίλυση του προβλήµατος. 7. Προφορικές εξετάσεις Πρόκειται για εξετάσεις χρονοβόρες (απαιτείται περίπου µισή ώρα ανά φοιτητή για µια αξιόπιστη και έγκυρη εξέταση), συνήθως δηµιουργούν αυξηµένο άγχος στους φοιτητές και είναι δύσκολο να γίνει η βαθµολόγηση εκτός κι αν ο διδάσκων ηχογραφεί ή κρατά εκτενείς σηµειώσεις. 8. Τεστ απόδοσης Σε τέτοιου είδους τεστ, ζητείται από το φοιτητή να επιδείξει ικανότητα σε κάποια δεξιότητα ή στη διεξαγωγή ενός πειράµατος/διαδικασίας, στην εκτέλεση συγκεκριµένων οδηγιών, στο χειρισµό υλικών/αντικειµένων/εργαστηριακών οργάνων κλπ, στο χειρισµό αληθινών ή προσοµοιωµένων καταστάσεων. Τα τεστ αυτά είναι δύσκολο να τα οργανώσει κάποιος, δύσκολο να βαθµολογήσει, αλλά είναι πολύ χρήσιµα σε µαθήµατα που απαιτούν επίδειξη ικανοτήτων από τους φοιτητές (π.χ. στο χώρο της υγείας, των εφαρµοσµένων επιστηµών, της εκπαίδευσης). Προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει κάποιος θα πρέπει: Να καθορίσει κριτήρια για την αξιολόγηση ή βαθµολόγηση της απόδοσης. Να καθορίσει το πρόβληµα την οποία θα έχουν να αντιµετωπίσουν οι φοιτητές. Να δώσει ευκαιρίες για εξάσκηση και προετοιµασία στους φοιτητές. 9. Κατασκευάστε ένα παιχνίδι Σ αυτή την περίπτωση, µπορείτε να ζητήσετε από τους φοιτητές να κατασκευάσουν ένα παιχνίδι που καλύπτει το εύρος της πληροφόρησης που είναι σχετικό µε το µάθηµα. Οι φοιτητές θα πρέπει να φτιάξουν κανόνες, γήπεδο και ότι άλλο χρειάζεται για το παιχνίδι. Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης 1. Τεστ για το σπίτι Τα τεστ ή ερωτήσεις για το σπίτι επιτρέπουν στους φοιτητές να δουλέψουν ο καθένας µε το δικό του ρυθµό και να έχουν πρόσβαση σε πηγές και πληροφοριακό υλικό. Επίσης, τα τεστ αυτά επιτρέπουν στους διδάσκοντες να δώσουν περισσότερες ερωτήσεις χωρίς να θυσιάσουν πολύτιµο

7 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 7 χρόνο για αξιολόγηση. Επίλυση προβληµάτων, σύντοµες ερωτήσεις, εκθέσεις, ερωτήσεις κρίσεως είναι οι πιο κατάλληλοι τύποι θεµάτων γι αυτή την τεχνική αξιολόγησης. Ωστόσο, τίθεται ένα θέµα «µπορούν οι φοιτητές να ανταλλάσουν απόψεις µε τους συµφοιτητές τους;» Μια παραλλαγή αυτού του τύπου αξιολόγησης είναι να δώσουµε ένα µεγάλο αριθµό ερωτήσεων για το σπίτι, αλλά στις εξετάσεις να δοθεί ένας περιορισµένος αριθµός προς απάντηση στην αίθουσα. 2. Τεστ µε ανοιχτά βιβλία Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία προσοµοιώνουν καταστάσεις που αντιµετωπίζουν επαγγελµατίες στην πραγµατική ζωή καθηµερινά, όταν πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλες τις πηγές ή/και τις υποδοµές που διαθέτουν προκειµένου να επιλύσουν ένα πρόβληµα, να προετοιµάσουν µια αναφορά κλπ. Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία δεν είναι κατάλληλος τύπος για βασικά µαθήµατα σε ένα κύκλο σπουδών, αλλά για µαθήµατα που έχουν προαπαιτούµενες γνώσεις από προηγηθέντα µαθήµατα ή εξάµηνα σπουδών. Τα τεστ αυτού του τύπου µειώνουν το άγχος των φοιτητών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοσή τους κυρίως γιατί µειώνουν την παρακίνηση των φοιτητών για µελέτη της βιβλιογραφίας. Ένας συµβιβασµός θα ήταν να επιτρέψουµε στους φοιτητές να έχουν µαζί τους µόνο µια σελίδα σηµειώσεις ή κάποιους µαθηµατικούς τύπους κλπ. 3. Οµαδικές εξετάσεις Σ αυτή την τεχνική αξιολόγησης εντάσσονται δραστηριότητες σε αίθουσα, αλλά και οµαδικές εργασίες ή πρότζεκτ για το σπίτι. Συνήθως η απόδοση µιας οµάδας υπερβαίνει την ατοµική απόδοση του καθενός και οι φοιτητές αντιδρούν θετικά σε τέτοιες τεχνικές. Η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας σε µια οµάδα εξαρτάται από τον αριθµό συµµετεχόντων, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 άτοµα ανά οµάδα, και τον τρόπο σχηµατισµού οµάδων που προτείνεται να γίνεται τυχαία, ειδικά αν στο µάθηµά µας χρησιµοποιούµε συχνά τις οµαδικές εργασίες. Οι διδάσκοντες µπορούν να δώσουν όλων των ειδών τα θέµατα (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύνταξη αναφοράς, σχέδιο εργασίας, κλπ). 4. Εξετάσεις σε ζευγάρια ύο άτοµα που δουλεύουν σε ζευγάρια επιστρέφουν µια εργασία. Κάποιοι φοιτητές δεν αισθάνονται άνετα για το γεγονός ότι θα µοιραστούν τον ίδιο βαθµό και οι καλοί φοιτητές θα έχουν την ίδια απόδοση που θα είχαν αν εργάζονταν ατοµικά. Συνεπώς, αυτή η τεχνική βοηθά, ως επί το πλείστον τους µέτριους φοιτητές. Μια παραλλαγή αυτού του τύπου θα ήταν να υπάρχει συνεργασία µεταξύ ζευγαριών, αλλά ο καθένας παραδίδει τη δική του εργασία. Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους Ένας πολύ κοινός τρόπος για την ολοκλήρωση της µελέτης σε ένα µάθηµα αποδίδεται σε διάφορες εργασίες που ζητούνται από τους φοιτητές (για παραδείγµατα τύπων εργασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µπορείτε να δείτε τον Πίνακα 2). Ωστόσο, στη συνέχεια αυτές οι εργασίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, να δοθεί ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, εφόσον το έχουµε προβλέψει, να αποδοθεί και βαθµολογία. Προκειµένου να γίνει αυτό µε τρόπο αξιόπιστο και έγκυρο, θα πρέπει για κάθε εργασία που ζητάµε από τους φοιτητές να έχουµε φτιάξει µια κλίµακα µε τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες που θα αξιολογήσουµε στην εργασία αυτή. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να φτιαχτεί µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα (ΡΤΑ scale, βλέπε παρακάτω). Πίνακας 2: Παραδείγµατα τύπων εργασιών. Περίληψη (π.χ. Πλάνο για την κεφαλαίου, άρθρου, κατασκευή ή βιβλίου κλπ) υλοποίηση ενός σχεδίου Ανασκόπηση Παραγωγή Νέα από την επικαιρότητα ή ιστορία Προφορική παρουσίαση/αναφορά βιβλίου/άρθρων εκπαιδευτικού υλικού ιαφήµιση Έρευνα µικρής έκτασης Σηµειώσεις Αφίσα-πόστερ Εργαστηριακό πείραµα Οµαδική συζήτηση Κολάζ Συγγραφή επιστολής Ποίηµα Προϋπολογισµός και αιτιολόγηση Κατασκευή παρουσίασης Παιχνίδι ή κατασκευή παιχνιδιού

8 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 8 Σύντοµο άρθρο Αφήγηση Ηµερολόγιο ιατύπωση ερωτηµάτων ιατύπωση προβλήµατος Να συµπληρωθούν τα κενά Ανάλυση περίπτωσης Ορισµός ιάγραµµα ροής Γράφηµα Περιγραφή διαδικασίας Κατηγοριοποίηση Αναφορά-έκθεση ιάλογος ιάγραµµα-πίνακας οκίµιο Αντίλογος (debate) Βιογραφία Ερώτηση Κανόνες, πρωτόκολλα Βήµατα κατασκευής κλίµακας PTA (Primary Trait Analysis) Η αξιολόγηση αφορά το όλον, ωστόσο, οι εργασίες µπορεί να έχουν ή να απαιτούν πολλά και διαφορετικά πράγµατα την ίδια στιγµή, οπότε απαιτείται από τους διδάσκοντες να διασπάσουν ουσιαστικά τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά της εργασίας και να αξιολογήσουµε κάθε κοµµάτι ξεχωριστά, πριν απονείµουµε µια τελική βαθµολογία για την εργασία. Προκειµένου να κατασκευάσει κανείς µια τέτοια κλίµακα, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να εργαστεί µε παραδείγµατα από προηγούµενες εµπειρίες που έχει µε την απόδοση των φοιτητών, λίστες ελέγχου, κριτήρια βαθµολόγησης, σηµειώσεις και σχόλια οτιδήποτε µας έχει βοηθήσει στο παρελθόν να κατασκευάσουµε κριτήρια για την αξιολόγηση των φοιτητών µας. Παρακάτω παρατίθενται τα βήµατα για την κατασκευή µιας κλίµακας ΡΤΑ, καθώς και ένα παράδειγµα εφαρµογής (Πίνακας 3): 1. Επιλέγουµε την εργασία που ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουµε να αξιολογήσουµε. Κάνουµε ξεκάθαρους τους σκοπούς της εργασίας (π.χ. Πίνακας 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ - Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα σχέδιο µαθήµατος όπου απαιτείται από τους φοιτητές να επιδείξουν ικανότητες ελέγχου τάξης στην πράξη). 2. Καθορίζουµε κριτήρια ή ιδιότητες που θα υπολογιστούν για την αξιολόγηση (π.χ. Πίνακας 3: Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ). Ποια είναι τα σηµαντικά ποιοτικά στοιχεία (κριτήρια); Αυτά µπορεί να είναι επίθετα ή φράσεις (π.χ. χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, σαφήνεια στη γραφή κλπ). 3. Για κάθε ιδιότητα ή στοιχείο της εργασίας καθορίζουµε µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα. Για κάθε επίπεδο (από το 2 ως το 5) βάζουµε περιγραφικές εκφράσεις (π.χ. το 5 σηµαίνει ότι ο φοιτητής ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του σχεδιασµού µαθηµάτων στον καλύτερο δυνατό βαθµό). Ο Πίνακας 3 έχει µια κλίµακα µε 4 επίπεδα από το «µη αποδεκτό» ως το «εξαιρετικό», µε διευκρινήσεις για το νόηµα της κάθε έκφρασης αξιολόγησης. Επίσης, αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την κλίµακα για βαθµολόγηση, µπορούµε να προσθέσουµε µια γραµµή κάτω από κάθε επίπεδο όπου ορίζεται η βαθµολόγηση κάθε επιπέδου. 4. οκιµάζουµε την κλίµακα σε ένα δείγµα φοιτητών ή και µε συναδέλφους και αναπροσαρµόζουµε ότι είναι απαραίτητο. Πίνακας 3: Παράδειγµα κατασκευής κλίµακας ΡΤΑ για την αξιολόγηση µέρους της διδασκαλίας στην πρακτική άσκηση φοιτητών στα σχολεία. Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά Μέτρια Εξαιρετικό αποδεκτό αποδεκτό ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ; εν προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος, αλλά δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και εφάρµοσε µε µερική επιτυχία κανόνες και πρωτόκολλα Χρησιµοποίησε µε συνέπεια, σταθερότητα και επιτυχώς κανόνες και πρωτόκολλα

9 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 9 Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά αποδεκτό κανόνες, κανόνες, σήµατα, σήµατα, πρωτόκολλα πρωτόκολλα Απόδοση βαθµολογίας: Κάτω από τη βάση Μέτρια αποδεκτό Εξαιρετικό Επιλεγµένη Βιβλιογραφία Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay. Crooks, T. J. (1988). The Impact of Classroom Evaluation Practices on Students. Review of Educational Research, 58, ηµητρόπουλος Ε.Γ. (1999). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του µαθητή. Αθήνα, Εκδόσεις Μπρηγόρη. Ebel, R. L., and Frisbie, D. A. (1990). Essentials of Educational Measurement. (5th ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Gronlund, N. E., and Linn, R. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching. (6th ed.) New York: Macmillan. Jacobs, L. C., and Chase, C. I. (1992). Developing and Using Tests Effectively: A Guide for Faculty. San Francisco: Jossey-Bass. Mehrens, W. A., and Lehmann, I. J. (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. (4th ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston. Stevens D.D. and Levi A. (2005). Introduction to rubrics : an assessment tool to save grading time, convey effective feedback and promote student learning. Sterling, Va: Stylus. Thomas A.A. and Cross K.P. (1993). Classroom assessment techniques: a handbook for college teachers. San Francisco: Jossey-Bass. Walvoord Β. E. and Anderson V.J. (1998). Effective grading: a tool for learning and assessment. San Francisco: Jossey-Bass.

10 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 10 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης Ο Πίνακας 4 παρακάτω µπορεί να σας βοηθήσει στη χρήση των ρηµάτων, προκειµένου να καθορίσετε το επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Για παράδειγµα, όσο πιο πάνω είναι το ρήµα που χρησιµοποιούµε, τόσο πιο εύκολη είναι η ερώτηση, ενώ όσο κατεβαίνουµε προς τα κάτω αυξάνεται και το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων ή προβληµάτων που µπορεί να τεθούν. Πολλοί διδάσκοντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση πιθανόν να δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν στην πράξη αυτή την ταξινοµία. Έτσι, έχει προταθεί από κάποιους µια απλούστευση της ταξινοµίας αυτής σε 3 (αντί για 6) κατηγορίες: α) η κατηγορία γνώσης, β) οι κατηγορίες κατανόησης και εφαρµογής και γ) οι κατηγορίες ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. Ο Πίνακας αυτός µας βοηθά να κατανοήσουµε το βαθµό δυσκολίας των ασκήσεων, ερωτήσεων, τεστ ή εξετάσεων που διενεργούµε. Πίνακας 4: Ταξινόµηση των γνωστικών στόχων (προσαρµοσµένο από: Bloom, 1956). Ο γνωστικός τοµέας περιλαµβάνει τη γνώση, την αντίληψη και τη σκέψη. Κατηγορίες Ορισµός στόχων Γνώση Κατανόηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αποµνηµόνευσης, ανάκλησης, αναγνώρισης ή ανάπλασης µαθηµένων γεγονότων, αρχών και νόµων Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα κατανόησης ενός γνωστικού αντικειµένου. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι απαντούν σε µια ερώτηση, όχι γιατί θυµούνται την απάντηση, αλλά γιατί έχουν κατανοήσει το σχετικό αντικείµενο. Περιγραφή υποκατηγοριών Γνώση συγκεκριµένων στοιχείων και πληροφοριών Γνώση ορολογίας Γνώση τάσεων και αλληλουχίας γεγονότων Γνώση ταξινοµήσεων και κατηγοριών Γνώση κριτηρίων Γνώση αρχών και γενικεύσεων Συνοπτική παρουσίαση, µετάφραση, παράφραση Ερµηνεία, διευκρίνιση, επεξήγηση Προέκταση, διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων Κατάλληλες λέξεις ή εκφράσεις Κάντε µια λίστα ή κατάλογο Ονοµάστε Προσδιορίστε Παρουσιάστε Καθορίστε Αναγνωρίστε Θυµηθείτε Απεικονίστε στο χαρτί/στον Η/Υ Αναπαράγετε Κάντε µια λίστα Επιλέξτε Συνοψίστε ή κάντε περίληψη Εξηγήστε Ερµηνεύστε Περιγράψτε Παραφράστε ιαφοροποιήστε Καταδείξτε Ταξινοµήστε Μετατρέψτε Γενικεύστε Προεκτείνετε ώστε παραδείγµατα Προβλέψτε Υπερασπιστείτε

11 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 11 Εφαρµογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων, προβληµάτων µε βάση τη χρήση των ήδη αποκτηµένων γνώσεων. Απαιτείται δηλαδή από τον εκπαιδευόµενο να επιλέξει εκείνες τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Εντάσσονται στόχοι ανάλυσης ή διάσπασης των πληροφοριών στα βασικά τους συστατικά. Απαιτείται κατακερµατισµός ενός γνωστικού αντικειµένου προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που δεν είναι δυνατόν να λυθεί µε τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα συνδυασµού ή οργάνωσης διαφόρων πληροφοριών σε ένα σύνολο. Απαιτείται από τον εκπαιδευόµενο η ανάπτυξη της διαίσθησης και της δηµιουργικότητάς του. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αξιολόγησης µε βάση κάποια κριτήρια. Απαιτείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του εκπαιδευόµενου. Αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων και προβληµάτων Ανάλυση στοιχείων ενός όλου Ανάλυση σχέσεων Ανάλυση οργανωτικών αρχών Παραγωγή µιας πρωτότυπης ανακοίνωσης Κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης Παραγωγή ενός συνόλου αφαιρετικών σχέσεων Κρίσεις µε βάση εσωτερικά κριτήρια (κριτήρια που έχουν σχέση µε το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο) Κρίσεις µε βάση εξωτερικά κριτήρια (κριτήρια που δεν έχουν σχέση µε το υπό κρίση Επιλύστε Επεξηγήστε Υπολογίστε Επιδείξτε Ερµηνεύστε Συσχετίστε ή βρείτε τις σχέσεις Χειριστείτε Εφαρµόστε Τροποποιήστε Προετοιµάστε Παράγετε Αναλύστε Οργανώστε Συνάγετε Βρείτε τις οµοιότητες/αντιθέσεις/ διαφορές Αντιπαραθέστε Συγκρίνετε ιακρίνετε Συζητήστε Σχεδιάστε Επινοήστε Κάντε διάγραµµα Συνθέσετε Υποθέστε Υποστηρίξτε Σχηµατίστε Εκθέστε ικαιολογήστε Κατηγοριοποιήστε Συνδυάστε Σχεδιάστε Οργανώστε Αναδοµήστε Συναρµολογήστε Αξιολογήστε Επιλέξτε Εκτιµήστε Κρίνετε Επικρίνετε Συγκρίνετε ικαιολογήστε

12 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 12 γνωστικό αντικείµενο)

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Έλλη Παπαδηµητρίου Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού. Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ

Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού. Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ Προδιαγραφές ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού Αχιλλέας Καμέας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ιευθυντής ΕΕΥΕΜ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΚΑΜΕΑΣ 2 Για ποιον γράφουμε; Το εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση

Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια στην Α βάθμια Εκπαίδευση Επιβλέπων: Κα. Παρασκευά Φ. Τσαραβά Ραλλού Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ TOOLBOX ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ...5 1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας»

Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών 35100 Λαμία Τηλ & fax: 22310 30512 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 131 147 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 131-147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα