ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιγγελίδης Ν., ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...2 Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟ ΠΙΟ «ΘΟΛΟ» ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ;... 4 Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις...4 Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΕΣΤ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ Ι... 6 Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΣΤ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ... 7 Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους...7 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PTA (PRIMARY TRAIT ANALYSIS)... 8 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία...9 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης...10

2 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 2 Εισαγωγή Οι όροι «αξιολόγηση» και «βαθµολόγηση» χρησιµοποιούνται συχνά ως συνώνυµοι αλλά στην πραγµατικότητα διαφέρουν. Η αξιολόγηση είναι µια πολύ ευρύτερη έννοια. Η βαθµολόγηση είναι µόνο µια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο µε µεγάλο εύρος χρησιµότητας, καθώς µπορεί να εξυπηρετήσει πολλές και διαφορετικές λειτουργίες στην εκπαίδευση (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Λειτουργίες της αξιολόγησης στην εκπαίδευση (προσαρµοσµένο από: ηµητρόπουλος, 1999). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εκτίµηση της µάθησης Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο που µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε τι έχουν µάθει οι φοιτητές µας ως συνέπεια της διδασκαλίας. Για παράδειγµα: Ποιες δεξιότητες βελτιώθηκαν; Τι γνώσεις απέκτησαν; Ποιες είναι οι αξίες τους; Παρακίνηση Η αξιολόγηση µπορεί να αποτελέσει παράγοντα παρακίνησης για µάθηση και επίτευξη. Βαθµολόγηση Μια από τις λειτουργίες της αξιολόγησης είναι η βαθµολόγηση των φοιτητών. ιάγνωση Η πληροφόρηση από την αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάγνωση ελλείψεων, προβληµάτων, αλλά και προτερηµάτων. Πρόβλεψη Η αξιολόγηση είναι, ως ένα σηµείο, εργαλείο πρόβλεψης µελλοντικών καταστάσεων µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα. Προσαρµογή Η αξιολόγηση µπορεί να λειτουργήσει και σαν εργαλείο προγράµµατος σπουδών ανατροφοδότησης για το ίδιο το πρόγραµµα σπουδών. Ανατροφοδότηση στον Ο διδάσκων µέσω της αξιολόγησης παίρνει σηµαντική πληροφόρηση εκπαιδευτικό για το πώς οι φοιτητές µαθαίνουν και να προσαρµόσει αναλόγως τον τρόπο διδασκαλίας. Ερευνητικοί σκοποί Η συστηµατική αξιολόγηση προάγει τη γνώση γύρω από τη µαθησιακή διαδικασία, τους τρόπους διδασκαλίας κ.λ.π.. Πιστοποίηση Μέσω της αξιολόγησης πιστοποιούνται γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. ιασφάλιση ποιότητας Η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης είναι το ζητούµενο πολλές φορές στη σύγχρονη εποχή µας. Ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι αναζητούµε συνήθως απάντηση σε τουλάχιστον δυο βασικά ερωτήµατα: α) πόσο καλά µαθαίνουν οι φοιτητές µας και β) πόσο αποτελεσµατικά διδάσκουµε. Κάθε τεχνική αξιολόγησης (για µια σύνοψη αυτών των τεχνικών βλέπε Σχήµα 1), έχει τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς της. Οι παρακάτω σύντοµες οδηγίες αποσκοπούν στο να δώσουν περιεκτική πληροφόρηση και γενικές κατευθύνσεις στο διδακτικό προσωπικό προκειµένου να είµαστε σε θέση να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα µε τη µέγιστη δυνατή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Η φιλοσοφία της αξιολόγησης των φοιτητών οφείλει να βασίζεται σε τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες: 1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή όλων στην παρατήρηση και βελτίωση της µάθησης. Η ποιότητα της µάθησης συνδέεται, αν και όχι

3 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 3 αποκλειστικά, µε την ποιότητα της διδασκαλίας. Έτσι, ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιώσουµε τη µάθηση είναι να βελτιώσουµε τη διδασκαλία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση στους διδάσκοντες και τους φοιτητές ώστε να γίνονται οι απαιτούµενες προσαρµογές που διευκολύνουν τη µάθηση. 2. Ακαδηµαϊκή ελευθερία των διδασκόντων. Η αξιολόγηση σέβεται την αυτονοµία, την ακαδηµαϊκή ελευθερία και την επαγγελµατική κρίση του διδακτικού προσωπικού. Ο κάθε διδάσκων αποφασίζει τι θα αξιολογήσει, πώς θα το αξιολογήσει και πώς θα χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφόρηση. Οι διδάσκοντες, προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, θα πρέπει να θέτουν συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους. 3. Αµοιβαία οφέλη. Οι διδάσκοντες µέσω της αξιολόγησης παίρνουν σηµαντική πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορούν το µάθηµα και τη διδασκαλία τους. Ωστόσο, τα οφέλη από αυτή τη διαδικασία είναι αµοιβαία. Καθώς η αξιολόγηση στοχεύει στη µάθηση, οι τεχνικές αξιολόγησης απαιτούν ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Οι φοιτητές, προκειµένου να βελτιωθούν και να µάθουν, χρειάζονται τακτική ανατροφοδότηση. Χρειάζεται επίσης να µάθουν τρόπους να αυτοαξιολογούνται. Σχήµα 1: Σύνοψη των τεχνικών αξιολόγησης. Α. Τεχνικές αξιολόγησης στην αίθουσα και παραδείγµατα Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται σ αυτή την ενότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για λόγους βαθµολόγησης, ωστόσο προτείνεται να χρησιµοποιούνται ως εργαλεία διάγνωσης και επανατροφοδότησης της µαθησιακής διαδικασίας. 1. Αξιολόγηση υποβάθρου Πολύ σηµαντική διαγνωστική διαδικασία στην αρχή του εξαµήνου ή και διάλεξης/εργαστηρίου κλπ. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει µερικές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (προφορικές ή γραπτές) ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή και τα δυο. Το να µάθουµε τι ξέρουν οι

4 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 4 φοιτητές µας, σε σχέση µε αυτό που θα διδαχθούν, µπορεί να µας βοηθήσει να συνδέσουµε αυτά τα κοµµάτια µεταξύ τους. Στη συνέχεια, µπορούµε να ζητήσουµε από τους φοιτητές να ψάξουν για τις σωστές απαντήσεις και να τις συζητήσουµε στο επόµενο µάθηµα/διάλεξη/εργαστήριο. 2. Το τεστ του ενός λεπτού Αυτή η τεχνική είναι ένας γρήγορος και απλός τρόπος να πάρουµε ανατροφοδότηση για τη µάθηση των φοιτητών. Προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει κανείς, µπορεί να διακόψει το µάθηµα 2-3 λεπτά νωρίτερα και να δώσει στους φοιτητές να απαντήσουν σύντοµα σε µια από τις δυο παρακάτω εναλλακτικές ερωτήσεις: α) Ποιο ήταν το πιο σηµαντικό πράγµα που έµαθες κατά τη διάρκεια αυτής της διάλεξης/εργαστηρίου; ή β) Ποια σηµαντική ερώτηση έχει µείνει αναπάντητη; Αν θέλουµε να αυξήσουµε την αποτελεσµατικότητα αυτής της πρακτικής, µπορούµε να δώσουµε µια διαφάνεια στην αρχή του µαθήµατος µε την ερώτηση που θα έχουν να απαντήσουν οι φοιτητές στο τέλος. Υπολογίστε µερικά λεπτά ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 3. Το πιο «θολό» σηµείο Μια επίσης απλή αποτελεσµατική τεχνική αξιολόγησης που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει µε µικρή δαπάνη ενέργειας και χρόνου. Η τεχνική βασίζεται σε µια γρήγορη απάντηση στο ερώτηµα: «Ποιο ήταν το πιο ασαφές ή θολό σηµείο στην ;» Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική αξιολόγησης, υπολογίστε κάποιο χρόνο ώστε να συζητήσετε τις σωστές απαντήσεις. 4. Περίληψη µιας φράσης Αυτή η απλή τεχνική ζητά από τους φοιτητές να απαντήσουν στα «Τι, Πού, Ποιος, Πότε, Πώς, Γιατί;» πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα και να συνθέσουν τις απαντήσεις σε µια µεγάλη φράση που θα πληροφορεί, αλλά ταυτόχρονα θα είναι σωστή από άποψη γραµµατικής. 5. Ποιο είναι το αξίωµα; Μια πάρα πολύ απλή τεχνική, αν προτιµούµε να διδάσκουµε χρησιµοποιώντας προβλήµατα. Εφόσον λοιπόν οι φοιτητές κατανοούν το πρόβληµα προς επίλυση, θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το αξίωµα, τις αρχές, τους κανόνες ή τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για να επιλύσουν το πρόβληµα. Β. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση: Κουίζ, τεστ και εξετάσεις Ο τρόπος και οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται προκειµένου να αποδοθεί βαθµολογία, επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο που σκέφτονται και αλληλεπιδρούν οι φοιτητές µας. Για παράδειγµα, αν περιµένουν ότι σε ένα µάθηµα θα αξιολογηθούν µε υψηλή βαθµολογία επειδή θυµούνται µε ακρίβεια διάφορα γεγονότα ή διαδικασίες κλπ, τότε θα δώσουν έµφαση στην αποµνηµόνευση λεπτοµερειών για το κάθε τι. Αν περιµένουν ότι µια εξέταση απαιτεί δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων ή ενσωµάτωσης και σύνδεσης γνώσεων, τότε θα εργαστούν στο να µάθουν να κατανοούν και να εφαρµόζουν τις γνώσεις τους. Όλα τα θέµατα ή ερωτήσεις δεν έχουν τον ίδιο βαθµό δυσκολίας και αυτό θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των φοιτητών (δείτε Πίνακα 4 στο Παράρτηµα για συµβουλές σχετικές µε τη δυσκολία των θεµάτων). Σε γενικές γραµµές: Οι βαθµοί προτείνεται να αποτελούν σύνθεση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων. Οι βαθµοί προτείνεται να συνδέονται µε την επίτευξη ή όχι των µαθησιακών στόχων και ιδιαίτερα µε την προσπάθεια που καταβάλλεται από το φοιτητή για την επίτευξή τους. Οι βαθµοί προτείνεται να παρέχουν πληροφόρηση στους φοιτητές για το επίπεδο απόδοσής τους. Γενικές στρατηγικές για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών τεχνικών αξιολόγησης: Αφιερώστε επαρκή χρόνο για την ανάπτυξη των θεµάτων.

5 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 5 Συνδέστε τον τρόπο αξιολόγησης και βαθµολόγησης µε τους στόχους και το περιεχόµενο της διδασκαλίας σας. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι έγκυρα, αξιόπιστα. Προσπαθήστε τα τεστ να είναι ισορροπηµένα, δηλαδή να καλύπτουν όλη τη διδακτέα ύλη. Χρησιµοποιήστε ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης. Προβλέψτε µέτρα για φαινόµενα αντιγραφής/λογοκλοπής κλπ. Γράψτε ερωτήσεις, αποφεύγοντας «ερωτήσεις ανάκλησης πληροφοριών». Β1. Τύποι τεστ και εξετάσεων 1. Τυπικές γραπτές εξετάσεις Αποτελούν τον πιο κοινό τρόπο εξέτασης στα περισσότερα µαθήµατα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Η προετοιµασία για αποτελεσµατικές εξετάσεις είναι χρονοβόρα διαδικασία. Μερικές από τις στρατηγικές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ώστε να είστε προετοιµασµένοι καλύτερα είναι: Κατασκευάζετε ερωτήσεις ή θέµατα σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. Μην περιµένετε να το κάνετε αυτό την τελευταία εβδοµάδα ή λίγο πριν τις εξετάσεις. Ζητήστε από τους φοιτητές να υποβάλλουν πιθανές ερωτήσεις ή θέµατα προς εξέταση. ώστε ενδεχοµένως κάποια µικρή επιβράβευση γι αυτό. Τηρείτε αρχείο από τα γραπτά των εξετάσεων. Αυτό θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιµο αν παλαιότερα δίνατε θέµατα κρίσεως και θέλετε να φτιάξετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ζητήστε από συναδέλφους να σας προτείνουν θέµατα για εξετάσεις. Φυσικά θα πρέπει να είστε προσεκτικός µε τη χρήση αυτών των ερωτήσεων ή θεµάτων γιατί οι φοιτητές µπορεί να τα γνωρίζουν ήδη. Εξετάστε την περίπτωση να έχετε, αντί για µια τελική εξέταση µε όλα τα θέµατα, δυο ή περισσότερα περιληπτικά τεστ µε την ανάλογη κατανοµή της ύλης προς εξέταση. Προετοιµάστε ξεκάθαρες οδηγίες. Βάλτε µια κουβέντα ενθαρρυντική για τους φοιτητές. Για παράδειγµα, «Καλή Επιτυχία» ή κάτι αντίστοιχο. Αν δίνετε αρκετές ερωτήσεις προς απάντηση, βάλτε µερικές εύκολες ερωτήσεις (συµβουλευτείτε και τον Πίνακα 4, στο Παράρτηµα), στην αρχή του τεστ ή των εξετάσεων. Αν θέλετε να δώσετε κάποιο επιπλέον κίνητρο για µελέτη, βάλτε µια δύσκολη ερώτηση στο τέλος των θεµάτων. Αυτό µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους πιο φιλόδοξους ή δραστήριους φοιτητές. Υπολογίστε το χρόνο που απαιτείται για να απαντήσουν στα θέµατα. 2. Τεστ πολλαπλής επιλογής Κατηγορίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (µε περισσότερες των 3 πιθανών απαντήσεων ανά ερώτηση): Ερωτήσεις µιας ορθής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις µιας λανθασµένης απάντησης (π.χ. ποια απάντηση από τις παρακάτω είναι λάθος ) Ερωτήσεις καλύτερης ή πιο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε την καλύτερη ή πιο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις λιγότερο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη λιγότερο σωστή απάντηση ) Ερωτήσεις πληρέστερης αντιστοιχίας (π.χ. ποια από τις παρακάτω εκφράσεις ή λέξεις αποδίδει καλύτερα τον όρο ) Ερωτήσεις αναλογιών (π.χ. η βενζίνη είναι για το αυτοκίνητο ότι για τον άνθρωπο είναι η )

6 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 6 Μια παραλλαγή των τεστ πολλαπλής επιλογής είναι οι αντιστοιχίσεις (π.χ. στη µια στήλη βάζουµε πόλεις και στην άλλη χώρες ζητώντας από τους φοιτητές να αντιστοιχίσουν τις έννοιες/λέξεις/εκφράσεις µεταξύ τους). 3. Σωστό ή λάθος Ερωτήσεις ή τεστ που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία τείνουν να µην είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα γιατί ακόµη κι αν κάποιος επιλέξει τυχαία απαντήσεις (πέρα απ αυτές που γνωρίζει) έχει πιθανότητες τουλάχιστον 50%. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ. Ένας από τους τρόπους αύξησης της αξιοπιστίας αυτού του τύπου ερωτήσεων είναι να ζητάµε από τους φοιτητές να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 4. Ερωτήσεις κρίσεως Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις επιτρέπουν την αξιολόγηση ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται, να οργανώνουν, να συνδέουν γνώσεις και να εκφράζονται µε δικά τους λόγια χρησιµοποιώντας πάντα την κατάλληλη επιστηµονική ορολογία. Αναφορές στη βιβλιογραφία υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές µελετούν αποτελεσµατικότερα όταν γνωρίζουν ότι θα εξεταστούν µε αυτό τον τύπο ερωτήσεων. Ωστόσο, επειδή αυτού του είδους τα τεστ περιέχουν λίγες µόνο ερωτήσεις, υστερούν σε εσωτερική εγκυρότητα. Επιπλέον, προκειµένου για αξιόπιστη βαθµολόγηση απαιτείται η κατασκευή µιας κλίµακας PTA για κάθε ερώτηση. 5. Τεστ σύντοµων απαντήσεων Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν από το φοιτητή να απαντήσει µε 1-2 γραµµές ή µια παράγραφο το πολύ. Είναι εύκολο να προετοιµάσει κανείς ερωτήσεις για τέτοιου τύπου τεστ, ωστόσο απαιτεί περισσότερο χρόνο για αξιολόγηση. 6. Επίλυση προβληµάτων Σε αυτά τα τεστ, µπορεί κάποιος να δώσει είτε ένα πρόβληµα µαθηµατικών, είτε µια συγκεκριµένη προβληµατική κατάσταση και να ζητήσει µέσα σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα να εργαστούν για την επίλυση του προβλήµατος ή την παραγωγή λύσεων. Σαν πρακτικό κανόνα, αν υπολογίζετε ότι κάποιος θέλει 2 λεπτά να λύσει το πρόβληµα, δώστε 10 λεπτά για την επίλυση του προβλήµατος. 7. Προφορικές εξετάσεις Πρόκειται για εξετάσεις χρονοβόρες (απαιτείται περίπου µισή ώρα ανά φοιτητή για µια αξιόπιστη και έγκυρη εξέταση), συνήθως δηµιουργούν αυξηµένο άγχος στους φοιτητές και είναι δύσκολο να γίνει η βαθµολόγηση εκτός κι αν ο διδάσκων ηχογραφεί ή κρατά εκτενείς σηµειώσεις. 8. Τεστ απόδοσης Σε τέτοιου είδους τεστ, ζητείται από το φοιτητή να επιδείξει ικανότητα σε κάποια δεξιότητα ή στη διεξαγωγή ενός πειράµατος/διαδικασίας, στην εκτέλεση συγκεκριµένων οδηγιών, στο χειρισµό υλικών/αντικειµένων/εργαστηριακών οργάνων κλπ, στο χειρισµό αληθινών ή προσοµοιωµένων καταστάσεων. Τα τεστ αυτά είναι δύσκολο να τα οργανώσει κάποιος, δύσκολο να βαθµολογήσει, αλλά είναι πολύ χρήσιµα σε µαθήµατα που απαιτούν επίδειξη ικανοτήτων από τους φοιτητές (π.χ. στο χώρο της υγείας, των εφαρµοσµένων επιστηµών, της εκπαίδευσης). Προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει κάποιος θα πρέπει: Να καθορίσει κριτήρια για την αξιολόγηση ή βαθµολόγηση της απόδοσης. Να καθορίσει το πρόβληµα την οποία θα έχουν να αντιµετωπίσουν οι φοιτητές. Να δώσει ευκαιρίες για εξάσκηση και προετοιµασία στους φοιτητές. 9. Κατασκευάστε ένα παιχνίδι Σ αυτή την περίπτωση, µπορείτε να ζητήσετε από τους φοιτητές να κατασκευάσουν ένα παιχνίδι που καλύπτει το εύρος της πληροφόρησης που είναι σχετικό µε το µάθηµα. Οι φοιτητές θα πρέπει να φτιάξουν κανόνες, γήπεδο και ότι άλλο χρειάζεται για το παιχνίδι. Β2. Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης 1. Τεστ για το σπίτι Τα τεστ ή ερωτήσεις για το σπίτι επιτρέπουν στους φοιτητές να δουλέψουν ο καθένας µε το δικό του ρυθµό και να έχουν πρόσβαση σε πηγές και πληροφοριακό υλικό. Επίσης, τα τεστ αυτά επιτρέπουν στους διδάσκοντες να δώσουν περισσότερες ερωτήσεις χωρίς να θυσιάσουν πολύτιµο

7 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 7 χρόνο για αξιολόγηση. Επίλυση προβληµάτων, σύντοµες ερωτήσεις, εκθέσεις, ερωτήσεις κρίσεως είναι οι πιο κατάλληλοι τύποι θεµάτων γι αυτή την τεχνική αξιολόγησης. Ωστόσο, τίθεται ένα θέµα «µπορούν οι φοιτητές να ανταλλάσουν απόψεις µε τους συµφοιτητές τους;» Μια παραλλαγή αυτού του τύπου αξιολόγησης είναι να δώσουµε ένα µεγάλο αριθµό ερωτήσεων για το σπίτι, αλλά στις εξετάσεις να δοθεί ένας περιορισµένος αριθµός προς απάντηση στην αίθουσα. 2. Τεστ µε ανοιχτά βιβλία Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία προσοµοιώνουν καταστάσεις που αντιµετωπίζουν επαγγελµατίες στην πραγµατική ζωή καθηµερινά, όταν πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλες τις πηγές ή/και τις υποδοµές που διαθέτουν προκειµένου να επιλύσουν ένα πρόβληµα, να προετοιµάσουν µια αναφορά κλπ. Τα τεστ µε ανοιχτά βιβλία δεν είναι κατάλληλος τύπος για βασικά µαθήµατα σε ένα κύκλο σπουδών, αλλά για µαθήµατα που έχουν προαπαιτούµενες γνώσεις από προηγηθέντα µαθήµατα ή εξάµηνα σπουδών. Τα τεστ αυτού του τύπου µειώνουν το άγχος των φοιτητών, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοσή τους κυρίως γιατί µειώνουν την παρακίνηση των φοιτητών για µελέτη της βιβλιογραφίας. Ένας συµβιβασµός θα ήταν να επιτρέψουµε στους φοιτητές να έχουν µαζί τους µόνο µια σελίδα σηµειώσεις ή κάποιους µαθηµατικούς τύπους κλπ. 3. Οµαδικές εξετάσεις Σ αυτή την τεχνική αξιολόγησης εντάσσονται δραστηριότητες σε αίθουσα, αλλά και οµαδικές εργασίες ή πρότζεκτ για το σπίτι. Συνήθως η απόδοση µιας οµάδας υπερβαίνει την ατοµική απόδοση του καθενός και οι φοιτητές αντιδρούν θετικά σε τέτοιες τεχνικές. Η αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας σε µια οµάδα εξαρτάται από τον αριθµό συµµετεχόντων, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 άτοµα ανά οµάδα, και τον τρόπο σχηµατισµού οµάδων που προτείνεται να γίνεται τυχαία, ειδικά αν στο µάθηµά µας χρησιµοποιούµε συχνά τις οµαδικές εργασίες. Οι διδάσκοντες µπορούν να δώσουν όλων των ειδών τα θέµατα (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύνταξη αναφοράς, σχέδιο εργασίας, κλπ). 4. Εξετάσεις σε ζευγάρια ύο άτοµα που δουλεύουν σε ζευγάρια επιστρέφουν µια εργασία. Κάποιοι φοιτητές δεν αισθάνονται άνετα για το γεγονός ότι θα µοιραστούν τον ίδιο βαθµό και οι καλοί φοιτητές θα έχουν την ίδια απόδοση που θα είχαν αν εργάζονταν ατοµικά. Συνεπώς, αυτή η τεχνική βοηθά, ως επί το πλείστον τους µέτριους φοιτητές. Μια παραλλαγή αυτού του τύπου θα ήταν να υπάρχει συνεργασία µεταξύ ζευγαριών, αλλά ο καθένας παραδίδει τη δική του εργασία. Β3. Εργασίες και η αξιολόγησή τους Ένας πολύ κοινός τρόπος για την ολοκλήρωση της µελέτης σε ένα µάθηµα αποδίδεται σε διάφορες εργασίες που ζητούνται από τους φοιτητές (για παραδείγµατα τύπων εργασιών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µπορείτε να δείτε τον Πίνακα 2). Ωστόσο, στη συνέχεια αυτές οι εργασίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, να δοθεί ανατροφοδότηση στους φοιτητές και, εφόσον το έχουµε προβλέψει, να αποδοθεί και βαθµολογία. Προκειµένου να γίνει αυτό µε τρόπο αξιόπιστο και έγκυρο, θα πρέπει για κάθε εργασία που ζητάµε από τους φοιτητές να έχουµε φτιάξει µια κλίµακα µε τα χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες που θα αξιολογήσουµε στην εργασία αυτή. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να φτιαχτεί µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα (ΡΤΑ scale, βλέπε παρακάτω). Πίνακας 2: Παραδείγµατα τύπων εργασιών. Περίληψη (π.χ. Πλάνο για την κεφαλαίου, άρθρου, κατασκευή ή βιβλίου κλπ) υλοποίηση ενός σχεδίου Ανασκόπηση Παραγωγή Νέα από την επικαιρότητα ή ιστορία Προφορική παρουσίαση/αναφορά βιβλίου/άρθρων εκπαιδευτικού υλικού ιαφήµιση Έρευνα µικρής έκτασης Σηµειώσεις Αφίσα-πόστερ Εργαστηριακό πείραµα Οµαδική συζήτηση Κολάζ Συγγραφή επιστολής Ποίηµα Προϋπολογισµός και αιτιολόγηση Κατασκευή παρουσίασης Παιχνίδι ή κατασκευή παιχνιδιού

8 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 8 Σύντοµο άρθρο Αφήγηση Ηµερολόγιο ιατύπωση ερωτηµάτων ιατύπωση προβλήµατος Να συµπληρωθούν τα κενά Ανάλυση περίπτωσης Ορισµός ιάγραµµα ροής Γράφηµα Περιγραφή διαδικασίας Κατηγοριοποίηση Αναφορά-έκθεση ιάλογος ιάγραµµα-πίνακας οκίµιο Αντίλογος (debate) Βιογραφία Ερώτηση Κανόνες, πρωτόκολλα Βήµατα κατασκευής κλίµακας PTA (Primary Trait Analysis) Η αξιολόγηση αφορά το όλον, ωστόσο, οι εργασίες µπορεί να έχουν ή να απαιτούν πολλά και διαφορετικά πράγµατα την ίδια στιγµή, οπότε απαιτείται από τους διδάσκοντες να διασπάσουν ουσιαστικά τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά της εργασίας και να αξιολογήσουµε κάθε κοµµάτι ξεχωριστά, πριν απονείµουµε µια τελική βαθµολογία για την εργασία. Προκειµένου να κατασκευάσει κανείς µια τέτοια κλίµακα, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να εργαστεί µε παραδείγµατα από προηγούµενες εµπειρίες που έχει µε την απόδοση των φοιτητών, λίστες ελέγχου, κριτήρια βαθµολόγησης, σηµειώσεις και σχόλια οτιδήποτε µας έχει βοηθήσει στο παρελθόν να κατασκευάσουµε κριτήρια για την αξιολόγηση των φοιτητών µας. Παρακάτω παρατίθενται τα βήµατα για την κατασκευή µιας κλίµακας ΡΤΑ, καθώς και ένα παράδειγµα εφαρµογής (Πίνακας 3): 1. Επιλέγουµε την εργασία που ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουµε να αξιολογήσουµε. Κάνουµε ξεκάθαρους τους σκοπούς της εργασίας (π.χ. Πίνακας 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ - Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιαστεί ένα σχέδιο µαθήµατος όπου απαιτείται από τους φοιτητές να επιδείξουν ικανότητες ελέγχου τάξης στην πράξη). 2. Καθορίζουµε κριτήρια ή ιδιότητες που θα υπολογιστούν για την αξιολόγηση (π.χ. Πίνακας 3: Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ). Ποια είναι τα σηµαντικά ποιοτικά στοιχεία (κριτήρια); Αυτά µπορεί να είναι επίθετα ή φράσεις (π.χ. χρήση σύγχρονης βιβλιογραφίας, σαφήνεια στη γραφή κλπ). 3. Για κάθε ιδιότητα ή στοιχείο της εργασίας καθορίζουµε µια κλίµακα µε 2 ως 5 επίπεδα. Για κάθε επίπεδο (από το 2 ως το 5) βάζουµε περιγραφικές εκφράσεις (π.χ. το 5 σηµαίνει ότι ο φοιτητής ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του σχεδιασµού µαθηµάτων στον καλύτερο δυνατό βαθµό). Ο Πίνακας 3 έχει µια κλίµακα µε 4 επίπεδα από το «µη αποδεκτό» ως το «εξαιρετικό», µε διευκρινήσεις για το νόηµα της κάθε έκφρασης αξιολόγησης. Επίσης, αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε αυτή την κλίµακα για βαθµολόγηση, µπορούµε να προσθέσουµε µια γραµµή κάτω από κάθε επίπεδο όπου ορίζεται η βαθµολόγηση κάθε επιπέδου. 4. οκιµάζουµε την κλίµακα σε ένα δείγµα φοιτητών ή και µε συναδέλφους και αναπροσαρµόζουµε ότι είναι απαραίτητο. Πίνακας 3: Παράδειγµα κατασκευής κλίµακας ΡΤΑ για την αξιολόγηση µέρους της διδασκαλίας στην πρακτική άσκηση φοιτητών στα σχολεία. Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά Μέτρια Εξαιρετικό αποδεκτό αποδεκτό ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΞΗΣ Χρήση κατάλληλων ρουτίνων, κανόνων, πρωτοκόλλων κλπ; εν προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος, αλλά δε χρησιµοποίησε µε συνέπεια και σταθερότητα Προέβλεψε στο σχέδιο µαθήµατος και εφάρµοσε µε µερική επιτυχία κανόνες και πρωτόκολλα Χρησιµοποίησε µε συνέπεια, σταθερότητα και επιτυχώς κανόνες και πρωτόκολλα

9 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 9 Ιδιότητα Κριτήριο Μη αποδεκτό Οριακά αποδεκτό κανόνες, κανόνες, σήµατα, σήµατα, πρωτόκολλα πρωτόκολλα Απόδοση βαθµολογίας: Κάτω από τη βάση Μέτρια αποδεκτό Εξαιρετικό Επιλεγµένη Βιβλιογραφία Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay. Crooks, T. J. (1988). The Impact of Classroom Evaluation Practices on Students. Review of Educational Research, 58, ηµητρόπουλος Ε.Γ. (1999). Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του µαθητή. Αθήνα, Εκδόσεις Μπρηγόρη. Ebel, R. L., and Frisbie, D. A. (1990). Essentials of Educational Measurement. (5th ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Gronlund, N. E., and Linn, R. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching. (6th ed.) New York: Macmillan. Jacobs, L. C., and Chase, C. I. (1992). Developing and Using Tests Effectively: A Guide for Faculty. San Francisco: Jossey-Bass. Mehrens, W. A., and Lehmann, I. J. (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. (4th ed.) New York: Holt, Rinehart & Winston. Stevens D.D. and Levi A. (2005). Introduction to rubrics : an assessment tool to save grading time, convey effective feedback and promote student learning. Sterling, Va: Stylus. Thomas A.A. and Cross K.P. (1993). Classroom assessment techniques: a handbook for college teachers. San Francisco: Jossey-Bass. Walvoord Β. E. and Anderson V.J. (1998). Effective grading: a tool for learning and assessment. San Francisco: Jossey-Bass.

10 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 10 Παράρτηµα: Ταξινόµηση γνωστικών στόχων και βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων ή θεµάτων αξιολόγησης Ο Πίνακας 4 παρακάτω µπορεί να σας βοηθήσει στη χρήση των ρηµάτων, προκειµένου να καθορίσετε το επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης. Για παράδειγµα, όσο πιο πάνω είναι το ρήµα που χρησιµοποιούµε, τόσο πιο εύκολη είναι η ερώτηση, ενώ όσο κατεβαίνουµε προς τα κάτω αυξάνεται και το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων ή προβληµάτων που µπορεί να τεθούν. Πολλοί διδάσκοντες στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση πιθανόν να δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν στην πράξη αυτή την ταξινοµία. Έτσι, έχει προταθεί από κάποιους µια απλούστευση της ταξινοµίας αυτής σε 3 (αντί για 6) κατηγορίες: α) η κατηγορία γνώσης, β) οι κατηγορίες κατανόησης και εφαρµογής και γ) οι κατηγορίες ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. Ο Πίνακας αυτός µας βοηθά να κατανοήσουµε το βαθµό δυσκολίας των ασκήσεων, ερωτήσεων, τεστ ή εξετάσεων που διενεργούµε. Πίνακας 4: Ταξινόµηση των γνωστικών στόχων (προσαρµοσµένο από: Bloom, 1956). Ο γνωστικός τοµέας περιλαµβάνει τη γνώση, την αντίληψη και τη σκέψη. Κατηγορίες Ορισµός στόχων Γνώση Κατανόηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αποµνηµόνευσης, ανάκλησης, αναγνώρισης ή ανάπλασης µαθηµένων γεγονότων, αρχών και νόµων Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα κατανόησης ενός γνωστικού αντικειµένου. Οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι απαντούν σε µια ερώτηση, όχι γιατί θυµούνται την απάντηση, αλλά γιατί έχουν κατανοήσει το σχετικό αντικείµενο. Περιγραφή υποκατηγοριών Γνώση συγκεκριµένων στοιχείων και πληροφοριών Γνώση ορολογίας Γνώση τάσεων και αλληλουχίας γεγονότων Γνώση ταξινοµήσεων και κατηγοριών Γνώση κριτηρίων Γνώση αρχών και γενικεύσεων Συνοπτική παρουσίαση, µετάφραση, παράφραση Ερµηνεία, διευκρίνιση, επεξήγηση Προέκταση, διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων Κατάλληλες λέξεις ή εκφράσεις Κάντε µια λίστα ή κατάλογο Ονοµάστε Προσδιορίστε Παρουσιάστε Καθορίστε Αναγνωρίστε Θυµηθείτε Απεικονίστε στο χαρτί/στον Η/Υ Αναπαράγετε Κάντε µια λίστα Επιλέξτε Συνοψίστε ή κάντε περίληψη Εξηγήστε Ερµηνεύστε Περιγράψτε Παραφράστε ιαφοροποιήστε Καταδείξτε Ταξινοµήστε Μετατρέψτε Γενικεύστε Προεκτείνετε ώστε παραδείγµατα Προβλέψτε Υπερασπιστείτε

11 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 11 Εφαρµογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αντιµετώπισης συγκεκριµένων καταστάσεων, προβληµάτων µε βάση τη χρήση των ήδη αποκτηµένων γνώσεων. Απαιτείται δηλαδή από τον εκπαιδευόµενο να επιλέξει εκείνες τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Εντάσσονται στόχοι ανάλυσης ή διάσπασης των πληροφοριών στα βασικά τους συστατικά. Απαιτείται κατακερµατισµός ενός γνωστικού αντικειµένου προκειµένου να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα που δεν είναι δυνατόν να λυθεί µε τις ήδη αποκτηµένες γνώσεις. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα συνδυασµού ή οργάνωσης διαφόρων πληροφοριών σε ένα σύνολο. Απαιτείται από τον εκπαιδευόµενο η ανάπτυξη της διαίσθησης και της δηµιουργικότητάς του. Εντάσσονται στόχοι που αφορούν την ικανότητα αξιολόγησης µε βάση κάποια κριτήρια. Απαιτείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του εκπαιδευόµενου. Αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων και προβληµάτων Ανάλυση στοιχείων ενός όλου Ανάλυση σχέσεων Ανάλυση οργανωτικών αρχών Παραγωγή µιας πρωτότυπης ανακοίνωσης Κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης Παραγωγή ενός συνόλου αφαιρετικών σχέσεων Κρίσεις µε βάση εσωτερικά κριτήρια (κριτήρια που έχουν σχέση µε το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο) Κρίσεις µε βάση εξωτερικά κριτήρια (κριτήρια που δεν έχουν σχέση µε το υπό κρίση Επιλύστε Επεξηγήστε Υπολογίστε Επιδείξτε Ερµηνεύστε Συσχετίστε ή βρείτε τις σχέσεις Χειριστείτε Εφαρµόστε Τροποποιήστε Προετοιµάστε Παράγετε Αναλύστε Οργανώστε Συνάγετε Βρείτε τις οµοιότητες/αντιθέσεις/ διαφορές Αντιπαραθέστε Συγκρίνετε ιακρίνετε Συζητήστε Σχεδιάστε Επινοήστε Κάντε διάγραµµα Συνθέσετε Υποθέστε Υποστηρίξτε Σχηµατίστε Εκθέστε ικαιολογήστε Κατηγοριοποιήστε Συνδυάστε Σχεδιάστε Οργανώστε Αναδοµήστε Συναρµολογήστε Αξιολογήστε Επιλέξτε Εκτιµήστε Κρίνετε Επικρίνετε Συγκρίνετε ικαιολογήστε

12 Αξιολόγηση, βαθµολόγηση και µάθηση 12 γνωστικό αντικείµενο)

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας

Περιεχόµενα της διάλεξης. ιδασκαλία και µάθηση. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; παραγωγικότητας ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ανάπτυξη της δηµιουργικότητας: Η µέθοδος της αποκλίνουσας παραγωγικότητας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού Λάθους και η αναγκαιότητα μετεξέλιξής τους. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 01. Εισαγωγή Εκπαιδευτικό υλικό ΚΕΕ για την αξιολόγηση των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος

Εργαλείο παρατήρησης μαθήματος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου: κατάλογος αναφοράς καλών πρακτικών 1. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια ενός έργου ή να έχει σχεδιαστεί ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Module 1: Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή. Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT)

MODULES TRAIN. Module 1: Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή. Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή MODULES Τίτλος ΕΕ προγράµµατος Εκπαίδευση Επαγγελµατισµός Εκπαιδευτών Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 60%) ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 302 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Νικόλαος Ματάνας Αθανάσιος Παπαβασιλείου Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα