ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση»"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ένα σχολείο βασικής γενικής παιδείας, που σαν στρατηγικό του στόχο έχει την κοινωνική διαπαιδαγώγηση της προσωπικότητας όλων των μαθητών, οφείλει να τους εξοπλίσει με τις βάσεις της επιστήμης και να τους δώσει μια πολύπλευρη και στέρεα μόρφωση, ώστε να μπορέσουν αργότερα να συμμετάσχουν δημιουργικά στην κοινωνική παραγωγή. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ α) να συμβάλει στην αγωγή υπεύθυνων και κοινωνικά ενεργών ανθρώπων β) να συντελέσει στην κατανόηση του κόσμου από τους μαθητές και στην ανάπτυξη της ικανότητας να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους φτάνοντας έτσι στις επιστημονικές έννοιες γ) να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα να σκέφτονται και να δρουν δημιουργικά, ανεξάρτητα. Με άλλα λόγια, να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία νέα προβλήματα σε πρωτόγνωρες συνθήκες δ) Να διαμορφώσει στους μαθητές κριτήρια και κίνητρα και έτσι να τους κάνει ικανούς να ζουν ανθρώπινα, ν απολαμβάνουν και να βελτιώνουν τη ζωή σε όλες τις εκφράσεις της. II. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Το ζήτημα της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία και τη συνολική αντίληψη προσέγγισης στη δομή, στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της σχολικής εκπαίδευσης. Επιτακτική ανάγκη της εποχής είναι η παροχή γενικής παιδείας μέσα από πολυδιάστατες γνώσεις σχετικές με τη φύση και την κοινωνία. Οι γνώσεις αυτές εστιάζονται, αξονίζονται και στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Πρωταρχικό εργαλείο γνώσης και διαπαιδαγώγησης αποτελεί το ενιαίο, 12χρονο, υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν πολυτεχνικό σχολείο, ως συνέχεια της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Πρωταρχικά επιστημονικά εφόδια του δασκάλου αποτελούν: α) η ολοκληρωμένη παιδαγωγική-επιστημονική συγκρότηση, β) η ικανότητα δημιουργικής εφαρμογής των παιδαγωγικών αρχών στους τομείς της γενικής και ειδικής Διδακτικής και των συγγενικών επιστημών της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, γ) η υψηλή μόρφωση στις ειδικές επιστήμες που αντιστοιχούν στην ειδικότητά του δ) η ενίσχυση της ικανότητάς του στην ερευνητική μεθοδολογία

2 ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΠΕΡΙΟΔΟ

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκαετίες τώρα τα γνωστά κόμματα εξουσίας διαφημίζουν και προωθούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με σχέδια διαταγμάτων και νόμους όπως: 1) το Π.Δ. Σουφλιά (1993), 2) ο νόμος για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης επί Αρσένη, που προέβλεπε ένα σώμα από 400 μόνιμους αξιολογητές πραιτοριανούς (ΦΕΚ 189/Β/272/1998), 3) ο τριπλός νόμος Π. Ευθυμίου (2986/2002), ο οποίος θεσμοθετεί την τριπλή διάσταση της αξιολόγησης [εκπαιδευτικού σχολικής μονάδας αυτοαξιολόγηση του σχολείου] και υλοποιεί μαζί με άλλα μέτρα των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων τις κατευθύνσεις του Μάαστριχτ αρχικά, της Λευκής και Πράσινης Βίβλου, στις κατευθύνσεις της Μπολόνιας και της Λισσαβόνας, τις εντολές, τελικά, του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου για την εκπαίδευση και την εργασία. Ενώ λοιπόν άλλα αναδιαρθρωτικά μέτρα προχωρούσαν [ευέλικτη ζώνη, νέα σχολικά βιβλία και προγράμματα, πρόχειρες προσεγγίσεις με τις επιχειρήσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.], οι νόμοι για την αξιολόγηση παρέμειναν για μεγάλο διάστημα ανενεργοί. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα συνολικής εναντίωσης του εκπαιδευτικού κόσμου και σε καμιά περίπτωση της σκόπιμης στάσης των υποταγμένων ΟΛΜΕ ΔΟΕ, που στα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά τους συνέδρια [ΔΟΕ, 1998, Χίος ΟΛΜΕ, Καλαμπάκα, 1996] αποδέχονται την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ηλίας Αργυρόπουλος Περ/κός Δ/ντής Το εκπαιδευτικό έργο είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με όχι ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται οι υποδομές, τα μέσα, τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, άλλα εκπαιδευτικά υλικά, οι νέες τεχνολογίες, οι πόροι και πάνω από όλα οι εκπαιδευτικοί. Η βελτιστοποίηση του αποτελέσματος,στο μέρος που αφορά στους εκπαιδευτικούς εξαρτάται και από τη συνεχή και οργανωμένη ενημέρωση-επιμόρφωση σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Είναι επομένως απαραίτητη η υποστήριξη όπως και η επισήμανση εκείνων των σημείων της διαδικασίας,που έχουν ανάγκη βελτίωσης τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Συνεπώς η αυτοαξιολόγηση και η ατομική αξιολόγηση προκύπτουν ως μια ανάγκη βελτίωσης. Η αξιολόγηση,εκτός των άλλων, οφείλει να είναι έγκυρη,δίκαιη, αντικειμενική και τεκμηριωμένη με σαφή και επιστημονικά κριτήρια. Η απαίτηση της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και προς τα δύο μέρη, έχει ως επακόλουθο την επιβράβευση εκείνων που ικανοποιούν τα κριτήρια.μεταξύ των κριτηρίων θα πρέπει να είναι το επιστημονικό, το διδακτικό, η συνεργασιμότητα, η συμμετοχή σε θέματα και εκδηλώσεις του σχολείου,η συνεργασία με τους γονείς και άλλα. Το επιστημονικό και το διδακτικό ασφαλώς είναι αρμοδιότητας Σχολικού Συμβούλου,τα υπόλοιπα προφανώς ανήκουν στο Δ/ντή της Σχολικής μονάδας.εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη αλλαγής του τρόπου επιλογής των Δ/ντών σχ. Μονάδων. Οι εξετάσεις σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα είναι μια πρόταση που αναβαθμίζει το θεσμό.

5 Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» (περίληψη Εισήγησης) Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟΝ και ΓΙΑΤΙ; ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ του Ιάκωβου Μαυρέλη, Μαθηματικού στο 4 Ο ΓΕ.Λ Καλλλιθέας Η κακοδαιμονία του ελληνικού σχολείου έντεχνα προβάλλεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης αξιολόγησης-ελέγχου των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή/και του εκπαιδευτικού έργου είναι ο βασικός μηχανισμός άσκησης τυπικού κοινωνικού ελέγχου στο ζωντανό στοιχείο της εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να «μιλήσουμε» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πρέπει να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα: ποιος αξιολογεί, ποιον αξιολογεί, γιατί τον αξιολογεί. Σε καθεστώς μνημονίων, η αξιολόγηση μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως διαδικασία νομιμοποίησης απολύσεων και στασιμότητας των εκπαιδευτικών. Είναι ο κεντρικός μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και τις μαζικές απολύσεις. Δίπλα στις «εκθέσεις υπηρεσιακής ευδοκιμότητας» προστίθενται μοντέλα αξιολόγησης που προβάλλονται ως επιστημονικά, αντικειμενικά, δίκαια, χρήσιμα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών. Η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», η «διαφορική επίδοση», η «αυτο-αξιολόγηση», η «αξιολόγηση της σχολικής μονάδας», «οι δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης», η «αξιολόγηση για τη βελτίωση του σχολείου» είναι το νέο εννοιολογικό οπλοστάσιο του εκσυγχρονισμένου επιθεωρητισμού. Από το όλο εγχείρημα της βελτιωτικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης απουσιάζουν δύο βασικά στοιχεία προβληματισμού: ότι το σχολείο δε λειτουργεί για το «κοινό καλό», αλλά στον καπιταλισμό έχει μια έντονη επιλεκτική λειτουργία, και ότι η σχολική γνώση δεν είναι «ουδέτερη», καθώς εγγράφει συγκεκριμένες ιδεολογικές επιλογές των πολιτικά κυριάρχων ομάδων και τάξεων.. Ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιότητας» είναι προϊόν μιας τεχνοκρατικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης για την εκπαίδευση. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί "χρεώνονται" την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε προτυποποιημένα τεστ και η διοίκηση του σχολείου "χρεώνεται" την επιτυχία και την αποτυχία όλων. Ωστόσο, από την επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοούνται» οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες, οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Με την πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α προτείνεται και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες: την αυτοαξιολόγηση και τον εξωτερικό έλεγχο. Προτείνεται να συνδεθεί η διαδικασία της αξιολόγησης με τα αποτελέσματα μάθησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τυποποιημένων σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων, από τ αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτάται η δημόσια κατάταξη των σχολικών μονάδων και η εργασιακή - μισθολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος είναι η εξεύρεση πόρων για την εκπαίδευση έξω από τον κρατικό προϋπολογισμό, η περαιτέρω μείωση της κρατικής επιχορήγησης, η σταδιακή κατάργηση του όποιου ενιαίου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η προσαρμογή της στις οικονομικές δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο φτωχό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα, την ιδιωτικοποίηση και κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Όπου έχει εφαρμοστεί το αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο υπάρχει: α) επιλογή σχολείου από τους γονείς, β) ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία για να εξασφαλίσουν μαθητές και χρηματοδότηση, γ) άνοιγμα του

6 σχολείου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, με αναλυτικά προγράμματα που δεν έχουν ως σκοπό την καλλιέργεια κριτικής σκέψης αλλά την εκγύμναση των μαθητών σε ληξιπρόθεσμες δεξιότητες άμεσα χρηστικές στην αγορά εργασίας, δ) αξιολόγηση των σχολείων με βάση την επίδοση των μαθητών σε εθνικές (ή περιφερειακές) εξετάσεις, γεγονός με άμεση επίπτωση στις κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερική ζωή των σχολείων. Χωρίς ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιολόγησης χρειάζεται να οικοδομήσουμε μέτωπο αντίστασης απόρριψης της αξιολόγησης. Να μην αναγνωρίσουμε το ρόλο του επιθεωρητή-μάνατζερ-τιμωρού για τους νέους διευθυντές και να παλέψουμε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής ελευθερίας στο σχολείο. Oι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντισταθούμε στον ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού, όπως διανθίζεται με τα μέτρα και τους δείκτες σύμφωνα με τα πρότυπα της «ελεύθερης αγοράς» που οδηγούν σε αφανισμό το Δημόσιο Σχολείο. Γιατί «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός).

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Α ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι επιστημονικές γνώσεις Η διαμόρφωση των επιστημονικών εννοιών δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη συσσώρευση γνώσεων για ασύνδετα στοιχεία Προσανατολισμός της διδασκαλίας Η διδασκαλία πρέπει να προσανατολίζεται προς το μέλλον του παιδιού και όχι προς το παρελθόν. Αυτό σημαίνει πως το επίπεδο δυσκολίας της ύλης που προσφέρουμε στο παιδί πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και όχι στο ήδη κατακτημένο από το παιδί επίπεδο (Βιγκότσκι, Λ. «νους στην κοινωνία»,1997, , Αθήνα, Gutenberg) Συνεργασία δάσκαλου-μαθητή Η ανάγκη για συνεργασία δάσκαλου-μαθητών κάνει το δάσκαλο αναντικατάστατο στη διαδικασία της διδασκαλίας. Ωστόσο ορισμένοι συγγραφείς απολυτοποιούν την αυτενέργεια του παιδιού και υποβαθμίζουν το ρόλο του δασκάλου, πράγμα που δείχνει ότι αγνοούν τις νομοτέλειες της ανάπτυξης του ανθρώπινου νου. Στην πραγματικότητα η συμμετοχή του δάσκαλου είναι έμμεσα παρούσα ακόμα και στην εργασία στο σπίτι, όπου ο μαθητής λύνει μια άσκηση μόνος του. Νέα κοινωνική θέση του παιδιού Με την είσοδό του στο σχολείο το παιδί αποκτάει νέα κοινωνική θέση και νέο ρόλο, με διαφορετικά από πριν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι συνθήκες μάθησης επίσης αλλάζουν. Εδώ δεν υπάρχει τόσος χρόνος για παιχνίδι, όπως στο Νηπιαγωγείο. Προϋπόθεση για τη μάθηση γίνεται η αποδοχή από το παιδί του νέου ρόλου του σαν μαθητή, η αποδοχή της μάθησης ως καθήκοντος. Αν το παιδί συνδυάσει την ανάθεση ευθύνης και την αναγνώριση της προσωπικότητάς του με τη νέα ιδιότητα, σαν μαθητή, θα αντιμετωπίσει θετικά και τα μαθητικά του καθήκοντα. Κατανοώντας ότι όλοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, και ότι κύρια δουλειά του μαθητή είναι η απόκτηση γνώσης, τοποθετείται θετικά απέναντι στη γνώση. Ο μονόπλευρος προσανατολισμός του εφήβου Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός είναι πως θα διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερόντων του εφήβου, ώστε να αποφύγει τη μονόπλευρη ανάπτυξη. Το να διαχωριστούν οι μαθητές σ αυτή την ηλικία σε "θετικής" και "κλασικής" κατεύθυνσης είναι λάθος. Ο μονόπλευρος προσανατολισμός που μπορεί να καταλήξει ακόμα και στην απέχθεια προς ορισμένα μαθήματα, οφείλεται τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα, που επιδιώκει την εξειδίκευση σε βάρος της γενικής μόρφωσης, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας των προηγούμενων χρόνων, που δεν καλλιέργησε ποικίλα ενδιαφέροντα στο παιδί. Β Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τεράστια σημασία έχει η επανακατάρτιση του εκπαιδευτικού στη μακρόχρονη πορεία του για τους εξής λόγους:

8 πρώτος. Για ν αποχτήσει ο εκπαιδευτικός σύγχρονη γνώση καθώς η επιστήμη και η κοινωνία συνεχώς εξελίσσονται. δεύτερος, για να ανανεώσει το γνωστικό του υπόβαθρο, που ολοένα γερνάει και ξεθωριάζει από την καθημερινή ρουτίνα. Τρίτος, για να μπορεί να απαντά σε ζητήματα και προβλήματα από τις νέες έντονες, ανησυχητικές καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά στο σχολείο.

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ): ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ -ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Καλός δάσκαλος είναι αυτός που κάθεται δίπλα στα παιδιά και όχι απέναντί τους. Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η μετάδοση της μαθηματικής γνώσης προσανατολίζεται στη μεταφορά της επιστημονικής κληρονομιάς σε μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων που έχει την ικανότητα να την κατανοεί, να την ελέγχει και να την αναπαράγει. Έτσι, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα δεν αποδίδεται καμιά ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των μαθηματικών από τον ευρύτερο πληθυσμό, αν και ένα πλήθος από νοητικές και πρακτικές δραστηριότητες των ανθρώπων σχετίζονται στενά με τα μαθηματικά. Η αντίληψη αυτή, στην πιο ακραία της μορφή, επικρατεί, όπως είναι γνωστό, ολοκληρωτικά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 60 (φορμαλιστικά μαθηματικά). Η διδασκαλία απομακρύνεται από τις ανθρώπινες ανάγκες και την «ωφελιμότητα», ενώ η αυστηρότητα και η ακρίβεια της μαθηματικής επιστήμης αποτελούν το πρίσμα μέσα από τα, οποίο διαμορφώνονται τα σχολικά μαθηματικά Από τα μέσα του 20 ου αιώνα, όπου η μαθηματική μόρφωση αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντος (UNESCO, 1956), παιδαγωγοί και ερευνητές από όλο τον κόσμο επικεντρώνουν τον ενδιαφέρον τους στις δυνατότητες διάδοσης της μαθηματικής γνώσης στο σύνολο των πολιτών. Οι λόγοι μιας τέτοιας αλλαγής στάσης μπορούν να αποδοθούν σε πολλές αιτίες που σχετίζονται με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, η γενίκευση της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την σημασία που αποδίδεται στα μαθηματικά για την ανάπτυξη της συστηματικής σκέψης εντάσσουν τα μαθηματικά στις βασικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάθε μέλος της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά, στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών (BUDAPEST, 1988) τονίζεται ότι «υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα στα Μαθηματικά, την καθημερινή ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει, όπως και με τις άλλες επιστήμες». Στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 οι αντιλήψεις για το ρόλο των μαθηματικών στην καλλιέργεια της ανθρώπινης προσωπικότητας ενισχύονται προς μια κατεύθυνση που δε σχετίζεται μόνο με τις αιτιάσεις για μαθηματική συνέπεια, αυστηρότητα και τάξη, αλλά και με τη σχέση της μαθηματικής εκπαίδευσης με την πραγματικότητα και τις ανάγκες της ζωής του ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσανατολισμών, τα Αναλυτικά Προγράμματα που αναπτύσσονται παγκόσμια τη δεκαετία του '70 δεν απευθύνονται μόνο στην ελίτ των μαθητών που θα γίνουν χρήστες μαθηματικών στο μέλλον αλλά κατευθύνουν την μαθηματική παιδεία προς την ανάπτυξη των απαραίτητων μαθηματικών εννοιών που σχετίζονται και με τον πραγματικό κόσμο και τις καθημερινές εφαρμογές. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σε μια σύζευξη της γνωστικής, της χρηστικής και της πολιτισμικής αξίας των μαθηματικών, επιδρώντας παράλληλα στη θετική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς οι προτεινόμενες διαδικασίες μαθηματικοποίησης περνούν μέσα από την ατομική δραστηριοποίηση και επεξεργασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία των Μαθηματικών σημαδεύεται από

10 μία συνεχή αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια "ωφελιμιστική" αντίληψη, σύμφωνα με την οποία τα Μαθηματικά πρέπει να αναπτυχθούν ως ένα εργαλείο χρήσιμο στη ζωή του ανθρώπου και σε μιαν άλλη που θέλει το σχολικά Μαθηματικά πιο κοντά στην επιστήμη των Μαθηματικών, θεωρώντας τα ως ένα "πολιτισμικό δημιούργημα", η διδασκαλία του οποίου μπορεί βέβαια να συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή, αλλά στοχεύει κυρίως στην προετοιμασία του για τη μελλοντική επιστημονική του εξέλιξη. Η θέση της Ελληνικής Πολιτείας, όπως αυτή εκφράζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000), είναι ότι η διαδικασία μάθησης των μαθηματικών είναι μια κατασκευαστική δραστηριότητα (θεωρία της εποικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης) και η κατασκευή της γνώσης καθίσταται εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία της μάθησης βασίζεται σε συγκεκριμένες εμπειρίες του μαθητή. Επίσης, η επίσημη στροφή προς τις νεότερες προσεγγίσεις κατοχυρώνεται και από την προκήρυξη συγγραφής ((Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) των νέων βιβλίων Δημοτικού και Γυμνασίου βάση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΣ). Κλείνοντας την σύντομη εισαγωγή θεωρούμε αναγκαίο να τονιστεί ότι το ελληνικό σχολείο πραγματοποίησε ένα τεράστιο άλμα και από μια φάση ιδιαίτερα αυστηρού και σε πολλές περιπτώσεις ασφυκτικού ελέγχου, πέρασε σταδιακά μετά τη μεταπολίτευση σε μια φάση έντονα χαλαρή και ανεξέλεγκτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: 1) Ο θεσμός των επιθεωρητών, ο οποίος είχε φθάσει σε τέτοια στάδια αυθαιρεσίας ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια προαγωγής μέχρι και οι πολιτικές απόψεις. Μετά την κατάργηση του θεσμού των επιθεωρητών ο αυστηρός έλεγχος αντικαταστάθηκε από την παντελή απουσία κάθε ελέγχου και αξιολόγησης. 2) Η βαθμολογία στους μαθητές, η οποία από ιδιαίτερα αυστηρή έφθασε να είναι τόσο χαλαρή, ώστε ο βαθμός σε αρκετές περιπτώσεις να μην έχει ουδεμία σχέση με την πραγματική αξία του μαθητή, με αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση μεγάλου τμήματος των βαθμολογικών κλιμάκων. Για παράδειγμα, στο Δημοτικό συνήθως ο μη επαρκής μαθητής παίρνει 9 και ο καλός 10 ενώ οι υπόλοιποι βαθμοί ουσιαστικά έχουν καταργηθεί, αντίστοιχα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολύ σπάνια καταγράφονται βαθμοί κάτω από τη βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την προαγωγή ενός μαθητή από μια τάξη στην άλλη στο Λύκειο ο βαθμός βασικών μαθημάτων μπορεί να ισοσκελισθεί από το βαθμό ενός μόνο μαθήματος, πχ καθένα από τα μαθήματα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία (Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί τρία μαθήματα: η Φυσική, η Χηµεία και η Βιολογία (ΠΔ 48/2012) Αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, που σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι το σύνηθες πρότυπο που ενσωματώνει ο μαθητής από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ότι η αξία και η εργατικότητα δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανέλιξη ενός ατόμου γιατί είναι δυνατό ο μαθητής να προάγεται εύκολα και άκοπα και, συχνά, να λαμβάνει και ικανοποιητική βαθμολογία. Το πρότυπο αυτό διαμορφώνει και συγκεκριμένη συνείδηση πολίτη όταν ο μαθητής εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία. Αμέσως παρακάτω θα αναφερθούν ορισμένες διαπιστώσεις που αφορούν τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα (τη μαθηματική, αλλά και τη γενικότερη) καθώς και προτάσεις βελτίωσης όσον αφορά την αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Παρατήρηση:

11 Οι διαπιστώσεις και προτάσεις που θα αναφερθούν αμέσως παρακάτω αποτελούν, σε μεγάλο βαθμό, προτάσεις διαλόγου στα πλαίσια του Ερευνητικού Κέντρου Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Φοβία Μαθηματικών 2. Ο μεγάλος όγκος της ύλης σε συνδυασμό με τις διατιθέμενες ώρες έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη δυσκολία στο μάθημα των Μαθηματικών. 3. Δυσκολία που προέρχεται από την ίδια τη φύση των Μαθηματικών, ειδικότερα στις μεγαλύτερες τάξεις όπου τα Μαθηματικά γίνονται περισσότερο συμβολικά και αφηρημένα. 4. Δεν υπάρχει σύνδεση της μαθηματικής γνώσης με την καθημερινή ζωή και την κοινωνία. 5. Υποβάθμιση του ρόλου της επίλυσης προβλήματος στην μαθηματική εκπαίδευση. 6. Αρκετά βιβλία δεν είναι ούτε ελκυστικά, ούτε συμβατά με τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. 7. Μη κατάλληλα Αναλυτικά προγράμματα (π.χ. συρρίκνωση της Γεωμετρίας που είναι ο μόνος κλάδος των Μαθηματικών που η επιστημονική γνώση συνδέεται με την εποπτεία και τη φαντασία) 8. Έλλειψη καθορισμένων και ρεαλιστικών στόχων που αφορούν τη Μαθηματική εκπαίδευση. 9. Στις Πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζεται κυρίως η Ανάλυση με αποτέλεσμα σημαντικοί κλάδοι των Μαθηματικών όπως η Άλγεβρα και η Γεωμετρία να υποβαθμίζονται. Β. ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γενικότερη κοινωνική απαξίωση της γνώσης, άρα και της μαθηματικής. 2. Έλλειψη ενδιαφέροντος μεγάλου ποσοστού των μαθητών, αλλά και μερίδας των εκπαιδευτικών για το σχολείο. 3. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό πτώση του επιπέδου μαθητών. 4. Εκπαιδευτικές πολιτικές που σχεδιάζονται χωρίς τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιστημονικών φορέων. 5. Συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται, κυρίως, στο στείρο διοικητισμό. 6. Ισοπεδωτικό σχολείο σε σχέση με τους μαθητές (ο μεγάλος χαμένος του συστήματος είναι ο καλός μαθητής), αλλά και τους εκπαιδευτικούς (ο ικανός και εργατικός εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει καμία επιβράβευση). 7. Μη ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν ελλείψεις ή, αν δεν είναι δυνατή η βελτίωσή τους, να παρέχεται θεσμικά η δυνατότητα της τοποθέτησής τους σε άλλες θέσεις πχ γραμματειακή υποστήριξη ή σε γραφεία. 8. Έλλειψη θεσμικά κατοχυρωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης όλων των καθηγητών όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους,

12 αλλά και στη διαχείριση του σύγχρονου σχολείου που χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα και μαζικότητα. 9. Μη ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους μαθητές, αλλά στείρα απομνημόνευση και παροχή πληροφοριών. 10. Αποτυχία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Απαιτείται να γραφούν νέα βιβλία ειδικά για τα ΕΠΑΛ και να μη θυσιάζεται μια ολόκληρη τάξη (Α ΕΠΑΛ) στο βωμό μιας κινητικότητας μεταξύ ΕΠΑΛ και Γενικού Λυκείου, που υφίσταται μόνο θεωρητικά. 11. Το μέτρο της υποχρεωτικής εννεατάξιας παιδείας εξετάζεται αν είναι θετικό, εφόσον δεν δίνει την εναλλακτική λύση της φοίτησης σε Μέσες Τεχνικές Σχολές (επιπέδου Γυμνασίου), όπου η εκπαίδευση, χωρίς να παραμελεί την γενική παιδεία, να είναι κυρίως προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της χώρας σε τεχνικό προσωπικό. 12. Μη σύνδεση των μαθημάτων μεταξύ τους, πχ βασικές μαθηματικές έννοιες που χρειάζεται η Φυσική είτε δεν γίνονται καθόλου είτε γίνονται ετεροχρονισμένα. Για παράδειγμα, η επίλυση τύπων που είναι αναγκαίο μαθηματικό εργαλείο για τη Φυσική, είναι εκτός διδακτέας ύλης στο βιβλίο Μαθηματικών της Β Γυμνασίου και οι συναρτήσεις γίνονται στη Β Γυμνασίου πολύ ετεροχρονισμένα σε σχέση με τις ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής. 13. Δυσκολίες στην αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. 14. Σε αρκετές περιπτώσεις αδυναμία διαχείρισης δικαιωμάτων και ελευθεριών. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ 1. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε βιβλία, αναλυτικά προγράμματα κλπ να προηγείται εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που συνηγορούν στην αλλαγή. 2. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και οι όποιες αλλαγές στα βιβλία να σχεδιάζονται με τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιστημονικών φορέων, οι οποίοι να εκπροσωπούνται σε όλες τις επιτροπές που συγκροτούνται για θέματα παιδείας από το ΥΠΕΠΘ ή από φορείς που εποπτεύονται από αυτό. 3. Αναβάθμιση του ρόλου του Δ/ντή του σχολείου. Δεν είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός προκειμένου να λάβει πχ μονοήμερη άδεια για να μετάσχει σε ένα συνέδριο να απευθύνεται σε ανώτερες αρχές. 4. Δημιουργία Τεχνικού Γυμνάσιου, όπου η εκπαίδευση να είναι κυρίως προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της χώρας σε τεχνικό προσωπικό. Στο Τεχνικό Γυμνάσιο να εγγράφονται τα παιδιά για τα οποία θα έχει ανιχνευθεί, αρκετά νωρίς και με σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, ότι είναι κυρίως προσανατολισμένα σε τεχνικές πρακτικού τύπου ικανότητες και δεξιότητες. Δηλαδή να γίνει αρκετά νωρίς ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο ισότιμες κατηγορίες μαθητών, που η μια θα είναι προσανατολισμένη σε περισσότερο θεωρητικές ικανότητες και δεξιότητες και η άλλη σε περισσότερο πρακτικές. Αν ο διαχωρισμός γίνει στο Λύκειο είναι σχεδόν βέβαια ότι θα εγγραφούν στα ΕΠΑΛ παιδιά που θα φέρουν το στίγμα της αποτυχίας, επομένως και της άρνησης σε κάθε είδους μαθησιακή διαδικασία.

13 5. Οι μαθητές του Τεχνικού Λυκείου να εισάγονται μόνο στα ΤΕΙ, αλλά να υπάρχει Κινητικότητα μεταξύ Τεχνικών σχολείων και Γενικών κατόπιν εξετάσεων. 6. Εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε δύο μαθήματα (Γλώσσα και Μαθηματικά) καθώς και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Οι εξετάσεις να γίνονται τον Ιούνιο και ο μαθητής που απορρίπτεται να έχει δικαίωμα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο. Εάν πάλι αποτύχει να εγγράφεται στο Τεχνικό Γυμνάσιο ή Λύκειο ανάλογα τη βαθμίδα στην οποία φοιτούσε προηγουμένως, στα οποία βέβαια, εφόσον το επιθυμεί, να μπορεί και απευθείας να εγγραφεί χωρίς εξετάσεις. 7. Βαθμολογία που να αντιστοιχεί στις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Όπως προαναφέρθηκε δεν είναι δυνατό στο Δημοτικό, συνήθως, ο μη επαρκής μαθητής να παίρνει 9 και ο καλός 10. ενώ οι υπόλοιποι βαθμοί ουσιαστικά να έχουν καταργηθεί. Επίσης δεν είναι δυνατό για την προαγωγή ενός μαθητή από μια τάξη στην άλλη στο Λύκειο ο βαθμός ομάδας βασικών μαθημάτων να μπορεί να ισοσκελισθεί από το βαθμό ενός μόνο μαθήματος. Ειδικά για το Γυμνάσιο που αποτελεί τμήμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εάν η Πολιτεία επιθυμεί να το προαάγονται όλοι οι μαθητές να το δηλώσει ευθαρσώς και να θεσπίσει διαφορετικά κριτήρια προαγωγής πχ η προαγωγή από μια τάξη στην άλλη να γίνεται ανεξαρτήτως βαθμού. 8. Σύνδεση γενικότερα του σχολείου, αλλά και ειδικότερα της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή και την κοινωνία. 9. Πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος των τριών τάξεων του Λυκείου με θέματα σε ευρύτερο επίπεδο (Νομού ή Περιφέρειας ή και Πανελλαδικά).. Τα γραπτά να διορθώνονται από τους καθηγητές των τάξεων, αλλά να υπάρχει αυστηρός και εκτεταμένος δειγματοληπτικός έλεγχος. Επιτηρητές από διαφορετικά Λύκεια. Διόρθωση βαθμολογίας όταν η διαφορά είναι πάνω από τρεις μονάδες μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. 10. Τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων να έχουν ως βάση τα σχολικά βιβλία. Δεν είναι δυνατό, λόγω και της στενότητας της ύλης εφόσον αφορά μία μόνο τάξη, στην ουσία να απαξιώνονται και να καταργούνται τα σχολικά βιβλία. 11. Συμμετοχή των ΑΕΙ και ΤΕΙ στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων και των κριτηρίων επιλογής τους. 12. Πρότυπα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια και πιθανώς Δημοτικά) σε κάθε νομό στα οποία οι μαθητές θα εισάγονται κατόπιν εξετάσεων (ειδικά για τα Δημοτικά θα μπορούσαν να είναι τεστ). Στο νέο νόμο ταυτίζονται τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία (αναφέρονται ως Πρότυπα-Πειραματικά) και ιδρύονται μόνο όπου είναι εφικτή η σύνδεση με ΑΕΙ. Στο συγκεκριμένο νόμο γίνεται ταύτιση της έννοιας Πειραματικό όπου το δείγμα των μαθητών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού και βέβαια δεν είναι αναγκαίες οι εξετάσεις και της έννοιας Πρότυπο όπου φοιτούν ιδιαίτερα ικανοί μαθητές και είναι απαραίτητες οι εξετάσεις. Στο νέο νόμο επιλογή μέσω εξετάσεων (ή τεστ δεξιοτήτων) ορίζεται μόνο για τα Πρότυπα- Πειραματικά Λύκεια. 13. Να αφιερωθεί χρόνος από το ωράριο των εκπαιδευτικών προκειμένου να διατεθεί στον προγραμματισμό των εργασιών του σχολείου, στην καλύτερη αναπλήρωση καθηγητών που απουσιάζουν, στην ενημέρωση των Γονέων,

14 στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου. 14. Ορισμός συντονιστή κατά κλάδους μαθημάτων, με στόχο τη στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας 15. Δημιουργία οργανικών θέσεων στις Διευθύνσεις με στόχο την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν βραχυχρόνιες άδειες. 16. Διορισμός σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών προκειμένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου μαζικού και πολυπολιτισμικού σχολείου. 17. Γενναία χρηματοδότηση της Παιδείας γιατί χρειαζόμαστε ένα σχολείο που: Θα βοηθά το μαθητή να γίνεται ένα σκεπτόμενος συνειδητός πολίτης, που θα συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα. Θα μαθαίνει το μαθητή να αυτενεργεί, να αναστοχάζεται και να οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση. Θα μαθαίνει το μαθητή να κρίνει, να συγκρίνει, να απορρίπτει, να επιλέγει. Θα προωθεί τη δια βίου μάθηση. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1. Αξιοκρατική επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα, με σταθερά κριτήρια που θα προκύψουν κατόπιν πολιτικής συνεννόησης και με συμμετοχή των εκπαιδευτικών και επιστημονικών φορέων (ποτέ έως σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί δύο διαδοχικές επιλογές στελεχών με τα ίδια κριτήρια). 2. Προϋπόθεση της όποιας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης να είναι η πιστοποίηση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατό να επιλεγεί ένας εκπαιδευτικός σε διοικητική θέση (Πχ Διευθυντής εκπαίδευσης ή Διευθυντής σχολείου) χωρίς να έχει πιστοποίηση σε θέματα διοίκησης εκπαίδευσης. Σταδιακή τοποθέτηση σε όλες τις προηγούμενες θέσεις της ιεραρχίας. 3. Αξιολόγηση έγκυρη και αξιόπιστη όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η έννοια της εγκυρότητας αφορά την αντικειμενικότητα, ενώ η έννοια της αξιοπιστίας αφορά τη σταθερότητα των κριτηρίων. Τελικός στόχος της αξιολόγησης να είναι η βελτίωση και όχι η επίκριση ή η τιμωρία. 4. Η αξιολόγηση να είναι κυρίως διαγνωστικό εργαλείο, που σκοπεύει στη βελτίωση και όχι στη λογοδοσία. 5. Απαιτείται διαφάνεια σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης. 6. Η αξιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος όπως π.χ.: Σχολική Μονάδα, Προγράμματα Σπουδών, Διδακτικά πακέτα, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτική πολιτική, πόροι, επιμόρφωση αλλά και να λαμβάνει υπόψη της τις οποιεσδήποτε γεωγραφικές, ή κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Απαραίτητο επίσης να αξιολογείται και το σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί ώστε να βελτιώνεται στην πορεία. 7. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την επιμόρφωση μέσω δύο αξόνων. α. Τη συστηματική περιοδική επιμόρφωση για όλους τους

15 εκπαιδευτικούς. β. Τη στοχευμένη επιμόρφωση για όσους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς κρίνεται αναγκαίο. 8. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική λογοδοσία, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι τα χρήματα που καταβάλει ο φορολογούμενος πολίτης διατίθενται για μια καλύτερη παιδεία. 9. Εισαγωγική επιμόρφωση ετήσιας ή εξαμήνου διάρκειας, προ του διορισμού των εκπαιδευτικών ως μονίμων ή αναπληρωτών ή ωρομισθίων, με στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση όσων πληρούν μια σειρά από κριτήρια (επιστημονικά, διδακτικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά). 10. Στην αξιολόγηση να εμπλέκονται πολλοί παράγοντες πχ τυχαίο δείγμα μαθητών και γονέων. 11. Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν ελλείψεις ή, αν δεν είναι δυνατή η βελτίωσή τους, να παρέχεται θεσμικά η δυνατότητα της τοποθέτησής τους σε άλλες θέσεις πχ γραμματειακή υποστήριξη σχολείων ή σε γραφεία. 12. Όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών: Στροφή της αξιολόγησης των μαθητών προς εναλλακτικές - ποιοτικές κατευθύνσεις. Νέο νομικό πλαίσιο για τις κάθε είδους αξιολογήσεις των μαθητών που να συνδέεται με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Είναι προφανές ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση περνάει κυρίως μέσα από την ποιότητα των εκπαιδευτικών, επομένως η βασικότερη, ίσως, προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο σχολείο είναι η ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Το ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει αυτογνωσία, δημιουργικότητα και ευελιξία (Χαραλάμπους, 2012). 'Ένας εκπαιδευτικός που οικοδομεί τη γνώση με τους μαθητές του, αμφισβητεί τη διδακτική του πρακτική, γίνεται συνερευνητής και μεταρρυθμιστής. Δε δέχεται το σχολείο, την εκπαίδευση και την κοινωνία όπως είναι, αλλά οραματίζεται και αγωνίζεται για ένα καλύτερο σχολείο, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη κοινωνία. Έχει βαθιά επίγνωση του εκπαιδευτικού, του πολιτιστικού και του κοινωνικού του ρόλου. Είναι ο εκπαιδευτικός που θέλει και μπορεί να συνεργάζεται με τους γονείς και την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, για τη διαμόρφωση του δημοκρατικού, ενεργού πολίτη του μέλλοντος (ό.π). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, κυρίως, τρεις ανάγκες. α) τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος που πρέπει να είναι κυρίως εστιασμένο στις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας, β) τις ανάγκες του σχολείου, με τις ιδιαιτερότητές του και με βάση ένα σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου, γ) τις ανάγκες του εκπαιδευτικού.

16 2. Συστηματική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών εντός του χρόνου εργασίας τους, μηνιαίας διάρκειας. Θα μπορούσε η επιμόρφωση να γίνεται τον Σεπτέμβριο ή τον Ιούνιο ή μια μέρα κάθε εβδομάδα ή με συνδυασμό των παραπάνω. Η επιμόρφωση αυτή να γίνεται όσες φορές κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών. 3. Ορισμένες μέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ο εκπαιδευτικός να έχει το δικαίωμα, στο ωράριο εργασίας του, να παρακολουθεί επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. 4. Επιμορφώσεις σε μη εργάσιμο χρόνο να πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση. 5. Ειδικές επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις στελεχών εκπαίδευσης (Δ/ντές σχολείων, Δ/ντές εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ) 6. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευση ενηλίκων (όχι μονόλογους και διαλέξεις, αλλά συνεργασία, συμμετοχή, βίωμα κλπ) 7. Η επιμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει και τα τρία βασικά είδη (ενδοσχολική, διασχολική και εξ' αποστάσεως). 8. Οι φορείς των προγραμμάτων επιμόρφωσης μπορεί να είναι διάφοροι (ΙΕΠ, Πανεπιστήμια, Επιστημονικές ενώσεις, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ) αλλά βασικός συνεργάτης και συνδιαμορφωτής πρέπει να είναι ο Σχολικός Σύμβουλος, γιατί είναι το μόνο στέλεχος της εκπαίδευσης που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, επομένως μπορεί να μεταφέρει στα διάφορα κέντρα λήψεις αποφάσεων τις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα. 9. Ειδικές, εκτεταμένες και αναλυτικές, επιμορφώσεις που να αφορούν τις όποιες αλλαγές που πραγματοποιούνται στην παιδεία (αναλυτικών προγραμμάτων, βιβλίων, εξεταστικών συστημάτων κλπ). 10. Επαναλειτουργία των σχολών και διδασκαλείων επιμόρφωσης Δ.Ε. (μονοετών ή διετών) 11. Χρήσιμο είναι, πριν την πραγματοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος επιμόρφωσης, να έχουν διερευνηθεί προηγούμενα οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με επισκέψεις σε σχολεία, ερωτηματολόγια κλπ. 12. Δημιουργίες διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων με θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 13. Η επιμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα που συνδέονται με το σύγχρονο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρονται: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας και των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης του μαθητή. Μελέτη και εφαρμογή των ΑΠΣ διότι οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν καλά το ΑΠΣ είναι πιο αποτελεσματικοί στην προετοιμασία τους, στη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αξιολόγησή της Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή και την αυτενέργεια των μαθητών. Σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας.

17 Δειγματικές διδασκαλίες Ερευνητικές εργασίες. Ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αξιοποίηση του συναισθηματικού παράγοντα. Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Ιδιαιτερότητες Τεχνικής εκπαίδευσης. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Το Συνεργατικό Σχολείο. Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Δυστυχώς παρά τη διάθεση της Πολιτείας για εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων μέσω Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, Πιλοτικών Γυμνάσιων, Μείζονος Επιμόρφωσης, Ερευνητικών εργασιών κλπ η καθημερινή σχολική πραγματικότητα θα παραμείνει όπως είναι εδώ και πολλά χρόνια εάν η πολιτεία δεν αποφασίσει: Να αντικαταστήσει την επιδίωξη της ποσότητας (πολύ ύλη, απομνημόνευση, μόνο ποσοτικές αξιολογήσεις κλπ) με την επιδίωξη της ποιότητας και αυτό να γίνει με νέα κατάλληλα βιβλία και όχι με αναδιατάξεις και αφαιρέσεις ύλης από τα υπάρχοντα. Να θεσμοθετήσει νέο νομικό πλαίσιο για τις κάθε είδους αξιολογήσεις που να συνδέεται με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. Να πραγματοποιήσει εκ βάθρου αλλαγή της διαδικασίας επιλογής των μαθητών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να πραγματοποιήσει ευρεία και συνολική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών αφενός στην εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και αφετέρου στην αξιολόγησή των μαθητών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ UNESCO. (1956). Σύσταση 46 για τη Δημόσια Εκπαίδευση. ICME 5, BUDAPEST. (1988). 6 ο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000). Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Προδιαγραφές για τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων. ΥΠΕΠΘ. Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου. ΠΔ 48/2012 (ΦΕΚ 97, 27/4/2012). Τροποποίηση ΠΔ 60/2006. Χαραλάμπους, Ν. (2012). (Ιστοσελίδα: Διάλογος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση) =54

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: FAX:

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: FAX: Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073-32 21 255 FAX: 210 32 27 382 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 8/1/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων

Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση. Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Προβλήματα και προτάσεις ΕΠΑΛ Λάρισας & Καρδίτσας για την επαγγελματική εκπαίδευση Λούκας Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Συχνές μεταβολές της σχολικής δομής, των τύπων σχολείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 15-10-2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Χρήστος Ν. Σιγάλας

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Χρήστος Ν. Σιγάλας Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Χρήστος Ν. Σιγάλας Με τον όρο Εκπαιδευτικό Έργο στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας νοούμε το σύνολο των ενεργειών και των δραστηριοτήτων δια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η επιμόρφωση των καθηγητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ανδρινόπουλος Γεώργιος ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κουμπάρου Χρυσάνθη Πέτσικα Αγγελική Σεχόπουλος Σίμος Στέφος Αναστάσιος Χαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005 Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2005 Η νέα δομή της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κριτήρια σχεδιασμού, απαιτήσεις, προτάσεις. Εισήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή Η ανάγκη επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και διατύπωσης βασικών αρχών και θέσεων της ΕΕΧ είναι εμφανής εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων

Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Προϊστάμενος τμήματος Β Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1 Ηµερίδα για τα υποστηρικτικά µαθήµατα του µεταβατικού προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου Γιάννης Θωμαΐδης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Κιλκίς Ομιλία στο Παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδιασμό της Γενικής παιδείας με την Επαγγελματική γνώση. Σκοποί H ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σας ευχόμαστε: αποδοτική συνεργασία και κάθε πρόοδο στο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ

Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Έκθεση Σχολικού Συμβούλου -. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και διδακτέα ύλη (ανά μάθημα) α. Διαπιστώνετε παρέκκλιση από το Πρόγραμμα Σπουδών; Αν ναι, αναφέρετε τα συγκεκριμένα μαθήματα και τους συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος 4186/19-9-013 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΛΕΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΜΥΥΤΤΙ ΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗΣΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος 4186/19-9-2013 Εισήγηση της κ. Ευγενίας Τοροσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα