ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση»"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ένα σχολείο βασικής γενικής παιδείας, που σαν στρατηγικό του στόχο έχει την κοινωνική διαπαιδαγώγηση της προσωπικότητας όλων των μαθητών, οφείλει να τους εξοπλίσει με τις βάσεις της επιστήμης και να τους δώσει μια πολύπλευρη και στέρεα μόρφωση, ώστε να μπορέσουν αργότερα να συμμετάσχουν δημιουργικά στην κοινωνική παραγωγή. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ α) να συμβάλει στην αγωγή υπεύθυνων και κοινωνικά ενεργών ανθρώπων β) να συντελέσει στην κατανόηση του κόσμου από τους μαθητές και στην ανάπτυξη της ικανότητας να γενικεύουν τα συμπεράσματά τους φτάνοντας έτσι στις επιστημονικές έννοιες γ) να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα να σκέφτονται και να δρουν δημιουργικά, ανεξάρτητα. Με άλλα λόγια, να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία νέα προβλήματα σε πρωτόγνωρες συνθήκες δ) Να διαμορφώσει στους μαθητές κριτήρια και κίνητρα και έτσι να τους κάνει ικανούς να ζουν ανθρώπινα, ν απολαμβάνουν και να βελτιώνουν τη ζωή σε όλες τις εκφράσεις της. II. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Το ζήτημα της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία και τη συνολική αντίληψη προσέγγισης στη δομή, στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της σχολικής εκπαίδευσης. Επιτακτική ανάγκη της εποχής είναι η παροχή γενικής παιδείας μέσα από πολυδιάστατες γνώσεις σχετικές με τη φύση και την κοινωνία. Οι γνώσεις αυτές εστιάζονται, αξονίζονται και στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Πρωταρχικό εργαλείο γνώσης και διαπαιδαγώγησης αποτελεί το ενιαίο, 12χρονο, υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν πολυτεχνικό σχολείο, ως συνέχεια της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Πρωταρχικά επιστημονικά εφόδια του δασκάλου αποτελούν: α) η ολοκληρωμένη παιδαγωγική-επιστημονική συγκρότηση, β) η ικανότητα δημιουργικής εφαρμογής των παιδαγωγικών αρχών στους τομείς της γενικής και ειδικής Διδακτικής και των συγγενικών επιστημών της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, γ) η υψηλή μόρφωση στις ειδικές επιστήμες που αντιστοιχούν στην ειδικότητά του δ) η ενίσχυση της ικανότητάς του στην ερευνητική μεθοδολογία

2 ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΠΕΡΙΟΔΟ

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκαετίες τώρα τα γνωστά κόμματα εξουσίας διαφημίζουν και προωθούν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με σχέδια διαταγμάτων και νόμους όπως: 1) το Π.Δ. Σουφλιά (1993), 2) ο νόμος για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης επί Αρσένη, που προέβλεπε ένα σώμα από 400 μόνιμους αξιολογητές πραιτοριανούς (ΦΕΚ 189/Β/272/1998), 3) ο τριπλός νόμος Π. Ευθυμίου (2986/2002), ο οποίος θεσμοθετεί την τριπλή διάσταση της αξιολόγησης [εκπαιδευτικού σχολικής μονάδας αυτοαξιολόγηση του σχολείου] και υλοποιεί μαζί με άλλα μέτρα των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων τις κατευθύνσεις του Μάαστριχτ αρχικά, της Λευκής και Πράσινης Βίβλου, στις κατευθύνσεις της Μπολόνιας και της Λισσαβόνας, τις εντολές, τελικά, του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου για την εκπαίδευση και την εργασία. Ενώ λοιπόν άλλα αναδιαρθρωτικά μέτρα προχωρούσαν [ευέλικτη ζώνη, νέα σχολικά βιβλία και προγράμματα, πρόχειρες προσεγγίσεις με τις επιχειρήσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.], οι νόμοι για την αξιολόγηση παρέμειναν για μεγάλο διάστημα ανενεργοί. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα συνολικής εναντίωσης του εκπαιδευτικού κόσμου και σε καμιά περίπτωση της σκόπιμης στάσης των υποταγμένων ΟΛΜΕ ΔΟΕ, που στα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά τους συνέδρια [ΔΟΕ, 1998, Χίος ΟΛΜΕ, Καλαμπάκα, 1996] αποδέχονται την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ηλίας Αργυρόπουλος Περ/κός Δ/ντής Το εκπαιδευτικό έργο είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με όχι ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται οι υποδομές, τα μέσα, τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, άλλα εκπαιδευτικά υλικά, οι νέες τεχνολογίες, οι πόροι και πάνω από όλα οι εκπαιδευτικοί. Η βελτιστοποίηση του αποτελέσματος,στο μέρος που αφορά στους εκπαιδευτικούς εξαρτάται και από τη συνεχή και οργανωμένη ενημέρωση-επιμόρφωση σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Είναι επομένως απαραίτητη η υποστήριξη όπως και η επισήμανση εκείνων των σημείων της διαδικασίας,που έχουν ανάγκη βελτίωσης τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Συνεπώς η αυτοαξιολόγηση και η ατομική αξιολόγηση προκύπτουν ως μια ανάγκη βελτίωσης. Η αξιολόγηση,εκτός των άλλων, οφείλει να είναι έγκυρη,δίκαιη, αντικειμενική και τεκμηριωμένη με σαφή και επιστημονικά κριτήρια. Η απαίτηση της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και προς τα δύο μέρη, έχει ως επακόλουθο την επιβράβευση εκείνων που ικανοποιούν τα κριτήρια.μεταξύ των κριτηρίων θα πρέπει να είναι το επιστημονικό, το διδακτικό, η συνεργασιμότητα, η συμμετοχή σε θέματα και εκδηλώσεις του σχολείου,η συνεργασία με τους γονείς και άλλα. Το επιστημονικό και το διδακτικό ασφαλώς είναι αρμοδιότητας Σχολικού Συμβούλου,τα υπόλοιπα προφανώς ανήκουν στο Δ/ντή της Σχολικής μονάδας.εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη αλλαγής του τρόπου επιλογής των Δ/ντών σχ. Μονάδων. Οι εξετάσεις σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα είναι μια πρόταση που αναβαθμίζει το θεσμό.

5 Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προετοιμασία, επιμόρφωση και αξιολόγηση» (περίληψη Εισήγησης) Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟΝ και ΓΙΑΤΙ; ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ του Ιάκωβου Μαυρέλη, Μαθηματικού στο 4 Ο ΓΕ.Λ Καλλλιθέας Η κακοδαιμονία του ελληνικού σχολείου έντεχνα προβάλλεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης αξιολόγησης-ελέγχου των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή/και του εκπαιδευτικού έργου είναι ο βασικός μηχανισμός άσκησης τυπικού κοινωνικού ελέγχου στο ζωντανό στοιχείο της εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για να «μιλήσουμε» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πρέπει να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα: ποιος αξιολογεί, ποιον αξιολογεί, γιατί τον αξιολογεί. Σε καθεστώς μνημονίων, η αξιολόγηση μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως διαδικασία νομιμοποίησης απολύσεων και στασιμότητας των εκπαιδευτικών. Είναι ο κεντρικός μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και τις μαζικές απολύσεις. Δίπλα στις «εκθέσεις υπηρεσιακής ευδοκιμότητας» προστίθενται μοντέλα αξιολόγησης που προβάλλονται ως επιστημονικά, αντικειμενικά, δίκαια, χρήσιμα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών. Η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», η «διαφορική επίδοση», η «αυτο-αξιολόγηση», η «αξιολόγηση της σχολικής μονάδας», «οι δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης», η «αξιολόγηση για τη βελτίωση του σχολείου» είναι το νέο εννοιολογικό οπλοστάσιο του εκσυγχρονισμένου επιθεωρητισμού. Από το όλο εγχείρημα της βελτιωτικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης απουσιάζουν δύο βασικά στοιχεία προβληματισμού: ότι το σχολείο δε λειτουργεί για το «κοινό καλό», αλλά στον καπιταλισμό έχει μια έντονη επιλεκτική λειτουργία, και ότι η σχολική γνώση δεν είναι «ουδέτερη», καθώς εγγράφει συγκεκριμένες ιδεολογικές επιλογές των πολιτικά κυριάρχων ομάδων και τάξεων.. Ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιότητας» είναι προϊόν μιας τεχνοκρατικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης για την εκπαίδευση. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί "χρεώνονται" την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε προτυποποιημένα τεστ και η διοίκηση του σχολείου "χρεώνεται" την επιτυχία και την αποτυχία όλων. Ωστόσο, από την επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοούνται» οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες, οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Με την πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α προτείνεται και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες: την αυτοαξιολόγηση και τον εξωτερικό έλεγχο. Προτείνεται να συνδεθεί η διαδικασία της αξιολόγησης με τα αποτελέσματα μάθησης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τυποποιημένων σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων, από τ αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτάται η δημόσια κατάταξη των σχολικών μονάδων και η εργασιακή - μισθολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος είναι η εξεύρεση πόρων για την εκπαίδευση έξω από τον κρατικό προϋπολογισμό, η περαιτέρω μείωση της κρατικής επιχορήγησης, η σταδιακή κατάργηση του όποιου ενιαίου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και η προσαρμογή της στις οικονομικές δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο φτωχό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα, την ιδιωτικοποίηση και κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Όπου έχει εφαρμοστεί το αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο υπάρχει: α) επιλογή σχολείου από τους γονείς, β) ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία για να εξασφαλίσουν μαθητές και χρηματοδότηση, γ) άνοιγμα του

6 σχολείου στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας, με αναλυτικά προγράμματα που δεν έχουν ως σκοπό την καλλιέργεια κριτικής σκέψης αλλά την εκγύμναση των μαθητών σε ληξιπρόθεσμες δεξιότητες άμεσα χρηστικές στην αγορά εργασίας, δ) αξιολόγηση των σχολείων με βάση την επίδοση των μαθητών σε εθνικές (ή περιφερειακές) εξετάσεις, γεγονός με άμεση επίπτωση στις κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερική ζωή των σχολείων. Χωρίς ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιολόγησης χρειάζεται να οικοδομήσουμε μέτωπο αντίστασης απόρριψης της αξιολόγησης. Να μην αναγνωρίσουμε το ρόλο του επιθεωρητή-μάνατζερ-τιμωρού για τους νέους διευθυντές και να παλέψουμε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής ελευθερίας στο σχολείο. Oι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντισταθούμε στον ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού, όπως διανθίζεται με τα μέτρα και τους δείκτες σύμφωνα με τα πρότυπα της «ελεύθερης αγοράς» που οδηγούν σε αφανισμό το Δημόσιο Σχολείο. Γιατί «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός).

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Α ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι επιστημονικές γνώσεις Η διαμόρφωση των επιστημονικών εννοιών δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη συσσώρευση γνώσεων για ασύνδετα στοιχεία Προσανατολισμός της διδασκαλίας Η διδασκαλία πρέπει να προσανατολίζεται προς το μέλλον του παιδιού και όχι προς το παρελθόν. Αυτό σημαίνει πως το επίπεδο δυσκολίας της ύλης που προσφέρουμε στο παιδί πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και όχι στο ήδη κατακτημένο από το παιδί επίπεδο (Βιγκότσκι, Λ. «νους στην κοινωνία»,1997, , Αθήνα, Gutenberg) Συνεργασία δάσκαλου-μαθητή Η ανάγκη για συνεργασία δάσκαλου-μαθητών κάνει το δάσκαλο αναντικατάστατο στη διαδικασία της διδασκαλίας. Ωστόσο ορισμένοι συγγραφείς απολυτοποιούν την αυτενέργεια του παιδιού και υποβαθμίζουν το ρόλο του δασκάλου, πράγμα που δείχνει ότι αγνοούν τις νομοτέλειες της ανάπτυξης του ανθρώπινου νου. Στην πραγματικότητα η συμμετοχή του δάσκαλου είναι έμμεσα παρούσα ακόμα και στην εργασία στο σπίτι, όπου ο μαθητής λύνει μια άσκηση μόνος του. Νέα κοινωνική θέση του παιδιού Με την είσοδό του στο σχολείο το παιδί αποκτάει νέα κοινωνική θέση και νέο ρόλο, με διαφορετικά από πριν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι συνθήκες μάθησης επίσης αλλάζουν. Εδώ δεν υπάρχει τόσος χρόνος για παιχνίδι, όπως στο Νηπιαγωγείο. Προϋπόθεση για τη μάθηση γίνεται η αποδοχή από το παιδί του νέου ρόλου του σαν μαθητή, η αποδοχή της μάθησης ως καθήκοντος. Αν το παιδί συνδυάσει την ανάθεση ευθύνης και την αναγνώριση της προσωπικότητάς του με τη νέα ιδιότητα, σαν μαθητή, θα αντιμετωπίσει θετικά και τα μαθητικά του καθήκοντα. Κατανοώντας ότι όλοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, και ότι κύρια δουλειά του μαθητή είναι η απόκτηση γνώσης, τοποθετείται θετικά απέναντι στη γνώση. Ο μονόπλευρος προσανατολισμός του εφήβου Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός είναι πως θα διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερόντων του εφήβου, ώστε να αποφύγει τη μονόπλευρη ανάπτυξη. Το να διαχωριστούν οι μαθητές σ αυτή την ηλικία σε "θετικής" και "κλασικής" κατεύθυνσης είναι λάθος. Ο μονόπλευρος προσανατολισμός που μπορεί να καταλήξει ακόμα και στην απέχθεια προς ορισμένα μαθήματα, οφείλεται τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα, που επιδιώκει την εξειδίκευση σε βάρος της γενικής μόρφωσης, όσο και στον τρόπο διδασκαλίας των προηγούμενων χρόνων, που δεν καλλιέργησε ποικίλα ενδιαφέροντα στο παιδί. Β Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τεράστια σημασία έχει η επανακατάρτιση του εκπαιδευτικού στη μακρόχρονη πορεία του για τους εξής λόγους:

8 πρώτος. Για ν αποχτήσει ο εκπαιδευτικός σύγχρονη γνώση καθώς η επιστήμη και η κοινωνία συνεχώς εξελίσσονται. δεύτερος, για να ανανεώσει το γνωστικό του υπόβαθρο, που ολοένα γερνάει και ξεθωριάζει από την καθημερινή ρουτίνα. Τρίτος, για να μπορεί να απαντά σε ζητήματα και προβλήματα από τις νέες έντονες, ανησυχητικές καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά στο σχολείο.

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ): ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ -ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Καλός δάσκαλος είναι αυτός που κάθεται δίπλα στα παιδιά και όχι απέναντί τους. Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η μετάδοση της μαθηματικής γνώσης προσανατολίζεται στη μεταφορά της επιστημονικής κληρονομιάς σε μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων που έχει την ικανότητα να την κατανοεί, να την ελέγχει και να την αναπαράγει. Έτσι, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα δεν αποδίδεται καμιά ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των μαθηματικών από τον ευρύτερο πληθυσμό, αν και ένα πλήθος από νοητικές και πρακτικές δραστηριότητες των ανθρώπων σχετίζονται στενά με τα μαθηματικά. Η αντίληψη αυτή, στην πιο ακραία της μορφή, επικρατεί, όπως είναι γνωστό, ολοκληρωτικά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 60 (φορμαλιστικά μαθηματικά). Η διδασκαλία απομακρύνεται από τις ανθρώπινες ανάγκες και την «ωφελιμότητα», ενώ η αυστηρότητα και η ακρίβεια της μαθηματικής επιστήμης αποτελούν το πρίσμα μέσα από τα, οποίο διαμορφώνονται τα σχολικά μαθηματικά Από τα μέσα του 20 ου αιώνα, όπου η μαθηματική μόρφωση αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως αγαθό και δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντος (UNESCO, 1956), παιδαγωγοί και ερευνητές από όλο τον κόσμο επικεντρώνουν τον ενδιαφέρον τους στις δυνατότητες διάδοσης της μαθηματικής γνώσης στο σύνολο των πολιτών. Οι λόγοι μιας τέτοιας αλλαγής στάσης μπορούν να αποδοθούν σε πολλές αιτίες που σχετίζονται με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιλογές. Παράλληλα, η γενίκευση της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την σημασία που αποδίδεται στα μαθηματικά για την ανάπτυξη της συστηματικής σκέψης εντάσσουν τα μαθηματικά στις βασικές γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάθε μέλος της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά, στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών (BUDAPEST, 1988) τονίζεται ότι «υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα στα Μαθηματικά, την καθημερινή ζωή και τον κόσμο που μας περιβάλλει, όπως και με τις άλλες επιστήμες». Στη διάρκεια της δεκαετίας του 70 οι αντιλήψεις για το ρόλο των μαθηματικών στην καλλιέργεια της ανθρώπινης προσωπικότητας ενισχύονται προς μια κατεύθυνση που δε σχετίζεται μόνο με τις αιτιάσεις για μαθηματική συνέπεια, αυστηρότητα και τάξη, αλλά και με τη σχέση της μαθηματικής εκπαίδευσης με την πραγματικότητα και τις ανάγκες της ζωής του ανθρώπου. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσανατολισμών, τα Αναλυτικά Προγράμματα που αναπτύσσονται παγκόσμια τη δεκαετία του '70 δεν απευθύνονται μόνο στην ελίτ των μαθητών που θα γίνουν χρήστες μαθηματικών στο μέλλον αλλά κατευθύνουν την μαθηματική παιδεία προς την ανάπτυξη των απαραίτητων μαθηματικών εννοιών που σχετίζονται και με τον πραγματικό κόσμο και τις καθημερινές εφαρμογές. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν σε μια σύζευξη της γνωστικής, της χρηστικής και της πολιτισμικής αξίας των μαθηματικών, επιδρώντας παράλληλα στη θετική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς οι προτεινόμενες διαδικασίες μαθηματικοποίησης περνούν μέσα από την ατομική δραστηριοποίηση και επεξεργασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία των Μαθηματικών σημαδεύεται από

10 μία συνεχή αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια "ωφελιμιστική" αντίληψη, σύμφωνα με την οποία τα Μαθηματικά πρέπει να αναπτυχθούν ως ένα εργαλείο χρήσιμο στη ζωή του ανθρώπου και σε μιαν άλλη που θέλει το σχολικά Μαθηματικά πιο κοντά στην επιστήμη των Μαθηματικών, θεωρώντας τα ως ένα "πολιτισμικό δημιούργημα", η διδασκαλία του οποίου μπορεί βέβαια να συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή, αλλά στοχεύει κυρίως στην προετοιμασία του για τη μελλοντική επιστημονική του εξέλιξη. Η θέση της Ελληνικής Πολιτείας, όπως αυτή εκφράζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000), είναι ότι η διαδικασία μάθησης των μαθηματικών είναι μια κατασκευαστική δραστηριότητα (θεωρία της εποικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης) και η κατασκευή της γνώσης καθίσταται εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία της μάθησης βασίζεται σε συγκεκριμένες εμπειρίες του μαθητή. Επίσης, η επίσημη στροφή προς τις νεότερες προσεγγίσεις κατοχυρώνεται και από την προκήρυξη συγγραφής ((Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) των νέων βιβλίων Δημοτικού και Γυμνασίου βάση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΣ). Κλείνοντας την σύντομη εισαγωγή θεωρούμε αναγκαίο να τονιστεί ότι το ελληνικό σχολείο πραγματοποίησε ένα τεράστιο άλμα και από μια φάση ιδιαίτερα αυστηρού και σε πολλές περιπτώσεις ασφυκτικού ελέγχου, πέρασε σταδιακά μετά τη μεταπολίτευση σε μια φάση έντονα χαλαρή και ανεξέλεγκτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: 1) Ο θεσμός των επιθεωρητών, ο οποίος είχε φθάσει σε τέτοια στάδια αυθαιρεσίας ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια προαγωγής μέχρι και οι πολιτικές απόψεις. Μετά την κατάργηση του θεσμού των επιθεωρητών ο αυστηρός έλεγχος αντικαταστάθηκε από την παντελή απουσία κάθε ελέγχου και αξιολόγησης. 2) Η βαθμολογία στους μαθητές, η οποία από ιδιαίτερα αυστηρή έφθασε να είναι τόσο χαλαρή, ώστε ο βαθμός σε αρκετές περιπτώσεις να μην έχει ουδεμία σχέση με την πραγματική αξία του μαθητή, με αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση μεγάλου τμήματος των βαθμολογικών κλιμάκων. Για παράδειγμα, στο Δημοτικό συνήθως ο μη επαρκής μαθητής παίρνει 9 και ο καλός 10 ενώ οι υπόλοιποι βαθμοί ουσιαστικά έχουν καταργηθεί, αντίστοιχα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πολύ σπάνια καταγράφονται βαθμοί κάτω από τη βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την προαγωγή ενός μαθητή από μια τάξη στην άλλη στο Λύκειο ο βαθμός βασικών μαθημάτων μπορεί να ισοσκελισθεί από το βαθμό ενός μόνο μαθήματος, πχ καθένα από τα μαθήματα Θρησκευτικά, Αγγλικά, Ιστορία και Ερευνητική Εργασία (Project) έχει µόνο του την ίδια αξία που έχουν µαζί τρία μαθήματα: η Φυσική, η Χηµεία και η Βιολογία (ΠΔ 48/2012) Αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών, που σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι το σύνηθες πρότυπο που ενσωματώνει ο μαθητής από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ότι η αξία και η εργατικότητα δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανέλιξη ενός ατόμου γιατί είναι δυνατό ο μαθητής να προάγεται εύκολα και άκοπα και, συχνά, να λαμβάνει και ικανοποιητική βαθμολογία. Το πρότυπο αυτό διαμορφώνει και συγκεκριμένη συνείδηση πολίτη όταν ο μαθητής εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία. Αμέσως παρακάτω θα αναφερθούν ορισμένες διαπιστώσεις που αφορούν τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα (τη μαθηματική, αλλά και τη γενικότερη) καθώς και προτάσεις βελτίωσης όσον αφορά την αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Παρατήρηση:

11 Οι διαπιστώσεις και προτάσεις που θα αναφερθούν αμέσως παρακάτω αποτελούν, σε μεγάλο βαθμό, προτάσεις διαλόγου στα πλαίσια του Ερευνητικού Κέντρου Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Φοβία Μαθηματικών 2. Ο μεγάλος όγκος της ύλης σε συνδυασμό με τις διατιθέμενες ώρες έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη δυσκολία στο μάθημα των Μαθηματικών. 3. Δυσκολία που προέρχεται από την ίδια τη φύση των Μαθηματικών, ειδικότερα στις μεγαλύτερες τάξεις όπου τα Μαθηματικά γίνονται περισσότερο συμβολικά και αφηρημένα. 4. Δεν υπάρχει σύνδεση της μαθηματικής γνώσης με την καθημερινή ζωή και την κοινωνία. 5. Υποβάθμιση του ρόλου της επίλυσης προβλήματος στην μαθηματική εκπαίδευση. 6. Αρκετά βιβλία δεν είναι ούτε ελκυστικά, ούτε συμβατά με τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. 7. Μη κατάλληλα Αναλυτικά προγράμματα (π.χ. συρρίκνωση της Γεωμετρίας που είναι ο μόνος κλάδος των Μαθηματικών που η επιστημονική γνώση συνδέεται με την εποπτεία και τη φαντασία) 8. Έλλειψη καθορισμένων και ρεαλιστικών στόχων που αφορούν τη Μαθηματική εκπαίδευση. 9. Στις Πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζεται κυρίως η Ανάλυση με αποτέλεσμα σημαντικοί κλάδοι των Μαθηματικών όπως η Άλγεβρα και η Γεωμετρία να υποβαθμίζονται. Β. ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γενικότερη κοινωνική απαξίωση της γνώσης, άρα και της μαθηματικής. 2. Έλλειψη ενδιαφέροντος μεγάλου ποσοστού των μαθητών, αλλά και μερίδας των εκπαιδευτικών για το σχολείο. 3. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό πτώση του επιπέδου μαθητών. 4. Εκπαιδευτικές πολιτικές που σχεδιάζονται χωρίς τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιστημονικών φορέων. 5. Συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται, κυρίως, στο στείρο διοικητισμό. 6. Ισοπεδωτικό σχολείο σε σχέση με τους μαθητές (ο μεγάλος χαμένος του συστήματος είναι ο καλός μαθητής), αλλά και τους εκπαιδευτικούς (ο ικανός και εργατικός εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει καμία επιβράβευση). 7. Μη ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν ελλείψεις ή, αν δεν είναι δυνατή η βελτίωσή τους, να παρέχεται θεσμικά η δυνατότητα της τοποθέτησής τους σε άλλες θέσεις πχ γραμματειακή υποστήριξη ή σε γραφεία. 8. Έλλειψη θεσμικά κατοχυρωμένης και συστηματικής επιμόρφωσης όλων των καθηγητών όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους,

12 αλλά και στη διαχείριση του σύγχρονου σχολείου που χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα και μαζικότητα. 9. Μη ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους μαθητές, αλλά στείρα απομνημόνευση και παροχή πληροφοριών. 10. Αποτυχία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Απαιτείται να γραφούν νέα βιβλία ειδικά για τα ΕΠΑΛ και να μη θυσιάζεται μια ολόκληρη τάξη (Α ΕΠΑΛ) στο βωμό μιας κινητικότητας μεταξύ ΕΠΑΛ και Γενικού Λυκείου, που υφίσταται μόνο θεωρητικά. 11. Το μέτρο της υποχρεωτικής εννεατάξιας παιδείας εξετάζεται αν είναι θετικό, εφόσον δεν δίνει την εναλλακτική λύση της φοίτησης σε Μέσες Τεχνικές Σχολές (επιπέδου Γυμνασίου), όπου η εκπαίδευση, χωρίς να παραμελεί την γενική παιδεία, να είναι κυρίως προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της χώρας σε τεχνικό προσωπικό. 12. Μη σύνδεση των μαθημάτων μεταξύ τους, πχ βασικές μαθηματικές έννοιες που χρειάζεται η Φυσική είτε δεν γίνονται καθόλου είτε γίνονται ετεροχρονισμένα. Για παράδειγμα, η επίλυση τύπων που είναι αναγκαίο μαθηματικό εργαλείο για τη Φυσική, είναι εκτός διδακτέας ύλης στο βιβλίο Μαθηματικών της Β Γυμνασίου και οι συναρτήσεις γίνονται στη Β Γυμνασίου πολύ ετεροχρονισμένα σε σχέση με τις ανάγκες του μαθήματος της Φυσικής. 13. Δυσκολίες στην αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. 14. Σε αρκετές περιπτώσεις αδυναμία διαχείρισης δικαιωμάτων και ελευθεριών. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ 1. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε βιβλία, αναλυτικά προγράμματα κλπ να προηγείται εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι που συνηγορούν στην αλλαγή. 2. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές καθώς και οι όποιες αλλαγές στα βιβλία να σχεδιάζονται με τη θεσμοθετημένη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιστημονικών φορέων, οι οποίοι να εκπροσωπούνται σε όλες τις επιτροπές που συγκροτούνται για θέματα παιδείας από το ΥΠΕΠΘ ή από φορείς που εποπτεύονται από αυτό. 3. Αναβάθμιση του ρόλου του Δ/ντή του σχολείου. Δεν είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός προκειμένου να λάβει πχ μονοήμερη άδεια για να μετάσχει σε ένα συνέδριο να απευθύνεται σε ανώτερες αρχές. 4. Δημιουργία Τεχνικού Γυμνάσιου, όπου η εκπαίδευση να είναι κυρίως προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της χώρας σε τεχνικό προσωπικό. Στο Τεχνικό Γυμνάσιο να εγγράφονται τα παιδιά για τα οποία θα έχει ανιχνευθεί, αρκετά νωρίς και με σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, ότι είναι κυρίως προσανατολισμένα σε τεχνικές πρακτικού τύπου ικανότητες και δεξιότητες. Δηλαδή να γίνει αρκετά νωρίς ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο ισότιμες κατηγορίες μαθητών, που η μια θα είναι προσανατολισμένη σε περισσότερο θεωρητικές ικανότητες και δεξιότητες και η άλλη σε περισσότερο πρακτικές. Αν ο διαχωρισμός γίνει στο Λύκειο είναι σχεδόν βέβαια ότι θα εγγραφούν στα ΕΠΑΛ παιδιά που θα φέρουν το στίγμα της αποτυχίας, επομένως και της άρνησης σε κάθε είδους μαθησιακή διαδικασία.

13 5. Οι μαθητές του Τεχνικού Λυκείου να εισάγονται μόνο στα ΤΕΙ, αλλά να υπάρχει Κινητικότητα μεταξύ Τεχνικών σχολείων και Γενικών κατόπιν εξετάσεων. 6. Εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σε δύο μαθήματα (Γλώσσα και Μαθηματικά) καθώς και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Οι εξετάσεις να γίνονται τον Ιούνιο και ο μαθητής που απορρίπτεται να έχει δικαίωμα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο. Εάν πάλι αποτύχει να εγγράφεται στο Τεχνικό Γυμνάσιο ή Λύκειο ανάλογα τη βαθμίδα στην οποία φοιτούσε προηγουμένως, στα οποία βέβαια, εφόσον το επιθυμεί, να μπορεί και απευθείας να εγγραφεί χωρίς εξετάσεις. 7. Βαθμολογία που να αντιστοιχεί στις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Όπως προαναφέρθηκε δεν είναι δυνατό στο Δημοτικό, συνήθως, ο μη επαρκής μαθητής να παίρνει 9 και ο καλός 10. ενώ οι υπόλοιποι βαθμοί ουσιαστικά να έχουν καταργηθεί. Επίσης δεν είναι δυνατό για την προαγωγή ενός μαθητή από μια τάξη στην άλλη στο Λύκειο ο βαθμός ομάδας βασικών μαθημάτων να μπορεί να ισοσκελισθεί από το βαθμό ενός μόνο μαθήματος. Ειδικά για το Γυμνάσιο που αποτελεί τμήμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εάν η Πολιτεία επιθυμεί να το προαάγονται όλοι οι μαθητές να το δηλώσει ευθαρσώς και να θεσπίσει διαφορετικά κριτήρια προαγωγής πχ η προαγωγή από μια τάξη στην άλλη να γίνεται ανεξαρτήτως βαθμού. 8. Σύνδεση γενικότερα του σχολείου, αλλά και ειδικότερα της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή και την κοινωνία. 9. Πανελλαδικές εξετάσεις στο τέλος των τριών τάξεων του Λυκείου με θέματα σε ευρύτερο επίπεδο (Νομού ή Περιφέρειας ή και Πανελλαδικά).. Τα γραπτά να διορθώνονται από τους καθηγητές των τάξεων, αλλά να υπάρχει αυστηρός και εκτεταμένος δειγματοληπτικός έλεγχος. Επιτηρητές από διαφορετικά Λύκεια. Διόρθωση βαθμολογίας όταν η διαφορά είναι πάνω από τρεις μονάδες μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. 10. Τα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων να έχουν ως βάση τα σχολικά βιβλία. Δεν είναι δυνατό, λόγω και της στενότητας της ύλης εφόσον αφορά μία μόνο τάξη, στην ουσία να απαξιώνονται και να καταργούνται τα σχολικά βιβλία. 11. Συμμετοχή των ΑΕΙ και ΤΕΙ στον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων και των κριτηρίων επιλογής τους. 12. Πρότυπα σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια και πιθανώς Δημοτικά) σε κάθε νομό στα οποία οι μαθητές θα εισάγονται κατόπιν εξετάσεων (ειδικά για τα Δημοτικά θα μπορούσαν να είναι τεστ). Στο νέο νόμο ταυτίζονται τα Πρότυπα και τα Πειραματικά σχολεία (αναφέρονται ως Πρότυπα-Πειραματικά) και ιδρύονται μόνο όπου είναι εφικτή η σύνδεση με ΑΕΙ. Στο συγκεκριμένο νόμο γίνεται ταύτιση της έννοιας Πειραματικό όπου το δείγμα των μαθητών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού και βέβαια δεν είναι αναγκαίες οι εξετάσεις και της έννοιας Πρότυπο όπου φοιτούν ιδιαίτερα ικανοί μαθητές και είναι απαραίτητες οι εξετάσεις. Στο νέο νόμο επιλογή μέσω εξετάσεων (ή τεστ δεξιοτήτων) ορίζεται μόνο για τα Πρότυπα- Πειραματικά Λύκεια. 13. Να αφιερωθεί χρόνος από το ωράριο των εκπαιδευτικών προκειμένου να διατεθεί στον προγραμματισμό των εργασιών του σχολείου, στην καλύτερη αναπλήρωση καθηγητών που απουσιάζουν, στην ενημέρωση των Γονέων,

14 στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου. 14. Ορισμός συντονιστή κατά κλάδους μαθημάτων, με στόχο τη στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας 15. Δημιουργία οργανικών θέσεων στις Διευθύνσεις με στόχο την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν βραχυχρόνιες άδειες. 16. Διορισμός σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών προκειμένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του σύγχρονου μαζικού και πολυπολιτισμικού σχολείου. 17. Γενναία χρηματοδότηση της Παιδείας γιατί χρειαζόμαστε ένα σχολείο που: Θα βοηθά το μαθητή να γίνεται ένα σκεπτόμενος συνειδητός πολίτης, που θα συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα. Θα μαθαίνει το μαθητή να αυτενεργεί, να αναστοχάζεται και να οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση. Θα μαθαίνει το μαθητή να κρίνει, να συγκρίνει, να απορρίπτει, να επιλέγει. Θα προωθεί τη δια βίου μάθηση. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1. Αξιοκρατική επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα, με σταθερά κριτήρια που θα προκύψουν κατόπιν πολιτικής συνεννόησης και με συμμετοχή των εκπαιδευτικών και επιστημονικών φορέων (ποτέ έως σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί δύο διαδοχικές επιλογές στελεχών με τα ίδια κριτήρια). 2. Προϋπόθεση της όποιας επιλογής στελεχών εκπαίδευσης να είναι η πιστοποίηση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε θέσης. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατό να επιλεγεί ένας εκπαιδευτικός σε διοικητική θέση (Πχ Διευθυντής εκπαίδευσης ή Διευθυντής σχολείου) χωρίς να έχει πιστοποίηση σε θέματα διοίκησης εκπαίδευσης. Σταδιακή τοποθέτηση σε όλες τις προηγούμενες θέσεις της ιεραρχίας. 3. Αξιολόγηση έγκυρη και αξιόπιστη όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η έννοια της εγκυρότητας αφορά την αντικειμενικότητα, ενώ η έννοια της αξιοπιστίας αφορά τη σταθερότητα των κριτηρίων. Τελικός στόχος της αξιολόγησης να είναι η βελτίωση και όχι η επίκριση ή η τιμωρία. 4. Η αξιολόγηση να είναι κυρίως διαγνωστικό εργαλείο, που σκοπεύει στη βελτίωση και όχι στη λογοδοσία. 5. Απαιτείται διαφάνεια σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης. 6. Η αξιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος όπως π.χ.: Σχολική Μονάδα, Προγράμματα Σπουδών, Διδακτικά πακέτα, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευτική πολιτική, πόροι, επιμόρφωση αλλά και να λαμβάνει υπόψη της τις οποιεσδήποτε γεωγραφικές, ή κοινωνικοπολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Απαραίτητο επίσης να αξιολογείται και το σύστημα αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί ώστε να βελτιώνεται στην πορεία. 7. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την επιμόρφωση μέσω δύο αξόνων. α. Τη συστηματική περιοδική επιμόρφωση για όλους τους

15 εκπαιδευτικούς. β. Τη στοχευμένη επιμόρφωση για όσους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς κρίνεται αναγκαίο. 8. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική λογοδοσία, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι τα χρήματα που καταβάλει ο φορολογούμενος πολίτης διατίθενται για μια καλύτερη παιδεία. 9. Εισαγωγική επιμόρφωση ετήσιας ή εξαμήνου διάρκειας, προ του διορισμού των εκπαιδευτικών ως μονίμων ή αναπληρωτών ή ωρομισθίων, με στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση όσων πληρούν μια σειρά από κριτήρια (επιστημονικά, διδακτικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά). 10. Στην αξιολόγηση να εμπλέκονται πολλοί παράγοντες πχ τυχαίο δείγμα μαθητών και γονέων. 11. Καθιέρωση θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών που παρουσιάζουν ελλείψεις ή, αν δεν είναι δυνατή η βελτίωσή τους, να παρέχεται θεσμικά η δυνατότητα της τοποθέτησής τους σε άλλες θέσεις πχ γραμματειακή υποστήριξη σχολείων ή σε γραφεία. 12. Όσον αφορά την αξιολόγηση των μαθητών: Στροφή της αξιολόγησης των μαθητών προς εναλλακτικές - ποιοτικές κατευθύνσεις. Νέο νομικό πλαίσιο για τις κάθε είδους αξιολογήσεις των μαθητών που να συνδέεται με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Είναι προφανές ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση περνάει κυρίως μέσα από την ποιότητα των εκπαιδευτικών, επομένως η βασικότερη, ίσως, προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο σχολείο είναι η ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. Το ζητούμενο στο σύγχρονο σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός που έχει αυτογνωσία, δημιουργικότητα και ευελιξία (Χαραλάμπους, 2012). 'Ένας εκπαιδευτικός που οικοδομεί τη γνώση με τους μαθητές του, αμφισβητεί τη διδακτική του πρακτική, γίνεται συνερευνητής και μεταρρυθμιστής. Δε δέχεται το σχολείο, την εκπαίδευση και την κοινωνία όπως είναι, αλλά οραματίζεται και αγωνίζεται για ένα καλύτερο σχολείο, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη κοινωνία. Έχει βαθιά επίγνωση του εκπαιδευτικού, του πολιτιστικού και του κοινωνικού του ρόλου. Είναι ο εκπαιδευτικός που θέλει και μπορεί να συνεργάζεται με τους γονείς και την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του, για τη διαμόρφωση του δημοκρατικού, ενεργού πολίτη του μέλλοντος (ό.π). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, κυρίως, τρεις ανάγκες. α) τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος που πρέπει να είναι κυρίως εστιασμένο στις ανάγκες των μαθητών και της κοινωνίας, β) τις ανάγκες του σχολείου, με τις ιδιαιτερότητές του και με βάση ένα σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου, γ) τις ανάγκες του εκπαιδευτικού.

16 2. Συστηματική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών εντός του χρόνου εργασίας τους, μηνιαίας διάρκειας. Θα μπορούσε η επιμόρφωση να γίνεται τον Σεπτέμβριο ή τον Ιούνιο ή μια μέρα κάθε εβδομάδα ή με συνδυασμό των παραπάνω. Η επιμόρφωση αυτή να γίνεται όσες φορές κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των εκπαιδευτικών. 3. Ορισμένες μέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ο εκπαιδευτικός να έχει το δικαίωμα, στο ωράριο εργασίας του, να παρακολουθεί επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. 4. Επιμορφώσεις σε μη εργάσιμο χρόνο να πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση. 5. Ειδικές επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις στελεχών εκπαίδευσης (Δ/ντές σχολείων, Δ/ντές εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ) 6. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευση ενηλίκων (όχι μονόλογους και διαλέξεις, αλλά συνεργασία, συμμετοχή, βίωμα κλπ) 7. Η επιμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει και τα τρία βασικά είδη (ενδοσχολική, διασχολική και εξ' αποστάσεως). 8. Οι φορείς των προγραμμάτων επιμόρφωσης μπορεί να είναι διάφοροι (ΙΕΠ, Πανεπιστήμια, Επιστημονικές ενώσεις, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ) αλλά βασικός συνεργάτης και συνδιαμορφωτής πρέπει να είναι ο Σχολικός Σύμβουλος, γιατί είναι το μόνο στέλεχος της εκπαίδευσης που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς, επομένως μπορεί να μεταφέρει στα διάφορα κέντρα λήψεις αποφάσεων τις πραγματικές επιμορφωτικές ανάγκες όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα. 9. Ειδικές, εκτεταμένες και αναλυτικές, επιμορφώσεις που να αφορούν τις όποιες αλλαγές που πραγματοποιούνται στην παιδεία (αναλυτικών προγραμμάτων, βιβλίων, εξεταστικών συστημάτων κλπ). 10. Επαναλειτουργία των σχολών και διδασκαλείων επιμόρφωσης Δ.Ε. (μονοετών ή διετών) 11. Χρήσιμο είναι, πριν την πραγματοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος επιμόρφωσης, να έχουν διερευνηθεί προηγούμενα οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με επισκέψεις σε σχολεία, ερωτηματολόγια κλπ. 12. Δημιουργίες διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων με θέμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 13. Η επιμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα που συνδέονται με το σύγχρονο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρονται: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας και των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης του μαθητή. Μελέτη και εφαρμογή των ΑΠΣ διότι οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν καλά το ΑΠΣ είναι πιο αποτελεσματικοί στην προετοιμασία τους, στη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αξιολόγησή της Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή και την αυτενέργεια των μαθητών. Σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας.

17 Δειγματικές διδασκαλίες Ερευνητικές εργασίες. Ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αξιοποίηση του συναισθηματικού παράγοντα. Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Ιδιαιτερότητες Τεχνικής εκπαίδευσης. Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Το Συνεργατικό Σχολείο. Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης. Αρχές διαχείρισης της σχολικής τάξης. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Δυστυχώς παρά τη διάθεση της Πολιτείας για εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων μέσω Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, Πιλοτικών Γυμνάσιων, Μείζονος Επιμόρφωσης, Ερευνητικών εργασιών κλπ η καθημερινή σχολική πραγματικότητα θα παραμείνει όπως είναι εδώ και πολλά χρόνια εάν η πολιτεία δεν αποφασίσει: Να αντικαταστήσει την επιδίωξη της ποσότητας (πολύ ύλη, απομνημόνευση, μόνο ποσοτικές αξιολογήσεις κλπ) με την επιδίωξη της ποιότητας και αυτό να γίνει με νέα κατάλληλα βιβλία και όχι με αναδιατάξεις και αφαιρέσεις ύλης από τα υπάρχοντα. Να θεσμοθετήσει νέο νομικό πλαίσιο για τις κάθε είδους αξιολογήσεις που να συνδέεται με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. Να πραγματοποιήσει εκ βάθρου αλλαγή της διαδικασίας επιλογής των μαθητών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Να πραγματοποιήσει ευρεία και συνολική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών αφενός στην εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και αφετέρου στην αξιολόγησή των μαθητών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ UNESCO. (1956). Σύσταση 46 για τη Δημόσια Εκπαίδευση. ICME 5, BUDAPEST. (1988). 6 ο Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000). Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΥΠΕΠΘ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Προδιαγραφές για τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων. ΥΠΕΠΘ. Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου. ΠΔ 48/2012 (ΦΕΚ 97, 27/4/2012). Τροποποίηση ΠΔ 60/2006. Χαραλάμπους, Ν. (2012). (Ιστοσελίδα: Διάλογος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση) =54

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λίνου Κουντουρά Διπλ. Μηχ/γου Μηχ/κου, Τεχν. Δ/τή της ΒΙΑΜΑΡ-Skoda Τηλ. 210-3486685-6, 6974899021 «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού αξιολογούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1027 Αθήνα, 16-9-2014 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ: 1027 Αθήνα, 16-9-2014 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ: 1027 Αθήνα, 16-9-2014 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα