: 83 - : : 210 / 74 / /2005 ( 98/ / ) /2007 ( 267/ ) «,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 83 - : 16-01-2015 ..: 210 / 74 / 2 .. 63/2005 ( 98/ /22-4-2005). 2..3614/2007 ( 267/ 3.12.2007) «,"

Transcript

1 : 83- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :08:49 EET Reason: Location: Athens, 2. / : 56. : :.,..: , Fax: : : 210 / 74 / 2 : : /2005 ( 98// ) /2007 ( 267/ ) «, », /2013 ( 152// ) «.. 85/2012 (141),,,,, /2014 ( 240/ ) /2014 ( 265/ ) «, » / ( 2944/ ) : /408 / / 655/ ,, /2938/.03/ / 2555/ ( ). 8. () 1998/ (De Minimis). 9. () 1081/ «(). 1784/1999»,.. :..1_1/6 1 6

2 : / ( L 210/ ), 1260/1999, / ( L 317/ ) 1083/ , 1080/2006,. 12. C(2008) 6479/ (2007GR051RV001) /1749/ , /4632/1/ , / 5537/ &,. 16. μ /1854/03/ ( 1826/ ),, (),, / 2102/ ( 696// ) «,. 18. : «, / /96» ( /1019/ ) /1019/ , «, / /96» /286 1/ / ( 604// ) «() () () /49/2/ ,,, & : /, /3489/2/ /456/2/ ,,, & : /531/2/ ,,, & : 8, 17:00,.. :..1_1/6 2 6

3 : /1403/A2/ : /1810/A2/ : /3489/2/ : /3702/2/ : /4143/2/ : /4247/2/ : - «-» /4151/2/ : /5334/2/ : /4151/2/ / ( /5050/2/ ) : / ( /5192/2/ ) :, 22/10/ / ( / ) :, (.. 57/25/2/ ).., : , :. :..1_1/6 3 6

4 : 83-, : () , 100%. 01/09/ /06/ /12/ () / / / (1 ) , , : /06/ /12/2015. // // / (1 ) // // / / (.) 9, ,, : (60),., 30/06/ /12/ , 12.3, :, (60)., 30/06/ /12/ (..) ( 2012).. :..1_1/6 4 6

5 : ,.13.1,, :, (). (3)., ,. 13.2,, bullet :, 7. 13,. 13.2,, : ,, : (1) (..) ( 2012).., ( ) 0,2 480,,. 9., / / (1 ), : / / / / / - (. :..1_1/6 5 6

6 : &,,., :,., 5-7, 10180,, 5-7, 10180, & 11, :, 5-7, , 3,. :..1_1/6 6 6

7 & «,» «H»

8 . / ( ) / //.... :.,,. :,,.,,., 2004/18/, ,,., ,,. 87,.. (1),,. ',. :,,, « »,.,, ( ) :, (), () «-» ( ),.3614/07 ( 267/) ( 4. 4):,,.,,,, : ) 2 31

9 , )., ().. / /.,..,,..., /07, / 1749/ ( 540 '), / 2041 ( 1957// ) /1212 ( 1088// ).,.,

10

11

12 1. To ( ). 51 () 1083/2006,,,, -., -,,,. :...,,,. : 1: «-,,». 2: «,,». (),. (8 ) (3 ). 6 31

13 2., :,,., ( ),, ,.,,,,., 30. ( ). () :,,,., 30-44,, % , 25.,,. (58,6%) 12. (50,6%), , , (.), ,

14 ,,. 3. (..),,. 2 : 1 «18-35» 2 «36-64» -,,.. :,,,. 1,. 8 31

15 1 : «/, -» ,.. 11, (8) :,,., &,,,, (3) :, ( ) (8)... () 8 1: 1 ( ) (,,., &,,, 2 ( ) ) , , 100%. 85% (...) 15%,. 6. : (). 1998/ (De Minimis Aid) (OJ L 379/5 / ). (). 1828/2006 (). 1083/2006, (). 1080/

16 (OJ L 371/1 / ),. (). 1081/2006 (). 1784/1999,. (). 1083/ , (). 1260/1999,. 3614/2007 (, ) ( 267/) //1749/ ( 540/).. C (2008) 6479/ , /3968/ ( 915/ ),, ( ),... 98/1996 ( 77/' ) «,» / /1338/ / / , / /2010 ( 163/ ) ( )., (). 1083/2006, ,, (). 1260/1999 (OJ L 210/25 / ). : ().1998/ (EL L 379/ ) 87 & 88 (De Minimis aid),.,, ( ) ( (2) 10 31

17 ) (. IV). 7. (/) (). (). 8. :. 1/9/2012. /..,.. ( ) :, 11 31

18 ,,,,.. 99.,,,,,. : :,. : (, ). :.., ( ) ( )». ( ):. ( 99: / 99. : 2012 ( 2011).,.,,,,

19 : 1. /. / / ( / / 24 ). 12. ( / / /,, ). trafficking. () (),, ( ) , 18 ( ). 35, ( ), ( ) , 35 ( ). 64, ( ),. ()., 51% % - 50%, ( 2010),

20 9.2 / (. IV),., 1/9/2012, :,, (.... ) (...), 51% (, 51% ), 2, 51% (, 51% ), 3, 51%(, 51% ). : 1/9/2012,,, / -,,,, ( ) ( (2) ). :, (..,.) 2 ( 1667/1986, 2169/ /2000). 3 M. 4019/ /2012, /.4105/ / /

21 ,, (),,,,,,,, ( ), (,,..),,,,,,,,., (..),,, ' ',, /2010, franchising (), 9.3 : (,,,,.). ( )..,. mentoring / coaching (6). / ( / / - ). ( ) / /. : 15 31

22 / (, ) 5. & MENTORING / COACHING / / LEASING 11. (. ) / / (1 ) 3, %. 9 10%...,. 9.4, : () , 100%. 01/09/ /06/ /12/ () / / / (1 ) ,

23 /06/ /12/2015. // // / (1 ) // // / / (.) 9, 9.1..,,.,..,.,,.,.,.., /, ( ), (...) (...) , 1/9/

24 .. ( /2006): ), ), ),,,,,.. : - - (, ).. - ( ).,, / & 2, : 10.1, ()...,,. ( ).... ),,, : / (www.antagonistikotita.gr), 18 31

25 (www.efepae.gr) (www.epeaa.gr) ( ( V). () (www.ependyseis.gr, 1/3/ /3/2013.,.. ) ( ) ( ), (7) (), 5/4/2013., htpp:www.ependyseis.gr., ( V )., (7) ().,,.., (- ),..,.. ( ) : 19 31

26 «H» «...» (1) : «.» «..» (1)., :. /,.., /, , (), ( 10.5).. /. /,.,

27 / 1 2,., 5,.,...,.. :,, 1., /, (3) ( ) ,

28 ,, ,.,..,,... ( ) : 1., ( 1) 2. ( 2). 3. ( 3). 4 (ON/OFF): / 1 (, ) /9/2012. ( ) 1.,

29 , : 20% 1.. : 50%,,. ( 1) , /. : 50% 1 «-,,»,. ( 2), ( / ),, : > 3 : : 3 1 : 1 : = [(1*50%)+(2*50%)] * % /.1. 20%.1.1 / ( - ) 50% 23 31

30 / : 4,0 - (, ): 3,0 - (.. ): 2,0 - : 1,5 - : 1, : 4, : 3,5-0-5 : 3,0-10 : 3, : 2,5-0-5 : 2,0 - / : : 2,0 : 1,0 / : (0) % , ,, 2012, = (-)/, 2 = (-)/ = (1+2)/2 ^ < < < 5% 1 5% < <10% 2 10% < <15% 3 15% < <20% 4 20% < 5 ( ) / ( ) 2012, ,, ( ) / ( ) 2012, =(++)/3,,. < < < 5% 1 5% < < 10% 2 10% < < 15% 3 15% < < 20% 4 20% < 5.1. = ( )*0,5 +( )*0,5 50% 24 31

31 / (,, 40% ) ( 5 ).2.2 (1...) , ,5 0 60% = ( )*0, *0,6 30% 10 : / / / ( / / 24 ) ( / / /,, ) trafficking,, () 25 31

32 / ().3.3. = : = [ (.1 * 20%) + (.2 * 50%) + (.3 *30%) ] * 10 = 20% * + 80% * 100, (50,0), '. 10.6,,, : - - ( 50 ). -.,,., / ():,,,, ( ).,.,.,.,

33 .,,, (, 7 2 ' (). 1828/ (60),., 30/06/ /12/ () /,. /,,., 20%., 50%. ( ). / -,. ( ),,. /,

34 , (60)., 30/06/ /12/ (..) ( 2012)., ( 7 15 ). 100%.., , (). (3)., ( ),,

35 :. 25%, ,00,.,, / ,00,., / /,. (.. / ) /., : / / /,....,,., (

36 ), -,.,,. ( ).,,.,. 14. /,., ,., /,., /. (1) (..) ( 2012).. / /., ( ) 0,2 480,,.. (3) ()1828/

37 15.,, ( ),,,

38 , /2006 De Minimis. : ), (). 104/2000 (1) ), I ), I, : i) ii) ),, ) ) (). 1407/2002 ) ). : ) I ( ), ), ),,,., : 1 10

39 i) ii) (2003/C317/06),, iii). : ,,, ,. 1 3,. 6. 7,, , () ( 09.03) ,,,,. 12., <<saindoux>>, ,,, ,, <<saindoux>>,, , ,,, ,, , (simili saindoux) ,,. 17, ,., 2 10

40 , ,, ( ),. 18, ,. 20,,. 22,, ', , ( ) ,,. Ex Ex22.09,,, 1,,, ( ) , ,.,,,,,. (, )., (Cannabis sativa),,,,. (, ). 1. : /2622/ ( 1391/) 1.1.:,,. 1.2.: 400. ( ). 1.3.:,

41 1.4.:. 1.5.:,,. 1.6.:,, ( ). 1.7.: ( ). 1.8.: (rendering). 1.9.: () ( ). 2. : 2.1: :,. 2.3.:,, ,. 2.4.:. 2.5.:. 2.6.: -, (),. 3. : 3.1. : : :. 4 10

42 3.1.3: : (,...) : :, : : : : :. 4. : : 4.1.: :,. 4.3.: - -, snacks.. 797/ : : 5.1.:. 5 10

43 5.2.:,. 5.3.: 5.4.:.. 6. : 6.1.:. 6.2.: 6.3.: :. 6.5.: - &. 6.6.: :,. 6.8.: 6.9.: silos.. 7. : ) 7.1.: ),,. ). ). 7.2.: -,. 7.3.:,,. 7.4.:. 6 10

44 ) 7.5.:. : A) B), (HACCP),. 8. : 8.1.:,. 8.2.: ( ),. 8.3.: : ) ) [.() 2092/91]. 8.4.:,,. 9. : I. 9.1.:,,,,,,,,. 9.2.: () ( ). 9.3.: /,,,,,,,, : II. 9.7.: 7 10

45 , :,. 9.8.: (,,,,...) ) - /,, :,. - () ( ),,. ) /, :,. ) ( ). ) / (, ). ). ), :,,. 9.9.: ), -, : ), : /. 8 10

46 9.11.:.,,,, snaks : - ). ). III :, : :,. V :,,,, : /, : 10.1.:. ). ) : ( ). 11. : 11.1.:,, HACCP :. 9 10

47 11.3.: ( ), : : HACCP : HACCP. 12. : 12.1.: : & 13.1.: :. :.() 2092/91, 2081/92, 2082/92.(..) 1804/99,,

48 :., 1/3... : - - (, ),.. - ( ).,, /. : :. ( 80/ / )., 1/3., 1 6

49 : -,. - mentoring / coaching (6). & : - & / / - &, - /, - (1), - &. -. ( ).. MENTORING / COACHING, (): -, - /, -, - /, - /, -, - (.. ISO 9000), (.. ECO LABEL) (.. ISO 14000, S)

50 ,.,,,..,....,. / ( / / - )... / LEASING, : - (leasing),. ( ). / / (1 ) / / / - ( &,,., : 1),. 3 6

51 2) : ( ),,. 1., (3.000) ( ),.. 2., (3.000) ( ), -.. : (),. () (extrait), / ( - -) () () / / ( )., (). () (), () / / ( ). (). () () / / ( )..,,. (), () / / ( ). (), (extrait) (.. ). 4 6

52 () (extrait), () () / / ( ).. () -, () (extrait) () / / ( ).,. : i.. ii.,. iii.,,. iv.. 3.., (...) (...) ( ),. () / (..,.) -. () / (..,,.). : (, ).. 5 6

53 /.,,. -. ( ). /. ( )., (Proforma Invoice). : 1. /. 2. Swift.,,,..,. : (extrait). (, ) (..,, ). () ( ),.,

54 , NTA, & ) ( ) ( ): :. : (, ),., ( ) ( ). (2010,2011,2012).... ( ):. ( 99): 99 : 2012 ( 2011). 3. ) :..., ,......, (...) / (...) 1 10

55 ) : :. : : (1) :.,,. (2) : -,, /1986,.,,. -,, /1986,,.,,,.. :. (1) : /1986,..,,,. (2) :.,, /1986,,.,,,. : 2 10

56 :,...,...,......, /2009 ( )., :. (STAGE).. :,, : (1) :,,. (2) :, /1986,,,. (3),.,,... : () ( ),,,, (),,,.,.. STAGE STAGE.,,. ) 3 10

57 ( ) 4. ( ): i ( 2011).,. :... ii. / ( ) iii. / /- ( ),, 50%. /, / / - ( ) iv. - - ( / / 24 ) ( ) 2012 ( 2011).,. :... / /-.... v vi. ( / / /,, ), o,,, o,, (.. ) o o o,,,,, 4 10

58 vii. trafficking trafficking. viii) () ()., : ( ) ( ).,,,..»,.,, /1986,, :,,....,.,, (, 7 2 (). 1828/2006., / ( / ) (on screen) /., (de minimis) ( ) ( ) 5 10

59 ( (2) )., ,, / /.,,., TAXIS.,. ) ( ) 1., 2. Y. 3. :...:,...,..: / /2012: /1986:. : , ,, (,, (2010,2011,2012),, 6 10

60 ,., 4.. ) ) (20%, 50%, 100%) (..,...,...,...,,,..). CMR, /,...,. (,,,.. ), ( / ). 100%. 7 / / /,... : (,,,, ), ( ), 7 10

61 ( ), (,,,..) ( ) /. (,,,..) ( ). (,,,..). MENTORING/ COACHING KAI ( ). (,,,..) (,,,..) / ( ),.. / LEASING,, / (leasing) (,,,..) 8 10

62 ,... : ) " ) /86,. : ( ),. () / (..,.) -. () / (..,,.). /,. ) (20%,50%,100%) (). (, ) (, ) ( ),..,,, / /.**... /, (, ). /,,. 9 10

63 / : o : o : o : 113 o : o : o : o : / / «H», : o.,. :. *,.. **

64 V -. (. () 800/2008) 1,,,,,. 2 1., () , , " " " " 3 : ( ), 3, 25 % ( ).,,, 25 %, 1 12

65 ,,, 3 : ),, ("business angels"), ) ), ) " " : ) ), ) ),,., 2, ,, 25 %,,,. 2 12

66 5.,, 2., 25 %,,, (). 2.,, 2,,. 3.,,. 5 (),.,,,. : ) ), ) ). 3 12

67 ,,,. 2.,,,, - -,.,. ' ( ).,. 100 %. 3. 2,,, 100 %,. 2,,. ',, 2. 4., ',. 4 12

68 . ( / 1338/ ). (de minimis): ().1998/ ( L379 28/12/2006,.5). ) : (/)... ( ) /.. ( )

69 (....., ) - (.....). I.D. number ( 9 ) (.. Scoreboard ) Ad hoc (/) ( -...) 6 12

70 ) : (DE MINIMIS) 1. :.,, () 2, : (DE MINIMIS) () ( ). / & / / / * * / /. «..», ( 2 ) ( ). (,, ) /2006.,. 7 12

71 6: ( de minimis). ( De Minimis),. () ( ). / & / / / * H: 20. /. () 8 12

72 FAX Website / ,,.... Fax.,,, (/),,, / /... /... (0., 1., 2., 3., 4. ). 9 12

73 / > 25% / / / %

74 ) () : / T.K. (/) ( ). / / / T.K. ( 87 (),, ( )... ( -...).. ( ).... (,,,..)

75 . (/) / / /.,,... / 12 12

76 V.

77 & () :. 4 &, 38221, /FAX: / :www.aedep.gr : & () : 14, 69100, /FAX: / : : & () : 58, 26221, /FAX: / :www.diaxeiristiki.gr :,,, ( ) : 50 &, 71202, /FAX: / :www.ank.gr :

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Digitally signed by ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ DEVELOPMEN ΤΜΗΜΤΡΧΗ:Δ.ΓΡΟΥΖΗΤΗΛ.210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΤζαχρήσταΤΗΛ.210-3332236 ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΤΙ DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.10 14:04:25

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:16:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΧΘ9-ΠΗΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16 Ηµ/νία: 21/11/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 13:59:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΝΑΘΓ-ΔΤΥ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΠΑΕΕ/301433/174427/10581/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:.12.04 09:59:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΛΛ7ΛΡ-Ν0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002896815 2015-07-07

15PROC002896815 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ»

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά - Άγνωστο Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPA ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Χ ο ρ η γ o i Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας/ΥΔΑΣ) Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα καταπολεμωντασ την εμπορια ανθρωπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 16:25:05 EEST Reason:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation All radio amateurs can participate in this contest. One participation for every callsign

Διαβάστε περισσότερα