ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΜΑ. Αξιολόγηση Προσωπικού (Αξκοι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΜΑ. Αξιολόγηση Προσωπικού (Αξκοι)"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 6 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΘΕΜΑ Αξιολόγηση Προσωπικού (Αξκοι) Ασμχος (Ι) Ιωάννης Κυρίου ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της διασφάλισης συλλογικής ελευθερίας του λαού ενός κράτους οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) αποτελούν το κύριο μέσον για την εξασφάλιση των εθνικών συμφερόντων μέσα στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, ως επιφορτισμένες με την ευθύνη της άμυνας της χώρας και ως δύναμη αποτροπής και προβολής ισχύος.. Στη βάση του ανωτέρω συλλογισμού και ειδικότερα για την χώρα μας που έχει να αντιμετωπίσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό (σε όλες του τις εκφάνσεις), αποτελεί μονόδρομο η διατήρηση ισχυρών ΕΔ. Ισχυρές ελληνικές ΕΔ δεν σημαίνει αποκλειστικά περισσότερα μέσα ή περισσότερα εξοπλιστικά προγράμματα. Αποτελεί κοινοτυπία να αναφερθεί ότι ο παράγων άνθρωπος αποτελεί τον κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος: για να εξασφαλισθεί το αξιόμαχο των ΕΔ δεν αρκεί η αύξηση των αμυντικών δαπανών - σε βάρος άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων -, αλλά προέχει η μεγίστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Στις τάξεις των ελληνικών ΕΔ έχει ενταχθεί ένα πλούσιο ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό υψηλού πνευματικού και διανοητικού επιπέδου το οποίο είναι αναμφισβήτητα ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που δημιουργούν οι καιροί στον τομέα της άμυνας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών των αξιωματικών των ΕΔ που θα τους καταστήσει ικανούς να ηγηθούν ανδρών ξεχωρίζουν η κατάλληλη πολυεπίπεδη μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, το ήθος, το ψυχικό σθένος και υψηλό ηθικό, η πίστη προς την αποστολή και κυρίως η αγάπη προς το στρατιωτικό επάγγελμα. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό έχει ως συνέπεια τα στελέχη να επηρεάζονται από τον τρόπο σκέψης, από το αξιακό περιβάλλον και το ήθος γενικότερα του κοινωνικού περίγυρου με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός στελεχών διακατέχεται από δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Και όμως παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, οι ΕΔ θεωρούνται το πλέον υγιές τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν όσον αφορά στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε έναν οργανισμό, όπως οι ΕΔ;

3 -2- - Κατ αρχήν, και σε όση έκταση είναι δυνατόν, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα επιλέγεται για επαγγελματική σταδιοδρομία στις ΕΔ, το τμήμα εκείνο του εθνικού ανθρώπινου δυναμικού, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και οι οποίες οφείλουν να βαίνουν αυξανόμενες και όχι μειούμενες. - Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η υγιής φιλοδοξία των στελεχών να ανελιχθούν στις ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας, όχι μόνο για την απολαβή υλικών αγαθών μέσω της αύξησης των μισθών, αλλά κυρίως και για την κοινωνική, ηθική και προσωπική καταξίωση. Μία άλλη παράμετρος χρήζουσας περαιτέρω αξιοποίησης είναι και η ευγενής άμιλλα που θα πρέπει να επικεντρώνεται στην επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΔ και όχι σε στενά ωφελιμιστικά κίνητρα. Στο σημείο αυτό παρατηρείται και η παθολογία του συστήματος αξιολόγησης και εξέλιξης. Φαίνεται ότι επικρατεί σήμερα η νοοτροπία ότι ανεξάρτητα από την καταβληθείσα προσπάθεια, όλοι θα τύχουν των ιδίων απολαβών, όπως αυτές εκφράζονται από την ετήσια αξιολόγηση και το ισχύον σύστημα εξελίξεως και προαγωγών, η δε προαγωγή ως ένα βαθμό θεωρείται εξασφαλισμένη. Επιπλέον, με το δεδομένο ότι η είσοδος τους στο στράτευμα έγινε κυρίως για λόγους επαγγελματικής αποκατάστασης, η πίστη και αφοσίωση στο καθήκον είναι ανάλογη των προοπτικών που διανοίγονται για τη μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η παρούσα εργασία θεωρεί ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το μέσον για τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με ένα αξιοκρατικό σύστημα προαγωγών. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει και αναλύσει το ισχύον σύστημα αξιολογήσεως από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του, υπό το πρίσμα της υφιστάμενης θεωρίας και της διεθνούς εμπειρίας ώστε, πρώτον να εντοπίσει τις πιθανές αδυναμίες του και δεύτερον να προτείνει ένα νέο αντικειμενικό και εφαρμόσιμο σύστημα αξιολογήσεως άμεσα συνδεδεμένο με ένα αξιοκρατικό σύστημα εξελίξεως και προαγωγών στελεχών.

4 -3- AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ορισμοί Τι σημαίνει όμως εννοιολογικά αξιολόγηση; Η αξιολόγηση στις ΕΔ ορίζεται ως η διαδικασία διαπίστωσης και καταγραφής - της απόδοσης ενός στελέχους στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που έχουν θεσπισθεί για τη θέση που κατέχει - του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από την υπηρεσία και - των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων του και Η διασύνδεσή με ένα αξιοκρατικό σύστημα εξέλιξης (ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης και ανταμοιβή Υπάρχει Ιδανικό Σύστημα Αξιολόγησης και Εξέλιξης; Ένα σύστημα αξιολόγησης πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού και να συνδέεται με το συνολικό σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινού δυναμικού. Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση, το σύστημα αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω: - Απαιτείται να είναι συγκεκριμένο και απλό ώστε να γίνει δεκτό από τους αξιολογητές και τους αξιολογούμενους χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις - Κύρια προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτό ένα σύστημα είναι να είναι αξιόπιστο και αντικειμενικό: - Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο τομείς, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση ικανοτήτων. Στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων, οι στόχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να προκύπτουν από τους στόχους του οργανισμού και να μετρώνται, σε όση έκταση είναι δυνατόν, με συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες και να είναι εκ των πρότερων γνωστή. Στην αξιολόγηση ικανοτήτων αυτές πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες και θα πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικές μεθόδους. Η επιλογή των ποιοτικών (συγκριτικών) κλιμάκων συμβάλλουν στη δίκαιη και αξιοκρατική βαθμολόγηση όλων των αξιολογούμενων.

5 -4- - Η αξιολόγηση πρέπει να έχει αναπτυξιακό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της αξιολόγησης εντοπίζονται τα ισχυρά σημεία-δυνατότητες και τα ασθενή σημεία-περιοχές βελτίωσης του εργαζομένου. - Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία. O αξιολογητής/προϊστάμενος μέσω της επανατροφοδότησης (feedback) απαιτείται να ενημερώνει τους αξιολογούμενους/υφισταμένους σχετικά με τις περιοχές βελτίωσης. - Δεν υπάρχει ιδανικό μοντέλο αξιολόγησης το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει επιτυχία για όλους τους οργανισμούς. Το σύστημα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε οργανισμού, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα-αμεροληψία, συγκρισιμότητα και συνάφεια με την προς αξιολόγηση θέση. - Η σύγχρονη αντίληψη ουσιαστικά προκρίνει τη συμμετοχή του αξιολογούμενου στην αξιολόγηση (αυταξιολόγηση), ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί η Αξιολόγηση 360 ο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι χρησιμοποιεί και συνδυάζει όλες τις επικρατούσες μεθόδους αξιολόγησης σε ότι αφορά στη συμμετοχή, δίδοντας μια πλέον ολοκληρωμένη εικόνα του αξιολογούμενου, δεδομένου ότι παρουσιάζει όλες τις οπτικές γωνίες. - Κατά την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης είναι δυνατόν να εμφανισθούν ορισμένες αδυναμίες. Θα πρέπει λοιπόν το επιλεγέν σύστημα να αξιολογείται και να επαναπροσδιορίζεται όταν κριθεί απαραίτητο. - Αντίστοιχα, απαιτείται να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες αξιολόγησης που αναφέρθηκαν παρακάτω. - Τέλος, άλλα όχι έλασσον, η εφαρμογή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης και εξέλιξης, απαιτεί την αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας αξιολόγησης. Η οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί και έναν από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

6 -5- ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στοιχεία Ισχύοντος Συστήματος Αξιολόγησης. Στο ισχύον σύστημα αξιολόγησης μειώθηκαν και συγκεκριμενοποιήθηκαν τα ουσιαστικά προσόντα (από 60 έγιναν 39 έως 43). Τα ουσιαστικά προσόντα προσδιορίζουν τις ικανότητες των αξιωματικών και αποτελούν βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζεται η κρίση για την εξέλιξη του στελέχους. Τα ουσιαστικά προσόντα διακρίνονται σε σωματικά, διανοητικά, ηθικά, ψυχικά, διοικητικά, επαγγελματικά και ειδικά. Η βαθμολόγηση των προσόντων γίνεται σε 100βαθμιία κλίμακα (αντικαθιστώντας την 10 βαθμιαία), πλην των ηθικών που περιγράφεται η έλλειψη ή η κτήση. Απαιτείται η αιτιολόγηση για βαθμολογία κάτω του 60 και άνω του Τα ελαττώματα μειώθηκαν (από 22 έγιναν σε 14), πρέπει να προκύπτουν από επίσημα στοιχεία και βαθμολογούνται περιγραφικά στην έκθεση. Η αξιολόγηση γίνεται, εν γένει, σε ετήσια βάση, εκτός εάν μετατεθεί στο ενδιάμεσο ο αξιολογούμενος ή ο αξιολογητής. Στην έκθεση γνωματεύει ο αμέσως προϊστάμενος του αξιολογητή. Καταγράφεται η υποχρέωση του αξιολογούντος να παρακολουθεί και τηρεί στοιχεία ευμενή και δυσμενή από την απόδοση των υφισταμένων του. Επιπλέον στη σχετική ΠαΔ, επισημαίνεται η ανάγκη ακρίβειας και αντικειμενικότητας κατά την αξιολόγηση. Ο αξιολογούμενος λαμβάνει ενυπογράφως γνώση για τη βαθμολογία του ενώ έχει δικαίωμα προσφυγής. Καταργήθηκε η αναφορά της κατάταξης του αξιολογούμενου μεταξύ των ομοιόβαθμων. Αναφέρεται η καταλληλότητα για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και εάν επιθυμεί ο αξιολογών να έχει τον αξιολογούμενο υπό τις διαταγές του ως Διοικητή ή ως Επιτελή. Σύστημα Αξιολόγησης και Εξέλιξης: Η Διεθνής Εμπειρία. Για την αποτελεσματική, σφαιρική και ολοκληρωμένη μελέτη του θέματος, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα κύρια στοιχεία από τα αντίστοιχα συστήματα άλλων κρατών. Στο πλαίσιο αυτό παραθέτονται στοιχεία από τις ΗΠΑ και το

7 -6- ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΗΒ), με σκοπό να γίνει σύγκριση του παραδοσιακής σκέψης με το σύγχρονη αντίληψη των πραγμάτων. Οι παράγοντες που παρουσιάζονται όσον αφορά στο Σύστημα Αξιολόγησης είναι οι εξής: - Μέθοδος Αξιολόγησης - Διαδικασία-Περίοδος Αξιολόγησης-Επίπεδα Αξιολόγησης - Κριτήρια-Εξασφάλιση Αντικειμενικότητας - Έντυπο Αξιολόγησης Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν όσον αφορά στη Διεθνής Εμπειρία-Κοινά Σημεία είναι: - Η μέθοδος την οποία αξιοποιούν τα περισσότερα συστήματα αξιολόγησης είναι αυτή της τεχνικής γραφικής κλίμακας κατάταξης σε συνδυασμό με την αντίστοιχη των κρίσιμων περιστατικών (η οποία υλοποιείται κυρίως με το περιγραφικό μέρος των εκθέσεων αξιολογήσεων). - Ακολουθείται η σύγχρονη αντίληψη αξιολόγησης, που αναφέρεται σε αξιολόγηση έργου (μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στην προς αξιολόγηση περίοδο) και ικανοτήτων (μέσω κατάλληλων κριτηρίων). Στον διαδικασία καθορισμού των στόχων συμμετέχουν και οι αξιολογούμενοι έχοντας πλήρη γνώση για το καθηκοντολόγιο και το έργο το οποίο πρέπει να φέρουν σε πέρας. Η αξιολόγηση αποσκοπεί στην επιβράβευση (μέσω της εξέλιξης ή και της μετάθεσης σε καλύτερη θέση) του στελέχους αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση/ανάπτυξη των ικανοτήτων και της απόδοσής του. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προαγωγή ενώ σημασία έχει και η περιγραφή της θέσης και ο καθορισμός καθηκοντολογίου - Στα στρατιωτικά προηγμένα κράτη υφίστανται τρία επίπεδα αξιολόγησης. Έχει επικρατήσει και μιας μορφής αυτό-αξιολόγηση των αξιολογουμένων, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση της επίδοσης τους, τις ανάγκες αυτοεκπαιδεύσης και της προοπτικής τους για περαιτέρω εξέλιξη. - Η αντικειμενική (και κυρίως μη εξισωτική προς τα άνω) αξιολόγηση αποτελεί το ζητούμενο. Τα προηγμένα στρατιωτικά κράτη έχουν επιλέξει κάποιες μεθόδους από τις οποίες εκτιμάται ότι η πλέον πρόσφορος είναι ο καθορισμός της

8 -7- μέσης (standard) βαθμολογίας ως νόρμα και η αριθμητική συγκριτική εξέταση της αντικειμενικότητα τους κάθε αξιολογητή (σύστημα Ναυτικού των ΗΠΑ). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ Αξιοκρατική Αξιολόγηση: Είναι Δυνατή; Τι πρέπει να γίνει; Πως θα βελτιωθεί το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης; Εν συνεχεία, θα επιδιωχθεί να καταγραφούν οι γενικές κατευθύνσεις επάνω στο οποίο θα είναι δυνατόν να σχεδιασθεί ένα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης. Φιλοσοφία Αξιολόγησης Ο σχεδιασμός του νέου συστήματος θα πρέπει να στηριχθεί στη σύγχρονη αντίληψη αξιολόγησης, θα καταστεί αναπτυξιακό και αξιολογητικό ενώ θα αποσκοπεί στην ενεργητική συμμετοχή του αξιολογούμενου στην ενδυναμωμένη διαδικασία. Η φιλοσοφία του πρέπει να στηρίζεται στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και ποιοτικών κριτηρίων, την κατά το δυνατόν αντικειμενοποίηση της διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί αίσθημα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, και την πρόσδεση της αξιολόγησης με ένα αντικειμενικό σύστημα επιβράβευσης και ανταμοιβής. Για την υλοποίηση των στόχων της νέας αυτής προσέγγισης, η αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλάβει τις παρακάτω κύριες ενότητες: - 1 η Ενότητα - Στοιχεία Αξιολογούμενου/Περιγραφή Θέσης-Στόχοι/Απότελέσματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αξιοκρατική αξιολόγηση εάν δεν είναι κοινωνός ο αξιολογούμενος για το τι αξιολογείται. Θα πρέπει να καθορισθεί συγκεκριμένο Καθηκοντολόγιο για κάθε θέση Παράλληλα, θα πρέπει να καθορίζονται στόχοι/αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της αποδοτικότητας του στελέχους σε σχέση με τους τεθέντες στόχους. - 2 η Ενότητα - Κριτήρια. Στην ενότητα αυτή θα γίνεται η συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων ικανοτήτων και επαγγελματικών προσόντων. Ο αριθμός των βαθμολογούμενων προσόντων κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί στα κυριότερα. - 3 η Ενότητα - Περιγραφικό Μέρος. Θα επιδιώκεται η καταγραφή της γενικής εικόνας του αξιολογουμένου συμπεριλαμβανομένης και της ιδιαίτερης

9 -8- περιγραφής τυχόν θετικών ή και αρνητικών προσμετρήσιμων στοιχείων. Θα πρέπει η περιγραφή αυτή να είναι σύντομη και περιεκτική (όπως ελλιπής απόδοση ως Αξιωματικός Εκπαίδευσης ή προτείνεται για θέση σε τμήμα Επιχειρήσεων), ώστε να διαβάζεται από τα Συμβούλια Κρίσεων. - 4 η Ενότητα - Διασύνδεση με Ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή θα προτείνεται τυχόν επιπλέον εκπαίδευση ή σημεία στα οποία ο αξιολογούμενος θα πρέπει να επικεντρώσει τη αυτό-εκπαίδευση του. - 5 η Ενότητα - Διασύνδεση με Εξέλιξη. Θα καταγράφεται η προοπτική και η προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη. - 6 η Ενότητα - Υπογραφές, Βαθμολόγηση Επόμενων Επιπέδων. Στην ενότητα αυτή θα συμπεριλαμβάνεται, εκτός των άλλων, οι υπογραφές του αξιολογητή και αξιολογούμενου. Εξασφάλιση Αντικειμενικότητας Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι επόμενο να ενυπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο. Η αντικειμενική αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσης των στελεχών. Το νέο σύστημα αξιολόγησης αποσκοπεί και στο να συνδράμει στο έργο του αξιολογητή στην αντικειμενική αξιολόγηση. Αυτή θα είναι και η συνεισφορά της Υπηρεσίας. Με τα μέχρι τώρα περιγραφέντα, η αντικειμενικότητα διασφαλίζεται μέσω: Της καθιέρωσης της μέσης βαθμολογίας ως νόρμας βαθμολόγησης. Του καθορισμού συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων προς επίτευξη. Της καθιέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Της προσθήκης, κατά περίπτωση, ενός ενδιάμεσου επιπέδου αξιολόγησης και Κυρίως, μέσω της ενεργότερης συμμετοχής του αξιολογούμενου στη διαδικασία. Εκτός από τα παραπάνω, εκτιμάται ότι απαιτείται να υλοποιηθούν: Η καθιέρωση μετρήσιμων στοιχείων αξιολόγησης επαγγελματικής επάρκειας. Οι Διοικήσεις και τα Επιτελεία δέχονται συνεχώς αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις (αξιολόγηση επιχειρησιακής ετοιμότητας,

10 -9- αξιολόγηση σωματικής αγωγής, τυποποίησης, επιθεωρήσεις συντήρησης υλικού και μέσων, επιθεωρήσεις διοικητής μέριμνας κ.τ.λ.). Επιπλέον, οι ασκήσεις όλων των επιπέδων και η εθνική και συμμαχική πιστοποίηση μπορούν να αποτελέσουν έναν ασφαλή μετρήσιμο δείκτη απόδοσης. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και εμπλουτισθούν οι υφιστάμενοι ενδείκτες επιθεωρήσεων και αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνεται από επιτροπή αναλόγου επιπέδου η οποία θα αξιολογεί και βαθμολογεί την επιχειρησιακή ετοιμότητα του κλιμακίου, θα μετρά την δυνατότητα διοίκησης των διοικητών όλων των κλιμακίων με βάση τα πρότυπα εκπαίδευσης και μέσω ανάλογων επιθεωρήσεων, θα πιστοποιεί τις λοιπές παραμέτρους επαγγελματικής επάρκειας. Η διαπίστωση της βαθμολογικής συνήθειας του αξιολογητή. Όπως αναφέρθηκε το προσωπικό στοιχείο αποτελεί μέρος τη όλης διαδικασίας. Η καταγραφή της βαθμολογικής συνήθειας του αξιολογητή, σε συνδυασμό με την θέση του αξιολογούμενου σε σχέση τη μέση βαθμολογία του συγκεκριμένου αξιολογητή θα συμβάλλει στην πιο δίκαιη λειτουργία του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή κάθε γράμμα της κλίμακα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό ( Α =7, Β =6, Γ =5, Δ =4, Ε =3, Ζ =2 και Η =1). Για τον υπολογισμό της βαθμολογικής συνήθειας προστίθενται οι επιμέρους βαθμολογίες κάθε αξιολογούμενου και εξάγεται ένας μέσος όρος (Μ.Ο.). Αθροίζοντας τους Μ.Ο της βαθμολογίας όλων των υφισταμένων εξάγεται ο Μ.Ο. (ή η βαθμολογική συνήθεια του αξιολογητή). Με τον τρόπο αυτό θα τηρείται αρχείο της βαθμολογικής συνήθειας του αξιολογητή και θα είναι δυνατή και η σύγκριση με τους άλλους αξιολογητές, αυξάνοντας τη δικαιοσύνη του συστήματος. Επιπλέον, σημειώνεται ότι βαθμολογούμενο κριτήριο για τον αξιολογητή θα είναι η δυνατότητα αξιολόγησης των υφισταμένων του. Ένας ακόμα τρόπος αύξησης της αντικειμενικότητας είναι, η κατάταξη του αξιολογούμενου σε μια σειρά σε σχέση με το σύνολο των ομοιοβάθμων που υπηρετούν υπό έναν αξιολογητή. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σύνοψη Για να είναι αποτελεσματικό ένα νέο σύστημα αξιολογήσεως θα πρέπει να αντιμετωπίσει την παθογένεια του ισχύοντος και να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο

11 -10- πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει οτιδήποτε έχει σχέση με την αξιολόγηση των στελεχών. Στα πλαίσια της μετεξέλιξης των ελληνικών ΕΔ είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί ένα αξιόπιστο και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και εξέλιξης το οποίο θα καλύψει τα τυχόν κενά του υφιστάμενου συστήματος και θα παρέχει τα απαραίτητα εκείνα κίνητρα αλλά και ανάλογα αντικίνητρα, ώστε να αξιοποιηθεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, που είναι ή πρόκειται να ενταχθεί στις ελληνικές ΕΔ. Συμπεράσματα Ο Έλληνας Αξκός θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του. Θα πρέπει ο Αξκός αυτός, ζώντας μέσα στην σημερινή καταναλωτική κοινωνία, να αποκτήσει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τον αναδείξουν ως ηγήτορα των νέων ανδρών που εντάσσονται σε έναν απαιτητικό εργασιακό ημιεπαγγελματικό περιβάλλον. Ο νέος αυτός σήμερα, τις περισσότερες φορές, έχει υψηλό επίπεδο και απαιτεί ένα νέο είδος ηγήτορα, που θα εμπνέει και θα παρακινεί τους υφισταμένους του και δεν θα στηρίζεται στην τυπική εξουσία του βαθμού και της θέσεώς του. Για να μπορούν οι ΕΔ να προσελκύσουν, οικοδομήσουν υψηλό επαγγελματισμό, αναδείξουν και συγκρατήσουν, υψηλής ποιότητας στελεχιακό δυναμικό θα πρέπει, εκτός των άλλων, να του εξασφαλίσουν δίκαιη και αξιοκρατική εξέλιξη βασισμένη σε ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολογήσεως. Με τον τρόπο αυτό θα εκπληρώσουν τις ανάγκες αυτοπραγμάτωσης των στελεχών. Το σύστημα αξιολογήσεως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποσύνολο της διοικήσεως ανθρώπινων πόρων και ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελεί ένα μέρος της πολιτικής διαχείρισης του προσωπικού των ΕΔ. Ένα ιδανικό σύστημα αξιολογήσεως θα πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και να είναι συνδεδεμένο με ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα ανταμοιβών και κινήτρων. Η ανάλυση ανέδειξε ότι οι Ελληνικές ΕΔ πρέπει να ακολουθήσουν τη σύγχρονη αντίληψη στη σχεδίαση ενός νέου συστήματος. Το σύστημα αυτό, θα

12 -11- πρέπει να καλύπτει την αξιολόγηση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση ικανοτήτων. Για να είναι το σύστημα αυτό αξιόπιστο θα πρέπει να τίθενται σαφείς στόχοι οι οποίο να είναι γνωστοί εκ των προτέρων στους αξιολογούμενος, ενώ θα πρέπει να έχουν καθορισθεί και συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, για την μέτρηση της επίδοσης του αξιολογουμένου, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο της θέσεώς του. Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία και δεν πρέπει να γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο. Στο σύγχρονο μοντέλο αξιολογήσεως, ο αξιολογούμενος είναι συμμέτοχος στη διαδικασία ενώ πρέπει να έχει αναπτύξει νοοτροπία αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και της δυσκολίες που μειώνουν την αξιοπιστία του. Για την εφαρμογή δε κάθε νέου συστήματος θα πρέπει να προηγηθεί ένα διάστημα πειραματισμού, να έχει μελετηθεί η διοίκηση της αλλαγής και να υπάρξει μια αλλαγή κουλτούρας. Κανένα σύστημα αξιολογήσεως δεν είναι τέλειο. Κάθε σύστημα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της προσαρμογής και της αυτοδιόρθωσης. Το ισχύον σύστημα, εκτιμάται ότι επιτέλεσε το έργο του, δοκιμάσθηκε και διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η σε συνολική βάση αναθεώρησή του. Το νέο σύστημα θα πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να αξιοποιεί τη σύγχρονη προσέγγιση της αξιολόγησης και να είναι συνδεδεμένο με ένα νέο σύστημα εξέλιξης, με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε έναν πραγματικά εξαίρετο Αξκό, ο οποίος διακρίνεται σε όλα, να υπερκεράσει Αξκούς με συνήθη προσόντα ή αντίστοιχους υστερήσαντες. Με τον τρόπο αυτό, θα αναπτυχθεί ένα ενδυναμωμένο περιβάλλον, με ενδυναμωμένα στελέχη, επιτρέποντας στην Υπηρεσία να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό της. Τέλος, το σύστημα αξιολογήσεως των στελεχών θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης του Έλληνα Αξκού στον 21 ο αιώνα. Προτάσεις Η σχεδίαση ενός νέου συστήματος δεν πρέπει να γίνει σε κενό. Υπάρχει εμπειρία που έχει αποκομισθεί από την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος αλλά και από την εμπειρία άλλων προηγμένων στρατιωτικά κρατών. Παράλληλα, σημαντική πρέπει να είναι η συνεισφορά των θεωρητικών προσεγγίσεων της επιστήμης της διοικητικής.

13 -12- Το νέο σύστημα αξιολογήσεως θα πρέπει να στηρίζεται στη σύγχρονη αντίληψη της αξιολογήσεως, αποσκοπώντας στην βαθμολόγηση της απόδοσης αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των Αξκών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η πλήρης συμμετοχή του αξιολογούμενου στην όλη διαδικασία. Η συμμετοχή αυτή θα εξασφαλισθεί με τον καθορισμό σαφών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, την ενδιάμεση και ετήσια αξιολόγηση, αλλά και τη συνεχή συμβουλευτική. Τα κριτήρια που θα καθορισθούν πρέπει να είναι τα απολύτως απαραίτητα, να είναι μετρήσιμα και αντικειμενικά και να συνδέονται με την περιγραφή και τη βαρύτητα της θέσεως εργασίας του αξιολογούμενου. Τα κριτήρια θα πρέπει να μετρούν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και τα ατομικά χαρακτηριστικά του Αξκού. Η μέθοδος που προκρίνεται για το νέο σύστημα είναι αυτή της γραφικής κλίμακας κατάταξης σε συνδυασμό με αυτή των κρίσιμων περιστατικών. Για την υλοποίηση της προτείνεται η χρησιμοποίηση κλίμακας επτά διαβαθμίσεων από Α έως Η με αντιστοιχία από πλευράς απόδοσης. Η βαθμολογία Α και Β απαιτείται να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ενώ η μέση βαθμολογία που θα λαμβάνει η πλειονότητα των Αξκών που εκτελεί άριστα τα καθήκοντά του, είναι το Δ. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να πιστοποιείται με συγκεκριμένα περιστατικά η βαθμολογία Α, Β και Η. Παράλληλα, θα απαιτηθεί να βαθμολογείται ως κριτήριο η δυνατότητα αξιολόγησης υφισταμένων του αξιολογητού. Κρίνεται ότι θα ήταν πρόσφορη η δυνατότητα να υπάρχει και δεύτερος Γνωματεύων (σήμερα υφίσταται ένας) όταν ο αριθμός των αξιολογουμένων είναι μεγάλος. Η συχνότητα επαφής των γνωματευόντων με τον αξιολογούμενο αλλά και η συμβουλευτική διαδικασία, θα πρέπει να καταγράφεται στο σχετικό έντυπο της εκθέσεως αξιολογήσεως. Η μέση βαθμολογία επιδιώκει να συνδράμει στο έργο του αξιολογητή ώστε να είναι αντικειμενικός. Το έντυπο της εκθέσεως αξιολογήσεως, χρησιμοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία, θα απαιτηθεί να σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει της ανάγκες του νέου συστήματος. Η αξιολόγηση θα απαιτείται να είναι σε άμεση συνάφεια με το σύστημα εξελίξεως και προαγωγών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 1.2 Πεδίο δράσεως του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση υποστηρίζεται από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σπουδάστρια: Νικολάου Μαρία Α.Μ.2488 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) Ομάδες έργου Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης και Εξέλιξης των Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η Διοικητική Μεταρρύθμιση υποστηρίζεται από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δοµών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα