ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ σημειώσατε ότι η παρούσα μετάφραση παρέχεται, καλή τη πίστει, προς διευκόλυνση των Μελών της ΔΨΕ (Διεθνής Ψυχαναλυτική Εταιρεία), ωστόσο η αγγλική γλώσσα αποτελεί την οριστική και γνήσια εκδοχή, σε περίπτωση αντιδικίας ως προς το νόημα ή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας. Οι Αρχές Ηθικής («Αρχές»), ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι Διαδικασίες Εφαρμογής (συλλογικά ο «Κώδικας») της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας («Η ΔΨΕ») ορίζουν τους στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της ΔΨΕ και για τις Συστατικές Εταιρείες ( ο όρος ο οποίος σε όλο το φάσμα του παρόντος κώδικα περιλαμβάνει τα διορισμένα Ινστιτούτα εκπαίδευσης καθώς και άλλα σχετικά ινστιτούτα όπως το PIEE και το ILAP, τα οποία μπορεί να εκπαιδεύουν, να πιστοποιούν, και να επιβλέπουν την δεοντολογική και επαγγελματική συμπεριφορά των ψυχαναλυτών ). Ο Κώδικας Δεοντολογίας: a) αντικατοπτρίζει ανθρωπιστικές αξίες, ψυχαναλυτικές αρχές και επαγγελματικές υποχρεώσεις προς τους ασθενείς και προς το κοινό b) εφαρμόζεται γενικά οπουδήποτε τα Μέλη της ΔΨΕ ασκούν ψυχανάλυση ή οποιαδήποτε άλλη κλινική πρακτική ( όπως ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική) ή εργάζονται με Υποψήφιους, Εποπτευόμενους ή στο πλαίσιο του ινστιτούτου, και c) μπορεί να αναπτυχτεί περαιτέρω από κάθε Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τοπικές θεωρήσεις. Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη ( καθένα εκ των οποίων, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΨΕ, των Κριτηρίων της ΔΨΕ, και των ελάχιστων προτύπων που πρέπει να τηρούνται από τις συστατικές εταιρείες): Μέρος I: Πεδίο Εφαρμογής και προδιαγραφές Μέρος II: Αρχές Ηθικής για τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ Μέρος III: Κώδικας Δεοντολογίας για όλους τους Ψυχαναλυτές και τους Υποψήφιους Μέρος IV: Εφαρμογή: A. Διαδικασίες της ΔΨΕ και των συστατικών εταιρειών B. Διαδικασίες της ΔΨΕ για την διαχείριση ερευνών και καταγγελιών σχετικά με θέματα δεοντολογίας C. Διαδικασίες Απευθείας Μέλη 1

2 2

3 ΜΕΡΟΣ I: ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Εφαρμογή. Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται: a) από τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ b) από τους ψυχαναλυτές μέλη των Συστατικών Εταιρειών, οι οποίοι ως μέλη αυτών είναι και μέλη της ΔΨΕ c) από τα Απευθείας Μέλη της ΔΨΕ ( συνήθως ψυχαναλυτές σε περιοχές που δεν υπάρχουν Συστατικές Εταιρείες) και d) από όλους τους Υποψήφιους της ΔΨΕ ( Υποψήφιος είναι το άτομο που έχει γίνει δεκτό από μια Συστατική Εταιρεία ή από ένα διορισμένο από την ΔΨΕ ινστιτούτο εκπαίδευσης (όπου αυτά αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα), ή σχετικό ινστιτούτο όπως το PIEE και το ILAP, για ένα επίσημο επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών στην ψυχανάλυση με στόχο την εξέλιξη του σε μέλος της ΔΨΕ. Σε όλον το φάσμα του παρόντος Κώδικα, οι όροι «ψυχαναλυτής/ψυχαναλυτές» και «Μέλος(η) της (ΔΨΕ)» ισχύουν ομοίως και για τους Υποψήφιους. Όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις, οι καταγγελίες δεοντολογίας κατά ενός Υποψήφιου που ανήκει σε ένα Study Group θα διευθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι καταγγελίες δεοντολογίας κατά των Απευθείας Μελών της ΔΨΕ. Οι Υποψήφιοι της ΔΨΕ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ανάλυση έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και κάθε άλλος ασθενής). 2 Πεδίο Εφαρμογής. Ο παρών Κώδικας αφορά μόνο ζητήματα δεοντολογίας. Άλλου είδους κριτήρια της ΔΨΕ σχετικά με αίτηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, πιστοποίηση, ή επαγγελματικά πρότυπα επιτήρησης, διαρθρώνονται σε άλλα σημεία του Κανονισμού Διαδικασίας. 3 Ελάχιστα πρότυπα. Ο παρών Κώδικας καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα δεοντολογίας προς εφαρμογή και υλοποίηση από τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ. Κάθε Συστατική Εταιρεία αποτελεί μια ανεξάρτητη οντότητα, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και εφόσον υπόκειται στα Κριτήρια της ΔΨΕ (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Αρχών Ηθικής, του Κώδικα Δεοντολογίας και των Διαδικασιών Εφαρμογής), καθορίζει τα δικά της πρότυπα δεοντολογίας, κανόνων και κανονισμών. 4 Μελλοντικές Αλλαγές. Η ΔΨΕ ενδέχεται να αναθεωρεί ή να διευρύνει τον Κώδικα της από καιρού εις καιρόν, για ενδεχόμενη (μελλοντική) εφαρμογή. 5 Παιδιά και Έφηβοι. Ενώ ο Κώδικας έχει εφαρμογή στην ψυχανάλυση γενικά, συμπεριλαμβανομένης της ψυχανάλυσης παιδιών και εφήβων, υπάρχουν 3

4 ειδικές διατάξεις που ίσως να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις (για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συζήτηση ζητημάτων αμοιβής κλπ τόσο με τον γονέα ή τον κηδεμόνα όσο και με τον ασθενή ή αντ αυτού). Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ προτίθεται, εν ευθέτω χρόνω, να συντάξει ξεχωριστές κατευθυντήριες γραμμές ειδικά για την ψυχανάλυση παιδιών και εφήβων έως τότε, εφαρμόζεται ο παρών Κώδικας, εκτός εάν ειδικές συνθήκες δικαιολογούν σαφώς την εξαίρεση από μία ή άλλες διατάξεις. 6 Κύρια Δικαιοδοσία των Συστατικών Εταιρειών. a) Εκτός αυτού που ορίζεται κατωτέρω στο (b), κάθε Συστατική Εταιρεία: (i) έχει κύρια δικαιοδοσία για όλες τις Καταγγελίες και Έρευνες για θέματα Δεοντολογίας (όπως ορίζονται στην παράγραφο 8, κατωτέρω) που αφορούν στα μέλη της και στην ίδια την Εταιρεία, και (ii) οφείλει να διατηρεί και να δημοσιοποιεί ένα γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας, έναν αντικειμενικό μηχανισμό εφαρμογής για την αντιμετώπιση Καταγγελιών και Ερευνών δεοντολογίας και μία μόνιμη επιτροπή δεοντολογίας, ή μία άλλη ευλόγως εναλλακτική επιτροπή, τα οποία να συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ. b) Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ θα διαχειρίζεται οποιαδήποτε καταγγελία στην οποία εμπλέκεται ένας ψυχαναλυτής υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνος, ή ως μέλος του ΔΣ ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του ως επίσημο μέλος της ΔΨΕ. 7 Η Διακριτική Ευχέρεια της ΔΨΕ. Βάσει των κανόνων που διέπουν την ΔΨΕ ( οι Κανόνες ) και του παρόντος Κώδικα, η ΔΨΕ ασκεί την διακριτική ευχέρεια στην λήψη αποφάσεων για το εάν και πως διευθετείται κάθε είδους επικοινωνία που βασίζεται σε ζητήματα δεοντολογίας. Σε γενικές γραμμές, κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, η ΔΨΕ μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη της τους παρακάτω παράγοντες: a) Εάν η Συστατική Εταιρεία έχει κύρια δικαιοδοσία (βλ. παράγραφο 6, παραπάνω). b) Θέματα που παρουσιάζουν καινοφανή ερωτήματα του σύγχρονου διεθνούς ενδιαφέροντος, και εξαιρετικά επειγούσης σημασίας ή υψηλού κινδύνου, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ελεγχθούν από την ΔΨΕ. c) Όλες οι Έρευνες και οι Καταγγελίες αξιολογούνται βάσει των διαθέσιμων πόρων της ΔΨΕ. d) Όπου μια Συστατική Εταιρεία απορρίπτει την ακρόαση έφεσης κατά μιας απόφασης για μία υπόθεση δεοντολογίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της 4

5 ΔΨΕ και το Συμβούλιο Εκπροσώπων μπορεί να αναλάβουν την ευθύνη για την αποδοχή της έφεσης και μπορεί να απαιτήσουν από την Συστατική Εταιρεία να συνεργαστεί. Το κόστος της έφεσης μπορεί να χρεωθεί στην Συστατική Εταιρεία. 8 Η διαφορά μεταξύ της Έρευνας και της Καταγγελίας a) Μία Καταγγελία αμφισβητεί την επαγγελματική δράση (ή αδράνεια) ενός ψυχαναλυτή μέλους της ΔΨΕ, μιας Συστατικής Εταιρείας ή ενός υφιστάμενου οργάνου. b) Μία Έρευνα επιδιώκει την ερμηνεία μιας ή περισσοτέρων Αρχών, ή μια συμβουλευτική γνωμοδότηση σχετικά με την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση μιας Αρχής. 9 Ποιος μπορεί να κινήσει διαδικασίες Έρευνας ή Καταγγελίας; Ένα μέλος της ΔΨΕ, ένας Υποψήφιος ή μία Συστατική Εταιρεία, ένας ασθενής ή μέλος της οικογένειας του που έχει σχετικούς προβληματισμούς, ή ένας ενδιαφερόμενος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει μία κατάθεση Έρευνας ή Καταγγελίας, την οποία μπορεί να λάβει υπόψη της η ΔΨΕ (βλ. Διακριτική Ευχέρεια της ΔΨΕ, παράγραφος 7, παραπάνω). ΜΕΡΟΣ II: ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΨΕ 1 Γενική Υποχρέωση Διατήρησης Πρότυπων Ηθικής. Κάθε Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ θα πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε ψυχαναλυτής, και κάθε φορέας εκπαίδευσης καθώς και κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται από ή για την Συστατική Εταιρεία, διατηρεί υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ και με την ισχύουσα νομοθεσία. 2 Κώδικας Δεοντολογίας και Διαδικασία Καταγγελίας a) Κώδικας Δεοντολογίας. Κάθε Συστατική Εταιρεία θα πρέπει να θεσπίζει, να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου έναν γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας ( ή με παρεμφερή ονομασία κανονισμό δεοντολογίας) ο οποίος θα (i) συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα της ΔΨΕ (αν και κάθε Συστατική Εταιρεία μπορεί να ορίσει υψηλότερα πρότυπα που συνάδουν με το πνεύμα του Κώδικα ), και θα (ii) προβλέπει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μιας υποτιθέμενης ή πραγματικής αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή πρακτικής ψυχαναλυτών που έχουν εκπαιδευτεί, 5

6 πιστοποιηθεί, ή δραστηριοποιούνται υπό την εποπτεία της Συστατικής Εταιρείας. b) Διαδικασίες. Κάθε Συστατική Εταιρεία θα πρέπει να ορίζει στον Κώδικα Δεοντολογίας της, ή σε σχετικό κανονισμό, τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών ορίων, σύμφωνα με τις οποίες, τα αιτήματα για οδηγίες ή αποφάσεις, και καταγγελίες δεοντολογίας, θα παραλαμβάνονται, θα εισακούγονται και αναλόγως θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (βλ. Μέρος IV, παράγραφος A7, παρακάτω). c) Εφέσεις. Κάθε Συστατική Εταιρεία θεσπίζει τις διαδικασίες έφεσης οι οποίες συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ και την ισχύουσα νομοθεσία και αντικατοπτρίζουν τους πόρους, την δομή και άλλα συναφή κριτήρια της Συστατικής Εταιρείας. d) Εθνικοί φορείς καταχώρησης. Όπου η Συστατική Εταιρεία έχει αναθέσει την διαχείριση του Κώδικα Δεοντολογίας και των Διαδικασιών σε έναν γενικότερο εθνικό φορέα καταχώρησης, ο συγκεκριμένος κώδικας και η διαδικασία πρέπει να συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ. e) Ειδικός Κανόνας για Συστατικές Εταιρείες με περιορισμένους πόρους. Εάν μία μικρότερη Συστατική Εταιρεία δεν διαθέτει τους πόρους για την αντιμετώπιση μίας καταγγελίας ή μίας δικαστικής απόφασης που αφορά σε θέματα δεοντολογίας, μπορεί να μεριμνήσει ώστε να λάβει βοήθεια από μία ή περισσότερες γειτονικές Συστατικές Εταιρείες ή/και από το αρμόδιο περιφερειακό τμήμα της ΔΨΕ ή/και να ζητήσει κατευθυντήριες οδηγίες από την ΔΨΕ (οι οποίες μπορεί να παρασχεθούν βάσει της διακριτικής ευχέρειας της ΔΨΕ, βλ. Μέρος I: παράγραφος 7, παραπάνω). ΜΕΡΟΣ III: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1 Ανθρώπινα Δικαιώματα Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να συμβάλει ή να διευκολύνει την παραβίαση οιωνδήποτε βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατόμου, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη και στην Πολιτική Κατά των Διακρίσεων της ΔΨΕ. 2 Χρηματοοικονομικές Ρυθμίσεις Oλες οι αμοιβές και άλλες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως στον ασθενή, και να συμφωνεί με αυτές, πριν την έναρξη της ανάλυσης, ή στην περίπτωση τροποποιήσεων της αμοιβής, πριν 6

7 την ισχύ τους. Δεν μπορεί να λάβει χώρα καμία άλλη χρηματοοικονομική συνδιαλλαγή μεταξύ του ψυχαναλυτή και του ασθενή του. 3 Η Επαγγελματική και η συνολική ακεραιότητα a) Το απόρρητο αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ψυχαναλυτικής πρακτικής. Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών και των εγγράφων του ασθενή. b) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημήσει το επάγγελμα. c) Ένας ψυχαναλυτής δεν θα πρέπει είτε απερίσκεπτα είτε κακόβουλα να βλάψει την φήμη οποιουδήποτε ατόμου ή θεσμού συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι κατ αποκλειστικότητα, άλλων ψυχαναλυτών, ή εσκεμμένα να παρέμβει σε αξιολογήσεις συναδέλφων του χωρίς να υπάρχουν επιτακτικές και δικαιολογημένες συνθήκες. d) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απόρρητου) να είναι ειλικρινής με τους ασθενείς και τους συναδέλφους, και δεν πρέπει να παραπλανά ή να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης, δόλου ή εξαναγκασμού. 4 Η Κατάχρηση Εξουσίας a) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει, κατά την διάρκεια μιας ψυχανάλυσης και μετά την λήξη της, να δίνει την δέουσα προσοχή, στην άνιση σχέση εξουσίας που υπάρχει μεταξύ ψυχαναλυτή και αναλυόμενου, και δεν πρέπει να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που είναι ενάντια στην αυτονομία του ασθενή ή του πρώην ασθενή. b) Η ψυχαναλυτική θεραπεία είναι προαιρετική και ο ασθενής μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να διακόψει την θεραπεία ή να αναζητήσει άλλη θεραπεία ή συμβουλή. c) Η λήξη μιας ανάλυσης ή άλλης θεραπείας θα πρέπει συνήθως να αποτελεί αμοιβαία συναίνεση. Εάν ο ψυχαναλυτής αποφασίσει να διακόψει την θεραπεία πρέπει να δοθεί προσοχή στις ανάγκες θεραπείας του ασθενή καθώς και σε εύλογα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με πιθανές εναλλακτικές πηγές θεραπείας. d) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να κάνει χρήση της επαγγελματικής ή της θεσμικής του θέσης για να εξαναγκάσει ασθενείς, εποπτευόμενους ή συναδέλφους. Δεν πρέπει επίσης, για τον ίδιο σκοπό, να χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες. e) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να επιδιώκει ή να έχει σεξουαλικές σχέσεις με ασθενή ή υποψήφιο, ο οποίος είναι σε ψυχανάλυση ή σε εποπτεία με τον ψυχαναλυτή. 7

8 5 Η Διατήρηση των πρότυπων, η επαγγελματική ανεπάρκεια και η ασθένεια a) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να δεσμεύεται για μια Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη και να διατηρεί σε κατάλληλα επίπεδα την επικοινωνία και επαφή με επαγγελματίες συναδέλφους. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η διατήρηση ενός επαρκούς πρότυπου επαγγελματικής πρακτικής και τρέχουσας γνώσης σχετικά με τις επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις. b) Εάν η εκπαιδευτική ψυχανάλυση ενός ψυχαναλυτή έχει διαφθαρεί (και ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά) ή εάν υπήρξε κακοποίηση κατά την διάρκεια της ψυχανάλυσης, και με κανένα τεκμήριο πταίσματος ή υπαιτιότητας του θύματος, συνήθως θα απαιτείται εκ νέου ψυχανάλυση του ψυχαναλυτή. c) Ένας ψυχαναλυτής έχει καθήκον να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο της Συστατικής Εταιρείας ( ή την ΔΨΕ, στην περίπτωση Απευθείας Μέλους ) εάν έχει ενδείξεις ότι κάποιος άλλος ψυχαναλυτής συμπεριφέρεται κατά τρόπο που παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. d) Ένας ψυχαναλυτής έχει καθήκον να ζητά την συμβουλή από έναν ανώτερο συνάδελφο του εάν έχει αμφιβολία για την ικανότητα του σχετικά με την εξάσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων του επίσης έχει καθήκον να ενημερώσει και να βοηθήσει ένα συνάδελφο του, ο οποίος ενδέχεται να παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο της Συστατικής Εταιρείας (ή την ΔΨΕ, σε περίπτωση Απευθείας Μέλους), σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας σχετικά με την ικανότητα συναδέλφου ψυχαναλυτή, την οποία ο ίδιος δεν έχει την πρόθεση να αντιμετωπίσει. e) Ένας ψυχαναλυτής, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το απόρρητο του ασθενή, πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε κάθε ασθενής του να ενημερωθεί ( συμπεριλαμβάνοντας και εναλλακτικές προτάσεις για συνέχιση της θεραπείας ) σε περίπτωση θανάτου του ή μη διαθεσιμότητας του. 8

9 ΜΕΡΟΣ IV: ΕΦΑΡΜΟΓΗ A A1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΨΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατάθεση Έρευνας ή Καταγγελίας: Μία καταγγελία ή Έρευνα, η οποία απευθύνεται είτε στην ΔΨΕ είτε σε μία Συστατική Εταιρεία, πρέπει: a) να είναι γραπτώς, b) να είναι στην αγγλική γλώσσα, εάν είναι προς την ΔΨΕ, και στην προβλεπόμενη γλώσσα της Συστατικής Εταιρείας, εάν είναι προς μια Συστατική Εταιρεία, c) να είναι υπογεγραμμένη από το άτομο (-α) που την υποβάλλει, d) να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας παράδοσης courier (με απόδειξη παραλαβής) στην έδρα της ΔΨΕ ή στα κεντρικά γραφεία της Συστατικής Εταιρείας, σε φάκελο με σαφή ένδειξη: «Προσοχή: Δεοντολογία», ή να αποστέλλεται, προς το Γενικό Διευθυντή, αντίγραφο ηλεκτρονικού αρχείου (όπως σε μορφή PDF) της υπογεγραμμένης καταγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΔΨΕ έχει ένα συμβατό ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να καθιστά δυνατή την ανάγνωση του. Επιπλέον: e) να αποστέλλεται κοινοποίηση (συμπεριλαμβανομένου ενός αντίγραφου της Καταγγελίας) προς κάθε «υποκείμενο». «Υποκείμενο» θεωρείται ένας ψυχαναλυτής ή μία Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ, των οποίων η συμπεριφορά εικάζεται ως αντιδεοντολογική, και f) η κοινοποίηση, εάν απαιτείται, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην ΔΨΕ ή στην Συστατική Εταιρεία εγγράφως, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης κάθε υποκειμένου καθώς και της ημερομηνίας παράδοσης της κοινοποίησης μαζί με την αποστολή της Καταγγελίας. A2 Δράσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας παραλαμβάνει, εξετάζει και, εφόσον προτείνει κάποια δράση, λαμβάνει μέτρα εντός των εξουσιοδοτημένων αρμοδιοτήτων της, ή διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Συστατικής Εταιρείας (ή, στην περίπτωση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ, προς την Εκτελεστική Επιτροπή) σχετικές με Έρευνες και Καταγγελίες δεοντολογίας. A3 Σύγκρουση Συμφερόντων: Οποιοσδήποτε σύμβουλος ή μέλος της επιτροπής με σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων οικογενειακή, επαγγελματική, ή οικονομική που σχετίζεται με μία Έρευνα ή μία Καταγγελία δεοντολογίας, γνωστοποιεί αμέσως την σύγκρουση εγγράφως προς τον Πρόεδρο της 9

10 Επιτροπής Δεοντολογίας και δεν συμμετέχει στην διεξαγωγή εξέτασης ή στην ανάληψη σχετικής δράσης επί του θέματος. A4 A5 A6 A7 Συνεργασία της Συστατικής Εταιρείας: Μία Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ θα συνεργάζεται με την ΔΨΕ για όλα τα αιτήματα της ΔΨΕ, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης παροχής όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων. Η Κοινοποίηση της Συστατικής Εταιρείας προς την ΔΨΕ: Εάν, για λόγους δεοντολογίας, μία Συστατική Εταιρεία αποβάλλει, διαγράφει ή θέτει σε διαθεσιμότητα, για περισσότερο από ένα χρόνο, κάποιο Μέλος, ή εάν ένα Μέλος παραιτείται ενώ εκκρεμεί εις βάρος του μία καταγγελία ή έρευνα δεοντολογίας, η Συστατική Εταιρεία θα πρέπει, εντός 30 ημερών, να αναφέρει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ, το όνομα του Μέλους, την φύση της παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας και τα μέτρα που θα ληφθούν. Οι πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του μέλους, γνωστοποιούνται στις Συστατικές Εταιρείες και στα Μέλη της ΔΨΕ μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της ΔΨΕ ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου. Το Απόρρητο: Όλες οι καταγγελίες που εικάζουν μία παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να εξετάζονται με εχεμύθεια. Πρέπει να τηρείται το απόρρητο από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και από μέλη άλλων επιτροπών ή συμβουλίων, που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απαιτείται να είναι ενήμεροι για το απόρρητο των πληροφοριών η υποχρέωση για την τήρηση του απόρρητου ισχύει και μετά την λήξη της θητείας. Χρονικά Όρια: Όλες οι γνωστοποιήσεις, οι κοινοποιήσεις, οι απαντήσεις και οι δράσεις που αποτελούν αντικείμενο των παρουσών Διαδικασιών πρέπει, δεδομένων των συνθηκών, να έχουν μια εύλογη πορεία. Μία εξουσιοδοτημένη επιτροπή ή ένας λειτουργός της ΔΨΕ ή της Συστατικής Εταιρείας πρέπει, όταν είναι απαραίτητο, να καθορίζει τις προθεσμίες, σύμφωνα με τα γεγονότα και τις συνθήκες, μιας συγκεκριμένης έρευνας ή καταγγελίας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η όλη διαδικασία για την αντιμετώπιση καταγγελίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης καταγγελίας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιαδήποτε έφεση πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκβασης της αρχικής καταγγελίας και κάθε έφεση πρέπει εν συνεχεία να έχει 10

11 ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης κοινοποίησης της Έφεσης. A8 A9 Ανάκληση της Καταγγελίας: Άπαξ και έχει κατατεθεί μια επίσημη καταγγελία προς μία Επιτροπή Δεοντολογίας (είτε μίας Συστατικής Εταιρείας είτε της ΔΨΕ), ο καταγγέλλων δεν μπορεί να την ανακαλέσει χωρίς την ρητή συγκατάθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν ο καταγγέλλων διακόψει την συνεργασία, η επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να συνεχίσει την ακρόαση της καταγγελίας. Παραίτηση ενός Μέλους: Άπαξ και έχει κατατεθεί μια επίσημη καταγγελία προς μία Επιτροπή Δεοντολογίας (είτε μίας Συστατικής Εταιρείας είτε της ΔΨΕ), και εφόσον το υποκείμενο της καταγγελίας αρνείται να συνεργαστεί, ή παραιτείται της ιδιότητας του ως μέλος, ή αποβιώνει, η Επιτροπή Δεοντολογίας, (ή άλλο αρμόδιο όργανο) μπορεί κατά την κρίση της να συνεχίσει την ακρόαση της καταγγελίας ή της έφεσης. B ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ B1 B2 B3 Επιβεβαίωση Παραλαβής από την ΔΨΕ. Με την παραλαβή μιας Έρευνας ή Καταγγελίας (βλ., Μέρος I, παράγραφος 8, παραπάνω και Μέρος IV, παράγραφος A1, παραπάνω), το προσωπικό της ΔΨΕ θα επιβεβαιώνει την παραλαβή και θα προωθεί ένα αντίγραφο της Έρευνας ή της Καταγγελίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ (το πρωτότυπο θα διατηρείται με ασφάλεια στα κεντρικά της ΔΨΕ). Αρχική Εξέταση από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας θα αποστέλλει προς τα μέλη της επιτροπής ένα αντίγραφο της Έρευνας ή της Καταγγελίας θα προσδίδει κύρος και βαρύτητά στην υπόθεση και συλλογικά θα λάβει ένα από τα διακριτικά μέτρα που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο εδάφιο (η απόφαση με απλή πλειοψηφία της επιτροπής πρέπει να είναι επαρκής και η μη συμμετοχή, για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης ενημέρωσης), της μειοψηφίας των μελών της επιτροπής στην εξέταση, δεν θα ακυρώνει οποιαδήποτε απόφαση). Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να επανεξετάσει την έρευνα ή την καταγγελία με τους Αντιπροέδρους. Οι δράσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης μιας Καταγγελίας ή μιας Έρευνας δεοντολογίας, μπορεί: 11

12 a) να ενημερώσει την πηγή της Έρευνας ή Καταγγελίας, ότι δεν πληροί τα κριτήρια αναθεώρησης της ΔΨΕ b) να παραπέμψει την υπόθεση σε μία ή περισσότερες Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ, εάν το αίτημα δεν έγινε αρχικώς δεκτό σε αυτό το επίπεδο, εάν η Συστατική Εταιρεία (Συστατικές Εταιρείες) δεν εξέτασε επαρκώς την υπόθεση, ή/και εάν η ενημέρωση προς την ΔΨΕ απέτυχε να διαρθρώσει επαρκώς το πρόβλημα ή τα γεγονότα c) να προχωρήσει σε περαιτέρω διερευνητική επανεξέταση (βλ. διαδικασίες στην παράγραφο B5, παρακάτω), ή/και να ερευνήσει τα μέτρα που ελήφθησαν εντός της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ και να ενημερώσει σχετικά την πηγή και τον Πρόεδρο της ΔΨΕ. Στον τελευταίο θα παρέχονται μόνο: τα ονόματα του καταγγέλλοντος και του ψυχαναλυτή (εκτός εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας εκτιμά ότι λόγω ευαίσθητων προσωπικών και νομικών δεδομένων δικαιολογείται η χρήση ψευδώνυμου), και το όνομα (-τα) της σχετικής Συστατικής Εταιρείας (-ών), εάν υπάρχουν, ή κατά την κρίση τους, μόνο η χώρα ή η περιοχή της καταγγελίας d) να προβεί στην πλήρη αξιολόγηση και e) είτε να λάβει αυτά τα μέτρα εντός των εξουσιοδοτημένων αρμοδιοτήτων της ή να υποβάλλει σύσταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή (βλ. παράγραφο B6, παρακάτω). B4 Νομικός Σύμβουλος. Ο σύμβουλος της ΔΨΕ μπορεί να ενημερωθεί ή να γνωμοδοτήσει εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας, ο Πρόεδρος ή η Εκτελεστική Επιτροπή κρίνουν ότι είναι επιθυμητές ή απαραίτητες οι νομικές συμβουλές. B5 Διερευνητικές Διαδικασίες. Παρακάτω απαριθμούνται τα γενικά κριτήρια που διέπουν τις διαδικασίες αναζήτησης στοιχείων της Επιτροπής Δεοντολογίας ( ή της εξεταστικής της επιτροπής ): a) Κάθε υποκείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται για οποιαδήποτε Καταγγελία εναντίον του και θα πρέπει να του παρέχεται η εύλογη δυνατότητα να απαντήσει. b) Θα πρέπει να τηρείται το απόρρητο όλων των αναφορών του υποκειμένου και του ενάγοντος καθώς και των πληροφορίων ταυτοποίησης. c) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να διορίσει μια Ομάδα Επιτόπιας Επίσκεψης, η οποία θα ενεργεί εξ ονόματος της κατά την διεξαγωγή της επίσημης διαδικασίας έρευνας, και αφού στοιχειοθετήσει την υπόθεση, κατόπιν θα θέσει όλη την υπόθεση προς απάντηση στο υποκείμενο, και θα καταθέσει προς την Επιτροπή Δεοντολογίας μία επίσημη αναφορά 12

13 περιγράφοντας τα ευρήματα της, ώστε η επιτροπή Δεοντολογίας να αποφανθεί. d) Σε περίπτωση που δικαιολογείται, λόγω έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή Δεοντολογίας, ή η εξεταστική της επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να διεξάγει μια ενημερωτική ή εκατέρωθεν ακροαματική διαδικασία και σε αυτήν την περίπτωση, να επιτρέψει την εκπροσώπηση βασιζόμενη στα κριτήρια που για λόγους ευχέρειας αναγράφονται παραπάνω. e) Τα Σχετικά Στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται όσον το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από άποψη κόστους, εντός των εξουσιοδοτημένων ορίων του προϋπολογισμού. f) Ειδικά ερωτήματα ή ζητήματα μπορεί να ανατίθενται σε έναν ή περισσότερους ανακριτές ή υποεπιτροπές. B6 Δράσεις της ΔΨΕ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ή η εξεταστική της επιτροπή μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή οποιαδήποτε από τις παρακάτω δράσεις: a) Καταγγελίες κατά ενός μέλους της ΔΨΕ (i) Απαλλαγή. Το Μέλος δεν έχει βρεθεί ένοχο, διότι τα στοιχεία δεν μπόρεσαν να αποδείξουν υλικό αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. (ii) Απόρριψη της Καταγγελίας χωρίς Επιφύλαξη. Η διάταξη αυτή επιτρέπει μεταγενέστερες δικαστικές διαδικασίες για τις ίδιες κατηγορίες για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει ένας τρέχων προσδιορισμός λόγω ανεπάρκειας αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων ή διαδικαστικής πλημμέλειας. (iii) Απόρριψη της Καταγγελίας με Επιφύλαξη με ή χωρίς επίπληξη ή μομφή. Η Καταγγελία απορρίπτεται χωρίς κανένα εύρημα ότι η αντιδεοντολογική συμπεριφορά έλαβε ή δεν έλαβε χώρα και παραγράφονται οι περαιτέρω διαδικασίες για τις ίδιες κατηγορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, η συγκεκριμένη απόρριψη μπορεί να συνοδεύεται είτε από μία επιστολή προειδοποίησης, στην οποία η ΔΨΕ εκφράζει τους προβληματισμούς της για τα ζητήματα δεοντολογίας που σχετίζονται με την εικαζόμενη συμπεριφορά και προτείνει περαιτέρω εκπαίδευση, συμβουλευτική, εποπτεία ή λήψη άλλων διορθωτικών μέτρων ή από μία επιστολή μομφής, η οποία μπορεί να απαιτεί την λήψη διορθωτικών μέτρων. (iv) Θέση σε διαθεσιμότητα από την ΔΨΕ. Η εν λόγω διαθεσιμότητα είναι για μια καθορισμένη περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης της. 13

14 (v) Διαγραφή από τους Καταλόγους Μελών. Μία νέα αίτηση για ένταξη Μέλους στην ΔΨΕ, δεν θα πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής. (vi) Μόνιμη Απομάκρυνση. (vii) Διαγραφή ή Επανεισαγωγή. Εάν ένα Μέλος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών μίας καταγγελίας ή έφεσης, τότε μπορεί να διαγραφεί από την διαδικασία επανεισαγωγής στην ΔΨΕ, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μόνιμα. b) Έρευνα (i) Η Συμβουλευτική γνωμοδότηση: εφαρμόζει μία ή περισσότερες από τις Αρχές της ΔΨΕ στα αναφερόμενα γεγονότα, πραγματικά ή υποθετικά. (ii) Η Διευκρίνιση των Αρχών: επεξηγεί ή/και στοιχειοθετεί τους λόγους ή τις συνέπειες μιας ή περισσότερων Αρχών της ΔΨΕ. (iii) Αναθεώρηση των Αρχών ή των Διαδικασιών: οι αναθεωρήσεις πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο της ΔΨΕ B7 B8 B9 Εφέσεις Με εξαίρεση την έφεση ενός Απευθείας Μέλους κατά ενός πορίσματος αντιδεοντολογικής παραβίασης (βλέπε παράγραφο C2, παρακάτω), κάθε έφεση της δράσης ή μη δράσης της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά την κρίση του μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει την έφεση λόγω έλλειψης βασιμότητας (απαιτείται η πλειοψηφία δυο τρίτων), ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα δράσης. Ο Γενικός Διευθυντή της ΔΨΕ πρέπει να παραλαμβάνει επίσημη κοινοποίηση, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης της αρχικής απόφασης προς στα ενδιαφερόμενα διάδικα μέρη. Δημοσίευση Η ΔΨΕ θα πρέπει να ενημερώνει τις Συστατικές της Εταιρείες και τα Μέλη (μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της ή αντίστοιχης δημοσίευσης) για τις επίσημες δράσεις δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του κείμενου κάθε δράσης για μια Έρευνα και κάθε διαθεσιμότητας, διαγραφής ή απομάκρυνσης ενός Μέλους, ( το οποίο θα καθορίζει την Δεοντολογική Αρχή (-ές) που παραβιάστηκε), εκτός εάν η Εκτελεστική επιτροπή ή το Συμβούλιο, κατά την κρίση της, έχει ειδικούς λόγους για να περιορίσει ή να αρνηθεί την δημοσίευση. Δικαστικά Έξοδα Εάν η Εκτελεστική Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο καταγγέλλων, το Μέλος ή η Συστατική Εταιρεία ενήργησε κακόπιστα προς την ΔΨΕ με την έναρξη, την 14

15 υπεράσπιση ή την επιδίωξη ενός ζητήματος δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης ή της παραποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορεί να επιβάλλει στον παραβάτη το κόστος των δικαστικών εξόδων της ΔΨΕ ή/και των αντιδίκων. C ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΨΕ Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας εναντίον ενός Απευθείας Μέλους της ΔΨΕ, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι B1 έως B9 με τις παρακάτω τροποποιήσεις και διευκρινίσεις: C1 Η Παράγραφος B3(b) δεν ισχύει διότι το Απευθείας Μέλος δεν υπόκειται στην δικαιοδοσία καμίας Συστατικής Εταιρείας C2 Η Έφεση που επιτρέπεται στην παράγραφο B7 μπορεί, κατά την κρίση της ΔΨΕ, να υπόκειται σε έλεγχο από έναν Υπεύθυνο Έφεσης Δεοντολογίας ή από ένα όργανο διορισμένο από το Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΨΕ, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να δεχθεί ή να απορρίψει μια έφεση (είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει) σε γραπτά πορίσματα: a) σαφούς παραβίασης ή μη παραβίασης των Αρχών της ΔΨΕ, ή b) αποτυχία του καταγγέλλοντος ή ενός Απευθείας Μέλους να συνεργαστεί ευλόγως αποτελεσματικά ή διεξοδικά με τις προσπάθειες της ΔΨΕ για την συλλογή στοιχείων ή/και για την διεξαγωγή έρευνας ή εξέτασης μιας έφεσης, και c) όπου η εφέσιμη δράση, αδράνεια ή κύρωση ήταν και είναι (ή δεν ήταν και δεν είναι) δίκαιη και εύλογη, υπό τις περιστάσεις, (μπορούν επίσης, να διαφοροποιούν την δράση, την αδράνεια ή την κύρωση έτσι που κατά την άποψη τους να είναι ανάλογη και δίκαιη), ο Υπεύθυνος της Έφεσης ή το όργανο πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιεί στην Εκτελεστική Επιτροπή εγγράφως τα πορίσματα και τις προτάσεις του C3 C4 Σύμφωνα με την Παράγραφο B9, η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή, την κατανομή ορισμένων ή όλων των δαπανών που προκύπτουν από οποιοδήποτε διάδικο μέρος στην έφεση εναντίον οποιουδήποτε άλλου αντίδικου της έφεσης. Όταν ένα Απευθείας Μέλος βρέθηκε να παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, και στο τέλος της περιόδου, αφού επιτρέπεται, υποβάλλει έφεση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ έχει την ευχέρεια να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του Study Group ή άλλη θεσμική δομή στην οποία ανήκει το Μέλος (ή πρώην Μέλος), και οποιοδήποτε άλλο σχετικό επαγγελματικό φορέα ή αρχές, σχετικά με το όνομα του Μέλους (ή πρώην Μέλους) και σχετικά με κάθε 15

16 μέτρο που έχει ληφθεί καθώς και, όπου είναι απαραίτητο, με τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλη σχετική πληροφορία. Ο παρών Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της ΔΨΕ κατά την συνεδρίαση τους στην Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2015, και έχει ισχύ από 1 Μαρτίου 2015 (εικαζόμενες παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας που έλαβαν χώρα πριν από αυτήν την ημερομηνία θα αξιολογούνται με βάση την προηγούμενη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας, παρόλο που τέτοιου είδους περιπτώσεις μπορεί να διευθετούνται κάνοντας χρήση των Διαδικασιών Εφαρμογής που καθορίζονται στο Μέρος IV του παρόντος Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας). Translated by Vivi Vrasmata Hellenic Psychoanalytic Society 16

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 K K1 Ακαδημαϊκές Ενστάσεις Εισαγωγή K1.1 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως η διατριβή, οι εξετάσεις, οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια, οι παρουσιάσεις, η πρακτική εργασία ή οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 627 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ADR.eu -.eu Alternative Dispute Resolution Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu (οι "Κανόνες ΕΕΔ")

ADR.eu -.eu Alternative Dispute Resolution Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu (οι Κανόνες ΕΕΔ) A ΓΕΝΙΚΆ... 3 1 Ερμηνεία... 3 2 Επικοινωνίες και Χρονικές Περιόδοι... 4 3 Γλώσσα που Χρησιμοποιείται κατά τη Διαδικασία... 6 4 Διακανονισμός ή Άλλοι Λόγοι Τερματισμού... 7 5 Διαδικασίες ενώπιον Δικαστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016 Βρυξέλλες, 28/07/2016 LT/MC/IU/D1598/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα