Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες"

Transcript

1 Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο

2 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών σε γεωργία, κτηνοτροφία και επιστήμες ανθρώπου Gregor Mendel: ανακάλυψε τις αρχές της κληρονομικότητας Σήμερα τα γονίδια εξηγούνται κυρίως με μοριακές τεχνικές 20/10/14 2

3 Φυσική και χημική βάση Γένωμα: βασικό σύνολο DNA ενός οργανισμού απλοειδές: ένα αντίγραφο του γενώματος (μύκητες, φύκη, βακτήρια) διπλοειδές: δύο αντίγραφα του γενώματος (φυτά, ζώα) Γονίδια: περιοχές του χρωμοσωμικού DNA που κωδικοποιούν πολυπεπτίδια διαφορετικά γονίδια σε κάθε χρωμόσωμα ομόλογα: χρωμοσώματα με τα ίδια γονίδια σε κάθε διπλοειδή οργανισμό: ένα ομόλογο χρωμόσωμα από κάθε γονέα 20/10/14 3

4 DNA DNA: συμπληρωματικές πολυνουκλεϊκές αλυσίδες A-T και G-C ζεύγη βάσεων διπλή έλικα η μία αλυσίδα είναι καλούπι της άλλης 20/10/14 4

5 Από το γονίδιο στην πρωτείνη Πρωτείνη γραμμική αλυσίδα αμινοξέων (πολυπεπτίδιο) κωδικοποιείται από το γονίδιο έχει ποικιλομορφία διπλώνει σε τρισδιάστατη δομή μπορεί να σχετίζεται με άλλες πρωτείνες DNA mrna πολυπεπτίδιο DNA mrna : μεταγραφή mrna πολυπεπτίδιο : μετάφραση γενετικός κώδικας ριβοσωμάτια trna 20/10/14 5

6 Γενετική ποικιλότητα Αλληλόμορφα Εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου που κωδικοποιούν πρωτείνες με διαφοροποιημένη αλληλουχία αμινοξέων Βρίσκονται στην ίδια θέση πάνω στο χρωμόσωμα (γονιδιακή θέση: locus) Φαινότυπος: εμφάνιση της φυσιολογικής έκφρασης ενός γονιδίου Γενότυπος: τα αλληλόμορφα που υπάρχουν σε έναν οργανισμό 20/10/14 6

7 Γενετική ποικιλότητα Ασυνεχής ή διακριτή ποικιλότητα (ποιοτική) Συνεχής ποικιλότητα (ποσοτική) Η γενετική ποικιλότητα είναι η «πρώτη ύλη» της εξέλιξης: προϋπόθεση της προσαρμογής και επιβίωσης των ειδών 20/10/14 7

8 Ασυνεχής ποικιλότητα Σχετικά σπάνια σε σχέση με τη συνεχή Η ποικιλότητα περιγράφεται με διακριτές κατηγορίες Συνήθως λόγω των διαφορών ανάμεσα σε δύο αλληλόμορφα Συμβολίζονται με γράμματα, π.χ., A και a Α κυρίαρχο στο α Πολυμορφισμός: πολλαπλά αλληλόμορφα ενός απλού γονιδίου Τα αλληλόμορφα δημιουργούνται από μεταλλάξεις, μεταβολές του DNA 20/10/14 8

9 Συνεχής ποικιλότητα Αδιάκοπο εύρος φαινοτύπων χωρίς διακριτές κλάσεις Οι ενδιάμεσοι φαινότυποι είναι πιο συχνοί από τους ακραίους Συνδυασμός επίδρασης γενετικής και περιβαλλοντικής ποικιλότητας Δύσκολη μελέτη της γενετικής βάσης των χαρακτήρων Σημαντική στη βελτίωση ζώων και φυτών 20/10/14 9

10 Γενετική μεθοδολογία Απομόνωση μεταλλάξεων (φυσικών ή τεχνητών) Ανάλυση απογόνων από ελεγχόμενες διασταυρώσεις Βιοχημική ανάλυση βασικών κυτταρικών διαδικασιών Μικροσκοπική ανάλυση χρωμοσωμάτων (κυτταρογενετική) και φαινοτύπων Απευθείας ανάλυση DNA γενωμική: αλληλουχία του γενώματος βιοπληροφορική: εξαγωγή πληροφορίας από το DNA 20/10/14 10

11 Γονίδια και εξέλιξη Ο Δαρβίνος αναγνώρισε το ρόλο της κληρονομούμενης ποικιλότητας στην εξέλιξη (αλλά δεν γνώριζε το μηχανισμό) Η γενετική ποικιλότητα (προϊόν μεταλλάξεων) είναι η πρώτη ύλη της εξελικτικής αλλαγής 20/10/14 11

12 Εξελικτικοί μηχανισμοί Φυσική επιλογή: διαφοροποιημένη ικανότητα αναπαραγωγής ατόμων με διαφορετικά αλληλόμορφα Τυχαία γενετική εκτροπή: αλλαγή στις συχνότητες των αλληλομόρφων λόγω τυχαίων, μη επιλεκτικών, διαδικασιών 20/10/14 12

13 Γενετική και δασολογία Φυσικές επιστήμες στη δασολογία: δομή και λειτουργία δασικών οικοσυστημάτων περιβαλλοντικές παράμετροι - κλίμα, έδαφος, κλπ. Βελτίωση δασικών ειδών ακολούθησε τις αρχές της γεωργικής βελτίωσης Η γενετική πληροφορία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την έκφραση των χαρακτηριστικών. «φαινότυπος» = «γενότυπος» + περιβάλλον 20/10/14 13

14 Τι είναι γενετική; Η επιστήμη της κληρονομικότητας Η επιστήμη των γονιδίων Η επιστήμη της ποικιλότητας 20/10/14 14

15 Δασική γενετική Η δασοπονία διαχειρίζεται οικοσυστήματα. Στο επίπεδο των οικοσυστημάτων η γενετική πληροφορία παίζει καθοριστικό ρόλο η βασική γνώση των αρχών της Γενετικής είναι χρήσιμη για την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σκοπός του μαθήματος της Δασικής Γενετικής είναι η παροχή των βασικών γνώσεων Γενετικής των δασικών ειδών διαδικασίες εφαρμογή στη διαχείριση 20/10/14 15

16 Στόχος του μαθήματος Η κατανόηση της λειτουργίας των γενετικών συστημάτων και της αλληλεπίδρασής τους με την ευρύτερη έννοια του δασικού οικοσυστήματος 20/10/14 16

17 Γενετικό σύστημα 20/10/14 17

18 Δομή του μαθήματος Βασικές αρχές Μοριακή Γενετική Μενδελική Γενετική Εξελικτική και Πληθυσμιακή Γενετική 20/10/14 18

19 Γενετικό υλικό Το κλειδί για τη δομή, τη λειτουργία και γενικότερα τις ζωτικές εκφράσεις ενός οργανισμού Περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό. 20/10/14 19

20 Γενετική πληροφορία Η γενετική πληροφορία καθορίζει: την υλοποίηση της γενετικής πληροφορίας σε ένα κύτταρο ή έναν οργανισμό το διπλασιασμό και γενικότερα πολλαπλασιασμό της γενετικής πληροφορίας με σκοπό τη μετάβασή της (σε νέα κύτταρα ή γαμέτες). 20/10/14 20

21 Ετεροζυγωτό - ομοζυγωτό Ένα διπλοειδές άτομο που σε ένα γονιδιακό τόπο έχει δύο ίδια αλληλόμορφα είναι ομοζυγωτό Ένα διπλοειδές άτομο που σε ένα γονιδιακό τόπο έχει δύο διαφορετικά αλληλόμορφα είναι ετεροζυγωτό 20/10/14 21

22 Χρωμοσώματα Στοιχεία του πυρήνα του κυττάρου, που βρίσκονται ανά δύο σε κάθε σωματικό κύτταρο ενός διπλοειδούς οργανισμού Αποτελούνται από DNA και πρωτεΐνες και μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία Έχουν τη δυνατότητα να διαιρούνται και να αναπαράγονται (μίτωση). Κάθε χρωμόσωμα μέσα σε ένα ζευγάρι έχει από ένα αλληλόμορφο σε κάθε γονιδιακό τόπο 20/10/14 22

23 Γαμέτες Ακολουθώντας τη διαδικασία της μείωσης, τα ομόλογα ζεύγη των χρωμοσωμάτων διαιρούνται και δίνουν αναπαραγωγικά κύτταρα που λέγονται γαμέτες και περιέχουν από ένα μόνο χρωμόσωμα και μόνο ένα αλληλόμορφο από κάθε γονιδιακό τόπο 20/10/14 23

24 Ζυγώτης: Το κύτταρο που προκύπτει από την ένωση δυο γαμετών. Ο ζυγώτης είναι το πρώτο σωματικό κύτταρο ένός οργανισμού και είναι διπλοειδής. Υβρίδιο: απόγονος που προκύπτει από τη διασταύρωση δύο γενετικά ανόμοιων οργανισμών. Εξειδικευμένα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον απόγονο διαφορετικών ειδών ή προελεύσεων. Μετάλλαξη: Μεταβολή του γενετικού υλικού κατά την αναπαραγωγική διαδικασία. Ο μηχανισμός παραγωγής νέων αλληλομόρφων. 20/10/14 24

25 Σκοπός του μαθήματος η σημασία της δασικής γενετικής δεν εντοπίζεται μόνο στην επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους από μια οριακή επένδυση, αλλά κυρίως στην κατανόηση των γενετικών διαδικασιών στα δάση, στην εκτίμηση της φύσης και της λειτουργίας των δασικών οικοσυστημάτων και στην καλύτερη δυνατή χρήση των γενετικών πόρων 20/10/14 25

26 Σύνοψη Το υλικό της κληρονομικότητας είναι το DNA, μια διπλή έλικα με αλληλοσυμπληρωματικά πολυνουκλεοτίδια Τα γονίδια είναι τμήματα DNA που κωδικοποιούν μια αλληλουχία αμινοξέων σε ένα πολυπεπτίδιο Η κληρονομούμενη ποικιλότητα προκαλείται από διαφορετικές μορφές του ίδιου γονιδίου που λέγονται αλληλόμορφα Κάθε είδος έχει τη δική του «δεξαμενή» γονιδίων Η εξέλιξη είναι μια σειρά γενετικών αλλαγών σε έναν πληθυσμό στο χρόνο 20/10/14 26

27 Στοιχεία πιθανοτήτων Τα γεγονότα είναι πιθανά αποτελέσματα τυχαίων διαδικασιών Πιθανότητα ενός γεγονότος Α = το κλάσμα των αποτελεσμάτων που το Α συμβαίνει επί του συνόλου των δυνατών αποτελεσμάτων. Η πιθανότητα ενός γεγονότος Α συμβολίζεται σαν P(A), ή Prob(A) 20/10/14 27

28 Ιδιότητες πιθανοτήτων Οι πιθανότητες βρίσκονται πάντα ανάμεσα στο μηδέν (δεν συμβαίνει ποτέ) και στο ένα (συμβαίνει πάντα). Το αποτέλεσμα των πιθανοτήτων όλων των αλληλοαποκλειόμενων γεγονότων είναι 1. P(1) + P(2) P(n) = 1 Άρα, P(1) = 1 - ( P(2) P(n) ) 20/10/14 28

29 ΚΑΙ Η ΚΑΙ: Αν τα A και B είναι ανεξάρτητα γεγονότα (η γνώση του ενός γεγονότος δεν καθορίζει τίποτε ως προς το δεύτερο γεγονός), τότε η πιθανότητα να συμβούν και το Α και το Β είναι P(A και B) = P(A) Ρ(B). Άρα ισχύει γενικά ότι ΚΑΙ = πολλαπλασιασμός πιθανοτήτων Η: Αν τα A και B είναι αλληλοαποκλειόμενα γεγονότα, τότε η πιθανότητα να συμβεί το Α ή το Β είναι P(A ή B) = P(A) + P(B). Άρα ισχύει ότι Η = άθροισμα πιθανοτήτων 20/10/14 29

30 Παράδειγμα Α = κάποιο άτομο φορά γυαλιά Β = κάποιο άτομο φορά φακούς επαφής. Ποια η πιθανότητα για κάποιο άτομο στην αίθουσα να φορά γυαλιά ή φακούς επαφής; Ρ(Α ή Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β) Ποια η πιθανότητα ένα άτομο στην αίθουσα να μην φορά κανένα οπτικό βοήθημα (γεγονός Γ); Ρ(Γ) = 1 Ρ(Α ή Β) = 1 (Ρ(Α) + Ρ(Β)). 20/10/14 30

31 Παράδειγμα Αν το γεγονός να είναι κάποιος κάτω από 70 κιλά είναι Δ με πιθανότητα Ρ(Δ), τότε ποια η πιθανότητα ένα άτομο να είναι κάτω από 1.75 και να φοράει γυαλιά; Τα δυο γεγονότα Α και Δ δεν επηρεάζονται μεταξύ τους, άρα Ρ(Α και Δ) = Ρ(Α) Ρ(Δ) 20/10/14 31

32 Εξαρτημένα γεγονότα Ποια η πιθανότητα να είναι κάποιος πάνω από 1.85 και να φορά παπούτσι με νούμερο πάνω του 43; Πώς υπολογίζουμε την κοινή πιθανότητα δύο γεγονότων Α και Β όταν αυτά δεν είναι ανεξάρτητα, δηλαδή όταν το Α μας δίνει πληροφορίες για τις πιθανότητες του Β; 20/10/14 32

33 Συνδυασμένη πιθανότητα Η κοινή πιθανότητα του Α και του Β, δηλαδή Ρ(Α,Β) είναι το γινόμενο της πιθανότητας του Β Ρ(Β) με την πιθανότητα του Α να ισχύει όταν ισχύει το Β (Α Β) Συμβολίζεται δε ως εξής: P(A,B) = P(A B) P(B). Το P(A B) λέγεται υποθετική πιθανότητα ή πιθανότητα υπό όρους εάν ισχύει το Β, P(A B) = P(A,B) / P(B) 20/10/14 33

34 Παράδειγμα P(AA) = P(aa) = 1/4 P(Aa) = 1/2 Οπότε, P(κίτρινο) = Ρ(ΑΑ ή Aa) = P(AA) + P(Aa) = 3/4. Αντίστοιχα ισχύει ότι Ρ(πράσινο) = 1 Ρ(κίτρινο) = Ρ(aa) = 1/4. 20/10/14 34

35 Παράδειγμα Ποια η πιθανότητα για έναν κίτρινο απόγονο να έχει γενότυπο Aa; Αυτή είναι υποθετική πιθανότητα. Χρησιμοποιούμε τον τύπο: P(Aa κίτρινο) = P(Aa, κίτρινο) / P(κίτρινο) = (1/2)/(3/4) = 2/3. P(AA κίτρινο) = (1/4)/(3/4) = 1/3 20/10/14 35

36 ΛΟΤΤΟ P(τζάκποτ) = (6/40)*(5/39)*(4/3 8)*(3/37)*(2/36)*(1 /35) = 1/ /10/14 36

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής

ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Α. Ποικιλία της ζωής ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τι άλλο µπορεί να είναι σχεδόν τόσο εκπληκτικό όσο η τεράστια ποικιλία έµβιων ό- ντων που καταλαµβάνουν κάθε δυσπρόσιτη γωνιά της γης, από τον τεράστιο αριθµό των ειδών που έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

«Canalization» και πλαστικότητα

«Canalization» και πλαστικότητα «Canalization» και πλαστικότητα ή πως οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν την αύξηση και την ανάπτυξη; 1 of 45 http://www.agrool.gr CANALIZATION-PLASTICITY «Canalization» ονομάζεται, γενικά, η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος)

1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εισαγωγή 1. Ποια διαδικασία ακολουθούμε όταν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα καθημερινό η επιστημονικό πρόβλημα; (σελ 11 Επιστημονική Μέθοδος) Κεφάλαιο 1 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H προέλευση της ζωής --- Οργανική Εξέλιξη Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης H εμφάνιση της ζωής O Ήλιος και οι πλανήτες σχηματίστηκαν πριν από ~4,6 δις χρ. H εμφάνιση της ζωής Για να κατανοήσουμε την προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα.

Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Η αναγέννηση µηδενίζει το ηλικιακό ρολόι; Εκτίµηση της κυτταρικής γήρανσης σε αναγεννηµένα όργανα. Μιχάλης Αβέρωφ (επιστ. υπεύθυνος) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα

Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Σενάριο 12: Μεντελική Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Μεντελική Κληρονομικότητα Γνωστικό Αντικείμενο: Βιολογία Διδακτική Ενότητα: Κληρονομικότητα Γενετική ποικιλότητα Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα