Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης

2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τον οδηγό Quick Setup Guide και ότι θα ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο κατά την εγκατάσταση του Interactive Unit. Φυλάξτε τον οδηγό Quick Setup Guide για μελλοντική αναφορά. Επεξήγηση συμβόλων Προειδοποίηση Προσοχή Με αυτό το σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες που, αν αγνοηθούν, ενδέχεται να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος, λόγω λανθασμένου χειρισμού. Με αυτό το σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες που, αν αγνοηθούν, ενδέχεται να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή σωματική βλάβη, λόγω λανθασμένου χειρισμού.

3 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση Προειδοποίηση Η στερέωση του προβολέα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό ανάρτησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στον οδηγό Quick Setup Guide κατά την εγκατάσταση του Interactive Unit. Η ατελής ή εσφαλμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει πτώση του προϊόντος, καθώς και προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημίες. Εάν χρησιμοποιήσετε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή εάν χρησιμοποιήσετε λιπαντικά ή έλαια στη βάση τοίχου, ενδέχεται να δημιουργηθούν ρωγμές στο περίβλημα και να προκληθεί πτώση του προϊόντος ή του προβολέα, με αποτέλεσμα προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Επιβεβαιώνετε σε τακτική βάση ότι δεν έχουν χαλαρώσει οι βίδες. Αν βρείτε βίδες που έχουν χαλαρώσει, σφίξτε τις καλά. Ειδάλλως, το προϊόν ή η βάση τοίχου ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημίες. Χειριστείτε με προσοχή το καλώδιο USB, για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό: - Μην χειρίζεστε το καλώδιο με υγρά χέρια. - Μην χρησιμοποιείτε καλώδια που έχουν υποστεί φθορές ή τροποποιήσεις. - Μην τραβάτε υπερβολικά το καλώδιο κατά τη δρομολόγησή του ή τη σύνδεσή του σε υπολογιστή. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη σε αυτό το προϊόν κατά τη ρύθμιση της τοποθέτησης του προβολέα. Ειδάλλως, το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό. Προσοχή Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημεία με υπερβολική υγρασία ή σκόνη, κοντά σε συσκευές μαγειρέματος ή θέρμανσης, ή σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε καπνό ή σε ατμούς. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

4 Προφυλάξεις χρήσης Προειδοποίηση Η διήθηση νερού στο περίβλημα του προϊόντος ή η φθορά και η ζημία του ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Μην ανοίγετε ποτέ οποιοδήποτε κάλυμμα του προϊόντος, εκτός από τις περιπτώσεις που εξηγούνται επακριβώς στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης. Μην επιχειρείτε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων). Για κάθε επισκευή, ανατρέξτε σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Η εφαρμογή ηλεκτρικής τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και ανατρέξτε σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης για κάθε επισκευή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: - Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενες οσμές ή παράξενους θορύβους που προέρχονται από το προϊόν. - Αν μέσα στο προϊόν εισχωρήσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα. - Αν το προϊόν έχει υποστεί πτώση ή αν το περίβλημα έχει υποστεί βλάβη. Η συνέχιση της χρήσης του προϊόντος υπό αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Προσοχή Χρησιμοποιήστε στεγνά πανιά για τον καθαρισμό (ή, για επίμονη βρομιά ή λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα εμποτισμένο και καλά στυμμένο πανί). Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή αερολύματος ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα, αραιωτικό ή βενζίνη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με βάρος που υπερβαίνει αυτό δύο γραφίδων Easy Interactive Pen στη θήκη των γραφίδων.

5 Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες Προειδοποίηση Αν μπει στα μάτια σας υγρό που έχει διαρρεύσει από τις μπαταρίες, μην τα τρίβετε. Πλύνετέ τα αμέσως με καθαρό νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν μπει στο στόμα σας υγρό μπαταρίας, ξεπλύνετέ το αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν το υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, πλύνετέ τα αμέσως με νερό. Το υγρό μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει δερματικές βλάβες. Μην αφήνετε τις μπαταρίες ή τη γραφίδα Easy Interactive Pen σε οχήματα με τα παράθυρα κλειστά, σε σημείο όπου θα είναι εκτεθειμένες άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε σημεία στα οποία ενδέχεται να αναπτυχθούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Ενδέχεται να προκληθεί θερμική παραμόρφωση ή τεχνική δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς. Διατηρήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό και είναι πολύ επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τρόπο ώστε οι πολικότητες (+ και -) να είναι σωστά αντιστοιχισμένες, ώστε να αποφευχθούν διαρροές, υπερθέρμανση και εκρήξεις. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Αν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθούν διαρροές, υπερθέρμανση ή εκρήξεις. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις εξαντληθούν. Αν αφήσετε εξαντλημένες μπαταρίες στο εσωτερικό της γραφίδας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα αέρια που εκπέμπονται από τις μπαταρίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροές, υπερθέρμανση, εκρήξεις ή βλάβη στη συσκευή. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τις γραφίδες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφυλάξεις για τις υπέρυθρες Προσοχή Καθώς αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί υπέρυθρη επικοινωνία, μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στην υπέρυθρη επικοινωνία μεταξύ άλλων προϊόντων. Εάν συμβεί αυτό, μετακινήστε τα άλλα προϊόντα έξω από την περιοχή ανίχνευσης.

6 Περιεχόμενα 6 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 2 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά προϊόντος... 8 Θέση εξαρτημάτων... 9 Interactive Unit... 9 Easy Interactive Pen... 9 Θήκη γραφίδων...10 Πρώτα βήματα Εγκατάσταση του λογισμικού Τοποθέτηση των μπαταριών στη γραφίδα Σύνδεση των καλωδίων Χρήση της γραφίδας Easy Interactive Pen Βαθμονόμηση Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης...16 Εκτέλεση βαθμονόμησης...16 Επίλυση προβλημάτων Προβλήματα και λύσεις Προβλήματα με τη γραφίδα Easy Interactive Pen...21 Προβλήματα βαθμονόμησης Προβλήματα στη λειτουργία Tablet...21 Πού θα βρείτε βοήθεια Επισημάνσεις Προδιαγραφές Γενικές Διαστάσεις...24 Ηλεκτρικές...24 Περιβαλλοντικές...24 Easy Interactive Pen Απαιτήσεις συστήματος...25 Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες...26 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ...26 Επισήμανση περί πνευματικών δικαιωμάτων Εμπορικά σήματα...27 Χρήση της γραφίδας ως ποντικιού Λειτουργία Tablet Απαιτήσεις συστήματος...19 Έλεγχος διαθεσιμότητας... 19

7 Εισαγωγή Το Interactive Unit είναι ένας δέκτης που αναρτάται στον τοίχο και συνεργάζεται με τον προβολέα σας, για να μετατρέψει σχεδόν κάθε επιφάνεια σε διαδραστικό πίνακα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τον προβολέα και τον πίνακά σας. Το Interactive Unit περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο υλικό και λογισμικό που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε διαδραστικές παρουσιάσεις, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και τον εγκατεστημένο προβολέα σας.

8 Χαρακτηριστικά προϊόντος 8 Με τη βοήθεια του Interactive Unit, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπάρχοντα προβολέα σας ως ηλεκτρονικό μαυροπίνακα. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον προβολέα σας, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες. Λειτουργία ηλεκτρονικού μαυροπίνακα Κατά την προβολή οθόνης υπολογιστή από τον προβολέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Pen ως ποντίκι. Δίνοντας τη δυνατότητα στον υπεύθυνο της παρουσίασης να εκτελεί λειτουργίες υπολογιστή στην προβαλλόμενη εικόνα, εξασφαλίζεται ομαλότερη διεξαγωγή των μαθημάτων ή των παρουσιάσεων. Λειτουργία σχεδίασης Εάν έχετε εγκαταστήσει τα προαιρετικά εργαλεία Easy Interactive Tools, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Easy Interactive Pen για να γράφετε ή να σχεδιάζετε στην προβαλλόμενη εικόνα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε ό,τι γράφετε στον υπολογιστή σας. a Μπορείτε να κάνετε λήψη των εργαλείων Easy Interactive Tools από τον δικτυακό τόπο της Epson, στη διεύθυνση

9 Θέση εξαρτημάτων 9 Interactive Unit Easy Interactive Pen A Όνομα Δέκτης Easy Interactive Function Λειτουργία Λαμβάνει σήματα από τη γραφίδα Easy Interactive Pen. B Κάλυμμα USB Καλύπτει τη σύνδεση καλωδίου USB. A Όνομα Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας Λειτουργία Όταν πατάτε το κουμπί, η λυχνία γίνεται πράσινη, αν απομένει ισχύ στις μπαταρίες. Αν η λυχνία δεν γίνει πράσινη, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. s σελ.13 B Κουμπί Λειτουργεί όπως το δεξί κουμπί του ποντικιού. C Οπή σύνδεσης για λουράκι Μπορείτε να συνδέσετε ένα λουράκι ή κορδόνι του εμπορίου.

10 Θέση εξαρτημάτων 10 Θήκη γραφίδων Όνομα Λειτουργία A Σημεία στερέωσης Στερεώστε τη θήκη των γραφίδων σε έναν πίνακα ή στον τοίχο. B Οπή ασφαλείας Περάστε μια κλειδαριά του εμπορίου από αυτή την οπή. a Συνιστάται να στερεώσετε καλά τη θήκη των γραφίδων με δύο μπουλόνια M5 του εμπορίου.

11 Πρώτα βήματα Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό και να προετοιμάσετε τις απαιτούμενες συσκευές.

12 Εγκατάσταση του λογισμικού 12 Εγκαταστήστε το λογισμικό που απαιτείται για τη χρήση αυτού του προϊόντος στον υπολογιστή σας. a Εισαγάγετε το CD με την ετικέτα "Epson Projector Software for Easy Interactive Function" στον υπολογιστή σας. Windows Εάν εμφανιστεί η οθόνη Αυτόματη εκτέλεση, επιλέξτε Εκτέλεση EIDriverVxxx_Setup.exe. Αν εμφανιστεί μια οθόνη Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, επιλέξτε Συνέχεια ή Ναι. f Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και ξεκινήστε το λογισμικό Easy Interactive Driver. a Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαδραστικού πίνακα εγκαθιστώντας τα προαιρετικά εργαλεία Easy Interactive Tools. Μπορείτε να κάνετε λήψη των εργαλείων Easy Interactive Tools από τον δικτυακό τόπο της Epson, στη διεύθυνση b c d Mac OS X Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή EIDriverVxxx_Setup στο παράθυρο Epson. Επιλέξτε τη γλώσσα σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. Όταν εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες οθόνες, επιλέξτε Καταχώρηση στην Εκκίνηση (Windows) ή Αυτόματη εκκίνηση για όλους τους χρήστες που συνδέονται (Mac OS X) και Εκκίνηση Easy Interactive Driver. Windows Mac OS X e Επιλέξτε Ολοκλήρωση (Windows) ή Συνέχεια (Mac OS X).

13 Τοποθέτηση των μπαταριών στη γραφίδα 13 Για να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα, πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες. a Πιέστε προς τα μέσα το γλωσσίδι του καλύμματος των μπαταριών, ανασηκώνοντας ταυτόχρονα το κάλυμμα. b Τοποθετήστε δύο μπαταρίες, με τα σύμβολα + και - στα άκρα τους όπως εμφανίζονται στο σχέδιο. c Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών και πιέστε το προς τα κάτω, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ που υποδεικνύει ότι έχει στερεωθεί στη θέση του. a Για να ελέγξετε τις μπαταρίες, πατήστε το κουμπί στη γραφίδα. Αν η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας είναι πράσινη, οι μπαταρίες έχουν επαρκή ισχύ. s σελ.9 Για την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιείτε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA.

14 Σύνδεση των καλωδίων 14 Συνδέστε το Interactive Unit, τον υπολογιστή και τον προβολέα. a b Ελέγξτε ότι τόσο ο προβολέας όσο και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένοι. Συνδέστε το καλώδιο υπολογιστή VGA του προβολέα στη θύρα εξόδου της οθόνης του υπολογιστή. c Συνδέστε το καλώδιο USB του Interactive Unit στη θύρα USB του υπολογιστή.

15 Χρήση της γραφίδας Easy Interactive Pen Η γραφίδα Easy Interactive Pen που περιλαμβάνεται με το Interactive Unit μπορεί να μετατρέψει σχεδόν κάθε τοίχο ή πίνακα σε διαδραστικό πίνακα. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε πώς να βαθμονομείτε το σύστημά σας και να χρησιμοποιείτε τις γραφίδες.

16 Βαθμονόμηση 16 Η βαθμονόμηση ρυθμίζει τη σύνδεση ανάμεσα στον υπολογιστή σας και στο Easy Interactive Pen. Αυτή η απλή διαδικασία διασφαλίζει ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να εντοπίσει τη θέση της γραφίδας στην επιφάνεια προβολής. Πρέπει να εκτελείτε βαθμονόμηση προτού χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για πρώτη φορά ή αν αλλάξατε την ανάλυση στον υπολογιστή σας ή συνδέσατε διαφορετικό υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο γραφίδες για τη βαθμονόμηση. Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης Για να μπορέσετε να εκτελέσετε βαθμονόμηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό Easy Interactive Driver είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο γραφίδας εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών (Windows) ή στο Dock (Mac OS X). Ίσως να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστεί το εικονίδιο μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή και του προβολέα. Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο γραφίδας Το Easy Interactive Driver είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε τώρα να εκτελέσετε βαθμονόμηση. Εάν εμφανίζεται ένα κόκκινο σύμβολο ^ στο εικονίδιο γραφίδας Ο υπολογιστής και το Interactive Unit δεν έχουν συνδεθεί σωστά. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε το καλώδιο USB. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο γραφίδας Εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες. Windows Επιλέξτε ή Έναρξη > Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα > Epson Projector > Easy Interactive Driver. Mac OS X Ανοίξτε το φάκελο Applications και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο Easy Interactive Driver. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, s σελ.21. a Επιλέξτε Exit από το εικονίδιο γραφίδας στη γραμμή εργασιών, για να το καταργήσετε από τη γραμμή εργασιών. Εκτέλεση βαθμονόμησης Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι βαθμονόμησης: Κανονική, που είναι ταχύτερη και κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις (25 σημεία βαθμονόμησης) Σύνθετη, που συνιστάται όταν προβάλλετε ιδιαίτερα λεπτομερείς εικόνες και χρειάζεστε μεγαλύτερη ακρίβεια (49 σημεία βαθμονόμησης) Ίσως να χρειαστεί να επανεκτελέσετε βαθμονόμηση, αν αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας του προβολέα σας ή αν αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Αυτόματη ρύθμιση, Ανάλυση, Ιχνηλάτηση, Συγχρονισμός, Θέση, Λόγος διαστάσεων, Τραπέζιο ή Ζουμ. a Για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση, κάντε μία από τις εξής ενέργειες. Windows

17 Βαθμονόμηση 17 Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραφίδας στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μικρορύθμιση (κανονική) ή Μικρορύθμιση (Για προχωρημένους). επόμενος κύκλος θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά μιας νέας σειράς. a Για ακριβέστερη βαθμονόμηση, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη γραφίδα υπό γωνία σε σχέση με την επιφάνεια προβολής και ότι ακουμπάτε στο κέντρο του κύκλου. Mac OS X b c Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραφίδας στο Dock, επιλέξτε Μικρορύθμιση από τη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μικρορύθμιση (κανονική) ή Μικρορύθμιση (Για προχωρημένους). Αφού διαβάσετε το μήνυμα σχετικά με τη βαθμονόμηση, επιλέξτε OK. Εμφανίζεται ένας κύκλος που αναβοσβήνει στην επάνω αριστερή γωνία της προβαλλόμενης εικόνας. Ακουμπήστε το κέντρο του κύκλου με τη μύτη της γραφίδας. Ο κύκλος σταματά να αναβοσβήνει. Ένας άλλος κύκλος θα εμφανιστεί στα δεξιά. e Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε το σήμα ανάμεσα στη γραφίδα και τον διαδραστικό δέκτη. Μην πατάτε το κουμπί της γραφίδας κατά τη βαθμονόμηση. Αν κάνετε κάποιο λάθος ή θέλετε να διακόψετε τη βαθμονόμηση, πατήστε [Esc] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, ξεκινήστε από την αρχή τη διαδικασία βαθμονόμησης, όπως περιγράφεται παραπάνω. Συνεχίστε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλοι οι κύκλοι. d Αγγίξτε ξανά το κέντρο του κύκλου και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία. Όταν φτάσετε στο τέλος της σειράς, ο

18 Χρήση της γραφίδας ως ποντικιού 18 Το λογισμικό Easy Interactive Driver σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα ως ποντίκι. Αν έχετε εγκαταστήσει λογισμικό διαδραστικού πίνακα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τις γραφίδες για να γράφετε ή να σχεδιάζετε στην προβαλλόμενη εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διαδραστικού πίνακα εγκαθιστώντας τα προαιρετικά εργαλεία Easy Interactive Tools. Μπορείτε να κάνετε λήψη των εργαλείων Easy Interactive Tools από τον δικτυακό τόπο της Epson, στη διεύθυνση Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές, για να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα ως ποντίκι: Για βέλτιστη απόδοση, κρατάτε τη γραφίδα υπό μικρή γωνία (όπως ένα κανονικό στυλό), αντί να την κρατάτε κάθετα σε σχέση με τον πίνακα. Για να κάνετε αριστερό κλικ, πατήστε με τη γραφίδα στον πίνακα. Για να κάνετε διπλό κλικ, πατήστε δύο φορές. Για να κάνετε δεξί κλικ, πατήστε στον πίνακα, ενώ πιέζετε το κουμπί στη γραφίδα. Για να κάνετε κλικ και να σύρετε, πατήστε τη γραφίδα στον πίνακα και σύρετέ τη.

19 Λειτουργία Tablet 19 Εάν έχετε εγκαταστήσει το Easy Interactive Driver, η λειτουργία tablet για Windows Vista ή Windows 7 είναι ενεργοποιημένη. Εάν το Office 2003/2007/2010 είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πένας του Office χρησιμοποιώντας το Easy Interactive Pen ως ποντίκι. Αν εμφανίζεται η επιλογή Διαθέσιμη στη Λειτουργικότητα Tablet PC, τότε η λειτουργία tablet είναι διαθέσιμη. Απαιτήσεις συστήματος Λειτουργικό σύστημα * Εκτός της έκδοσης Starter Edition. Στις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων 32 bit: Windows Vista* Windows Vista Service Pack 1 ή νεότερο* Windows 7 Στις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων 64 bit: Windows 7 Έλεγχος διαθεσιμότητας Εάν το Easy Interactive Driver είναι εγκατεστημένο, ελέγξτε ότι η λειτουργία tablet είναι ενεργοποιημένη. Windows 7 Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου - Σύστημα και Ασφάλεια και μετά Σύστημα. Αν η επιλογή Διαθέσιμη δυνατότητα εισόδου δεδομένων με πένα και άγγιγμα εμφανίζεται στην περιοχή Πένα και αφή, η λειτουργία tablet είναι διαθέσιμη. Windows Vista Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα.

20 Επίλυση προβλημάτων Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, μπορείτε να ελέγξετε την ακόλουθη ενότητα για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

21 Προβλήματα και λύσεις 21 Προβλήματα με τη γραφίδα Easy Interactive Pen Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει συνδεθεί καλά με το Interactive Unit και τον υπολογιστή. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε το καλώδιο USB. Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο γραφίδας στη γραμμή εργασιών (Windows) ή στο Dock (Mac OS X), κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: Windows Επιλέξτε ή Έναρξη > Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα > EPSON Projector > Easy Interactive Driver. Mac OS X Ανοίξτε το φάκελο Applications και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο Easy Interactive Driver. Αν εμφανίζεται ένα κόκκινο σύμβολο ^ στο εικονίδιο γραφίδας, ο υπολογιστής και το Interactive Unit δεν έχουν συνδεθεί σωστά. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε το καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρίες της γραφίδας έχουν επαρκή ισχύ. Αν η φωτεινή ένδειξη στη γραφίδα δεν γίνεται πράσινη όταν πατάτε το κουμπί, πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Μην στέκεστε ανάμεσα στο Interactive Unit και την προβαλλόμενη εικόνα. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του Interactive Unit και της γραφίδας, δεν επιτυγχάνεται σωστή λειτουργία. Χαμηλώστε το φωτισμό του χώρου και κλείστε τυχόν λαμπτήρες φθορισμού. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια προβολής και ο δέκτης της γραφίδας δεν είναι εκτεθειμένα άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές έντονου φωτισμού. Αν η θέση της γραφίδας δεν ανιχνεύεται με ακρίβεια, ίσως να χρειαστεί να εκτελέσετε ξανά βαθμονόμηση. s σελ.16 Προβλήματα βαθμονόμησης Αν οι κύκλοι που αναβοσβήνουν δεν εμφανίζονται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε βαθμονόμηση, βεβαιωθείτε ότι το Interactive Unit και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί μεταξύ τους με ασφάλεια με το καλώδιο USB. s σελ.14 Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το λογισμικό Easy Interactive Driver. s σελ.16 Αν οι κύκλοι δεν σταματούν να αναβοσβήνουν ή αν σταματούν να αναβοσβήνουν και γίνονται μαύροι αυτόματα, χαμηλώστε ή σβήστε τυχόν δυνατά φώτα κοντά στην επιφάνεια προβολής. Προβλήματα στη λειτουργία Tablet Αν έχετε εγκαταστήσει το Easy Interactive Driver, τότε γίνεται αυτόματη εγκατάσταση του Easy Interactive Virtual Tablet Driver που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία tablet. Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει άλλα προγράμματα οδήγησης συσκευών tablet και η λειτουργία tablet δεν ανταποκρίνεται κανονικά, καταργήστε την εγκατάσταση του Easy Interactive Virtual Tablet Driver. Για να αφήσετε εγκατεστημένο το Easy Interactive Driver και να καταργήσετε την εγκατάσταση μόνο του Easy Interactive Virtual Tablet Driver, επιλέξτε Έναρξη - Πίνακας Ελέγχου - Προγράμματα - Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος και, στη συνέχεια, καταργήστε το Easy Interactive Virtual Tablet Driver. Για χειρισμό με υψηλή ακρίβεια, κρατάτε τη γραφίδα υπό γωνία σε σχέση με την επιφάνεια προβολής.

22 Πού θα βρείτε βοήθεια 22 Αν παρατηρήσετε προβλήματα ή πιστεύετε ότι το Interactive Unit έχει υποστεί βλάβη, διακόψτε τη χρήση του και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περαιτέρω συμβουλές. Εναλλακτικά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση για να εντοπίσετε έναν αντιπρόσωπο υποστήριξης ή συντήρησης στην περιοχή σας. Ελέγχετε κατά καιρούς τον δικτυακό τόπο για ενημερώσεις του λογισμικού Easy Interactive Driver.

23 Επισημάνσεις

24 Προδιαγραφές 24 Γενικές Ηλεκτρικές Μέγεθος εικόνας Μοντέλο XGA 63 έως 106 ίντσες (4:3 XGA) 60 έως 100 ίντσες (16:10 WXGA) Τάση τροφοδοτικού Κατανάλωση ρεύματος 5 V συνεχούς ρεύματος 180 ma 58 έως 97 ίντσες (16:9 ευρεία οθόνη) Μοντέλο WXGA 60 έως 100 ίντσες (4:3 XGA) 68 έως 113 ίντσες (16:10 WXGA) Περιβαλλοντικές Βάρος 320 g 66 έως 110 ίντσες (16:9 ευρεία οθόνη) Θερμοκρασία Κατά τη λειτουργία: 5 έως 35 C (χωρίς συμπύκνωση) Διαστάσεις Κατά την αποθήκευση: -10 έως 60 C (χωρίς συμπύκνωση) Μονάδες: mm Easy Interactive Pen Κατανάλωση ρεύματος 57 ma 66 Τάση τροφοδοτικού 3 V συνεχούς ρεύματος Μπαταρίες AAA x 2, αλκαλικές Μέγεθος Βάρος 168 mm, διάμετρος 21 mm 33 g

25 Προδιαγραφές 25 Απαιτήσεις συστήματος Για Windows Λειτουργικό σύστημα CPU Μνήμη Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο Οθόνη Windows 2000 Service Pack 4 Στις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων 32 bit: Windows XP Service Pack 2 ή νεότερο Windows Vista* Windows Vista Service Pack 1 ή νεότερο* Windows 7 Στις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων 64 bit: Windows 7 Pentium III 1.2 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Pentium M 1.6 GHz ή ταχύτερος 256 MB και άνω 100 MB και άνω * Εκτός της έκδοσης Starter Edition Για Mac OS X Ανάλυση XGA (1024 x 768) ή καλύτερη Οθόνη Ανάλυση XGA (1024 x 768) ή καλύτερη Λειτουργικό σύστημα CPU Μνήμη Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x Power PC G3 900 MHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core Duo 1.5 GHz ή ταχύτερος 256 MB και άνω 100 MB και άνω

26 Δήλωση συμμόρφωσης προς τους κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) 26 Για τους χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού σήματος. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα παρουσιαστούν σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού σήματος, οι οποίες διαπιστώνονται με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές, υιοθετώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. Να αυξήσει την απόσταση που χωρίζει τον εξοπλισμό από το δέκτη. Να συνδέσει τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεοράσεων για βοήθεια. διεπαφής, μην αφήνετε καλώδια συνδεδεμένα στις διεπαφές που δεν χρησιμοποιούνται. Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η σύνδεση μη θωρακισμένου καλωδίου διεπαφής με τον εξοπλισμό θα καταστήσει άκυρη την Πιστοποίηση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) όσον αφορά αυτή τη συσκευή και ενδέχεται να προκαλέσει επίπεδα παρεμβολών που υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) για αυτόν τον εξοπλισμό. Η απόκτηση και η χρήση θωρακισμένου καλωδίου διεπαφής με τον εξοπλισμό όσον αφορά αυτήν τη συσκευή αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Αν αυτός ο εξοπλισμός διαθέτει περισσότερες από μία υποδοχές σύνδεσης

27 Επισήμανση περί πνευματικών δικαιωμάτων 27 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Η Epson αποποιείται όλα τα δικαιώματα σε αυτά τα σήματα. SEIKO EPSON CORPORATION All rights reserved. Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημίες, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation. Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation. Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπροβολέα. Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Macintosh, Mac και Mac OS αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 και το λογότυπο των Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης

PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης PointWrite - Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα συσκευασίας... 3 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 4 Συνθήκες περιβάλλοντος... 4 Οδηγίες για την επιφάνεια... 5 Εγκατάσταση κάμερας στο βιντεοπροβολέα...

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η

SMART Ink. Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X. Οδηγός χρήστ η SMART Ink Λογισμικό λειτ ουργικού συστ ήματ ος Mac OS X Οδηγός χρήστ η Σημείωση για το εμπορικό σήμα SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, το λογότυπο της SMART και όλα τα σλόγκαν της SMART

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ebeam Projection Δημιουργήστε ένα διαδραστικό πίνακα όπου κι αν πάτε! Το σύστημα προβολής ebeam συνδυάζεται με οποιοδήποτε στάνταρντ ψηφιακό προβολέα και δίνει στους μαθητές - σπουδαστές τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Χρήση του Easy Interactive Tools Το Easy Interactive Tools είναι μια ειδική εφαρμογή και αποτελεί τμήμα του Easy Interactive Function. Το Easy Interactive

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον. Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή (1) 3. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση (3) Αφαίρεση παλαιών οδηγών (3.1) Εγκατάσταση σε Windows 98SE/2000 (3.2) Ενεργοποίηση σε Windows (3.3) Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα