Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Προϋπολογισµού: ,40 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Προϋπολογισµού: 60.737,40 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Προϋπολογισµού: ,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2012

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.:. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων, Προκηρύσσει πρόχειρη δηµοπρασία µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για τη " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων " Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)", Προϋπολογισµού ,40 ΕΥΡΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αξία προµηθευόµενων ειδών Φ.Π.Α 23% ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ , ,40 Εκδηλώσεις (Θεάτρου, Μουσικής, Χορός, Κινηµατογράφος, Εκθέσεις, Αθλοπαιδίες)-Τεχνική Υποστήριξη εκδηλώσεων, (Οργάνωση Συντονισµός χώρου εκδηλώσεων, Μικροφωνική εγκατάσταση, -ήχοςφως, βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων , ,00 Ενηµερωτικές διαλέξεις - Υποστηρικτικό γραφείο- γραµµατεία (εισιτήρια εισηγητών- διαµονή) 3.080,00 708,40 Προβολή _ ηµοσιότητα Εκδηλώσεων - (3 διαφηµιστικά σποτ σε τηλεόραση 3 διαφηµιστικά σποτ σε ραδιόφωνο, 12 δίµηνα φυλλάδια ενηµέρωσης εκδηλώσεων, 5 banners, 1000 αφίσες) 9.100, ,00 ραστηριότητες για παιδιά: Θεατρικό παιχνίδι, Ζωγραφική, Επιτραπέζια Χορός κ.λ.π 3.200,00 736,00 Μπάνερ διαστάσεων για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς(1,20x2,50) 1.000,00 230,00 Αφίσες µεγέθους για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς (1,20x2,50) 1.500,00 345,00 Πολύπτυχο προβολής για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς( τεµ) 2.100,00 483,00

3 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά ΤΚ 70100, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στις 4 Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη καταθέσεως προσφορών). Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα, µε τις διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 28/80, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. Οι προσφορές θα συµπληρωθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο σφραγισµένο έντυπο που χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου (κα Αρβανίτη Ελένη), έναντι 10 ευρώ. H προσφορά των διαγωνιζόµενων θα απευθύνεται προς το ήµο Αρχανών Αστερουσίων και θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά µε ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α: ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ( ) Εκδηλώσεις 1.470,00 154,00 Ενηµερωτικές διαλέξεις - Υποστηρικτικό γραφείογραµµατεία Προβολή _ ηµοσιότητα Εκδηλώσεων 455,00 ραστηριότητες για παιδιά Μπάνερ διαστάσεων για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς(1,20x2,50) Αφίσες µεγέθους για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς (1,20x2,50) Πολύπτυχο προβολής για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς( τεµ) 160,00 50,00 75,00 105,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.469,00 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εµπορικό, ή βιοµηχανικό, ή βιοτεχνικό επάγγελµα στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή και δύνανται να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες, µε ιδία παρουσία, ή µε εκπρόσωπο τους, ή µε οποιοδήποτε τρόπο, έγκαιρη αποστολή της προσφοράς όπως περιγράφεται στην Ειδική Συγγραφή της παρούσας. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού. Οι εν λόγω υπηρεσίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης" Σηµειώνεται ότι δεν προβλέπεται προκαταβολή.

4 Τόπος παράδοσης: έδρα του δήµου Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 4 η Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο Κεντρικό δηµοτικό κατάστηµα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100) Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών: 4 η Ιουλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. στο Κεντρικό δηµοτικό κατάστηµα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100). Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ήµο µέχρι την ηµέρα υποβολής των προσφορών (4 η Ιουλίου 2013) αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο ήµο µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα (3 η Ιουλίου 2013). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προµήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιµες µέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα και (κ. Αρβανίτη Ελένη και Λυδάκη Άννα). Ο ήµαρχος Αρχανών- Αστερουσίων Ρούσσος Εµµ. Κυπριωτάκης

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Προϋπολογισµός: ,40 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Σ.Π.Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Κωδ. Προϋπ/σµού: ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Περιγραφή: Η προσπάθεια του ήµου να προσελκύσει επισκέπτες καθώς και τουρίστες που επισκέπτονται την ενδοχώρα του Νοµού Ηρακλείου µέσω των εξορµήσεων από τις κρουαζιέρες παίρνει «σάρκα και οστά» µέσα από την λειτουργία του χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, και εµπίπτει στη γενικότερη πολιτική του για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών του. Μια ανάπτυξη που επιδιώκει την αξιοποίηση του ενδογενούς του δυναµικού, αλλά ταυτόχρονα και κυρίως, στοχεύει στην ενεργή εµπλοκή του ντόπιου πληθυσµού µέσα από την εµψύχωσή του. Το συγκεκριµένο έργο λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την πρόταση για δηµιουργία κινητής υποδοµής υπαίθριας αγοράς. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να στηριχθεί εξ αρχής ο θεσµός της υπαίθριας αγοράς µε τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων για µικρούς και µεγάλους όπως συναυλίες, θεατρικά, δρώµενα δρόµου, περιηγήσεις στις γύρω περιοχές του δήµου, εργαστήρια εικαστικών και πολλά άλλα τα οποία στην παρούσα φάση σχεδιάζονται σε συνεργασία µε το εικαστικό Εργαστήρι των Αγίων Παρασκιών, το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος, το Μουσείο Καζαντζάκη, την Παλαιά Αγορά Αρχανών, τους γυναικείους συνεταιρισµούς, οι οµές Κοινωνικής Μέριµνας, οι συλλογικότητες, οι οµάδες παραγωγών του ήµου κ.ά. Οι δράσεις αυτές θα έχουν διάρκεια 2 χρόνια και προτείνεται να υλοποιηθούν στις χωρικές ενότητες όπου θα λαµβάνει χώρα κάθε φορά η υπαίθρια αγορά. Το προτεινόµενο έργο αφορά τη διοργάνωση 14 πολιτιστικών εκδηλώσεων

6 Περιλαµβάνει, επίσης, στη διοργάνωση 4 ενηµερωτικών διαλέξεων- ηµερίδων σε θέµατα που άπτονται της αγροτικής οικονοµίας Επιπλέον περιλαµβάνονται 20 δράσεις παιδαγωγικού ψυχαγωγικού περιεχοµένου για παιδιά. Τέλος, περιλαµβάνονται δράσεις δηµοσιότητας για το έργο συνολικά (έντυπα, αφίσες κ.ά.) Επί ποινή αποκλεισµού, είναι υποχρέωση του παρόχου που συµµετέχει στη δηµοπρασία να καλύπτει µε τη προσφορά του το σύνολο των υπηρεσιών του εν λόγω έργου, προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση και διοργάνωση των ως άνω περιγραφόµενων ζητουµένων. Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρώνουν οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι θα διατίθεται αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου, έναντι του ποσού των 10,00. Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού ,40 θα εκτελεστεί µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Π.. 28/80. Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης" Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 19/07/2012 Οι Συντάξαντες Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ((Π /80)) Ο ήµος Αρχανών - Αστερουσίων Νοµού Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)". ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισµού Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 4 η Ιουλίου ηµέρα Πέµπτη και από ώρα 10:00π.µ ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό των ,40 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 4ο Προέλευση Υλικών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε... αλλοδαπής προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής λειτουργικότητας. ΑΡΘΡΟ 5ο ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

8 α) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. β) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. γ) Εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία. δ) ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. ε) Εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 6ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 5). 2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή µέχρι τις 10:00π.µ ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. ε)όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αποφασίζει ποιές προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοί αποκλείονται και για ποιούς λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο, ή είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως. Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόµενη συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα από τους

9 διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και γνωµοδότηση στην ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία, σε κατ' ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύσσει ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. Η φθηνότερη προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του αναδόχου. Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική σύµβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το Π.. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ήµο. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 10ο Γλώσσα συντάξεως των προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. ΑΡΘΡΟ 11ο Χρόνος Εγγυήσεως

10 Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 12ο Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα και "προσπέκτους" τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. ΑΡΘΡΟ 13ο Λήψη Πληροφοριών - ηµοσίευση α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία ήµου και ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ.αριθµ. 28/80 Π.. στον ηµερήσιο Τύπο. ήµος Αρχανών - Αστερουσίων Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κυπριωτάκης Ρούσσος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π /80) ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Παροχής Υπηρεσίας Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)", για να καλυφθούν ανάγκες του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων. ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες δατάξεις Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Με την µελέτη αυτή στοχεύεται να ενισχυθεί και να αναδειχθεί το «αίτιο» της επίσκεψης του κοινού στο δήµο µας, συγκεντρώνοντάς τους σε ενιαίο καλαίσθητο χώρο όπου καθένας θα µπορεί να περιηγηθεί στις δηµιουργίες των παραγωγών µας, των χειροτεχνών και των ντόπιων καλλιτεχνών µας, των δηµοτών και όποιων άλλων δηµιουργούν κάτι σε αυτό τον τόπο και θέλουν να επικοινωνήσουν τα έργα τους στο κοινό. Η υπαίθρια αυτή αγορά (που θα µπορεί να γίνεται σε διαφορετικό χωριό κατά περίπτωση) θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα ζωηρό δρώµενο τύπου µικρού φεστιβάλ του δήµου όπου εκτός από τις εκθέσεις έργων και προϊόντων θα διαδραµατίζονται παράλληλα γεγονότα όπως συναυλίες, θεατρικά δρώµενα, προτάσεις ή ακόµα και οργανωµένες εκδροµές-ξεναγήσεις για περιπάτους στη φύση και στα µνηµεία, δραστηριότητες για τα παιδιά, εργαστήρια εικαστικών τεχνών. Τα πολιτιστικά αποθέµατα του ήµου Αρχανών Αστερουσίων, υλικά και άυλα, είναι εξαιρετικά πλούσια και ποικίλα. Καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους, από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι τη νεότερη ιστορία, δηλώνουν µια συνεχή παρουσία και δράση στην περιοχή και έναν υψηλό πολιτισµό. Κορυφαία σύνολα στην περιοχή µε µεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία είναι διάσπαρτα σε όλο το εύρος του δήµου, ενώ βρίσκονται τεκµήρια από όλες τις ιστορικές περιόδους, καθώς και πλούσια κληρονοµιά σε πληθώρα µύθων και παραδόσεων. Υφιστάµενες Πολιτικές ήµου Αρχανών Αστερουσίων

12 Σ αυτό το τµήµα της µελέτης, παρουσιάζονται οι βασικές πολιτικές του ήµου Αρχανών Αστερουσίων που σχετίζονται αφενός µε τον πολιτισµό και αφετέρου µε την αξιοποίηση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος. Οι πολιτικές παρέµβασης έχουν οργανωθεί σε ειδικότερους στόχους: Εκσυγχρονισµός των υποδοµών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας. Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων για την υποστήριξη, προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων µε σύγχρονα µέσα επικοινωνίας ηµιουργία πολιτιστικών πάρκων και σύγχρονων πολιτιστικών υποδοµών Τόνωση της προσφοράς των παρεχόµενων υπηρεσιών Ανάπτυξη και προώθηση υφιστάµενων πολιτιστικών θεσµών και δηµιουργία νέων. Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής για την ανάπτυξη των θεµατικών µορφών τουρισµού όπως: Αρχαιολογικό τουρισµό. Τα αρχαιολογικά µνηµεία της ευρύτερης περιοχής, µε κορυφαία τις αρχαιολογικές θέσεις στο Γιούχτα και στις Αρχάνες, το αρχαίο Ρύτιο, το αρχαίο αµάρντι, προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του αρχαιολογικού τουρισµού. Πολιτιστικό τουρισµό. Στο ήµο υπάρχουν Υποδοµές- Μουσεία- Εκθετήρια, οι οποίες µπορούν να υποστηρίξουν µεγάλο εύρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η πολιτιστική δραστηριότητα άλλωστε σε όλη την περιοχή είναι πλούσια και θα µπορούσε, µε την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο. Θρησκευτικό τουρισµό. Το πλήθος των βυζαντινών εκκλησιών σε όλους τους οικισµούς και διάσπαρτων σε όλους τους οικισµούς, των µονών µε προεξέχοντα τη Μονή Επανωσήφη και το µοναστήρι της Παναγίας Σπηλιώτισσας είναι ισχυρά στοιχεία προσέκλυσης τουριστών. εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο θρησκευτικός τουρισµός του ήµου είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. Εκπαιδευτικό τουρισµό. Ο ήµος Αρχανών Αστερουσίων αποτελεί τόπο επίσκεψης µαθητών από ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης. Πολλά σχολεία άλλωστε πραγµατοποιούν συχνά εκδροµές µε προορισµό το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών. Η αξιοποίηση και προβολή των πολιτιστικών κυρίως υποδοµών (αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, κλπ) θα µπορούσε να αποτελέσει επιπρόσθετο παράγοντα έλξης µαθητικού τουρισµού. Αγροτουρισµό. Αγροτουρισµός είναι ο τουρισµός που έχει ως κύριο στοιχείο τη διαµονή σε καταλύµατα στην ύπαιθρο, παρέχοντας τη δυνατότητα ενασχόλησης µε δραστηριότητες της οικονοµίας της υπαίθρου και περιήγησης στον φυσικό της πλούτο. Η ανάπτυξή του στο δήµο επιτρέπει συµπληρωµατική πηγή εισοδήµατος για τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Ορεινό τουρισµό, τουρισµό στην ύπαιθρο, φυσιολατρικό τουρισµό. Η πλούσια φυσική κληρονοµιά που συναντάται στα χωριά του δήµου στα Αστερούσια Όρη, αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που επιθυµούν να δραπετεύσουν από τις πόλεις και να απολαύσουν τις οµορφιές της φύσης και του βουνού. Η ανάδειξη των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η

13 διάνοιξη µονοπατιών που διευκολύνουν την προσπέλασή του βουνού, η ίδρυση παρατηρητηρίων, συντελούν στην αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών. Αθλητικό τουρισµό. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σηµαντική αθλητική υποδοµή η οποία µπορεί να αποτελέσει και χώρο προετοιµασίας οµάδων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Συνεδριακό τουρισµό. Η Συµβολή του Παραρτήµατος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου που έχει έδρα τις Αρχάνες καθώς και το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας υλοποιούν µε µεγάλη επιτυχία συνεδριακές δράσεις, ενώ η έντονη δραστηριότητα του συνεδριακού τουρισµού φέρνει φέτος το Παγκόσµιο Συνέδριο Τουρισµού στις Αρχάνες. Η σχεδιαζόµενη δηµιουργία του Πολυχώρου Πολιτισµού µε την αίθουσα συνεδρίων στην αριστερή πτέρυγα του ηµαρχείου θα τονώσει την πραγµατοποίηση τέτοιων δράσεων στην περιοχή. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την παρούσα µελέτη θα παρασχεθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες τεχνική υποστήριξη πραγµατοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο λειτουργίας της δηµοτικής αγοράς του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Η λειτουργία της υπαίθριας δηµοτικής αγοράς θα λειτουργεί εκθεσιακά προβάλλοντας το «προϊόν» του ήµου. Στη γεωγραφική ενότητα του δήµου φιλοξενούνται πολύ σπουδαίες πολιτιστικές δοµές, όπως το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών, το Λαογραφικό Μουσείο Αρχανών και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων πολιτισµού. Ο έντονος χαρακτήρας παραγωγής «πολιτισµού» στον ήµο πηγάζει από την βούληση των δηµοτών να συµµετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις, µε αποτέλεσµα τη συνεχή εξέλιξη των δοµών και δράσεων πολιτισµού στη περιοχή. Με βάση την ήδη υφιστάµενη πολιτική ανάπτυξης των ιδιαίτερων µορφών τουρισµού στον ήµο Αρχανών Αστερουσίων, οι εκδηλώσεις που θα λαµβάνουν χώρα στην δηµοτική Αγορά, εκτός από την προβολή του τοπικού «προϊόντος» : - Θα γίνονται προβολές και ενηµερωτικές οµιλίες που θα αφορούν την τοπική οικονοµία και πολιτισµό - Θα γίνονται συνοδευτικά πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τοπικά καλλιτεχνικά σχήµατα και οµάδες. - Θα συγκεντρώνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση, µέσα από τη συµπλήρωση ειδικών ερωτηµατολογίων από τους επισκέπτες και την καταχώρηση και επεξεργασία των πληροφοριών. - Θα διανέµονται έντυπα πληροφόρησης, χάρτες περιήγησης, έντυπα και βιβλία σχετικά µε τα τοπικά προϊόντα, CD-ROM κλπ. - Θα πραγµατοποιούνται κινηµατογραφικές προβολές από τις Κινηµατογραφικές Λέσχες που δραστηριοποιούνται στον δήµο. - Θα απασχολούνται τα µικρά παιδιά και οι έφηβοι µε διάφορες δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούνται µε τις οδηγίες παιδαγωγικών οµάδων και χειροτεχνών της περιοχής.

14 ΠΑΡΑ ΟΤΕ Α Εκδηλώσεις (Θεάτρου, Μουσικής, Χορός, Κινηµατογράφ ος, Εκθέσεις, Αθλοπαιδίες) Ενηµερωτικές διαλέξεις - ηµερίδες Προβολή _ ηµοσιότητα Εκδηλώσεων Περιγραφή Υποχρεώσεων Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τεχνικά και οργανωτικά τις εκδηλώσεις που θα προγραµµατιστούν στο πλαίσιο υλοποίησης της ηµοτικής Αγοράς του ήµου Αρχανών Αστερουσίων. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει: Την οργάνωση και τον συντονισµό των συµµετεχόντων (καλλιτεχνών και κοινού)καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των εκδηλώσεων της υπαίθριας ηµοτικής Αγοράς. Να υποστηρίξει µε την αναγκαία, κατά περίπτωση, µικροφωνική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη τις εκδηλώσεις διαλέξεις - ηµερίδες, καθώς και βιντεοσκόπηση αυτών. Οι ανάγκες θα καθορίζονται σε συνεργασία και µε τη σύµφωνη γνώµη του ήµου. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηµοτικής Αγοράς θα οργανωθούν ενηµερωτικές διαλέξεις- ηµερίδες, στις οποίες ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει οργανωτικά. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει: Την λειτουργία υποστηρικτικού γραφείου για τη διοικητική υποστήριξη των εκδηλώσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών - επισκεπτών σε θέµατα που άπτονται της αγροτικής οικονοµίας Οι εκδηλώσεις της υπαίθριας ηµοτικής Αγοράς θα προβληθούν µέσω: 3 διαφηµιστικών σποτ σε τηλεόραση 3 διαφηµιστικών σποτ σε ραδιόφωνο, 12 δίµηνα φυλλάδια ενηµέρωσης 5 banners 1000 αφίσες Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει: Την δηµιουργία και προβολή 3 διαφηµιστικών σποτ σε τηλεόραση Την δηµιουργία και προβολή 3 διαφηµιστικών σποτ σε ραδιόφωνο, Την δηµιουργία και γραφιστική επιµέλεια 12 δίµηνων φυλλαδίων ενηµέρωσης για τις εκδηλώσεις (των 500 τεµαχίων)που θα σχεδιάζονται στο πλαίσιο της ηµοτικής Ποσότητ α 14 4 Κατ αποκοπή

15 ραστηριότητ ες για παιδιά Αγοράς, Την δηµιουργία - γραφιστική επιµέλεια εκτύπωση και προώθηση 5 banners για την προβολή των Εκδηλώσεων της ηµοτικής Αγοράς, Την δηµιουργία - γραφιστική επιµέλεια εκτύπωση 1000 αφισών για την προβολή των Εκδηλώσεων της ηµοτικής Αγοράς ) Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Υπαίθριας ηµοτικής Αγοράς θα λειτουργούν παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια για µικρά παιδιά και εφήβους. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει: Την υλοποίηση δράσεων για παιδιά (Θεατρικό παιχνίδι, Ζωγραφική, Επιτραπέζια παιχνίδια, Χορός, Κουκλοθέατρο κ.λ.π.), λαµβάνοντας κάθε φορά τη σύµφωνη γνώµη του ήµου για το είδος της δράσης. Την συνεργασία µε άλλες οµάδες άτοµα που θα υλοποιήσουν από κοινού δράσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα για παιδιά και έφηβους, λαµβάνοντας κάθε φορά τη σύµφωνη γνώµη του ήµου για το είδος της δράσης. Την οργάνωση και τον συντονισµό των συµµετεχόντων (καλλιτεχνών και παιδιών)καθ όλη τη διάρκεια της δράσης. 20

16 Προβολή _ ηµοσιότητα για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς 1. Μπάνερ διαστάσεων (1,20x2,50) Τα Μπάνερ θα αναρτώνται σε κοµβικά σηµεία της Υπαίθριας Αγοράς και θα προβάλουν θέµατα σχετικά µε τα τοπικά προϊόντα - χειροτεχνήµατα που αφορούν την περιοχή. ιάσταση: Χαρτί: 1,20 x 2,50 m Καµβάς µεγάλης αντοχής 5 2. Αφίσες διαστάσεων (1,20x2,50) Οι αφίσες θα είναι κολληµένες πάνω στα ξύλινα ταµπλό και θα προβάλουν θέµατα σχετικά µε τα τοπικά προϊόντα -χειροτεχνήµατα που αφορούν την περιοχή. ιάσταση: 1,20 x 2,50 m Χαρτί: 200 γραµµαρίων, πλαστικοποιηµένο Πολύπτυχο προβολής συνολικά της λειτουργίας της ηµοτικής Αγοράς Έντυπο 4πτυχο ιάσταση: Χρώµατα: Είδος Χαρτιού: 58.4 x 28.5 cm (ανάπτυγµα) 4χρωµία 2 όψεων Velvet 110 gr. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει: Την δηµιουργία και γραφιστική επιµέλεια των ανωτέρω, τα οποία θα καθορίστούν σε συνεργασία και µε τη σύµφωνη γνώµη του ήµου. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 (Ε.Ε.) ή στις προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες και εξειδικευµένες γνώσεις στα ζητούµενα της προκήρυξης. Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εάν και εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν δικαίωµα συµµετοχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις (δηλαδή θα υποβάλλουν δήλωση): Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παροχή διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης Οι υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση µε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος. Η αποστολή της έγγραφης απάντησης εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) προς την διεύθυνση: Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής.

18 Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών Το έργο θα ανατεθεί µε βάση τη συµφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Πριν από την τελική βαθµολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι µπορεί να κληθούν να απαντήσουν εγγράφως σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίες θα ζητηθούν εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η αρµόδια Επιτροπή του ήµου Αρχανών Αστερουσίων συνέρχεται σε ιδιαίτερη συνεδρίαση προκειµένου να εξετάσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που θα υποβληθούν στον διαγωνισµό. Αποδεκτές είναι όλες οι προσφορές που είναι σύµφωνες κατ ελάχιστων µε τους Όρους της διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Η επιλογή Αναδόχου/ων, µεταξύ των αποδεκτών προσφορών, θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά (αξιολόγηση τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς). Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς (βαρύτητα 60%) ΚΡΙΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΡΙΟ ΟΓΙΑ Α1 Α2 Εµπειρία στη διοργάνωση ηµερίδων, ενηµερωτικών εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων Επαφή και εξειδίκευση στο αντικείµενο των πολιτιστικών διοργανώσεων. Είναι δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία έντυπα από δραστηριότητές του, προηγούµενες διοργανώσεις και ό,τι άλλο τεκµηριώνει το εν λόγω κριτήριο) (Β1) 15% (Α1) (Β2) 35% (Α2) Α3 Μεθοδολογία προσέγγισης και διαδικασία υλοποίησης του έργου (Β3) 10% (Α3) Α4 Τεχνική περιγραφή και προτάσεις (Β4) 40 (Α4)

19 διοργάνωσης Η βαθµολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς (Β.Τ.Π.) προκύπτει από τον τύπο: Β.Τ.Π. = (Α1xB1 + Α2xB2 + Α3xB3 + Α4xB4) > 60 Η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζοµένου θεωρείται παραδεκτή εφόσον : Α) οι βαθµολογίες στα επιµέρους κριτήρια είναι ίσες ή υπερβαίνουν τις 60 µονάδες Β) η σταθµισµένη βαθµολογία τους κατά τα ανωτέρω υπερβαίνει τις 60 µονάδες. Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς (βαρύτητα 40%) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων βαθµολόγησης της τεχνικής προσφοράς γίνεται το άνοιγµα των φακέλων «Οικονοµικών προσφορών» όλων των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού, σε ανοικτή συνεδρίαση. Εφόσον η οικονοµική προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό του έργου καταγράφεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού η τιµή (Kn) της συνολικής οικονοµικής προσφοράς του προσφέροντος (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η βαθµολογία Β.Ο.Π. της κάθε οικονοµικής προσφοράς Ο.Π. προκύπτει από τον λόγο της χαµηλότερης υποβληθείσας οικονοµικής προσφοράς Ο.Π.min προς την οικονοµική αυτή προσφορά Ο.Π. ως εξής: Β.O.Π.= 100 x Ο.Π.min / Ο.Π. Ο βαθµός που θα προκύψει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Τελική Βαθµολογία Τ.Β.Ο. Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από τεχνοοικονοµική άποψη προσφοράς H τελική βαθµολογία Τ.Β κάθε προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα: Τ.Β = Β.Τ.Π. * 60% + Β.Ο.Π. * 40%

20 Η πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη µέγιστη τελική βαθµολογία Τ.Β. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων προσφορών, ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε την µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. Επί ποινή αποκλεισµού, είναι υποχρέωση του παρόχου που συµµετέχει στη δηµοπρασία να καλύπτει µε τη προσφορά του το σύνολο των υπηρεσιών του εν λόγω έργου, προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση και διοργάνωση των ως άνω περιγραφόµενων ζητουµένων. Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρώνουν οι ενδιαφερόµενοι πάροχοι θα διατίθεται αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου, έναντι του ποσού των 10,00. Το εν λόγω έργο προϋπολογισµού ,40 θα εκτελεστεί µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Π.. 28/80. Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης" Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 19/07/2012 Ο Συντάξας Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" ΓΕΝΙΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ((Π /80)) Άρθρο 1ο Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσίας Η συγγραφή αυτή αφορά στην " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Άρθρο 2ο ιατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παροχης Υπηρεσιας γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Του Π.. µε αριθµ. 28/1980 "Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" β) Του ισχύοντος ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. Άρθρο 3ο Συµβατικά Τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.. 28/1980 είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου δ) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Η γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων στ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 28/1980. Άρθρο 5ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, µετά, την κατά νόµο, έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6ο

22 Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος Εγγυήσεως Ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των ετών. ΑΡΘΡΟ 8ο Εκπτωση του αναδόχου Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 9ο Πληµµελής κατασκευή Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υλικού δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει µε φροντίδα και έξοδα του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11ο Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειµένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για την " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)".

23 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 19/07/2012 Ο Συντάξας Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ (Π.. 28/80) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΑΠΑΝΗ 1 Εκδηλώσεις (Θεάτρου, Μουσικής, Χορός, Κινηµατογράφος, Εκθέσεις, Αθλοπαιδίες)-Τεχνική Υποστήριξη εκδηλώσεων, (Οργάνωση Συντονισµός χώρου εκδηλώσεων, Μικροφωνική εγκατάσταση, -ήχοςφως, βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 2 Ενηµερωτικές διαλέξεις - Υποστηρικτικό γραφείογραµµατεία (εισιτήρια εισηγητών- διαµονή) 3 Προβολή _ ηµοσιότητα Εκδηλώσεων - (3 διαφηµιστικά σποτ σε τηλεόραση 3 διαφηµιστικά σποτ σε ραδιόφωνο, 12 δίµηνα φυλλάδια ενηµέρωσης εκδηλώσεων, 5 banners, 1000 αφίσες) 4 ραστηριότητες για παιδιά: Θεατρικό παιχνίδι Ζωγραφική Επιτραπέζια Χορός κ.λ.π , , ,00 4 4,00 770, ,00 1 1, , , ,00 160, ,00 5 Μπάνερ διαστάσεων για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς(1,20x2,50) 6 Αφίσες µεγέθους για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς (1,20x2,50) 7 Πολύπτυχο προβολής για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς( τεµ) τεµ 5,00 200, ,00 τεµ 10,00 150, ,00 αποκ 1, , ,00

25 ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,40 ΤΤΕΕΛΛΙ ΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ ( ΣΣΕΕ ΕΕΥΥΡΡΩΩ) ):: ,40 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 19/07/2012 Ο Συντάξας Παρασκευά Χαρίκλεια ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων" Υποέργο 2 : "Κυλιόµενες εκδηλώσεις για τη δηµοτική αγορά (για 2 χρόνια)" ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Π.. 28/80) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΑΠΑΝΗ 1 Εκδηλώσεις (Θεάτρου, Μουσικής, Χορός, Κινηµατογράφος, Εκθέσεις, Αθλοπαιδίες)-Τεχνική Υποστήριξη εκδηλώσεων, (Οργάνωση Συντονισµός χώρου εκδηλώσεων, Μικροφωνική εγκατάσταση, -ήχοςφως, βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων 2 Ενηµερωτικές διαλέξεις - Υποστηρικτικό γραφείογραµµατεία (εισιτήρια εισηγητών- διαµονή) 3 Προβολή _ ηµοσιότητα Εκδηλώσεων - (3 διαφηµιστικά σποτ σε τηλεόραση 3 διαφηµιστικά σποτ σε ραδιόφωνο, 12 δίµηνα φυλλάδια ενηµέρωσης εκδηλώσεων, 5 banners, 1000 αφίσες) 4 ραστηριότητες για παιδιά: Θεατρικό παιχνίδι Ζωγραφική Επιτραπέζια Χορός κ.λ.π ,00 4 4,00 1 1, ,00 5 Μπάνερ διαστάσεων για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς(1,20x2,50) 6 Αφίσες µεγέθους για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς (1,20x2,50) 7 Πολύπτυχο προβολής για την προβολή της δηµιουργίας της ηµοτικής Αγοράς( τεµ) τεµ 5,00 τεµ 10,00 αποκ 1,00 ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ ΦΠΑ 23% ΤΤΕΕΛΛΙ ΙΙΚΚΟΟ ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ ( ΣΣΕΕ ΕΕΥΥΡΡΩΩ) )::

27 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 19/07/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy. Προϋπολογισµού: 10.510,35 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Υπηρεσίες και ράσεις Προβολής για τις ανάγκες του έργου Medstrategy

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜ 39/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜ 39/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΜ 39/2012 ΤΙΤΛΟΣ Προϋπολογισµός ΠΡΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης / Τηλ. (0030.810) 753300, Fax: (0030.810) 753310 www.anher.gr / info@anher.gr Γρ. Βρυξελλών: 27 Rue d Arlon,1050, Brussels Belgium / Tel.:(00322)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΟΣ ** ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η (Π.. 28/80) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2012 Έργο / Εργασία : απάνες καθαρισµού κτιρίων του Απρίλιος, 2012 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Τ Ε Χ Ν ΙΙ Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Περιγραφή Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Εργο: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού. Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού φωτισµού Προϋπολογισµός: 44.999,92 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 7.450,11 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ * ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μελέτη : 1 / 2014 Έργο/Εργασία : Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Φο..Σ.Α. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΑΡΧΑΝΩΝ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής)

Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή δεξαµενής στα Σφεριανά (Προµήθεια µεταλλικής δεξαµενής) Προϋπολογισµός: 25.000,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - δηµιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου"

Μ Ε Λ Ε Τ Η.  ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - δηµιουργία υπαίθριου χώρου προβολής του «προϊόντος» του ήµου ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: " ηµιουργία ηµοτικής Αγοράς στο ήµο Άρχανών - Αστερουσίων"

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 140.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 140.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων. Προϋπολογισµού: 14.747,70 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 73/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια ιστών και φωτιστικών σωµάτων Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ

1. ΠΑΓΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ - ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΠΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΒΩΡΡΩΝ Προϋπολογισµός: 15.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 27/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 1.2.7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πληροφορίες : ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2531352423 Αρ. Πρωτ.: 60680/26-11-2013 Α Α: ΒΛ1ΤΩΛΟ-Ζ89 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού. Προϋπολογισµού: 6.648,15 σε ΕΥΡΩ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ. Ζαρού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια εξοπλισµού συντριβανιού για την.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού. Προϋπολογισμού: 29.999,90 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ. Προϋπολογισμού: 70.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα