ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ.. 4 A.1 Έρευνα γνώµης σε ειδικά κοινά: Ταυτότητα της έρευνας A.2 Αξιολόγηση παρουσίας ΕΟΤ.. 4 Α.3 Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 5 Α.4 Προβολή του νέου τουριστικού προσώπου της χώρας. 6 α. ηµιουργικός/εικαστικός παράγοντας β. Υλικοτεχνική υποδοµή... 7 γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση δ. Προγραµµατισµός επαφών.. 8 ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Συµπερασµατικά.10 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ...13 Β.1 Στόχευση: παραδοσιακές και νέες αγορές. 13 Β.2 Προτάσεις βελτίωσης α. ηµιουργικό β. Υλικοτεχνική υποδοµή. 16 γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση δ. Προγραµµατισµός επαφών. 18 ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ.. 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε µία εποχή σύγχρονων προκλήσεων και έντονου ανταγωνισµού, η προσπάθεια προβολής του τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας πρέπει να γίνεται µε ένα ιδιαίτερο κάθε φορά τρόπο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η επικοινωνιακή αυτή προβολή στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας αλλά κυρίως στοχεύει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην προσέλκυση επενδύσεων για την ενδυνάµωση της τουριστικής βιοµηχανίας κάθε περιοχής. Η προβολή αυτή επιδιώκεται µε διάφορους τρόπους, όπως είναι η διαδικτυακή παρουσία, οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις και τα διαφηµιστικά σποτ, η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις κλπ. Στόχος της έρευνα αυτής είναι να αξιολογήσει κατά πόσο η παρουσία του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις συντελεί στην καλύτερη ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Παράλληλα θέτει ως κεντρικό ζητούµενο την αναβάθµιση της εικόνας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε σκοπό: Α. Το χτίσιµο σχέσεων µε νέες αγορές µέσω ισχυρής ταυτότητας Β. Τη διατήρηση της ελκυστικότητας για παραδοσιακές αγορές µέσω δηµιουργίας πιστότητας Η µελέτη µε σκοπό την αναβάθµιση της εικόνας του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος στις µεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις διακρίνεται σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα επιχειρεί την ανάλυση των απόψεων φορέων και οργανώσεων σε επίπεδο εθνικών ενώσεων, οµοσπονδιών κλπ που συνδιαµορφώνουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική δηµοσκόπηση σε εκπροσώπους των φορέων αυτών, προκειµένου να αξιολογηθεί η µέχρι σήµερα εµπειρία και η συλλογή γνωµών για την αναβάθµισή της. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάλυση της παρουσίας σε εκθέσεις την τελευταία 3ετία και η εξαγωγή συµπερασµάτων και διαπιστώσεων για την ελληνική συµµετοχή. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται µε την διατύπωση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής πρότασης, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, για την αναβάθµιση της ελληνικής παρουσίας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Η πρόταση αυτή καλείται να απαντήσει σε ζητούµενα, όπως τα κοινά στα οποία στοχεύουµε, κάθε πότε και για πόσο διάστηµα αξιοποιούνται οι εκθέσεις για επικοινωνία µε κοινά-στόχους, τις προτάσεις που πρέπει 2

4 να γίνουν για τη διασφάλιση των πλεονεκτηµάτων έναντι του ανταγωνισµού, το περιεχόµενο της επικοινωνίας, τον προσδιορισµό στρατηγικών επαφών στις µεγάλες εκθέσεις, την ανάπτυξη µηχανισµού απόκρισης, τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση παράλληλων δράσεων, καθώς και την ανάπτυξη παράλληλων ενεργειών για την ενίσχυση της δηµοσιότητας µετά την έκθεση. Η ενότητα αυτή ασχολείται επιπλέον µε τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση παράλληλων δράσεων για την προβολή του τουριστικού προϊόντος καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση της δηµοσιότητας µετά την έκθεση και διάχυση αυτών µέσω άλλων εργαλείων. Αθήνα

5 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ A.1 Έρευνα γνώµης σε ειδικά κοινά: Ταυτότητα της έρευνας Για την εξαγωγή των απαραίτητων αποτελεσµάτων που θα µας βοηθήσουν στην αξιολόγηση της παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις επιλέχθηκε ως προτιµότερη µέθοδος η διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας προσωπικών συνεντεύξεων. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από την 1 η Ιουνίου έως και την 11 η Ιουνίου 2009 ενώ η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες των παραπάνω ηµερών. Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε περιλαµβάνει επανειληµµένες επικοινωνίες µε το σύνολο του πληθυσµού (110 πρόσωπα). A.2 Αξιολόγηση παρουσίας ΕΟΤ Όπως φαίνεται από το διάγραµµα που ακολουθεί το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων έχει γνώση της παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις καθώς δηλώνει πως έχει επισκεφτεί εκθέσεις στις οποίες συµµετείχε και ο ΕΟΤ. Συγκεκριµένα το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως έχουν πάρει πολλές φορές µέρος σε τέτοιου είδους εκθέσεις και το 25% αρκετές φορές, ενώ το µόνο το 10% συνολικά φαίνεται να έχει συµµετάσχει λίγες ή ελάχιστες φορές. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί πως το σύνολο του δείγµατος έχει άποψη για την παρουσίαση και τη συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς 4

6 εκθέσεις. Ειδικότερα το 67,5 % των ερωτηθέντων δηλώνουν βέβαιοι πως γνωρίζουν το αντικείµενο ενώ το υπόλοιπο 32,5 % θεωρούν πως µάλλον έχουν γνώση. Α.3 Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 1 η προτεραιότητα Από την έρευνα προέκυψαν µία σειρά στόχων τους οποίους οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι θα πρέπει να η παρουσία του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις να πληροί. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σχηµατίστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ποιοτικών στόχων: Α. Προβολή χώρας Στην κατηγορία εντάσσεται µία ευρεία γκάµα απαντήσεων που σχετίζονται είτε µε την προβολή των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της χώρας, είτε µε την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών καθώς και πληροφόρηση για τους ιδιαίτερους τουριστικούς προορισµούς, στοιχεία επικοινωνίας για κρατήσεις δωµατίων, εισιτήρια µουσείων και µέσων µεταφοράς κλπ. Ουσιαστικά οι απαντήσεις που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία ζητούν µία συνολική προβολή της χώρας που µπορεί να καλύψει όλες τις απορίες των ενδιαφεροµένων. Β. Επαφές µε tour operators, επισκέπτες, εκθέτες Στοχεύοντας στην προσέλκυση των ατόµων που απαρτίζουν τη βιοµηχανία του τουρισµού, πολλές απαντήσεις στοχεύουν στην παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις προκειµένου να υπάρχει γνωριµία µε tour operators, άλλους εκθέτες αλλά και το σύνολο των επισκεπτών των 5

7 εκθέσεων αυτών που αποτελούν εν δυνάµει επισκέπτες, αλλά και διαµορφωτές κοινής γνώµης. Α.4. Προβολή του νέου τουριστικού προσώπου της χώρας Στα πλαίσια της προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας, είναι σηµαντική η ανάδειξη κάθε νέας προσπάθειας που γίνεται µε σκοπό την τόνωση του προβαλλόµενου προϊόντος. Οι ερωτώµενοι διαπιστώνουν συχνά την ανάγκη για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προβολή ενός τουριστικού προϊόντος που µεταβάλλεται, διορθώνεται, γίνεται διαρκώς καλύτερο. α. ηµιουργικός/εικαστικός παράγοντας Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο ρόλος που επιτελεί τα δηµιουργικό κοµµάτι στον τρόπο µε τον οποίο προβάλλεται η εικόνα του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις. Τα χρώµατα, οι γραµµές, οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται προκειµένου να αποτυπώσουν την εικόνα της Ελλάδος που επιθυµούµε να βγει προς τα έξω, είναι σηµαντικό να αποτελούν µία οντότητα αρµονικά δεµένη. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται πως το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν θετική γνώµη ως προς τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζεται εικαστικά ο ΕΟΤ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αρνητικές απόψεις σχετικά µε αυτή την κατηγορία βρίσκονται σε µηδενικό επίπεδο. Αυτό το εύρηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό την στιγµή µάλιστα που ένα ποσοστό που αγγίζει το 85% δηλώνει θετική έως πολύ θετική γνώµη. 6

8 β. Υλικοτεχνική υποδοµή Παράλληλα µε το δηµιουργικό τµήµα, σηµαντικός είναι ο ρόλος που επιτελεί και η υλικοτεχνική υποδοµή µε την οποία επιτυγχάνεται η παρουσία του ΕΟΤ. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι στηµένα τα περίπτερα των εκθέσεων, το υποστηρικτικό υλικό, τα έντυπα φυλλάδια, τα συµβολικά δώρα για τους επισκέπτες αποτελούν τµήµα της συνολικής παρουσίας και υποδηλώνουν σηµαντικά πράγµατα για την οργάνωση, και προβολή τόσο του ΕΟΤ, όσο και του τουριστικού προϊόντος. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το ερώτηµα, δείχνουν ότι υπάρχει µία αρκετά θετική εντύπωση για τον τρόπο µε τον οποίο το προβάλλεται ο Οργανισµός σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Ποσοστό 70% των ερωτηθέντων διατυπώνουν θετική έως πολύ θετική άποψη. Το σηµαντικό συγκριτικό µε την προηγούµενη κατηγορία είναι ότι ένα ποσοστό 8% έχει αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη, γεγονός που αποτελεί κριτήριο για περαιτέρω διερεύνηση των πιθανών αιτίων αυτών των απαντήσεων. γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση Η κατηγορία στην οποία οι απαντήσεις αρχίζουν να καταδεικνύουν αρνητικά ποσοστά για τον ΕΟΤ είναι στο πεδίο της στελέχωσης των περιπτέρων και γενικά του τρόπου µε τον οποίο εκπροσωπείται ο Οργανισµός σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού. Από τα ποσοστά φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 70% έχει ουδέτερη έως θετική ή πολύ θετική άποψη. Ωστόσο, και αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά, υπάρχει ένα ποσοστό 23% που εκφράζει αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη, γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχει µία ευρεία δυσαρέσκεια ανάµεσα στους ερωτώµενους για τον τρόπο µε τον οποίο εκπροσωπείται ο ΕΟΤ. 7

9 δ. Προγραµµατισµός επαφών Ο ουσιαστικότερος στόχος της διοργάνωσης εκθέσεων είναι η πραγµατοποίηση επαφών µε τους κύριους παράγοντες της τουριστικής βιοµηχανίας και παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος σε εν δυνάµει επισκέπτες. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να αντιµετωπίζονται οι εκθέσεις ως ένα βασικό meeting place για όλους τους ενδιαφερόµενους. Ωστόσο, από τις απαντήσεις φαίνεται ότι στο επίπεδο της διεξαγωγής συναντήσεων και επαφών η γνώµη όσων ερωτήθηκαν δεν είναι η πλέον θετική. Το 25% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει αρνητική έως πολύ αρνητική εικόνα από τον τρόπο µε τον οποίο προγραµµατίζονται οι επαφές µε τους αρµόδιους παράγοντες του ΕΟΤ. Παράλληλα το 33% έχει ουδέτερη άποψη ενώ µόλις το 25% έχει θετική έως πολύ θετική άποψη. Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ένα σοβαρό έλλειµµα στον τρόπο µε τον οποίο προγραµµατίζονται οι επαφές που σαφώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 8

10 ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης Στα πλαίσια της επαφής µε πιθανούς πελάτες και ενδιαφερόµενους είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η υποδοχή των αιτηµάτων πληροφόρησης και σε τελική ανάλυση πως αυτά τα αιτήµατα εξυπηρετούνται. Εξάλλου είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι ο σωστός τρόπος αντιµετώπισης των αιτηµάτων αυτών αποτελεί για τον επισκέπτη/ ενδιαφερόµενο και µία πρώτη εικόνα για το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη χώρα. Με βάση τα στοιχεία των απαντήσεων ο τοµέας της υποδοχής και εξυπηρέτησης πληροφόρησης συγκεντρώνει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό θετικών απαντήσεων, ποσοστό που φτάνει το 43%. Αν στις απαντήσεις αυτές προστεθεί και το 30% που θεωρεί ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης βρίσκεται σε ένα ουδέτερο επίπεδο, τότε µπορούµε να πούµε ότι η παροχή αυτού του είδους της υπηρεσίας βρίσκεται αρκετά υψηλά στην εκτίµηση των ερωτηθέντων. Σε καµία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να παραγνωριστεί το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων που φτάνει το 15% και αποτελεί ένα δείκτη ότι υπάρχουν πράγµατα που ενοχλούν και πρέπει να µελετηθούν και να διορθωθούν. στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Το αντικείµενο που αποτελεί προβληµατικό πεδίο είναι σίγουρα οι παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν την παρουσία του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται µε την ανάγκη επιπλέον προβολής του τουριστικού προϊόντος αλλά και του ίδιου του 9

11 οργανισµού και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την προσέλκυση ενδιαφεροµένων. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, όµως, φαίνεται ότι οι απόψεις σχετικά µε τις παράλληλες διοργανώσεις στις εκθέσεις είναι αρκετά µοιρασµένες. Έτσι ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 33% που µοιράζεται αντίστοιχα σε θετικές και πολύ θετικές απόψεις, υπάρχει και ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό που αγγίζει το 30% µε αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη για τις παράλληλες εκδηλώσεις των εκδηλώσεων που πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα σχετικά µε το τι φταίει και υπάρχει αυτό το φαινόµενο. Συµπερασµατικά Συµπερασµατικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στα περισσότερα από τα αξιολογικά κριτήρια που έχουν τεθεί οι απόψεις των ερωτηθέντων κυµαίνονται σε θετικά έως πολύ θετικά επίπεδα. Ειδικότερα στο 85% του δείγµατος υπάρχει θετική έως πολύ θετική άποψη σχετικά µε το δηµιουργικό κοµµάτι της παρουσίας του ΕΟΤ ενώ πολύ υψηλά ποσοστά που αγγίζουν το 70% αφορούν την υλικοτεχνική υποδοµή. Σηµαντικά είναι επίσης τα ποσοστά θετικής γνώµης που αφορούν την υποδοχή αιτηµάτων πληροφόρησης και αγγίζουν το 43% ενώ το 35% του συνόλου του δείγµατος εκφράζεται θετικά για τη στελέχωση και εκπροσώπηση του Οργανισµού στις διεθνείς εκθέσεις. 10

12 Σε σχεδόν ίδια επίπεδα που κυµαίνονται µεταξύ 30 και 35% υπάρχει ουδέτερη αντιµετώπιση του συνόλου των ερωτηθέντων για θέµατα όπως η στελέχωση, ο προγραµµατισµός επαφών, η υποδοχή αιτηµάτων και οι παράλληλες δράσεις που λαµβάνουν χώρα. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αξιολογηθούν ιδιαιτέρως τα αρνητικά σχόλια και οι κατηγορίες οι οποίες κατά τη γνώµη των ερωτηθέντων δεν καλύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Έτσι παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, που αγγίζει το 30%, των αρνητικών απόψεων αφορά τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον ΕΟΤ κατά την διάρκεια των εκθέσεων. Σηµαντική είναι η κριτική που ασκείται στην στελέχωση των αντιπροσωπειών(23%) αλλά και στον προγραµµατισµό επαφών µεταξύ εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς και του ΕΟΤ, ποσοστό που αγγίζει το 25%. 11

13 Είναι εποµένως σηµαντικό να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκειµένου να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού στις διεθνείς εκθέσεις και κατ επέκταση στο κοινό που θέλει να προσελκύσει. 12

14 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ Β.1 Στόχευση: παραδοσιακές και νέες αγορές Σε αυτή την ενότητα, η µελέτη ασχολείται µε τις επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τις νέες αγορές στις οποίες θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ΕΟΤ αλλά και µία αξιολόγηση ανάµεσα στις ήδη στοχευµένες αγορές και στις οποίες µε βάση την γνώµη των ερωτηθέντων θα πρέπει να γίνει µεγαλύτερη στόχευση. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις όσων ερωτήθηκαν, απαντήσεις που για την ενότητα αυτή µπορούσαν να είναι µέχρι πέντε, φαίνεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάγκη παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις χωρών που αναδύονται ως νέες αγορές. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι 46% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σηµαντική η παρουσία στην αγορά της Κίνας και 43% στην αγορά της Ρωσίας. Το γεγονός ότι τα ποσοστά είναι τόσο υψηλά σε σχέση πάντα µε τις επόµενες απαντήσεις που αγγίζουν µόλις το 15% και κάτω δείχνει την σηµασία που αποδίδουν οι ερωτώµενοι στις αγορές αυτές. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν και δείχνουν ένα µείγµα χωρών- αγορών που ενδιαφέρουν. Έτσι το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ενδιαφέρον για την αγορά της Ινδίας, το 13% για Ιαπωνία και Αµερική, 10% για Λατινική Αµερική, ενώ µόλις 10% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο ΕΟΤ πρέπει να έχει παρουσία στις αραβικές χώρες. 13

15 Στην ίδια κατηγορία αξίζει να σηµειωθούν και οι απαντήσεις που δόθηκαν και αφορούν την ανάγκη παρουσίας ή ενίσχυση της υπάρχουσας παρουσίας σε αγορές που θεωρούνται κατεξοχήν παραδοσιακές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των απαντήσεων µε µόνη εξαίρεση την Ρωσία θεωρεί ως σηµαντικές της αγορές της Ευρώπης µε µεγαλύτερη έµφαση στην Γερµανία και την Αγγλία που συγκεντρώνουν ποσοστά 71% και 69% αντίστοιχα. Παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά της Γαλλίας(53%) ενώ σηµαντικά είναι και τα ποσοστά των ερωτηθέντων που θεωρούν σηµαντικές τις αγορές της Ιταλίας σε ποσοστό 28%, της Ολλανδίας και της Ισπανίας σε ποσοστό 16% και της Σκανδιναβίας σε ποσοστό 15%. Παρά το γεγονός ότι έχουν συµπεριληφθεί και στην κατηγορία των αναδυόµενων αγορών, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό που φτάνει το 33% δεν αντιµετωπίζει την Ρωσία ως αναδυόµενη αγορά, αλλά ως µία παραδοσιακή σηµαντική αγορά και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία του ΕΟΤ εκεί. Το ίδιο ισχύει και τις ΗΠΑ σε ποσοστό µικρότερο όµως, που κυµαίνεται στο 25%. 14

16 Β.2 Προτάσεις βελτίωσης Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται προτάσεις που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα πρέπει να προσεχθούν, προκειµένου να ενδυναµωθεί η παρουσία του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις που συµµετέχει. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατηγορία που σχετίζεται µε τα στοιχεία που διαµορφώνουν την ταυτότητα του τρόπου παρουσίας στις διεθνείς εκθέσεις. Όλες οι απαντήσεις αναδεικνύουν σε πολύ µεγάλο βαθµό το συγκεκριµένο θέµα µε αποτέλεσµα και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προσπάθεια αξιολόγησης των ιδιαίτερων στοιχείων που καθορίζουν την ταυτότητα αυτή. Στηριζόµενοι σε µία βαθµολογική κλίµακα από το 0 έως το 5, όπου 0 στοιχείο αδιάφορο και 5 πολύ σηµαντικό, ζητήθηκε µία αξιολόγηση κατά σειρά σηµασίας των παρακάτω χαρακτηριστικών: τύπος περιπτέρου, οπτικοακουστικό υλικό, έντυπο υλικό, σύνθεση αντιπροσωπεία, σύστηµα αιτηµάτων πληροφόρησης, τακτικές προβολής στην πόλη/ χώρα που πραγµατοποιείται η έκθεση. Το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι η ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδουν οι ερωτηθέντες στην ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου τύπου περιπτέρου. Ένα περίπτερο κοινό για όλες τις εκθέσεις και τις συµµετοχές, ικανό να προσελκύσει διαφορετικών ειδών κοινά και επισκέπτες και το οποίο θα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρει να προβληθούν κάθε περίοδο. Το αµέσως σηµαντικότερο στοιχείο είναι η ανάγκη ύπαρξης ενός συστήµατος που θα µπορεί να διαχειρίζεται τα αιτήµατα πληροφόρησης που τίθενται από τους ενδιαφερόµενους. Στο βαθµό αυτό σχετίζεται και το οπτικοακουστικό υλικό που προσφέρεται και προβάλλεται στο περίπτερο του ΕΟΤ. Είναι σηµαντικό το υλικό αυτό να βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία, να στοχεύει στην ανάδειξη παρόµοιων πραγµάτων και να λειτουργεί υποστηρικτικά των υπαρχόντων συστηµάτων και οµάδων πληροφόρησης καθώς και του παράλληλου τρόπου προβολής της συµµετοχής στις εκθέσεις αυτές γεγονός που αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στην ιεράρχηση των ενεργειών όπως αυτή γίνεται από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, οι οµάδες που εκπροσωπούν τον ΕΟΤ στις εκθέσεις είναι ένας από τους παράγοντες που επισηµαίνεται ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η σηµασία που όλοι οι ερωτηθέντες αποδίδουν στα άτοµα που στελεχώνουν την οµάδα εκπροσώπησης, καθώς αποτελούν τον βασικότερο εκπρόσωπο και πρεσβευτή της χώρας προς τα έξω. Πέρα από την αξιολόγηση αυτή πάντως είναι πολύ χρήσιµο να εντοπίσουµε και τα ιδιαίτερα σηµεία και τις προτάσεις που προβάλλονται 15

17 ως ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν µε σκοπό να επιτευχθεί η καλύτερη προβολή του τουριστικού προϊόντος. α. ηµιουργικός παράγοντας Σε ότι σχετίζεται µε το δηµιουργικό κοµµάτι του τρόπου προβολής αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο µε τον οποίο είναι στηµένος ο χώρος του περιπτέρου. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν υπάρχει ανάγκη για χώρους σύγχρονους, µε καλύτερη αισθητική, προσανατολισµένους στην ανάδειξη των µηνυµάτων που έχουν επιλεγεί. Εντοπίζεται ανάγκη προβολής όχι µόνο του τουριστικού προϊόντος άλλα και η δυνατότητα στο περίπτερο που δηµιουργείται να παρουσιάζονται και άλλες δυνατότητες που υπάρχουν όπως είναι η ανάδειξη του συνεδριακού ή καθαρά επαγγελµατικού τουρισµού µε σκοπό τη προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών. β. Υλικοτεχνική υποδοµή Και στον τοµέα της υλικοτεχνικής υποδοµής κρίνεται σηµαντική η ενιαία παρουσία του ΕΟΤ και να µην διαφοροποιείται ανάλογα µε την έκθεση που υπάρχει συµµετοχή. Προβάλλεται η ανάγκη για µεγαλύτερους χώρους στρατηγικά επιλεγµένους και καλύτερα διαµορφωµένους, 16

18 στους οποίους ο επισκέπτης θα µπορεί να ενηµερώνονται για όλες τις πιθανές τουριστικές επιλογές που προσφέρει η χώρα. Παράλληλα προτείνεται η δηµιουργία σποτ και γενικότερου οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που θα καλύπτει όλες τις πιθανές τουριστικές επιλογές και θα µπορεί να αξιοποιείται ανάλογα µε την έκθεση και την ανάγκη προβολής κάποιας συγκεκριµένης επιλογής ή περιοχής. Αυτό το υλικό εξάλλου κρίνεται απαραίτητο να µην προσφέρεται µόνο στους ενδιαφερόµενος και επισκέπτες, αλλά τα περίπτερα να είναι έτσι στηµένα, ώστε να µπορεί να γίνει είτε µια ιδιωτική προβολή είτε να µπορεί να οργανωθεί συνέντευξη τύπου ή παρουσίαση σε εκπροσώπους των ΜΜΕ. γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση Η τρίτη κατηγορία που κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική στον τρόπο προβολής τους τουριστικού προϊόντος της χώρα στα πλαίσια των εκθέσεων που συµµετέχει ο ΕΟΤ, είναι η σωστή στελέχωση των περιπτέρων αλλά και η εκπροσώπηση από αρµόδιους φορείς. Όλοι οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη παρουσίας στελεχών του ΕΟΤ µε βαθιά γνώση του αντικειµένου που καλούνται να παρουσιάσουν και οι οποίοι είναι δυνατόν να απαντήσουν σε όποιο πιθανό ερώτηµα ανακύψει. Παράλληλα κρίνεται σηµαντικό η παρουσία σε εκθέσει να αποτελεί ένα ουσιαστικό πεδίο επαφής µε εν δυνάµει επισκέπτες. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του προέδρου του ΕΟΤ και υψηλόβαθµα στελέχη του Οργανισµού µε σκοπό την πραγµατοποίηση συναντήσεων µε εκπροσώπους µεγάλων πρακτορείων αλλά και γενικότερα µεγάλων παραγόντων του χώρου. Παράλληλα είναι σηµαντική και η ύπαρξη ατόµων που διαθέτουν επικοινωνιακά χαρίσµατα, αλλά παράλληλα διαθέτουν γνώσεις τουριστικού marketing και επικοινωνίας. Όπως είναι φυσιολογικό, σκοπός αυτών των ειδικοτήτων είναι να καταφέρουν να προσελκύσουν τους ενδιαφερόµενους, να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προϊόν και την ίδια στιγµή να αξιοποιήσουν την γνώση που αποκτούν για την µελλοντική καλύτερη παρουσία του Οργανισµού. 17

19 δ. Προγραµµατισµός επαφών Μέρος της σηµασίας που δίνεται στην σωστή εκπροσώπηση του Οργανισµού είναι και ο σωστός τρόπος προγραµµατισµού των επαφών που πραγµατοποιούνται. Με βάση τις απόψεις που εκφράζονται είναι σηµαντική η αξιοποίηση της εκθεσιακής συγκυρίας προκειµένου να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές συναντήσεις, συναντήσεις που πρέπει µε ακρίβεια να έχουν οργανωθεί πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης Είναι χαρακτηριστική η επιµονή όλων των απαντήσεων στην ανάγκη προγραµµατισµού των επαφών, γεγονός που αναδεικνύει µία κατάσταση που θεωρείται προβληµατική και πρέπει να αλλάξει. Για το σκοπό αυτό προτείνεται ακόµα και η δηµιουργία λόµπι που θα στοχεύουν στην προσέλκυση των κυριότερων tour operators καθώς και όλων εκείνων των παραγόντων της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας. ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη παρουσίαση σε όλους τους ενδιαφερόµενους του κλάδου, είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σύστηµα υποδοχής και εξυπηρέτησης των αιτηµάτων πληροφόρησης. Μέρος αυτού του συστήµατος είναι τόσο το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, όσο και το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό που µπορεί να αποτελέσει πρώτη µορφή πληροφόρησης. Αυτό που αναδεικνύεται ως ιδιαίτερη ανάγκη πάντως είναι η προεργασία των εκπροσώπων σε πιθανά ερωτήµατα και η προσπάθεια απαντήσεων που δεν θα αφήνουν κενά και απορίες. Για το λόγο αυτό πολλοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει µία προεργασία στην απάντηση ερωτηµάτων και των πιθανών απαντήσεων. Παράλληλα κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαρξη online σύνδεσης, η οποία θα αξιοποιείται τόσο για την ανάδειξη φορέων και επιµελητηρίων αλλά και για την παροχή της απαραίτητης άµεσης πληροφόρησης στους ενδιαφερόµενους. στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Στα πλαίσια της αναβάθµισης της παρουσίας του Οργανισµού στη διεθνή αγορά, προτείνεται η ενίσχυση της εκθεσιακής προβολής µε µία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και ενεργειών µε σκοπό την καλύτερη προβολή και την µεγαλύτερη δηµοσιότητα. 18

20 Στα πλαίσια αυτά προτείνονται µία σειρά ενεργειών που σχετίζονται µε την σύνδεση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει. Παρουσίαση µία σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στη χώρα, µέσα από ειδικά σχεδιασµένο υλικό, προσωπικές επαφές, οργάνωση θεµατικών παρουσιάσεων, όπως είναι οι βραδιές γευσιγνωσίας µε σκοπό την ανάδειξη της χώρας και όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Σηµαντικός είναι ο ρόλος που θα πρέπει, µε βάση τις απαντήσεις, να δοθεί στην οργάνωση στοχευµένων επαφών, όχι µόνο µε tour operators και παράγοντες τουρισµού, αλλά και µε εκπροσώπους των διεθνών ΜΜΕ. 19

21 Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ Η ανάδειξη του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας µπορεί να επιτευχθεί µέσα από µία σειρά ενεργειών. Ένα πολύ σηµαντικό τµήµα αυτής της παρουσίας περιλαµβάνει την παρουσία στις µεγάλες και µικρότερες διεθνείς εκθέσεις. Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο προβάλλεται ο ΕΟΤ και κατ επέκταση ο ελληνικός τουρισµός στις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες συµµετέχει. Η µελέτη έθεσε σαν κριτήρια την ανάγκη ανάδειξης νέων αγορών στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει στόχευση καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία στον τρόπο παρουσία του ΕΟΤ, τα οποία οι παράγοντες της ελληνικής τουριστικής αγοράς θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν. Επιχειρώντας µία σύνοψη των ευρηµάτων της έρευνας, παρατηρούµε ότι το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει µία ενιαία ταυτότητα στον τρόπο µε τον οποίο ο ΕΟΤ συµµετέχει στις διεθνείς εκθέσεις. Η ταυτότητα αυτή περιλαµβάνει την δοµή και τον τρόπο στησίµατος των ελληνικών περιπτέρων καθώς και το σύνολο του οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που παρουσιάζεται στα περίπτερα αυτά. Είναι ανάγκη µίας νέας πιο ελκυστικής, πιο µοντέρνας ταυτότητας κοινής για όλες τις συµµετοχές, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητες στα άτοµα που στελεχώνουν τα περίπτερα αυτά να παρέχουν πλούσιο ενηµερωτικό υλικό, µε σκοπό να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ζήτηµα που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι η ανάγκη στελέχωσης των περιπτέρων µε άτοµα ειδικά εκπαιδευµένα, ικανά να ανταποκριθούν στις όποιες προκλήσεις και απαιτήσεις και να αναδείξουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η στελέχωση αυτή θα πρέπει να πλαισιώνεται από µία άψογα οργανωµένη σειρά συναντήσεων µε εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς προκειµένου να αναδειχθεί καλύτερα η ελληνική τουριστική βιοµηχανία. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται καθαρά ότι οι συναντήσεις αυτές, πέρα από ένα σηµαντικό εργαλείων δηµοσίων σχέσεων, θα πρέπει να θεωρούνται ως το βασικό µέσο επικοινωνίας µε την αγορά. Για το λόγο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη λεπτοµερούς και συστηµατικού προγραµµατισµού µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η επαφή µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο της διεθνούς αγοράς και ανάδειξη του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος. 20

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21

23 Νέες αγορές Επιλογή: 1 η - Κατηγορία «Άλλες» Ανατολικές χώρες Ανατολική Ευρώπη Αραβικές χώρες εν υπάρχει αγορά που να περισσεύει Είναι επαρκής η στόχευσή του Ευρώπη Θα πρέπει να γίνονται ενέργειες προβολής και δηµοσίων σχέσεων στοχευµένες Ιαπωνία Αµερική Να ασχοληθούν πρώτα µε τις παραδοσιακές και µετά µε τις νέες Περισσότερες αγορές µε θάλασσα Πρώην ανατολική Ευρώπη Πρώην σοβιετική ένωση Πρώην ανατολικού µπλοκ Ρουµανία Νέες αγορές Επιλογή: 2η - Κατηγορία «Άλλες» Ανατολική Ασία Ασία Βουλγαρία Ενωµένα αραβικά εµιράτα Ιαπωνία Και να έρθουν, έχουµε εµπόδια τύπου visa 22

24 Κροατία Μέση Ανατολή Νότια Αµερική Ουκρανία Σε εκθέσεις κρουαζιερόπλοιων Τουρκία Τσεχία Νέες αγορές Επιλογή: 3η - Κατηγορία «Άλλες» Βαλκανικές χώρες Ενωµένα εµιράτα Λατινική Αµερική Να φτιάξουµε τις υποδοµές Όλα της πρώην σοβιετικής ένωσης Ρουµανία Σερβία Τουρκία Νέες αγορές Επιλογή: 4η - Κατηγορία «Άλλες» Αµερική Αυστραλία Βραζιλία Λίβανο Νότιο Αφρική Ουγγαρία Σουηδία Λατινική Αµερική Νέες αγορές Επιλογή: 5 η - Κατηγορία «Άλλες» Ιαπωνία Ινδία Να µειωθούν οι νέες αγορές Ρωσία 23

25 24

26 25

27 Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 1 η - Κατηγορία «Άλλες» Ευρώπη Ειναι επαρκής η στόχευσή του Ιαπωνία Βερολίνο ΗΠΑ Κεντρική Ευρώπη Μεγάλη Βρετανία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 2η - Κατηγορία «Άλλες» Ευρώπη Ιταλία Καναδάς Λονδίνο Ρωσία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 3η - Κατηγορία «Άλλες» Βέλγιο Είναι εκτός πραγµατικότητας Ιταλία Καναδάς Νοτιοανατολική Ασία 26

28 ΗΠΑ Μεγάλη Βρετανία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 4η - Κατηγορία «Άλλες» Γερµανία Βέλγιο Κεντρική Ευρώπη Κίνα Σκανδιναβία Ιαπωνία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 5η - Κατηγορία «Άλλες» Αυστραλία Γερµανία Ρωσία Τουρκία Ιαπωνία Ολλανδία 27

29 ηµιουργικό: Πρόταση βελτίωσης Α (2) εν έχει πρόταση βελτίωσης (20) ιάρκεια Καλύτερη αισθητική Καλύτερη διάταξη χώρου για τις επαγγελµατικές εκθέσεις Καλύτερη µελέτη χώρου Καλύτερος χώρος και µεγαλύτερος, µεγαλύτερη παρουσία και συµµετοχή από φορείς, events, συνεντεύξεις Μεγαλύτερη προβολή συνεδριακού τουρισµού Να διαφηµιστεί και ο επαγγελµατικός τουρισµός στα περίπτερα Να είµαστε παρόν σε όλες τις αγορές Να είναι καλύτερο το concept και όλος ο τρόπος προβολής Να µην αλλάζει το λογότυπο τόσο συχνά Να οριστικοποιηθούν τα µηνύµατα που βγαίνουν προς τα έξω και να µην είναι πολιτικοποιηµένα Πεπαλαιωµένο θέµα να αντικατασταθεί Περισσότερες γιγαντοοθόνες για µηνύµατα Πιο νωρίς η διαφήµιση Πρέπει να ανοίγεται περισσότερο ο ΕΟΤ και θα πρέπει να δηµιουργεί καλύτερες προυποθέσεις στον επαγγελµατικό τοµέα Σταθερότητα στην ποιότητα, αισθητική και λογότυπο στην προβολή Τα περίπτερα να προγραµµατίζονται σε 3ετή βάση Υλικό πεπαλαιωµένο και άχρηστο να αντικατασταθεί Υλικοτεχνική υποδοµή: Πρόταση βελτίωσης Α (2) εν έχει πρόταση βελτίωσης (14) ιαφοροποιείται ο ΕΟΤ από έκθεση σε έκθεση και κακή παρουσία σε κάποιες εκθέσεις, να υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο Έλλειµµα εξειδικευµένου υλικού προβολής για τον θαλάσσιο τουρισµό Θεµατικές εκδόσεις (εναλλακτικό τουρισµό, τοπικός) ανα τουριστικό προορισµό Καινούργια έντυπα Καλή ποιότητα για όλες τις εκθέσεις µε κάποια stadar που να µην παραβιάζονται Καλύτερη παρουσία στις µικρότερες εκθέσεις Καλύτερος προγραµµατισµός και µεγαλύτερα κονδύλια 28

30 Καλύτερος χώρος και µεγαλύτερος, µεγαλύτερη παρουσία και συµµετοχή απο φορείς, events συνεντεύξεις Κυκλάδες έχουν καλύτερο αποτέλεσµα Λίγο πιο οργανωµένη η ρεσεψιόν Μεγαλύτερο βάρος και χρήµατα στις εκδηλώσεις Να γίνει πιο επίκαιρο το περιεχόµενο του οπτικού υλικού Να γίνονται παρουσιάσεις σε κλειστό ειδικά διαµορφωµένο χώρο Να έχουν έντυπο υλικό και θα πρέπει τα περίπτερα να είναι πιο µεγάλα Να στοχεύσουν σε µια εντελώς διαφορετική Ελλάδα Περισσότερα υλικά προσπέκτους Περισσότερα υλικά, διαφηµιστικά, σύγχρονη τεχνολογία Περισσότερο υλικό Περισσότερο υλικό - οπτικοακουστικές επεµβάσεις Περισσότερο διαφηµιστικό υλικό Στοχευµένη προβολή / prive παρουσιάσεις / µεγαλύτερη λειτουργικότητα στο περίπτερο Το εντυπο-οπτικοαστικό υλικό χρειάζεται βελτίωση Το σηµείο στησίµατος του περιπτέρου να είναι κοµβικό Το υλικό να µην είναι αναχρονιστικό Στελέχωση / εκπροσώπηση: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (11) Ανθρώπους του κλάδου Άτοµα ειδικευµένα στον τουρισµό και όχι υπάλληλοι του ΕΟΤ Βαθύτεροι γνώστες του αντικειµένου και πιο επικοινωνιακοί εν γίνεται να στέλνουν κάποιους που δεν ξέρουν ξένες γλώσσες Επάνδρωση µε τεχνοκράτες ειδικούς στο εκθεσιακό µάρκετινγκ και προβολή Θα πρέπει να έχουν περισσότερα και πιο κατάλληλα άτοµα Θα πρέπει να έχουν περισσότερους ανθρώπους που να µιλάνε την τοπική γλώσσα Ικανότερα στελέχη Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη στελέχωση των γραφείων εξωτερικού Καλύτερο κόσµο Κάποια stadar που να µην παραβιάζονται και στην εκπροσώπηση Λίγο πιο οργανωµένη η ρεσεψιόν Έµπειρο προσωπικό Να γνωρίζουν περισσότερες γλώσσες 29

31 Να γνωρίζουν τα άτοµα, το περιεχόµενο Να είναι πιο εξειδικευµένο το προσωπικό Να είναι σχετικοί µε το αντικείµενο Να έρχονται υπεύθυνοι των εκθέσεων Να κοιτάζει όλους τους φορείς σε όλες τις περιφέρειες Να στελεχωθεί και µε άλλα άτοµα εκτός ΕΟΤ Να υπάρχουν ανώτερα στελέχη που να έχουν σχέση µε την αγορά Να υπάρχουν επαγγελµατίες επικοινωνίας µε τον κόσµο Παρουσία περισσότερων στελεχών (όχι απλός χαιρετισµός), ραντεβού µε εκπροσώπους µεγάλων πρακτορείων Περισσότερη εκπροσώπιση Περισσότερο εξιδεικευµένο κόσµο Περισσότερο να βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος µε υψηλόβαθµα στελέχη Στελέχη ξενοδοχείων & ξεναγοί να συµµετέχουν γιατί έχουν πραγµατική εµπειρία Προγραµµατισµός επαφών: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (17) Άλλου είδους προετοιµασία Γρήγορη ενηµέρωση Επάνδρωση ΕΟΤ µε ειδικούς σε προγράµµατα επαφών Επικοινωνία να γίνει πιο οργανωµένη ίσως απο κάποια άλλη εταιρεία Καλύτερες επαφές, πιο συντονισµένα Καλύτερη ενηµέρωση επαφών και προγραµµατισµό σε συνεργασία µε τους επαγγελµατικούς φορείς του προγραµµατισµού Κλείνονται από πριν ραντεβού, πρόγραµµα εµπορικών επισκεπτών Μόνιµη στελέχωση του υπουργείου (υπερκοµµατικοί) και κοινή στρατηγική Να ασχοληθεί µε το να κάνει επαφές Να δηµιουργηθούν λόµπι Να δωθούν επιδοτήσεις ώστε οι αρµόδιοι να πηγαίνουν Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις Οι επαφές να γίνονται περισσότερο µε τους tour operators Ολα τα γραφεία του ΕΟΤ στο ίδιο επίπεδο Να µην πάνε για δηµόσιες σχέσεις Περισσότερες επαφές και µε µικρότερους tour operators 30

32 Περισσότερη παρουσία στελεχών µε προτάσεις που να εφαρµόζονται Πιο οργανωµένες εκδηλώσεις µε αποτέλεσµα Πριν πάνε εκεί να έχουν οργανωθεί καλύτερα Πριν πάνε να έχει γίνει κάποια προπαρασκευή Σωστός προγραµµατισµός από επαγγελµατίες Ταχύτερος προγραµµατισµός Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (24) εν έχουν έντυπα και ψάχνονται Έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό Έντυπο υλικό και εξιδικευµένο προσωπικό Εξειδικευµένο προσωπικό και υλικό στον επαγγελµατικό τουρισµό Επικοινωνία να γίνει πιο οργανωµένη ίσως από κάποια άλλη εταιρεία Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη πληροφόρηση Καλύτερη προεργασία Έµπειρο προσωπικό Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις για να έχει καλύτερη εικόνα Να στελεχωθεί απο εξωτερικούς παράγοντες Να υπάρχει online σύνδεση µε το ξενοδοχειακό επιµελητήριο όσον αφορά στα ελληνικά ξενοδοχεία Περισσότερα και πιο κατάλληλα άτοµα Σωστή οργάνωση Το να έχει εσωτερική διαδικασία απάντησης αιτηµάτων Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας της συµµετοχής: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (11) Αναβάθµιση όλων των εκθέσεων Ανασχεδιασµός εν αρκεί µόνο αυτό εξιώσεις ιαφοροποιείται ο ΕΟΤ από έκθεση σε έκθεση και κακή παρουσία σε κάποιες εκθέσεις, να υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο ιοργάνωση εκδηλώσεων σε µεγάλους χώρους κάθε χώρας 31

33 Εκπόνηση ειδικού πλάνου ενεργειών σε βάθος χρόνου που να εφαρµόζεται κάθε φορά Εντατικοποίηση προσπάθειας Θα πρέπει οι παράλληλες εκδηλώσεις να έχουν σχέση µε την τρέχουσα επικοινωνία και όχι να καταλήγουν σε τραπεζόµατα ηµιεταίρων και ελληνικών συµµετοχών Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη οργάνωση απο τους διευθυντές πρακτορείων Κάνουν απλά δηλώσεις Να γίνεται lobbing Να γίνουν πιο πολλές εκδηλώσεις και πολλές προβολές από τοπικά µµε Να δηµιουργηθούν επαφές µε παράγοντες τουρισµού Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις για να έχει καλύτερη εικόνα Να κάνει δραστηριότητες εκτός έκθεσης Να ξοδέψουν περισσότερο Να υπάρχει κάποια σύνδεση µε τα πολιτιστικά γεγονότα της ελλάδας Να υπάρχουν ξένοι φορείς και να είναι πιο οργανωµένα τα πράγµατα σε δηµόσιες σχέσεις Οι αρµόδιοι στις θέσεις Περισσότερα άτοµα και καλύτερη οργάνωση Περισσότερες Περισσότερες εκδηλώσεις µε ελληνικό χαρακτήρα, εκδηλώσεις γευσηγνωσίας Περισσότερες εκδηλώσεις εκτός χώρου έκθεσης ώστε να είναι στο επίκεντρο η Ελλάδα Περισσότερη προβολή Πιο οργανωµένες εκδηλώσεις µε αποτέλεσµα Τα κοκτέιλς του ΕΟΤ να απευθύνονται περισσότερο στους πιθανούς αγοραστές Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 1η προτεραιότητα Α (2) Location Tour operators να τους δίνουν προσοχή Αισθητή παρουσία µε περίπτερο κοντά στους ανταγωνιστές κυρίως τούρκους Αναγνωρισιµότητα του προορισµού της Ελλάδος Άνοιγµα σε νέες αγορές Άρτια παρουσία ελληνικού προϊόντος Καλές επαφές των εκθετών 32

34 Κύρος οργανισµού Μήνυµα που θέλει να περάσει Να διαφηµίζεται η Ελλάδα Να κάνουµε µια παρουσία καλή στον ελλαδικό χώρο Να µου φέρει πελάτες Να προβάλει το νέο τουριστικό πρόσωπο της χώρας Να υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τους προορισµούς Ξεκάθαρα επικοινωνιακά µηνύµατα µε σλόγκαν που να κρατάνε πολύ Περισσότερη διαφήµιση της χώρας Πληρότητα παρουσίασης της χώρας µας Πληροφόρηση Ποιοτική προβολή χώρας Ποιούς πρέπει να καλύπτει Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή περιοχών που συνορεύουν µε τα εκάστοτε κράτη δηλαδή βαλκάνια Προβολή πολιτιστικής κληρονοµιάς Προβολή προϊόντος Προβολή της εικόνας της χώρας Προβολή του κόστους του πακέτου Προβολή χώρας Προβολή χώρας Προβολή χώρας Προσέλκυση low cost εταιρειών που δεν έρχονται στην Ελλάδα Στοχευµένο προιόν Στόχοι επικοινωνίας ελλήνων µε ξένους Σωστή προβολή της Ελλάδας (ανάλογα την έκθεση) Σωστή προβολή του προϊόντος, δεν προβάλουµε ποιότητα και καλές τιµές Σωστή προβολή χώρας Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 2η προτεραιότητα εν ανέφερε (12) Αισθητική των περιπτέρων και µέγεθος Γνωστοποίηση του εξειδικευµένου τουρισµού ηµιουργία σηµαντικότητας της χώρας στην συγκεκριµένη αγορά Εκδηλώσεις στο περίπτερο π.χ. τσολιάδες Έµφαση στα ποιοτικά προϊόντα της Ενηµέρωση 33

35 Η µείωση των τελών στις αεροπορικές γραµµές, προβολή αεροπορικών γραµµών και εταιρειών Καλύτερη διασύνδεση των επαγγελµατιών του χώρου Καλύτερη ενηµέρωση και για άλλα είδη τουρισµού Καλύτερη παρουσία της χώρας µε πολλά event σε διαφορετικές περιοχές Καλύτερη προσέγγιση Καλύτερη στελέχωση και πιο ενηµερωµένη Να αρχίζει έγκαιρα η διαφήµιση Να διαφηµίσουµε οτι βελτιώνεται το σέρβις στην Ελλάδα µε πολλές παροχές Να δίνει έµφαση σε νέα προϊόντα του τουριστικού τοµέα Νέους πελάτες Οριστικοποίηση του λογότυπου Παροχή υπηρεσίας Περισσότερα ηλεκτρονικά µέσα Ποιότητα προϊόντος Προβολή Προβολή brand name Προβολή city breaks Προσέλκυση εξειδικευµένου τουρισµού (θεµατικού) Συµµετοχή κατόπιν πλάνου Σωστή προβολή των δυνατοτήτων προστιθέµενης αξίας Τα περίπτερα να καλύπτουν τους επισκέπτες σε ό,τι τους ζητήσουν Τουριστικών υποδοµών Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 3η προτεραιότητα εν ανέφερε (19) Marketing Άνοιγµα σε συνεδριακό τουρισµό Αποφυγή του µοντέλου ήλιου - θάλασσας Αρκετά οργανωµένο χώρο για την ιδιωτική πρωτοβουλία (η οποία δεν συµµετέχει) ηµιουργία επαφών στην συγκεκριµένη αγορά µε τουριστικούς φορείς και µµε Έµφαση σε υποπεριοχές Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής Επικοινωνία Θαλάσσιες συγκοινωνίες Καλύτερες διασυνδέσεις Κάποιες νέες συνεργασίες µε αντίστοιχους φορείς Μεγαλύτερη ενίσχυση στις δηµόσιες σχέσεις 34

36 Να κρατάµε τις υποσχέσεις µας Παρουσία δυνατή από τον ελληνικό χώρο Περισσότερο και πιο προσεγµένο έντυπο υλικό Προβολή αναβάθµιση πλοίων και ακτοπλοϊκών συνδέσεων Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού Προσέλκυση υψηλότερου εισοδήµατος τουρισµού Σταδιακά να συρρικνώνει την συµµετοχή του, δίνοντας έµφαση στη ποιοτική παρουσία και στις νέες τεχνολογίες Τουριστικό προϊόν Υψηλό δηµιουργικό Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 4η προτεραιότητα εν ανέφερε (32) Αύξηση πωλήσεων Βελτίωση δηµοσίων σχέσεων ιαφήµιση ιαφήµιση παροχών Κατάλληλη στελέχωση Περισσότερα άτοµα και καλύτερη οργάνωση Πρώτος ο πελάτης Τεχνοκρατική στελέχωση Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 5η προτεραιότητα εν ανέφερε (36) ηµόσιες σχέσεις Μεγιστοποίηση επαφών µε τoυς operators Προγραµµατισµός παράλληλης προωθητικής δράσης Φεστιβάλ ανά τον κόσµο για το τι γίνεται στην Ελλάδα 35

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Event Organiser: Πρόγραμμα Χορηγιών Διαφημιστικής Προβολής. Black Sea Tourism Forum & Workshop

Event Organiser: Πρόγραμμα Χορηγιών Διαφημιστικής Προβολής. Black Sea Tourism Forum & Workshop Event Organiser: Πρόγραμμα Χορηγιών Διαφημιστικής Προβολής Black Sea Tourism Forum & Workshop Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 Black Sea Tourism Forum & Workshop Το Γραφείο Συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ BRAND ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

AGROTICA η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

AGROTICA η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ AGROTICA 2014 25η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ Διοργανωτής: ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε. Τόπος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ημερομηνίες: 30/01/2014-02/02/2014 Είσοδος: για Εμπορικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΥΜ ΙΙ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Θέσεις προτάσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας)

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ

Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Μελέτη Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης της ικτύωσης ΜΜΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) στο πλαίσιο του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα. Εκθέσεις. Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά. Ηλεκτρονικές Αγορές

Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα. Εκθέσεις. Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά. Ηλεκτρονικές Αγορές Εκθέσεις Τρόφιμα Ποτά Βιολογικά προϊόντα Ενέργεια-Ανακύκλωση- Χημικά-Πλαστικά Ηλεκτρονικές Αγορές H Online Expo, το καλύτερο εργαλείο για την παγκόσμια προβολή σας! Οι διαδικτυακές εκθέσεις αποτελούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

14-17 Οκτωβρίου 2016 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας

14-17 Οκτωβρίου 2016 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 14-17 Οκτωβρίου 2016 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ελλάδα. Ένας τόπος, πολλές επιλογές H «NOSTOS» 1st GREEK ALTERNATIVE TOURISM EXPO 2016 είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επιτυχούς Συμμετοχής σε Έκθεση

Προϋποθέσεις Επιτυχούς Συμμετοχής σε Έκθεση Προϋποθέσεις Επιτυχούς Συμμετοχής σε Έκθεση Ενημερωτική Παρουσίαση Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 6 Οκτωβρίου 2015 Αντώνης Γιωργάκη 1 Network Brand Services The WTC Cyprus Advantage 2 WORLD TRADE CENTER

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Emitt

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Emitt Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Emitt H Διεθνής Έκθεση Τουρισμού EMITT, συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες του κόσμου. Διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1997 στην Κωνσταντινούπολη με πάνω από 4.000 εκθέτες, 60.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 Η 1η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Πολωνία Υπό την αιγίδα: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Βαρσοβία, Πολωνία, TORWAR ARENA 11-12-13

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROFRESH FRUITS Η καμπάνια προώθησης φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, επιτραπέζια σταφύλια) στην Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα αποτελεί μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012

Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο Αποτελέσματα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 απευθυνόμενη στα μέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** και της EXSA**** * Παγκόσμια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων

EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων EU Lobbying Σύνοψη Αποτελεσμάτων Οκτώβριος,, 2009 Μεθοδολογία Η PSB και οι συνεργάτες της διεξήγαν 50 συνεντεύξεις στις Βρυξέλλες και 30 συνεντεύξεις σε κάθε μια από τις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Τσεχία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012 Αρ. Πρωτ : 505 / Υ.102/2-4-2013 Προς Τπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Τποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Σμήμα Γ Τπόψη κας Καλ. ιμιγδαλά Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά :

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά : Όλγα Καραγιάννη Ερευνήτρια Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού- Μέλος Εργαστηρίου Τουριστικών Μελετών & Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίουhttp://etem.aegean.gr/members/gr/36-karagianni.html

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα