ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ.. 4 A.1 Έρευνα γνώµης σε ειδικά κοινά: Ταυτότητα της έρευνας A.2 Αξιολόγηση παρουσίας ΕΟΤ.. 4 Α.3 Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 5 Α.4 Προβολή του νέου τουριστικού προσώπου της χώρας. 6 α. ηµιουργικός/εικαστικός παράγοντας β. Υλικοτεχνική υποδοµή... 7 γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση δ. Προγραµµατισµός επαφών.. 8 ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Συµπερασµατικά.10 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ...13 Β.1 Στόχευση: παραδοσιακές και νέες αγορές. 13 Β.2 Προτάσεις βελτίωσης α. ηµιουργικό β. Υλικοτεχνική υποδοµή. 16 γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση δ. Προγραµµατισµός επαφών. 18 ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ.. 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε µία εποχή σύγχρονων προκλήσεων και έντονου ανταγωνισµού, η προσπάθεια προβολής του τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας πρέπει να γίνεται µε ένα ιδιαίτερο κάθε φορά τρόπο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η επικοινωνιακή αυτή προβολή στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας αλλά κυρίως στοχεύει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην προσέλκυση επενδύσεων για την ενδυνάµωση της τουριστικής βιοµηχανίας κάθε περιοχής. Η προβολή αυτή επιδιώκεται µε διάφορους τρόπους, όπως είναι η διαδικτυακή παρουσία, οι διαφηµιστικές καταχωρήσεις και τα διαφηµιστικά σποτ, η παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις κλπ. Στόχος της έρευνα αυτής είναι να αξιολογήσει κατά πόσο η παρουσία του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις συντελεί στην καλύτερη ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Παράλληλα θέτει ως κεντρικό ζητούµενο την αναβάθµιση της εικόνας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µε σκοπό: Α. Το χτίσιµο σχέσεων µε νέες αγορές µέσω ισχυρής ταυτότητας Β. Τη διατήρηση της ελκυστικότητας για παραδοσιακές αγορές µέσω δηµιουργίας πιστότητας Η µελέτη µε σκοπό την αναβάθµιση της εικόνας του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος στις µεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις διακρίνεται σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα επιχειρεί την ανάλυση των απόψεων φορέων και οργανώσεων σε επίπεδο εθνικών ενώσεων, οµοσπονδιών κλπ που συνδιαµορφώνουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική δηµοσκόπηση σε εκπροσώπους των φορέων αυτών, προκειµένου να αξιολογηθεί η µέχρι σήµερα εµπειρία και η συλλογή γνωµών για την αναβάθµισή της. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάλυση της παρουσίας σε εκθέσεις την τελευταία 3ετία και η εξαγωγή συµπερασµάτων και διαπιστώσεων για την ελληνική συµµετοχή. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται µε την διατύπωση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής πρότασης, βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, για την αναβάθµιση της ελληνικής παρουσίας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις. Η πρόταση αυτή καλείται να απαντήσει σε ζητούµενα, όπως τα κοινά στα οποία στοχεύουµε, κάθε πότε και για πόσο διάστηµα αξιοποιούνται οι εκθέσεις για επικοινωνία µε κοινά-στόχους, τις προτάσεις που πρέπει 2

4 να γίνουν για τη διασφάλιση των πλεονεκτηµάτων έναντι του ανταγωνισµού, το περιεχόµενο της επικοινωνίας, τον προσδιορισµό στρατηγικών επαφών στις µεγάλες εκθέσεις, την ανάπτυξη µηχανισµού απόκρισης, τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση παράλληλων δράσεων, καθώς και την ανάπτυξη παράλληλων ενεργειών για την ενίσχυση της δηµοσιότητας µετά την έκθεση. Η ενότητα αυτή ασχολείται επιπλέον µε τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση παράλληλων δράσεων για την προβολή του τουριστικού προϊόντος καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση της δηµοσιότητας µετά την έκθεση και διάχυση αυτών µέσω άλλων εργαλείων. Αθήνα

5 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΟΤ A.1 Έρευνα γνώµης σε ειδικά κοινά: Ταυτότητα της έρευνας Για την εξαγωγή των απαραίτητων αποτελεσµάτων που θα µας βοηθήσουν στην αξιολόγηση της παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις επιλέχθηκε ως προτιµότερη µέθοδος η διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας προσωπικών συνεντεύξεων. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από την 1 η Ιουνίου έως και την 11 η Ιουνίου 2009 ενώ η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες των παραπάνω ηµερών. Η µεθοδολογία που επιλέχθηκε περιλαµβάνει επανειληµµένες επικοινωνίες µε το σύνολο του πληθυσµού (110 πρόσωπα). A.2 Αξιολόγηση παρουσίας ΕΟΤ Όπως φαίνεται από το διάγραµµα που ακολουθεί το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων έχει γνώση της παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις καθώς δηλώνει πως έχει επισκεφτεί εκθέσεις στις οποίες συµµετείχε και ο ΕΟΤ. Συγκεκριµένα το 65% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως έχουν πάρει πολλές φορές µέρος σε τέτοιου είδους εκθέσεις και το 25% αρκετές φορές, ενώ το µόνο το 10% συνολικά φαίνεται να έχει συµµετάσχει λίγες ή ελάχιστες φορές. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί πως το σύνολο του δείγµατος έχει άποψη για την παρουσίαση και τη συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς 4

6 εκθέσεις. Ειδικότερα το 67,5 % των ερωτηθέντων δηλώνουν βέβαιοι πως γνωρίζουν το αντικείµενο ενώ το υπόλοιπο 32,5 % θεωρούν πως µάλλον έχουν γνώση. Α.3 Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 1 η προτεραιότητα Από την έρευνα προέκυψαν µία σειρά στόχων τους οποίους οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι θα πρέπει να η παρουσία του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις να πληροί. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σχηµατίστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ποιοτικών στόχων: Α. Προβολή χώρας Στην κατηγορία εντάσσεται µία ευρεία γκάµα απαντήσεων που σχετίζονται είτε µε την προβολή των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της χώρας, είτε µε την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών καθώς και πληροφόρηση για τους ιδιαίτερους τουριστικούς προορισµούς, στοιχεία επικοινωνίας για κρατήσεις δωµατίων, εισιτήρια µουσείων και µέσων µεταφοράς κλπ. Ουσιαστικά οι απαντήσεις που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία ζητούν µία συνολική προβολή της χώρας που µπορεί να καλύψει όλες τις απορίες των ενδιαφεροµένων. Β. Επαφές µε tour operators, επισκέπτες, εκθέτες Στοχεύοντας στην προσέλκυση των ατόµων που απαρτίζουν τη βιοµηχανία του τουρισµού, πολλές απαντήσεις στοχεύουν στην παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις προκειµένου να υπάρχει γνωριµία µε tour operators, άλλους εκθέτες αλλά και το σύνολο των επισκεπτών των 5

7 εκθέσεων αυτών που αποτελούν εν δυνάµει επισκέπτες, αλλά και διαµορφωτές κοινής γνώµης. Α.4. Προβολή του νέου τουριστικού προσώπου της χώρας Στα πλαίσια της προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας, είναι σηµαντική η ανάδειξη κάθε νέας προσπάθειας που γίνεται µε σκοπό την τόνωση του προβαλλόµενου προϊόντος. Οι ερωτώµενοι διαπιστώνουν συχνά την ανάγκη για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προβολή ενός τουριστικού προϊόντος που µεταβάλλεται, διορθώνεται, γίνεται διαρκώς καλύτερο. α. ηµιουργικός/εικαστικός παράγοντας Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο ρόλος που επιτελεί τα δηµιουργικό κοµµάτι στον τρόπο µε τον οποίο προβάλλεται η εικόνα του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις. Τα χρώµατα, οι γραµµές, οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται προκειµένου να αποτυπώσουν την εικόνα της Ελλάδος που επιθυµούµε να βγει προς τα έξω, είναι σηµαντικό να αποτελούν µία οντότητα αρµονικά δεµένη. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται πως το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν θετική γνώµη ως προς τον τρόπο µε τον οποίο εµφανίζεται εικαστικά ο ΕΟΤ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αρνητικές απόψεις σχετικά µε αυτή την κατηγορία βρίσκονται σε µηδενικό επίπεδο. Αυτό το εύρηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό την στιγµή µάλιστα που ένα ποσοστό που αγγίζει το 85% δηλώνει θετική έως πολύ θετική γνώµη. 6

8 β. Υλικοτεχνική υποδοµή Παράλληλα µε το δηµιουργικό τµήµα, σηµαντικός είναι ο ρόλος που επιτελεί και η υλικοτεχνική υποδοµή µε την οποία επιτυγχάνεται η παρουσία του ΕΟΤ. Ο τρόπος µε τον οποίο είναι στηµένα τα περίπτερα των εκθέσεων, το υποστηρικτικό υλικό, τα έντυπα φυλλάδια, τα συµβολικά δώρα για τους επισκέπτες αποτελούν τµήµα της συνολικής παρουσίας και υποδηλώνουν σηµαντικά πράγµατα για την οργάνωση, και προβολή τόσο του ΕΟΤ, όσο και του τουριστικού προϊόντος. Οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το ερώτηµα, δείχνουν ότι υπάρχει µία αρκετά θετική εντύπωση για τον τρόπο µε τον οποίο το προβάλλεται ο Οργανισµός σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Ποσοστό 70% των ερωτηθέντων διατυπώνουν θετική έως πολύ θετική άποψη. Το σηµαντικό συγκριτικό µε την προηγούµενη κατηγορία είναι ότι ένα ποσοστό 8% έχει αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη, γεγονός που αποτελεί κριτήριο για περαιτέρω διερεύνηση των πιθανών αιτίων αυτών των απαντήσεων. γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση Η κατηγορία στην οποία οι απαντήσεις αρχίζουν να καταδεικνύουν αρνητικά ποσοστά για τον ΕΟΤ είναι στο πεδίο της στελέχωσης των περιπτέρων και γενικά του τρόπου µε τον οποίο εκπροσωπείται ο Οργανισµός σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού. Από τα ποσοστά φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 70% έχει ουδέτερη έως θετική ή πολύ θετική άποψη. Ωστόσο, και αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά, υπάρχει ένα ποσοστό 23% που εκφράζει αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη, γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχει µία ευρεία δυσαρέσκεια ανάµεσα στους ερωτώµενους για τον τρόπο µε τον οποίο εκπροσωπείται ο ΕΟΤ. 7

9 δ. Προγραµµατισµός επαφών Ο ουσιαστικότερος στόχος της διοργάνωσης εκθέσεων είναι η πραγµατοποίηση επαφών µε τους κύριους παράγοντες της τουριστικής βιοµηχανίας και παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος σε εν δυνάµει επισκέπτες. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να αντιµετωπίζονται οι εκθέσεις ως ένα βασικό meeting place για όλους τους ενδιαφερόµενους. Ωστόσο, από τις απαντήσεις φαίνεται ότι στο επίπεδο της διεξαγωγής συναντήσεων και επαφών η γνώµη όσων ερωτήθηκαν δεν είναι η πλέον θετική. Το 25% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει αρνητική έως πολύ αρνητική εικόνα από τον τρόπο µε τον οποίο προγραµµατίζονται οι επαφές µε τους αρµόδιους παράγοντες του ΕΟΤ. Παράλληλα το 33% έχει ουδέτερη άποψη ενώ µόλις το 25% έχει θετική έως πολύ θετική άποψη. Από τα στοιχεία αυτά διαφαίνεται ένα σοβαρό έλλειµµα στον τρόπο µε τον οποίο προγραµµατίζονται οι επαφές που σαφώς χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 8

10 ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης Στα πλαίσια της επαφής µε πιθανούς πελάτες και ενδιαφερόµενους είναι σηµαντικό να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η υποδοχή των αιτηµάτων πληροφόρησης και σε τελική ανάλυση πως αυτά τα αιτήµατα εξυπηρετούνται. Εξάλλου είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι ο σωστός τρόπος αντιµετώπισης των αιτηµάτων αυτών αποτελεί για τον επισκέπτη/ ενδιαφερόµενο και µία πρώτη εικόνα για το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη χώρα. Με βάση τα στοιχεία των απαντήσεων ο τοµέας της υποδοχής και εξυπηρέτησης πληροφόρησης συγκεντρώνει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό θετικών απαντήσεων, ποσοστό που φτάνει το 43%. Αν στις απαντήσεις αυτές προστεθεί και το 30% που θεωρεί ότι το επίπεδο εξυπηρέτησης βρίσκεται σε ένα ουδέτερο επίπεδο, τότε µπορούµε να πούµε ότι η παροχή αυτού του είδους της υπηρεσίας βρίσκεται αρκετά υψηλά στην εκτίµηση των ερωτηθέντων. Σε καµία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να παραγνωριστεί το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων που φτάνει το 15% και αποτελεί ένα δείκτη ότι υπάρχουν πράγµατα που ενοχλούν και πρέπει να µελετηθούν και να διορθωθούν. στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Το αντικείµενο που αποτελεί προβληµατικό πεδίο είναι σίγουρα οι παράλληλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν την παρουσία του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται µε την ανάγκη επιπλέον προβολής του τουριστικού προϊόντος αλλά και του ίδιου του 9

11 οργανισµού και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την προσέλκυση ενδιαφεροµένων. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, όµως, φαίνεται ότι οι απόψεις σχετικά µε τις παράλληλες διοργανώσεις στις εκθέσεις είναι αρκετά µοιρασµένες. Έτσι ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 33% που µοιράζεται αντίστοιχα σε θετικές και πολύ θετικές απόψεις, υπάρχει και ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό που αγγίζει το 30% µε αρνητική έως πολύ αρνητική άποψη για τις παράλληλες εκδηλώσεις των εκδηλώσεων που πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα σχετικά µε το τι φταίει και υπάρχει αυτό το φαινόµενο. Συµπερασµατικά Συµπερασµατικά µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στα περισσότερα από τα αξιολογικά κριτήρια που έχουν τεθεί οι απόψεις των ερωτηθέντων κυµαίνονται σε θετικά έως πολύ θετικά επίπεδα. Ειδικότερα στο 85% του δείγµατος υπάρχει θετική έως πολύ θετική άποψη σχετικά µε το δηµιουργικό κοµµάτι της παρουσίας του ΕΟΤ ενώ πολύ υψηλά ποσοστά που αγγίζουν το 70% αφορούν την υλικοτεχνική υποδοµή. Σηµαντικά είναι επίσης τα ποσοστά θετικής γνώµης που αφορούν την υποδοχή αιτηµάτων πληροφόρησης και αγγίζουν το 43% ενώ το 35% του συνόλου του δείγµατος εκφράζεται θετικά για τη στελέχωση και εκπροσώπηση του Οργανισµού στις διεθνείς εκθέσεις. 10

12 Σε σχεδόν ίδια επίπεδα που κυµαίνονται µεταξύ 30 και 35% υπάρχει ουδέτερη αντιµετώπιση του συνόλου των ερωτηθέντων για θέµατα όπως η στελέχωση, ο προγραµµατισµός επαφών, η υποδοχή αιτηµάτων και οι παράλληλες δράσεις που λαµβάνουν χώρα. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αξιολογηθούν ιδιαιτέρως τα αρνητικά σχόλια και οι κατηγορίες οι οποίες κατά τη γνώµη των ερωτηθέντων δεν καλύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Έτσι παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, που αγγίζει το 30%, των αρνητικών απόψεων αφορά τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον ΕΟΤ κατά την διάρκεια των εκθέσεων. Σηµαντική είναι η κριτική που ασκείται στην στελέχωση των αντιπροσωπειών(23%) αλλά και στον προγραµµατισµό επαφών µεταξύ εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς και του ΕΟΤ, ποσοστό που αγγίζει το 25%. 11

13 Είναι εποµένως σηµαντικό να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων προκειµένου να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού στις διεθνείς εκθέσεις και κατ επέκταση στο κοινό που θέλει να προσελκύσει. 12

14 Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ Β.1 Στόχευση: παραδοσιακές και νέες αγορές Σε αυτή την ενότητα, η µελέτη ασχολείται µε τις επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά µε τις νέες αγορές στις οποίες θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ΕΟΤ αλλά και µία αξιολόγηση ανάµεσα στις ήδη στοχευµένες αγορές και στις οποίες µε βάση την γνώµη των ερωτηθέντων θα πρέπει να γίνει µεγαλύτερη στόχευση. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις όσων ερωτήθηκαν, απαντήσεις που για την ενότητα αυτή µπορούσαν να είναι µέχρι πέντε, φαίνεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάγκη παρουσίας του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις χωρών που αναδύονται ως νέες αγορές. Από τα στοιχεία φαίνεται ότι 46% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σηµαντική η παρουσία στην αγορά της Κίνας και 43% στην αγορά της Ρωσίας. Το γεγονός ότι τα ποσοστά είναι τόσο υψηλά σε σχέση πάντα µε τις επόµενες απαντήσεις που αγγίζουν µόλις το 15% και κάτω δείχνει την σηµασία που αποδίδουν οι ερωτώµενοι στις αγορές αυτές. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις που δόθηκαν και δείχνουν ένα µείγµα χωρών- αγορών που ενδιαφέρουν. Έτσι το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ενδιαφέρον για την αγορά της Ινδίας, το 13% για Ιαπωνία και Αµερική, 10% για Λατινική Αµερική, ενώ µόλις 10% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο ΕΟΤ πρέπει να έχει παρουσία στις αραβικές χώρες. 13

15 Στην ίδια κατηγορία αξίζει να σηµειωθούν και οι απαντήσεις που δόθηκαν και αφορούν την ανάγκη παρουσίας ή ενίσχυση της υπάρχουσας παρουσίας σε αγορές που θεωρούνται κατεξοχήν παραδοσιακές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των απαντήσεων µε µόνη εξαίρεση την Ρωσία θεωρεί ως σηµαντικές της αγορές της Ευρώπης µε µεγαλύτερη έµφαση στην Γερµανία και την Αγγλία που συγκεντρώνουν ποσοστά 71% και 69% αντίστοιχα. Παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά της Γαλλίας(53%) ενώ σηµαντικά είναι και τα ποσοστά των ερωτηθέντων που θεωρούν σηµαντικές τις αγορές της Ιταλίας σε ποσοστό 28%, της Ολλανδίας και της Ισπανίας σε ποσοστό 16% και της Σκανδιναβίας σε ποσοστό 15%. Παρά το γεγονός ότι έχουν συµπεριληφθεί και στην κατηγορία των αναδυόµενων αγορών, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό που φτάνει το 33% δεν αντιµετωπίζει την Ρωσία ως αναδυόµενη αγορά, αλλά ως µία παραδοσιακή σηµαντική αγορά και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία του ΕΟΤ εκεί. Το ίδιο ισχύει και τις ΗΠΑ σε ποσοστό µικρότερο όµως, που κυµαίνεται στο 25%. 14

16 Β.2 Προτάσεις βελτίωσης Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται προτάσεις που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα πρέπει να προσεχθούν, προκειµένου να ενδυναµωθεί η παρουσία του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις που συµµετέχει. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατηγορία που σχετίζεται µε τα στοιχεία που διαµορφώνουν την ταυτότητα του τρόπου παρουσίας στις διεθνείς εκθέσεις. Όλες οι απαντήσεις αναδεικνύουν σε πολύ µεγάλο βαθµό το συγκεκριµένο θέµα µε αποτέλεσµα και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προσπάθεια αξιολόγησης των ιδιαίτερων στοιχείων που καθορίζουν την ταυτότητα αυτή. Στηριζόµενοι σε µία βαθµολογική κλίµακα από το 0 έως το 5, όπου 0 στοιχείο αδιάφορο και 5 πολύ σηµαντικό, ζητήθηκε µία αξιολόγηση κατά σειρά σηµασίας των παρακάτω χαρακτηριστικών: τύπος περιπτέρου, οπτικοακουστικό υλικό, έντυπο υλικό, σύνθεση αντιπροσωπεία, σύστηµα αιτηµάτων πληροφόρησης, τακτικές προβολής στην πόλη/ χώρα που πραγµατοποιείται η έκθεση. Το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι η ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδουν οι ερωτηθέντες στην ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου τύπου περιπτέρου. Ένα περίπτερο κοινό για όλες τις εκθέσεις και τις συµµετοχές, ικανό να προσελκύσει διαφορετικών ειδών κοινά και επισκέπτες και το οποίο θα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρει να προβληθούν κάθε περίοδο. Το αµέσως σηµαντικότερο στοιχείο είναι η ανάγκη ύπαρξης ενός συστήµατος που θα µπορεί να διαχειρίζεται τα αιτήµατα πληροφόρησης που τίθενται από τους ενδιαφερόµενους. Στο βαθµό αυτό σχετίζεται και το οπτικοακουστικό υλικό που προσφέρεται και προβάλλεται στο περίπτερο του ΕΟΤ. Είναι σηµαντικό το υλικό αυτό να βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία, να στοχεύει στην ανάδειξη παρόµοιων πραγµάτων και να λειτουργεί υποστηρικτικά των υπαρχόντων συστηµάτων και οµάδων πληροφόρησης καθώς και του παράλληλου τρόπου προβολής της συµµετοχής στις εκθέσεις αυτές γεγονός που αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στην ιεράρχηση των ενεργειών όπως αυτή γίνεται από τους συµµετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, οι οµάδες που εκπροσωπούν τον ΕΟΤ στις εκθέσεις είναι ένας από τους παράγοντες που επισηµαίνεται ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η σηµασία που όλοι οι ερωτηθέντες αποδίδουν στα άτοµα που στελεχώνουν την οµάδα εκπροσώπησης, καθώς αποτελούν τον βασικότερο εκπρόσωπο και πρεσβευτή της χώρας προς τα έξω. Πέρα από την αξιολόγηση αυτή πάντως είναι πολύ χρήσιµο να εντοπίσουµε και τα ιδιαίτερα σηµεία και τις προτάσεις που προβάλλονται 15

17 ως ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν µε σκοπό να επιτευχθεί η καλύτερη προβολή του τουριστικού προϊόντος. α. ηµιουργικός παράγοντας Σε ότι σχετίζεται µε το δηµιουργικό κοµµάτι του τρόπου προβολής αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο µε τον οποίο είναι στηµένος ο χώρος του περιπτέρου. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν υπάρχει ανάγκη για χώρους σύγχρονους, µε καλύτερη αισθητική, προσανατολισµένους στην ανάδειξη των µηνυµάτων που έχουν επιλεγεί. Εντοπίζεται ανάγκη προβολής όχι µόνο του τουριστικού προϊόντος άλλα και η δυνατότητα στο περίπτερο που δηµιουργείται να παρουσιάζονται και άλλες δυνατότητες που υπάρχουν όπως είναι η ανάδειξη του συνεδριακού ή καθαρά επαγγελµατικού τουρισµού µε σκοπό τη προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών. β. Υλικοτεχνική υποδοµή Και στον τοµέα της υλικοτεχνικής υποδοµής κρίνεται σηµαντική η ενιαία παρουσία του ΕΟΤ και να µην διαφοροποιείται ανάλογα µε την έκθεση που υπάρχει συµµετοχή. Προβάλλεται η ανάγκη για µεγαλύτερους χώρους στρατηγικά επιλεγµένους και καλύτερα διαµορφωµένους, 16

18 στους οποίους ο επισκέπτης θα µπορεί να ενηµερώνονται για όλες τις πιθανές τουριστικές επιλογές που προσφέρει η χώρα. Παράλληλα προτείνεται η δηµιουργία σποτ και γενικότερου οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που θα καλύπτει όλες τις πιθανές τουριστικές επιλογές και θα µπορεί να αξιοποιείται ανάλογα µε την έκθεση και την ανάγκη προβολής κάποιας συγκεκριµένης επιλογής ή περιοχής. Αυτό το υλικό εξάλλου κρίνεται απαραίτητο να µην προσφέρεται µόνο στους ενδιαφερόµενος και επισκέπτες, αλλά τα περίπτερα να είναι έτσι στηµένα, ώστε να µπορεί να γίνει είτε µια ιδιωτική προβολή είτε να µπορεί να οργανωθεί συνέντευξη τύπου ή παρουσίαση σε εκπροσώπους των ΜΜΕ. γ. Στελέχωση / εκπροσώπηση Η τρίτη κατηγορία που κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική στον τρόπο προβολής τους τουριστικού προϊόντος της χώρα στα πλαίσια των εκθέσεων που συµµετέχει ο ΕΟΤ, είναι η σωστή στελέχωση των περιπτέρων αλλά και η εκπροσώπηση από αρµόδιους φορείς. Όλοι οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη παρουσίας στελεχών του ΕΟΤ µε βαθιά γνώση του αντικειµένου που καλούνται να παρουσιάσουν και οι οποίοι είναι δυνατόν να απαντήσουν σε όποιο πιθανό ερώτηµα ανακύψει. Παράλληλα κρίνεται σηµαντικό η παρουσία σε εκθέσει να αποτελεί ένα ουσιαστικό πεδίο επαφής µε εν δυνάµει επισκέπτες. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του προέδρου του ΕΟΤ και υψηλόβαθµα στελέχη του Οργανισµού µε σκοπό την πραγµατοποίηση συναντήσεων µε εκπροσώπους µεγάλων πρακτορείων αλλά και γενικότερα µεγάλων παραγόντων του χώρου. Παράλληλα είναι σηµαντική και η ύπαρξη ατόµων που διαθέτουν επικοινωνιακά χαρίσµατα, αλλά παράλληλα διαθέτουν γνώσεις τουριστικού marketing και επικοινωνίας. Όπως είναι φυσιολογικό, σκοπός αυτών των ειδικοτήτων είναι να καταφέρουν να προσελκύσουν τους ενδιαφερόµενους, να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προϊόν και την ίδια στιγµή να αξιοποιήσουν την γνώση που αποκτούν για την µελλοντική καλύτερη παρουσία του Οργανισµού. 17

19 δ. Προγραµµατισµός επαφών Μέρος της σηµασίας που δίνεται στην σωστή εκπροσώπηση του Οργανισµού είναι και ο σωστός τρόπος προγραµµατισµού των επαφών που πραγµατοποιούνται. Με βάση τις απόψεις που εκφράζονται είναι σηµαντική η αξιοποίηση της εκθεσιακής συγκυρίας προκειµένου να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές συναντήσεις, συναντήσεις που πρέπει µε ακρίβεια να έχουν οργανωθεί πριν την πραγµατοποίηση της έκθεσης Είναι χαρακτηριστική η επιµονή όλων των απαντήσεων στην ανάγκη προγραµµατισµού των επαφών, γεγονός που αναδεικνύει µία κατάσταση που θεωρείται προβληµατική και πρέπει να αλλάξει. Για το σκοπό αυτό προτείνεται ακόµα και η δηµιουργία λόµπι που θα στοχεύουν στην προσέλκυση των κυριότερων tour operators καθώς και όλων εκείνων των παραγόντων της παγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας. ε. Υποδοχή/ εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης Προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη παρουσίαση σε όλους τους ενδιαφερόµενους του κλάδου, είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σύστηµα υποδοχής και εξυπηρέτησης των αιτηµάτων πληροφόρησης. Μέρος αυτού του συστήµατος είναι τόσο το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, όσο και το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό που µπορεί να αποτελέσει πρώτη µορφή πληροφόρησης. Αυτό που αναδεικνύεται ως ιδιαίτερη ανάγκη πάντως είναι η προεργασία των εκπροσώπων σε πιθανά ερωτήµατα και η προσπάθεια απαντήσεων που δεν θα αφήνουν κενά και απορίες. Για το λόγο αυτό πολλοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχει µία προεργασία στην απάντηση ερωτηµάτων και των πιθανών απαντήσεων. Παράλληλα κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαρξη online σύνδεσης, η οποία θα αξιοποιείται τόσο για την ανάδειξη φορέων και επιµελητηρίων αλλά και για την παροχή της απαραίτητης άµεσης πληροφόρησης στους ενδιαφερόµενους. στ. Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας Στα πλαίσια της αναβάθµισης της παρουσίας του Οργανισµού στη διεθνή αγορά, προτείνεται η ενίσχυση της εκθεσιακής προβολής µε µία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και ενεργειών µε σκοπό την καλύτερη προβολή και την µεγαλύτερη δηµοσιότητα. 18

20 Στα πλαίσια αυτά προτείνονται µία σειρά ενεργειών που σχετίζονται µε την σύνδεση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει. Παρουσίαση µία σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στη χώρα, µέσα από ειδικά σχεδιασµένο υλικό, προσωπικές επαφές, οργάνωση θεµατικών παρουσιάσεων, όπως είναι οι βραδιές γευσιγνωσίας µε σκοπό την ανάδειξη της χώρας και όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Σηµαντικός είναι ο ρόλος που θα πρέπει, µε βάση τις απαντήσεις, να δοθεί στην οργάνωση στοχευµένων επαφών, όχι µόνο µε tour operators και παράγοντες τουρισµού, αλλά και µε εκπροσώπους των διεθνών ΜΜΕ. 19

21 Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ Η ανάδειξη του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας µπορεί να επιτευχθεί µέσα από µία σειρά ενεργειών. Ένα πολύ σηµαντικό τµήµα αυτής της παρουσίας περιλαµβάνει την παρουσία στις µεγάλες και µικρότερες διεθνείς εκθέσεις. Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο προβάλλεται ο ΕΟΤ και κατ επέκταση ο ελληνικός τουρισµός στις διεθνείς εκθέσεις στις οποίες συµµετέχει. Η µελέτη έθεσε σαν κριτήρια την ανάγκη ανάδειξης νέων αγορών στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει στόχευση καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία στον τρόπο παρουσία του ΕΟΤ, τα οποία οι παράγοντες της ελληνικής τουριστικής αγοράς θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν. Επιχειρώντας µία σύνοψη των ευρηµάτων της έρευνας, παρατηρούµε ότι το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρέπει να υπάρχει µία ενιαία ταυτότητα στον τρόπο µε τον οποίο ο ΕΟΤ συµµετέχει στις διεθνείς εκθέσεις. Η ταυτότητα αυτή περιλαµβάνει την δοµή και τον τρόπο στησίµατος των ελληνικών περιπτέρων καθώς και το σύνολο του οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που παρουσιάζεται στα περίπτερα αυτά. Είναι ανάγκη µίας νέας πιο ελκυστικής, πιο µοντέρνας ταυτότητας κοινής για όλες τις συµµετοχές, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητες στα άτοµα που στελεχώνουν τα περίπτερα αυτά να παρέχουν πλούσιο ενηµερωτικό υλικό, µε σκοπό να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ζήτηµα που αναδεικνύεται από την έρευνα είναι η ανάγκη στελέχωσης των περιπτέρων µε άτοµα ειδικά εκπαιδευµένα, ικανά να ανταποκριθούν στις όποιες προκλήσεις και απαιτήσεις και να αναδείξουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Η στελέχωση αυτή θα πρέπει να πλαισιώνεται από µία άψογα οργανωµένη σειρά συναντήσεων µε εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς προκειµένου να αναδειχθεί καλύτερα η ελληνική τουριστική βιοµηχανία. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται καθαρά ότι οι συναντήσεις αυτές, πέρα από ένα σηµαντικό εργαλείων δηµοσίων σχέσεων, θα πρέπει να θεωρούνται ως το βασικό µέσο επικοινωνίας µε την αγορά. Για το λόγο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη λεπτοµερούς και συστηµατικού προγραµµατισµού µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η επαφή µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο της διεθνούς αγοράς και ανάδειξη του ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος. 20

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21

23 Νέες αγορές Επιλογή: 1 η - Κατηγορία «Άλλες» Ανατολικές χώρες Ανατολική Ευρώπη Αραβικές χώρες εν υπάρχει αγορά που να περισσεύει Είναι επαρκής η στόχευσή του Ευρώπη Θα πρέπει να γίνονται ενέργειες προβολής και δηµοσίων σχέσεων στοχευµένες Ιαπωνία Αµερική Να ασχοληθούν πρώτα µε τις παραδοσιακές και µετά µε τις νέες Περισσότερες αγορές µε θάλασσα Πρώην ανατολική Ευρώπη Πρώην σοβιετική ένωση Πρώην ανατολικού µπλοκ Ρουµανία Νέες αγορές Επιλογή: 2η - Κατηγορία «Άλλες» Ανατολική Ασία Ασία Βουλγαρία Ενωµένα αραβικά εµιράτα Ιαπωνία Και να έρθουν, έχουµε εµπόδια τύπου visa 22

24 Κροατία Μέση Ανατολή Νότια Αµερική Ουκρανία Σε εκθέσεις κρουαζιερόπλοιων Τουρκία Τσεχία Νέες αγορές Επιλογή: 3η - Κατηγορία «Άλλες» Βαλκανικές χώρες Ενωµένα εµιράτα Λατινική Αµερική Να φτιάξουµε τις υποδοµές Όλα της πρώην σοβιετικής ένωσης Ρουµανία Σερβία Τουρκία Νέες αγορές Επιλογή: 4η - Κατηγορία «Άλλες» Αµερική Αυστραλία Βραζιλία Λίβανο Νότιο Αφρική Ουγγαρία Σουηδία Λατινική Αµερική Νέες αγορές Επιλογή: 5 η - Κατηγορία «Άλλες» Ιαπωνία Ινδία Να µειωθούν οι νέες αγορές Ρωσία 23

25 24

26 25

27 Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 1 η - Κατηγορία «Άλλες» Ευρώπη Ειναι επαρκής η στόχευσή του Ιαπωνία Βερολίνο ΗΠΑ Κεντρική Ευρώπη Μεγάλη Βρετανία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 2η - Κατηγορία «Άλλες» Ευρώπη Ιταλία Καναδάς Λονδίνο Ρωσία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 3η - Κατηγορία «Άλλες» Βέλγιο Είναι εκτός πραγµατικότητας Ιταλία Καναδάς Νοτιοανατολική Ασία 26

28 ΗΠΑ Μεγάλη Βρετανία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 4η - Κατηγορία «Άλλες» Γερµανία Βέλγιο Κεντρική Ευρώπη Κίνα Σκανδιναβία Ιαπωνία Παραδοσιακές αγορές Επιλογή: 5η - Κατηγορία «Άλλες» Αυστραλία Γερµανία Ρωσία Τουρκία Ιαπωνία Ολλανδία 27

29 ηµιουργικό: Πρόταση βελτίωσης Α (2) εν έχει πρόταση βελτίωσης (20) ιάρκεια Καλύτερη αισθητική Καλύτερη διάταξη χώρου για τις επαγγελµατικές εκθέσεις Καλύτερη µελέτη χώρου Καλύτερος χώρος και µεγαλύτερος, µεγαλύτερη παρουσία και συµµετοχή από φορείς, events, συνεντεύξεις Μεγαλύτερη προβολή συνεδριακού τουρισµού Να διαφηµιστεί και ο επαγγελµατικός τουρισµός στα περίπτερα Να είµαστε παρόν σε όλες τις αγορές Να είναι καλύτερο το concept και όλος ο τρόπος προβολής Να µην αλλάζει το λογότυπο τόσο συχνά Να οριστικοποιηθούν τα µηνύµατα που βγαίνουν προς τα έξω και να µην είναι πολιτικοποιηµένα Πεπαλαιωµένο θέµα να αντικατασταθεί Περισσότερες γιγαντοοθόνες για µηνύµατα Πιο νωρίς η διαφήµιση Πρέπει να ανοίγεται περισσότερο ο ΕΟΤ και θα πρέπει να δηµιουργεί καλύτερες προυποθέσεις στον επαγγελµατικό τοµέα Σταθερότητα στην ποιότητα, αισθητική και λογότυπο στην προβολή Τα περίπτερα να προγραµµατίζονται σε 3ετή βάση Υλικό πεπαλαιωµένο και άχρηστο να αντικατασταθεί Υλικοτεχνική υποδοµή: Πρόταση βελτίωσης Α (2) εν έχει πρόταση βελτίωσης (14) ιαφοροποιείται ο ΕΟΤ από έκθεση σε έκθεση και κακή παρουσία σε κάποιες εκθέσεις, να υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο Έλλειµµα εξειδικευµένου υλικού προβολής για τον θαλάσσιο τουρισµό Θεµατικές εκδόσεις (εναλλακτικό τουρισµό, τοπικός) ανα τουριστικό προορισµό Καινούργια έντυπα Καλή ποιότητα για όλες τις εκθέσεις µε κάποια stadar που να µην παραβιάζονται Καλύτερη παρουσία στις µικρότερες εκθέσεις Καλύτερος προγραµµατισµός και µεγαλύτερα κονδύλια 28

30 Καλύτερος χώρος και µεγαλύτερος, µεγαλύτερη παρουσία και συµµετοχή απο φορείς, events συνεντεύξεις Κυκλάδες έχουν καλύτερο αποτέλεσµα Λίγο πιο οργανωµένη η ρεσεψιόν Μεγαλύτερο βάρος και χρήµατα στις εκδηλώσεις Να γίνει πιο επίκαιρο το περιεχόµενο του οπτικού υλικού Να γίνονται παρουσιάσεις σε κλειστό ειδικά διαµορφωµένο χώρο Να έχουν έντυπο υλικό και θα πρέπει τα περίπτερα να είναι πιο µεγάλα Να στοχεύσουν σε µια εντελώς διαφορετική Ελλάδα Περισσότερα υλικά προσπέκτους Περισσότερα υλικά, διαφηµιστικά, σύγχρονη τεχνολογία Περισσότερο υλικό Περισσότερο υλικό - οπτικοακουστικές επεµβάσεις Περισσότερο διαφηµιστικό υλικό Στοχευµένη προβολή / prive παρουσιάσεις / µεγαλύτερη λειτουργικότητα στο περίπτερο Το εντυπο-οπτικοαστικό υλικό χρειάζεται βελτίωση Το σηµείο στησίµατος του περιπτέρου να είναι κοµβικό Το υλικό να µην είναι αναχρονιστικό Στελέχωση / εκπροσώπηση: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (11) Ανθρώπους του κλάδου Άτοµα ειδικευµένα στον τουρισµό και όχι υπάλληλοι του ΕΟΤ Βαθύτεροι γνώστες του αντικειµένου και πιο επικοινωνιακοί εν γίνεται να στέλνουν κάποιους που δεν ξέρουν ξένες γλώσσες Επάνδρωση µε τεχνοκράτες ειδικούς στο εκθεσιακό µάρκετινγκ και προβολή Θα πρέπει να έχουν περισσότερα και πιο κατάλληλα άτοµα Θα πρέπει να έχουν περισσότερους ανθρώπους που να µιλάνε την τοπική γλώσσα Ικανότερα στελέχη Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη στελέχωση των γραφείων εξωτερικού Καλύτερο κόσµο Κάποια stadar που να µην παραβιάζονται και στην εκπροσώπηση Λίγο πιο οργανωµένη η ρεσεψιόν Έµπειρο προσωπικό Να γνωρίζουν περισσότερες γλώσσες 29

31 Να γνωρίζουν τα άτοµα, το περιεχόµενο Να είναι πιο εξειδικευµένο το προσωπικό Να είναι σχετικοί µε το αντικείµενο Να έρχονται υπεύθυνοι των εκθέσεων Να κοιτάζει όλους τους φορείς σε όλες τις περιφέρειες Να στελεχωθεί και µε άλλα άτοµα εκτός ΕΟΤ Να υπάρχουν ανώτερα στελέχη που να έχουν σχέση µε την αγορά Να υπάρχουν επαγγελµατίες επικοινωνίας µε τον κόσµο Παρουσία περισσότερων στελεχών (όχι απλός χαιρετισµός), ραντεβού µε εκπροσώπους µεγάλων πρακτορείων Περισσότερη εκπροσώπιση Περισσότερο εξιδεικευµένο κόσµο Περισσότερο να βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος µε υψηλόβαθµα στελέχη Στελέχη ξενοδοχείων & ξεναγοί να συµµετέχουν γιατί έχουν πραγµατική εµπειρία Προγραµµατισµός επαφών: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (17) Άλλου είδους προετοιµασία Γρήγορη ενηµέρωση Επάνδρωση ΕΟΤ µε ειδικούς σε προγράµµατα επαφών Επικοινωνία να γίνει πιο οργανωµένη ίσως απο κάποια άλλη εταιρεία Καλύτερες επαφές, πιο συντονισµένα Καλύτερη ενηµέρωση επαφών και προγραµµατισµό σε συνεργασία µε τους επαγγελµατικούς φορείς του προγραµµατισµού Κλείνονται από πριν ραντεβού, πρόγραµµα εµπορικών επισκεπτών Μόνιµη στελέχωση του υπουργείου (υπερκοµµατικοί) και κοινή στρατηγική Να ασχοληθεί µε το να κάνει επαφές Να δηµιουργηθούν λόµπι Να δωθούν επιδοτήσεις ώστε οι αρµόδιοι να πηγαίνουν Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις Οι επαφές να γίνονται περισσότερο µε τους tour operators Ολα τα γραφεία του ΕΟΤ στο ίδιο επίπεδο Να µην πάνε για δηµόσιες σχέσεις Περισσότερες επαφές και µε µικρότερους tour operators 30

32 Περισσότερη παρουσία στελεχών µε προτάσεις που να εφαρµόζονται Πιο οργανωµένες εκδηλώσεις µε αποτέλεσµα Πριν πάνε εκεί να έχουν οργανωθεί καλύτερα Πριν πάνε να έχει γίνει κάποια προπαρασκευή Σωστός προγραµµατισµός από επαγγελµατίες Ταχύτερος προγραµµατισµός Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτηµάτων πληροφόρησης: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (24) εν έχουν έντυπα και ψάχνονται Έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό Έντυπο υλικό και εξιδικευµένο προσωπικό Εξειδικευµένο προσωπικό και υλικό στον επαγγελµατικό τουρισµό Επικοινωνία να γίνει πιο οργανωµένη ίσως από κάποια άλλη εταιρεία Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη πληροφόρηση Καλύτερη προεργασία Έµπειρο προσωπικό Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις για να έχει καλύτερη εικόνα Να στελεχωθεί απο εξωτερικούς παράγοντες Να υπάρχει online σύνδεση µε το ξενοδοχειακό επιµελητήριο όσον αφορά στα ελληνικά ξενοδοχεία Περισσότερα και πιο κατάλληλα άτοµα Σωστή οργάνωση Το να έχει εσωτερική διαδικασία απάντησης αιτηµάτων Παράλληλες δράσεις προβολής και δηµοσιότητας της συµµετοχής: Πρόταση βελτίωσης Α (1) εν έχει πρόταση βελτίωσης (11) Αναβάθµιση όλων των εκθέσεων Ανασχεδιασµός εν αρκεί µόνο αυτό εξιώσεις ιαφοροποιείται ο ΕΟΤ από έκθεση σε έκθεση και κακή παρουσία σε κάποιες εκθέσεις, να υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο ιοργάνωση εκδηλώσεων σε µεγάλους χώρους κάθε χώρας 31

33 Εκπόνηση ειδικού πλάνου ενεργειών σε βάθος χρόνου που να εφαρµόζεται κάθε φορά Εντατικοποίηση προσπάθειας Θα πρέπει οι παράλληλες εκδηλώσεις να έχουν σχέση µε την τρέχουσα επικοινωνία και όχι να καταλήγουν σε τραπεζόµατα ηµιεταίρων και ελληνικών συµµετοχών Καλύτερη οργάνωση Καλύτερη οργάνωση απο τους διευθυντές πρακτορείων Κάνουν απλά δηλώσεις Να γίνεται lobbing Να γίνουν πιο πολλές εκδηλώσεις και πολλές προβολές από τοπικά µµε Να δηµιουργηθούν επαφές µε παράγοντες τουρισµού Να δώσουµε βάρος στις εκθέσεις για να έχει καλύτερη εικόνα Να κάνει δραστηριότητες εκτός έκθεσης Να ξοδέψουν περισσότερο Να υπάρχει κάποια σύνδεση µε τα πολιτιστικά γεγονότα της ελλάδας Να υπάρχουν ξένοι φορείς και να είναι πιο οργανωµένα τα πράγµατα σε δηµόσιες σχέσεις Οι αρµόδιοι στις θέσεις Περισσότερα άτοµα και καλύτερη οργάνωση Περισσότερες Περισσότερες εκδηλώσεις µε ελληνικό χαρακτήρα, εκδηλώσεις γευσηγνωσίας Περισσότερες εκδηλώσεις εκτός χώρου έκθεσης ώστε να είναι στο επίκεντρο η Ελλάδα Περισσότερη προβολή Πιο οργανωµένες εκδηλώσεις µε αποτέλεσµα Τα κοκτέιλς του ΕΟΤ να απευθύνονται περισσότερο στους πιθανούς αγοραστές Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 1η προτεραιότητα Α (2) Location Tour operators να τους δίνουν προσοχή Αισθητή παρουσία µε περίπτερο κοντά στους ανταγωνιστές κυρίως τούρκους Αναγνωρισιµότητα του προορισµού της Ελλάδος Άνοιγµα σε νέες αγορές Άρτια παρουσία ελληνικού προϊόντος Καλές επαφές των εκθετών 32

34 Κύρος οργανισµού Μήνυµα που θέλει να περάσει Να διαφηµίζεται η Ελλάδα Να κάνουµε µια παρουσία καλή στον ελλαδικό χώρο Να µου φέρει πελάτες Να προβάλει το νέο τουριστικό πρόσωπο της χώρας Να υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τους προορισµούς Ξεκάθαρα επικοινωνιακά µηνύµατα µε σλόγκαν που να κρατάνε πολύ Περισσότερη διαφήµιση της χώρας Πληρότητα παρουσίασης της χώρας µας Πληροφόρηση Ποιοτική προβολή χώρας Ποιούς πρέπει να καλύπτει Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή Προβολή περιοχών που συνορεύουν µε τα εκάστοτε κράτη δηλαδή βαλκάνια Προβολή πολιτιστικής κληρονοµιάς Προβολή προϊόντος Προβολή της εικόνας της χώρας Προβολή του κόστους του πακέτου Προβολή χώρας Προβολή χώρας Προβολή χώρας Προσέλκυση low cost εταιρειών που δεν έρχονται στην Ελλάδα Στοχευµένο προιόν Στόχοι επικοινωνίας ελλήνων µε ξένους Σωστή προβολή της Ελλάδας (ανάλογα την έκθεση) Σωστή προβολή του προϊόντος, δεν προβάλουµε ποιότητα και καλές τιµές Σωστή προβολή χώρας Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 2η προτεραιότητα εν ανέφερε (12) Αισθητική των περιπτέρων και µέγεθος Γνωστοποίηση του εξειδικευµένου τουρισµού ηµιουργία σηµαντικότητας της χώρας στην συγκεκριµένη αγορά Εκδηλώσεις στο περίπτερο π.χ. τσολιάδες Έµφαση στα ποιοτικά προϊόντα της Ενηµέρωση 33

35 Η µείωση των τελών στις αεροπορικές γραµµές, προβολή αεροπορικών γραµµών και εταιρειών Καλύτερη διασύνδεση των επαγγελµατιών του χώρου Καλύτερη ενηµέρωση και για άλλα είδη τουρισµού Καλύτερη παρουσία της χώρας µε πολλά event σε διαφορετικές περιοχές Καλύτερη προσέγγιση Καλύτερη στελέχωση και πιο ενηµερωµένη Να αρχίζει έγκαιρα η διαφήµιση Να διαφηµίσουµε οτι βελτιώνεται το σέρβις στην Ελλάδα µε πολλές παροχές Να δίνει έµφαση σε νέα προϊόντα του τουριστικού τοµέα Νέους πελάτες Οριστικοποίηση του λογότυπου Παροχή υπηρεσίας Περισσότερα ηλεκτρονικά µέσα Ποιότητα προϊόντος Προβολή Προβολή brand name Προβολή city breaks Προσέλκυση εξειδικευµένου τουρισµού (θεµατικού) Συµµετοχή κατόπιν πλάνου Σωστή προβολή των δυνατοτήτων προστιθέµενης αξίας Τα περίπτερα να καλύπτουν τους επισκέπτες σε ό,τι τους ζητήσουν Τουριστικών υποδοµών Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 3η προτεραιότητα εν ανέφερε (19) Marketing Άνοιγµα σε συνεδριακό τουρισµό Αποφυγή του µοντέλου ήλιου - θάλασσας Αρκετά οργανωµένο χώρο για την ιδιωτική πρωτοβουλία (η οποία δεν συµµετέχει) ηµιουργία επαφών στην συγκεκριµένη αγορά µε τουριστικούς φορείς και µµε Έµφαση σε υποπεριοχές Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής Επικοινωνία Θαλάσσιες συγκοινωνίες Καλύτερες διασυνδέσεις Κάποιες νέες συνεργασίες µε αντίστοιχους φορείς Μεγαλύτερη ενίσχυση στις δηµόσιες σχέσεις 34

36 Να κρατάµε τις υποσχέσεις µας Παρουσία δυνατή από τον ελληνικό χώρο Περισσότερο και πιο προσεγµένο έντυπο υλικό Προβολή αναβάθµιση πλοίων και ακτοπλοϊκών συνδέσεων Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού Προσέλκυση υψηλότερου εισοδήµατος τουρισµού Σταδιακά να συρρικνώνει την συµµετοχή του, δίνοντας έµφαση στη ποιοτική παρουσία και στις νέες τεχνολογίες Τουριστικό προϊόν Υψηλό δηµιουργικό Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 4η προτεραιότητα εν ανέφερε (32) Αύξηση πωλήσεων Βελτίωση δηµοσίων σχέσεων ιαφήµιση ιαφήµιση παροχών Κατάλληλη στελέχωση Περισσότερα άτοµα και καλύτερη οργάνωση Πρώτος ο πελάτης Τεχνοκρατική στελέχωση Στόχοι τους οποίους πρέπει να έχει η συµµετοχή του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις 5η προτεραιότητα εν ανέφερε (36) ηµόσιες σχέσεις Μεγιστοποίηση επαφών µε τoυς operators Προγραµµατισµός παράλληλης προωθητικής δράσης Φεστιβάλ ανά τον κόσµο για το τι γίνεται στην Ελλάδα 35

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ BRAND ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Emitt

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Emitt Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Emitt H Διεθνής Έκθεση Τουρισμού EMITT, συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες του κόσμου. Διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1997 στην Κωνσταντινούπολη με πάνω από 4.000 εκθέτες, 60.000

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 Εισηγήτρια : Ελευθερία Φτακλακη Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015

TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 TORWAR ARENA, Warsaw 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 Η 1η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Πολωνία Υπό την αιγίδα: 1 η Έκθεση GRECKA PANORAMA I CYPR Βαρσοβία, Πολωνία, TORWAR ARENA 11-12-13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROFRESH FRUITS Η καμπάνια προώθησης φρέσκων φρούτων (κεράσι, ακτινίδιο, πορτοκάλι, καρπούζι, επιτραπέζια σταφύλια) στην Ρωσία, Ουκρανία και Κίνα αποτελεί μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά :

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά : Όλγα Καραγιάννη Ερευνήτρια Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού- Μέλος Εργαστηρίου Τουριστικών Μελετών & Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίουhttp://etem.aegean.gr/members/gr/36-karagianni.html

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

TORWAR Arena, Βαρσοβία 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015

TORWAR Arena, Βαρσοβία 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 TORWAR Arena, Βαρσοβία 11-12-13 Δεκεμβρίου 2015 Η 1 η Αποκλειστική Έκθεση για την Ελλάδα & την Κύπρο στην Πολωνία Τουρισμός & Γαστρονομία www.panoramagreece.com Υπό την αιγίδα: Η 1 η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλωσορίζει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας, για

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων 1 Ερμούπολη, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτoκόλλου: 4165 ΘΕΜΑ: Παροχές και πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2009

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2009 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2009 Στόχοι του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2009 είναι: Η προβολή των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και εκδηλώσεων που προβάλλουν συνολικά το Νομό Λευκάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ [Α.Π. 1091] ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ CENTRUM research Ετοιµάστηκε ειδικά για την παρουσίαση στο Τουριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟLYMPIA ΝΑΤΙΟΝΑL HALL

ΟLYMPIA ΝΑΤΙΟΝΑL HALL Έχουµε την τιµή να σας πληροφορήσουµε ότι η Εταιρεία µας Butterfly Communication επεκτείνοντας την παρουσία της στο χώρο των εκθέσεων, εξασφάλισε την συνεργασία της µε την εταιρεία GREEK AGORA EXPO LTD

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η PHILOXENIA ΣΕ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ!

Η PHILOXENIA ΣΕ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ! Η PHILOXENIA ΣΕ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ! Επικέντρωση στην εξωστρέφεια με την προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών από τέσσερις ηπείρους και υιοθέτηση μίας νέας, δυναμικής ταυτότητας, είναι τα στοιχεία, που συμπυκνώνει η

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά µεγέθη Ελληνικού τουρισµού κατά την περίοδο 2000 2012 1.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τα αποτελέσματα Στα 1,915 εκατομμύρια έναντι 1,581 εκατ. το περσινό τετράμηνο ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα Aύξηση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 10 Μάρτιος 2008 - Οκτώβριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ MANAGEMENT BY ACTION 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ World s s No 1 Business Simulation Training 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ Press to navigate Press to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προς: κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού Fax. 210 3229537 E-mail: grplk@culture.gr Κοινοποίηση: Ως πίνακας αποδεκτών Ερμούπολη, 11 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 11665 Θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012 Αρ. Πρωτ : 505 / Υ.102/2-4-2013 Προς Τπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Τποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Σμήμα Γ Τπόψη κας Καλ. ιμιγδαλά Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα