ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ Α. Έγγραφα «ΔΠ 29 Διάφοροι Φάκελοι:» ΔΑΠ/Π/1:«Φάκελος 22: Εκπαιδεύσεως-Συλλόγων κ.λπ.» έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/2:Χρηματικά εντάλματα 1983, έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/3:«Δημοτικό Ταμείο Πάρου « , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/4:«Στ/16»(α-ε): Ύδρευση, φρεάτια, ύδατα κοινότητας Πάρου 1961, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/5:«Ζ/21»(α-δ): Κοινωνική Πρόνοια 1961, έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/6:«Α2 1953»: Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου και εγκρίσεις της Νομαρχίας, , έγγρ.~ 180 ΔΑΠ/Π/7: «Β/4 και Β/6» (α-γ): Εισερχόμενα από Νομαρχία , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/8: «Γ/1»: Βεβαιώσεις απόδοσης ενοικίου δημοτικού καφενείου (1958), καταλόγους απόδοσης τελών ύδρευσης (1959), έγγρ. ~ 1940 ΔΑΠ/Π/9: «Δηλώσεις Ν. 105 Ενοικιαζόμενων Δωματίων 1985», έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/10: «Για κληρονομικούς σκοπούς 1982»: αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών μητρώου , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/11(α-β): α) «Αιτήσεις Γυναικών 1977», β) «Αιτήσεις Ανδρών 1977», έγγρ. ~ 500 ΔΑΠ/Π/12: «Ζ/19(α-β)»: Τέλη φωτισμού, καθαριότητας, ύδρευσης-χρηματικοί κατάλογοι και δημοπρασίες για εργολαβίες καθαριότητας , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/13: «Εντάλματα 1979 από 145 έως 243», έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/14: «Απόσταξη στεμφύλων 28Β έτους 1982»: «Φάκελλος αδειών αποστάξεως στεμφύλων Β-Πιστοποιητικά», , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/15: «FB Νάξος»: Τέλη διέλευσης τροχοφόρων και επιβατών , ναύλοι επιβατών, εμπορευμάτων και φορτοαποδείξεων «Νάξου ΑΕ» 1984, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/16: «FB EXPRESS Γεώργιος- Άγιος Γεώργιος»: Τέλη διέλευσης τροχοφόρων και επιβατών , ναύλοι επιβατών, εμπορευμάτων και φορτοαποδείξεων 1984, έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/17: ΦΕΚ Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 1986, έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/18: Λιμενικό Ταμείο Πάρου: 2 υποφακέλους με έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο λιμενικού ταμείου Πάρου και έγγραφα για το προσωπικό , έγγρ. ~ 60 1

2 ΔΑΠ/Π/19: «Προϋπολογισμός λιμενικού Ταμείου», , έγγρ. ~ 100 και ένα κατάστιχο με εκτελεσθέντα λιμενικά έργα ΔΑΠ/Π/20: Κατάστιχο: «Βιβλία αδειών προσωπικού δήμου Πάρου» ΔΑΠ/Π/21: «Πλ. Αγ. Νικολάου-Πεζοδρόμια (ΟΤΕ κ.λπ)»: Δύο Τοπογραφικά παραλιακού δρόμου προς Λειβάδια, , έγγρ. 2 ΔΑΠ/Π/22: «Δηλώσεις Συν/χων»: Βεβαιώσεις ΟΓΑ και υπεύθυνες δηλώσεις συνταξιούχων, 1989, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/23: «Απορίας» , έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/24: «Προσφορές εξοπλισμού των καφενείων» 1994, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/25: Εκλογικά 1978: Πρακτικό κοινοτικών εκλογών έγγρ. ~ 2 ΔΑΠ/Π/26: «Πίναξ κληρώσεων ομολογιών δανείων», αλληλογραφία με υποβολή πινάκων κληρωθεισών ομολογιών δανείων, , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/27: «Ζ/ »: Δύο υποφάκελοι α) με εισερχόμενα σχετικά με έντυπα και β) αλληλογραφία σχετικά με εκπαίδευση-σχολεία, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/28: «Τουριστικό πενθήμερο»: πρακτικά, σημειώσεις, αλληλογραφία για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιριού , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/29: ΔΕΗ 1972, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/30: «Συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων Ερμούπολη 2-3 Απρίλη 1983», έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/31: Βιολογικός Καθαρισμός , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/32: Πιστοποιητικά πρόνοιας , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/33: «Συνέδριο Σάμου Ψηφίσματα-Εισηγήσεις», 1985, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/34: Τοπογραφικές μελέτες: Έργα για το γυμναστήριο Νάουσας 1980, για δημόσιες τουαλέτες 1977, τουαλέτες και ντουζ για κάμπινγκ 1977, πλαζ 1961, έγγρ. ~ 4 «ΔΠ13 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/35: «1987 Δηλώσεις Δωματίων Ξενοδοχείων»: Δηλώσεις για το τέλος παρεπιδημούντων, έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/36: «1987 Δηλώσεις Καταστημάτων»: Δηλώσεις για το τέλος παρεπιδημούντων, έγγρ. ~ 230 2

3 ΔΑΠ/Π/37: «1984»: Αλληλογραφία, δηλώσεις, αποφάσεις και βεβαιωτικοί κατάλογοι σχετικά με τέλη παρεπιδημούντων, , έγγρ. ~ 270 ΔΑΠ/Π/38: Διάφορα έγγραφα : Πιστοποιητικά, έργα, χωροφυλακή, έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/39: «Γ/9 (α-η)»: Εισερχόμενα νομαρχίας , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/40: Σεμινάρια επιμόρφωσης αιρετών νομού Κυκλάδων, 1992, έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/41: «Θέματα Νομαρχιακού Συμβουλίου» , έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/42: Αιτήσεις για πιστοποιητικά και παραβάσεις αυτοκινήτων: Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών, παραβάσεις αυτοκινήτων και καταστάσεις απλήρωτων παραβάσεων , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/43: Χ.Ε. Προσωπικού 1992: χρηματικά εντάλματα για μισθοδοσία και επιδόματα προσωπικού, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/44: Χ.Ε. Προσωπικού 1993: χρηματικά εντάλματα για μισθοδοσία και επιδόματα προσωπικού, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/45: Ημερίδα Περιφέρειας: Αφίσες Ημερίδας Περιφέρειας 1994 και διαφημιστικά έντυπα για εξοπλισμό ξενοδοχείων και εστιατορίων, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/46: «Λιμενικό Ταμείο Πάρου έργον κατασκευή κρηπιδώματος εις Παροικίαν νομού Πάρου, οριστική μελέτη», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/47: «Αιτήσεις 1972[ ]», έγγρ.~300 ΔΑΠ/Π/48: Βεβαιώσεις και καταστάσεις τελών καθαριότητας και φωτισμού, , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/49(α-β): Ποικίλα έγγραφα με ένδειξη «23Β»: Περιέχει έγγραφα σχετικά με πιστοποιητικά, έργα, εισερχόμενα νομαρχίας, αιτήσεις, σχέδιο πόλης και υποδομών, δηλώσεις αυθαιρέτων, καταγγελίες καταπάτησης κ.α , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/50: «Φάκελλος 5, Προσωπικού Γενικά», υποφάκελοι (α-ε), , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/51: «Φάκελλος 5. Προσωπικού Γενικά», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/52: « /Β Πεζοδρομ. Καταστημ. Δομικά υλικά», έγγραφα σχετικά με επιβολή τελών για χρήση πεζοδρομίων, διαφημίσεις, , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/53: Προγράμματα οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, , 2 βιβλία και 3 φυλλάδια. ΔΑΠ/Π/54: «Φακ »: Περιέχει 2 υποφακέλους για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη και έναν υποφάκελο σχετικά με τελετές, πανηγύρια , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/55: «Φάκελλος 9 Λειτουργία γραφείου-εορτασμών», , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/56: Έργα , έγγρ. ~ 20 3

4 ΔΑΠ/Π/57: «Πρόγραμμα κατανομής από το ΠΔΕ 1988 για το νομό Κυκλάδων», 1987 έγγρ. ~ 2 ΔΑΠ/Π/58: «Βιβλίον Δράσεως» Ν.Ε.Λ.Ε. Κυκλάδων, κατάστιχο, ΔΑΠ/Π/59: «Φάκελλος 32 Δηλώσεων ιερών ληξιαρχείου», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/60: «Φάκελλος 15 Φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υδρεύσεως» : Περιέχει διάφορα έγγραφα σχετικά με φόρους για χρήση κοινόχρηστων φόρων, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/61: «Φάκελλος 28 Διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών», Περιέχει υποφακέλους σχετικά με ασφάλεια, έκδοση αδειών άμβυκα, σχετικά με συγκοινωνία, δημόσια τάξη, , έγγρ. ~ 170 ΔΑΠ/Π/62: «Φάκελλος 31 Ληξιαρχείου Γενικά», , έγγρ. ~ 70 ΔΑΠ/Π/63: «Πρακτικά 4 ης επαρχιακής συνέλευσης», , έγγρ. ~40 ΔΑΠ/Π/64: «Γραφείο εφέδρων Αξ/κων»: περιέχει υποφακέλους με αιτήσεις εγγραφής, αλληλογραφία, πρωτόκολλο αλληλογραφίας και εντάλματα πληρωμής , έγγρ. ~ 70 ΔΑΠ/Π/65: Λυτά με ένδειξη «Β3» , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/66: Λυτά με ένδειξη «Β5» 1969, έγγρ. ~ 5 ΔΑΠ/Π/67: Λυτά με ένδειξη «Γ9» 1969, έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/68: Λυτά με ένδειξη «γ7» 1969, έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/69: Απόφαση Κ.Σ. 69/79: Περιέχει 10 αντίγραφα πρακτικού συνεδρίασης με αρ. 10/79 του κοινοτικού συμβουλίου Πάρου για το θέμα «Τσαντάνη» αρ. απόφασης 69/79, 1979, έγγρ. ~ 1 «Δήμος Πάρου Ν. 23 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/70: «Φάκελλος 6 Λογιστικού Γενικά», , έγγρ.~200 ΔΑΠ/Π/71: Χ.Ε. 1979, έγγρ.~230 ΔΑΠ/Π/72: «27Α-Δηλώσεις Καλλιεργητών δι ενίσχυσης μανδυλαριάς σταφύλων», 1973, έγγρ.~200 ~ ΔΑΠ/Π/73: «Φάκελλος 17 Φόρων, Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών», , έγγρ. ΔΑΠ/Π/74: «Φάκελλος 14 Μητρώον Αρρένων και Στρατολογικών», , έγγρ. ~ 4

5 200 ΔΑΠ/Π/75: «Φάκελλος Δηλώσεων Ιερέων-Υποφάκελλος Βαπτίσεις», , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/76: Ποικίλα Διοικητικά 1968: Περιέχει: «Φάκελλος 18-Φωτισμού, Φάκελλος 19 Καθαριότητας Οδών κ.λπ., Φάκελλος 20-Υγειονομικής Υπηρεσίας, Φάκελλος 21-Προνοίας, Φάκελλος 22-Εκπαιδεύσεως, ανταλίψεως, Φάκελλος 23-Οδοποιίας, Υπονόμων, Αποχωρητηρίων, Φάκελλος 24-Προσωπικής Εργασίας, Φάκελλος 25-Φορολογικών Διαφορών», 1968, έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/77: «1968-Ε14, ΣΤ15, ΣΤ16»: Έργα, εγκύκλιοι, μελέτες αποφάσεις για ύδρευση, φόρος καπνού, συντάξεως και εκτυπώσεως-ονομαστικοί κατάλογοι, μεταβολών (αλλαγή ονομάτων, διαγραφές κ.λπ.), αιτήσεις για πιστοποιητικά, στρατολογικά, επιτάξεις-εισφορών ταξινόμησης, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/78: «Φάκελλος 6-Λογιστικού Γενικά», , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/79: «Φάκελλος 5-Προσωπικού Γενικά», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/80: «Φάκελλος 13-Δημοτολογίων», , έγγρ.~60 ΔΑΠ/Π/81: «Φάκελλος 4-Λειτουργίας Συμβουλίου», , έγγρ.~100 ΔΑΠ/Π/82: «Φάκελλος 3-Κοινωνικών Αρχόντων », , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/83: Ποικίλα Διοικητικά 1968: «Φάκελλος 26-Λοιπών Υπηρεσιών, Φάκελλος 27- Γεωργικών, Κτηνοτροφικών και Δασ. Ζητημάτων, Φάκελλος 28-Διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών», έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/84: «Φάκελλος 14-Μητρώον Αρρένων και Στρατολογικών», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/85: «1968 ΙΒ31(α-γ)»: α)στοιχεία για την ΕΛΣΤΑΤ, β+γ) Ληξιαρχικές πράξεις, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/86: «Φάκελλος 13-Δημοτολογίων», , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/87: «Φάκελλος 4-Λειτουργία Συμβουλίου», , έγγρ.~70 ΔΑΠ/Π/88: «Φακ. 6 Α-Γ έτος »: Προϋπολογισμό και οικονομικά έγγραφα, , έγγρ. ~ 230 ΔΑΠ/Π/89: Ποικίλα Διοικητικά 1967: Περιέχει «Φάκελλος 18-Φωτισμού, Φάκελλος 19- Καθαριότητος Οδών, Φάκελλος 20-Υγειονομικής Υπηρεσίας, Φάκελλος 21-Προνοίας, Φάκελλος 22-Εκπαιδεύσεως, ανταλίψεως, Φάκελλος 23- Οδοποιίας, Υπονόμων, Αποχωρητηρίων, Φάκελλος 24-προσωπικής Εργασίας», , έγγρ.~250 ΔΑΠ/Π/90: «Φάκελλος 5-Προσωπικού Γενικά», , έγγρ. ~150 ΔΑΠ/Π/91: «Αιτήσεις Ανδρών-Γυναικών 1979», έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/92: «Αιτήσεις », έγγρ. ~ 300 5

6 ΔΑΠ/Π/93: «Α2 Αποφάσεις Κ.Σ. εγκρίτ. Νομαρχίας », έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/94: Ποικίλα Οικονομικά: Ταμειακοί απολογιστικοί Πίνακες και σχετικά διαβιβαστικά προς Νομαρχία, έγγρ. ~ 10 «Δ.Π. 17 Διάφοροι Φάκελοι-Μελέτες» ΔΑΠ/Π/95: «Καταστάσεις βεβαιώσεως τελών »: Περιέχει καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμών, έγγρ.~80 ΔΑΠ/Π/96: «1964 ΙΑ »: Περιέχει :«Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων» βουλευτικές εκλογές, τουρισμού-ξενοδοχείων, εμπορίου, αποδημίας και επαναπατρισμού, εργατικών ζητημάτων, ΙΚΑ, «Φάκελλος 30-Γενικών Θεμάτων» και «Φάκελλος 31-Ληξιαρχίου Γενικά», έγγρ.~150 ΔΑΠ/Π/97: «Ε1 Διάφορα Κοινοτικά Έργα», , έγγρ.~150 ΔΑΠ/Π/98: «1965 Α1-Β2-Β4-Β5-Β6-Γ7», Περιέχει ιδρυτικά στοιχεία κοινότητας, εκλογής δημοτικών αρχόντων, προσκλήσεις συνεδρίασης, προσωπικού, προϋπολογισμός, πόροι, έσοδα, έξοδα, έγγρ. ~150 ΔΑΠ/Π/99: «Δ4 Διάφοραι Αρχαί», Περιέχει εισερχόμενα από υπουργείο γεωργίας, νομοκτηνιατρική υπηρεσία, νομαρχία Κυκλάδων κ.α., , έγγρ. 200 ΔΑΠ/Π/100: «1965 Γ8-Γ9-Δ10-Δ11-Δ12-Ε13», Περιέχει: Κοινοτικό κατάστημα-επίπλων και σκευών, λειτουργία γραφείου-εορτασμών, ακίνητη περιουσία, βοσκών και κοινοτικών δασών, κτηματολογίων, δημοτολογίων, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/101: «Γ7 Έρανος ΕΕΣ Φανέλα Στρατιώτη», , έγγρ.~200 ΔΑΠ/Π/102: «ΔΕΗ 1984», έγγρ.~200 ΔΑΠ/Π/103: «Φ4Β1 Προσκλήσεις Συμβούλων» , έγγρ.~ 130 ΔΑΠ/Π/104: Ποικίλα Διοικητικά : Περιέχει έγγραφα σχετικά με αγροτικά, κτηματολογικά, ληξιαρχικά θέματα, για δάνεια, εορτές κ.α. έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/105(α-β): Μελέτες Υδρεύσεως Κοινότητας Πάρου-Παροικιάς, 1977, 80 δεμένες μελέτες ΔΑΠ/Π/106: «Εντάλματα [Χρηματικά] 1959», έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/107: «Βιβλίον Πρακτικόν Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΑ», κατάστιχο, 1973 ΔΑΠ/Π/108: ΟΓΑ: Δύο βιβλία Πρωτοκόλλου, ΔΑΠ/Π/109: «Γ10-Επιτροπή εξακ. Απορίας κέντρ. Κοιν. Προνοίας», Περιέχει αλληλογραφία, καταστάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ , έγγρ. ~ 300 6

7 ΔΑΠ/Π/110: «Γ8-Δημοτολόγια», Εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις και αλληλογραφία, , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/111: Λυτά Προσωπικού: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικούς Β4-Β5 σχετικά με προσωπικό, , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/112: Λυτά Οικονομικά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικούς Γ7-Γ9 σχετικά με οικονομικά ζητήματα, , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/113: Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικό Δ10 για μισθώσεις του δήμου, 1966, έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/114(α-β): Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικούς Ε13-Ε14-Ε27 σχετικά με γεωργία, μητρώα, δημοτολόγιο, στρατολογία, , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/115: Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικό ΣΤ16-ΣΤ18 σχετικά με δημοτικά τέλη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό κ.λπ., , έγγρ. ~ 170 ΔΑΠ/Π/116: Λυτά: Περιέχει Λυτά έγγραφα με κωδικούς Ζ19-Ζ20-Ζ21 σχετικά με καθαριότητα, τέλη, έσοδα-έξοδα, έρανοι, δημόσια υγεία, λαχεία, πρόνοια, , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/117:Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικούς Η23 και Η24 σχετικά με έργα, κοινόχρηστους χώρους, τεχνικές υπηρεσίες κ.λπ., , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/118: Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικό Θ26 σχετικά με πιστώσεις, έσοδα, έξοδα , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/119: Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικό Ι28 σχετικά με μεταφορές, συγκοινωνίες κ.λπ., , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/120: Λυτά: Περιέχει λυτά έγγραφα με κωδικό ΙΑ30, 1969, έγγρ.~40 50 ΔΑΠ/Π/121: Λυτά: Περιέχει λυτά με κωδικό ΙΒ31 σχετικά με ληξιαρχείο, 1969, έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/122: «23Β Πλακόστρωση πλατείας αγίου Νικολάου», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/123: Αιτήσεις πιστοποιητικά 1983, έγγρ. ~ 50 «ΔΠ28 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/124: «Επιτροπή Ελεγκτικού Συνεδρίου 1976». Περιέχει φάκελο απολογισμού και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και χρηματικά εντάλματα, έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/125: «Φάκελλος 16-Υδρεύσεως». Περιέχει υποφακέλου α,β,δ,ε , έγγρ. ~ 7

8 ΔΑΠ/Π/126: Διάφορα Διοικητικά Περιέχει εγκυκλίους ΟΓΑ, αποζημιώσεις και πληρωμές, νομοθεσίες περί ασφάλισης γεωργικής παραγωγής. Έγγρ. ~ 220 ΔΑΠ/Π/127: «Φάκελλος 31-Ληξιαρχείου γενικά», , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/128: «16Β-Ε». Περιέχει έγγραφα σχετικά με έργα, τέλη και υπηρεσία ύδρευσης, , έγγρ. ~ 280 ΔΑΠ/Π/129: «Φάκελλος 32-Δηλώσεων Ιερών (Ληξιαρχείου)», 1977, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/130: «Αιτήσεις Ανδρών-Γυναικών 1975», έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/131: «Ταμειακός Απολογισμός 1961», έγγρ. ~ 230 ΔΑΠ/Π/132: «Φάκελλος 26-Λοιπων Υπηρεσιών». Περιέχει και έναν υποφάκελο «26Ζ Πυροσβεστικά Μέσα», , έγγρ.~ 40 ΔΑΠ/Π/133: «Φάκελλος 9-Λειτουργία Γραφείου-Εορτασμών» , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/134: «Φάκελλος 7». Περιέχει έγγραφα σχετικά με επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη εσόδων-εξόδων, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/135: «Φάκελλος 7». Περιέχει έγγραφα σχετικά με επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη εσόδων-εξόδων, , έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/136: Χρηματικά εντάλματα 1966, έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/137: ΚΕΔΚΕ-ΤΕΔΚΚ. Περιέχει συνεδριάσεις και έγγραφα κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας, , έγγρ.~ 200 ΔΑΠ/Π/138: «Ε », Περιέχει υποφακέλους με έγγραφα σχετικά με μητρώα, στρατολογία και απογραφή κτηνών, έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/139: «1964 Ε14-ΣΤ15-ΣΤ16». Περιέχει έγγραφα σχετικά με μητρώα αρρένων και στρατολογικά, φόρους, εισφορές. 1964, έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/140: «Βελέντζειο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο-Αρχιτεκτονική μελέτη», 1994, έγγρ.~40 «4 ΦΕΚ Δ.Π. Διάφοροι Φάκελοι» (μισό κιβώτιο) 80 ΔΑΠ/Π/141: Κοινοτικό Συμβούλιο Πάρου Προσκλήσεις και αποφάσεις, έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/142: Λυτά με κωδικούς Γ7-Γ8-Γ9. Αφορά τέλη, έσοδα, εορτές, σημαιοστολισμού, δαπάνες, επισκευές, 1969, έγγρ. ~ 80 8

9 ΔΑΠ/Π/143: Λυτά με κωδικό Β5. Αφορούν το προσωπικό και λυτές καταστάσεις οφειλετών τελών, , έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/144(α-γ): ΔΕΗ. Περιέχει καρτέλες με «στοιχεία επιβολής βεβαιώσεως» , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/145: «Δ/6 Δημοπρασίαι ». Περιέχει αλληλογραφία και πρακτικά σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/146: «Δ/8». Περιέχει έγγραφα σχετικά με τη κατασκευή ηρώου, δαπάνες, έργα, αποζημιώσεις, αλληλογραφία και έγγραφα για δικαστική υπόθεση, τοπογραφικά διαγράμματα για τη δημιουργία άλσους στην Παροικιά , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/147: «1963 Πιστοποιητικά κυριότητας μόσχων», έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/148: Ποικίλα διοικητικά Περιέχει υποφακέλους «Α1Β διαφόρων εγγράφων παν εμπιστευτικόν έγγραφον, Β2Β όρια κοινότητας, Β2Α ιδρυτικά στοιχεία κοινότητας, ΒΕΑ εκλογές 1962, Β3Ε γενικά θέματα-ενώσεις» και εισερχόμενα νομαρχίας. Έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/149: «Παραχώρηση κτημάτων-ακτήμονες». Περιέχει χειρόγραφες αποδείξεις και φόρμες αποδείξεων παραλαβής οριστικού τίτλου κυριότητας αγροκτήματος και πιστοποιητικά κυριότητας από το υπουργείο γεωργίας , έγγρ.~170 ΔΑΠ/Π/150: ΕΟΤ. Περιέχει έγγραφα σχετικά με τον τουρισμό της Τοπικής Επιτροπής Τουρισμού και αλληλογραφία με τον ΕΟΤ , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/151(α-β): ΤΕΚΑ Περιέχει έγγραφα σχετικά με την Τοπική Επιτροπή Κοινοτικής Αναπτύξεως, πρακτικά συνεδριάσεων, δραστηριότητες, αλληλογραφία, απολογισμοί, εντάλματα πληρωμής, αποδεικτικά. Έγγρ. ~ 300 ΔΠ 27 Διάφοροι Φάκελοι ΔΑΠ/Π/152: «Α1».Εισερχόμενα από υπουργείο Υπηρεσίας , έγγρ. ~ 20 εσωτερικών, διεύθυνσης εγκλημ. ΔΑΠ/Π/153: «Α2»: Εισερχόμενα νομαρχίας Κυκλάδων 1955, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/154: «Α2 1954». Εισερχόμενη αλληλογραφία από Νομαρχία Κυκλάδων, έγγρ.~200 ΔΑΠ/Π/155: «Α (1-51)». Εγκύκλιοι και αλληλογραφία νομαρχίας Κυκλάδων, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/156: «Α2 1958». Εισερχόμενη αλληλογραφία από Νομαρχία Κυκλάδων, έγγρ.~60 ΔΑΠ/Π/157: «Α2 1957». Εισερχόμενη αλληλογραφία από Νομαρχία Κυκλάδων, έγγρ.~200 9

10 ΔΑΠ/Π/158: «Α2 1959». Εισερχόμενη αλληλογραφία από Νομαρχία Κυκλάδων, έγγρ.~30 ΔΑΠ/Π/159: «Β4 1958, Δ/2»: Περιέχει έγγραφα σχετικά με αγοραπωλησίες οχημάτων «ΚΑΑ», έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/160: «Β2 Στρατολογικό Γραφείο-Απαλλαγαί», , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/161: «Γ2 Εφορία Καπνού-Οικον. Εφορία», , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/162: «Γ3». Περιέχει έγγραφα σχετικά με τον Ηλεκτροφωτισμό , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/163: «Γ5 Ύδρευση-Οδοποιία», , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/164: «Ε13 (Α-Β)». Περιέχει εισερχόμενα από Νομαρχία Κυκλάδων , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/165: «Ε14 (Α-ΣΤ)». Περιέχει αλληλογραφία με υπουργείο εθνικής άμυνας και στρατολογικά έγγραφα. 1961, έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/166: «Ε14Β». Περιέχει εισερχόμενα νομαρχίας Κυκλάδων, 1961, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/167: «ΣΤ/18(Α-Ε)». Περιέχει έγγραφα σχετικά με τη ΔΕΗ. 1961, έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/168: «ΣΤ15(Α-Β)». Αλληλογραφία με την οικονομική εφορία Πάρου, , έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/169: «Η/124(Α-Β) και Θ25». Εισερχόμενα της Νομαρχίας Κυκλάδων, , έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/170: «Η/23(Β-Ε), Θ/26(Α-Ε), Η/23(Α-Δ)». Περιέχει εισερχόμενη αλληλογραφία, έργα ΑΤΕ κοινότητας Πάρου, έργα εφορίας Καπνού, 1961, έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/171: «Ζ/20(Α-Β) 1950». Αλληλογραφία από υγειονομικό κέντρο, οίκος ναύτου κ.α., έγγρ. ~ 25 ΔΑΠ/Π/172: «Ι/27 (Α-Ε)». Εισερχόμενα διεύθυνσης γεωργίας και υπουργείο εσωτερικών, 1961, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/173: «Ι/22». Αιτήσεις μητρώου αρρένων, 1958, έγγρ. ~ 80 ~ 50 ΔΑΠ/Π/174: «ΙΑ/29Α». Τηλεγραφήματα, εγκύκλιοι, εισερχόμενα νομαρχίας, 1961, έγγρ. ΔΑΠ/Π/175: «ΙΑ/29(Α-Η)». Εισερχόμενα Νομαρχίας Κυκλάδων, , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/176: «ΙΑ/30». Ποικίλα εισερχόμενα Νομαρχίας, , έγγρ. ~ 100 ~60 ΔΑΠ/Π/177: Εξερχόμενα κοινότητας προς σταθμό χωροφυλακής Πάρου, , έγγρ. 10

11 ΔΑΠ/Π/178: «Ξενοδοχεία Καρτέλες», Έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/179: Απολογισμός 1960: Περιέχει και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και χρηματικά εντάλματα έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/180: Απολογισμός 1977: Περιέχει και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και χρηματικά εντάλματα έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/181: Απολογισμός 1965: Περιέχει και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και χρηματικά εντάλματα έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/182: «Φάκελλος 16-Υδρεύσεως». Περιέχει έγγραφα σχετικά με συνδέσεις, έργα, , έγγρ. ~ 140 ΔΑΠ/Π/183: «Φάκελλος 23-Οδοποιία Γεφυρών και Υπονόμων», , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/184: «Α2 1952». Περιέχει έσοδα. Έξοδα, πιστώσεις, δαπάνες και εγκριτικά Νομαρχίας, 1952, έγγρ. ~ 130 «ΔΠ 24 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/185: «23(Γ-Ε) Έτος 1979»: Περιέχει έγγραφα για κοινοτικά έργα, αποχέτευση περιοχής Φράγκα σκάλα, τσιμεντόστρωση οδών και εξυγιαντικού Φράγκα Σκάλα, , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/186: «1967 Θ26, Ι27-28»: Περιέχει έγγραφα σχετικά με κληρονομιέςκληροδοτήματα, αποχωρητήρια, σφαγεία, γεωργικά, κτηνοτροφικά, ακτήμονες, ΟΓΑ, οικονομική εφορία Πάρου, εφορία Κυκλάδων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός κ.λπ. 1967, έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/187: «Φάκελλος 30-Γενικών Θεμάτων». Περιέχει εγκυκλίους γενικού περιεχομένου, υπομνήματα , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/188: «Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων». Περιέχει υποφακέλους σχετικά με βουλευτικές εκλογές, εργατικά ζητήματα, εμπόριο-βιοτεχνία. 1968, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/189: «Φάκελλος 31-Ληξιαρχίου Γενικά». Οδηγίες, ληξιαρχικές πράξεις, κίνηση πληθυσμού , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/190: «Φάκελλος 33-Ιδρυμάτων και αστυνομικών αρχών». Περιέχει βεβαιώσεις γέννησης , έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/191: «23/Γ-Ε Έτους 1978». Περιέχει έγγραφα σχετικά με την κατασκευή και διάνοιξη οδών , έγγρ. ~

12 ΔΑΠ/Π/192: «Έτους [φωτισμός]»: Καταστάσεις τελών καθαριότητας φωτισμού οδών, οφειλή δημοτικού ταμείου για φωτισμό στρατιάς, περιορισμοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος-καυσίμων, τέλη, έργα φωτισμού κ.α , έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/193: «Φάκελλος 25-Φορολογικών διαφορών έτους 1978», έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/194: «Φάκελλος 28-Διάφορων Δημοσίων Υπηρεσιών». Περιέχει αγροτική ασφάλεια, οικονομική εφορία, συγκοινωνιών , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/195: «Φάκελλος 24-Προσωπική εργασία», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/196: «Φάκελλος 27-Γεωργικών-Κτηνοτροφικών και Δασικών Ζητημάτων». Περιέχει έγγραφα από γεωργική και κτηνοτροφική υπηρεσία, ΑΤΕ, ανάπτυξη πρασίνου , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/197: «Φάκελλος 34-Αδειών Εισαγγελέως». Περιέχει αιτήσεις προς τον ληξίαρχο για χορήγηση βεβαιώσεων , έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/198: «Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων έτους 1977». Δημιουργία κάμπινγκ ΕΟΤ, διαμαρτυρία μεταφοράς αγάλματος, διάνοιξη δρόμου προς κάμπινγκ, διάφοροι εγκύκλιοι, δανειοδοτήσεις ΕΟΤ, λειτουργία κάμπινγκ , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/199: «Φάκελλος 22-Εκπαιδεύσεως-Συλλόγων» , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/200: «Φάκελλος 26-Λοιπών Υπηρεσιών». Περιέχει έγγραφα σχετικά με κληρονομιές-κληροδοτήματα, σφαγεία, νεκροταφείο , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/201: «Φάκελλος 36-Ιατρικών Πιστοποιήσεως». Πιστοποιητικά Θανάτου, , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/202: «Φάκελλος 30-Γενικών Θεμάτων ». Περιέχει έγγραφα σχετικά με επιμίσθιο επιτηρητή μετεωρολογικού σταθμού Πάρου. Έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/203: Απολογισμός Περιέχει και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/ 204: «23Β ». Περιέχει κοινοτικά έργα, πλακοστρώσεις, χορήγηση άδειας κατασκευής έργων , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/205(α-β): «Αιτήσεις Ανδρών-Γυναικών 1989», έγγρ. ~ 500 ΔΑΠ/Π/206: «15Β ». Περιέχει άδειες βόθρων, , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/207: «14 20Β Τοπική Επιτροπή πρόληψης ατυχημάτων». Αλληλογραφία της ΤΕΠΑ με νομαρχία κ.α. φορείς, φυλλάδια, οδηγίες, , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/208: «Δ/σεως Γεωργικών Βιομηχανιών». Περιέχει έγγραφα του γραφείου εφέδρων αξιωματικών Πάρου. Αλληλογραφία και 2 μπλοκ γραμματίων είσπραξης εισφορών , έγγρ. ~

13 «ΔΠ15 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/209: Λιμενικό Ταμείο Πάρου Περιέχει έγγραφα σχετικά με έξοδα μισθώσεως παραλιακών χώρων, μεταφορές, εισερχόμενα και σχέδια, απολογισμούς, προσωπικό, προϋπολογισμό, μισθολόγια, Έγγρ. ~ 350 ΔΑΠ/Π/210: «ΔΕΗ 1984». Υπεύθυνες δηλώσεις για ηλεκτροδότηση, έγγρ. ~ 160 ΔΑΠ/Π/211: «ΔΕΗ». Υπεύθυνες δηλώσεις για ηλεκτροδότηση, έγγρ. ~ 15 ΔΑΠ/Π/212: «1ο Ενοικιαζόμενα Δωμάτια-Εστιατόρια». Περιέχει καρτέλες μαγαζιών και δωματίων για δημοτικούς φόρους , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/213(α-γ): «2 ον Ενοικ/να Δωμάτια». Περιέχει καρτέλες δωματίων για δημοτικούς φόρους και αλληλογραφία και μερικές καταστάσεις ενοικιαζόμενων, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/214: «1970 Καταστάσεις Εργατοτεχνιτών Συνεργείων ΚΑΠ», έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/215: «Αιτήσεις χορήγησης αδειών κοινόχρηστου χώρου 1979»-οφειλές. Έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/216: «Συνοικισμός ρυμοτομικό 23Β». Αλληλογραφία με πολεοδομία, τοπογραφικά, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/217: «Φάκελλος 23 Οδοποιίας-Γεφυρών-Υπονόμων». Έγγραφα με μελέτη παραδοσιακού οικισμού Πάρου, χρήση μπουλντόζας, υπόθεση καταπάτησης κοινόχρηστου χώρου, διαμόρφωση πλατείας , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/218: «Συνέδριο Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων, Ερμούπολη Απρίλη 1987». Περιέχει προτάσεις, εισηγήσεις, ημερήσιες διατάξεις, πίνακες εκπροσώπων. Περιέχει υποφάκελο με τίτλο «Τοπική και Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κυκλάδων» , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/219: Απογραφές κτηνών-υποζυγίων. Περιέχει μητρώα υποζυγίων και απογραφές, καταστάσεις επιτάξιμων υποζυγίων, πιστοποιητικά κυριότητας του ΟΓΑ και σχετική αλληλογραφίας , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/220: Αιτήσεις 1982, Αιτήσεις Ανδρών Γυναικών 1982 και χορήγησης πιστοποιητικών 1984, έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/221: «Αιτήσεις 1976», έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/222: Απολογισμός Περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/223: Ύδρευση. Περιέχει έγγραφα για τους χαλασμένους υδρομετρητές, οφειλέτες, καταλόγους τελών, ειδοποιήσεις καταναλωθείσης ποσότητας και αποδείξεις πληρωμής, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/224: ΟΓΑ, , έγγρ. ~

14 ΔΑΠ/Π/225: «Έργον Ύδρευσης Συνοικισμών Εκ πηγών Ψυχοπιανών». Περιέχει δικαιολογητικά και παραστατικά για ύδρευση, , έγγρ. ~ 70 ΔΑΠ/Π/226: «Φάκελλος έργου αποχέτευση εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο Μαρπίσσης» , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/227: «Εκλογικοί Κατάλογοι Γυναικών». Περιέχει εκλογικούς καταλόγους και έγγραφα για μεταγραφές, διαγραφές και διορθώσεις , 1977, , , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/228: «Φάκελλος δικαιολογητικών εφεδρικού επιδόματος», , έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/229: «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψης Αγροτών», , έγγρ. ~ 100 ~ 40 ΔΑΠ/Π/230: Υπεύθυνες Δηλώσεις. Περιέχει δηλώσεις γεωργοκτηνοτρόφων, 1962, έγγρ. ΔΑΠ/Π/231: «Αιτήσεις Ανδρών Γυναικών 1987», έγγρ. ~ 200 ΔΠ 20 Διάφοροι Φάκελοι ΔΑΠ/Π/232: «1965 ΙΑ29, ΙΒ30-31». Περιέχει έγγραφα σχετικά με έργα και ληξιαρχικές αιτήσεις προς ενέργεια. Έγγρ. ~ 1970 ΔΑΠ/Π/233: «Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων (α-γ,ζ,θ)». Περιέχει έγγραφα για βουλευτικές εκλογές, ΙΚΑ, εμπορίου, τουρισμού και γεωργικής υπηρεσίας , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/234: Καρτέλες τελών καθαριότητας-φωτισμού. Περιέχει καρτέλες επιβολήςβεβαίωσης τελών καθαριότητας ετών , έγγρ ~ 400. ΔΑΠ/Π/235 (α-β): «Φάκελλος 16-Υδρεύσεως», 1981, 1983, έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/236: Αιτήσεις-Πιστοποιητικά 1980, 1984, έγγρ ~ 50 ΔΑΠ/Π/237: «Φάκελλος 4-Λειτουργία Συμβουλίου». Περιέχει προσκλήσεις συνεδριάσεων, 1983, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/238: Υδρεύσεως , έγγραφα ~ 200 ΔΑΠ/Π/239: «Φάκελλος 21-Πρόνοια». Περιέχει έγγραφα σχετικά με εράνους και αλληλογραφία για ζητήματα πρόνοιας, 1983, έγγρ.. ~ 60 ~ 150 ΔΑΠ/Π/240: «Φάκελλος 16-Συντήρησης-Ύδρευσης, (γ-ε) », , έγγρ. ΔΑΠ/Π/241: «Φάκελλος 15-Φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών». Περιέχει έγγραφα σχετικά με φορολογία παρεπιδημούντων και χρήση πεζοδρομίων από καταστήματα, 1982 έγγρ. ~

15 ΔΑΠ/Π/242: «Φάκελλος 22-Εκπαιδεύσεως συλλόγων», Περιέχει καταστάσεις μαθητών, ανακοινώσεις και έγγραφα για τη φιλαρμονική, έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/243: Εκλογικοί κατάλογοι συνοικιακών εκλογών, 1984, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/244: «Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων». Περιέχει έγγραφα σχετικά με δημόσια κτίρια, πεζοδρόμια, τουρισμό, ξενοδοχεία, εκθέσεις, εκλογή νομαρχιακού συμβουλίου και δύο υποφακέλους της υγειονομικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φωτισμού, 1983, έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/245: «Φάκελλος 3-Κοινοτικών αρχόντων». Περιέχει έγγραφα σχετικά με έξοδα παραστάσεως-οδοιπορικά, εκλογής συνδυασμού, ενώσεις σύνδεσμοι, τοπική ένωση, 1983, έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/246: «Πρακτορεία». Περιέχει υποβολή λιμενικών τελών από τα πρακτορεία προς το Λιμενικό ταμείο Πάρου και υποβολή λιμενικών τελών από τουριστικά πρακτορεία, , έγγρ. ~ 130 ΔΑΠ/Π/247: Ύδρευση Πάρου Περιέχει έγραφα σχετικά με δημοπρασία για την κατασκευή του έργου ύδρευσης Πάρου, (μελέτες προκηρύξεις, προσφορές κ.α.). Επίσης βρέθηκε προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων κοινότητας Πάρου, 1979, έγγρ. ~ 7 ΔΑΠ/Π/248: «Φάκελος 31-Ληξιαρχείου (γενικά)». Περιέχει ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων-γάμων-θανάτων και δηλώσεις ιερέων βαπτίσεων και γάμων, , έγγρ. ~ 100. Κούτα με ένδειξη 14 - χρηματικά εντάλματα (σβησμένο) ΔΑΠ/Π/249: ΟΓΑ έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/250: «Φάκελλος 16 (α-β) ». Περιέχει ζημιές σε κτήματα, μελέτες έργων, έγγραφα σχετικά με ύδρευση, προμήθεια τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα σε αντλιοστάσιο της κοινότητας, δάνεια ΑΤΕ, μελέτη για δεξαμενή κ.α., , έγγρ, ~ 180 ΔΑΠ/Π/251: «Φάκελλος Μονίμου περιφ. Υποεπιτροπής, στοιχεία γεωργοκτηνοτροφ. αποθεμάτων». Περιέχει απογραφές προϊόντων και αποθεμάτων, δελτία, αλληλογραφία, , έγγρ. ~ 140 ΔΑΠ/Π/252: Σύλλογος κοινοτικών υπαλλήλων νομού Κυκλάδων. Περιέχει σχετική αλληλογραφία, , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/253: «Φάκελλος 10 (α-β, δ, ε-στ)- Περιουσίας κινητής και ακινήτου περιουσίας». Περιέχει έγγραφα με μισθώσεις και εκμισθώσεις, δημοπρασίες, αγροκτήματος Πέπονας, Ρηνίας, κοινοτικού κάμπινγκ κ.λπ., , έγγρ. ~ 230 ΔΑΠ/Π/254: «Φάκελλος 19 (α-β)-καθαριότητος οδών-αποχωρητηρίων». Περιέχει έγγραφα περί καθαριότητας, και δαπάνες καθαριότητας, 1983, έγγρ. ~ 70 15

16 ΔΑΠ/Π/255: «Φάκελλος 27 (α, γ-στ)-γεωργικών-κτηνοτροφικών-δασικών ζητημάτων». Περιέχει έγγραφα γεωργικής υπηρεσίας, κτηνοτροφίας, αγροτικής τράπεζας και συνεταιρισμών, δασικά ζητήματα, αλιεία κ.α.,1982-3, έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/256: Φάκελοι 3, 5, 30, Περιέχει εγκυκλίους γενικού περιεχομένου, γενικά επί μονίμου προσωπικού και υγείας και έγγραφα υπηρεσιακών μεταβολών, 1982, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/257: Ποικίλα διοικητικά έγγραφα Περιέχει έγγραφα σχετικά με λειτουργία γραφείου, συνδρομή στο ΦΕΚ, έγγραφα σχετικά με τέλη, δηλώσεις γεννήσεων και γάμων, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/258: «Κριθάρια ». Περιέχει δηλώσεις παραγωγής κριθαριού, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/259: Απολογισμός κοινότητας Πάρου , έγγρ. ~ 600 ΔΑΠ/Π/260: «Φάκελλος 23-Οδοποιία-γεφυρών-υπονόμων ». Περιέχει έγγραφα σχετικά με έργα, , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/261: Φάκελλοι 14, 15, 16. Περιέχει έγγραφα με μητρώα αρρένων στρατολογικά, φόρων και εισφορών, υδρεύσεως, , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/262: Φάκελος 8-13,1963. Περιέχει υποφακέλους σχετικά με το κοινοτικό κατάστημα-επίπλων-σκευών, εξόδων λειτουργίας γραφείου, βοσκών και κοινοτικών δασών, δημοτολόγια, κτηματολόγιο, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/263: Φάκελοι , 28, Περιέχει έγγραφα σχετικά με λοιπές υπηρεσίες, γεωργικά-κτηνοτροφικά-δασικά ζητήματα, διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/264(α-β): Ποικίλα διοικητικά και οικονομικά έγγραφα, Περιέχει εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία με τη Νομαρχία, εγκυκλίους, διαταγές, αιτήσεις ανδρών-γυναικών για έκδοση πιστοποιητικών, αλληλογραφία με ταμείο Πάρου και την οικονομική εφορία Πάρου και Κυκλάδων, έγγραφα σχετικά με φόρους και τέλη και δαπάνες φωτισμού, , έγγρ. ~ 500 ΔΑΠ/Π/265: «1963 ΣΤ17, ΣΤ18, Ζ19, Ζ20, Ζ21, Ζ22, Η23, Η24, Θ25». Περιέχει έγγραφα σχετικά με άρδευση, φωτισμό, υγειονομική υπηρεσία, πρόνοια, εκπαίδευση, οδοποιία, προσωπική εργασία, 1963, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/266: Λιμενικά τέλη Περιέχει υποφακέλους εγγράφων σχετικά με υποβολή λιμενικών τελών υπέρ λιμενικού ταμείου ανά πλοίο, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/267: «Μελέται 1978». Περιέχει αλληλογραφία και έγγραφα μελετών για διάφορα έργα (αποχωρητήριο, κάμπινγκ, οδοποιία κ.α.), , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/268: «Μελέτες ». Περιέχει έγγραφα μελετών για διάφορα έργα(αποχωρητήριο, ύδρευση, γήπεδο κ.α.), , έγγρ. ~

17 ΔΠ12 Διάφοροι φάκελοι ΔΑΠ/Π/269:: «ΙΑ29 (α-κ)». Περιέχει έγγραφα εισερχομένης αλληλογραφίας , έγγρ. ~ 60 ~15 ΔΑΠ/Π/270: «1962 ΣΤ/15 (α-β)». Περιέχει εντολές πληρωμών, εγκυκλίους. 1962, έγγρ. ΔΑΠ/Π/271: «1962 ΣΤ/16 (α-ε)». Περιέχει έγγραφα σχετικά με ύδρευση, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/272: «1964 Α1, Β2-6, Γ7». Περιέχει αλληλογραφία με Νομαρχία, έγγραφα σχετικά με τους κοινοτικούς άρχοντες, το προσωπικό και έγγραφα σχετικά με οικονομικά ζητήματα της κοινότητας, 1964, έγγρ. ~ 140 ΔΑΠ/Π/273: «1966 ΙΑ29, ΙΑ30, ΙΒ31». Περιέχει έγγραφα σχετικά με ειδικά και γενικά θέματα, ληξιαρχικά, εκλογές, εγκυκλίους, 1966, έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/274: «Δ//12α». Περιέχει υποφακέλοςυ και λυτά έγγραφα σχετικά με βοσκές, γεωργία, ΕΟΤ, κοινοτικά κτήματα, ακίνητα, δωρεές ακινήτων κ.λπ., , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/275: Δημοτικές-κοινοτικές εκλογές, Περιέχει κενά-ασυμπλήρωτα δείγματα-φόρμες σχετικά με τις εκλογές, έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/276: «ΤΥΚΔ κο Τσαγκαράκη Σύρο». Περιέχει διάφορα τοπογραφικά και μελέτες σχετικά με ύδρευση αερολιμένα, αποχωρητήρια κ.α., 1977, έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/277: «Φάκελλος έργου πλακόστρωση πλατείας Αγροκηπίου Παροικιάς». Περιέχει εκθέσεις, λογαριασμούς, μετρήσεις πρωτόκολλα κ.λπ , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/278: Αλληλογραφία σχετικά με έργα. Περιέχει αλληλογραφία με την Νομαρχία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και πρωτόκολλα παραλαβής έργων με συνοδευτικά χρηματικά εντάλματα και αποδείξεις πληρωμής, , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/279: «Φάκελλος 23-Οδοποιίας, Γεφυρών, Υπονόμων», Περιέχει αλληλογραφία για έργα, σχέδια, βεβαιώσεις καταστημάτων, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/280: «ΤΕΚΑ», Περιέχει αποσπάσματα από πρακτικά συνεδριάσεων του κοινοτικού συμβουλίου Πάρου, εξετάσεις νερών κοινότητας, αλληλογραφία με γενική διεύθυνση υγιεινής, , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/281: «19Α Νέα WC», Περιέχει έγγραφα σχετικά με την κατασκευή κοινοτικών αφοδευτηρίων, σχέδια, διακηρύξεις και πρακτικά διαγωνισμών, προσφορές και αποσπάσματα Κ.Σ, , έγγρ. ~ 70 ΔΑΠ/Π/282(α-β): «28 Ε» Αεροδρόμιο, Περιέχει έγγραφα σχετικά με κατασκευή, απαλλοτρίωση εκτάσεων, μέτρα προφύλαξης, , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/283: «Έντυπα-καταστάσεις εργατών», Περιέχει έντυπες καταστάσεις πληρωμής ημερομισθίων ασυμπλήρωτες κρατήθηκαν μερικές ως δείγμα, εντός υπάρχει υποφάκελος «23Β 17

18 επικάλυψη χείμαρρου φλώγα» με σχετικά έγγραφα, αυθαίρετη κατασκευή γέφυρας, , υποφάκελο «23Β συντήρηση κοινοτικών δρόμων», 1982 και αφίσες από φεστιβάλ Πάρου 1987 έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/284: «1966 φ29,30,31». Περιέχει φάκελο 29 ειδικών θεμάτων (βουλευτικές εκλογές, βιομηχανία, βιοτεχνία, αγορανομικές-αστυνομικές διατάξεις, τουρισμός-ξενοδοχεία), φάκελο 30-υποφάκελο Α εγκυκλίους γενικού περιεχομένου, φάκελο 31 γενικές οδηγίες, ληξιαρχείο κ.α , έγγρ.~ 50 ΔΑΠ/Π/285: «Ανδρών κατάλογοι εκλογικοί». Περιέχει εκλογικούς καταλόγους, διαγραφές, διορθώσεις ανδρών, , εντός βρέθηκε και ένας γυναικών του 1986, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/286: «23Β Τσιμεντόστρωση δρόμων νομ. ταμείου», περιέχει αλληλογραφία σχετικά με τσιμεντόστρωση δρόμου, , έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/287: «Δικαιολογητικά των ενταλμάτων των μηνών του 1984 έτους ΙΚΑ- ΤΕΑΜ», Περιέχει καταστάσεις μισθοδοσίας και ασφάλισης, 1984, έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/288: «Λιμενικόν Ταμείον Πάρου, έσοδα Β άρθρον 2», Περιέχει έγγραφα σχετικά με τέλη και δικαιώματα, «ν.δ. 3878/58 δικαιώματα επί εισιτηρίων»-αλληλογραφία και υποβολή λιμενικών τελών από πρακτορεία, , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/289: «Πρακτορεία 1983», Περιέχει έγγραφα σχετικά με τέλη και δικαιώματα, «ν.δ. 3878/58 δικαιώματα επί εισιτηρίων»-αλληλογραφία και υποβολή λιμενικών τελών από πρακτορεία, 1983, έγγρ. ~ 130 ΔΑΠ/Π/290: «Άδειες διαφήμισης », Περιέχει άδειες για διαφημίσεις από τον πρόεδρο της κοινότητας Πάρου, έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/291: «Δηλώσεις κατ/των 1985», Περιέχει δηλώσεις ακαθαρίστων εσόδων για προσδιορισμό τέλους 5% (παρεπιδημούντων), έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/292(α-β): «16Α ύδρευση», Περιέχει έγγραφα σχετικά με την ύδρευση από πηγάδια Μαρμάρων, προμήθεια υλικών κ.α., , έγγρ. ~ 400 ~ 270 ΔΑΠ/Π/293: «Αιτήσεις έγγραφα πεζοδρομίων έτους 1985, Δομικά υλικά », έγγρ. ΔΑΠ/Π/294: ΟΓΑ, Περιέχει φάκελο με τα μητρώα συνταξιούχων, έγγραφα διακοπής συνταξιοδότησης , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/295: «Φάκελλος 6-Λογιστικού Γενικά», Περιέχει προϋπολογισμούς, έγγραφα για έργα, δάνεια, , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/296: «16Α ύδρευση », Περιέχει υποφάκελο με «υδρογεωλογική έκθεση ΙΓΜΕ-γεωτρήσεις για νερό», έκθεση ΙΓΜΕ για τη βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης των οικισμών, σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων Κ.Σ., πρωτόκολλα παραλαβής προμηθειών, έγγρ. ~

19 ΔΑΠ/Π/297: «Δηλώσεις δωματίων και ξενοδοχείων έτους 1985», Περιέχει ακαθάριστών εσόδων για τέλος παρεπιδημούντων, έγγρ. ~ 130 ΔΑΠ/Π/298: Ύδρευση Παροικιάς χ.χ., Περιέχει διαφημιστικό φυλλάδιο σωρήνων και οριστική μελέτη ύδρευσης κοινότητας Παροικιάς, έγγρ. ~ 2 ΔΑΠ/Π/299: Επισκευή παλιού δημοτικού Νάουσας, Περιέχει τοπογραφικό σχέδιο και λοιπά σχετικά έγγραφα με το έργο, , έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/300: Γραφείο εφέδρων αξιωματικών, Περιέχει βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων, βιβλίο υλικού, μητρώο μελών γραφείο και βιβλίο ταμείου του ΓΕΑ και δύο φύλλα της εφημερίδας εφεδρικός δεσμός-βρέθηκαν λυτά, ΔΑΠ/Π/301: «Φάκελλος ». Περιέχει έγγραφα σχετικά με κατάληψη κοινοτικού δρόμου, διαμόρφωση απορροής όμβριων υδάτων, τσιμεντόστρωση, αστικές υποθέσεις, τομή οδών από ΟΤΕ, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/302: Απογραφή , Περιέχει τοπογραφικά, κενά έντυπα απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποφάκελος «απογραφής οικημάτων έτους 1981-αγροτικές περιοχές», επίσης περιέχει απογραφή των χαρακτηριστικών των οικισμών 1971, έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/303: «Μισθολογικά Προσωπικού», Περιέχει έντυπες μισθοδοτικές καταστάσεις έτη , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/304: «Απογραφή Πληθυσμού». Περιέχει έντυπα απογραφής των οικισμών της χώρας 1971, ΦΕΚ και αλληλογραφία περί μετονομασίας οικισμών και ΦΕΚ αλληλογραφία, στατιστικά και τοπογραφικά για την απογραφή του 1981, , , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/305: «29 Συνάλλαγμα», Περιέχει αλληλογραφία με νομαρχία, αποδείξεις, άδειες αγοράς συναλλάγματος και έγγραφα σχετικά λειτουργία ανταλλακτηρίου. 1988, έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/306: Αιτήσεις, Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών για μητρώα αρρένων δημοτολόγια για διάφορες χρήσεις, , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/307: Ποικίλα , Περιέχει τιμολόγια και διάφορα τεχνικά έργα και υποφάκελος «23Β» 1982 για έργα έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/308: «ΣΤ18(Α-Β)»: Περιέχει έγγραφα σχετικά με πεζοδρόμια , έγγρ. ~ ΔΠ19 Διάφοροι Φάκελοι ΔΑΠ/Π/309: Απολογισμός 1975, Περιέχει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, έγγρ. ~ 400 ΔΑΠ/Π/310: Απολογισμός 1965, Περιέχει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, έγγρ. ~

20 ΔΑΠ/Π/311: «23Β Οικισμός-Όρια», Περιέχει εισερχόμενη αλληλογραφία, αιτήσεις, τοπογραφικά διαγράμματα., , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/312: Απολογισμός 1977, Περιέχει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, έγγρ. ~ 300, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/313: Καρτέλες τελών. Περιέχει καρτέλες για τέλη φωτισμού και ύδρευσης, , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/314: «1964 ΣΤ17-18, Ζ19-22, Η23-24, Θ25», Περιέχει έγγραφα σχετικά με άρδευση, καθαριότητα οδών, πρόνοια, εκπαιδεύσεων, προσωπικής εργασίας, έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/315: «Πιστοποιητικά προς επίδοσιν και προς αρχειοθέτησιν» , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/316: «Φάκελλος 21-Πρόνοιας», Περιέχει έγγραφα σχετικά με δωρεές, ιδρύματα, πρόνοια, , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/317: «Φάκελλος 19-Καθαριότητας Οδών», Περιέχει έγγραφα σχετικά με τέλη και έργα, , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/318: «Φάκελλος 20-Υγειονομικής Υπηρεσίας», , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/319: Ποικίλα , Περιέχει αλληλογραφία, καταστάσεις δαπανών ταχυδρομικών και τηλεγραφικών τελών και υποφάκελο «αγροτικά » με έγγραφα σχετικά οινοπαραγωγούς και αμπελουργούς, καταστάσεις. Έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/320: «Άδειες οικοδομής 1984», έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/321: «Λεύκες-καταστάσεις ημερομισθίων», 1982, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/322: «1981 Ύδρευση». Περιέχει καταλόγους δικαιούχων ύδρευσης, έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/323: «29 Α Εκλογές Βουλευτικές 1981 (18/10/1981)». Περιέχει και φάκελο ευρωεκλογών. Έγγρ. ~ 60 «ΔΠ 11 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/324: «Δηλώσεις δωματίων και ποσών ενοικ/νων δωματίων και ξενοδοχείων 1984», Περιέχει δηλώσεις εσόδων για το τέλος παρεπιδημούντων, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/325: Αιτήσεις-Βεβαιώσεις, Περιέχει αιτήσεις για άδειες οικοδομής και για εμπόριο οπωροκηπευτικών , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/326: «Β1». Περιέχει αλληλογραφία, εγκυκλίους, νομοθεσία με υπουργείο εθνικής άμυνας για στρατολογικά ζητήματα, , έγγρ. ~

21 ΔΑΠ/Π/327: «Β1». Περιέχει αλληλογραφία, εγκυκλίους, νομοθεσία με υπουργείο εθνικής άμυνας για στρατολογικά ζητήματα, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/ 328: «Β1 ΓΕΕΘΑ». Περιέχει αλληλογραφία, εγκυκλίους, νομοθεσία με υπουργείο εθνικής άμυνας για στρατολογικά ζητήματα, , έγγρ. ~ 180 ΔΑΠ/Π/329: «Δ/4 1958». Περιέχει αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, πρόσωπα, σωματεία και επιχειρήσεις , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/330: «Δ/5 Αλληλογραφία κοιν. Αρχών». Περιέχει αλληλογραφία με άλλους ΟΤΑ , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/331: «Δ/10». Περιέχει αλληλογραφία με εταιρίες, σχολεία, επιτροπή δήμων και κοινοτήτων κ.α., , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/332: «Ε/3, Ε/6, Γ11», Περιέχει έγγραφα σχετικά με εκπαιδευτικά, συνεταιρισμός, γεωργία κ.λπ., , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/333: «Γ/12, Γ/15». Περιέχει αλληλογραφία με εκκλησιαστικές αρχές, , στατιστικά απογραφές κ.λπ , έγγρ. ~ 70 ΔΑΠ/Π/334: Νομοθεσίες, εγκύκλιοι κ.λπ., , έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/335: «Τιμολόγια Παραγωγών». Περιέχει τιμολόγια και καταστάσεις αγορών αγροτικών προϊόντων και διπλότυπο βιβλίο παραγωγών. 1973, έγγρ. ~ 20 ΔΑΠ/Π/336: «15Β-Πεζοδρόμια», Περιέχει και έναν υποφάκελο «δικαιολογητικά βεβαίωσης τελών», , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/337: «Φάκελλος 21-Πρόνοιας», , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/338: «Έγγραφα υδρεύσεως 16 Ε», Περιέχει λογαριασμούς υδρεύσεως και πίνακες διαδρομών ύδρευσης, , έγγρ. 120 ΔΑΠ/Π/339(α-β): «Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων». Περιέχει έγγραφα σχετικά με βουλευτικές εκλογές, εμπορίας, τουρισμού, , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/340: «27 Α Γεωργικές Δηλώσεις», , έγγρ. ~ 300 ΔΑΠ/Π/341: «Φάκελλος 3-Κοινοτικών αρχόντων», , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/342: «Φάκελλος 13-Δημοτολογίων». Περιέχει έγγραφα σχετικά με μεταβολές ληξιαρχείου, 1983, έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/343: «Φάκελλος 8- Κοινοτικού Καταστήματος Επίπλου και Σκευών». Περιέχει έγγραφα σχετικά με υλικά, βιβλιοθήκες, συγγράμματα, και έναν υποφάκελο «ύδρευση 1982, έγγρ. ~100 ΔΑΠ/Π/344: «Φάκελλος 10-Περιουσίας κινητής και ακινήτου», , έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/345: «29 Α 1981 Εκλογικά», έγγρ. ~

22 ΔΑΠ/Π/346: «Φάκελλος 32-Δηλώσεις ιερών βαπτίσεις-γάμοι», 1978, έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/347: «Φάκελλος 6-Λογιστικού Γενικά», Προϋπολογισμοί ετών , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/348: «Φάκελλος 6-Λογιστικού Γενικά», Προϋπολογισμοί, λογοδοσία, έργα και απαλλοτριώσεις, , έγγρ. ~300 ΔΑΠ/Π/349: «Φάκελλος 13». Περιέχει έγγραφα για συντάξεις, μεταβολές, πιστοποιητικά, , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/350: «Φάκελλος 1-Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου», «Φάκελλος 2-Τοπικής Ιστορίας», «Φάκελλος 7-Εισπράκτορος», , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/351: «Φάκελλος 18-Φωτισμού», Περιέχει λογαριασμούς τελών φωτισμού και υδρεύσεως, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/352(α-β): «Φάκελλος 27-Γεωργικών, Κτηνοτροφικών και δασικών ζητημάτων», , έγγρ. ~160 ΔΑΠ/Π/353: «Φάκελλος8-Κοινοτικού Καταστήματος, Επίπλων και Σκευών. Περιέχει κυρίως έγγραφα σχετικά με βιβλιοθήκες, συγγράμματα και περιοδικά, , έγγρ. ~ 80 «ΔΠ 10 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/354: «Φάκελλος 4-Λειτουργία Συμβουλίου», , έγγρ. ~ 160 ΔΑΠ/Π/355: «Φάκελλος 14-Μητρώο αρρένων και στρατολογικών», Περιέχει έγγραφα σχετικά με μεταβολές, εγγραφές κ.α , έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/356: «Φάκελλος 36-Ιατρικών Πιστοποιήσεων», Περιέχει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις γάμων, γεννήσεων και θανάτων , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/357: «Φάκελλος 10-Περιουσία κινητής και ακινήτου». Περιέχει έγγραφα σχετικά με αγορά ακινήτου κ.α , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/358: ΙΚΑ-καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού, 1983, έγγρ. ~ 2 ΔΑΠ/Π/359: Λυτά Περιέχει δύο καρτέλες τελών καθαριότητας, φωτισμού, έκθεση «υδρογεωλογικής αναγνωρίσεως κοινότητος Λευκών» του ΙΓΜΕ, προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων κοινότητας Πάρου 1980, έγγρ. ~ 5 ΔΑΠ/Π/360: Καρτέλες τελών καθαριότητας φωτισμού, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/361: Βεβαιώσεις ακινήτων , Περιέχει 3 υποφακέλους, αιτήσεις και βεβαιώσεις ιδιοκτητών οικοπέδων, έγγρ. ~

23 ΔΑΠ/Π/362: «15Β Τέλος πεζοδρομίου», Περιέχει άδειες χρήσεις πεζοδρομίου, τέλη κ.α., , έγγρ. ~ 130 ΔΑΠ/Π/363: «15Β 5% 1982», Περιέχει αλληλογραφία, ειδοποιήσεις σχετικά με είσπραξη τελών παρεπιδημούντων, δηλώσεις καταστημάτων , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/364: «Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας 23Β 1982», έγγρ. ~ 110 ΔΑΠ/Π/365: «Φάκελλος 21-Πρόνοια», , έγγρ. ~ 140 ΔΑΠ/Π/366: «Φάκελλος 31-Ληξιαρχείου Γενικά», , έγγρ. ~ 70 ΔΑΠ/Π/367: «Φάκελλος 30-Γενικών Θεμάτων», , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/368: «Φάκελλος 9-Λειτουργία Γραφείου-Εορτασμών(ε-στ)», Περιέχει επίσης έναν υποφάκελο σχετικά με το φωτισμό, , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/369: «Φάκελλος 19-Καθαριότητος Οδών, Αποχωρητηρίων», , έγγρ. ~ ΔΑΠ/Π/370: «Φάκελλος 22-Εκπαιδεύσεως-Συλλόγων», , έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/371(α-β): «Φάκελλος 28-Διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών(α-β,δ-ζ)», , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/372: «Φάκελλος 26-Λοιπών Υπηρεσιών», Περιέχει έγγραφα σχετικά με σφαγεία, λουτρά, νεκροταφεία, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/373: «Φάκελλος 3-Κοινοτικών αρχόντων(α-γ,ε-στ)», , έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/374: «Φάκελλος 20-Υγειονομικής υπηρεσίας». Περιέχει έγγραφα για χορήγηση αναρρωτικών αδειών, λειτουργίας υγειονομικής υπηρεσίας, , έγγρ. ~ 10 ΔΑΠ/Π/375: «Φάκελλος 13-Δημοτολογίων», Περιέχει πιστοποιητικά, δηλώσεις, μεταβολές, βεβαιώσεις, αιτήσεις , έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/376: «Φάκελλος 29-Ειδικών Θεμάτων ». Περιέχει εκλογικά, εργατικά ζητήματα-ικα, αγορανομία, στατιστικές απογραφές, τουρισμό, παιδικές χαρές, ΕΟΤ. Έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/377: Ποικίλα διοικητικά έγγραφα. Περιέχει έγγραφα σχετικά με ιδρυτικά στοιχεία, βοσκών και δασών, συντάξεων και εκτυπώσεων, υγειονομική υπηρεσία, εκπαίδευση, προσωπική εργασία, επιτροπή φορολογικών διαφορών , έγγρ. ~ 35 ΔΑΠ/Π/378: «Θ26, Ι27, Ι28», Περιέχει αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, γεωργοκτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα, 1964, έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/379: «Γ8, Γ9, Δ10, Δ11, Δ12, Ε13», Περιέχει έγγραφα σχετικά με περιουσία της κοινότητας, δημοτολόγια, εξόδων λειτουργίας γραφείων, κοινοτικά καταστήματα, ένα υποφάκελο επίσης σχετικά με δωρεές (1982), 1964, έγγρ. ~ 90 ΔΑΠ/Π/380: «Δ/7»: Περιέχει αλληλογραφία με ελεγκτικό συνέδριο, , έγγρ. ~ 40 23

24 ΔΑΠ/Π/381: «Γ ». Περιέχει με αλληλογραφία με επιτροπή εξακριβώσεως απορίας και επιτροπή κοινωνικής πρόνοιας, έγγρ. ~ 50 ΔΑΠ/Π/382: «Α 1957», Περιέχει αλληλογραφία σχετικά με τοπωνύμια και γενικά θέματα Έγγρ. ~ 100 «ΔΠ 18 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/383: «Α3 Νομαρχία Κυκλάδων, εγκύκλιοι-αλληλογραφία », Αλληλογραφία για διάφορα διοικητικά θέματα, , έγγρ. ~ 220 ΔΑΠ/Π/384: «Α/ ». Αλληλογραφία με νομαρχία, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/385: «Α4 Φορολογικοί Κατάλογοι Προσ. Εργασία ». Περιέχει αλληλογραφία με νομαρχία και υπουργείο εσωτερικών, κατάλογοι υπόχρεων προσωπικής εργασίας για έργα, φορολογικοί κατάλογοι τελών, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/386: Ποικίλα έγγραφα. Περιέχει έγγραφα σχετικά με επίλυση φορολογικών διαφορών, ένωση γεωργικών συνεταιρισμών, σφαγείων, 1983, έγγρ. ~ 30 ΔΑΠ/Π/387: «Φ ». Περιέχει έγγραφα με ένδειξη Γ7Α-ΣΤ σχετικά με προϋπολογισμούς και οικονομικά ζητήματα, έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/388: «Φάκελλος , 1965». Περιέχει έγγραφα σχετικά με σφαγεία, κοινοτικό πάρκο, αλεξικέραυνα, υπονόμους, γεωργία-κτηνοτροφία, έγγρ. ~ 100 ΔΑΠ/Π/389: «Φάκελλος 34». Περιέχει ληξιαρχικές πράξεις θανάτων και βεβαιώσεις κληρονόμων 1965 και πιστοποιητικά γυναικών και αντρών 1985, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/390: «1965 Ε14, ΣΤ15-16». Περιέχει έγγραφα σχετικά με μεταβολές στα μητρώα αρρένων, πίνακες, εγκυκλίους, στρατολογικά, φόρους, εισφορές και έργα και τέλη ύδρευσης, έγγρ. ~ 85 ΔΑΠ/Π/391: Τέλη Παρεπιδημούντων, Περιέχει τέλη, αποφάσεις, καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ενστάσεις, αποφάσεις της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αποδεικτικά αποφάσεων, , έγγρ. ~ 150 ΔΑΠ/Π/392: «1965 ΣΤ17-18, Ζ19-22, Η23-25», Περιέχει έγγραφα σχετικά με φωτισμό, καθαριότητα, αποχωρητήρια, υγειονομική υπηρεσία, πρόνοια, εκπαίδευση, οδοποιία, φορολογικές διαφορές, έγγρ. ~ 120 ΔΑΠ/Π/393: Διάφορα Έργα: Περιέχει φακέλους «Κοινότης Κώστου-αποχέτευση» 1981, «κατασκευή δεξαμενής προδρόμου κοινότης Αρχιλόχου» 1980, «επέκταση εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως Παροικιάς» 1981, «ύδρευση Μαρπήσσης από γεώτρηση Τούρλου» 1982, παιδικές χαρές-όργανα και ποικίλα λυτά έγγραφα με διάφορα έργα, , έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/394: «15Β αιτήσεις και άδειες πεζοδρομίων», 1984, έγγρ. ~

25 ΔΑΠ/Π/395: Ταμειακός απολογιστικός πίνακας και προϋπολογισμός 1978, έγγρ. ~ 40 ΔΑΠ/Π/396: «Δ/4 Διάφοραι Αρχαί». Περιέχει αλληλογραφία με διάφορες αρχές και φορείς για ποικίλα θέματα, , έγγρ. ~ 140 ΔΑΠ/Π/397: «Αιτήσεις-άδειες, πεζοδρόμια 1988», Περιέχει αιτήσεις για εκδόσεις πιστοποιητικών, τέλη παρεπιδημούντων, αλληλογραφία για εκλογικά, αιτήσεις άδειας κατάληψης πεζοδρομίου, έγγραφα σχετικά με σχολεία, ΟΓΑ, συνεταιρισμούς, , έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/398: Ποικίλα έγγραφα Περιέχει έγγραφα της επιτροπής πρατηρίων υγρών καυσίμων και παραλαβής έργων, μεταφορές, τοπογραφικά, αλληλογραφία με τη νομαρχία για έργα, εργολαβία Γραμματικόπουλου ύδρευση Παροικίας-Αεροδρόμιο ( ), έφεδροι αξιωματικοί, , έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/399(α-γ): Διάφορα Έργα: Περιέχει διάφορα έργα ύδρευσης Μάρπησσας, δίκτυο Αγκαιριάς, ύδρευση Νάουσσας, τσιμεντόστρωση δρόμων, διαμόρφωση, προκηρύξεις για προμήθειες, ύδρευση Κώστος και για άλλα έργα, , έγγρ. ~ 500 ΔΑΠ/Π/400(α-β): Λυτά Περιέχει λυτά έγγραφα με ενδείξεις Α1Β(λίστα με απαγορευμένα βιβλία), Β3-Β4(περί προσωπικού-λειτουργία κοινοτικού συμβουλίου κ.λπ), Δ10 (Μισθώματα), Ε14(Δημοτολόγιο, μητρώα, συντάξεις), Ζ22 (Εκπαίδευση, έντυπα, εκδόσεις), Η23-24(προσωπική εργασία, έργα, οδοποιία), Θ26 (προμήθειες, δαπάνες κ.λπ) Ι27 (Βοσκές, κυνήγι, πράσινο, κτηνοτροφία, γεωργία), Ι28(κίνηση πληθυσμού), ΙΑ(διάφορες αρχέςυπηρεσίες, εκλογικά) και λυτά έγγραφα σχετικά με απογραφή καταστημάτων, βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εμπορίου έγγρ. ~ 220 ΔΑΠ/Π/401: «ΔΕΗ », Περιέχει υπεύθυνες δηλώσεις καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, έγγρ. ~ 100 «ΔΠ 16 Διάφοροι Φάκελοι» ΔΑΠ/Π/402: «Δηλώσεις Γεωργών». Περιέχει θεωρημένες δηλώσεις γεωργών με ένδειξη «1979 εισοδηματική ενίσχυση παραγωγών κριθαρίου», έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/403: «1960 Θ26, Ι27(Α-Γ), Ι28(Α-Γ)». Περιέχει έγγραφα σχετικά με πρόνοια, γεωργία, κτηνοτροφία, εφορία καπνού, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/404: «Καταστάσεις, βεβαιώσεις τελών », έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/405: Ποικίλα έγγραφα Περιέχει «Γ8Α-9Δ-9ΣΤ-9Ξ-9Κ»-λειτουργίας κοινοτικού καταστήματος, έντυπα, εφημερίδες, εθνικές εορτές, εκδηλώσεις ( ), «Ζ19Α- Β»-καθαριότητα, ύδρευση, φωτισμό ( ), «Ζ21Β-Γ»-πρόνοια, άποροι (1960), , έγγρ. ~

26 ΔΑΠ/Π/406: Ποικίλα 1962:Περιέχει «Γ9Α-Η»-Αλληλογραφία με νομαρχία για εορτές και εκδηλώσεις, οφειλόμενα τέλη, «Δ10Α-Ξ»-Κτηματολογικά, πολεοδομικά προβλήματα, οικιστικά, εκκλησιαστικά «Ε13Α-Β»-Δημοτολόγιο, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/407: Ποικίλα 1962: Περιέχει «Ε14Α-ΣΤ»-Μητρώα αρρένων, στρατολογικά, «ΣΤ18Α-ΣΤ», μεταβολές δημοτολογίου, έγγρ. ~ 200 ΔΑΠ/Π/408: Ποικίλα 1962: Περιέχει «Ζ19Α-Β»-χωροφυλακή και δημοπρασίες έργων, καταλόγους πληρωμής υπόχρεων καθαριότητας και φωτισμού και ύδρευσης, «Ζ20Α-Β»- υγειονομική υπηρεσία, ύδρευση, «Ζ21Α-ΣΤ»-Πρόνοια, απορία, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/409: Ποικίλα1962: Περιέχει «Ζ22Α-Β» εκπαίδευση, βιβλιοθήκη, τύπος, «Θ26Δ- Ε»-διάφορα έργα, σφαγεία, «Ι27Α-Ε»-συνεταιρισμός, γεωργοκτηνοτροφικά, «Ι28Α-Ε»-δασικά, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/410: Συνοικιακά συμβούλια κοινότητας Πάρου-κοινοτική επιτροπή αποκέντρωσης και λαϊκής επιτροπής: Περιέχει προσκλήσεις σε συνελεύσεις, 1984, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/411: Ποικίλα διοικητικά έγγραφα: Περιέχει «Β3(Α,Γ-Ε)»-κοινοτικοί άρχοντες, εγκύκλιοι σχετικά με φυτείες, εργασία, εμπόριο, «Β4(Α,Γ)»-προσωπικό, μισθοδοσίες, «Γ7(Α- ΣΤ)»-προϋπολογισμός, οικονομικά έγγραφα, , έγγρ. ~ 160 ΔΑΠ/Π/412: Απολογισμός 1962, έγγρ. ~ 270 ΔΑΠ/Π/413: Απολογισμός 1978, έγγρ. ~ 250 ΔΑΠ/Π/414: Εκλογικοί Κατάλογοι ανδρών-γυναικών , έγγρ.~ 20 ΔΑΠ/Π/415: «Στελέχη πιστ/κων ΟΓΑ», Περιέχει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για απονομή συντάξεων, , έγγρ. ~ 230 ΔΑΠ/Π/416: «Γ7Α-ΣΤ». Περιέχει έγγραφα σχετικά με προϋπολογισμό, εγκρίσεις αποφάσεων από τη Νομαρχία, αποφάσεις για κοινοτικό εισπράκτορα, 1962, έγγρ. ~ 90 ΔΑΠ/Π/417: «1963 Α1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Γ7»: Περιέχει έγγραφα για κοινοτικούς άρχοντες, λειτουργία, προσκλήσεις, περί προσωπικού γενικά, μονίμων υπαλλήλων, περί λογιστικού γενικά, έσοδα, έξοδα, διαχείριση, βιβλία. Έγγρ. ~ 60 ΔΑΠ/Π/418: «1968 Γ8, Γ9, Δ10, Δ11, Δ12, Ε13». Περιέχει έγγραφα για έξοδα λειτουργίας γραφείων, κινητής και ακίνητης περιουσίας και περί δημοτολογίων, έγγρ. ~ 80 ΔΑΠ/Π/419: «1968 Α1, Β2-6, Γ7». Περιέχει έγγραφα σχετικά με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, ιδρυτικά στοιχεία, όρια, κοινοτικών αρχόντων, προσωπικού, μονίμων υπαλλήλων, λογιστικού γενικά, έγγρ. ~ 90 ΔΑΠ/Π/420: «Φάκελλος 24-Προσωπικής Εργασίας», Περιέχει αιτήσεις ανδρών και γυναικών 1981, έγγρ. ~ 350 ΔΑΠ/Π/421: Αιτήσεις Ανδρών-Γυναικών1980, έγγρ. ~

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975.

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975. ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Άνω Μερά (κτίριο Κοινότητας) Ληξιαρχείο Υπάρχουν τα Ληξιαρχικά των ετών 1914 ως 1998 και είναι σε χρήση. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων και αποβιωσάντων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔHMOTIKA APXEIA. 6. Aρχείο: Kοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου A.E.E.: ΔHM. 6 Μέγεθος αρχείου: 29 φάκελοι

ΔHMOTIKA APXEIA. 6. Aρχείο: Kοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου A.E.E.: ΔHM. 6 Μέγεθος αρχείου: 29 φάκελοι ΔHMOTIKA APXEIA 1. Aρχείο: Δήμου I. Π. Mεσολογγίου 1 A.E.E.: ΔHM. 1 Μέγεθος αρχείου: 714 φάκελοι και 38 γραμικά μέτρα Περιεχόμενο: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Δημαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1951-1980 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙ/φ1 Περιεχόμενο: Αλληλογραφία του Δημάρχου με κρατικούς, κυρίως, φορείς ποικίλου περιεχομένου (διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5

ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝ ΡΟΥ (.Α.Α.) ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 5 ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ.Α.Α./Κατάστιχα 1 [Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας 1842-1845] Έντυπο Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας εισερχοµένων-εξερχοµένων εγγράφων του δήµου Άνδρου (α.α., ηµερ/νία, αρ. Εγγρ., περίληψη κ.λπ.), έτη 1842-1845.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, 1927-1979 ΑΒΕ: 44, 688 ΑΕΕ: ΔΗΜΟΤ. 1 Περιεχόμενα: Δημοτολόγια, 1927-1956 Μητρώα Δημοτών και Αρρένων, 1927-1960 Βιβλίο Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και Φάκελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ

Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Σύνολο Δήμοι Κοινότητες Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2003 Έτος 2004 Σε χιλιάδες ευρώ Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2003 και 2004 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List)

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (Government Category List) Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00705 ΕΩΣ 30805 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 0873 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/07/05 έως 3/08/05 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 25.09.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -23.355 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔHMOTIKA APXEIA. 7. Aρχείο: Δήμου I. Π. Mεσολογγίου

ΔHMOTIKA APXEIA. 7. Aρχείο: Δήμου I. Π. Mεσολογγίου ΔHMOTIKA APXEIA 1. Aρχείο: Δήμου I. Π. Mεσολογγίου 1 - Bάλβειος Δημοτική Bιβλιοθήκη A.E.E.: ΔHM. 1.1 A.B.E.: 1/1988 Μέγεθος αρχείου: 22 φάκελοι Περιεχόμενα: Aλληλογραφία & δραστηριότητες του Δήμου Mεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00905 ΕΩΣ 005 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 087 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0/09/05 έως /0/05 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 00 ΕΩΣ 0 Τμήμα Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Σπάτων (Κ.Ε.Π. 087 Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος) Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 0//0 έως //0 Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 9 007 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 26/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ: -26465- Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός προσκλήσεως: 15 η /2016 ΠΡΟΣ: α) κ. Δήμαρχο β) Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης /

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 31/5/ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ ΑΤ Ω Ν 1 5 ης /30-5 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 36 ης / 28-12-2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα