Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275"

Transcript

1 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς 17 Νοεμβρίου 1991 Δημοσιεύθηκε στὸ Περιοδικὸ τῆς Ι.Μ.Μ. «Ὁ Ποιμήν», τ. ΝΣΤʹ (1991), σελ καὶ τ. ΝΖʹ (1992), σελ κὰ σὲ τόμο τὸ 1997 μὲ τίτλο Λεσβιακὰ Ἁγιολογικά Μελετήματα Α Ἰωάννου Μ. Φουντούλη Ἡ σημερινὴ σύναξη τῶν Λεσβίων τῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τὴν 8η Νοεμβρίου, ἀποτελεῖ ἑορταστικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν ἐδῶ Λεσβιακὴ παροικία. Γιορτάζουμε τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ νησιοῦ μας ἀπὸ τὴ μακραίωνη τουρκικὴ κατάκτηση καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ ἐλευθέρου βίου του. Ὑπόθεση χαρᾶς γιὰ τὸ γενόμενο, προβληματισμοῦ γιὰ τὸ μέλλον, γιὰ τὸ πὼς θὰ μπορέσουμε νὰ πολιτευόμαστε σὰν πραγματικὰ «ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν», κατὰ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο (Ἀʹ Πέτρ. βʹ16). Ἡμέρα μνήμης ὅλων ἐκείνων ποὺ ἔπεσαν πολεμώντας καὶ δὲν εἶδαν τὸ «νόστιμον ἦμαρ» τῆς ἐλευθερίας τῶν μαρτύρων τοῦ γένους, μνήμης ὅλων ὅσων ἐπέζησαν καὶ πότισαν μὲ τὸν ἱδρώτα τοῦ κόπου τους καὶ τὴν σπονδὴ τῆς αὐτοθυσίας τοὺς τὸ δένδρο τῆς ἐλευθερίας. Γιὰ ἐμᾶς δὲ τοὺς πάροικους σὲ ἄλλους τόπους, ἀποτελεῖ καὶ μνήμη τοῦ νησιοῦ μας, τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν του, τῶν λαμπρῶν ἐνοριακῶν ναῶν του καὶ τῶν ταπεινῶν γραφικῶν ἐξωκκλησίων του, τῶν ἁγίων καὶ τῶν πανηγυριῶν του, τῶν δασῶν τῶν ἐλαιώνων καὶ τῶν πεύκων του, τῶν βουνῶν καὶ τῶν κάμπων του, τῶν κόλπων καὶ τῶν ἀκρογιαλιῶν του, τῶν ἀνθρώπων του καὶ τῆς ζωῆς τους. Μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἑορταστικῆς νοσταλγικῆς αὐτῆς μνήμης ἐντάσσεται καὶ ἡ παροῦσα ὁμιλία. Θὰ μᾶς θυμίσει πολλά: ἁγίους καὶ ἁπλοὺς χριστιανούς, συμπατριῶτες μας ζωντανοὺς καὶ πεθαμένους, πόλεις καὶ χωριά, ναοὺς καὶ ἐξωκκλήσια; παρελθὸν καὶ παρὸν τοῦ νησιοῦ μας. Η ἐπιλογὴ τοῦ θέματος ἔγινε μὲν ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς ὁμιλεῖ, ἄλλα κάπως συνυπεύθυνος εἶναι καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεώς μας. Ἀναθέτοντας σʹ ἕνα θεολόγο νὰ μιλήσει, τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ περιμένει κανείς, παρὰ νὰ στρέψει τὸν λόγο του στοὺς ἁγίους. Πάντως, ὅπως θὰ ἰδεῖτε, τὸ θέμα τῶν ἁγίων του νησιοῦ μας, τῶν ἑορτῶν τους, τῶν πανηγυριῶν τους, τῆς εὐλάβειας τοῦ λαοῦ μας πρὸς αὐτούς, τῶν ἱερῶν τόπων ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι σʹ αὐτούς, τῶν ἐκδηλώσεων τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας πρὸς αὐτοὺς καὶ ὅλα τὰ συναφῆ, δὲν εἶναι θέματα ποὺ ἐνδιαφέρουν μόνο τοὺς στενὰ θρησκευόμενους ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὅλον τὸν κόσμο. Ἀποκαλύπτουν ἕνα κεντρικὸ στοιχεῖο ζωῆς τοῦ λαοῦ, ἴσως ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις τοῦ πιὸ σημαντικοῦ, ποὺ ἐκφράζει, ἀλλὰ καὶ ποὺ βαθειὰ ἐπηρεάζει τὴν ζωή, τὶς ἐκδηλώσεις του, τὴν ψυχοσύνθεσή του, τὴν πνευματικότητά του, μʹ ἕνα λόγο ὅ,τι ἀποτελεῖ τὸ πιὸ μύχιο στοιχεῖο τῆς προσωπικότητάς του καὶ τῆς ἰδιομορφίας του. Τώρα τελευταία μάλιστα, ποὺ ὅλοι μιλοῦμε γιὰ «πολιτιστικά», «πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις» καὶ «πολιτιστικὴ ταυτότητα», χωρὶς συνήθως νὰ ξέρουμε περὶ τίνος ἀκριβῶς πρόκειται, στὸ ἁγιολόγιο καὶ στὸ ἀπὸ αὐτὸ ἐξαρτώμενο λεσβιακὸ ἑορτολόγιο καὶ σʹ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς ποὺ συνδέονται μʹ αὐτό,

2 τί ἄλλο παρὰ γιὰ «πολιτιστικά» πράγματα θὰ μιλήσουμε, ἴσως καὶ πιὸ «πολιτιστικά» ἀπὸ τὰ κοινῶς θεωρούμενα «πολιτιστικά». Τὸ θέμα μας, λοιπόν, θὰ εἶναι τὸ Λεσβιακὸ Ἑορτολόγιο. Οἱ ἅγιοι δηλαδὴ ποὺ τιμῶνται στὴν Λέσβο καὶ οἱ γιορτές τους, λίγο ἡ ἱστορία τους καὶ ἡ ἐπίδρασή τους στὴν εὐσέβεια καὶ στὴν ζωὴ τοῦ λαού μας καὶ ὅ,τι ἄλλο ἔκρινα ὅτι θὰ ἐνδιέφερε τὸ ἀκροατήριο, σχετικὰ μὲ τὸ ἁγιολόγιο καὶ ἑορτολόγιο τοῦ νησιοῦ μας. Θὰ ἰδοῦμε πρῶτα γενικὰ τὴν τιμὴ τῶν ἁγίων ποὺ δὲν εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένοι μὲ τὸ νησί, γιατί δὲν γεννήθηκαν, δὲν ἔζησαν καὶ δὲν πέθαναν σʹ αὐτό, κι ὕστερα τούς συμπατριῶτες μας ἁγίους, ποὺ συνδέονται μὲ τὴν Λέσβο μὲ ἕναν ἢ καὶ μὲ περισσοτέρους ἀπὸ τοὺς τρεῖς τρόπους ποὺ ἀνέφερα πιὸ πάνω (γέννηση παραμονὴ στὸ νησὶ θάνατος). Ἡ ἀναφορά μας στοὺς μὴ ἐντόπιους ἁγίους ποὺ τιμῶνται στὸ νησί μας στηρίζεται στὴν συχνότητα ὑπάρξεως ναῶν ἢ ἐξωκκλησίων πρὸς τιμήν τους. Σὲ ὁρισμένα, ἄς τὰ ὀνομάσουμε ἔτσι, «στατιστικὰ στοιχεῖα». Τέτοια στοιχεῖα μπορεῖ νὰ ἀντλήσει κανεὶς εἴτε ἀπὸ ἐπιτόπιες ἔρευνες, πράγμα πολὺ δύσκολο, λόγω τοῦ πλήθους τῶν ἐξωκκλησίων τους, εἴτε ἀπὸ μελέτες καὶ συλλογὲς ὑλικοῦ, ποὺ ἔχουν γίνει κατὰ τὸ παρελθόν. Ἔτσι γιὰ μὲν τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τὸ πράγμα εἶναι εὔκολο, γιατί ἀναγράφονται στὰ ἡμερολόγια ποὺ ἐκδίδουν κάθε χρόνο οἱ δυὸ Μητροπόλεις τοῦ νησιοῦ (Μυτιλήνης καὶ Μηθύμνης), καθὼς καὶ ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Σʹ αὐτὰ λοιπὸν βρίσκουμε πίνακες μὲ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως ἢ τοῦ χωρίου, τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου του ἐνοριακοῦ ναοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέα ἐφημερίου. Γιὰ τὰ παρεκκλήσια καὶ ἐξωκκλήσια δὲν γίνεται ἰδιαίτερος λόγος, δίδεται μονάχα ὁ ἀριθμός τους. Καὶ μία καὶ ὁ λόγος γιὰ ἀριθμούς, ἡ γενικὴ συνοπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουμε εἶναι: Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 Εἰδικά της Μητροπόλεως Μυτιλήνης γνωρίζουμε ὄχι μόνο τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων, στοὺς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένοι οἱ ἐνοριακοὶ ναοί, ἀλλὰ καὶ τὰ παρεκκλήσια καὶ ἐξωκκλήσια τῆς ἐπαρχίας, ἀπὸ τὸ μνημειῶδες σὲ τέσσερις ὀγκώδεις τόμους Ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώβου Κλεομβρότου μὲ τίτλο «Mytilena Sacra» ( ). Ἔργο μοναδικὸ στὸ εἶδος του, γιὰ τὴ θαυμαστὴ ἐπιμέλεια μὲ τὴν ὁποία μαζεύθηκε τὸ τεράστιο ὑλικὸ καὶ γιὰ τὴν ἀκαταπόνητη φιλεργία μὲ τὴν ὁποία γράφηκαν οἱ πολυσέλιδοι αὐτοὶ τόμοι. Στὸ τέλος τοῦ Δʹ τόμου (σέλ ) ὑπάρχει εὑρετήριο ναῶν, μονῶν καὶ ἐξωκκλησίων κατʹ ἀλφαβητικὴ σειρά. Ἔτσι, χάρη σʹ αὐτὸ τὸ ἔργο, ἔχουμε πληροφορίες γιὰ τὸ θέμα μας, σὲ ποιοὺς ἁγίους τιμῶνται οἱ 874 ναοὶ καὶ ἐξωκκλήσια τῆς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, πέρα ἀπὸ τὰ πολύτιμα στοιχεῖα πού μας παρέχει γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ναῶν, γιὰ Τὰ σκεύη καὶ τὶς εἰκόνες, τὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ λοιπὰ κεμήλια ποὺ φυλάσσονται σʹ αὐτούς. Ἀντίθετα, γιὰ τὴ Μητρόπολη Μηθύμνης ξεύρομε μόνο τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων στοὺς ὁποίους τιμῶνται οἱ 37 ἐνοριακοί της ναοί. Πολλὰ καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα νέα στοιχεῖα προσφέρει τὸ θαυμάσιο βιβλίο τοῦ πολυτάλαντου γιατροῦ Μάκη Ἀξιωτη «Στὰ χνάρια τὰ παληά», Ἀθήνα 1987, ποὺ περιορίζεται ὅμως μόνο στὴν περιοχὴ τοῦ κόλπου τῆς Γέρας, ὅπως τὸ δηλώνει καὶ στὸν ὑπότιτλο τοῦ («Ὁδοιπορικὸ γύρω ἀπὸ τὸν κόλπο τῆς Γέρας»).

3 Μʹ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ἀρκετὰ βέβαια, καὶ ἀκριβὴ «παρεκτὸς παραλείψεως ἢ λάθους» (κατὰ τὴν λογιστικὴ ἔκφραση) δικοῦ μου ἢ τῶν πηγῶν ποὺ ἀνέφερα θὰ δουλέψουμε γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν πορισμάτων μας. Τὴν προτεραιότητα ἀπὸ τὰ τιμώμενα στὴν Λέσβο ἱερὰ πρόσωπα ἦταν φυσικὸ νὰ ἔχει ἡ Παναγία. 19 ἀπὸ τοὺς 67 ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς ἐπαρχίας Μυτιλήνης καὶ 8 ἀπὸ τοὺς 37 τῆς ἐπαρχίας Μηθύμνης εἶναι ἀφιερωμένοι σʹ αὐτήν, ὑπὸ τὶς ποικίλες ἐπωνυμίες τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν, Κοίμηση (κατὰ πρῶτο λόγο), Γενέσιο (συνήθως οἱ «Παναγιοῦδες», δηλαδὴ οἱ μικρὲς Παναγίες), Εἰσόδια, Εὐαγγελισμὸς καὶ Ζωοδόχος Πηγή. Ἀπὸ τὰ 807 παρεκκλήσια καὶ ἐξωκκλήσια τῆς ἐπαρχίας Μυτιλήνης τὰ 98 καὶ πάλι τιμῶνται στὸ ὄνομά της. Κέντρο τῆς τιμῆς στὴ νότια ἐπαρχία εἶναι ἡ Ἁγιάσος μὲ τὴν πασίγνωστη θαυματουργῆ εἰκόνα, ἱερὸ παλλάδιο τοῦ νησιοῦ καὶ παλαιὸ παλλεσβιακὸ καὶ παναιολικὸ προσκύνημα. Οἱ θρύλλοι ποὺ τὴν περιβάλλουν εἶναι γνωστοί: ὁ κομιστὴς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα Ἀγάθων ὁ Ἐφέσιος, ἡ εἰκονομαχία, ὁ ἔπαρχος Βαλέριος κ.λπ. Ἱστορικὸς πυρήνας τους πρέπει νὰ θεωρηθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀρχαία εἰκόνα ἦρθε στὸ νησὶ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπως τὸ μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἐπιγραφὴ της («Ἁγία Σιών»), ποὺ ἔδωσε τὸ ὄνομα καὶ στὴν κωμόπολη. Ὁ συσχετισμὸς τῆς ἐτυμολογίας τῆς ʹ Αγιάσου μὲ τὸν «ἅγιο Ἀσσου», τὸν ἐπίσκοπο δηλαδὴ Ἀσσου Γρηγόριο, τοπικὸ ἅγιο, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἀνυπόστατος. Γιὰ τὴν προσκύνηση τῆς εἰκόνος προστρέχουν ἀπὸ ὅλες τὶς γωνιὲς τοῦ νησιοῦ καὶ κάθ ὅλη τὴν περίοδο τοῦ ἔτους εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἰδίως κατὰ τὸν μήνα Αὔγουστο, κατὰ τὶς παρακλήσεις, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως (15 Αὐγούστου), κατὰ τὰ Ἐννιάμερα (23 Αὐγούστου) καὶ κατὰ τὴν Ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου). Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν συντριπτικὴ παρουσία στὰ γυναικεῖα ὀνόματα τοῦ νησιοῦ ἔχουν τὰ ὀνόματα Μαρία, Δέσποινα, Παναγιώτα, Μαριάνθη, ὅπως καὶ τὸ ἀνδρικὸ ὄνομα Παναγιώτης, μὲ ὅλα τὰ ὑποκοριστικά τους. Καθαρὰ λεσβιακό, προφανῶς, ὄνομα πρὸς τιμὴν τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Ἁγιάσου, εἶναι τὸ ὄνομα Κουνίτσα (Εἰκονίτσα). Οἱ λόγιοι τοῦ περασμένου αἰώνα τὸ διόρθωσαν παρετυμολογώντας τὸ σὲ Κλεονίκη. Παρόμοιες λόγιες παραμορφωτικὲς ἐπεμβάσεις στὰ λαϊκὰ ὀνόματα ποὺ ἐπιχωριάζουν στὴν Λέσβο θὰ ἰδοῦμε ἀρκετὲς στὴν συνέχεια. Στὴν ἐπαρχία Μηθύμνης τὸ κέντρο τιμῆς τῆς Παναγίας βρίσκεται σήμερα στὴν Πέτρα, μὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὸν ναὸ τῆς Γλυκοφιλούσας Παναγίας, ποὺ εἶναι χτισμένος πάνω στὸ γνωστὸ γραφικὸ μετέωρο, τὴν «πέτρα». Ἀνάλογες παραδόσεις μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγιάσου ὑπάρχουν καὶ γιὰ τὴν Γλυκοφιλούσα Πέτρας, ποὺ ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια θεωρεῖ ἁπλοϊκὰ «ἀδελφή» της Ἁγιασώτισσας ἢ καὶ τῆς Πυργιανῆς Παναγίας, τῆς Παναγίας δηλαδὴ τοῦ χωρίου Πυργί(ου) τοῦ κόλπου τῆς Γέρας, ἢ καὶ αὐτῆς τῆς Παναγίας τοῦ Μοσχονησιοῦ. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό. Τὸ προσκυνηματικὸ κέντρο τῆς βόρειας κυρίως ἐπαρχίας παλιότερα, πρὶν τὸ 1922, βρισκόταν στὸ Μοσχονήσι, ὅπου ὑπῆρχε ὁ τώρα τελείως ἐρειπωμένος ναὸς τῆς Παναγίας, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐφάμιλλος πρὸς τὸν ναὸ τῆς Ἁγιάσου καὶ περίφημος κυρίως γιὰ τὴν τεράστια καμπάνα του, ποὺ ἀκουγόταν ὡς τὴ Μυτιλήνη. Ἡ εὐλάβεια τῆς Μυτιλήνης ἦταν πάντα δεμένη μὲ τὰ προσκυνήματα τῶν Αἰολικῶν περιοχῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ «Αἰγιαλοῦ τῶν Μυτιληναίων», καὶ ἀντιστρόφως. Ὁ ἑνιαῖος γεωγραφικός, φυλετικὸς καὶ πολιτιστικὸς Αἰολικὸς χῶρος διασπάσθηκε μὲ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή. Μέχρι τότε δὲν μποροῦσε νὰ νοηθεῖ ὁ ἕνας χωρὶς τὸν ἄλλον, οὔτε τώρα νὰ μελετηθεῖ ὁ ἕνας ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ἃς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι οἱ ναοί, καὶ τὰ σπίτια ἀκόμα,τῆς Μυτιλήνης εἶναι χτισμένοι μὲ Σαρμουσακιανή πέτρα καὶ Γενιτσαροχωρίτικα τοῦβλα. Οἱ μεγάλοι, ὅπως εἴδαμε, ἀριθμοὶ τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐξωκκλησίων τῆς Παναγίας, ἰδίως στὴν ἐπαρχία Μυτιλήνης, ποὺ ἐξηγοῦνται ἀπὸ τὴν ἄμεση ἐπίδραση τῆς τιμῆς τῆς Παναγίας τῆς

4 Ἁγιάσου, πολλαπλασιάζονται ἀκόμα περισσότερο ἂν προσθέσουμε σʹ αὐτοὺς τοὺς ναοὺς καὶ τὰ παρεκκλήσια, ὄχι βέβαια ὅλα, πάντως μεγάλο μέρος ἀπὸ αὐτά, ποὺ τιμῶνται στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Μόνο ἡ ἐπαρχία Μυτιλήνης ἀριθμεῖ 76 παρεκκλήσια καὶ ἐνοριακοὺς ναοὺς πρὸς τιμήν της. Προτείνεται βέβαια ἡ ἐξήγηση πὼς οἱ ἐπιχωριάζουσες ἀσθένειες τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ματιών, τῶν ὁποίων θεραπευτή θεωροῦσαν τὴν ἁγία, αὔξησαν τὴν δημοτικότητά της. Εἶναι πιθανόν. Τὸ βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι ὁ λαὸς συγχέει τὴν Ζωοδόχο Πηγὴ μὲ τὴν ἁγία Παρασκευή. Ἡ τιμὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἶναι ἀρκετὰ διαδεδομένη καὶ στὸ νησί μας, λόγω ἐπιδράσεως τοῦ ὁμωνύμου προσκυνήματος τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Μπαλουκλῆ) καὶ ἀντιπροσωπεύεται μὲ σημαντικὸ ἀριθμὸ παρεκκλησίων καὶ ἐξωκκλησίων (15), ἀκόμη καὶ ἐνοριακῶν ναῶν (4), στὴν περιοχὴ κυρίως ἐκείνη, ποὺ λόγω ἐπικοινωνιῶν ἦταν πιὸ εὐαίσθητη στὶς ἐπιδράσεις τῆς πρωτευούσης (στὴν ἐπαρχία Μηθύμνης ἔχομε μόνο ἕνα ἐνοριακὸ ναὸ πρὸς τιμήν της, στὴν Καλλονή). Ὁ λαὸς ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ Παναγία γιορτάζεται τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου τῆς ἑβδομάδας δηλαδὴ τοῦ Πάσχα ὀνομάζει τοὺς ναοὺς τῆς Παναγίας Πηγῆς, ποὺ σχεδὸν πάντοτε συνδέονται μὲ ἁγιάσματα, ναοὺς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Κλασικὰ παραδείγματα ἡ ἁγία Παρασκευὴ τοῦ ὁμωνύμου χωρίου, ἡ Ζωοδόχος Πηγή του Μεσαγροῦ καὶ ὁ παλαιὸς καὶ ὁ σημερινὸς ἐνοριακὸς ναὸς τοῦ χωρίου Πηγή, ποὺ πῆρε μὲν τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν Παναγία Πηγή, ἡ λόγια ὅμως παρέμβαση τὸν μετέτρεψε σὲ ναὸ τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς ἁγίας δηλαδὴ μὲ τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ὁ λαὸς συνέχεε τὴν Παναγία, Ζωοδόχο Πηγή του. Δεύτερο ἱερὸ πρόσωπο, στὸ ὁποῖο ἐπικεντρώνεται ἡ εὐσέβεια τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ μας, ἦταν ἀνέκαθεν καὶ εἶναι ὁ Ἀρχάγγελλος Μιχαήλ, ὁ Ἀρχιστράτηγος καὶ Ταξιάρχης. Γιὰ νὰ καταφύγουμε καὶ πάλι στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, 10 ἐνοριακοί. ναοί, ἐπὶ συνόλου 94, τιμῶνται στὸ ὄνομά του, μὲ ἀντίστροφη ἀπὸ τὴν Παναγία προτίμηση. Τὸ κέντρο δηλαδὴ τοῦ βάρους ἐδῶ μετατοπίζεται στὴν βόρεια ἐπαρχία, ὅπου 7 στοὺς 37 ἐνοριακοὺς ναοὺς ἔχουν τὴν ἐπωνυμία του, ἔναντι τριῶν στοὺς 67 τῆς ἐπαρχίας Μυτιλήνης. Ἀπὸ δὲ τὰ ἐξωκκλήσια τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς (τῆς Μυτιλήνης) 42 στὰ 807 εἶναι καθιερωμένα σ αὐτόν. Βέβαια οἱ περισσότεροι τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς ἐπʹ ὀνόματι του ἐνοριακοὺς ναοὺς παρουσιάζονται στὰ ἐπίσημα κείμενα ὡς ναοὶ «τῶν Ταξιαρχῶν» ἢ «τῶν Ἀσωμάτων» ἢ θεολογικότερα «τῶν παμμεγίστων Ταξιαρχῶν», δηλαδὴ Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαὴλ καὶ λοιπῶν. Εἶναι ὅμως φανερό, ὄχι μόνο ἀπὸ τὴ λαϊκὴ εὐσέβεια, ποὺ σαφῶς ἐπικεντρώνεται στὸν Μιχαήλ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς πηγές, τὰ ἱστορικὰ δεδομένα καὶ αὐτὲς τὶς παλαιὲς εἰκόνες, ὅτι ἀρχικὰ οἱ ναοὶ αὐτοὶ ἦταν ἀφιερωμένοι, στὸν Ταξιάρχη, στὸν Ἀσώματο, στὸν Ἀρχιστράτηγο, δηλαδὴ τὸν Μιχαήλ, καὶ ὄχι στοὺς Ταξιάρχες. Τὸ κέντρο τιμῆς του καὶ τὸ βασικὸ προσκύνημα τοῦ ἦταν καὶ εἶναι ἡ περίφημη ἀνάγλυφη εἰκόνα καὶ ὁ ναὸς μονὴ του κοντὰ στὸν Μανταμάδο. Κι αὐτὸ τὸ προσκύνημα ἦταν παλλεσβιακὸ καὶ παναιολικό, παρὰ τὴν ὕπαρξη μεγάλων ναῶν τοῦ Ταξιάρχη στὰ Μοσχονήσια ὁ Μητροπολιτικὸς ναός, ποὺ στέκεται σήμερα σὲ κατάσταση ἑτοιμόρροπη καὶ στὸ Ἀϊβαλὶ ὁ παλιὸς ἐνοριακὸς ναός, ποὺ καὶ σήμερα διατηρεῖ τὶς εἰκόνες καὶ ὅλο σχεδὸν τὸν διάκοσμό του καὶ μετατρέπεται σὲ μουσεῖο. Ἡ ἰσχυρὴ ἐπιδραση τοῦ μεγάλου προσκυνήματος τοῦ Μανταμάδου ἐξηγεῖ καὶ τὸ λόγο, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ τιμὴ τοῦ ἀρχαγγέλου ἐπιχωριάζει κυρίως, ὅπως εἴδαμε, στὴν βόρεια ἐπαρχία. Ἡ ἀνάγλυφη εἰκόνα του, φοβερὴ καὶ σεβάσμια, ἀρκετὰ σπάνιο φαινόμενο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ προτιμᾶ τὶς ζωγραφιστὲς εἰκόνες, ποὺ δὲν εἶναι ὅμως, ὅπως συνήθως λέγεται, ἡ μοναδικὴ στὴν Ὀμορφοκκλησιὰ τῆς γειτονικῆς μας Καστοριᾶς π.χ. ὑπάρχει τεραστίων διαστάσεων ξύλινο ἄγαλμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου,ἀσκοῦσε ζωηρὴ ἐπίδραση στὶς χιλιάδες τῶν κατʹ ἔτος εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Ὁ ναὸς γιορτάζει δυὸ φορὲς τὸ χρόνο, στὶς 8 Νοεμβρίου καὶ «στὶς δεκαπέντε της Λαμπρῆς», τὴν

5 Κυριακὴ δηλαδὴ τῶν Μυροφόρων (τὰ ἐγκαίνια). Ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια, ποὺ συνήθως θεωρεῖ ζωντανὴ τὴν ἀνάγλυφη εἰκόνα, διηγεῖται πολλὰ γιὰ τὴν προέλευση καὶ τὰ θαύματά της. Ὅλα αὐτὰ τὰ συγκεντρώνει ὁ προϊστάμενος ἱερεὺς τοῦ προσκυνήματος π. Εὐστράτιος Δῆσσος στὸ ὡραῖο σχετικὸ βιβλίο του ποὺ κυκλοφόρησε πρόσφατα. Τὸ βέβαιο πάντως εἶναι πὼς ἡ ἀκαθορίστου ἡλικίας ἀνάγλυφη εἰκόνα εἶναι ἀπόσπασμα τοιχογραφίας ἀρχαίου ναοῦ, ποὺ διατηρήθηκε μαζὶ μὲ τὸ μέρος τοῦ τοίχου, πάνω στὸ ὁποῖο ἔχει κατασκευασθεῖ, μέσα στὸ ξύλινο κουβούκλιο, στὴ θέση ποὺ βρισκόταν στὸ πανάρχαιο ἐκεῖνο βυζαντινὸ κτίσμα. Στὴν ἐπαρχία Μυτιλήνης, ἀρκετὰ ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὸ προσκύνημα μὲ τὰ ὁδικὰ καὶ συγκοινωνιακὰ μέσα τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς, ἔγιναν φαίνεται προσπάθειες ἀπομιμήσεως τοῦ προσκυνήματος τοῦ Μανταμάδου, γιὰ διευκόλυνση προφανῶς τῶν προσκυνητῶν. Ἔτσι στοὺς φερωνύμους ναοὺς τοῦ Καγιανίου (Ταξιαρχῶν, μὲ τὸ νεώτερο ὄνομα) καὶ τοῦ Παππάδου ἔχουμε παλιὰ ἀπομιμήματα καὶ αὐτῆς τῆς εἰκόνας τοῦ Ταξιάρχη τοῦ Μανταμάδου, μεγάλων διαστάσεων, ποὺ βρίσκονται στὴν ἴδια θέση στοὺς ναοὺς αὐτοὺς καὶ ἁγιογραφοῦνται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, σὲ τοιχογραφίες, ὅπως καὶ στὸν Μανταμάδο. Ἡ τιμὴ πάντως τοῦ Ἀρχαγγέλου στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδο στὸ νησὶ πρέπει νὰ ἦταν τὸ ἴδιο μεγάλη ἂν μὴ καὶ μεγαλύτερη ἀπὸ ὅ,τι σήμερα. Ὁ καθηγητὴς καὶ ἱστορικὸς τοῦ νησιοῦ μας Γιάννης Μουτζούρης στὸ πρόσφατο βιβλίο τοῦ «Ὁ μοναχισμὸς τῆς Λέσβου» (1989) ἀπαριθμεῖ καὶ περιγράφει πάνω ἀπὸ πέντε μοναστήρια ποὺ ὑπῆρχαν τότε στὸ νησί: ἡ μονὴ τῶν Ταξιαρχῶν στὸ Κάτω Τρίτος, τὸ μονύδριο τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Ἀκρονησιώτου στὴν περιοχὴ Πολυχνίτου, ἡ μονὴ Πιθαρίου στὴν περιοχὴ Ἐρεσοῦ, ἡ μονὴ Κρυοκόπου,στὴν περιοχὴ Ἀντίσσης, τὸ μονύδριο τοῦ Ταξιάρχη στὰ Καμάκια Σκουτάρου καί, φυσικά, καὶ ἡ μονὴ Λειμῶνος Ἀπὸ αὐτὰ σώζονται πολλὰ σὲ ἐρείπια καὶ ἐν ἐνεργείᾳ οἱ μονὲς Λειμῶνος καὶ Πιθαρίου. Χαρακτηριστικὸ πάντως τῆς ἰδιαίτερης τιμῆς τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴ Λέσβο εἶναι ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ ἀρχαῖος, εἰδωλολατρικὸς ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνος ἢ τοῦ Ποσειδῶνος ἢ τῆς Λεσβιακῆς Τριάδος στὰ Μέσα, στὸ κέντρο τοῦ νησιοῦ καὶ στὸν τόπο τῶν Λεσβιακῶν Ἀμφυκτιονιῶν, μετατράπηκε κατὰ τὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ σὲ ναὸ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Συνδέθηκαν δὲ μὲ αὐτὸν διηγήσεις θαυμάτων καὶ δρακοντοκτονίας, ποὺ ἀνάγεται μάλιστα στὸν ἀπόστολο Παῦλο καὶ σʹ αὐτὴν τὴν ἀφετηρια τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς Λέσβου, κατὰ σύγχυση προφανῶς Μελίτης (Μάλτας) καὶ Μυτιλήνης τῆς σχετικῆς ἀφηγήσεως Τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων» (κηʹ 1 6). Γιὰ τὰ Μέσα καὶ τὸ προσκύνημα τοῦ ἀρχαγγέλου μᾶς δίνει σημαντικὲς πληροφορίες ὁ Μητροπολίτης Μηθύμνης Γαβριὴλ κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΖʹ αἰώνα: «Εἰς τὸ τέλος τοῦ θαλαττίου κόλπου (τοῦ κόλπου δηλαδὴ τῆς Καλλονῆς) ἔσωθεν τοῦ λόχμου μένουσι κτίσματα παλαιότατα διεφθαρμένα μένει δὲ ναὸς σῶος του θείου ταξιάρχου Μιχαὴλ μετʹ ὀλίγης περιοχῆς, ποιῶν θαύματα καθʹἑκάστην. Ὀνομάζεται ὁ τόπος Μέσα, διὰ τὸ εἶναι μέσον τῆς εἰς Μυτιλήνην πορευομένης εὐθείας ὁδοῦ. Λέγεται, κατὰ παράδοσιν, ὅτι ἦν ποτὲ δράκων φοβερὸς ἐκεῖ μὴ ἐῶν τινὰ παρελθεῖν τοῦ τόπου, ἐν δὲ τῷ τὸν ἅγιον Παῦλον ἐνδημῆσαι εἰς Λέσβον καὶ τῶν ἐκεῖσε πιστῶν δεηθέντων, διὰ προσευχῆς ἐθανάτωσεν αὐτόν» («Περιγραφὴ τῆς Λέσβου» 31). Σήμερα ὁ βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Ταξιάρχου δὲν εἶναι πιὰ «σῶος», ἀλλὰ κατάκειται σὲ ἐρείπια. Ἦταν χτισμένος ἐπάνω στὸν ἐρειπωμένο ἀρχαῖο ναὸ καὶ μὲ ὑλικὰ προερχόμενα ἀπὸ αὐτόν, μὲ πολλοὺς ἀρχαίους χριστιανικοὺς τάφους γύρω του, λαξευμένους στὸν πωρόλιθο τοῦ δαπέδου τοῦ εἰδωλολατρικοῦ τεμένους Μιχαὴλ ὁ ψυχοπομπός, ἔχει δὲ χάσει τὴν ἀρχική του προσκυνηματικὴ σπουδαιότητα. Ἐκεῖ ὅμως πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ἡ ἀρχικὴ κοιτίδα τῆς τιμῆς τοῦ Ταξιάρχη πρὶν ἀπὸ τὸν Ταξιάρχη τοῦ Μανταμάδου.

6 Ὁ ἀρχάγγελος πάντως Μιχαὴλ ἦταν καὶ παραμένει ὁ μεγάλος προστάτης καὶ ὑπερασπιστής, ὁ «φοβερώτατος μαχητής» κατὰ τὸν Γαβριὴλ Μηθύμνης («Περιγραφὴ τῆς Λέσβου» 40), ποὺ ἀντιμετώπιζε ἀποτελεσματικὰ τοὺς ποικίλους ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς τοῦ νησιοῦ, κατὰ τὴν ἀκράδαντη πίστη τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ του. Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λέσβου κατὰ τὴν 8η Νοεμβρίου, ἡμέρα τῆς γιορτῆς του, θεωρήθηκε ἔργο δικό του. Καὶ ἦταν πράγματι μιὰ θεοσημεία. Ὁ Θεὸς ἤθελε τὴν ἐλευθερία τοῦ νησιοῦ καὶ τὸ ἔδειξε μὲ τὴν φαινομενικὰ τυχαῖα, ἀλλὰ σημαδιακὴ ἡμέρα τῆς λυτρώσεώς του ἀπὸ τὰ δεινὰ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς συνάξεως πρὸς τιμὴν τοῦ προστάτου του Ταξιάρχου. Πῶς προῆλθε ἡ ἰδιαίτερη τιμὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν Λέσβο μὲ τὴν τόσο μεγάλη ἐπίδραση στὴν λαϊκὴ εὐσέβεια; Μερικοὶ τὴν ἀπέδωσαν σὲ ἐπιβίωση στὸ χριστιανικὸ ἑορτολόγιο καὶ στὴν λαϊκὴ θρησκευτικότητα τῆς τιμῆς τοῦ Ἀπόλλωνα ἢ ἄλλου ἀρχαίου παρόμοιου θεοῦ, ποὺ ἐπιχωρίαζε κατὰ τὴν προχριστιανικὴ περίοδο στὸ νησί. Ἄλλοι σὲ ἐπίδραση τῶν Κολοσσῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου ἡ τιμὴ τῶν ἀγγέλων, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πρὸς Κολασσαεῖς ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου (βʹ 18), ἤδη ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχὴ εἶχε ἀρχίσει νὰ παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Οἱ Κολοσσές, μεσαιωνικὲς Χῶνες, εἶναι ἀρκετὰ μακρυὰ ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη στὸ ἐσωτερικό της Μικρᾶς Ἀσίας, περίπου στὴν γραμμὴ τῆς Σάμου. Ἐκεῖ ὑπῆρχε μεγάλος ναὸς καὶ προσκύνημα τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ ἐκεῖ ἔγινε, κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν, ὅπως θέλει τὸ συναξάριο, τὸ «ἐν Χώναις θαῦμα» τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ποὺ ἀναγράφεται στὸ ἑορτολόγιο καὶ γιορτάζεται στὶς 6 Σεπτεμβρίου. Σʹ αὐτὸ τὸ θαῦμα τιμᾶται καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ταξιάρχου στὸ Καστέλι τῆς Ἁγιάσου. Χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκλείσει τελείως τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό, ἂν λάβουμε μάλιστα ὑπʹ ὄψη καὶ τὶς στενὲς σχέσεις τῆς Μυτιλήνης μὲ τὴν Μικρὰ Ἀσία, ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς κάπου ἀλλοῦ πλησιέστερα στὸ γεωγραφικό μας χῶρο πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὴν προέλευση τῆς τιμῆς. Στὸ Ἅγιον Ὅρος, καὶ συγκεκριμένα στὴν ἀρχαία Μονὴ Δοχειαρίου, ἀφιερωμένη στοὺς Ἀρχαγγέλους, ἔγινε ἕνα παράδοξο γεγονὸς θαῦμα σὲ ἀπροσδιόριστη ἐποχή, ποὺ σημάδεψε ὅμως τὴν ἱστορία της. Θὰ πήγαινε σὲ μάκρος ὁ λόγος ἂν τὸ ἀφηγούμαστε. Αὐτὸ τὸ θαῦμα εἶναι ζωγραφισμένο σπάνια. παράσταση, γιατί δὲν εἶχε μεγάλη διάδοση οὔτε ἀναγράφηκε στὸ ἑορτολόγιο ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπὸ τὰ στηθάρια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων ποὺ περιβάλλουν ἡμικυκλικὰ τὴν ἀνάγλυφη εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη τοῦ Μανταμάδου, στὸ ὑπόλειμμα τῆς τοιχογραφίας, ἂν καὶ καλύπτεται ἀπὸ τὸ πλαίσιο τῆς εἰκόνας. Ἡ ἴδια παράσταση ὑπάρχει καὶ σὲ φορητὴ μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ταξιάρχη τοῦ ΙΖʹ αἰώνα ποὺ φυλάσσεται στὸ Καγιάνι. Ὑποθέτω πὼς πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἀρχὴ τοῦ προσκυνήματος τοῦ Μανταμάδου, ἢ καὶ τῆς ὅλης τιμῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου στὸ νησί, πιθανὸν σὲ κάποιο μετόχι τῆς Μονῆς Δοχειαρίου ἢ σὲ ἐπίδραση Λεσβίων Δοχειαριτῶν μοναχῶν. Μέχρι καὶ σήμερα δὲν ἔπαυσαν νὰ ὑπάρχουν Λέσβιοι μοναχοὶ στὴν ὡραία αὐτὴ καὶ παραθαλάσσια (καὶ αὐτὸ ἔχει σημασία) Ἁγιορείτικη μονή. Τὸ θέμα χρειάζεται ἔρευνα. Ἡ τιμὴ πάντως τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἀντικατοπτρίζεται καὶ στὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα ποὺ δίδονται στὸ νησί: Μιχάλης, Ἄγγελος, Ταξιάρχης καὶ πρὸ παντὸς Στρατῆς καὶ Στρατίγια ἢ Στρατηγούλα. Τὰ τελευταία ὀνόματα (Στρατὴς καὶ τὰ θηλυκά του) προσπάθησαν οἱ λόγιοι νὰ τὰ «ἐξελληνίσουν». Καὶ ἐδῶ. ἀστόχησαν ἐντυπωσιακά. Τὰ ἀπέδωσαν στὸν ἅγιο μάρτυρα Εὐστράτιο (13 Δεκεμβρίου), ἄγνωστο στὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῆς Λέσβου. Πρόκειται γιὰ τὰ λαϊκὰ ὀνόματα Στρατηγὸς καὶ Ἀρχιστράτηγος, ποὺ ἡ γλώσσα τοῦ λαοῦ τὰ παρέφθειρε σὲ Στρατήγης Ἀστράτηγος Στρατῆς Στρατίγια. Σὲ πεῖσμα τῶν λογίων ὁ λαὸς βαφτίζει τὰ παιδιά του, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, Στρατῆ καὶ Στρατὶα καὶ οἱ σημερινοὶ Εὐστράτιοι καὶ οἱ Εὐστρατίες γιορτάζουν τῶν Ταξιαρχῶν καὶ ὄχι τοῦ ἁγίου Εὐστρατίου, ὅπως θὰ ἤθελαν οἱ γραμματισμένοι.

7 Γιὰ τοὺς ἄλλους ἁγίους, κοινοὺς σὲ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ τιμῶνται ἰδιαίτερα στὴν Λέσβο, δὲν ἔχουμε τίποτα τὸ ἰδιαίτερο νὰ παρατηρήσουμε. Μὲ βάση τοὺς ναοὺς καί ἐξωκκλήσια προηγεῖται μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὁ ὑπέρμαχος τῶν χριστιανῶν καὶ ἐξοντωτὴς τοῦ συμβολικοῦ δράκοντα (73 ναοὶ καὶ ἐξωκκλήσια στὴν ἐπαρχία Μυτιλήνης, 4 ἐνοριακοὶ ναοὶ στὴν ἐπαρχία Μηθύμνης). Ἕνα λόγο περισσότερο ἔχει ἡ τιμὴ του στὸ νησί, ἀφοῦ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ θαύματά του, ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ χριστιανοῦ νεαροῦ δούλου τῶν ἀγαρηνῶν, ποὺ παριστάνεται νὰ κάθεται πίσω στὸ ἄλογό του σὲ πολλὲς εἰκόνες, ἔγινε στὴν Μυτιλήνη σὲ ναὸ ὅμως ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ προσδιορισθεῖ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ποὺ δίκαια τιμᾶται ὡς ὁ μεγαλύτερος «ἐν γεννητοὶς γυναικών», ὁ μεγαλύτερος δηλαδὴ ἀπʹ ὅλους τους ἀνθρώπους κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Κυρίου (Λούκ. ζʹ 28), ἀλλὰ καί, κατὰ παρετυμολογία τῆς λαϊκῆς μορφῆς τοῦ ὀνόματος του (Γιάννης, ἀπὸ τὸ γιαίνω ὑγιαίνω), ὡς θεραπευτῆς τῶν ἀσθενειῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἑλωδῶν πυρετῶν, ποὺ μάστιζαν τοὺς κατοίκους τοῦ νησιοῦ. Ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὁ προστάτης τῶν φτωχῶν καὶ τῶν κατατρεγμένων καὶ ὁ σωτήρας τῶν θαλασσινῶν. Ἕπονται, μὲ σχετικὰ μικρότερη δημοτικότητα, οἱ ἅγιοι θεραπευτές, ὅπως οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, ὁ ἅγιος Παντελεήμων, ὁ ἅγιος Θεράπων, καθὼς καὶ μερικοὶ ἅγιοι ποὺ σπανιότερα συναντῶνται σὲ ἄλλες περιοχές, ἐπηρεάζουν ὅμως σοβαρὰ τὴν εὐσέβεια καὶ ἰδιαίτερα τὸ ὀνοματολόγιο τῶν κατοίκων πολλῶν χωριῶν τοῦ νησιοῦ, ὅπως ὁ ἅγιος Ἐρμόλαος, προφανῶς ἀπὸ ἐπίδραση τῆς Νικομηδείας, ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος, ἅγιος πολιοῦχος τῆς Χίου, ὁ ἅγιος Βλάσιος, οἱ ἅγιοι Ἀκίνδυνοι, ὁ ἅγιος Ἐρμογένης, ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Στυλίτης καὶ ἰδιαίτερα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἀπὸ ἐπίδραση τῆς γειτονικῆς Ἐφέσου. Μερικῶν ἁγίων τὰ ὀνόματα ἔχουν τόσο παραφθαρεῖ ἀπὸ τὴν λαϊκὴ γλώσσα, ποὺ ἡ ταύτισή τους μὲ γνωστοὺς ἁγίους, ποὺ ἔγινε κατὰ καιρούς, εἶναι μᾶλλον προβληματική, ἂν μὴ καὶ ἐσφαλμένη. Ἔτσι ἡ ἁγία Φωτιὰ («ἁγιὰ Φουτιά») ταυτίσθηκε ἢ μὲ τὴν ἁγία Φωτεινὴ τὴν Σαμαρείτιδα (10 ἐξωκκλήσια στὴν νότια ἐπαρχία) ἢ μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα (Μανταμάδος, Πετρί). Ἡ ἁγία Ζαχαρὰ μὲ τὸν ἅγιο Ζαχαρία (Κάπη). Ἡ ἁγία Λεμονὴ μὲ τὴν Παναγία τὴν Ἐλεούσα (Μόλυβος). Ἡ ἁγία Βελόνη («ἁγιὰ Βιλόνι») μὲ τὴν ἁγία Βερονίκη (Ἄχλαδερη). Ὁ ἅγιος Βαρθολομιὸς μὲ τὸν ἀπόστολο Βαρθολομαῖο (Καγιάνι, Ἄνω Σταυρός). Ὁ ἅγιος Σλᾶς μὲ τὸν ἀπόστολο Σίλα (Μόρια). Ὁ ἅγιος Λέντς μὲ τὸν ἅγιο Λεόντιο (Δάφια). Ὁ ἅγιος Θυμιανὸς μὲ τὸν ὅσιο Εὐθύμιο (Θερμή, Μεγαλοχώρι). Ὁ ἅγιος. Τσιρκὸς μὲ τὸν ἅγιο Κήρυκο (Κλειώ, Στύψη). Ὁ ἅγιος Ψαρᾶς παρέμεινε ἀταύτιστος (Πλακάδος). Τέλος ἡ ἁγία Σβὰ ἢ Σβὴ ἢ Σβιὰ θεωρήθηκε ὅτι προῆλθε ἀπὸ συγκοπή τοῦ «ἁγία Λεσβία» (τὸ ὄνομα Λεσβία δίδεται ὡς βαφτιστικὸ στὸ νησὶ ὡς ἐθνικό τοπικό ) καὶ ταυτίσθηκε πρὸς τὴν ὁσία Θεοκτίστη τὴν Λεσβία «( Μόλυβος). Τὰ τελευταία ἑξήντα χρόνια ἄρχισε καὶ ἄνθισε στὸ νησί μας μιὰ σημαντικὴ προσπάθεια προβολῆς τῶν τοπικῶν τῶν συμπατριωτῶν μας ἁγίων. Δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἐξάρει κανεὶς τὴν σπουδαιότητα καὶ νὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἰδιαίτερη σημασία, ἱστορική, θεολογικὴ καὶ πρακτική, ποὺ ἔχει τὸ ἔργο αὐτὸ γιὰ τὴν θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ προαγωγὴ τοῦ τόπου καὶ τὴν ἀναθέρμανση τῆς εὐσέβειας τοῦ λαοῦ. Οἱ τοπικοὶ ἅγιοι, οἱ Λέσβιοι δηλαδὴ ἅγιοι, καὶ γιὰ ψυχολογικοὺς ἀκόμα λόγους βρίσκονται πολὺ πιὸ κοντὰ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν ἢ ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὸ νησὶ ἀπὸ ὅσο οἱ μὴ συμπατριῶτες τους ἅγιοι, ὅσο μεγάλοι καὶ σπουδαῖοι κι ἂν εἶναι. Αὐτοὶ γεννήθηκαν, ἔζησαν ἢ καὶ πέθαναν μαρτύρησαν ἢ ὀσιακὰ τελειώθηκαν στὴν Λέσβο, εἶναι πρόγονοι, συγγενεῖς καὶ συμπατριῶτες μας, ἔζησαν στὶς ἴδιες πόλεις καὶ στὰ χωριὰ ποὺ ζήσαμε καὶ ζοῦμε κι ἐμεῖς, περπάτησαν στὰ ἴδια χώματα, εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴν σάρκα μας καὶ ὀστοῦν ἀπὸ τὰ ὀστά μας.

8 Στὴν περίπτωση βέβαια τῶν ἁγίων, ἡ ἔννοια τοῦ τοπικού ἁγίου τοῦ Λεσβίου ἐν προκειμένῳ ἁγίου ἔχει μία ἰδιαίτερη ἔννοια, στενότερη ἢ εὐρύτερη ἐξαρτᾶται πὼς θὰ τὸ ἰδεῖ κανεὶς ἀπὸ ἐκείνη ποὺ κοινὰ ἔχει ὁ ὅρος «τοπικός» καὶ «Λέσβιος» στὴν κοσμική του χρήση. Ἔτσι σύμφωνα μὲ τὶς θεολογικές, ἀκόμα καὶ μὲ τὶς λαϊκές, προϋποθέσεις τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων στὴν Ἐκκλησία, «τοπικός» ἅγιος, «Λέσβιος» ἐδῶ ἅγιος, εἶναι ἢ γίνεται κανεὶς ἀνάλογα μὲ τὶς ἱστορικὲς συγκυρίες ποὺ προσδιορίζουν τὴν ζωή του. Δηλαδή, εἶναι ἂν γεννήθηκε στὴ Λέσβο καὶ γίνεται ἂν πέθανε σʹ αὐτήν. Τὸ πρῶτο, ὅσο παράδοξο κι ἂν φαίνεται, δὲν ἐπηρεάζει πολὺ τὴν λαϊκὴ εὐσέβεια καὶ τὶς περισσότερες φορὲς δὲν τὴν θίγει καθόλου. Σπουδαῖες θρησκευτικὲς προσωπικότητες ποὺ γεννήθηκαν σʹ ἕνα τόπο, ἀλλὰ δὲν μαρτύρησαν ἢ δὲν πέθαναν σʹ αὐτόν, συνήθως περνοῦν ἀπαρατήρητες ἢ καὶ λησμονοῦνται τελείως, δὲν τιμῶνται δηλαδὴ στὴν πατρίδα τους, δὲν ἀναγράφονται στὸ τοπικὸ ἐορτολόγιο. Ἔτσι π.χ. συνέβη μὲ τὴν Λεσβία ἁγία Θωμαΐδα, ποὺ ἡ τιμὴ της εἶχε μεγάλη δημοτικότητα στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν Θʹ μέχρι τὸν ΙΓʹ αἰώνα, τὸν ἅγιο Θεωνᾶ τὸν Λέσβιο, πιθανῶς Πλωμαρίτη, ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης καὶ κτήτορα τῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Χαλκιδικῆς, ὅπου ἰδιαίτερα τιμᾶται ἡ μνήμη του, ἐν μέρει μὲ τὴν ἁγία Θεοκτίστη τὴν Μηθυμναία, ποὺ ἡ τιμὴ της ἦταν ἀναπτυγμένη στὴν Πάρο καὶ στὴν Ἰκαρία, καὶ μὲ πάρα πολλοὺς νεομάρτυρες ποὺ γεννήθηκαν μὲν στὸ νησί, μαρτύρησαν ὅμως ἔξω ἀπὸ αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι ἀπʹ αὐτοὺς παρέμειναν ἄγνωστοι στὸν τόπο τῆς καταγωγῆς τους. Ἀντίθετα ἱερὰ πρόσωπα ποὺ μαρτύρησαν ἢ πέθαναν καὶ θάφτηκαν στὸ νησὶ τιμήθηκαν ὡς τοπικοὶ ἅγιοι καὶ ἡ λαϊκὴ εὐσέβεια δέθηκε μὲ τὴν τιμὴ τῶν τάφων καὶ τῶν λειψάνων τους, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἀποτελοῦσαν πόλο ἕλξεως τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν. Ἔτσι αὐτοὶ ἀναγράφηκαν στὸ τοπικὸ ἑορτολόγιο καὶ πολιτογραφήθηκαν Λέσβιοι, χωρὶς νὰ εἶναι γεννημένοι στὸ νησί. Ἡ «ἐν Θεῷ γέννηση», ὁ θάνατος δηλαδή, θεολογικὰ καὶ πρακτικὰ ἀποδείχθηκε ἰσχυρότερος ἀπὸ τὴν κατὰ σάρκα συγγένεια. Τέτοιοι ἅγιοι εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ἀπὸ τοὺς παλιούς, ὁ Θεόδωρος καὶ ὁ Λουκᾶς ἀπὸ τοὺς νεομάρτυρες. Τὸ ἐκ πρώτης ὄψεως παράξενο αὐτὸ φαινόμενο, ὅπως ἤδη εἴπαμε, εἶναι ἐκκλησιολογικᾶ σωστό, ἀφοῦ ἡ ἀναγνώριση ὡς ἁγίου καὶ ἡ σχετικὴ τιμὴ ἐνὸς ἱεροῦ προσώπου στηρίζεται στὴν μαρτυρία καὶ τὴν ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ λαοῦ δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ γνώρισε τὴν πολιτεία καὶ τὴν ἔκβαση τῆς ἐπίγειας ζωῆς του καὶ μὲ λόγια καὶ ἔργα ἐπιβεβαιώνει τὴν.διαπίστωσή του ὅτι εὐαρέστησε τὸν Θεό. Ἡ ἀναγνώριση, μʹ ἄλλα λόγια καὶ ἡ τιμὴ ἐνὸς προσώπου ὡς ἁγίου καὶ ἡ ἔνταξη του στό τοπικὸ ἑορτολόγιο ὡς «τοπικοῦ» «Λεσβίου» ἁγίου, δὲν εἶναι ὑπόθεση ποὺ ἀφορᾶ στὴν τυπικὴ ἐγγραφὴ του στὸ δημοτολόγιο τῆς πατρίδας του, τῆς α ἢ β κοινότητας, ἀλλὰ στὸν ἱερὸ κατάλογο τῶν καταξιωμένων ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας, «ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς» (Φιλίπ. δʹ 3. Ἀποκ. γʹ 5). Πρὶν ἀπὸ τὴν περίοδο αὐτή, πρὶν δηλαδὴ τὸ 1930, τιμοῦσαν στὸ νησί μας τὸν ἅγιο Ἰγνάτιο ἀρχιεπίσκοπο Μηθύμνης, τὸν κτήτορα τῶν μονῶν Λειμῶνος καὶ Μυρσινιωτίσσης, ἅγιο ποὺ δίκαια εἶχε μεγάλη δημοτικότητα, ἰδιαίτερα στὴν ἐπαρχία Μηθύμνης, καὶ τὸν ἅγιο νεομάρτυρα Θεόδωρο τὸν Βυζάντιο στὴ Μυτιλήνη, ποὺ τὸ ἀκέραιο λείψανό του καὶ τὰ θαύματα τοῦ τὸν ἔκαναν προσφιλῆ στὸν λαό. Μᾶλλον ἄτονη καὶ σχεδὸν ξεχασμένη ἦταν ἡ τιμὴ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ ὑμνογράφου, ποὺ ὁ τάφος του καὶ ναὸς τοῦ βρισκόταν στὴν Σκάλα τῆς Ἐρεσοῦ, ὅπου εἶχε πεθάνει ὄχι «ἐν πλῷ», ὅπως συνήθως λέγεται καὶ γράφεται, ἀλλὰ μᾶλλον ἐξόριστος ἐκεῖ ἀπὸ τὸν εἰκονομάχο αὐτοκράτορα Λέοντα τὸν Ἴσαυρο λόγω τῶν ὀρθοδόξων φρονημάτων του καὶ τοῦ ἁγίου ʹΑλεξάνδρου, ποὺ ὁ τάφος λάρνακα καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΖʹ αἰώνα καὶ τὰ λείψανα τοῦ βρισκόταν στὴν Λαφιώνα, ὅπου πιθανῶς καὶ ἀσκήτευε. Σὲ ἀκόμη χειρότερη κατάσταση λήθης βρισκόταν ἡ μνήμη διασήμων Λεσβίων ἁγίων, ποὺ παλιότερα ἡ μνήμη τοὺς εἶχε προσλάβει μεγάλες διαστάσεις στὸ νησί, ὅπως τοῦ

9 ἁγίου Γεωργίου ἀρχιεπισκόπου Μυτιλήνης τοῦ σημειοφόρου, ποὺ ταυτίσθηκε, καὶ ὡς πρὸς τὴν τιμὴν καὶ ὡς πρὸς τὸ ἰδιαίτερα τιμώμενο λείψανο τοῦ δεξιοῦ του χεριοῦ, μὲ τὸν ὁμώνυμό του ἀγαπητὸ «στὸ λαὸ ἅγιο μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τὸν τροπαιοφόρο, τῶν ὁσίων πατέρων καὶ αὐταδέλφων ὁμολογητῶν Δαβίδ, Συμεὼν καὶ Γεωργίου, ποὺ λησμονήθηκαν τελείως καὶ οἱ ναοί τους ἀπό δόθηκαν στοὺς ὁμώνυμούς τους πιὸ γνωστοὺς ἁγίους, τὸν Συμεὼν Στυλίτη τὸν ἀρχαῖο (Μυτιλήνη), τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἀʹ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ἐπάνω Χάλικας), τοὺς ἁγίους Ὁμολογητὲς (Ἀφάλωνας) ἢ τὸν μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἀσσου, τῆς ὁσίας Θεοκτίστης τῆς Μηθυμναίας, τῆς ἁγίας Θωμαΐδος τῆς Λεσβίας, τοῦ νεομάρτυρα Χατζῆ Θεοδώρου τοῦ Μυτιληναίου, ποὺ ταυτίσθηκε μὲ τὸν ὁμώνυμο του νεομάρτυρα Θεόδωρο τὸν Βυζάντιο. Ἀμέριστη τιμὴ ἀνήκει στοὺς πρωτεργάτες τῆς τεράστιας, ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴν ἔκταση καὶ τὰ ἀποτελέσματά της, προσπάθειας ἀναζητήσεως, ἀναδείξεως καὶ προβολῆς τῶν Λεσβίων ἁγίων. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι δὲν δούλεψαν μόνο σὲ καθαρὰ ἱστορικὴ καὶ ἐρευνητικὴ βάση, πράγμα ἀπολύτως ἀναγκαῖο καὶ ἀπαραίτητο, ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ μόνο ἐκκλησιαστικὴ λαϊκὴ βάση, πράγμα ποὺ θὰ στεροῦσε τὴν ὅλη προσπάθεια ἀπὸ τὸ σοβαρὸ ἐπιστημονικὸ ὑπόβαθρο ποὺ τῆς χρειαζόταν καὶ θὰ τὴν ἔκανε ἐπιπόλαια καὶ ἀνεδαφική. Ἐπιστρατεύοντας ὅλους τους δυνατοὺς ἐπιστημονικοὺς τρόπους (μελέτες τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ἐορτολογικῆς παραδόσεως τοῦ νησιοῦ, ἐκδόσεις κειμένων βίων καὶ ἀκολουθιῶν, ἀνασκαφικὲς ἔρευνες καὶ τὰ ὅμοια) καὶ συνδυάζοντάς τους μὲ ὅλους τους δυνατοὺς τρόπους προσεγγίσεως πρὸς τὸν λαὸ γιὰ τὴν διέγερση τοῦ ἐνδιαφέροντός του καὶ καλλιέργεια τῆς εὐσέβειάς του καὶ τῆς τιμῆς του πρὸς τοὺς τοπικοὺς ἁγίους (εἰκόνες, λείψανα, τάφοι, ναοί, ἑορτές, διαλέξεις, ὁμιλίες, φυλλάδια καὶ ἐκλαϊκευτικὰ βιβλία καὶ τὰ ὅμοια), κράτησαν τὴν ἀπαραίτητη ἰσορροπία καὶ εἶχαν πολλὰ καὶ θετικὰ ἀποτελέσματα. Ἀνέσυραν ἀπὸ τὴν ἀφάνεια τοὺς τοπικοὺς ἁγίους, πρόβαλαν τὴν μνήμη τους, τόνωσαν τὴν πρὸς αὐτοὺς λαϊκὴ καὶ ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ τιμὴ καὶ ἐμπλούτισαν σημαντικὰ τὸ τοπικὸ ἑορτολόγιο τῆς Λέσβου. Κατὰ πρῶτο λόγο πρέπει νὰ μνημονευθοῦν οἱ μακαριστοὶ Μητροπολίτες τοῦ νησιοῦ, ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος Νικολάου Γκιγκίλας, ὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος Κλεόμβροτος καὶ ὁ Μηθύμνης Ἰάκωβος Μαλλιαρός. Πολλοὶ ἄλλοι ὁμοίως συνέβαλαν μὲ ἕνα ἢ περισσοτέρους ἀπὸ τοὺς παραπάνω τρόπους, φανερὰ ἢ ἀφανῶς, ζῶντες σήμερα ἢ καὶ προκεκοιμημένοι. Θὰ μνημονεύσω τοὺς ἀειμνήστους: τὸν πρωτοπρεσβύτερο Ἐμμανουὴλ Μυτιληναῖο γενικὸ ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο Μυτιλήνης, τὸν Μητροπολίτη Τρίκκης Διονύσιο Χαραλάμπους, τότε ἡγούμενο τῆς Μονῆς Λειμῶνος, τὸν Κυδωνιάτη ἁγιογράφο καὶ συγγραφέα Φώτη Κόντογλου καὶ ἀπὸ τοὺς παλαιοτέρους τὸν Εὐστράτιο Δράκο καί τὸν Σταῦρο Καρυδώνη. Καὶ ἀπὸ τοὺς ζῶντες : Τὸν ἐπί 17 χρόνια πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλης Μυτιλήνης καὶ νῦν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ Νικόδημο Ἀναγνώστου, τὸν νῦν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Παυλόπουλο, τὴν ἡγουμένη τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ Εὐγενία Κλειδαρᾶ, τὸν εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Γεώργιο Γιαννακόπουλο, τὸν ὑμνογράφο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας μοναχὸ Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, τὸν συμπαθέστατο καὶ εὐλαβέστατο ἱερομόναχο Παχώμιο Σούγιουλτζη, τὸν ἀφανῆ ἀλλὰ πασίγνωστο γιὰ τὴν ἁπλότητα καὶ ἀσκητικότητά του πάπα Φώτη Λαυριώτη, τὸν ἐπιθεωρητὴ καὶ ἱστορικὸ Ἰωάννη Μουτζούρη καὶ ἰδιαίτερα τὸν θεολόγο, διευθυντὴ τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Μυτιλήνης καὶ ἱεροκήρυκα Γεώργιο Σωτηρίου, ποὺ πρόσφατα τιμήθηκε ἐπάξια ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο μὲ τὸ ὀφφίκιο τοῦ Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου. Κατʹ ἀρχὴν ἀναζητήθηκαν στὶς διάφορες βιβλιοθῆκες χειρογράφων παλιοὶ βίοι καὶ ἀκολουθίες Λεσβίων ἁγίων, γνωστῶν, λιγότερο γνωστῶν ἢ καὶ τελείως λησμονημένων, καὶ

10 δημοσιεύθηκαν. Ἱστορήθηκαν εἰκόνες καὶ συστήθηκαν ἑορτὲς τοῦ καθενὸς χωριστὰ ἢ καὶ ὅλων μαζί, τὴν δευτέρα Κυριακὴ μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ «Πάντων τῶν Λεσβίων ἁγίων». Κωδικοποίηση ὅλων αὐτῶν ἀποτελεῖ ἡ λαμπρὴ ἔκδοση «Λεσβιακὸν Μηναΐον», ποὺ περιέλαβε τὰ συναξάρια καὶ τὶς ἀκολουθίες, παλιὲς καὶ νεώτερες, ὅλων τῶν ἁγίων της Λέσβου, ποὺ ἡ σχετικὴ ἒρευνα εἶχε ἀνεβάσει τὸν ἀριθμὸ τοὺς ἐπάνω ἀπὸ τριανταπέντε (1969). Χτίσθηκαν ναοὶ πρὸς τιμήν τους. Στὸν Χάλικα τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου καθιερώθηκε στοὺς Λεσβίους ἁγίους καὶ ἁγιογραφήθηκε ἀπὸ τὸν ὀνομαστὸ ἁγιογράφο Βασίλη Μπρούσαλη. Ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορά ἱστορήθηκαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἁγίους, ὅπως οἱ αὐτάδελφοι Δαβίδ, Συμεὼν καὶ Γεώργιος, ἡ ἁγία Θωμαΐς καὶ ἀρκετοὶ ἀπό τους νεομάρτυρες. Ναὸς τῆς ἁγίας Θεοκτίστης οἰκοδομήθηκε στὴν Κώμη καὶ παρεκκλήσιο στὴν πατρίδα της, τὸν Μόλυβο (Μήθυμνα). Στὴν Σκάλα Ἐρεσοὺ κτίσθηκε παλαιοχριστιανικοῦ τύπου μαυσωλεῖο, ποὺ περιέλαβε τὴν λάρνακα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης πίσω ἀπὸ τὴν ἁψίδα τῆς μεγάλης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς της ἁγίας Ἀναστασίας, ὅπου εἶχε ταφεῖ, καὶ ὁ νέος ἐνοριακὸς ναὸς ποὺ ἀναγέρθηκε ἀφιερώθηκε σʹ αὐτόν. Ναΰδριο τῶν τριῶν ὁσίων αὐταδέλφων Δαβίδ, Συμεὼν καὶ Γεωργίου κτίσθηκε στὰ «Τρία Κυπαρίσσια» τῆς Μυτιλήνης, ποὺ προφορικὴ παράδοση τὰ συνέδεε πρὸς τὴν δραστηριότητά τους. Γραφικὸ ἐξωκκλήσιο πρὸς τιμὴν τῶν νεομαρτύρων Ἀναστασίου Πανέρα καὶ Δημητρίου Μπεγιάζη κτίσθηκε στὴν Ἁγιάσο, τὴν πατρίδα τους, καὶ ἄλλο στὸν Ἀσώματο πρὸς τιμὴν τοῦ Δημητρίου, ἀπὸ ὅπου καταγόταν. Τοῦ νεομάρτυρος Γεωργίου Παϊζάνου οἰκοδομήθηκε παρεκκλήσιο στὴν ἰδιαίτερή του πατρίδα, τὴν Πλαγιά. Τοῦ Χατζῆ Θεοδώρου τοῦ Μυτιληναίου ἔχτισαν παρεκκλήσιο στοὺς Πύργους Θερμῆς, ἀπὸ ὅπου καταγόταν. Τρία ἰδιαίτερα παρεκκλήσια οἰκοδομήθηκαν στὴ Μονὴ Λειμῶνος πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων της βόρειας ἐπαρχίας Ἀλεξάνδρου, Θεοκτίστης καὶ Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν. Πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Λουκᾶ καὶ ὅλων τῶν Λεσβίων ἁγίων ἔκτισε στὰ Πάμφιλα πολυσύνθετο ναὸ βυζαντινῆς τεχνοτροπίας ὁ π. Φώτιος Λαυριώτης. Οἱ τάφοι τῶν ἁγίων της Λέσβου καὶ τὰ λείψανα τοὺς ἀποτέλεσαν ἀντικείμενο ἰδιαίτερης φροντίδας. Κατασκευάσθηκε ἀργυρὴ λάρνακα γιὰ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου καὶ στεγάσθηκε μὲ εὐπρεπὲς ξυλόγλυπτο κιβώριο. Ἡ μνήμη τοῦ ἀπέκτησε ἰδιαίτερη λαμπρότητα μὲ τὴν καθιέρωση ἀπὸ τὸ 1936 τῆς λιτανεύσεως τοῦ ἁγίου λειψάνου τοῦ κατὰ τὴν Κυριακή του Παραλύτου. Κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς ποὺ ἔγιναν τὸ 1934 στὸ χῶρο τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἄσσου στὴν περιοχὴ Σκοπέλου Γέρας βρέθηκε τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς καὶ στὸν νάρθηκα ὁ τάφος καὶ τὰ λείψανά του. Τὰ λείψανα τοποθετήθηκαν σὲ ἀργυρὴ λάρνακα, ὁ τάφος ἐξωραΐσθηκε καὶ στεγάσθηκε μὲ σεμνὸ καὶ κομψὸ κτίσμα. Κατὰ τὶς ἐπισκευὲς τοῦ ναυδρίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου στὸν Μόθωνα βρέθηκαν τὰ λείψανα τοῦ νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Μυτιληναίου τοῦ Χατζῆ, ποὺ εἶχε ταφεῖ ἐκεῖ, καὶ διαφυλάχθηκαν σὲ καλλιτεχνικὸ μαρμάρινο τάφο (1967). Τὸ 1960 ἀνακομίσθηκε μὲ πολλὲς τιμὲς ἀπὸ τὴν Ἰκαρία μέρος τοῦ λειψάνου τῆς ὁσίας Θεοκιίστης τῆς Λεσβίας καὶ ἀπετέθη στὴν πατρίδα της, τὴν Μήθυμνα. Ὁμοίως ἀπὸ τὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Χαλκιδικῆς παραχωρήθηκε μέρος τοῦ λειψάνου τοῦ κτήτορός της ἁγίου Θεωνᾶ τοῦ Λεσβίου, ποὺ φυλάσσεται σήμερα σὲ εὐπρεπῆ λειψανοθήκη στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Νικολάου ΙΙλωμαρίου, τῆς κατὰ τὴν παράδοση ἰδιαίτερης πατρίδας του. Τὸ δεξιὸ τέλος χέρι τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Σημειοφόρου, ἀρχιεπισκόπου Μυτιλήνης, ἐντοπίσθηκε, ὅπως ἤδη εἴπαμε, στὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου στὸ Σκαλοχώρι, ὅπου τὸ τιμοῦσαν ὡς λείψανο τοῦ πολιούχου ἁγίου του χωρίου. Ἰδιαίτερη ὤθηση ἔδωσε στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἑορτολογίου τῆς Λέσβου ἡ θαυμαστὴ εὕρεση τῶν λειψάνων τῶν νεοφανῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης, τῶν νεομαρτύρων, στὶς

11 Καρυὲς τῆς Θερμῆς ἀπὸ τὸ 1959 καὶ ἑξῆς. Ἐκεῖ χτίσθηκε ἡ γνωστὴ καὶ περίλαμπρη μονή, καὶ ὁ διώροφος ναὸς ποὺ περιέκλεισε τοὺς τάφους καὶ τὰ λείψανά τους. Μέσα σὲ λίγα χρόνια ἡ Μονὴ τοῦ ἁγίου Ραφαὴλ καὶ τῶν σὺν αὐτῶ ἐξελίχθηκε σὲ παλεσβιακό, πανελλήνιο καὶ πανορθόδοξο προσκύνημα. Ναοὶ καὶ ναΰδριά τους, τῶν τριῶν ἢ μόνο τῆς μικρῆς ἁγίας Εἰρήνης, γέμισαν τὸ νησί, τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλο τὸν κόσμο. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ λεχθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ὀρθόδοξος ναὸς χωρὶς τὴν εἰκόνα τους. Ἡ Λέσβος προβλήθηκε χάρη σʹ αὐτούς, ἔγινε γνωστὴ σʹ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη καὶ τόπος συρροῆς εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπʹ ὅλο τὸν κόσμο. Σὰν ἐπιστέγασμα ὅλων αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν ἀναδείξεως καὶ προβολῆς τῶν ἁγίων της Λέσβου ἦλθε ἡ πρωτοβουλία τῶν σημερινῶν δυὸ Μητροπολιτῶν τοῦ νησιοῦ, Μυτιλήνης Ἰακώβου καὶ Μηθύμνης Χρυσοστόμου, ποὺ καθιέρωσαν ἀπὸ κοινοῦ καὶ γιὰ τὶς δυὸ Μητροπόλεις λαμπρὸ παλλεσβιακὸ ἑορτασμὸ τῆς συλλογικῆς μνήμης τῶν Λεσβίων ἁγίων καθʹ ὁλόκληρη τὴν ἑβδομάδα ποὺ προηγεῖται τῆς παλιᾶς συλλογικῆς μνήμης, τῆς. Β Κυριακῆς μετὰ τὴν Πεντηκοστή. Κόσμησαν καὶ πλαισίωσαν τὸν ἑορτασμὸ αὐτὸν μὲ λειτουργίες, ἀγρυπνίες, λιτανεῖες εἰκόνων καὶ λειψάνων τῶν Λεσβίων ἁγίων, δημοσιεύματα, διαλέξεις καὶ κηρύγματα στὴν Μυτιλήνη καὶ στὴν Καλλονή. Ἡ πρωτοβουλία στέφθηκε μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία καὶ ἀθρόα ὑπῆρξε ἡ ἀνταπόκριση τοῦ λαοῦ. Ἐφέτος ἦταν ὁ δεύτερος χρόνος τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ ἑορτασμοῦ. Σᾶς καταπόνησα μὲ τὴν ἀναφορὰ ὀνομάτων ἁγίων καὶ γνωστῶν καὶ ἄγνωστων, παλαιοτέρων καὶ συγχρόνων συμπατριωτῶν μας. Τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ φύση τοῦ θέματος. Ἐξ ἂλλου εἴπαμε ὅτι ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ἡμέρα μνήμης, φάρμακο κατὰ τῆς λήθης. Καὶ σʹ αὐτὸν τὸν σκοπὸ ὑπηρέτησε ἡ παρουσίαση τοῦ Λεσβιακοῦ ἑορτολογίου. Καὶ πάλι ὅμως ἂς εἴμαστε εὐχαριστημένοι, γιατί κατὰ τὴν σύντομη καὶ συνοπτικὴ κατʹ ἀνάγκην ἔκθεση ἤμουν ἀπὸ τὰ πράγματα ἀναγκασμένος νὰ παραλείψω καὶ πολλὰ ἄλλα ὀνόματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μνημονευθοῦν. Ἀπὸ τὰ λίγα αὐτὰ ἡ μνήμη σας ἂς κινηθεῖ πρὸς τὰ πολλά, συμπληρώνοντας τὰ δικά μου ὑστερήματα. Ἢ Λέσβος δίκαια καυχιέται ὅτι στὸ πνευματικὰ γόνιμο ἔδαφος τῆς βλάστησαν μορφὲς ὅπως ἡ «δεκάτη μούσα», ἡ Σαπφώ, ὁ Πιττακός, ὁ Ἀρίων, ὁ Ἀλκαῖος, ὁ Τέρπανδρος, ὁ Θεόφραστος, ὁ Χριστόφορος ὁ πατρίκιος, ὁ Οὐγγροβλαχίας Ἰγνάτιος, ὁ ταπεινὸς Θεόφιλος, ὁ Δημήτριος Βερναρδάκης, ὁ Ἀργύρης Ἐφταλιώτης, ὁ Στρατὴς Μυριβήλης ὁ Ἠλίας Βενέζης, ὁ Στρατὴς Ἐλευθεριάδης καὶ ὁ Ὄδυσσεας Ἐλύτης. Ἐξ ἴσου δίκαια ὅμως καυχιέται τὸ νησί μας ὅτι ἀνάλογα μὲ τὴν ἔκταση καὶ τὸν πληθυσμό του, κατέχει τὰ πρωτεῖα καὶ στὸ θέμα τῆς τιμῆς τῶν τοπικῶν ἁγίων. Τὸ ἔδειξαν ὅσα συνοπτικὰ εἴπαμε. Εἶναι τὸ νησὶ τῶν ἁγίων, ὁ ἱερὸς τόπος προσκυνήματος ἤ, ὅπως πολὺ ἐπιτυχημένα χαρακτηρίσθηκε, ἡ «Mytilena Sacra», ἡ ἁγία, ἡ ἱερὴ Μυτιλήνη.

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ.

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Στὸ ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο τῆς οἰκογένειας Περούλη 1 ποὺ ἀπόκειται στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, 2 ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου

Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ο θιασώτης τῶν ἀντιλήψεων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ* Ιερὰ Μνήμη: 20ὴ Ιουνίου Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Ηχος αʹ. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 1 Βασιλίδος ἐδείχθης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος

Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Πρόλογος Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῆς Παναγίας (ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου) Α. ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα Παναγία ἡ Νιαμονίτισσα Παναγία ἡ Κασσιωπία Παναγία ἡ Λιμνιά Παναγία τῆς Σκριποῦς Παναγία

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί.

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί. Δημήτριος Β. Οἰκονομίδης (1909 2010), Λαογραφικὲς αποστολὲς στὴν Ἤπειρο ἀπό το 1951 ἕως τὸ 1967, ( Demetrios Ekonomides (1909 2010), Missions for Folklore Fieldwork in Epirus, 1951 1967), ΕΚΕΕΛΑΑ, τόμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Αμμοχώστου κ. Βασίλειος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Πρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἀ. Ἀστεριάδης. Ἅγιος Δημήτριος στὸ Στάδιο (Τεγέα).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ὁρισµός. Ὁ ὅρος Λειτουργικὴ σχηµατίσθηκε ἀπὸ τὴν λέξη λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως

ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως 29η Μαΐου 1453 Η Αλωσις τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων* Τοῦ Δρος Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Προέδρου Εθνικῆς Ενώσεως Βορείων Ελλήνων ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ἐφέτος (2005) τὴν 552α ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012

Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ. Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» Α ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Παραλίμνι, 9 12 Φεβρουαρίου 2012 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ἀλεξάκης Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φιλολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης...3 Πρόσωπο καὶ ἁγιότητα. Τοῦ Kαθηγητῆ Βασίλειου Τ. Γιούλτση... 5 Ἡ παρεξηγημένη ἁγιότητα. Τοῦ Σεβ. Μητρoπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα...8 Ἐκ Φαναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα