ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ. Νικόλαος. Κωφοτόλης, Ph.D. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ. Νικόλαος. Κωφοτόλης, Ph.D. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών"

Transcript

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Νικόλαος. Κωφοτόλης, Ph.D. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών

2 Θεραπευτική Άσκηση

3

4 Φάσεις Θεραπευτικής Άσκησης 1η φάση ΘΑ κινητοποίησης 2η φάση ΘΑ σταθεροποίησης 3η φάση ΘΑ λειτουργικότητας 4η φάση ΘΑ µυϊκής επιβάρυνσης

5 Στόχοι Θεραπευτικής Άσκησης ιατήρηση Συντονισµό Βελτίωση Κινητικότητα ύναµη Ανάπτυξη Αντοχή Αποκατάσταση Ταχύτητα

6 Συντονισµό / Συναρµογή Συνεργασία ΚΝΣ και των σκελετικών µυών κατά τη διάρκεια µιας κίνησης µεσοµυϊκό ενδοµυϊκό Carr, JH, et al: Movement and Science: Foundations for Physical Therapy in Rehabilitation. Aspen Publishers, Rockville, MD, Umphried, DA (ed): Neurological Rehabilitation. CV Mosby, ST Louis, Voss, DE, et al: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, ed 3. Harper & Row, Philadelphia, 1985.

7 Μορφές επιβάρυνσης στον συντονισµό ΗΘΑ συντονισµού περιλαµβάνει κυρίως δυναµική µυϊκή εργασία. Εξαιρέσεις γίνονται όταν στο πρόγραµµα εισαχθούν και στατικές µορφές επιβάρυνσης Οι ασκήσεις συντονισµού πρέπει να εκτελούνται πάντα σε ξεκούραστη κατάσταση

8 Μορφές επιβάρυνσης στον συντονισµό Εάν εµφανιστούν σηµεία κόπωσης τότε η πολυπλοκότητα των ασκήσεων πρέπει να µειωθεί και να επαναληφθούν απλά κινητικά πρότυπα Η διαµόρφωση των διαλειµµάτων ανάµεσα στις επιµέρους επαναλήψεις πρέπει να είναι ανάλογη µε το βαθµό επιβάρυνσης Στην τελική φάση της αποκατάστασης πρέπει να δοθεί ξανά βάρος στο συντονισµό και εξειδικευµένα πάνω στο συγκεκριµένο άθληµα

9 Κινητικότητα Εκούσιο εύρος κίνησης σε µία ή περισσότερες αρθρώσεις Ενεργητικό εύρος κίνησης (active range of motion) Παθητικό εύρος (passive range of motion) Frank, C, et al: Physiology and therapeutic value of passive joint motion. Clin Orthopaed Rel Res 185: 113, Salter, RB, et al: Clinical application of basic research on continous passive motion for disorders and injuries of synovial joints. J Orthop Res 1: 325, 1984.

10 Μέθοδοι ανάπτυξης εύρους κίνησης Παθητική ιάταση Ενεργητική ιάταση (PNF) Mobilisation Manipulation Tεχνικές συνεχούς παθητικής κίνησης (CPM) Tookey, P and Larson, C: Range of motion Exercise: Key to joint Mobility. Rehabilitation Publication N O 703. American Rehabilitation Foundation, Minneapolis, Stap, LJ and Woodfin, PM: Continuous passive motion in the treatment of knee flexion contractures: a case report. Phys Ther 66:1720, 1986.

11 ύναµη Στατική ύναµη υναµική ύναµη Αντοχή στη ύναµη Ταχυδύναµη

12 Στατική ύναµη Ητάση την οποία αναπτύσσει ο µύς, ή µια µυϊκή οµάδα ενάντια σε µια αντίσταση χωρίς να παράγεται έργο Υπάρχει όµως µεγάλη δαπάνη ενέργειας

13 Μορφές επιβάρυνσης στη Στατική ύναµη Το προπονητικό ερέθισµα διάρκειας 20% έως 30% του µέγιστου χρόνου σύσπασης, που οδηγεί σε πλήρη εξάντληση, δηµιουργεί προπονητικές επιδράσεις. Ο µέγιστος δυνατός χρόνος σύσπασης είναι περίπου 10 εως 15 sec. Μπορεί να εφαρµοστεί πολύ νωρίς στα πλαίσια της αποκατάστασης, καθώς και για την αποφυγή µυϊκών ατροφιών.

14 υναµική ύναµη Είναι η µάζα η οποία µπορεί να κινηθεί εκούσια κατά τη διάρκεια µιας σειράς κινήσεων. Η άσκηση αυτή θα πρέπει µετά την ανάλογη σταθεροποίηση των µυών να ξεκινήσει ήδη κατά τη δεύτερη φάση αποκατάστασης.

15 Έκκεντρη Προπόνηση ύναµης Χαρακτηρίζεται από µια δυναµική, αρνητική εργασία του καµπτήρα µυός έναντι στην αντίσταση του

16 Ισοκινητική Προπόνηση ύναµης Περιέχει µια µορφή επιβάρυνσης κατά την οποία ο µυς εργάζεται µε µια µεταβαλλόµενη αντίσταση και µια σταθερή ταχύτητα κίνησης. Θα πρέπει να εντάσσεται στο πρόγραµµα αποκατάστασης όταν η σταθερότητα των συνδέσµων και των αρθρώσεων (διαδικασία ίασης) επαρκεί για να αντεπεξέλθει σε αυτές τις επιβαρύνσεις.

17 Αντοχή στη ύναµη Στατικές επιβαρύνσεις υναµικές επιβαρύνσεις Χαρακτηρίζεται η ικανότητα αντίστασης των µυών ενάντια στην κόπωση, όταν η επιβάρυνση της δύναµης είναι µεγάλης διάρκειας

18 Αντοχή στη ύναµη ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ παραγωγή ενέργειας Αερόβια, όταν η επιβάρυνση απαιτεί µικρότερο ποσοστό από το 15% - 20% της µέγιστης δύναµης. παραγωγή ενέργειας Αναερόβια, όταν η επιβάρυνση απαιτεί µεγαλύτερο ποσοστό από το 50% της µέγιστης δύναµης. παραγωγή ενέργειας Αερόβιο - Αναερόβια, όταν η επιβάρυνση απαιτεί ποσοστό από το 15% - 50% της µέγιστης δύναµης. Κατά τη δυναµική µυϊκή εργασία µε µέγιστη ταχύτητα εκτέλεσης της κίνησης, η ενέργεια εξασφαλίζεται µέσω της Αναερόβιας οδού, όταν το ποσοστό είναι πάνω από 20% - 30% της µέγιστης δύναµης.

19 Ταχυδύναµη Είναι η δυναµική δύναµη ανα µονάδα χρόνου

20 Ταχύτητα Η εκτέλεση µιας κινητικής πράξης σε όσο το δυνατό µικρότερο χρόνο

21 Ταχύτητα Η προπόνηση ταχύτητας ολοκληρώνεται στο τέλος της αποκατάστασης, όταν έχει επιτευχθεί η πλήρης ικανότητα επιβάρυνσης Σηµαντικό κριτήριο για τον χαρακτήρα επιβάρυνσης στην ταχύτητα είναι η επίτευξη της υποµέγιστης έως µέγιστης ταχύτητας κίνησης

22 Μορφές επιβάρυνσης στην ταχύτητα Αύξηση της ταχύτητας κατά τη διάρκεια επιµέρους επιβαρύνσεων Αύξηση της ταχύτητας κατά τις επαναλήψεις επιβάρυνσης (η ταχύτητα αυξάνεται από επανάληψη σε επανάληψη) Αύξηση της ταχύτητας µε τη βοήθεια δροµικών επιβαρύνσεων

23 Αντοχή Τοπική Μυϊκή Αντοχή Γενική Μυϊκή Αντοχή Αερόβια Αναερόβια Αερόβια Αναερόβια υναµική Στατική υναµική Στατική υναµική Στατική υναµική Στατική

24 Μορφές επιβάρυνσης στη γενική αντοχή Αντοχή µικρού χρόνου (επιβάρυνση µεταξύ 3-10 min) Αντοχή µεσαίου χρόνου (επιβάρυνση µεταξύ min) Αντοχή µακρού χρόνου (επιβάρυνση περισσότερο απο 30 min) Πολύ καλά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται στο αερόβιο-αναερόβιο κατώφλι σε σύνδεση µε τη δυναµική µυϊκή εργασία. Η καρδιακή συχνότητα αποτελεί εδώ ένα κριτήριο καθοριστικό για την αύξηση της επιβάρυνσης

25 Μορφές επιβάρυνσης στη γενική αντοχή Η αντοχή στην αποκατάσταση βρίσκεται στην πρώτη θέση επειδή χρησιµοποιείται και στις τέσσερις φάσεις αποκατάστασης ανάλογα µε τις προκαθορισµένες δοµές της επιβάρυνσης Η ειδική προπόνηση µε τρέξιµο (αντοχή, ταχύτητα) θα πρέπει να ξεκινά όταν, σε σύγκριση µε το υγιές πόδι, η µυϊκή διαφορά είναι το ανώτερο 0,5 εώς 0,8 cm.

26 Βασικές ιδιότητες φυσικής κατάστασης και της µεταξύ τους σχέσης, στα πλαίσια της λειτουργικής µυϊκής αποκατάστασης κάτω από το πρίσµα της ΘΑ Συντονισµός Κινητικότητα ύναµη Αντοχή Ειδική Αντοχή (σε συγκεκριµένο άθληµα/επάγγελµα) Βασική Αντοχή Μικρού Χρόνου Μεσαίου Χρόνου Μακρού Χρόνου

27 Επιστηµονική βάση της ΘΑ

28 Επιστηµονική βάση της ΘΑ Μυϊκή Βιοψία Μαγνητική Τοµογραφία EMG υναµόµετρα υναµοδάπεδα Γωνιόµετρα Κινµατική Ανάλυση Βιοχηµική Ανάλυση Παράγοντες Συµπεριφοράς /Ψυχολογικούς Παράγοντες

29 Κινητικότητα Συνολικές κινήσεις µιας άρθρωσης (Extrinsic movements) Συµπληρωµατικές κινήσεις µιας άρθρωσης (Intrinsic movements) Μηχανικά γωνιόµετρα (American Academy of Orthopedic Surgeons, 1965). Αξιοπιστία: (Boone et al, 1960). Γωνιόµετρα µε χρήση της βαρύτητας (Burdett et al, 1986). Αξιοπιστία:(Youdas et al, 1991). Ηλεκτρογωνιόµετρα (Winter, 1990). Αξιοπιστία:(Gordon et al, 1987). Υποκειµενική καταγραφή «υποκειµενική», «φυσιολογική», «υπερκινητική». Αξιοπιστία (McClure et al, 1989). Αρθρόµετρα (Wroble et al, 1990). Αξιοπιστία (Neuschwander et al, 1989). Θέση και στάση µιας άρθρωσης (Joint position & posture) Χρήση γωνιοµέτρων µε σταθερό σηµείο αναφοράς (Lovell et al, 1989) Ηλεκτρικά δυναµόµετρα (Rothstein et al, 1987)

30 ΜΥΪΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ Παραγωγή ύναµης (Force generation) Μυϊκό τεστ µε τη χρήση χεριών (Lamb, 1985). Αξιοπιστία: (Frese et al, 1987). Χρήση βαρών υπό προτυποποιηµένο πρωτόκολλο (Spielholz, 1990). Μηχανικά δυναµόµετρα που κρατούνται από τον εξεταστή Αξιοπιστία: (Fess, 1990). Ηλεκτρικά δυναµόµετρα (ισοκινητικά δυναµόµετρα) (Rothstein et al, 1987) Μυϊκός Τόνος (Muscle tone) Ashworth κλίµακα σπαστικότητας και παραλλαγές της (υποκειµενική καταγραφή της σπαστικότητας από τον εξεταστή σε 5-6 βαθµίδες). Αξιοπιστία: (Bohannon et al, 1987). Τεστ του «εκρεµοειδούς» (pendulum test) καταγραφή της σπαστικότητας µέσω της εκρεµοειδής κίνησης του 4- φάλου) (Bajd et al, 1984). EMG (Corcos, 1991). Ισοκινητικό υναµόµετρο (Bohannon et al, 1985). Αξιοπιστία: (Winter et al, 1981).

31 ΜΥΪΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ Ηλεκτρική δραστηριότητα (EMG) Μικροσκοπική σύνθεση του µυός Χρήση επιφανειακών ηλεκτροδίων (Duncan et al, 1990) Χρήση βελονοειδών ηλεκτροδίων (Hanten et al, 1990) Ιστολογική & ιστοχηµική ανάλυση (Brown, 1989). Βιοχηµική ανάλυση (Sinacore et al, 1990).

32 Μυϊκές βιοψίες από τον έξω πλατύ µηριαίο α) εγκάρσιας επιφάνειας µυϊκών ινών β) µεταβολές τύπου µυϊκών ινών (Ιστοχηµεία- Ηλεκτροφόρεση) γ) µεταβολές πυκνότητας τριχοειδών αγγείων

33 ύναµη και αντοχή µε το ισοκινητικό δυναµόµετρο

34 CMJ Κατακόρυφα άλµατα CMJ Μέτρηση του µέγιστου κατακόρυφου άλµατος (CMJ) µε αρχική επιτάχυνση (προς τα κάτω) SJ SJ DJ Μέγιστη Ισοµετρική Fmax Μέτρηση του µέγιστου κατακόρυφου άλµατος (SJ) από σταθερή αρχική θέση (άρθρωση του γόνατου 90 ο ) DJ Μέτρηση του µέγιστου κατακόρυφου άλµατος µετά από πτώση (DJ) από διαφορετικά επιµέρους ύψη (10 µέχρι 40 εκατ.)

35 Λειτουργική Ικανότητα Καθηµερινές δραστηριότητες (Activities of Daily Living) Ερωτηµατολόγια που αξιολογούν την ικανότητα του ατόµου να ολοκληρώνει και µε ποιο βαθµό ευκολίας τις καθηµερινές δραστηριότητες (Jette, 1985). Αξιοπιστία: (Kaufert, 1983). Λειτουργική αξιολόγηση συγκεκριµένων δραστηριοτήτων (Taskspecific functional assessment) Ερωτηµατολόγια ή/και παρατήρηση για αξιολόγηση δραστηριοτήτων συνήθως επαγγελµατικής φύσεως (Key, 1990).

36 Πόνος Ένταση (intensity) Οπτική αναλογική κλίµακα (visual analogue scale - VAS) και παραλλαγές της (Bowsher, 1988) Ποιοτικά Χαρακτηριστικά (Quality) Ερωτηµατολόγιο του McGill για τον πόνο (Melzack,1986). Ουδός του πόνου (Pain threshold) Αλγόµετρα (µηχανικά &ηλεκτρονικά) για προσδιορισµό του µηχανικού κατωφλιού (Fisher, 1987), laser (Olausson, 1998), cold pressor test), κ.ά.

37 Αξιολόγηση των Αποτελεσµάτων των Θεραπευτικών Ασκήσεων

38 Αξιολόγηση των Αποτελεσµάτων των Θεραπευτικών Ασκήσεων Τα αποτελέσµατα των ΘΑ πρέπει να αντανακλούν στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας Βλάβη Λειτουργικό Επίπεδο

39 Καταγραφή Θεραπευτικού Προγράµµατος

40 Καταγραφή Θεραπευτικού Προγράµµατος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΟ ΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

41 Φάσεις Θεραπευτικής Άσκησης

42 Φάση 1: Έλεγχος φλεγµονής προστασία µείωση άσκησης πάγος επίδεση ανύψωση ιδασκαλία τεχνικών χαλάρωσης ιατήρηση εύρους κίνησης, σταθερότητας, αντοχής, δύναµης των επηρεασµένων µελών του σώµατος ιατήρηση καρδιαγγειακής αντοχής

43

44 Φάση 2: Επανάκτηση εύρους κίνησης Επανάκτηση ενεργητικού και παθητικού εύρους κίνησης στο 80% του ανηπηρέαστου άκρου Επανάκτηση της ευκαµψίας όπως παρατηρήθηκε στο ανεπηρέαστο άκρο Ισοµετρικές ασκήσεις χωρίς πόνο στο επηρεασµένο άκρο Αρχή λειτουργικών προτύπων ειδικών αθλητικών κινήσεων χωρίς αντίσταση και χωρίς πόνο ιατήρηση µυϊκής σταθερότητας, αντοχής και δύναµης στους επηρεασµένους µύες ιατήρηση καρδιοαγγειακής αντοχής

45

46

47 Φάση 3: Αύξηση µυϊκής σταθερότητας, δύναµης και αντοχής Πλήρης αποκατάσταση παθητικού και ενεργητικού εύρους κίνησης στο επηρεασµένο άκρο Αποκατάσταση µυϊκής σταθερότητας, αντοχής, δύναµης µε τη χρήση ισοµετρικών, ισοτονικών, ισοκινητικών ασκήσεων Αποκατάσταση του κέντρου λήψης αίσθησης πόνου µε ασκήσεις κλειστής και ανοικτής βιοκινητικής αλυσίδας ιατήρηση καρδιοαγγειακής αντοχής Εισαγωγή ελάχιστης αντίστασης στα λειτουργικά πρότυπα ειδικών αθλητικών κινήσεων

48

49

50

51 Αποκατάσταση Ιδιοδεκτικότητας Παράγοντες προοδευτικότητας προγράµµατος Νευροµυϊκού Συντονισµού ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Φόρτιση Εύρος Κίνησης ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΣ = ΒΣ = ΒΣ Μέση Τροχιά = Έσω / Έξω Κατεύθυνση ευτερεύουσα Άρθρωση + ευτερεύον Επίπεδο = Πρωτεύουσα Άρθρωση + Πρωτεύον Επίπεδο Στήριξη ιπλή Στήριξη = Μονή Στήριξη = ιπλή Μη Στήριξη Μονή Μη Στήριξη, Σταθερή Επιφάνεια = Ασταθής Ανώµαλη Επιφάνεια Ταχύτητα Αργή = Γρήγορη, Συνεχής = Επιτάχυνση / Επιβράδυνση

52 Παράµετροι και Τεχνικές Προγράµµατος Νευροµυϊκού Συντονισµού (Swanik et al 1997) Παράµετροι Τεχνικές Ιδιοδεκτικότητα & Κιναισθησία Επανατοποθέτηση Λειτουργική Τροχιά Κίνησης Ασκήσεις Κ.Β.Α υναµική Σταθεροποίηση Ασκήσεις Κ.Β.Α & ιατµητικές τάσεις ιατάραξη ισορροπίας Κύκλος διάτασης-βράχυνσης Επανάληψης/Αντίσταση Αντανακλαστικός Νευροµυϊκός Αντίδραση σε διατάραξη άρθρωσης Έλεγχος Πλειοµετρική προπονηση ιατάραξη Ισορροπίας Λειτουργικά Κινητικά Πρότυπα Βιολογική ανατροφοδότηση Λειτουργικές Ασκήσεις Αθλήµατος Προοδευτική Επιστροφή στο Άθληµα

53

54

55

56

57 Φάση 4: Επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα Ανάλυση απόδοσης ικανοτήτων και βιοµηχανικής ανεπάρκειας στην κίνηση Βελτίωση µυϊκής σταθερότητας, αντοχής και δύναµης. Αποκατάσταση συντονισµού και ισορροπίας. Βελτίωση καρδιοαγγειακής αντοχής Αύξηση λειτουργικών προτύπων ειδικών αθλητικών κινήσεων και επιστροφή σε ασφαλή δραστηριότητα, όσο το δυνατόν εφικτό

58

59

60

61

62 Προϋποθέσεις Ενσωµάτωσης στην Αγωνιστική ραστηριότητα Συνεννόηση και συµφωνία µε τον προπονητή της οµάδας (καθορισµός των µορφών, της έντασης και της ποσότητας επιβάρυνσης. ιατήρηση της µυϊκής κατάστασης. Ατοµική, εξειδικευµένη στο άθληµα προπόνηση µε προσεκτικά αυξανόµενο βαθµό επιβάρυνσης.

63 Προϋποθέσεις Ενσωµάτωσης στην Αγωνιστική ραστηριότητα ιενέργεια ενός τελικού τεστ, εξειδικευµένου πάνω στο συγκεκριµένο άθληµα. Συνεχείς φυσικοθεραπευτική αγωγή και προσωπική φροντίδα. Αγώνες για αποκατάσταση (φιλικά παιχνίδια κ.α).

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Γόνατο Παπαθανασίου Γ, Αλυγιζάκης Π, Μαντούβαλος Μ, Καλπία Π Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Νευρομυικού Ελέγχου με έμφαση στην Προπόνηση Δύναμης

Σημειώσεις Νευρομυικού Ελέγχου με έμφαση στην Προπόνηση Δύναμης 1 Κοτζαμανίδης Χρήστος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΑΠΘ Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων Σημειώσεις Νευρομυικού Ελέγχου με έμφαση στην Προπόνηση Δύναμης Θεσσαλονίκη Ακαδημαϊκή Περίοδος 2009-10 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΑ (11 ος ) 11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ABSTRACTS Αρχές αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση Βασικά Στοιχεία και Έννοιες της Άσκησης µε Βάρη Φυσική Κατάσταση Το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επίδοση Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Μαζικός Αθλητισµός Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων 52 KEΦΑΛΑΙΟ E ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων Ε.Η. ΜΠΑΚΑΣ Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑ MULLIGAN ΣΤΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Προφορικές Ανακοινώσεις 19 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Rehabilitation Oral Presentations of the 19 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΑΝΔΙΑΝΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΑΝΔΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (MS) http://www.google.gr/imgres? hl=en&tbo=d&biw=1680&bih=860&tbm=isch&tbnid=dlf46fx0qpdgwm:&imgrefurl

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 2 ο -5 ο : Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και μοντέλα περιοδισμού

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 2 ο -5 ο : Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και μοντέλα περιοδισμού ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 2 ο -5 ο : Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και μοντέλα περιοδισμού Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 -- ΠΕΡΙΛΗΨΗ -- Η αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο εξαρτάται αϖό ϖολλούς ϖαράγοντες οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο01 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Μεϊμέτη Ε. 1, Αρβανιτίδου Ε. 1, Κουτρούπη Χ. 1, Ερμείδου Δ. 2 1.Προπτυχιακές Φοιτήτριες Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2.Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Τίτλος: Τραυματική μερική ρήξη του τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος του καρπού: Μελέτη με την μαγνητική τομογραφία και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση. Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MCKENZIE ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες

Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):759-777 Ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός ως εναλλακτική μορφή άσκησης στους βαρέως πάσχοντες Ο ηλεκτρικός νευρομυϊκός ερεθισμός (ΗΝΜΕ) χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα