Νομολογία 4100/2002 Πολυμελές Πρωτοδικείο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομολογία 4100/2002 Πολυμελές Πρωτοδικείο"

Transcript

1 Νομολογία 4100/2002 Πολυμελές Πρωτοδικείο Υπόθεση προστασίας προσωπικότητας και ορίων ελευθεροτυπίας Σχολιασμός:Καραμπασιάδης Αριστείδης Απόφαση 10η «Ελευθεροτυπία και προσωπικότητα» Πρ. Πειραιά 4100/2002 Η προστασία της προσωπικότητας και τα όρια της ελευθεροτυπίας Πολ. Πρωτ. Πειρ. 4100/2002 Πρόεδρος: Ελέσα Χαραμουντάκη, Πρ. Πρωτοδικών, Ιωάννης Δουρουκλάκης, Πρωτοδίκης, Εισηγητής. Δικηγόροι: Τρύφων Κουταλίδης, Γρηγόρης Λογοθέτης, Γεώργιος Βουκελάτος, Ιωάννης Ηρειώτης, Γρηγόριος Τιμαγένης, Στέλιος Παπανδρεόπουλος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :... Κατά το άρθρο 914 ΑΚ όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ενώ κατά το άρθρο 919 ΑΚ, όποιος με πρόθεση ζημιώσει άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση, να τον αποζημιώση. Κατά το άρθρο 920 του ίδιου κώδικα όποιος γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλον άλλου, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Εξάλλου κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου μόνον του Ν. 1178/1981 "περί αστικής ευθύνης του τύπου των άλλων τινών διατάξεων" η υποχρέωση προς αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαιτίως με δημοσίευμα το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου βαρύνει τον ιδιοκτήτη του εντύπου, έστω και αν κατά το άρθρο 919 πρόθεση και ή κατά το 920 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 920 γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχει στον συντάκτη του δημοσιεύματος, ή αν ο τελευταίος είναι άγνωστος στον εκδότη ή στο διευθυντή συντάξεως του εντύπου. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Ν. 2243/1994, ορίζεται το ελάχιστο ποσό, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί ως χρηματική ικανοποίηση κατά το άρθρο 932 ΑΚ. Περαιτέρω κατά το άρθρο 1491 του Συντάγματος καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και διά του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 εδ. α` ο τύπος είναι ελεύθερος. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία η οποία, χωρίς να ανάγεται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη δημοσιογραφία μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής και κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου, εμφανίζεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη ειδησεογραφία και ως έντονη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημοσίων προσώπων και πραγμάτων (Εφ. Αθ /1991 ΝοΒ 40 σελ Εφ. Αθ. 9975/1986 ΕλλΔνη με ενημερωτικό σημείωμα Ε. Κρουσταλάκη). Τα όρια μεταξύ της ελεύθερης και της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, προσδιορίζονται όμως σε ικανοποιητικό βαθμό, ως προς την προστασία της τιμής και της υπόληψης άρα και της προσωπικότητας από τις διατάξεις των άρθρων Π.Κ., χωρίς να αποκλείεται σε ακραίες περιπτώσεις η εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ, σε συνδυασμό με το

2 άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος κατά τα οποία κανένα δικαίωμα, έστω και αν υποχρεώνεται από το Σύνταγμα, δεν μπορεί να ασκείται κατά τρόπο που προφανώς υπερβαίνει την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 362 και 363 Π.Κ., περιλαμβάνει αντικειμενικά τον ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ή τη διάδοση γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και αντικειμενικά τη γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο είναι πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου, καθώς και τη θέλησή του να ισχυριστεί ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει αυτό το γεγονός. Ακόμη απαιτείται το γεγονός, στο οποίο αναφέρεται ο παραπάνω ισχυρισμός ή η διάδοση, να είναι αναληθές και ο δράστης να γνωρίζει την αναλήθειά του. Ως γεγονός, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν ή παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. Ετσι, στο έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, η συμπεριφορά του υπαιτίου που εκδηλώνεται με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί να βλάψει την εκτίμηση του προσβαλλομένου από τους άλλους, γιατί με αυτή ο υπαίτιος παρέχει σε τρίτους στηρίγματα, με την αναφορά γεγονότων, στα οποία αυτοί θα στηρίξουν τη δική τους αρνητική κρίση για το πρόσωπο του προσβαλλομένου (ΑΠ 1156/1985 ΝοΒ ΑΠ 1238/1985 ΝοΒ Η αξιολογική κρίση που συνοδεύει το γεγονός και θεμελιώνεται σ` αυτό δεν αποτελεί διαφορετική προσβολή της τιμής, αλλά συνιστά επίσης δυσφήμιση (ΑΠ 1156/1985 ο.π. - ΑΠ 1821/84 ΠΧρ. ΛΕ Δ.Σπινέλλη: Ποινικό Δίκαιο β` έκδοση αρ σελ ). Εξάλλου το άρθρο 367 παρ. 1 Π.Κ. ορίζει ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη και επομένως δεν δημιουργούν υποχρέωση αποζημειώσεως: α) δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, β) δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο το οποίο ανάγεται στον κύκλο της υπηρεσίας γ) εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηστη νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δ) ανάλογες περιπτώσεις. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 ΠΚ. (συκοφαντικής δυσφήμησης) ή όταν από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον που πηγάζει από τη συνταγματικά κατωχυρωμένη ελευθερία και την κοινωνική αποστολή του τύπου έχουν και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία του, κατά κύριο λόγο δε οι δημοσιογράφοι, για τη δημοσίευση γεγονότων και σχολίων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά προσώπων, που προυσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο. Γι` αυτό μπορούν να δημοσιεύσουν ειδήσεις και σχόλια για τη σχετική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού με οξεία κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς (ΑΠ 1407/1988 ΕλλΔνη ΑΠ 1653/83ΝοΒ ). Ο άδικος όμως χαρακτήρας της πράξης δεν αίρεται και συνεπώς παραμένει υποχρέωση αποζημιώσεως του παθόντος κατά το αστικό δίκαιο (ΑΚ 5759, 299, 914, 932), αν συντρέχει περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμησης ή από τις περιστάσεις που οδήγησαν στο δημοσίευμα προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή της τιμής (Εφ. Αθ /1991 ΝοΒ ). Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγοντες επικαλούμενοι ότι από αναφερόμενα σ` αυτή εξυβριστικά και συκοφαντικά δημοσιεύματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης, ημερησίας πρωινής εφημερίδας "...", της οποίας εκδότης και νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο δεύτερος εναγόμενος διευθυντής αυτής ο τρίτος και δημοσιογράφος αυτής η τετάρτη εναγομένη, προσβλήθηκαν παράνομα, η τιμή και η επαγγελματική πίστη της πρώτης ενάγουσας, και η τιμή, η υπόληψη και η επαγγελματική πίστη του δευτέρου ενάγοντος, ζητούν όπως το αίτημα παραδεκτά περιορίστηκε εν μέρει σε αναγνωριστικό με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων της η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά (άρθρ. 223 παρ. 1 ΚΠολΔ) α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και είς ολόκληρον ο καθένας να καταβάλουν στην πρώτη ενάγουσα το ποσό

3 του ευρώ και στο δεύτερο ενάγοντα το ποσό των ευρώ β) να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι τους οφείλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας ευρώ στην πρώτη ενάγουσα και ευρώ στο δεύτερο ενάγοντα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ηου υπέστησαν από τα προαναφερόμενα επιλήψιμα δημοσιεύματα, γ) να διαταχθεί η καταχώρηση περίληψης της αποφάσεως που θα εκδοθεί, με απειλή χρηματικής ποινής 300 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, δ) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείψουν κάθε μελλοντική προσβολή της προσωπικότητας της στο μέλλον με ανάλογα δημοσιεύματα, με απειλή χρηματικής ποινής ε) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή στ) να απαγγελθεί κατά του δευτέρου, τρίτου και τετάρτης των εναγομένων προσωπική κράτηση, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και ζ) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη. Η αγωγή για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τις /2002, /2002 γραμ. εισπράξεως ΕΤΕ ΑΕ, τα , 13280/2002 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ ενσήμων Πειραιά, αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 681 Δ, 18, 22, 25 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1,670,. 671 και ΚΠολΔ, και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που προαναφέρθηκαν και αυτές των άρθρων 346, ΑΚ, 907, 908, 947, 176 ΚΠολΔ 361 ΠΚ. Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Οι εναγόμενοι αρνούνται την αγωγή και προβάλουν επικουρική την ένσταση του άρθρου 367 1ΠΚ, ισχυριζόμενοι ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα δημοσιεύματα κριθεί ότι πληροί τις επικαλούμενες στην αγωγή διατάξεις τότε ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως αίρεται, για το λόγο ότι τα δημοσιεύματα αυτά έγιναν στα πλαίσια ασκήσεως του δημοσιογραφικού καθήκοντος. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Από τις ένομες καταθέσεις των μαρτύρων, την ανωμοτί εξέταση της τετάρτης εναγομένης, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται πιθανώς και τις /2002 ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκη Αθηνών και τις /2002 ένορκες βεβαιώσεις της συμβολαιογράφου Αθηνών και τις /2002 τις ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκη Αθηνών, οι οποίες παραδεκτά λαμβάνονται υπόψιν, αφού λήφθηκαν μετά από νόμιμη κλήτευση των διαδίκων μερών, έχουν αποδειχθεί τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την στο φύλλο της ημερησίας Αθηναϊκής εφημερίδας "...", ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η πρώτη εναγόμενη, εκδότης ο δεύτερος και διευθυντής ο τρίτος των εναγομένων, και στην πρώτη και τετάρτη σελίδα αυτής, δημοσιεύθηκε άρθρο, που συνέταξε η τετάρτη των εναγομένων, δημοσιογράφος με τον τίτλο "Δάνειο μαμούθ" ζητεί η "..." και με υπότιτλο "Εδώ έχει προκύψει "εμπλοκή" με την μεταφορά τεχνογνωσίας από ΗΠΑ για οπλικά συστήματα" στο κείμενο του οποίου αναφέρεται κατά λέξη: "Σε φάση ευρύτατης αναδιοργάνωσης ευρίσκεται ο όμιλος..., ενώ την ίδια στιγμή που ο Πρόεδρός της... ψάχνει να ανακαλύψει "εχθρούς" αποκρύπτοντας τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν εντός των τειχών, στα σκαριά βρίσκεται μια νέα μαμούθ - δανειακή σύμβαση. Σύμφωνα με αξιόπιστες τραπεζικές πηγές διερευνάται η πιθανότητα εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δρχ. με σκοπό την αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας και κυρίως των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της που αγγίζουν τα 214 δισ. δρχ.", στη συνέχεια: λλες πηγές αναφέρουν ότι ήδη έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μεγάλο δάνειο τουπου έχει συνάψει με την Λονδίνου. Οπως λέγεται, πρόκειτα για "μετοχοδάνειο" που δεν εξυπηρετήθηκε όπως ανέμενε η τράπεζαπάντως, δεδομένου ότι τα μετοχοδάνεια ή οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πολλών εισηγμένων επιχειρήσεων συνιστούν πλέον τον εφιάλτη πολλών τραπεζών, και για την περίπτωση της... δείχνουν να είναι θορυβημένα πολλά πιστωτικά ιδρύματα, πέραν της..., η..., η..., η..., κ.α. και τέλος πάντως πέραν των δανειακών βασάνων που αντιμετωπίζει η, φαίνεται ότι εμπλοκή έχει ανακύψει και σε θέματα μεταφοράς, τεχνογνωσίας από αμερικάνικη εταιρεία οπλικών συστημάτων. Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής μυνας, μεταδίδουν ότι ο υπουργός..., ζήτησε από ειδικούς συνεργάτες του αναλυτική έκθεση για τις αμυντικές προμήθειες και τα προγράμματα στα οποία η... εμπλέκεται

4 ως υπανάδοχος. λλες πηγές αναφέρουν ότι με πολιτική παρέμβαση, έχει κολλήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ η αναγκαία έγκριση ΤΑΑ {Technical Assistance Agreement) έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας με την... και κυρίως να είναι δυνατή η μεταφορά τεχνογνωσίας. Η απαγόρευση αυτή μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την..., αν δεν αρθεί, αξιολογείται ως σοβαρή, κυρίως γιατί δείχνει μεταστροφή των πολιτικοδιπλωματικών κέντρων ως προς την εταιρεία που έτσι και αλλιώς τελεί υπό υπερατλαντική κηδεμονία. Η τετάρτη των εναγομένων συνέταξε και δημοσίευσε στην προαναφερθείσα εφημερίδα το παραπάνω δημοσίευμα με βάση πληροφορία που περιήλθε στην εφημερίδα την ως δάνειο της... δεν εξυπηρετείται και υπάρχει κινητικότητα στην τράπεζα... για τη διασταύρωση της πληροφορίας η υπεύθυνη συντάκτρια και ρεπόρτερ του τραπεζικού ρεπορτάζ, επικοινώνησε με υψηλόβαθμο στέλεχος της... και ρώτησε αν η πληροφορία είναι αληθής. Το στέλεχος αυτό δήλωσε ότι δεν είναι αληθής η πληροφορία περί μη εξυπηρετουμένου δανείου στη, αντιθέτως υπάρχει κινητικότητα στην τράπεζα για την οργάνωση μεγάλου κοινοπρακτικού δανείου προς την... Ετσι στο επίμαχο άρθρο και σε αντιστοιχία με τις παραπάνω πληροφορίες αναφέρεται ότι "διερευνάται η πιθανότητα εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δρχ. με σκοπό την αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, που αγγίζουν τα 214 δις δρχ. Είναι εμφανές ότι γίνεται λόγος για διαπραγμάτευση δανείου, και όχι για σύναψη δανείου, γεγονός το οποίο δεν διέψευσε η πρώτη ενάγουσα, αν και σε άλλες περιπτώσεις (αποχώρηση... από την..., αποχώρηση... από την ενάγουσα, εξαγορά αυτής από τον...), προέβη σε άμεση διάψευση σχετικών δημοσιευμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να τονιστεί ότι η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων μιας εταιρείας, όπως και η πρώτη ενάγουσα, δεν αποτελεί αρνητικό γεγονός γι` αυτή αλλά θετική εξέλιξη με αντίστοιχο, αντίκτυπο στην αγορά, αφού με τον τρόπο αυτό η όποια εταιρεία απαλλάσσεται των πιεστικών βραχυπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων. Περαιτέρω η αναφορά στο ίδιο δημοσίευμα περί "μετοχοδανείου" του δευ τέρου ενάγοντος το οποίο "χχει καταστεί ληξιπρόθεσμο" δεν είναι αναληθής καθόσον πράγματι υπήρχε τέτοιο δάνειο από την... ΒΑΝΚ Λονδίνου το οποίο δεν εγγράφηκε ποτέ ως καθυστερούμενο και αναχρηματοδοτήθηκε με επιτόκιο EURIBOR έως 1,75%. Συνεπώς η σχετική βεβαίωση της παραπάνω Τράπεζας, με ημερομηνία , αφενός δεν ενισχύει την αλήθεια του σχε τικού δημοσιεύματος αφετέρου, ως προς την καθυστέρησή του, αναφέρεται σε χρόνο μεταγενέστερο (Φεβρουάριος του 2002) του δημοσιεύματος. Οσον αφορά το τρίτο σκέλος του δημοσιεύματος πρέπει να σημειωθεί ότι η τετάρτη των εναγομένων κάνει αναφορά σ` αυτό για εμπλοκή σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας από αμερικανική εταιρεία οπλικών συστημάτων και ότι η σχετική έγγριση Τ.Α.Α. του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ "έχει κολλήσει". Δεν αναφέρεται δηλαδή στο δημοσίευμα όπως αβασίμως ισχυρίζονται στην αγωγή τους οι ενάγουσες, για τη σχετική άδεια: συνεργασίας Co η οποία υφίσταται από τον Ιούλιο 2001 και δεν το αρνούνται οι εναγόμενοι. Είναι γεγονός ότι τέτοιες άδειες μεταφοράς τεχνογνωσίας (Τ.Α.Α.) εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προς συναφείς εταιρείες άλλων χωρών με βάση κυρίως πολιτικά κριτήρια. Τέτοιες άδειες έχουν χορηγηθεί στην πρώτη ενάγουσα μερικές από τις οποίες και έχουν αρθεί. Στο πλαίσιο αυτό περιήλθε στην πρώτη εναγομένη η πληροφορία από το Υπ. Εξ. των ΗΠΑ για ύπαρξη απαγόρευσης μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την πρώτη ενάγουσα σε σχέση με εφαρμογές λογισμικού (Software) σχετική με άλλα οπλικά συστήματα. Η πληροφορία αυτή, διασταυρώθηκε με το Υπουργείο Εθνικής μυνας της Ελλάδος, δεν ήταν δε δυνατό, λογω του επιπέδου των εμπλεκομένων μερών και της φύσεως του αντικειμένου της, να διασταυρωθεί από άλλες πηγές. Είναι γεγονός ότι την ίδια πληροφορία δημοσίευσε και η εφημερίδα "..." την , χωρίς καμιά αντίδραση εκ μέρους των εναγόντων. Πέραν αυτών στην εφημερίδα "..." της , και , από ανώνυμο συντάκτη, δημοσιεύθηκαν τα κατωτέρω: 1) "Παραλύουν τα πλοκάμια της διαπλοκής. Σε κρίση οι μεγαλοεπιχειρηματίες που γιγαντώθηκαν ως κρατικοδίαιτοι. Η... ζητεί σωσίβιο στον Η πτωχεύει" και στη συνέχεια "Με τεχνολογία αρχαία, ο κ. χωρίς

5 καμιά τύχη στον διεθνή ανταγωνισμό, με εμφανές παραγωγικό έλλειμμα, παρά τα τρις που πέρασαν από τα χέρια του, αφού εξάντλησε και μοίρασε προμήθειες σε πλήθος κομματικοκυβερνητικών στελεχών, έφτασε στο σημείο να προτείνει χθες την εξαγορά του από τον πολύπαθο και καταλεηλατη μένο οργανισμό". 2) "Κινήσεις απόγνωσης από τους επίσημους προμηθευτές του Δημοσίου". "Ο... θέλει να προλάβει τα επερχόμενα δεινά και καλλιεργεί σενάριο γάμου της εταιρείας του με τον... γνωρίζει ότι ο πολυσχιδής όμιλος της... θα πάρει το δρόμο που χαράζουν οι υπερατλαντικοί "προστάτες" και επιλέγει (αναγκαστικά;) το ρόλο του μικρομετόχου στο ενιαίο σχήμα ". 3) "Την κρατική υιοθεσtα ζητεί τώρα η διαπλοκή. Η κατάρρευση... και η πτώευση... "Σε μια περίοδο που ο εισαγόμενος εκ της Ευρώπης ανταγωνισμός εντείνεται οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες απογυμνώνονται και επιστρέφουν πάλι στο κράτος επιζητώντας να αναβαθμίσουν την μέχρι τώρα κρατική προστασία σε υιοθεσία!". Το ίδιο διήμερο δημοσιεύθηκαν στην ίδια εφημερίδα άλλα οχτώ (8) άρθρα και σχόλια με τους ακόλουθους τίτλους 1) "Πρόκληση σε εθνικό σκάνδαλο από...", , σελ. 21/1, ανώνυμος συντάκτης 2) "Για μια καρέκλα δίπλα στον..." , σελ. 33/13, συντάκτης ανώνυμος 3) Προκλητική η πρόταση σύμπραξης ", σελ. 23/3, συντάκτρια τέταρτη εναγομένη. 4) "Ο εκφυλισμός των ισχυρών", σελ. 1,συντακτης..., 5) "Σε απογνωση οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματιες, , σελ. 10 συντάκτης ανώνυμος, 6) "Η... ο μέγας πρόεδρος και οι σπήκερ της διαπλοκής", σελ. 16, 7) "Τέλος εποχής" και στο κείμενο "Κατακλυσμιαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το τελευταίο διήμερο στο χώρο της άνομης διαπλοκής συμφερόντων. Δύο από τους κραταιούς με την έννοια του κρατικοδίαιτου - ομίλου της χώρας καταρρέουν οικονομικώς... Η πρώτη "βόμβα" εξερράγη στη γενική συνέλευση της "...", όταν ο πρόεδρος της εταιρείας κ., υπό την πίεση ενός ιλιγγιώδους χρέους, έκανε νύξη περί "συμπράξεως" με τον... πρόταση που ισοδυναμεί με έκκληση εξαγοράς της χωλαίνουσας ιδιωτικής του εταιρείας από τον κρατικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών". 8) Σοσιαλ - καπιταλιστικές "αρπαχτές", σελ. 18, συντάκτης ανώνυμος. Των ανωτέρω δημοσιευμάτων είχε προηγηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της... της , όπου ο δεύτερος ενάγων, είπε: "Μια επιχειρηματική συνεργασία ή σύμπραξη με τον... και με άλλες βιομηχανίες του κλάδου θα δημιουργούσε μια ισχυρή παρουσία για την χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και στη διεθνή αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ευεργετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Το θέμα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει την Ελληνική Κυβέρνηση" και την αξιωματική αντιπολίτευση!!. Την ίδια ημέρα ( ) η αξιωματική αντιπολίτευση με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της Ν.Δ. αποδοκίμασε την παραπάνω πρόταση του δευτέρου ενάγοντος ως εξής: Η συζητούμενη συμφωνία με δηλώσεις και δημοσιεύματα συγχώνευση της πλέον κερδοφόρας ελληνικής δημόσιας επιχείρησης τουμε τον βασικό προμηθευτή της αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Αντιβαίνει στις αρχές της ελεύθερης οικονομίας του ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Πώς είναι δυνατόν να παραδοθεί - και επίσημα - ο..., οι εγχώριες και διεθνείς επενδύσεις του στη στρατηγική και στις επιχειρηματικές φιλοδοξίες του οποιουδήποτε ιδιώτη επιχειρηματία; Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την απελευθέρωση, των τηλεπικοινωνιών, το οποίο δίνει έμφαση στη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό". Ο δε υπουργός μεταφορών την ίδια ημέρα, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων δήλωσε "ούτε σκέψη". Την ίδια ημέρα επίσης η εταιρεία... που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον εξαγοράς της Ολυμπιακής αεροπορίας δήλωσε παύση των εργασιών της ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας αυτής..., έχει πολλές επιχειρήσεις, αλλά η βασική του δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από της κρατικές προμήθειες πολεμικού υλικού, συνδέεται δε με το δεύτερο ενάγοντα, ο οποίος επίσης είναι, μεγαλοεπιχειρηματίας και η εταιρεία..., την οποία διευθύνει, στηρίζεται κυρίως στις προμήθειες τηλεπικοινωνιακού υλικού στον ΟΤΕ και τις άλλες εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ στο εξωτερικό (Ρουμανία, Σερβία, Αρμενία). Σ` αυτά τα πλαίσια

6 δημοσιεύθηκαν τα πρωτοσέλιδα άρθρα στην εφημερίδατης 1 και 2/12/2001, όπου βέβαια εκτός της πρότασης του δευτέρου ενάγοντος προς τον ΟΤΕ, περιέχονται σχόλια και κρίσεις, ενόψει του γεγονότος, για πρώτη φορά να ζητεί ο προμηθευτής την "εξαγορά του από την εταιρεία που κυρίως προμηθεύει τεχνολογικό υλικό. Στο φύλλο της 10/ της εφημερίδας, η πρόταση του δευτέρου ενάγοντος, χαρακτηρίστηκε σπάνια. Αλλά και ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν ρωτήθηκε την σε συνέντευξη τύπου στην Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, αρνήθηκε την πρόταση του δεύτερου ενάγοντος σημειώνοντας, αναφερόμενος στην πολιτική της κυβερνήσεως: " Η πολιτική μας ήταν ότι μέσα από τις προμήθειες του ΟΤΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία να ενισχύσουμε την παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού στην Ελλάδα", "Πέρασε αυτή η περίοδος"... Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα περισσοτέρων προμηθευτών... Εμείς πιστεύουμε ότι ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλεύεται τον ανταγωνισμό και να επιζητεί τις καλύτερες λύσεις για τις δικές του συνεργασίες, όσον αφορά τις προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι στην ιδέα μιας - όπως λέγεται κάθετης ένωσης, ενοποίησης, δεν είμαστε σύμφωνοι". Μέσα στα πλαίσια αυτά και ενόψει του γεγονότος ότι για ένα μήνα πριν την , όλα τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως οι οικονομικές εφημερίδες, έκαναν λόγο με τον ένα ή άλλο τρόπο για πρόταση εξαγοράς του θετικού ενάγοντος προς τον ΟΤΕ, αλλά και ότι ο ίδιος ο δεύτερος ενάγων, είχε αρχίσει από τον Απρίλιο 2001 μέχρι τον Οκτώβριο 2001, να μειώνει το ποσοστό συμμετοχής του στην..., έγιναν και δημοσιεύθηκαν, μετά την παράθεση των γεγονότων πρόταση προς τον ΟΤΕ, πτώχευση...-, κρίσεις, σχόλια και συμπεράσματα, σχετικά με τα γεγονότα αυτά και την επίπτωση τους στην οικονομική ζωή της χώρας. Πέραν των ανωτέρω δημοσιευμάτων στην ίδια παραπάνω εφημερίδα της δημοσιεύθηκε το ανώνυμο σχόλιο: "Κυνισμός... Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αλλά ο... έκανε το... θαύμα του. Υπέβαλε ένσταση στη διαιτησία επειδή λέει, το "Στοίχημα" που έχει αναλάβει η εταιρεία του, η..., δεν μετεξελίχθηκε σε "Ιπποδρομιακό"... Κι έτσι, λέει, έχασε πολλά κέρδη. Πολλών δισεκατομμυρίων... Και από τι νομίζετε; Από χιλιάδες ιπποδρομίες και... κυνοδρομίες που θα έστηνε η... Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή αν από τη σύμβαση που έχει με τον ΟΠΑΠ απορρέει τέτοιου είδους υπωχρέωση. Αν και αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγματα υποστηρίζουν ότι η ένστασή του θα απορριφθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα κάτά την άποψη μου. Περισσότερο με ενόχλησε η επίκληση των κυνοδρομιών ως μέσου πλουτισμού. Δηλαδή, θα βγάλουμε δις δρχ. από τους "αλογομούρηδες" και τους "σκυλομούρηδες που θα μαζεύονται στα διάφορα προποτζίδικα. Και από τις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες θα παρακολουθούν και θα φωνάζουν με τα σκυλιά, που χωρίς την θέληση τους θα τα βάζουν να τρέχουν... Φοβάμαι ότι αυτή είναι μια εντελώς... κυνική ομολογία που προσβάλλει και τους κερδοσκόπους αλλά και την κοινωνία μας στο σύνολο της..." Είναι φανερό ότι πρόκειται περί χιουμοριστικού σχολίου του ανώνυμου συντάκτη περί ενός γεγονότος για το οποίο γίνεται αναφορά στο Ετήσιο Δελτίο - Απολογισμό χρήσης 2000 του ΟΠΑΠ, όπου περιέχονται τα βασικά σημεία του δημοσιεύματος: 1) η ύπαρξη σύμβασης γαι το ιπποδρομιακό - κυνοδρομικό στοίχημα μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και της κοινοπραξίας... 2) η προσφυγή της δεύτερης στη διατησία 3) η αξίωση αυτής για αποζημίωση μεγαλύτερη των 13.3 δις δρχ. και 4) η εκτίμηση της πρώτης ότι θα αποκρούσει αποτελεσματικά τις αξιώσεις της κοινοπραξίας. Η αναφορά αυτών των στοιχείων στο δημοσίευμα δεν γίνεται από πρόθεση ονειδισμού ή καταφρόνησης της προσωπικότητας του δευτέρου εναγοντος, αφού αυτά ανταποκρίνονται στην αλήθεια και συνοδεύονται από την προσεκτική στάση του ανώνυμου συντά κτη απέναντι στις "κυνοδρομίες", ένα "αγώνισμα" άγνωστο στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και αμφίβολης αποδοχής απ` αυτή. Περαιτέρω την στην εφημερίδα "..." στην σελίδα 36 δημοσιεύεται ανυπόγραφο σχόλιο με τον τίτλο: "Μετακομίζει ο κ....;" και στη συνέχεια αναφέρεται: "Πολλά υπερατλαντικά ταξίδια κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος της... και πολύ ανησυχούν για το ότι θα υποφέρει από jet lag. Σ` ό,τι σχετίζεται τα επιχερηματικά του Ομίλου όλα... δείχνουν ότι βρίσκονται υπό αμερικανική εποπτεία. λλοι υποστηρίζουν ότι κάτι ψήνεται στις ΗΠΑ (δήθεν στρατηγικός επενδυτής) σε συνδυασμό με αλλαγή στη φυσιογνωμία του ομίλου προς το... και πως ο κ.... διαπραγματεύεται τη νέα του θέση στο νέο σχήμα. λλοι πάλι

7 ομιλούν περί στυγνής "απαλλοτρίωσης με αντάλλαγμα την ανταλλαγή του προέδρου από τα διάφορα που τον καταδιώκουν, η οποία ήδη εκφράζεται πιθανώς μέσω του χρήματος που φεύγει προς διάφορα ιδρύματα, πανεπιστήμια και υποτροφίες. Σύντομα, ελπίζουν πως θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς αυτή η επαμφωτερίζουσα κατάσταση έχει κουράσει και τους πλέον δυνατούς παίχτες στον όμιλο. Πάντως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από μανιακούς κοσμικούς αναφέρουν ότι ο κ.... προσφάτως απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν, το κόστος του οποίου μπορεί να φθάνει και τα 10εκ. δολάρια. Λέτε να μετακομίσει ο πρόεδρος. Είναι πιθανό. Τι να κάνει ο άνθρωπος εδώ, που έχουν επιβληθεί και μέτρα κοτεροαπαγόρευσης και κοντεύει να ποινικοποηθεί ακόμη και μια κρουαζιέρα στη Μύκονο; "Την στη σελίδα 12/32 της ίδιας εφημερίδας δημοσιεύεται ανυπόγραφο σχόλιο με τίτλο "Socrates for ever" όπου αναγράφεται "Μόλις στις 27/6 γράψαμε ότι ο κύριος πρόεδρος φαίνεται ότι ετοιμά ζει τις αποσκευές του για τις ΗΠΑ. Η του τις ετοιμάζουν... Ίσως, ο άνθρωπος αποφάσισε να μετακομίσει εκεί που τον καταλαβαίνουν καλύτερα και του συμπαραστέκονται. λλωστε το Μανχάταν δεν απέχει πολύ από το Λανγκλέϊ εις την Βιρτζίνια με το ωραίο ταμπάκο". Την στην σελίδα 12/32 της ίδιας εφημερίδας σε ανώνυμο δημοσίευμα, αναφέρεται: "ο νέος ρόλος του κ...., είτε ως businessman είτε ως νέου κατοίκου του Μανχάταν, θα είναι ρόλος αποστολών ή ύπνωσης όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Την σε ανώνυμο δημοσίευμα στην σελίδα 2 της ίδιας εφημερίδας με τον τίτλο "Αστερόεσσα" αναφέρεται: Βλέπετε είναι καιρός να... δέσει το γλυκό... καθώς η... μισή καρδιά του προέδρου στο Λανγκλέϊ βρίσκεται... εκεί όπου είναι αρχειοθετημένοι και οι καυτοί ανατολικοί φάκελοι... Των οποίων το περιεχόμενο υιοθετούμε, το γνωρίζουν άριστα οι εν Ελλάδι Αμερικανοί διπλωμάτες...". Είναι γεγονός ότι ο δεύτερος ενάγων, ως βασικός μέτοχος της πρώτης ενάγουσας, άρχισε να πωλεί μέσω του Χρηματιστηρίου τις μετοχές του ιδιαίτερα από τον Απρίλιο του 2001 μέχρι και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενώ ήδη είχε, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση της άλλης εταιρείας του... από την πρώτη ενάγουσα, μετακινήσει της μετοχές του απ` αυτή στην τελευταία. Τα γεγονότα αυτά σχολιάστηκαν ευρέως από τον ημερήσιο τύπο και οπωσδήποτε είχαν ανάλογο αντίκτυπο στο επενδυτικό κοινό μετόχους των ανωτέρω εταιρειών και μη -, δεδομένου ότι περισσότερες κινήσεις βασικών μετόχων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αν δεν συνοδεύονται από πλήρη και διαφανή ενημέρωση, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανησυχία και αμφιβολίες για την τύχη των μετόχων τους. Ενδεικτικό είναι το δημοσίευαμα της Εφημερίδας..." στο φύλλο 17-8/29-30/9/2001, όπου σχετικά με τα προαναφερόμενα, αναφέρεται, σε πέντε σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά. Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας αυτής υπό τον τίτλο "Το δεύτερο σενάριο και η κ...." αναφέρεται "Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο που ακούγεται στην αγορά ο κ.... έχει αποφασίσει στρατηγική να αποχωρήσει από την... και να εστιάσει το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στην... και τον... Δύο δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα λόγω του στοιχήματος και των Ελληνικών αγώνων που σύντομα θα υλοποιηθεί, αλλά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στο σενάριο αυτό θα πρέπει να προστεθούν και πληροφορίες που προέρχονται από συζήτηση της αντιπροέδρου της... κ.... με δημοσιογραφική παρέα. Στη συζήτηση αυτή η κ.... φέρεται να δήλωσε ότι ο κ.... σκοπεύει να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Επιπροσθέτως τόνισε ότι "Ο κ.... θα πάψει να ασχολείται εφεξής με καθημερινές δραστηριότητες αλλά θα διαδραματίσει στο μέλλον έναν ευρύτερο ρόλο στις εξελίξεις στα Βαλκάνια". Ανάλογα δημοσιεύματα υπήρξαν στις εφημερίδες "...", "..." και το περιοδικό "..." και για τα ενδεικτικά αναφερόμενα στην αγωγή, ότι ο δεύτερος ενάγων παρουσιάζεται "ως πράκτορας της πρώην Ανατολικογερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Στάζι), της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και ως εμπλεκόμενο σε διαδικασίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος". Είναι επίσης γεγονός ότι για τα προαναφερόμενα ασχολήθηκε και η Γερμανική Βουλή εξετάζοντας το ενδεχόμενο να έχει ιδρυθεί η... με κεφάλαια του τότε Ανατολικογερμανικού κράτους, όπου και γίνεται αναφορά σε άρθρο της εφημερίδας "..." τον Αύγουστο του

8 1992 και την πιθανή συνεργασία του δεύτερου ενάγοντος με την "ΣΤΑΖΙ" με τα ονόματα "...", "..." και "...", χωρίς βέβαια να καταλήξει σε ασφαλές πόρισμα περί των ερευνουμένων. Παράλληλα την ανακοινώθηκε από τον Γερμανικό ειδησεογραφικό οργανισμό... "... από έγγραφα που έχει στη διάθεση της πιστοποιείται ότι ο Ελληνας επιχειρηματίας, χρησιμοποιούνταν ως πληροφοριοδότης τουλάχιστον από τις αρχές του 1986 μέχρι τις αρχές του 1987 και είχε το ψευδώνυμο... ". Σε σχέση με τα προαναφερόμενα αλλά και την εμπλοκή του δεύτερου ενάγοντος, μέσω διαφόρων εταιρειών -...,... και... - στην εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλευση συστήματος ΛΟΤΤΟ στην Ρωσία, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δεύτερου ενάγοντος για κερδοσκοπία, παραβίαση μυστικών της πολιτείας, παθητική δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία, υπεξαίρεση, απάτη με υπολογιστή κλπ, δηλαδή για παράβαση των άρθρων 13 παρ. στ, 94, 98, 148 παρ. 2-1 σε συνδ. με 146, 235, 236, 263α, 375 παρ. 1β-α και 2, 386 παρ. 1 και 3αβ ΠΚ, 1 παρ. 1α του Ν. 1608/ παρ. 1 α. περ. αζ, αη, αιβ, 2 παρ. 1α-β, 4, 5 και 6 Ν. 2331/1995, με την Ω Ol/8-Α00/3784 παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Εχουμε λοιπόν όλων των ανωτέρω... τα προαναφερόμενα αποσπάσματα δημοσιευμάτων της εφημερίδας "..." συνιστούν σχολιασμό και κριτική της επικαιρότητας, οικονομικής και πολιτικής, χωρίς ίχνη ονειδισμού ή καταφρόνησης προς το πρόσωπο του δεύτερου ενάγοντος ή της φήμης και εμπορικής αξιοπιστίας της πρώτης ενάγουσας. Ενόψει δε του συνόλου των δημοσιευμάτων και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του έντονου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για τα προαναφερόμενα θέματα, που άπτονται εντόνης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, οι εναγόμενοι δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφοροι παρατηρητές των γεγονότων. Μια τέτοια στάση θα έθετε σε αμφισβήτηση πρωταρχικά το κύρος και την αξιοπιστία της εφημερίδας "...", αλλά και των εναγομέων φυσικών προσώπων σε σχέση με την διαφανή, αξιοποίηση, διαρκή και αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ετσι λοιπόν το σύνολο των προαναφερομένων πραγματικών περιστατικών αλλά και των κρίσεων και σχολίων, δεν αποτελούν νοητικά ευρήματα ή παραποιημένα κατασκευάσματα της επικαιρότητας απο τους εναγομένους προς τον σκοπό συκοφαντικής δυσφημήσεως των εναγόντων και προσβολής της τιμής, αξιοπρέπειας, υπόληψης, φήμης και επαγγελματικής και επιχειρηματικής πίστης αυτών, αλλά πιστή προσήλωση προς την αλήθεια, και την αντικειμενική ενημέρωση, στην αναζήτηση και διάδοση των οποίων δικαιούνται οι εναγόμενοι με την ιδιότητα που ενάγονται, να επιδίδονται. Οι εναγόμενοι υποκινούμενοι από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, δηλαδή απο το σκοπό ενημερώσεως του κοινού της εφημερίδας "...", δημοσίευσαν τα προαναφερόμενα πραγματικά γεγονότα, κρίσεις και σχόλια. Η πράξη τους δε αυτή, που υπαγορεύεται από δημοσιογραφικό καθήκον, δεν αντιτίθεται στο δίκαιο, ούτε στα χρηστά ήθη, καθόσον από τη στάθμιση του συμφέροντος προς ανεύρεση της αλήθειας, σε τέτοια μείζονος σημασίας γεγονότα, αφ` ενός και του συμφέροντος της προστασίας της τιμής αφ` εφ` ετέρου πρόεχει στην προκειμένη περίπτωση το πρώτο. Το σπουδαιότερο άλλωστε καθήκον του δημοσιογράφου είναι η πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, τηρώντας τους νόμους του κράτους, ανταποκρινόμενος δε προς το καθήκον αυτό ο δημοσιογράφος θεραπεύει δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Ετσι η χρήση μειωτικών φράσεων για τους ενάγοντες στα παραπάνω δημοσιεύματα, όπως "ως προς την εταιρεία που έτσι και αλλιώς τελεί υπό υπερατλαντική κηδεμονία" "κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες", "κινήσεις απόγνωσης", "ο εκφυλισμός των ισχυρών" κλπ., συνδυαζόμενη με την όλη δομή και το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, αποβάλλει το δυσφημηστικό του χαρακτήρα καθόσον δεν καταφαίνεται πρόθεση προσβολής των εναγόντων, αλλά κυριαρχεί η εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του δημοσιογραφικού επαγγέλματος προς έλεγχο και κρίση των πράξεων του δευτέρου ενάγοντος και της δραστηριότητας της πρώτης ενάγουσας που κι` έχουν προέχουσα θέση στην δημόσια ζωή της χώρας μας. Από το όλο δε περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών δεν μπορεί να συναχθεί σκοπός εξυβρίσεως του δευτέρου ενάγοντος ως ατόμου και με την ιδιότητα του ως προέδρου του Δ.Σ. της πρώτης ενάγουσας και βασικού μετόχου αυτής Οι τρείς τελευταίοι εναγόμενοι, σε αντιστοιχία με την ιδιότητα που ενάγονται ενήργησαν στην προκείμενη περίπτωση από νόμιμο καθήκον και δικαιολογημένο ενδιαφέρον προς ενημέρωση του κοινού. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ενόψει του ότι τα επίδικα δημοσιεύματα βρίσκονται μέσα στα όρια της δημοσιογραφικής πρακτικής, δεν υφίσταται ευθύνη

9 την εναγομένων κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, , 919, 920 ΑΚ, αφού δεν υπάρχει υπαιτιότητα με τη μορφή του δόλου ή της αμέλειας δεδομένου ότι οι εναγόμενοι δεν είχαν καμία πρόθεση να ζημιώσουν τους ενάγοντες, όπως αβάσιμα αυτοί υπονοούν. Η πτώση της μετοχής της πρώτης ενάγουσας στο Χρηματιστήριο, οφείλεται κυρίως στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη χρηματιστηριακή αγορά τα τελευταία χρόνια και πιάνουν σε άλλους λόγους και όχι στα ένδικα δημοσιεύματα. Οσον αφορά δε το πρόσωπο του δευτέρου ενάγοντος δεν απεδείχθηκε ότι με τα δημοσιεύματα οι εναγόμενοι αποσκοπούσαν να τον πλήξουν ως επιχειρηματία και να προσβάλλουν την προσωπικότητα του. Ο τελευταίος, τηλεπικοινωνιακός φυσικός επιστήμονας, ιδρυτής και βασικός μέτοχος της πρώτης ενάγουσας, με εντυπωσιακή και αλματώδη επιχειρηματική δραστηριότητα αναμφισβήτητα δημόσιο πρόσωπο είναι αυτονόητο ότι οι πράξεις και παραλείψεις του προκαλούν το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την ενημέρωση και κατατόπηση του κοινού και ιδιαίτερα των μικρομετόχων της εταιρείας του, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη. Είναι γεγονός βέβαια ότι υπέστη από τα ένδικα δημοσιεύματα έντονη κριτική, όμως, σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν αυτή ήταν καλόπιστη, δεν εξήλθε από τα ακραία όρια άσκησης καλόπιστου ελέγχου και δεν ενέχει χαρακτήρα καταφρόνησης. Ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων η άσκηση του δικαιώματος των εναγομένων, που πηγάζει από την προστατευόμενη από το Σύνταγμα και τους νόμους ελευθερία του Τύπου με την ειδικότερη μορφή της ελευθερίας λήψεως ή μεταδόσε ως πληροφοριών, ειδήσεων ή ιδεών, δεν είναι καταχρηστική, όπως αβάσιμα περί αυτού ισχυρίζονται οι ενάγοντες. Κατ` ακολουθία όλων αυτών η οποιαδήποτε προσβολή της επιχειρηματικής φήμης της πρώτης ενάγουσας και της προσωπικότητας του δεύτερου ενάγοντος από τα επίδικα δημοσιεύματα, είναι σύννομη και επομένως δεν δημιουργεί αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγου ηθικής βλάβης. Συνεπώς η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ` ουσία. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων λόγω της δυσχέρειας ερμηνείας των εφαρμοζομένων διατάξεων (αρθρ. 179 ΚΠολΔ). Ιστορικό Στην εν λόγω υπόθεση η εφημερίδα «Καθημερινή» μέσω σωρείας άρθρων της, αναφερόμενη στην εταιρεία Intracom A.E. και στον Πρόεδρό της Σωκράτη Κόκκαλη, κάνει λόγο για κρατικοδίαιτη εταιρεία κατηγορώντας ευθέως την ίδια και τον Πρόεδρό της για διαφθορά και παράνομες διασυνδέσεις με την πολιτεία με άμεσο σκοπό την σύναψη επωφελών και κερδοσκοπικών συμβάσεων δημοσίων έργων και δημοσίων προμηθειών. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για κρατικοδίαιτη εταιρεία, για μεταπρατική δράση, ενώ περιγράφει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας με τα πλέον μελανά χρώματα καθόσον κατά τα εν λόγω άρθρα έχει συνάψει ληξιπρόθεσμο δάνειο με τράπεζα του εξωτερικού που αδυνατεί να εξοφλήσει, έχει τεράστια χρέη προς τους προμηθευτές ενώ η οικονομική δραστηριότητά της περιορίζεται σε μεταπρατικές ενέργειες εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων με όρους σύμφορους και καταπλεονεκτικούς για το Δημόσιο. Όσον αφορά τον Πρόεδρο της εταιρείας Σ. Κόκκαλη τον κατηγορεί άμεσα ως πράκτορα της ΣΤΑΖΙ, της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ανατολικής Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι ήδη έχει αγοράσει ακίνητο στο Μάνχαταν της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μετά την αποκάλυψη των προκείμενων στοιχείων. Σχολιασμός απόφασης Πρ.Πειραιώς. Πρώτο ζήτημα το οποίο εκλήθη να κρίνει το Δικάσαν Δικαστήριο ήταν η προσβολή της προσωπικότητας του Προέδρου. Αποσαφήνισε έτσι την έννοια της προσωπικότητας και της υπόληψης φυσικού αλλά και νομικού προσώπου προκειμένου να οριοθετηθεί το περιεχόμενό της και να διαγνωστεί τυχόν προσβολή της μέσω του Τύπου. Κατά το Δικαστήριο η προσωπικότητα όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Σ και διασφαλίζεται από ειδικότερες διατάξεις (α 57,59, 1453 ΑΚ, 361 ΠΚ), δεν συνιστά ένα απόλυτο δικαίωμα

10 αλλά ένα άθροισμα αποτιμημένων παροχών των προσώπων προς το κοινωνικ 9 σύνολο μαζί με τις ενσωματωμένες με αυτό αξίες. Διανθίζεται σε επιμέρους πτυχές όπως είναι η υγεία, η ζωή, η τιμή, η υπόληψη, η ελευθερία, η εικόνα, η ομιλία, η απόρρητη ιδιωτική σφαίρα η πληροφορική αυτοδιάθεση (α23 Ν. 2472/1991) και η ελεύθερη ανάπτυξη του ηθικοπνευματικού κόσμου. η ευρύτατη έννοια της προσωπικότητας δένεται άρρηκτα με το πλέγμα της δημιουργικής δράσης και συνέχεται με τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου. Γίνεται μάλιστα δεκτό νομολογιακά ότι η προσωπικότητα υπό την έννοια της οικονομικής τιμής, της επαγγελματικής υπόληψης αναγνωρίζεται και στα νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να ζητήσουν ακόμα και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη (ΑΠ 265/61 ΕλλΔ 1961, απ 112/62 ΝοΒΕρμΑΚ) Σχετικά με την δυσφήμιση χαρακτηρισμοί ως πράκτορος της Στάζι, μεταπρατική εταιρεία, δωροδοκιών, κρατικοδίαιτου επιχειρηματία συνιστούν ονειδιστικούς και εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στο βαθμό που οι δημοσιογράφοι παραβιάζουν τις διατάξεις του Κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας ΕΣΗΕΑ προσεγγίζουν τα όρια της εξ αμελείας άγνοιας στοιχειοθετείται και συκοφαντική δυσφήμηση του α363 ΠΚ. Το ζήτημα το οποίο όμως καλείται να εξετάσει το Δικαστήριο είναι κατά πόσο ο άδικος χαρακτήρας των εν λόγω δημοσίευμα των αίρεται χάριν προστασίας της ελευθερίας του τύπου και εν γένει της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 14,15 Σ. Η ελευθερία ως ακρογωνιαίος λίθος του δημοκρατικού πολιτεύματος κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 Σ, το οποίο απαγορεύει κάθε μορφής λογοκρισία, ενώ προσδιορίζει πως ο καθένας μπορεί ελεύθερα να διαδίδει προφορικά γραπτά ή δια του τύπου τους στοχασμούς του. Συνιστά όχι μόνο αποθετικό δικαίωμα αλλά έχει

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7. Αριθμός Απόφασης 12093/2017 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής./2016) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σελίδα 1 από 7. Αριθμός Απόφασης 12093/2017 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής./2016) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθμός Απόφασης 12093/2017 (Αριθμός κατάθεσης αγωγής./2016) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μαρία Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες

Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες Σύνθεση: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος Εφετών, Χρυσούλα Φλώρου Κοντοδήμου, Βρυσηίς Θωμάτου (εισηγήτρια) Εφέτες Δικηγόρος του γραφείου μας: Κ.Ε.Μακαρώνας * * * * * 322,324, 524,527,528,270 Κ.Πολ.Δ.- 57,914,920,932

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΝΟΜΑ Ι ΑΣΚΟΝΤΟΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες.. VII XV Α. Εγκλήματα κατά της τιμής (ά. 361-369 ΠΚ) Βασική βιβλιογραφία... 1 Ι. Εισαγωγή. 1 1. Το έννομο αγαθό της τιμής (1-26)... 3 1.1. Τι προστατεύεται.. 3 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 479/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Καρκατζούνη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής.

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής. ΕφΘεσ 881/2012 ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούμπας. Δικαστές: Α. Πελεκούδα, Μ. Τσιλιγκαρίδου (Εισηγήτρια). Δικηγόροι: Δ. Νίκου, Β. Τρεμόπουλος. (79 1 ν. 5960/1972, 15 3 ν. 3472/2006, 71,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2016 Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής: 1484/20-01-2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ιωάννη Μαμαδά, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

«Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Βασιλική Χελιδώνη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.: 1340201000395 Σχολή ΝΟΠΕ, Τμήμα Νομικής ΜΑΘΗΜΑ: «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ) ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ) ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ) ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ: Κουρουπέτρου Χρυσαφίου του Ιωάννη κατοίκου Δράμας, Σιταγροί, Τ.Κ. 66100 ΑΦΜ : 053521187, Α.Δ.Τ. Χ 316970, Τηλέφωνο: 6936.843.661

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αριθμός αποφάσεως 3340/2001 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τακτική διαδικασία) Αποτελούμενο από τους Δικαστές Ελέσα Χαραμουντάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Δουρουκλάκη, Πρωτοδίκη, Ιωάννη Μαρούδη,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα) ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 5743/2000 (ασφαλιστικά μέτρα)... Ο Ν. 2121/1993 στο άρθρο 1 προβλέπει ρητά ότι η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει δύο επιμέρους δικαιώματα, το ηθικό και

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 3: Δισσοί Λόγοι. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 3: Δισσοί Λόγοι. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 3: Δισσοί Λόγοι Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί της ενότητας 1. Δισσοί λόγοι: τί σημαίνει έχω δίκιο ή άδικο 2. Δίκαιο και εξουσία 1.Τί σημαίνει έχω δίκιο ή άδικο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις αντικατάστασης Δικηγόρου διορισθέντα στα πλαίσια της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας. Σας γνωστοποιούμε την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 (...) ΙΙ. Με την απευθυνόμενη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.3.2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης.../2010 αγωγή, που άσκησε η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση: ΜΠρΑθ 497/2017 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ Αριθμός Απόφασης 497/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Ιωάννη Γαλτσιώτη, Πρωτοδίκη τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

*ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5

*ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 -- 57 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 15/01/1996/ΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 1996 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αριθ. Πρωτ.: 1061933/4970-21/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ -ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ως χώρου επαρκούς στέγασης

ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ -ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ως χώρου επαρκούς στέγασης ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ -ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ως χώρου επαρκούς στέγασης Ι. Η κατοικία ως χώρος επαρκούς στέγασης (ατομικά ή της οικογένειας) αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός αποφάσεως 5520/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τον Δικαστή Βασίλειο Πορτοκάλλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 27-9-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Αθήνα, 8-10-2012 Με άρθρο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά για την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 549/ του. Βουλευτή Β Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτριου Καμμένου προς

Πρακτικά για την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 549/ του. Βουλευτή Β Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτριου Καμμένου προς Πρακτικά για την επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 549/16-2-2016 του Βουλευτή Β Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτριου Καμμένου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7049-2/01-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 156/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Οκτώβριος 2011 (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 Α. Ο Α διατηρεί φάρμα αλόγων στην Κοκινοτριμιθιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Δικάσιμος: 01.10.2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (που αναπτύχθηκαν προφορικώς και καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατ άρθρ. 141 παρ. 2 ΚΠΔ) Των:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος)

ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος) ΕφΑΘ 101/2009 Εισ.: Ουρανία Παπαδάκη (Πρ.: Στυλ. Βουγιουκάλος) Με την από 5.7.1999 αγωγή του, το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι 1) η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (Υπηρεσία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «BET365 GROUP LIMITED» και αφετέρου της εταιρείας «GOLDEN SOLUTIONS LTD», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από. Η απροθυμία που επιδεικνύει η Ελληνική Πολιτεία στην υποχρέωση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από. Η απροθυμία που επιδεικνύει η Ελληνική Πολιτεία στην υποχρέωση Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς αποδοχών από στρατιωτικούς λόγω εφαρμογής του ν. 4093/2012». Η απροθυμία που επιδεικνύει η Ελληνική Πολιτεία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union 1 Συμμετοχή Η συμμετοχή είναι δικαίωμα σου! Τα παιδιά, οι νέοι όπως και οι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα της παροχής συμβουλών και το δικαίωμα του να εισακούονται σε διαδικασίες που τους αφορούν. Πρώτα όμως

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 12η Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 307/2010 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αόριστου χρόνου υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα