Νομολογία 4100/2002 Πολυμελές Πρωτοδικείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομολογία 4100/2002 Πολυμελές Πρωτοδικείο"

Transcript

1 Νομολογία 4100/2002 Πολυμελές Πρωτοδικείο Υπόθεση προστασίας προσωπικότητας και ορίων ελευθεροτυπίας Σχολιασμός:Καραμπασιάδης Αριστείδης Απόφαση 10η «Ελευθεροτυπία και προσωπικότητα» Πρ. Πειραιά 4100/2002 Η προστασία της προσωπικότητας και τα όρια της ελευθεροτυπίας Πολ. Πρωτ. Πειρ. 4100/2002 Πρόεδρος: Ελέσα Χαραμουντάκη, Πρ. Πρωτοδικών, Ιωάννης Δουρουκλάκης, Πρωτοδίκης, Εισηγητής. Δικηγόροι: Τρύφων Κουταλίδης, Γρηγόρης Λογοθέτης, Γεώργιος Βουκελάτος, Ιωάννης Ηρειώτης, Γρηγόριος Τιμαγένης, Στέλιος Παπανδρεόπουλος. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :... Κατά το άρθρο 914 ΑΚ όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει ενώ κατά το άρθρο 919 ΑΚ, όποιος με πρόθεση ζημιώσει άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση, να τον αποζημιώση. Κατά το άρθρο 920 του ίδιου κώδικα όποιος γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλον άλλου, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Εξάλλου κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου μόνον του Ν. 1178/1981 "περί αστικής ευθύνης του τύπου των άλλων τινών διατάξεων" η υποχρέωση προς αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαιτίως με δημοσίευμα το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου βαρύνει τον ιδιοκτήτη του εντύπου, έστω και αν κατά το άρθρο 919 πρόθεση και ή κατά το 920 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 920 γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχει στον συντάκτη του δημοσιεύματος, ή αν ο τελευταίος είναι άγνωστος στον εκδότη ή στο διευθυντή συντάξεως του εντύπου. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Ν. 2243/1994, ορίζεται το ελάχιστο ποσό, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί ως χρηματική ικανοποίηση κατά το άρθρο 932 ΑΚ. Περαιτέρω κατά το άρθρο 1491 του Συντάγματος καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και διά του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του κράτους κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 εδ. α` ο τύπος είναι ελεύθερος. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία η οποία, χωρίς να ανάγεται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη δημοσιογραφία μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής και κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου, εμφανίζεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη ειδησεογραφία και ως έντονη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημοσίων προσώπων και πραγμάτων (Εφ. Αθ /1991 ΝοΒ 40 σελ Εφ. Αθ. 9975/1986 ΕλλΔνη με ενημερωτικό σημείωμα Ε. Κρουσταλάκη). Τα όρια μεταξύ της ελεύθερης και της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, προσδιορίζονται όμως σε ικανοποιητικό βαθμό, ως προς την προστασία της τιμής και της υπόληψης άρα και της προσωπικότητας από τις διατάξεις των άρθρων Π.Κ., χωρίς να αποκλείεται σε ακραίες περιπτώσεις η εφαρμογή του άρθρου 281 ΑΚ, σε συνδυασμό με το

2 άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος κατά τα οποία κανένα δικαίωμα, έστω και αν υποχρεώνεται από το Σύνταγμα, δεν μπορεί να ασκείται κατά τρόπο που προφανώς υπερβαίνει την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 362 και 363 Π.Κ., περιλαμβάνει αντικειμενικά τον ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ή τη διάδοση γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και αντικειμενικά τη γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο είναι πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου, καθώς και τη θέλησή του να ισχυριστεί ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει αυτό το γεγονός. Ακόμη απαιτείται το γεγονός, στο οποίο αναφέρεται ο παραπάνω ισχυρισμός ή η διάδοση, να είναι αναληθές και ο δράστης να γνωρίζει την αναλήθειά του. Ως γεγονός, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά, αναφερόμενη στο παρελθόν ή παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. Ετσι, στο έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως, η συμπεριφορά του υπαιτίου που εκδηλώνεται με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί να βλάψει την εκτίμηση του προσβαλλομένου από τους άλλους, γιατί με αυτή ο υπαίτιος παρέχει σε τρίτους στηρίγματα, με την αναφορά γεγονότων, στα οποία αυτοί θα στηρίξουν τη δική τους αρνητική κρίση για το πρόσωπο του προσβαλλομένου (ΑΠ 1156/1985 ΝοΒ ΑΠ 1238/1985 ΝοΒ Η αξιολογική κρίση που συνοδεύει το γεγονός και θεμελιώνεται σ` αυτό δεν αποτελεί διαφορετική προσβολή της τιμής, αλλά συνιστά επίσης δυσφήμιση (ΑΠ 1156/1985 ο.π. - ΑΠ 1821/84 ΠΧρ. ΛΕ Δ.Σπινέλλη: Ποινικό Δίκαιο β` έκδοση αρ σελ ). Εξάλλου το άρθρο 367 παρ. 1 Π.Κ. ορίζει ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη και επομένως δεν δημιουργούν υποχρέωση αποζημειώσεως: α) δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, β) δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο το οποίο ανάγεται στον κύκλο της υπηρεσίας γ) εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηστη νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δ) ανάλογες περιπτώσεις. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 ΠΚ. (συκοφαντικής δυσφήμησης) ή όταν από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον που πηγάζει από τη συνταγματικά κατωχυρωμένη ελευθερία και την κοινωνική αποστολή του τύπου έχουν και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία του, κατά κύριο λόγο δε οι δημοσιογράφοι, για τη δημοσίευση γεγονότων και σχολίων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά προσώπων, που προυσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο. Γι` αυτό μπορούν να δημοσιεύσουν ειδήσεις και σχόλια για τη σχετική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού με οξεία κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς (ΑΠ 1407/1988 ΕλλΔνη ΑΠ 1653/83ΝοΒ ). Ο άδικος όμως χαρακτήρας της πράξης δεν αίρεται και συνεπώς παραμένει υποχρέωση αποζημιώσεως του παθόντος κατά το αστικό δίκαιο (ΑΚ 5759, 299, 914, 932), αν συντρέχει περίπτωση συκοφαντικής δυσφήμησης ή από τις περιστάσεις που οδήγησαν στο δημοσίευμα προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή της τιμής (Εφ. Αθ /1991 ΝοΒ ). Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγοντες επικαλούμενοι ότι από αναφερόμενα σ` αυτή εξυβριστικά και συκοφαντικά δημοσιεύματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης, ημερησίας πρωινής εφημερίδας "...", της οποίας εκδότης και νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο δεύτερος εναγόμενος διευθυντής αυτής ο τρίτος και δημοσιογράφος αυτής η τετάρτη εναγομένη, προσβλήθηκαν παράνομα, η τιμή και η επαγγελματική πίστη της πρώτης ενάγουσας, και η τιμή, η υπόληψη και η επαγγελματική πίστη του δευτέρου ενάγοντος, ζητούν όπως το αίτημα παραδεκτά περιορίστηκε εν μέρει σε αναγνωριστικό με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων της η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά (άρθρ. 223 παρ. 1 ΚΠολΔ) α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλεγγύως και είς ολόκληρον ο καθένας να καταβάλουν στην πρώτη ενάγουσα το ποσό

3 του ευρώ και στο δεύτερο ενάγοντα το ποσό των ευρώ β) να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι τους οφείλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας ευρώ στην πρώτη ενάγουσα και ευρώ στο δεύτερο ενάγοντα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ηου υπέστησαν από τα προαναφερόμενα επιλήψιμα δημοσιεύματα, γ) να διαταχθεί η καταχώρηση περίληψης της αποφάσεως που θα εκδοθεί, με απειλή χρηματικής ποινής 300 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, δ) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείψουν κάθε μελλοντική προσβολή της προσωπικότητας της στο μέλλον με ανάλογα δημοσιεύματα, με απειλή χρηματικής ποινής ε) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή στ) να απαγγελθεί κατά του δευτέρου, τρίτου και τετάρτης των εναγομένων προσωπική κράτηση, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και ζ) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη. Η αγωγή για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τις /2002, /2002 γραμ. εισπράξεως ΕΤΕ ΑΕ, τα , 13280/2002 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ ενσήμων Πειραιά, αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 681 Δ, 18, 22, 25 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1,670,. 671 και ΚΠολΔ, και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που προαναφέρθηκαν και αυτές των άρθρων 346, ΑΚ, 907, 908, 947, 176 ΚΠολΔ 361 ΠΚ. Πρέπει συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Οι εναγόμενοι αρνούνται την αγωγή και προβάλουν επικουρική την ένσταση του άρθρου 367 1ΠΚ, ισχυριζόμενοι ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα δημοσιεύματα κριθεί ότι πληροί τις επικαλούμενες στην αγωγή διατάξεις τότε ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως αίρεται, για το λόγο ότι τα δημοσιεύματα αυτά έγιναν στα πλαίσια ασκήσεως του δημοσιογραφικού καθήκοντος. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία. Από τις ένομες καταθέσεις των μαρτύρων, την ανωμοτί εξέταση της τετάρτης εναγομένης, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται πιθανώς και τις /2002 ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκη Αθηνών και τις /2002 ένορκες βεβαιώσεις της συμβολαιογράφου Αθηνών και τις /2002 τις ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκη Αθηνών, οι οποίες παραδεκτά λαμβάνονται υπόψιν, αφού λήφθηκαν μετά από νόμιμη κλήτευση των διαδίκων μερών, έχουν αποδειχθεί τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την στο φύλλο της ημερησίας Αθηναϊκής εφημερίδας "...", ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η πρώτη εναγόμενη, εκδότης ο δεύτερος και διευθυντής ο τρίτος των εναγομένων, και στην πρώτη και τετάρτη σελίδα αυτής, δημοσιεύθηκε άρθρο, που συνέταξε η τετάρτη των εναγομένων, δημοσιογράφος με τον τίτλο "Δάνειο μαμούθ" ζητεί η "..." και με υπότιτλο "Εδώ έχει προκύψει "εμπλοκή" με την μεταφορά τεχνογνωσίας από ΗΠΑ για οπλικά συστήματα" στο κείμενο του οποίου αναφέρεται κατά λέξη: "Σε φάση ευρύτατης αναδιοργάνωσης ευρίσκεται ο όμιλος..., ενώ την ίδια στιγμή που ο Πρόεδρός της... ψάχνει να ανακαλύψει "εχθρούς" αποκρύπτοντας τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν εντός των τειχών, στα σκαριά βρίσκεται μια νέα μαμούθ - δανειακή σύμβαση. Σύμφωνα με αξιόπιστες τραπεζικές πηγές διερευνάται η πιθανότητα εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δρχ. με σκοπό την αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας και κυρίως των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της που αγγίζουν τα 214 δισ. δρχ.", στη συνέχεια: λλες πηγές αναφέρουν ότι ήδη έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο μεγάλο δάνειο τουπου έχει συνάψει με την Λονδίνου. Οπως λέγεται, πρόκειτα για "μετοχοδάνειο" που δεν εξυπηρετήθηκε όπως ανέμενε η τράπεζαπάντως, δεδομένου ότι τα μετοχοδάνεια ή οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πολλών εισηγμένων επιχειρήσεων συνιστούν πλέον τον εφιάλτη πολλών τραπεζών, και για την περίπτωση της... δείχνουν να είναι θορυβημένα πολλά πιστωτικά ιδρύματα, πέραν της..., η..., η..., η..., κ.α. και τέλος πάντως πέραν των δανειακών βασάνων που αντιμετωπίζει η, φαίνεται ότι εμπλοκή έχει ανακύψει και σε θέματα μεταφοράς, τεχνογνωσίας από αμερικάνικη εταιρεία οπλικών συστημάτων. Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής μυνας, μεταδίδουν ότι ο υπουργός..., ζήτησε από ειδικούς συνεργάτες του αναλυτική έκθεση για τις αμυντικές προμήθειες και τα προγράμματα στα οποία η... εμπλέκεται

4 ως υπανάδοχος. λλες πηγές αναφέρουν ότι με πολιτική παρέμβαση, έχει κολλήσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ η αναγκαία έγκριση ΤΑΑ {Technical Assistance Agreement) έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας με την... και κυρίως να είναι δυνατή η μεταφορά τεχνογνωσίας. Η απαγόρευση αυτή μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την..., αν δεν αρθεί, αξιολογείται ως σοβαρή, κυρίως γιατί δείχνει μεταστροφή των πολιτικοδιπλωματικών κέντρων ως προς την εταιρεία που έτσι και αλλιώς τελεί υπό υπερατλαντική κηδεμονία. Η τετάρτη των εναγομένων συνέταξε και δημοσίευσε στην προαναφερθείσα εφημερίδα το παραπάνω δημοσίευμα με βάση πληροφορία που περιήλθε στην εφημερίδα την ως δάνειο της... δεν εξυπηρετείται και υπάρχει κινητικότητα στην τράπεζα... για τη διασταύρωση της πληροφορίας η υπεύθυνη συντάκτρια και ρεπόρτερ του τραπεζικού ρεπορτάζ, επικοινώνησε με υψηλόβαθμο στέλεχος της... και ρώτησε αν η πληροφορία είναι αληθής. Το στέλεχος αυτό δήλωσε ότι δεν είναι αληθής η πληροφορία περί μη εξυπηρετουμένου δανείου στη, αντιθέτως υπάρχει κινητικότητα στην τράπεζα για την οργάνωση μεγάλου κοινοπρακτικού δανείου προς την... Ετσι στο επίμαχο άρθρο και σε αντιστοιχία με τις παραπάνω πληροφορίες αναφέρεται ότι "διερευνάται η πιθανότητα εκδόσεως μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δρχ. με σκοπό την αναδιάρθρωση των χρεών της εταιρείας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, που αγγίζουν τα 214 δις δρχ. Είναι εμφανές ότι γίνεται λόγος για διαπραγμάτευση δανείου, και όχι για σύναψη δανείου, γεγονός το οποίο δεν διέψευσε η πρώτη ενάγουσα, αν και σε άλλες περιπτώσεις (αποχώρηση... από την..., αποχώρηση... από την ενάγουσα, εξαγορά αυτής από τον...), προέβη σε άμεση διάψευση σχετικών δημοσιευμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να τονιστεί ότι η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων μιας εταιρείας, όπως και η πρώτη ενάγουσα, δεν αποτελεί αρνητικό γεγονός γι` αυτή αλλά θετική εξέλιξη με αντίστοιχο, αντίκτυπο στην αγορά, αφού με τον τρόπο αυτό η όποια εταιρεία απαλλάσσεται των πιεστικών βραχυπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων. Περαιτέρω η αναφορά στο ίδιο δημοσίευμα περί "μετοχοδανείου" του δευ τέρου ενάγοντος το οποίο "χχει καταστεί ληξιπρόθεσμο" δεν είναι αναληθής καθόσον πράγματι υπήρχε τέτοιο δάνειο από την... ΒΑΝΚ Λονδίνου το οποίο δεν εγγράφηκε ποτέ ως καθυστερούμενο και αναχρηματοδοτήθηκε με επιτόκιο EURIBOR έως 1,75%. Συνεπώς η σχετική βεβαίωση της παραπάνω Τράπεζας, με ημερομηνία , αφενός δεν ενισχύει την αλήθεια του σχε τικού δημοσιεύματος αφετέρου, ως προς την καθυστέρησή του, αναφέρεται σε χρόνο μεταγενέστερο (Φεβρουάριος του 2002) του δημοσιεύματος. Οσον αφορά το τρίτο σκέλος του δημοσιεύματος πρέπει να σημειωθεί ότι η τετάρτη των εναγομένων κάνει αναφορά σ` αυτό για εμπλοκή σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας από αμερικανική εταιρεία οπλικών συστημάτων και ότι η σχετική έγγριση Τ.Α.Α. του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ "έχει κολλήσει". Δεν αναφέρεται δηλαδή στο δημοσίευμα όπως αβασίμως ισχυρίζονται στην αγωγή τους οι ενάγουσες, για τη σχετική άδεια: συνεργασίας Co η οποία υφίσταται από τον Ιούλιο 2001 και δεν το αρνούνται οι εναγόμενοι. Είναι γεγονός ότι τέτοιες άδειες μεταφοράς τεχνογνωσίας (Τ.Α.Α.) εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προς συναφείς εταιρείες άλλων χωρών με βάση κυρίως πολιτικά κριτήρια. Τέτοιες άδειες έχουν χορηγηθεί στην πρώτη ενάγουσα μερικές από τις οποίες και έχουν αρθεί. Στο πλαίσιο αυτό περιήλθε στην πρώτη εναγομένη η πληροφορία από το Υπ. Εξ. των ΗΠΑ για ύπαρξη απαγόρευσης μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την πρώτη ενάγουσα σε σχέση με εφαρμογές λογισμικού (Software) σχετική με άλλα οπλικά συστήματα. Η πληροφορία αυτή, διασταυρώθηκε με το Υπουργείο Εθνικής μυνας της Ελλάδος, δεν ήταν δε δυνατό, λογω του επιπέδου των εμπλεκομένων μερών και της φύσεως του αντικειμένου της, να διασταυρωθεί από άλλες πηγές. Είναι γεγονός ότι την ίδια πληροφορία δημοσίευσε και η εφημερίδα "..." την , χωρίς καμιά αντίδραση εκ μέρους των εναγόντων. Πέραν αυτών στην εφημερίδα "..." της , και , από ανώνυμο συντάκτη, δημοσιεύθηκαν τα κατωτέρω: 1) "Παραλύουν τα πλοκάμια της διαπλοκής. Σε κρίση οι μεγαλοεπιχειρηματίες που γιγαντώθηκαν ως κρατικοδίαιτοι. Η... ζητεί σωσίβιο στον Η πτωχεύει" και στη συνέχεια "Με τεχνολογία αρχαία, ο κ. χωρίς

5 καμιά τύχη στον διεθνή ανταγωνισμό, με εμφανές παραγωγικό έλλειμμα, παρά τα τρις που πέρασαν από τα χέρια του, αφού εξάντλησε και μοίρασε προμήθειες σε πλήθος κομματικοκυβερνητικών στελεχών, έφτασε στο σημείο να προτείνει χθες την εξαγορά του από τον πολύπαθο και καταλεηλατη μένο οργανισμό". 2) "Κινήσεις απόγνωσης από τους επίσημους προμηθευτές του Δημοσίου". "Ο... θέλει να προλάβει τα επερχόμενα δεινά και καλλιεργεί σενάριο γάμου της εταιρείας του με τον... γνωρίζει ότι ο πολυσχιδής όμιλος της... θα πάρει το δρόμο που χαράζουν οι υπερατλαντικοί "προστάτες" και επιλέγει (αναγκαστικά;) το ρόλο του μικρομετόχου στο ενιαίο σχήμα ". 3) "Την κρατική υιοθεσtα ζητεί τώρα η διαπλοκή. Η κατάρρευση... και η πτώευση... "Σε μια περίοδο που ο εισαγόμενος εκ της Ευρώπης ανταγωνισμός εντείνεται οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες απογυμνώνονται και επιστρέφουν πάλι στο κράτος επιζητώντας να αναβαθμίσουν την μέχρι τώρα κρατική προστασία σε υιοθεσία!". Το ίδιο διήμερο δημοσιεύθηκαν στην ίδια εφημερίδα άλλα οχτώ (8) άρθρα και σχόλια με τους ακόλουθους τίτλους 1) "Πρόκληση σε εθνικό σκάνδαλο από...", , σελ. 21/1, ανώνυμος συντάκτης 2) "Για μια καρέκλα δίπλα στον..." , σελ. 33/13, συντάκτης ανώνυμος 3) Προκλητική η πρόταση σύμπραξης ", σελ. 23/3, συντάκτρια τέταρτη εναγομένη. 4) "Ο εκφυλισμός των ισχυρών", σελ. 1,συντακτης..., 5) "Σε απογνωση οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματιες, , σελ. 10 συντάκτης ανώνυμος, 6) "Η... ο μέγας πρόεδρος και οι σπήκερ της διαπλοκής", σελ. 16, 7) "Τέλος εποχής" και στο κείμενο "Κατακλυσμιαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το τελευταίο διήμερο στο χώρο της άνομης διαπλοκής συμφερόντων. Δύο από τους κραταιούς με την έννοια του κρατικοδίαιτου - ομίλου της χώρας καταρρέουν οικονομικώς... Η πρώτη "βόμβα" εξερράγη στη γενική συνέλευση της "...", όταν ο πρόεδρος της εταιρείας κ., υπό την πίεση ενός ιλιγγιώδους χρέους, έκανε νύξη περί "συμπράξεως" με τον... πρόταση που ισοδυναμεί με έκκληση εξαγοράς της χωλαίνουσας ιδιωτικής του εταιρείας από τον κρατικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών". 8) Σοσιαλ - καπιταλιστικές "αρπαχτές", σελ. 18, συντάκτης ανώνυμος. Των ανωτέρω δημοσιευμάτων είχε προηγηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της... της , όπου ο δεύτερος ενάγων, είπε: "Μια επιχειρηματική συνεργασία ή σύμπραξη με τον... και με άλλες βιομηχανίες του κλάδου θα δημιουργούσε μια ισχυρή παρουσία για την χώρα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και στη διεθνή αγορά. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ευεργετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Το θέμα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει την Ελληνική Κυβέρνηση" και την αξιωματική αντιπολίτευση!!. Την ίδια ημέρα ( ) η αξιωματική αντιπολίτευση με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της Ν.Δ. αποδοκίμασε την παραπάνω πρόταση του δευτέρου ενάγοντος ως εξής: Η συζητούμενη συμφωνία με δηλώσεις και δημοσιεύματα συγχώνευση της πλέον κερδοφόρας ελληνικής δημόσιας επιχείρησης τουμε τον βασικό προμηθευτή της αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Αντιβαίνει στις αρχές της ελεύθερης οικονομίας του ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Πώς είναι δυνατόν να παραδοθεί - και επίσημα - ο..., οι εγχώριες και διεθνείς επενδύσεις του στη στρατηγική και στις επιχειρηματικές φιλοδοξίες του οποιουδήποτε ιδιώτη επιχειρηματία; Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την απελευθέρωση, των τηλεπικοινωνιών, το οποίο δίνει έμφαση στη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό". Ο δε υπουργός μεταφορών την ίδια ημέρα, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων δήλωσε "ούτε σκέψη". Την ίδια ημέρα επίσης η εταιρεία... που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον εξαγοράς της Ολυμπιακής αεροπορίας δήλωσε παύση των εργασιών της ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας αυτής..., έχει πολλές επιχειρήσεις, αλλά η βασική του δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από της κρατικές προμήθειες πολεμικού υλικού, συνδέεται δε με το δεύτερο ενάγοντα, ο οποίος επίσης είναι, μεγαλοεπιχειρηματίας και η εταιρεία..., την οποία διευθύνει, στηρίζεται κυρίως στις προμήθειες τηλεπικοινωνιακού υλικού στον ΟΤΕ και τις άλλες εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ στο εξωτερικό (Ρουμανία, Σερβία, Αρμενία). Σ` αυτά τα πλαίσια

6 δημοσιεύθηκαν τα πρωτοσέλιδα άρθρα στην εφημερίδατης 1 και 2/12/2001, όπου βέβαια εκτός της πρότασης του δευτέρου ενάγοντος προς τον ΟΤΕ, περιέχονται σχόλια και κρίσεις, ενόψει του γεγονότος, για πρώτη φορά να ζητεί ο προμηθευτής την "εξαγορά του από την εταιρεία που κυρίως προμηθεύει τεχνολογικό υλικό. Στο φύλλο της 10/ της εφημερίδας, η πρόταση του δευτέρου ενάγοντος, χαρακτηρίστηκε σπάνια. Αλλά και ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν ρωτήθηκε την σε συνέντευξη τύπου στην Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, αρνήθηκε την πρόταση του δεύτερου ενάγοντος σημειώνοντας, αναφερόμενος στην πολιτική της κυβερνήσεως: " Η πολιτική μας ήταν ότι μέσα από τις προμήθειες του ΟΤΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία να ενισχύσουμε την παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού στην Ελλάδα", "Πέρασε αυτή η περίοδος"... Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα περισσοτέρων προμηθευτών... Εμείς πιστεύουμε ότι ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλεύεται τον ανταγωνισμό και να επιζητεί τις καλύτερες λύσεις για τις δικές του συνεργασίες, όσον αφορά τις προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι στην ιδέα μιας - όπως λέγεται κάθετης ένωσης, ενοποίησης, δεν είμαστε σύμφωνοι". Μέσα στα πλαίσια αυτά και ενόψει του γεγονότος ότι για ένα μήνα πριν την , όλα τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως οι οικονομικές εφημερίδες, έκαναν λόγο με τον ένα ή άλλο τρόπο για πρόταση εξαγοράς του θετικού ενάγοντος προς τον ΟΤΕ, αλλά και ότι ο ίδιος ο δεύτερος ενάγων, είχε αρχίσει από τον Απρίλιο 2001 μέχρι τον Οκτώβριο 2001, να μειώνει το ποσοστό συμμετοχής του στην..., έγιναν και δημοσιεύθηκαν, μετά την παράθεση των γεγονότων πρόταση προς τον ΟΤΕ, πτώχευση...-, κρίσεις, σχόλια και συμπεράσματα, σχετικά με τα γεγονότα αυτά και την επίπτωση τους στην οικονομική ζωή της χώρας. Πέραν των ανωτέρω δημοσιευμάτων στην ίδια παραπάνω εφημερίδα της δημοσιεύθηκε το ανώνυμο σχόλιο: "Κυνισμός... Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αλλά ο... έκανε το... θαύμα του. Υπέβαλε ένσταση στη διαιτησία επειδή λέει, το "Στοίχημα" που έχει αναλάβει η εταιρεία του, η..., δεν μετεξελίχθηκε σε "Ιπποδρομιακό"... Κι έτσι, λέει, έχασε πολλά κέρδη. Πολλών δισεκατομμυρίων... Και από τι νομίζετε; Από χιλιάδες ιπποδρομίες και... κυνοδρομίες που θα έστηνε η... Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή αν από τη σύμβαση που έχει με τον ΟΠΑΠ απορρέει τέτοιου είδους υπωχρέωση. Αν και αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγματα υποστηρίζουν ότι η ένστασή του θα απορριφθεί. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα κάτά την άποψη μου. Περισσότερο με ενόχλησε η επίκληση των κυνοδρομιών ως μέσου πλουτισμού. Δηλαδή, θα βγάλουμε δις δρχ. από τους "αλογομούρηδες" και τους "σκυλομούρηδες που θα μαζεύονται στα διάφορα προποτζίδικα. Και από τις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες θα παρακολουθούν και θα φωνάζουν με τα σκυλιά, που χωρίς την θέληση τους θα τα βάζουν να τρέχουν... Φοβάμαι ότι αυτή είναι μια εντελώς... κυνική ομολογία που προσβάλλει και τους κερδοσκόπους αλλά και την κοινωνία μας στο σύνολο της..." Είναι φανερό ότι πρόκειται περί χιουμοριστικού σχολίου του ανώνυμου συντάκτη περί ενός γεγονότος για το οποίο γίνεται αναφορά στο Ετήσιο Δελτίο - Απολογισμό χρήσης 2000 του ΟΠΑΠ, όπου περιέχονται τα βασικά σημεία του δημοσιεύματος: 1) η ύπαρξη σύμβασης γαι το ιπποδρομιακό - κυνοδρομικό στοίχημα μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και της κοινοπραξίας... 2) η προσφυγή της δεύτερης στη διατησία 3) η αξίωση αυτής για αποζημίωση μεγαλύτερη των 13.3 δις δρχ. και 4) η εκτίμηση της πρώτης ότι θα αποκρούσει αποτελεσματικά τις αξιώσεις της κοινοπραξίας. Η αναφορά αυτών των στοιχείων στο δημοσίευμα δεν γίνεται από πρόθεση ονειδισμού ή καταφρόνησης της προσωπικότητας του δευτέρου εναγοντος, αφού αυτά ανταποκρίνονται στην αλήθεια και συνοδεύονται από την προσεκτική στάση του ανώνυμου συντά κτη απέναντι στις "κυνοδρομίες", ένα "αγώνισμα" άγνωστο στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και αμφίβολης αποδοχής απ` αυτή. Περαιτέρω την στην εφημερίδα "..." στην σελίδα 36 δημοσιεύεται ανυπόγραφο σχόλιο με τον τίτλο: "Μετακομίζει ο κ....;" και στη συνέχεια αναφέρεται: "Πολλά υπερατλαντικά ταξίδια κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος της... και πολύ ανησυχούν για το ότι θα υποφέρει από jet lag. Σ` ό,τι σχετίζεται τα επιχερηματικά του Ομίλου όλα... δείχνουν ότι βρίσκονται υπό αμερικανική εποπτεία. λλοι υποστηρίζουν ότι κάτι ψήνεται στις ΗΠΑ (δήθεν στρατηγικός επενδυτής) σε συνδυασμό με αλλαγή στη φυσιογνωμία του ομίλου προς το... και πως ο κ.... διαπραγματεύεται τη νέα του θέση στο νέο σχήμα. λλοι πάλι

7 ομιλούν περί στυγνής "απαλλοτρίωσης με αντάλλαγμα την ανταλλαγή του προέδρου από τα διάφορα που τον καταδιώκουν, η οποία ήδη εκφράζεται πιθανώς μέσω του χρήματος που φεύγει προς διάφορα ιδρύματα, πανεπιστήμια και υποτροφίες. Σύντομα, ελπίζουν πως θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς αυτή η επαμφωτερίζουσα κατάσταση έχει κουράσει και τους πλέον δυνατούς παίχτες στον όμιλο. Πάντως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από μανιακούς κοσμικούς αναφέρουν ότι ο κ.... προσφάτως απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν, το κόστος του οποίου μπορεί να φθάνει και τα 10εκ. δολάρια. Λέτε να μετακομίσει ο πρόεδρος. Είναι πιθανό. Τι να κάνει ο άνθρωπος εδώ, που έχουν επιβληθεί και μέτρα κοτεροαπαγόρευσης και κοντεύει να ποινικοποηθεί ακόμη και μια κρουαζιέρα στη Μύκονο; "Την στη σελίδα 12/32 της ίδιας εφημερίδας δημοσιεύεται ανυπόγραφο σχόλιο με τίτλο "Socrates for ever" όπου αναγράφεται "Μόλις στις 27/6 γράψαμε ότι ο κύριος πρόεδρος φαίνεται ότι ετοιμά ζει τις αποσκευές του για τις ΗΠΑ. Η του τις ετοιμάζουν... Ίσως, ο άνθρωπος αποφάσισε να μετακομίσει εκεί που τον καταλαβαίνουν καλύτερα και του συμπαραστέκονται. λλωστε το Μανχάταν δεν απέχει πολύ από το Λανγκλέϊ εις την Βιρτζίνια με το ωραίο ταμπάκο". Την στην σελίδα 12/32 της ίδιας εφημερίδας σε ανώνυμο δημοσίευμα, αναφέρεται: "ο νέος ρόλος του κ...., είτε ως businessman είτε ως νέου κατοίκου του Μανχάταν, θα είναι ρόλος αποστολών ή ύπνωσης όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Την σε ανώνυμο δημοσίευμα στην σελίδα 2 της ίδιας εφημερίδας με τον τίτλο "Αστερόεσσα" αναφέρεται: Βλέπετε είναι καιρός να... δέσει το γλυκό... καθώς η... μισή καρδιά του προέδρου στο Λανγκλέϊ βρίσκεται... εκεί όπου είναι αρχειοθετημένοι και οι καυτοί ανατολικοί φάκελοι... Των οποίων το περιεχόμενο υιοθετούμε, το γνωρίζουν άριστα οι εν Ελλάδι Αμερικανοί διπλωμάτες...". Είναι γεγονός ότι ο δεύτερος ενάγων, ως βασικός μέτοχος της πρώτης ενάγουσας, άρχισε να πωλεί μέσω του Χρηματιστηρίου τις μετοχές του ιδιαίτερα από τον Απρίλιο του 2001 μέχρι και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ενώ ήδη είχε, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση της άλλης εταιρείας του... από την πρώτη ενάγουσα, μετακινήσει της μετοχές του απ` αυτή στην τελευταία. Τα γεγονότα αυτά σχολιάστηκαν ευρέως από τον ημερήσιο τύπο και οπωσδήποτε είχαν ανάλογο αντίκτυπο στο επενδυτικό κοινό μετόχους των ανωτέρω εταιρειών και μη -, δεδομένου ότι περισσότερες κινήσεις βασικών μετόχων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αν δεν συνοδεύονται από πλήρη και διαφανή ενημέρωση, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανησυχία και αμφιβολίες για την τύχη των μετόχων τους. Ενδεικτικό είναι το δημοσίευαμα της Εφημερίδας..." στο φύλλο 17-8/29-30/9/2001, όπου σχετικά με τα προαναφερόμενα, αναφέρεται, σε πέντε σενάρια που κυκλοφορούν στην αγορά. Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας αυτής υπό τον τίτλο "Το δεύτερο σενάριο και η κ...." αναφέρεται "Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο που ακούγεται στην αγορά ο κ.... έχει αποφασίσει στρατηγική να αποχωρήσει από την... και να εστιάσει το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο στην... και τον... Δύο δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα λόγω του στοιχήματος και των Ελληνικών αγώνων που σύντομα θα υλοποιηθεί, αλλά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στο σενάριο αυτό θα πρέπει να προστεθούν και πληροφορίες που προέρχονται από συζήτηση της αντιπροέδρου της... κ.... με δημοσιογραφική παρέα. Στη συζήτηση αυτή η κ.... φέρεται να δήλωσε ότι ο κ.... σκοπεύει να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να εγκατασταθεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Επιπροσθέτως τόνισε ότι "Ο κ.... θα πάψει να ασχολείται εφεξής με καθημερινές δραστηριότητες αλλά θα διαδραματίσει στο μέλλον έναν ευρύτερο ρόλο στις εξελίξεις στα Βαλκάνια". Ανάλογα δημοσιεύματα υπήρξαν στις εφημερίδες "...", "..." και το περιοδικό "..." και για τα ενδεικτικά αναφερόμενα στην αγωγή, ότι ο δεύτερος ενάγων παρουσιάζεται "ως πράκτορας της πρώην Ανατολικογερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Στάζι), της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και ως εμπλεκόμενο σε διαδικασίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος". Είναι επίσης γεγονός ότι για τα προαναφερόμενα ασχολήθηκε και η Γερμανική Βουλή εξετάζοντας το ενδεχόμενο να έχει ιδρυθεί η... με κεφάλαια του τότε Ανατολικογερμανικού κράτους, όπου και γίνεται αναφορά σε άρθρο της εφημερίδας "..." τον Αύγουστο του

8 1992 και την πιθανή συνεργασία του δεύτερου ενάγοντος με την "ΣΤΑΖΙ" με τα ονόματα "...", "..." και "...", χωρίς βέβαια να καταλήξει σε ασφαλές πόρισμα περί των ερευνουμένων. Παράλληλα την ανακοινώθηκε από τον Γερμανικό ειδησεογραφικό οργανισμό... "... από έγγραφα που έχει στη διάθεση της πιστοποιείται ότι ο Ελληνας επιχειρηματίας, χρησιμοποιούνταν ως πληροφοριοδότης τουλάχιστον από τις αρχές του 1986 μέχρι τις αρχές του 1987 και είχε το ψευδώνυμο... ". Σε σχέση με τα προαναφερόμενα αλλά και την εμπλοκή του δεύτερου ενάγοντος, μέσω διαφόρων εταιρειών -...,... και... - στην εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλευση συστήματος ΛΟΤΤΟ στην Ρωσία, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δεύτερου ενάγοντος για κερδοσκοπία, παραβίαση μυστικών της πολιτείας, παθητική δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία, υπεξαίρεση, απάτη με υπολογιστή κλπ, δηλαδή για παράβαση των άρθρων 13 παρ. στ, 94, 98, 148 παρ. 2-1 σε συνδ. με 146, 235, 236, 263α, 375 παρ. 1β-α και 2, 386 παρ. 1 και 3αβ ΠΚ, 1 παρ. 1α του Ν. 1608/ παρ. 1 α. περ. αζ, αη, αιβ, 2 παρ. 1α-β, 4, 5 και 6 Ν. 2331/1995, με την Ω Ol/8-Α00/3784 παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Εχουμε λοιπόν όλων των ανωτέρω... τα προαναφερόμενα αποσπάσματα δημοσιευμάτων της εφημερίδας "..." συνιστούν σχολιασμό και κριτική της επικαιρότητας, οικονομικής και πολιτικής, χωρίς ίχνη ονειδισμού ή καταφρόνησης προς το πρόσωπο του δεύτερου ενάγοντος ή της φήμης και εμπορικής αξιοπιστίας της πρώτης ενάγουσας. Ενόψει δε του συνόλου των δημοσιευμάτων και από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του έντονου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για τα προαναφερόμενα θέματα, που άπτονται εντόνης της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, οι εναγόμενοι δεν μπορούσαν να μείνουν αδιάφοροι παρατηρητές των γεγονότων. Μια τέτοια στάση θα έθετε σε αμφισβήτηση πρωταρχικά το κύρος και την αξιοπιστία της εφημερίδας "...", αλλά και των εναγομέων φυσικών προσώπων σε σχέση με την διαφανή, αξιοποίηση, διαρκή και αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ετσι λοιπόν το σύνολο των προαναφερομένων πραγματικών περιστατικών αλλά και των κρίσεων και σχολίων, δεν αποτελούν νοητικά ευρήματα ή παραποιημένα κατασκευάσματα της επικαιρότητας απο τους εναγομένους προς τον σκοπό συκοφαντικής δυσφημήσεως των εναγόντων και προσβολής της τιμής, αξιοπρέπειας, υπόληψης, φήμης και επαγγελματικής και επιχειρηματικής πίστης αυτών, αλλά πιστή προσήλωση προς την αλήθεια, και την αντικειμενική ενημέρωση, στην αναζήτηση και διάδοση των οποίων δικαιούνται οι εναγόμενοι με την ιδιότητα που ενάγονται, να επιδίδονται. Οι εναγόμενοι υποκινούμενοι από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, δηλαδή απο το σκοπό ενημερώσεως του κοινού της εφημερίδας "...", δημοσίευσαν τα προαναφερόμενα πραγματικά γεγονότα, κρίσεις και σχόλια. Η πράξη τους δε αυτή, που υπαγορεύεται από δημοσιογραφικό καθήκον, δεν αντιτίθεται στο δίκαιο, ούτε στα χρηστά ήθη, καθόσον από τη στάθμιση του συμφέροντος προς ανεύρεση της αλήθειας, σε τέτοια μείζονος σημασίας γεγονότα, αφ` ενός και του συμφέροντος της προστασίας της τιμής αφ` εφ` ετέρου πρόεχει στην προκειμένη περίπτωση το πρώτο. Το σπουδαιότερο άλλωστε καθήκον του δημοσιογράφου είναι η πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, τηρώντας τους νόμους του κράτους, ανταποκρινόμενος δε προς το καθήκον αυτό ο δημοσιογράφος θεραπεύει δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Ετσι η χρήση μειωτικών φράσεων για τους ενάγοντες στα παραπάνω δημοσιεύματα, όπως "ως προς την εταιρεία που έτσι και αλλιώς τελεί υπό υπερατλαντική κηδεμονία" "κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες", "κινήσεις απόγνωσης", "ο εκφυλισμός των ισχυρών" κλπ., συνδυαζόμενη με την όλη δομή και το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, αποβάλλει το δυσφημηστικό του χαρακτήρα καθόσον δεν καταφαίνεται πρόθεση προσβολής των εναγόντων, αλλά κυριαρχεί η εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής του δημοσιογραφικού επαγγέλματος προς έλεγχο και κρίση των πράξεων του δευτέρου ενάγοντος και της δραστηριότητας της πρώτης ενάγουσας που κι` έχουν προέχουσα θέση στην δημόσια ζωή της χώρας μας. Από το όλο δε περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών δεν μπορεί να συναχθεί σκοπός εξυβρίσεως του δευτέρου ενάγοντος ως ατόμου και με την ιδιότητα του ως προέδρου του Δ.Σ. της πρώτης ενάγουσας και βασικού μετόχου αυτής Οι τρείς τελευταίοι εναγόμενοι, σε αντιστοιχία με την ιδιότητα που ενάγονται ενήργησαν στην προκείμενη περίπτωση από νόμιμο καθήκον και δικαιολογημένο ενδιαφέρον προς ενημέρωση του κοινού. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ενόψει του ότι τα επίδικα δημοσιεύματα βρίσκονται μέσα στα όρια της δημοσιογραφικής πρακτικής, δεν υφίσταται ευθύνη

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιοσύνη και κοινωνικά διακυβεύματα

Δικαιοσύνη και κοινωνικά διακυβεύματα EDITORIAL Δικαιοσύνη και κοινωνικά διακυβεύματα Συνάδελφοι, Ιδού το σύνθημα που εμφανίζεται σε κάθε εκδήλωση που έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του πολίτη για τις αρετές της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη.

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα

Εναλλακτική στη σιωπή. Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Εναλλακτική στη σιωπή Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ: Αποτελεσματικότερη προστασία και υποστήριξη των whistleblowers στην Ελλάδα Η Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ο υπόγειος art & business

ο υπόγειος art & business ο υπόγειος + art & business 2 Σ ε σταθερά διολισθαίνουσα κατάσταση βρίσκονται οι σχέσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευ. Βενιζέλου, και του υπουργού Οικονομίας, Γ. Στουρνάρα. Η δυσαρέσκεια εκφράζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Εκδότη. Συνάδελφοι, Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. πόσο θα πληρώνομαι για την ηλεκτρονική επίδοση σιγομουρμούρησε

Σημείωμα Εκδότη. Συνάδελφοι, Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. πόσο θα πληρώνομαι για την ηλεκτρονική επίδοση σιγομουρμούρησε Σημείωμα Εκδότη Συνάδελφοι, T ους τελευταίους μήνες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Η οικονομική κρίση, σαφώς και προσδιορίζει τις ατομικές αλλά και συλλογικές συμπεριφορές. Είναι, όμως, πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα