Medical Annals. Απόψεις φροντιστών ασθενών με καρκίνο. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 2, Σελ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Medical Annals. Απόψεις φροντιστών ασθενών με καρκίνο. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 2, Σελ. 84-89 84 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"

Transcript

1 84 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 2, Σελ Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα. 2 Παθολογική Κλινική Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κω, Κως. 3 Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου, Ναύπλιο. 4 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Απόψεις φροντιστών ασθενών με καρκίνο Π. ΧΕΡΑΣ 1,2,3, Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 3, M. ΣΑΜΑΡΤΖΗ 4,. ΜΗΤΣΙΜΠΟΥΝΑΣ 1 Ο καρκίνος έχει επιπτώσεις τόσο στη ζωή των ασθενών όσο και των ατόμων τα οποία ασχολούνται με τη φροντίδα τους. Οι οικογενειακοί και κρατικοί φορείς καλούνται να συνεισφέρουν για την κάλυψη των σωματικών και ψυχολογικών αναγκών. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αναζήτηση των χαρακτηριστικών ορισμένων κοινωνικών αναγκών των φροντιστών ασθενών με καρκίνο, καθώς και της συναισθηματικής υποστήριξης που ζητούν. Υλικό Μέθοδος. Ειδικό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 82 φροντιστές καρκινοπαθών. (45 άνδρες και 37 γυναίκες). Ειδικότερα, οι ασθενείς έπασχαν από καρκίνο μαστού, πνεύμονος, παχέος εντέρου, ενδομητρίου και καρκίνο ωοθηκών. Μελετήθηκε η επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης, ιδιαίτερα από τα μέλη της οικογένειας ή μέσω κρατικών προγραμμάτων. Αποτελέσματα. Η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι οι φροντιστές ανήκουν στο οικογενειακό περιβάλλον (51%) και παρά το ότι γνωρίζουν την ύπαρξη κοινωνικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία ένα ελάχιστο ποσοστό τις χρησιμοποίησε. Η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί βασική ανάγκη για τους ασθενείς και οι φροντιστές επιθυμούν να έχουν φροντίδα και από τους κρατικούς φορείς, η οποία όμως προσφέρεται κυρίως από τα μέλη της οικογένειας. Συμπεράσματα. Αποδεικνύεται ότι η οικογένεια παραμένει το κύριο υποστηρικτικό σύστημα για τους καρκινοπαθείς, καθώς και τους φροντιστές τους. Λέξεις- κλειδιά: Υποστηρικτικοί μηχανισμοί, ασθενείς με καρκίνο, απόψεις υποστηριζόντων μελών. Εισαγωγή Για πολλούς ασθενείς με καρκίνο, η θεραπεία και τα αποτελέσματά της επιδρούν ψυχολογικά στους ίδιους και στις οικογένειές τους 1-2. Συχνά έχουν την εμπειρία τόσο οι ίδιοι, όσο και οι φροντιστές τους, δυσάρεστων επιπτώσεων από τη θεραπεία 3, αβεβαιότητα για τη φύση, την πορεία και την πρόγνωση της νόσου 4, μειωμένη ικανότητα ελέγχου της ζωής τους 5, εξάρτηση από τους άλλους και αναστάτωση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής τους 6. Οι διαπροσωπικές σχέσεις θεωρούνται από παλιά ως μια από τις πηγές συναισθηματικής ικανοποίησης του ανθρώπου. Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει συστηματικές μελέτες ως προς τη συμβολή των διαπροσωπικών σχέσεων στην εξομάλυνση της έντασης και στην υποβοήθηση των ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους 7-9. Στην υποστήριξη των καρκινοπαθών, καθώς και των φροντιστών τους εμπλέκονται τόσο το οικογενειακό, όσο και το περιβάλλον του νοσοκομείου. Πολλές μελέτες τονίζουν ότι η συναισθηματική υποστήριξη κατά την περίοδο της διάγνωσης προοιωνίζεται την απουσία κατάθλιψης και τη μακροζωία 10, ενώ επισημαίνουν και τη σημασία της καλής ενδοοικογενειακής επαφής στη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς 11. Ανάλογες μελέτες θεωρούν την κοινωνική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους ως μια διαπροσωπική συναλλαγή που εμπεριέχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: α) συναισθηματικό ενδιαφέρον, β) πρακτική βοήθεια, γ) πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, δ) αποτίμηση (πληροφορίες σχετικές με την αυτο-αξιολόγηση) 12. Με βάση τα προαναφερθέντα, σκοπός της παρούσης πιλοτικής έρευνας ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών ορισμένων ψυχοκοινωνικών αναγκών των φροντιστών ασθενών με καρκίνο, καθώς και της συναισθηματικής υποστήριξης που ζητούν. Υλικό και μέθοδος Στην παρούσα πιλοτική έρευνα συμμετείχαν 82 φροντιστές (45 άνδρες και 37 γυναίκες). Οι ασθενείς, οι οποίοι έπασχαν από καρκίνο μαστού, πνεύμονος, παχέος εντέρου και γυναικολογικό καρκίνο προέρχονταν από τα νοσοκομεία «Αλεξάνδρα», Κω και Ναυπλίου. Στους φροντιστές εδόθη συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν. Το ερωτη- Book FEB-09.indb 84 24/3/ :32:53 πμ

2 Τόμος KB, τεύχος 2, Φεβρουάριος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος n % Ηλικία , , , , ,7 Εκπαίδευση Aναλφάβητοι 2 2,7 ημοτικό 14 19,2 Γυμνάσιο-Λύκειο 35 47,9 Ανώτερη-Ανώτατη 22 30,1 ματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με βάση τα εύλογα ερωτήματα που μας απασχολούσαν, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Περιείχε 21 ερωτήσεις, καθώς και πληροφορίες για την ηλικία, το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση, τη νόσο του ασθενούς και το βαθμό συγγένειας του φροντιστή με τον ασθενή (παράρτημα). Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των φροντιστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η πλειονότητα των περιπτώσεων, δηλαδή το 39,7% είναι φροντιστές ηλικίας από 60 ετών και άνω. Ακολουθούν με ποσοστό 19,2% φροντιστές ηλικίας από ετών και ετών. Τρίτη κατά σειρά βρίσκουμε την ηλικιακή κατηγορία ετών, και η τελευταία, φροντιστές ηλικίας ετών. Από πλευράς οικογενειακής κατάστασης, έγγαμοι ήταν το 90,4%, άγαμοι 6,8%, χήροι και διαζευγμένοι ποσοστό 1,4%. Ως προς την εκπαίδευση, το 47,9% των φροντιστών ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Στοιχεία που προκαλούν την ένταση ως προς το πρόβλημα υγείας n % Φόβος θανάτου 24 32,9 Επιδείνωση νόσου 16 21,9 Πόνος 7 9,6 Είδος θεραπείας και συνέπειες 7 9,6 Στεναχώρια 6 8,2 εν μιλά 2 2,7 Άλλο 2 2,7 Άγνωστο 9 12,3 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Πρόσωπο από το οποίο επιθυμούν οι φροντιστές την υποστήριξη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Επάγγελμα με τον ασθενή τους Οικιακά 12 16,4 n % Εργάτης-Αγρότης 4 5,5 Υπάλληλος 24 32,9 Ειδικός 18 24,7 Ελεύθερος επαγγελματίας 15 20,5 Συγγενής 12 16,4 Συνταξιούχος 14 19,2 Φίλος 6 8,2 Άγνωστο 4 5,5 Από πολλούς 24 32,9 Από κανέναν 2 2,7 Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος 5 6,8 Άγνωστο Έγγαμος 66 90,4 ιαζευγμένος 1 1,4 Χήρος 1 1,4 έχει πάει Γυμνάσιο-Λύκειο. Ακολουθούν της Ανώτερης και Ανωτάτης Εκπαίδευσης με ποσοστό 30,1%. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που έχουν πάει μόνο ημοτικό, 12,9% ενώ 2,7% είναι αναλφάβητοι. Η επαγγελματική απασχόληση των φροντιστών ασθενών με καρκίνο ήταν υπάλληλοι σε ποσοστό 32,9%. Ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό 20,5%, οι συνταξιούχοι 19,2%, οι ασχολούμενοι με οικιακά 16,4%, οι εργάτες-αγρότες με ποσοστό 5,5%. Η πλειοψηφία των φροντιστών, 83,6%, κατοικεί στην Αττική. Μόνο το 16,4% των φροντιστών κατοικούν εκτός Αττικής. Αποτελέσματα Οι φροντιστές ήταν όλοι άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος (σύζυγοι 51%, τέκνα 29%, γο νείς 9,6%, αδέλφια 8,2% και λοιποί συγγενείς 2%). Στην ερώτηση πόσο τους απασχολεί ως φροντι στές το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο α σθενής τους, η πλειονότητα απάντησε ότι τους α πασχολεί «πάρα πολύ» (68,5%). Το 28,8% απάντη σε «πολύ», το 1,4% δεν απάντησε, ενώ το 1,3% δεν τους απασχολούσε. Σε ερώτηση τι είναι εκείνο που κυρίως τους απασχολεί Book FEB-09.indb 85

3 86 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Παράρτημα Ερωτηματολόγιο Αριθμός ερωτηματολογίου... Ονοματεπώνυμο φροντιστού... Τόπος κατοικίας... Ηλικία... Φύλο... Εκπαίδευση... Επάγγελμα... Οικογενειακή κατάσταση... Νόσος ασθενούς... Είδος συγγένειας του φροντιστού με τον ασθενή... Συναισθηματική υποστήριξη Πόσο σας απασχολεί Medical το πρόβλημα της υγείας που αντιμετωπίζει Annals ο ασθενής σας; α. Πάρα πολύ β. Πολύ γ. Λίγο δ. Καθόλου Τι είναι εκείνο που κυρίως σας απασχολεί σε σχέση με το πρόβλημα του; Νομίζετε ότι τον βοηθάτε να το ξεπεράσει/αντιμετωπίσει; Αν ναι, με ποιους τρόπους, τι κάνετε για να βοηθήσετε να το ξεπεράσει; Το είδος της βοήθειας που δίνετε, θεωρείτε ότι είναι αυτή που έχει ανάγκη ο ασθενής; Αν όχι, τι ακριβώς βοήθεια νομίζετε ότι θα περίμενε από εσάς; Εκτός από ιατρική, δέχθηκε ο ασθενής σας κάποιου άλλου είδους βοήθεια μέσα στο νοσοκομείο; Αν ναι, τι είδους βοήθεια ήταν και από ποιον τη δέχθηκε; Book FEB-09.indb 86

4 Τόμος KB, τεύχος 2, Φεβρουάριος Ξέρετε αν υπάρχει δυνατότητα για ψυχολογική υποστήριξη μέσα στα πλαίσια του νοσοκομείου; (Ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, κ.λπ.). 10. Σε ποιον νομίζετε ότι θα μιλούσε ευκολότερα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθενής σας; (σε συγγενή, σε φίλο ή σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, κ.λπ.). 11. Νομίζετε ότι το περιβάλλον σας προσπαθεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τον ασθενή σας; 12. Αν όχι, γιατί; 13. Αν ναι, με ποιους τρόπους; (παρέα, πρακτική βοήθεια, κ.λπ.). 14. Το είδος της βοήθειας, που σας δίνουν είναι αυτή που εσείς θεωρείτε αναγκαία; 15. Ποιος σας βοηθάει; α. Σύζυγος β. Παιδιά γ. Αδελφός δ. Συγγενείς ε. Άλλος στ. Πολλαπλή απάντηση 16. Νιώθετε την ανάγκη να συζητήσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τον ασθενή σας; 17. Αν ναι, σε ποιον από τους παρακάτω ανθρώπους μιλάτε; α. Σύζυγος β. Παιδιά γ. Φίλους δ. Πολλαπλή απάντηση 18. εχθήκατε κάποιου είδους βοήθεια ή στήριξη από ανθρώπους του νοσοκομείου ως προς το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε; 19. Αν ναι, τι είδους βοήθεια ήταν και από ποιον τη δεχθήκατε; 20. Θα μιλούσατε ευκολότερα για το πρόβλημα-σκέψεις ή ακόμα και τους φόβους σας- σε συγγενή, σε φίλο ή σε κάποιον ειδικό(ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, κ.λπ.); 21. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη ή καλύτερη βοήθεια που θα μπορούσε να σας προσφέρει κανείς σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο ασθενής σας; Book FEB-09.indb 87

5 88 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ σε σχέση με το πρόβλημα του ασθενούς τους, στο 21,9% η ανησυχία τους ε ντοπιζόταν στο φόβο επιδείνωσης της νόσου, και στο φόβο του θανάτου στο 32,9% (Πίν. 2). Ένα μέ ρος των φροντιστών πιστεύει ότι κάνει το καλύτε ρο για τον ασθενή του, 56%, ενώ το 44% όχι. Η ψυ χολογική υποστήριξη αποτελεί τη βασική βοήθεια προς τον ασθενή (42%), και ένα μεγάλο ποσοστό (89%) των φροντιστών πιστεύει ότι αυτή είναι η βοήθεια που κυρίως αναμένει ο ασθενής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση ενός μεγάλου μέρους των φροντιστών ότι δεν δέχτηκαν άλλη βοήθεια εκτός της ιατρικής, σε ποσοστό 78%. Στην ερώτηση τι είδους βοήθεια δέχτηκαν στο νοσοκομειακό περιβάλλον και από ποιον την δέχτηκαν -ε άν τους δόθηκε- υπήρξε δυσκολία στον προσδιορι σμό του είδους της βοήθειας και μόνο 5% απάντη σαν ότι πληροφορήθηκαν γενικώς για το πρόβλημα του ασθενούς τους, καθώς και ότι δέχθηκαν ηθική υποστήριξη. Τα πρόσωπα που παρείχαν την υπο στήριξη ήταν κοινωνικοί λειτουργοί και ιερείς. Πα ρόλα αυτά, το 73% των φροντιστών παραδέχθηκε ερωτηθέν ότι γνώριζε τη δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης στο νοσοκομείο. Ένα ποσοστό 24,7% των φροντιστών επιθυμεί την υποστήριξη από κά ποιον ειδικό, ενώ το 16,4% από συγγενικό πρόσωπο, (Πίν. 3). Στο ερώτημα αν υποστηρίζονται οι ίδι οι από το περιβάλλον τους, απάντησε θετικά το 74%, ενώ τα άτομα που τους υποστηρίζουν σε ψυ χολογικά όσο και πρακτικά προβλήματα ήταν μέλη της οικογένειάς τους ή φιλικά πρόσωπα. μαντικός ρόλος της οικογένειας στην αντιμε τώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων των ασθενών με καρκίνο, οφείλεται ή όχι στην απουσία εναλλακτικών τρόπων συναισθηματικής στήριξης του ασθενούς. Το 89% των φροντιστών των καρκινοπαθών πιστεύει, σύμφωνα με τα αποτε λέσματα της παρούσας έρευνας, ότι η ψυχολογική υποστήριξη είναι η βοήθεια που κυρίως αναμένει ο ασθενής. Ως προς αυτό, όμως, το σύστημα υγείας έχει να προσφέρει ελάχιστα. Οργανωμένες υπηρε σίες ψυχολογικής υποστήριξης δεν υπάρχουν ή και όπου υπάρχουν υπολειτουργούν. Απόδειξη του τε λευταίου, η δήλωση ενός μεγάλου μέρους των φροντιστών που κατά την ερευνά μας δεν δέχθηκαν άλλη βοήθεια εκτός της ιατρικής (78%). Ομοίως, παρότι το 73% των φροντιστών γνώριζε τη δυνα τότητα ψυχολογικής υποστήριξης στο νοσοκομείο, μικρό ποσοστό απευθύνθηκε σ αυτό για βοήθεια. Οι γιατροί και οι συγγενείς, που εκ των πραγμάτων καλούνται αρκετές φορές να καλύψουν και αυτό το πεδίο, δεν έχουν ανάλογη εκπαίδευση ή τον απαιτούμενο χρόνο και ως εκ τούτου η προσφορά τους είναι ανεπαρκής. Το 74% των φροντιστών δεχόταν ψυχολογική υποστήριξη από το οικογενεια κό τους περιβάλλον. Η υποχρέωση, όμως, εισαγωγής προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους στο γενικότερο νοσηλευτικό πλαίσιο ανήκει πρώτιστα στην πολιτεία και τα νοσηλευτικά ιδρύματα 1,14,16,17,20. Η έρευνα-πιλότος υποδεικνύει ότι βασική θέση στην υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο κατέχει η οικογένεια, με πρωταρχικό ρόλο στον σύζυγο ή τη σύζυγο. Οι φροντιστές μέσα στην αγω νία της επιδείνωσης της νόσου και του θανάτου, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Παρόλο που γνωρίζουν την ύπαρξη ψυχολογικής υποστήριξης στο νοσοκομείο, μικρό ποσοστό απευθύνεται εκεί για βοήθεια. Τέλος το ενδιαφέρον θα πρέπει να ε ντοπισθεί στην ενθάρρυνση περισσοτέρων μελών προς αναζήτηση αυτής της βοήθειας. Συζήτηση Η παρούσα πιλοτική έρευνα υποδεικνύει την α ν- άγκη που έχουν οι ασθενείς με καρκίνο, όσο και οι φροντιστές τους, για ψυχολογική και συ ναισθηματική υποστήριξη. Το 97% των φροντιστών απάντησε ότι το πρόβλημα του ασθενούς, τους α πασχολούσε πολύ ή πάρα πολύ. Πρόσφατες αλλά και παλαιότερες μελέτες εντοπίζουν τα πολλαπλά ψυχολογικά προβλήματα των φροντιστών ασθε νών με καρκίνο 1,2,13-17 καθώς και την ανά γκη κοινωνικής υποστήριξης τους Από τα απο τελέσματα φαίνεται ότι ο κύριος κορμός βοήθειας παραμένει η οικογένεια. Οι φροντιστές εξάλλου ή ταν στην παρούσα έρευνα όλοι άτομα του οικογε νειακού περιβάλλοντος (98%): Σύζυγοι 52%, τέκνα 29% και λοιποί συγγενείς. Τα ευρήματά μας φαίνε ται να συμφωνούν με πρόσφατη μελέτη από την Βραζιλία σε φροντιστές ασθενών με καρκίνο, αλλά και σε μελέτες που προέρχονται τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική 16, Το κύριο ερώτημα που εγείρει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και που απασχόλησε τους ανωτέρω συγγραφείς, είναι το κατά πόσο η οικογένεια είναι ικανή να βοη θήσει αποτελεσματικά στον τομέα αυτό. Ο ειδικός στη ψυχολογική υποστήριξη, θα ήταν ο άνθρωπος στον οποίον θα ήθελαν να μιλήσουν κυρίως έξω από το οικογενειακό ή άμεσα φιλικό τους περιβάλλον, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για προγράμματα υποστήριξης μέσα και έξω από τους χώρους νοσηλείας 1,13,14,17,18. εν προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας αν ο τό σο ση- ABTRACT Caregivers experience in patients with cancer P. HERAS, A.HATZOPOULOS, Μ. SAMARTZI, D. MITSIBOUNAS The aim of this study is to describe the characteristics of caregivers of chronic diseases patients, assess their perceived burden and investigate factors influencing this burden. Material and Methods: In this pilot research were participated 82 patient-attendants (45 men and 37 women) Patients were suffering from breast, lung, colorectal, ovariuma and endometrial carcinoma. Based on a questionnaire data, the influence of social support was studied, in particular that of family members or through state programs. Results: Family members are the primary caregivers (spouses 51%, children 29% and others 20%). Psychological support is the main important help that they need and there is a small number of caregivers who want medical and social support. Book FEB-09.indb 88

6 Τόμος KB, τεύχος 2, Φεβρουάριος Conclusions: It is proved that the family still remains the main supporting mechanism for attendants and patients. Key words: support mechanism, patients with cancer, caregivers needs. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Given BA, Given CW, Kozachik S. Family support in advanced cancer. CA Cancer J Clin, 2001: Nijboer C, Triemstra M, Tempelaar R et al. Patterns of caregivers experience among partners of cancer patients. Gerontologist, 2000: Cassilerh BR, Lusk EJ, Strouse TB et al. A psychological analysis of cancer patients and their next-of-kin. Cancer 1985, 55: Silberfarb PM, Holland JC, Anbar D et al. Psycological response of patients receiving two drug regimens for lung carcinoma. Am J Psychiatry 1983, 140: Brinkley D. Emotional distress during cancer chemotherapy. Br Med J 1983, 286: Wortman CB, Dunkel-Schetter C. Interpersonal relationship and cancer: A theoretical analysis. J Soc lss 1979, 351: Nerenz DR, Leventhal H, Love RR. Factors contributing to emotional distress during cancer chemotherapy. Cancer 1982, 50: Cohen S, Wills TA. Stress, social support and buffering hypothesis. Psycol Bull 1985, 98: Dunkel-Shetter C. Social support and cancer: Findings based on patient interviews and their implications. J Soc lss 1984, 40: Worthman CB. Social support and the cancer patient: Conceptual and methological issues. Cancer 1984,53 (suppl): Lichtman RR, Taylor SE, Wood JV et al. Social support and marital adjustment after breast cancer. J Psycosoc Oncol 1987, 5: Hannum JW, Giese-Davis J, Harding K et al. Effects of individual and marital variables on coping with cancer. J Psychosoc Oncol 1991, 9: Ayamann P, Fillip SH, Klauer T. Family support and coping with cancer: some determinants and adptive correlates.br J Soc Psycol 1995, 34: Pasacrets JV, McCorkle R. Cancer care: impact of interventions on caregiver outcomes. Annu Rev Nurs Res 2000, 18: Shelby RA, Taylor KL Kemer LF et al. The role of communitybased and philanthropic organizations in meeting cancer patients and caregiver needs. CA Cancer J Clin 2002, 52; Harding R, Higginson IJ. What is the best way to help care-givers in cancer and palliative care? A systematic literature review of interventions and their effectiveness. Palliat Med 2003, 17: Vahon ML. Caring for the caregiver in oncology and palliative care. Semin Oncol Nurs 1998, 14: Reis J, McGinty B, Jones S. An e- learning caregiving program for prostate cancer patients and family members. J Med Syst 2003, 27: Weitzner MA, Haley WE, Chen H. The family caregiver of the older cancer patient. Hematol Oncol Clin North Am 2000, 14: Given BA, Given CW, Kozachik S. Family support in advanced cancer. CA Cancer J Clin 2001, 51: Book FEB-09.indb 89

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):33-43 Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της επίπτωσης του άγχους και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν το έργο των φροντιστών ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο

Μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν το έργο των φροντιστών ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Μελέτη των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν το έργο των φροντιστών ασθενών με

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου: µία ποιοτική ανάλυση

Ποιότητα ζωής και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου: µία ποιοτική ανάλυση ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 70-80 Ποιότητα ζωής και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου: µία ποιοτική ανάλυση Θεοφίλου Π. 1 1 ρ. Ψυχολογίας Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης και της θρησκευτικότητας στην ψυχολογική λειτουργικότητα ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία

Επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης και της θρησκευτικότητας στην ψυχολογική λειτουργικότητα ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία Επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης και της θρησκευτικότητας στην ψυχολογική λειτουργικότητα ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία 189 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης και

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 59-69 ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών Σταθαρού Α. 1, Παπαθανασίου Ι. 2, Γκούβα Μ. 3, Μασδράκης Β. 4, Μπερκ Α. 5, Νταραγιάννης.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα

Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στις κοινωνικές ανάγκες του μόνου γονέα Αντωνοπούλου Φ. Διονυσία Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):75-84 Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο

Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας από την παροχή φροντίδας στο νοσηλευόμενο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Μέτρηση της ικανοποίησης του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενών της μονάδας εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Η Κρίση στη Χρόνια Σωματική Ασθένεια του παιδιού κι οι δυσκολίες προσαρμογής της οικογένειάς του Βαλαμουτοπούλου Χρύσα 1, Βαλαμουτοπούλου Μαρία 2 1. Ψυχολόγος, MSc, Οικογενειακή σύμβουλος 2. Ιατρός Πνευμονολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2015) Γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των εναλλακτικών θεραπειών Ανδρικόπουλος Αλέξανδρος 1, Ρεκλείτη Μαρία 2, Σαρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές: Αυγενάκης Αριστείδης. Παπαδάκη Εμμανουέλα. Τοράκη Μαρίνα. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριγώνη Μαρία

Σπουδαστές: Αυγενάκης Αριστείδης. Παπαδάκη Εμμανουέλα. Τοράκη Μαρίνα. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριγώνη Μαρία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (The burnout syndrome) σε επαγγελματίες υγείας: επιπτώσεις στην ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)»

«Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Βασιλοπαναγή Αντωνία «Επικοινωνία Νοσηλευτή Ογκολογικού Ασθενή (ασθενή µε καρκίνο)» ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητικό άγχος: Νοσηλευτικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις

Προεγχειρητικό άγχος: Νοσηλευτικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φουντούκη Αντιγόνη 1, Θεοφανίδης Δημήτριος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη 2. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (πιλοτική συγκριτική μελέτη)

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (πιλοτική συγκριτική μελέτη) ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (πιλοτική συγκριτική μελ) Θεοφανίδης Δ. 1, Καπάδοχος Θ. 2, Καμπισιούλη Ε 3., Καδδά Ο. 4, Φουντούκη Α 5 1. Νοσηλευτής, ΤΕ, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη ασθενών που έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή

Άγχος και κατάθλιψη ασθενών που έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή 1. ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Άγχος και κατάθλιψη ασθενών που έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή Μπελλάλη Χρ. Θάλεια 1, Αβραμίκα Γ. Μαρία 1, Μαστροκώστας Γ. Αθανάσιος 2, Θεοδόσης Πέτρος 1. Επίκ.Καθηγήτρια, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Γιούρντα Άννα-Μαρία 1, Τουλιά Γεωργία 2 1. Νοσηλεύτρια 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Άγχος Σε Εργαζόµενους Σε οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

Το Άγχος Σε Εργαζόµενους Σε οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Interscientific Health Care (2009) 1, 9-15 Το Άγχος Σε Εργαζόµενους Σε οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Μ.Φακή 1, Μ.Γκούβα 2, Ι.Παπαθανασίου 3, Π.Πράπα 4,.Πάσχου 1, Ε.Πράπα 1, Ε.Κοτρώτσιου 3, 1 Μ.Π.Σ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία Μέτρηση της ικανοποίησης ασθενών από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία Πίνη Α, Σαράφης Π, Μαλλιαρού Μ, Μπαµίδης Π, Νιάκας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Πίνη Α, pinianas@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 145. Ψυχιατρική 2009, 20:145 152

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 145. Ψυχιατρική 2009, 20:145 152 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 145 Ερευνητική εργασία Research article o Σ. Μαρτινάκη, 1 Χ. Τσόπελας, 2 Δ. Πλουμπίδης, 1 Β. Μαυρέας 3 1 Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη μαία στην Κύπρο Πιλοτική έρευνα

Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη μαία στην Κύπρο Πιλοτική έρευνα Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αξιολόγηση της ικανοποίησης των λεχωίδων από τη συνεργασία με το γυναικολόγο και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Κουλτούρας στον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Ουροποιογεννητικού και Πεπτικού Καρκίνου

Η Επίδραση της Κουλτούρας στον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Ουροποιογεννητικού και Πεπτικού Καρκίνου xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(4): 367 378 NOSILEFTIKI 2009, 48(4): 367 378 α ν α σ κο π η σ η R E V I E W Η Επίδραση της Κουλτούρας στον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Ουροποιογεννητικού και Πεπτικού Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Το δικαίωμα ενημέρωσης ασθενών με μεσογειακή αναιμία στη θεραπεία και την έρευνα Ροδίτου Κ. Μαρία 1, Μπαρμπούνη Κ. Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα