ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η Διεθνής Σύμβαση Τροπικής Ξυλείας υιοθετήθηκε το 1994 και λειτούργησε με όλες τις επεκτάσεις της μέχρι το 2006, οπότε και άρχισαν διαπραγματεύσεις για την α- ντικατάστασή της. Τον Ιανουάριο του 2006 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την σύνταξη μιας νέας Σύμβασης στα πλαίσια της UNCTAD/ΔΗΕΕΑ (Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη). Σκοπός της νέας Συμφωνίας είναι η διεθνής εμπορική εκμετάλλευση της τροπικής ξυλείας από πηγές αειφόρου διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ξυλείας και την συνάφεια της εμπορίας της για τις οικονομίες των χωρών που παράγουν ξυλεία καθώς και την προώθηση και εφαρμογή συγκρίσιμων κριτηρίων και δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών. Επίσης λαμβάνει υπ όψιν τους συσχετισμούς του εμπορίου τροπικής ξυλείας και της διεθνούς αγοράς ξυλείας καθώς και την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία. Η εν λόγω συμφωνία αποσκοπεί στη διαφάνεια στο διεθνές εμπόριο ξυλείας. Οι στόχοι αυτής της νέας Συμφωνίας είναι εναρμονισμένοι με την κοινή εμπορική και περιβαλλοντική πολιτική. Η International Tropical Timber Organization (ITTA) από το 2006 άνοιξε προς υπογραφή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη στις 3 Απριλίου 2006 και θα παραμένει ανοιχτή μέχρι την πάροδο ενός μηνός από την οριστική της εφαρμογή σε ισχύ, η οποία σχεδιάζεται να γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2008, ή όποια άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 39 της Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ για δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της, εκτός εάν το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού αποφασίσει, με ειδική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 12, την παράταση, την αναδιαπραγμάτευση ή τη λύση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναφερόμενου άρθρου. Στις 18 Δεκεμβρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για υιοθέτηση της Απόφασης από το Συμβούλιο για την υπογραφή και σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Διεθνούς Σύμβασης για την Τροπική Ξυλεία, βάσει των άρθρων 133 και 175 της Συνθήκης της Ε.Ε. Στις 13 Μαρτίου, η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου (CLS) υπέβαλε τη Γνωμοδότησή της, η οποία επιβεβαίωσε τη μεικτή φύση της ΙΤΤΑ, 2006 καθώς και την ανάγκη για μια διττή νομική βάση, όπως είχε προταθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόνισε επίσης ότι πρέπει να ζητηθεί η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν την σύναψη της ΙΤΤΑ και επομένως η πρόταση της Επιτροπής για την απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή και ολοκλήρωση εκ μέρους της ΙΤΤΑ 2006, πρέπει να διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές προτάσεις, εκ των οποίων η μία αφορά την υπογραφή της Σύμβασης και η άλλη τη σύναψή της. Στις 16 Ιουλίου του 2007 η Ομάδα Εργασίας για τα Βασικά Προϊόντα κατέληξε σε Συμφωνία, εναρμονισμένη με την Γνωμοδότηση της CLS, για τα εξής κείμενα: Το σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Διεθνούς Σύμβασης του 2006 για την Τροπική Ξυλεία. Την Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 36(3) της Συμφωνίας. Το σχέδιο Πρότασης του Συμβουλίου. Το σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Διεθνούς Σύμβασης του 2006 για την Τροπική Ξυλεία. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: Από πλευράς Ε.Ε. διαχωρίζεται η υπογραφή προσωρινής εφαρμογής της Συμφωνίας από την σύναψη της Συμφωνίας. Εκκινεί η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 300 (3) της Συνθήκης της Ε.Ε. και Καλούνται τα Κράτη Μέλη να εκκινήσουν τις εθνικές τους διαδικασίες κύρωσης, προκειμένου να προσχωρήσουν στην ΙΤΤΑ, 2006, όσο το δυνατό συντομότερα, Επίσης κατατίθεται στο Συμβούλιο προς υιοθέτηση το σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της Διεθνούς Σύμβασης του 2006 για την Τροπική Ξυλεία και το σχέδιο Δήλωσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 36(3) της Συμφωνίας και Καλείται το Συμβούλιο να προσθέσει στα πρακτικά της συνεδρίασής του το σχέδιο Δήλωσης. Από πλευράς της χώρας μας κρίνουμε αναγκαία την κύρωση της Συμφωνίας διότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των πολλαπλών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφελειών που παρέχουν τα δάση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ξυλεία και τα άλλα δασικά προϊόντα της αειφόρου διαχείρισης των δασών, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη συμβολή της αειφόρου διαχείρισης των δασών στην αειφόρο ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας και την εκπλήρωση των διεθνώς συμφωνηθέντων στόχων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι στόχοι του Διαγγέλματος για τη Νέα Χιλιετία. Επίσης η χώρα μας αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των μελών, των διεθνών οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών και για την καλύτερη επιβολή της δασικής νομοθεσίας και την προώθηση του εμπορίου νομίμως υ- λοτομηθείσας ξυλείας. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής των Ελλήνων, εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Δ. Δρούτσας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μ. Χρυσοχοΐδης Κ. Μπιρμπίλη ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ. Σκανδαλίδης

2 1α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Συμφωνία του 2006 για την Τροπική Ξυλεία, που υιοθετήθηκε στη Γενεύη, στις 27 Ιανουαρίου 2006, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

3 85 Άρθρο δεύτερο Οι τροποποιήσεις του άρθρου 40 της Συμφωνίας εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις. Άρθρο τρίτο Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 38 και οριστικά από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 αυτής. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Δ. Δρούτσας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μ. Χρυσοχοΐδης Κ. Μπιρμπίλη ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ. Σκανδαλίδης ΕΚΘΕΣΗ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Αριθμ. 10 / 3 / 2011 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία». Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου προτείνεται η κύρωση της ανωτέρω Διεθνούς Συμφωνίας, που έχει υ- πογραφεί στη Γενεύη στις 27 Ιανουαρίου Η εν λόγω Συμφωνία αντικαθιστά την αρχική Διεθνή Συμφωνία Τροπικής Ξυλείας του 1983, που είχε κυρωθεί από τη χώρα μας με το ν. 1761/1988. Ειδικότερα: Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 1 του Συντάγματος, η νέα Συμφωνία, με τις διατάξεις της οποίας εισάγονται οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι α. Προσδιορίζονται, ως στόχοι της νέας Διεθνούς Συμφωνίας για την Τροπική Ξυλεία, η προώθηση της: i) διεύρυνσης και της διαφοροποίησης του διεθνούς εμπορίου τροπικής ξυλείας, η οποία προέρχεται από δάση αειφόρου διαχείρισης που υλοτομούνται νόμιμα, ii) αειφόρου διαχείρισης των δασών παραγωγής τροπικής ξυλείας. β. Επανακαθορίζονται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις: i) Παροχή φόρουμ διαβουλεύσεων για την προώθηση πρακτικών που δεν προωθούν διακρίσεις στο εμπόριο ξυλείας. ii) Ανάπτυξη και υποστήριξη μηχανισμών, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση νέων και πρόσθετων οικονομικών πόρων για την προώθηση κατάλληλης και προβλέψιμης χρηματοδότησης και εμπειρογνωμοσύνης, αναγκαίας για την ενίσχυση της ικανότητας των μελών-παραγωγών. iii) Βελτίωση της εμπορίας και διανομής των εξαγωγών τροπικής ξυλείας και παράγωγων προϊόντων από πηγές αειφόρου διαχείρισης και νόμιμης υλοτομίας. iv) Ενίσχυση της ικανότητας των μελών να συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και διαδίδουν στατιστικά στοιχεία, σχετικά με το εμπόριο της ξυλείας τους, καθώς και πληροφορίες για την αειφόρο διαχείριση των τροπικών δασών τους. v) Ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, για την καλύτερη κατανόηση των προαιρετικών μηχανισμών, ώ- στε να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση των τροπικών δασών και να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα μέλη στον τομέα αυτό. vi) Προώθηση της πρόσβασης σε τεχνολογίες και η μεταφορά τους, καθώς και η τεχνική συνεργασίας, για την εφαρμογή των στόχων της υπό κύρωση Συμφωνίας. vii) Κατανόηση της συμβολής των δασικών προϊόντων (εκτός ξυλείας) και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην αειφόρο διαχείριση των τροπικών δασών. viii) Αναγνώριση του ρόλου των εξαρτώμενων από τα δάση αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, για την επίτευξη της αειφόρου διαχείρισης των δασών. (άρθρο 1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Επανακαθορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στην αρχική και στην κυρούμενη Συμφωνία, για την εφαρμογή της. (άρθρο 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ α. Εξακολουθεί να υφίσταται ο Διεθνής Οργανισμός Τροπικής Ξυλείας (Οργανισμός), που ιδρύθηκε με την αρχική Συμφωνία για την εφαρμογή των διατάξεων της υπό κύρωση Συμφωνίας και την εποπτεία της λειτουργίας αυτής. β. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών γραφείων του Οργανισμού, ο οποίος έχει την έδρα του στην Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. (άρθρο 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Διεθνούς Συμβουλίου Τροπικής Ξυλείας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής: α. Παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο να συγκαλεί, εκ περιτροπής, συνόδους εκτός της έδρας του Οργανισμού, κατά προτίμηση σε μια χώρα-παραγωγό. β. Το Συμβούλιο μεριμνά για τη διάθεση επαρκών κεφαλαίων, κατά τον καθορισμό της συχνότητας των συνόδων και του τόπου διεξαγωγής τους. γ. Επανακαθορίζονται: i) ο τρόπος κατανομής των ψήφων μεταξύ των μελών του Οργανισμού, ii) η χρονική περίοδος για την οποία το Συμβούλιο κατανέμει τις ψήφους (κάθε οικονομική διετία αντί για κάθε οικονομικό έ-

4 86 τος που ισχύει σήμερα). δ. Συμπεριλαμβάνονται ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται ο Οργανισμός για την επίτευξη των στόχων της υ- πό κύρωση Συμφωνίας. ε. Ο Οργανισμός επωφελείται πλήρως από τις δυνατότητες του Κοινού Ταμείου για τα Βασικά Προϊόντα. (άρθρα 6 16) ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Επανακαθορίζονται θέματα προνομίων και ασυλιών του Οργανισμού. Ειδικότερα ορίζεται ότι, το καθεστώς, τα προνόμια και οι ασυλίες του Οργανισμού, του Εκτελεστικού Διευθυντή του, του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων του, καθώς και των εκπροσώπων των μελών στο έδαφος της Ιαπωνίας, εξακολουθούν να διέπονται α- πό τη Συμφωνία για την Έδρα μεταξύ της Κυβέρνησης της Ιαπωνίας και του Διεθνούς Οργανισμού Τροπικής Ξυλείας. (άρθρο 17) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Ρυθμίζονται θέματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Ειδικότερα: 1.α. Συμπεριλαμβάνονται στους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς (Διοικητικό και Ειδικό) το Ταμείο για την Εταιρική Σχέση του Μπαλί και άλλοι λογαριασμοί, που ενδέχεται να κριθούν κατάλληλοι και α- ναγκαίοι από το Συμβούλιο. β. Ορίζεται ότι, ο Διοικητικός Λογαριασμός τροφοδοτείται από τις εισφορές των μελών, ενώ, ο Ειδικός Λογαριασμός και το Ταμείο για την Εταιρική Σχέση του Μπαλί, τροφοδοτούνται από προαιρετικές εισφορές. γ. Προβλέπεται η θέσπιση από το Συμβούλιο, δημοσιονομικών κανόνων, για τη διασφάλιση της διαφανούς διαχείρισης και διοίκησης των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων και κανόνων που διέπουν την εκκαθάριση των λογαριασμών κατά τη λύση ή κατά τη λήξη ισχύος της Συμφωνίας. (άρθρο 18) 2.α. Προσδιορίζονται οι δαπάνες που καλύπτει ο Διοικητικός Λογαριασμός, ήτοι: i) βασικές διοικητικές δαπάνες (μισθοί και παροχές, έξοδα εγκατάστασης και ταξιδίων) και ii) κύριες δαπάνες λειτουργίας (έξοδα για τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, την επεξεργασία και δημοσίευση μελετών και αξιολογήσεων κ.λπ.). β. Ορίζεται ότι, το Συμβούλιο, πριν από το τέλος κάθε οικονομικής διετίας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Διοικητικού Λογαριασμού του Οργανισμού για την επόμενη διετία και υπολογίζει την εισφορά κάθε μέλους στον προϋπολογισμό αυτό. γ. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών στο Διοικητικό Λογαριασμό, για κάθε οικονομική διετία. δ. Προσδιορίζεται ο χρόνος, εντός του οποίου καθίστανται οι προαναφερόμενες εισφορές απαιτητές. ε. Περαιτέρω, ορίζεται ότι, μέλος που δεν καταβάλει πλήρως την εισφορά του επί δύο διαδοχικά έτη, δεν έχει στο εξής το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις για χρηματοδότηση έργου ή προτάσεις σχεδιαζόμενου έργου. στ. Παρέχεται έκπτωση επί της εισφοράς, σε περίπτωση που ένα μέλος καταβάλει πλήρως την εισφορά του στο Διοικητικό Λογαριασμό εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (άρθρο 19) 3.α. Επαναπροσδιορίζονται οι ειδικότεροι λογαριασμοί του Ειδικού Λογαριασμού (Επιμέρους Λογαριασμοί των Θεματικών Προγραμμάτων, Επιμέρους Λογαριασμοί Έργων) και συμπεριλαμβάνονται στις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του Λογαριασμού, το Κοινό Ταμείο Βασικών Προϊόντων καθώς και άλλες πηγές. β. Ορίζεται, ως σκοπός, του Επιμέρους Λογαριασμού των Θεματικών Προγραμμάτων, η διευκόλυνση της καταβολής εισφορών χωρίς ειδικό προορισμό, για τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων προγραμματιζόμενων έργων, έργων και δραστηριοτήτων που συνάδουν με τα Θεματικά Προγράμματα τα οποία έχει καθορίσει το Συμβούλιο, με βάση τις προτεραιότητες γενικής πολιτικής και τις προτεραιότητες έργων. γ. Παρέχεται η δυνατότητα στους χορηγούς να διαθέτουν την εισφορά τους σε ειδικά θεματικά Προγράμματα. δ. Περαιτέρω, ορίζεται, ως σκοπός του Επιμέρους Λογαριασμού των Έργων, η διευκόλυνση της καταβολής εισφορών με ειδικό προορισμό για τη χρηματοδότηση προγραμματιζόμενων έργων και έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν εγκριθεί κατά τα οριζόμενα. ε.i) Οι εισφορές, με ειδικό προορισμό, στον Επιμέρους Λογαριασμό Έργων χρησιμοποιούνται μόνο για τα προγραμματιζόμενα έργα και για τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν προβλεφθεί, εκτός αν ο χορηγός αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ε- κτελεστικό Διευθυντή. ii) Μετά την ολοκλήρωση ή λήξη προγραμματιζόμενου έργου, έργου ή δραστηριότητας, ο χορηγός αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων που έχουν τυχόν εναπομείνει. στ. Προβλέπεται η ενθάρρυνση των μελών, όσον αφορά στην τροφοδοσία του ειδικού λογαριασμού με σχετικά κεφάλαια, δεδομένου του προαιρετικού χαρακτήρα των εισφορών. ζ.i) Πιστώνονται στον αντίστοιχο Επιμέρους Λογαριασμό όλα τα έσοδα από ειδικά προγραμματιζόμενα έργα, καθώς και από έργα και δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Επιμέρους Λογαριασμού Έργων ή του Επιμέρους Λογαριασμού Θεματικών Προγραμμάτων. ii) Ορίζεται ότι, όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τα εν λόγω προγραμματιζόμενα έργα, έργα ή δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών και των εξόδων ταξιδίων των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, χρεώνονται στον ίδιο Επιμέρους Λογαριασμό. (άρθρο 20) 4.α. Ιδρύεται Ταμείο για την αειφόρο διαχείριση των δασών που παράγουν τροπική ξυλεία. β. Σκοπός του ιδρυμένου Ταμείου είναι η παροχή βοήθειας στα μέλη-παραγωγούς να προβαίνουν σε επενδύσεις, σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών για να εξασφαλίσουν εξαγωγές τροπικής ξυλείας και παράγωγων προϊόντων από πηγές αειφόρου διαχείρισης. γ. Προσδιορίζονται οι πόροι του εν λόγω Ταμείου, που προέρχονται από: i) εισφορές των μελών χορηγών, ii) ποσοστό 50% των εσόδων που προέρχονται από δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τον Ειδικό Λογαριασμό, iii) πόρους που προέρχονται από άλλες πηγές, ι- διωτικές ή δημόσιες, τους οποίους ο Οργανισμός δύναται να αποδεχθεί, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς του κανόνες, και iv) άλλες πηγές που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. δ. Οι πόροι του Ταμείου διατίθενται από το Συμβούλιο αποκλειστικά για προγραμματιζόμενα έργα. ε. Για την κατανομή των πόρων του Ταμείου, το Συμβούλιο καθορίζει τα κριτήρια και τις προτεραιότητες σχε-

5 87 τικά με τη χρησιμοποίηση του Ταμείου. στ. Τα μέλη προσπαθούν να τροφοδοτούν επαρκώς το Ταμείο για την Εταιρική Σχέση του Μπαλί ώστε να προωθούνται οι στόχοι του Ταμείου. ζ. Το Συμβούλιο εξετάζει, κατά τακτά διαστήματα, την επάρκεια των πόρων που διαθέτει το Ταμείο και προσπαθεί να αποκτήσει τους συμπληρωματικούς πόρους που είναι αναγκαίοι προκειμένου τα μέλη παραγωγοί να ε- πιτύχουν το σκοπό του. (άρθρο 21) 5.α. Ορίζεται ότι, οι οικονομικές εισφορές στους προαναφερόμενους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς καταβάλλονται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα και εξαιρούνται από συναλλαγματικούς περιορισμούς. β. Παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο να αποδέχεται άλλους τρόπους εισφοράς στους δημιουργούμενους λογαριασμούς, εκτός του διοικητικού λογαριασμού. (άρθρο 22) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Ρυθμίζονται θέματα, σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τον Οργανισμό (δραστηριότητες γενικής πολιτικής και δραστηριότητες έργων), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κυρούμενης Συμφωνίας. Ειδικότερα: α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος δράσης των μελών και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Συμβουλίου του Οργανισμού. β. Συγκροτούνται τέσσερις (4) νέες Επιτροπές (αντί τριών (3) που υπάρχουν σήμερα), στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Οργανισμού. (άρθρα 24-26) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με στατιστικά στοιχεία, μελέτες και πληροφόρηση. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ενθάρρυνση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά : i) στην κατάσταση σχετικά με την α- ειφόρο διαχείριση των δασών παραγωγής ξυλείας και τα συναφή ζητήματα στις χώρες μέλη, ii) στις ροές των πόρων και τις απαιτήσεις, σχετικά με τους στόχους, τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει ο Οργανισμός. (άρθρα 27-28) ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 1. Παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο να αξιολογήσει την εφαρμογή της κυρούμενης Συμφωνίας (τους στόχους και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς), πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος αυτής. (άρθρο 33) 2. Απαγορεύεται, ρητά, η προσφυγή σε μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου ξυλείας και παράγωγων προϊόντων, ειδικότερα δε όσον αφορά στις εισαγωγές και την αξιοποίησή τους. (άρθρο 34) ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 1.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή και έγκριση της κυρούμενης Συμφωνίας. β. Παρέχεται σε κάθε μέλος η δυνατότητα: i) παρουσίασης ενώπιον του Συμβουλίου οποιασδήποτε καταγγελίας εναντίον άλλου μέλους, για αθέτηση των υποχρεώσεών του και οποιασδήποτε διαφοράς ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας, ii) προσχώρησης και κοινοποίησης προσωρινής εφαρμογής αυτής, iii) τροποποίησης, αποχώρησης και αποπομπής από τη Συμφωνία, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία. γ. Προβλέπεται ότι, η αποχώρηση από τη Συμφωνία δεν απαλλάσσει τα μέλη από τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Οργανισμού. (άρθρα 31, και 40 43) 2.α. Η κυρούμενη Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο δέκα (10) ετών, με δυνατότητα παράτασης, κατά την οριζόμενη διαδικασία για δύο (2) ακόμα περιόδους [(μία αρχική περίοδο πέντε (5) ετών και μία πρόσθετη τριών (3)]. β. Απαγορεύεται η διατύπωση επιφυλάξεων σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη της κυρούμενης Συμφωνίας. (άρθρα 44 και 45) 3. Τίθενται ορισμένες συμπληρωματικές και μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν σε ι- σχύ, εκτός αν τροποποιούνται με την κυρούμενη Συμφωνία, όλες οι πράξεις που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της αρχικής Συμφωνίας ή / και της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία, εκ μέρους ή εξ ονόματος είτε του Οργανισμού είτε ενός από τα όργανά του, οι ο- ποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας και των οποίων οι όροι δεν προβλέπουν ότι η ισχύς τους λήγει κατά την ημερομηνία αυτή. (άρθρο 46) Β. Με το άρθρο δεύτερο ορίζεται ότι, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 40 της Συμφωνίας, εγκρίνονται σύμφωνα με τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις. Γ. Με το άρθρο τρίτο, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 της Συμφωνίας, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής και του υπό ψήφιση νόμου. Δ. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 1. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τυχόν: α. συμμετοχή της χώρας μας, ως χορηγού, στο ιδρυόμενο Ταμείο για την αειφόρο διαχείριση των δασών, που παράγουν τροπική ξυλεία. (άρθρο 21, παρ. 1, 2) β. Αντιμετώπιση των δαπανών αποστολής εκπροσώπων της χώρας μας, για συμμετοχή σε μεγαλύτερο αριθμό Επιτροπών του Οργανισμού (συγκροτούνται τέσσερις (4) αντί τριών (3) που υπάρχουν ήδη με την αρχική Συμφωνία). (άρθρο 26 παρ. 1) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό εκπροσώπων, διάρκεια και περιοδικότητα συναντήσεων, ποσό εθελοντικής εισφοράς κ.λπ.). 2. Ενδεχόμενη αποτροπή δαπάνης, από τυχόν παροχή έκπτωσης επί της καταβαλλόμενης εισφοράς της χώρας μας στο Διοικητικό Λογαριασμό, σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής της. (άρθρο 19 παρ. 9) Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011 Ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κατριβέσης

6 88 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία» Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου προκαλείται, επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενδεχόμενη δαπάνη, από τυχόν: α. συμμετοχή της χώρας μας, ως χορηγού, στο ιδρυόμενο Ταμείο για την αειφόρο διαχείριση των δασών, που παράγουν τροπική ξυλεία. (άρθρο 21, παρ. 1, 2) β. Αντιμετώπιση των δαπανών αποστολής εκπροσώπων της χώρας μας, για συμμετοχή σε μεγαλύτερο αριθμό Επιτροπών του Οργανισμού (συγκροτούνται τέσσερις (4) αντί τριών (3) που υπάρχουν ήδη με την αρχική Συμφωνία). (άρθρο 26 παρ. 1) Η εν λόγω δαπάνη, που εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό εκπροσώπων, διάρκεια και περιοδικότητα συναντήσεων, ποσό εθελοντικής εισφοράς κ.λπ.), θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. Παπακωνσταντίνου Δ. Δρούτσας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για συνεργασία µεταξύ Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου

στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

29

29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη- µονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των Θαλασσίων Διαδρόμων στην περιοχή του ΟΣΕΠ» που υπογράφηκε στο Βελιγράδι, την 19η Απριλίου 2007 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ειδική µέριµνα ώστε να διαχυθεί και να εφαρµοστεί ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική,

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ο- µοσπονδιακής Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νιγηρίας για οικονοµική, επιστηµονική και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Επί του Μνηµονίου που κυρώνεται µε το παρόν σχέδιο. Β. Επί των κατ ιδίαν παραγράφων του Μνηµονίου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης στον το- µέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ του Υ- πουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας

µων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίµων της Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία

Αναφέρονται οι κύριες µορφές δραστηριότητας για την υλοποίηση και διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας. συνεργασία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωμένων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών -

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της. της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εµπορευµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

11964/07 ΑΓΚ/απ/ΔΜ 1 DG E II

11964/07 ΑΓΚ/απ/ΔΜ 1 DG E II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2007 (27.08) (OR. en) 11964/07 Διοργανικός φάκελος : 2006/0263 (ACC) PROBA 18 DEVGEN 139 RELEX 580 JUR 284 FORETS 44 ENV 417 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Θέμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δη-

στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δη- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωσης της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονοµική συνεργασία» Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Την

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύρωση της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για κινη- µατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας.

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σερβία, είναι αρµόδια για τη διευκόλυνση της υλοποίησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(Α/RES/50/202/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

(Α/RES/50/202/ ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο πρώτο. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Τροποποίησης του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, όπως υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση των

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ιταλικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε τον Αγωγό Φυσικού Aερίου The Trans Adriatic

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον Τοµέα των Δασών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέτοντας τα ανωτέρω υπόψη της Βουλής εισηγούμαστε την ψήφιση του υποβαλλόμενου σχεδίου νόμου. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τομείς του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διαφορών που θα προκύψουν. Η µεικτή επιτροπή θα τηρεί αρχείο µε τη µορφή συµφωνηθέντων πρακτικών. Άρθρο 5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής

Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Συµφωνίας ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει

Επί του άρθρου 8. Επί των άρθρων 9 και 10 Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής. Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής. Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της ηµοκρατίας της Κορέας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Απόφασης του Συµβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ι- δίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου έχει

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για τη συνεργασία στον Τοµέα του Τουρισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία,

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από το άρθρο 12 προβλέπεται ότι η παρούσα Συµφωνία, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής ηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής

στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δη- µοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά

µερών. Το άρθρο 11 της Συµφωνίας περιγράφει τις διαδικασίες αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση αεροσκαφών κατά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την Εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση των υπ αριθµ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσεων του Συµβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις οποίες υιοθετήθηκε η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 6. Η έναρξη ισχύος της συµφωνίας. Άρθρο 7. Διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία της συµφωνίας. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της

στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας» Προς της Βουλή των Ελλήνων Η Συνθήκη της Λισσαβώνας τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 264 final 2017/0107 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 263 final 2017/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση απλουστευμένης διαδικασίας για τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης στο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της,

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά µε τη συµµετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚH EΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης που υπογράφηκε µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για τη Διεθνή Υπηρεσία Αναζητήσεων και της Συµφωνίας Σύ- µπραξης για τις σχέσεις µεταξύ των Οµοσπονδιακών Αρχείων της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έβδομη σύνοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0418(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0418(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου: «Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα