ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 1. Ένα ποσό πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει το ποσό που θα δοθεί σε κάθε σχολείο. 2. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει την τιµή ενός προϊόντος σε δραχµές και να υπολογίζει και εµφανίζει την αντίστοιχη αξία του σε. Δίνεται ότι 1 = 340,75 δρχ. 3. Σε µια πολυκατοικία η χρέωση της θέρµανσης γίνεται ανάλογα µετοεµβαδόν του κάθε διαµερίσµατος. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το εµβαδόν 5 διαµερισµάτων και την συνολική δαπάνη της θέρµανσης και να υπολογίζει και εµφανίζει το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε διαµέρισµα. 4. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει δύο αριθµούς στις µεταβλητές a και b και να ανταλλάσσει και εµφανίζει τις τιµές τους. 5. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το ηµεροµίσθιο ενός εργάτη, τις µέρες εργασίας του και τις υπερωρίες που έχει κάνει. Αν οι κρατήσεις του είναι το 20% των συνολικών αποδοχών του, οι υ- περωρίες πληρώνονται την ώρα µε το 20% του ηµεροµισθίου του και ο φόρος είναι 5%, να βρεθούν και να εµφανιστούν οι µικτές αποδοχές, οι συνολικές κρατήσεις και οι καθαρές αποδοχές. 6. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν µισθό σε Ευρώ και να κάνει ανάλυσή του. Δηλαδή, να βρίσκει και να εµφανίζει από πόσα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα αποτελείται των 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 και 1 Ευρώ. 7. Ένα super market κάνει προσφορές στους πελάτες του ανάλογα µε τους πόντους που συγκεντρώνουν στις αγορές τους. Για κάθε έναν πόντο απαιτείται αγορά προϊόντων αξίας 3. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το ποσό σε (ακέραιος αριθµός) που πλήρωσε ένας πελάτης στο super market και να βρίσκει και εµφανίζει πόσοι πόντοι τού αναλογούν. 8. Μια εταιρία στάθµευσης οχηµάτων διαθέτει τρεις χώρους στάθµευσης, έναν για φορτηγά, έναν για επιβατηγά και έναν για µοτοσικλέτες. Η είσοδος ενός οχήµατος για στάθµευση χρεώνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο παραµονής του και είναι 2,7 για τα φορτηγά, 2,3 για τα επιβατηγά και 1,8 για τις µοτοσικλέτες. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των οχηµάτων κάθε κατηγορίας που εισήλθε µια συγκεκριµένη ηµέρα σε κάθε χώρο στάθµευσης και να υπολογίζει και εµφανίζει το σύνολο των εισπράξεων απ' όλους τους χώρους στάθµευσης. 9. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις µηνιαίες εισπράξεις µιας εταιρείας στη διάρκεια ενός έ- τους και να υπολογίζει και εµφανίζει το ποσοστό των εισπράξεων κάθε µήνα σε σχέση µε το σύνολο των εισπράξεων όλου του έτους. 10. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό που αντιπροσωπεύει ένα πλήθος δευτερολέπτων και να βρίσκει και εµφανίζει πόσες ώρες, πόσα λεπτά και πόσα δευτερόλεπτα περιέχει. 11. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει δύο αριθµούς σε δύο µεταβλητές a και b και να ανταλλάσσει και εµφανίζει τις τιµές τους χωρίς να κάνει χρήση κάποιας τρίτης µεταβλητής. (Υπόδειξη: Να καταχωρήσετε το άθροισµα των a και b στην a, µετά να αφαιρέσετε την b από την a και να καταχωρήσετε το αποτέλεσµα στην b και τέλος να αφαιρέστε την b από την a και να καταχωρήσετε το αποτέλεσµα στην a). Σελίδα 1 από 1

2 1. Τι θα εµφανιστεί µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου: Number 4 Alpha -1 Number > 0 Alpha > 0 µ " µµ" µ " µµ" _ µ " µµ" _ 2. Να ξαναγραφεί το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου, ώστε να εµφανίζεται µόνο µία φορά η εκχώρηση Β Χ-1: X > 0 X + 1 B X - 1 X <= 0 A X 1 B X Να γραφεί αλγόριθµος που να: α) Διαβάζει το ύψος τεσσάρων ατόµων. β) Υπολογίζει πόσοι από τους πρώτους τρεις είναι ψηλότεροι από τον τέταρτο. γ) Αν βρέθηκαν π.χ. 2 άτοµα ψηλότερα από τον τέταρτο να εµφανίζει µήνυµα της µορφής "Οι δύο είναι ψηλότεροι από τον τέταρτο". δ) Στην περίπτωση που και οι τρεις πρώτοι είναι ψηλότεροι από τον τέταρτο, να εµφανίζει και το µήνυµα "Ο τέταρτος είναι ο πιο κοντός" 4. Μια εταιρία πουλάει ένα προϊόν προς 0,70 το κοµµάτι αν γίνει παραγγελία µέχρι 200 κοµµάτια και προς 0,30 το κοµµάτι αν γίνει παραγγελία για περισσότερα από 200 κοµµάτια. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των κοµµατιών που παραγγέλθηκαν και να υπολογίζει και εµφανίζει την αξία τους. 5. Μια εταιρία χορηγεί επίδοµα σπουδών στους υπαλλήλους της µε βάση τις γραµµατικές τους γνώσεις και σαν ποσοστό του βασικού τους µισθού ως εξής: 5% για τους αποφοίτους γυµνασίου, 10% για τους αποφοίτους λυκείου και 20% για τους πτυχιούχους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον βασικό µισθό και τον κωδικό σπουδών (1, 2, 3) ενός υπαλλήλου και να υπολογίζει και εµφανίζει το επίδοµα σπουδών που θα του χορηγηθεί. 6. Για να βαφτεί ένα δωµάτιο απαιτείται 1 κουτί µπογιά ανά 3 τετραγωνικά µέτρα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το εµβαδόν του δωµατίου που θα βαφτεί και να υπολογίζει και εµφανίζει πόσα κουτιά µπογιάς θα πρέπει να αγοραστούν. 7. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται ως είσοδο δύο ακέραιους αριθµούς. Αν είναι και οι δύο άρτιοι ή περιττοί, τότε να εµφανίζει το µέσο όρο τους. Σε διαφορετική περίπτωση να εµφανίζει το γινόµενό τους. 8. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να δέχεται ως είσοδο δύο ακέραιους αριθµούς. Αν είναι οµόσηµοι να εµφανίζει το µέσο όρο τους, αλλιώς να εµφανίζει το απόλυτο της διαφοράς τους. 9. Να γραφεί αλγόριθµος που να δέχεται ως είσοδο τρεις πραγµατικούς αριθµούς και να υπολογίζει το άθροισµά τους. Αν το άθροισµα αυτό είναι µεγαλύτερο του µηδενός τότε να εµφανίζει το µέσο όρο των τριών αριθµών. Σε διαφορετική περίπτωση να εµφανίζει τον µέγιστο αριθµό. 10. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό και να εµφανίζει το τετράγωνό του εάν αυτός είναι άρτιος, ενώ να εµφανίζει το διπλάσιό του αν αυτός είναι περιττός. Σελίδα 1 από 10

3 11. Να γραφεί αλγόριθµος που να δέχεται έναν ακέραιο αριθµό και να ελέγχει αν είναι πολλαπλάσιο του πέντε, εµφανίζοντας κατάλληλο µήνυµα. 12. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό και να εµφανίζει το κύβο του εάν αυτός είναι πολλαπλάσιο του 3, ενώ να εµφανίζει το πενταπλάσιό του αν αυτός είναι πολλαπλάσιο του Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τρεις ακέραιους αριθµούς και να υπολογίζει και εµφανίζει τον µεγαλύτερο από αυτούς. 14. Στους προκριµατικούς αγώνες της Ολυµπιάδας στο άλµα εις µήκος, ένας αθλητής κάνει 3 αρχικές προσπάθειες και αν έχει επίδοση µεγαλύτερη από 7,50 µέτρα, τότε δικαιούται να συνεχίσει και να κάνει κι άλλες 3 ακόµα προσπάθειες. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις 3 πρώτες προσπάθειες ενός αθλητή και να εµφανίζει ένα µήνυµα αν δικαιούται να συνεχίσει ή όχι και στην περίπτωση που δικαιούται να βρίσκει και να εµφανίζει την καλύτερη προσπάθεια του αθλητή. 15. Να γραφεί αλγόριθµος που να δέχεται την ώρα σε 24ωρη µορφή, σαν ένα τετραψήφιο αριθµό, όπως για παράδειγµα Ο αλγόριθµος να ελέγχει πρώτα αν ο τετραψήφιος αριθµός που διάβασε παριστάνει σωστή ένδειξη ώρες και αν ναι, να εµφανίζει την ώρα στην αντίστοιχη 12ωρη µορφή της, για παράδειγµα 02:52 µµ. 16. Ο τελικός βαθµός ενός µαθητή του Ενιαίου Λυκείου σ ένα µάθηµα υπολογίζεται ως εξής: αν η διαφορά προφορικού και γραπτού βαθµού είναι µεγαλύτερη από 5 µονάδες, τότε αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα ο προφορικός βαθµός έτσι ώστε η διαφορά τους να µην είναι µεγαλύτερη από 5 µονάδες, αλλιώς ο προφορικός βαθµός δεν αλλάζει. Ο τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος των δύο βαθµών. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει τον προφορικό και γραπτό βαθµό ενός µαθήµατος και να υπολογίζει και εµφανίζει τον τελικό βαθµό. 17. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που να υπολογίζει το µηνιαίο εισόδηµα των ωροµίσθιων εργαζοµένων σε µία εταιρία. Ως είσοδος στον αλγόριθµο δίνονται τα χρήµατα που παίρνει ένας εργαζόµενος για κάθε µία ώρα εργασίας (ωροµίσθιο), καθώς και οι ώρες που εργάστηκε κατά την διάρκεια του µήνα. Για κάθε εργαζόµενο γίνονται κρατήσεις για την εφορία ανάλογα µετο µηνιαίο του εισόδηµα ως εξής: Αν αυτό υπερβαίνει τα 1000 τότε οι κρατήσεις είναι το 20% του µισθού. Σε διαφορετική περίπτωση οι κρατήσεις είναι το 15% του µισθού. Επίσης αν ένας εργαζόµενος εργάζεται λιγότερες από 80 ώρες το µήνα, τότε οι κρατήσεις του µειώνονται στο 5%. 18. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα προς 0,05 το δευτερόλεπτο και τα επόµενα προς 0,03 το δευτερόλεπτο. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των δευτερολέπτων που µίλησε ένας συνδροµητής και να υπολογίζει και εµφανίζει την χρέωσή του. 19. Έστω ο ακόλουθος αλγόριθµος: µ X, Y * > X + _ * < + 4 _ µ, Να δοθεί το αποτέλεσµα της εντολής Εµφάνισε όταν ως είσοδο δώσουµε: α) 2 και 4 β) -5 και Αν κάποιος φορολογούµενος υποβάλλει τη δήλωσή του ηλεκτρονικά µέσω του Internet, θα έχει έκπτωση 2,5% στον φόρο που του αναλογεί, αλλά το ποσό της έκπτωσης δεν θα µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 118. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον φόρο που καλείται να πληρώσει ένας φορολογούµενος και να υπολογίζει την έκπτωση που του αναλογεί στην περίπτωση που υποβάλλει τη δήλωσή του ηλεκτρονικά. Σελίδα 2 από 10

4 21. Ένα έτος είναι δίσεκτο όταν διαιρείται µε το 4 αλλά όχι και µε το 100, ενώ αν διαιρείται µε το 4 και το 100, θα πρέπει να διαιρείται και µε το 400 για να είναι δίσεκτο. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό που θα αντιπροσωπεύει ένα έτος και να εµφανίζει αν αυτό είναι δίσεκτο ή όχι. 22. Η ωριαία αµοιβή ενός εργαζοµένου είναι 6. Όµως, αν οι ώρες εργασίας του είναι περισσότερες από 25, λαµβάνει και επιπλέον υπερωριακή αποζηµίωση 3 για κάθε επιπλέον ώρα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις ώρες εργασίας και να υπολογίζει και εµφανίζει τις αποδοχές του εργαζοµένου (κανονική αµοιβή, αµοιβή υπερωριών και συνολικές αποδοχές). 23. Σε ένα σχολείο της Ευρώπης, οκάθε µαθητής µπορεί, κατά την διάρκεια του έτους, να κάνει 50 αδικαιολόγητες και 60 δικαιολογηµένες απουσίες ενώ όσες δικαιολογηµένες απουσίες κάνει πέραν των 60 θεωρούνται αδικαιολόγητες. Αν ένας µαθητής κάνει περισσότερες από 50 αδικαιολόγητες απουσίες, πρέπει να δώσει ξανά όλα τα µαθήµατα τον Σεπτέµβριο, ενώ αν ξεπεράσει τις 110 αδικαιολόγητες απουσίες, τότε πρέπει να επαναλάβει την τάξη. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος ο οποίος: α) Να δέχεται τις δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες απουσίες ενός µαθητή β) Να εµφανίζει αν περνάει την τάξη, αν πρέπει να ξαναδώσει όλα τα µαθήµατα τον Σεπτέµβριο ή αν πρέπει να επαναλάβει την τάξη. 24. Έστω ότι ένας µαθητής προβιβάζεται σε ένα µάθηµα εάνο µέσος όρος των βαθµών των δύο τετραµήνων και του διπλάσιου της γραπτής εξέτασης του Ιουνίου είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 9,5. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) Να διαβάζει τους βαθµούς των δύο τετραµήνων καθώς και τον βαθµό της γραπτής εξέτασης για έναν µαθητή. β) Να υπολογίζει και εµφανίζει τον µέσο όρο του µαθητή στο µάθηµα αυτό. γ) Να εµφανίζει το µήνυµα προβιβάζεται ή απορρίπτεται στην αντίστοιχη περίπτωση. 25. Ο φόρος για τις πινακίδες ενός καινούργιου αυτοκινήτου εξαρτάται από τα κυβικά του σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: Κυβισµός (σε cm 3 ) Φόρος (σε ) και πάνω 1200 α) Να διαβάζει τα κυβικά και την καθαρή αξία, χωρίς πινακίδες, ενός αυτοκινήτου. β) Να υπολογίζει και εµφανίζει το ποσοστό του φόρου επί της καθαρής αξίας του αυτοκινήτου. γ) Να υπολογίζει και εµφανίζει το συνολικό κόστος του αυτοκινήτου. 26. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τους τελικούς βαθµούς ενός µαθητή και να εµφανίζει εάν περνά την τάξη ή πρέπει να δώσει εξετάσεις τον Σεπτέµβριο και σε ποια µαθήµατα. Υποθέτουµε ότι ο µαθητής έχει µόνο τρία µαθήµατα και ότι περνά την τάξη εάν έχει σε όλα τα µαθήµατα βαθ- µό πάνωαπό 10 ή όταν ο Μέσος Όρος και των τριών είναι πάνω από 13, διαφορετικά πρέπει να δώσει εξετάσεις τον Σεπτέµβριο σε όσα µαθήµατα είχε κάτω από Μία Ηλεκτρική Εταιρία χρεώνει την ηλεκτρική κατανάλωση σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα: Τις πρώτες 200 κιλοβατώρες προς 0,1 την κιλοβατώρα. Τις επόµενες 1000 κιλοβατώρες ( ) προς 0,2 την κιλοβατώρα. Τις πέραν των 1200 κιλοβατώρες προς 0,3 την κιλοβατώρα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις κιλοβατώρες που καταναλώθηκαν από έναν πελάτη και να εµφανίζει το ποσό των χρηµάτων που χρωστά αυτός στην Ηλεκτρική Εταιρία. 28. Για να µπορέσει να ψηφίσει ένας πολίτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Αν, όµως, είναι άνω των 70, δεν υποχρεούται να ψηφίσει. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει την ηλικία ενός ατό- µου και να εµφανίζει το ανάλογο µήνυµα ("Υποχρεούται να ψηφίσει", "Δεν υποχρεούται να ψηφίσει", "Δεν µπορεί να ψηφίσει"). Σελίδα 3 από 10

5 29. Σύµφωνα µε το Διατραπεζικό Σύστηµα Συναλλαγών (ΔΙΑ.Σ.), µπορούν να γίνουν αναλήψεις από ένα µηχάνηµα ΑΤΜ µιας Τράπεζας χρησιµοποιώντας την κάρτα µιας άλλης Τράπεζας. Οι αναλήψεις αυτές χρεώνονται, όµως, µε το 1% του ποσού της ανάληψης αλλά η χρέωση αυτή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 1, ούτε µεγαλύτερη από 3. Να γραφεί αλγόριθµοςπουναδιαβάζειτο ποσό της ανάληψης σε και να υπολογίζει και εµφανίζει την χρέωση που θα έχει ο πελάτης της Τράπεζας για την ανάληψη που θα κάνει, σύµφωνα µε το ΔΙΑ.Σ. 30. Το Υπουργεία Οικονοµικών φορολογεί τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα: Εισόδηµα (σε ) Ποσοστό Φόρου (%) και πάνω 30 Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το εισόδηµα ενός Επαγγελµατία και να υπολογίζει και εµφανίζει το συνολικό φόρο που θα πρέπει να πληρώσει στην Εφορία. 31. Ένας φοιτητής βαθµολογείται στην κλίµακα 1 10 σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Βαθµολογία Χαρακτηρισµός 0 4,9 Κακώς 5 6,9 Καλώς 7 8,4 Λίαν Καλώς 8,5 10 Άριστα Να γράψετε αλγόριθµο που να διαβάζει τον βαθµό ενός φοιτητή και να εµφανίζει τον χαρακτηρισµό του σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 32. Να γράψετε αλγόριθµο που να διαβάζει δύο αριθµούς x, y καθώς και έναν χαρακτήρα και να επιτελεί την αντίστοιχη πράξη µεταξύ των x, y ανάλογα µε το εάν ο χαρακτήρας είναι "+", "-", "*", "/". Ο αλγόριθµος να εµφανίζει το αποτέλεσµα της αντίστοιχης πράξης. Οαλγόριθµος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την περίπτωση της διαίρεσης µε το 0, οπότε και να εµφανίζει αντίστοιχο µήνυµα. 33. Ένας σταθµός αυτοκινήτων (parking) χρεώνει ως εξής την παραµονή των αυτοκινήτων: η πρώτη ώρα παραµονής χρεώνεται προς 5, η κάθε επόµενη ώρα µετά την πρώτη χρεώνεται προς 2, ενώ αν το αυτοκίνητο έχει ολοκληρώσει 12 ώρες παραµονής στον σταθµό όλες οι ώρες θα χρεωθούν προς 1,5 η καθεµία. Η χρέωση µιας ώρας γίνεται αρκεί να έχει περάσει έστω και ένα λεπτό. Για παράδειγµα, για παραµονή 3 ώρες και 5 λεπτά, ο πελάτης χρεώνεται συνολικά 4 ώρες. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον συνολικό χρόνο παραµονής σε λεπτά ενός αυτοκινήτου στον σταθµό και να υπολογίζει και εµφανίζει τη χρέωσή του. 34. Να δώσετε τις τιµές όλων των µεταβλητών στο τέλος του παρακάτω αλγορίθµου για: α) X=10, β) Χ=20 και γ) Χ=12. µ X * C A + B C > 40 > 20 2 C B A µ,, C Σελίδα 4 από 10

6 35. Να δώσετε τις τελικές τιµές όλων των µεταβλητών του παρακάτω αλγορίθµου: µ 50 A + C B + A (C + A) > 200 B 4 * A 2 C 5 (C + A) < 100 A 4 * B 2 C 4 C A + 2 * B A 1 B C + A µ X, A, B, C 36. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τρεις αριθµούς a, b και c και να ελέγχει αν µπορούν να α- ποτελούν µήκη των πλευρών ενός τριγώνου, οπότε και να εµφανίζει ανάλογο µήνυµα. Για να αποτελούν οι τρεις αριθµοί µήκη πλευρών ενός τριγώνου, πρέπει προφανώς να είναι θετικοί και επιπρόσθετα να ισχύουν: a<b+c, b<a+c και c<a+b. 37. Τα αυτοκίνητα που νοικιάζει ένα γραφείο ενοικίασης χρεώνονται προς 0,04 το χιλιόµετρο για τα πρώτα 100 χιλιόµετρα και προς 0,06 το χιλιόµετρο για τα υπόλοιπα χιλιόµετρα, επιπλέον χρεώνεται πάγιο 6. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα χιλιόµετρα που διήνυσε ένα αυτοκίνητο και να υπολογίζει και εµφανίζει τη συνολική χρέωσή του. 38. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό, να ελέγχει αν είναι διψήφιος ή όχι και αν ναι, να τον εµφανίζει µε αντίστροφα τα ψηφία του. Δηλαδή, το 52 να εµφανίζεται ως Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου: A > 10 > 20 > 10 µ µ 2 * _ µ _ < 10 µ 40. Από το φορολογητέο εισόδηµα ενός φορολογούµενου εκπίπτει το ποσό αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν το ποσό είναι µέχρι 450 εκπίπτει ολόκληρο ενώ για το επιπλέον ποσό εκπίπτει το 40% χωρίς όµως το συνολικό ποσό έκπτωσης να ξεπερνάει τα 750. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το ποσό που έδωσε ένας φορολογούµενος για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή και να υπολογίζει το ποσό που θα εκπέσει από το φορολογητέο εισόδηµά του. Σελίδα 5 από 10

7 41. Να µετατρέψετε την παρακάτω δοµή επιλογής σε ισοδύναµη δοµή "Επίλεξε... Τέλος_επιλογών": = 0 µ "" _ = 1 = 3 = 5 µ "" _ = 2 = 4 = 6 µ "" µ " µ µ 0..6" _ 42. Το επίδοµα παιδιών ενός υπαλλήλου υπολογίζεται βάσει του βασικού του µισθού ως εξής: Για τα δύο πρώτα παιδιά είναι 4% για το κάθε παιδί. Για το τρίτο παιδί είναι 6%. Για κάθε επιπλέον παιδί µετά το τρίτο είναι 10%. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον βασικό µισθό ενός υπαλλήλου καθώς και τον αριθµό των παιδιών του και να υπολογίζει και εµφανίζει το επίδοµα παιδιών που δικαιούται. 43. Μια εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων χρεώνει την πρώτη ηµέρα ενοικίασης προς 100 και κάθε επόµενη ηµέρα µέχρι και την δέκατη προς 50. Όµως, αν ένα αυτοκίνητο νοικιαστεί για περισσότερες από 10 ηµέρες, τότε θα χρεωθεί όλες τις ηµέρες προς 30 την ηµέρα. Να γραφεί αλγόριθ- µος που να διαβάζει το πλήθος των ηµερών που νοικιάσθηκε ένα αυτοκίνητο και να βρίσκει και εµφανίζει την χρέωσή του. 44. Ένας εργάτης πληρώνεται προς 10 την ώρα, αλλά αν την τελευταία ώρα δουλέψει περισσότερα από 30 λεπτά πληρώνεται ολόκληρη την ώρα, αλλιώς δεν την πληρώνεται καθόλου. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα συνολικά λεπτά που δούλεψε ένας εργάτης και να υπολογίζει και εµφανίζει πόσες ώρες θα του χρεωθούν σαν εργασία καθώς και το ποσό της πληρωµής του. 45. Ένα ιδιωτικό ΚΕΚ αναλαµβάνει να κάνει σεµινάρια, τα οποία επιδοτούνται µε 3000 για 10 επι- µορφούµενους. Αν οι επιµορφούµενοι είναι περισσότεροι και µέχρι 15, τότε το ΚΕΚ επιδοτείται µε 60 επιπλέον για κάθε έναν επιµορφούµενο. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των επιµορφούµενων του σεµιναρίου και να βρίσκει και εµφανίζει πόση θα είναι η επιδότηση του ΚΕΚ. 46. Ένα ιδιωτικό ΚΕΚ αναλαµβάνει να κάνει σεµινάρια, στα οποία δικαιολογούνται έξοδα 240 για επισκευές και 60 για αναλώσιµα ανά σεµινάριο και ανά 10 επιµορφούµενους. Αν οι επιµορφούµενοι είναι περισσότεροι και µέχρι 15, τότε το ΚΕΚ επιδοτείται µε 60 επιπλέον για κάθε έναν επιµορφούµενο για τα παραπάνω έξοδα, τα οποία και επιµερίζονται αναλογικά. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµός των επιµορφούµενων του σεµιναρίου (αποδεκτές τιµές 10 έως και 15) και να βρίσκει και εµφανίζει πόσα χρήµατα δικαιούται το ΚΕΚ για επισκευές και πόσα για αναλώσι- µα. 47. Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας κάνει την εξής προσφορά στους πελάτες της: πάγια χρέωση 20 τον µήνα για µέγιστο χρόνο οµιλίας 70 λεπτά της ώρας. Αν ο πελάτης ξεπεράσει το όριο των 70 λεπτών θα χρεωθεί επιπλέον και µε 0,20 ανά 30 δευτερόλεπτα οµιλίας. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον συνολικό αριθµό των δευτερολέπτων που µίλησε ένας πελάτης για έναν µήνα και να βρίσκει και εµφανίζει την συνολική χρέωσή του. 48. Μια Τράπεζα χρεώνει τις συναλλαγές που κάνουν οι πελάτες της ως εξής: Αν το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού του πελάτη είναι έως και 1.500, η κάθε συναλλαγή χρεώνεται προς 0,75. Αν το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού του πελάτη είναι από έως και , οι πρώτες 24 συναλλαγές είναι δωρεάν και κάθε επιπλέον συναλλαγή χρεώνεται προς 0,75. Αν το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού του πελάτη είναι πάνω από , δεν χρεώνεται καµία συναλλαγή. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το µέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασµού ενός πελάτη και τον αριθµό των συναλλαγών που έχει κάνει για ένα έτος και να βρίσκει και εµφανίζει τη συνολική χρέωση των συναλλαγών του. Σελίδα 6 από 10

8 49. Ένας Δήµος χρεώνει την ελεγχόµενη στάθµευση των αυτοκινήτων (παρκόµετρα) µε τη χρήση ενός αυτόµατου µηχανήµατος, ως εξής: Ο πολίτης χρεώνεται µε 0,30 για κάθε µισή ώρα παραµονής του αυτοκινήτου του και µόνο για τις ώρες από έως και µετά από έως και Το µηχάνηµα δεν δίνει ρέστα αλλά και δεν χρεώνει τις ώρες από έως και Για παράδειγµα, αν ο πολίτης ρίξει ένα κέρµα του 1, θα είναι σαν να έχει ρίξει 0,90 συνολικά και θα µπορεί να παραµείνει για 3 µισάωρα, οπότε χάνει τα 0,10. Αν ρίξει 0,60 στις 13.30, θα µπορεί να παραµείνει ως τις 17.30, γιατί πλήρωσε για 2 µισάωρα, ένα µισάωρο µέχρι τις 14.00, µετά δεν υπάρχει χρέωση για 3 ώρες, και µετά ένα µισάωρο από έως και Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το ποσό που έριξε ένας πολίτης σε Ευρώ και σε λεπτά, π.χ. 1 και 50 λεπτά (δύο ξεχωριστοί ακέραιοι αριθµοί), καθώς και η ώρα άφιξής του, π.χ. 11:35 (πάλι σαν δύο ξεχωριστοί ακέραιοι αριθµοί), και να βρίσκει και εµφανίζει µέχρι ποια ώρα θα µπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του στον χώρο στάθµευσης χωρίς να πληρώσει πρόστιµο. Εννοείται ότι αν το ποσό επαρκεί και για µετά τις 20.00, δεν θα µπορεί να µεταφερθεί για την επόµενη ηµέρα το πρωί στις Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τρεις αριθµούς a, b και c, να βρίσκει αν αυτοί µπορούν να αποτελούν γωνίες ενός τριγώνου. Σε περίπτωση που υπάρχει τρίγωνο µε γωνίες a, b, c να εµφανίζεται το είδος του τριγώνου (οξυγώνιο, ορθογώνιο, αµβλυγώνιο). 51. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, κάθε έτος, σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Επιτροπή Συγκέντρωσης Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής είναι 6 άτοµα αρχικά και αν ο αριθµός των υποψηφίων είναι µεγαλύτερος από 200 και µέχρι 270 προστίθεται ένα ακόµα άτοµο, ενώ αν ο αριθµός των υποψηφίων είναι µεγαλύτερος από 270 και µέχρι 340 προστίθεται ένα ακόµα άτοµο κοκ. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των υποψηφίων σε µια Διεύθυνση Δευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης και να βρίσκει και εµφανίζει το πλήθος των µελών της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί. 52. Τα κέρδη των παικτών του ΛΟΤΤΟ φορολογούνται µε 10% εφόσον ξεπερνούν τα 100. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το ποσό που κέρδισε ένας παίκτης στο ΛΟΤΤΟ και να βρίσκει και να εµφανίζει το ποσό του φόρου που του αναλογεί καθώς και το καθαρό ποσό που θα πάρει στο χέρι. 53. Μια Τράπεζα χρεώνει τις αναλήψεις µετρητών που κάνουν οι πελάτες από τα υποκαταστήµατά της ως εξής: Οι πρώτες 18 αναλήψεις µετρητών το εξάµηνο είναι δωρεάν, ενώ για κάθε επόµενη συναλλαγή πέραν των 18 υπάρχει χρέωση 1 ανά συναλλαγή. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των συναλλαγών αναλήψεων µετρητών που έχει κάνει ένας πελάτης της Τράπεζας σε ένα εξάµηνο και να βρίσκει και εµφανίζει τη συνολική χρέωσή του. 54. Μια εταιρία Η/Υ αµείβει τους πωλητές της όπως παρακάτω: Με 800 κάθε µήνα ανεξάρτητα από τις πωλήσεις που κάνουν. Ανάλογα µε τον αριθµό τωνη/υ που πουλάνε, τους προσφέρει και επιπλέον 15 για κάθε Η/Υ αν πουλήσουν από 10 έως και 20 Η/Υ τον µήνα ή µε 30 για κάθε Η/Υ (πάνω από τους 20) αν πουλήσουν περισσότερους από 20 Η/Υ τον µήνα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των Η/Υ που πούλησε ένας πωλητής της εταιρίας τον τελευταίο µήνα και να υπολογίζει και εµφανίζει τις συνολικές απολαβές του για τον µήνα αυτόν. 55. Μια εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων εκµισθώνει τα αυτοκίνητά της κατά την περίοδο της χαµηλής τουριστικής κίνησης προς 30 την ηµέρα αν το αυτοκίνητο ενοικιασθεί µέχρι και 10 ηµέρες, ενώ κάθε παραπάνω ηµέρα µετά τις 10 χρεώνεται προς 20. Κατά την περίοδο της υψηλής τουριστικής κίνησης εκµισθώνει τα αυτοκίνητά της προς 45 την ηµέρα αν το αυτοκίνητο νοικιασθεί µέχρι και 5 ηµέρες, ενώ κάθε παραπάνω ηµέρα µετά τις 5 χρεώνεται προς 35. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον χαρακτηρισµό της τουριστικής περιόδου (Χ ή Υ) και τον αριθµό των ηµερών που νοικιάσθηκε ένα αυτοκίνητο και να εµφανίζει τη χρέωση της ενοικίασης. Σελίδα 7 από 10

9 56. Ένα δηµόσιο σχολείο επιδοτείται για τα σεµινάρια που κάνει, για τον λογαριασµό του ΟΤΕ µε 20% για 1 σεµινάριο, µε 30% για 2 σεµινάρια και µε 40% για 3 σεµινάρια. Επιδοτείται επίσης και για τον λογαριασµό της ΔΕΗ µε 10% για 1 σεµινάριο, µε 15% για 2 σεµινάρια και µε 20% για 3 σεµινάρια. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό για τον ΟΤΕ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 88,00 και το ποσό για τη ΔΕΗ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 58,70. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των σεµιναρίων που θα κάνει ένα δηµόσιο σχολείο (αποδεκτές τιµές 1 έως και 3) και τα ποσά των λογαριασµών του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να βρίσκει και εµφανίζει την επιδότηση του ΟΤΕ και της ΔΕΗ που δικαιούται. 57. Για να έχει δικαίωµα µια οικογένεια µε δύο παιδιά που σπουδάζουν να ζητήσει µετεγγραφή, θα πρέπει ο µέσος όρος των εισοδηµάτων της την τελευταία τριετία να µην ξεπερνάει τα Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα εισοδήµατα των τριών τελευταίων ετών µιας οικογένειας που έχει δύο παιδιά που σπουδάζουν, να υπολογίζει το µέσο ετήσιο εισόδηµά της και να εµφανίζει αν έχει το δικαίωµα ή όχι να ζητήσει µετεγγραφή. 58. Ένας ραδιοφωνικός σταθµός χρεώνει τις διαφηµίσεις των πελατών του µε 200 ανά δευτερόλεπτο αν η διαφήµιση έχει διάρκεια έως και 20 δευτερόλεπτα, µε 160 ανά δευτερόλεπτο για τα δευτερόλεπτα από 21 έως και 30 και µε 120 ανά δευτερόλεπτο για τα επιπλέον δευτερόλεπτα. Επίσης, παρέχει 10% έκπτωση αν γίνονται από 5 έως και 10 διαφηµιστικές εκποµπές ανά εβδοµάδα και 20% έκπτωση αν γίνονται περισσότερες από 10 διαφηµιστικές εκποµπές ανά εβδοµάδα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα µιας διαφήµισης και τον αριθµό των προβολών της για µια εβδοµάδα και να εµφανίζει τη χρέωση που προκύπτει. 59. Μια Τράπεζα χρεώνει την εξαγορά των Ευρώ σε δολάρια ΗΠΑ ως εξής: για ποσό µέχρι και 100 χρεώνει προµήθεια 4,40, ενώ για µεγαλύτερα ποσά χρεώνει προµήθεια 8,80. Η ισοτιµία Ευρώ - δολαρίου είναι: 1 = 1,25 $. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει ένα ποσό σε Ευρώ και να εµφανίζει το αντίστοιχο ποσό σε δολάρια που θα λάβουµε καθώς και τη συνολική µας χρέωση σε Ευρώ. 60. Σε άνεργους εργάτες χορηγείται οικονοµική ενίσχυση (επίδοµα ανεργίας) ανάλογα µε τις ηµέρες εργασίας τους το προηγούµενο έτος και πιο συγκεκριµένα: Εάν έχουν εργασθεί µέχρι και 50 ηµέρες, δικαιούνται αποζηµίωση 10 ανά ηµέρα εργασίας, ενώ για τις παραπάνω ηµέρες εργασίας δικαιούνται αποζηµίωση 8 ανά επιπλέον ηµέρα εργασίας. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις ηµέρες εργασίας του προηγούµενου έτους ενός άνεργου εργάτη και να εµφανίζει το επίδοµα ανεργίας που δικαιούται. 61. Για τον υπολογισµό του φόρου µεταβίβασης ακινήτων ισχύουν τα εξής: Για αξία ακινήτου έως και δεν καταβάλλεται φόρος. Για αξία ακινήτου από έως και ο φόρος µεταβίβασης είναι το 5% της αξίας αγοράς του ακινήτου. Για αξία ακινήτου από έως και ο φόρος µεταβίβασης είναι το 10% της αξίας αγοράς του ακινήτου. Και για τα ακίνητα αξίας άνω των ο φόρος µεταβίβασης είναι το 12% της αξίας αγοράς του ακινήτου. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει την αξία αγοράς ενός ακινήτου και να εµφανίζει τον φόρο µεταβίβασης που του αναλογεί. 62. Μια εταιρία πώλησης αυτοκινήτων πουλάει µε τους εξής τρόπους πληρωµής: 1. Μετρητοίς µε έκπτωση 3% επί της αξίας του αυτοκινήτου. 2. Εξόφληση σε 15 ηµέρες χωρίς καµία επιβάρυνση. 3. Εξόφληση σε 3 µήνες µε επιβάρυνση 12%. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει την αξία ενός αυτοκινήτου καθώς και τον τρόπο πληρωµής (αποδεκτές τιµές 1, 2, 3) και να εµφανίζει την τελική τιµή αγοράς του. 63. Ένας πωλητής σε µια εταιρία έχει σταθερές αποδοχές 500 και αν φέρει εισπράξεις από έως και 2.000, λαµβάνει προµήθεια 5% επί των εισπράξεων, ενώ αν φέρει εισπράξεις παραπάνω από 2.000, λαµβάνει προµήθεια 8% επί των εισπράξεων. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τις εισπράξεις που έφερε στην εταιρία ένας πωλητής και να εµφανίζει τις συνολικές αποδοχές του. Σελίδα 8 από 10

10 64. Μια εταιρία πουλάει χονδρικά ένα εµπόρευµα ως εξής: Για τεµάχια έως και 20 σε πλήθος, προς 30 λεπτά το τεµάχιο. Για τεµάχια πάνω από 20 και έως και 100 σε πλήθος, προς 26 λεπτά το τεµάχιο. Για τεµάχια πάνω από 100 σε πλήθος, προς 24 λεπτά το τεµάχιο και επιπλέον έκπτωση 5%. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των τεµαχίων που παραγγέλθηκαν και να εµφανίζει την αξία πώλησής τους. 65. Μια Τράπεζα επιβαρύνει τους καταθέτες της µε έξοδα διαχείρισης 1 τον µήνα, αν το µέσο µηνιαίο υπόλοιπο εξαµήνου ενός καταθετικού λογαριασµού είναι µικρότερο από 300. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα µέσα µηνιαία υπόλοιπα για 6 µήνες ενός πελάτη της Τράπεζας και να εµφανίζει την επιβάρυνσή του. 66. Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία χρεώνουν τη µίσθωση µιας ταχυδροµικής θυρίδας µε 50 ανά έτος. Αν κάποιος πελάτης ενεργοποιήσει τη θυρίδα για λιγότερο χρονικό διάστηµα, τότε θα χρεωθεί το κλάσµα των 50 ανάλογα µε τους εναποµείναντες µήνες οι οποίοι υπολογίζονται ως εξής: αν ενεργοποιήσει τη θυρίδα µέχρι και τις 15 ενός µήνα, τότε θα χρεωθεί ολόκληρο τον µήνα αυτόν, ενώ αν ενεργοποιήσει τη θυρίδα µετά τις 15 ενός µήνα, τότε δεν θα χρεωθεί καθόλου αυτόν τον µήνα. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει την ηµέρα και το µήνα, µε τη µορφή ακεραίων αριθµών, που ενεργοποίησε µια θυρίδα ένας πελάτης και να εµφανίζει την ετήσια χρέωσή του. 67. Σε ένα βιντεοκλάµπ, οι καινούριες βιντεοκασέτες έχουν κωδικό 1 και χρεώνονται 1,50 την ηµέρα, ενώ οι παλιότερες έχουν κωδικό 2 και χρεώνονται 1,20 την εβδοµάδα και 0,50 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης πέραν της εβδοµάδας. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει τον κωδικό µιας βιντεοκασέτας, τις ηµέρες της ενοικίασης και να υπολογίζει και εµφανίζει την χρέωση. 68. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν µήνα και να εµφανίζει την εποχή στην οποία ανήκει. Ο µήνας θα πρέπει να δίνεται µε τα τρία πρώτα του γράµµατα, εκτός από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που θα πρέπει να δίνονται µε τα τέσσερα πρώτα τους γράµµατα. Σε περίπτωση που ο µήνας δοθεί λάθος, θα πρέπει να εµφανίζεται το µήνυµα "Λάθος µήνας. 69. Για τον υπολογισµό του ποσού πληρωµής για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, στη ΔΕΗ δίνονται: Ο κωδικός κατηγορίας τιµολογίου (1=οικιακό, 2=νυχτερινό, 3=βιοµηχανικό τιµολόγιο). Η παρούσα ένδειξη του µετρητή. Η προηγούµενη ένδειξη του µετρητή. Ητιµή κάθε κιλοβατώρας ρεύµατος εξαρτάται από την κατανάλωση και υπολογίζεται κλιµακωτά σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Κατανάλωση (σε κιλοβατώρες) Τιµή κιλοβατώρας ( ) , , , και πάνω 0,088 Το πάγιο για τις κατηγορίες 1 και 2 είναι 6 και για την κατηγορία 3 είναι 30 Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 19% και υπολογίζεται επί της αξίας του ρεύµατος και του παγίου. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) Να διαβάζει τον κωδικό κατηγορίας τιµολογίου, την προηγούµενη και την παρούσα ένδειξη του µετρητή. β) Να υπολογίζει κα να εµφανίζει τον λογαριασµό αναλυτικά ως εξής: Κατανάλωση ρεύµατος σε κιλοβατώρες: Αξία ρεύµατος: Πάγιο: ΦΠΑ: Συνολικό ποσό πληρωµής: Σελίδα 9 από 10

11 70. Σε ένα κατάστηµα τα προϊόντα έχουν εκπτώσεις ανάλογα µε τον κωδικό τους: Τα προϊόντα µε κωδικό έχουν έκπτωση 10%. Τα προϊόντα µε κωδικό έχουν έκπτωση 15%. Τα προϊόντα µε κωδικό έχουν έκπτωση 20%. Τα προϊόντα µε κωδικό έχουν έκπτωση 25%. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει τον κωδικό και την τιµή ενός προϊόντος και να υπολογίζει την τιµή του µετά την έκπτωση. Σε περίπτωση όπου δοθεί κωδικός ο οποίος δεν υπάρχει, θα πρέπει να εµφανίζεται το µήνυµα "Ανύπαρκτος κωδικός προϊόντος". 71. Τις ώρες αιχµής, η χρέωση για σύνδεση στο Internet είναι 1 µονάδα ανά 270 δευτερόλεπτα. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει την διάρκεια που είναι κάποιος συνδεδεµένος στο internet (σε δευτερόλεπτα) και να υπολογίζει τις µονάδες και το συνολικό ποσό χρέωσης (1 µονάδα = 0,20 ). Σηµείωση: Αν η διάρκεια είναι για παράδειγµα 271 δευτερόλεπτα, τότε ο χρήστης χρεώνεται µε 2 µονάδες. Σελίδα 10 από 10

12 1. Ένα στάδιο έχει 33 σειρές καθισµάτων. Στην κάτω-κάτω σειρά βρίσκονται 800 θέσεις και για κάθε σειρά πιο πάνω οι θέσεις αυξάνονται κατά 100. Να γραφεί αλγόριθµος που να υπολογίζει και εµφανίζει πόσες θέσεις έχει το στάδιο. 2. Να γραφεί αλγόριθµος που να υπολογίζει και εµφανίζει το άθροισµα , χρησιµοποιώντας επαναληπτική δοµή. Ο αλγόριθµος να γραφεί και µε τις τρεις επαναληπτικές δοµές. Επίσης να τροποποιηθεί έτσι ώστε να υπολογίζει το άθροισµα Ν, όπου Ν ένας θετικός α- κέραιος αριθµός ο οποίος θα διαβάζεται από το πληκτρολόγιο. 3. Να γραφεί αλγόριθµος που να υπολογίζει και εµφανίζει το γινόµενο Ν, χρησιµοποιώντας επαναληπτική δοµή. Ο αλγόριθµος να γραφεί και µε τις τρεις επαναληπτικές δοµές. Ο Ν είναι ένας θετικός ακέραιος αριθµός ο οποίος θα διαβάζεται από το πληκτρολόγιο. 4. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει άγνωστο πλήθος αριθµών, µέχρι να διαβάσει τον αριθµό µηδέν, και να εµφανίζει τον µέσο όρο τους, το πλήθος τους, τον µέγιστο και τον ελάχιστο από αυτούς. 5. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει θετικούς ακέραιους αριθµούς µέχρι το πλήθος των άρτιων ή των περιττών να γίνει ίσο µε 100 και να εµφανίζει σχετικό µήνυµα ανάλογα µε τοποιακατηγορία αριθµών έφτασε πρώτη στο Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει αποκλειστικά θετικούς αριθµούς (να γίνεται ο σχετικός έλεγχος) µέχρι το άθροισµά τους να ξεπεράσει έναν δοθέντα αριθµό Ν. Επίσης ο αλγόριθµος να υπολογίζει τον µέσο όρο των αριθµών αυτών καθώς επίσης και τον µεγαλύτερο από αυτούς. 7. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τους βαθµούς απολυτηρίου των µαθητών µιας τάξης. Το πλήθος των µαθητών είναι άγνωστο και έτσι συµφωνούµε ο αλγόριθµος να σταµατάει να διαβάζει βαθµούς µόλις του δώσουµε τον βαθµό µηδέν (ο οποίος δεν θα υπολογίζεται στα παρακάτω ζητούµενα). Ο αλγόριθµος θέλουµε να εµφανίζει: α) Το πλήθος των µαθητών της τάξης. β) Το πλήθος των µαθητών που έχουν βαθµό πάνωαπό 18. γ) Το πλήθος των µαθητών που έχουν βαθµό κάτω από Κάποιος πελάτης µιας Τράπεζας, καταθέτει κάποιο χρηµατικό ποσό. Η Τράπεζα δίνει ετήσιο επιτόκιο 2,5 %. Στο τέλος κάθε χρόνου, ο τόκος προστίθεται στο αρχικό κεφάλαιο και επανατοκίζεται µε το ίδιο επιτόκιο. Γράψτε αλγόριθµο ο οποίος να δέχεται το αρχικό ποσό και τα χρόνια που θα παραµείνουν τα χρήµατα στην τράπεζα και να εµφανίζει το τελικό ποσό που θα πάρει ο καταθέτης. 9. Να γραφεί αλγόριθµος που να εµφανίζει όλους τους αριθµούς από το 0 µέχρι το 999, που το ά- θροισµα των ψηφίων τους είναι µεγαλύτερο του Ένας αγρότης, για να κάνει µια γεώτρηση στο κτήµα του, συµφώνησε τα εξής µε τον ιδιοκτήτη του γεωτρύπανου: Το 1 ο µέτρο της γεώτρησης θα κοστίσει 10 και, αυξανοµένου του βάθους, θα αυξάνεται και η τιµή κάθε µέτρου κατά 4. Ο αγρότης διαθέτει Να γραφεί αλγόριθµος που να υπολογίζει και εµφανίζει το βάθος που µπορεί να φτάσει η γεώτρηση στο κτήµα καθώς και πόσα χρήµατα θα περισσέψουν. 11. Ένας πελάτης µιας Τράπεζας, καταθέτει στην Τράπεζα κάποιο χρηµατικό πόσο. Η Τράπεζα δίνει κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο ξεκινάει από 4% για τον πρώτο χρόνο και κάθε επόµενο χρόνο µειώνεται κατά 0,2% µέχρι να πέσει κάτω του 0,5% οπότε και σταθεροποιείται. Να γραφεί αλγόριθµος που θα δέχεται το αρχικό ποσό κατάθεσης και τα χρόνια που θα παραµείνουν τα χρήµατα στην Τράπεζα, και θα υπολογίζει και εµφανίζει τους συνολικούς τόκους που θα πάρει ο πελάτης. 12. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον αριθµό των µαθητών ενός σχολείου και τους ετήσιους µέσους όρους τους. Ο αλγόριθµος θέλουµε να υπολογίζει και να εµφανίζει το πλήθος των µαθητών που έχουν ετήσιο µέσο όρο κάτω από 10, το πλήθος των µαθητών που έχουν ετήσιο µέσο όρο από 10 έως 18 και το πλήθος των µαθητών που έχουν ετήσιο µέσο όρο πάνω από 18, εµφανίζοντας για καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές και το αντίστοιχο ποσοστό. 13. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος κάποιων αριθµών καθώς και καθέναν από αυτούς και να ελέγχει ποιοι από αυτούς είναι µεγαλύτεροι του 100 και γι'αυτούς να βρίσκει το άθροισµά τους ενώ γι'αυτούς που είναι µικρότεροι του 100 να βρίσκει το γινόµενό τους. Τέλος να εµφανίζει το παραπάνω άθροισµα και γινόµενο καθώς επίσης και το πλήθος των αριθµών που ήταν ίσοι µε 100. Σελίδα 1 από 7

13 14. Ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης (ΑΤΜ) µιας Τράπεζας, έχει κάποιο ηµερήσιο όριο αναλήψεων σε. Να γραφεί αλγόριθµος που: α) Να διαβάζει το ηµερήσιο όριο αναλήψεων. β) Να πραγµατοποιεί αναλήψεις από το ΑΤΜ, διαβάζοντας για κάθε µία το ποσόν της ανάληψης. Να εµφανίζει µήνυµα λάθους σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει ανάληψη µεγαλύτερη από το εκάστοτε υπόλοιπο και ταυτόχρονα να τερµατίζεται ο αλγόριθµος. γ) Να εµφανίζει την µέγιστη και ελάχιστη ανάληψη καθώς επίσης και τον αύξοντα αριθµό συναλλαγής στον οποίο αντιστοιχεί κάθε µια. δ) Να υπολογίζει και εµφανίζει το µέσο όρο των αναλήψεων. ε) Να υπολογίζει και εµφανίζει το πλήθος των αναλήψεων που υπερβαίνουν τα Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθµό και να υπολογίζει και εµφανίζει το πλήθος των στοιχείων του. 16. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθµό και να υπολογίζει και εµφανίζει τον αριθµό που προκύπτει µε αντιστροφή των ψηφίων του. 17. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθµό και εφόσον αυτός είναι πολλαπλάσιος του 3 να εµφανίζει όλα τα πολλαπλάσια του 3 µέχρι και τον αριθµό αυτόν, διαφορετικά να εµφανίζει όλους τους περιττούς αριθµούς από το 1 µέχρι τον αριθµό αυτόν. 18. Έστω το παρακάτω τµήµα ενός αλγορίθµου: 2 3 <= 4 2 * + 1 C B > C A _ + 2 µ,,c,k _ Ποιες είναι οι τιµές των µεταβλητών Α, Β, C και K που θα εµφανιστούν σε κάθε επανάληψη κατά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος του αλγορίθµου; 19. Έστω το παρακάτω τµήµα ενός αλγορίθµου: 1 4 ( = ) ( < ) - 1 = 2 < 2 _ Να γράψετε τις τελικές τιµές των µεταβλητών Α, Β, Χ και Υ µετά την εκτέλεση του παραπάνω τµήµατος του αλγορίθµου. Σελίδα 2 από 7

14 20. Έστω το παρακάτω τµήµα ενός αλγορίθµου: 5 <= 8 * C + +1 _ Να γράψετε τις τιµές των µεταβλητών Α, Β, C και Χ για όλες τις επαναλήψεις. 21. Έστω το παρακάτω τµήµα ενός αλγορίθµου: 11 2 <= 15 * <= _ + 1 C + _ Να γράψετε τις τιµές των µεταβλητών Α, Β, C και Χ για όλες τις επαναλήψεις. 22. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος για καθέναν από τους 50 υπαλλήλους µιας εταιρίας να διαβάζει τις υποχρεωτικές και τις συνολικές ώρες εργασίας για την διάρκεια ενός µηνός καθώς και το ωροµίσθιο για τις υποχρεωτικές ώρες και το ωροµίσθιο για τις υπερωρίες (υπερωρίες είναι οι ώρες πλέον των υποχρεωτικών ωρών). Ο αλγόριθµος να υπολογίζει και εµφανίζει το τελικό µισθό για καθέναν από τους υπαλλήλους καθώς και το µήνυµα "Υψηλός µισθός" αν ο µισθός είναι πάνω από 1500, το µήνυµα "Χαµηλός µισθός" αν ο µισθός είναι κάτω από 800 ή το µήνυµα "Κανονικός µισθός" σε κάθε άλλη περίπτωση. 23. Να γραφεί αλγόριθµος που: α) Να διαβάζει το ονοµατεπώνυµο ενός µαθητή και τους τελικούς ετήσιους βαθµούς του σε καθένα από 14 µαθήµατα. β) Να υπολογίζει το µέσο όρο των βαθµών και να εµφανίζει το πλήθος των µαθηµάτων που έ- χουν ετήσιο βαθµό κάτω από 9,5. γ) Αν ο παραπάνω µέσος όρος είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 9,5 να εµφανίζει το ονοµατεπώνυµο του µαθητή και δίπλα από αυτό τον µέσο όρο του ακολουθούµενο από τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, αλλιώς να εµφανίζει το µήνυµα "ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ- ΤΑΙ". ΒΑΘΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ [9,5, 13) ΜΕΤΡΙΑ [13, 15) ΚΑΛΑ [15, 18,5) ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ [18,5, 20] ΑΡΙΣΤΑ 24. Ένα αεροπλάνο έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει σε κάθε πτήση µέχρι 100 τόνους υλικού. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα βάρη 50 πακέτων σε τόνους, όπου το κάθε πακέτο έχει λιγότερο βάρος από 100 τόνους, και να υπολογίζει και να εµφανίζει πόσες πτήσεις θα χρειασθούν για να µεταφερθούν όλα τα πακέτα καθώς και το συνολικό βάρος των πακέτων που θα µεταφέρει η κάθε πτήση. Υποθέστε ότι κάθε πτήση αναχωρεί όταν δεν "χωράει" και το βάρος του επόµενου πακέτου που έρχεται. Σελίδα 3 από 7

15 25. Τοποθετήστε τις παρακάτω εντολές, ώστε να υπολογίζεται το άθροισµα των ακεραίων αριθµών που υπάρχουν µεταξύ των ακεραίων Α και Β όταν οι Α, Βδιαβάζονται. 1. > _ I 5. < 6. µ 7. I _ Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει δύο αριθµούς Α, Β και να εµφανίζει τους αριθµούς που είναι διαιρετοί µε το 3 και βρίσκονται µεταξύ των αριθµών Α και Β. 27. Να γραφτεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν ακέραιο θετικό αριθµό Ν και να υπολογίζει και εµφανίζει το Ν παραγοντικό (συµβολίζεται ως Ν!). Ισχύει ότι Ν!=1*2*3*4*..Ν π.χ. 5!= 1*2*3*4*5= 96). 28. Δίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου: x 2 y 3 y <= 17 x x + 2 y y + 4 _ x < 0 x x - 1 y y +1 _ µ x, y Τι θα εµφανίσει στο τέλος το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου ; 29. Το επόµενο τµήµα αλγόριθµου να γραφεί ξανά χρησιµοποιώντας την επαναληπτική δοµή "Όσο επανάλαβε". x -2 y 3 µ 1 µ_µ 1 x x 1 _ 30. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει από τον πρώτο παίκτη έναν αριθµό. Στην συνέχεια ένας δεύτερος παίκτης θα έχει τρεις το πολύ προσπάθειες να µαντέψει τον αριθµό αυτό. Αν ο δεύτερος παίκτης µαντέψει τον αριθµό, ο αλγόριθµος να εµφανίζει σε ποια προσπάθεια τον βρήκε. Αν ο παίκτης εξαντλήσει και τις τρεις προσπάθειες χωρίς να έχει βρει τον αριθµό, ο αλγόριθµος να εµφανίζει το µήνυµα "Λυπάµαι χάσατε". 31. Η χρέωση των ΙΧ αυτοκινήτων που µετακινούνται µ ένα οχηµαταγωγό πλοίο είναι ανάλογη του µήκους τους ως εξής: έως και 2 µέτρα είναι 3, για παραπάνω από 2 έως και 3 µέτρα είναι 6 και για παραπάνω από 3 µέτρα είναι 9. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα µήκη 10 αυτοκινήτων που µετακινήθηκαν µ ένα οχηµαταγωγό πλοίο και να εµφανίζει το συνολικό ποσό είσπραξης. 32. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθµό και να βρίσκει αν είναι πρώτος ήόχι. Ένας ακέραιος λέγεται πρώτος αν έχει ως διαιρέτες µόνο τον εαυτό του και την µονάδα, π.χ. ο 13 είναι πρώτος, ενώ ο 15 δεν είναι. 33. Να γραφεί αλγόριθµος που να εµφανίζει τους 50 πρώτους "πρώτους" αριθµούς. Σελίδα 4 από 7

16 34. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν θετικό ακέραιο αριθµό και να εµφανίζει τους διαιρέτες του καθώς και το πλήθος τους. 35. Να γραφεί αλγόριθµος που να εµφανίζει τους 50 πρώτους όρους της ακολουθίας Fibonacci, όπου ο κάθε όρος σχηµατίζεται από το άθροισµα των δύο προηγουµένων του και οι δύο πρώτοι όροι είναι οι 0 και Τέλειος θεωρείται ένας ακέραιος αριθµός του οποίου οι παράγοντες έχουν σαν άθροισµα τον ίδιο τον αριθµό. Στους παράγοντες συµπεριλαµβάνεται το 1 αλλά όχι και ο ίδιος ο αριθµός (γνήσιοι διαιρέτες). Για παράδειγµα, τέλειοι αριθµοί είναι ο 6 (6=1+2+3) και ο 28 (28= ). Να γραφεί αλγόριθµος που να εµφανίζει τους 10 πρώτους τέλειους θετικούς αριθµούς. 37. Φίλοι θεωρούνται δύο ακέραιοι αριθµοί αν ο ένας είναι ίσος µε το άθροισµα των γνησίων διαιρετών του άλλου, όπως για παράδειγµα ο 220 και ο 284. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει δύο ακέραιους αριθµούς και να εµφανίζει αν είναι φίλοι ή όχι. 38. Σε ένα Internet-Café η χρονοχρέωση για κάθε φορά που χρησιµοποιεί κάποιος έναν υπολογιστή γίνεται κλιµακωτά και δίνεται από τον παρακάτω πίνακα. Για παράδειγµα απότο 61 ο ως το 120 ο λεπτό η χρέωση είναι 0,03 ανά λεπτό. Χρόνος (σε min) Χρέωση ,05 /min ,03 /min 121 και πάνω 0,02 /min Επίσης, ανάλογα µε το συνολικό χρόνο που χρησιµοποίησε κάποιον υπολογιστή του Internet-Café ο πελάτης δικαιούται δωρεάν επιπλέον χρόνο για τον επόµενο µήνα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Συνολικός χρόνος Από ώρες Από ώρες Από 30 ώρες και πάνω Δωρεάν χρόνος 2 ώρες 4 ώρες 6 ώρες Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος θα διαβάζει τον χρόνο που χρησιµοποίησε κάποιον υπολογιστή του Café ο πελάτης τις 30 ηµέρες ενός µήνα και να υπολογίζει και εµφανίζει τη συνολική χρέωση για τον µήνα αυτό και τον δωρεάν χρόνο τον οποίο δικαιούται για τον επόµενο µήνα. 39. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τους βαθµούς και τα ονόµατα 20 µαθητών και να βρίσκει ποιος είναι ο µεγαλύτερος βαθµός, ποιος µαθητής τον έχει και ποια θέση στην αρίθµηση έχει ο µαθητής. 40. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τους βαθµούς και το φύλο (1=αγόρι, 2=κορίτσι) από 20 µαθητές και να βρίσκει και να εµφανίζει: πόσα είναι τα αγόρια, πόσα είναι τα κορίτσια, ποιος είναι ο µέσος όρος των βαθµών των αγοριών, ποιος είναι ο µέσος όρος των βαθµών των κοριτσιών καθώς και ποιος είναι ο συνολικός µέσος όρος των βαθµών όλων των µαθητών. 41. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το όνοµα, την τάξη (Α, Β, Γ) και τον βαθµό 50 µαθητών ενός σχολείου και να βρίσκει και εµφανίζει για κάθε τάξη το σύνολο των µαθητών και τον µέσο όρο της βαθµολογίας. 42. Ένας φίλος σας που διαθέτει CD Recorder σας ζήτησε να του φτιάξετε έναν αλγόριθµο πουναυπολογίζει τη συνολική διάρκεια των µουσικών CD που φτιάχνει. Ο αλγόριθµος θα πρέπει να διαβάζει τις διάρκειες των τραγουδιών (λεπτά, δευτερόλεπτα) και να υπολογίζει την συνολική τους διάρκεια, καθώς και τον αριθµό τους. Η εισαγωγή των τραγουδιών να σταµατάει όταν δοθεί ως διάρκεια 0 λεπτά και 0 δευτερόλεπτα. Στο τέλος θα πρέπει να εµφανίζει µήνυµα αν χωράνε τα συγκεκριµένα τραγούδια σε CD των 74 λεπτών ή όχι. Σελίδα 5 από 7

17 43. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα ονόµατα και τις 6 προσπάθειες 30 αθλητών στο άλµα εις µήκος και να βρίσκει και εµφανίζει τον νικητή του αγωνίσµατος καθώς και την επίδοσή του. 44. Ένα video club νοικιάζει στους πελάτες του βιντεοκασέτες τύπου VHS (κωδικός =1) και ταινίες σε DVD (κωδικός=2). Η ελάχιστη χρέωση για κάθε βιντεοκασέτα είναι 2,5 και για κάθε DVD 3 και ο µέγιστος χρόνος που µπορεί να κρατήσει ο πελάτης µια βιντεοκασέτα είναι 3 ηµέρες, ενώ ένα DVD 4 ηµέρες, χωρίς να χρεωθεί µε επιπλέον ποσό. Η καθυστέρηση χρεώνεται µε 1,5 για κάθε βιντεοκασέτα και µε 1,8 για κάθε DVD για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει τα στοιχεία 20 ενοικιάσεων πελατών (ονοµατεπώνυµο πελάτη, κωδικός ταινίας (1 ή 2), ηµέρες παρακράτησης) και να βρίσκει και εµφανίζει την αναλυτική χρέωση ανά πελάτη καθώς και την συνολική χρέωση και τον µέσο όρο χρέωσης ανά είδος ταινίας. 45. Μια Τράπεζα ακολουθεί την εξής διαδικασία κατά τη διαδικασία ανάληψης χρηµάτων µέσω ενός µηχανήµατος ΑΤΜ: ο πελάτης πληκτρολογεί τον µυστικό αριθµό πρόσβασης (PIN) και αν γίνει λάθος πληκτρολόγηση έως και 3 φορές, το µηχάνηµα κρατάει την κάρτα του πελάτη. Ακόµη, το µέγιστο ποσό που µπορεί να κάνει ανάληψη ένας πελάτης σε µια συναλλαγή του είναι 800. Να γραφεί αλγόριθµος που: 1) Να διαβάζει τον µυστικό αριθµό PIN της κάρτας ενός πελάτη και να ελέγχει αν το µηχάνηµα θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη συναλλαγή ή θα του κρατήσει την κάρτα εµφανίζοντας κατάλληλο µήνυµα. 2) Σε περίπτωση που του επιτρέψει να συνεχίσει τη συναλλαγή: α) Να διαβάζει το υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασµό του πελάτη. β) Να διαβάζει το ποσό που επιθυµεί να κάνει ανάληψη. γ) Να ελέγχει αν το ποσό της ανάληψης είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο όριο ή από το υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασµό, εµφανίζοντας κατάλληλο µήνυµα. δ) Όταν το ποσό προς ανάληψη είναι αποδεκτό, να υπολογίζει και να εµφανίζει το διαθέσιµο υπόλοιπο του λογαριασµού του πελάτη. 46. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει 30 αριθµούς και να βρίσκει τον µεγαλύτερο καθώς και τον δεύτερο στη σειρά µεγαλύτερο. 47. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθµό Ν και να υπολογίζει και εµφανίζει το άθροισµα: S = 1/2 + 1/4 + 1/ /N, αν το Ν είναι άρτιος. S = 1/3 + 1/5 + 1/ /N, αν το Ν είναι περιττός. 48. Ένα περιοδικό ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιολόγησε 50 µοντέλα Η/Υ κάνοντας µία σειρά από τεστ στον καθένα. Για τον κάθε Η/Υ, ανάλογα µε τις επιδόσεις του, υπολογίστηκε ο γενικός του δείκτης. Στο τέλος της αξιολόγησης δόθηκε ο τίτλος της "πιο έξυπνης αγοράς" στον Η/Υ που είχε το µεγαλύτερο λόγο δείκτη προς τιµή. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που να διαβάζει 50 µοντέλα Η/Υ, τους γενικούς δείκτες και τις τιµές τους και να εµφανίζει το µοντέλο το οποίο αποτελεί την "πιο έξυπνη αγορά". 49. Το τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών έκανε µια έρευνα σε 200 αποφοίτους του προκειµένου να βγάλει κάποια συµπεράσµατα για την διάρκεια φοίτησής των φοιτητών του. Για το σκοπό αυτό σας ζητήθηκε να φτιάξετε έναν αλγόριθµο ο οποίος, για καθέναν από τους 200 αποφοίτους, να διαβάζει σε πόσα χρόνια ολοκλήρωσε τις σπουδές του, και στην συνέχεια να υπολογίζει: α) Τη µέση διάρκεια φοίτησης (σε χρόνια). β) Το ποσοστό των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους χωρίς καθυστέρηση (στα 4 χρόνια). γ) Το ποσοστό των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε περισσότερα από 7 χρόνια. 50. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει έναν αριθµό-βάση Χ και έναν αριθµό-εκθέτη Ν και να εµφανίζει το Χ Ν. (Προσοχή: να γίνει χρήση της επαναληπτικής δοµής και όχι χρήση του τελεστή ^). Σελίδα 6 από 7

18 51. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος να διαβάζει 1000 ακέραιους αριθµούς και στο τέλος να εµφανίζει πόσοι από αυτούς είναι πρώτοι. Πρώτος ονοµάζεται ο ακέραιος που διαιρείται µόνο µε τον εαυτό του και την µονάδα. 52. Ένα εργοστάσιο έχει 200 υπαλλήλους. Για καθένα από τους υπαλλήλους εισάγονται από το πληκτρολόγιο ο µισθός, η ηλικία και το όνοµά του. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) Να διαβάζει το όνοµα, την ηλικία και το µισθό κάθε υπαλλήλου. β) Να εµφανίζει πόσα άτοµα που έχουν το όνοµα "Νίκος" πληρώνονται µε µισθό άνω των 1000 και πόσος είναι ο µέσος µισθός των υπαλλήλων αυτών. γ) Αν υποθέσουµε ότι οι υπάλληλοι αυτοί συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 65 ετών, να εµφανίζεται το όνοµα κάθε υπαλλήλου που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί µέσα στην επόµενη πενταετία. 53. Μια εταιρία ύδρευσης χρεώνει τους πελάτες της κλιµακωτά, µε βάση τον παρακάτω πίνακα: Κυβικά ανά κυβικό και πάνω 50 Επιπροσθέτως του κόστους των κυβικών ο πελάτης επιβαρύνεται και µε πάγιούψους 30. Να γραφεί αλγόριθµος ο οποίος: α) Να διαβάζει το πλήθος των πελατών της εταιρίας ύδρευσης. β) Για καθέναν από τους πελάτες, να διαβάζει τα κυβικά που κατανάλωσε καθώς επίσης και το όνοµά του. Να σηµειωθεί ότι τα κυβικά πρέπει να είναι θετικός αριθµός και πρέπει να γίνεται σχετικός έλεγχος. γ) Να εµφανίζει το κόστος που πρέπει να πληρώσει ο κάθε πελάτης, καθώς επίσης και τις συνολικές εισπράξεις της εταιρίας. δ) Να εµφανίζει το όνοµα του πελάτη που πήγε ο µεγαλύτερος λογαριασµός (να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν δύο πελάτες µε το ίδιο ύψος λογαριασµού). Σελίδα 7 από 7

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας Η δοµή Ακολουθίας είναι η πιο απλή δοµή του δοµηµένου προγραµµατισµού. Η κάθε εντολή ακολουθεί κάποια άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς µε τη σειρά όπως θα δοθούν στον αλγόριθµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON.

ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON. 1. Nα περιγράψετε τι εκφράζουν οι παρακάτω εκφράσεις για τη μεταβλητή Χ: α). Χ >-50 ΚΑΙ Χ = 10 ΚΑΙ Χ 0ΚΑΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου.

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Αλγόριθμος Τραπέζιο Εκτύπωσε 'Δώσε τη μικρή βάση του τραπεζίου Διάβασε Β1 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μεγάλη βάση του τραπεζίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Συλλογή Ασκήσεων σε Αλγόριθμους Περιλαμβάνει ασκήσεις που θα πρέπει να λύσουν οι μαθητές για να εξοικειωθούν με την αλγοριθμική σκέψη Α. Δομή Ακολουθίας Α01 Α02 A03 Α04

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Πίνακες τιμών 5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 3 β 0 Για i από 51 μέχρι 10 με_βήμα -11 α α + 2 Αν α > 4 τότε β β + i div α Αλλιώς β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις)

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Άσκηση 33. Α. Δίνεται το παρακάνω τμήμα αλγορίθμου: S 0 i 5 Όσο (i > 1) επανάλαβε S S + i i i 1 Εμφάνισε i Εμφάνισε S Μπορείτε δημιουργήσετε κωδικοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 2 3 ΘΕΜΑ 4ο ΠΕ 2007 Εσπ. Λύκεια. Σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα εισήχθησαν κατόπιν γενικών εξετάσεων 235 φοιτητές προερχόμενοι από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα.

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα. 10. Υποπρογράµµατα 10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός. ΗΜ11-Α5-α Τι ονοµάζεται τµηµατικός προγραµµατισµός; 10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων. ΕΠ03-Θ1Ε Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΜΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙ ΓΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 11 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και τρείς ασκήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ.... 2 1.1 Βασικός Κανόνας Στρογγυλοποίησης...2 1.2 Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Ι.Κ.Α.)...2 1.3 Ωριαία αποζηµίωση...2 2 ΕΙ Η ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (14/9/2012) Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που θα βρίσκει αν ο ακέραιος N που θα εισάγει ο χρήστης είναι άρτιος ή περιττός. Φτιάξε ένα πρόγραµµα FORTRAN που να προσδιορίζει και να τυπώνει την θέση των στοιχείων ενός

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.1 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει τους διψήφιους άρτιους ακέραιους. Η άσκηση στην ουσία θα πρέπει να εκτυπώσει του αριθμούς 10, 12, 14,.,96, 98. Μεμιαπρώτηματιάθαμπορούσαμενατηνλύσουμεμετοναπροσπελάσουμετιςτιμές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ! Ασκήσεις στη δοµή Επιλογής 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που να δίνει στην ατµόσφαιρα µιας πόλης ένα από τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς : καθαρή διαυγής, καθαρή θολή, µολυσµένη διαυγής, µολυσµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ Ασκ1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα αριθµών και θα υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο κάθε στήλης και το µέγιστο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. ΜΕΡΟΣ Α 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ 185 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Γυμνασίου

Μαθηματικά A Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου Κεφ 5 ο - Ποσοστά. Μέρος Α Θεωρία 1. Πως ονομάζεται το σύμβολο α% και με τι είναι ίσο; 2. Πως μπορούμε να υπολογίσουμε το α% του β; 3. Τι είναι ο ΦΠΑ και πως τον υπολογίζουμε; Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08

Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 05, 06, 07 και 08 ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Οι ιατιµήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρµόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

5.2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 9-3 A Oμάδας.i) Να βρείτε το ν-οστό όρο της αριθμητικής προόδου 7, 0, 3,... = + (ν ) ω = 7 + (ν ) 3 = 7 + 3ν 3 = 3ν + 4.ii) Να βρείτε το ν-οστό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ Απαντήσεις στα θέµατα της τράπεζας 2014 2015 GI_V_EIY_0_19332 Β1. Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις όπως: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τη περσινή χρονιά κατά 4%

Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις όπως: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τη περσινή χρονιά κατά 4% Ποσοστά: Τα Μαθηματικά της Αγοράς ===================================================================================== Κώστας Γ. Σάλαρης - Μάνια Κ. Σάλαρη Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 31/12/12 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) ΕΠ.Ε.Λ.2002. ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Λ.2002

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 31/12/12 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) ΕΠ.Ε.Λ.2002. ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Λ.2002 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) 1 Κατά τη διάρκεια Διεθνών Αγώνων Στίβου στον ακοντισμό έλαβαν μέρος δέκα (10) αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε έξι (6) έγκυρες ρίψεις που καταχωρούνται ως επιδόσεις σε μέτρα. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

( ) Ερωτήσεις ανάπτυξης. 1. * Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους των παρακάτω ακολουθιών: α) α ν = 4ν + + + L + 2 ν

( ) Ερωτήσεις ανάπτυξης. 1. * Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους των παρακάτω ακολουθιών: α) α ν = 4ν + + + L + 2 ν Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. * Να βρείτε τους τέσσερις πρώτους όρους των παρακάτω ακολουθιών: α) α ν = 4ν + 3 β) α = + ( 1) ν ν γ) α ν = 1 1 1 1 + + + L + 1 3 34 ν ν + 1 δ) α1 = 0, αν+ 1 = 3α + 1 ν ( ). ** Να

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 2 Κεφάλαιο 2 ο - ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ... 6 Κεφάλαιο 3 ο - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ομή Επανάληψης ΕΠ.27 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εμφανίζει όλους τους τέλειους αριθμούς στο διάστημα [2,100]. Τέλειος είναι ο ακέραιος που ισούται με το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του. Oι τέλειοι Ο Πυθαγόρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στην καθημερινή ζωή μας ακούμε φράσεις όπως: Ο έμπορος κερδίζει 30% (τριάντα τοις εκατό ή τριάντα στα εκατό) στην τιμή της αγοράς Τι σημαίνει ο έμπορος κερδίζει 30%; Αν

Διαβάστε περισσότερα

Α = 2010 2009 + 2008 2007 + 2006 2005 +...+ 4 3 + 2 1 είναι : Α) 2010 Β) 1005 Γ) 5 Δ) 2009 Ε) Κανένα από τα προηγούμενα. είναι :

Α = 2010 2009 + 2008 2007 + 2006 2005 +...+ 4 3 + 2 1 είναι : Α) 2010 Β) 1005 Γ) 5 Δ) 2009 Ε) Κανένα από τα προηγούμενα. είναι : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 010 Χρόνος: 60 λεπτά Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Η τιμή της αριθμητικής παράστασης Α = 010 009 + 008 007 + 006 005 +...+ 4 3 + 1 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Γενικό Λύκειο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Σημειώσεις για τους μαθητές Γ Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ουγιάρογλου Στέφανος, M.Sc Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 η ΕΚΑ Α 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 η ΕΚΑ Α 11. Έστω η παράσταση Α = [(30 : 6) 2] 2 [(15 5) : 3 + 2 2 6] 3 (2 5 3 3 + 2 1 ) Να υπολογίσετε την τιµή της παράστασης Α Αν Α = 30, i) να αναλύσετε τον αριθµό Α σε γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι μεγάλο, είναι απαραίτητο οι παρατηρήσεις να ταξινομηθούν σε μικρό πλήθος ομάδων που ονομάζονται κλάσεις (class intervals). Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου 2.87 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Ημορφή της δομής επανάληψης Μέχρις_ότου είναι: Μέχρις_ότου Συνθήκη Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται μέχρις ότου ισχύει η συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δ. Κάτσιος Β. Βότσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να βρεθεί το αποτέλεσμα των παρακάτω πράξεων της ακέραιας διαίρεσης: 11 DIV 4 5 DIV (-2) 4 DIV 10 11 MOD 4 5 MOD (-2) 8 MOD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα δίνονται κάποιες προτάσεις στην φυσική τους γλώσσα. Να συμπληρώσετε την δεύτερη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται.

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται. Κατηγορία 1 η Πίνακες τιμών Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να παρακολουθούμε τις τιμές των μεταβλητών δημιουργούμε ένα πίνακα τιμών ο οποίος έχει τόσες στήλες όσες και οι διαφορετικές μεταβλητές που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική Επιμέλεια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1) Να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Ένα μαιευτήριο παρέχει τον παρακάτω τιμοκατάλογο στις μητέρες που θα το επιλέξουν για την νοσηλεία

Διαβάστε περισσότερα