Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Επώνυµο : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ονοµα πατρός : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Ηµερ. γέννησης : 27/03/1978 Τόπος γέννησης : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 131, Κ. ΠΑΤΗΣΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , , Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος Ι.2 ΣΠΟΥ ΕΣ - ΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ιούνιος 1995 : Απολυτήριο Λυκείου από τo 20 ο Λύκειο Αθηνών µε µ.ο. 16 9/10 (πολύ καλά). Σεπτέµβριος 1996 : Εισαγωγή στην Αν. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. µε Πανελλήνιες Eξετάσεις (9 ος σε σειρά κατάταξης). Ιούνιος 2001 : ιπλωµατική εργασία στον Τοµέα Ρευστών, Εργαστήριο Αεροδυναµικής υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Μπεργελέ Θέµα: Αριθµητική Προσοµοίωση της Παραµόρφωσης µιας σταγόνας κατά την κίνηση της, κρούση ή ανάκλαση της πάνω σε στερεή επιφάνεια. Οκτώβριος 2001 : Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (7 ος σε σειρά κατάταξης). Ολοκλήρωση των σπουδών σε 9 κανονικά εξάµηνα. Βαθµός πτυχίου: Λίαν καλώς (7.94/10.00) Βαθµός διπλωµατικής εργασίας: Αριστα (10.00) Οκτώβριος 2001 Μάιος 2006 : Εκπόνηση ιδακτορικής διατριβής στον Τοµέα Ρευτών, Εργαστήριο Αεροδυναµικής υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Μπεργελέ. Θέµα: Αριθµητική προσοµοίωση της επαγόµενης ροής γύρω από σταγόνα κατά την κρούση της. Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Μπεργελές Μέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής: Καθηγητής Σ. Τσαγγάρης, Σ. Βουτσινάς.. 1

2 ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Επιλογή από ΓΓΕΤ (ένας από τους τρείς συνολικά) για εκπροσώπηση της Ελλάδος στη συνάντηση του Ευρωπαικού Προγράµµατος Ευρώπη-Ρωσσία στην Αικατερινούπολη, το 2011, ERA.Net RUS Innovation project. Υποτροφία Marie Curie Κέντρα Εκπαιδεύσεως. Πειραµατική έρευνα σε τοµέα µε θέµα Spray/Wall Interaction Processes related to a direct injection spark ignited engine, Bergamo, Italy Επαινοι αριστείας σε κάθε τάξη του Γυµνασίου και του Λυκείου. Επαινοι αριστείας στο 3 ο και 4 ο έτος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ι.3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Τον Οκτώβριο του 2001 ξεκίνησα την εκπόνηση ιδακτορικής διατριβής στον Τοµέα Ρευστών και ειδικότερα στο Εργαστήριο Αεροδυναµικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. µε αντικείµενο την Αριθµητική προσοµοίωση της επαγόµενης ροής γύρω από σταγόνα κατά την κρούση της. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήθηκαν: Αριθµητική προσοµοίωση της διφασικής ροής σταγόνας υγρού (νερού και καυσίµων) πάνω σε επιφάνειες φίλµ, ιδίου υγρού υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες είτε σε αξονοσυµµετρικές συντεταγµένες ή σε τριδιάστατα χωρία. Αριθµητική προσοµοίωση της δυαδικής κρούσης σταγόνων (κεντρικής ή/και έκκεντρης) υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες είτε σε αξονοσυµµετρικές συντεταγµένες και σε τριδιάστατα χωρία. Μοντελοποίηση της κρούσης σταγόνας πάνω σε θερµό τοίχωµα Εξαγωγή πολύτιµων αριθµητικών εκφράσεων που χρησιµοποιούνται σε µακροσκοπικά αριθµητικά µοντέλα για την περιγραφή των παραπάνω φαινοµένων, που χρησιµοποιούνται σε ΜΕΚ για τον έλεγχο της απόδοσης της καύσης και τη βελτιστοποιήση αυτής Εξαγωγή χαρακτηριστικών του επαγόµενου πεδίου ροής τόσο της αέριας όσο και της υγρής φάσης. Σύντοµη Παρουσίαση του ιδακτορικού Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και η ανάλυση των δυναµικών χαρακτηριστικών της κίνησης µίας σταγόνας υγρού, όταν αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον της, όπως αυτό διαµορφώνεται σε διάφορες περιπτώσεις (κρούση σε φιλµ, κρούση σε θερµό τοίχωµα ή και δυαδική κρούση σταγόνων). Με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στα συγκεκριµένα φαινόµενα εµφανίζονται σε πολλές σύγχρονες µοντέρνες τεχνολογικές εφαρµογές. Τέτοιες είναι η έγχυση µελανιού στους εκτυπωτές (ink-jet printers), οι βαφές επιφανειών µε τη χρήση σπρέι, η έγχυση καυσίµου στις µηχανές εσωτερικής καύσης µε τη τεχνολογία άµεσου ψεκασµού (direct injection) κ.α. Η πιο σύγχρονη εφαρµογή, που παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον για τη συµπεριφορά υγρών σταγόνων διαµέτρου τάξεως µεγέθους µικρόµετρων, είναι η χάραξη ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε τη µέθοδο έγχυσης υγρού νικελίου επάνω σε στερεή επιφάνεια, το οποίο αργότερα στερεοποιείται. 2

3 Στη σηµερινή εποχή, η συνεχόµενη µόλυνση του περιβάλλοντος ώθησε τις κυβερνήσεις και τους οργανισµούς στην θέσπιση αυστηρών νόµων που έχουν να κάνουν µε τις εκποµπές ρύπων κυρίως από τα αυτοκίνητα. Έτσι σύµφωνα µε την νόρµα EURO IV µέχρι το 2005 τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές οξειδίων του άνθρακα (CO) κατά 45 %, ενώ οι εκποµπές υδρογονανθράκων (HC) και οξειδίων αζώτου (NOx) πρέπει να µειωθούν κατά 50 και 55 % αντίστοιχα, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές το Παρόµοιες νοµοθεσίες έχουν θεσπιστεί στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Στην προσπάθεια αυτή, σηµαντικό κοµµάτι των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους βενζινοκινητήρες αποτελεί και ο άµεσος ψεκασµός καυσίµου στον κύλινδρο, αντί για ψεκασµό στους αυλούς εισαγωγής. Γενικά, ο άµεσος ψεκασµός καυσίµου στον κύλινδρο έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει µειωµένες εκποµπές ρύπων, αρκετά καλή κατανάλωση και αυξηµένη απόδοση. Ο άµεσος ψεκασµός καυσίµου στο κύλινδρο και στην κεφαλή της βαλβίδας χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση φαινοµένων που θα περιγραφούν στη παρούσα εργασία. Προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, θα πρέπει πρώτα να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι φυσικές διεργασίες που διέπουν τα ανωτέρω φαινόµενα. Στη προσπάθεια αυτή κατευθυνόταν και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα D.W.D.I.E (Droplet-wall-interaction Phenomena Of Relevance To Direct Injection Gasoline Engines) Energy Project No NNE DWDIE, Contract No ENK6-CT στο οποίο συµµετείχε και το εργαστήριο Αεροδυναµικής του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π το Το πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε εφαλτήριο για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας. Συγχρόνως από επιστηµονικής πλευράς, προκειµένου να διερευνηθούν οι συνολικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία µίας µηχανής εσωτερικής καύσης, καθώς και της εκτύπωσης µε χρήση µελανιού ή και άλλων εφαρµογών, χρησιµοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (αλγόριθµοι επίλυσης), που αναπτύσσει η υπολογιστική ρευστοµηχανική. Όλα τα παραπάνω εργαλεία, προκειµένου να λειτουργούν και να προσοµοιώνουν µε ακριβή τρόπο τόσο την επαγόµενη ροή συνεχούς φάσης, όσο και την αλληλεπίδραση σταγόνων υγρού, όταν αυτές συγκρούονται µεταξύ τους, ή όταν αυτές προσπίπτουν σε θερµά τοιχώµατα επικαλυµµένα ή όχι από υγρό φιλµ, χρησιµοποιούν κρίσιµους αριθµούς που περιγράφουν το αποτέλεσµα κάθε τέτοιας αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα, στις µηχανές εσωτερικής καύσης χρησιµοποιούνται πολλές αδιάστατες παράµετροι που περιγράφουν πότε γίνεται συσσωµάτωση και πότε διαχωρισµός των σταγόνων καυσίµου, όταν οι σταγόνες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ή µε τα τοιχώµατα του κυλίνδρου. Για τη προσοµοίωση της διακριτής φάσης (αέρια-υγρή φάση), µε υπολογιστικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σήµερα, ακολουθείται το στοχαστικό µοντέλο των διακριτών σταγόνων, (Discrete Droplet Model, DDM, Dukowich, 1980), σύµφωνα µε το οποίο το ψεκαζόµενο καύσιµο αντιπροσωπεύεται από πακέτα σταγόνων (droplet parcels). Κάθε τέτοιο πακέτο περιέχει έναν µεγάλο αριθµό σταγόνων µε ίδιες ιδιότητες (διάµετρο, ταχύτητα, θερµοκρασία κ.λ.π), οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η µεταβολή της µάζας, ορµής και ενέργειας που υφίστανται τα πακέτα αυτά κατά την κίνηση τους ενσωµατώνεται στους όρους πηγής της αέριας φάσης. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί, ότι επειδή ότι οι φυσικές διεργασίες που διέπουν τον ψεκασµό δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, οι περισσότεροι κρίσιµοι αριθµοί που χρησιµοποιούνται προκύπτουν από εµπειρικές σχέσεις, γεγονός που επηρεάζει σε γενικότερο βαθµό την ακρίβεια της προσοµοίωσης. Επίσης, πρόβληµα αποτελεί και η έλλειψη αξιόπιστων πειραµατικών δεδοµένων, γεγονός που οφείλεται στις δυσκολίες διεξαγωγής µετρήσεων σε συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας του κινητήρα, καθώς επίσης και της οπτικοποίησης του πεδίου ροής που προκύπτει. Επιπλέον, είναι αναγκαία η ύπαρξη µίας αριθµητικής έκφρασης που να προλέγει το µέγεθος των δευτερευουσών σταγόνων µετά την κρούση των κυρίων σταγόνων, 3

4 όταν αυτές συγκρούονται µεταξύ τους, ή προσπίπτουν στα θερµά τοιχώµατα του κυλίνδρου των ΜΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη αν αυτός είναι καλυµµένος µε υγρό φιλµ ή όχι. Πειραµατικές µετρήσεις έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη µεγάλου εύρους διαµέτρων σταγόνων µετά την διάσπαση. Λόγω της απουσίας κάποιου θεµελιώδους µηχανισµού για το πλήθος και το µέγεθος αυτών, διάφορες µαθηµατικές εκφράσεις έχουν προταθεί οι οποίες βασίζονται σε στατιστικές ή εµπειρικές σχέσεις. Συµπερασµατικά, από την πλευρά της τεχνολογικής έρευνας, προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποιό βαθµό οι υπάρχουσες στατιστικές ή εµπειρικές σχέσεις που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούνται, είναι ορθές από φυσική άποψη ή ακριβείς και αν θα πρέπει αυτές να αντικατασταθούν από άλλες πιο σύγχρονες και βελτιωµένες, γίνεται προσπάθεια διεθνώς αλλά και στην παρούσα µελέτη να εξαχθούν χρήσιµες παράµετροι που να περιγράφουν την εξέλιξη των παραπάνω φαινοµένων και να διαχωρίζουν τα όρια εµφάνισης δευτερογενών φαινοµένων που εµφανίζονται µετά το αντίστοιχο κύριο. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της βασικής έρευνας, η παρούσα εργασία προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους µηχανισµούς που διέπουν τα διάφορα δευτερογενή φαινόµενα κατόπιν διεξοδικής µελέτης του αντίστοιχου κύριου φαινοµένου. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας έχουν συµπεριληφθεί σε πέντε (4) δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (βλέπε δηµοσιεύσεις Β1, Β3, Β4 και Β5) και έχουν παρουσιασθεί σε σηµαντικό αριθµό διεθνών συνεδρίων (βλέπε κατάλογο δηµοσιεύσεων στο Μέρος ΙΙΙ). Ι.4 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Παράλληλα µε την εκπόνηση της ιατριβής και µετά την ολοκλήρωσή της, δραστηριοποιήθηκα στη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων και στην εκπόνηση τεχνικών µελετών. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες και συνεργασίες που έχω αναπτύξει έως σήµερα έχουν ως εξής: 2001 έως Σήµερα : Ελεύθερος επαγγελµατίας - Mέλος του Τ.Ε.Ε. (Α.Μ ) και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού έως 2007 : Συνεργάτης του Εργαστηρίου Αεροδυναµικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. ιεκπεραίωση ερευνητικών προγραµµάτων και τεχνικών µελετών για ενεργειακούς σκοπούς. Επικουρικό διδακτικό έργο σε µαθήµατα της Σχολής Μηχανολόγων µηχανικών του Ε.Μ.Π όπως Βασική Αριθµητική Ανάλυση, Μηχανική Ρευστών. Παρουσίαση Ερευνητικών ραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Αεροδυναµικής σε φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο D.W.D.I.E, Droplet-wall interaction Phenomena of Relevance to Direct Injection Gasoline Engines, 4

5 No ENK µε κύρια αντικείµενα έρευνας την µηχανική ρευστών, τη µετάδοση θερµότητας και υπολογιστικές µεθόδους ρευστοµηχανικής ( ). Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα της Toyota Motor Europe Company µε τίτλο Fuel Cell Water Management for Automobiles ( ). ιερεύνηση διασποράς θερµότητας στον Εθνικό Κήπο από Ψύκτες κλιµατισµού του σταθµού Συντάγµατος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (2002). ιερεύνηση της κυκλοφορίας των υδάτων ψύξης της µονάδας Συµπαραγωγής του εργοστασίου Αλουµινίου στον κόλπο Αντίκυρας (2005). ιερεύνηση της κυκλοφορίας των υδάτων ψύξης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800ΜWe στον κόλπο του Porto- Romano, Fluid-Research Ltd έως Σήµερα : Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων. Συµµετέχω στην προετοιµασία προτάσεων για ερευνητικά έργα στα πλαίσια των προγραµµάτων RFCS (Research Fund for Coal and Steel), 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, LIFE, INTERREG, ιακρατικών Προγρµµάτων (Ελλάδα-Ρουµανία, Ευρώπη-Ρωσία), και προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη ΓΓΕΤ ή την Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Ιούνιος 2006 έως : Στρατιωτική θητεία στην Ελληνική Αεροπορία Μάρτιο 2007 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: Υπολογιστική Ρευστοµηχανική ιφασικών Ροών µε ή χωρίς µεταφορά θερµότητας και αλλαγή φάσης Υπλογιστικές Προσοµοιώσεις σε Στρωτές - Τυρβώδεις Εσωτερικές / Εξωτερικές Ροές µονοφασικών διφασικών ή πολυφασικών ροών Τεχνολογίες CCS (Carbon Capture Storage) Υδροδυναµικές Ροές Κοκκώδων Ροών (granular flows) Ρευστοποιηµένες Κλίνες και Λέβητες Κονιοποιηµένου Καυσίµου Μικτή καύση βιοµάζας και λιγνίτη / λιθάνθρακα Ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας και αποβλήτων σε θερµικές εγκαταστάσεις 5

6 Ενεργειακή απόδοση και εκποµπές ρύπων σε λέβητες κεντρικής θέρµανσης και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί καύσης λιγνίτη / λιθάνθρακα και καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίµων Τεχνολογία Βιογενών Καυσίµων (βιοµάζα, Στερεά Ανακτηθέντα Καύσιµα, Λυµατολάσπη) Ροές σταγόνων σε στερεές επιφάνειες και επιφάνειες φίλµ, δυαδική κρούση σταγόνων ρευστού, ροές σπρέυ (spray), ροές σε συστήµατα έγχυσης καυσίµου για ΜΕΚ Ροές σε Κυψέλες Καυσίµου Περιβαλλοντικές Ροές Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Κτίρια Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Κτιρίων για την εξοικονόµηση ενέργειας ιαχείριση ερευνητικών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαική Κοινότητα και Εθνικά Προγράµµατα (ΓΓΕΤ, Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας) ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 2004 έως 2007 : ιδακτικό έργο (Ωροµίσθιος Συνεργάτης) στο ΑΤΕΙ Πειραιά στη διδασκαλία: των µαθηµάτων Μηχανικής Ρευστών, Εφαρµοσµένης Ρευστοµηχανικής, Μετάδοσης Θερµότητας Ι και ΙΙ, θεωρία και εργαστήριο έως Σήµερα : ιδακτικό έργο (Επιστηµονικός Συνεργάτης) στο ΑΤΕΙ Πειραιά στη διδασκαλία: των µαθηµάτων Μηχανικής Ρευστών, Εφαρµοσµένης Ρευστοµηχανικής, Μετάδοσης Θερµότητας Ι και ΙΙ, θεωρία και εργαστήριο. Υπεύθυνος Καθηγητής του µαθήµατος Ενεργειακός Έλεγχος και ιαπίστευση Κτιρίων έως Σήµερα : ιδάσκων στα Σεµινάρια για Ενεργειακούς Επιθεωρητές σε κτίρια που διδάσκεται στο ΑΤΕΙ Πειραιά για το διάστηµα (τα σεµινάρια είχαν µη επίσηµο χαρακτήρα) και για το διάστηµα 2012-Σήµερα όπου τα σεµινάρια έχουν επίσηµο χαρακτήρα και η επιβλέπουσα Αρχή είναι το ΥΠΑΝ. Καθοδήγηση στην εκπόνηση των παρακάτω διπλωµατικών εργασιών: Πτυχιακές ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ως Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήµατος «Ενεργειακός Έλεγχος και ιαπίστευση Κτιρίων» 6

7 Έχουν εκπονηθεί από το 2010 µέχρι σήµερα έντεκα (11) διπλωµατικές εργασίες. Ενεργειακή µελέτη κτιρίου του ΤΕΙ Πειραιά µε τη χρήση λογισµικού προσοµοίωσης, Πετράκου Μαρία, 2010 Παραµετρική µελέτη της επίδρασης κινητών παραµέτρων καύσης λιθάνθρακα σε πιλοτικούς σταθµούς µε χρήση λογισµικού, Γοναλάκης Κυριάκος, 2010 Ανάπτυξη και αρχές λειτουργίας σύγχρονων συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, Βλογιαννίτης Ευάγγελος, 2011 Λεπτοµερής περιγραφή και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογιών ελάττωσης καταναλισκώµενης ενέργειας για τη θέρµανση και ψύξη κατοικιών, Αραπογιάννης Αντώνης, Σκόνδρας Παναγιώτης, 2012 Θεωρητική µελέτη εφαρµογής µικρής ανεµογεννήτριας µε σκοπό την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας µικρής έντασης. Εφαρµογή στον οικιακό τοµέα, Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Παπαδόπουλος ηµήτριος, 2012 Περιγραφή και ανάλυση συστηµάτων φωτοβολταικών και γεωθερµικών αντλιών µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό τοµέα, Μπλάτζας Πλούταρχος, Γιαννακάκης Ευθύµιος, 2012 Αριθµητική προσοµοίωση πυρκαγιάς σε βιοµηχανικό κτίριο, Βασιλόγιαννης Ιωαάννης, Γερανάκης Λεωνίδας, 2012 Καταγραφή και περιγραφή της αρχής λειτουργίας µετρητικών οργάνων ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κατοικίας µε το εµπορικό λογισµικό της 4Μ (ΚΕΝΑΚ), Γαιτάνος ηµήτρης Αντικατάσταση συµβατικού λέβητα πετρελαίου µε φυσικό αέριο ή/και βιοµάζα, Παππά Ευφροσύνη Μελέτη ΚΕΝΑΚ και χρησιµότητα BEMS στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Λιβερά Χριστίνα, Τοµαρά Μαρία έως Σήµερα: α. Κριτής στα επιστηµονικά περιοδικά: FUEL, Atomization and Sprays, Enginnering Applications of Computational Fluid Mechanics, Applied Energy, Energy & Fuels, International Journal of Heat and Mass Transfer, Physics of Fluids β. Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραµµα Partnership Programme- Joint Applied research Projects-PCAA National Council for Research and Development της Ρουµανίας. 7

8 Ι.5 ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Πίνακας 1: Συνοπτική καταγραφή ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Εως σήµερα Ερευνητικά έργα 8 Μελέτες 6 ηµοσιεύσεις 66 Περιοδικά 26 Συνέδρια 40 Ηµερίδες - Κεφάλαια σε βιβλία 3 Επικουρικό διδακτικό έργο (9 χρόνια ΑΤΕΙ Πειραιά) Σεµινάρια (Ενεργειακοί Επιθεωρητές 3 χρόνια) 5 µαθήµατα 22 ώρες ιπλωµατικές (ATEI Πειραιά) 11 Ετερο-αναφορές 413 Κρίση άρθρων σε περιοδικά Κρίση άρθρων σε συνέδρια Ι.6 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (άριστα) Γερµανικά (πολύ καλά) Γαλλικά (καλά) Ι.7 ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ Η/Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : Χρήση λειτουργικών συστηµάτων (Windows XP / 7, Microsoft Office), UNIX, LINUX : Χρήση γλωσσών προγραµµατισµού, FORTRAN, C++ : Ανάπτυξη κωδίκων υπολογιστικής ρευστοµηχανικής σε FORTRAN, C++ και χρήση εµπορικών πακέτων υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ANSYS/FLUENT : Κατασκευή πλεγµάτων για απλές και σύνθετες γεωµετρίες µε το ANSYS/Gambit 8

9 ΙI. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΙ.1 KATAΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΙΑΤΡΙΒΕΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α1 Α2 ιδακτορική ιατριβή: Αριθµητική προσοµοίωση της επαγόµενης ροής γύρω από σταγόνα κατά την κρούση της. N.Νικολόπουλος. Κεφάλαιο σε βιβλίο: CFD Applications in Energy and Environmental Sectors, Τίτλος Κεφαλαίου CFD Applications in Natural Ventilation of Buildings and Air Quality Dispersion, Ν. Νικολόπουλος, Α. Νικολόπουλος, Ι. Παπαδάκης, Κ.Σ. Νίκας, pp , 2011, ISBN: , Εκδοτικός Οίκος: International Energy and Environment Foundation (υποβολή µετά από πρόσκληση). Α3. Κεφάλαιο σε βιβλίο: Enginnering Applications of Computational Fluid Dynamics, Τίτλος Κεφαλαίου CFD Applications in Steam Boilers, Ν. Νικολόπουλος, Α. Νικολόπουλος, E. Karambinis, M. Agraniotis, P. Grammelis, E. Kakaras, pp , 2011, ISBN: , Εκδοτικός Οίκος: International Energy and Environment Foundation (υποβολή µετά από πρόσκληση). A4 Βιβλίο: Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική. Συνοπτική Θεωρία και Ασκήσεις. Ν. Νικολόπουλος, Κ.Σ. Νίκας, Κ. Μουστρής, pp , 2011, ISBN: Combustion Technologies 1. N. Nikolopoulos, M. Agraniotis, I. Violidakis, E. Karampinis, A. Nikolopoulos, P. Grammelis,Ch. Papapavlou, S. Tzivenis, E. Kakaras. Parametric investigation of a renewable alternative for utilities adopting the co-firing lignite/biomass concept. (2013) Fuel, DOI 2. IliasVorrias, Kostantinos Atsonios, Aristeidis Nikolopoulos, Nikos Nikolopoulos, Panagiotis Grammelis, Emmanuel Kakaras, Calcium Looping for CO2 capture from a lignite fired power plant. (2013) Fuel. DOI 3. N. Nikolopoulos, R. Isemin, K. Atsonios, D. Kourkoumpas, S. Kuzmin, A. Mikhalev, A. Nikolopoulos, M. Agraniotis, P. Grammelis, Emm. Kakaras. Modeling of Wheat Straw Torrefaction as a Preliminary Tool for Process Design. (2013) Waste and Biomass Valorization, DOI /s y. 4. N.Nikolopoulos, R. Isemin, O. Milovanov. A new modeling approach and new Two-Stage reactor for straw pellets torrefaction for energy. (2012) International Journal of Chemical Engineering and Applications, Vol. 3, No A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, N. Varveris, S. Karellas, P. Grammelis, E. Kakaras Investigation of proper modeling of very dense granular flows in the recirculation system of CFBs. Particuology 10 (2012)

10 6. A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, A. Charitos, P. Grammelis, E. Kakaras, A.R. Bidwe, G. Varela. High resolution 3-D full-loop simulation of a CFB carbonator cold model. Chemical Engineering Science 90 (2013) K. Atsonios, A. Nikolopoulos, S. Karellas, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation of the grid spatial resolution and the anisotropic character of EMMS in CFB multiphase flow, Chemical Engineering Science. doi: /j.ces E. Karampinis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation Greek lignite/cardoon co-firing in a tangentially fired furnace. Applied Energy, 9. A. Nikolopoulos, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. An advanced EMMS scheme for the prediction of drag coefficient under a 1.2 MWth CFBC isothermal flow Part II Numerical implementation. Chemical Engineering Science 65, , A. Nikolopoulos, D. Papafotiou, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. An advanced EMMS scheme for the prediction of drag coefficient under a 1.2 MWth CFBC isothermal flow Part I Numerical formulation. Chemical Engineering Science 65, , N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, M. Karabinis, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical Investigation of the OxyFuel combustion in large scale boilers adopting the ECO-SCRUB technology. Fuel, doi: /j.fuel , M. Agraniotis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical Investigation of solid recovered Fuel s co-firing with brown coal in large scale boilers- Evaluation of different combustion modes. Fuel, 89, Issue 12, , Droplet Dynamics 1. N. Nikolopoulos, G. Strotos, K.S. Nikas, G. Bergeles. The effect of Weber number on the central binary collision outcome between unequal-sized droplets. International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012), pp G. Strotos, G. Aleksis, M. Gavaises, K-S Nikas, N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos Nondimensionalisation parameters for predicting the cooling effectiveness of droplets impinging on moderate temperature solid surfaces International Journal of Thermal Sciences, Volume 50, Issue 5, PP , N. Nikolopoulos, G. Strotos, K.-S. Nikas, A. Theodorakakos, M. Gavaises, M. Marengo, G. E. Cossali. Experimental investigation of a single droplet impact onto a sessile drop. Atomization and Sprays, 20(10), , N. Nikolopoulos, G. Strotos, K.-S. Nikas, A. Theodorakakos, M. Gavaises, M. Marengo, G. E. Cossali. Single droplet impacts onto deposited drops. Numerical analysis and comparison. Atomization and Sprays, 20(11), , N. Nikolopoulos and G. Bergeles. The effect of gas and liquid properties and droplet size ratio on the central collision between two unequal-size droplets in the reflexive regime, International Journal of Heat and Mass Transfer 50, , doi: /j.ijheatmasstransfer , G. Strotos, N. Nikolopoulos, K.S. Nikas. A numerical study of the head-on collision behavior of droplets consisting of different liquids. Atomization and Sprays 20 (3) , N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Off-centre binary collision of droplets. A numerical investigation. International Journal of Heat and Mass Transfer, , N. Nikolopoulos, K.S Nikas, G. Bergeles. A numerical investigation of central binary collision of droplets. Computer and Fluids 38, ,

11 9. N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Three-dimensional numerical investigation of a droplet impinging normally onto a wall film. Journal of Computational Physics 225, , N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles.A numerical investigation of the evaporation process of a liquid droplet impinging onto a hot substrate. International Journal of Heat and Mass Transfer 50, , A. Theodorakakos, T. Ous, M. Gavaises, J.M. Nouri, N. Nikolopoulos, H. Yanagihara. Dynamics of water droplets detached from porous surfaces of relevance to PEM fuel cells. Journal of Colloid and Interface Science 300, , N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Normal impingement of a droplet onto a wall film: A numerical investigation. International Journal of Heat and Fluid Flow 26, , Buildings-Passive Systems 1. T.S. Larsen, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, G. Strotos, K.-S. Nikas Characterization and prediction of the volume flow rate aerating a cross ventilated building by means of experimental techniques and numerical approaches Energy and Buildings, Volume 43, Issue 6, pp , K.-S. Nikas, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos. Numerical study of a naturally crossventilated building. Energy and Buildings 42, , N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, T.S. Larsen, K.-S. Nikas Experimental and numerical investigation of the tracer gas methodology in the case of a naturally cross-ventilated building. Building and Environment Volume 56, October 2012, Pages Publications in International Conferences 1. CALCIUM LOOPING PROCESS SIMULATION BASED ON AN ADVANCED THERMODYNAMIC MODEL INTEGRATED WITH CFD ANALYSIS. K. Atsonios, M. Zeneli, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E Kakaras. CCT 2013, May 2013, Thessaloniki. 2. High-resolution 3-D full - loop simulation of a CFB carbonator cold model. M.Zeneli, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CCT 2013, May 2013, Thessaloniki. 3. Pre-drying technologies at existing lignite power plants: Thermodynamic analysis and technoeconomic comparison. K. Atsonios, I. Violidakis, M. Agraniotis, P. Grammelis, E. Kakaras. CCT 2013, May 2013, Thessaloniki. 4. THE NEW STRAW PELLETS COMBUSTION BOILER FOR HEATING BULDINGS (SITUATION IN GREECE AND RUSSIA). Rafail Isemin, Sergey Kuzmin, Valentin Konyakhin, Alexander Mikhalev, Dmitriy Viryasov, Oleg Milovanov, Nikos Nikolopoulos, Emmanouil Karampinis, Nikolaos Margaritis, Panagiotis Grammelis. Proceedings of SEBUA- 12, ICHMT International Symposium on Sustainable Energy in Buildings and Urban Areas July 14-20, 2012, Kusadasi, Turkey, SEBUA-12-S Straw torrefaction: a new modeling approach and new two stage reactor. NIKOLOPOULOS N., GRAMMELIS P., ATSONIOS K., AGRANIOTIS M., ISEMIN R., KUZMIN S., 11

12 MILOVANOV O., MIKHALEV A. Advances in Environment, Biotechnology and Biomedicine ISBN: Numerical investigation and experimental validation of an isothermal CFD model developed for a CFB carbonator. N. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, A. Charitos, P. Grammelis, E. Kakaras, A.R. Bildwe, G. Varela, G. Zieba, M. Scheffknecht. (2012) FBC21 Conference, Naples, June 3-6 (accepted for publication). 7. PSD incorporation in full-loop CFD modeling of CFBs. A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) FBC21 Conference, Naples, June 3-6 (accepted for publication). 8. Study on technical and financial feasibility of biomass co-firing in a Greek lignite poer plant. P. Grammelis, M. Agraniotis, M. Karampinis, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, C. Papapavlou. (2012) European Biomass Conference, Milan, A comprehensive numerical approach of CFB units modeling by means of CFD. N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karampinis, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) ICAE, July 5-8, Suzhou, China (accepted). 10. Greek Lignite / cardoon co-firing in pulverized fuel power plants. E. Karampinis, P. Grammelis, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, A. Fuller, E. Miller, J. Maier, J. Kalivodova, M. Michel, I. Tsolakidis. 2012) ICAE, July 5-8, Suzhou, China (under review). 11. Numerical Tools for the simulation of the Calcium Looping process for CO2 capture. A. Nikolopoulos, K. Atsonios, I. Vorrias, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) Clearwater Conference, June 3-7, Florida, USA (under review). 12. Parametric investigation of a renewable alternative for utilities adopting the co-firing lignite/biomass concept. N. Nikolopoulos, M. Agraniotis, E. Karampinis, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) 9th European Conference on Coal Research and its Applications, ECCRIA, University of Nottingham, Sep. (Accepted Abstract). 13. An advanced thermodynamic model for the simulation of the calcium looping process soupled with CFD model. A. Nikolopoulos, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) 2nd International Conference on Chemical Looping, TU Darmstadt, Sep (under review). 14. The new straw pellets combustion boiler for heating buildings. (2012) R.L. Isemin, S.N. Kuzmin, V.V. Konyakhin, A.V. Michalev, D. Viryasov, O. Milovanov, N. Nikolopoulos, E. Karampinis, P. Grammelis. (2012) Sustainable energy in Buildings and Urban Areas, ICHMT, October, Kusadasi, Turkey (Accepted Abstract). 15. Calcium Looping for CO2 capture from a lignite fired power plant. K. Atsonios, I. Vorrias, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoylos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) 9th European Conference on Coal Research and its Applications, ECCRIA, University of Nottingham, Sep. (Accepted Abstract). 16. I. Papadakis, N. Nikolopoulos, K.S Nikas. Air Pollutant dispersion in an Urban Environment using CFD. 4th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization. Athens, 6-9 July, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karampinis, M. Agraniotis, I. Vorias, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical and Thermodynamic Calculations of Coal Combustion under enriched OxyFuel conditions. ECM Conference, Cardiff, , N. Nikolopoulos, K.D. Panopoulos, N. Koukouzas, M. Cieplik. Development and Implementation of a Numerical Model predicting Ash Formation mechanisms in Pulverized Fuel Boilers. ECM Conference, Cardiff, , N. Νikolopoulos, A. Nikolopoulos, T. S. Larsen, K. S. Nikas. Experimental and numerical investigation of a naturally cross-ventilated building. ICAE Conference, Perugia, ,

13 20. E. Karampinis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation Greek lignite / Cardoon co-firing in a tangentially fired furnace, ICAE Conference, Perugia, , N. Nikolopoulos, K.S. Nikas, G. Bergeles. Effect of Weber number and the ratio of initial momentum ratios on the central impact of unequal drops, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, K.S. Nikas, G. Bergeles. Investigation of Natural Ventilation Through-Experimental Methods and Identification of the aeration flow in buildings through Engineering Computational Fluid Dynamics, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karampinis, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical Simulation of Combustion pulverized fuel conditions under increased oxygen concentration, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, N. Varveris, S. Karellas, E. Kakaras. Investigation of appropriate modeling of the internal friction of very dense particle flows in circulating fluidized bed systems, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , A. Nikolopoulos, I. Rampidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation of 3-d transient combusting flow in a 1.2MWth pilot power plant. 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi'an China, , A. Nikolopoulos, I. Rampidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CFD modelling of NOx formation in a pilot CFBC power plant. Global Conference on Global Warming Turkey July 8-9, Paper No: GCGW , A. Nikolopoulos, D. Papafotiou, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. EMMS Model Development and Application Coupled with CFD Techniques in a 1.2 MWth CFBC Isothermal Flow. Efficient and clean coal technologies, Moscow Russia October N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, K.S. Nikas. Numerical Investigation of the natural ventilation of a building., 3rd International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation & Optimization, Athens 8-11 July, M. Agraniotis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CFD simulation of Solid Recovered Fuels (SRF) co-firing with brown coal in large scale boilers. 24th German Flame Day-Combustion and Furnaces, 16, 17th September Ruhr-University, Bochum, M. Agraniotis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CFD simulation of Solid Recovered Fuels (SRF) co-firing with brown coal in large scale boilers. 24th German Flame Day-Combustion and Furnaces, 16, 17th September Ruhr-University, Bochum, N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Binary Collision between unequal sized droplets. A numerical Investigation. ILASS 2008, Commo, Italy, Paper ID ILASS08-000, Numerical investigation of 3-d transient combusting flow in a 1.2MWth pilot power plant. A. Nikolopoulos, I. Rampidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, and E. Kakaras, M. Gavaises, A. Theodorakakos, G. Strotos, N. Nikolopoulos, G. Bergeles. Cooling Effectiveness of Water Droplets Impinging on Flat Surfaces. DITICE, Bergamo, N. Nikolopoulos, G. Strotos, D. Tzotzolakis, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Selections of Scientific Investigation of the Laboratory of Aerodymanics. Flow 2004, Athens, Greece. 35. N. Nikolopoulos, G. Bergeles. Impingement of a droplet onto a dry wall: A numerical investigation. ICLASS 2003, Sorrento N. Nikolopoulos, G. Bergeles. Impact of a droplet onto a solid surface under pressure of 1 bar. FLOW 2002, Patra, Greece. A. Publications in Books 13

14 1. Title: CFD Applications in Steam Boilers, Engineering Applications of Computational Fluid Dynamics, International Energy and Environment Foundation. N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karambinis, M. Agraniotis, P. Grammelis, E. Kakaras, 2011, ISBN-13: , ISBN-10: , Vol 1, pp Title: CFD Applications in Natural Ventilation of Buildings and Air Quality Dispersion, CFD Applications in Energy and Environment Sectors, International Energy and Environment Foundation. N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, I. Papadakis, K-S P. Nikas, 2011, ISBN-13: , ISBN-10: , Vol 1, pp Book: Advanced Fluid Mechanics, Short Theory and Exercises, Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική. Συνοπτική Θεωρία και Ασκήσεις. Ν. Nikolopoulos, K.S. Nikas, K. Moustris, pp , 2011, ISBN: Citations> 400 h-index = 11 14

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΝΙΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΝΙΚΑ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως: Διεύθυνση εργασίας: Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνα: E-mail: Οικογενειακή κατάσταση: 3 Μαρτίου 1971 Τμήμα Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ή ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, Γ 52/18-02-2004

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ ή ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, Γ 52/18-02-2004 I. Μητρώο Εσωτερικών Μελών της Ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας και Φαινόμενα Μεταφοράς σε Ναυτικούς Κινητήρες και Εγκαταστάσεις» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 Υφαντής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Tηλέφωνο: 210 7723662 / 210 3631005 / 6944 510 835

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Tηλέφωνο: 210 7723662 / 210 3631005 / 6944 510 835 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΚΑΚΑΡΑΣ Όνομα: Εμμανουήλ Ημερομηνία Γέννησης: 1/2/1962 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος / 3 παιδιά Διεύθυνση: Σίνα 64, 10672 ΑΘΗΝΑ Tηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ Θ. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Ρ. Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δρ, Επιμελητής Σχολής Ικάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο : ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Ονομα πατρός : ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ημερ. γέννησης : 24/01/1974 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Ι.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης (βαθμός: 9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης : 26-11-1975 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Διεύθυνση: Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Tο Ολυμπιακό δίκτυο κεντρικής ψύξης θέρμανσης του Λονδίνου. 10 Δεκεμβρίου 2010

Tο Ολυμπιακό δίκτυο κεντρικής ψύξης θέρμανσης του Λονδίνου. 10 Δεκεμβρίου 2010 Tο Ολυμπιακό δίκτυο κεντρικής ψύξης θέρμανσης του Λονδίνου 10 Δεκεμβρίου 2010 14/12/2010 Λονδίνο 2012: Ολυμπιακό δίκτυο θέρμανσης ψύξης 2 H GDF SUEZ Energy Services μέσα στον Ομιλο GDF SUEZ GDF SUEZ Energy

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: 3/5/2012 Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σταυρίδου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1 Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοντογεώργος Α. Δήμος

Κοντογεώργος Α. Δήμος Κοντογεώργος Α. Δήμος Ολύμπου 73, 17342 Άγιος Δημήτριος, Αττική Τηλ. +30 210 7724002, +30 210 6400883, +30 210 9941944 Κιν. +30 693 4010529 e-mail: dimkon@central.ntua.gr, dimoskontog@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Υπεύθυνη Τοµέα : ρ. Ελένη Αποστολίδου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Υπεύθυνη Τοµέα : ρ. Ελένη Αποστολίδου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπεύθυνη Τοµέα : ρ. Αποστολίδου Α/α Τίτλος Μαθήµατος 1 2 3 4 Η συµβολή των Α.Π.Ε. στην δηµιουργία των θέσεων εργασίας. Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα