Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Επώνυµο : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ονοµα πατρός : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ Ηµερ. γέννησης : 27/03/1978 Τόπος γέννησης : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 131, Κ. ΠΑΤΗΣΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , , Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος Ι.2 ΣΠΟΥ ΕΣ - ΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ιούνιος 1995 : Απολυτήριο Λυκείου από τo 20 ο Λύκειο Αθηνών µε µ.ο. 16 9/10 (πολύ καλά). Σεπτέµβριος 1996 : Εισαγωγή στην Αν. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. µε Πανελλήνιες Eξετάσεις (9 ος σε σειρά κατάταξης). Ιούνιος 2001 : ιπλωµατική εργασία στον Τοµέα Ρευστών, Εργαστήριο Αεροδυναµικής υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Μπεργελέ Θέµα: Αριθµητική Προσοµοίωση της Παραµόρφωσης µιας σταγόνας κατά την κίνηση της, κρούση ή ανάκλαση της πάνω σε στερεή επιφάνεια. Οκτώβριος 2001 : Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (7 ος σε σειρά κατάταξης). Ολοκλήρωση των σπουδών σε 9 κανονικά εξάµηνα. Βαθµός πτυχίου: Λίαν καλώς (7.94/10.00) Βαθµός διπλωµατικής εργασίας: Αριστα (10.00) Οκτώβριος 2001 Μάιος 2006 : Εκπόνηση ιδακτορικής διατριβής στον Τοµέα Ρευτών, Εργαστήριο Αεροδυναµικής υπό την επίβλεψη του καθ. Γ. Μπεργελέ. Θέµα: Αριθµητική προσοµοίωση της επαγόµενης ροής γύρω από σταγόνα κατά την κρούση της. Επιβλέπων: Καθηγητής Γ. Μπεργελές Μέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής: Καθηγητής Σ. Τσαγγάρης, Σ. Βουτσινάς.. 1

2 ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Επιλογή από ΓΓΕΤ (ένας από τους τρείς συνολικά) για εκπροσώπηση της Ελλάδος στη συνάντηση του Ευρωπαικού Προγράµµατος Ευρώπη-Ρωσσία στην Αικατερινούπολη, το 2011, ERA.Net RUS Innovation project. Υποτροφία Marie Curie Κέντρα Εκπαιδεύσεως. Πειραµατική έρευνα σε τοµέα µε θέµα Spray/Wall Interaction Processes related to a direct injection spark ignited engine, Bergamo, Italy Επαινοι αριστείας σε κάθε τάξη του Γυµνασίου και του Λυκείου. Επαινοι αριστείας στο 3 ο και 4 ο έτος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Ι.3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Τον Οκτώβριο του 2001 ξεκίνησα την εκπόνηση ιδακτορικής διατριβής στον Τοµέα Ρευστών και ειδικότερα στο Εργαστήριο Αεροδυναµικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. µε αντικείµενο την Αριθµητική προσοµοίωση της επαγόµενης ροής γύρω από σταγόνα κατά την κρούση της. Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήθηκαν: Αριθµητική προσοµοίωση της διφασικής ροής σταγόνας υγρού (νερού και καυσίµων) πάνω σε επιφάνειες φίλµ, ιδίου υγρού υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες είτε σε αξονοσυµµετρικές συντεταγµένες ή σε τριδιάστατα χωρία. Αριθµητική προσοµοίωση της δυαδικής κρούσης σταγόνων (κεντρικής ή/και έκκεντρης) υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες είτε σε αξονοσυµµετρικές συντεταγµένες και σε τριδιάστατα χωρία. Μοντελοποίηση της κρούσης σταγόνας πάνω σε θερµό τοίχωµα Εξαγωγή πολύτιµων αριθµητικών εκφράσεων που χρησιµοποιούνται σε µακροσκοπικά αριθµητικά µοντέλα για την περιγραφή των παραπάνω φαινοµένων, που χρησιµοποιούνται σε ΜΕΚ για τον έλεγχο της απόδοσης της καύσης και τη βελτιστοποιήση αυτής Εξαγωγή χαρακτηριστικών του επαγόµενου πεδίου ροής τόσο της αέριας όσο και της υγρής φάσης. Σύντοµη Παρουσίαση του ιδακτορικού Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και η ανάλυση των δυναµικών χαρακτηριστικών της κίνησης µίας σταγόνας υγρού, όταν αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον της, όπως αυτό διαµορφώνεται σε διάφορες περιπτώσεις (κρούση σε φιλµ, κρούση σε θερµό τοίχωµα ή και δυαδική κρούση σταγόνων). Με τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας, οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στα συγκεκριµένα φαινόµενα εµφανίζονται σε πολλές σύγχρονες µοντέρνες τεχνολογικές εφαρµογές. Τέτοιες είναι η έγχυση µελανιού στους εκτυπωτές (ink-jet printers), οι βαφές επιφανειών µε τη χρήση σπρέι, η έγχυση καυσίµου στις µηχανές εσωτερικής καύσης µε τη τεχνολογία άµεσου ψεκασµού (direct injection) κ.α. Η πιο σύγχρονη εφαρµογή, που παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον για τη συµπεριφορά υγρών σταγόνων διαµέτρου τάξεως µεγέθους µικρόµετρων, είναι η χάραξη ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε τη µέθοδο έγχυσης υγρού νικελίου επάνω σε στερεή επιφάνεια, το οποίο αργότερα στερεοποιείται. 2

3 Στη σηµερινή εποχή, η συνεχόµενη µόλυνση του περιβάλλοντος ώθησε τις κυβερνήσεις και τους οργανισµούς στην θέσπιση αυστηρών νόµων που έχουν να κάνουν µε τις εκποµπές ρύπων κυρίως από τα αυτοκίνητα. Έτσι σύµφωνα µε την νόρµα EURO IV µέχρι το 2005 τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές οξειδίων του άνθρακα (CO) κατά 45 %, ενώ οι εκποµπές υδρογονανθράκων (HC) και οξειδίων αζώτου (NOx) πρέπει να µειωθούν κατά 50 και 55 % αντίστοιχα, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές το Παρόµοιες νοµοθεσίες έχουν θεσπιστεί στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Στην προσπάθεια αυτή, σηµαντικό κοµµάτι των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους βενζινοκινητήρες αποτελεί και ο άµεσος ψεκασµός καυσίµου στον κύλινδρο, αντί για ψεκασµό στους αυλούς εισαγωγής. Γενικά, ο άµεσος ψεκασµός καυσίµου στον κύλινδρο έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει µειωµένες εκποµπές ρύπων, αρκετά καλή κατανάλωση και αυξηµένη απόδοση. Ο άµεσος ψεκασµός καυσίµου στο κύλινδρο και στην κεφαλή της βαλβίδας χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση φαινοµένων που θα περιγραφούν στη παρούσα εργασία. Προκειµένου να επιτευχθεί µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, θα πρέπει πρώτα να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι φυσικές διεργασίες που διέπουν τα ανωτέρω φαινόµενα. Στη προσπάθεια αυτή κατευθυνόταν και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα D.W.D.I.E (Droplet-wall-interaction Phenomena Of Relevance To Direct Injection Gasoline Engines) Energy Project No NNE DWDIE, Contract No ENK6-CT στο οποίο συµµετείχε και το εργαστήριο Αεροδυναµικής του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π το Το πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε εφαλτήριο για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας. Συγχρόνως από επιστηµονικής πλευράς, προκειµένου να διερευνηθούν οι συνολικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία µίας µηχανής εσωτερικής καύσης, καθώς και της εκτύπωσης µε χρήση µελανιού ή και άλλων εφαρµογών, χρησιµοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (αλγόριθµοι επίλυσης), που αναπτύσσει η υπολογιστική ρευστοµηχανική. Όλα τα παραπάνω εργαλεία, προκειµένου να λειτουργούν και να προσοµοιώνουν µε ακριβή τρόπο τόσο την επαγόµενη ροή συνεχούς φάσης, όσο και την αλληλεπίδραση σταγόνων υγρού, όταν αυτές συγκρούονται µεταξύ τους, ή όταν αυτές προσπίπτουν σε θερµά τοιχώµατα επικαλυµµένα ή όχι από υγρό φιλµ, χρησιµοποιούν κρίσιµους αριθµούς που περιγράφουν το αποτέλεσµα κάθε τέτοιας αλληλεπίδρασης. Για παράδειγµα, στις µηχανές εσωτερικής καύσης χρησιµοποιούνται πολλές αδιάστατες παράµετροι που περιγράφουν πότε γίνεται συσσωµάτωση και πότε διαχωρισµός των σταγόνων καυσίµου, όταν οι σταγόνες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ή µε τα τοιχώµατα του κυλίνδρου. Για τη προσοµοίωση της διακριτής φάσης (αέρια-υγρή φάση), µε υπολογιστικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σήµερα, ακολουθείται το στοχαστικό µοντέλο των διακριτών σταγόνων, (Discrete Droplet Model, DDM, Dukowich, 1980), σύµφωνα µε το οποίο το ψεκαζόµενο καύσιµο αντιπροσωπεύεται από πακέτα σταγόνων (droplet parcels). Κάθε τέτοιο πακέτο περιέχει έναν µεγάλο αριθµό σταγόνων µε ίδιες ιδιότητες (διάµετρο, ταχύτητα, θερµοκρασία κ.λ.π), οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Η µεταβολή της µάζας, ορµής και ενέργειας που υφίστανται τα πακέτα αυτά κατά την κίνηση τους ενσωµατώνεται στους όρους πηγής της αέριας φάσης. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί, ότι επειδή ότι οι φυσικές διεργασίες που διέπουν τον ψεκασµό δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, οι περισσότεροι κρίσιµοι αριθµοί που χρησιµοποιούνται προκύπτουν από εµπειρικές σχέσεις, γεγονός που επηρεάζει σε γενικότερο βαθµό την ακρίβεια της προσοµοίωσης. Επίσης, πρόβληµα αποτελεί και η έλλειψη αξιόπιστων πειραµατικών δεδοµένων, γεγονός που οφείλεται στις δυσκολίες διεξαγωγής µετρήσεων σε συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας του κινητήρα, καθώς επίσης και της οπτικοποίησης του πεδίου ροής που προκύπτει. Επιπλέον, είναι αναγκαία η ύπαρξη µίας αριθµητικής έκφρασης που να προλέγει το µέγεθος των δευτερευουσών σταγόνων µετά την κρούση των κυρίων σταγόνων, 3

4 όταν αυτές συγκρούονται µεταξύ τους, ή προσπίπτουν στα θερµά τοιχώµατα του κυλίνδρου των ΜΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη αν αυτός είναι καλυµµένος µε υγρό φιλµ ή όχι. Πειραµατικές µετρήσεις έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη µεγάλου εύρους διαµέτρων σταγόνων µετά την διάσπαση. Λόγω της απουσίας κάποιου θεµελιώδους µηχανισµού για το πλήθος και το µέγεθος αυτών, διάφορες µαθηµατικές εκφράσεις έχουν προταθεί οι οποίες βασίζονται σε στατιστικές ή εµπειρικές σχέσεις. Συµπερασµατικά, από την πλευρά της τεχνολογικής έρευνας, προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποιό βαθµό οι υπάρχουσες στατιστικές ή εµπειρικές σχέσεις που µέχρι σήµερα χρησιµοποιούνται, είναι ορθές από φυσική άποψη ή ακριβείς και αν θα πρέπει αυτές να αντικατασταθούν από άλλες πιο σύγχρονες και βελτιωµένες, γίνεται προσπάθεια διεθνώς αλλά και στην παρούσα µελέτη να εξαχθούν χρήσιµες παράµετροι που να περιγράφουν την εξέλιξη των παραπάνω φαινοµένων και να διαχωρίζουν τα όρια εµφάνισης δευτερογενών φαινοµένων που εµφανίζονται µετά το αντίστοιχο κύριο. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της βασικής έρευνας, η παρούσα εργασία προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τους µηχανισµούς που διέπουν τα διάφορα δευτερογενή φαινόµενα κατόπιν διεξοδικής µελέτης του αντίστοιχου κύριου φαινοµένου. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας έχουν συµπεριληφθεί σε πέντε (4) δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (βλέπε δηµοσιεύσεις Β1, Β3, Β4 και Β5) και έχουν παρουσιασθεί σε σηµαντικό αριθµό διεθνών συνεδρίων (βλέπε κατάλογο δηµοσιεύσεων στο Μέρος ΙΙΙ). Ι.4 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Παράλληλα µε την εκπόνηση της ιατριβής και µετά την ολοκλήρωσή της, δραστηριοποιήθηκα στη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων και στην εκπόνηση τεχνικών µελετών. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες και συνεργασίες που έχω αναπτύξει έως σήµερα έχουν ως εξής: 2001 έως Σήµερα : Ελεύθερος επαγγελµατίας - Mέλος του Τ.Ε.Ε. (Α.Μ ) και άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου Μηχανικού έως 2007 : Συνεργάτης του Εργαστηρίου Αεροδυναµικής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. ιεκπεραίωση ερευνητικών προγραµµάτων και τεχνικών µελετών για ενεργειακούς σκοπούς. Επικουρικό διδακτικό έργο σε µαθήµατα της Σχολής Μηχανολόγων µηχανικών του Ε.Μ.Π όπως Βασική Αριθµητική Ανάλυση, Μηχανική Ρευστών. Παρουσίαση Ερευνητικών ραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Αεροδυναµικής σε φοιτητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο D.W.D.I.E, Droplet-wall interaction Phenomena of Relevance to Direct Injection Gasoline Engines, 4

5 No ENK µε κύρια αντικείµενα έρευνας την µηχανική ρευστών, τη µετάδοση θερµότητας και υπολογιστικές µεθόδους ρευστοµηχανικής ( ). Συµµετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραµµα της Toyota Motor Europe Company µε τίτλο Fuel Cell Water Management for Automobiles ( ). ιερεύνηση διασποράς θερµότητας στον Εθνικό Κήπο από Ψύκτες κλιµατισµού του σταθµού Συντάγµατος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (2002). ιερεύνηση της κυκλοφορίας των υδάτων ψύξης της µονάδας Συµπαραγωγής του εργοστασίου Αλουµινίου στον κόλπο Αντίκυρας (2005). ιερεύνηση της κυκλοφορίας των υδάτων ψύξης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800ΜWe στον κόλπο του Porto- Romano, Fluid-Research Ltd έως Σήµερα : Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων. Συµµετέχω στην προετοιµασία προτάσεων για ερευνητικά έργα στα πλαίσια των προγραµµάτων RFCS (Research Fund for Coal and Steel), 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, LIFE, INTERREG, ιακρατικών Προγρµµάτων (Ελλάδα-Ρουµανία, Ευρώπη-Ρωσία), και προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από τη ΓΓΕΤ ή την Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας Ιούνιος 2006 έως : Στρατιωτική θητεία στην Ελληνική Αεροπορία Μάρτιο 2007 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: Υπολογιστική Ρευστοµηχανική ιφασικών Ροών µε ή χωρίς µεταφορά θερµότητας και αλλαγή φάσης Υπλογιστικές Προσοµοιώσεις σε Στρωτές - Τυρβώδεις Εσωτερικές / Εξωτερικές Ροές µονοφασικών διφασικών ή πολυφασικών ροών Τεχνολογίες CCS (Carbon Capture Storage) Υδροδυναµικές Ροές Κοκκώδων Ροών (granular flows) Ρευστοποιηµένες Κλίνες και Λέβητες Κονιοποιηµένου Καυσίµου Μικτή καύση βιοµάζας και λιγνίτη / λιθάνθρακα Ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας και αποβλήτων σε θερµικές εγκαταστάσεις 5

6 Ενεργειακή απόδοση και εκποµπές ρύπων σε λέβητες κεντρικής θέρµανσης και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί καύσης λιγνίτη / λιθάνθρακα και καθαρές τεχνολογίες στερεών καυσίµων Τεχνολογία Βιογενών Καυσίµων (βιοµάζα, Στερεά Ανακτηθέντα Καύσιµα, Λυµατολάσπη) Ροές σταγόνων σε στερεές επιφάνειες και επιφάνειες φίλµ, δυαδική κρούση σταγόνων ρευστού, ροές σπρέυ (spray), ροές σε συστήµατα έγχυσης καυσίµου για ΜΕΚ Ροές σε Κυψέλες Καυσίµου Περιβαλλοντικές Ροές Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Κτίρια Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Κτιρίων για την εξοικονόµηση ενέργειας ιαχείριση ερευνητικών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαική Κοινότητα και Εθνικά Προγράµµατα (ΓΓΕΤ, Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας) ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 2004 έως 2007 : ιδακτικό έργο (Ωροµίσθιος Συνεργάτης) στο ΑΤΕΙ Πειραιά στη διδασκαλία: των µαθηµάτων Μηχανικής Ρευστών, Εφαρµοσµένης Ρευστοµηχανικής, Μετάδοσης Θερµότητας Ι και ΙΙ, θεωρία και εργαστήριο έως Σήµερα : ιδακτικό έργο (Επιστηµονικός Συνεργάτης) στο ΑΤΕΙ Πειραιά στη διδασκαλία: των µαθηµάτων Μηχανικής Ρευστών, Εφαρµοσµένης Ρευστοµηχανικής, Μετάδοσης Θερµότητας Ι και ΙΙ, θεωρία και εργαστήριο. Υπεύθυνος Καθηγητής του µαθήµατος Ενεργειακός Έλεγχος και ιαπίστευση Κτιρίων έως Σήµερα : ιδάσκων στα Σεµινάρια για Ενεργειακούς Επιθεωρητές σε κτίρια που διδάσκεται στο ΑΤΕΙ Πειραιά για το διάστηµα (τα σεµινάρια είχαν µη επίσηµο χαρακτήρα) και για το διάστηµα 2012-Σήµερα όπου τα σεµινάρια έχουν επίσηµο χαρακτήρα και η επιβλέπουσα Αρχή είναι το ΥΠΑΝ. Καθοδήγηση στην εκπόνηση των παρακάτω διπλωµατικών εργασιών: Πτυχιακές ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ως Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήµατος «Ενεργειακός Έλεγχος και ιαπίστευση Κτιρίων» 6

7 Έχουν εκπονηθεί από το 2010 µέχρι σήµερα έντεκα (11) διπλωµατικές εργασίες. Ενεργειακή µελέτη κτιρίου του ΤΕΙ Πειραιά µε τη χρήση λογισµικού προσοµοίωσης, Πετράκου Μαρία, 2010 Παραµετρική µελέτη της επίδρασης κινητών παραµέτρων καύσης λιθάνθρακα σε πιλοτικούς σταθµούς µε χρήση λογισµικού, Γοναλάκης Κυριάκος, 2010 Ανάπτυξη και αρχές λειτουργίας σύγχρονων συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, Βλογιαννίτης Ευάγγελος, 2011 Λεπτοµερής περιγραφή και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογιών ελάττωσης καταναλισκώµενης ενέργειας για τη θέρµανση και ψύξη κατοικιών, Αραπογιάννης Αντώνης, Σκόνδρας Παναγιώτης, 2012 Θεωρητική µελέτη εφαρµογής µικρής ανεµογεννήτριας µε σκοπό την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας µικρής έντασης. Εφαρµογή στον οικιακό τοµέα, Αντωνόπουλος Αλέξανδρος, Παπαδόπουλος ηµήτριος, 2012 Περιγραφή και ανάλυση συστηµάτων φωτοβολταικών και γεωθερµικών αντλιών µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό τοµέα, Μπλάτζας Πλούταρχος, Γιαννακάκης Ευθύµιος, 2012 Αριθµητική προσοµοίωση πυρκαγιάς σε βιοµηχανικό κτίριο, Βασιλόγιαννης Ιωαάννης, Γερανάκης Λεωνίδας, 2012 Καταγραφή και περιγραφή της αρχής λειτουργίας µετρητικών οργάνων ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, Κωστόπουλος Κωνσταντίνος, Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου κατοικίας µε το εµπορικό λογισµικό της 4Μ (ΚΕΝΑΚ), Γαιτάνος ηµήτρης Αντικατάσταση συµβατικού λέβητα πετρελαίου µε φυσικό αέριο ή/και βιοµάζα, Παππά Ευφροσύνη Μελέτη ΚΕΝΑΚ και χρησιµότητα BEMS στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Λιβερά Χριστίνα, Τοµαρά Μαρία έως Σήµερα: α. Κριτής στα επιστηµονικά περιοδικά: FUEL, Atomization and Sprays, Enginnering Applications of Computational Fluid Mechanics, Applied Energy, Energy & Fuels, International Journal of Heat and Mass Transfer, Physics of Fluids β. Αξιολογητής προτάσεων στο Πρόγραµµα Partnership Programme- Joint Applied research Projects-PCAA National Council for Research and Development της Ρουµανίας. 7

8 Ι.5 ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Πίνακας 1: Συνοπτική καταγραφή ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Εως σήµερα Ερευνητικά έργα 8 Μελέτες 6 ηµοσιεύσεις 66 Περιοδικά 26 Συνέδρια 40 Ηµερίδες - Κεφάλαια σε βιβλία 3 Επικουρικό διδακτικό έργο (9 χρόνια ΑΤΕΙ Πειραιά) Σεµινάρια (Ενεργειακοί Επιθεωρητές 3 χρόνια) 5 µαθήµατα 22 ώρες ιπλωµατικές (ATEI Πειραιά) 11 Ετερο-αναφορές 413 Κρίση άρθρων σε περιοδικά Κρίση άρθρων σε συνέδρια Ι.6 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (άριστα) Γερµανικά (πολύ καλά) Γαλλικά (καλά) Ι.7 ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ Η/Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : Χρήση λειτουργικών συστηµάτων (Windows XP / 7, Microsoft Office), UNIX, LINUX : Χρήση γλωσσών προγραµµατισµού, FORTRAN, C++ : Ανάπτυξη κωδίκων υπολογιστικής ρευστοµηχανικής σε FORTRAN, C++ και χρήση εµπορικών πακέτων υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ANSYS/FLUENT : Κατασκευή πλεγµάτων για απλές και σύνθετες γεωµετρίες µε το ANSYS/Gambit 8

9 ΙI. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΙ.1 KATAΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΙΑΤΡΙΒΕΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Α1 Α2 ιδακτορική ιατριβή: Αριθµητική προσοµοίωση της επαγόµενης ροής γύρω από σταγόνα κατά την κρούση της. N.Νικολόπουλος. Κεφάλαιο σε βιβλίο: CFD Applications in Energy and Environmental Sectors, Τίτλος Κεφαλαίου CFD Applications in Natural Ventilation of Buildings and Air Quality Dispersion, Ν. Νικολόπουλος, Α. Νικολόπουλος, Ι. Παπαδάκης, Κ.Σ. Νίκας, pp , 2011, ISBN: , Εκδοτικός Οίκος: International Energy and Environment Foundation (υποβολή µετά από πρόσκληση). Α3. Κεφάλαιο σε βιβλίο: Enginnering Applications of Computational Fluid Dynamics, Τίτλος Κεφαλαίου CFD Applications in Steam Boilers, Ν. Νικολόπουλος, Α. Νικολόπουλος, E. Karambinis, M. Agraniotis, P. Grammelis, E. Kakaras, pp , 2011, ISBN: , Εκδοτικός Οίκος: International Energy and Environment Foundation (υποβολή µετά από πρόσκληση). A4 Βιβλίο: Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική. Συνοπτική Θεωρία και Ασκήσεις. Ν. Νικολόπουλος, Κ.Σ. Νίκας, Κ. Μουστρής, pp , 2011, ISBN: Combustion Technologies 1. N. Nikolopoulos, M. Agraniotis, I. Violidakis, E. Karampinis, A. Nikolopoulos, P. Grammelis,Ch. Papapavlou, S. Tzivenis, E. Kakaras. Parametric investigation of a renewable alternative for utilities adopting the co-firing lignite/biomass concept. (2013) Fuel, DOI 2. IliasVorrias, Kostantinos Atsonios, Aristeidis Nikolopoulos, Nikos Nikolopoulos, Panagiotis Grammelis, Emmanuel Kakaras, Calcium Looping for CO2 capture from a lignite fired power plant. (2013) Fuel. DOI 3. N. Nikolopoulos, R. Isemin, K. Atsonios, D. Kourkoumpas, S. Kuzmin, A. Mikhalev, A. Nikolopoulos, M. Agraniotis, P. Grammelis, Emm. Kakaras. Modeling of Wheat Straw Torrefaction as a Preliminary Tool for Process Design. (2013) Waste and Biomass Valorization, DOI /s y. 4. N.Nikolopoulos, R. Isemin, O. Milovanov. A new modeling approach and new Two-Stage reactor for straw pellets torrefaction for energy. (2012) International Journal of Chemical Engineering and Applications, Vol. 3, No A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, N. Varveris, S. Karellas, P. Grammelis, E. Kakaras Investigation of proper modeling of very dense granular flows in the recirculation system of CFBs. Particuology 10 (2012)

10 6. A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, A. Charitos, P. Grammelis, E. Kakaras, A.R. Bidwe, G. Varela. High resolution 3-D full-loop simulation of a CFB carbonator cold model. Chemical Engineering Science 90 (2013) K. Atsonios, A. Nikolopoulos, S. Karellas, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation of the grid spatial resolution and the anisotropic character of EMMS in CFB multiphase flow, Chemical Engineering Science. doi: /j.ces E. Karampinis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation Greek lignite/cardoon co-firing in a tangentially fired furnace. Applied Energy, 9. A. Nikolopoulos, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. An advanced EMMS scheme for the prediction of drag coefficient under a 1.2 MWth CFBC isothermal flow Part II Numerical implementation. Chemical Engineering Science 65, , A. Nikolopoulos, D. Papafotiou, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. An advanced EMMS scheme for the prediction of drag coefficient under a 1.2 MWth CFBC isothermal flow Part I Numerical formulation. Chemical Engineering Science 65, , N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, M. Karabinis, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical Investigation of the OxyFuel combustion in large scale boilers adopting the ECO-SCRUB technology. Fuel, doi: /j.fuel , M. Agraniotis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical Investigation of solid recovered Fuel s co-firing with brown coal in large scale boilers- Evaluation of different combustion modes. Fuel, 89, Issue 12, , Droplet Dynamics 1. N. Nikolopoulos, G. Strotos, K.S. Nikas, G. Bergeles. The effect of Weber number on the central binary collision outcome between unequal-sized droplets. International Journal of Heat and Mass Transfer 55 (2012), pp G. Strotos, G. Aleksis, M. Gavaises, K-S Nikas, N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos Nondimensionalisation parameters for predicting the cooling effectiveness of droplets impinging on moderate temperature solid surfaces International Journal of Thermal Sciences, Volume 50, Issue 5, PP , N. Nikolopoulos, G. Strotos, K.-S. Nikas, A. Theodorakakos, M. Gavaises, M. Marengo, G. E. Cossali. Experimental investigation of a single droplet impact onto a sessile drop. Atomization and Sprays, 20(10), , N. Nikolopoulos, G. Strotos, K.-S. Nikas, A. Theodorakakos, M. Gavaises, M. Marengo, G. E. Cossali. Single droplet impacts onto deposited drops. Numerical analysis and comparison. Atomization and Sprays, 20(11), , N. Nikolopoulos and G. Bergeles. The effect of gas and liquid properties and droplet size ratio on the central collision between two unequal-size droplets in the reflexive regime, International Journal of Heat and Mass Transfer 50, , doi: /j.ijheatmasstransfer , G. Strotos, N. Nikolopoulos, K.S. Nikas. A numerical study of the head-on collision behavior of droplets consisting of different liquids. Atomization and Sprays 20 (3) , N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Off-centre binary collision of droplets. A numerical investigation. International Journal of Heat and Mass Transfer, , N. Nikolopoulos, K.S Nikas, G. Bergeles. A numerical investigation of central binary collision of droplets. Computer and Fluids 38, ,

11 9. N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Three-dimensional numerical investigation of a droplet impinging normally onto a wall film. Journal of Computational Physics 225, , N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles.A numerical investigation of the evaporation process of a liquid droplet impinging onto a hot substrate. International Journal of Heat and Mass Transfer 50, , A. Theodorakakos, T. Ous, M. Gavaises, J.M. Nouri, N. Nikolopoulos, H. Yanagihara. Dynamics of water droplets detached from porous surfaces of relevance to PEM fuel cells. Journal of Colloid and Interface Science 300, , N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Normal impingement of a droplet onto a wall film: A numerical investigation. International Journal of Heat and Fluid Flow 26, , Buildings-Passive Systems 1. T.S. Larsen, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, G. Strotos, K.-S. Nikas Characterization and prediction of the volume flow rate aerating a cross ventilated building by means of experimental techniques and numerical approaches Energy and Buildings, Volume 43, Issue 6, pp , K.-S. Nikas, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos. Numerical study of a naturally crossventilated building. Energy and Buildings 42, , N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, T.S. Larsen, K.-S. Nikas Experimental and numerical investigation of the tracer gas methodology in the case of a naturally cross-ventilated building. Building and Environment Volume 56, October 2012, Pages Publications in International Conferences 1. CALCIUM LOOPING PROCESS SIMULATION BASED ON AN ADVANCED THERMODYNAMIC MODEL INTEGRATED WITH CFD ANALYSIS. K. Atsonios, M. Zeneli, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E Kakaras. CCT 2013, May 2013, Thessaloniki. 2. High-resolution 3-D full - loop simulation of a CFB carbonator cold model. M.Zeneli, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CCT 2013, May 2013, Thessaloniki. 3. Pre-drying technologies at existing lignite power plants: Thermodynamic analysis and technoeconomic comparison. K. Atsonios, I. Violidakis, M. Agraniotis, P. Grammelis, E. Kakaras. CCT 2013, May 2013, Thessaloniki. 4. THE NEW STRAW PELLETS COMBUSTION BOILER FOR HEATING BULDINGS (SITUATION IN GREECE AND RUSSIA). Rafail Isemin, Sergey Kuzmin, Valentin Konyakhin, Alexander Mikhalev, Dmitriy Viryasov, Oleg Milovanov, Nikos Nikolopoulos, Emmanouil Karampinis, Nikolaos Margaritis, Panagiotis Grammelis. Proceedings of SEBUA- 12, ICHMT International Symposium on Sustainable Energy in Buildings and Urban Areas July 14-20, 2012, Kusadasi, Turkey, SEBUA-12-S Straw torrefaction: a new modeling approach and new two stage reactor. NIKOLOPOULOS N., GRAMMELIS P., ATSONIOS K., AGRANIOTIS M., ISEMIN R., KUZMIN S., 11

12 MILOVANOV O., MIKHALEV A. Advances in Environment, Biotechnology and Biomedicine ISBN: Numerical investigation and experimental validation of an isothermal CFD model developed for a CFB carbonator. N. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, A. Charitos, P. Grammelis, E. Kakaras, A.R. Bildwe, G. Varela, G. Zieba, M. Scheffknecht. (2012) FBC21 Conference, Naples, June 3-6 (accepted for publication). 7. PSD incorporation in full-loop CFD modeling of CFBs. A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) FBC21 Conference, Naples, June 3-6 (accepted for publication). 8. Study on technical and financial feasibility of biomass co-firing in a Greek lignite poer plant. P. Grammelis, M. Agraniotis, M. Karampinis, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, C. Papapavlou. (2012) European Biomass Conference, Milan, A comprehensive numerical approach of CFB units modeling by means of CFD. N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karampinis, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) ICAE, July 5-8, Suzhou, China (accepted). 10. Greek Lignite / cardoon co-firing in pulverized fuel power plants. E. Karampinis, P. Grammelis, N. Nikolopoulos, E. Kakaras, A. Fuller, E. Miller, J. Maier, J. Kalivodova, M. Michel, I. Tsolakidis. 2012) ICAE, July 5-8, Suzhou, China (under review). 11. Numerical Tools for the simulation of the Calcium Looping process for CO2 capture. A. Nikolopoulos, K. Atsonios, I. Vorrias, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) Clearwater Conference, June 3-7, Florida, USA (under review). 12. Parametric investigation of a renewable alternative for utilities adopting the co-firing lignite/biomass concept. N. Nikolopoulos, M. Agraniotis, E. Karampinis, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) 9th European Conference on Coal Research and its Applications, ECCRIA, University of Nottingham, Sep. (Accepted Abstract). 13. An advanced thermodynamic model for the simulation of the calcium looping process soupled with CFD model. A. Nikolopoulos, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) 2nd International Conference on Chemical Looping, TU Darmstadt, Sep (under review). 14. The new straw pellets combustion boiler for heating buildings. (2012) R.L. Isemin, S.N. Kuzmin, V.V. Konyakhin, A.V. Michalev, D. Viryasov, O. Milovanov, N. Nikolopoulos, E. Karampinis, P. Grammelis. (2012) Sustainable energy in Buildings and Urban Areas, ICHMT, October, Kusadasi, Turkey (Accepted Abstract). 15. Calcium Looping for CO2 capture from a lignite fired power plant. K. Atsonios, I. Vorrias, A. Nikolopoulos, N. Nikolopoylos, P. Grammelis, E. Kakaras. (2012) 9th European Conference on Coal Research and its Applications, ECCRIA, University of Nottingham, Sep. (Accepted Abstract). 16. I. Papadakis, N. Nikolopoulos, K.S Nikas. Air Pollutant dispersion in an Urban Environment using CFD. 4th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization. Athens, 6-9 July, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karampinis, M. Agraniotis, I. Vorias, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical and Thermodynamic Calculations of Coal Combustion under enriched OxyFuel conditions. ECM Conference, Cardiff, , N. Nikolopoulos, K.D. Panopoulos, N. Koukouzas, M. Cieplik. Development and Implementation of a Numerical Model predicting Ash Formation mechanisms in Pulverized Fuel Boilers. ECM Conference, Cardiff, , N. Νikolopoulos, A. Nikolopoulos, T. S. Larsen, K. S. Nikas. Experimental and numerical investigation of a naturally cross-ventilated building. ICAE Conference, Perugia, ,

13 20. E. Karampinis, N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation Greek lignite / Cardoon co-firing in a tangentially fired furnace, ICAE Conference, Perugia, , N. Nikolopoulos, K.S. Nikas, G. Bergeles. Effect of Weber number and the ratio of initial momentum ratios on the central impact of unequal drops, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, K.S. Nikas, G. Bergeles. Investigation of Natural Ventilation Through-Experimental Methods and Identification of the aeration flow in buildings through Engineering Computational Fluid Dynamics, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karampinis, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical Simulation of Combustion pulverized fuel conditions under increased oxygen concentration, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , A. Nikolopoulos, N. Nikolopoulos, N. Varveris, S. Karellas, E. Kakaras. Investigation of appropriate modeling of the internal friction of very dense particle flows in circulating fluidized bed systems, 7th National Congress on Fluid Flow Phenomena" Conference, Thessaloniki, , A. Nikolopoulos, I. Rampidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. Numerical investigation of 3-d transient combusting flow in a 1.2MWth pilot power plant. 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, Xi'an China, , A. Nikolopoulos, I. Rampidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CFD modelling of NOx formation in a pilot CFBC power plant. Global Conference on Global Warming Turkey July 8-9, Paper No: GCGW , A. Nikolopoulos, D. Papafotiou, K. Atsonios, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. EMMS Model Development and Application Coupled with CFD Techniques in a 1.2 MWth CFBC Isothermal Flow. Efficient and clean coal technologies, Moscow Russia October N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, K.S. Nikas. Numerical Investigation of the natural ventilation of a building., 3rd International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation & Optimization, Athens 8-11 July, M. Agraniotis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CFD simulation of Solid Recovered Fuels (SRF) co-firing with brown coal in large scale boilers. 24th German Flame Day-Combustion and Furnaces, 16, 17th September Ruhr-University, Bochum, M. Agraniotis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, E. Kakaras. CFD simulation of Solid Recovered Fuels (SRF) co-firing with brown coal in large scale boilers. 24th German Flame Day-Combustion and Furnaces, 16, 17th September Ruhr-University, Bochum, N. Nikolopoulos, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Binary Collision between unequal sized droplets. A numerical Investigation. ILASS 2008, Commo, Italy, Paper ID ILASS08-000, Numerical investigation of 3-d transient combusting flow in a 1.2MWth pilot power plant. A. Nikolopoulos, I. Rampidis, N. Nikolopoulos, P. Grammelis, and E. Kakaras, M. Gavaises, A. Theodorakakos, G. Strotos, N. Nikolopoulos, G. Bergeles. Cooling Effectiveness of Water Droplets Impinging on Flat Surfaces. DITICE, Bergamo, N. Nikolopoulos, G. Strotos, D. Tzotzolakis, A. Theodorakakos, G. Bergeles. Selections of Scientific Investigation of the Laboratory of Aerodymanics. Flow 2004, Athens, Greece. 35. N. Nikolopoulos, G. Bergeles. Impingement of a droplet onto a dry wall: A numerical investigation. ICLASS 2003, Sorrento N. Nikolopoulos, G. Bergeles. Impact of a droplet onto a solid surface under pressure of 1 bar. FLOW 2002, Patra, Greece. A. Publications in Books 13

14 1. Title: CFD Applications in Steam Boilers, Engineering Applications of Computational Fluid Dynamics, International Energy and Environment Foundation. N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, E. Karambinis, M. Agraniotis, P. Grammelis, E. Kakaras, 2011, ISBN-13: , ISBN-10: , Vol 1, pp Title: CFD Applications in Natural Ventilation of Buildings and Air Quality Dispersion, CFD Applications in Energy and Environment Sectors, International Energy and Environment Foundation. N. Nikolopoulos, A. Nikolopoulos, I. Papadakis, K-S P. Nikas, 2011, ISBN-13: , ISBN-10: , Vol 1, pp Book: Advanced Fluid Mechanics, Short Theory and Exercises, Εφαρµοσµένη Ρευστοµηχανική. Συνοπτική Θεωρία και Ασκήσεις. Ν. Nikolopoulos, K.S. Nikas, K. Moustris, pp , 2011, ISBN: Citations> 400 h-index = 11 14

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΝΙΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Π. ΝΙΚΑ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως: Διεύθυνση εργασίας: Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνα: E-mail: Οικογενειακή κατάσταση: 3 Μαρτίου 1971 Τμήμα Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο : ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Ονομα πατρός : ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ημερ. γέννησης : 24/01/1974 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Ι.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί +30 210 7722810, +30 210 7723663, sotokar@mail.ntua. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυµο/Όνοµα: Καρέλλας, Σωτήριος Ηµεροµηνία Γέννησης: 16/08/1977 Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµος / 1 Παιδί Τηλ, Fax, email: +30 210 7722810,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ρ Αναστασία Πασχαλίδου

ρ Αναστασία Πασχαλίδου ρ Αναστασία Πασχαλίδου ιεύθυνση: Ζαλόγγου 19, 69100, Κομοτηνή, Ελλάς Τηλέφωνο: +30-6974077481 E-mail: paschal@env.duth.gr apaschal@cc.uoi.gr Προσωπικά Στοιχεία Ακαδημαϊκά Προσόντα Τόπος Γέννησης: Ξάνθη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Ορφανουδάκης Νικόλαος

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Ορφανουδάκης Νικόλαος Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ορφανουδάκης Νικόλαος Ο Ορφανουδάκης Νικόλαος γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1962 και απέκτησε Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. το 1986 με διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ

του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Α. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 1.2 ΣΠΟΥΔΕΣ 3 1.2.1 Ακαδημαϊκές σπουδές 3 1.2.2 Υποτροφίες 3 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Α βαθμίδας, Προϊστάμενος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ και άλλων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΡΕΤΕΑ / ΕΚΕΦΕ ''ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'' http://www.solar.demokritos.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ. ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 από 33 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για μία θέση τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

4) Development of investment strategies for wind power generation, Kongnam,

4) Development of investment strategies for wind power generation, Kongnam, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Επίκουρου Καθηγητή Υπεύθυνου Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Κινητηρίων Συστηµάτων & Ηλεκτρονικών Ισχύος Τοµεάρχη Οµάδας Εργαστηρίων Ισχυρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Φεβρουάριος 2011) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. ΒΟΚΑ Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Δρ. Μηχανικού Ε.Μ.Πολυτεχνείου Επίκουρου Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ / ΣΤΕΦ / ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµα : Δέσποινα Βάµβουκα-Καλoύµενου Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα µε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία

Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα Δημήτρης Κ. Φείδαρος Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΔΕ Ενέργειας, PhD Διεύθυνση Κατοικίας: Δημ. Γεωργιάδου 135 Βόλος Τ.Κ. 382 21 Τηλέφωνο 24210 96758

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας

Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Παρουσίαση Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολογίας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr) Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ)

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΗ-ΕΣ) (ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 2009 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΑNTΩNIOY ΦATΣΗ

ΒIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΑNTΩNIOY ΦATΣΗ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΑNTΩNIOY ΦATΣΗ Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ΜΕΚ Θερμικές Στροβιλομηχανές Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.energycon.org ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου, 152 36 Παλαιά Πεντέλη Τηλ: 210 8109122, Φαξ: 210 8103236 www.meteo.noa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 2011-2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα