ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής Παρ. 1: 1α) Επέκταση του Προγράµµατος ώστε να περιλαµβάνει και τις µικρές ανεµογεννήτριες Το Άρθρο 14Α του 3468/2006 προβλέπει την εγκατάσταση συστηµάτων αυτοπαραγωγής µε ενεργειακό συµψηφισµό όχι µόνο για φωτοβολταϊκά αλλά και για µικρές ανεµογεννήτριες. Γι αυτό προτείνεται η αντικατάσταση κάθε αναφοράς σε φωτοβολταϊκά µε τον όρο σύστηµα, ο οποίος αναφέρεται σε σταθµούς συνδυασµένης τεχνολογίας που µπορούν να περιλαµβάνουν φωτοβολταϊκά ή/και µικρές ανεµογεννήτριες. Παρά το γεγονός ότι εκκρεµεί ο καθορισµός των ειδικών όρων εγκατάστασης µικρών ανεµογεννητριών, αυτοί µπορούν να καθορισθούν µε επόµενη υπουργική απόφαση (βλ. Παρ.5). 1β) Επέκταση του ορίου ισχύος για τα Μ Ν, τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς Ο περιορισµός της ισχύος στα 10 kw επαρκεί για τους οικιακούς καταναλωτές, αφήνει εκτός του µέτρου τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η συλλογιστική του Υπουργείου να ξεκινήσει πιλοτικά το νέο Ειδικό Πρόγραµµα Αυτοπαραγωγών µε Net Metering µε όρια τα 10 kw για το διασυνδεµένο σύστηµα και την Κρήτη και τα 5 kw για τα Μ Ν και στην πορεία να αναπροσαρµοστεί αυξάνοντας το όριο, αποτελεί µηχανιστική αντιγραφή από το υφιστάµενο ειδικό πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες, και στερείται ορθολογικής δικαιολόγησης. Αυτό είναι αποτέλεσµα της µη πρόσκλησης των φορέων της αγοράς στη διαβούλευση, και δείχνει την αδυναµία να εξυπηρετηθούν οι πραγµατικές ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. εδοµένου ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική ή τεχνική τεκµηρίωση για το περιορισµό ισχύος στα 10 και 5 kw, προτείνεται να αφαιρεθεί η αναφορά στο όριο ισχύος στην παρούσα παράγραφο και να προσδιορισθεί στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου όπου εξειδικεύεται το όριο ισχύος ανάλογα µε το είδος κάθε παροχής κατανάλωσης (οικιακοί καταναλωτές ή επιχειρηµατικοί καταναλωτές, δηµόσιοι φορείς).

2 Για τα Μ Ν δεν υπάρχει δικαιολογία για το όριο των 5 kw καθόσον το µεγάλο µέρος της παραγωγής από τον αυτοπαραγωγό θα καταναλώνεται µε ταυτοχρονισµό και δεν θα εγχέεται στο δίκτυο. Πρέπει ακόµα να ληφθεί υπόψη ότι η εγκατάσταση κάθε συστήµατος αυτοπαραγωγής µειώνει την ποσότητα ενέργειας που πρέπει να παράγουν οι συµβατικές µονάδες παραγωγής µε αυξηµένο κόστος, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το συνολικό κόστος των ΥΚΩ που επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος παραγωγής ενέργειας από συµβατικές µονάδες παραγωγής κυµάνθηκε από 0,197 έως 1,75 /kwh για το έτος 2013., ξεπερνώντας τα 800 εκατοµµύρια ). Συνεπώς το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει να εγκατασταθούν όσο το δυνατό περισσότερες και µεγαλύτερες µονάδες αυτοπαραγωγής στα Μ Ν. Με αυτή την έννοια, όχι µόνο πρέπει να αρθεί κάθε εµπόδιο (όπως το όριο των 5 kw) αλλά επιπλέον θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασµός του συστήµατος που να εξετάζει ακόµα και την αντικατάστασή των υφιστάµενων συµβατικών µονάδων µε άλλες νέας τεχνολογίας µε χαµηλότερα τεχνικά ελάχιστα, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα διείσδυσης των συστηµάτων αυτοπαραγωγής. Παρ. 2: 2α) Προσθήκη κινητών φωτοβολταϊκών (tracker) ώστε να ωφεληθούν συγκεκριµένες κατηγορίες καταναλωτών που έχουν διαθέσιµους χώρους (π.χ. αγρότες) Προτείνεται η αφαίρεση του περιορισµού των σταθερών φωτοβολταϊκών, δεδοµένου ότι περιορίζει την απόδοση συστηµάτων συγκεκριµένων κατηγοριών καταναλωτών που µπορούν να εγκαταστήσουν κινητά συστήµατα λόγω διαθεσιµότητας των απαιτούµενων χώρων. 2β) Αναφορά ενδεικτικών χώρων εγκατάστασης σε κτίρια Για λόγους καλύτερης κατανόησης του κειµένου. Παρ. 3: 3α) υνατότητα µεταφοράς των συστηµάτων που ανήκουν σε µισθωτές σε νέα διεύθυνση χωρίς αλλαγή των ουσιαστικών όρων της σύµβασης συµψηφισµού Η δυνατότητα εγκατάστασης συστηµάτων αυτοπαραγωγής από µισθωτές δεν έχει νόηµα, αν δεν εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκµετάλλευσης του συστήµατος από το µισθωτή για το σύνολο της χρονικής διάρκειας της σύµβασης συµψηφισµού. εδοµένου ότι οι όροι της σύµβασης συµψηφισµού µπορεί να γίνουν επαχθέστεροι ή να µην είναι καν εφικτή η σύναψη νέας σύµβασης συµψηφισµού λόγω τερµατισµού του Προγράµµατος έπειτα από κάποια χρόνια, προτείνεται η δυνατότητα λειτουργίας του συστήµατος σε νέα διεύθυνση έπειτα από σύναψη νέας σύµβασης σύνδεσης και τροποποίηση της σύµβασης συµψηφισµού η οποία όµως θα περιορίζεται στα στοιχεία της νέας θέσης εγκατάστασης. Η σύµφωνη γνώµη του αρχικού

3 ιδιοκτήτη είναι αναγκαία ώστε να αποτραπεί η µεταφορά του συστήµατος σε περίπτωση που αποτελεί παροχή προς το µισθωτή στα πλαίσια βελτίωσης του ακινήτου. Εξυπακούεται ότι απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη και της νέας θέσης εγκατάστασης. Η εξέταση του διαθέσιµου περιθωρίου ισχύος προτείνεται µόνο στην περίπτωση που η νέα διεύθυνση βρίσκεται σε περιοχή που ισχύουν άλλα περιθώρια ισχύος. Παρ. 4: 4α) Προσθήκη καθέτων ιδιοκτησιών Κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι υφίστανται όχι µόνο σε κτίρια αλλά και σε κτιριακά συγκροτήµατα µε κάθετες ιδιοκτησίες εντός γηπέδων. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ανάλογη τροποποίηση του κειµένου. 4β) υνατότητα εγκατάστασης περισσότερων από ένα συστηµάτων σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους προς όφελος των καταναλωτών στα µεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αττική) Η εµπειρία από το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι η δυνατότητα εγκατάστασης ενός µόνο συστήµατος σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους ισοδυναµεί ουσιαστικά µε απαγόρευση, δεδοµένου ότι εξαιρετικά σπάνια οι συνιδιοκτήτες συµφωνούν στην παραχώρηση ενός προνοµιακού δικαιώµατος σε ένα µόνο συνιδιοκτήτη. εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σύµφωνα µε την έκθεση του ΥΠΕΚΑ για το Ειδικό Πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις µόλις το 8% των εγκαταστάσεων σε στέγες έγιναν στην περιοχή της Αττικής, παρά το γεγονός ότι πληθυσµιακά φιλοξενεί το 40% της επικράτειας. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η θεµελίωση συγκεκριµένου δικαιώµατος κάθε ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, ανάλογα µε τα χιλιοστά συµµετοχής κάθε ιδιοκτησίας στα κοινόχρηστα έξοδα. Προφανώς, η αντιστοίχιση συγκεκριµένης επιφάνειας ανά ιδιοκτησία θα πρέπει να γίνεται έπειτα από συνεννόηση όλων των ιδιοκτητών, η οποία θα γίνεται έπειτα από µελέτη µηχανικού που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες εγκατάστασης στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους. Για τις περιπτώσεις που ο χώρος που αντιστοιχεί σε κάποια ιδιοκτησία δεν επαρκεί για την εγκατάσταση του αναγκαίου συστήµατος, προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης του δικαιώµατος χρήσης από άλλη ιδιοκτησία. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει την πιθανότητα εγκατάστασης αφού η σύµφωνη γνώµη όλων των ιδιοκτητών απαιτείται µόνο για τον καταµερισµό των διαθέσιµων κοινόχρηστων ή κοινόκτητων χώρων και όχι για την παραχώρηση του προνοµίου εγκατάστασης σε ένα ιδιοκτήτη.

4 Παρ. 5: 5α) Επέκταση του ορίου των 10 kw για τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους φορείς Σύµφωνα µε το πόρισµα της σχετικής Οµάδα Εργασίας το όριο ισχύος των 10 kw επιβάλλεται, δεδοµένου ότι η διεθνής πρακτική αναφέρεται σε συστήµατα µικρής ισχύος, χωρίς όµως να παρέχεται η αναγκαία τεκµηρίωση. Συνεπώς είναι αυθαίρετος. εδοµένου ότι το όριο των 10 kw αποκλείει από την ένταξη στο Πρόγραµµα τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, προτείνεται η επέκταση του ορίου στα 100 kw µε κριτήριο το τιµολόγιο στο οποίο εντάσσεται η ενεργή παροχή κατανάλωσης. εδοµένου ότι δεν υπάρχει εµπειρία από την εφαρµογή ανάλογου προγράµµατος στην ελληνική αγορά, θα µπορούσε αρχικά να καθορισθεί ένα όριο χαµηλότερο των 100 kw. Το όριο αυτό όµως θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να καταστεί εφικτή η ένταξη ικανού αριθµού µικρών επιχειρήσεων που θα επιτρέψει την εξαγωγή ουσιαστικών συµπερασµάτων. Σε κάθε περίπτωση, αντίθετα µε το Ειδικό Πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις όπου το όριο των 10 kw οδήγησε κατά κύριο λόγο στην εγκατάσταση συστηµάτων µε τη µέγιστη επιτρεπτή ισχή, στο Πρόγραµµα της αυτοπαραγωγής, η λελογισµένη χρήση ισχύος εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η αποζηµίωση των αυτοπαραγωγών για τυχόν περίσσεια ενέργειας και άρα οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα θα φροντίζουν για την εγκατάσταση συστηµάτων που αντιστοιχούν στις πραγµατικές τους ανάγκες. Επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή του µέτρου χωρίς κάποιο ανώτατο όριο ισχύος θα οδηγούσε στη γρήγορη εξάντληση του διαθέσιµου περιθωρίου από πολύ µεγάλες µονάδες. Σ αυτή την περίπτωση το µέτρο θα ωφελούσε µόνο λίγους µεγάλους καταναλωτές και η αγορά θα κατέληγε πάλι γρήγορα σε στασιµότητα, πριν ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την αύξηση της δυνατότητας ένταξης επιπλέον φωτοβολταϊκής ισχύος. Σε κάθε περίπτωση για τις πολύ µεγάλες καταναλώσεις εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα σύναψης σύµβασης κλασικής αυτοπαραγωγής χωρίς ετήσιο ενεργειακό συµψηφισµό. 5β) Εγκατάσταση περισσότερων από ένα συστηµάτων ανά φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εδοµένου ότι κάποια φυσικά πρόσωπα έχουν στην κατοχή τους περισσότερες από µια ιδιοκτησίες και αντίστοιχα πολλές επιχειρήσεις έχουν περισσότερες από µια εγκαταστάσεις, προτείνεται η εφαρµογή του ορίου ανά παροχή που έχει κάθε δικαιούχος στο όνοµα του. Π.χ. για φυσικά πρόσωπα µε δυο κατοικίες επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός συστήµατος µέχρι 10 kw σε κάθε κατοικία. Για επιχειρήσεις µε τρεις διαφορετικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός συστήµατος µέχρι 100 kw σε κάθε εγκατάσταση.

5 Παρ. 6: 6α) υνατότητα εγκατάστασης συστηµάτων αυτοπαραγωγής σε κτίρια ακόµα αν υπάρχει ήδη εγκατεστηµένο φωτοβολταϊκό σύστηµα στα πλαίσια του Ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις µε αναφορά στον ίδιο µετρητή. Είναι προφανές ότι οι κύριοι φωτοβολταϊκών συστηµάτων στα πλαίσια του Ειδικού Προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Αναµένεται λοιπόν να είναι οι πρώτοι καταναλωτές οι οποίοι θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση συστηµάτων αυτοπαραγωγής και µε αυτή την έννοια θα βοηθήσουν στην ταχύτερη δραστηριοποίηση της αγοράς και την άµεση εκκίνηση του Προγράµµατος. Παρ. 7: 7α) Καθορισµός όρων εγκατάστασης µικρών ανεµογεννητριών εδοµένου ότι δεν υφίστανται όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών προτείνεται η πρόβλεψη έκδοσης συγκεκριµένης Υπουργικής Απόφασης εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Άρθρο 2 ιενέργεια ενεργειακού συµψηφισµού-χρεώσεις Παρ. 5: 5α) Εφαρµογή των χρεώσεων ΥΚΩ στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού για όλες τις εγκαταστάσεις έως 10 kw ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης. Σύµφωνα µε το πόρισµα της σχετικής Οµάδας Εργασίας, ο χρόνος αποπληρωµής για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος µέχρι 10 kw και ειδικότερα για τους οικιακούς καταναλωτές που δεν µπορούν να ανακτήσουν το ΦΠΑ κυµαίνεται από 10 έως 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι µε την έλλειψη ρευστότητας που χαρακτηρίζει τη ελληνική αγορά, ο συγκεκριµένος χρόνος αποπληρωµής είναι εξαιρετικά µεγάλος σε βαθµό που να καθιστά την επένδυση µη ελκυστική, ειδικά για ευάλωτες οµάδες, µικρά νοικοκυριά, µικρές επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται ότι το Ειδικό Πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις που σήµερα παρέχει οικονοµικές αποδόσεις της τάξης του 8 µε 10%, αλλά και σηµαντικά

6 µεγαλύτερο ετήσιο οικονοµικό όφελος ως απόλυτο νούµερο, δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική κινητικότητα. Για τη δηµιουργία υποτυπώδους ζήτησης είναι αναγκαία προϋπόθεση να µειωθεί ο χρόνος αποπληρωµής στα επίπεδα των 6 µε 8 ετών. Σε καµία περίπτωση, η µείωση αυτή, δεν πρέπει να επέλθει αποκλειστικά µε τη χρήση χρηµατοδοτικών εργαλείων που να περιλαµβάνουν επιδοτήσεις κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή θα δηµιουργούνταν µια τεχνητή αγορά που θα παρουσίαζε υψηλή ζήτηση για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων και θα εισήγαγε περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα απέτρεπαν τους καταναλωτές. Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση, η εφαρµογή των χρεώσεων ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού, θα βελτιώσει το χρόνο αποπληρωµής σε βαθµό που να απαιτούνται χαµηλότερες επιδοτήσεις κεφαλαίου, ώστε να καταστεί ικανοποιητική η απόδοση της επένδυσης. Έτσι οι διαθέσιµοι πόροι θα µπορέσουν να κατανεµηθούν σε περισσότερους καταναλωτές. Γι αυτό προτείνεται οι εγκαταστάσεις µε συνολική ονοµαστική ισχύ µέχρι 10 kw ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας να υπολογίζονται επί της απορροφηθείσας από το ίκτυο ενέργειας αφού πρώτα αφαιρεθεί η εγχυθείσα στο ίκτυο ενέργεια και εφόσον το αποτέλεσµα είναι θετικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ανάλογη πολιτική ακολουθεί και η Γερµανία εξαιρώντας από την καταβολή του αντίστοιχου ΕΤΜΕΑΡ όλους τους αυτοπαραγωγούς µε ισχύ µέχρι 10 kw. 5β) Εξαίρεση των χρεώσεων ΥΚΩ στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού για όλες τις εγκαταστάσεις στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά ανεξαρτήτως ισχύος. Οι αυτοπαραγωγοί των Μ Ν εκτελούν ουσιαστικά έργο ανάλογο µε αυτό των Παρόχων ΥΚΩ, δεδοµένου ότι παράγουν ενέργεια που καταναλώνεται στα Μ Ν. Συνεπώς είναι εύλογος ο ισχυρισµός ότι οι αυτοπαραγωγοί θα πρέπει να αποζηµιώνονται για κάθε µονάδα ενέργειας που παράγουν, ανεξάρτητα αν αυτή ιδιοκαταναλώνεται φυσικά στις εγκαταστάσεις τους ή εγχέεται στο ίκτυο. Εκτός αυτού όµως µειώνουν την παραγωγή ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικές µονάδες, µειώνοντας έτσι συνολικά το κόστος των ΥΚΩ προς όφελος όλων των καταναλωτών. εδοµένου ότι το πρόγραµµα δεν προβλέπει την αποζηµίωση των αυτοπαραγωγών και ως αντιστάθµιση της κοινής ωφέλειας που παρέχουν, προτείνεται η εφαρµογή των χρεώσεων ΥΚΩ στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού αντί για το σύνολο της κατανάλωσης. Επισηµαίνεται ότι η µείωση του συνολικού κόστους των ΥΚΩ είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από την απώλεια εσόδων από αυτούς τους καταναλωτές, δεδοµένου ότι το χαµηλότερο κόστος

7 παραγωγής ανά κιλοβατώρα στα Μ Ν είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τις χρεώσεις ΥΚΩ ανά κιλοβατώρα για την συγκεκριµένη κατηγορία καταναλωτών. Γι αυτό προτείνεται όλες οι εγκαταστάσεις στα Μη ιασυνδεδεµένα νησιά οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας να υπολογίζονται επί της απορροφηθείσας από το ίκτυο ενέργειας αφού πρώτα αφαιρεθεί η εγχυθείσα στο ίκτυο ενέργεια και εφόσον το αποτέλεσµα είναι θετικό. 5γ) Εφαρµογή των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού Είναι εύλογο ότι οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού, δηλαδή να υπολογίζονται επί της απορροφηθείσας από το ίκτυο ενέργειας αφού πρώτα αφαιρεθεί η εγχυθείσα στο ίκτυο ενέργεια, δεδοµένου ότι οι αυτοπαραγωγοί παράγουν ήδη καθαρή ενέργεια που µειώνει τις εκποµπές αερίων ρύπων. Ανάλογη επιχειρηµατολογία έχει διατυπώσει και η ΡΑΕ στο Κείµενο Αξιολόγησης Απαντήσεων της ηµόσιας ιαβούλευσης µε τίτλο «Αναφορικά µε την τροποποίηση της υφιστάµενης Μεθοδολογίας επιµερισµού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011» µε ηµ/νία 10 εκεµβρίου 2012 όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «... η ΡΑΕ συµφωνεί µε την άποψη των συµµετεχόντων ως προς τη απαλλαγή επιβάρυνσης των αυτοπαραγωγών από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ από το ΕΤΜΕΑΡ για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι η αυτοπαραγωγή από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ, θεωρείται ως έναν από τους πλέον αποτελεσµατικούς µηχανισµούς εκπλήρωσης των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ιείσδυσης των ΑΠΕ και εποµένως στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξή της και δεύτερον, διότι η ιδιοκατανάλωση της παραχθείσας ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς αυτούς αναιρεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ, η οποία δεν είναι άλλη από την αρχή της ανταποδοτικότητας. Για τους λόγους αυτούς, η ΡΑΕ προτίθεται να αποστείλει σχετική επιστολή στο ΥΠΕΚΑ προτείνοντας την τροποποίηση της παρ. 2, περ. γ', του άρθρου 143 του ν.4001/2011 όσον αφορά τη διαχείριση των αυτοπαραγωγών από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ ως προς την επιβολή του ειδικού τέλους, καθώς απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση.» 5δ) Εφαρµογή των χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού. Η ενέργεια που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και η οποία δεν καταναλώνεται άµεσα στις εγκαταστάσεις τους, εγχέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να καταναλωθεί από γειτονικούς καταναλωτές. Γι αυτή την ενέργεια, οι συγκεκριµένοι γειτονικοί καταναλωτές καταβάλλουν τέλη Χρήσης Συστήµατος παρά το γεγονός ότι δεν έγινε χρήση αυτού. Η εφαρµογή χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος στους γειτονικούς καταναλωτές αλλά και στους Αυτοπαραγωγούς, οδηγεί ουσιαστικά σε διπλοχρέωση της ενέργειας αυτής από µέρους του Συστήµατος.

8 Για τους λόγους αυτούς προτείνεται οι χρεώσεις Χρήσεις Συστήµατος να υπολογίζονται στο αποτέλεσµα του ενεργειακού συµψηφισµού. Άρθρο 3 Σύµβαση συµψηφισµού Παρ. 4: 4α) Χρήση του συστήµατος από τον εκάστοτε χρήστη της ενεργής παροχής Είναι προφανές ότι η εγκατάσταση συστηµάτων αυτοπαραγωγής αυξάνει ουσιαστικά την προστιθέµενη αξία ενός ακινήτου, δεδοµένου ότι µειώνει τα λειτουργικά έξοδα χρήσης του. Το κείµενο της Υπουργικής Απόφασης προβλέπει ότι σε περίπτωση αλλαγής του κυρίου µιας ιδιοκτησίας, ο νέος κύριος υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις και άρα είναι εφικτή η χρήση συστηµάτων αυτοπαραγωγής ως εργαλείο βελτίωσης της ελκυστικότητας ενός ακινήτου µε σκοπό τη πώληση. Με τη προσθήκη της συγκεκριµένης παραγράφου καθίσταται δυνατή η χρήση συστηµάτων αυτοπαραγωγής και ως εργαλείο βελτίωσης της ελκυστικότητας ενός ακινήτου µε σκοπό τη µίσθωση. Άρθρο 4 Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήµατος - Σύνδεση µε το ίκτυο Παρ. 2: 2α) Υποβολή τεχνικών χαρακτηριστικών µικρών ανεµογεννητριών εδοµένου ότι το άρθρο 14 Α του ν.3468/2006 προβλέπει και την εγκατάσταση µικρών ανεµογεννητριών µε σκοπό την αυτοπαραγωγή µε ενεργειακό συµψηφισµό, προτείνεται η αναγκαία τροποποίηση ώστε να είναι αναγκαία και η υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών των µικρών ανεµογεννητριών. Παρ. 3: 3α) Μείωση του χρόνου έκδοσης των όρων σύνδεσης

9 Παρ. 4: 4α) Μείωση του χρόνου κατασκευής των έργων σύνδεσης 4β) Προσθήκη χρονικού περιθωρίου ακόµα και για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέα έργα δικτύου Παρ. 5: 5α) Μείωση του χρόνου υπογραφής σύµβασης συµψηφισµού Παρ. 6: 6α) Προσθήκη χρονικού περιθωρίου για τη σύνδεση του συστήµατος Παρ. 7: 7α) Συγκεκριµένο κόστος σύνδεσης ανάλογα µε την ισχύ του συστήµατος Ο χρόνος αποπληρωµής ιδιαίτερα των µικρών συστηµάτων αυτοπαραγωγής είναι εξαιρετικά µεγάλος και συνεπώς είναι αναγκαίος ο καθορισµός συγκεκριµένων εύλογων χρεώσεων, ανάλογων µε αυτών που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μια τέτοια πρόβλεψη θα συντελούσε άλλωστε και στην καλύτερη ενηµέρωση των τελικών καταναλωτών. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται ο προσδιορισµός του κόστους από τη ΡΑΕ, έπειτα από την υποβολή των στοιχείων κόστους του ιαχειριστή.

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net-metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 13 Μαρτίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος «Το Net Metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του, βοηθώντας τον να απαλλαγεί από τα έξοδα για ηλεκτρισμό (η τιμή της kwh άλλωστε έχει αυξητική τάση).

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη

Κοινοποίηση: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κοινοποίηση: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη Θέμα: Σχόλια και Παρατηρήσεις Greenpeace για το Σχέδιο Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες

Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες Έκθεση για τις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Στέγες ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 27 Απριλίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014. Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014. Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1.Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ` ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 1 0431 ΤΗΛ.: 21 03252748, FAX: 21 03255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Π Η ΓΕΣ Ε ΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΑΠΕ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014

ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 Την ώρα που η χώρα µας ψάχνει να βρει λύσεις να καλύψει ενδεχόµενο εµπάργκο της Ρωσίας µε το κλείσιµο της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α- νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Νοέµβριος 2009 1 Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 1. Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα : Συνήθως χρησιµοποιούνται για κάλυψη του 100%

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Ιανουάριος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Απρίλιος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα