ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ... 3 Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης... 3 Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα. 3 Α.3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό... 4 Β. ΣΥΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 5 Β.1 Όραμα του Δήμου... 5 Β.2 Η Στρατηγική του Δήμου... 7 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ... 8 Γ.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΩ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ... 8 Γ.1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ... 9 Γ.1.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Γ.1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ Γ.1.5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Γ.1.6 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Γ.1.7 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.1.8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Γ.2.ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΑΚΕΣ

3 ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Α. ΓΕΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα ομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται για έγκριση στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με : α) το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα β) τον ετήσιο προϋπολογισμό Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που είναι τετραετούς διάρκειας, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στο δημοτικό διαμέρισμα Ψ). Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τετραετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. 3

4 Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος, για το λόγο αυτό αναθεωρείται ανά διετία. Α.3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. 4

5 Β. ΣΥΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.1 Όραμα του Δήμου Ο μετασχηματισμός των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου εστορίου σε ταυτότητα - τοπόσημο και σημείο αναφοράς της μοναδικότητάς του, με στόχο την ανάδειξή του σε κύτταρο ισόρροπης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, πόλο έλξης τουριστικών και ενεργειακών επενδύσεων, κέντρο πρότυπης αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης και πρότυπο διοικητικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές Οι παρακάτω πολιτικές επιλογές αποτελούν τις κατευθύνσεις στρατηγικής του Δήμου εστορίου. Δεν παρατίθενται κατ ανάγκη με αξιολογική σειρά διαρθρώνονται όμως σε ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων θέσεων και στόχων, εφόσον η επιτυχία κάθε μιας από αυτές, προϋποθέτει την επιτυχία όλων των άλλων. Ενδογενής ισόρροπη ανάπτυξη Η δημιουργία του νέου Δήμου αποτελεί πρόκληση για την Δημοτική Αρχή, ιδίως μάλιστα που η συνένωση των 4 ΟΤΑ συνέπεσε με την πρωτοφανή οικονομική κρίση της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου. Οι απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές του νέου Δήμου εστορίου επιβάλλεται να αισθάνονται μέρος ενός ενιαίου συνόλου, το οποίο δρά με στόχο την κάλυψη των αναγκών και του πιο απομονωμένου κατοίκου. Οι υποδομές θεωρούνται απαραίτητο πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά απαιτείται στόχευση, συγκεκριμένος σχεδιασμός και αξιοποίηση τόσο των κοινωνικών δομών και δεσμών όσο και των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες του Δήμου Καινοτομία Ο Δήμος δεν αποτελεί μόνο διοικητική ενότητα ούτε μόνο διοικητικό οργανισμό. Το πνεύμα του Προγράμματος Καλλικράτης αφορά στην ουσιαστική αποκέντρωση και την μετεξέλιξη των ΟΤΑ σε κύτταρα ανάπτυξης, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ο Δήμος εστορίου δεν αρκεί να καθορίζεται από την Καστοριά. Επιβάλλεται η διάγνωση των ισχυρών του σημείων και η καινοτόμα προσέγγιση τόσο του ρόλου του Δήμου ως Οργανισμού όσο και του τόπου ως κοιτίδα ανάπτυξης και ευημερίας. Εξωστρέφεια Ο νέος Δήμος εστορίου, αποτελείται από ΟΤΑ, που αν και μικροί και ορεινοί, διαθέτουν αναγνωρισιμότητα σε όλη την χώρα. Το νέο μέγεθος του Δήμου πρέπει να του προσδώσει και την ανάλογη δυναμική, ώστε να μην περιμένει αυτούς που θα τον ανακαλύψουν αλλά να τους προσελκύει στοχευμένα, δυναμικά και με πλήρη γνώση της ταυτότητας, του περιβάλλοντος και της ιστορίας του. Ποιότητα Η διαφορά των διάσημων ευρωπαϊκών χειμερινών θερέτρων με αυτά της χώρας είναι συνήθως η ποιότητα. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη, που με εξαίρεση ελάχιστες 5

6 περιπτώσεις στην χώρα, η στόχευση των ιδιωτών αλλά και των δημοτικών αρχών εξαντλείται σε επίπεδο περιφέρειας. Ενώ ο ομός Καστοριάς, συμπεριλαμβανομένου και του εστορίου, αποτελεί την 2η εξαγωγική περιοχή γούνας παγκοσμίως, ενώ διαθέτει απαράμιλλο και παρθένο φυσικό περιβάλλον ενώ διαθέτει αναγνωρισιμότητα και ήδη υψηλή επισκεψιμότητα, δεν στοχεύει στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση. Με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ούτε σε εθνικό επίπεδο. Η ποιότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον οδηγό, προκειμένου ο Δήμος εστορίου να γίνει πρότυπο Δήμου χειμερινών διακοπών υψηλών προδιαγραφών Προσέλκυση επενδύσεων Ένας βασικός ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσουν οι νέοι Δήμοι είναι η οικονομική διπλωματία. Η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει το σύνολο των δημόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων ανά τον κόσμο να αποδύονται σε αγώνα προσέλκυσης επενδύσεων και μάλιστα με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Δήμος εστορίου οφείλει να δράσει σε αυτόν τον τομέα συμπληρωματικά και σε πλήρη συνέργεια με τους όμορους Δήμους και τις άλλες δομές. Συγκράτηση αύξηση του πληθυσμού Η μέχρι τώρα απειλή για τους ημιαστικούς και ιδιαίτερα τους ορεινούς Δήμους της χώρας, με την συνεχή αφαίμαξη του πληθυσμού τους για αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου, ίσως αναστραφεί με την διαφαινόμενη αλλαγή τάσης των αστικών πληθυσμών για αναζήτηση ποιοτικότερου (και φθηνότερου) βιοτικού επιπέδου στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνουν ενεργητικές δράσεις για την συγκράτηση του πληθυσμού και ιδίως της νεολαίας. Ο εθελοντισμός, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η εν δυνάμει δυνατότητα αξιοποίησης της γούνας, του τουρισμού και της ενέργειας πρέπει να διαχυθούν στοχευμένα προς τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, ως δυνατότητες αναψυχής και απασχόλησης. Κοινωνική συνοχή Η οικονομική κρίση δοκιμάζει περισσότερο την συνοχή των αστικών πληθυσμών, πλην όμως η ήδη σχετικά χαμηλή οικονομική κατάσταση μέρους της κοινωνίας αποτελεί κίνδυνο για την συνοχή και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ο ρόλος του Δήμου είναι κομβικός και οφείλει να παραμένει ενεργός και πρωτοπόρος. Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής Υπάρχει σημαντική και κυρίως επώνυμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων (φασόλια, μανιτάρια, δασικών προϊόντων, βρώσιμων ζώων, κλπ). Επιβάλλεται η στοχευμένη παραγωγή, η επώνυμη διάθεση και η ανάληψη δράσεων συσκευασίας και προώθησης. Διαφύλαξη του περιβάλλοντος Δεν πρέπει να επαναληφθεί το ελληνικό φαινόμενο της ανάπτυξης εις βάρος του περιβάλλοντος. Ο Δήμος οφείλει να είναι αυστηρός και οι δημότες να εκφράσουν την αγάπη για τον τόπο τους με συνεχή και ενεργητική διατήρηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων του Δήμου εστορίου. Ενίσχυση επιλεκτικών μορφών μεταποίησης Η γουνοποιία, ως πλουτοπαραγωγικός πόρος της περιοχής, είχε καταστήσει παραδοσιακά τους κατοίκους πλούσιους και κοσμοπολίτες. Η αναζήτηση άλλων 6

7 λιγότερο δύσκολων - εργασιών έχει οδηγήσει αφενός τους νέους σε ανεργία και αφετέρου με ελλειπή προσφορά στελεχιακού δυναμικού για την Καστοριανή γουνοποιία. Η δημιουργία συσκευασμένων και επώνυμων αγροτικών προϊόντων, με στόχο τις εξαγωγές, αποτελεί ένα κρίσιμο και εύκολο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης. Η ταπητουργία, τομέας στον οποίο έχουν απασχοληθεί πολλές γυναίκες του Δήμου, μέσω της συνεργασίας τους με τον ΕΟΜΜΕΧ, θα μπορούσε να αναδειχθεί με τις κατάλληλες ενέργειες, ως ένας επιπλέον τομέας παραγωγής για την περιοχή. ΣΥΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγικός στόχος του νέου Δήμου εστορίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών σε κάθε επίπεδο: εντός του Δήμου μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων και με τους άλλους δημόσιους και αναπτυξιακούς φορείς. Μεταξύ των δημοτών και σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου. Εκτός του Δήμου: με τους όμορους Δήμους της ΠΕ Καστοριάς, αλλά και των Γρεβενών, της Ηπείρου καθώς και της Αλβανίας. Η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και απόψεων είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη και την προκοπή του Δήμου εστορίου και της χώρας Β.2 Η Στρατηγική του Δήμου Η εξειδίκευση της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζεται από τους παρακάτω 4 Άξονες, Άξονας 1ος: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονας 3ος: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Άξονας 4ος : «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι Το όραμα και η στρατηγική του δήμου που αναλύθηκαν παραπάνω περιλαμβάνοναι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δήμος για το έτος θα προχωρήσει με γνώμονα το όραμα και τη στρατηγική του Δήμου, υλοποιώντας μέσα από τους άξονες τα αντίστοιχα Μέτρα, τους Στόχους και τις Δράσεις. 7

8 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ Γ.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΩ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Δήμος: εστορίου Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε μορφή πινάκων ανά υπηρεσία, οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας είναι αυτές που προβλέπει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Α1. Λειτουργίες των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο Γραφεία της Υπηρεσίας Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου ομική Υπηρεσία Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Α2. Ενέργειες των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00 Λειτουργικές δαπάνες γενικών υπηρεσιών Δημάρχου ,45 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ 8

9 Γ.1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Α/Α Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και παρακολούθησης προγραμμάτων διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου κλπ Αρμοδιότητες απόδοσης και οργάνωσης Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του / 2010 (ΦΕΚ Α 166). A/A Περιγραφή ενέργειας Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 9

10 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης 1 Ηλεκτρονική δημοτική διακυβέρνηση Δήμου εστορίου Είδος δράση ς Χωροθέτ ηση Συνεχιζ όμενη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Ενέργ. Δ.εστ Γραφ.πλη ροφ Εμπλεκόμ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός 1-1- εως Προϋπολ ο-γισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α ΕΣΠΑ Άξονας Μέτρο του Ε.Π ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφεία του Τμήματος Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Παρακολούθηση και Διοικητική Γραμματειακή Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων (όπως Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής κλπ επιτροπές) Αξιολόγηση εργαζομένων Τηρεί και Ενημερώνει τα Μητρώα του Προσωπικού (Μεταβολές, άδειες κλπ) Έκδοση βεβαιώσεων για θέματα σχετικά με το προσωπικό Σύνταξη, ενημέρωση κ τήρηση βιβλίων δημοτολογίων. Τήρηση φακέλων για κάθε οικογένεια. Έκδοση πιστοποιητικών πάσης φύσεως Αποφάσεις-Μεταβολές(εγγραφές νεογέννητων, διαγραφές αποβιωσάντων, κλπ) Άδειες για πολιτικούς γάμους Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων Πρωτοκόλληση εγγράφων Διεκπεραίωση εγγράφων αλληλογραφίας Παρακολούθηση νομοθεσίας περί ιθαγένειας, αλλοδαπών. Παραλαβή αιτήσεων κ δικαιολογητικών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 800 Συνεδριάσεις ετησίως 1 φορά ετησίως Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση /έτος 100/έτος 15/έτος 100/έτος /έτος Καθημερινή βάση 5/έτος 10

11 Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών Κατάρτιση, Παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και εισήγηση αναμορφώσεων Υποβολή στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες Έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης προς εξασφάλιση νομιμότητας Αναγνώριση των πιστώσεων του Δήμου και έκδοση στο όνομα των δικαιούχων στα όρια του προϋπολογισμού των χ.ε. Καταχώρηση χε στα οικεία βιβλία και αποστολή τους στον Επίτροπο και έπειτα στον Ταμία του Δήμου Τήρηση του λογαριασμού παθητικών υπολοίπων Υποβολή εισηγήσεων υπέρ του Δήμου σχετικά με φόρους και τέλη Εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας Βεβαίωση των εσόδων του Δήμου Κατάρτιση πινάκων διαγραφής ή επιστροφής φόρων τελών Εργασίες εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων του Δήμου Εξόφληση ενταλμάτων πληρωμών Ημερήσιο και μηνιαίο πραγματικό κλείσιμο ταμείου -τραπεζών Τηρεί τα λογιστικά βιβλία Δήμου και νομικών προσώπων Τήρηση του νέου διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ Τήρηση λογιστικών βιβλίων εξόδων, στατιστικών πινάκων, συγκέντρωση στοιχείων για τον ετήσιο απολογισμό Είσπραξη βεβαιωμένων και μη εσόδων του Δήμου (έκδοση διπλοτύπων αποστολή ειδοποιήσεων σε φορολογούμενους) Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ 19 αρχεία/έτος 900 εντάλματα/έτος 25 βεβαιώσεις/έτος Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Περιγραφή ενέργειας 1 Παροχή πληροφοριών και διοικητική στήριξη ιδιωτών από γραφείο του δήμου 2 Δημόσιες Διαβουλεύσεις για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 3 Ενίσχυση λειτουργίας επιτροπών ΔΣ 4 Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 5 Δημιουργία μητρώουαρχείου επαγγελματιών δήμου 6 Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας 7 Συμμετοχή Δήμου στην Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,

12 αμοιβή λογιστή για την εκκαθάριση της ΔΕΡΑΣΕ Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 500, Λοιπά γενικά έξοδα 4.217, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ ,89 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράση ς Χωροθέτ ηση Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του γραφείου ΚΕΠ Α/Α Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους 1 Γραφείο ΚΕΠ εστορίου Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 2 Γραφείο ΚΕΠ Διποταμίας Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 3 Γραφείο ΚΕΠ Επταχωρίου Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση 12

13 Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός 1 Λειτουργία ΚΕΠ Γραφ.ΚΕΠ 1-1- εως Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10 Λειτουργικές δαπάνες του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Δήμος: εστορίου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου Τμήμα της Διεύθυνσης Τμήμα Τεχνικών έργων Μελετών και Προμηθειών Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Γραφείο Τεχνικών έργων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 30 επιβλέψεις/έτος Γραφείο Μελετών και προμηθειών 25 μελέτες/έτος και 20 προμήθειες/έτος Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 100 έλεγχοι δικτύων/ έτος Συγκοινωνιών Γραφείο Λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 300 έλεγχοι δικτύων/ έτος ύδρευσης, δεξαμενών και Η/Μ εγκαταστάσεων Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης δικτύου 60 έλεγχοι δικτύων/ έτος αποχέτευσης Γραφείο Καθαριότητας Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας έργων καθαριότητας Καθημερινή αποκομιδή Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων απορριμμάτων 13

14 Γραφείο Πρασίνου Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων, Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων Διαχείριση -συντήρηση 10 οχημάτων Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών για εργασίες συλλογής στοιχείων και έρευνας ζημιών για τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης του River party 2 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩ ΤΕΧΙΚΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΚΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ" 3 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΕΙΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΣ"", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ" 4 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για την μεταβίβαση άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στο δήμο 5 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου 6 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Περιφράξεις σε περιοχές Δήμου εστορίου 7 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου εστορίου 8 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΙΜΚ για Ανάπλαση Μοναστηριού Αγίου Γεωργίου 9 Έλεγχος αντοχής Δημ. Κτιρίων Δ.εστορίου 10 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ" Υπηρεσί α υλοποίη σης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμε νοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμ ατισμός T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π , , , , , , , , , Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 14

15 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 1.900, Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 20-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3.286, Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 1.150, Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.250,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 25-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 5.600, Λοιπά γενικά έξοδα 1.500, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 30-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΙΚΩ ,00 ΕΡΓΩ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παροχές τρίτων 4.000, Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.000,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 35-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΟΥ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 45-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων 4.950, Φόροι-Τέλη 1.030, Λοιπά γενικά έξοδα 750, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.100,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 70-6 (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕ) ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 20-6, 25-6, 30-6, 35-6, 45-6, ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩ Προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Χωροθέτ Συνεχιζ Υπηρεσ Εμπλεκ Χρονο Προϋπολογισμός ηση όμενη ή ία όμενες προγραμματισμός δαπανών έα Δ.Ε.εστ Σ υλοποίη σης υπηρεσί ες 1-1- Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,00 ΘΗΣΕΑΣ

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩ ΣΥΣΚΕΥΩ ΓΙΑ Η/Υ(ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, 2 ΣΚΑΕΡ, UPS ΚΤΛ) Δ.εστο Προμήθεια Δ.εστο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΙΚΟΥ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) Προμήθεια Δ.εστ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 ΤΕΛΩ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Προμήθεια ειδών για βελτίωση εγκατάσταση 5 θέρμανσης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 6 ΑΩ ΕΣΤΟΡΙΟ Έργο Σ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ,00 ΗΘΕΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 7 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 8 ΑΚΡΙΤΩ Έργο Δ.Ε.Αρρ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 9 ΑΡΡΕΩ Έργο Δ.Ε.Γρα 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 10 ΓΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩ 11 ΚΡΟΥΩ Έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΕΡΟΜΥΛΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.εστο Προμήθεια Δ.Ε.εστ ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΥΠΕΣΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣ 2.380,00 ΤΑΣΙΑ ,00 ΣΑΤΑ

17 Δ.Ε.Ακρ 1-1- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ 13 ΜΟΑΔΩ Δ.Δ. ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ Σ ,28 ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΙΟΑΤΟΥ 14 ΚΑΙ ΚΟΜΗΑΔΩ ΕΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΑΤΟΥ Β 15 ΦΑΣΗ Έργο Έργο Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.Ακρ Σ ,00 ΣΑΤΑ ,04 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ 16 ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩ 17 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 18 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. 19 ΑΡΡΕΩ Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩ 20 ΥΔΑΤΩ ΓΡΑΜΟΥ Έργο Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Αρρ Σ Δ.Ε.Γρα Σ Δ.Ε.Γρα ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ ,79 ΘΗΣΕΑΣ ,92 ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΚΑΩ 21 ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΩ Έργο Δ.εστ Σ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ 3.500,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩ ΥΔΑΤΩ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 22 ΤΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο 7.000,00 ΣΑΤΑ

18 ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 23 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 24 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.εστ Σ Δ.Ε.εστ Σ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΠΑΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 25 ΟΜΒΡΙΩ ΣΤΟ ΧΙΟΑΤΟ ΓEΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Ακρ Σ ,00 ΣΑΤΑ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΚΡΑΤΗ 4.536,87 ΘΕΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΗ ΛΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 27 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩ 28 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Γρα Σ ,00 ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ , ΣΑΤΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩ 29 ΤΕΥΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 4.182,

19 Δ.Ε.εστ 1-1- ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30 ΛΥΜΑΤΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ 31 ΧΙΟΑΤΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ 32 ΚΟΜΗΑΔΩ Ενέργεια Ενέργεια Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.εστ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ 8.610,00 ΗΘΕΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩ (ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩ ΧΑΡΩ-ΚΟΙΟΧΡΗΣΤΩ 33 ΧΩΡΩ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 34 ΠΕΥΚΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 35 ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 36 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΠΡΟΣ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 37 ΚΟΜΗΑΔΩ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Εργο Εργο Εργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΟΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 38 ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ Εργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 39 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩ Δ.Ε. 40 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο Δ.Ε.Αρρ Σ Δ.εστο Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Σ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ,00 19

20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩ ΔΗΜΟΥ 41 ΕΣΤΟΡΙΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 42 ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Εργο Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 43 ΤΩ Δ.Ε. ΑΡΡΕΩ Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 44 ΤΩ Δ.Ε. ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ RIVER 45 PARTY Εργο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 46 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 47 ΚΟΤΥΛΗΣ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 48 ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΑΠΛΑΣΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ 49 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Εργο Εργο Εργο Δ.εστ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Αρρ Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Ακρ Δ.εστ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,99 ΕΣΠΑ ,01 ΕΣΠΑ ΣΥΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΕΠΤΑΧΩΡΙΟ 50 Υ-ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΣΥΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 51 ΚΟΤΥΛΗΣ Εργο Εργο Δ.εστ ,89 ΕΣΠΑ ,56 ΕΣΠΑ

21 οδοποιίας "Βελτίωση δασικής οδού Επταχωρίου - 52 όρια νομού (προς Σαμαρίνα) Εργο διάνοιξης δασικής οδού Τζουβάρα-γέφυρα 53 Τζημοκώτα Εργο 54 ΑΑΠΛΑΣΗ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ 55 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΔΗΜΟΥ 56 ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 57 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΥΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩ 58 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 59 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - 60 ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 61 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΧΙΟΑΤΟΥ Δ.Ε,Αρρ Δ.Ε,Αρρ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Σ Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.εστο Σ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΟΠΑΑΧ ,83 ΘΗΣΕΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩ ΤΜΗΜΑΤΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩ ΣΤΕΩ 62 ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΙΟΑΤΟΥ" Δ.εστ ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 63 ΣΤΕΩ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ,00 21

22 ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 64 ΕΣΤΟΡΙΟΥ - ΧΙΟΑΤΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 65 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 66 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.εστ Δ.εστ Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.εστ , , ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 2012 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΣΑΤΑ INTERREG IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ ΜΟΟΠΑΤΙΩ ΔΗΜΟΥ 67 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.εστ ,00 INTERREG IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩ ΧΑΡΤΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ ΤΩ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ ΜΟΟΠΑΤΙΩ ΤΟΥ 68 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΔΗΜΟΥ 69 ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΟΚΟΠΤΙΚΩ 70 ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩ 71 ΕΡΓΑΛΕΙΩ 72 ΥΓΕΙΟΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΩΑ 73 ΧΙΟΑΤΟΥ Δ.εστ Δ.εστ Προμήθεια Δ.εστ Σ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Σ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΗΣ 74 ΞΕΩΑ ΧΙΟΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 75 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,49 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , , , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ 2012 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ,43 ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ 2012 ΚΑΙ 2105,00 ΣΑΤΑ

23 Δ.Ε.Ακρ Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 76 ΤΕΥΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 77 ΚΕΤΡΟΥ ΚΟΜΗΑΔΩ ΤΕΧΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΓΕΡΣΗΣ 78 ΑΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΑΜΕΤΑΔΟΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 79 ΑΚΡΙΤΩ Προμήθεια Δ.εστ Δ.εστ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ 80 ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Έργο Δ.Ε.Γρα Σ Δ.Ε.Ακρ Σ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 81 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Έργο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩ ΟΙΚΙΣΜΩ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 82 ΚΑΙ ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.εστ , ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών 83 χρήσεων Αγίας Άννας 84 Τοπικό ρυμοτομικό Σ 4.395,00 ΕΠΤΑ Δ.Ε.εστ Σ ,69 ΕΠΤΑ Δ.Ε.εστ Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΧΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩ 85 ΧΡΗΣΕΩ ΑΓΙΑΣ ΑΑΣ 2.000,00 ΣΑΤΑ

24 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΟΤΙΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 86 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.Αρρ Σ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ ΣΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΟΛΟΓΙΚ ΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟ Ι.ΜΟΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 87 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.εστ 4.250,00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩ ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΑΣ 88 ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΣΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠΛΑΣΗΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ 89 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.εστ Σ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 90 ΔΗΜΟ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Ενέργεια Δ.Ε.Αρρ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 91 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Ενέργεια Δ.εστ Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 1.492, ΣΥΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩ ΥΠΟΒΑΘΡΩ ΟΔΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΙΟΑΤΟΥ ΚΑΙ 92 ΣΤΕΩ Ενέργεια Δ.εστο Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ , ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩ ΔΑΣΙΚΩ ΜΕΛΕΤΩ - ΜΠΕ 93 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΟΛΟ ,87 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 4.515,

25 Γ.1.6 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφεία του Τμήματος Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Πρωτογενούς Τομέα Γραφείο Αδειοδοτήσεων, και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργοκτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και την κτηνοτροφία όπως π.χ. έργα αγροτικής οδοποιίας και έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα: Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν: Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση 5 μελέτες Σε καθημερινή βάση Συνολικά 20 άδειες Έλεγχος σε καθημερινή βάση. 5 σφραγίσεις 2 ανακλήσεις 2 αφαιρέσεις 25

26 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.). Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α/Α Περιγραφή ενέργειας 1 Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (ενημέρωση από γραφείο ΓΓΑ δήμου, ενημέρωση έντυπη και ηλεκτρονική, διοργάνωση ημερίδων) 2 Δημιουργία μητρώου αγροτικών και υλοτομικών συνεταιρισμών 3 Συμμετοχή Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης της Περιφέρειας με σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων 4 Ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων 5 Προώθηση ενεργειών για δημιουργία υποδομών επιχειρηματικότητας Υπηρεσία υλοποίησης Τμημ. Οικ Αναπ Τμημ. Οικ Αναπ Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

27 και οργάνωση της δευτερογενούς παραγωγής 6 Συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς για την ενημέρωση και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών 7 Προώθηση ενεργειών για την σύσταση ομάδων παραγωγών (κτηνοτροφικά προϊόντα, φασόλια) 8 Προώθηση ενεργειών για την μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων (παραδοσιακή τυροκομία) 9 Παροχή υπηρεσίας εμβολιασμού αδέσποτων σκυλιών πρόληψης λύσσας Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ , Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10 Λειτουργικές δαπάνες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.7 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 27

28 Α/Α Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου. Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας 28

29 Αρμοδιότητες του γραφείου Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Αρμοδιότητες και Ελέγχου Εποπτείας Αρμοδιότητες Εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Αρμοδιότητες εφαρμογής προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ). Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ασκεί εποπτεία επι των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπ/σμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε ομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα ομικά Πρόσωπα του Δήμου. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 60 μαθητές/έτος Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α, Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 15 Λειτουργικές δαπάνες του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 29

30 ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.2.ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου συντάσουν δικό τους ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το ΠΔΔ-Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Παιδείας και Περιβάλλοντος θα επιχορηγηθεί από το Δήμο με το ποσό των ,00, ενώ η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου εστορίου με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.» με το ποσό των ,00 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΑΚΕΣ ΤΕΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Α' ΕΡΓΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΤΑ Δημοτική Ενότητα εστορίου 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩ Δ.Ε. ΕΣΤΟΡΙΟΥ 10000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΕΧΙΖΟΜΕΟ 30

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΕΖΑ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΩ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩ ΠΕΖΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης... 3 Σχέση του ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο..Ε..Υ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Σελίδα 1 από 164 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 2 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 202-204 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Πίνακας περιεχομένων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 2. Εισαγωγή... 2.2 Καθορισμός Αξόνων Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα