ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ... 3 Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης... 3 Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα. 3 Α.3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό... 4 Β. ΣΥΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 5 Β.1 Όραμα του Δήμου... 5 Β.2 Η Στρατηγική του Δήμου... 7 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ... 8 Γ.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΩ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ... 8 Γ.1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ... 9 Γ.1.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Γ.1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ Γ.1.5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Γ.1.6 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Γ.1.7 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.1.8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Γ.2.ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΑΚΕΣ

3 ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Α. ΓΕΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα ομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται για έγκριση στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με : α) το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα β) τον ετήσιο προϋπολογισμό Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που είναι τετραετούς διάρκειας, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στο δημοτικό διαμέρισμα Ψ). Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τετραετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. 3

4 Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος, για το λόγο αυτό αναθεωρείται ανά διετία. Α.3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. 4

5 Β. ΣΥΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.1 Όραμα του Δήμου Ο μετασχηματισμός των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου εστορίου σε ταυτότητα - τοπόσημο και σημείο αναφοράς της μοναδικότητάς του, με στόχο την ανάδειξή του σε κύτταρο ισόρροπης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, πόλο έλξης τουριστικών και ενεργειακών επενδύσεων, κέντρο πρότυπης αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης και πρότυπο διοικητικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές Οι παρακάτω πολιτικές επιλογές αποτελούν τις κατευθύνσεις στρατηγικής του Δήμου εστορίου. Δεν παρατίθενται κατ ανάγκη με αξιολογική σειρά διαρθρώνονται όμως σε ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων θέσεων και στόχων, εφόσον η επιτυχία κάθε μιας από αυτές, προϋποθέτει την επιτυχία όλων των άλλων. Ενδογενής ισόρροπη ανάπτυξη Η δημιουργία του νέου Δήμου αποτελεί πρόκληση για την Δημοτική Αρχή, ιδίως μάλιστα που η συνένωση των 4 ΟΤΑ συνέπεσε με την πρωτοφανή οικονομική κρίση της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου. Οι απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές του νέου Δήμου εστορίου επιβάλλεται να αισθάνονται μέρος ενός ενιαίου συνόλου, το οποίο δρά με στόχο την κάλυψη των αναγκών και του πιο απομονωμένου κατοίκου. Οι υποδομές θεωρούνται απαραίτητο πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά απαιτείται στόχευση, συγκεκριμένος σχεδιασμός και αξιοποίηση τόσο των κοινωνικών δομών και δεσμών όσο και των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες του Δήμου Καινοτομία Ο Δήμος δεν αποτελεί μόνο διοικητική ενότητα ούτε μόνο διοικητικό οργανισμό. Το πνεύμα του Προγράμματος Καλλικράτης αφορά στην ουσιαστική αποκέντρωση και την μετεξέλιξη των ΟΤΑ σε κύτταρα ανάπτυξης, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ο Δήμος εστορίου δεν αρκεί να καθορίζεται από την Καστοριά. Επιβάλλεται η διάγνωση των ισχυρών του σημείων και η καινοτόμα προσέγγιση τόσο του ρόλου του Δήμου ως Οργανισμού όσο και του τόπου ως κοιτίδα ανάπτυξης και ευημερίας. Εξωστρέφεια Ο νέος Δήμος εστορίου, αποτελείται από ΟΤΑ, που αν και μικροί και ορεινοί, διαθέτουν αναγνωρισιμότητα σε όλη την χώρα. Το νέο μέγεθος του Δήμου πρέπει να του προσδώσει και την ανάλογη δυναμική, ώστε να μην περιμένει αυτούς που θα τον ανακαλύψουν αλλά να τους προσελκύει στοχευμένα, δυναμικά και με πλήρη γνώση της ταυτότητας, του περιβάλλοντος και της ιστορίας του. Ποιότητα Η διαφορά των διάσημων ευρωπαϊκών χειμερινών θερέτρων με αυτά της χώρας είναι συνήθως η ποιότητα. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη, που με εξαίρεση ελάχιστες 5

6 περιπτώσεις στην χώρα, η στόχευση των ιδιωτών αλλά και των δημοτικών αρχών εξαντλείται σε επίπεδο περιφέρειας. Ενώ ο ομός Καστοριάς, συμπεριλαμβανομένου και του εστορίου, αποτελεί την 2η εξαγωγική περιοχή γούνας παγκοσμίως, ενώ διαθέτει απαράμιλλο και παρθένο φυσικό περιβάλλον ενώ διαθέτει αναγνωρισιμότητα και ήδη υψηλή επισκεψιμότητα, δεν στοχεύει στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση. Με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ούτε σε εθνικό επίπεδο. Η ποιότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον οδηγό, προκειμένου ο Δήμος εστορίου να γίνει πρότυπο Δήμου χειμερινών διακοπών υψηλών προδιαγραφών Προσέλκυση επενδύσεων Ένας βασικός ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσουν οι νέοι Δήμοι είναι η οικονομική διπλωματία. Η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει το σύνολο των δημόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων ανά τον κόσμο να αποδύονται σε αγώνα προσέλκυσης επενδύσεων και μάλιστα με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Δήμος εστορίου οφείλει να δράσει σε αυτόν τον τομέα συμπληρωματικά και σε πλήρη συνέργεια με τους όμορους Δήμους και τις άλλες δομές. Συγκράτηση αύξηση του πληθυσμού Η μέχρι τώρα απειλή για τους ημιαστικούς και ιδιαίτερα τους ορεινούς Δήμους της χώρας, με την συνεχή αφαίμαξη του πληθυσμού τους για αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου, ίσως αναστραφεί με την διαφαινόμενη αλλαγή τάσης των αστικών πληθυσμών για αναζήτηση ποιοτικότερου (και φθηνότερου) βιοτικού επιπέδου στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνουν ενεργητικές δράσεις για την συγκράτηση του πληθυσμού και ιδίως της νεολαίας. Ο εθελοντισμός, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η εν δυνάμει δυνατότητα αξιοποίησης της γούνας, του τουρισμού και της ενέργειας πρέπει να διαχυθούν στοχευμένα προς τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, ως δυνατότητες αναψυχής και απασχόλησης. Κοινωνική συνοχή Η οικονομική κρίση δοκιμάζει περισσότερο την συνοχή των αστικών πληθυσμών, πλην όμως η ήδη σχετικά χαμηλή οικονομική κατάσταση μέρους της κοινωνίας αποτελεί κίνδυνο για την συνοχή και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ο ρόλος του Δήμου είναι κομβικός και οφείλει να παραμένει ενεργός και πρωτοπόρος. Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής Υπάρχει σημαντική και κυρίως επώνυμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων (φασόλια, μανιτάρια, δασικών προϊόντων, βρώσιμων ζώων, κλπ). Επιβάλλεται η στοχευμένη παραγωγή, η επώνυμη διάθεση και η ανάληψη δράσεων συσκευασίας και προώθησης. Διαφύλαξη του περιβάλλοντος Δεν πρέπει να επαναληφθεί το ελληνικό φαινόμενο της ανάπτυξης εις βάρος του περιβάλλοντος. Ο Δήμος οφείλει να είναι αυστηρός και οι δημότες να εκφράσουν την αγάπη για τον τόπο τους με συνεχή και ενεργητική διατήρηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων του Δήμου εστορίου. Ενίσχυση επιλεκτικών μορφών μεταποίησης Η γουνοποιία, ως πλουτοπαραγωγικός πόρος της περιοχής, είχε καταστήσει παραδοσιακά τους κατοίκους πλούσιους και κοσμοπολίτες. Η αναζήτηση άλλων 6

7 λιγότερο δύσκολων - εργασιών έχει οδηγήσει αφενός τους νέους σε ανεργία και αφετέρου με ελλειπή προσφορά στελεχιακού δυναμικού για την Καστοριανή γουνοποιία. Η δημιουργία συσκευασμένων και επώνυμων αγροτικών προϊόντων, με στόχο τις εξαγωγές, αποτελεί ένα κρίσιμο και εύκολο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης. Η ταπητουργία, τομέας στον οποίο έχουν απασχοληθεί πολλές γυναίκες του Δήμου, μέσω της συνεργασίας τους με τον ΕΟΜΜΕΧ, θα μπορούσε να αναδειχθεί με τις κατάλληλες ενέργειες, ως ένας επιπλέον τομέας παραγωγής για την περιοχή. ΣΥΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγικός στόχος του νέου Δήμου εστορίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών σε κάθε επίπεδο: εντός του Δήμου μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων και με τους άλλους δημόσιους και αναπτυξιακούς φορείς. Μεταξύ των δημοτών και σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου. Εκτός του Δήμου: με τους όμορους Δήμους της ΠΕ Καστοριάς, αλλά και των Γρεβενών, της Ηπείρου καθώς και της Αλβανίας. Η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και απόψεων είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη και την προκοπή του Δήμου εστορίου και της χώρας Β.2 Η Στρατηγική του Δήμου Η εξειδίκευση της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζεται από τους παρακάτω 4 Άξονες, Άξονας 1ος: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονας 3ος: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Άξονας 4ος : «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι Το όραμα και η στρατηγική του δήμου που αναλύθηκαν παραπάνω περιλαμβάνοναι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δήμος για το έτος θα προχωρήσει με γνώμονα το όραμα και τη στρατηγική του Δήμου, υλοποιώντας μέσα από τους άξονες τα αντίστοιχα Μέτρα, τους Στόχους και τις Δράσεις. 7

8 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ Γ.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΩ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Δήμος: εστορίου Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε μορφή πινάκων ανά υπηρεσία, οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας είναι αυτές που προβλέπει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Α1. Λειτουργίες των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο Γραφεία της Υπηρεσίας Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου ομική Υπηρεσία Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Α2. Ενέργειες των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00 Λειτουργικές δαπάνες γενικών υπηρεσιών Δημάρχου ,45 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ 8

9 Γ.1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Α/Α Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και παρακολούθησης προγραμμάτων διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου κλπ Αρμοδιότητες απόδοσης και οργάνωσης Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του / 2010 (ΦΕΚ Α 166). A/A Περιγραφή ενέργειας Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 9

10 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης 1 Ηλεκτρονική δημοτική διακυβέρνηση Δήμου εστορίου Είδος δράση ς Χωροθέτ ηση Συνεχιζ όμενη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Ενέργ. Δ.εστ Γραφ.πλη ροφ Εμπλεκόμ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός 1-1- εως Προϋπολ ο-γισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α ΕΣΠΑ Άξονας Μέτρο του Ε.Π ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφεία του Τμήματος Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Παρακολούθηση και Διοικητική Γραμματειακή Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων (όπως Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής κλπ επιτροπές) Αξιολόγηση εργαζομένων Τηρεί και Ενημερώνει τα Μητρώα του Προσωπικού (Μεταβολές, άδειες κλπ) Έκδοση βεβαιώσεων για θέματα σχετικά με το προσωπικό Σύνταξη, ενημέρωση κ τήρηση βιβλίων δημοτολογίων. Τήρηση φακέλων για κάθε οικογένεια. Έκδοση πιστοποιητικών πάσης φύσεως Αποφάσεις-Μεταβολές(εγγραφές νεογέννητων, διαγραφές αποβιωσάντων, κλπ) Άδειες για πολιτικούς γάμους Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων Πρωτοκόλληση εγγράφων Διεκπεραίωση εγγράφων αλληλογραφίας Παρακολούθηση νομοθεσίας περί ιθαγένειας, αλλοδαπών. Παραλαβή αιτήσεων κ δικαιολογητικών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 800 Συνεδριάσεις ετησίως 1 φορά ετησίως Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση /έτος 100/έτος 15/έτος 100/έτος /έτος Καθημερινή βάση 5/έτος 10

11 Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών Κατάρτιση, Παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και εισήγηση αναμορφώσεων Υποβολή στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες Έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης προς εξασφάλιση νομιμότητας Αναγνώριση των πιστώσεων του Δήμου και έκδοση στο όνομα των δικαιούχων στα όρια του προϋπολογισμού των χ.ε. Καταχώρηση χε στα οικεία βιβλία και αποστολή τους στον Επίτροπο και έπειτα στον Ταμία του Δήμου Τήρηση του λογαριασμού παθητικών υπολοίπων Υποβολή εισηγήσεων υπέρ του Δήμου σχετικά με φόρους και τέλη Εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας Βεβαίωση των εσόδων του Δήμου Κατάρτιση πινάκων διαγραφής ή επιστροφής φόρων τελών Εργασίες εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων του Δήμου Εξόφληση ενταλμάτων πληρωμών Ημερήσιο και μηνιαίο πραγματικό κλείσιμο ταμείου -τραπεζών Τηρεί τα λογιστικά βιβλία Δήμου και νομικών προσώπων Τήρηση του νέου διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ Τήρηση λογιστικών βιβλίων εξόδων, στατιστικών πινάκων, συγκέντρωση στοιχείων για τον ετήσιο απολογισμό Είσπραξη βεβαιωμένων και μη εσόδων του Δήμου (έκδοση διπλοτύπων αποστολή ειδοποιήσεων σε φορολογούμενους) Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ 19 αρχεία/έτος 900 εντάλματα/έτος 25 βεβαιώσεις/έτος Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Περιγραφή ενέργειας 1 Παροχή πληροφοριών και διοικητική στήριξη ιδιωτών από γραφείο του δήμου 2 Δημόσιες Διαβουλεύσεις για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 3 Ενίσχυση λειτουργίας επιτροπών ΔΣ 4 Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 5 Δημιουργία μητρώουαρχείου επαγγελματιών δήμου 6 Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας 7 Συμμετοχή Δήμου στην Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,

12 αμοιβή λογιστή για την εκκαθάριση της ΔΕΡΑΣΕ Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 500, Λοιπά γενικά έξοδα 4.217, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ ,89 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράση ς Χωροθέτ ηση Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του γραφείου ΚΕΠ Α/Α Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους 1 Γραφείο ΚΕΠ εστορίου Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 2 Γραφείο ΚΕΠ Διποταμίας Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 3 Γραφείο ΚΕΠ Επταχωρίου Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση 12

13 Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός 1 Λειτουργία ΚΕΠ Γραφ.ΚΕΠ 1-1- εως Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10 Λειτουργικές δαπάνες του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Δήμος: εστορίου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου Τμήμα της Διεύθυνσης Τμήμα Τεχνικών έργων Μελετών και Προμηθειών Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Γραφείο Τεχνικών έργων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 30 επιβλέψεις/έτος Γραφείο Μελετών και προμηθειών 25 μελέτες/έτος και 20 προμήθειες/έτος Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 100 έλεγχοι δικτύων/ έτος Συγκοινωνιών Γραφείο Λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 300 έλεγχοι δικτύων/ έτος ύδρευσης, δεξαμενών και Η/Μ εγκαταστάσεων Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης δικτύου 60 έλεγχοι δικτύων/ έτος αποχέτευσης Γραφείο Καθαριότητας Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας έργων καθαριότητας Καθημερινή αποκομιδή Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων απορριμμάτων 13

14 Γραφείο Πρασίνου Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων, Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων Διαχείριση -συντήρηση 10 οχημάτων Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών για εργασίες συλλογής στοιχείων και έρευνας ζημιών για τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης του River party 2 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩ ΤΕΧΙΚΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΚΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ" 3 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΕΙΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΣ"", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ" 4 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για την μεταβίβαση άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στο δήμο 5 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου 6 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Περιφράξεις σε περιοχές Δήμου εστορίου 7 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου εστορίου 8 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΙΜΚ για Ανάπλαση Μοναστηριού Αγίου Γεωργίου 9 Έλεγχος αντοχής Δημ. Κτιρίων Δ.εστορίου 10 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ" Υπηρεσί α υλοποίη σης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμε νοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμ ατισμός T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π , , , , , , , , , Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 14

15 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 1.900, Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 20-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3.286, Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 1.150, Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.250,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 25-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 5.600, Λοιπά γενικά έξοδα 1.500, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 30-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΙΚΩ ,00 ΕΡΓΩ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παροχές τρίτων 4.000, Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.000,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 35-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΟΥ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 45-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων 4.950, Φόροι-Τέλη 1.030, Λοιπά γενικά έξοδα 750, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.100,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 70-6 (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕ) ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 20-6, 25-6, 30-6, 35-6, 45-6, ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩ Προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Χωροθέτ Συνεχιζ Υπηρεσ Εμπλεκ Χρονο Προϋπολογισμός ηση όμενη ή ία όμενες προγραμματισμός δαπανών έα Δ.Ε.εστ Σ υλοποίη σης υπηρεσί ες 1-1- Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,00 ΘΗΣΕΑΣ

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩ ΣΥΣΚΕΥΩ ΓΙΑ Η/Υ(ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, 2 ΣΚΑΕΡ, UPS ΚΤΛ) Δ.εστο Προμήθεια Δ.εστο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΙΚΟΥ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) Προμήθεια Δ.εστ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 ΤΕΛΩ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Προμήθεια ειδών για βελτίωση εγκατάσταση 5 θέρμανσης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 6 ΑΩ ΕΣΤΟΡΙΟ Έργο Σ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ,00 ΗΘΕΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 7 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 8 ΑΚΡΙΤΩ Έργο Δ.Ε.Αρρ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 9 ΑΡΡΕΩ Έργο Δ.Ε.Γρα 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 10 ΓΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩ 11 ΚΡΟΥΩ Έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΕΡΟΜΥΛΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.εστο Προμήθεια Δ.Ε.εστ ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΥΠΕΣΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣ 2.380,00 ΤΑΣΙΑ ,00 ΣΑΤΑ

17 Δ.Ε.Ακρ 1-1- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ 13 ΜΟΑΔΩ Δ.Δ. ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ Σ ,28 ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΙΟΑΤΟΥ 14 ΚΑΙ ΚΟΜΗΑΔΩ ΕΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΑΤΟΥ Β 15 ΦΑΣΗ Έργο Έργο Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.Ακρ Σ ,00 ΣΑΤΑ ,04 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ 16 ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩ 17 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 18 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. 19 ΑΡΡΕΩ Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩ 20 ΥΔΑΤΩ ΓΡΑΜΟΥ Έργο Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Αρρ Σ Δ.Ε.Γρα Σ Δ.Ε.Γρα ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ ,79 ΘΗΣΕΑΣ ,92 ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΚΑΩ 21 ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΩ Έργο Δ.εστ Σ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ 3.500,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩ ΥΔΑΤΩ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 22 ΤΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο 7.000,00 ΣΑΤΑ

18 ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 23 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 24 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.εστ Σ Δ.Ε.εστ Σ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΠΑΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 25 ΟΜΒΡΙΩ ΣΤΟ ΧΙΟΑΤΟ ΓEΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Ακρ Σ ,00 ΣΑΤΑ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΚΡΑΤΗ 4.536,87 ΘΕΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΗ ΛΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 27 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩ 28 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Γρα Σ ,00 ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ , ΣΑΤΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩ 29 ΤΕΥΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 4.182,

19 Δ.Ε.εστ 1-1- ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30 ΛΥΜΑΤΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ 31 ΧΙΟΑΤΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ 32 ΚΟΜΗΑΔΩ Ενέργεια Ενέργεια Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.εστ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ 8.610,00 ΗΘΕΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩ (ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩ ΧΑΡΩ-ΚΟΙΟΧΡΗΣΤΩ 33 ΧΩΡΩ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 34 ΠΕΥΚΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 35 ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 36 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΠΡΟΣ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 37 ΚΟΜΗΑΔΩ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Εργο Εργο Εργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΟΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 38 ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ Εργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 39 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩ Δ.Ε. 40 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο Δ.Ε.Αρρ Σ Δ.εστο Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Σ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ,00 19

20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩ ΔΗΜΟΥ 41 ΕΣΤΟΡΙΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 42 ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Εργο Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 43 ΤΩ Δ.Ε. ΑΡΡΕΩ Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 44 ΤΩ Δ.Ε. ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ RIVER 45 PARTY Εργο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 46 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 47 ΚΟΤΥΛΗΣ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 48 ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΑΠΛΑΣΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ 49 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Εργο Εργο Εργο Δ.εστ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Αρρ Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Ακρ Δ.εστ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,99 ΕΣΠΑ ,01 ΕΣΠΑ ΣΥΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΕΠΤΑΧΩΡΙΟ 50 Υ-ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΣΥΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 51 ΚΟΤΥΛΗΣ Εργο Εργο Δ.εστ ,89 ΕΣΠΑ ,56 ΕΣΠΑ

21 οδοποιίας "Βελτίωση δασικής οδού Επταχωρίου - 52 όρια νομού (προς Σαμαρίνα) Εργο διάνοιξης δασικής οδού Τζουβάρα-γέφυρα 53 Τζημοκώτα Εργο 54 ΑΑΠΛΑΣΗ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ 55 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΔΗΜΟΥ 56 ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 57 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΥΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩ 58 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 59 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - 60 ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 61 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΧΙΟΑΤΟΥ Δ.Ε,Αρρ Δ.Ε,Αρρ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Σ Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.εστο Σ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΟΠΑΑΧ ,83 ΘΗΣΕΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩ ΤΜΗΜΑΤΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩ ΣΤΕΩ 62 ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΙΟΑΤΟΥ" Δ.εστ ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 63 ΣΤΕΩ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ,00 21

22 ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 64 ΕΣΤΟΡΙΟΥ - ΧΙΟΑΤΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 65 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 66 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.εστ Δ.εστ Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.εστ , , ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 2012 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΣΑΤΑ INTERREG IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ ΜΟΟΠΑΤΙΩ ΔΗΜΟΥ 67 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.εστ ,00 INTERREG IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩ ΧΑΡΤΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ ΤΩ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ ΜΟΟΠΑΤΙΩ ΤΟΥ 68 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΔΗΜΟΥ 69 ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΟΚΟΠΤΙΚΩ 70 ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩ 71 ΕΡΓΑΛΕΙΩ 72 ΥΓΕΙΟΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΩΑ 73 ΧΙΟΑΤΟΥ Δ.εστ Δ.εστ Προμήθεια Δ.εστ Σ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Σ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΗΣ 74 ΞΕΩΑ ΧΙΟΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 75 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,49 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , , , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ 2012 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ,43 ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ 2012 ΚΑΙ 2105,00 ΣΑΤΑ

23 Δ.Ε.Ακρ Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 76 ΤΕΥΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 77 ΚΕΤΡΟΥ ΚΟΜΗΑΔΩ ΤΕΧΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΓΕΡΣΗΣ 78 ΑΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΑΜΕΤΑΔΟΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 79 ΑΚΡΙΤΩ Προμήθεια Δ.εστ Δ.εστ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ 80 ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Έργο Δ.Ε.Γρα Σ Δ.Ε.Ακρ Σ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 81 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Έργο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩ ΟΙΚΙΣΜΩ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 82 ΚΑΙ ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.εστ , ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών 83 χρήσεων Αγίας Άννας 84 Τοπικό ρυμοτομικό Σ 4.395,00 ΕΠΤΑ Δ.Ε.εστ Σ ,69 ΕΠΤΑ Δ.Ε.εστ Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΧΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩ 85 ΧΡΗΣΕΩ ΑΓΙΑΣ ΑΑΣ 2.000,00 ΣΑΤΑ

24 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΟΤΙΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 86 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.Αρρ Σ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ ΣΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΟΛΟΓΙΚ ΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟ Ι.ΜΟΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 87 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.εστ 4.250,00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩ ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΑΣ 88 ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΣΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠΛΑΣΗΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ 89 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.εστ Σ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 90 ΔΗΜΟ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Ενέργεια Δ.Ε.Αρρ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 91 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Ενέργεια Δ.εστ Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 1.492, ΣΥΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩ ΥΠΟΒΑΘΡΩ ΟΔΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΙΟΑΤΟΥ ΚΑΙ 92 ΣΤΕΩ Ενέργεια Δ.εστο Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ , ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩ ΔΑΣΙΚΩ ΜΕΛΕΤΩ - ΜΠΕ 93 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΟΛΟ ,87 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 4.515,

25 Γ.1.6 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφεία του Τμήματος Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Πρωτογενούς Τομέα Γραφείο Αδειοδοτήσεων, και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργοκτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και την κτηνοτροφία όπως π.χ. έργα αγροτικής οδοποιίας και έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα: Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν: Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση 5 μελέτες Σε καθημερινή βάση Συνολικά 20 άδειες Έλεγχος σε καθημερινή βάση. 5 σφραγίσεις 2 ανακλήσεις 2 αφαιρέσεις 25

26 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.). Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α/Α Περιγραφή ενέργειας 1 Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (ενημέρωση από γραφείο ΓΓΑ δήμου, ενημέρωση έντυπη και ηλεκτρονική, διοργάνωση ημερίδων) 2 Δημιουργία μητρώου αγροτικών και υλοτομικών συνεταιρισμών 3 Συμμετοχή Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης της Περιφέρειας με σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων 4 Ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων 5 Προώθηση ενεργειών για δημιουργία υποδομών επιχειρηματικότητας Υπηρεσία υλοποίησης Τμημ. Οικ Αναπ Τμημ. Οικ Αναπ Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

27 και οργάνωση της δευτερογενούς παραγωγής 6 Συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς για την ενημέρωση και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών 7 Προώθηση ενεργειών για την σύσταση ομάδων παραγωγών (κτηνοτροφικά προϊόντα, φασόλια) 8 Προώθηση ενεργειών για την μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων (παραδοσιακή τυροκομία) 9 Παροχή υπηρεσίας εμβολιασμού αδέσποτων σκυλιών πρόληψης λύσσας Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ , Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10 Λειτουργικές δαπάνες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.7 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 27

28 Α/Α Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου. Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας 28

29 Αρμοδιότητες του γραφείου Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Αρμοδιότητες και Ελέγχου Εποπτείας Αρμοδιότητες Εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Αρμοδιότητες εφαρμογής προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ). Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ασκεί εποπτεία επι των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπ/σμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε ομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα ομικά Πρόσωπα του Δήμου. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 60 μαθητές/έτος Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α, Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 15 Λειτουργικές δαπάνες του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 29

30 ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.2.ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου συντάσουν δικό τους ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το ΠΔΔ-Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Παιδείας και Περιβάλλοντος θα επιχορηγηθεί από το Δήμο με το ποσό των ,00, ενώ η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου εστορίου με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.» με το ποσό των ,00 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΑΚΕΣ ΤΕΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Α' ΕΡΓΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΤΑ Δημοτική Ενότητα εστορίου 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩ Δ.Ε. ΕΣΤΟΡΙΟΥ 10000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΕΧΙΖΟΜΕΟ 30

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535. E-mail: mayor@chania.gr Site: www.chania. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά 01/09/2014 Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Αρ. Πρωτ.: 67535 Τηλ.: 28213 40672 Φαξ: 28210 93300 Αριθμ. Απόφ.:284 E-mail: mayor@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 201414 4 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.

ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6.985,00 5/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25.

Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες 2 2 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 25.795,64 25.795,64 25. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Κ1 Κ2 Κ3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πληροφορίες ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 2 1 1 Τ.. ΕΡΜΑΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ 160.308,42

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 343/ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...4 Άρθρο 1- Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών...4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα 21-3-2014 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και του κράτους αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Ν.3852/10) ΔΗΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 58 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (σ.1812) 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα