ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ... 3 Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης... 3 Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα. 3 Α.3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό... 4 Β. ΣΥΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 5 Β.1 Όραμα του Δήμου... 5 Β.2 Η Στρατηγική του Δήμου... 7 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ... 8 Γ.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΩ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ... 8 Γ.1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ... 9 Γ.1.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Γ.1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ Γ.1.5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Γ.1.6 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Γ.1.7 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.1.8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Γ.2.ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΑΚΕΣ

3 ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Α. ΓΕΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα ομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται για έγκριση στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με : α) το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα β) τον ετήσιο προϋπολογισμό Α.2 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που είναι τετραετούς διάρκειας, τα μικρότερα έργα να έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες ομοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις οδών). Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. επισκευή της οδού Χ στο δημοτικό διαμέρισμα Ψ). Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο τετραετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. 3

4 Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος, για το λόγο αυτό αναθεωρείται ανά διετία. Α.3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες τις επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. 4

5 Β. ΣΥΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.1 Όραμα του Δήμου Ο μετασχηματισμός των ιδιαιτεροτήτων του Δήμου εστορίου σε ταυτότητα - τοπόσημο και σημείο αναφοράς της μοναδικότητάς του, με στόχο την ανάδειξή του σε κύτταρο ισόρροπης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, πόλο έλξης τουριστικών και ενεργειακών επενδύσεων, κέντρο πρότυπης αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης και πρότυπο διοικητικής οργάνωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές Οι παρακάτω πολιτικές επιλογές αποτελούν τις κατευθύνσεις στρατηγικής του Δήμου εστορίου. Δεν παρατίθενται κατ ανάγκη με αξιολογική σειρά διαρθρώνονται όμως σε ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων θέσεων και στόχων, εφόσον η επιτυχία κάθε μιας από αυτές, προϋποθέτει την επιτυχία όλων των άλλων. Ενδογενής ισόρροπη ανάπτυξη Η δημιουργία του νέου Δήμου αποτελεί πρόκληση για την Δημοτική Αρχή, ιδίως μάλιστα που η συνένωση των 4 ΟΤΑ συνέπεσε με την πρωτοφανή οικονομική κρίση της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου. Οι απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές του νέου Δήμου εστορίου επιβάλλεται να αισθάνονται μέρος ενός ενιαίου συνόλου, το οποίο δρά με στόχο την κάλυψη των αναγκών και του πιο απομονωμένου κατοίκου. Οι υποδομές θεωρούνται απαραίτητο πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά απαιτείται στόχευση, συγκεκριμένος σχεδιασμός και αξιοποίηση τόσο των κοινωνικών δομών και δεσμών όσο και των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες του Δήμου Καινοτομία Ο Δήμος δεν αποτελεί μόνο διοικητική ενότητα ούτε μόνο διοικητικό οργανισμό. Το πνεύμα του Προγράμματος Καλλικράτης αφορά στην ουσιαστική αποκέντρωση και την μετεξέλιξη των ΟΤΑ σε κύτταρα ανάπτυξης, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ο Δήμος εστορίου δεν αρκεί να καθορίζεται από την Καστοριά. Επιβάλλεται η διάγνωση των ισχυρών του σημείων και η καινοτόμα προσέγγιση τόσο του ρόλου του Δήμου ως Οργανισμού όσο και του τόπου ως κοιτίδα ανάπτυξης και ευημερίας. Εξωστρέφεια Ο νέος Δήμος εστορίου, αποτελείται από ΟΤΑ, που αν και μικροί και ορεινοί, διαθέτουν αναγνωρισιμότητα σε όλη την χώρα. Το νέο μέγεθος του Δήμου πρέπει να του προσδώσει και την ανάλογη δυναμική, ώστε να μην περιμένει αυτούς που θα τον ανακαλύψουν αλλά να τους προσελκύει στοχευμένα, δυναμικά και με πλήρη γνώση της ταυτότητας, του περιβάλλοντος και της ιστορίας του. Ποιότητα Η διαφορά των διάσημων ευρωπαϊκών χειμερινών θερέτρων με αυτά της χώρας είναι συνήθως η ποιότητα. Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη, που με εξαίρεση ελάχιστες 5

6 περιπτώσεις στην χώρα, η στόχευση των ιδιωτών αλλά και των δημοτικών αρχών εξαντλείται σε επίπεδο περιφέρειας. Ενώ ο ομός Καστοριάς, συμπεριλαμβανομένου και του εστορίου, αποτελεί την 2η εξαγωγική περιοχή γούνας παγκοσμίως, ενώ διαθέτει απαράμιλλο και παρθένο φυσικό περιβάλλον ενώ διαθέτει αναγνωρισιμότητα και ήδη υψηλή επισκεψιμότητα, δεν στοχεύει στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση. Με αποτέλεσμα να μην είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ούτε σε εθνικό επίπεδο. Η ποιότητα θα μπορούσε να αποτελέσει τον οδηγό, προκειμένου ο Δήμος εστορίου να γίνει πρότυπο Δήμου χειμερινών διακοπών υψηλών προδιαγραφών Προσέλκυση επενδύσεων Ένας βασικός ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσουν οι νέοι Δήμοι είναι η οικονομική διπλωματία. Η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει το σύνολο των δημόσιων και αυτοδιοικητικών φορέων ανά τον κόσμο να αποδύονται σε αγώνα προσέλκυσης επενδύσεων και μάλιστα με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Δήμος εστορίου οφείλει να δράσει σε αυτόν τον τομέα συμπληρωματικά και σε πλήρη συνέργεια με τους όμορους Δήμους και τις άλλες δομές. Συγκράτηση αύξηση του πληθυσμού Η μέχρι τώρα απειλή για τους ημιαστικούς και ιδιαίτερα τους ορεινούς Δήμους της χώρας, με την συνεχή αφαίμαξη του πληθυσμού τους για αναζήτηση καλύτερου βιοτικού επιπέδου, ίσως αναστραφεί με την διαφαινόμενη αλλαγή τάσης των αστικών πληθυσμών για αναζήτηση ποιοτικότερου (και φθηνότερου) βιοτικού επιπέδου στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνουν ενεργητικές δράσεις για την συγκράτηση του πληθυσμού και ιδίως της νεολαίας. Ο εθελοντισμός, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η εν δυνάμει δυνατότητα αξιοποίησης της γούνας, του τουρισμού και της ενέργειας πρέπει να διαχυθούν στοχευμένα προς τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, ως δυνατότητες αναψυχής και απασχόλησης. Κοινωνική συνοχή Η οικονομική κρίση δοκιμάζει περισσότερο την συνοχή των αστικών πληθυσμών, πλην όμως η ήδη σχετικά χαμηλή οικονομική κατάσταση μέρους της κοινωνίας αποτελεί κίνδυνο για την συνοχή και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ο ρόλος του Δήμου είναι κομβικός και οφείλει να παραμένει ενεργός και πρωτοπόρος. Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής Υπάρχει σημαντική και κυρίως επώνυμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων (φασόλια, μανιτάρια, δασικών προϊόντων, βρώσιμων ζώων, κλπ). Επιβάλλεται η στοχευμένη παραγωγή, η επώνυμη διάθεση και η ανάληψη δράσεων συσκευασίας και προώθησης. Διαφύλαξη του περιβάλλοντος Δεν πρέπει να επαναληφθεί το ελληνικό φαινόμενο της ανάπτυξης εις βάρος του περιβάλλοντος. Ο Δήμος οφείλει να είναι αυστηρός και οι δημότες να εκφράσουν την αγάπη για τον τόπο τους με συνεχή και ενεργητική διατήρηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων του Δήμου εστορίου. Ενίσχυση επιλεκτικών μορφών μεταποίησης Η γουνοποιία, ως πλουτοπαραγωγικός πόρος της περιοχής, είχε καταστήσει παραδοσιακά τους κατοίκους πλούσιους και κοσμοπολίτες. Η αναζήτηση άλλων 6

7 λιγότερο δύσκολων - εργασιών έχει οδηγήσει αφενός τους νέους σε ανεργία και αφετέρου με ελλειπή προσφορά στελεχιακού δυναμικού για την Καστοριανή γουνοποιία. Η δημιουργία συσκευασμένων και επώνυμων αγροτικών προϊόντων, με στόχο τις εξαγωγές, αποτελεί ένα κρίσιμο και εύκολο τρόπο οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης. Η ταπητουργία, τομέας στον οποίο έχουν απασχοληθεί πολλές γυναίκες του Δήμου, μέσω της συνεργασίας τους με τον ΕΟΜΜΕΧ, θα μπορούσε να αναδειχθεί με τις κατάλληλες ενέργειες, ως ένας επιπλέον τομέας παραγωγής για την περιοχή. ΣΥΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγικός στόχος του νέου Δήμου εστορίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών σε κάθε επίπεδο: εντός του Δήμου μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων και με τους άλλους δημόσιους και αναπτυξιακούς φορείς. Μεταξύ των δημοτών και σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου. Εκτός του Δήμου: με τους όμορους Δήμους της ΠΕ Καστοριάς, αλλά και των Γρεβενών, της Ηπείρου καθώς και της Αλβανίας. Η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και απόψεων είναι ο μόνος δρόμος για την ανάπτυξη και την προκοπή του Δήμου εστορίου και της χώρας Β.2 Η Στρατηγική του Δήμου Η εξειδίκευση της στρατηγικής του Δήμου προσδιορίζεται από τους παρακάτω 4 Άξονες, Άξονας 1ος: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονας 3ος: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Άξονας 4ος : «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου» για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι Το όραμα και η στρατηγική του δήμου που αναλύθηκαν παραπάνω περιλαμβάνοναι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δήμος για το έτος θα προχωρήσει με γνώμονα το όραμα και τη στρατηγική του Δήμου, υλοποιώντας μέσα από τους άξονες τα αντίστοιχα Μέτρα, τους Στόχους και τις Δράσεις. 7

8 Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΑ ΔΙΕΥΘΥΣΗ Γ.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΤΩ ΥΠΑΓΟΜΕΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Δήμος: εστορίου Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε μορφή πινάκων ανά υπηρεσία, οι αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας είναι αυτές που προβλέπει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Α1. Λειτουργίες των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο Γραφεία της Υπηρεσίας Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Ιδιαίτερο γραφείο Δημάρχου ομική Υπηρεσία Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Α2. Ενέργειες των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών που υπάγονται στο Δήμαρχο ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00 Λειτουργικές δαπάνες γενικών υπηρεσιών Δημάρχου ,45 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ 8

9 Γ.1.2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΕΙΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Α/Α Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και παρακολούθησης προγραμμάτων διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου κλπ Αρμοδιότητες απόδοσης και οργάνωσης Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του / 2010 (ΦΕΚ Α 166). A/A Περιγραφή ενέργειας Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 9

10 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, πληροφορικής και διαφάνειας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης 1 Ηλεκτρονική δημοτική διακυβέρνηση Δήμου εστορίου Είδος δράση ς Χωροθέτ ηση Συνεχιζ όμενη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Ενέργ. Δ.εστ Γραφ.πλη ροφ Εμπλεκόμ ενες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός 1-1- εως Προϋπολ ο-γισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α ΕΣΠΑ Άξονας Μέτρο του Ε.Π ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφεία του Τμήματος Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Παρακολούθηση και Διοικητική Γραμματειακή Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων (όπως Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής κλπ επιτροπές) Αξιολόγηση εργαζομένων Τηρεί και Ενημερώνει τα Μητρώα του Προσωπικού (Μεταβολές, άδειες κλπ) Έκδοση βεβαιώσεων για θέματα σχετικά με το προσωπικό Σύνταξη, ενημέρωση κ τήρηση βιβλίων δημοτολογίων. Τήρηση φακέλων για κάθε οικογένεια. Έκδοση πιστοποιητικών πάσης φύσεως Αποφάσεις-Μεταβολές(εγγραφές νεογέννητων, διαγραφές αποβιωσάντων, κλπ) Άδειες για πολιτικούς γάμους Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων Πρωτοκόλληση εγγράφων Διεκπεραίωση εγγράφων αλληλογραφίας Παρακολούθηση νομοθεσίας περί ιθαγένειας, αλλοδαπών. Παραλαβή αιτήσεων κ δικαιολογητικών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 800 Συνεδριάσεις ετησίως 1 φορά ετησίως Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση /έτος 100/έτος 15/έτος 100/έτος /έτος Καθημερινή βάση 5/έτος 10

11 Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών Κατάρτιση, Παρακολούθηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και εισήγηση αναμορφώσεων Υποβολή στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες Έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης προς εξασφάλιση νομιμότητας Αναγνώριση των πιστώσεων του Δήμου και έκδοση στο όνομα των δικαιούχων στα όρια του προϋπολογισμού των χ.ε. Καταχώρηση χε στα οικεία βιβλία και αποστολή τους στον Επίτροπο και έπειτα στον Ταμία του Δήμου Τήρηση του λογαριασμού παθητικών υπολοίπων Υποβολή εισηγήσεων υπέρ του Δήμου σχετικά με φόρους και τέλη Εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας Βεβαίωση των εσόδων του Δήμου Κατάρτιση πινάκων διαγραφής ή επιστροφής φόρων τελών Εργασίες εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων του Δήμου Εξόφληση ενταλμάτων πληρωμών Ημερήσιο και μηνιαίο πραγματικό κλείσιμο ταμείου -τραπεζών Τηρεί τα λογιστικά βιβλία Δήμου και νομικών προσώπων Τήρηση του νέου διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των ΟΤΑ Τήρηση λογιστικών βιβλίων εξόδων, στατιστικών πινάκων, συγκέντρωση στοιχείων για τον ετήσιο απολογισμό Είσπραξη βεβαιωμένων και μη εσόδων του Δήμου (έκδοση διπλοτύπων αποστολή ειδοποιήσεων σε φορολογούμενους) Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ 19 αρχεία/έτος 900 εντάλματα/έτος 25 βεβαιώσεις/έτος Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Α Περιγραφή ενέργειας 1 Παροχή πληροφοριών και διοικητική στήριξη ιδιωτών από γραφείο του δήμου 2 Δημόσιες Διαβουλεύσεις για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 3 Ενίσχυση λειτουργίας επιτροπών ΔΣ 4 Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 5 Δημιουργία μητρώουαρχείου επαγγελματιών δήμου 6 Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας 7 Συμμετοχή Δήμου στην Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Τμη. Διοι Υπη 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Διοκ.Οικ.Υπ 1-1- Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,

12 αμοιβή λογιστή για την εκκαθάριση της ΔΕΡΑΣΕ Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 500, Λοιπά γενικά έξοδα 4.217, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ ,89 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράση ς Χωροθέτ ηση Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΠ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο ΚΕΠ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του γραφείου ΚΕΠ Α/Α Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους 1 Γραφείο ΚΕΠ εστορίου Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 2 Γραφείο ΚΕΠ Διποταμίας Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων 3 Γραφείο ΚΕΠ Επταχωρίου Ενημερώνει, πληροφορεί και εξυπηρετεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση Καθημερινή βάση 12

13 Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμα τισμός 1 Λειτουργία ΚΕΠ Γραφ.ΚΕΠ 1-1- εως Προϋπολογισ μός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10 Λειτουργικές δαπάνες του αυτοτελούς γραφείου ΚΕΠ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγρα φή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση Συνεχιζόμε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίηση ς Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΟΥ Δήμος: εστορίου Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου Τμήμα της Διεύθυνσης Τμήμα Τεχνικών έργων Μελετών και Προμηθειών Τμήμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Γραφείο Τεχνικών έργων Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 30 επιβλέψεις/έτος Γραφείο Μελετών και προμηθειών 25 μελέτες/έτος και 20 προμήθειες/έτος Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 100 έλεγχοι δικτύων/ έτος Συγκοινωνιών Γραφείο Λειτουργίας και συντήρησης δικτύων 300 έλεγχοι δικτύων/ έτος ύδρευσης, δεξαμενών και Η/Μ εγκαταστάσεων Γραφείο λειτουργίας και συντήρησης δικτύου 60 έλεγχοι δικτύων/ έτος αποχέτευσης Γραφείο Καθαριότητας Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας έργων καθαριότητας Καθημερινή αποκομιδή Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων απορριμμάτων 13

14 Γραφείο Πρασίνου Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων, Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων Διαχείριση -συντήρηση 10 οχημάτων Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου A/ A Περιγραφή ενέργειας 1 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών για εργασίες συλλογής στοιχείων και έρευνας ζημιών για τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης του River party 2 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩ ΤΕΧΙΚΩ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΚΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ" 3 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΕΙΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΣ"", ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΛΕΒΙΤΣΑΣ" 4 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για την μεταβίβαση άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στο δήμο 5 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου 6 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Περιφράξεις σε περιοχές Δήμου εστορίου 7 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΠΔΜ για Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου εστορίου 8 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου εστορίου με ΙΜΚ για Ανάπλαση Μοναστηριού Αγίου Γεωργίου 9 Έλεγχος αντοχής Δημ. Κτιρίων Δ.εστορίου 10 ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ" Υπηρεσί α υλοποίη σης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμε νοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρογραμμ ατισμός T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y T.Y. T.Y Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π , , , , , , , , , Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 14

15 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 1.900, Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 20-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3.286, Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 1.150, Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.250,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 25-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ,00 ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων , Φόροι-Τέλη 5.600, Λοιπά γενικά έξοδα 1.500, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 30-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΙΚΩ ,00 ΕΡΓΩ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων , Παροχές τρίτων 4.000, Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.000,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 35-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΟΥ) , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 45-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων 4.950, Φόροι-Τέλη 1.030, Λοιπά γενικά έξοδα 750, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.100,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 70-6 (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕ) ,00 ΣΥΟΛΟ ΚΑ 20-6, 25-6, 30-6, 35-6, 45-6, ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΡΙΤΩ Προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Χωροθέτ Συνεχιζ Υπηρεσ Εμπλεκ Χρονο Προϋπολογισμός ηση όμενη ή ία όμενες προγραμματισμός δαπανών έα Δ.Ε.εστ Σ υλοποίη σης υπηρεσί ες 1-1- Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π ,00 ΘΗΣΕΑΣ

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩ ΣΥΣΚΕΥΩ ΓΙΑ Η/Υ(ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, 2 ΣΚΑΕΡ, UPS ΚΤΛ) Δ.εστο Προμήθεια Δ.εστο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΙΚΟΥ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) Προμήθεια Δ.εστ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 ΤΕΛΩ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Προμήθεια ειδών για βελτίωση εγκατάσταση 5 θέρμανσης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 6 ΑΩ ΕΣΤΟΡΙΟ Έργο Σ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ,00 ΗΘΕΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 7 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 8 ΑΚΡΙΤΩ Έργο Δ.Ε.Αρρ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 9 ΑΡΡΕΩ Έργο Δ.Ε.Γρα 1-1- ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 10 ΓΡΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩ 11 ΚΡΟΥΩ Έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 12 ΕΡΟΜΥΛΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.εστο Προμήθεια Δ.Ε.εστ ΥΠΕΣΔΑ- ΠΑΡΑΚΡΑΤ 7.200,00 ΗΘΕΤΑ ΥΠΕΣΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣ 2.380,00 ΤΑΣΙΑ ,00 ΣΑΤΑ

17 Δ.Ε.Ακρ 1-1- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ 13 ΜΟΑΔΩ Δ.Δ. ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ Σ ,28 ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΙΟΑΤΟΥ 14 ΚΑΙ ΚΟΜΗΑΔΩ ΕΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΧΙΟΑΤΟΥ Β 15 ΦΑΣΗ Έργο Έργο Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.Ακρ Σ ,00 ΣΑΤΑ ,04 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ 16 ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩ 17 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 18 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. 19 ΑΡΡΕΩ Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩ 20 ΥΔΑΤΩ ΓΡΑΜΟΥ Έργο Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Αρρ Σ Δ.Ε.Γρα Σ Δ.Ε.Γρα ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ ,79 ΘΗΣΕΑΣ ,92 ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΚΑΩ 21 ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΩ Έργο Δ.εστ Σ 1-1- ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ 3.500,00 ΗΘΕΤΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩ ΥΔΑΤΩ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 22 ΤΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο 7.000,00 ΣΑΤΑ

18 ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. 23 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 24 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.εστ Σ Δ.Ε.εστ Σ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΠΑΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 25 ΟΜΒΡΙΩ ΣΤΟ ΧΙΟΑΤΟ ΓEΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Ακρ Σ ,00 ΣΑΤΑ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΚΡΑΤΗ 4.536,87 ΘΕΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΗ ΛΗ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 27 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩ 28 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Γρα Σ ,00 ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ , ΣΑΤΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩ 29 ΤΕΥΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 4.182,

19 Δ.Ε.εστ 1-1- ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30 ΛΥΜΑΤΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ 31 ΧΙΟΑΤΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩ 32 ΚΟΜΗΑΔΩ Ενέργεια Ενέργεια Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.εστ ΥΠΕΣΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤ 8.610,00 ΗΘΕΤΑ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩ (ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩ ΧΑΡΩ-ΚΟΙΟΧΡΗΣΤΩ 33 ΧΩΡΩ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 34 ΠΕΥΚΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 35 ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 36 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΠΡΟΣ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 37 ΚΟΜΗΑΔΩ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Εργο Εργο Εργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΟΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 38 ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ Εργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟ 39 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩ Δ.Ε. 40 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο Δ.Ε.Αρρ Σ Δ.εστο Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Σ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΣΑΤΑ , ,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ,00 19

20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΘΟΔΟΜΩ ΔΗΜΟΥ 41 ΕΣΤΟΡΙΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 42 ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Εργο Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 43 ΤΩ Δ.Ε. ΑΡΡΕΩ Εργο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΗΜΙΩ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 44 ΤΩ Δ.Ε. ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ RIVER 45 PARTY Εργο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 46 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 47 ΚΟΤΥΛΗΣ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 48 ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΑΠΛΑΣΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ 49 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Εργο Εργο Εργο Δ.εστ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Αρρ Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Αρρ Δ.Ε.Ακρ Δ.εστ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,99 ΕΣΠΑ ,01 ΕΣΠΑ ΣΥΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΕΠΤΑΧΩΡΙΟ 50 Υ-ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΣΥΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 51 ΚΟΤΥΛΗΣ Εργο Εργο Δ.εστ ,89 ΕΣΠΑ ,56 ΕΣΠΑ

21 οδοποιίας "Βελτίωση δασικής οδού Επταχωρίου - 52 όρια νομού (προς Σαμαρίνα) Εργο διάνοιξης δασικής οδού Τζουβάρα-γέφυρα 53 Τζημοκώτα Εργο 54 ΑΑΠΛΑΣΗ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΧΩΡΟΥ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟ 55 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Εργο ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΔΗΜΟΥ 56 ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 57 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΥΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩ 58 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ 59 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - 60 ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 61 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΧΙΟΑΤΟΥ Δ.Ε,Αρρ Δ.Ε,Αρρ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.εστ Σ Δ.εστ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.εστ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.εστο Σ ,00 ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΟΠΑΑΧ ,83 ΘΗΣΕΑΣ , ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ , ,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩ ΤΜΗΜΑΤΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩ ΣΤΕΩ 62 ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΙΟΑΤΟΥ" Δ.εστ ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ 63 ΣΤΕΩ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ,00 21

22 ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 64 ΕΣΤΟΡΙΟΥ - ΧΙΟΑΤΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 65 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 66 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.εστ Δ.εστ Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.εστ , , ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 2012 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΣΑΤΑ INTERREG IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ ΜΟΟΠΑΤΙΩ ΔΗΜΟΥ 67 ΕΣΤΟΡΙΟΥ Έργο Δ.Ε.εστ ,00 INTERREG IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩ ΧΑΡΤΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩ ΤΩ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ ΜΟΟΠΑΤΙΩ ΤΟΥ 68 ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ΔΗΜΟΥ 69 ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΟΚΟΠΤΙΚΩ 70 ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩ 71 ΕΡΓΑΛΕΙΩ 72 ΥΓΕΙΟΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΩΑ 73 ΧΙΟΑΤΟΥ Δ.εστ Δ.εστ Προμήθεια Δ.εστ Σ Προμήθεια Δ.Ε.εστ Σ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΗΣ 74 ΞΕΩΑ ΧΙΟΑΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 75 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ Σ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,49 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , , , , , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ 2012 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ,43 ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ 2012 ΚΑΙ 2105,00 ΣΑΤΑ

23 Δ.Ε.Ακρ Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 76 ΤΕΥΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 77 ΚΕΤΡΟΥ ΚΟΜΗΑΔΩ ΤΕΧΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΓΕΡΣΗΣ 78 ΑΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΑΜΕΤΑΔΟΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ 79 ΑΚΡΙΤΩ Προμήθεια Δ.εστ Δ.εστ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ 80 ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ Έργο Δ.Ε.Γρα Σ Δ.Ε.Ακρ Σ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 81 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Έργο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩ ΟΙΚΙΣΜΩ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 82 ΚΑΙ ΧΙΟΑΤΟΥ Έργο Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.εστ , ,00 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών 83 χρήσεων Αγίας Άννας 84 Τοπικό ρυμοτομικό Σ 4.395,00 ΕΠΤΑ Δ.Ε.εστ Σ ,69 ΕΠΤΑ Δ.Ε.εστ Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΟΧΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩ 85 ΧΡΗΣΕΩ ΑΓΙΑΣ ΑΑΣ 2.000,00 ΣΑΤΑ

24 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΔΕΙΞΗΣ ΟΤΙΑΣ ΖΩΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 86 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.Ακρ Δ.Ε.Αρρ Σ ,00 ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΗΘΕΤΑ ΣΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΟΛΟΓΙΚ ΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟ Ι.ΜΟΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 87 ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.εστ 4.250,00 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩ ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΑΣ 88 ΚΡΑΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.Ακρ ,00 ΣΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΠΛΑΣΗΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΖΩΗΣ 89 ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ.εστ Σ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 90 ΔΗΜΟ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Ενέργεια Δ.Ε.Αρρ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 91 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ Ενέργεια Δ.εστ Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 1.492, ΣΥΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩ ΥΠΟΒΑΘΡΩ ΟΔΩ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΙΟΑΤΟΥ ΚΑΙ 92 ΣΤΕΩ Ενέργεια Δ.εστο Σ 1-1- ΠΑΡΑΚ/ΤΑ , ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩ ΔΑΣΙΚΩ ΜΕΛΕΤΩ - ΜΠΕ 93 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΟΛΟ ,87 ΠΑΡΑΚ/ΤΑ 4.515,

25 Γ.1.6 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΑΑΠΤΥΞΗΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφεία του Τμήματος Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Πρωτογενούς Τομέα Γραφείο Αδειοδοτήσεων, και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργοκτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του. Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και την κτηνοτροφία όπως π.χ. έργα αγροτικής οδοποιίας και έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα: Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν: Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση 5 μελέτες Σε καθημερινή βάση Συνολικά 20 άδειες Έλεγχος σε καθημερινή βάση. 5 σφραγίσεις 2 ανακλήσεις 2 αφαιρέσεις 25

26 Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.). Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Σε καθημερινή βάση Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Α/Α Περιγραφή ενέργειας 1 Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (ενημέρωση από γραφείο ΓΓΑ δήμου, ενημέρωση έντυπη και ηλεκτρονική, διοργάνωση ημερίδων) 2 Δημιουργία μητρώου αγροτικών και υλοτομικών συνεταιρισμών 3 Συμμετοχή Δήμου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης της Περιφέρειας με σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων 4 Ενέργειες προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων 5 Προώθηση ενεργειών για δημιουργία υποδομών επιχειρηματικότητας Υπηρεσία υλοποίησης Τμημ. Οικ Αναπ Τμημ. Οικ Αναπ Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π

27 και οργάνωση της δευτερογενούς παραγωγής 6 Συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς για την ενημέρωση και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών 7 Προώθηση ενεργειών για την σύσταση ομάδων παραγωγών (κτηνοτροφικά προϊόντα, φασόλια) 8 Προώθηση ενεργειών για την μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων (παραδοσιακή τυροκομία) 9 Παροχή υπηρεσίας εμβολιασμού αδέσποτων σκυλιών πρόληψης λύσσας Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ 1-1- Τμημ. Οικ Αναπ , Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10 Λειτουργικές δαπάνες του αυτοτελούς τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.7 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 27

28 Α/Α Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου. Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.1.8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Δήμος: εστορίου Αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας 28

29 Αρμοδιότητες του γραφείου Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Αρμοδιότητες και Ελέγχου Εποπτείας Αρμοδιότητες Εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Αρμοδιότητες εφαρμογής προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Περιγραφή κυριότερων Λειτουργιών που παράγουν ποσοτικούς στόχους Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ). Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών Παιδικών ή Βρεφονηπιακών Σταθμών. Ασκεί εποπτεία επι των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπ/σμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε ομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα ομικά Πρόσωπα του Δήμου. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης. Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου 60 μαθητές/έτος Α2. Ενέργειες του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Π του Δήμου Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονοπρο γραμματισ μός Προϋπολογ ισμός δαπανών Κ.Α, Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του αυτοτελούς γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισμού και Ισότητας ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 15 Λειτουργικές δαπάνες του γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωρο θέτησ η Συνεχιζό μενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκό μενες υπηρεσίε ς Χρονο προγραμμα -τισμός Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή χρημ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. 29

30 ΣΥΟΛΟ ΕΠΕΔΥΤΙΚΩ ΔΑΠΑΩ Γ.2.ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου συντάσουν δικό τους ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Το ΠΔΔ-Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Παιδείας και Περιβάλλοντος θα επιχορηγηθεί από το Δήμο με το ποσό των ,00, ενώ η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου εστορίου με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.» με το ποσό των ,00 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΑΚΕΣ ΤΕΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΣΤΟΡΙΟΥ Α' ΕΡΓΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΤΑ Δημοτική Ενότητα εστορίου 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩ Δ.Ε. ΕΣΤΟΡΙΟΥ 10000,00 ΣΑΤΑ 2013 ΣΥΕΧΙΖΟΜΕΟ 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31727 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 23/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 31728 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη: 1. Τις με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Πύργου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος 27-07- 2016 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 498Δ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η «Τροποποίηση Αποφάσεων Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 424 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015 2019 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη:

Αριθμός Απόφασης :19 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/ ΚΑΙ 205/ ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) Ο Δήμαρχος ΦΑΙΣΤΟΥ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μοίρες 14.01.2016 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 731 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμός Απόφασης :19 Α ΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡ. 702/12.09.2014 ΚΑΙ 205/03.04.2015 ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων και ορισμός νέων». Αριθμός Απόφασης 973/2012

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων και ορισμός νέων». Αριθμός Απόφασης 973/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ Σοφάδες: 31-10-2012 Αριθμ. πρωτ: 24850 Τ.Κ. 43.300 Ταχ. Δ/νση: Κιερίου 49 Τηλ: 2443 3 53216 ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων και ορισμός νέων». Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα Ημ. Ενταξης Εντάξεις άσεις Πληρωμές 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1 4.500.000 0 0 0,0% 01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) 1 4.500.000 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ : 29-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 5436 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα